26.12.2012 Views

Informatieblad juni 2010 - De Haan

Informatieblad juni 2010 - De Haan

Informatieblad juni 2010 - De Haan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3-maandelijks tijdschrift

juni 2010 | nr.2 | www.dehaan.be

Gemeentelijk

informatieblad

De Haan-Centrum | Wenduine | Harendijke | Vosseslag | Klemskerke | Vlissegem


MC GREGOR

SCAPA SPORTS

TOMMY HILFIGER

EXTREEM

FILOU & FRIENDS

GAASTRA

MER DU NORD

PETIT FILOU

WOODY

WEEKEND À LA MER

ARCHIMÈDE

PATÉ DE SABLE

TERRE BLEUE

SUPERGA

717

kinderboetiek | 0-16 jaar

S T E E D S O P E N O P Z O N DAG, L E O P O L D L A A N 2 8 – 8 4 2 0 D E H A A N · T 0 5 9 2 3 3 4 6 3

Mooi en slank de zomer in !

afslankingspakking - lichaamspeeling

gelaatsverzorging - lichaamsmassage

enkel op afspraak

kadille-wellness.be

definitieve ontharing ...

privé verhuur wellness

buitenjacuzzi met terras

lounge met binnenmassagebad

sauna & Turks stoombad

PETIT FILOU

winter ‘10

reeds binnen

GEBOORTELIJSTEN

Grallus.com photography

huwelijksreportages, studio-opnames of

een reportage naar eigen wens, ...

affiches - flyers - folders

uitnodigingen - menukaarten

geboortekaartjes - visitekaartjes

Nieuwe Steenweg 1 - De Haan (klemskerke) - 059/275.975 (Kadille) - 059/233.816 (Grafillus)


vanuit de redactie…

Voor u ligt het tweede nummer van deze jaargang.

Meteen ook het laatste nummer voor het

zomerseizoen. Het ligt dan ook voor de hand

dat wij u overvloedig informeren over wat er de

komende tijd in de verschillende deelgemeenten

en wijken te beleven is. Op het gebied van

toerisme is er o.m. Vlissegem kermis. Een van

de bezielers van dit jaarlijkse evenement is Jean-

Pierre Markey. Dat hij meer doet dan met boerenpaarden

en viskarren rondrijden, vernemen

we in de Losse Babbel. In Wenduine zijn er de

Molenfeesten en de Reuzenfeesten, en Midweek

Music. Dat laatste evenement heeft ook in

De Haan plaats, waar in De Potinière o.m. gebruik

kan worden gemaakt van de gerestaureerde

kiosk. De wijk Vosseslag beleeft opnieuw de

Vosseslagfeesten, en in De Haan centrum zijn

er nog Boulevard en Trammelant. Tussen de

vele mensen in Belle Epoquekledij, komen we

dit jaar ook James Ensor tegen op Trammelant.

Ensor, geboren in Oostende, ontmoette in De

Haan o.m. Albert Einstein toen die er verbleef in

villa Savoyarde. Over dit verblijf van Einstein in

De Haan maakt de BBC dezer dagen trouwens

een bijdrage voor het programma Coast to Coast.

Ook sportief is er de komende maanden heel

wat te beleven in onze gemeente. Tal van strandactiviteiten,

van catamaranzeilen over rafting en

lopen, tot Beachtennis. Na “Start to Run” is er nu

ook “Start to Swim”.

colofon

redactiesecretaris & lay-out

Maïté Vandenberghe

redactieraad

Schepen W. Vandaele voorzitter, M. Delbarge, C. Van Steenkiste-

Olivier, R. Deswelgh, R. Borny, B. Goethals, L. Vermeire, A.

Buekenhoudt, F. Masson, L. Geyskens, G. Van Gijsegem, H.

Vansever, E. Van Den Broucke, G. Aernoudt, P. Top, C. Gantois,

N. Traen, A. Craeye.

en de medewerking van

D. Bouwens, A. Dehaemers, D. Hendrickx, E. Soetaert, B.

Dewaele, T. Van Rijswijck, I. Wouters, C. Deleye, C. Willaert,

V. Mestdagh, A. Schotte, K. Borgoo, W. Helderweirt.

foto voorpagina

Archief De Haan

Deze zomer draait de speelpleinwerking weer

op volle toeren en zijn er tal van activiteiten voor

de jeugd, van een gevarieerd Grabbelpasaanbod

over Coq Rock tot de gesmaakte Beach parties.

Wat cultuur betreft, kunt u de zomertentoonstellingen

bezoeken en deelnemen aan de kunst- en

poëzieroute. In een notendop leest u ook wat het

cultuurprogramma 2010-2011 te bieden heeft.

Dat het subsidiëren van zonnepanelen vruchten

afwerpt en dat er daarnaast nog vele andere

subsidies bestaan als u milieuvriendelijk wil zijn

(mulchmaaier, zwaluwnesten, waterputten…),

leest u eveneens in dit blad. U krijgt ook uitleg

bij de nachtophalingen van huisvuil, een nieuwigheid.

Op het gebied van openbare werken melden we

dat de bouw van het strandpaviljoen in De Haan

diende te worden uitgesteld door een rechtszaak

van omwonenden, en de plannen voor de herinrichting

van Vlissegem dorp werden aangepast

na een info-avond.

Dat alles en nog veel meer kunt u lezen in dit

nummer van het Gemeentelijk Informatieblad.

U ziet dat de bestuurders, de personeelsleden

en de organisaties van onze gemeente niet stil

zitten! Wij wensen u allen een deugddoende en

actieve zomer toe!

de redactie

druk

Drukkerij Lowyck bvba

Archimedesstraat 53

8400 Oostende

T 059 33 33 99 – F 059 33 29 69

info@lowyck.com

verantwoordelijke uitgever

Wilfried Vandaele

Warvinge 17, 8421 De Haan (Vlissegem)

wilfried.vandaele@dehaan.be

gemeentebestuur@dehaan.be

milieu/4-5

straatnamen/5

toerisme/6-8

werken/9-10

vacatures/10

poëzie/14

sociaal/15

veilig/15

sport/16-17

jeugd/18-20

wonen/20

cultuur/21

losse babbel/22

3


4

milieu

Compostdemonstraties

U ziet er tegen op om elke week het gras te maaien

en u over het maaisel te moeten ontfermen?

Bodembedekkers in plaats van groen kunnen

helpen.

Bent u bezorgd dat die wekelijkse trimbeurt verandert

in een wekelijkse wiedbeurt?

Een fi jn laagje compost op de open plekken onderdrukt

uw onkruid, houdt de bodem vochtig en

fl eurt uw planten op.

Tijdens Juni Compostmaand organiseren de

compostmeesters op zaterdag 26 juni 2010 van

10 tot 12u en van 14 tot 17u, demonstraties rond

thuiscomposteren, hakselen en kringlooptuinieren

op het containerpark (Duinenweg 32). Net

als vorig jaar kan er opnieuw enkel op deze dag

gratis Vlaco kwaliteitscompost verkregen worden

op het park. Neem een zak of een bak mee

zodat deze gevuld kunnen worden.

Bezoekt u een activiteit, dan kunt u ter plaatse

deelnemen aan de kringloopwedstrijd en een

compostvat winnen.

>www.junicompostmaand.be

Subsidies

Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen,

zonneboilers, hemelwaterputten bij een

bestaande woning, groendaken en voor het onderhoud

en het aanplanten van kleine landschapselementen

kunnen gemeentelijke subsidies verkregen

worden. De volledige reglementen en

aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de milieudienst.

U kunt deze eveneens terugvinden op

www.dehaan.be onder de rubriek “leefmilieu”.

Daarnaast worden eveneens subsidies verleend

voor:

· Het behoud van zwaluwkolonies

Wie zwaluwnesten heeft, kan een subsidie krijgen.

Die hangt af van het aantal nesten en bedraagt

maximum € 50,00 per jaar. De aanvraag

kan gebeuren vanaf 15 mei t.e.m. 15 juli.

milieudienst

T 059 24 21 28

milieudienst@dehaan.be

· mulchinggrasmaaier

Die machine versnippert het gemaaide gras volledig

en blaast het terug tussen de grasmat. Zo

vormt zich een dun mulchlaagje dat het gazon

voedt en de bodem beschermt tegen uitdroging.

U moet niet telkens stoppen om de grasbak leeg

te maken, u moet geen grasmaaisel naar het containerpark

zeulen of thuis verwerken én u moet

minder bemesten.

Voor particulieren die een nieuwe mulchinggrasmaaier

aankopen die voldoet aan een aantal

voorwaarden, geeft de gemeente een subsidie van

20% op de aankoopprijs met een maximum van

€ 75,00.

overzicht uitbetaalde aantal uitbetaalde

subsidies 2009 dossiers subsidies

Zonnepanelen 47 € 11750

Zonneboilers 2 € 500

kleine landschapselementen 6 € 887,5

Zwaluwkolonies 58 € 2125

mulchinggrasmaaiers 14 € 989

Hemelwaterputten 1 € 250

De Haan – Nachtophalingen

in de toeristische zone (sector T)

Meeuwen pikken vaak huisvuilzakken open.

Om dit probleem het hoofd te bieden, werden

al meer ophalingen per week voorzien en ondergrondse

containers geplaatst.

Vanaf juni 2010 komt daar eveneens een nachtophaling

bij. De ophaling start vanaf 00.15u, de

zakken mogen buiten geplaatst worden vanaf

21u daags voor de ophaling en liefst zo dicht

mogelijk tegen het voorziene ophaaluur.

Een aantal fracties worden gedurende juni t.e.m.

3 september eveneens op een andere dag opgehaald:


· maandag: restafval

· dinsdag: PMD & groen

· woensdag: restafval

· donderdag: papier & karton

· vrijdag: restafval

De ophaling gebeurt tussen 00.15u en 7u.

Voor sector 1 wijzigt er niets aan de ophaaldagen.

Er dient wel rekening mee gehouden te worden

dat het afval op sommige locaties veel vroeger

zal opgehaald worden (vanaf 7u ‘s morgens)

i.p.v. bijvoorbeeld in de namiddag.

Voor meer informatie, raadpleeg je afvalkalender.

Informatievergadering

beheer van Duinbossen

De Haan

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de

Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur van

De Haan nodigen u uit op een informatieavond

over het beheer van het domeinbos ‘Duinbossen

De Haan’ op dinsdag 7 september 2010 om

19.30 u in de zaal d’ Annexe, Leopoldlaan 24 te

De Haan (achter het gemeentehuis).

In het najaar 2008 werd het beheerplan voor het

domeinbos ‘Duinbossen De Haan’ goedgekeurd.

In 2009 startte het Agentschap voor Natuur en

Bos de uitvoering van dit beheerplan. Ook in de

nabije toekomst staan er nog veel werken op stapel.

Meer hoor en zie je daarover op de informatieavond

van 7 september!

straatnamen

Firmin Derdeyn, gewezen hoofdredacteur van het

gemeentelijk informatieblad, overleed in 2000.

Hij liet een bundel na waarin hij verklaringen

zocht voor de straatnamen in onze gemeente.

Steenovenstraat

De naam verwijst naar de steenbakkerij die daar

ooit gevestigd was. In het oud-gemeentehuis van

Wenduine worden voorwerpen bewaard, ondermeer

Romeinse potten, die in 1955 opgegraven

werden in de nabijheid van die vroegere steenbakkerij.

Frans Derleynstraat

Frans Derleyn (1850-1939) was burgemeester

van Wenduine van 1904 tot 1911. Onder zijn

beleid kwam talrijke realisaties tot stand: elektrische

verlichting, oprichting van het ‘Gewapend

Pompierskorps’, het vrijwillige brandweerskorps,

enz..

foto: Frans Derleyn

Kapellestraat

De vroegere ’Kerkstraat’ leidt naar de Sint-

Monicakerk die op 10 september 1902 ingewijd

werd, en gebruikt wordt door de paters

Augustijnen. Pas in 1954 werd de Sint-Monicakerk

door de kerkelijke overheid erkend als een zelfstandige

entiteit met toelating om er doopsels,

vormsels, huwelijken en begrafenisplechtigheden

te organiseren. Dit gebeurde na een innerlijke en

jaren durende rivaliteit met het bisdom en de parochie

Klemskerke.

5


6

toerisme

Vlissegem Kermis

Van zaterdag 19 tot en met maandag 21 juni

2010 is er weer kermis in Vlissegem.

Op sportief vlak noteren we de traditionele loopwedstrijd

voor de jongeren en de voetbalwedstrijd

van de oud-Vlissegemnaars.

De expo van oude landbouwtractoren is stilaan

een klassieker geworden. De vorig jaar gestarte

expositie van kleinvee wordt dit jaar uitgebreid.

De Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge presenteert

o.m. een achttal schapenrassen, Alpaca’s

(Zuid-Amerikaanse lama’s), mini-ezeltjes en een

assortiment kleinveedieren.

De traditionele trekpleisters op zondag zijn de

rommelmarkt –twintigste editie – en de Belgische

trekpaarden.

Zaterdag 19 juni

VLISSEGEM BEESTIG GOED

10-17u: 6 à 8 schapenrassen, Alpaca’s

(Zuid-Amerikaanse lama’s), mini-ezeltjes, assortiment

kleinveedieren, schaapscheren, tekenwedstrijd

>Feestweide

14-17u: Beslaan van paarden >Feestweide

VLISSEGEM EXPO

13-14u & 16-17u: Tentoonstelling oldtimer tractoren.

VLISSEGEM SPORT

14u: Loopwedstrijd voor kinderen Groot De

Haan

15.30u: Voetbalwedstrijd Oud-Vlissegemnaars

>Tuincenter ‘De Groene Haan

VLISSEGEM FUIFT

17u: ‘Komtuveu’ – discobar voor kinderen

>tuincenter ‘De Groene Haan

20u: ‘Cajun Moon’ >Tuincenter ‘De Groene

Haan

21-23u: ‘Freak Sound System’ >Feesttent

23-01u: ‘Green Onions’ >Feesttent

01-03u: ‘Freak Sound System’ >Feesttent

Zondag 20 juni

VLISSEGEM ROMMELT

8-18u: 20 ste Grootse prondelmarkt

VLISSEGEM EXPO

11-16u: Boomzagen ‘anno 1900’ >Feestweide

VLISSEGEM TREKT

14-17u: Trekwedstrijd Belgisch trekpaard

>Feestweide

Koninklijke fanfare St.-Cecilia De Haan, De

Blankenbergse Bremers, Brugse dorpsmuzi-

kanten, accordeonorkest “AccoMusicBand”,

muziekgroep “Art & Luwe”, muzikale clowns,

“Schelle van de Zeuge”, ballonwedstrijd…

VLISSEGEM FUIFT

18u: ‘J.L. Dawson’ countryband – country &

covers >Feesttent

maandag 21 juni

VLISSEGEM ZEGENT

15u: Zegening van de kinderen >St.-Blasiuskerk

VLISSEGEM BRUEGHELT

Vanaf 18u: Brueghelmaaltijd à volonté >Aan De

Toren

Van molens en reuzen

Zondag 27 juni hebben in de omgeving van

de Hubertmolen te Wenduine de molenfeesten

plaats. De molen in werking, enkele ambachten,

de boeken- en postermarkt, de volkssporten en

de muzikale ambiance rond het zonneterras vormen

de vaste ingrediënten.

Dit jaar worden de festiviteiten uitgebreid: het

Park Lange, het dierenparkje, de omgeving van

Villa Maritiem en het domein “De Branding”

worden de actieradius van de feesten.

Meer dan tien activiteiten voor alle leeftijden

en diverse muzikale optredens zorgen voor een

ganse dag gezelligheid.

U vindt het volledige programma op de website

van de gemeente De Haan.

Het weekend van 17 en 18 juli wordt Wenduine

weer overspoeld door reuzen.

Op zaterdag stormen kinderen en volwassenen

weer de zee in op zoek naar garnaal. ’s

Avonds trekt een stoet van méér dan 50 reuzen

uit binnen- en buitenland door de straten van

Wenduine.

Op zondag staat het marktplein centraal: brocante,

smulmarkt en muzikale ambiance voor jong

en oud. Het feest wordt om kwart voor negen

afgesloten met een optreden van de succesvolle

covergroep “The Vicious” en een gastoptreden

van Geena Lisa.

Vosseslagfeesten

dienst toerisme

T 059 24 21 34

toerisme@dehaan.be

Na het succes van vorig jaar gaan we op de ingeslagen

weg verder. Met aandacht voor twee wijzigingen

op zondag: het parcours voor de rommelmarkt

is kleinschaliger dan de zaterdag en op

het parcours wordt voor meer muzikale animatie

gezorgd.


Zaterdag 24 juli

· Vrije Basisschool: tentoonstelling ‘Historiek

van de Driftweg’

· Rommelmarkt: 8u

· Kermisattracties voor groot en klein, springkastelen

+ speelbus: 10-22u >Kennedyplein +

parking Heideschool

· Stoet met de legende van Mong De Vos: 14u>

centrumstraten

· Avondmarkt: 16u >Vosseslag

· “Rondo” van diverse dans- en muziekgroepen:

16u >centrumstraten

· Live optreden Davy Gillis & Ambi Dance:

16.30u >feesttent Kennedyplein

· Rondgang met de gevangen Mong De Vos on

der muzikale begeleiding: 19.30u

· Kindershow: 20-21u >feesttent Kennedyplein

· Dansavond: 21u >feesttent Kennedyplein

· Start fakkeltocht naar het strand en verbranding

Mong De Vos o.b.v. fanfare St.-Cecilia:

22u >Kennedyplein + Mispelburgstraat

· Vuurwerk: 22.45u >strand

· Optredens in diverse horecazaken: 23u

Zondag 25 juli

· Vrije Basisschool: tentoonstelling ‘Historiek

van de Driftweg’

· Rommelmarkt: 8u

· “Tieltse Blaaskapelle”: 10.30-12.30u >centrumstraten

· “Blunt” - covers: 14-15.30u >Vosseslag/

Heidelaan

· “Pretband De Klepzijkers”: 14.30-17u

>centrumstraten

· Rondgang van de muzikale clowns “De

Alfredo’s” >15u

· Seniorenshow met Pierre en Linda, zanger Peter

Rammeloo en bandparodist Mario Macaroni:

15u >feesttent Kennedyplein

· Reuze BBQ met live optreden ‘Pic Nick’ (org.

Halloweenrun): 18u >feesttent Kennedyplein.

Boulevard 2010

Het internationaal straattheaterfestival De Haan

– Wenduine is het oudste festival van de kust. De

eerste sporen zijn terug te vinden in 1978 met in

de programmatie o.m. het “Cirque du Trottoir”

van de Brusselse straatartiest Stanislas, één van

de stichters van het “Cirque du Soleil”.

Het programma 2010 is opnieuw van een hoogstaand

internationaal niveau.

Volgende artiesten en gezelschappen zullen

o.m. te gast zijn: “Die Verdammte Spielerei”

(B), “Tumble Circus “(Ir), “Noah Chomry” (D),

“Okidok2” (B), “Dado” (Can), “Laura Kibel” (I),

“Les Goulus” (Fr) –de revelatie van vorig jaar in

De Haan, dit jaar in Wenduine–, “The Flying

Buttresses” (UK), “Stuff and Things” (UK), “Petit

Monsieur” (Fr), “Abigail Collins” (UK), “Cockney

Awkestra” (UK).

Boulevard 2010 heeft plaats op woensdag 21

juli in de Haan en zaterdag 14 augustus in

wenduine.

Midweek Music

Midweek Music is een reeks van pretentieloze

concerten waarin diverse muziekgenres aan bod

komen.

We geven rendez-vous in de maanden juli en augustus,

iedere woensdagavond van 20 tot 22u in

parkdomein ‘La Potinière’ van De Haan en iedere

donderdagavond aan de Rotonde te Wenduine.

Voor de zomer 2010 werd volgend programma

samengesteld:

01/07: “The Humphries” om 20u op de Rotonde

in Wenduine;

07/07: “Kick’Em Jenny” (Irish and Scottish folk)

om 20u in het park La Potinière in De Haan;

08/07: “Brons” (coverband) om 20u op de

Rotonde in Wenduine;

14/07: “Frontline” (covers) om 20u in het park La

Potinière in De Haan;

15/07: “Amazing Flowers” (poprock coverband)

om 20u op de Rotonde in Wenduine;

22/07: “The Human Jukebox” om 20u op de

Rotonde in Wenduine;

28/07: “No Angry Young Man” (jazzy rock en

pop) om 20u in het park La Potinière in De Haan;

29/07: “Belcirque” – 5 toffe meiden in kleurrijke

show om 20u op de Rotonde in Wenduine;

04/08: “Sons of Queen” covers van Queen om

20u in het park La Potinière in De Haan;

05/08: “Swing-Thing” (swing jazz en bossa nova)

om 20u op de Rotonde in Wenduine;

11/08: “Szia” – Gipsy-Swing om 20u in het park

La Potinière in De Haan;

12/08: “The Press” – covers om 20u op de

Rotonde in Wenduine;

18/08: “Et Encore” – life folkrock band om 20u in

het park La Potinière in De Haan;

19/08: “Dust” – covers om 20u op de Rotonde

in Wenduine;

25/08: “The Superior Dance Band” om 20u in

het park La Potinière in De Haan;

26/08: “Koen Sergeant” om 20u op de Rotonde

in Wenduine.

7


8

James Ensor bezoekt

De Haan

James Ensor werd geboren in Oostende op 13

april 1860. In het kader van dit Ensor-jaar lopen

er in Oostende diverse activiteiten, waarvan de

expositie ‘Bij Ensor op bezoek’ in het Mu.ZEE in

de Romestraat een hoogtepunt is.

Ensor vertoefde vaak in De Haan. Zo was de

Oostendse fotograaf Maurice Antony erbij wanneer

Ensor in 1933 Albert Einstein in De Haan

ontmoet. Tijdens Trammelant, het Belle Epoquefeest

in De Haan op zaterdag 7 augustus 2010,

zal James Ensor prominent aanwezig zijn. Samen

met zijn entourage woont hij een tuinfeest bij

rond de kiosk in het parkdomein ‘La Potinière’.

Amateurschilders tonen zich van hun beste kant,

een groep keurgymnasten turnen op muziek van

de meester, salondansers zorgen voor de feestelijke

toets…

De gekende schilderijen met maskers op reuzengroot

formaat, naar een vrije interpretatie door

leerlingen van het Zeelyceum De Haan, vormen

het decor.

Ook om een andere reden is 2010 een feestjaar.

Begin 1885 werd de wet voor de aanleg van

buurtspoorwegen goedgekeurd, zodat in juni de

aanleg van een eerste tramspoor voor een stoomtram

werd aangevat.

Van bij de start van Trammelant speelde de kust-

tram een niet onbelangrijke rol. Steeds zorgden

De Lijn en TTO Noordzee – een vereniging van

enthousiastelingen voor historische tramrijtuigen

– voor passend oud rollend materieel.

Dit jaar worden enkele bijzondere accenten

gelegd. En komt extra aandacht voor historisch

trammateriaal op Open Monumentendag op 12

september. En ook met Trammelant zal een extra

diesellocomotief rijden.

Wedstrijd ontwerp

toeristisch logo

De dienst toerisme van De Haan schrijft een

wedstrijd uit voor het ontwerpen van een toeristisch

logo. Dit logo moet het referentiepunt

worden voor het product ‘toerisme De Haan’ en

zal in eerste instantie geplaatst worden op alle

publicaties en kentekens van de dienst.

Geïnteresseerden kunnen het wedstrijdreglement

opvragen in de infokantoren van De Haan

en Wenduine (dagelijks open van 9.30-12u &

van 13.30-17u). Per mail kan uiteraard ook via

toerisme@dehaan.be.

Uw ontwerpvoorstel, op een wit A4-blad, dient

uiterlijk 31 augustus 2010 onder gesloten omslag

ingediend te worden bij de dienst toerisme

(Leopoldlaan 24, 8420 De Haan).

De winnaar ontvangt 250 euro.


dienst openbare werken

T 059 24 21 15

E openbarewerken@dehaan.be

Parking Wenduine

De gemeentelijke technische dienst is verhuisd

van de loods aan de Brugsesteenweg 9 naar de

aangekochte locatie aan de Brugsesteenweg 93.

Op de gronden aan de vroegere loods wordt

momenteel door de gemeentelijke technische

dienst een verharding aangebracht, zodat het

terrein als randparking kan gebruikt worden.

Deze parking zal ter beschikking gesteld worden

van de inwoners en de bezoekers van de

gemeente.

Herinrichten Vlissegem-dorp

Al jaren wordt ervoor gepleit om de doortocht

van Vlissegem opnieuw aan te leggen en om

het rioolwater van het dorp te zuiveren. In 2007

werd er twee keer een inspraakvergadering belegd

met inwoners van de Warvinge. De inwoners

legden er toen vooral de klemtoon op dat

de trillingen, veroorzaakt door het zware verkeer,

aangepakt moesten worden. Ook vroegen

ze meer groen en het aanleggen van een parkje/

speelplein in de plaats van de huidige parking

in de buurt van de kerk. Het ontwerpbureau

Jonckheere probeerde rekening te houden met

die wensen. Zo werd een volledige asfaltweg

voorgesteld met grasstroken tussen het trottoir

en de rijweg.

Op het dorpsplein aan de kant van de Mallemolen

worden opnieuw bomen aangeplant, zoals dat

jaren geleden het geval was.

Al die plannen werden voorgelegd aan de hogere

overheden. Het asfalt werd daar vervangen

door natuursteen en de parkeerplaatsen in

de buurt van de kerk en het dorpsplein werden

geschrapt. Na veel onderhandelen ging men er

uiteindelijk mee akkoord om enkele parkeerplaatsen

te behouden en om natuursteen enkel

te gebruiken in de eigenlijke dorpskern.

Op 22 maart 2010 werden de plannen getoond

aan de inwoners. Tijdens deze informatievergadering

werden door de inwoners heel wat opmerkingen

geformuleerd: er moesten meer par-

werken

keerplaatsen komen en toch overal asfalt.

In overleg tussen het schepencollege en het

ontwerpbureau werden de plannen nog eens

aangepast. De grasstroken werden grotendeels

geschrapt en 95 extra parkeerplaatsen werden

ingetekend. De rijweg zou volledig in asfalt

worden aangelegd.

Het is nu afwachten hoe de hogere overheden

zullen reageren op het hernemen van de voorstellen

die ze eerder afwezen.

De plannen van de wegen- en rioleringswerken

liggen ter inzage van de inwoners bij de dienst

Openbare Werken in het gemeentehuis.

Uit de plannen blijkt dat, in de bestaande toestand,

op enkele plaatsen gedeelten van de private

percelen opgenomen zijn in het openbaar

domein. In het kader van de geplande werken

zal het gemeentebestuur de eigenaars contacteren

met het verzoek om de bewuste gedeelten

aan het gemeentebestuur af te staan, zodat deze

toestand juridisch in orde gebracht wordt en de

nieuwe betegeling tot aan de gevels kan aangelegd

worden.

Strandpaviljoen uitgesteld

Al enige tijd bereidt de gemeente De Haan de

bouw voor van een vaste strandconstructie ter

ondersteuning van de watersporten. Dit aan

het oostelijke uiteinde van de dijk in De Haan-

Centrum. Al jaren staat daar een tijdelijke constructie,

die in de winter wordt weggenomen.

De gemeente kreeg echter van de provincie de

mogelijkheid om een vaste constructie te bouwen

in het kader van het nieuwe Provinciale

Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) voor Strand

en Dijk.

Architecten dienden verschillende ontwerpen

in en de keuze viel op een gebouw in Belle

Epoquestijl. Intussen is een aannemer aangeduid

en is de bouwvergunning afgeleverd.

Het was de bedoeling van het schepencollege

9


10

om de werken te starten onmiddellijk na het zomerseizoen.

Er kwam echter een kink in de kabel:

omwonenden startten een procedure bij de

Raad van State.

In eerste instantie kregen zij ongelijk van de Raad

van State, maar nu volgt nog een “uitspraak ten

gronde”. Het kan zeer lang duren vóór die uitspraak

er is. Het gemeentebestuur wil geen risico

nemen en de werken niet laten starten vóór de

Raad van State een uitspraak ten gronde heeft

gedaan. Daarom besloot het schepencollege het

bouwproject op te schorten en de uitspraak af te

wachten.

Renovatie kiosk La Potinière

De kiosk in het domein La Potinière werd vorig

jaar weggehaald en grondig gerenoveerd.

vacatures

Jobstudenten augustus

Zon, zee… zorgeloos (m/v) – een toegankelijk

strand voor mensen met een handicap Je bent

het aanspreekpunt voor mensen met een handicap

op het strand, en biedt haar/hem dienstverlening

aan op een niet-opdringerige manier. Je

verleent assistentie in speciaal daartoe ingerichte

accommodatie (dit is geen medische assistentie,

maar kan wel lichamelijk zijn zoals ondersteuning

bij wassen).

Je ondersteunt alle leeftijden, van kinderen met

een handicap tot bejaarden, en houdt rekening

met zijn/haar keuzes. Je helpt mee aan de bekendmaking

van het initiatief, registreert tussenkomsten

en houdt toezicht op de accommodatie.

Je bent bereid tot het volgen van een opleiding (1

dag tijdens een vakantieperiode).

monitor speelpleinwerking (m/v) Tijdens de

vakantieperiodes bezorg je de kinderen van de

speelpleinwerking een aangename en plezante

vakantie, met spelen en activiteiten die jij mee

helpt uitwerken en begeleiden.

Je kunt organiseren en hebt ervaring in het werken

met kinderen. Een monitorbrevet is een pluspunt.

technische dienst (m/v) Tijdens de vakantie

kan je aan de slag bij de afdeling strandonderhoud

van de gemeentelijke technische dienst

De metalen onderdelen hebben een beschermlaag

gekregen en werden, waar nodig, vervangen.

Er werd door de eigen diensten een nieuwe

vloer gemaakt. De totale kostprijs van de renovatie

bedraagt € 15.000.

voorwaarden

· minimumleeftijd 18 jaar; medisch geschikt; uittreksel

uit het strafregister; geschikt bevonden

worden na een sollicitatiegesprek.

Solliciteren kan zowel per post als per e-mail,

met een korte motivatie en CV.

Gemeentebestuur De Haan

Leopoldlaan 24, 8420 De Haan

gemeentebestuur@dehaan.be

OCMW De Haan zoekt

2 technisch assistenten poetsdienst (m/v)

Onderhoud van privé-woningen van bejaarde en

behoeftige inwoners binnen de poetsdienst van

het OCMW De Haan. Alle gezinnen wonen op

het grondgebied van de gemeente De Haan

verwacht: Zin voor orde en netheid; goed kunnen

omgaan met bejaarde personen; zelfstandig

kunnen werken.

Biedt: Deeltijdse tewerkstelling

solliciteren

OCMW De Haan

t.a.v. Buekenhoudt Anne

Markt 2 – 8420 De Haan (Wenduine)

info@ocmwdehaan.be

De kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.


Nieuw bij Trend

Hairstudio!

De kortste weg naar lang haar!

HAAREXTENSIES

meer info: 059/33 46 55

Service · Advies · Kwaliteit

G E D I P L O M E E R D K L E U R E N S P E C I A L I S T E

Grotestraat 1, 8420 De Haan - T 059/33 46 55 • di-vr: 8.30-12u & 13-18u, za: 8-17u, op afspraak

BASISSCHOOL EINSTEIN

www.einsteinschooldehaan.be

directeur.einstein@skynet.be

> Hoofdschool De Haan

Einsteinlaan 1

T 059 23 37 52

MAERLANT-ATHENEUM

www.maerlantatheneum.be

> Vestiging De Haan

1e graad secundair onderwijs

Einsteinlaan 1

T 059 23 44 58

dehaan.maerlant.atheneum@scarlet.be

KIEZEN VOOR

PERSOONLIJKHEID!

VAN 2,5 TOT 14 JAAR KAN UW KIND NAAR SCHOOL IN EEN GEBORGEN EN GROENE OMGEVING IN HET CENTRUM VAN DE HAAN

C A M P U S E I N S T E I N

TREND

►H A I R S T U D I O

> Wijkschool Vosseslag

Hoefi jzerlaan 6

T 059 23 41 75

De lingeriezaak met advies · kortingbonnen

A. Beernaertstraat 13 – 8420 De Haan (tegenover de kerk)

T 059/23 52 19 • zondagnamiddag en maandag gesloten

· begeleide avondstudie

· kinderopvang: van 7.30-18u, op woensdag tot 13u

· schoolrestaurant met gevarieerde warme maaltijden

· deelname aan sportactiviteiten

· deelname aan culturele activiteiten

· diverse didactische uitstappen

· GWP lager: bosklassen in de Ardennen, sneeuwklassen in

Italië

· GWP secundair: meerdaagse uitstap naar Ieper

· aandacht voor de totale ontplooiing van het kind

· degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs

· verdere schoolloopbaan mogelijk in Blankenberge

11

Maerlant-Atheneum, Van Maerlantstraat 1 – T 050 43 25 20


KBC-verzekeringskantoor

HALEWYCK & VERMEIRE

Stationsstraat 13, 8420 De Haan

T 059 80 03 23 – F 059 80 03 25

CBFA-nr. 48965

E-mail: Piet.Halewyck@verz.kbc.be

http://agent.kbc.be/halewyckenvermeire

frederik Birmanns

Grotestraat 203

8421 Vlissegem-De Haan

24-service – 7 dagen op 7

Busje maximum 8 personen


www.tkapsalon.be – info@tkapsalon.be

Ook open op maandagnamiddag

en donderdag laatavond

Een foto grafisch concept

Fotografie Michel Everaert

Nieuwe Steenweg 10, 8420 Klemskerke

059 23 89 50 ~ 0472 480 273

Fotostudio - Publiciteitsfotografie

SIMONS

UURWERKEN & JUWELEN

ruime keuze: goud 18 karaat en zilver

batterijen • uurwerkarmbanden • herstellingen

gezinszegels

Communie vanaf 105 euro

Huwelijk vanaf 800 euro

Reportages - Grafisch Design

www.fotomichel.be

Uurwerken: Rodania, Olivier Strelli, Kipling, Nautica, Casio, Flik Flak, Swatch, Esprit, Junghans, Calis

Juwelen: Innocence, Pandora, Troll beads, bru, Esprit, Sueno, Nona zilver en goud, Orage

open van 10-12u & 14-18u, gesloten op maandag // Kerkstraat 36, 8420 Wenduine – T 050/41 14 41


Op zoek naar een nieuwe en moderne

Bed & Breakfast bij Vlamingen in Turkije? Relatiebureau no1 in Benelux

Villa Ephese, gelegen in Kusadasi aan

8 agentschappen

de Egeïsche kust, heeft een prachtig

Contract erkend door het Ministerie van Economische Zaken

uitzicht op zee, het Griekse eiland

Samos en de bergen. In deze streek

is het gedurende het hele jaar prachtig

weer. Om te relaxen of als afkoeling ligt in

de tuin een prachtig privé zwembad met een mooi zonneterras

en een loungegedeelte. De B&B bevat nieuwe ruime kamers met

ensuite badkamers. Dranken all-in worden u aangeboden.

Meer info: www.bedandbreakfast-turkije.be of

+90 539 914 5888 – info@bedandbreakfast-turkije.be

Moyaert Gino & Verkest Sofi e

poëzie

85% slaagkans om bij ons uw partner te vinden

Leven met zijn tweetjes, blijf niet langer alleen!

Kwalitatieve ontmoetingen met gemotiveerde alleenstaanden

uit midden- en hogere klasse

Dit is geen datingsite, wij bieden volledige ondersteuning,

discretie en privacy

Bel voor uw vrijblijvende gesprek 0495 107 681

Meer informatie op www.vdax.be

jozef Hoenraet werd geboren in Blankenberge, maar woont al 21 jaar in Harendijke (Wenduine/De Haan). Hij

schrijft gedichten in het plaatselijke dialect.

Ûs Veugelvolk

De sneeuw is weg, de groend is bloot

en ip da plekche strooien me brood,

en roendomroend ip paôl en draôd

kieken de veugels no wo daje gaôt,

En ziê je weg, ze gaôn an de slag

‘is ’t ritueel van iedere dag

van moest ‘j’het durven e ki vergeten

ze gaôn ’t je daôdelijk laten weten.

Ze vliegen ton verbie de rûte,

en da wil zeggen : waôr is me stûte

En oendertusschen mo kriepen en klaôgen

hoeuwe kujje beter je n’eten vraôgen?

Den ekster hee nie vele pachenche,

en j’is den eisten die mè vele pretenche

an d’and’re toogt hoeuwe da je moe stelen

en ze ziên pertang me velen.

De meiuwe, de grotsten van heil de bende

komt gevlogen van è heil ende,

en land ton jûste lik è parachûte

bovenip è schouwne stûte.

Mo de kouwen, ze zien m è zeven

ziên ton ook a roend an ’t zweven

en hée de meiuwe gin brokke vast

ton hèn z’hem al è kol gepast!

En geloof me mo, ‘k ziên nie an ’t liegen

da ziên nog de grotste dieven.

En wien zit ’t er daôr overal tusschen?

da ziên ûze kleine musschen.

Rap mè de bèkches, en rap mè de potjes

spriengen ze roend lik piekezotjes.

Ze gebaôren dan ze rûge maôken

mo d’as vor an è krumel te g’raaôken,

en zelfs de meirel, en j’is nie dom

draôit hem altied te laôte om

theé d’under nie vele moeite gekost

mo z’hèn hem toch è tand gelost!

’t Eten is vor hunder, mo ’t plezier is vo

miên

van ’t zoe d’eigentlijk spietig ziên

dat er è dag komt daj je ’t nie mè ziet

van ton zitten me veugels ook in ’t verdriet.

‘k Gaôn probeeren nog è bitje te leven

en junder voort è stûtje geven


sociale dienst

T 050 43 51 40

F 050 41 61 33

info@ocmwdehaan.be

Belastingsaangifte

Het invullen van de belastingsaangifte is elk jaar

een hele klus. Wie hulp wil kan tot 23 juni terecht

bij Kathleen Herrebout, Hoofd Maatschappelijk

Werkster van OCMW De Haan: 050/43 51 45.

voor wie?

· De hulp is er enkel voor particulieren, niet voor

zelfstandigen.

· Enkel mensen met een eenvoudige aangifte

kunnen geholpen worden. Wie een fiscaal complexe

aangifte heeft, zal doorverwezen worden

naar de belastingsdiensten.

wanneer?

Elke woensdag bij de Sociale Dienst. Dit kan zowel

op de hoofdzetel in Wenduine als in Sociaal

Huis Kerklommer in De Haan-centrum.

• Hoofdzetel wenduine

Elke woensdagvoormiddag

8.30-12u

• sociaal Huis kerklommer

Elke woensdagnamiddag

13.30-16u

dienst preventie

T 059 23 91 32

preventie@dehaan.be

Vakantietoezicht

Wanneer u op reis gaat, kunt u een aanvraag indienen

bij de politie- en/of preventiedienst om

een extra oogje in het zeil te houden terwijl u

weg bent. Deze dienst is gratis en achteraf ontvangt

u een overzicht van de controlemomenten.

Fietsgraveeracties

Deze zomer staat de preventiedienst klaar om een

hele reeks fietsen te graveren. Beveilig uw fiets

tegen diefstal en bezoek de preventiestand, deze

zomer op de wekelijkse markten.

U kunt ons vinden op volgende locaties:

· woensdag: De Haan-Centrum, Stationsstraat 27

sociaal

U dient volgende zaken mee te brengen:

· Zowel het originele aangifteformulier als het afschrift

door u te bewaren (de bijgevoegde kopie).

· Inkomstenbewijzen en andere formulieren die

nuttig kunnen zijn (fiscale attesten en rekeninguittreksels,

kadastraal inkomen,…).

· Indien mogelijk ook het afschrift van vorig jaar.

opgelet!

Wacht niet tot nét voor de afsluitingsdatum!

Zonnetips voor kinderen

Kinderen bescherm je best zoveel mogelijk tegen

de schadelijke stralen van de zon:

· Baby’s tot 1 jaar blijven uit de zon.

· Kinderen moeten absoluut in de schaduw

blijven tussen 11 en 15 uur.

· Kinderen mogen voor 11 en na 15 uur in

de zon spelen maar dragen steeds een droog

T-shirt, een hoedje of petje en een zonnebril.

· Kinderen moeten dan ook rijkelijk en vaak

ingesmeerd worden met een waterbestendige

zonnecrème met factor van minimum 30.

Meer info: www.verstandigzonnen.be of

www.kanker.be.

veiligheid

· donderdag: Wenduine, markt t.h.v. de Brandweer

· maandag: Vosseslag, markt

(telkens in de voormiddag)

15


16

sport

Sportstranden 2010

sportdienst

T/F 059 23 52 21

sportdienst@dehaan.be

Voor de strandbezoekers heeft de sportdienst weer tal van strandactiviteiten klaargestoomd op de

sportstranden in De Haan t.h.v. het Christianaplein en in Wenduine t.h.v. het Post Hotel.

Alle informatie hieromtrent kan teruggevonden worden op www.sportdienstdehaan.be en via de

sportfolder die eind juni aanwezig zal zijn in al onze toeristische infokantoren.

sportstrand de Haan t.h.v. ‘christianaplein’ & sportstrand wenduine t.h.v. ‘post Hotel’

Alle dagen (ook op zon- en feestdagen) vanaf 2 juli tot en met 30 augustus 2010 op de sportstranden

in De Haan & Wenduine. Van 10-17.30u uitleendienst gratis sportmateriaal · om 10u

ochtendjogging · van 13-17.30u Beachsoccer, Beachvolley, Beachtennis, speedminton.

daarnaast vind je op volgende data volgende activiteiten:

vrijdag 9 juli catamaranzeilen >Wenduine, van 10.30-16u

zaterdag 10 &

zondag 11 juli

Belgian Beachvolley championship >De Haan

vrijdag 16 juli ocean fun >De Haan, van 13.30-15.30u

maandag 19 juli kids Body Board & rafting >De Haan, van 13.30-15.30u

dinsdag 20 juli kids Body Board & rafting >Wenduine, van 13.30-15.30u

vrijdag 23 juli catamaranzeilen >De Haan, van 10.30-16u

maandag 26 juli kids Body Board & rafting >De Haan, van 13.30-15.30u

woensdag 28 juli Banana ride >Wenduine, van 11-12u & 13-16u

vrijdag 30 juli 6 & 10 mijl

vrijdag 6 augustus catamaranzeilen >Wenduine, van 10.30-16u

maandag 9 augustus kids Body Board & rafting >Wenduine, van 13.30-15.30u

woensdag 11 augustus Banana ride >Wenduine, van 11-12u & 13-16u

vrijdag 13 augustus ocean fun >De Haan, van 13.30-15.30u

maandag 16 augustus kids Body Board & rafting >Wenduine, van 13.30-15.30u

dinsdag 17 augustus kids Body Board & rafting >De Haan, van 13.30-15.30u

vrijdag 20 augustus catamaranzeilen >De Haan, van 10.30-16u

zaterdag 21 augustus

rafting day >Beachclub Windhaan (De Haan), start 13u

Beachtennistornooi >De Haan

zondag 22 augustus Beachtennistornooi >De Haan


“Coast to Coast”

Voor de sportievelingen vanaf 12 jaar zijn er

“3 on 3 streetball wedstrijden” en een 3 point

shooting. Kinderen tussen 6 en 12 kunnen zich

ter plaatse gratis inschrijven voor een leuke initiatie.

Het kleuterbasket (4 tot 6 jaar) is een meerwaarde

en zal ook dit jaar opnieuw gratis aangeboden

worden. Iedereen die deelneemt aan de

initiatie en kleuterbasket krijgt een leuk cadeau!

Extra fun verzekerd voor zowel de deelnemers

als het publiek op ons “Lotto Fun Court”!

Het evenement wordt omkaderd met muziek,

animogames en presentatie.

waar en wanneer

Donderdag 29 juli, Wenduine (Rotonde, Graaf

Jansdijk)

inschrijvingen

> 3 on 3 wedstrijden

· via de website tot de dag voor het event

· ter plaatse tot 12.30u

· per ploeg (max. 4 spelers) betaalt men € 10.

> initiatie en kleuterbasket

· gratis, inschrijven kan enkel ter plaatse

Meer info kan u terugvinden op www.vlaamsebasketballiga.be

bij de rubriek project/events.

10 mijl van Wenduine-De Haan

De 10 mijl is één van de mooiste loopwedstrijden

langs de Vlaamse kust. Die heeft plaats op

vrijdag 30 juli. Het inschrijvingsgeld bedraagt

€ 1,50 voor de 1 mijl, € 3,00 voor de 6 en 10

mijl. De start wordt gegeven om 20u. De 1 mijl

junior run start om 19u. (Start- en aankomstplaats:

Wielingencentrum Wenduine)

Rafting Day

Op zaterdag 21 augustus organiseren sportdienst

en sportraad in samenwerking met Surfclub De

Windhaan voor de zesde keer een Rafting Day.

Vlaams paardenloket

In 2009 richtte de Vlaamse overheid een Vlaams

Paardenloket op waar iedereen gratis terecht kan met

vragen rond paardenhouderij. Welke vergunningen heb

ik nodig? Moet ik aangifte doen bij de Mestbank? Mag ik

paarden van vrienden transporteren? Is mijn paard correct

geïdentificeerd?... Voor al deze kwesties staat het loket

voor u klaar.

Dit ter hoogte van het Clubhuis De Windhaan

in De Haan-Centrum. De voorbereidende trailers

starten vanaf 10u, de briefing vanaf 12u en de

eigenlijke competities vanaf 13u.

Er zijn mooie natura prijzen voor de deelnemers.

De inschrijvingen zijn gratis en lopen tot 15 augustus

bij de sportdienst. Iedereen ouder dan 14

jaar kan deelnemen. De 24 eerst ingeschreven

ploegen kunnen deelnemen.

Een ploeg bestaat uit 4 personen en mogelijks 1

reserve (dames, heren of gemengd).

Wielerwedstrijd voor

Parochianen en Gentlemen

Op zaterdag 28 augustus wordt opnieuw een

wielerwedstrijd voor Parochianen en voor

Gentlemen georganiseerd in de Vosseslag.

Deelnemers aan de Parochianenkoers starten

om 13.30u aan café Blekkaard en rijden 8 ronden

van 3,60 km. De Gentlemenkoers start om

15.30u en telt 15 ronden.

Informatie: www.wtc-dezeevogels.be

Start to swim

Zwemmen is na fietsen en wandelen de meest

beoefende sportactiveit in Vlaanderen. Het nieuwe

initiatief “Start to Swim” van de VZW Vrije

Zwemmers Wenduine – De Haan, geeft je alvast

een duwtje in de rug.

Vanaf vrijdag 3 september, telkens van 16-17u.

In het zwembad “Pier 10” in De Haan

(Sparrenboslaan).

Wij starten met onze senioren, doch verlangen

toch een elementaire kennis van één van de

zwemstijlen schoolslag en/of crawl.

Informatie: www.vrijezwemmers.be

vzw vlaams paardenloket

Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart

T 02 658 09 50 – F 02 659 09 51

info@vlaamspaardenloket.be

www.vlaamspaardenloket.be.

17


18

jeugd

Speelpleinwerking ’t Pling

De gemeentelijke speelpleinwerking biedt spel

en animatie aan 3 verschillende leeftijdsgroepen.

De allerkleinsten van 6 en 7 jaar krijgen de nodige

aandacht van animatoren die reeds ervaring

hebben opgedaan in De Mallemolen.

De groep van 8 tot 12 jaar worden begeleid door

animatoren, in het bezit van een monitorenattest.

Ook dit jaar pakt de jeugddienst uit met een supercoole

tienerwerking (12 en 15 jaar).

Op dinsdag wordt er meestal op uit getrokken.

Jullie krijgen een eigen vaste stek, in een apart

lokaal van het jeugdhuis. Je kan er terecht vanaf

10u tot 16u.

Je kan bij de speelpleinwerking terecht van 7.30u

tot 18u. De activiteiten starten om 9.30u en eindigen

om 16.30u.

Wie nog niet naar huis kan, kan er dus blijven

tot 18u.

Kinderen uit de diverse deelgemeenten worden

afgehaald en teruggebracht met de gemeentelijke

bus.

Een halve dag speelplein- of tienerwerking kost

€ 2,50. Een tien-beurtenkaart kan vooraf aangekocht

worden.

U dient vooraf in te schrijven, telefonisch of per

mail.

Komende activiteiten

zaterdag 26 juni – 19-22u

kids4you-party

Dansparty op de laatste hits.

locatie Jeugdcentrum “Uzus”

doelgroep alle jongeren tot 14 jaar

kostprijs gratis

jeugddienst

T 059 23 96 47

jeugd@dehaan.be

www.dehaan.be/jeugd

woensdag 30 juni

popeiland

Een leuke namiddag met optredens van

Ellektra, studio 100 TV band met Oli en Merel,

Christ’OF, Laura, Sylver en randanimatie.

locatie Provinciaal Domein Puyenbroeck te

Wachtebeke

afspraak 12.30u: Jeugdcentrum “Uzus”;

12.30u: gemeenteschool Wenduine

doelgroep vanaf 10 jaar

kostprijs € 6,00

Grabbelpas

Elke dinsdag en donderdag gedurende de zomervakantie

zijn er weer activiteiten gepland in het

kader van grabbelpas. De activiteiten, van workshops

tot uitstappen, zijn bedoeld voor jongeren

van 8 tot 14 jaar.

De jongeren kregen het volledige programma

inmiddels via de post thuis bezorgd. Vooraf inschrijven

is noodzakelijk. De inschrijving is pas

definitief na betaling.

Coq Rock

De vzw Coq Rock organiseert in samenwerking

met de gemeentelijke jeugdraad een gratis

Rockfestival op 10 juli 2010 van 14 tot 1u

op het terrein naast het sportcomplex Pier 10,

Sparrenboslaan 27, 8420 De Haan.

Deelnemende groepen zijn: Deadcell (NL),

Void of Sadness (B), A New Dawn (NL), Guilty

as Charged (B), Bliksem (B), The Taste (B),

Zuperking (B), Bouvier (B).

Beach Parties

De jeugdraad zal in samenwerking met de diverse

jeugdverenigingen van De Haan opnieuw 2

beach parties organiseren: in De Haan-Centrum

op 23 juli en in Wenduine op 13 augustus. In de

De Haan-Centrum is er vóór de party opnieuw

een optreden door een plaatselijke jongerenband.

Op 30 juli (Wenduine) en 20 augustus (De Haan)

zijn er beachparties die door de strandredders

worden geörganiseerd.

Kids

In de voormiddag starten om 10u diverse kinderactiviteiten:

tekenwedstrijd, zaklopen, vliegeren,


het maken van bloemenwinkeltjes, zandfiguren,

garnaalkruien...

‘s Avonds worden diverse attracties georganiseerd:

straatcircus, discofuiven voor kinderen,

poppenkast, clowns en goochelaars.

Plaats van afspraak voor de voormiddagactiviteiten

zijn de stranden van De Haan-Centrum

(Rode Kruispost), Wenduine (Rotonde) en

Vosseslag.

De avondactiviteiten vinden plaats in parkdomein

‘La Potinière’ (De Haan), de markt

(Wenduine) en het Kennedyplein (Vosseslag);

iedere maandag van juli en augustus in De Haan

en op dinsdag in Wenduine.

In de Vosseslag iedere donderdag tussen 15 juli

en 15 augustus.

Een gedetailleerd programma vind je terug op de

website www.dehaan.be (onder toerisme/evenementen)

Kadervorming

Jongeren die een cursus ‘animator’ of een andere

cursus met betrekking tot het jeugdwerk gevolgd

hebben of zullen volgen, kunnen bij de jeugddienst

een tussenkomst bekomen van 75% van

de kostprijs met een maximum van € 30,00 per

cursus.

De kadervorming moet minstens 3 opeenvolgende

uren effectieve vormingstijd omvatten. Een

kopie van het attest dient te worden afgegeven

op de jeugddienst.

Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een

gemeentelijke adviesraad die minstens twee

keer per jaar samenkomt. In het LOK zetelen

alle personen die betrokken zijn bij kinderopvang

in de gemeente: jeugddienst, speelpleinwerking,

IBO, zelfstandige kinderdagverblijven,

dienst opvanggezinnen, scholen, gezinsbonden,

een afvaardiging van de gebruikers…

Het LOK adviseert het lokaal bestuur op vraag

en/of op eigen initiatief bij:

· De opmaak, uitvoering en bijsturing van het

lokaal beleidsplan kinderopvang

· de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen

de gemeente.

Het LOK adviseert initiatiefnemers rond kinderopvang

en gebruikers, bv.

· iemand wil starten met kinderopvang en vraagt

advies over de behoefte aan kinderopvang in

een bepaalde (deel)gemeente

· het oudercomité van één van de scholen vraagt

advies over de wijziging van de openingsuren

van de buitenschoolse opvang.

Het LOK heeft tevens een signaalfunctie te vervullen

betreffende moeilijkheden en/of vragen

bij de gebruikers van kinderopvang. Vragen,

moeilijkheden, opbouwende voorstellen betreffende

de kinderopvang voor de allerkleinsten

tot 3 jaar, evenals over de voor- en naschoolse

opvang, de buitenschoolse opvang, de speelpleinwerking…

komen aan bod. Er wordt openlijk

overlegd en gepeild naar het best mogelijk

advies.

marijke desmet, Voorzitter LOK

Leeuwerikenlaan 4, 8420 De Haan

059/23 35 43 – marijke.desmet@belgacom.net

ingrid wouters, Diensthoofd jeugd-onderwijskinderopvang

Monicastraat 13, 8420 De Haan

T 059/23 96 47 – jeugd@dehaan.be

19


20

wonen

Interlokale vereniging

BZD Wonen

De interlokale vereniging BZD Wonen ondersteunt

en begeleidt inwoners bij hun woonvragen.

Ben je eigenaar of huurder, heb je een

informatievraag of is er een conflict, twijfel je

aan de kwaliteit van je woning, wil je bouwen of

verbouwen… één adres:

· Elke 1 ste dinsdag van de maand

d’ Annexe (achterkant gemeentehuis) van 9-12u,

T 059/24 21 24 (toestel 320)

· Elke 2 de donderdag van de maand

OCMW (Markt, Wenduine) van 13.30-16.30u,

T 050/42 84 80.

Andere momenten op afspraak via 059/24 21 24

(toestel 320)

werken aan kwaliteit

De Vlaamse Wooncode legt de regels vast voor

de veiligheid en de gezondheid in de woning,

met andere woorden, de minimale voorwaarden

om een kwaliteitsvolle woning te hebben.

kwaliteit? Hoezo?

“Mijn woning heeft geen wakke plekken op de

muur, en het regent er niet binnen. En ik heb het

Wist u dat

woonwinkel

T 059 24 21 24

woonwinkel@dehaan.be

heel gezellig gemaakt. Toch zou mijn huis niet

voldoen aan de minimumeisen op kwaliteit? Hoe

komt dat?”

De tijd is voorbij dat mensen content moeten zijn

als het niet binnen regent in hun huis.

De Vlaamse overheid vindt dat er meer elementen

zijn die maken dat je woning veilig is en gezond

is.

Veiligheid in huis is… voldoende stopcontacten;

geen loshangende elektrische leidingen; een

veilige aansluiting van de gasinstallatie. Je dak

mag niet doorbuigen en de muren mogen niet

scheuren.

Gezondheid in huis is… een natuurlijke verlichting;

een raam dat open kan; het warm genoeg

kunnen maken in je huis; een goed werkende

wc; een wasgelegenheid hebben met stromend

water. Wassen buiten aan de pomp is volledig

uit de tijd. En de afvoer mag geen geurhinder

veroorzaken.

En om van je woning een echt kwaliteitsvolle

woning te maken is het nodig dat je voldoende

ruimte hebt voor iedereen in je gezin. Daarom

legde de Vlaamse overheid eveneens een minimum

oppervlakte per persoon vast voor je woonruimte.

wat nu?

Soms voldoen woningen niet aan deze eisen.

Afhankelijk van wat er mis is in je huis hebben

we het over verwaarlozing, ongeschiktheid of

onbewoonbaarheid van de woning.

Heb je twijfels over de kwaliteit, de veiligheid,

de gezondheid van je huis of appartement, neem

dan contact op met BZd wonen. Wij bekijken

het samen met jou.


cultuurdienst

T 059 24 21 33

cultuur@dehaan.be

www.dehaan.be/cultuur

Feest van de Vlaamse

Gemeenschap

Op zondag 11 juli wordt het Feest van de

Vlaamse Gemeenschap gevierd. Op de rotonde

van Wenduine brengt de volkskunstgroep

‘Reuzegom’ om 20u een optreden. Deze

volkskunstgroep kreeg in 2008 de titel van

Ambassadeur van de Vlaamse Folklore toegekend

en brengt een gevarieerd programma met

dans, muziek, zang en vendelen. De toegang tot

dit optreden is gratis.

Tentoonstelling “Omtrent

Jean d’Ardenne”

Van 17 juli tot 17 augustus loopt in Bibliotheek

Canticleer de tentoonstelling “Omtrent Jean

d’Ardenne – promotor van het toerisme.”

Jean d’Ardenne is het pseudoniem van Leon

Dommartin, een Franstalig, begeesterd en vernieuwend

journalist uit Spa die rond de eeuwwisseling

met veel zwier schreef over het prille

begin van De Haan en het toerisme in het algemeen.

Hij zette zich in voor de bescherming van de

natuurlijke rijkdommen en was een groot verdediger

van het erfgoed.

Hij liet een huis bouwen in de “route vers

Clemskerke” (nu hoek Stationsstraat met de

Grotestraat).

Jean d’Ardenne schreef verschillende reisgidsen,

waaronder de “Guide illustré de la Côte de

Flandre”.

Als dank voor zijn steun aan onze jonge badplaats

werd een laan in de Concessie naar hem

genoemd.

Zomertentoonstellingen

· wielingencentrum

rik wynants >16/07 t/m 31/07

Hubert willems & christiane lampaert >1/08

t/m 15/08

freddy de moor >16/08 t/m 15/09

Kunst- en poëzieroute

Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus kunt u

deelnemen aan kunst- en poëzieroute in onze

gemeente. Tijdens dit weekend kunt u kennismaken

met de plaatselijke kunstenaars en hun

atelier. Voor het eerst nemen de plaatselijke auteurs

deel en zij zullen uit hun werk voorlezen

bij de deelnemende kunstenaars.

Meer info in de cultuuragenda of op de website.

cultuur

Cultuurseizoen 2010-2011

De dienst cultuur heeft het aanbod voor volgend

seizoen reeds vastgelegd. dit jaar wordt voor

het eerst met genummerde zitplaatsen gewerkt.

Er staan opnieuw enkele grote namen op de lijst.

In voorverkoop betaalt u 15 euro per ticket, aan

de deur betaalt u 16 euro. U kan zelf uw “cultuurpakket”

samenstellen.

>> Indien u kaarten koopt voor 3 verschillende

voorstellingen, geldt 20% korting op de voorverkoopprijs;

voor 6 verschillende geldt 30%

korting; voor 9 verschillende geldt 40% korting;

voor 12 verschillende geldt 50% korting.

Er wordt 10% korting toegekend op de toegangsprijs

indien men jonger is dan 26, ouder is dan

55 jaar of als men voor 1 voorstelling meer dan

10 kaarten koopt.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden per

bestelling toegekend.

programma

leah thys met orkest “My tribute to the diva”

vr 24/09/10 >Wielingencentrum, 20.30u

roby lakatos en ensemble “The Devil’s Fiddler”

vr 15/10/10 >O.C. d’Annexe, 20.30u

philippe geubels “Hoe moet het nu verder”

vr 26/11/10 >Wielingencentrum, 20.30u

andrea croonenberghs, della Bossiers, e.a.

“Wim Decraene – 20 Jaar Later”

vr 10/12/10 >Wielingencentrum, 20.30u

vlaams muziek theater “Dunkelrote Rosen met

Marco Bakker”

zo 16/01/11 >Wielingencentrum, 15u

willem vermandere “Willem Vermandere”

vr 28/01/11 >O.C. d’Annexe, 20.30u

sandrine, Brahim, e.a. “Motown – 50 Years

and More”

vr 11/02/11 >Wielingencentrum, 20.30u

dirk van vooren, carry goossens & chris Bus

“Au Bouillon Belge”

vr 25/02/11 >Wielingencentrum, 20.30u

kris wauters, marc vanhie, sarah de koster &

Billie kawende “Over songs gesproken”

vr 4/03/11 >Wielingencentrum, 20.30

jo de meyere, oswald versyp, margrietje

Bruggeman & fred praet “Cabaret Best”

vr 25/03/11 >O.C. d’Annexe, 20.30u

Bart Herman “Vlinders, passie, stille tranen”

vr 1/04/11 >Wielingencentrum, 20.30u

Hubert damen “Als de dood voor het leven”

vr 29/04/11 >Wielingencentrum, 20.30u

21


22

losse babbel

Jean-Pierre Markey: van

boerenpaarden en jonge

mensen

In De Haan kennen we hem als de man van de

viskarre en de boerenpaarden. Van de Zeewijding

in Wenduine tot Vlissegem Kermis. Hij is niet alleen

gefascineerd door maritiem erfgoed, maar

ook en vooral door mensen, jonge mensen…

-- in de Haan kent men nog altijd ’t veer, het

opvangcentrum voor meisjes, dat je samen met

je partner goedele oprichtte.

«In de jaren ’80 werden geplaatste meisjes bijna

automatisch georiënteerd naar huishoudkunde.

Wij wilden een alternatief bieden. Wij wilden

studiekansen creëeren. In die jaren vingen we

zo’n 130 meisjes op, en ze zijn allemaal goed

terechtgekomen.”

Na verloop van tijd evolueerde ’t Veer naar een

thuisbegeleidingsdienst, die uiteindelijk naar

Oostende verhuisde. In 80% van de gevallen lukt

het om plaatsing te vermijden.»

-- je werd lesgever bij Howest (Hogeschool

west-vlaanderen) en startte een nieuw project

op: de katrol.

«De Katrol biedt studiebegeleiding aan kinderen

uit kansarme gezinnen. De begeleiding gebeurt

door studenten, die bij de gezinnen aan huis

gaan om bv. te helpen bij het huiswerk van de

kinderen. Anders dan bij alle andere initiatieven

voor die doelgroep zijn hier de ouders de baas…

De gezinnen worden doorverwezen door welzijnsorganisaties

en/of de school. Belangrijk

hierbij is dat die doorverwijzing geen verplichting

inhoudt. Mondelinge reclame blijkt nog altijd

het meest effectief te zijn. Ouders die met

mekaar over de school- of studeerproblemen

van hun kinderen babbelen, en zo hun ervaring

met De Katrol doorgeven.

Een concreet voorbeeld: een student gaat met

het kind naar de bibliotheek, er wordt een boek

ontleend en mee naar huis genomen, de ouders

gaan met het kind het boek terugbrengen naar

de bibliotheek. Resultaat ouders en kind komen

in contact met de bib. Voor alle duidelijkheid:

de studenten dienen niet als buitenschoolse kinderopvang.

Onze doelstelling is om de gezinnen aan te leren

hoe zij zelf hun zaakjes kunnen regelen. Wij

vragen dus ook een inspanning van de mensen.»

-- jullie kregen een nederlandse prijs?

«Ons concept werd inderdaad overgenomen in

Nederland en werd gewaardeerd met de 1 ste prijs

van de Nederlandse Onderwijsraad. Jammer dat

de waardering in Vlaanderen een beetje uitblijft.

Maar ja, niemand is sant in eigen land zeker?

De uitreiking had plaats in Oostende. Gelukkig

maar, want zo gingen op verschillende politieke

niveaus toch nog de ogen open.»

-- Zijn er toekomstplannen?

«De methodiek van De Katrol wordt nu ook in

HOWEST bij de lerarenopleiding en de sociale

opleiding aangebracht. De organisatie moet zich

verder kunnen ontwikkelen… Maar nergens in

het concept wordt aan iemand iets opgedrongen,

niet aan de ouders, niet aan de leerkrachten. Wij

proberen nieuwsgierigheid te prikkelen, maar de

student komt nooit tussen de relatie ouder – kind.

Dat is voor ons heel belangrijk. En uiteindelijk

willen we de kloof tussen het welzijnswerk en

het onderwijs overbruggen. Langzaam maar zeker…»

Het is met moeite dat we ons losrukken uit deze

losse babbel… Jean-Pierre en Goedele hebben

zoveel te vertellen, en doen dit zo enthousiast…

dit artikel kan hun verhaal nooit voldoende recht

doen.


BOD

Jonge sportieve damesmode – Lingerie en nachtmode voor dames & heren

BETTY BARCLAY · OLSON · DAMO · SAN MARTINO · EASY COMFORT · BIANCA · TONI DRESS · LOLA · ATMOS · ACCENT-WEEKEND

ETAGE · FRANKWALDER · BARBARA · CHANTELLE · EMPREINTE · SCHIESSER · RINGELLA · MEY…

Monicastraat 9 (naast de kerk), 8420 De Haan – T 059 23 34 34

zoekt gemotiveerde

poets-/huishoudhulpen

voor regio De Haan

en Wenduine

Dienstenbedrijf BOD is een

dienstenchequebedrijf

dat werd in 2005 opgericht door

de PWA's en de OCMW- en

gemeentebesturen van Bredene,

Oudenburg en De Haan.

BOD BOD levert betrouwbare en kwalitatieve kwalitatieve huishoudhulp

en strijkdiensten aan inwoners uit de regio.

Om ons team van 230 medewerkers te versterken

zijn we op zoek naar gemotiveerde en ervaren

medewerkers die zelfstandig kunnen werken en

graag huishoudelijke taken uitvoeren.

Wil je aan de slag gaan in een stabiele onderneming

aan interessante arbeidsvoorwaarden neem dan

contact op met Michelle Jorissen op het nummer

059 80 74 26 of via e-mail: michelle@bod-cvba.be

Dienstenbedrijf BOD cvba so

Duinenstraat 108 – 8450 Bredene

T 059 80 74 26 - www.bod-cvba.be

MONICA

OPEN OP

ZONDAG

TOT 13u!

De verschillende versafdelingen zijn onze paradepaardjes:

- Beenhouwerij: runds-, varkens- of kalfsvlees vers versneden en verpakt

- Traiteur met elke dag vers bereide gerechten

- Charcuterie: alles wordt dagelijks versneden en verpakt

- Groenten en fruit met de meest verse producten van de markt

- Bakkerij met dagelijks vers gebakken brood en een ruim assortiment

patisserie, boterkoeken en broodjes

VERS IS ONS VAK!

Bvba Supermatketen Samaey, Stationsstraat 8 – 8420 De Haan

T 059/23 30 57 – info@addelhaizedehaan.be – www.addelhaizedehaan.be


STILL LIFES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!