31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ook vaker voorbij zie komen in deze markt, zoals

bij Canva. Het is ceatief en er is doorgedacht

dan om niet een kleur te kiezen, maar meerdere

kleuren.

Als een opsomming: verschillende opvallende

kleuren, bijzondere lettertypes, verloop en

bijzondere vormen.

Hoe positioneert het bedrijf zich in

deze markt, ten opzichte van andere

spelers. In hoog, laag of midden

segment? (luxe, budget, etc)

Hoog, Raion design is een grafisch

ontwerpbureau en die zit in de hoge segment

van luxe en kwaliteit levering aan de klant. Ze

zijn pas blij als de klant tevreden is.

Waar zie/merk je dat aan?

Het logo is van goud. Goud straalt luxe en winst

uit. En de vorm van het logo is rond en ronde

lijnen, klasse en luxe, siervol en chic straalt dat

ook uit. Er zit ook een verloop in dat een

glanzend stralend effect geeft van verzorgend

en luxe en een hoge klasse.

Ik vind dat dit tekstblok een goed voorbeeld is

dat Raion Design zich positioneert in het hoge

segment. Ze stellen hoge beloftes aan dat ze

krachtig, sterk, uniek, snel, vertrouwelijk en

kwalitatief zijn. Hoger kan bijna eigenlijk niet en

nemen het dus zo te zien erg serieus. Ook de

letters van de titel is van goud, een luxe

uitstraling en het imago van de nummer een

ontwerpbureau, want goud staat als imago voor

winnaar en leiderschap zoals eerder gezegd.

Welke onderscheidende waarden wil

het bedrijf uitstralen?

Krachtig, Raion Design staat voor snelheid,

vertrouwen, kwalitatief en (kracht een verwijzing

naar de leeuw), mede door de verlopende

werking van het bedrijf.

Hoe zie je dat in de uitingen?

Dit voorbeeld hier boven komt van de website

van Raion Design waar klanten aan het woord

zijn. De achtergrond daarvan laat duidelijk zien

dat ze uit het hoge segment komen. Het lijkt

een beetje op marmer, maar dan in het zwart en

goud. Die kleuren komen ook terug in de huisstijl

van Raion Design. Maar de achtergrond straalt

echt luxe uit. Marmer heeft ook een luxe imago,

een pure steensoort wat klasse uitstraalt. Maar

in deze achtergrond zit het gouden kleur inverwerkt,

goud staat voor winst en leiderschap het

hoogste bereik, zoals de arche type The Ruler.

Er is een leeuw in deze logo te zien die recht

naar links kijkt/staart, dit straalt kracht uit. Als

leeuwen in aanval gaan kijken ze ook zo fel.

In het logo zelf zie ik ook golven van vuur. Dat

geeft ook een beeld van kracht en sterk weer,

dat effect geeft dat dan. Scherpen vormen zijn

er ook te zien in een vorm van driehoeken, zoals

in het oog of als tand onder de neus en het logo

is goud ook een krachtige machtige kleur van

winst en sterkheid. Het effect daarvan is dat het

luxe is en meer vertrouwelijker is en

kwalitatiever. Ook snelheid straalt dit logo uit,

bewegende lijnen die rond zijn die op vuur

lijken, de vormen hebben de vorm van vuur, vuur

beweegt, dat geeft toch wel een gevoel van

snelheid, wat ook een belangrijk punt van Raion

Design is. Maar een leeuw is sowieso ook snel.

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!