20.01.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 61

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>61</strong> • januari - februari 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

11<br />

17<br />

27<br />

37<br />

Nooit gebouwd: Luifelplan Burg. Baumannlaan<br />

Tijdreis naar 17e eeuws <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Burgemeester Aboutaleb bezoekt 104-jarige heer Van Es<br />

Wat is de toekomst voor de A13 door <strong>Overschie</strong>?<br />

Portret van Podiumbeesten <strong>Overschie</strong>: Blije k<strong>in</strong>deren op de planken<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@maasstadbezorg<strong>in</strong>g.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

<strong>in</strong>fo@maasstadbezorg<strong>in</strong>g.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 62 – 2023:<br />

20 februari 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.


Voorwoord<br />

De eerste <strong>editie</strong> van 2023 is weer een feit. Na een drukke<br />

decembermaand, met kort op elkaar twee <strong>editie</strong>s en<br />

ook nog de drukke dagen van Kerst en Oud en Nieuw, leek<br />

even dat de redactie de tijd had om eens rustig aan het<br />

nieuwe jaar te beg<strong>in</strong>nen. Maar de realiteit was anders... we<br />

moesten <strong>in</strong> volle vaart aan de slag. Maar dat zijn we wel<br />

gewend!<br />

Eerst iets anders, want voordat we over deze <strong>editie</strong> vertellen,<br />

willen we graag u, onze lezers, nog een zeer gelukkig, gezond<br />

en mooi 2023 wensen! Als redactie beloven we u dat we ook dit<br />

jaar hard ons best gaan doen om mooie <strong>editie</strong>s voor u te maken<br />

met veel <strong>Overschie</strong>s nieuws.<br />

Het jaar begon voor de redactie druk: we moesten eerst alle<br />

adverteerders vragen of ze ook <strong>in</strong> 2023 weer wilden adverteren.<br />

Gelukkig wilden de meeste adverteerders dat, en daardoor<br />

kunnen we weer vooruit. De adverteerders zijn tenslotte de basis<br />

van dit magaz<strong>in</strong>e – misschien kunt u daaraan denken als u<br />

een w<strong>in</strong>kel of leverancier kiest?<br />

En dan nu deze <strong>editie</strong>: we kijken nog even terug naar het e<strong>in</strong>de<br />

van 2022. Er is een uitgebreide terugblik op kerstactiviteiten,<br />

nieuwjaarsrecepties en andere evenementen rond de jaarwissel<strong>in</strong>g.<br />

Verder vervolgen we onze serie Nooit Gebouwd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

we vertellen over diverse jubilea en over de verkiez<strong>in</strong>g<br />

van de mooiste Opzoomer-kerstboom.<br />

Rijkswaterstaat stuurde een stuk over het terugplanten van<br />

bomen en over de voortgang van de aanleg van de A16. De<br />

Sticht<strong>in</strong>g Gezond <strong>Overschie</strong> denkt hardop na over de situatie<br />

die ontstaat als de A16 klaar is. Want wat gaat er met de A13<br />

en het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> gebeuren als er m<strong>in</strong>der verkeer over<br />

komt? Gezond <strong>Overschie</strong> nodigt u uit om samen creatieve plannen<br />

te maken.<br />

Op zijn beurt schrijft Woonstad Rotterdam over de voortgang<br />

van diverse (ver-)bouwplannen, en het museum vertelt over<br />

een nieuwe manier om het 17e eeuwse <strong>Overschie</strong> te leren kennen:<br />

met een prachtige 3D-presentatie. Dit is een zeer <strong>in</strong>teressant<br />

project dat u <strong>in</strong> een oogwenk meeneemt naar het <strong>Overschie</strong><br />

van die tijd.<br />

Tot slot ziet u <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong> Uitagenda een overzicht van de<br />

activiteiten die de komende periode op de agenda staan. Deze<br />

agenda kunt u trouwens ook v<strong>in</strong>den bij allerlei w<strong>in</strong>kels en organisaties<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto van de voorzijde: Een w<strong>in</strong>ters tafereel van de Schie bij<br />

<strong>Overschie</strong> getekend door de <strong>Overschie</strong>se tekenaar Jan Both.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Bij de kerk... 5<br />

Serie Nooit Gebouwd – deel 5 7<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

De w<strong>in</strong>nende kerstboom stond <strong>in</strong> Park 16Hoven 19<br />

Twee diamanten huwelijken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 19<br />

Nieuwe en verbouwde won<strong>in</strong>gen langs de Schie 20<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 22<br />

A16 Rotterdam: eerste bomen teruggeplant 25<br />

Activiteitenagenda Buurvrienden <strong>Overschie</strong> 28<br />

Theatergezelschap Jong van Hart zoekt pianist 28<br />

Terugblik 30<br />

In december en januari waren er weer diverse leuke 30<br />

activiteiten. Op deze pag<strong>in</strong>a’s een terugblik. 31<br />

<strong>in</strong> de Lugt 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Aanw<strong>in</strong>st Museum <strong>Overschie</strong> 35<br />

Oproep 35<br />

Blije k<strong>in</strong>deren op de planken 37<br />

Een goed voornemen! 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Tessa Jonathans<br />

Nadat ik mijn man leerde kennen, nu zo’n<br />

17 jaar geleden, ben ik naar <strong>Overschie</strong><br />

verhuisd. Mijn man woont al zijn hele leven<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en het was ook geen optie<br />

om ergens anders te wonen. We woonden<br />

eerst boven mijn schoonouders met<br />

oom en tante op de hoek van de straat en<br />

oma een paar straten verder. Na een paar<br />

jaar zijn we verhuisd, maar nog steeds <strong>in</strong><br />

dezelfde straat als mijn schoonouders en<br />

met oma een paar straten verder. En zo<br />

zijn er meer families <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die lekker<br />

dichtbij elkaar blijven wonen.<br />

Mensen verklaren me weleens voor gek<br />

dat ik zo dichtbij mijn schoonouders<br />

woon, maar ik v<strong>in</strong>d het heerlijk. Juist<br />

doordat we zo dichtbij elkaar wonen,<br />

voelde ik me meteen deel van de familie.<br />

We kunnen veel tijd samen doorbrengen.<br />

Het is makkelijker om even langs te<br />

gaan, elkaar te helpen of voor elkaar te<br />

zorgen. Ook onze k<strong>in</strong>deren v<strong>in</strong>den het<br />

fijn om opa en oma zo dichtbij te hebben.<br />

Ze gaan vaak langs, soms om te logeren<br />

en te spelen, maar soms ook om alleen<br />

even een knuffel te geven of hun nieuwe<br />

schoenen te laten zien.<br />

Onze k<strong>in</strong>deren groeien op met hun opa<br />

en oma op loopafstand. Hierdoor kunnen<br />

ze gemakkelijk samen tijd doorbrengen<br />

bijvoorbeeld door de hond uit te laten,<br />

te wandelen <strong>in</strong> het park of samen boodschappen<br />

te doen. Hierdoor hebben zij<br />

een heel hechte band met hun opa en<br />

oma en dat v<strong>in</strong>d ik heel waardevol.<br />

Ik draag deze rubriek voor volgende <strong>editie</strong><br />

over aan Jaap Gerritsen.<br />

Tessa Jonathans<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Bij de kerk...<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Er staat een deur te geef<br />

een deur <strong>in</strong> een omlijst<strong>in</strong>g eromheen<br />

de hengsels zijn haar trouw gebleven<br />

omvangrijk rijk <strong>in</strong> bronzen staat<br />

alles bijeen: een hek, te mooi voor<br />

uit het zicht en permanent gesloten...<br />

rijp voor het museum dacht de sloop<br />

niet wetende dat vele vele dorpel<strong>in</strong>gen<br />

achter het hekwerk zijn besprenkeld<br />

bij het doopsel van een lieve vrouwe<br />

waarna de deur ze aan de wereld terug zou geven<br />

helaas...<br />

<strong>in</strong> het museum kan de deur niet open en niet dicht<br />

ook dit gedicht biedt niet het vergezicht waar zij<br />

ooit weer durende bijstand moge v<strong>in</strong>den<br />

desnoods ver weg van hen die er nu wonen<br />

met elk een èigen deur naam bel en brievenbus<br />

evenwel niet van bronzen overschiese makelij.<br />

Het doophek uit de RK Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende bijstand


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Serie Nooit Gebouwd – deel 5<br />

Een serie verhalen over bouwplannen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die nooit zijn uitgevoerd.<br />

Baumannlaan W<strong>in</strong>kellaan<br />

John van den Berg<br />

In de jaren ’70 had de Baumannlaan heel andere w<strong>in</strong>kels dan nu. Er waren veel kle<strong>in</strong>e, zelfstandige w<strong>in</strong>kels, niet aangesloten<br />

bij een keten. Er was ook een zeer actieve w<strong>in</strong>keliersverenig<strong>in</strong>g, die zich zelfs keerde tegen w<strong>in</strong>kelketens. Zo organiseerde<br />

de w<strong>in</strong>keliersverenig<strong>in</strong>g een druk bezochte protestbijeenkomst tegen de komst van een filiaal van Bas van der<br />

Heijden. Die had het wel slim aangepakt, want de verbouw<strong>in</strong>g van de pakhuisruimte achter de Baumannlaan vond onder<br />

een heel andere noemer plaats: er zou een toonzaal komen voor w<strong>in</strong>kel<strong>in</strong>terieurs.<br />

Niets aan te doen, maar de w<strong>in</strong>keliers<br />

zorgden wel dat Bas geen directe doorgang<br />

naar de Baumannlaan kon maken<br />

– daar wilde de keten speciaal een<br />

w<strong>in</strong>kelpand voor kopen en openbreken.<br />

Dat g<strong>in</strong>g dus niet door, maar Bas van der<br />

Heijden - nu Dirk van der Broek – kwam<br />

er wel.<br />

Luifelplan<br />

De w<strong>in</strong>keliersverenig<strong>in</strong>g had ook veel<br />

andere, positievere plannen. Zo was er<br />

een gezamenlijke zegeltjesactie. Je herkende<br />

de deelnemende w<strong>in</strong>keliers aan de<br />

actie voor “Boulevardzegels” aan de witte<br />

lichtbakken aan de gevel. Maar voor een<br />

dergelijke lichtbak moet je nu naar Museum<br />

<strong>Overschie</strong> gaan. En zelfs daar is die<br />

lichtbak <strong>in</strong> het depot.<br />

De Baumannlaan moest een gezellige<br />

w<strong>in</strong>kelstraat zijn, waar het prettig was<br />

voor voetgangers. E<strong>in</strong>d jaren ’80 kwam<br />

de w<strong>in</strong>keliersverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> (Baumannlaan<br />

– Hogenbanweg) met een<br />

ideeënschets voor “Her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van het<br />

Wijkw<strong>in</strong>kelcentrum “Burgemeester<br />

Baumannlaan“ voor her<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de<br />

straat. Goed toegankelijk, met voldoende<br />

parkeergelegenheid, mooie sierbestrat<strong>in</strong>g<br />

en, heel bijzonder, een Luifelplan.<br />

Dat Luifelplan hoorde bij de moderniser<strong>in</strong>g<br />

van de w<strong>in</strong>kelpuien.<br />

Dit bedachten de w<strong>in</strong>keliers niet allemaal<br />

zelf. Het was een landelijke trend en er<br />

werd ook een adviesbureau <strong>in</strong>gehuurd.<br />

Dat alles met gedeeltelijke steun van de<br />

gemeente. In dat plan stond opnieuw de<br />

optie een doorgang of passage te maken<br />

naar de w<strong>in</strong>kel van Bas van der Heijden<br />

(die <strong>in</strong>middels open was).<br />

Geen overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

Nu – meer dan dertig jaar later – worden<br />

overal <strong>in</strong> het land dergelijke luifels weer<br />

gesloopt. Een goed voorbeeld daarvan<br />

is de Beijerlandselaan op Zuid. Die sloopkosten<br />

zijn <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> uitgespaard<br />

want het <strong>Overschie</strong>se Luifelplan is nooit<br />

uitgevoerd. De w<strong>in</strong>keliers werden het niet<br />

met elkaar eens, en ook met de gemeente<br />

lukte het niet het plan uit te voeren. Tegenwoordig<br />

heeft de Baumannlaan veel<br />

m<strong>in</strong>der w<strong>in</strong>kels. Het noordelijke stuk is<br />

heel veel w<strong>in</strong>kels kwijtgeraakt en er lopen<br />

niet veel mensen over de brede trottoirs.<br />

De bevoorrad<strong>in</strong>g van de w<strong>in</strong>kels is altijd<br />

nog problematisch.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Herkomst: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>


Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


BOOS<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> heeft van d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag<br />

open <strong>in</strong>loop spreekuren van 10 tot 13 uur <strong>in</strong> de Halte. U kan<br />

hier terecht voor o.a.<br />

• Hulp bij het <strong>in</strong>vullen van uw belast<strong>in</strong>gpapieren (maak hiervoor een afspraak)<br />

• Hulp bij het maken van een DigiD<br />

• Het aanvragen van Huur- en Zorgtoeslag<br />

• Aanvragen kwijtscheld<strong>in</strong>g heff<strong>in</strong>gen<br />

• Hulp bij allerhande formulieren<br />

• Vragen van diverse aard<br />

• Opzoomer Mee (maak ook hiervoor een afspraak)<br />

Tijdens het <strong>in</strong>loopspreekuur zijn wij ook telefonisch bereikbaar: bel 06 5735 1475.<br />

www.bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

Energiebank Nederland<br />

Energiebank Nederland heeft als doel op een duurzame manier<br />

energieverbruik verlagen.<br />

Zij kunnen hierbij helpen d.m.v.<br />

Individuele coach<strong>in</strong>g<br />

Dit houdt <strong>in</strong>: eerst een telefonisch <strong>in</strong>takegesprek. Daarna bezoekt een coach de bewoner vier tot vijf keer thuis. De coach geeft de<br />

bewoner dan handige tips. Ook kan er een bespaarpakket worden gemaakt. Daarna wordt gekeken of het de bewoner lukt om te<br />

besparen.<br />

Groep coach<strong>in</strong>g<br />

Dit betekent: Met meerdere personen, bijvoorbeeld buren uit de straat, onder leid<strong>in</strong>g van een coach bespar<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

bespreken en ontdekken. De energiecoach is de gespreksleider. Hij (of zij) motiveert de deelnemers om na te denken over energiebespar<strong>in</strong>g.<br />

De groep krijgt dezelfde <strong>in</strong>formatie als bij de <strong>in</strong>dividuele coach<strong>in</strong>g. En ook zij krijgen een bespaarpakket. Er wordt tijd<br />

besteed aan de uitleg van diverse bespaarproducten, zoals radiatorfolie en tochtstrippen. Dit is geen presentatie van een expert,<br />

maar een echt gesprek tussen de deelnemers en gespreksleider.<br />

BOOS<br />

9<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>fo op<br />

www.energiebanknederland.nl


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

Tijdreis naar 17e-eeuws <strong>Overschie</strong><br />

Door Theo Pronk, historicus en directeur van Sticht<strong>in</strong>g Verborgen Stad<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht februari 2023<br />

Rondkijken <strong>in</strong> het verleden? Dat kan op meerdere plekken <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong>. En b<strong>in</strong>nenkort ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

zelf. Noem het een virtuele tijdmach<strong>in</strong>e. Of een soort google Street view van het verleden. Want digitale technologie maakt<br />

ook <strong>in</strong> geschiedenisland zijn opmars! De onthull<strong>in</strong>g van de nieuwe tijdmach<strong>in</strong>e is op 3 februari <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Je kunt nu al 360° rondkijken <strong>in</strong> het Delfshaven<br />

van beg<strong>in</strong> zeventiende eeuw. Of op het<br />

punt waar Vermeer <strong>in</strong> 16<strong>61</strong> zijn Gezicht op<br />

Delft schilderde. Dichterbij zijn de tu<strong>in</strong>en<br />

van buitenplaats De Tempel <strong>in</strong> hun hoogtijdagen<br />

te bewonderen, zo rond 1730. Ze<br />

zijn omr<strong>in</strong>gd door leeg land met voorlangs<br />

de trekschuit over de Schie. Even verderop<br />

is de <strong>Overschie</strong>se kerktoren goed zichtbaar.<br />

Een drukte van belang<br />

In februari 2023 komt er een nieuwe plek<br />

bij waar je de geschiedenis echt kunt zien:<br />

aan de oever van de Schie, op de punt die<br />

is ontstaan door de bochtafsnijd<strong>in</strong>g van<br />

de rivier. Gekozen is voor uitzicht op de<br />

tweede helft van de zeventiende eeuw.<br />

Geen bochtafsnijd<strong>in</strong>g dus, wél het nu<br />

verdwenen Hof van Cyrene en naar het<br />

noorden een weidse blik over de oudste<br />

polders van Holland. Naar het zuiden, op<br />

de andere oever, zie je het zeventiende<br />

eeuwse dorp <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> vol bedrijf.<br />

Aan de voet van de kerktoren vallen de<br />

scheepswerven en boerderijen op, samen<br />

met de vele schuiten, vlotten en boten op<br />

het water. Die drukte is niet overdreven:<br />

het was toen echt zo. De Hollandse economie<br />

explodeerde en een ongekende<br />

hoeveelheid goederen werd verhandeld<br />

via de Maashavens. Van har<strong>in</strong>g, zuivel<br />

(daar was deze regio <strong>in</strong> heel Europa beroemd<br />

om), Leids laken en Delfts bier tot<br />

overzees aardewerk, zijde en specerijen.<br />

Het kwam allemaal langs <strong>Overschie</strong>, het<br />

punt waar de vaarroutes vanuit Rotterdam,<br />

Delfshaven, Schiedam, Delft, Den<br />

Haag en Leiden samenkwamen.<br />

Meer over ‘tijdreizen’<br />

Bij het reconstrueren van het verleden<br />

draait het niet alleen om wat er valt te<br />

zien. Welk verhaal vertelt een plek? En<br />

waarom is dat verhaal belangrijk? Daarom<br />

kun je bij het rondkijken <strong>in</strong> de virtuele<br />

tijdmach<strong>in</strong>e <strong>in</strong>formatie opvragen over<br />

wat er te zien is, wat er gebeurde, wie hier<br />

woonden, werkten en op doorreis waren.<br />

Wil je nog meer weten? Dan kun je doorklikken<br />

naar achtergrond<strong>in</strong>formatie.<br />

De tijdreizen zijn een koppel<strong>in</strong>g van ruimte<br />

(3D), tijd (4D) en <strong>in</strong>formatie (5D) op de<br />

website canals5d.nl. Dit is een nieuwe manier<br />

om geschiedenis toegankelijk te maken<br />

en bewustzijn van het bijzondere Hollandse<br />

landschap te vergroten. Dit is dan<br />

ook het doel van Sticht<strong>in</strong>g Verborgen Stad,<br />

de organisatie achter 5D. Deze sticht<strong>in</strong>g<br />

werkt altijd samen met anderen. De reconstructie<br />

van De Tempel werd bijvoorbeeld<br />

samen met Natuurmonumenten gemaakt.<br />

Bij de nieuwe <strong>Overschie</strong>se plek was vooral<br />

Museum <strong>Overschie</strong> betrokken.<br />

Onthull<strong>in</strong>g en lez<strong>in</strong>g<br />

Op vrijdag 3 februari om 19.30 uur wordt<br />

de reconstructie van zeventiende-eeuws<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> onthuld.<br />

Er is een lez<strong>in</strong>g met uitleg over het maken<br />

van de reconstructie. En vooral, wat voor<br />

onderzoek gaat daaraan vooraf?<br />

Er worden dus eigenlijk gewoon veel<br />

<strong>Overschie</strong>se verhalen verteld. Het is niet<br />

toevallig dat de lez<strong>in</strong>g samenvalt met de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g’<br />

<strong>in</strong> het museum. De archeologische<br />

vondsten die het uitgraven van de<br />

nieuwe rivierloop opleverde, zijn tastbare<br />

restanten uit een tijd die nu virtueel weer<br />

tot leven wordt gebracht.<br />

Ga alvast naar www.canals5d.nl of download<br />

de app Canals5D. Via dit platform is<br />

vanaf 3 februari ook de <strong>Overschie</strong>se reconstructie<br />

toegankelijk.<br />

Blik vanaf Buitenplaats De Tempel richt<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>,<br />

ca. 1730. Reconstructie door Sticht<strong>in</strong>g Verborgen Stad <strong>in</strong><br />

samenwerk<strong>in</strong>g met Natuurmonumenten<br />

Vooronderzoek <strong>in</strong> het archief van Museum <strong>Overschie</strong> met<br />

onderzoeker Mariëtte van der Elburg Sticht<strong>in</strong>g Verborgen<br />

Stad, voorjaar 2022. Foto: Theo Pronk<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het<br />

buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


De 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

en haar SERVICEPUNT<br />

aan de Abtsweg 2 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wensen haar huidige en toekomstige Klanten<br />

een Gelukkig en Voorspoedig 2023 !!<br />

Ook <strong>in</strong> 2023 gaan wij onze uiterste best doen om u de beste service te geven.<br />

Ook <strong>in</strong> 2023 bent u als klant, de Kon<strong>in</strong>g.<br />

Ook <strong>in</strong> 2023 is een optimale farmaceutische patiëntenzorg onze enige prioriteit.<br />

Onze huidige klanten zijn zeer tevreden.<br />

Wanneer mogen wij u welkom heten?<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

Drs. Amar J.Ramsunders<strong>in</strong>gh<br />

(Algemeen Directeur)<br />

Tel : 010-2<strong>61</strong>7150<br />

Email : <strong>in</strong>fo@4ambachtsapotheek.nl


WMO radar<br />

WMO radar<br />

13<br />

Buurtpunt Welschen<br />

De afgelopen jaren zn de won<strong>in</strong>gen aan de<br />

Patnstraat gerenoveerd en is er op de<br />

Patnstraat 37B Buurtpunt Welschen<br />

gerealiseerd, een huiskamer voor de wk. Een<br />

plek waar bewoners uit de buurt b<strong>in</strong>nen kunnen<br />

stappen voor een praatje, koffie of thee, een idee<br />

voor de buurt of een vraag.<br />

Woon je <strong>in</strong> de buurt?<br />

Kom gerust een keer langs om kennis te maken.<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Buurtcoach<br />

Amanda Jansen | 06 27 97 94 14<br />

ajansen@wmoradar.nl<br />

K<strong>in</strong>d-tienerwerker<br />

Miriam Belhida | 06 51 48 00 68<br />

Miriam.bahida@wmoradar.nl


www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

2023 is begonnen!<br />

We hopen dat u gezellige feestdagen heeft gehad, samen of met familie<br />

en vrienden. Het is een rustige Oud & Nieuw geweest <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong><br />

tegenstell<strong>in</strong>g tot de afgelopen 2 jaar. De preventieve <strong>in</strong>zet van politie,<br />

boa’s en de afdel<strong>in</strong>g veilig van de gemeente Rotterdam hebben hun<br />

vruchten afgeworpen. Er zijn geen ongeregeldheden geweest en we<br />

zijn blij met de reactie van bewoners. Ze hebben weer een gezellig feest<br />

kunnen vieren. Laten we dit vasthouden voor alle feestdagen en evenementen<br />

die nog gaan komen dit jaar.<br />

Wilt u als bewoner ook een keer iets organiseren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en heeft<br />

u hier tips of geld voor nodig? Laat het ons dan weten. We brengen u<br />

graag <strong>in</strong> contact met de juiste personen die u hierbij kunnen helpen.<br />

Want hoe meer er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt georganiseerd hoe leuker. Laten<br />

we er met elkaar weer een mooi jaar van maken!<br />

<strong>Overschie</strong>, maak kennis<br />

met uw wijkraadsleden<br />

Hannagnes Faber<br />

ja.faber@wijkraadrotterdam.nl<br />

Ada van Noordwijk<br />

a.vannoordwijk@wijkraadrotterdam.nl<br />

Roelant Siekman<br />

rgw.siekman@wijkraadrotterdam.nl<br />

Safa Sodirijo<br />

ssd.sodirijo@wijkraadrotterdam.nl<br />

Foto: Arthur Snijders<br />

Wijkakkoord<br />

We hebben u al een paar keer geïnformeerd over het wijkakkoord.<br />

We spraken met bewoners en hebben dit meegenomen <strong>in</strong> ons plan<br />

met actiepunten. Die zijn daarna getoetst door ambtenaren van de<br />

gemeente Rotterdam om te bekijken waar geld voor nodig is. Naast<br />

de diverse acties moet er ook een wijkvisie komen. Ook die maakt onderdeel<br />

uit van het wijkakkoord.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Jeroen van der Steen<br />

j.vandersteen@wijkraadrotterdam.nl<br />

Latif Tali<br />

l.tali@wijkraadrotterdam.nl<br />

Bas van Vliet<br />

saj.vanvliet@wijkraadrotterdam.nl<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Het is de eerste keer dat wij als wijkraad aan een wijkakkoord werken<br />

en ook voor de gemeente is deze opzet nieuw. Het is immers de eerste<br />

keer dat er wijkraden zijn. Al met al vergt het behoorlijk wat <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen,<br />

maar we liggen nog steeds op schema om tijdig het <strong>Overschie</strong>s<br />

wijkakkoord voor te leggen aan de gemeenteraad. Zij moeten<br />

alle 39 wijkakkoorden beoordelen en er mee <strong>in</strong> stemmen. Zodra het<br />

wijkakkoord def<strong>in</strong>itief is hoort u het van ons en dan zullen we het ook<br />

met u delen.<br />

Flyer A5 Wijkraad.<strong>in</strong>dd 1 14-11-2022 17:40<br />

Bezoek wethouder Simons<br />

Op 11 januari 2023 heeft wethouder Simons (Leefbaar)<br />

een bezoek gebracht aan <strong>Overschie</strong>. Bij eetcafé Boulevard<br />

heeft hij kennis gemaakt met de wijkraadsleden. Remco<br />

de Bie, eigenaar van de Boulevard, kreeg gelegenheid om<br />

de wethouder te vertellen waar hij als ondernemer tegen<br />

aan loopt <strong>in</strong> zijn contacten met de gemeente. De wethouder<br />

beloofde hier naar te zullen kijken. Daarna vertrokken<br />

we met de gele participatie bus voor een rondje door<br />

<strong>Overschie</strong>. Onderweg vertelden we over <strong>Overschie</strong>, over<br />

specifieke zaken waar we langskwamen en wat wij doen als<br />

wijkraadsleden.<br />

De wethouder was zeer geïnteresseerd en betrokken en<br />

sprak na afloop zijn complimenten uit over het bezoek. Ook<br />

wij als wijkraad vonden het een waardevol bezoek en we<br />

hopen dat er nog meer wethouders langs zullen komen om<br />

kennis te maken met ons mooie <strong>Overschie</strong>.<br />

Wethouder Simons bezoekt <strong>Overschie</strong> en rijdt met de wijkraadsleden door<br />

de wijk - Foto: Arthur Snijders


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

januari 2023<br />

Niets moet, veel kan!<br />

Gezond<br />

‘We dr<strong>in</strong>ken eerst koffie met iets<br />

lekkers, en dan praten de afgelopen<br />

week door’, vertelt buurtcoach<br />

Ineke van Tuijl. ‘Deelnemers geven<br />

zelf aan wat voor activiteiten ze<br />

graag doen. Dat kan variëren van<br />

creatieve activiteiten tot puzzelen of<br />

spelletjes doen. We proberen zoveel<br />

mogelijk aandacht te schenken aan<br />

bewegen, gezonde voed<strong>in</strong>g en het<br />

Woont u nog zelfstandig thuis en bre<strong>in</strong> gezond houden. Waar mogelijk<br />

laten we mensen kennismaken<br />

wilt u actief blijven en uitgedaagd<br />

worden? Kom op maandagen naar met digitale middelen, dat noemen<br />

Buurtkamer Levenslust.<br />

we eHealth. Niets moet, veel kan!’<br />

Aanmelden<br />

De bijdrage is 3,50 euro en voor<br />

deelnemers staat een gezonde<br />

lunch klaar. De Buurtkamer zit aan<br />

de Kedichemstraat 1 (Speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust).<br />

Wilt u meer weten of wilt u zich<br />

aanmelden? Bel Ineke van Tuijl:<br />

06 11 88 79 74 of mail naar<br />

ivtuijl@wmoradar.nl.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

In de Buurtkamer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zijn<br />

senioren welkom die zelfstandig<br />

wonen en langer thuis willen blijven.<br />

U bent elke maandag van 10.00<br />

tot 15.00 uur welkom om elkaar te<br />

ontmoeten en mee te doen aan activiteiten.<br />

Goed gevoel<br />

Ons doel: dat mensen met een<br />

goed gevoel naar huis gaan omdat<br />

het een gezellige dag was. Deelnemers<br />

kunnen zich rechtstreeks bij<br />

ons aanmelden, er is geen <strong>in</strong>dicatie<br />

nodig, dat is lekker laagdrempelig.’<br />

Foto’s: Gemeente Rotterdam<br />

Kl<strong>in</strong>ken op Cultuurborrel<br />

Een optreden van Ruwhel & De voor jongeren <strong>in</strong> de wijk.<br />

Bigi Blues Band, kl<strong>in</strong>kende glazen<br />

en veel cultuur. Kom naar de <strong>Overschie</strong>se<br />

Cultuurborrel 24 januari <strong>in</strong> wijknetwerker Maud van Groesen<br />

Cultuurscout Herco Kruik en<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt.<br />

lichten budgetaanvragen voor<br />

culturele activiteiten en bewoners<strong>in</strong>itiatieven<br />

toe. En <strong>in</strong>itiatiefnemers<br />

Staat deze al <strong>in</strong> de agenda? De<br />

<strong>Overschie</strong>se Cultuurborrel <strong>in</strong> delen hun ervar<strong>in</strong>gen uit 2022.<br />

Theater In de Lugt (aan De Lugt Voormalig stadsdichter Jeroen<br />

17) d<strong>in</strong>sdag 24 januari. Met een Naaktgeboren heeft een poëtische<br />

optreden van Ruwhel & De Bigi bijdrage en Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Blues Band. Ruwhel is bekend vertelt hoe zij denkt over cultuur <strong>in</strong><br />

van de Urban <strong>Overschie</strong> avonden de wijk.<br />

Pitch uw idee<br />

Heeft een idee voor dit jaar? Presenteer<br />

uw plan met een pitch! U<br />

kunt zich aanmelden hercokruik@<br />

gmail.com voor een pitch.<br />

Aansluitend is er een netwerkborrel<br />

met gratis hapjes en drankjes. Aanmelden<br />

is niet nodig (alleen als u<br />

pitcht). De <strong>Overschie</strong>se Cultuurborrel<br />

is van 19.30 uur tot 22.00 uur.<br />

Een parel onder de parken<br />

Ontdek de fraaie buitenplaats Boswachters van Natuurmonumenten<br />

geven deze w<strong>in</strong>termaanden<br />

De Tempel. Deze w<strong>in</strong>ter geven<br />

boswachters rondleid<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het rondleid<strong>in</strong>gen op buitenplaats De<br />

bospark langs de rijksmonumenten Tempel: op 22 januari, 26 februari,<br />

en bijzondere tu<strong>in</strong>stijlen. De eerste 26 maart en 23 april.<br />

wandel<strong>in</strong>g is 22 januari.<br />

De wandel<strong>in</strong>g duurt ruim een uur<br />

en gaat langs 16 rijksmonumenten<br />

en verschillende tu<strong>in</strong>stijlen die door<br />

ruim 50 vogelsoorten gevonden<br />

worden. Dat elk seizoen weer anders<br />

is, laten de tu<strong>in</strong>en van De Tempel<br />

zien. Stond december <strong>in</strong> teken<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


januari 2023<br />

van bijzondere paddenstoelen, <strong>in</strong><br />

januari zien we er st<strong>in</strong>zenplanten,<br />

kenmerkend voor buitenplaatsen.<br />

Stapje voor stapje<br />

Boswachter Cynthia Meulenkamp-Nooteboom:<br />

‘S<strong>in</strong>ds 2021<br />

heeft Natuurmonumenten het gebied<br />

<strong>in</strong> beheer van gemeente Rotterdam;<br />

samen is er een uitgebreid<br />

herstelplan opgesteld. De Engelse<br />

landschapstu<strong>in</strong> is zo goed als klaar<br />

en de rechte zichtlijnen die zo kenmerkend<br />

zijn uit de barokperiode,<br />

zijn grotendeels hersteld. Er is nog<br />

veel te doen, maar stapje voor stapje<br />

komt de grandeur weer tevoorschijn!<br />

Omdat het nu al zo mooi is,<br />

zelfs <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter, willen we graag<br />

de deelnemers meenemen om het<br />

te laten ontdekken.’<br />

Aanmelden<br />

Wilt u meer weten of aansluiten bij<br />

een rondleid<strong>in</strong>g met de boswachter?<br />

Kijk op Natuurmonumenten<br />

(zoekterm De Tempel)<br />

Foto’s: Natuurmonumenten<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Burgemeester Aboutaleb op bezoek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Ada van Noordwijk<br />

De heer Theo van Es uit <strong>Overschie</strong><br />

is met 104 jaar de oudste mannelijke<br />

<strong>in</strong>woner van Rotterdam. Daarom<br />

kwam burgervader Aboutaleb hem<br />

persoonlijk feliciteren.<br />

Zaterdag 10 december was het<br />

zover. Met een grote bos bloemen<br />

kwam de burgemeester de gezellige<br />

woonkamer <strong>in</strong> en gaf die eerst<br />

aan mevrouw Van Es. Hij feliciteerde<br />

meneer Van Es, die meteen zijn<br />

prachtige ambtskett<strong>in</strong>g bekeek.<br />

Nadat de burgemeester twee<br />

prachtige boeken cadeau gaf, g<strong>in</strong>g<br />

meneer Van Es op zijn praatstoel<br />

zitten. Het ene boek g<strong>in</strong>g over de<br />

razzia van 1941 en daar had Theo<br />

heel veel her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan; hij vertelde<br />

er volop over.<br />

Aboutaleb zei, dat hij zelden met<br />

iemand van deze leeftijd zo goed<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen heeft opgehaald.<br />

Het is dat de assistente van de<br />

burgemeester hem op de tijd wees<br />

- er was nog een andere afspraak<br />

- anders hadden die twee nog heel<br />

lang verder kunnen praten.<br />

Na afloop poseerde de burgemeester<br />

uitvoerig met meneer en<br />

mevrouw Van Es. Het was een heel<br />

erg prettig bezoek. Een gedenkwaardige<br />

dag voor deze familie<br />

maar ook voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Allelidmaatschappen<br />

maandelijksopzegbaar!<br />

vanaf<br />

€15,95<br />

permaand<br />

INTRODUCTIECURSUS<br />

<br />

10uurtennisles<br />

10uurvrijspelen<br />

4uurtoernooi<br />

<br />

€125,00<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


De w<strong>in</strong>nende kerstboom stond <strong>in</strong> Park 16Hoven<br />

In december konden <strong>in</strong>woners van Rotterdam weer een grote kerstboom aanvragen via Sticht<strong>in</strong>g Opzoomeren. In <strong>Overschie</strong><br />

stonden er uite<strong>in</strong>delijk 29. 11 van die 29 deden mee aan de verkiez<strong>in</strong>g van de mooiste kerstboom. De w<strong>in</strong>nende boom<br />

stond <strong>in</strong>… de Jacques Presserhof <strong>in</strong> Park 16Hoven.<br />

In 2022 deden elf bomen mee, maar wie<br />

weet hoeveel het er dit jaar worden? Ze<br />

letten op de verlicht<strong>in</strong>g en versier<strong>in</strong>g van<br />

de boom. Is de boom bijvoorbeeld wel tot<br />

<strong>in</strong> de top verlicht en versierd? Ook keek<br />

de jury goed naar de versier<strong>in</strong>g zelf.<br />

Alles met elkaar gemaakt<br />

De ene boom was natuurlijk mooier<br />

dan de andere. Maar één boom sprong<br />

er echt bovenuit! Alle versier<strong>in</strong>gen van<br />

deze boom waren zelf gemaakt, vaak<br />

door k<strong>in</strong>deren. Er waren gefiguurzaagde<br />

sterren die k<strong>in</strong>deren hadden beschilderd<br />

en beplakt. Omgekeerde plastic bekertjes<br />

waren omgetoverd tot kerstklokjes. Met<br />

strijkkralen waren figuurtjes gemaakt. En<br />

alles h<strong>in</strong>g niet aan zilver – of goudkleurige<br />

sl<strong>in</strong>gers, maar was met een touwtje<br />

aan elkaar verbonden.<br />

Je kon goed zien dat iedereen veel aandacht<br />

had besteed aan de versier<strong>in</strong>gen<br />

én aan het versieren zelf.<br />

De boom was dan misschien niet echt de<br />

mooiste, maar zeer zeker wel de creatiefste<br />

en de orig<strong>in</strong>eelste! Dat maakte dit de<br />

beste boom van de verkiez<strong>in</strong>g. Deze echte<br />

Opzoomer Mee boom kreeg de mooie<br />

prijs van 75 euro, te besteden voor de<br />

buurt. Aanvraagster Carolien Hatt<strong>in</strong>k nam<br />

de prijs is ontvangst.<br />

In 2022 deden elf bomen mee, maar wie<br />

weet hoeveel het er dit jaar worden? De<br />

jury hoopt <strong>in</strong> elk geval op meer bomen,<br />

veel meer!<br />

De w<strong>in</strong>nende kerstboom met Carolien Hatt<strong>in</strong>k van de<br />

Jacques Presserhof - Foto: Frans Schaap<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Twee diamanten huwelijken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

21 november 2022 was het echtpaar Koppenaal-Both 60 jaar getrouwd. Familie en vrienden vierden dit <strong>in</strong> hun bomvolle<br />

woonkamer aan de Schielaan. Het was een vrolijke boel.<br />

20 december was het de beurt aan de<br />

familie Scheffers-Pegels uit de Becramm<strong>in</strong>g.<br />

Hun woonkamer zat helemáál niet<br />

vol, want, zo vertelden ze, ze hadden er<br />

geen erg <strong>in</strong>. Totdat er een brief kwam<br />

met felicitaties van de Kon<strong>in</strong>g en van de<br />

Burgemeester. Op 20 december waren ze<br />

namelijk voor de wet getrouwd. In juni<br />

van het volgende jaar trouwde het echtpaar<br />

<strong>in</strong> de kerk. En die datum hebben ze<br />

aangehouden als hun trouwdag.<br />

Beide echtparen kregen bezoek van<br />

wijkraadslid Ada van Noordwijk. Zij overhandigde<br />

hen een prachtige bos bloemen<br />

van Bloemsierkunst Voorhorst.<br />

Echtpaar Koppenaal-Both<br />

Echtpaar Scheffers-Pegel


Nieuwe en verbouwde won<strong>in</strong>gen langs de Schie<br />

<strong>Overschie</strong>-West, het stuk tussen de Delfshavensche Schie, de Van Noortwijckstraat en de Van Adrichemweg verandert <strong>in</strong><br />

rap tempo. Woonstad Rotterdam bouwt er twee nieuwe woontorens; het project Samen aan de Schie. En verbouwt de acht<br />

woonblokken <strong>in</strong> Welschen 2. Ook de buitenruimten kleuren groen. Zo komen er b<strong>in</strong>nentu<strong>in</strong>en die je aan het park doen<br />

denken. In 2024 is het meeste bouw- en verbouwwerk aan de won<strong>in</strong>gen klaar. Tijd om eens langs te gaan om te horen hoe<br />

de bouw en verbouw<strong>in</strong>g gaat.<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

“<strong>Overschie</strong> en <strong>in</strong> het bijzonder langs de Schie is het prachtig<br />

wonen”, zegt Marco Beckerschmidt, manager vrije sector huur<br />

bij Woonstad Rotterdam. Hij is betrokken bij de verhuur van de<br />

76 nieuwe huurappartementen <strong>in</strong> de twee woontorens Samen<br />

aan de Schie aan de Blijvenburgstraat. Mensen uit <strong>Overschie</strong> en<br />

daarbuiten hebben <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> de wijk. “Ze zien de voordelen<br />

van deze plek <strong>in</strong> Rotterdam. En terecht, je v<strong>in</strong>dt er alles wat je<br />

nodig hebt om prettig te wonen: veel w<strong>in</strong>kels voor de dagelijkse<br />

boodschappen, scholen en sportverenig<strong>in</strong>gen. Er is een bibliotheek<br />

en zelfs een theater. Moet je toch <strong>in</strong> de Koopgoot zijn?<br />

Met de fiets sta je b<strong>in</strong>nen 20 m<strong>in</strong>uten <strong>in</strong> hartje stad. Het mooie is<br />

dat je vanuit een deel van de nieuwe won<strong>in</strong>gen uitkijkt over de<br />

stad. Heb je liever een uitzicht op het water, dan kies je voor een<br />

appartement dat uitziet op de Schie.”<br />

Gemengde buurt, verschillende won<strong>in</strong>gen<br />

Woonstad Rotterdam biedt <strong>in</strong> dit stuk van <strong>Overschie</strong> een mix<br />

aan won<strong>in</strong>gen. Verdeeld over de woontorens van Samen aan<br />

de Schie en de won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Welschen 2. Nanda Heijndijk, projectleider<br />

Wijken bij Woonstad Rotterdam licht toe: “Gez<strong>in</strong>nen,<br />

alleenstaanden en senioren wonen hier naast elkaar. Die mix<br />

aan bewoners <strong>in</strong> verschillende levensfases koesteren we. Daarom<br />

sluit ons won<strong>in</strong>gaanbod met verschillende type sociale<br />

huurwon<strong>in</strong>gen en vrije sector huurwon<strong>in</strong>gen daarop aan. Er zijn<br />

won<strong>in</strong>gen voor mensen met een kle<strong>in</strong>e portemonnee en een<br />

midden<strong>in</strong>komen.” Welke won<strong>in</strong>g je voorkeur ook heeft, ze zien<br />

er niet alleen mooi uit ze zijn ook nog eens van deze tijd: goed<br />

geïsoleerd, zonnepanelen op het dak, energiezu<strong>in</strong>ig, modern<br />

afgewerkt en gasloos.<br />

20


Architectuurprijs voor Welschen 2<br />

Woonstad Rotterdam vernieuwt de acht woonblokken <strong>in</strong> Welschen<br />

2. Dat gebeurt <strong>in</strong> vier stappen. Vier portiekflats zijn al<br />

opgeleverd. Het project valt op: het is bekroond met de tweede<br />

plaats <strong>in</strong> de publieksprijs van de Rotterdam Architectuurprijs<br />

2022. Aan de buitenkant zie je mooi metselwerk, grotere balkons<br />

en een moderne <strong>in</strong>gang. Door de liften <strong>in</strong> enkele woonblokken<br />

is een deel van de won<strong>in</strong>gen beter te bereiken. Aan<br />

de b<strong>in</strong>nenkant zijn nieuwe keukens, badkamers en toiletten<br />

geplaatst. Ook is de <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en de manier waarop je je won<strong>in</strong>g<br />

kunt gebruiken verbeterd. Denk aan won<strong>in</strong>gen met open keukens<br />

en schuifdeuren naar het balkon <strong>in</strong> plaats van openslaande<br />

deuren. Een bewoonster huurt s<strong>in</strong>ds kort een won<strong>in</strong>g aan de<br />

Patijnstraat. “Het was wennen voor mij. Ik had eerst een koopwon<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> West.” Toch ziet ze voordelen van deze huurwon<strong>in</strong>g.<br />

Doordat die duurzaam verbouwd is, is het er comfortabel. Ze<br />

woonde eerst misschien centraler <strong>in</strong> Rotterdam, de goede<br />

OV-verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> maken veel goed. “De bus stopt<br />

hier om de hoek. Je bent zo op het Centraal Station!”<br />

Bouwen aan de buurt<br />

“We bouwen nog volop aan de buurt. Het meeste bouw- en verbouwwerk<br />

aan de won<strong>in</strong>gen is <strong>in</strong> 2024 klaar. Dit betekent dat<br />

we de buurtbewoners om geduld en begrip vragen. De bouw<br />

en het bouwverkeer kunnen nog een tijd overlast geven. Gelukkig<br />

is er ook goed nieuws: deze overlast wordt steeds m<strong>in</strong>der<br />

omdat er steeds meer won<strong>in</strong>gen af zijn”, legt Nanda uit. De lage<br />

woontoren van Samen aan de Schie, Stadt, is <strong>in</strong> de zomer van<br />

2023 klaar. De hoge toren, Lande, volgt e<strong>in</strong>d van dit jaar. Ook<br />

moeten de woonblokken aan de Van Noortwijckstraat dan af<br />

zijn. Als laatste zijn rond de zomer van 2024 de twee flats aan de<br />

Van Adrichemweg ook helemaal verbouwd.<br />

Wonen <strong>in</strong> Samen aan de Schie?<br />

Wil je wonen <strong>in</strong> een van de nieuwe vrije sector huurwon<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

Samen aan de Schie? Nog even geduld, de won<strong>in</strong>gen komen b<strong>in</strong>nenkort<br />

<strong>in</strong> de verhuur. Zet onderstaande data alvast <strong>in</strong> je agenda.<br />

• Maandag 30 januari: op www.samenaandeschie.nl lees je<br />

alle <strong>in</strong>formatie over het project, typen won<strong>in</strong>gen, de huurprijzen<br />

en hoe je voor de nieuwe won<strong>in</strong>gen kunt <strong>in</strong>schrijven.<br />

• E<strong>in</strong>d februari: kom naar de <strong>in</strong>formatiebijeenkomst als je <strong>in</strong> gesprek<br />

wilt over de nieuwe won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Samen aan de Schie.<br />

Houd de website <strong>in</strong> de gaten voor de datum en de plek.<br />

Schrijf je alvast <strong>in</strong> voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte via<br />

www.samenaandeschie.nl.<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

21<br />

Foto’s: Woonstad Rotterdam


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

22<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


‘Resultaten hebben me<br />

verbluft’<br />

Nico Franse (60): “Ik<br />

ben een hernia-patiënt,<br />

met hernia’s <strong>in</strong> m’n<br />

onderrug en hoog <strong>in</strong><br />

de nek. Ik heb vreselijke<br />

pijnen gehad, ben<br />

helaas bekend met<br />

t<strong>in</strong>tel<strong>in</strong>gen en uitval<br />

vanwege pijn. Dat is niet niks, en eerlijkheidshalve<br />

wist ik niet wat fit20 hier<strong>in</strong> zou gaan brengen toen<br />

ik er drie jaar geleden mee startte. Maar de resultaten<br />

hebben me verbluft. De klachten zijn drastisch<br />

verm<strong>in</strong>derd, en dan benadruk ik: echt drastisch. De<br />

bijvangst is dat ik m<strong>in</strong>der pijn heb, wat mijn levenskwaliteit<br />

natuurlijk positief beïnvloedt.<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g bevalt me uitstekend, en ik voel dat ik<br />

er sterker door ben geworden. Het is <strong>in</strong>tensief en<br />

<strong>in</strong>tens om 20 m<strong>in</strong>uten alles uit jezelf te halen, en<br />

je gaat samen met de tra<strong>in</strong>er door die <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g<br />

heen. Die band die ik daarbij voel tijdens de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

v<strong>in</strong>d ik bijzonder. Daarnaast v<strong>in</strong>d ik het erg leuk om<br />

met mijn partner te tra<strong>in</strong>en. Tot slot wil ik nog opmerken<br />

dat ik de locatie geweldig v<strong>in</strong>d, want dat uitzicht<br />

over de Schie… schitterend is het!”<br />

Gratis fit20-boek bij proefles<br />

Boek jij een proefles bij fit20<br />

<strong>Overschie</strong>? Dan ontvang jij bij<br />

je bezoek het boek “fit20 Inside,<br />

voor fans”. Een heerlijk leesbaar<br />

174 pag<strong>in</strong>a’s tellend boek<br />

over wat deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g voor je<br />

doet, verhalen van tientallen<br />

fit20’ers over hun ervar<strong>in</strong>gen,<br />

prikkelende columns, grappige<br />

graphics etc. Vraag snel via<br />

www.fit20overschie.nl je proefles aan. Leggen wij vast<br />

jouw boek klaar.<br />

Intens, <strong>in</strong>tensief,<br />

bijzonder<br />

fit20 is… 20 m<strong>in</strong>uten tra<strong>in</strong>en, één keer<br />

per week. Maar hoe beleef je het? Tijd<br />

jou onder te dompelen <strong>in</strong> de belev<strong>in</strong>gswereld van een willekeurige<br />

fit20’er.<br />

Dan is het zover. De Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g! De tra<strong>in</strong>er wacht me glimlachend op, zoals<br />

altijd. Ik heb met hem (of haar) de afspraak. Hij is de (prettige) stok<br />

achter de deur. De afspraak met de tra<strong>in</strong>er houdt me erbij. Dat niet alleen.<br />

De beperkte tijdsduur ook. 20 m<strong>in</strong>uten is op te brengen. Het niet<br />

hoeven omkleden en douchen maken het efficiënt. Er is geen gedoe.<br />

Geen excuses.<br />

Ik werk me ook vandaag weer door de oefen<strong>in</strong>gen heen. Ik doe het <strong>in</strong><br />

optimale concentratie, en zo goed mogelijk. Mijn hoge scores -die ik per<br />

toestel op het scherm voor me zie- bevestigen het. Maar word ik pittig<br />

belast, dan zoek ik onbewust naar methodes om het mezelf makkelijker<br />

te maken. Smokkelen! Daarom is de tra<strong>in</strong>er er, die alles ziet, en fijntjes<br />

corrigeert. Op dat moment vervloek ik hem (soms), die fit20-beul. Maar<br />

de <strong>in</strong>tenties zijn goed. Hij wil op veilige en verantwoorde wijze resultaat<br />

met me boeken. Daar passen geen blessures bij.<br />

De bovenbeenspieren branden, de buikspieren branden. Wat brandt<br />

er niet? De tra<strong>in</strong>er complimenteert. Motiveert. En dan... voor ik het<br />

weet zijn de 20 m<strong>in</strong>uten voorbij. 20 m<strong>in</strong>uten, waar heb je het over?<br />

Heb ik hier tegenop gekeken vanmorgen?<br />

Ik voel het aan alles: mijn lichaam verbetert dankzij deze efficiënte <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g.<br />

Het is <strong>in</strong>tens, <strong>in</strong>tensief, bijzonder en ik voel me er heerlijk<br />

bij. Fysiek heb ik mezelf weer gewapend. Ik voel me krachtiger. Klachtjes<br />

zijn verdwenen en/of verm<strong>in</strong>derd. Ik merk dat ik m<strong>in</strong>der snel buiten<br />

adem ben. Die ene herhal<strong>in</strong>g, waarvan ik dacht dat die onmogelijk<br />

was, krijg ik voor elkaar. Gemotiveerd door de tra<strong>in</strong>er, maar ook omdat<br />

ik er mentaal toe <strong>in</strong> staat ben. Ik kan meer dan ik ooit hebt gedacht.<br />

Soms is het even pittig om te gaan, maar ach... die 20 m<strong>in</strong>uten. ‘Als je<br />

dat niet meer <strong>in</strong> je fitheid en gezondheid wilt <strong>in</strong>vesteren, ben je verloren.’<br />

Ik zei het laatst zelf op een verjaardag.<br />

Ik glimlach bij de gedachte, als ik met trillende armen en benen de<br />

fit20-ruimte verlaat.<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

23<br />

Bas Pronk<br />

Oprichter fit20 <strong>Overschie</strong><br />

Wat is fit20?<br />

Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten, die je maar één keer per week doet.<br />

Je tra<strong>in</strong>t op afspraak met maximaal twee mensen gelijktijdig (rust<br />

en privacy gegarandeerd), je hoeft je niet om te kleden en je<br />

wordt begeleid en gemotiveerd door één van onze gecertificeerde<br />

tra<strong>in</strong>ers. Je leeftijd en fitheidsniveau zijn niet van belang om te<br />

starten. Je tra<strong>in</strong>t <strong>in</strong> slowmotion, wat het behalve uitdagend ook<br />

veilig en verantwoord maakt, omdat er amper impactbelast<strong>in</strong>g<br />

op het lichaam is. Daarmee geef je een superieure prikkel aan je<br />

spieren, zonder je gewrichten te overbelasten.


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

www.rijnshop.nl<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


A16 Rotterdam: eerste bomen teruggeplant<br />

Toen de A16 werd aangelegd, moesten de bomen plaatsmaken. Nu het werk bijna klaar is, komen er weer bomen terug. De<br />

eerste bomen zijn geplant aan de Verlegde Oude Bovendijk, <strong>in</strong> de buurt bij de belevenisboerderij Schieveen.<br />

De eerste portalen van de A16 zijn al geplaatst, een luchtfoto van de Hofwijktunnel en de herplant van de bomen - Foto’s; Sjaak Boot – Topview – Henk Alblas<br />

Bewoners, natuurorganisaties en de wethouder<br />

van de gemeente Lans<strong>in</strong>gerland,<br />

Simon Fortuyn, waren bij het planten van<br />

de eerste bomen aan de Verlegde Oude<br />

Bovendijk. Hier staan straks 125 grauwe<br />

abelen. Langs de Schieveensedijk komen<br />

160 fladderiepen. In totaal plant Rijkswaterstaat<br />

hier 285 bomen terug bij de A16.<br />

En nog meer groen<br />

Vanaf e<strong>in</strong>d dit jaar plant Rijkswaterstaat<br />

ook groen terug <strong>in</strong> het gebied tussen de<br />

A13 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan, langs<br />

de huidige N209. En <strong>in</strong> het plantseizoen<br />

2024/2025 wordt het Lage Bergse Bos bovenop<br />

het dak van de Rottemerentunnel<br />

aangelegd. Het groen dat hier terugkomt,<br />

maakt deel uit van de kwaliteitsimpuls<br />

van het Recreatieschap Rottemeren.<br />

Ook buiten het plangebied <strong>in</strong> de gemeenten<br />

Rotterdam en Lans<strong>in</strong>gerland<br />

komt weer groen. In de Vl<strong>in</strong>derstrik (de<br />

Berkelse Zuidpolder en een deel van de<br />

Rotterdamse Schiebroeksepolder) komt<br />

een mix van ongeveer 400 bomen en<br />

struiken, waaronder zomereiken, schietwilgen,<br />

w<strong>in</strong>terl<strong>in</strong>den en fruitbomen.<br />

Tussen het Schiebroekse park en het<br />

recreatiegebied de Vl<strong>in</strong>derstrik komt bovendien<br />

aan beide zijden een faunapassage<br />

voor dieren. Dieren kunnen via deze<br />

groenstroken gemakkelijker van het ene<br />

naar het andere gebied gaan, waardoor<br />

hun leefomgev<strong>in</strong>g groter wordt.<br />

Ook nog volop werkzaamheden<br />

Rijkswaterstaat is ook nog volop aan het<br />

werk. Het jaar 2023 staat <strong>in</strong> het teken van<br />

het gefaseerd <strong>in</strong> gebruik nemen van het<br />

A16 Rotterdam tracé. De weg heet dan<br />

nog wel N209, maar is al <strong>in</strong>gericht als toekomstige<br />

snelweg:<br />

In januari komt een def<strong>in</strong>itief stukje A16<br />

Rotterdam (asfalt) <strong>in</strong> gebruik, namelijk de<br />

bypass voor de Verlegde Oude Bovendijk.<br />

Zo komt er ruimte om het viaduct verder<br />

af te bouwen.<br />

Het deel tussen de afrit Vliegveldweg en<br />

de N471 is naar verwacht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> mei klaar,<br />

<strong>in</strong> oktober volgt dan het deel tussen de<br />

N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan.<br />

In november vorig jaar verrezen de eerste<br />

verlicht<strong>in</strong>gsmasten en wegportalen<br />

op het A16 tracé langs de huidige N209.<br />

Zo gaat de weg er al echt uitzien als een<br />

snelweg.<br />

Hofwijktunnel en duikerbrug Tempelweg<br />

Om de A16 Rotterdam <strong>in</strong> het midden van<br />

de A13 aan te laten sluiten, moeten die<br />

rijbanen een beetje naar buiten schuiven.<br />

Dat maakt de weg breder. De Hofwijktunnel<br />

en duikerbrug Tempelweg (Zweth)<br />

moeten daarom ook worden verbreed.<br />

Onlangs zijn de damwanden en funder<strong>in</strong>g<br />

aangebracht voor de Hofwijktunnel.<br />

De werkzaamheden voor de Duikerbrug<br />

Tempelweg volgen daarna.<br />

Beg<strong>in</strong> november is de A13 richt<strong>in</strong>g Rotterdam<br />

weer teruggelegd op de oorspronkelijke<br />

plek. Rijkswaterstaat verlegde de<br />

rijstroken van de A13 richt<strong>in</strong>g Rotterdam<br />

eerst een stukje naar het oosten, zodat er<br />

aan de westkant ruimte ontstond om de<br />

Hofwijktunnel onder de A13 en de brug<br />

bij de Zweth aan te passen.<br />

<strong>Overschie</strong>s verkeer<br />

25


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

Op zoek naar een uitdagende baan als<br />

market<strong>in</strong>g-communicatie medewerker?<br />

De comb<strong>in</strong>atie dmdesk – Labstores (webshops Hairlabs.nl,<br />

cosmeticlabs.nl, naturallabs.nl) werkt met een kle<strong>in</strong> aantal<br />

medewerkers aan alle drukke activiteiten van beide bedrijven.<br />

We zijn op zoek naar een:<br />

DE WERELD<br />

MDESK<br />

- Enthousiaste en ambitieuze medewerker market<strong>in</strong>gcommunicatie<br />

(40 uur per week)<br />

Het takenpakket bestaat uit:<br />

- Bijhouden en verder ontwikkelen market<strong>in</strong>gcommunicatie<br />

activiteiten van beide bedrijven<br />

- Verzorgen updates en uitbouwen van de webshops<br />

- Ondersteun<strong>in</strong>g klantenservice webshop<br />

- Verwerken bestell<strong>in</strong>gen webshop<br />

- Ondersteun<strong>in</strong>g bij samenstellen maandelijks huis-aanhuis<br />

magaz<strong>in</strong>e en lopende opdrachten<br />

- Uitbouwen van de commerciële activiteiten en kansen<br />

van beide bedrijven<br />

ATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

unicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

Kwalificaties:<br />

- M<strong>in</strong>imaal afgeronde opleid<strong>in</strong>g MBO Market<strong>in</strong>gcommunicatie<br />

- Werkervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het werkgebied<br />

- Kennis van standaard applicaties, database-applicaties<br />

en webshop applicaties<br />

- Flexibel en stressbestendig<br />

- Handen uit de mouwen <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

- Goede sociale en communicatieve vaardigheden<br />

der Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

oonlijk Fancreators<br />

Interesse?<br />

Stuur je CV en aanmeld<strong>in</strong>g <strong>in</strong> via leo@dmdesk.nl<br />

Op zoek naar een leuke werkplek?<br />

Zorgvilla Tante Toos “De Vreugde Tu<strong>in</strong>” <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, is een<br />

veilige en gezellige woonplek voor ouderen met dementie.<br />

Voor dit mooie huis zijn we opzoek naar bijzondere collega’s<br />

die een hart voor kwetsbare ouderen hebben.<br />

Je bent klantgericht, empathisch, sociaal, je weet van<br />

aanpakken en durft te denken <strong>in</strong> oploss<strong>in</strong>gen. Ben jij de<br />

collega die wij zoeken? Maak dan snel een afspraak voor een<br />

kennismak<strong>in</strong>gsgesprek met ons.<br />

Een zorgachtergrond is een pre maar niet perse nodig,<br />

schol<strong>in</strong>g- en opleid<strong>in</strong>gen behoren tot de mogelijkheden.<br />

Nieuwsgierig geworden? Neemt snel contact met Vanessa<br />

op! Tel. 06-50684982<br />

www.dmdesk.nl<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

devreugdetu<strong>in</strong>@zorgvillatantetoos.nl


Wat is de toekomst voor de A13 door <strong>Overschie</strong>?<br />

als <strong>in</strong> 2025 de nieuwe A13/A16 wordt geopend…..<br />

… en dus is het nu tijd om goede plannen te maken voor de huidige A13 en onze leefomgev<strong>in</strong>g. Toen de plannen voor de<br />

A13/A16 werden gemaakt, kwam Sticht<strong>in</strong>g Gezond <strong>Overschie</strong> op voor een beter leefklimaat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Nu is hét moment<br />

aangebroken om ons echt te gaan richten op de gezondheid en een gezonder leven <strong>in</strong> onze wijk.<br />

Jarenlang was de A13 door <strong>Overschie</strong> de<br />

belangrijkste verkeersader van Rotterdam.<br />

Lang voordat de A20 werd aangelegd<br />

was het dé verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen noord<br />

en zuid, samen met het tunneltracé naar<br />

de Maastunnel dwars door de stad. Met<br />

de aanleg van de A13/A16 wordt de r<strong>in</strong>g<br />

van Rotterdam verruimd en kan de huidige<br />

functie van de A13 en A20 voor een<br />

deel worden overgenomen.<br />

Autoluw<br />

De entree van Rotterdam zal veranderen.<br />

Wie vanuit Delft komt, kan straks óf ‘afslag<br />

<strong>Overschie</strong>’ nemen óf met 100 kilometer<br />

per uur de bocht maken en via de G.K van<br />

Hogendorpweg rijden. Dan rijd je langs de<br />

metrostations Meijersple<strong>in</strong> en Melanchthonweg<br />

- daar wonen aanzienlijk m<strong>in</strong>der<br />

bewoners pal langs de route. Goede transferia<br />

bij de metrohaltes zouden het bezoekers<br />

bovendien makkelijk maken om de<br />

auto aan de rand van de stad te laten staan<br />

en met de metro de stad <strong>in</strong> te gaan.<br />

Dat komt goed uit, want <strong>in</strong> de stad zijn<br />

we de auto, en zeker die van bezoekers,<br />

liever kwijt dan rijk. Het tunneltracé en<br />

de Cools<strong>in</strong>gel zijn al verkeersluwer – als<br />

je vanuit <strong>Overschie</strong> en Schiebroek naar<br />

de stad wilt, kun je nu al beter op de fiets<br />

gaan dan met de auto.<br />

barrières <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zelf en <strong>in</strong> de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

van <strong>Overschie</strong> met de stad. Dat moet<br />

toch anders kunnen?<br />

Tijd om mee te denken<br />

Navraag bij de gemeente leert dat er wel<br />

wordt gestudeerd op de nieuwe betekenis<br />

van de ruit van Rotterdam, maar dat er<br />

nog geen concrete plannen zijn voor de<br />

A13. Dat betekent dat Gezond <strong>Overschie</strong><br />

nog mooi kan meedenken aan nieuwe en<br />

voor <strong>Overschie</strong> realistische plannen.<br />

Wil Rotterdam bijvoorbeeld serieus werk<br />

maken van het terugdr<strong>in</strong>gen van autoverkeer<br />

en het stimuleren van de fiets?<br />

Dan hebben we <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> toch zeker<br />

recht op voorrang bij het aanleggen van<br />

veilige en aantrekkelijke fietspaden naar<br />

de stad? Ook mag het uitzicht op monsterlijke<br />

geluidswanden toch echt wel<br />

eens verandert worden <strong>in</strong> groene varianten.<br />

En wat dacht je van sociaal veilige<br />

doorgangen onder de A13 en de A20 tussen<br />

<strong>Overschie</strong>-Oost en -West?<br />

Realistisch<br />

De bestaande A13 zal blijven en van ondertunnel<strong>in</strong>g<br />

of overkapp<strong>in</strong>g zal het vast<br />

niet komen (Als we dat zouden willen,<br />

zetten we <strong>Overschie</strong> achteraan een e<strong>in</strong>deloze<br />

rij van gemeenten met (te) wilde<br />

plannen). Maar als we ons beroepen op<br />

de Milieueffectrapportages die bij de besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

over de A13/A16 zijn opgesteld,<br />

dan mag er zeker nieuw perspectief<br />

komen voor het leefklimaat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wie denkt er mee?<br />

De sticht<strong>in</strong>g ziet graag een aantrekkelijkere<br />

woonomgev<strong>in</strong>g met goede fiets- en<br />

wandelroutes. We werken ook graag mee<br />

aan het veranderen van het mobiliteitsgedrag.<br />

Wie hier ook <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> heeft<br />

en een <strong>in</strong>houdelijke bijdrage kan en wil<br />

leveren aan een gezonde toekomst van<br />

<strong>Overschie</strong> kan zich aanmelden bij Sticht<strong>in</strong>g<br />

Gezond <strong>Overschie</strong>. Mail naar sticht<strong>in</strong>ggezondoverschie@gmail.com<br />

Rijksweg A13 richt<strong>in</strong>g Delft rond 1955 met op de<br />

achtergrond de huizen van de West-Sidel<strong>in</strong>ge - Herkomst:<br />

Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>Overschie</strong><br />

27<br />

Niet weg, wel anders<br />

Betekent die nieuwe entree van Rotterdam<br />

dat we de A13 kunnen opheffen? Dat<br />

gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren.<br />

Rijkswaterstaat zal altijd een route willen<br />

houden voor als er iets met een van de<br />

tunnels gebeurt - en dat is ook <strong>in</strong> ons eigen<br />

<strong>Overschie</strong>se belang. Bovendien wonen en<br />

werken er zo veel mensen b<strong>in</strong>nen de nieuwe<br />

r<strong>in</strong>g dat een halver<strong>in</strong>g van het verkeer<br />

op de A13 niet zomaar realistisch is.<br />

Maar de A13 kan wel anders worden. Samen<br />

met het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> (dat trouwens<br />

aan het e<strong>in</strong>de van zijn technische<br />

levensduur is) zorgt de A13 voor fl<strong>in</strong>ke


Activiteitenagenda Buurvrienden <strong>Overschie</strong><br />

Met... voor… door… vitale leeftijdgenoten. GRATIS Sportief en/of sociaal bezig zijn<br />

op d<strong>in</strong>sdagmiddag. Met optredens van artiesten of muziek van HWD-dj Marian.<br />

• D<strong>in</strong>sdag vanaf 13.30 Gezamenlijke <strong>in</strong>loop en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten. Koffie en thee gratis.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 14.00 – 1500 uur Sjeudeboel, Wandelvoetbal, Legpuzzelen, DELEEDIES en HWD Museum.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 15.00 – 16.00 uur Happy ouder uurtje met wisselende activiteiten voor alle deelnemers.<br />

• Woensdag 13.30 – 16.00 uur Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

• Donderdag 19.00 – 20.00 uur Wandelvoetbal. Aansluitend klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 31 jan - 15.00 - 16.00 uur - 1e wereldreis <strong>Overschie</strong> - INDONESIE<br />

• D<strong>in</strong>sdag 7 feb -13.30 - 14.30 uur - Workshop kr<strong>in</strong>gloop Het Goed<br />

• D<strong>in</strong>sdag 14 feb* - 14.00 - 16.00 uur - Glenda Peeters - w<strong>in</strong>nares Soundmixshow 1985<br />

• D<strong>in</strong>sdag 21 feb - 15.00 - 16.00 uur - Workshop voorjaars bloemen 2 sessies<br />

• D<strong>in</strong>sdag 28 feb* - 15.00 - 16.00 uur - 2e wereldreis <strong>Overschie</strong>– Noorwegen<br />

* = Onder voorbehoud<br />

VEEL PLEZIER namens DELEEDIES, SJEUCOM, WANDELVOETBAL COMMISSIE<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

28<br />

Hans van Luijpen - E-mail: Hvanluijpen@gmail.com – tel. 06-245 363 83<br />

Coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

Terugblik 2022 activiteiten Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

In slechte tijden leerden we onze <strong>Overschie</strong>se (buur-)vrienden echt kennen.<br />

2022 een jaar van tegenslagen én hoogtepunten:<br />

Tegenslagen: Corona. Uitstel officiële open<strong>in</strong>g van de 4 jeu de boules banen. Verbod gratis optreden van de band Broederliefde<br />

voor 1.000 12- tot 17jarigen uit <strong>Overschie</strong> b<strong>in</strong>nen de hekken van het HWD complex.<br />

Hoogtepunten:<br />

De uitreik<strong>in</strong>g van de <strong>Overschie</strong>se speld aan Hennie Jozee. De open<strong>in</strong>g van vier nieuwe jeu de boules banen. Pannenkoeken en<br />

kerstpakketten afgeven bij (vooral aan huis gebonden) ouderen.<br />

Walk<strong>in</strong>g football toernooi op het Spaanse eiland Mallorca.<br />

Open<strong>in</strong>g drie nieuwe toiletruimtes, <strong>in</strong>clusief een groot <strong>in</strong>validen<br />

toilet. Toezegg<strong>in</strong>g van gemeente Rotterdam dat alle kleedkamers<br />

en douches worden vervangen - zeker voor de wandelvoetbalgroep<br />

vanwege de hygiëne van groot belang.<br />

Theatergezelschap Jong van Hart zoekt pianist<br />

Dit is een uitnodig<strong>in</strong>g aan elke senior pianist: Senioren Theatergezelschap JONG VAN HART Rotterdam zoekt u! U bent van harte<br />

welkom om eens te komen kijken bij de wekelijkse repetities: d<strong>in</strong>sdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur <strong>in</strong> het theater van <strong>Overschie</strong><br />

(In De Lugt, de Lugt 17, Rotterdam). Wie weet leidt uw bezoek tot een leuke samenwerk<strong>in</strong>g.<br />

Of droomt u er al jaren van om ook eens op een podium te staan? Om anderen te vermaken?<br />

Dan is dit uw kans. Jong van Hart viert (bijna) haar 15jarige jubileum. Daarom speelt het gezelschap <strong>in</strong> seizoen 2023/2024 een<br />

KLUCHT! Waar het verhaal over gaat, blijft nog geheim, maar een d<strong>in</strong>g staat vast: als u van kluchten houdt, is dit uw kans. Meld u<br />

aan – de repetities starten de 1e d<strong>in</strong>sdag van mei. Eerst eens een kijkje nemen bij zo’n repetitie? Kom de komende d<strong>in</strong>sdagen eens<br />

langs bij de repetities van Geroddel… <strong>in</strong> de Kleedkamers.<br />

Wilt u meer weten, kijk dan op:<br />

https://jongvanhartrotterdam<br />

of neem telefonisch contact op met: Ans Dekker 010-4500893 of 06-10809285


Geef bezorger <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een digitale nieuwjaarsfooi<br />

Het is traditie dat bezorgers van kranten en bladen u <strong>in</strong> december een nieuwjaarskaartje geven, met de beste wensen voor<br />

het nieuwe jaar. Tevreden abonnees geven de bezorger dan een fooi voor zijn trouwe bezorg<strong>in</strong>g door weer en w<strong>in</strong>d. Ook de<br />

bezorgers van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kwamen altijd met een kaartje bij u aan de deur. Maar dit jaar gaat het anders:<br />

We bieden u graag de gelegenheid om uw bezorger digitaal te belonen via de bijgaande QRcode. We registreren uw gift via<br />

postcode en huisnummer. Zo zorgen we ervoor dat uw gift bij de juiste bezorger terechtkomt. (Na verwerk<strong>in</strong>g van de giften<br />

wordt de registratie vernietigd.)<br />

Uw bezorger krijgt uw hele gift, op € 0,35 na: de kostprijs van de <strong>in</strong>ternetkassa. U kunt zelf beslissen of<br />

u deze transactiekosten betaalt, of van uw gift laat aftrekken. <strong>Natuurlijk</strong> beslist u zelf of en hoeveel u<br />

uw bezorger geeft. Namens de bezorgers alvast heel hartelijk dank!<br />

Zo gebruikt u de QRcode: richt de camera van uw smartphone op de code. Er verschijnt <strong>in</strong> beeld een l<strong>in</strong>k<br />

naar de betaalwebsite. Klik hierop en de rest wijst zichzelf.<br />

Enthousiaste deelname<br />

De oproep vanuit Loopgroep <strong>Overschie</strong> voor een beg<strong>in</strong>nerscursus hardlopen om het nieuwe jaar goed te starten had succes.<br />

De start op 10 januari kende een grote opkomst.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

29<br />

Voedselbank rijkelijk bedeeld<br />

Op de foto’s is maar beperkt het resultaat te zien, maar het gezegde <strong>Overschie</strong> Leeft - <strong>Overschie</strong> Geeft is wel duidelijk. En dan<br />

zijn er al verschrikkelijk veel kratten met afgegeven goederen naar de voedselbank gebracht door T<strong>in</strong>eke Pranger.<br />

<strong>Overschie</strong> leeft mee met de mensen die het iets m<strong>in</strong>der hebben <strong>in</strong> deze dagen, het gezegde een k<strong>in</strong>derhand is snel gevuld,<br />

maar een oudere hand is dan met liefde gevuld en misschien woont ze wel naast je zonder dat je het weet.


Terugblik<br />

In december en januari waren er weer diverse leuke<br />

• Kerstfeest ouderen<br />

Met ondersteun<strong>in</strong>g van vrijwilligers van de Zonnebloem organiseerde het KVW (Kerkelijk Vrijwilligerswerk) vanuit de Grote Kerk een<br />

kerstfeest voor oudere <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woners.<br />

Terugblik<br />

• Kerstmarkt Ov. Dorpsstraat<br />

Vrijdag 16 december kon de traditionele Kerstmarkt-Lichtjesavond weer georganiseerd worden vanuit Museum <strong>Overschie</strong> en de<br />

Grote Kerk. Er was veel aanbod met kramen, lekkere hapjes en drankjes en zelfs een kerststal met echte ezels.<br />

30<br />

• Kerstmarkt Daltonschool<br />

Op 21 december organiseerde het team van de Daltonschool voor ouders van de school een kerstmarkt/kerstpakkettenmiddag.


activiteiten. Op deze pag<strong>in</strong>a’s een terugblik.<br />

• Nieuwjaarsreceptie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Zaterdag 7 januari stond bij Museum <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het teken van de nieuwjaarsreceptie. Vele bezoekers kwamen elkaar het beste voor<br />

het nieuwe jaar wensen. Voorzitter Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij hield een toespraak met een <strong>in</strong>drukwekkend overzicht van alle activiteiten die<br />

<strong>in</strong> 2022 <strong>in</strong> het museum weer doorgang konden v<strong>in</strong>den.<br />

• Nieuwjaarsreceptie Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

Ook bij Speeltu<strong>in</strong> Levenslust was er op zaterdag 7 januari de nieuwjaarsreceptie.<br />

Terugblik<br />

31<br />

• Nieuwjaarsbijeenkomst Ple<strong>in</strong> 13<br />

Vrijdag 13 januari organiseerde Ple<strong>in</strong> 13 een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst.<br />

Foto’s: Ron Pluijm


UIT[03]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

‘De opbrengst van<br />

de bochtafsnijd<strong>in</strong>g’<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘<strong>Overschie</strong>se<br />

huisjes’ - Jan Broomans<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

€ 2,50<br />

UIT[03]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

Appeltaartconcert<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

10.30 uur<br />

Lunchconcert S<strong>in</strong>fonia<br />

Grote Kerk<br />

Ov. Dorpsstraat 95<br />

13.00 - 13.30 uur<br />

€ 4,00<br />

vrij<br />

Expositie schilderijen<br />

Willem Horselenberg<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

Don Quichot<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

€ 7,50<br />

Lez<strong>in</strong>g Tijdreis naar het 17e<br />

eeuwse <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

19.30 uur<br />

vrij<br />

The Duke<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 5,00<br />

W<strong>in</strong>terkost<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

FEBRUARI 2023<br />

13.00 - 15.00 & 17.00 - 19.00 uur<br />

€ 5,00<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen<br />

van:


<strong>in</strong> de Lugt<br />

ONTWERP: ROCKPAPERINK.NL<br />

De Lugt 17<br />

3043 CJ Rotterdam


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Februari<br />

W<strong>in</strong>terkost<br />

Zaterdag 4 februari | 13.00 | 15.00 | 17.00 en<br />

19.00 uur<br />

Eet, shake, z<strong>in</strong>g, sh<strong>in</strong>e en w<strong>in</strong> met Coolibri<br />

Dance, Podiumbeesten, Couleurs Vocales en<br />

de topacteurs van Productiehuis <strong>in</strong> de Lugt.<br />

Kaartjes € 5,-. Mét poffertjes!<br />

Appeltaartconcert<br />

Zaterdag 11 februari | 10.30 uur<br />

Een prachtig concert van Sticht<strong>in</strong>g<br />

Appeltaartconcerten. Onl<strong>in</strong>e kaartjes € 4,-,<br />

kaartjes aan de deur € 6,-. Mét appeltaart!<br />

De Lugt 17<br />

3043 CJ Rotterdam<br />

Don Quichot<br />

Zondag 12 februari 15.00 uur<br />

Het eeuwenoude verhaal <strong>in</strong> een nieuw harnasje!<br />

Een voorstell<strong>in</strong>g vol humor, spann<strong>in</strong>g en een<br />

vleugje romantiek. Over het opkomen voor het<br />

goede, zelfs als dat niet realistisch is.<br />

Kaartjes € 7,50<br />

The Duke<br />

vrijdag 17 februari | 20:30 uur<br />

Gebaseerd op een bizar en waargebeurd<br />

verhaal, met steracteurs Jim Broadbent en<br />

Helen Mirren. Kaartjes € 5,-.<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


De Doenkade <strong>in</strong> de jaren ’60 als landelijke doorgaande weg ter hoogte van de kruis<strong>in</strong>g met de Oude Bovendijk met de boerderijen van Van den Berg en Van<br />

Spijker aan de Landscheid<strong>in</strong>g en anno nu als een doorgaande weg <strong>in</strong> transitie naar de A16 - Foto’s: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

De Doenkade is de doorgaande weg die<br />

parallel loopt aan het vliegveld. Deze weg<br />

loopt van <strong>Overschie</strong> tot Berkel en Rodenrijs<br />

en heeft verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen naar andere kanten<br />

toe. Het is een weg met een lange geschiedenis,<br />

die nu snel aan het veranderen is.<br />

De Doenkade loopt op de scheid<strong>in</strong>g tussen<br />

de polders Zestienhoven en Schieveen.<br />

Dat was altijd goed te zien met aan<br />

de ene kant het vliegveld met de skyl<strong>in</strong>e<br />

van Rotterdam op de achtergrond, en aan<br />

Doenkade<br />

de andere kant de Schieveense polder<br />

met verderop de Ackerdijkse plassen. Met<br />

de aanleg van de A16 verandert het karakter<br />

van de Doenkade <strong>in</strong> rap tempo. Het<br />

is nu een bescheiden doorgaande weg,<br />

die uite<strong>in</strong>delijk opgenomen wordt <strong>in</strong> het<br />

tracé van de A16.<br />

S<strong>in</strong>ds de 14e eeuw was de Doenkade de<br />

landscheid<strong>in</strong>g tussen de waterschappen<br />

van Delfland (verantwoordelijk voor de<br />

jaarlijkse schouw) en Schieland (verantwoordelijk<br />

voor het onderhoud en de<br />

reken<strong>in</strong>gen daarvan). De naam Landscheid<strong>in</strong>g<br />

werd bij de kruis<strong>in</strong>g met de<br />

Oude Bovendijk ook gebruikt voor een<br />

deel van de Doenkade. Er valt dus best<br />

veel te vertellen over de geschiedenis van<br />

deze kade. Maar waar de naam Doenkade<br />

vandaan komt, is onbekend. Misschien<br />

her<strong>in</strong>nert de naam naar de maker of vroegere<br />

eigenaar van de kade?<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Aanw<strong>in</strong>st Museum <strong>Overschie</strong><br />

Uit de nalatenschap van mevrouw Van<br />

Gelderen – van Reken kreeg Museum<br />

<strong>Overschie</strong> diverse voorwerpen en foto’s,<br />

waaronder enkele bijzondere luchtfoto’s<br />

en groepsfoto’s. Het museum kreeg<br />

daarnaast nog een bord van Gouds<br />

Plateel van Ivora, waarschijnlijk uit 1929<br />

met een afbeeld<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong>. Daarnaast<br />

ook nog een bijzonder zilveren<br />

pijpenstampertje van ds. van Reken. Dit<br />

voorwerp is mogelijk gemaakt door de<br />

vroegere <strong>Overschie</strong>se juwelier Silvius en<br />

heeft een afbeeld<strong>in</strong>g van de Grote Kerk.<br />

Oproep<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is op zoek naar<br />

een exemplaar van de Atlas van de Schie<br />

voor een liefhebber van de <strong>Overschie</strong>se<br />

geschiedenis. Wie heeft er een exemplaar<br />

beschikbaar; eventueel tegen een vergoed<strong>in</strong>g?<br />

Reacties per mail aan redactie@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.<br />

Het bord van Gouds Plateel <strong>in</strong> beeld<br />

Foto: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong>


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

Reserveren gewenst<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gratis lunchconcert met romantische serenades van Dvořák - S<strong>in</strong>fonia<br />

Rotterdam, donderdag 9 februari <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Op donderdag 9 februari geeft S<strong>in</strong>fonia Rotterdam een gratis lunchconcert <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Onder leid<strong>in</strong>g van onze dirigent en artistiek leider Conrad van Alphen zullen onze musici, naast<br />

de werken van Spaanse componist Rodrigo, ook de welbekende romantische serenades van Praagse componist<br />

Antonín Dvořák spelen.<br />

In de onbekommerde Serenade <strong>in</strong> E-Majeur uit 1875<br />

bejubelt de 33-jarige Dvořák <strong>in</strong> alle toonaarden de<br />

liefde voor zijn vrouw Anna. Blije, authentieke muziek<br />

geschreven door een man voor wie alles <strong>in</strong> het<br />

leven meezat: gelukkig getrouwd, vader van één<br />

zoon en een tweede op komst, en f<strong>in</strong>ancieel stabiel.<br />

Hij schreef het stuk b<strong>in</strong>nen een paar dagen voor een<br />

strijkorkest à la Mozart. De vijf opeenvolgende delen<br />

vertellen het verhaal van een m<strong>in</strong>naar die zijn geliefde<br />

voor zich probeert te w<strong>in</strong>nen, <strong>in</strong> een mix van gelukzalige,<br />

ietwat gereserveerde, verwacht<strong>in</strong>gsvolle<br />

en tedere melodieën.<br />

Meer <strong>in</strong>fo over onze concerten is te v<strong>in</strong>den op onze<br />

website: www.s<strong>in</strong>foniarotterdam.nl. Zien we u <strong>in</strong> de<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong> op donderdag 9 februari om<br />

13:00?<br />

Het lunchconcert zal plaatsv<strong>in</strong>den <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Rotterdam. Het concert beg<strong>in</strong>t om 13:00<br />

en e<strong>in</strong>digt om 13:30. Aanmelden is niet nodig en u<br />

hoeft niets te betalen.


Blije k<strong>in</strong>deren op de planken<br />

Portret van Podiumbeesten <strong>Overschie</strong><br />

Anne Bos<br />

Stel, je hebt een dochter die op theater wil. Blijkt dat er niet te zijn <strong>in</strong> je wijk. Wat doe je dan? Als je Francoise Theunen heet,<br />

v<strong>in</strong>d je al snel een andere moeder met net zo’n k<strong>in</strong>d (Anoek Voermans). En voor je het weet ben je het aan het regelen.<br />

Zes jaar later zijn er: sticht<strong>in</strong>g Podiumbeesten <strong>Overschie</strong>, twee docenten en iedere week zeven groepslessen theater voor<br />

k<strong>in</strong>deren uit heel <strong>Overschie</strong>. (Met nog een paar plekjes bij de kleuters; de rest zit vol.)<br />

‘Theater laat k<strong>in</strong>deren groeien, en daar<br />

heeft ieder k<strong>in</strong>d recht op’, v<strong>in</strong>dt Francoise.<br />

‘Daarom kost het maar één euro per<br />

week. Het is echt bedoeld voor alle k<strong>in</strong>deren<br />

uit <strong>Overschie</strong>.’<br />

Met elkaar<br />

K<strong>in</strong>deren uit flats, van de Rotterdamse Rijweg,<br />

de Abtsweg, Park 16Hoven: ze staan<br />

met elkaar op het podium. Ze leren nieuwe<br />

k<strong>in</strong>deren kennen, en verlegen k<strong>in</strong>deren<br />

kruipen uit hun schulp. Dat laatste is<br />

wat docent Samara van den Boogert het<br />

allermooiste v<strong>in</strong>dt: ‘Als een k<strong>in</strong>d eerst niet<br />

voor de groep durft en dan na een paar<br />

lessen wél: dat is zo’n grote w<strong>in</strong>st. Dan<br />

heb ik echt een w<strong>in</strong>momentje.’<br />

Daarom beg<strong>in</strong>t Samara <strong>in</strong> elke nieuwe<br />

groep met het maken van wat ze noemt<br />

‘een veilige bubbel’. ‘Dan voelen de k<strong>in</strong>deren<br />

zich veilig en durven zich te laten zien’,<br />

legt Samara uit, ‘ook verlegen k<strong>in</strong>deren’.<br />

Kle<strong>in</strong> blijven<br />

Theater is niet alleen maar leuk: stiekem<br />

steken k<strong>in</strong>deren er veel van op. ‘K<strong>in</strong>deren<br />

leren met theater om zich <strong>in</strong> te leven <strong>in</strong><br />

een ander. Je wordt er socialer van en je<br />

leert beter om je men<strong>in</strong>g te geven’, vertelt<br />

Samara. En het is ook nog eens hartstikke<br />

leuk: niet voor niets komen veel k<strong>in</strong>deren<br />

ieder jaar terug – totdat ze te oud zijn<br />

(dertien).<br />

‘Dan kunnen ze goed terecht bij theater<br />

Hofple<strong>in</strong> of de SKVR’, zegt Francoise. Want<br />

groter worden, dat willen de Podiumbeesten<br />

niet. Er zijn nu zeven groepen en<br />

dat blijft zo: ‘Als we groter worden, moeten<br />

we anders gaan werken en dat willen<br />

we niet. We zijn kle<strong>in</strong> en knus en dat willen<br />

we zo houden’.<br />

Francoise. Een workshop of les moet natuurlijk<br />

passen bij de leeftijd van de k<strong>in</strong>deren:<br />

‘Tijdens de lessen met de kle<strong>in</strong>tjes<br />

werk je vaak met herkenbare zaken zoals<br />

sprookjes of dieren’, aldus Samara. ‘Bij iets<br />

oudere k<strong>in</strong>deren gaat het meer over sociale<br />

relaties. Bijvoorbeeld met een verhaal<br />

over een broer en zus.’<br />

De Podiumbeesten maken ieder jaar een<br />

eigen voorstell<strong>in</strong>g. Ook doen ze mee<br />

met allerlei evenementen. Op 4 februari<br />

spelen k<strong>in</strong>deren bijvoorbeeld mee <strong>in</strong><br />

W<strong>in</strong>terkost, een familieshow <strong>in</strong> Theater In<br />

de Lugt.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Daverend succes<br />

In 2016 dienden Francoise en Anoek een<br />

bewoners<strong>in</strong>itiatief <strong>in</strong> voor één klasje k<strong>in</strong>dertheater.<br />

De Gebiedscommisie vond<br />

het een goed idee. ‘Ze dachten wel dat er<br />

vast veel meer k<strong>in</strong>deren wilden meedoen<br />

dan er <strong>in</strong> dat ene klasje pasten’, vertelt<br />

Francoise. En daar kreeg de commissie<br />

gelijk <strong>in</strong>, want vier maanden later waren<br />

er vier groepen. Het seizoen erna waren<br />

het er zes, en werd het idee van Francoise<br />

en Anoek uitgeroepen tot bewoners<strong>in</strong>itiatief<br />

van het jaar.<br />

‘We werden zo groot dat we meer geld<br />

nodig hadden. Toen hebben we met Kyra<br />

van Nimwegen een sticht<strong>in</strong>g opgericht<br />

zodat we extra subsidies kunnen aanvragen.<br />

Het geld gaat naar de huur, docenten<br />

(Samara en Menno Smit) en wat er<br />

verder nodig is.’<br />

Grote Clubactie<br />

Vorig jaar kregen de Podiumbeesten extra<br />

geld dankzij de grote clubactie van<br />

supermarkt Plus. ‘Toen zijn we langs de<br />

scholen gegaan met workshops’, vertelt<br />

Podiumbeesten <strong>in</strong> actie - Foto: Roel Dijkstra<br />

Foto: Ron Pluijm


Een goed voornemen!<br />

Je hoeft tegenwoordig maar naar het nieuws te kijken, of de krant te openen, en<br />

je wordt overspoelt met nieuws over oorlogen, ruzies, mensen die een hekel aan<br />

elkaar hebben of elkaar naar het leven staan, drillraps die verkeerd aflopen of<br />

berichten van mensen die zich, al dan niet terecht, tekort gedaan voelen.<br />

Klokgelui<br />

De maatschappij wordt steeds m<strong>in</strong>der<br />

tolerant, en er ontstaat helaas een<br />

steeds grotere groep aan mensen die<br />

ontevreden is met hoe het gaat. Het gevolg<br />

hiervan is dat er een gedachtegoed<br />

is ontstaan dat als je het een keer oneens<br />

bent met iemand, dat je dan meteen een<br />

“hater” bent, en dat je alleen van iemand<br />

houdt als het helemaal eens bent met<br />

hen. En anderzijds is er de gedachte dat<br />

iedereen die anders is, of anders denkt,<br />

meteen gevaarlijk is, of een “wappie”, of<br />

erger nog, dat je diegene moet haten.<br />

In zijn tijd had Jezus hier ook mee te<br />

maken, zo lezen we <strong>in</strong> het verhaal van<br />

de “Barmhartige Samaritaan”. Een Joodse<br />

wetgeleerde vraagt aan Jezus hoe hij<br />

moet leven. En Jezus geeft een verrassend<br />

antwoord: Heb God lief, dat is het<br />

belangrijkste, maar wat even belangrijk<br />

is, is je naaste liefhebben als jezelf. Dit op<br />

zichzelf was toen al revolutionair, maar<br />

het wordt nog duidelijker als de wetgeleerde<br />

dan aan Jezus vraagt wie zijn<br />

naaste dan is. En als hij dan een verhaal<br />

vertelt over een Samaritaan die een gewonde<br />

Joodse reiziger helpt, is de wetgeleerde<br />

met stomheid geslagen. Joden en<br />

Samaritanen waren het niet alleen hartgrondig<br />

met elkaar oneens, ze hadden<br />

ook echt een enorme hekel aan elkaar. En<br />

dan zegt Jezus: Die Samaritaan is je naaste.<br />

Een revolutionaire uitspraak die <strong>in</strong> de<br />

huidige maatschappij niet zou misstaan.<br />

Het nieuwe jaar staat voor de deur, een<br />

tijd van goede voornemens. Laten we<br />

met elkaar <strong>in</strong> ieder geval één goed voornemen<br />

omarmen, namelijk dat we elkaar<br />

wat vaker liefhebben. Oók, of misschien<br />

juist, mensen waar we het misschien<br />

normaal niet mee eens zijn.<br />

Maak eens een praatje met iemand die<br />

anders is dan jij, of die uit een heel andere<br />

cultuur of achtergrond komt. Vaak<br />

kom je er dan achter dat die ander ook<br />

maar gewoon een mens is. Je hoeft het<br />

niet eens te zijn, om lief te hebben. En de<br />

maatschappij wordt daar <strong>in</strong> ieder geval<br />

een stuk leuker van.<br />

Sebastiaan Schreuder<br />

Leidersteam Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong><br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender februari 2023<br />

zondag 5 februari Kerkdienst - ds. W. Koersleman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 februari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 5 februari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 februari Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 12 februari Kerkdienst - ds. J. 't Hof - Nico van Splunter PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat - gezamenlijke dienst 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 februari Eucharistievier<strong>in</strong>g - pater Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 12 februari Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 19 februari Kerkdienst - ds. M. Blootens PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 februari Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 19 februari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 februari Samenkomst Kerk aan Huis - Kliederkerk Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 26 februari Kerkdienst - dhr. J. Pellegrom PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 februari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 26 februari Kerkdienst - ds. A. Mak Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 februari Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Marijte Rienks – Grote Kerk<br />

Marijte (71) woont s<strong>in</strong>ds 1991 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ze bracht hier samen met Harry<br />

vier k<strong>in</strong>deren groot. ‘Ik voel me wel een<br />

echte <strong>Overschie</strong>ënaar’, vertelt ze, ‘en het<br />

liefste blijf ik hier voor altijd. Ik sport<br />

met veel plezier om de hoek bij Coolibri,<br />

en ik wandel en fiets ook graag.’<br />

Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij –<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ger (74) woont s<strong>in</strong>ds 1974 op een heel<br />

groen plekje <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Toen hij met<br />

pensioen g<strong>in</strong>g, stortte hij zich op het<br />

vrijwilligerswerk. Ger is voorzitter van<br />

het bestuur van Museum <strong>Overschie</strong>,<br />

maar hij doet nog veel meer.<br />

Met zeven kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren (‘een echt cadeau!’) heeft Marijte het<br />

best druk. Toch doet ze ook graag vrijwilligerswerk bij de Grote<br />

Kerk: ze helpt bij concerten en andere evenementen. Ook gaat<br />

ze geregeld op bezoek bij ouderen. ‘Gewoon, even een praatje<br />

maken’, noemt Marijte dat. ‘Het is altijd leuk om met mensen<br />

contact te hebben. S<strong>in</strong>ds corona bel ik ook nog steeds geregeld<br />

een paar mensen die dat fijn v<strong>in</strong>den.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan het Neel Gijsenpad.<br />

‘Ik geef <strong>in</strong> Schiebroek hardlooptra<strong>in</strong><strong>in</strong>g en ik organiseer serviceprojecten<br />

bij de Rotary Club. Verder doe ik aan buurtbemiddel<strong>in</strong>g,<br />

al is dat nu even wat m<strong>in</strong>der’, vertelt Ger.<br />

‘Bij het museum probeer ik <strong>in</strong> het bestuur de taken goed te verdelen,<br />

en ik hou een oogje op de programmer<strong>in</strong>g. Wat ik vooral<br />

belangrijk en leuk v<strong>in</strong>d, is dat de vrijwilligers de ruimte krijgen.<br />

Voor velen is het museum een plek om elkaar te ontmoeten en<br />

dat is net zo belangrijk als hun vrijwilligerswerk.’<br />

Waar woon je?<br />

Aan de <strong>Overschie</strong>seweg op boerderij de Honderd Morgen.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het Gijsenpad, want het is fijn hier te wonen. En ook Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het hier gezellig. Mensen groeten elkaar, ze maken een<br />

praatje en helpen elkaar ook.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag meer won<strong>in</strong>gen willen voor ouderen. Een soort<br />

hofje. En een boekw<strong>in</strong>kel!<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik het gewoon heel erg leuk v<strong>in</strong>d om te doen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben er vanzelf <strong>in</strong> gerold omdat ik lid ben van de kerk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het allerleukste is het helpen bij concerten en zo. Dan heb je<br />

leuk contact met de mensen.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De Dorpsstraat en omgev<strong>in</strong>g, en ook de groene oase van het<br />

buitenmuseum.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het kle<strong>in</strong>schalige, dorpse karakter terwijl het toch vlak bij de<br />

grote stad is.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag willen dat de luchthaven weer kle<strong>in</strong> werd, met alleen<br />

zakelijk verkeer. Zo was het ooit bedoeld.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het leuk en ik v<strong>in</strong>d dat je iets moet doen voor de samenlev<strong>in</strong>g,<br />

om alles gaande te houden.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Na mijn pensioen kreeg ik meer tijd en ben ik echt <strong>in</strong>tensief<br />

vrijwilligerswerk gaan doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het leukste v<strong>in</strong>d ik de voldoen<strong>in</strong>g die je krijgt als je iets organiseert<br />

waar je mensen een plezier mee doet.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!