14.02.2023 Views

Z&R_2023-01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 27 • februari - maart <strong>2023</strong><br />

zenronline.eu<br />

1<br />

Z&R • PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN • NUMMER 1 <strong>2023</strong> • ZENRONLINE.EU<br />

PLATFORM OVER ZON- EN DAGLICHTREGULERING,<br />

ROLLUIKEN, TERRASOVERKAPPINGEN EN AFSLUITINGEN<br />

KONING, KEIZER CONCEPT<br />

THEMA'S KNIKARM- & UITVALSCHERMEN<br />

EN MARKIEZEN<br />

OVERPEINZINGEN OVER DE WONING VAN MORGEN


ROMA zipSCREEN F50<br />

De perfekte oplossing voor<br />

glasvliesgevels of smalle kozijnen<br />

Het nieuwe F50 systeem van ROMA heeft geleiders van 50 mm breed en kan eindeloos worden doorgekoppeld.<br />

Het systeem is snel en makkelijk te monteren op een glasvliesgevel en elk ander kozijntype. zipSCREEN F50 is<br />

windstabiel tot 117 km/u en kan tot maximaal 18 m² worden uitgevoerd.<br />

Het systeem weert de warmte beter dan elk ander systeem door zijn ventilatieopening van 20mm aan de<br />

achterzijde. De onderlijst verdwijnt volledig in de kast en een Hirschmann stekker kan verdekt en verantwoord<br />

worden opgeborgen.<br />

Windstabiel<br />

tot 117 Km/u<br />

Max. oppervlakte<br />

tot 18 m²<br />

Effectieve, transparante<br />

zonwering<br />

www.roma.de/f50video


Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®<br />

NIEUW!<br />

12 exclusieve dessins<br />

alleen bij weinor<br />

DOEK<br />

KUNST<br />

Zonweringdoeken van hoogwaardige kwaliteit die bij uw klanten<br />

in de smaak vallen: de nieuwe driedelige collectie van weinor biedt voor<br />

elke lifestyle het juiste doek. www.weinor.nl/my-collections-2<br />

• 171 trendy doeken<br />

• 12 exclusieve weinor dessins<br />

• Innovatieve dessins en weefsels<br />

• Nog meer duurzame doeken<br />

• De hoogste weinor kwaliteit<br />

Meer informatie via:<br />

NL: 0800 093 46 67<br />

BE: 024 00 18 58<br />

order-nl@weinor.de<br />

weinor.nl | weinor.be


4 | zenronline.eu


In Memoriam<br />

Bert Louwers (1956-<strong>2023</strong>)<br />

Geheel onverwacht overleed op 2 januari <strong>2023</strong> Bert Louwers, oprichter van Louwers<br />

Uitgeversorganisatie (nu Louwers Mediagroep). Bert werd slechts 66 jaar.<br />

De eindigheid van het leven versloeg een ondernemer in hart en nieren én een<br />

geweldig mens. Wij kunnen het nog steeds niet bevatten.<br />

We koesteren in deze verdrietige tijd vele mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld<br />

de zorgzaamheid van Bert voor zijn medewerkers. Als er wat te vieren was, dan<br />

regelde hij dat. Zelfs vorige zomer nog: een feest op een partyboot ter ere van<br />

het 35-jarig bestaan van het bedrijf. Iedereen die er was, van directe collega’s tot<br />

freelancers en van leveranciers tot klanten, werd in de watten gelegd. Een event om<br />

nooit te vergeten. De hele dag had Bert een brede glimlach op zijn gezicht. Dit was<br />

voor hem genieten, genieten en nog eens genieten omdat… alle gasten genoten!<br />

Bert wist bovendien als geen ander wat de essentie van succesvol ondernemerschap<br />

was. Inspirerend waren zijn verhalen over de start van Louwers Mediagroep. Met<br />

helemaal niets, pleegde hij gepassioneerd zijn eerste verkoopgerichte telefoontjes.<br />

Op zolder thuis richtte hij een kantoor in. Uiteraard zijn haren keurig gekamd,<br />

altijd een fris overhemd aan en niet op pantoffels aan z’n bureau maar wél met<br />

keurige schoenen. Alleen zó kwam hij in de juiste mindset van verkoop, groei en<br />

ondernemerschap. Hij nam niet alleen zijn klanten serieus maar ook zijn eigen<br />

ambities en dromen.<br />

En wat te denken van het prachtige pand in Weert of de unieke locatie van de<br />

Belgische vestiging in Oostkamp: Bert ging voor zakelijke klasse. Tot in detail wist<br />

hij dat het verhaal van Louwers Mediagroep moest kloppen om te kunnen groeien<br />

en bloeien.<br />

In de afgelopen jaren delegeerde hij werkzaamheden naar zijn zoon Stefan en Wim,<br />

die de zaak stapsgewijs overnamen. Natuurlijk was dit niet altijd even eenvoudig<br />

voor Bert. Zijn bedrijf was immers zijn kindje. Maar hij begreep als geen ander<br />

dat een geleidelijke overdracht een voorwaarde was voor de continuïteit van de<br />

organisatie. Daarmee nam hij als vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid: zorg<br />

voor de medewerkers, hun gezinnen én het netwerk rondom Louwers Mediagroep.<br />

Dat mocht niet stoppen!<br />

Bert, de ondernemer én mentor voor velen, blijft daarom voor ons altijd de man van<br />

een gezonde, menselijke en verstandige blik op de toekomst. Helaas werd hem die<br />

toekomst niet meer gegund.<br />

Wij wensen zijn echtgenote Mariëlle, zijn zoon Stefan, schoondochter Zoë en<br />

kleinzoon James sterkte en kracht om dit verlies een plekje te kunnen geven. Wij<br />

hopen dat ze niet alleen troost ervaren uit ons warme medeleven maar ook uit de<br />

prachtige onuitwisbare herinneringen aan Bert.


Solar<br />

energy<br />

Milieubewust voor de toekomst.<br />

Met de SolarKit SK460 voor<br />

rolluiken en zonwering<br />

Bezoek onze Nieuwe website<br />

www.becker-benelux.nl


1<br />

voorwoord<br />

We zullen doorgaan<br />

We zullen doorgaan<br />

Als niemand meer verwacht<br />

Dat we weer doorgaan…<br />

Zo begint het laatste couplet van het bekende liedje van Ramses Shaffy, uit 1972 alweer. Het jaar <strong>2023</strong> is amper<br />

een maand oud en de tekst is alweer zo waar als hij maar waar kan zijn. Op 2 januari van dit jaar bereikte ons<br />

het verbijsterende nieuws dat Bert Louwers, oprichter en voormalig directeur van Louwers Mediagroep plotseling<br />

was overleden.<br />

In december had ik nog een gesprek gehad met Bert en zijn zoon Stefan (toen al een van de nieuwe directeuren,<br />

maar Bert bleef betrokken). Bert en ik hadden elkaar lang niet meer gezien. Als je mensen dagelijks ziet, valt het<br />

vaak nauwelijks op als ze veranderen. Maar zie je elkaar na langere tijd pas weer dan zie je de verschillen wel.<br />

Bert zei dat ik niet veel was veranderd. Nou, hij zeker niet!<br />

Ik had Bert Louwers aan het einde van de zomer van 2008 leren kennen. Don van Gool had vanwege<br />

gezondheidsredenen zijn werkzaamheden bij Z&R moeten neerleggen en er werd een opvolger gezocht.<br />

Dat werd ik. De besprekingen werden door de toenmalige bladmanager John Kösters gevoerd, maar Bert kwam<br />

even kennismaken en hield een vinger aan de pols.<br />

In het dagelijkse reilen en zeilen van Z&R had ik meestal met John te maken en later met zijn opvolgers Ronald en<br />

sinds kort Erik. Bert wilde absoluut op de hoogte blijven, maar bemoeide zich verder niet zoveel met Z&R. Alleen als<br />

het nodig was, dan greep hij in.<br />

Tussen onze eerste ontmoeting en wat later bleek de laatste te zijn, zaten ruim veertien jaar. Het hadden ook<br />

veertien dagen kunnen zijn. Bert was Bert. Voorkomend, open, direct, zakelijk, oplossingsgericht… en met gevoel<br />

voor stijl. Zoals altijd zag hij er piekfijn uit. Het maakt het achteraf alleen maar onbegrijpelijker dat dit onze laatste<br />

ontmoeting is geweest.<br />

Maar we zullen doorgaan, zoals Shaffy zong. Het is de overlevingsdrang die in de mens zit en waarop zo vaak een<br />

beroep wordt gedaan. Zoals nu in Turkije en Syrië waar zware aardbevingen duizenden hebben gedood of om huis<br />

en haard gebracht.<br />

Gebeurtenissen als de dood van een dierbare, aardbevingen of oorlogen zoals in Oekraïne, relativeren alles wat<br />

we doen. Maar we moeten wel door. Voor anderen en voor onszelf, want: Er komen andere tijden. Inderdaad,<br />

Boudewijn de Groot (en Bob Dylan), uit 1964.<br />

Andere Tijden, dat is ook een programma over de geschiedenis. Ze sluiten altijd af met: ‘Dit was Andere Tijden, terug<br />

naar de onze’. En dat doe ik dan nu ook maar: terug naar de onze. Er staat immers een nieuw zonweringseizoen voor<br />

de deur.<br />

Thijs Pubben<br />

zenronline.eu | 7


PLATFORM OVER ZON- EN<br />

DAGLICHTREGULERING, ROLLUIKEN,<br />

TERRASOVERKAPPINGEN EN<br />

AFSLUITINGEN<br />

ZENRONLINE.EU<br />

Jaargang 27, nr. 1 <strong>2023</strong><br />

Sinds 1997<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1387-<strong>01</strong>81<br />

UITGEVER<br />

Louwers Mediagroep<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Thijs Pubben<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Stephanie Demasure, Jerry Helmers,<br />

Jean van Pol, Thijs Pubben, Piet Willemsen<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Erik Imming<br />

e.imming@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via de AdPortal.<br />

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 90 per jaar exclusief BTW<br />

Buiten Nederland: € 140,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN nr. NL78 ABNA 0490 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Z&R<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 (0)495 450095<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen,<br />

wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Z&R is een onafhankelijk platform voor de zonweringbranche.<br />

Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder<br />

fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs,<br />

toeleveranciers en zonweringdetaillisten.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever<br />

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige<br />

wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of<br />

volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.<br />

Rainbowsol komt met ‘een scherm in één dag’: Koning, keizer concept 10<br />

‘Innovatie, flexibiliteit en een persoonlijke aanpak:<br />

dat is wie wij zijn, nu en in de toekomst!’ 15<br />

De Pen: Christie Koudijs, marketeer SunCircle BV 18<br />

Thema Knikarm- & Uitvalschermen 21<br />

Nabeschouwing Heimtextil 46<br />

Ontmoet Serge Ferrari tijdens de <strong>2023</strong> European Roadshow 50<br />

Solar motor voor knikarmschermen en… BREL HOME blijft de markt verrassen 52<br />

Nieuwe ontwikkelingen in terrasoverkappingen:<br />

Brustor-dealer heeft stem in innovatie en optimalisatie 54<br />

NederLux presenteert nieuwe swela doekcollectie NEW LIGHT:<br />

What’s in a name? 57<br />

Z&R Journaal 58<br />

‘Voorstander van een nauwe samenwerking met architect of aannemer’:<br />

In een halve dag een overdekt terras. Kan dat? 68


inhoud<br />

Overpeinzingen: De woning van morgen 70<br />

Specialist in kunststofproducten:<br />

Plastex focust op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid 72<br />

Coverfoto<br />

Screenzonwering van BUILDING<br />

SHUTTERS bij een overkapping.<br />

www.buildingshutters.com<br />

Unilux richt zich vanaf april alleen op bestaande klanten:<br />

‘Nieuwe klanten kunnen zich nog tot eind maart melden’ 76<br />

Eve Motionblinds CES <strong>2023</strong> Innovation Award Honoree 78<br />

Thema Markiezen 81<br />

Innovatie en dienstverlening als troeven:<br />

Specialist in zonwering en rolluiken zet in op Nederlandse markt 92<br />

Weinor presenteert my collections 2: ‘De nieuwe doekkunst’ 94<br />

Voor elke domotica-situatie een duurzame oplossing:<br />

‘BECKER Benelux is méér dan rolluiken en zonwering’ 98<br />

Branchepartners 102<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

zenronline.eu


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Rainbowsol<br />

RAINBOWSOL KOMT MET ‘EEN SCHERM IN ÉÉN DAG’<br />

KONING, KEIZER CONCEPT<br />

Sommige bedrijven profileren zich met design, andere focussen zich meer op technisch vernuft, Rainbowsol kan gerust de koning van de<br />

concepten worden genoemd. Zeker door Z&R. Het bedrijf heeft met zijn concepten Limited Edition en Q-serie immers al twee keer de Z&R<br />

Product of the Year Award in de wacht gesleept. Overigens speelt design bij beide concepten ook een belangrijke rol. Nu komt de leverancier<br />

van zonwering en terrasoverkappingen uit Leerdam met een nieuw concept. Misschien iets minder spectaculair, en niet helemaal nieuw, want<br />

ze hebben het al eerder gedaan, maar toch: ‘een knikarmscherm geleverd binnen één dag!’<br />

Er komen andere tijden, is Robert Bosch overtuigd.<br />

Of eigenlijk zijn ze er al. Tijdens de coronaepidemie<br />

konden mensen niet op vakantie, niet<br />

uiteten of een terrasje pakken, niet naar de bioscoop<br />

of het pretpark. Velen kozen ervoor om dan<br />

maar in het eigen huis te investeren. De zonweringsector<br />

heeft daar gigantisch van meegeprofiteerd<br />

en twee absolute topjaren beleefd. Het<br />

afgelopen jaar was dat alweer heel anders, want<br />

alles kon immers weer. “Het vakantiegeld ‘dan<br />

maar in een zonnescherm of terrasoverkapping<br />

investeren’ was niet meer aan de orde! En daar<br />

komen de oorlog in de Oekraïne en de inflatie<br />

ook nog eens bij!”<br />

“Overigens is het echt niet allemaal kommer en<br />

kwel”, constateert Bosch. “De jaren 2020 en<br />

2021 waren exceptioneel, maar 2022 was nog<br />

steeds een goed jaar. Ten opzichte van 2<strong>01</strong>9, het<br />

jaar vóór corona, groeit de sector in het algemeen<br />

nog steeds. En er zijn ook weer nieuwe, positieve<br />

ontwikkelingen. Zo is er door de corona pandemie<br />

een andere kijk op thuiswerken ontstaan. Het is<br />

meer geaccepteerd dan voorheen en gaat ook<br />

niet meer verdwijnen. In het voorjaar, als de<br />

zon weer hoger komt en mensen gaat hinderen,<br />

zal thuiswerken een extra motivatie zijn om in<br />

zonwering te investeren. Maar dat kan de teruggang<br />

van de omzet na de coronajaren natuurlijk<br />

niet compenseren.”<br />

Ibiza Plus in antraciet structuur met doek U373, een voorbeeld van een scherm dat het komend seizoen dezelfde dag kan worden geleverd.<br />

10 | zenronline.eu


Scherm in één dag<br />

Bij Rainbowsol zien ze het concept ‘een knikarmscherm<br />

binnen één dag’ als een manier om<br />

de dealer in de huidige markt een extra optie te<br />

bieden. “Zie het als een extra service die de dealer<br />

zijn klanten kan bieden”, zegt Robert Bosch. “Het<br />

is niet meer dan dat. We verwachten echt niet dat<br />

het nu opeens storm gaat lopen en dat de bestellingen<br />

binnenstromen, maar we bieden de dealer<br />

wel die extra optie aan.”<br />

De dealer die ‘een scherm in één dag’ verkoopt,<br />

kan het in principe nog dezelfde dag bij<br />

Rainbowsol in Leerdam ophalen en bij de consument<br />

monteren. De schermen liggen immers op<br />

voorraad. Snelheid is de kracht van het concept,<br />

maar dat gaat begrijpelijkerwijs ten koste van de<br />

keuzemogelijkheden. Als Rainbowsol de keuze<br />

zou bieden uit tien garnituurkleuren, tien doeken<br />

en tien afmetingen dan zouden er duizenden<br />

verschillende schermen in aantallen op voorraad<br />

moeten liggen. Dat kan natuurlijk niet. “Daarom<br />

is de keuze beperkt”, legt Bosch uit, “al denk<br />

ik dat we door de slimme keuze van de meest<br />

gevraagde garnituurkleuren, doeken en afmetingen<br />

een belangrijk deel afdekken van wat consumenten<br />

in de regel vragen.”<br />

Robert Bosch: ‘Bij Rainbowsol staan we in de startblokken voor het nieuwe seizoen.’<br />

Het scherm dat Rainbowsol voor ‘een scherm<br />

in één dag’ aanbiedt, is de Ibiza Plus, 4½, 5 of<br />

5½ meter breed, in alle gevallen met 3 meter<br />

uitval en uitgerust met een Somfy io motor. De<br />

schermen zijn voor dit concept leverbaar in de vier<br />

garnituurkleuren wit (RAL 9<strong>01</strong>0), roomwit (RAL<br />

90<strong>01</strong>), antraciet structuur (RAL 7<strong>01</strong>6) en stargrey<br />

structuur (RAL 9007). Elke kleur is gekoppeld aan<br />

één bepaald doek; de meest verkochte combinaties<br />

natuurlijk. Wil de eindgebruiker een bepaalde<br />

garnituurkleur, dan hoort daar een doek bij en<br />

omgekeerd dus ook.<br />

Een scherm in één dag kan natuurlijk ook een<br />

binnenkomer zijn. De consument die door dit<br />

concept wordt aangetrokken, maar uiteindelijk<br />

toch iets anders wil – een ander type scherm, een<br />

andere garnituurkleur, een ander doek… – kiest<br />

dan wellicht alsnog voor een andere oplossing.<br />

“Dat kan natuurlijk altijd”, zegt Bosch, “Het is de<br />

taak van de Rainbowsol-dealer om daar adequaat<br />

op te reageren. Maar normaal gesproken heeft<br />

iedere zonweringspecialist daar voldoende ervaring<br />

mee, want het zal niet de eerste keer zijn<br />

dat een consument met een bepaald idee de<br />

De dealer die ‘een scherm in één dag’ verkoopt, kan<br />

het in principe nog dezelfde dag bij Rainbowsol in<br />

Leerdam ophalen en aan de muur schroeven<br />

showroom instapt en vervolgens met een andere<br />

oplossing naar buiten gaat. De consument gaat<br />

naar voor niets naar een specialist, hij of zij wil<br />

optimaal geadviseerd worden. En deze actie geldt<br />

alleen voor de vakhandel”<br />

Solar<br />

In elke branche heb je enerzijds trendsetters en<br />

early adapters en anderzijds bedrijven die eerder<br />

volgend zijn. Rainbowsol is het eigenlijk alle twee.<br />

Met concepten als Limited Edition en Q-serie,<br />

en nu weer met ‘een scherm in één dag’, toont<br />

het bedrijf aan over een visie te beschikken en<br />

voorop te kunnen lopen. “Maar bijvoorbeeld<br />

met solar zijn we eerder volgend”, zegt Bosch.<br />

“Begrijp me niet verkeerd, we hebben het natuurlijk<br />

wel. Met name bij screens en rolluiken neemt<br />

het een enorme vlucht. Voor solar aandrijvingen<br />

voor knikarmschermen is het nog te vroeg. Voor<br />

zonneschermen zijn nu eenmaal grotere vermogens<br />

nodig dan tot nu beschikbaar zijn.”<br />

De voordelen van solar zijn evident, ziet ook Bosch.<br />

Geen hak- en breekwerk meer en een snellere<br />

installatie. Desgewenst zelfs als de bewoners niet<br />

thuis zijn: afstandsbediening in de brievenbus en<br />

klaar! Maar nadelen zijn er ook. “Een rolluik of<br />

screen gaat twintig jaar mee, maar een losse accu<br />

of de accu van een accumotor niet. Tussentijdse<br />

vervanging is dus onvermijdelijk.” u<br />

zenronline.eu | 11


SPECIALE<br />

ACTIE<br />

Uw knikarmscherm<br />

geleverd binnen 24 uur<br />

*<br />

Optie 1<br />

cassette: wit RAL 9<strong>01</strong>0<br />

doekkleur: 933<br />

Optie 2<br />

cassette: roomwit RAL 90<strong>01</strong><br />

doekkleur: 935<br />

Optie 3<br />

cassette: stargrey structuur<br />

doekkleur: 364655<br />

Optie 4<br />

cassette: antraciet structuur<br />

doekkleur: U373<br />

Voor komend seizoen heeft RainbowSol ® een wel zéér speciaal concept op de rails gezet.....<br />

Om onze dealers te ondersteunen in hun activiteiten zullen we ons meest succesvolle knikarmscherm, de Ibiza Plus,<br />

uit voorraad kunnen gaan leveren. In de maatwerkversie blijft dit uiteraard ook mogelijk met de gebruikelijke levertijd,<br />

echter we hebben de Ibiza Plus dit seizoen “binnen 24-uur”* leverbaar in de breedtematen 4,5, 5,0 en 5,50 meter<br />

met een uitval van 3,0 meter, in maar liefst 4 combinaties van garnituurkleur en doek en Somfy IO bediening.<br />

Dus wilt u uw consument dit jaar supersnel bedienen dan bieden we u graag deze mogelijkheid. Bel voor meer<br />

informatie of bestel en geniet van deze super-service! Beschikbaar vanaf 1 maart a.s.<br />

*bij afhalen in Leerdam<br />

RainbowSol BV Fokkerstraat 6 - 4143 HJ Leerdam - Tel. 0345 614 8<strong>01</strong> - Fax 0345 610 220<br />

Email info@rainbowsol.nl - www.rainbowsol.nl


Ibiza Plus met verlengde kapsteunen in antraciet structuur en doek U373.<br />

Impliciet zit hierin kritiek op de architectenwereld<br />

verweven. “Architecten houden in de regel<br />

niet zo van rolluiken en zonwering”, constateert<br />

Bosch. “Ze voorzien ze niet in hun plannen,<br />

want ze vinden het te verstorend voor het<br />

beeld van een huis of gebouw. Ook een pand<br />

alvast ‘zonwering-ready’ maken door in ieder<br />

geval elektrische aansluitpunten te voorzien, is er<br />

tot nu meestal niet bij. Als dan later toch zonwering<br />

moet worden aangebracht, is solar vaak<br />

de makkelijkste oplossing. Maar met de steeds<br />

strenger wordende eisen – BENG, noem maar<br />

op – zullen architecten in de toekomst gedwongen<br />

worden meer over zonwering te gaan nadenken.<br />

We gaan zien wat dat oplevert.”<br />

Romazo Fabrikanten en leveranciers<br />

Robert Bosch loopt al heel wat jaartjes rond in de<br />

zonweringbranche. Zogezegd van handbediening<br />

via motorbediening tot solar! Het is dus niet meer<br />

dan logisch dat hij zich in hoge mate betrokken<br />

voelt bij de branche. Zo is hij jarenlang voorzitter<br />

geweest van Romazo Fabrikanten en Leveranciers,<br />

toen het heel goed ging in de tijd van de eerste<br />

Romazo Branchedag, tot de bijna-opheffing van<br />

de club in 2<strong>01</strong>9. Wat vindt hij van de herstart<br />

waar een nieuw bestuur nu aan werkt?<br />

“In principe juich ik samenwerking toe, maar de<br />

betrokkenheid van grote delen van de branche is<br />

nog steeds laag blijkt keer op keer, met name onder<br />

zonweringspecialisten. Romazo Professionals zit al<br />

jaren op ongeveer eenzelfde aantal leden. Er zou<br />

meer aan vast moeten zitten: voor leden gaan<br />

deuren open, voor niet-leden blijven ze dicht. De<br />

inspanningen van het nieuwe bestuur van Romazo<br />

Fabrikanten en Leveranciers draag ik een warm<br />

hart toe. Maar als de vereniging succesvol wil zijn,<br />

moet het anders dan voorheen. Het moet iets<br />

nieuws zijn. Geen oude wijn in oude zakken, want<br />

ik ben bang dat het dan niet gaat werken.” ■<br />

In elke branche heb je enerzijds trendsetters<br />

en early adapters en anderzijds bedrijven die<br />

eerder volgend zijn. Rainbowsol is het eigenlijk<br />

alle twee<br />

zenronline.eu | 13


MEEST<br />

VERKOCHTE<br />

HORDEUR<br />

VAN NL!<br />

Plisséhordeur<br />

PLISSÉFIT<br />

De Plisséfit kan met dezelfde profielen<br />

zowel in-de-dag als op-de-dag geplaatst<br />

worden.<br />

Doorsnede van een In-de-dag plaatsing<br />

Doorsnede van een Op-de-dag plaatsing<br />

Unilux levert echt Nederlands maatwerk, in alle gewenste<br />

kleuren. Alles uit voorraad leverbaar! Bezoek onze website<br />

voor meer informatie : www.unilux.nl


Tekst en beeld: Alon Winnen (Letterdesk)<br />

‘INNOVATIE, FLEXIBILITEIT EN EEN<br />

PERSOONLIJKE AANPAK: DAT IS WIE<br />

WIJ ZIJN, NU EN IN DE TOEKOMST!’<br />

De afgelopen elf jaar heeft Deponti een continue groei doorgemaakt. Met hun aluminium terrasoverkappingen, vouwdaken, lamellendaken<br />

en glazen schuifwanden blijft het bedrijf innoveren. Maar ook intern staat Deponti niet stil. Zo realiseerde het bedrijf een gloednieuw<br />

kantoorpand, een prachtige showroom en werd het managementteam versterkt. Genoeg reden dus om in gesprek te gaan met eigenaar<br />

Hendrik Kersten, Joris Heijltjes, algemeen directeur sinds 1 december 2022, en commercieel directeur Thijs van Woensel.<br />

“Als organisatie zijn wij continu in beweging”,<br />

vertelt Heijltjes. Deponti startte in 2<strong>01</strong>1 met één<br />

model aluminium terrasoverkapping (de Bosco)<br />

vanuit een opslagloods van 1.000 vierkante<br />

meter. Met hun enthousiasme, flexibiliteit en<br />

persoonlijke aanpak is Deponti uitgegroeid tot<br />

een inspirerend bedrijf met bijna 100 medewerkers,<br />

een hoofd-distributiecentrum in Oss van<br />

15.000 vierkante meter, een logistieke hub van<br />

4.000 vierkante meter in het VK en ruim duizend<br />

verkooppartners verspreid over heel Europa en<br />

het Verenigd Koninkrijk.<br />

Een verfrissend kantoor<br />

Snelle groei vraagt om vernieuwing. Daarom<br />

realiseerde Deponti een gloednieuw kantoor in<br />

Oss. En het resultaat mag er zijn. Het nieuwe<br />

kantoor biedt niet alleen een fijne werkplek<br />

voor medewerkers, maar is ook erg sfeervol. Bij<br />

binnenkomst wordt de bezoeker meteen verrast<br />

door het strakke design en een wolkendek van<br />

sfeerverlichting. Maar ook is er een gezellige<br />

lunchplek met een bar en is iedere ruimte voorzien<br />

van natuurlijke lichtinval.<br />

“De nieuwe, frisse uitstraling van ons kantoor<br />

past beter bij het bedrijf wat we nu zijn: u<br />

zenronline.eu | 15


een betrouwbare leverancier voor de lange<br />

termijn”, legt Van Woensel uit. “We kunnen<br />

onze klanten ontvangen in mooie, moderne<br />

ruimtes. En we kunnen zorgeloos blijven groeien,<br />

want ons nieuwe kantoor biedt genoeg mogelijkheden<br />

voor de toekomst.”<br />

Ervaren is meemaken<br />

Daarnaast is Deponti hard bezig geweest met de<br />

realisatie van een geüpdatete showroom, vertelt<br />

Heijltjes. “We wilden een echte beleving creëren,<br />

want voor onze partners is het fijn om onze<br />

producten te kunnen zien, aan te raken, details te<br />

bekijken en in het echt te ervaren.”<br />

Dat is goed gelukt. In de showroom ervaart de<br />

bezoeker het gevoel van het buitenleven. De<br />

producten worden op een bijzondere manier in<br />

het zonnetje gezet. Van de terrasoverkapping<br />

Bosco en de Fiano glazen schuifwanden tot het<br />

Verdeca vouwdak en het Pinela Deluxe lamellendak<br />

met regelbare lichtinval. Daarmee geeft<br />

de showroom een inkijk in wat Deponti zoal te<br />

bieden heeft.<br />

Van Woensel legt uit: “Tijdens de coronaperiode<br />

hebben we veel informatie gedeeld. Met de showroom<br />

hopen we voor een nog beter begrip van ons<br />

product te zorgen, Je wilt dat klanten je producten<br />

kunnen voelen, uitproberen en ervaren. Een tijd<br />

geleden hebben we bijvoorbeeld een zwarte variant<br />

van onze overkappingen gelanceerd. Door de<br />

natuurlijke uitstraling van deze kleur in het echt te<br />

zien, maakt ze een blijvende indruk.”<br />

Open Deuren Week<br />

Om de opening van de showroom en het nieuwe<br />

kantoor te vieren, heeft Deponti een Open<br />

Deuren Week gehouden. Dat was volgens Van<br />

Woensel een groot succes met gasten vanuit<br />

onder andere Nederland, Frankrijk, België en het<br />

VK. “Uit alle landen waar we actief zijn, hadden<br />

we gasten over de vloer. Het was erg druk en<br />

gezellig en we hebben veel positieve reacties<br />

gekregen. Mooi om dan een stukje waardering<br />

terug te krijgen, want zien is beleven!”<br />

“Voor veel van onze klanten was dit ook de eerste<br />

kennismaking met Viewline, dat onderdeel is van<br />

de Deponti Group. Dit is een innovatie op het<br />

gebied van glassystemen. Het is een uniek schuifdraaisysteem,<br />

waardoor glaspanelen eenvoudig<br />

los van elkaar kunnen bewegen. Daarnaast<br />

biedt Viewline een multifunctioneel verticaal<br />

windscherm. Ideaal om een windvrije afscheiding<br />

te creëren op een terras, of gewoon in je<br />

eigen tuin.”<br />

16 | zenronline.eu


Altijd blijven groeien<br />

Deponti blijft als organisatie continu optimaliseren,<br />

zo ook in hun managementteam. “Als bedrijf<br />

zijn we hard gegroeid en we willen natuurlijk<br />

een flexibele organisatie blijven”, meent Hendrik<br />

Kersten. Je organisatie naar een hoger niveau<br />

tillen, kun je niet alleen. Daarom hebben we per<br />

1 december Joris Heijltjes toegevoegd aan de<br />

directie om mijn positie als algemeen directeur<br />

over te nemen.”<br />

“Ik kan me nu volop focussen op nieuwe kansen,<br />

samenwerkingen, producten en markten. Op<br />

deze manier kunnen we een flexibele organisatie<br />

blijven, voor medewerkers én voor klanten. We<br />

willen namelijk altijd snel meebewegen met onze<br />

klant. Maar dan moet je het ook intern kloppend<br />

hebben: de juiste mensen, de juiste marketing<br />

en de juiste logistieke processen. Daarbij is een<br />

persoonlijke aanpak voor ons erg belangrijk.<br />

Onze dealers hebben bijvoorbeeld bij voorkeur<br />

contact met een vaste contactpersoon op de<br />

binnendienst. Dit tekent ons als organisatie en<br />

Een sfeervolle plek in de showroom om gasten te ontvangen.<br />

‘Je wilt dat klanten je producten kunnen voelen, uitproberen en ervaren.<br />

Dat kan in onze vernieuwde showroom!’<br />

Thijs van Woensel<br />

deze persoonlijke en snelle aanpak is de basis van<br />

al onze bedrijfsprocessen.”<br />

Innovatie als continu proces<br />

Deponti ontwikkelt, produceert en verkoopt<br />

zijn producten zelf. “We zijn dan ook extra trots<br />

dat we een showroom hebben gebouwd die<br />

aansluit bij de wensen van onze partners”, vertelt<br />

Van Woensel.<br />

Thijs van Woensel (links)en Joris Heijltjes.<br />

Naast al deze mooie ontwikkelingen blijft Deponti<br />

ook in <strong>2023</strong> niet stilstaan. “Het komende jaar<br />

komen er nog veel nieuwe producten bij. Wie dat<br />

zelf wil ervaren, is natuurlijk van harte welkom<br />

om onze producten te bewonderen in de showroom<br />

in Oss. Wie nog geen zaken met ons doet,<br />

moet onze vernieuwde showroom zeker eens<br />

komen bezoeken. Het is echt een belevenis! De<br />

bezoeker ervaart het zelf en ziet meteen wat wij<br />

te bieden hebben!” ■<br />

zenronline.eu | 17


de pen<br />

‘Aan de producten en de service ligt het<br />

niet, maar mijn ervaring in de showroom<br />

– en daarmee onbewust mijn beeld<br />

van de zonweringbranche – kan een<br />

boost gebruiken’<br />

18 | zenronline.eu


de pen<br />

Christie Koudijs<br />

marketeer SunCircle BV<br />

HET BELANG VAN<br />

EEN CONSISTENTE<br />

KLANTERVARING EN HET<br />

IMAGO VAN ONZE BRANCHE<br />

Een ouderwets systeemplafond, tegels die er al tientallen jaren liggen en hier en daar een rommelig<br />

hoekje met reclamemateriaal van verschillende leveranciers. Niet gek dat onze branche een stoffig en<br />

ouderwets imago heeft. En dat terwijl ik in diezelfde showroom mijn innovatieve elektrische screens<br />

bestel die ik met mijn mobiel kan bedienen. En dat niet alleen: zonder bedrading naar de screens, geen<br />

gaten die geboord hoeven te worden én hiermee maak ik ook nog kans op een lagere energierekening.<br />

Mijn klantreis is hiermee niet consistent. Aan de producten en de service ligt het niet, maar mijn<br />

ervaring in de showroom – en daarmee onbewust mijn beeld van de zonweringbranche – kan een<br />

boost gebruiken.<br />

De verwachtingen van consumenten over klantbeleving worden alleen maar hoger: de vraag naar snelle en duidelijke<br />

(online) service groeit. Maar ook persoonlijk contact blijft cruciaal om de koper over de streep te trekken.<br />

Dankzij het internet en social media zijn klanten steeds vaker gewend aan gemak en luxe. Daarnaast denken klanten<br />

niet in kanalen, teams of processen. Klanten zien jouw organisatie en jouw dienstverlening als één. Een trend die<br />

we ook in onze branche niet kunnen negeren.<br />

De helft van de Nederlanders geeft aan liever in Nederlandse of Europese webwinkels te kopen, zelfs als de prijs wat<br />

hoger ligt. Een voordeel voor de lokale showrooms dus, maar om deze voordelen volledig te kunnen benutten, is<br />

de klantervaring essentieel. Hoe kunnen we dit doen? Consistentie is de sleutel. Wees consistent in alle kanalen die<br />

je hebt. Of je nou mensen benadert op Facebook, op je website, of in een fysieke winkel, doe dat op een samenhangende<br />

manier.<br />

Een consistente boodschap is ook belangrijk richting potentiële medewerkers. De personeelstekorten in onze branche<br />

zijn immers groot. Een mbo-opleiding bij een ROC bestaat niet en de vergrijzing en het gebrek aan instroom is<br />

aanzienlijk: hoe vinden we nieuwe mensen?<br />

Een consistente klantervaring, werken aan de personeelstekorten en het imago van onze branche gaan hand in<br />

hand. Qua branding en marketing kunnen we – we kijken hierbij als organisatie uiteraard ook naar onszelf – nog<br />

veel winst behalen. Dat kan door actieve aanwezigheid op beurzen, evenementen en kennissessies en artikelen in<br />

vaktijdschriften. We mogen als branche wel wat minder bescheiden zijn: onze deskundigheid kunnen we veel meer<br />

uitdragen. Daarnaast kunnen we nog meer ophangen aan de verwachting van de consument, dat imago komt dan<br />

vanzelf wel. Mijn doel is om samen te werken aan een gezonde toekomst van onze branche door te investeren in<br />

scholing en ontwikkeling en in een naadloze klantervaring. En o ja, laten we die showroom dan ook maar gelijk een<br />

upgrade geven! ■<br />

zenronline.eu | 19


Slimme automatisering van projectzonwering met BREL HOME<br />

BREL HOME levert slimme motoren die zeer geschikt zijn<br />

voor projecten, dankzij een spanningsloze schakeling. De<br />

motoren beschikken over een extra kabel die rechtstreeks<br />

aangesloten kan worden op het aanwezige gebouwbeheersysteem.<br />

Er is geen extra aansturing (bijv. met relaiskasten)<br />

nodig. Daarnaast beschikken de motoren over een<br />

eigen ingebouwde ontvanger en kunnen zij ook met een<br />

zender bediend worden. De eindafstelling wordt eenvoudig<br />

gedaan via het bi-directionele protocol.<br />

De volgende motoren beschikken over<br />

een extra aansturingskabel:<br />

BJE24DD<br />

BPE25DD<br />

BEQ35DD<br />

(12V voor plissé/honeycomb/vouwgordijnen)<br />

(230V voor rolgordijnen)<br />

(230V voor rolgordijnen/jaloezieën/screens)<br />

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de<br />

standaard motoren die ingezet kunnen<br />

worden voor projecten:<br />

MS25<br />

MDS25<br />

MBQ35<br />

(230V standaard elektronische motor)<br />

(24V standaard motor)<br />

(230V standaard motor)<br />

Brel Nederland b.v.<br />

Voltastraat 86<br />

7006 RW Doetinchem<br />

Tel: +31(0)314-680448<br />

E-mail: info@brel-home.com<br />

Web: brel-home.com


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

VEEL INTERESSANTE LEDVERLICHTINGSOPTIES<br />

DIT IS DE TIJD VOOR<br />

KNIKARMSCHERMEN!<br />

Knikarm- en uitvalschermen zijn niet weg te denken uit het assortiment van de (buiten)zonweringspecialist.<br />

De mogelijkheden voor wat betreft afmetingen, kleur, doeksoorten, bedieningsvormen en accessoires zijn<br />

welhaast eindeloos. De eindgebruiker kan het zo gek niet verzinnen, of het bestaat en is leverbaar. Het brede<br />

aanbod in dit thema Knikarm- en Uitvalschermen getuigt daarvan. Nieuwe schermen, nieuwe accessoires,<br />

nieuwe aanbieders. Dit thema biedt voor elk wat wils. En volgens Luxaflex ® precies op tijd, want dit is de tijd om<br />

zonneschermen te promoten!<br />

Verano ® komt met de V490 – Palermo, een heel nieuw scherm. Andere<br />

aanbieders komen met gedeeltelijke vernieuwingen, bijvoorbeeld<br />

productverbeteringen of een nieuwe doekcollectie, zoals markilux<br />

met de collection one. Dit Duitse merk plaatst bovendien de MX-4<br />

in de spotlights. Opvallend zijn de verlichtingsopties met bijpassende<br />

wandlampen en – heel apart – kantelbare spots in de voorlijst.<br />

Brustor focust ook op verlichting. Vanaf april <strong>2023</strong> pakken ze uit met<br />

een nieuw type ledverlichting in de armen van hun zonneschermen.<br />

Over armen gesproken, de Belgische concullega’s van Winsol vragen<br />

speciale aandacht voor hun nieuwe knikarmen met zelfsmerende<br />

staalkabels of met Powerband uit geweven Dyneema-vezels. Harol<br />

zoekt het in een andere innovatieve productontwikkeling: Invisibly<br />

Wired-armen.<br />

De Alora van AVZ-Group onderscheidt zich door zijn kubistische<br />

design, bijzonder populair tegenwoordig. De Italiaanse fabrikant<br />

Gibus heeft – passend in een nationale traditie – natuurlijk eveneens<br />

veel aandacht voor design. Palmiye presenteert vier schermen in dit<br />

thema. Niet nieuw, wel interessant, niet in de laatste plaats omdat<br />

deze aanbieder vooral bekend is door zijn overkappingen.<br />

Tot slot Rainbowsol dat normaal ook altijd present is in het thema<br />

Knikarm- en Uitvalschermen, deze keer niet omdat zij in een apart<br />

artikel aan het woord komen. Zij hebben het concept ‘een knikarmscherm<br />

binnen één dag’ nieuw leven ingeblazen. u<br />

(Collectie Gibus.)<br />

zenronline.eu | 21


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Palmiye:<br />

‘NIET ALLEEN OVERKAPPINGEN,<br />

MAAR OOK KNIKARMSCHERMEN!’<br />

“Palmiye Benelux biedt met zorg ontworpen knikarmschermen voor<br />

thuis en voor horecaterrassen, maar ook voor kantoren en scholen”,<br />

vertelt Marco de Jong, salesmanager Benelux bij Palmiye. “Niets is zo<br />

onvoorspelbaar als het weer in Nederland en België. Naast gemotoriseerde<br />

terrasoverkappingen zijn daarom ook knikarm- en uitvalschermen<br />

onmisbaar in het assortiment van Palmiye Benelux.”<br />

Iedere situatie vraagt om een andere oplossing<br />

“Palmiye Benelux biedt tal van mogelijkheden. We hebben drie<br />

verschillende knikarmschermen en ook daar zijn weer verschillende<br />

toepassingen denkbaar. Het is belangrijk dat de gebruiker een<br />

product krijgt dat helemaal aansluit bij de wensen. Daar denken we<br />

vanuit Palmiye Benelux graag in mee. Zo is het voor een horecaondernemer<br />

belangrijk dat het scherm geschikt is voor een groot oppervlak,<br />

terwijl kantoorgebouwen juist weer belang hebben bij een<br />

geautomatiseerd systeem voor optimaal gebruikersgemak. Verder<br />

kunnen al onze zonweringsystemen optioneel worden uitgevoerd<br />

met zon- en/of windsensoren.”<br />

Liberty<br />

Designvol en elegant. Dat zijn volgens De Jong de kernwoorden van<br />

het Liberty knikarmscherm. “Wanneer de eindgebruiker behoefte<br />

heeft aan een schaduwrijk terras, is dit scherm de perfecte oplossing.<br />

Het heeft een hellingshoek van maximaal 60 graden. Optioneel is een<br />

volant, waarmee wordt extra schaduw wordt gecreëerd, wat ideaal<br />

is bij een laagstaande zon. De volant kan worden gepersonaliseerd<br />

met belettering en/of een logo, wat van een echte eyecatcher is op<br />

het terras.”<br />

Uitvalscherm Pente.<br />

22 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Cassettescherm Platinum gaat tot 7 meter breed.<br />

Platinum<br />

“Het cassettescherm Platinum is perfect om een groot terras van<br />

zonwering te voorzien”, meent De Jong. “Dit scherm kan immers tot<br />

maar liefst 7 meter breed worden uitgevoerd. Gecombineerd met een<br />

hellingshoek van maximaal 50 graden geeft dat optimale flexibiliteit.<br />

Door de volledige cassette wordt het doek maximaal beschermd<br />

tegen de weersomstandigheden als het scherm gesloten is. Middels<br />

de Somfy afstandsbediening kan op ieder moment worden gespeeld<br />

met licht en schaduw. Ook kan het van een logo en/of belettering<br />

worden voorzien om de zichtbaarheid te vergroten. Dat maakt dit<br />

windscherm tot de perfecte keuze voor op een horecaterras.”<br />

Pente<br />

“Het uitvalscherm Pente is zowel voor particulier gebruik als voor<br />

horecaterrassen en kantoren een favoriet”, constateert De Jong. “Het<br />

is namelijk traploos in te stellen tot 180 graden. Zo bepalen gebruikers<br />

zelf in hoeverre zonlicht wordt toegelaten. Ideaal is de optie<br />

om deze schermen te laten bedienen door middel van zon- en windsensoren.<br />

Zo zal het scherm automatisch openen wanneer de zon fel<br />

zal schijnen en er dus hinder zal zijn. Door dit gebruikersgemak is de<br />

Pente is een slimme keuze voor scholen en kantoorgebouwen. Het<br />

systeem kan daarnaast ook als zonwering op een terrasoverkapping<br />

worden geplaatst.<br />

Betrokken<br />

“Naast de genoemde zonneschermen bieden we ook andere vormen<br />

van zonwering zoals screens”, besluit De Jong. “Behalve kwalitatief<br />

hoogstaande producten, bieden we onze dealers daarnaast<br />

begeleiding aan van a tot z. Zo assisteren we, indien gewenst, bij<br />

het verkoopgesprek tot en met de oplevering van het eindproduct.<br />

Op deze manier helpen we onze dealers én veraangenamen we het<br />

buitenleven van de eindgebruiker. Dat maakt het voor ons buitengewoon<br />

beleven. Wie nieuwsgierig is naar de zonweringproducten van<br />

Palmiye Benelux kan een kijkje nemen op palmiye.be.” u<br />

zenronline.eu | 23


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Het nieuwe cassettescherm MX-4 van markilux combineert design met lichtdesign.<br />

markilux:<br />

‘DE MX-4 VERBINDT<br />

FUTURISTISCH DESIGN MET<br />

MODERNE LEDTECHNOLOGIE’<br />

Met de MX-4 onderstreept markilux zijn missie om productdesign<br />

met een expressieve stijl te ontwikkelen. “Via eenvoudige, duidelijke<br />

lijnen worden in het design van het nieuwe scherm ronde en hoekige<br />

vormen met elkaar verbonden”, meent Michael Gerling, directeur<br />

Productie en Techniek bij markilux. “Bovendien zorgt de moderne<br />

ledtechnologie voor een nieuwe kijk op kleurrijke verlichtingsmogelijkheden<br />

voor het terras.”<br />

“Hoogwaardig design is voor markilux bij elk product een must”,<br />

vervolgt Gerling. “Het is de rode draad in ons assortiment. Dat komt<br />

met name tot uitdrukking in de MX-productfamilie. Dan is het niet<br />

verwonderlijk dat ook het nieuwe cassettescherm MX-4 hier met zijn<br />

avant-gardistische uitstraling op voortborduurt.”<br />

Uitstraling door te contrasteren<br />

“Bij dit product vonden we het – opnieuw – belangrijk om een boeiende<br />

samenstelling van vorm en kleur te creëren”, licht Gerling toe.<br />

“Uitgangspunt is een opvallende, conisch gevormde cassette. Ze<br />

wordt geaccentueerd door een opvallend frontpaneel rondom dat<br />

de behuizing aan de voorkant goed afsluit en doorloopt in de zijkappen.<br />

Het frontpaneel en de cassette kunnen in zeven standaardkleuren<br />

worden uitgevoerd, maar ook met kleuren naar keuze voor de<br />

24 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

cassette. Dit leidt tot levendige contrasten en illustreert de vorm, die<br />

rond met hoekig verbindt.”<br />

Grote keuze aan ledverlichting<br />

Maar dat is nog niet alles, gaat Gerling verder. “Bij de MX-4 wordt<br />

het thema kleur daarnaast door het lichtdesign ondersteunt. Daarbij<br />

is de grote keuze aan ledverlichting het eerste dat opvalt. De dimbare<br />

LED-Line, die in een multifunctionele groef aan de onderkant van de<br />

cassette is bevestigd, kennen de meesten wel. Daarnaast is het vanaf<br />

mei mogelijk om, afhankelijk van de schermafmeting, maximaal zes<br />

nieuw ontworpen draai- en kantelbare spots aan de binnenzijde van<br />

het uitvalprofiel te integreren.”<br />

Creatief zijn ook de leds in de uiteinden van de cassette. Ze zorgen<br />

voor een lichtbundel die naar boven en naar beneden schijnt. “Op<br />

dit bijzondere verlichtingsconcept van het scherm borduren we voort<br />

met speciaal ontwikkelde, aparte wandlampen die hetzelfde verlichtingsconcept<br />

hebben, maar ook qua design aansluiten bij de MX-4,<br />

wat zorgt voor een uniform gevelbeeld”, verduidelijkt Gerling.<br />

Kleurrijke lichteffecten op de gevel<br />

Een ander bijzonder aspect is volgens Gerling de speciale verlichtingstechnologie,<br />

waarmee de kleur van de ledelementen, afhankelijk van<br />

de gelegenheid en de stemming van de eindgebruikers, naar wens<br />

kan worden aangepast. “Want naast normale warmwitte lampen<br />

zijn er ook RGB-lampen beschikbaar. Die kunnen worden bediend<br />

met een handzender via de ingebouwde io-technologie of middels<br />

speciale apps van de slimme systemen Philips Hue en TaHoma Switch<br />

van Somfy. Daarbij is ook spraakbediening mogelijk. Via de app<br />

kunnen bovendien individuele warme, bonte of koele kleur scenario’s<br />

worden gedefinieerd.”<br />

Spots in de voorlijst<br />

Solide techniek<br />

Naast de moderne vorm en het bijzondere lichtdesign zet markilux<br />

met de MX-4 in op solide techniek en praktische afmetingen. Het<br />

scherm is verkrijgbaar met maximale afmetingen van 600 x 400 en<br />

700 x 350 cm. Het is daarnaast koppelbaar. “De stabiele knikarmen<br />

zijn uitgerust met een onderhoudsarme en stille bionische pees”,<br />

gaat Gerling in op de techniek van het scherm. “Verder zijn de knikarmen<br />

voorzien van een kantelscharnier, zodat het uitvalprofiel bij<br />

het indraaien naar boven zwenkt en de behuizing optisch mooi sluit.<br />

Samen met onzichtbare wandconsoles en een aansluitende bevestiging<br />

aan de gevel zorgt dat voor een esthetisch geheel. Met de<br />

bijzondere compositie van vorm en kleur zijn we er bij dit nieuwe<br />

model volgens mij in geslaagd een boeiende combinatie te creëren",<br />

besluit Michael Gerling.<br />

‘DE NIEUWE DOEKCOLLECTIE<br />

COLLECTION ONE IS DE NIEUWE NUMMER 1’<br />

Markilux presenteert om de vijf jaar een nieuwe collectie zonweringdoeken.<br />

Met de nieuwe collection one is het weer zover. De nieuwe<br />

doekcollectie verrast volgens het bedrijf omdat ze compacter, internationaler<br />

en moderner is. “Deze collectie is een interessante mix van<br />

klassieke en nieuwe trendy dessins”, aldus textielontwerper Anette<br />

Busch. Het betreft een duurzame collectie met een kleinere omvang<br />

op basis van de drie doekkwaliteiten sunbow, sunvas en sunsilk. De<br />

collection one is volgens Busch compleet anders dan alle voorgaande<br />

collecties, “omdat ze enerzijds bestendig is en anderzijds steeds<br />

zal veranderen.”<br />

De basis zijn suncolours<br />

De bestendige basis zijn ongeveer 110 neutrale suncolour-doeken die,<br />

afgezien van een enkele vervanging, redelijk constant zullen blijven.<br />

Elke consument zich in deze collectie kunnen vinden. De focus ligt op<br />

effen doeken, faux-uni's, structuurdessins en klassieke streepdessins<br />

in zeven kleurgroepen in de kwaliteiten sunvas, het bekende polyesterdoek,<br />

en sunbow, een in Europa geproduceerd acryldoek.<br />

Het betreft doeken die tot dusver goed verkopen en die in een nieuw<br />

portfolio worden samengevoegd. Acryl maakt nu ook weer deel uit<br />

van de collectie. “Acryl- en polyesterdoeken hebben tegenwoordig<br />

vergelijkbare eigenschappen qua uiterlijk, oppervlak en weerbestendigheid”,<br />

constateert Busch. “Door beide kwaliteiten aan te bieden,<br />

verbreden we ons aanbod, wat belangrijk is voor de export. Bovendien<br />

betekenen twee producenten meer leveringszekerheid.<br />

visutex<br />

De klassieke suncolours worden in de toekomst uitgebreid met 40<br />

moderne visutex-dessins in de kwaliteiten sunvas en sunsilk, u<br />

zenronline.eu | 25


photo: Ikon Productions | outdoor furniture: Gervasoni<br />

Velvet, retracting bioclimatic pergolas<br />

GIBUS - PERGOLA’S EN ZONNESCHERMEN<br />

Wij creëren oplossingen om het hele jaar door in de zon te leven.<br />

Met al onze energie maken wij bioklimatologische pergola’s, vouwpergola’s,<br />

knikarmschermen en ZIPscreens.<br />

Wij exporteren onze “Made in Italy” producten over de hele wereld en,<br />

samen met hen, exporteren wij uitmuntendheid, de authenticiteit<br />

van “een cultuur van de zon” en de Italiaanse manier van leven in het licht.<br />

Ontdek hoe u onze partner kunt worden op:<br />

www.gibus.com


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

De collection one van markilux wordt begin <strong>2023</strong> officieel gepresenteerd. Deze doekcollectie combineert design met<br />

duurzaamheid, onder andere door een eind te maken aan de gebruikelijke vijfjarige levenscyclus.<br />

die alleen voor markilux wordt geproduceerd. Het uiterlijk van deze<br />

doeken kenmerkt zich onder annder door bijzondere structuureffecten,<br />

elegante krijtstreeppatronen, kleurvaste moulinégarens of klassieke<br />

blokstrepen en verder door actuele trends.<br />

en divers. Daarnaast is ze ook handzaam, want ze past in één collectieboek<br />

en in één transporttas. En ze is praktisch, want doekstalen<br />

kunnen worden toegevoegd en vervangen en de stalenhangers zijn zo<br />

vormgegeven dat dessins via drukknopen kunnen worden verwisseld.”<br />

De visutex-doeken volgen vijf kleurtrends, te weten pastelgroen,<br />

donkerblauw, lichtbeige, zilver en zwart, wat ook de jubileum-framekleuren<br />

van markilux zijn. “Deze combinatie ziet er op het terras en in<br />

de tuin gewoon geweldig uit!”, constateert Anette Busch.<br />

De focus op trends vormt de basis voor een levende collectie. Het<br />

is namelijk de bedoeling dat de visutex-dessins regelmatig of naar<br />

behoefte met nieuwe kleuren en dessins worden aangevuld of erdoor<br />

worden vervangen. Bij deze categorie horen ook de smart art-dessins.<br />

Met dit aanbod kan flexibel op de markt worden gereageerd en blijft<br />

de collectie altijd up-to-date.<br />

Vooruitgang met inzicht<br />

“Het was een intensief proces om de collectie te ontwikkelen en een<br />

geschikte leverancier voor de kwaliteit acryl te vinden”, besluit Anette<br />

Busch. “Daarvoor hebben we de eigen collectie en de portfolio's van<br />

andere producenten onder de loep genomen. Dat heeft uiteindelijk<br />

tot de huidige samenstelling van onze collectie geleid. Volgens mij<br />

is de collection one een evenwichtig geheel geworden, een collectie<br />

met een sterke internationale dimensie, die onze competentie op het<br />

gebied van textiel toont. Ook wat kleur betreft, onder andere door<br />

visutex en de service Colour on demand. Met deze unieke collectie<br />

nemen we opnieuw het voortouw!” u<br />

Grondstoffenbesparing<br />

Naast de basisdessins en de speciale visutex-creaties maken ook de<br />

specials, doeken met bijzondere technische eigenschappen, weer<br />

deel uit van de collection one. Daartoe behoren transolair, perfotex,<br />

perla FR en – na een tijdelijke productiestop – ook vuscreen. Ze zijn<br />

beschikbaar in 59 dessins.<br />

“Met deze compacte samenstelling die op drie pijlers rust, hebben<br />

we onze collectie zonweringdoeken toekomstbestendig gemaakt”,<br />

concludeert Anette Busch. “Door het kleinere aantal doeken en door<br />

de vaste looptijd af te schaffen, hebben we immers minder grondstoffen<br />

nodig. De collectie is daardoor tegelijk duurzaam én levendig<br />

zenronline.eu | 27


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Winsol:<br />

‘KNIKARMEN DIE TOT 10X LANGER MEEGAAN!’<br />

“We verwachten veel van een knikarmscherm anno <strong>2023</strong>”, constateert<br />

CEO Xavier Costenoble van Winsol. “Het gemiddelde zonnescherm<br />

is vandaag breder dan 5 meter en heeft een gemiddelde uitval van<br />

bijna 3,5 meter. Deze afmetingen nemen trouwens elk jaar toe. Daarnaast<br />

zorgen ook zwaardere doeken en een stijgende vraag naar<br />

comfortoplossingen, zoals geïntegreerde verlichting of luidsprekers<br />

en een hogere windresistentie, voor een aanzienlijke belasting van<br />

de armen.”<br />

Winsol Lumisol cassettescherm.<br />

28 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Windklasse 3, tot 4 meter uitval<br />

“Dankzij de nieuwe knikarmen met vier zelfsmerende staalkabels en<br />

de nog performantere Powerband-armen met band uit geweven<br />

Dyneema-vezels in de ellebogen zijn Winsol zonneschermen voorbereid<br />

op zowel grote afmetingen als de andere uitdagingen van<br />

vandaag. De kunststof Dyneema-vezel wordt overigens ook in de<br />

ruimtevaart en de zeil- en klimsport gebruikt en is dus oersterk. Door<br />

het gebruik ervan in knikarmen verloopt het in- en uitklappen van<br />

het doek bijzonder soepel en stil.”<br />

“Daarnaast gebruiken we scharnieren uit gesmeed aluminium en 20%<br />

dikkere profielen. Dit alles resulteert in een knikarmscherm met een<br />

windbestendigheid tot 6 Beaufort – windklasse 3 – bij een uitval tot<br />

4 meter. Deze knikarmen gaan trouwens tot 10 keer langer mee!”<br />

Een passende knikarm voor elk zonnescherm<br />

“We werken met vier types knikarmen, waarbij we per project steeds<br />

de passende arm kiezen”, vervolgt Costenoble. “Welke knikarm de<br />

meest optimale is, hangt onder andere af van het type zonnescherm,<br />

de breedte en uitval ervan, de locatie – een windrijk kustgebied of<br />

in de stad, het gewicht van het doek, opties zoals ledverlichting in<br />

de arm en tot slot ook het gebruik: intensief voor bijvoorbeeld de<br />

horeca of occasioneel voor particulier gebruik.”<br />

“Overigens hebben onze sterke knikarmen nog meer voordelen. Zo<br />

hebben ze een kleinere ellebooghoek, waardoor de doorloophoogte<br />

hoger wordt. Daarnaast zorgen ze voor een betere doekspanning<br />

en zijn grotere overspanningen mogelijk. En we hebben ook aan de<br />

installateurs gedacht, want alle elektrische kabels zitten al kant-enklaar<br />

vast in de arm!”<br />

“Wie graag ook een streepje licht onder zijn zonnescherm heeft kan<br />

kiezen uit verschillende types licht in de kast, de voorlijst en/of de<br />

knikarmen”, besluit Costenoble. De ledstrips in de knikarmen kunnen<br />

trouwens ook nog later worden toegevoegd. Ons hele aanbod knikarmschermen<br />

is terug te vinden op winsol.eu. Wie Winsol-schermen<br />

wil verdelen, kan contact opnemen via info@winsol.eu.”<br />

Winsol knikarm met Dyneema Powerband en ledstrips.<br />

Winsol Powerband knikarmen met Dyneema<br />

vezels: een Nederlandse uitvinding!<br />

De schier onverwoestbare Dyneema kunststofvezel, gemaakt op<br />

basis van polyetheen, is een Nederlandse uitvinding. Het proces<br />

voor de productie van deze zogenaamde ‘supervezel’ is ontwikkeld<br />

door Piet Lemstra en Paul Smith van het DSM-laboratorium in<br />

het Nederlandse Geleen. De eerste Nederlandse fabriek voor de<br />

productie van Dyneema vezels is in 1990 opgestart in Heerlen. u<br />

zenronline.eu | 29


MARKIEZEN INDUSTRIE<br />

KUNSTSTOFKAPPEN<br />

IN ALLE MODELLEN LEVERBAAR<br />

MARKIEZEN<br />

Grenen<br />

Hardhout<br />

Aluminium<br />

De Marne 30, 87<strong>01</strong> PT Bolsward<br />

Tel.: +31 (0)515 - 573737<br />

Fax: +31 (0)515 - 575711<br />

Website: www.betalux.nl<br />

E-mail: info@betalux.nl<br />

HORECA MARKIEZEN<br />

Standaard<br />

Petmodel<br />

Klapmodel<br />

Toogmodel<br />

Baldakijnen<br />

KAPSALON &<br />

BOUTIQUEMARKIEZEN<br />

MEER DAN 40 JAAR BETALUX MARKIEZEN<br />

MARKIEZEN INDUSTRIE<br />

Betalux® markiezen zijn uitsluitend via de vakhandel verkrijgbaar.


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Verano ® :<br />

‘VOLOP VAN DE ZOMER GENIETEN<br />

MET DE V490 – PALERMO’<br />

De zomer is nog ver weg, maar bij Verano ® kijken ze al uit naar<br />

dagen- en avondenlang genieten van de zon én de schaduw.<br />

In de aanloop naar het nieuwe buitenseizoen presenteert het<br />

Nederlandse zonweringmerk meerdere noviteiten, waaronder<br />

de V490 – Palermo. “Dit knikarmscherm heeft een elegant<br />

ontwerp en kan de grootste terrassen overspannen”, aldus<br />

hoofd communicatie Evelien Janssen-Verweij van Verano ® .<br />

“De zomers worden warmer en zonniger, waardoor we steeds<br />

vaker en langer van het buitenleven genieten. Maar tegelijkertijd<br />

is het belangrijk om de felle zon en de hitte regelmatig<br />

te mijden. Met de V490 – Palermo kunnen de grootste tuinen<br />

en terrassen niet alleen van schaduw en verkoeling, maar ook<br />

van bescherming tegen schadelijke uv-straling worden voorzien.<br />

Dit zonnescherm is namelijk leverbaar met een maximale<br />

breedte van 7 meter en een maximale uitval van 4 meter.<br />

Later kan het scherm ook in een breedte van 14 meter worden<br />

uitgevoerd. Dat maakt de V490 – Palermo ook heel interessant<br />

voor horecaterrassen.”<br />

“Verder valt dit zonnescherm op door het strakke en functionele<br />

design. De V490 – Palermo heeft een volledig gesloten<br />

cassette en sterke knikarmen. In gesloten stand beschermt de<br />

cassette het zonweringdoek tegen regen, wind en stof, terwijl<br />

de armen ervoor zorgen dat het doek altijd mooi strak gespannen<br />

staat. De montagebeugels, die het volledige gewicht van<br />

het zonnescherm dragen, zijn volledig weggewerkt, waardoor<br />

de V490 – Palermo mooi aansluit op de muur.”<br />

Het knikarmscherm V490 – Palermo is in uiteenlopende situaties toepasbaar.<br />

“Deze zonneschermen worden, net als alle andere zonweringsystemen<br />

van Verano ® , op maat gemaakt en in een groot<br />

aantal afmetingen geleverd. Verder zijn er genoeg opties<br />

voor eindgebruikers om de V490 – Palermo naar wens aan te<br />

passen. Zo kan dit knikarmscherm in een groot aantal garnituur-<br />

en doekkleuren worden uitgevoerd. Voor een verlicht<br />

terras na zonsondergang, kan de V490 – Palermo worden<br />

gecombineerd met een minimalistische ledstrip aan de onderkant<br />

van de cassette. Zo kunnen zonweringdealers altijd aan<br />

de wensen van hun klanten voldoen en een functionele en<br />

elegante zonwering aanbieden die een waardevolle toevoeging<br />

is aan ieder terras”, besluit Evelien Janssen-Verweij. u<br />

zenronline.eu | 31


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Brustor:<br />

‘EEN NIEUW TYPE<br />

LEDVERLICHTING VOOR<br />

ONZE KNIKARMSCHERMEN’<br />

De B27 in de uitvoering Elite met ledverlichting.<br />

32 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Brustor pakt vanaf april <strong>2023</strong> uit met een nieuw type ledverlichting in<br />

de armen van zijn zonneschermen. Deze nieuwe verlichting bestaat<br />

uit een 3500° Kelvin ledstrip, met een extra diffuser die voor een<br />

beter gespreid en aangenamer licht moet zorgen.<br />

“De nieuwe verlichting draagt bij aan de strakke vormgeving die<br />

Brustor voor al zijn producten nastreeft”, zegt salesmanager<br />

voor België en Nederland Maxim Devos. “De B27-reeks is daar het<br />

perfecte voorbeeld van. Dit zonnescherm is geïnspireerd op de<br />

succesvolle B25-serie, maar aangepast aan de behoeften van de<br />

moderne woningbouw.”<br />

Dé oplossing voor een moderne woning<br />

“Zo heeft de B27-reeks een architecturale, strakke en compacte vormgeving<br />

en kan het indien gewenst zelfs geïntegreerd worden in de<br />

gevel van de woning, voor een extra modern design. Het scherm is<br />

dan ook de favoriet van talloze architecten en is de ideale oplossing<br />

voor onder andere nieuwbouwwoningen.”<br />

“De B27 heeft een volledig gesloten kast, waardoor de onderdelen<br />

perfect beschermd zijn tegen strenge weersomstandigheden zoals<br />

wind en regen. Het scherm is leverbaar in drie uitvoeringen: Standaard,<br />

Elite en Prestige, een keuze die uniek is in de zonweringsector”,<br />

aldus Devos. “Het verschil tussen deze drie uitvoeringen zit hem<br />

in de afmetingen, de windresistentie en de ledopties.”<br />

‘De B27-collectie heeft zich<br />

intussen opgewerkt tot één van de<br />

publiekslievelingen op de Belgische en<br />

Nederlandse zonweringmarkt’<br />

Maxim Devos<br />

Knikarmschermen op maat gemaakt<br />

“De B27-collectie heeft zich intussen opgewerkt tot één van de<br />

publiekslievelingen op de Belgische en Nederlandse zonweringmarkt”,<br />

constateert Devos. “De vele personalisatiemogelijkheden<br />

– armen, doeken, kleuren, ledopties enzovoort – zorgen ervoor dat<br />

het zonnescherm volledig op maat en naar wens van de klant kan<br />

worden samengesteld en bijgevolg perfect aansluit bij de architectuur<br />

van de woning en de behoeften van de klant.”<br />

“Het nieuwe type ledverlichting in de armen is dan ook de logische<br />

volgende stap qua innovatie van de Brustor-knikarmschermen. Dankzij<br />

de 3500° Kelvin ledstrip schijnt er een aangenaam warm licht, en<br />

de extra diffuser zorgt voor een egalere gloed. De nieuwe ledverlichting<br />

zal vanaf april <strong>2023</strong> in de Brustor-knikarmschermen worden<br />

geïntegreerd”, besluit Devos. u<br />

zenronline.eu | 33


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Luxaflex:<br />

‘OPTIMAAL GENIETEN IN<br />

LENTE EN ZOMER? PROMOOT<br />

NU TERRASZONWERING!’<br />

“Een op maat gemaakt zonnescherm van Luxaflex zorgt voor zonwering<br />

binnen in huis én buiten op het terras”, zegt Silvia Jagtenberg van<br />

Luxaflex Nederland. “Juist de eerste drie maanden van het jaar zijn<br />

perfect om volop aandacht te besteden aan knikarm- en uitvalschermen.<br />

Nu promoten en verkopen betekent voor eindklanten dat ze de<br />

rest van het jaar kunnen genieten van een optimale zonbescherming.”<br />

Maatwerk voor de eindgebruiker<br />

Luxaflex biedt naast screens en rolluiken, ook een breed assortiment<br />

venster- en terraszonwering. “En omdat ieder huis, iedere tuin en<br />

ieder mens anders is, worden die allemaal op maat gemaakt”, benadrukt<br />

Silvia Jagtenberg. In 2022 heeft Luxaflex het terrasscherm<br />

Smart Choice NXT geïntroduceerd. “Het is een scherp geprijsde,<br />

De Nova Shade met ledstrips in de armen en de voorlijst.<br />

34 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Knikarmscherm Smart Choice NXT. De kleurstelling van het scherm is afgestemd op de kleur van de kozijnen.<br />

functionele terraszonwering met een subtiel vormgegeven cassette<br />

en voorlijst die de Smart Choice NXT geschikt maken voor elk woningtype”,<br />

meent Jagtenberg. “Een Smart Choice NXT komt niet alleen<br />

boven een terras goed tot zijn recht, maar ook op balkons en bij grote<br />

ramen. Dat komt door de slim ontworpen, volledig gesloten cassette<br />

en de mogelijkheid om voor wand- of plafondmontage te kiezen.<br />

De Smart Choice NXT kan eenvoudig worden gemonteerd door een<br />

nieuw ontworpen montagesteun die een grotere bewegingsruimte<br />

biedt tijdens de montage. Daardoor is dit scherm toepasbaar op vrijwel<br />

alle woningen, van jaren 30 woning tot nieuwbouw.”<br />

Nova Shade<br />

Het Nova Shade terrasscherm van Luxaflex is al vanaf 2021 leverbaar.<br />

“Het is een topscherm met veel opties, zoals verlichting in de armen, uit te<br />

breiden met verlichting in de voorlijst”, meent Silvia Jagtenberg. “Door<br />

zijn hoogwaardige kwaliteit is het geschikt voor dagelijks en intensief<br />

gebruik. Met een maximale breedte van 6 en een maximale uitval van<br />

4 meter is de Nova Shade toegerust voor de beschaduwing van grotere<br />

terrassen. De hellingshoek is traploos instelbaar van 6 tot maximaal van<br />

66 graden. Dat betekent bij wandmontage ruimte genoeg om er onderdoor<br />

te lopen of lekker zittend te genieten van zon en schaduw, maar<br />

het maakt het scherm ook ideaal voor plafondmontage op het balkon<br />

waar meestal een grotere hellingshoek vereist is.”<br />

Door de uitgebreide keuze aan kleuren en dessins voor het doek en<br />

kleuren voor de cassette kan de Nova Shade helemaal naar smaak<br />

van de eindgebruiker worden samengesteld. Standaard is het frame<br />

van het scherm leverbaar in 28 RAL-kleuren, waaronder matte- en<br />

structuurlakken. Overige RAL-kleuren zijn mogelijk tegen meerprijs.<br />

Voor het doek bestaat de keuze uit meer dan 100 acryldoeken uit de<br />

samengestelde Luxaflex collectie. “Dit voorjaar presenteert Luxaflex<br />

een geactualiseerde collectie acryldoeken, waarmee de laatste trends<br />

– ook voor wat betreft interieurkleuren – gevolgd zullen worden”,<br />

besluit Silvia Jagtenberg. u<br />

zenronline.eu | 35


UW VERTROUWDE PARTNER IN<br />

LED-OPLOSSINGEN<br />

VERANDA’S<br />

TERRASSEN<br />

WINTERGARDENS<br />

COMPATIBEL<br />

www.totallux.com<br />

outdoorsales@totallux.nl<br />

OUTDOOR LED SOLUTIONS


ROLLUIKEN & SCREENS<br />

100%<br />

Belgische<br />

kwaliteit &<br />

design<br />

www.buildingshutters.com


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Harol:<br />

‘COMBINEER BEKROOND<br />

DESIGN MET COMFORT’<br />

Exclusief en met een luxueuze afwerking: de nieuwe generatie knikarmschermen<br />

van Harol zet met Invisibily Wired-armen in op kwaliteit<br />

en een high end design. Marketingmanager Isabelle Wintmolders<br />

vertelt: “Consumenten creëren met onze zonneschermen ìn no time<br />

een sfeervolle, schaduwrijke setting en bescherming tegen oververhitting.<br />

Hierdoor zorgen de knikarmschermen voor natuurlijke<br />

koeling van het terras én de woning. Zo combineert de consument<br />

design met ultiem comfort.”<br />

Invisibly Wired-armen<br />

“De nieuwe generatie zonwering van Harol deelt een innovatieve<br />

productontwikkeling in de vorm van Invisibly Wired-armen. Het is<br />

een exclusieve en zeer luxueuze afwerking waarbij staalkabels niet<br />

langer zichtbaar zijn, maar zijn weggewerkt in de armen. De Invisibly<br />

Wired-armen zijn getest op het twee keer per dag openen en sluiten<br />

gedurende 25 jaar. Hierdoor zijn de knikarmschermen van Harol een<br />

slimme, duurzame én mooie oplossing.”<br />

Drie collecties: Minimal, Elegant en Curved<br />

“De innovatieve techniek van Harol staat een mooi, strak design niet<br />

in de weg. De nieuwste generatie Harol-knikarmschermen bestaat<br />

uit drie collecties, te weten Minimal, Elegant en Curved. Onder het<br />

motto ‘Smarter, Simpler, Sustainble’ presenteert Harol de drie collecties<br />

met elk een eigen stijl met specifieke schermen en kenmerken.<br />

De Elegant-collectie, met zonneschermen Tucan en Cadiz, onderscheidt<br />

zich door de gestroomlijnde verschijning, waarbij verfijnde<br />

rondingen centraal staan. Knikarmscherm Praia uit de Curvedcollectie<br />

creëert eenvoudig een sfeervol terras met de ronde kast en<br />

voorlijst. En de Minimal-collectie kenmerkt zich door een strakke en<br />

moderne uitstraling.”<br />

“Door de drie verschillende collecties is er een ruime keuze aan modellen,<br />

kleuren en materialen voor zowel de doeken als de armen. Dit<br />

stelt consumenten in staat om een zonweringoplossing te creëren<br />

die het beste past bij hun woning, individuele stijl én functionele<br />

behoeften. Een concept exclusief bij Harol.”<br />

Harol knikarmscherm Lux.<br />

Harol deelt zijn knikarmschermen in in de collecties Minimal, Elegant en Curved.<br />

38 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Harol knikarmscherm Praia.<br />

Harol knikarmscherm Tucan.<br />

Design én comfort<br />

“Binnen de nieuwe generatie zonwering van Harol is het knikarmscherm<br />

Lux – uit de Minimal-collectie – een uitblinker. Dankzij het<br />

minimalistische design én maximale comfort is dit luxueuze zonnescherm<br />

in 2022 bekroond met een Archiproduct Award en een Red<br />

Dot Award in de categorie productdesign. De strakke lijnen en kast<br />

passen bij elke woning en bouwstijl. De Lux heeft niet alleen een<br />

prachtig design, maar zorgt met ruim 28 vierkante meter aan schaduw<br />

ook voor natuurlijke koelte op het terras. Dit scherm kan worden<br />

geüpgraded met veel extra opties, zoals geïntegreerde, dimbare<br />

ledverlichting, variovolant, verwarming en sensoren, waardoor het<br />

zonnescherm automatisch dicht gaat bij te harde wind. Kortom,<br />

combineer design én ultiem comfort met dit prachtige zonnescherm<br />

van Harol”, besluit Isabelle Wintmolders.<br />

Harol karakteriseert zijn knikarmschermen als volgt:<br />

• Lux uit de Minimal collectie. Dit scherm kenmerkt zich door zijn<br />

strakke en moderne ontwerp, waardoor het zonnescherm als het<br />

ware volledig opgaat in de woning.<br />

• Praia uit de Curved collectie. Dit open scherm kenmerkt zich door<br />

uitgesproken ronde vormen. Een afdekkap is mogelijk.<br />

• Cadiz uit de Elegant collectie. Bij dit scherm staan verfijnde<br />

rondingen centraal.<br />

• Tucan uit de Elegant collectie. Dit scherm heeft een<br />

klassieke uitstraling, waardoor het ook bij traditionele<br />

bouwstijlen aansluit. u<br />

Harol knikarmscherm Cadiz.<br />

zenronline.eu | 39


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

AVZ-Group:<br />

‘DAT IS DE KRACHT VAN DE ALORA’<br />

Twee Alora’s voorzien het terras van een villa van schaduw.<br />

“Het Alora terrasscherm is een modern kubistisch terrasscherm met<br />

geïntegreerde lichtlijst dat met zorg is samengesteld om de consument<br />

aan te spreken”, aldus Ingrid Drieling, marketingmanager van<br />

AVZ-Group. “Het kubistische design met subtiel afgeschuinde hoeken<br />

geeft dit scherm een uniek uiterlijk, dat kan worden gecombineerd<br />

met – bijna – alle bouwstijlen en huistypen, van rijtjeshuis tot villa.”<br />

De techniek<br />

Voor de techniek achter zijn terrasschermen zet AVZ-Group in op<br />

kwaliteit en montagegemak. De Alora maakt hierop geen uitzondering.<br />

AVZ-Group noemt de volgende kenmerken van dit terrasscherm:<br />

• Wand- en plafondmontage mogelijk<br />

• Te plaatsen onder hoek van 5 tot 35 graden<br />

• Tot maximaal 5000 mm breed x 3000 mm uitval of 5500 mm breed<br />

x 2500 mm uitval<br />

• Gemakkelijke montage door omgekeerde kapsteunen<br />

• Geen montageplaat nodig<br />

• Leverbaar met of zonder geïntegreerde lichtlijst<br />

Alora in antraciet (RAL 7<strong>01</strong>6) met doek T365.<br />

Met zorg samengesteld<br />

Als zonweringspecialist vindt AVZ-Group het belangrijk om<br />

voldoende keuze te bieden als het gaat om uiterlijk en opties. “Maar<br />

uit onderzoek blijkt dat te veel keuze de consument ook afschrikt.<br />

40 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Het ‘door het bos de bomen niet meer zien’-effect! Daarom bieden<br />

wij de Alora aan met een zorgvuldig samengesteld aantal uiterlijke<br />

kenmerken”, licht Ingrid Drieling toe.<br />

“Het frame is standaard leverbaar in vier populaire aluminiumkleuren:<br />

RAL 9<strong>01</strong>0, RAL 9007 structuur, RAL 7<strong>01</strong>6 structuur en RAL 9005 structuur.<br />

Daarnaast heeft de klant vrije keuze uit de vernieuwde Tibelly<br />

acryldoekcollectie bestaande uit 76 zonweringdoeken die zijn afgestemd<br />

op de laatste designtrends.”<br />

“Dan is er nog de optionele geïntegreerde lichtlijst die zorgt voor<br />

sfeervolle verlichting van het terras. Door middel van een aantal<br />

simpele keuzes, stelt de eindgebruiker de Alora exact naar wens<br />

samen, zonder dat de keuzestress toeslaat.”<br />

De kracht van de Alora<br />

“Een kubistisch terrasscherm, geschikt voor rijtjeshuis tot villa, keuze<br />

uit zorgvuldig geselecteerde uiterlijke kenmerken én optionele lichtlijst.<br />

Een aanwinst voor iedere eindgebruiker én daarom ook voor uw<br />

showroom. Dat is de kracht van de Alora”, aldus Ingrid Drieling. u<br />

Detailbeeld.<br />

Alora met optionele lichtlijst. De verlichting vergroot de gebruiksmogelijkheden van het scherm.<br />

zenronline.eu | 41


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Gibus:<br />

‘ONZE CASSETTEZONWERING IS<br />

FUNCTIONEEL EN DUURZAAM,<br />

MET EEN GROTE VISUELE IMPACT’<br />

Gibus profileert zich al ruim veertig jaar als een Europees leider op<br />

het gebied van high end outdoor design voor de particuliere markt<br />

en de horecasector. Sinds het vorig jaar heeft het bedrijf, dat zijn<br />

hoofdzetel heeft in Saccolongo, nabij Padua, een vestiging in Zwolle,<br />

van waaruit de Nederlandstalige markt wordt bediend.<br />

“Gibus streeft ernaar om de behoeften van zijn klanten over de<br />

hele wereld te begrijpen en er vervolgens met zijn aanbod op in<br />

te spelen”, zegt General Manager Martijn Westenbrink van Gibus<br />

Nederland. “Dat aanbod omvat een breed scala aan vouwdaken,<br />

bioklimatische pergola’s, zonneschermen en zipscreens. De producten<br />

van Gibus onderscheiden zich door hun exclusieve vormgeving<br />

en grote aandacht voor het welzijn van eindgebruikers, maar ook<br />

voor energie- en milieuaspecten.”<br />

Binnen zijn productassortiment heeft Gibus altijd bijzondere aandacht<br />

besteed aan cassetteschermen. “Ze combineren betrouwbare technologie<br />

en functionaliteit met esthetiek en eigentijdse accenten”, aldus<br />

Westenbrink. Binnen het aanbod van Gibus voor deze productgroep<br />

zijn de drie modellen Nodo, TXT, en Duck vermeldenswaardig. Ze zijn<br />

het resultaat van de samenwerking tussen de R&D-afdeling van het<br />

bedrijf en de industriële ontwerpstudio Meneghello Paolelli. Doelstelling<br />

van de samenwerking was om te komen tot een optimale combinatie<br />

van technologie, efficiëntie en schoonheid.<br />

In het ontwerp van de Nodo combineert de ronde vorm van het scharnierpunt met de hoekige vormen van cassette en voorlijst<br />

42 | zenronline.eu


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

TXT<br />

Het ruim bemeten TXT knikarmscherm voor gevelbevestiging – ook<br />

winnaar van de Red Dot Award in 2020 – heeft een cassette in de<br />

vorm van een parallellepipedum, een veelvlak met zes zijden die<br />

alle zes een parallellogram zijn. Opvallend aan dit scherm zijn de<br />

parallelle aluminium lamellen die volgens de ontwerpers van Gibus<br />

een dubbele functie hebben: een eigenzinnig design met een<br />

gevoel van lichtheid, maar ook het camoufleren van de zichtbare<br />

technische elementen.<br />

“De TXT kan als architectonisch element met een eigen identiteit<br />

gemakkelijk op zichzelf staan, zelfs als het scherm gesloten is”, meent<br />

Westenbrink. “Met zijn geraffineerde vormgeving verfraait het elke<br />

gevel. Maar het is ook functioneel. Uiterst stil en bovendien kan het<br />

van optionele ledverlichting in zowel de cassette als het uitvalprofiel<br />

worden voorzien.” u<br />

Een knikarmscherm Nodo in een luxe omgeving.<br />

Nodo<br />

De Nodo, in 2020 winnaar van de Red Dot Award en de iF Design<br />

Award, is geschikt voor zowel wand- als plafondmontage. De<br />

hellingshoek van het scherm kan variëren van 0° tot 90. “Dit scherm<br />

kan harmonieus in de meest uiteenlopende situaties worden ingepast”,<br />

vindt Westenbrink. “Het kenmerkt zich door een vierkante<br />

vorm met een cirkelvormig scharnierpunt. Het centrale scharnier,<br />

waarmee de gewenste helling van het scherm traploos kan worden<br />

ingesteld, zorgt voor een vast draaipunt. Ongeacht de neiging van<br />

het scherm ziet het doek er altijd aantrekkelijk lijkt.”<br />

De Nodo is een authentieke technologische omzetting van natuurlijke<br />

geometrieën, vinden ze bij Gibus. Dat gaat verder dan het<br />

eenvoudige concept van een zonnescherm, omdat dankzij de Nodo<br />

een verblijfsomgeving met een geheel eigen karakter ontstaat.<br />

Binnen zijn productassortiment heeft<br />

Gibus altijd bijzondere aandacht besteed<br />

aan cassetteschermen<br />

Zes TXT-knikarmschermen achter elkaar in een horecaomgeving<br />

zenronline.eu | 43


INNOVATIEVE<br />

GLASOPLOSSINGEN<br />

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?<br />

Scan de QR-code voor onze openstaande vacatures:<br />

Viewline is onderdeel van de Deponti Group.<br />

Tel: 0412-762708 | Email: info@deponti.com


thema knikarm- & uitvalschermen<br />

Behalve bescherming bieden tegen de zon, energie-efficiëntie en<br />

het verbeteren van de leefbaarheid van de binnenruimte van woningen<br />

en gebouwen, is volgens Gibus ook het verfraaien van het terras<br />

een belangrijke functie van de knikarmschermen Nodo, TXT, Duck<br />

en Segno. Deze schermen zijn zowel geschikt voor de woonomgeving<br />

als voor de horeca en kunnen voor wat betreft vorm, kleur<br />

van de hardware, doekkeuze en afmetingen aan tal van situaties<br />

worden aangepast.<br />

Daarbij let Gibus er niet alleen op dat steeds aan de smaak en behoeften<br />

van de mens – bewoners en gebruikers – kan worden voldaan.<br />

Wat de Italiaanse fabrikant ook belangrijk vindt – passend in een<br />

nationale traditie – is dat hun schermen het hoogste esthetische<br />

niveau aantikken om optimaal te kunnen worden geïntegreerd in<br />

elke architectonische context en elke natuurlijke omgeving waarin ze<br />

worden ingepast.<br />

Detailbeeld van de Gibus Duck.<br />

Duck<br />

Het knikarmscherm Duck heeft eveneens een eigen identiteit, dankzij<br />

een innovatief en een eveneens met een Red Dot Award bekroond<br />

ontwerp met ronde vormen. Gibus beschrijft het scherm als een originele<br />

interpretatie van de drie elementen waaruit een knikarmscherm<br />

bestaat: muursteun, cassette en voorlijst. Bij de Duck vormen de<br />

ronde cassette en steun als het ware één element. De voorlijst – die<br />

doet denken aan de snavel van een eend, vandaar de naam – is zowel<br />

functioneel en visueel de afsluiting van het scherm.<br />

Daarnaast hecht Gibus er belang aan dat zijn zonneschermen functioneel<br />

zijn om terrassen én binnenruimtes effectief te beschermen<br />

tegen de zon. Daardoor verbeteren deze schermen niet alleen het<br />

verblijfsklimaat op terrassen, maar vergroten ze ook de leefbaarheid<br />

én de energie-efficiëntie van binnenruimtes. Het gebruik van<br />

airconditioning kan dan immers worden beperkt, wat resulteert in<br />

een lager elektriciteitsverbruik, wat de bescherming van de planeet<br />

ten goede komt. ■<br />

Segno<br />

Een andere opvallende verschijning binnen het Gibus-assortiment<br />

is het Segno knikarmscherm. Dit scherm heeft een rechthoekige<br />

cassette die opvalt door een verfijnd lijnenpatroon. De Segno kan<br />

worden uitgerust met verlichting, zodat het terras ook als de zon<br />

onder is en het donker wordt nog kan worden gebruikt.<br />

Gibus vindt het belangrijk<br />

– passend in een nationale traditie –<br />

dat hun schermen het hoogste<br />

esthetische niveau aantikken<br />

Knikarmscherm Segno.<br />

zenronline.eu | 45


nabeschouwing heimtextil<br />

Tekst: Aribert Guiking<br />

Beeld: Aribert Guiking, Messe Frankfurt<br />

STEEDS KLEINERE ROL VOOR BINNENZONWERING EN RAAMDECORATIE<br />

HEIMTEXTIL ZET IN<br />

OP DUURZAAMHEID<br />

Textielbeurs Heimtextil koos dit jaar voor duurzaamheid als centrale thema en onder dezelfde paraplunaam<br />

werden ook de te verwachten trends gepresenteerd. Maar duurzaamheid wordt nogal breed geïnterpreteerd en<br />

is soms slechts een dun groen laagje.<br />

Het algemene beeld voor de begin januari in Frankfurt gehouden<br />

Heimtextil valt positief uit. Er waren minder exposanten (2.400) en<br />

minder bezoekers (44.000) dan voorheen, maar dat was te verwachten<br />

in de nasleep van de coronapandemie. Daarnaast werd op de<br />

openingsdag van de beurs 10 januari een negatieve coronatest<br />

verplicht voor bezoekers uit China die per vliegtuig arriveerden, dus<br />

was het te verwachten dat het aantal Chinese bezoekers gering zou<br />

zijn. Desondanks bleken veel exposanten behoorlijk tevreden over de<br />

beurs want, zo viel veelal te horen, er waren minder bezoekers, maar<br />

die kwamen wel heel gericht en er was relatief weinig sprake van<br />

'passanten' waar je niets aan hebt.<br />

Exposanten uit het Verre Oosten<br />

De meeste bezoekers kwamen uit Europa, maar dat geldt niet voor<br />

de exposanten. China (429), India (382), Turkije (321) en Pakistan (269)<br />

vormen hierin de top 4 met daarna op afstand Italië (146), Duitsland<br />

(144) en Spanje (106).<br />

Niet in alle landen speelt het even sterk, maar veel bedrijven beseffen<br />

dat de productie van stoffen behoorlijk milieubelastend is. Op de<br />

beurs lieten ze weten dat ze stoffen hebben van gerecyclede petfles-<br />

Duurzaamheid was een belangrijk thema op Heimtextil.<br />

sen, dat ze produceren met behulp van zonne- of windenergie, dat<br />

er biokatoen wordt gebruikt en dat er x procent afvalvermindering<br />

is gerealiseerd ten opzichte van zoveel jaar geleden. Allemaal fraaie<br />

initiatieven, maar bij navraag bij meerdere beursdeelnemers bleek<br />

dat de vergroening feitelijk nogal meevalt.<br />

Duurzaamheid centraal thema<br />

Desondanks maakte de beursorganisatie 'duurzaamheid' tot het<br />

centrale begrip van de beurs. In een spectaculaire trendshow werden<br />

onder meer meubels van afgedankte textielresten en textiel gemaakt<br />

van kokosafval, ananasbladeren, paddenstoelen en andere niet<br />

direct voor de hand liggende natuurlijke materialen getoond. En wat<br />

te denken van leer uit vissenhuiden. Ook waren er talloze voorbeelden<br />

te zien van natuurlijke kleurstoffen.<br />

Door veel exposanten wordt tegenwoordig gezwaaid met keurmerken<br />

die duidelijk moeten maken dat er op milieuvriendelijke wijze<br />

wordt geproduceerd. Waar al die keurmerken voor staan is niet altijd<br />

duidelijk en net iets te vaak krijg je het gevoel dat er iets te veel aan<br />

greenwashing wordt gedaan. Maar de richting is duidelijk: er zal in<br />

de toekomst veel zorgvuldiger moeten worden geproduceerd.<br />

46 | zenronline.eu


nabeschouwing heimtextil<br />

Isolerende producten<br />

Op de beurs werd nauwelijks ingespeeld op de hoge energieprijzen,<br />

lees: hoe je met bepaalde producten energie kunt besparen. Opvallend,<br />

want in Nederland waren in het najaar dikke gordijnen nauwelijks<br />

aan te slepen en ook in Duitsland worden/werden de gestegen<br />

energiekosten goed gevoeld. Erfal toonde een honingraat plissé<br />

met aluminium aan de binnenkant dat tot 7% energiebesparing zou<br />

kunnen leiden. Geen nieuw product, maar voor de gelegenheid weer<br />

naar voren gedaald.<br />

Overigens was erfal samen met MHZ een van de weinige echte<br />

zonweringbedrijven op de beurs. Jarenlang stonden beide met een<br />

eigen stand op Heimtextil, maar nu werd gekozen voor een stand<br />

onder de vlag van Decoteam, een al jaren bestaand samenwerkingsverband<br />

van zo’n tiental Duitse bedrijven die tijdens beurzen gezamenlijk<br />

een eigen trendpresentatie organiseren.<br />

Het bijzonder rolgordijn van het Koreaanse Hansoltex gesloten, half<br />

geopend en helemaal open. Producten van Hansoltex worden in Nederland<br />

op de markt gebracht door Top Window Coverings uit Barendrecht.<br />

Goedkope oplossing<br />

BREL is als leverancier van motoren al jarenlang vaste klant op Heimtextil<br />

en een van de weinige overgeblevenen. Geen nieuwigheden,<br />

maar directeur Erik Budding liet wel even zien hoe zij inspelen op<br />

de langlopende vraag naar smart home-producten. Hij toonde onder<br />

andere een motortje voor plissés, vouwgordijnen en jaloezieën met<br />

een extra kabel voor spanningsloos schakelen. Geef middels een<br />

schakelaar een puls zodat er even spanning op komt, waardoor je<br />

het product aan kunt sturen. Volgens Budding is het een goedkope<br />

oplossing en is het voordeel dat je geen dikke stroomkabel nodig<br />

hebt. Het is geen rocket science, maar op de beurs stonden bezoekers<br />

geïnteresseerd te kijken.<br />

Gebogen rail<br />

Ook Forest is motorenspecialist en dan vooral voor de aansturing<br />

van gordijnen, veelal voor grote hotels. In warme landen kunnen die<br />

effectief de warmte buitenhouden en bijvoorbeeld bij binnenkomst<br />

opengaan. Het bedrijf is groot worden met de KS gordijnrail en heeft<br />

zijn positie in de loop der jaren uitgebouwd met gebogen rails, rails<br />

in diverse kleuren en diverse motorische bedieningen. “Het oogt<br />

misschien simpel, maar dat is het niet. Wij hebben niet voor niets een<br />

paar mensen permanent op R&D zitten”, aldus marketingmanager<br />

Dennis Hutjes.<br />

Klittenband<br />

Eenzelfde verhaal geldt voor Vako. Het bedrijf uit Den Bosch maakt<br />

ogenschijnlijk simpele producten voor rolgordijnen, vouwgordijnen<br />

en andere binnenzonwingproducten. “Wij zijn Europees marktleider<br />

in vouwgordijnsystemen en hebben veel tijd gestoken in het ontwikkelen<br />

van kindvriendelijke systemen. Daarvoor hebben wij meerdere<br />

patenten”, vertelt salesmanager Jeroen Abelen. Bij Vako zijn een<br />

vijftal mensen bezig met productontwikkeling en dat gaat volgens<br />

hem soms heel ver. “Je hebt vouwgordijnen die vastzitten met klittenband<br />

en dat laat soms los. Wij hebben een speciale lijm ontwikkeld,<br />

waardoor dat niet meer gebeurt.' u<br />

Ruime aandacht op Heimtextil voor honingraatplissés.<br />

Niet in alle landen speelt het even<br />

sterk, maar veel bedrijven beseffen<br />

dat de productie van stoffen behoorlijk<br />

milieubelastend is<br />

zenronline.eu | 47


De perfecte oplossing<br />

voor al uw klanten!<br />

HET INNOVATIEVE DUO<br />

VAN SOPROFEN<br />

De nieuwe zip-screen, kleinste kast<br />

(85 mm) en grootste afmeting<br />

(tot 7 meter)<br />

Het meest verduisterende<br />

en isolerende rolluik op de markt<br />

De film<br />

De film<br />

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en produceert<br />

SOPROFEN, onderdeel van de groep<br />

Bouyer-Leroux, innovatieve en kwalitatieve<br />

zonwering, rolluiken en garagepoorten om het<br />

comfort in uw woning te maximaliseren.<br />

—<br />

soprofen.be


nabeschouwing heimtextil<br />

Nieuwe fabriek<br />

Het Belgische Talent 4 Blinds stond op de beurs met onder meer<br />

houten en aluminium jaloezieën, vouwgordijnen en plissés. Directeur<br />

Patrick Vervisch begon in 2<strong>01</strong>8 met productie in Servië en dat<br />

bleek een goede greep. Het afgelopen jaar werd in de buurt van de<br />

productielocatie een tweede fabriek geopend. “Servië behoort niet<br />

tot de EU waardoor er sprake is van invoerrechten, maar de lonen<br />

zijn er relatief laag, de mensen goed geschoold en ze hebben een<br />

prima werkethos”, aldus Vervisch. Hij levert onder white label en<br />

voor huismerken.<br />

Drukte op de stand van BREL.<br />

'Niiche-product'<br />

Landgenoot Niiche, onderdeel van Inside Blinds en gestart in 2022,<br />

gebruikte Heimtextil voor de internationale première. Niiche-oprichter<br />

en -eigenaar Dominique Lampe werkte jaren in de textiel en richt<br />

zich nu op de hardware voor exclusieve raamdecoratie. “Als je zou<br />

kunnen spreken van de Mercedes van de raamdecoratie zijn wij de<br />

AMG”, karakteriseert hij. Zijkapjes, onderlatten, verzwaarde optrekkoorden<br />

en zelfs de behuizing van de afstandsbediening worden<br />

in eigen beheer geproduceerd met 3D-printers. Dat is goedkoper<br />

en heeft als grote voordeel dat producten vrij gemakkelijk kunnen<br />

worden ‘gepersonaliseerd’. Een zijkapje met een speciaal reliëf?<br />

Geen probleem.<br />

Ook voor de stoffen zet het bedrijf hoog in met speciale afwerkingen<br />

en er wordt gewerkt aan bijzondere handgeweven stoffen. Niiche<br />

richt zich op de top van de markt en Lampe zei tijdens de beurs<br />

contacten te hebben gelegd met bezoekers uit Saoedi-Arabië, Dubai,<br />

Brazilië en de Verenigde Staten.<br />

Erfal was een van de weinige echte zonweringbedrijven op de beurs.<br />

Op de beurs werd nauwelijks ingespeeld<br />

op de hoge energieprijzen, lees: hoe<br />

je met bepaalde producten energie<br />

kunt besparen<br />

Talent 4 Blinds produceert in Servië.<br />

Geen Sun & Shadow<br />

Samengevat bood Heimtextil geen bijzondere nieuwigheden, op het<br />

gebied van binnenzonwering en raamdecoratie al helemaal niet of<br />

nauwelijks. Het segment Sun & Shadow is zelfs volledig van het beursprogramma<br />

geschrapt. Dat neemt niet weg dat de beurs een breed<br />

overzicht geeft van de ontwikkelingen in een speciale tak van textielverwerking<br />

en toepassing. ■<br />

zenronline.eu | 49


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Serge Ferrari<br />

UITNODIGING AAN ALLE ZONWERINGSPECIALISTEN:<br />

ONTMOET SERGE FERRARI TIJDENS<br />

DE <strong>2023</strong> EUROPEAN ROADSHOW<br />

Serge Ferrari Group, producent van flexibele composietweefsels voor zonwering en architecturale toepassingen, heeft zich voorgenomen<br />

het jaar <strong>2023</strong> maar meteen goed te beginnen! Op de planning staat namelijk een drie maanden durende Europese roadshow. Tijdens deze<br />

toer wil Serge Ferrari Group – en haar partners – alle belangrijke spelers in de zonweringsector bezoeken: doekleveranciers, confectioneurs,<br />

zonweringspecialisten, fabrikanten en (zelf)assembleurs, maar ook bestekschrijvers, architecten en andere bouwprofessionals.<br />

"De Soltis Tour, een primeur in de sector, is dinsdag<br />

24 januari van start gegaan", aldus Nathalie<br />

Parisot, hoofd Country Communication bij Serge<br />

Ferrari. “Startpunt was de hoofdzetel van de<br />

Serge Ferrari Group in La Tour-du-Pin, ten oosten<br />

De Soltis Tour doet dertig locaties in<br />

zeven landen aan<br />

50 | zenronline.eu


Serge Ferrari Soltis ® ook als merknaam naar de<br />

consumentenmarkt. “Voorheen was Soltis dus<br />

alleen de naam van een productgamma, maar<br />

in <strong>2023</strong> wordt het als Soltis ® ook een merknaam<br />

voor de eindconsument”, verduidelijkt Nathalie<br />

Parisot. “Daar willen we het komende seizoen<br />

bekendheid aan gaan geven. Nét als aan onze<br />

nieuwste innovatie Soltis Loop. Soltis Loop is de<br />

eerste stof op de markt voor binnenzonwering<br />

die is gemaakt van 100% gerecyclede grondstoffen.<br />

Vanzelfsprekend kunnen bezoekers aan de<br />

Soltis Tour ook met Soltis Loop kennismaken.”<br />

Soltis Loop voor binnenzonwering is gemaakt<br />

van 100% gerecyclede grondstoffen.<br />

van Lyon. In twaalf weken doen we zeven landen<br />

aan, te weten Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland,<br />

Duitsland, België en Nederland. We geven acte<br />

de présence in dertig steden en hopen meer dan<br />

drieduizend zonweringspecialisten en andere geïnteresseerden<br />

te ontmoeten en te informeren over<br />

onze zonweringoplossingen!”<br />

Soltis Tour<br />

Permanent partners – Somfy, Matic, Lafuma<br />

Mobilier, Giofex, Serge Ferrari Premium Partner<br />

Gastgevers van de Soltis Tour – ATES, Albigès,<br />

BT Group, Dynastore, Emys Sodiclair,<br />

Franciaflex, Faber, Folgner, Gibus, Giovanardi,<br />

Griesser, Groupe La Venitienne, Hella, KE<br />

France, Maison Française de Confection, Mariton,<br />

Mottura, Pratic, Renson, Resstende, ROMA,<br />

Sauleda, Shadedesign, Shadelab, Socotex,<br />

Stobag, Stores Roger, Tendaco, Weinor<br />

ROMA en Renson, 30 en 31 maart – De<br />

Soltis Tour is op 30 maart bij ROMA Benelux<br />

in Zevenbergen en op 31 maart bij Renson<br />

in Waregem. Beide dagen is het programma<br />

hetzelfde: de ochtendsessie start om 9.00<br />

uur, met een bezoek aan de Soltis Tourtruck,<br />

waarna de stands van de partners en<br />

een productieworkshop van ROMA/Renson<br />

kunnen worden bezocht. De ochtend eindigt<br />

met een lunch. De middagsessie start met<br />

een lunch om 12.15, waarna de bezoeken<br />

volgen. Meer informatie is te vinden op:<br />

soltis-tour.com/nl/presentatie.<br />

LET OP! – Inschrijven voor de Soltis Tour kan<br />

uitsluitend via soltis-tour.com/nl/registratie. ■<br />

Bij elke halte wordt de Soltis showroomwagen,<br />

waarin de producten en innovaties van<br />

Serge Ferrari worden getoond, omringd door<br />

de stands van de vaste partners van de tour, te<br />

weten Somfy, Matic, Lafuma mobilier, Giofex en<br />

Serge Ferrari Premium Partner. Daarnaast kunnen<br />

bezoekers een kijkje nemen achter de schermen<br />

van de productiepartners die het evenement<br />

organiseren. In België is dat Renson, in Nederland<br />

ROMA Benelux.<br />

Soltis ® , het nieuwe merk van<br />

de Serge Ferrari Group<br />

Serge Ferrari staat bekend om zijn Soltisprogramma,<br />

een serie composietdoeken voor<br />

binnen- en buitenzonwering. In <strong>2023</strong> lanceert<br />

De Soltis Tour is een soort ‘Ronde van Europa’.<br />

zenronline.eu | 51


Tekst: Thijs Pubben Beeld: Thijs Pubben, BREL HOME<br />

SOLAR MOTOR VOOR KNIKARMSCHERMEN EN…<br />

BREL HOME BLIJFT DE MARKT VERRASSEN<br />

Er zijn geluiden dat de jaren van de grote groei van de zonweringsector achter ons liggen, maar bij BREL HOME merken ze daar eigenlijk<br />

niet zoveel van. constateert Erik Budding “Wij zijn het jaar goed begonnen. Januari <strong>2023</strong> was weer beter dan januari van het vorige jaar.<br />

Wij zijn optimistisch en verwachten dat dat zo blijft.” Schokkend nieuws heeft het bedrijf niet, maar er zijn wel interessante ontwikkelingen,<br />

zoals een solar motor voor knikarmschermen en een motor voor binnenzonwering met een kabel voor spanningsloos schakelen om de<br />

gebouwautomatisering te vereenvoudigen.<br />

De presentatie van de solar motor voor knikarmschermen op Polyclose 2022.<br />

Erik Budding en mededirecteur-eigenaar Reinoud<br />

Arts hebben tijdens de eerste contacten dit jaar<br />

met de grote klanten de indruk dat ze ook daar<br />

optimistisch zijn en het seizoen met vertrouwen<br />

tegemoetzien. “Al kunnen er tussen productgroepen<br />

wel wat verschillen zijn”, constateert<br />

Budding. “Knikarmschermen is best wel een<br />

moeilijke productgroep”, meent Budding. “Het is<br />

een toch wel een luxeproduct en bovendien vaak<br />

een stevige investering, waarvan de aankoop<br />

eventueel kan worden uitgesteld. De vraag naar<br />

rolluiken en screens zal naar verwachting onverminderd<br />

groot blijven. Het zijn – meer dan een<br />

knikarmscherm of terrasoverkapping – producten<br />

die vaak ook een rol spelen bij de energiebesparing,<br />

wat in deze tijd natuurlijk een actueel thema<br />

is. Dan gaat het om de isolatie van huizen en<br />

gebouwen in de winter, waardoor verwarmingskosten<br />

lager zijn, en het voorkomen van opwarming<br />

in de zomer, waardoor op koelenergie kan<br />

worden bespaard.”<br />

Solar motor voor knikarmschermen<br />

Positief is ook dat solar zich goed ontwikkelt.<br />

BREL HOME is een van de voorlopers binnen<br />

dit segment en verwacht dat de groei ervan zal<br />

doorzetten. Nieuw is dat BREL HOME dit seizoen<br />

ook een solar oplossing voor knikarmschermen<br />

gaat aanbieden. Het bedrijf heeft dat afgelopen<br />

augustus op Polyclose al aangekondigd. “Een<br />

eerste container met motoren is op dit moment<br />

onderweg en dan gaan we het zien”, zegt<br />

Budding. “Het betreft relatief zware motoren met<br />

een zwaar accupakket en daarbij een groot solar<br />

paneel, want voor een zonnescherm is natuurlijk<br />

meer power nodig dan voor een doorsnee rolluik<br />

of screen. Bij een fors bemeten scherm met zo’n<br />

20 kilogram trekkracht per arm. Maar de solar<br />

motor kan dat aan, die is 50 Nm.”<br />

52 | zenronline.eu


Pakt BREL HOME ook zelf de promotie van de<br />

solar motor voor knikarmschermen op? “Dat<br />

hebben we op Polyclose natuurlijk al een begin<br />

mee gemaakt”, zegt Budding. “Maar ik moet<br />

eerlijk zeggen: wij zijn een relatief kleine speler<br />

en hebben altijd meer aandacht gegeven aan<br />

de techniek dan aan de marketing”, voegt hij<br />

daar lachend aan toe. We zijn bezig met een<br />

nieuwe website en daarop zullen we er natuurlijk<br />

aandacht aan besteden. Veel zal ook via de<br />

aanbieders van de knikarmschermen gaan. Als<br />

grote marktpartijen het concept zien zitten en<br />

het ondersteunen, zal het sneller gaan. De markt<br />

moet deze solar motor ook accepteren. Bij rolluiken<br />

en screens is dat snel gegaan. Hoe dat bij<br />

knikarmschermen gaat, moeten we afwachten.”<br />

“Veel hangt ook af van de vakkennis van de dealer,<br />

want de eindklant moet natuurlijk wel goed<br />

worden geadviseerd. Zo moet genoeg direct<br />

zonlicht op het zonnepaneel vallen. Als het bijvoorbeeld<br />

onder een overstek zit of onder het dek bij<br />

een balkonzonwering gaat het niet werken. De<br />

situatie moet wel geschikt zijn voor een solar oplossing.<br />

Onze Brel Solar app geeft daarbij houvast. Wij<br />

hebben er in ieder geval alle vertrouwen in.”<br />

Positief is ook dat solar zich goed ontwikkelt.<br />

BREL HOME is een van de voorlopers binnen dit segment<br />

en verwacht dat de groei ervan zal doorzetten<br />

BREL HOME heeft het vorig jaar voor zijn Trianglemotor<br />

de Z&R Product of the Year Award gewonnen.<br />

Heimtextil<br />

Bij BREL HOME mag de marketing dan nog<br />

misschien extra aandacht behoeven, ze zorgen<br />

er wel voor dat ze gezien worden! Er gaat geen<br />

relevante beurs voorbij, of BREL HOME geeft acte<br />

de présence, zo ook op de afgelopen Heimtextil.<br />

(Zie elders in deze Z&R, red.) Het bedrijf liet daar<br />

een motor zien met een extra kabel voor spanningsloos<br />

schakelen – op zich niet nieuw, maar<br />

wel om het in alle productgroepen toe te kunnen<br />

passen – waardoor het koppelen van motoren<br />

en ze in groepen bedienen gemakkelijker wordt<br />

gemaakt. Door de drie draden is een eenvoudige<br />

besturing mogelijk. Bij gebruik van deze motor kan<br />

worden volstaan met een eenvoudige bekabeling.<br />

Én je blijft weg van ingewikkelde systemen voor<br />

gebouwautomatisering, want alles wat nodig is,<br />

zit al in de motor”, legt Budding uit. “Het is een<br />

interessante en grote markt en op Heimtextil was<br />

er veel belangstelling voor deze oplossing.”<br />

Reinoud Arts, Halima Andaloussie, bij BREL verantwoordelijk voor de Frans- en<br />

Spaanstalige gebieden en Erik Budding op de BREL-stand op Heimtextil.<br />

BREL HOME is erin geslaagd om in de korte tijd van<br />

zijn bestaan een stevige positie binnen de Nederlandse<br />

zonweringbranche te verwerven. Dat op<br />

zich is al een opmerkelijke prestatie. Vernieuwingen<br />

zoals de solar motor voor knikarmschermen<br />

en de oplossing voor projecten doen vermoeden<br />

dat die positie alleen maar sterker wordt. ■<br />

zenronline.eu | 53


Tekst: Johan Debaere Beeld: Brustor<br />

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TERRASOVERKAPPINGEN<br />

BRUSTOR-DEALER HEEFT STEM IN<br />

INNOVATIE EN OPTIMALISATIE<br />

Innovatie is een sleutel tot succes voor elk bedrijf. “Brustor is door de jaren heen dan wel uitgegroeid tot een internationaal sterke speler<br />

in de markt van de zonwering, maar ook vandaag is onze R&D-afdeling continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de<br />

optimalisatie van bestaande producten”, aldus salesmanager Maxim Devos.<br />

Dat is volgens hem nodig om de positie van<br />

Brustor in onder meer outdoor living verder te<br />

versterken. De dealers zijn samen met het salesteam<br />

en de Product Managers de ogen en oren<br />

in de markt. Hun stem is de basis voor de verdere<br />

uitbreiding en verbetering van het gamma. Maxim<br />

Devos neemt de lezers van Z&R mee op een tour<br />

langs de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van<br />

terrasoverkappingen: B128 XL, B720 en B800.<br />

B128 XL<br />

De B128 Pergola combineert de voordelen van<br />

een zonnescherm met de troeven van een terrasoverkapping.<br />

Bij deze minimalistische terrasoverkapping<br />

die aangebouwd wordt aan de woning,<br />

wordt het dakdoek op basis van zipscreentechnologie<br />

elektrisch opgerold. Daardoor ontstaat<br />

een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval<br />

in de woning. “Recent hebben we ook de<br />

nieuwe B128 XL geïntroduceerd, waarbij optionele<br />

inbouwscreens in de liggers aan voorzijde en<br />

Bij de B720 wordt een vast dakgedeelte met glas of sandwichpanelen gecombineerd met een dakdeel met kantelbare lamellen.<br />

54 | zenronline.eu


De B800 is een kubistische aluminium terrasoverkapping met een vast dak in glas. De glaspanelen liggen discreet onder helling om het regenwater af te voeren.<br />

‘We bieden vandaag het meest complete gamma<br />

aan terrasoverkappingen in de markt’<br />

Maxim Devos<br />

zijkanten de consument toelaten om deze pergola<br />

volledig af te sluiten”, vertelt Devos. “Een uitval<br />

tot 6 meter en opties, zoals terrasverwarming,<br />

dimbare spots in de horizontale dwarsliggers en<br />

ledverlichting in zijgeleiders en ondersteuningsbalk<br />

maken deze overkapping niet alleen voor<br />

particulieren maar ook voor de horeca interessant.”<br />

B720<br />

Brustor beschouwt de B700-collectie als de<br />

nieuwe standaard onder de terrasoverkappingen.<br />

Terwijl de basisversie bestaat uit een<br />

gesloten dak, geschikt voor glas of sandwichpanelen,<br />

gaat Brustor met de B720 nog een stapje<br />

verder. “Bij deze innovatieve terrasoverkapping<br />

combineren we een vast dakgedeelte in glas of<br />

sandwich panelen met een dakdeel dat bestaat uit<br />

kantelbare lamellen. Zo ontstaat een aangenaam<br />

buitenterras én een droge ruimte om bijvoorbeeld<br />

meubilair, een bar, een buitenkeuken of gewoon<br />

tuinmateriaal te plaatsen. Via de lichtstraat blijft<br />

ook nog daglicht in de woning vallen als de lamellen<br />

van de overkapping gesloten zijn”, licht de<br />

salesmanager toe. “Deze overkapping is koppelbaar<br />

en kan optioneel worden uitgerust met geïntegreerde<br />

Brustor ZIP screens, dimbare ledspots<br />

in frame, tussenligger en lamellen, terrasverwarming,<br />

stopcontacten en bluetooth luidsprekers.”<br />

B800<br />

De nieuwe B800 aluminium terrasoverkapping<br />

met glasdak biedt volgens Devos het beste van<br />

twee werelden: een aangebouwd terrasdak, dat<br />

bovendien op elk moment de inval van natuurlijk<br />

licht in de woning garandeert. “De kubistische<br />

look en robuuste structuur van deze nieuwe<br />

oplossing resulteert in een strak geheel met glaspanelen<br />

die discreet onder helling liggen om het<br />

regenwater af te voeren. Deze overkapping kan<br />

perfect op maat van elke klant worden geconfigureerd,<br />

bijvoorbeeld met een bovenliggende<br />

zonwering voor de zomermaanden of een terrasverwarmer<br />

voor de winterperiode. Uiteraard kan<br />

ze volledig worden afgesloten met optioneel<br />

geïntegreerde Brustor ZIP screens.”<br />

“Door de lancering van deze B800 bieden we<br />

vandaag het meest complete gamma aan terrasoverkappingen<br />

in de markt en kunnen onze<br />

dealers een oplossing bieden voor de meest<br />

uiteenlopende aanvragen”, besluit Devos. “In<br />

december hebben we deze innovatie nog eens<br />

extra in de kijker gezet bij onze Belgische dealers.<br />

Vandaag zijn de eerste pilootdealers in België<br />

ermee aan de slag, maar de vraag naar dergelijke<br />

kubistische glasdaken blijft op vandaag toch het<br />

grootst in Nederland.” ■<br />

zenronline.eu | 55


De Brustor zonneschermen worden volledig<br />

op maat gemaakt, met breedtes tot<br />

15 m, een uitgebreide keuze aan RAL-kleuren,<br />

diverse opties zoals LED-verlichting,<br />

verwarming en een heel uitgebreide<br />

doekkeuze.<br />

Ontdek de talloze mogelijkheden op<br />

www.brustor.com<br />

GEN IET VA N<br />

DE ZON, I N<br />

DE SCHADUW


(ADVERTORIAL)<br />

Tekst: Thijs Pubben Beeld:NederLux<br />

NEDERLUX PRESENTEERT NIEUWE SWELA DOEKCOLLECTIE NEW LIGHT<br />

WHAT’S IN A NAME?<br />

NederLux heeft in januari de nieuwe swela-doekcollectie NEW LIGHT gepresenteerd. “Ze heeft een eigen stijl en omvat, naast de bekende<br />

goedlopende doeken, een aantal prachtige nieuwe dessins”, zegt Klaas-Jan Postma van NederLux. “De kleuren passen perfect bij de huidige<br />

trends met veel natuur- en grijstinten.”<br />

Een aantal bekende namen van doeken kan vanaf<br />

<strong>2023</strong> niet meer door NederLux worden gebruikt<br />

omdat een andere partij ze heeft gekocht. “We<br />

voeren de doeken nog wel, maar voortaan onder<br />

een andere naam”, verduidelijkt Postma. “De<br />

nieuwe namen zijn zo gekozen dat de kwaliteit van<br />

de doeken optimaal wordt weergegeven. In het<br />

schema hieronder de oude en de nieuwe namen.”<br />

voorheen vanaf <strong>2023</strong><br />

collectie RAYOS<br />

sunvas<br />

sunvas Perla<br />

sunvas Perla FR<br />

sunsilk<br />

collectie NEW LIGHT<br />

elegance<br />

elegance Perla<br />

elegance Perla FR<br />

chique<br />

NIEUW: excellent<br />

Excellent = excellent<br />

In de collectie NEW LIGHT is onder de naam<br />

excellent een nieuwe kwaliteit doeken opgenomen.<br />

“Daarmee zetten we schaduw in een ander<br />

licht”, aldus Postma, die benadrukt dat de excellent-doeken<br />

heel bijzonder zijn. “Ze kenmerken<br />

zich door prachtige nieuwe kleuren en originele<br />

dessins. Dankzij het ingeweven 100% polyester<br />

Moulinégaren, een effect-garen waarbij verschillende<br />

kleuren garen zijn getwijnd, heeft dit doek<br />

de beste eigenschappen die men van een high<br />

end zonweringdoek mag verwachten.”<br />

Om het doek te kleuren, is gebruik gemaakt<br />

van dispersiepigmenten die het garen tot in de<br />

kern kleuren. Dat garandeert volgens Klaas-Jan<br />

excellent is een nieuwe<br />

kwaliteit in de NEW LIGHT-doekcollectie<br />

Postma een optimale kleurechtheid. “Maar dat is<br />

niet de enige kwaliteit van dit doek, want zoals<br />

de naam al doet vermoeden, zijn alle eigenschappen<br />

van dit doek excellent. behalve kleurecht is<br />

het excellent doek vormvast, weerbestendig en<br />

rot- en schimmelvrij.”<br />

MARKETINGTOOLS VOOR<br />

SWELA DEALERS<br />

NederLux textielcollectie swela<br />

75 swela elegance dessins<br />

28 swela excellent dessins<br />

NederLux hangstalencollectie swela<br />

75 swela elegance dessins<br />

28 swela excellent dessins<br />

103 NederLux kapjes voor de hangstalen<br />

swela elegance Perla en<br />

Perla FR collectie<br />

12 swela elegance Perla dessins<br />

13 swela elegance Perla FR dessins<br />

Dealers kunnen deze<br />

marketingtools bestellen in de<br />

swela.nl/webshop.<br />

• De dealer die een bestelling plaatst,<br />

ontvangt een link voor kosteloze registratie<br />

als officiële swela-dealer op de<br />

dealerpagina van de swela-website<br />

• De dealer krijgt een vast contactpersoon,<br />

zodat de lijnen kort blijven<br />

• Zonweringspecialisten die nog geen<br />

swela-dealer zijn, maar wel interesse<br />

hebben, kunnen vrijblijvend contact<br />

opnemen via de swela-website ■<br />

NederLux doekcollectie NEW LIGHT.<br />

zenronline.eu | 57


journaal<br />

Steeds meer investeringen in slimme<br />

rolluiken en zonwering<br />

Nederlanders investeren steeds meer in het slimmer maken van de buitenkant van hun woning. Afgelopen jaar<br />

is er € 607 miljoen besteed aan slimme rolluiken/gordijnen, € 560 miljoen aan slimme zonwering en daarnaast<br />

ook nog € 236 miljoen aan slimme garagedeuren. Dit blijkt uit de vijfde editie van de Smart Home Monitor, een<br />

grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 5.200 Nederlanders.<br />

Sterke omzetgroei<br />

Nederlanders besteedden in 2021 in totaal dus € 1,4 miljard aan de<br />

productiecategorie slimme raambekleding en garagedeuren. Dit<br />

was een jaar eerder nog € 698 miljoen. Procentueel is de groei het<br />

sterkst bij zonwering (294%), gevolgd door garagedeuren (105%) en<br />

rolluiken/gordijnen (38%). De gemiddelde besteding is het hoogst<br />

voor zonwering (€ 2.125), gevolgd door rolluiken/gordijnen (€ 1.558)<br />

en garagedeuren (€ 1.186).<br />

Slechts klein deel van huizen<br />

Ondanks de hoge omzet in deze productcategorie is slechts een klein<br />

deel van de huizen uitgerust met slimme raambekleding of garagedeuren.<br />

Voor slimme rolluiken/gordijnen is dit 5%, voor zonwering 3%<br />

en voor garagedeuren eveneens 3%. Elke subcategorie is het afgelopen<br />

jaar wel met 2 procentpunt gestegen.<br />

Verdubbeling mogelijk<br />

Eén op de twintig consumenten zegt dat ze binnen nu en een jaar<br />

slimme rolluiken/gordijnen wil aanschaffen. De aankoopintentie van<br />

zonwering is eveneens 5%. De investeringsintentie in slimme garagedeuren<br />

ligt iets lager (3%). Wat opvalt is dat toekomstige kopers van<br />

slimme zonwering aanzienlijk minder willen besteden (€ 1.<strong>01</strong>7) dan de<br />

huidige gemiddelde besteding van € 2.125.<br />

(Bron: multiscope.nl, 19-1-<strong>2023</strong>)<br />

Screens. (Beeld: Alukon.)<br />

Over Multiscope<br />

Multiscope is gespecialiseerd in online marktonderzoek en ondersteunt<br />

bedrijven en organisaties bij het nemen van beslissingen<br />

door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve<br />

onderzoeksoplossingen.<br />

De resultaten in dit nieuwsbericht komen uit de vijfde editie van<br />

de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek naar de<br />

status van huisautomatisering in Nederland. voor het onderzoek<br />

zijn 5.262 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief<br />

voor de Nederlandse bevolking.<br />

Voor meer informatie: info@multiscope.nl.<br />

58 | zenronline.eu


journaal<br />

Corradi opent nieuwe<br />

Training Center in<br />

Castel Maggiore<br />

Net als elk jaar, heeft Corradi eind vorig jaar officieel het nieuwe seizoen<br />

van de Accademia Corradi voor retailers geopend. Deze keer gebeurde<br />

dat met de inwijding van een speciale Training Center voor<br />

technische trainingen voor Corradi-producten.<br />

Accademia Corradi is een cyclus van ontmoetingen die Corradi speciaal<br />

heeft ontwikkeld voor zijn retailers. De insteek is om de Corradipartners<br />

zo goed mogelijk voor te bereiden door ze bij te praten over<br />

uiteenlopende onderwerpen, zoals salestechnieken, het beheer van<br />

sociale netwerken, de best-practice voor de inrichting van de showroom<br />

tot de montage van de verschillende Corradi-oplossingen.<br />

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die de Accademia heeft<br />

doorgemaakt is de inrichting van een speciaal Training Center in de<br />

buitenruimte bij het hoofdkantoor van Corradi in Castel Maggiore, nabij<br />

Bologna. In de nieuwe trainingsfaciliteit, waar een aantal overkappingen<br />

van Corradi staan opgesteld, kunnen groepen Corradi-dealers<br />

van over de hele wereld opleidingen volgen die zijn opgezet door experts<br />

van de technische afdeling van Corradi.<br />

“In de periode dat we verplicht binnen moesten zitten – die gelukkig<br />

alweer enige tijd achter ons ligt – hebben we veel beleefd en geleerd”,<br />

zegt Stefano Sghedoni, hoofd van het Sales Department van Corradi.<br />

“Onze ervaringen en nieuw opgedane kennis hebben we toegepast om<br />

een aantal van onze diensten verder te verbeteren, zoals het e-learning<br />

platform dat wij onze partners aanbieden. Het is uitgebreid om hun<br />

Een concept van Corradi is het terrasoverkappingsysteem IMAGO. IMAGO ondersteunt<br />

een bepaalde functie. IMAGO Dreaming staat voor een buitenslaapruimte.<br />

basiskennis op te frissen. De informatie wordt aangeboden in kleine<br />

onderdelen die zelfstandig kunnen worden gevolgd en dienen als een<br />

soort vooropleidingen voor de daadwerkelijk praktijktrainingen in ons<br />

Training Center.”<br />

“Terwijl het in de afgelopen jaren enerzijds duidelijk is geworden dat<br />

trainingen ook gevolgd kunnen worden via webinars of e-learning, is<br />

het anderzijds net zo duidelijk dat het directe contact tussen retailers<br />

en bedrijf van groot belang is”, vervolgt Sghedoni. “Het is essentieel<br />

om een goede uitwisseling van informatie te garanderen en om een<br />

actieve en productieve dialoog te bewerkstelligen. Wij zien een goede<br />

opleiding en training van onze partners als een positieve bijdrage aan<br />

hun activiteiten. Het helpt hen om ieder aspect van de visie van Corradi<br />

te begrijpen. Dat leidt vervolgens – daar zijn we van overtuigd – tot<br />

een grotere tevredenheid van de eindklant die zich via onze dealers<br />

tot Corradi richt voor de inrichting van hun buitenruimte.” u<br />

Het nieuwe Training Center van Corradi is gevestigd bij de hoofdvestiging van het bedrijf in Castel Maggiore.<br />

zenronline.eu | 59


BENT U AL VOORBEREID OP DE VERANDERENDE MARKT?<br />

KIES VOOR CONTINUÏTEIT EN SLUIT<br />

U AAN BIJ OVERKAPPINGADVISEURS!<br />

Overkappingadviseurs is het eerste samenwerkingsverband in<br />

Nederland van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de levering<br />

van overkappingen, veranda’s, tuinkamers, kapschuren en meer.<br />

Opgestart begin 2022 en nu al 18 aangesloten bedrijven met 25<br />

vestigingen.<br />

Overkappingadviseurs beschikt over een eigen keurmerk, een<br />

garantiefonds en biedt bedrijven die aangesloten zijn slimme tools<br />

om zich te onderscheiden van de concurrentie.<br />

Bent u nog geen lid? Meld u snel aan!<br />

DE VOORDELEN<br />

Regiobescherming<br />

Kracht van het collectief<br />

De beste marketingconcepten<br />

Doorlopende stroom van leads<br />

Monteursopleidingen en trainingen<br />

Onafhankelijk collectief<br />

Keurmerk met unieke USP’s<br />

Duurzaam werken met kwaliteitsmerken<br />

Meerverkoop door eigen interieurconcepten<br />

en nog veel meer...<br />

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OVERKAPPINGADVISEURS.NL


journaal<br />

Veel grote aanbieders<br />

hebben zich al ingeschreven<br />

voor de R+T 2024<br />

Van 19 tot en met 23 februari 2024 vindt er in Stuttgart na zes(!) lange<br />

jaren eindelijk weer een R+T plaats. “Tot nu hebben zich al bijna 750<br />

exposanten aangemeld”, zegt Melanie Brenner van Messe Stuttgart.<br />

“Daaronder grote spelers als Alukon, Alulux, Berner Torantriebe,<br />

Dickson Constant, elero, Faac, Gibus en Leiner, heroal, Kadeco, NICE,<br />

Parà, Renson, ROMA, Sattler SUNTEX, Sauleda en Somfy. Daarmee is al<br />

65.000 vierkante meter vloeroppervlak – of zo’n 90% van het beschikbare<br />

totaal – bezet, iets waar we heel tevreden mee zijn.”<br />

Na de coronacrisis en de onzekere economische situatie die daarop is<br />

gevolgd, verheugen bedrijven zich erop hun klanten weer persoonlijk<br />

te ontmoeten en hun nieuwste producten en innovaties aan de<br />

vakwereld te kunnen presenteren, stelt de beursorganisatie tevreden<br />

vast. De verwachtingen zijn hoog na de lange periode zonder R+T en<br />

de bedrijven kijken ernaar uit om weer ouderwets met hun klanten in<br />

contact te treden, maar ook om nieuwe klanten voor zich te winnen.<br />

Voorbereidingen worden geïntensiveerd<br />

“Om de verschillende markten met elk hun specifieke behoeftes beter<br />

te begrijpen, hebben we het afgelopen jaar diverse workshops met<br />

exposanten georganiseerd”, aldus manager Philipp Götz van Messe<br />

Stuttgart. “Dat heeft interessante inzichten opgeleverd waar we bij de<br />

R+T 2024 gebruik van willen maken.”<br />

De halindeling van de R+T <strong>2023</strong> is grotendeels gelijk aan die van 2<strong>01</strong>8.<br />

Behalve de R+T-organisatie bereiden ook de verschillende bedrijven<br />

die op de R+T acte de présence geven zich intensief voor. “Met onze<br />

internationale collega’s hebben we de planning voor de beurs opgepakt<br />

en we verwachten een aantal interessante nieuwigheden te presenteren“,<br />

verklapt Joachim Wallenstein van Somfy Duitsland. Dickson<br />

Constant zal behalve zijn nieuwe collectie ook een trendstudie en<br />

enkele nieuwe ontwikkelingen rondom screens presenteren. Hunter<br />

Douglas brengt volgens directeur Friedrich W. Petrat van Hunter<br />

Douglas Components als belangrijke noviteit PowerView 3.0: “Onze<br />

Smart Home-oplossing voor zonweringproducten, waarvan ik echt benieuwd<br />

ben hoe de vakwereld erop zal reageren!”<br />

Dezelfde halindeling<br />

De halindeling tijdens de laatste R+T kon op brede instemming rekenen<br />

van zowel exposanten als bezoekers. Daarom heeft Messe Stuttgart<br />

voor de editie van 2024 aan dit concept vasthouden. Dat betekent<br />

dat de zonweringbranche als vanouds in het L-Bank Forum (hal 1), de<br />

Ceratizit Halle (hal 3), de MAHLE Halle (hal 4), hal 5, de Oskar-Lapp<br />

Halle (hal 6) alsook de hallen 7 en 9 te vinden is. Bovendien wordt de<br />

Oskar Lapp Halle steeds belangrijker voor het thema buitenleven, niet<br />

in de laatste plaats met producten voor de horeca. De poortenbranche<br />

concentreert zich in 2024 opnieuw in de Alfred Kocher Halle (hal 8) en<br />

de Paul Horn Halle (hal 10).<br />

u<br />

zenronline.eu | 61


Onbegrensde<br />

vrijheid.<br />

Lamaxa L50 View<br />

Der SonnenLicht Manager<br />

Design<br />

noviteit<br />

Grote compositie met een stralend ensemble<br />

Meer info?<br />

markilux designzonwering “Made in Germany”.<br />

Maak plaats voor het nieuwe cassettescherm markilux MX-4. Samengesteld voor<br />

de beschaduwing van grote oppervlakken overtuigt het door de avant-gardistische<br />

vormgeving en het rondomlopende frontpaneel. markilux.com


journaal<br />

Een overkapping is praktisch<br />

in alle seizoenen<br />

Grijze luchten, wind, regen, kou en sneeuw (al zijn die er steeds minder)<br />

kenmerken het donkere seizoen – al beginnen de dagen ondertussen<br />

alweer te lengen – en brengen meestal slecht weer. Dat zorgt ervoor<br />

dat mensen hun tuin of terras dan nauwelijks (kunnen) gebruiken.<br />

“Een terrasoverkapping biedt de mogelijkheid om ook op regenachtige<br />

en koelere dagen van de frisse buitenlucht te genieten, maar ook om<br />

de terrasmeubelen tegen verschillende weersomstandigheden te beschermen”,<br />

zegt Edwin de Jong van SUNFLEX. “Dat laatste is een misschien<br />

niet zo vaak gebruikt, maar wel belangrijk verkoopargument<br />

voor een terrasoverkapping!”<br />

“Een terrasoverkapping blijkt dan een goede en praktische oplossing”,<br />

meent De Jong. “Praktisch in het buitenseizoen om van het buitenleven<br />

te kunnen genieten én praktisch in het winterseizoen als beschermde<br />

opslag. Uiteraard adviseren wij dan een overkapping van SUNFLEX”,<br />

lacht hij. “De SF125 met interne statica, de SF112, SF112 Plus, SF152 of<br />

SF152 Plus met externe statica of de SF300 met zijn kubieke design. Onder<br />

al deze overkappingen vinden zitmeubels en bloempotten een veilige<br />

plek, beschermd tegen weersomstandigheden. In combinatie met<br />

glazen wanden ontstaat zelfs een geheel afgesloten ruimte, waarop<br />

storm of stuifsneeuw geen invloed hebben.”<br />

Een vaste terrasoverkapping is dus praktisch in alle seizoenen, concludeert<br />

Edwin de Jong. ‘Niet alleen om de gebruiksmogelijkheden van<br />

het terras vergroten en het buitenseizoen te verlengen, maar ook<br />

om een flexibele, beschermde plek te bieden voor terrasmeubelen en<br />

-planten. Een argument dat wat ons betreft in een verkoopgesprek niet<br />

mag ontbreken!” u<br />

Beschutte plek in de tuin<br />

“Een mooie loungeset of een dito tuintafel met stoelen zijn in de zomermaanden<br />

natuurlijk bijzonder welkom, maar niet iedereen heeft<br />

de ruimte om ze ook in de winter goed op te slaan”, vervolgt De Jong.<br />

“Dat is iets waar bij aankoop – meestal in het voorjaar of de zomer –<br />

niet echt over wordt nagedacht. Als het buitenseizoen eindigt, worden<br />

mensen echter vaker geconfronteerd met een ruimteprobleem: er<br />

blijkt geen ruimte om tuinmeubelen of planten te beschermen tegen<br />

het verslechterende weer!”<br />

Electrotechnische groothandel voor vakspecialisten<br />

Alle soorten batterijen<br />

• •<br />

Klantvriendelijk<br />

Snelle leveringen<br />

Lage prijzen<br />

Professionele kwaliteit<br />

Uitgebreid assortiment<br />

Electra onderdelen en zelfklevende kabelgoten<br />

in 12 kleuren van Nederlands fabrikaat<br />

Kabelgoten die recht zijn, niet scheuren en… écht plakken!<br />

In meer dan 100 verschillende maten en zónder stickers.<br />

Kabelgoot P25 en Z25 wit/crème (schroefgoten).<br />

Led verlichting armaturen<br />

Complete aansluitsnoeren in 2 -, 3 - en 5 meter<br />

100 meter rollen elektrasnoer<br />

3x 0,75 / 4x 0,75 / 5x 0,75 in platte dozen (zwart/wit)<br />

Inbouwspots en trafo’s, buitenkabel YMVK<br />

Kabeldozen met wartels/tules en kabeldoos smal (grijs/antraciet)<br />

Onze snoeren en kabels alleen KEMA KEUR.<br />

Levering franco huis. In NL: € 250,- netto excl. BTW<br />

In BE: € 500,- netto excl. BTW,<br />

anders 1x deelname verzendkosten van € 8,25 (NL) of € 25,- (BE)<br />

Eerste order 10% extra korting<br />

Bel of mail en vraag naar onze prijslijst<br />

KANTOOR / SHOWROOM<br />

Industrieweg 46-b<br />

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx).<br />

1613 KV Grootebroek<br />

Mob: 06 - 54763666<br />

Tel: 0228 - 521688<br />

MAGAZIJN<br />

Industrieweg 46-a<br />

1613 KV Grootebroek<br />

E-mail: info@hamco.nl<br />

Webshop: www.hamco.nl<br />

zenronline.eu | 63


GOOD VIBES,<br />

GOOD LIFE


journaal<br />

Luxaflex ® definieert de<br />

raamdecoratietrends<br />

voor <strong>2023</strong><br />

Bij Luxaflex ® hebben ze de raamdecoratietrends van <strong>2023</strong> op een rijtje<br />

gezet. Richelle den Hartog is interieurarchitect bij Luxaflex ® presenteert<br />

ze en heeft daarnaast tips en deelt tips om sfeer te creëren<br />

en – tegenwoordig steeds belangrijker – een huis warm of juist koel<br />

te houden.<br />

1. Laagjes om een huis warm te houden<br />

“Als mensen de kou in gaan, is het slim om meer lagen kleding te dragen.<br />

Op dezelfde manier kan het in huis warmer blijven door een extra<br />

laagje”, aldus Richelle den Hartog. “Het combineren van verschillende<br />

soorten raamdecoratie is al een tijdje erg populair. Die zogenaamde<br />

‘layering’ is niet alleen sfeervol, maar ook nog eens voordelig voor de<br />

stookkosten. Door gebruik te maken van meerdere producten voor<br />

één raam wordt in de koude tijd van het jaar de warmte binnen en<br />

de kou buitengehouden. Tijdens een warme zomer wordt het omgekeerde<br />

bereikt en blijft het langer koel binnen, bijvoorbeeld met een<br />

combinatie van Duette ® Shades en gordijnen. Daarnaast draagt layering<br />

bij aan een betere akoestiek in huis.”<br />

2. Beter voor het milieu<br />

Iets anders zijn grondstoffen. Mensen kunnen tegenwoordig bewust<br />

kiezen voor een duurzame oplossing, bijvoorbeeld voor een stof die is<br />

gemaakt van aangespoeld oceaanplastic of voor bamboe. “Op die manier<br />

draagt zonwering niet allen bij aan een aangename sfeer in huis,<br />

maar ook aan de bescherming van natuur en milieu”, aldus De Hartog.”<br />

Houten Jaloezieën.<br />

3. Sfeer met een druk op de knop<br />

Raambekleding blijft niet achter bij de trend om het moderne huis<br />

steeds verder te automatiseren, constateert Richelle den Hartog. “Als<br />

Luxaflex ® bieden we daar het slimme systeem PowerView ® Automation<br />

voor aan. Met één druk op de knop kan binnenzonwering of<br />

raamdecoratie in huis van afstand worden bediend. Maar het gaat<br />

zelfs verder. Bijvoorbeeld in de winter kan onderweg naar huis alvast<br />

de raamdecoratie naar beneden worden gedaan en de thermostaat<br />

hoger worden gezet, zodat het behaaglijk en gezellig is bij thuiskomst.<br />

En om ’s zomers in een koel huis thuis te komen, kan de zonwering op<br />

tijd worden neergelaten. Overigens is natuurlijk ook een weersafhankelijke<br />

besturing van de raamdecoratie en binnenzonwering mogelijk,<br />

zodat het allemaal niet meer handmatig hoeft te gebeuren.”<br />

4. All natural of juist opvallend<br />

“We zien dat veel mensen momenteel kiezen voor een rustige basis<br />

in huis”, vertelt Richelle den Hartog. “Zand- en beigetinten worden<br />

gecombineerd met natuurlijke materialen, zoals hout, linnen en steensoorten<br />

en met groene planten.” Het assortiment van Luxaflex ® biedt<br />

een ruime om bij die hedendaagse trends aan te sluiten, meent de<br />

interieurarchitect. “Denk aan houten jaloezieën of shutters, linnen<br />

gordijnen en vouwgordijnen of een groene stof. Niet alleen groen<br />

van kleur, maar ook groen in de betekenis van duurzaam. Daarnaast<br />

zien we dat we mensen niet meer alleen meer voor rechttoe rechtaan<br />

gaan, maar dat ook organische vormen steeds vaker terugkeren<br />

in het interieur.”<br />

Zand- en beigetinten worden gecombineerd met natuurlijke materialen.<br />

“Maar kleuren en prints zijn ook nog steeds in trek in het interieur”,<br />

besluit Richelle den Hartog. “Dat kan ook in de raamdecoratie worden<br />

doorgevoerd. Het interieur kan worden helemaal worden afgemaakt<br />

met een print die ook in het interieur terugkomt, met een rijke stof of<br />

met een opvallend kleurtje.” u<br />

zenronline.eu | 65


journaal<br />

De Fiësta van LTC Zierikzee meet maar liefst 26,5 x 4,0 meter.<br />

Eind goed, al goed<br />

In februari 2022 heeft de firma Wesdijk Homestyle, zonweringsspecialist<br />

uit het mooie Zeeuwse Nieuwerkerk, een grote terrasoverkapping<br />

geplaatst bij Lawn Tennis Club (LTC) Zierikzee. Zo op het oog niets<br />

bijzonders, ware het niet dat aan deze overkapping een bijzonder verhaal<br />

is verbonden.<br />

Robert Bosch van Rainbowsol biedt Pieter Nijzink een<br />

bloemetje aan als bekroning van ‘eind goed, al goed’.<br />

“We gaan even terug in de tijd, naar eind 2021”, vertelt Robert Bosch<br />

van Rainbowsol. “De firma Wesdijk Homestyle heeft de grootste terrasoverkapping<br />

uit de geschiedenis van zijn bestaan verkocht aan<br />

LTC Zierikzee. Ze bestellen deze overkapping van het type Fiësta op<br />

22 november 2021 bij ons. Ze is maar liefst 26,5 meter lang met een<br />

uitval van 4,0 meter. Wesdijk Homestyle plaatst de overkapping vervolgens<br />

bij de tennisclub. De oplevering is op woensdag 16 februari 2022.<br />

Op 17 februari vieren de leden de ingebruikname met een gezellige en<br />

feestelijke winterparty onder hun nieuwste aanwinst. Op 18 februari<br />

beleeft storm Eunice zijn hoogtepunt: weg overkapping!”<br />

“Achteraf bleek dat de dakconstructie van het gebouw niet was berekend<br />

op de opwaartse druk die er door de terrasoverkapping onder<br />

deze extreme omstandigheden op werd uitgeoefend”, vervolgt Bosch.<br />

“Na de bekende stoelendans tussen verzekerden en verzekeraars zijn<br />

partijen uiteindelijk tot een vergelijk gekomen. Het dak van het clubgebouw<br />

is verstevigd en eind 2022 is de terrasoverkapping opnieuw<br />

besteld, geproduceerd, geleverd en geplaatst. Het resultaat is prachtig!<br />

Rainbowsol feliciteert LTC Zierikzee en Wesdijk Homestyle met de<br />

goede afloop. Eind goed, al goed”, lacht Bosch. “Het tennisseizoen<br />

kan beginnen!” ■<br />

zenronline.eu | 67


Tekst: Jerry Helmers, Perry Rops Beeld: Harol<br />

‘VOORSTANDER VAN EEN NAUWE SAMENWERKING MET ARCHITECT OF AANNEMER’<br />

IN EEN HALVE DAG EEN OVERDEKT<br />

TERRAS. KAN DAT?<br />

Ja, dat kan. Zonweringexpert Harol maakt het mogelijk op basis van de maatwerkoplossingen en de jarenlange expertise in natuurlijke<br />

verkoeling. Kortgeleden heeft Harol bij zanger Jaap Reesema en zijn vrouw Kim Kötter een openschuifbaar lamellendak geïnstalleerd in het<br />

dak van het terras bij hun nieuwe woning. De installatie ging heel snel.<br />

Jaap Reesema en een installateur van Harol bekijken de tekeningen.<br />

Een nieuwe woning met een uniek design<br />

De nieuwe woning is volledig verbouwd en heeft<br />

een uniek design en daarom is voor een 100%<br />

maatwerkterrasoplossing gekozen. Dat begon<br />

bij een goed gesprek op locatie door een van de<br />

Harol-specialisten. Harol heeft een groot netwerk<br />

van installateurs opgebouwd: vakbedrijven met<br />

diepgaande kennis die zijn gespecialiseerd in<br />

zonwering, rolluiken én terrasoverkappingen<br />

en pergola’s. “Om de perfecte terrasoplossing<br />

te creëren, wilden we uiteraard weten wat de<br />

wensen van de klant waren. Het gaat daarbij<br />

ook om de manier hoe mensen het buitenleven<br />

in hun leven willen integreren”, vertelt Joris<br />

Draelants, Technical Director van Harol. “Jaap en<br />

Het lamellendak kan openschuiven voor maximale<br />

lichtinval tijdens de minder zonnige periodes<br />

68 | zenronline.eu


Kim hadden de wens om een sfeervolle, schaduwrijke<br />

plek te creëren in combinatie met een<br />

verwarmd terras. Bovendien was maximaal lichtinval<br />

in de woning een vereiste. Het model Brera<br />

bleek de perfecte oplossing.”<br />

100% maatwerk<br />

“Onze specialisten denken écht mee met de<br />

eindklant. Daarom zijn wij voorstander van een<br />

nauwe samenwerking met architect of aannemer<br />

bij een renovatie of nieuwbouw. Op die manier<br />

zijn we ervan verzekerd dat de terrasoplossing<br />

goed bij de woning past”, legt Joris Draelants uit.<br />

Ook voor het Brera-lamellendak van Jaap en Kim<br />

hebben de Harol-installateurs met de architect<br />

van de woning rondom de tekentafel gezeten.<br />

Samen hebben ze aspecten als de ondergrond,<br />

dakstructuur, het verankeren en de dakafwerking<br />

besproken en afgestemd. Uiteindelijk is ervoor<br />

gekozen om het lamellendak in te bouwen in het<br />

dak van het terras. Zo sluit het perfect aan bij de<br />

architectuur van de woning. Bovendien kan het<br />

lamellendak openschuiven voor maximale lichtinval<br />

tijdens de minder zonnige periodes.<br />

Harol-installateurs plaatsen de lamellen van lamellendak Brera.<br />

“Ook de waterafvoer is met de architect besproken”,<br />

zegt Joris Draelants. “Het ging hier om<br />

een geïntegreerde oplossing. Er zijn dus geen<br />

voetpalen. Daardoor hebben we de waterafvoer<br />

gekoppeld aan de afvoer van het dak. In overleg<br />

met de architect is de afvoer van het lamellendak<br />

onzichtbaar in de dakconstructie verwerkt. Zo<br />

hebben we een optimaal resultaat behaald.”<br />

Het geïnstalleerde lamellendak hoeft alleen nog te worden afgewerkt.<br />

Snelle installatie<br />

Door de intensieve samenwerking tussen de<br />

Harol-installateurs en de architect van de<br />

woning, is de installatie van het lamellendak bij<br />

Jaap en Kim snel verlopen. Het in elkaar zetten<br />

van het geraamte, het ophijsen en verankeren<br />

van het lamellendak, het plaatsen van de lamellen,<br />

het afregelen van het systeem en de afwerking<br />

hebben de vakinstallateurs binnen enkele<br />

uren uitgevoerd. “Wanneer de voorbereiding<br />

goed is, kan zelfs een maatwerkterrasoplossing<br />

binnen enkele uren worden geplaatst!”, besluit<br />

Joris Draelants. ■<br />

zenronline.eu | 69


Inbouwscreens<br />

Tekst: Femke Desmet Beeld: Building Shutters<br />

OVERPEINZINGEN<br />

DE WONING VAN MORGEN<br />

Een woning beschermen tegen de koude? Dat kunnen we, constateert marketingcoördinator Femke Desmet van het in Nokere gevestigde<br />

BUILDING SHUTTERS. “Isoleren zit er sinds lang ingebakken. Maar de omgekeerde denkwijze is nog geen evidentie: hoe houden we de hitte<br />

buiten zodat het ook in de zomer comfortabel blijft? Extreem warme en lange zomers blijken immers het nieuwe normaal. Laten we de<br />

denkoefening omtrent zonwering dan evengoed standaard maken bij het bouwen van de woning van morgen”, bepleit Desmet.<br />

Verlaag de energiebehoefte, winter en zomer<br />

“Bij aanvang van een bouwproject is het architecturale<br />

van het hoogste belang. Grote glaspartijen,<br />

ze zorgen voor een ruimtegevoel en een<br />

strakke, eigentijdse look. Hier wordt uiteraard<br />

al nagedacht over een slim ontwerp om op een<br />

zo natuurlijk mogelijke manier een aangename<br />

temperatuur te bereiken, bijvoorbeeld door de<br />

oriëntatie van de woning. Ramen en deuren<br />

blijven echter een zwakke plek in de bouwschil.<br />

Logischerwijs zorgen ze in de koudere maanden<br />

voor warmteverlies. Met grote ramen kan er<br />

daarentegen evengoed worden geprofiteerd van<br />

de binnenvallende winterzon overdag. Zo geniet<br />

bewoners of gebruikers van de extra warmte<br />

die binnen blijft en zal er minder hoeven te<br />

worden verwarmd.”<br />

Marketingcoördinator Femke Desmet<br />

van BUILDING SHUTTERS.<br />

“De oost- en westkant van een huis of gebouw<br />

worden het meest getroffen door oververhitting.<br />

Op hete zomerdagen biedt zonwering buiten,<br />

zoals screens of rolluiken, dan bescherming tegen<br />

de intense warmte bij het glasoppervlak. Bijgevolg<br />

zal er minder energie nodig zijn om de leefruimte<br />

te koelen. Onmisbaar tegenwoordig, want<br />

een airco verbruikt enorm veel elektriciteit.”<br />

Stel de keuze voor zonwering niet uit<br />

“Voor het bouwen van de woning van morgen,<br />

begint het denkwerk vandaag. Het is verstandig<br />

om tijdens de ontwerpfase al rekening te houden<br />

met zonwering, opdat alles mooi geïntegreerd<br />

kan worden. Zo kan voor inbouwscreens worden<br />

gekozen die volledig in de spouw worden weggewerkt.<br />

BUILDING SHUTTERS heeft daarvoor de<br />

70 | zenronline.eu


Lockscreen ® INTEGRATED in het assortiment<br />

die wordt uitgevoerd in een compacte kast die<br />

van buitenaf toegankelijk is voor service. Zo’n<br />

inbouwscreen is het meest stijlvolle antwoord<br />

voor buitenzonwering in nieuwbouwprojecten.<br />

Met een maximumbreedte tot 6 meter is het een<br />

perfecte oplossing voor grote raampartijen.”<br />

“Uiteraard zijn er ook renovatie-oplossingen voor<br />

installatie achteraf. Daarvoor biedt het Lockscreen<br />

® FRONT-gamma van BUILDING SHUTTERS<br />

een pasklaar antwoord. De voorbouwkasten zijn<br />

compact en steeds naadloos afgewerkt. Met zo<br />

min mogelijk zichtbare lijnen blijft het beeld immers<br />

strak. Bij screens is een puur design sowieso een<br />

must. Met onze Lockscreen ® -technologie gaan<br />

we voor een bijzonder lasprocédé, waarbij de rits<br />

volledig wordt geïntegreerd in het screendoek.<br />

Daardoor zit het doek te allen tijde mooi in de<br />

zijgeleiders en zijn er geen lasnaden zichtbaar. Tot<br />

slot biedt BUILDING SHUTTERS binnen het gamma<br />

Minirol ® de nodige alternatieven met rolluiken<br />

voor zowel nieuwbouw- als renovatie.”<br />

“Bij de start van een bouwproject is het budget<br />

vaak een spelbreker, maar zonwering mag niet<br />

over het hoofd gezien worden. Met een klimaat<br />

van hittegolven betaalt deze investering zich<br />

terug door een besparing op de energiefactuur<br />

en een comfortabele leefsituatie.”<br />

Nog meer voordelen<br />

“Met zonwerende screens of rolluiken voor buiten<br />

scoren bewoners of gebruikers van een huis of<br />

gebouw gunstig voor wat betreft de geldende<br />

energie-eisen. Zo kan worden genoten van grote<br />

glaspartijen, als die maar worden gecompenseerd<br />

giekosten. Daar komt nog bij dat het plaatsen van<br />

rolluiken of screens in België in aanmerking komt<br />

voor een aantal overheidspremies. Mooi meegenomen<br />

en een extra duwtje in de rug om in te<br />

zetten op zonwering.”<br />

“Kortom, alles begint bij een slim ontwerp”, sluit<br />

Femke Desmet haar betoog af. “Is er sprake van<br />

grote raamoppervlaktes? Hoe is de oriëntatie van<br />

de woning of het gebouw? Tegelijkertijd moet<br />

er worden nagedacht hoe er een aangenaam<br />

binnenklimaat kan worden gerealiseerd en – heel<br />

belangrijk – hoe woning of gebouw energiezuinig<br />

kan worden gemaakt. De woning van morgen,<br />

die wordt gebouwd met een goede isolatie om in<br />

de winter de koude buiten en de warmte binnen<br />

te houden, maar ook met buitenzonwering als<br />

een pantser tegen oververhitting. Wie er op tijd<br />

aan denkt is helemaal ‘summerproof’ voor de<br />

komende hittegolven.” ■<br />

‘Het is verstandig om tijdens de ontwerpfase al<br />

rekening te houden met zonwering, opdat alles mooi<br />

geïntegreerd kan worden’<br />

Femke Desmet<br />

Inbouwrolluiken<br />

met extra zonwering om te besparen op de enerzenronline.eu<br />

| 71


Tekst: Piet Willemsen Beeld:Plastex<br />

SPECIALIST IN KUNSTSTOFPRODUCTEN<br />

PLASTEX FOCUST OP KWALITEIT,<br />

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID<br />

Het Zwitserse Plastex is specialist in kunststofproducten. Omdat het ook op de Benelux-markt actief wordt, komt het bedrijf sinds een half<br />

jaar regelmatig aan bod in Z&R. Wat drijft dit bedrijf dat ook als onderdelenleverancier in de zonwering naam wil maken? Een monoloog van<br />

COO Samuele Lombardini.<br />

“Plastex is al meer dan zeventig jaar leidend in de<br />

kunststofindustrie. De merknaam Plastex staat<br />

voor ethisch zakendoen, technische expertise en<br />

ervaring. Al vanaf het begin is ons bedrijf gericht<br />

op de toekomst en hebben we oog voor samenleving<br />

en milieu. We zijn ISO 90<strong>01</strong>:2<strong>01</strong>5 gecertificeerd<br />

en bieden onbetwiste Zwitserse kwaliteit.<br />

Onze focus ligt op vier industrietakken, te weten<br />

automotive, bouw, spoorwegen én zonwering.”<br />

Kwaliteit<br />

“Onze producten, die allemaal van Zwitserse<br />

makelij zijn, zijn technisch én kwalitatief hoogwaardig.<br />

Dat heeft uiteraard een prijs, maar dat<br />

is geen kostenpost. Het is een investering die<br />

wordt terugbetaald door de hoge betrouwbaarheid<br />

van onze producten, onze uitzonderlijke<br />

klantenservice en de voortdurende updates en<br />

verbeteringen die het resultaat zijn van onderzoek<br />

en ontwikkeling. De aankoop van een<br />

Plastex heeft veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.<br />

Plastex-product is een investering in meer dan “We zijn trots op onze Zwitserse wortels en onze<br />

70 jaar ervaring, in toewijding en in voortdurende hoge kwaliteitsstandaarden. Onze producten<br />

analyse en verbetering.<br />

worden vervaardigd met de beste materialen<br />

en technieken, om lang mee te gaan. We begrijpen<br />

dat kwaliteit een belangrijke factor is voor<br />

onze klanten en we doen er alles aan om ervoor<br />

te zorgen dat elk product dat we produceren<br />

voldoet aan onze strenge normen.<br />

“Behalve op kwaliteit focussen we op service. We<br />

streven ernaar om oplossingen op maat aan te<br />

bieden om aan de noden van onze klanten te<br />

voldoen. Ons team van experts staat altijd klaar<br />

om klanten te ondersteunen en te begeleiden<br />

om ervoor te zorgen dat zij het maximale uit hun<br />

Plastex-producten halen.”<br />

Plastex is gevestigd in Madonna del Piano, Zwitserland.<br />

Innovatie<br />

“Onze R&D-inspanningen zijn erop gericht om onze<br />

producten en processen steeds opnieuw te verbeteren<br />

om voorop te blijven lopen met nieuwe techno-<br />

72 | zenronline.eu


logieën en materialen. Kiezen voor Plastex betekent<br />

kiezen voor een product dat met zorg en aandacht<br />

voor detail is vervaardigd en dat in de loop van de<br />

tijd zal blijven evolueren en verbeteren!”<br />

Duurzaamheid<br />

“We zijn niet alleen gefocust op kwaliteit, maar<br />

ook op duurzaamheid. Zo werken we voortdurend<br />

aan het verkleinen van onze ecologische<br />

voetafdruk. In overeenstemming met de<br />

Energie strategie 2050 van de Zwitserse overheid<br />

gebruiken we waterkracht voor onze elektriciteitsbehoefte<br />

en houtachtige biomassa voor<br />

verwarming – waardoor we minder afhankelijk<br />

zijn van meer vervuilende energiebronnen – en<br />

we gebruiken grondwater om onze machines te<br />

koelen. Bovendien hebben we recent de installatie<br />

van zonnepanelen op ons fabrieksdak voltooid.<br />

ClipZip ® , hulpmiddel voor strakke screendoeken.<br />

“Daarnaast geloven we sterk in de circulaire<br />

economie en implementeren we de principes<br />

ervan in onze productie door ons bedrijfsafval te<br />

recyclen en te hergebruiken. We gaan uit van een<br />

gesloten kringloop, die afval en vervuiling minimaliseert<br />

en natuurlijke hulpbronnen behoudt en<br />

regenereert. We gebruiken hulpbronnen efficiënt<br />

en streven ernaar om producten, componenten<br />

en materialen te allen tijde in de levenscyclus<br />

van het product op hun hoogste nut en waarde<br />

te houden. We doen er alles aan om van deze<br />

aanpak een fundamenteel onderdeel van onze<br />

bedrijfscultuur en -activiteiten te maken.<br />

“Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid<br />

zijn geworteld in de overtuiging dat we de<br />

verantwoordelijkheid hebben om onze planeet te<br />

beschermen en te behouden voor toekomstige<br />

‘We zijn verheugd om specifiek voor de zonwering<br />

nieuwe en verbeterde producten te kunnen aanbieden’<br />

generaties. Daarom zijn we van mening dat de<br />

levering van hightech kunststofoplossingen aan<br />

onze klanten gepaard moet gaan met de verantwoorde<br />

inkoop van grondstoffen, verantwoorde<br />

productie en verantwoorde afvalverwerking.”<br />

Zonwering<br />

“Ervaring en knowhow zijn onze belangrijkste<br />

assets. Ze stellen ons in staat om de toekomst<br />

van onze partners en klanten met competentie<br />

en professionaliteit tegemoet te treden. Wat we<br />

meebrengen zijn:<br />

• 70+ jaar ervaring in/met plastics<br />

• 1500+ producten in ons portfolio<br />

• 20 R&D-projecten<br />

• 40+ verkopende landen<br />

• 5+ groene energieprojecten<br />

• 8 actieve octrooien<br />

AVIASTA ® om een screendoek gemakkelijk aan de doekbuis te bevestigen.<br />

“De komende jaren zal Plastex doorgaan met<br />

nieuwe producten op de markt te brengen en<br />

bestaande te verbeteren. Wij onderzoeken en<br />

ontwikkelen voortdurend nieuwe technologieën<br />

en materialen om ervoor te zorgen dat onze<br />

producten vooroplopen in innovativiteit. Daarnaast<br />

zullen we ons ook richten op het uitbreiden<br />

van onze productlijnen om tegemoet te<br />

komen aan een breder scala aan industrieën<br />

en toepassingen. We zijn verheugd om specifiek<br />

voor de zonwering nieuwe en verbeterde<br />

producten te kunnen aanbieden die onze klanten<br />

zullen helpen efficiënter en succesvoller te zijn in<br />

hun activiteiten.” ■<br />

zenronline.eu | 73


Bek k onze<br />

Youtube pagina


schlappi.nl<br />

Dé kwaliteitsnorm voor markiezen - sinds 1986


Tekst: Jerry Helmers Beeld: Unilux<br />

UNILUX RICHT ZICH VANAF APRIL ALLEEN OP BESTAANDE KLANTEN<br />

‘NIEUWE KLANTEN KUNNEN ZICH NOG<br />

TOT EIND MAART MELDEN’<br />

De professionele vakhandel, die overweegt om nog dit jaar een samenwerking aan te gaan met Unilux, producent en leverancier van<br />

insectenwering, kan nog tot en met eind maart aangeven dat die interesse er is. “Na 31 maart richten wij ons namelijk volledig op het nieuwe<br />

seizoen en de vaste Unilux-dealers”, zegt marketing- en communicatiemanager Hanneke Harmeling.<br />

Poedercoating in eigen beheer.<br />

Ieder jaar lijkt het seizoen eerder te beginnen.<br />

Harmeling vindt daarom dat de vakhandel daarin<br />

een flexibele houding van een leverancier mag<br />

verwachten. “Een leverancier moet tijdig en<br />

adequaat kunnen anticiperen op de vraag. Gelukkig<br />

kunnen we dat. Daarvoor hebben we alles in<br />

huis: we kunnen direct leveren. Men wil immers<br />

zo snel mogelijk een oplossing. Het is onze taak<br />

De professionele vakhandel die met Unilux wil<br />

samenwerken, kan dat tot eind maart kenbaar maken.<br />

Daarna focust Unilux zich op het seizoen!<br />

76 | zenronline.eu


om ervoor te zorgen dat onze dealers hun toezeggingen<br />

richting eindklant kunnen waarmaken.”<br />

Insectenwering<br />

Al sinds 1990 is Unilux specialist op het gebied<br />

van insectenwering. Het bedrijf werkt enkel<br />

samen met lokale partners, zodat verschil in<br />

kwaliteit, service, levertijd en duurzaamheid ten<br />

opzichte van aanbieders die van ver komen, kan<br />

worden gewaarborgd. Zakendoen met bedrijven<br />

in de directe omgeving levert immers meteen<br />

voordelen op met betrekking tot levertijden en<br />

de continuïteit van het productieproces.<br />

Unilux levert verschillende soorten insectenwering<br />

voor ramen en deuren. Alles wordt op maat<br />

gemaakt en met een week geleverd. Van het<br />

Unilux streeft naar een oplossing<br />

op maat voor alle ramen.<br />

len volledig recyclebaar – biedt Unilux verschillende<br />

mogelijkheden. Naast de standaardsoorten<br />

wordt extra stevig petscreen aangeboden. Dit is<br />

zeven keer zo sterk als gewoon gaas en daarmee<br />

bijzonder geschikt voor een omgeving met kleine<br />

kinderen of huisdieren. “Het uitgangspunt bij<br />

Unilux is dat consumenten insectenvrij moeten<br />

kunnen ventileren”, zegt Harmeling. “Voor ons<br />

is het creëren van bewustwording ten aanzien<br />

van een gezond leefklimaat in huis een belangrijk<br />

doel. Ook in onze uitingen besteden we hier<br />

steeds ruimschoots aandacht aan.”<br />

Anticiperend op de vraag vanuit de markt heeft<br />

Unilux daarom al eerder ook een pollengaas<br />

in het assortiment opgenomen, speciaal voor<br />

mensen met hooikoorts of allergieën. Het is het<br />

gecertificeerde Poll-Tex E.C.A.R.F gaas. Het is<br />

toepasbaar in vaste raamhorren en hordeuren.<br />

“Testen met Poll-Tex ten opzichte van standaard<br />

horrengaas laten zien dat Poll-Tex significant<br />

meer haartjes van de processierups tegenhoudt”,<br />

aldus Hanneke Harmeling.<br />

productportfolio is 70% gepatenteerd. “Alles wat<br />

we nodig hebben om onze horren te produceren,<br />

ligt al voor de seizoenstart voor 80% op voorraad”,<br />

aldus Hanneke Harmeling. Alle producten<br />

worden standaard in vijf kleuren geleverd, waarvan<br />

twee met een structuurlak. Daarnaast zijn<br />

ook alle andere RAL kleuren leverbaar. Dankzij<br />

onze eigen poedercoatinstallaties kunnen we ook<br />

daarvoor probleemloos de normale, korte levertijden<br />

realiseren.”<br />

Campagne ‘Bescherm de insecten’<br />

Unilux trekt in <strong>2023</strong> weer een groot budget uit<br />

voor campagnes in bijna alle media. De aandacht<br />

zal andermaal uitgaan naar het credo ‘Bescherm<br />

de insecten’. “Gecommitteerde dealers, die een<br />

plek hebben op onze website, profiteren uiteraard<br />

van deze aandacht. Kortom: we hebben zin<br />

in <strong>2023</strong> en zijn klaar voor de start!” ■<br />

In de wintermaanden is bij Unilux hard doorgewerkt om bij<br />

het begin van het horrenseizoen klaar te zijn voor de start.<br />

Gaas<br />

Ook voor het insectengaas – in de meeste geval-<br />

Het pand van Unilux.<br />

De campagnes staan weer op het punt van beginnen.<br />

zenronline.eu | 77


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Coulisse<br />

DANKZIJ UPGRADE KIT VOOR ROLGORDIJNEN<br />

EVE MOTIONBLINDS CES <strong>2023</strong><br />

INNOVATION AWARD HONOREE<br />

Eve MotionBlinds is dankzij zijn upgrade kit voor rolgordijnen uitgeroepen tot CES <strong>2023</strong> Innovation Award Honoree in de categorie smart<br />

home. Coulisse komt met nieuwe Matter firmware updates in Q1 van dit jaar, waarmee Eve MotionBlinds de eerste slimme zonweringmotoren<br />

op de markt zijn die Matter-over-Thread gebruiken. Na de introductie van Eve MotionBlinds een jaar geleden betekenen deze innovaties<br />

opnieuw een doorbraak voor slimme raambekleding.<br />

Coulisse en Eve Systems<br />

Coulisse heeft Eve MotionBlinds een jaar geleden<br />

in samenwerking met de Duitse smart homespecialist<br />

Eve Systems gelanceerd als uitbreiding<br />

van MotionBlinds, het concept van Coulisse voor<br />

slimme raambekleding. “Eve Systems en wij<br />

zagen een gat in de markt en hebben daarop onze<br />

designers en engineers samengebracht om de<br />

allereerste slimme motoren voor raambekleding<br />

te ontwikkelen die gebruik maken van de nieuwste<br />

smart home-technologieën”, aldus Christiaan<br />

Roetgering, oprichter en eigenaar van Coulisse.<br />

“De nieuwe motoren ondersteunen Thread en<br />

Matter en kunnen naadloos in elke smart homeomgeving<br />

functioneren. Slimme zonwering<br />

verhoogt het comfort, vergroot de veiligheid en<br />

helpt energie besparen, waardoor het een essentiële<br />

smart home-productcategorie is.”<br />

“Wij zijn bijzonder trots dat we het eerste bedrijf<br />

ter wereld zijn dat Matter-over-Thread-technologie<br />

in gemotoriseerde zonwering integreert”,<br />

vervolgt Roetgering. “Hierdoor kunnen onze<br />

producten naadloos samenwerken met andere<br />

apparaten die de universele smart home-standaard<br />

Matter ondersteunen. Die wordt gezamenlijk<br />

ontwikkeld door onder andere Amazon,<br />

Apple, Google en Samsung. De bekroning met<br />

een award is een belangrijke erkenning van onze<br />

vooruitstrevende ontwikkelingen op het gebied<br />

van slimme raambekleding.”<br />

Coulisse heeft de innovatie award gekregen voor<br />

de Eve MotionBlinds upgrade kit voor rolgordijnen.<br />

De prijs is uitgereikt tijdens CES <strong>2023</strong>,<br />

‘s werelds meest invloedrijke tech-evenement,<br />

Maurice (links) en Christiaan Roetgering met de Eve MotionBlinds upgrade kit voor rolgordijnen en de CES-award.<br />

dat is gehouden van 5 tot en met 8 januari in<br />

Las Vegas. Eve MotionBlinds bevindt zich in een<br />

select gezelschap met andere CES <strong>2023</strong> award<br />

winnaars, zoals Samsung, Sony, LG, en Microsoft.<br />

“We zijn met Coulisse al dertig jaar actief in de<br />

raambekledingindustrie en we staan bekend<br />

om het design van onze producten, maar ook<br />

vanwege onze creativiteit en innovatiekracht”,<br />

aldus Roetgering. “Nadat we in 2<strong>01</strong>8 de markt<br />

voor smart home-technologie hebben betreden<br />

met MotionBlinds zetten we nu de volgende<br />

stap om wereldwijd marktleider te worden in<br />

slimme raambekleding.”<br />

Upgrade kit voor rolgordijnen<br />

De Eve MotionBlinds upgrade kit voor rolgordijnen<br />

is volgens Christiaan Roetgering opnieuw<br />

een primeur. “Met deze retrofit-oplossing<br />

kunnen standaard rolgordijnen over de hele<br />

wereld worden voorzien van Thread-technologie<br />

en de uitgebreide functies van Apple Home en<br />

78 | zenronline.eu


de Eve App. De kit kan eenvoudig in bestaande<br />

rolgordijnen worden geïnstalleerd, zonder dat er<br />

bijzondere technische kennis nodig is of bekabeling<br />

hoeft te worden aangebracht. In de kit<br />

zitten montagesteunen, afdekkappen en een<br />

set innovatieve adapters, waarmee de motoren<br />

gemakkelijk in een breed scala rolgordijnbuizen<br />

kunnen worden ingebouwd.”<br />

Matter komt beschikbaar<br />

voor Eve MotionBlinds<br />

Coulisse en Eve werken aan de lancering van een<br />

Matter firmware update voor alle Eve MotionBlinds<br />

producten aan het einde van Q1. Dat betekent plugand-play<br />

interoperabiliteit en platform-onafhankelijkheid.<br />

De originele Eve MotionBlinds-motor voor<br />

rolgordijnen, gelanceerd tijdens CES 2022, is al<br />

Matter gecertificeerd. Matter gaat ervoor zorgen<br />

dat Eve MotionBlinds motoren kunnen samenwerken<br />

met alle vier de grote smart home-platforms,<br />

te weten Apple Home, Google Home, Amazon<br />

Alexa en Samsung SmartThings.<br />

Over Thread<br />

Thread-technologie is speciaal ontwikkeld<br />

voor smart home-toepassingen, om de<br />

connectiviteit tussen producten te verbeteren.<br />

HomeKit-apparaten kunnen nu niet<br />

alleen communiceren via Wi-Fi of Bluetooth,<br />

maar ook via Thread. Het grote verschil is dat<br />

Thread een mesh-netwerk creëert. Hierbinnen<br />

kunnen slimme zonwering, lampen, thermostaten,<br />

stopcontacten, sensoren en meer<br />

met elkaar communiceren, zonder de beperking<br />

dat ze dat via een centrale hub, zoals<br />

een bridge, moeten doen. Als er een apparaat<br />

uitvalt, worden de datapakketten simpelweg<br />

doorgestuurd naar het volgende apparaat in<br />

het netwerk.<br />

Over Matter<br />

Matter is een nieuw smart home-protocol<br />

dat gezamenlijk is ontwikkeld door Amazon,<br />

Apple, Google, Eve en vele andere fabrikanten<br />

om voor eens en altijd een eind te maken aan<br />

smart home-incompatibiliteit. Matter-gecertificeerde<br />

producten kunnen eenvoudig in smart<br />

homes worden geïntegreerd. Elke bewoner<br />

kan de woning moeiteloos bedienen via elke<br />

smartphone of spraakassistent. Voor Matter<br />

maakt het niet uit of het met een iPhone of<br />

Android smartphone gebeurt of met Alexa<br />

smart speaker, Google Assistant, of Siri.<br />

Maximale privacy<br />

Eve MotionBlinds werkt niet met een fabrikanten-cloud,<br />

waardoor een smart home 100%<br />

privé is. Er worden geen persoonlijke gegevens<br />

verzameld door de gebruikers te dwingen<br />

een account aan te maken of de producten<br />

te registreren. Alle communicatie is volledig<br />

gecodeerd en wordt alleen rechtstreeks overgedragen<br />

tussen de eigen Eve MotionBlinds<br />

en de eigen iPhone, iPad of home hub. Gegevens<br />

worden nooit geanalyseerd of gebruikt<br />

voor reclamedoeleinden, want ze zijn alleen<br />

toegankelijk voor de gebruikers. ■<br />

Eve MotionBlinds voor<br />

honingraatplissés en jaloezieën<br />

Als uitbreiding van het Eve MotionBlinds-assortiment<br />

voor maatwerk rolgordijnen – die verkrijgbaar<br />

zijn via een wereldwijd netwerk van Coulisse-partners<br />

– is Eve MotionBlinds nu ook beschikbaar voor<br />

honingraatplissés en jaloezieën. Eve MotionBlinds<br />

for Honeycomb is een multifunctionele motor voor<br />

hoogwaardige honingraatplissés. Dit soort plissés<br />

hebben uitstekende isolerende eigenschappen die<br />

bijdragen aan optimaal thermisch en akoestisch<br />

comfort, terwijl de horizontale lijnen van de stoffen<br />

een bijzonder optisch effect creëren. Eve MotionBlinds<br />

for Venetian is speciaal ontwikkeld voor<br />

zowel het neerlaten en ophalen als het kantelen<br />

van zowel houten als aluminium jaloezieën. Jaloezieën<br />

zijn een tijdloze klassieker, waarmee zowel<br />

zonwering, lichtinval als privacy naar wens kan<br />

worden geregeld.<br />

Beschikbaarheid van Eve MotionBlinds<br />

Eve MotionBlinds is verkrijgbaar bij een retailers<br />

wereldwijd. Ze zijn te vinden in de store locator<br />

op motionblinds.com/eve. De Eve MotionBlinds<br />

upgrade kit voor rolgordijnen is vanaf 28 maart<br />

verkrijgbaar op Evehome.com.<br />

De upgrade kit voor rolgordijnen.<br />

zenronline.eu | 79


De kracht van<br />

Luxaflex® Outdoor<br />

Zon, licht en warmte. Het lijken vanzelfsprekende elementen,<br />

geen zaken waar je vaak lang bij stil staat. Toch hebben ze de<br />

grootst mogelijke invloed op ons woongenot. Zelfs op hoe we<br />

in ons vel zitten. Een goede regeling van licht en warmte geeft<br />

een prettig gevoel en meer comfort, om zowel binnen als buiten<br />

optimaal te genieten! Luxaflex® Terraszonwering biedt een<br />

uitgebreide keuze aan zowel mogelijkheden en modellen als de<br />

uitvoering en montage.<br />

The Art of Window Styling<br />

luxaflex.nl


thema markiezen<br />

MODERNE MARKIEZEN<br />

DE MEEST KLASSIEKE<br />

ZONWERING IS HARTSTIKKE<br />

BIJ DE TIJD!<br />

De markies wordt alom beschouwd als de meest<br />

klassieke vorm van zonwering – al zou je daar een<br />

boom over kunnen opzetten – maar dat betekent niet<br />

dat ze niet bij de tijd is. Integendeel! De markies is<br />

hartstikke bij de tijd! Qua stijl en vormgeving, maar<br />

ook qua techniek en materiaalgebruik.<br />

Wie kiest voor een markies hoeft niet in een monument te wonen,<br />

100+ te zijn of een zwak voor de oudheid te hebben. Een markies is<br />

allereerst een uiterst efficiënte zonwering. Omdat ze het raam als<br />

het ware omsluit, weert ze ook de zon die eventueel van de zijkant<br />

kan binnenvallen. Heel nuttig! Tegelijkertijd blijft het uitzicht naar<br />

buiten behouden. Ook niet verkeerd.<br />

Een markies kan strak en modern worden vormgegeven, maar ook<br />

meer klassiek. Technisch en voor wat betreft het materiaalgebruik<br />

is er heel veel mogelijk. De eindgebruiker kan naar buiten te gaan<br />

om de markies neer te laten of op te halen en het bedieningskoord<br />

vervolgens weer om de kikker te winden, zoals het al honderd of<br />

meer jaren gaat. Maar motorbediening en alles wat daartussen zit,<br />

is ook gewoon mogelijk. Kunststof en aluminium kappen, geïntegreerde<br />

ledverlichting, alle soorten doeken, de mogelijkheden zijn<br />

schier eindeloos. Hartstikke bij de tijd dus.<br />

En dan nog die boom die we kunnen opzetten over de oudste<br />

vormen van zonwering. Kijk je bijvoorbeeld naar oude foto's en<br />

ansichtkaarten uit het begin van de vorige eeuw, dan zie je meestal<br />

vooral… uitvalschermen. Soms heel eenvoudig in hout, maar vooral<br />

van ijzer, met een opvallend slank framewerk. Voor een deel zijn ze<br />

vast gemaakt door de plaatselijke timmerman of smid, maar fabrieksmatig<br />

geproduceerd zijn ze er ook al. Maar het klassiek imago? Dat is<br />

en blijft voorbehouden aan de markies! u<br />

(Collectie Schlappi Markiezen.)<br />

zenronline.eu | 81


thema markiezen<br />

Markiezen zijn de finishing touch bij dit appartementencomplex.<br />

Markiezen Nederland:<br />

‘WEET DE VAKHANDEL WEL DAT WIJ<br />

VEEL KENNIS IN HUIS HEBBEN?’<br />

Doen we in de branche wel genoeg ons best voor de eindgebruiker?<br />

Johan Hol en Aart van den Berg van Markiezen Nederland stellen die<br />

vraag regelmatig aan elkaar. “We denken dat we in de branche veel<br />

vaker elkaars sterke punten moeten benoemen. Geen overbodige<br />

luxe, want <strong>2023</strong> wordt in economische zin een turbulent jaar.”<br />

Johan Hol en Aart van den Berg zeiden het al in een interview in Z&R<br />

in 2022: ten opzichte van de coronajaren zal de branche een stapje<br />

terug moeten doen. “Misschien krimp. Of zijn we creatief genoeg om<br />

toch weer groei te genereren?”<br />

de expertise van de vakhandel, maar niemand kan alles weten. Wij<br />

hebben een prachtige showroom waar volop inspiratie kan worden<br />

opgedaan. Waarom zou je als vakhandel dan niet met je eigen klant<br />

bij ons langskomen? Het gaat voor die klant immers om veel geld.<br />

Daar hoort gewoon een goed advies bij. Voor iedere unieke situatie<br />

is er een oplossing.”<br />

Markiezen Nederland wil met zijn dealers samenwerken op basis van<br />

kennisuitwisseling. Twee weten immers meer dan één. Johan Hol en<br />

Aart van den Berg geven enkele voorbeelden.<br />

Intensieve kennisuitwisseling<br />

Markiezen Nederland probeert daarom altijd met de eindgebruiker<br />

in contact te komen. “Natuurlijk hebben we volop vertrouwen in<br />

Een keukenstudio in Boxmeer<br />

“Vorig jaar maart werden wij benaderd door Huijs Zonwering uit<br />

Boxmeer. Het ging om een project met vaste markiezen voor een<br />

82 | zenronline.eu


thema markiezen<br />

Een 5 meter brede, schuine markies (puntmodel) in Voorschoten.<br />

keukenstudio. We hebben hen eerst telefonisch en per mail geadviseerd,<br />

waarna we hebben voorgesteld om met de klant naar<br />

Culemborg te komen en onze showroom te bezoeken. De gevel<br />

bleek voor uitdagingen te zorgen. Welk soort markiezen most daarbij<br />

worden gekozen? Welke uitval en welke doorloop? Om goed te<br />

kunnen adviseren, zijn we zelf bij de eindklant gaan kijken. Mede<br />

door eerdere ervaringen hebben we een soltis 92 doek voorgesteld.<br />

Juist door alle interactie, onze betrokkenheid én onze kennis hebben<br />

we dit project samen met Huijs Zonwering kunnen uitvoeren. Tot<br />

tevredenheid van de eindklant met een prachtig eindresultaat.”<br />

Een klooster in Heemstede<br />

“In Heemstede moesten 189 markiezen worden gemonteerd bij een<br />

oud klooster dat was omgebouwd tot appartementencomplex. De<br />

Haan Westerhoff, de projectleverancier uit Drachten, nam contact<br />

met ons op om mee te denken. Zo kwamen we tot het hergebruik<br />

van de aluminium zijkappen die er al zaten. Ook vroeg men om een<br />

hele specifieke RAL-kleur. Die konden wij leveren omdat we een eigen<br />

poedercoatstraat hebben, zodat het project perfect kon worden<br />

afgewerkt. Uiteraard hebben we hier ook weer samen opgemeten en<br />

hebben we onze kennis gedeeld. Ook hebben we meegedacht hoe de<br />

markiezen op de beste en snelste manier konden worden gemonteerd.<br />

De Haan Westerhoff heeft bij dit project volop gebruik gemaakt van<br />

onze expertise om het in goede samenwerking succesvol te kunnen<br />

opleveren en te doen wat ze het beste doen: het overtreffen van de<br />

verwachtingen van de klant. Extra voordeel van deze aanpak: de eindklant<br />

merkt dat hij serieus wordt genomen en professioneel begeleid.”<br />

samen met de vakhandel tot een oplossing gekomen. De eindgebruikers<br />

waren heel erg tevreden. Ze zagen – net als bij de andere projecten<br />

– dat we samen met onze vakpartners echt ons best voor ze deden!”<br />

Ervaringen<br />

Johan Hol en Aart van den Berg zijn al twintig jaar in de branche<br />

actief, twee van de medewerkers van Markiezen Nederland zelfs al<br />

dertig jaar. “Wij hebben dus al héél veel projecten gedaan. De ervaring<br />

die we in de loop van de tijd hebben opgedaan en de kennis<br />

die we hebben opgebouwd passen we waar mogelijk toe op nieuw<br />

projecten. We durven hier gerust te stellen: als wij het niet weten,<br />

dan weet niemand het! We gaan geen uitdaging uit de weg en we<br />

worden blij van tevreden klanten. Natuurlijk staan we ook open voor<br />

kritiek en verbetering. Vraag of opmerkingen? We doen er altijd iets<br />

mee. Kortom: we zijn gewoon vakidioten die de meeste voldoening<br />

halen uit mooie en kwalitatief hoogwaardige markiezen maken!” u<br />

Een puntmarkies in Voorschoten<br />

“Een laatste voorbeeld: Markiezen Nederland is anderhalf jaar geleden<br />

door Zonservice gevraagd voor een project in Voorschoten. Het betrof<br />

een 5 meter brede markies die schuin moest weglopen. Een puntmodel<br />

dus. Al pratende, al kijkende, al rekenende, al tekenende zijn we<br />

Bij Keukenstudio Carmen heeft Markiezen Nederland zijn volledige<br />

expertise ingezet om een optimaal resultaat te bewerkstelligen.<br />

zenronline.eu | 83


markiezennederland.nl<br />

meer info 085 - 104 40 09


thema markiezen<br />

Betalux ® Markiezen:<br />

‘ONZE KUNSTSTOF KAPPEN<br />

MAKEN ONS UNIEK’<br />

Al sinds 2003 ligt de focus van Betalux ® volledig op markiezen en baldakijnen voor particuliere en commerciële toepassingen.<br />

De kappen van markiezen worden meestal vervaardigd uit hout<br />

of aluminium. Maar zeker nu de prijzen van deze grondstoffen de<br />

hoogte in schieten, zijn markieskappen van kunststof een interessant<br />

alternatief, weten ze bij Betalux ® Markiezen uit het Friese Bolsward.<br />

“Daarbij komt dat onze kunststof kappen amper van hout te onderscheiden<br />

zijn”, zegt directeur Michel Wierda.<br />

Al sinds 2003 ligt de focus van Betalux ® volledig op markiezen en<br />

baldakijnen voor particuliere en commerciële toepassingen. Hoewel<br />

de markies een nostalgische uitstraling heeft, verrast het bedrijf zo<br />

nu en dan met opmerkelijke innovaties. “Zo hebben wij een aantal<br />

jaren geleden kunststof kappen geïntroduceerd”, vertelt Michel<br />

Wierda. “Ze zijn amper van hout te onderscheiden, ongevoelig voor<br />

vocht en onderhoudsarm. Daarmee zijn wij uniek in Nederland. Met<br />

deze kappen spelen we nadrukkelijk in op de huidige trend dat<br />

consumenten steeds meer behoefte hebben aan onderhoudsarme<br />

producten. Mensen krijgen het steeds drukker. Vergeleken met<br />

jaren geleden wordt er daardoor tegenwoordig bijvoorbeeld veel<br />

minder tijd besteed aan het onderhoud van de woning. Dat merken<br />

wij, want er is steeds meer vraag naar markiezen met een kunststof<br />

kap. Die vergen immers weinig onderhoud en hebben bovendien een<br />

lange levensduur.”<br />

Krachtig verkoopinstrument<br />

Betalux ® levert aan dealers in heel Nederland, maar ook in België<br />

en Duitsland. “Met onze unieke kunststof kap hebben onze dealers<br />

een krachtig verkoopinstrument in handen dat aanslaat bij de massa”,<br />

‘Met onze unieke kunststof kap<br />

hebben onze dealers een krachtig<br />

verkoopinstrument in handen’<br />

Michel Wierda<br />

86 | zenronline.eu


thema markiezen<br />

zegt Wierda. “Als markiezenspecialist bij uitstek onderscheiden wij<br />

ons daarbij ook duidelijk van een totaalleverancier. Voor hen zijn<br />

markiezen vaak toch min of meer een buitenbeentje binnen het<br />

totale assortiment zonwering. Wij daarentegen hebben als geen<br />

ander alle kennis over dit specifieke product in huis. Voor onze<br />

dealers werkt het heel prettig dat men voor technische vragen altijd<br />

kan terugvallen op een specialist met verstand van zaken. Wijzelf<br />

hebben daar ook alle belang bij, want uiteindelijk gaat het erom dat<br />

onze markiezen door onze dealers vakkundig worden ingemeten en<br />

gemonteerd. Overigens zijn bij onze kunststof kappen de onderdelen<br />

voorgeboord, wat bij de montage behoorlijk wat tijdwinst oplevert.”<br />

Geen tropisch hardhout<br />

Hoewel de kunststof kap momenteel aan een sterke opmars bezig is,<br />

verkoopt Betalux ® ook nog steeds veel markiezen met een houten<br />

kap. Maar ook daarbij heeft het bedrijf duurzaamheid hoog in het<br />

vaandel staan. “In plaats van tropisch hardhout, dat tot massale<br />

ontbossingen leidt, gebruiken wij voor onze houten kappen yellow<br />

ceder, een duurzame houtsoort uit Noordwest-Amerika die ongevoelig<br />

is voor rot”, aldus Wierda.<br />

Nu prijzen van hout en aluminium de hoogte in schieten, zijn<br />

markieskappen van kunststof een interessant alternatief.<br />

Kunststof kappen zijn ongevoelig voor vocht, onderhoudsarm<br />

en amper van hout te onderscheiden.<br />

Bezorgen op locatie<br />

Met twee eigen vrachtwagens levert Betalux ® de markiezen altijd<br />

zelf bij de dealers af, tot in Brugge, Antwerpen en Duitsland aan<br />

toe. “Als extra service bezorgen we desgewenst ook op locatie bij de<br />

eindgebruiker waar de markies komt te hangen”, zegt Wierda, die<br />

benadrukt dat Betalux ® de markiezen niet zelf monteert. “Nee, dat<br />

laten we over aan de dealer aan wie we de te monteren markies ter<br />

plekke afleveren. Zodoende weten we dat de producten in perfecte<br />

staat worden overgedragen. Een extra voordeel is dat deze service<br />

het contact met onze dealers ten goede komt.” u<br />

zenronline.eu | 87


thema markiezen<br />

Schlappi Markiezen:<br />

‘ONZE MARKIEZEN PASSEN<br />

HELEMAAL IN DEZE TIJD’<br />

“De markies heeft een klassieke uitstraling, maar dat betekent zeker<br />

niet dat deze vorm van zonwering niet meer van deze tijd zou zijn”,<br />

zegt Dennis Schoormans, directeur-eigenaar van Schlappi Markiezen<br />

in Tilburg. “Integendeel. Markiezen combineren ook uitstekend met<br />

moderne bouwstijlen. Bovendien is een markies ook nog eens heel<br />

effectief en ideaal om op natuurlijke wijze de zonnewarmte te weren.”<br />

“De zomers worden steeds warmer”, vervolgt Schoormans. “Om het<br />

binnen toch koel te houden, worden vaak airco’s ingezet. Milieucentraal<br />

heeft berekend dat een airco gedurende de zomer 70 kilo CO 2<br />

-<br />

uitstoot. Ter vergelijking: een boom doet er drie jaar over om zoveel<br />

CO 2<br />

op te slaan.”<br />

“Zonwering houdt op een natuurlijke wijze uv-straling tegen die voor<br />

opwarming zorgt. Waar andere typen zonwering alleen de zonnestralen<br />

weren die van voren invallen, biedt een markies ook bescherming<br />

tegen zoninval aan de zijkanten. Branchevereniging Romazo<br />

geeft markiezen de maximale score voor warmtewering. Met markiezen<br />

kan de temperatuur in een ruimte op natuurlijke wijze tot wel<br />

5 graden onder de buitentemperatuur worden gehouden.”<br />

Schlappi Markiezen gaat voor duurzaamheid<br />

Voor Schlappi Markiezen is duurzaamheid meer dan een bedrijfsstrategie.<br />

Voor Dennis Schoormans is het een persoonlijke missie. “Als<br />

we om ons heen kijken, is er maar één conclusie: zo kan het niet doorgaan!<br />

In 2021 zijn we serieus werk gaan maken van duurzaamheid<br />

Markiezen combineren uitstekend met een klassieke bouwstijl.<br />

TEMPOTEST Starlight blue-doek wordt gemaakt uit gerecyclede petflessen.<br />

88 | zenronline.eu


thema markiezen<br />

Verlichting onder een markies zorgt voor sfeer.<br />

De standaard RAL-kleuren voor aluminium frames.<br />

en dat heeft al veel opgeleverd. Zo hebben we een lijn opgezet om<br />

bruikbare materialen van afgeschreven markiezen te recyclen: denk<br />

aan hout, aluminium en doek. Dat levert grondstoffen op om nieuwe<br />

producten van te maken. Maar we doen meer.”<br />

Herbekleden van markiezen<br />

“Markiesdoek blijft gemiddeld tien jaar goed, maar het frame van<br />

een markies heeft een levensduur van zeker twintig jaar. Het loont<br />

daarom om een markies te herbekleden. Via onze dealers promoten<br />

we dat volop. De eindklant krijgt, zonder dat hij er omkijken naar<br />

heeft, een markies met een splinternieuw doek waar hij nog tien<br />

jaar mee vooruit kan. Tegelijk besparen we op hout en/of aluminium.<br />

Inmiddels herbekleden we vele markiezen per jaar en besparen daarmee<br />

duizenden kilo’s hout en aluminium. Goed voor het milieu én<br />

voordelig voor de klant!”<br />

‘Het bruist van de nieuwe ideeën’<br />

“Het bruist bij Schlappi van de nieuwe ideeën”, constateert Schoormans.<br />

“We hebben nog veel meer duurzame plannen voor. Om een tipje van<br />

de sluier op te lichten: we werken op dit moment aan een duurzaam<br />

alternatief voor de grote hoeveelheid plastic verpakkingsmaterialen.<br />

Daarnaast kijken we naar een nieuwe, energiezuinige aanpak van<br />

onze logistiek.”<br />

“Verder heeft Schlappi Markiezen ook productnieuws te melden”,<br />

besluit Dennis Schoormans. “We introduceren acht nieuwe standaard<br />

RAL-kleuren voor onze aluminium frames. En we komen met<br />

een eigen collectie gemêleerde doeken. Groot voordeel van deze<br />

doeken is dat ze er langer ‘schoon’ uitzien en vouwkreukels minder<br />

zichtbaar en opvallend zijn. Kortom, ook wat betreft ons productnieuws<br />

zijn we helemaal bij de tijd!” ■<br />

Ledverlichting voor de sfeer<br />

“Sinds twee jaar produceren wij markiezen met geïntegreerde ledverlichting,<br />

een innovatie uit eigen keuken. Deze verlichting stelt horecaondernemers<br />

in staat de terrastijd te verlengen en – door het<br />

dimbare licht – sfeer op hun terrassen te creëren, en dat tegen minimale<br />

energiekosten. Het resultaat: meer omzet voor de ondernemer<br />

tegen lagere kosten. Een win-winsituatie.”<br />

Markiesdoek uit petflessen<br />

“Schlappi is de exclusieve verdeler voor Nederland van Starlight<br />

blue-doek dat gemaakt wordt uit pet. Petflessen worden verwerkt<br />

tot vezels die de belangrijkste grondstof zijn voor het doek: maar<br />

liefst 85% van het doek wordt gemaakt van dit gerecycled polyester.<br />

De impact op het milieu is navenant: 60% energiebesparing, 45%<br />

minder CO 2<br />

-uitstoot en 90% minder waterverbruik. De prestaties<br />

lijden er niet onder: het doek is elastisch en biedt meer weerstand<br />

tegen de kracht van bijvoorbeeld de wind.”<br />

Subtiele ledverlichting bij een markies in de showroom van Schlappi Markiezen.<br />

zenronline.eu | 89


ALORA<br />

Ontdek de Alora van Smits Rolluiken en Zonwering, het terrasscherm dat door zijn moderne<br />

kubistische uitstraling vele consumenten zal aanspreken. Passend bij elk type huis én<br />

gemakkelijk te monteren. Daarmee is de Alora een absolute aanwinst in uw assortiment.<br />

Meer informatie? Scan de QR-code of neem contact op met uw vertegenwoordiger.


WE DIGITIZE<br />

sterk geautomatiseerde infrastructuur<br />

garantie op kwaliteit.<br />

WE CARE<br />

BUITEN-<br />

KWALITEIT MET<br />

WEERSBESCHERMING<br />

CO2-vriendelijk energieverbruik<br />

herbruikbare containers<br />

minder snijverlies<br />

WE INNOVATE<br />

We kunnen het weer niet beïnvloeden, maar<br />

wel uw bescherming bij regen en zonneschijn:<br />

100% waterdicht en toch soepel dankzij onze<br />

nieuwe, bijzonder dunne en onzichtbare coating<br />

IPC - dat is LUMERA ALL WEATHER.<br />

Exclusief bij Sattler en gemaakt van 100 %<br />

spin-dyed acryl, kunt u kiezen uit 44 designs.<br />

Verkrijgbaar in de nieuwe collectie!<br />

Onze nieuwe Design Selector<br />

ondersteunt u in uw verkoopproces<br />

en uw klanten bij het kiezen van<br />

de juiste stof.<br />

Probeer het eens:<br />

Zip Technology<br />

ZipFix<br />

Visitex<br />

WE’VE GOT YOU COVERED!<br />

innovatieve productontwikkelingen<br />

“LET’S KEEP THINGS<br />

STRAIGHT”<br />

Door digitalisering geniet je een maximale<br />

lever betrouwbaarheid. We hanteren een<br />

Think as One-principe, waarbij onze productie<br />

een verlengstuk van jouw business vormt!<br />

Meer info? Contacteer ons!<br />

CENTRALLY LOCATED IN EUROPE<br />

www.world-of-sattler.com<br />

BELGIË<br />

Dehemlaan 27<br />

B-8900 Ieper<br />

T +32 (0)57 22 12 21<br />

info@sunconfex.be<br />

DUITSLAND<br />

Messerschmittstrasse 27<br />

D-89343 Jettingen-Scheppach<br />

T +49 (0)8225 958074 309<br />

info@sunconfex.de<br />

SAT_ANZ_Lumera AW_65x267+3_DE.indd 1 07.02.<strong>2023</strong> 09:41:24


Tekst: Stephanie Demasure Beeld: Soprofen<br />

INNOVATIE EN DIENSTVERLENING ALS TROEVEN<br />

SPECIALIST IN ZONWERING EN ROLLUIKEN<br />

ZET IN OP NEDERLANDSE MARKT<br />

Van oorsprong Frans maar ondertussen ook een bekende speler in de Benelux: Soprofen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met rolluiken,<br />

zonwering en garagepoorten hebben ze een complementair en innovatief assortiment voor de professionele markt. “Onze kwaliteit<br />

en zin voor vernieuwing willen we de komende jaren ook sterker in de Nederlandse markt zetten”, zegt Bertje Lecluyse, commercieel<br />

verantwoordelijke voor de Benelux. “De eerste signalen klinken alvast positief. Er is zeker interesse en potentieel.”<br />

Soprofen is in 1984 opgericht in Frankrijk door<br />

Tryba. Zij hadden behoefte aan een fabriek die<br />

profielen voor ramen en deuren maakte en exporteerde.<br />

Zo ontstond de Société Profilage Fenêtre,<br />

kortweg Soprofen. “Al snel kwam ook de ontwikkeling<br />

en productie van rolluiken, garagepoorten<br />

en later zonwering erbij”, legt Bertje Lecluyse<br />

‘Typerend zijn onze ontwikkelingen, waarmee we<br />

steeds een stapje verder gaan dan onze concullega’s’<br />

Bertje Lecluyse<br />

Vakkundige verwerking van lamellen in de Soprofen-productie.<br />

92 | zenronline.eu


uit. “De raam- en deurprofielen zijn ondertussen<br />

maar een nevenproduct meer. Binnen onze drie<br />

grote productgroepen zetten we elke dag verder<br />

in op productontwikkeling en innovatie. De afgelopen<br />

jaren kwam dat trouwens in een stroomversnelling,<br />

in de schoot van de Franse groep<br />

Bouyer Leroux.”<br />

De grootste steenbakker van Frankrijk heeft<br />

Soprofen een vijftal jaar geleden overgenomen.<br />

Ze hadden al twee grote fabrieken voor rolluiken<br />

en zetten zich met deze overname sterk in<br />

de renovatiemarkt. Daarnaast is Bouyer Leroux<br />

specialist in industriële oplossingen en hernieuwbare<br />

energie. Die expertise helpt ook Soprofen<br />

verder in hun R&D.<br />

Producten doorontwikkelen<br />

Bouyer Leroux is een SCOOP, een coöperatieve<br />

onderneming. Het heeft dus geen aandeelhouders<br />

en keert geen winsten uit. Dat betekent<br />

dat het geld maximaal in het bedrijf blijft en veel<br />

ruimte geeft om te investeren, onder meer in<br />

moderne productiefaciliteiten en in R&D. Bertje<br />

Lecluyse: “Zo hebben we de afgelopen jaren ons<br />

gamma volledig vernieuwd, in elke productgroep.<br />

Typerend zijn onze ontwikkelingen, waarmee we<br />

steeds een stapje verder gaan dan onze concullega’s.<br />

Denk maar aan ons Goodnight-rolluik,<br />

het meest verduisterende op de markt, en onze<br />

Screenamax, die grotere raampartijen beschermt<br />

tegen de zon met fijnere geleiders en een kleinere<br />

omkasting dan enig ander merk.”<br />

Deze woning is voorzien van rolluiken van Soprofen.<br />

De Belgische productiesite van Soprofen in Châtelet, nabij Charleroi.<br />

Soprofen staat bekend als pionier – het bedrijf<br />

stond onder meer mee aan de wieg van de voorzetrolluiken<br />

en -screens op zonne-energie – en<br />

dat heeft te maken met de aanpak van hun R&D.<br />

Bij de start van een productinnovatie voert de<br />

het bedrijf een grondig marktonderzoek uit, met<br />

bevraging van zowel de professionele klanten<br />

als particuliere eindklanten. “Hun behoeftes zijn<br />

vaak totaal anders”, weet Bertje Lecluyse. “De<br />

eindklant wil bijvoorbeeld vooral esthetiek, terwijl<br />

de plaatser zich meer focust op kwaliteit en een<br />

eenvoudige montage. De kunst zit erin die beide<br />

belangen met elkaar te matchen. Dat resulteert<br />

soms in volledig nieuwe producten, waarmee<br />

we het verschil maken. Alle rolluiken en screens<br />

voor de Beneluxmarkt produceren we trouwens<br />

in België.”<br />

“Precies die zin voor innovatie, samen met een<br />

sterke service, maakt Soprofen ook voor de<br />

De moderne productie van Soprofen in beeld.<br />

Nederlandse markt een gewilde partner”, besluit<br />

de commercieel verantwoordelijke. “Helpen bij<br />

de opstart van een bouwproject, met professionele<br />

klanten producten op maat ontwikkelen of<br />

poorten opmeten en plaatsen voor hun partners:<br />

geen moeite is ons te veel. Van oudsher bouwen<br />

we aan langetermijnrelaties, onze dienstverlening<br />

is daar nu eenmaal een bepalende factor bij. Dat<br />

willen we de komende jaren, meer dan ooit, ook<br />

in Nederland bewijzen. ■<br />

zenronline.eu | 93


Tekst: Piet Willemsen Beeld: Weinor GmbH & Co. KG<br />

WEINOR PRESENTEERT MY COLLECTIONS 2<br />

‘DE NIEUWE DOEKKUNST’<br />

Met de nieuwe uit 171 doeken bestaande collectie zonweringdoeken ‘my collections 2’ presenteert Weinor nieuwe weefseltechnieken en<br />

dessins. Twaalf dessins, die uitsluitend bij Weinor verkrijgbaar zijn, vormen een speciale highlight binnen de collectie. Bovendien zijn de<br />

doeken uit gerecycled PET, die in het afgelopen jaar zijn geïntroduceerd, uitgebreid tot een royale deelcollectie.<br />

Met een ruime selectie kleuren en structuren sluit<br />

de nieuwe driedelige collectie my collections 2<br />

aan bij uiteenlopende stijlvoorkeuren. Door hun<br />

grote verscheidenheid passen de doeken uit<br />

hoogwaardig acryl en polyester zowel bij<br />

moderne als klassieke bouwstijlen. De nieuwe<br />

collectie zonweringdoeken van Weinor is verkrijgbaar<br />

vanaf februari <strong>2023</strong>.<br />

Volledig nieuw doekbeeld:<br />

de doeken my lines<br />

Met de twaalf geselecteerde zonweringdoeken<br />

my collections, heeft de Weinor Design Studio<br />

een collectie gecreëerd die de nieuwste trends<br />

op het gebied van woondesign volgt. Terwijl<br />

bij de voorgaande fantasiestrepen eenvoudige<br />

kleurverlopen en een duidelijk herkenbaar stramien<br />

centraal stonden, heeft de Weinor Design<br />

Studio met my lines een volledig nieuw doekbeeld<br />

willen creëren. Doel was om door duidelijk<br />

van elkaar gescheiden strepen enerzijds een<br />

De collectieboeken voor de deelcollecties evermore, hi hello! en modern basics blue.<br />

architectonische indruk op te roepen en anderzijds<br />

een sfeervolle en huiselijke uitstraling te<br />

geven. De multistrepen zijn exclusief verkrijgbaar<br />

bij Weinor.<br />

Trendy doeken met structuur<br />

Naast de my collections-serie zijn de doeken ook<br />

verkrijgbaar in effen en geblokte variant. Net als<br />

enkele voorgaande collecties zijn deze doeken<br />

ontworpen met hulp van de Italiaanse doekproducent<br />

Parà Tempotest, waarmee Weinor al jaren<br />

nauw samenwerkt.<br />

De nieuwe collectie zonweringdoeken my collections 2.<br />

Onder de doeken met structuur is de categorie<br />

wilde zijde heel populair. Levendige structuren<br />

zorgen voor een uitstraling die lijkt op natuurlijke,<br />

wilde zijde. Voor het eerst konden nu ook<br />

structuren worden gerealiseerd die niet schuin<br />

lopen, maar die de kijkrichting volgen en naar<br />

de tuin leiden – net zoals bij de looprichting van<br />

94 | zenronline.eu


de R+T-innovatieprijs de speciale R+T-duurzaamheidsprijs<br />

en is daardoor verzekerd van een plaats<br />

bij de finalisten van DNP Design, een Duitse<br />

onderscheiding voor duurzaam design.<br />

Omdat Weinor hecht aan kwaliteit zijn alle<br />

doeken – ongeacht of ze zijn gemaakt van acryl,<br />

polyester of gerecycled pet – altijd spinbadgeverfd<br />

om de kleurechtheid te kunnen garanderen.<br />

Twaalf exclusieve multistrepen in diverse kleurstellingen.<br />

Met modern basics blue heeft Weinor in 2021 een<br />

collectie duurzame zonweringdoeken voor buiten op<br />

de markt gebracht<br />

Gemakkelijker verkopen met<br />

de driedelige collectie<br />

Om verschillende doelgroepen gericht te kunnen<br />

bedienen, is de nieuwe doekcollectie van Weinor<br />

opgebouwd uit drie delen. Ze omvat de deelcollectie<br />

evermore met een groot aantal tijdloze<br />

doeken in beige- en grijstinten, de deelcollectie<br />

hi hello! met kleurrijke dessins en de deelcollectie<br />

modern basics blue met de duurzame doeken van<br />

gerecycled pet.<br />

Om de verkoop te ondersteunen, ontvangen<br />

Weinor-partners naast de hangstalen van de<br />

doeken ook een driedelig collectieboek en een<br />

handige compacte collectie. Diverse reclamemiddelen<br />

zoals een roll-up, meerdere posters of het<br />

aantrekkelijke collectieboek moeten de klant<br />

attenderen op de Weinor-doeken. Voor online<br />

reclame staan berichten voor sociale media en<br />

expressieve video's ter beschikking. ■<br />

gestreepte doeken het geval is. De weinor Design<br />

Studio was ook bij deze ontwikkeling betrokken.<br />

Uitgebreide recyclingcollectie<br />

voor nieuwe doelgroepen<br />

Met modern basics blue heeft Weinor in 2021 een<br />

collectie duurzame zonweringdoeken voor buiten<br />

op de markt gebracht, bestaande uit Tempotest<br />

Starlight Blue dat voor 85% is gemaakt uit gerecycled<br />

pet. Het doek is gecertificeerd volgens de<br />

Global Recycled Standard (GRS). Deze collectie is<br />

nu uitgebreid tot 28 doeken en het is daarmee<br />

een omvangrijke deelcollectie binnen het doekassortiment<br />

van Weinor. Met de doeken uit deze<br />

collectie wil Weinor tegemoet kunnen komen aan<br />

de meest uiteenlopende behoeften van klanten.<br />

Deze duurzame zonweringdoeken hebben al<br />

zeven onderscheidingen ontvangen, waaronder<br />

de Red Dot Award en de IF Design Award.<br />

Bovendien ontving de collectie in het kader van<br />

De uitbreiding van de duurzame collectie zonweringdoeken modern basics blue.<br />

zenronline.eu | 95


Your new added value for both installation and replacement.<br />

AVIASTA ® is a new standard designed to fasten technical fabrics to the motor<br />

tube of a wide range of awnings and zipscreens.<br />

• AVIASTA ® is the ultimate solution for a quick installation of technical<br />

fabrics into the awning tube.<br />

• Bottom-up installations of the fabric make AVIASTA ® an impressive<br />

added value for your work.<br />

• AVIASTA ® can be available for all motor tube sizes.<br />

• Supplied in rolls, AVIASTA ® allows to save any waste of time and<br />

due to its special packaging it is always ready to be welded or sewn.<br />

• Due to its versatility, the installation time is now 5 times less.<br />

• Tested by the main welding machine manufacturers, AVIASTA ® provides<br />

an excellent seal for all sun-protection technical fabrics.<br />

• AVIASTA ® avoids the unpleasant wrinkles and horizontal lines shown by the<br />

majority of the systems on the market nowadays.<br />

Patent<br />

pending<br />

PLASTEX.CH<br />

Altijd een passende oplossing<br />

Samen tot geslaagde zonweringsoplossingen komen, dat<br />

doen we graag! We staan bekend om onze creativiteit en<br />

uitgekiend maatwerk. Interesse? suncircle.nl<br />

Terrasschermen Pergolazonwering Uitvalschermen Screens Rolluiken Terrasoverkapping<br />

Nijverheidsweg 22 | 3771 ME Barneveld | Telefoon: 0342 - 44 31 25 | www.suncircle.nl<br />

Spelen met licht<br />

Naamloos-3 1 20-<strong>01</strong>-21 10:39


POL-MAR-PLAST<br />

ROLLUIKEN - ZONNEWERING<br />

POL-MAR-PLAST<br />

ROLLUIKEN - ZONNEWERING<br />

POL-MAR-PLAST<br />

ROLLUIKEN - ZONNEWERING


De smarthome huiscentrale CC41 CentralControl is niet alleen functioneel, maar ook apart vormgegeven.<br />

Tekst: Jean van Pol Beeld: Becker Benelux<br />

VOOR ELKE DOMOTICA-SITUATIE EEN DUURZAME OPLOSSING<br />

‘BECKER BENELUX IS MÉÉR DAN<br />

ROLLUIKEN EN ZONWERING’<br />

Met zijn aandrijvingen en besturingen voor rolluiken en zonwering, ‘made in Germany’, biedt Becker al sinds 1921 wereldwijd oplossingen<br />

om leven, wonen en werken te vereenvoudigen. “Maar onze buismotoren zijn ook in veel andere branches toepasbaar, waaronder in rook- en<br />

brandmeldingssystemen, in de kassenbouw, in zwembadafdekkingen en de gezondheidszorg”, weten ze bij dochtermaatschappij Becker<br />

Benelux in Maastricht.<br />

Becker heeft de evolutie van buismotoren van<br />

dichtbij meegemaakt. Waar er zo’n vijfentwintig<br />

jaar geleden nog maar één type buismotor<br />

met een mechanische eindschakelaar bestond,<br />

volgden daarna buismotoren met elektronische<br />

eindschakelaar en uiteindelijk de op afstand<br />

bediende buismotoren. Becker was daarbij altijd<br />

een trendsetter, aldus een woordvoerder van<br />

Becker Benelux: “Al negentien jaar geleden<br />

introduceerden wij de Centronic met de nieuwste<br />

zendfrequentie 868,3 MHz. In de loop van<br />

de tijd zijn de motoren voorzien van een aantal<br />

extra functies, waaronder hindernisherkenning,<br />

omhoogschuifbeveiliging en doekontlasting. En<br />

anno <strong>2023</strong> kan de Centronic via de Becker-app<br />

vanaf elk punt in huis of zelfs in de hele wereld<br />

worden aangestuurd.”<br />

Centronic Plus<br />

De nieuwste generatie buismotoren van Becker<br />

heet Centronic Plus. “Het bijzondere van deze<br />

motoren is dat ze bidirectioneel werken, waardoor<br />

de actuele status van de apparaten altijd<br />

via de app kan worden opgevraagd. Zoals dat<br />

voor de meeste oplossingen van Becker geldt,<br />

zijn deze nieuwe buismotoren compatibel met<br />

de bestaande zenders en motoren van het<br />

Centronic-programma. Dat wordt door onze<br />

klanten zeer gewaardeerd. Ook nieuw in het<br />

Centronic-programma is de huiscentrale CC41,<br />

‘De buismotoren van Becker zijn dusdanig flexibel<br />

ontworpen dat ze heel breed toepasbaar zijn’<br />

98 | zenronline.eu


waardoor toepassingen in huis met de Beckerapp,<br />

smartphone, tablet of bedienpaneel eenvoudig<br />

kunnen worden bediend.”<br />

‘Deutsche Gründlichkeit’<br />

Al sinds jaar en dag onderscheidt Becker zich<br />

doordat alle producten volledig in eigen beheer<br />

op de Duitse hoofdzetel worden ontwikkeld en<br />

geproduceerd. Daardoor is ‘deutsche Gründlichkeit’<br />

altijd verzekerd. “Daarnaast staan flexibiliteit,<br />

uitstekende service en ondersteuning en korte<br />

en betrouwbare levertijden bij ons voorop. Om<br />

onze klanten in de hele Benelux optimaal te leren<br />

werken met onze systemen, bieden wij daarnaast<br />

geregeld producttrainingen aan.” In de loop der<br />

jaren is Becker zich daarbij op de meest uiteenlopende<br />

branches gaan richten. “Wij zijn méér dan<br />

alleen maar rolluiken en zonwering. De buismotoren<br />

van Becker zijn dusdanig flexibel ontworpen<br />

dat ze heel breed toepasbaar zijn. Voor elke<br />

domotica-situatie bieden wij een betrouwbare en<br />

duurzame oplossing.”<br />

De aandrijvingen van Becker Benelux zorgen<br />

onder meer op de volgende gebieden voor automatische<br />

beweging:<br />

• Rook- en brandmeldingssystemen, waarbij<br />

kan worden gedacht aan Fail Safebuismotoren<br />

voor rook- en brandwerende<br />

schermen/rolluiken<br />

• DC-aandrijvingen voor zwembadafdekkingen<br />

en verschuifbare zwembaddaken<br />

• Gemotoriseerde beschaduwingssystemen en<br />

raamsystemen voor de kassenbouw<br />

• Aandrijvingen voor het heffen of neerlaten<br />

van sporttoestellen, zoals basketbalschermen<br />

• Hulpmiddelen voor het voortbewegen en<br />

opstaan van mensen met een handicap<br />

De fraaie, in zwart uitgevoerde Becker handzender<br />

Centronic MemoControl MC441-II.<br />

In de loop van de tijd zijn de Becker-motoren voorzien van<br />

een aantal extra functies, waaronder hindernisherkenning.<br />

SolarKit SK460<br />

Bij Becker staat milieubewustzijn hoog in het<br />

vaandel. Een goed voorbeeld daarvan is de<br />

nieuwe Solar-Kit SK460: dankzij deze netstroomonafhankelijke<br />

oplossing kunnen nu ook rolluik-<br />

en screentoepassingen via een solar paneel<br />

van stroom worden voorzien. Deze innovatieve<br />

motoroplossing op zonne-energie omvat een<br />

gelijkstroom buismotor van 6 of 10 Nm, voorzien<br />

van een elektronische eindschakelaar, softstartsoftstop-systeem<br />

en blokkeerfunctie. De motoren<br />

kunnen op afstand worden bestuurd met een<br />

Centronic-zender, met dezelfde instellingen als<br />

andere van afstand bediende buismotoren. ■<br />

Becker heeft de evolutie van buismotoren van dichtbij meegemaakt.<br />

zenronline.eu | 99


GOED<br />

BESCHERMD<br />

MET ELUMATEC PROFIELBEWERKINGSMACHINES<br />

De SBZ 118 is een 3-assig profielbewerkingscentrum met optionele 5-zijdige bewerking voor geautomatiseerde CNC-bewerking van<br />

aluminium, PVC en dunwandige stalen profielen.<br />

Ervaar het zelf! Neem vandaag nog contact met ons op!<br />

SBZ118<br />

BEWERKINGSCENTRUM<br />

DE PERFECTE INTRODUCTIE TOT<br />

CNC-TECHNOLOGIE. COMPACT.<br />

SNEL. VEELZIJDIG.<br />

Alle informatie over de machine<br />

en ons pas geopend infocentrum<br />

in Mühlacker | Duitsland<br />

www.elumatec.com


PARTNER WORDEN<br />

VAN Z&R?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op zenronline.eu<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op zenronline.eu verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar zenronline.eu/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

zenronline.eu


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

A.Z.D. ZONWERING BVBA<br />

Vaartlaan 6 bus 1<br />

B-9800 DEINZE<br />

T +32 9 380 42 53<br />

F +32 9 380 42 54<br />

E info@azd.be<br />

W www.azd.be<br />

ALLROUND ZONWERING<br />

Moerasstraat 5<br />

8082 AJ ELBURG<br />

T +31 321 32 61 85<br />

E info@allroundzonwering.nl<br />

W www.allroundzonwering.nl<br />

ALUKON GMBH & CO. KG<br />

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV<br />

Watermolen 17<br />

6229 PM MAASTRICHT<br />

T +31 43 361 38 00<br />

E sales@becker-benelux.nl<br />

W www.becker-benelux.nl<br />

®<br />

BRUSTOR<br />

OUTDOOR SUN SYSTEMS<br />

BRUSTOR N.V.<br />

Muizelstraat 20<br />

B-8560 GULLEGEM<br />

T +32 56 53 18 53<br />

F +32 56 53 18 20<br />

E info@brustor.com<br />

W www.brustor.com<br />

BUILDING SHUTTERS<br />

Building Nederland/Belgie,<br />

Herlegemstraat 14<br />

B-9771 NOKERE<br />

T +32 56 60 48 11<br />

F +32 56 61 06 57<br />

E info@buildingshutters.com<br />

W www.buildingshutters.com<br />

COULISSE BV<br />

Vonderweg 48<br />

7468 DC ENTER<br />

T +31 547 85 55 55<br />

F +31 547 85 55 50<br />

E info@coulisse.com<br />

W www.coulisse.com<br />

DEPONTI BUITENLEVEN<br />

Rijnstraat 20a<br />

5347 KN OSS<br />

T +31 412 76 27 08<br />

F +31 412 76 27 07<br />

E info@deponti.com<br />

W www.deponti.com<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

EURO-BIS POEDERCOATING BV<br />

Industrieweg 7<br />

4731 SB OUDENBOSCH<br />

T +31 165 31 89 61<br />

F +31 165 32 07 29<br />

E info@eurobis.nl<br />

W www.eurobis.nl<br />

FIRST BASE GROUND SCREWS<br />

BENELUX BV<br />

Liessentstraat 9a<br />

5405 AH UDEN<br />

T +31 413 700 133<br />

E info@firstbasegroundscrews.com<br />

W www.firstbasegroundscrews.com<br />

Verkoopkantoor BeNeLux: Hans Becks<br />

Münchberger Straße 31<br />

D-95176 KONRADSREUTH<br />

T +31 6 12 58 38 00<br />

F +49 92 92 950 5210<br />

E info@alukon.com<br />

E hans.becks@alukon.com<br />

W www.alukon.com<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 5 635 35 33<br />

F +32 5 635 80 48<br />

W www.copaco.be<br />

DICKSON CONSTANT<br />

Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109<br />

F-59443 WASQUEHAL CEDEX<br />

T +33 3 20 45 59 59<br />

F +33 3 20 45 59 00<br />

E contact@dickson-constant.com<br />

W www.dickson-constant.com<br />

GUILLAUME JANSSEN NEDERLAND B.V.<br />

Braunstraat 1<br />

8<strong>01</strong>3 PR ZWOLLE<br />

T +31 38 467 00 10<br />

E info@gjbv.nl<br />

W www.gjbv.nl<br />

ALUPROF<br />

Zeelsebaan 61<br />

B-9200 DENDERMONDE<br />

T +32 5 225 81 10<br />

E aluprof-vlaanderen@aluprof.eu<br />

W www.rolluiken.aluprof.eu<br />

COPAHOME NV<br />

Meensesteenweg 137<br />

B-8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 35 32 33<br />

T +31 162 43 73 37<br />

E info@copahome.com<br />

W www.copahome.com<br />

ELERO BENELUX<br />

Ambachtenlaan 17<br />

B-30<strong>01</strong> HEVERLEE<br />

T +32 16 38 69 00<br />

E infobenelux@elero.com<br />

W www.elero.com<br />

HAROL<br />

Poorten, zonwering en rolluiken op maat<br />

Industrieterrein 1/2, I.Z. Webbekom 1025<br />

B-3290 DIEST<br />

T +32 13 38 02 04<br />

F +32 13 31 48 03<br />

E info@harol.be<br />

W www.harol.be<br />

102 | zenronline.eu


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

HEROAL NEDERLAND B.V.<br />

Vlamovenweg 24<br />

5708 JV HELMOND<br />

T +31 485 22 50 00<br />

E nederland@heroal.com<br />

W www.heroal.de/nl<br />

HUSOL<br />

Schering 47<br />

8281 JW GENEMUIDEN<br />

T +31 38 385 60 85<br />

F +31 38 385 47 89<br />

E info@husol.nl<br />

MARKIEZEN NEDERLAND BV<br />

Pascalweg 10 A<br />

4104 BG CULEMBORG<br />

T +31 85 104 40 09<br />

E info@markiezennederland.nl<br />

W www.markiezennederland.nl<br />

MULTISOL RAAMBEKLEDING B.V.<br />

St. Hubertusstraat 4<br />

6531 LB NIJMEGEN<br />

T +31 24 359 77 77<br />

E info@multisol.nl<br />

W www.multisol.nl<br />

PALLAZZO/ ALUK ALUMINIUM<br />

Zwaarveld 44<br />

B-9220 HAMME<br />

T +32 52 48 48 48<br />

E info@aluk.be<br />

W www.aluk.be<br />

W www.aluk.nl<br />

PALMIYE BENELUX<br />

Astridlaan 276 C<br />

B-3900 PELT<br />

ROMAZO<br />

Einsteinbaan 1<br />

3439 NJ NIEUWEGEIN<br />

Postbus 2600<br />

3430 GA NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 605 64 48<br />

F +31 30 605 32 08<br />

W www.romazo.nl<br />

Contactpersoon:<br />

de heer J. de Roos<br />

roos@metaalunie.nl<br />

T +32 11 36 08 84<br />

HYLAS BV<br />

Ambachtsweg 7<br />

6662 NV ELST<br />

Postbus 61<br />

6660 AB ELST<br />

T +31 481 37 19 48<br />

F +31 481 37 37 75<br />

E info@hylas.nl<br />

W www.hylas.nl<br />

MYSUN<br />

Industriestraat 6<br />

2802 AC GOUDA<br />

T +31 182 37 03 72<br />

F +31 182 37 04 88<br />

E info@mysun.nl<br />

W www.mysun.nl<br />

E info@palmiye.be<br />

W www.palmiye.be<br />

RAINBOWSOL B.V.<br />

Fokkerstraat 6<br />

SATTLER A.G.<br />

Sattlerstraße 45<br />

A-8077 GÖSSENDORF OOSTENRIJK<br />

T +43 316 4104 550<br />

F +43 316 4104 360 550<br />

E suntex@sattler.com<br />

W www.sattler.com<br />

Nico van Hattum<br />

T +31 6 39 75 11 17<br />

E Nico.vanhattum@sattler-global.com<br />

W www.sattler-global.com<br />

4143 HJ LEERDAM<br />

I.S.P. SOFTWARE<br />

Ambachtsweg 13a<br />

6562 AZ GROESBEEK<br />

T +31 172 23 54 70<br />

E sales@ispsoftware.nl<br />

W www.ispsoftware.nl<br />

NEDERLUX<br />

Pantone 2755c Pantone 2<strong>01</strong>c Pantone 425c<br />

Landbouwweg 26<br />

3899 BE ZEEWOLDE<br />

T +31 36 785 53 72<br />

E info@nederlux.nl<br />

W www.nederlux.nl<br />

T +31 345 61 48 <strong>01</strong><br />

F +31 345 61 02 20<br />

E info@rainbowsol.nl<br />

W www.rainbowsol.nl<br />

W www.limitededition-zonwering.nl<br />

SAULEDA S.A.<br />

Travesera de las Corts, 102<br />

08028 BARCELONA/SPAIN<br />

T +34 93 339 71 50<br />

F +34 93 411 12 90<br />

E sauleda@sauleda.com<br />

W www.sauleda.com<br />

LUXAFLEX NEDERLAND B.V.<br />

Hakgriend 22<br />

3371 KA HARINDXVELD-GIESSENDAM<br />

Postbus 129<br />

3370 AC HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

T +31 184 67 42 09<br />

F +31 184 67 42 00<br />

E info@luxaflex.nl<br />

W www.luxaflex.nl<br />

NICE BENELUX SA/NV<br />

Ambachtenlaan 17<br />

B-30<strong>01</strong> LEUVEN (HEVERLEE)<br />

T +32 16 38 69 00<br />

E info@niceforyou.com<br />

W www.niceforyou.com<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.eu<br />

SCHLAPPI MARKIEZEN<br />

Lovense Kanaaldijk 135<br />

5<strong>01</strong>3 BJ TILBURG<br />

T +31 13 542 00 77<br />

E info@schlappi.nl<br />

W www.schlappi.nl<br />

zenronline.eu<br />

| 103


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.zenronline.nl/bedrijf<br />

SELVE GMBH & CO. KG<br />

Werdohler Landstraße 286<br />

D-58513 LÜDENSCHEID<br />

T +49 23 51 92 50<br />

F +49 23 51 92 51 11<br />

E export@selve.de<br />

W www.selve.de<br />

Sales Manager Benelux:<br />

Oliver Rentmeister<br />

T +32 486 13 37 46<br />

E o.rentmeister@selve.de<br />

SERGE FERRARI SAS<br />

249 Rue des Sétives<br />

F-38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN<br />

T +32 476 989 178<br />

E debby.vanmeerbeeck@sergeferrari.com<br />

W www.sergeferrari.com<br />

SOMFY NEDERLAND<br />

Jacobus Ahrendlaan 1<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

T +31 23 55 44 900<br />

E verkoop@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be<br />

SOPROFEN SAS<br />

ZA Le Bosquet-Rue de la Lisière<br />

F-67580 MERTZWILLER<br />

SUN STOCK HOLLAND B.V.<br />

Talhoutweg 16<br />

8171 MB VAASSEN<br />

T +31 578 67 72 22<br />

F +31 578 67 72 29<br />

E info@sunstock.nl<br />

W www.sunstockholland.nl<br />

SUNCIRCLE BV<br />

Postbus 148<br />

3770 AC BARNEVELD<br />

T +31 342 44 31 25<br />

F +31 342 44 30 31<br />

E info@suncircle.nl<br />

W www.suncircle.nl<br />

SUNPROTEX B.V.B.A.<br />

Albert Dehemlaan 27<br />

B - 8900 IEPER<br />

T +32 57 22 12 21<br />

F +32 57 22 12 22<br />

E info@suncofex.be<br />

W www.suncofex.be<br />

SUNWAY BENELUX B.V.<br />

Postbus 98<br />

3430 AB NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 608 31 00<br />

F +31 30 604 84 25<br />

E info@sunway.nl<br />

W www.sunway.nl<br />

T +33 38 89 05 025<br />

SIMU NEDERLAND<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 567 00 90<br />

F +31 23 567 00 95<br />

E info.nl@simu.com<br />

W www.simu.nl<br />

SIMU BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 788 84 40<br />

F +32 2 788 84 49<br />

E info.be@simu.com<br />

W www.simu.be<br />

E info@soprofen.com<br />

W www.soprofen.com<br />

STOBAG AG<br />

Sales Point International<br />

Dhr. Silvio Pescatore<br />

Pilatusring 1<br />

CH-5630 MURI<br />

Zwitserland<br />

T +41 56 675 42 00<br />

E info@stobag.com<br />

W www. stobag.com<br />

Voor Nederland<br />

SUNPARADISE EST<br />

Benderer Strasse 29<br />

FL-9494 SCHAAN<br />

T +42 3 235 54 54<br />

F +42 3 235 54 55<br />

E info@sunparadise.com<br />

W www.sunparadise.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK BV<br />

Nederland<br />

Phileas Foggstraat 28<br />

Showroom: op afspraak<br />

7825 AK EMMEN<br />

T +31 6 23 72 54 07<br />

F +31 59 138 70 86<br />

E l.bouwers@sunparadise.com<br />

TOTALLUX OUTDOOR LED SOLUTIONS<br />

Annie M.G. Schmidtweg 227-229<br />

1321 NA ALMERE<br />

T +31 36 529 17 56<br />

E outdoorsales@totallux.nl<br />

W www.totallux.com<br />

TOTALLUX NEDERLAND<br />

Lotte Oostrum<br />

T +31 (0)6 43 24 73 90<br />

E lotte@totallux.nl<br />

TOTALLUX BELGIË<br />

Stephen Raithel<br />

T +31 (0) 6 41 32 04 08<br />

E stephen@totallux.nl<br />

PROFESSIONELE TUIN- EN<br />

HORECAPARASOLS, UIT VOORRAAD<br />

LEVERBAAR<br />

Industrieweg 210<br />

5683 CH BEST<br />

T +31 499 37 53 27<br />

F +31 499 37 69 76<br />

E info@parasols.nl<br />

W www.parasols.nl<br />

Wouter van der Zanden<br />

+31 6 47 40 39 39<br />

wouter.vanderzanden@stobag.com<br />

Voor België<br />

Luc Anné<br />

+32 (0) 476268950<br />

Luc.anne@stobag.com<br />

SUNPARADISE ALUTECHNIEK<br />

VERTRIEBS GMBH<br />

Belgie, Showroom: op afspraak<br />

Oud-Strijdersstraat 74<br />

3020 HERENT<br />

T +32 49 489 93 07<br />

F +32 16 89 35 20<br />

E d.lariviere@sunparadise.com<br />

UNILUX B.V.<br />

Schouwrooij 18<br />

5281 RE BOXTEL<br />

Postbus 2<strong>01</strong><br />

5280 AE BOXTEL<br />

T +31 411 67 79 53<br />

E info@unilux.nl<br />

W www.unilux.nl<br />

104 | zenronline.eu


VSA BENELUX BV<br />

Gessel 2<br />

3454 MZ DE MEERN<br />

T +31 30 20 68 14 98<br />

E info@vsa-benelux.com<br />

W www.vsa-benelux.com<br />

ZONNESCHERMEN<br />

TERRASOVERKAPPINGEN<br />

GLASOASES ®<br />

WEINOR B.V.<br />

Zuiderzeelaan 17<br />

8<strong>01</strong>7 JV ZWOLLE<br />

T +31 800 0934667<br />

E weinorbenelux@weinor.de<br />

W www.weinor.nl<br />

W www.weinor.be<br />

WENDT AGENTUREN B.V.<br />

Heereweg 21<br />

2161 AC LISSE<br />

T +31 252 51 69 38<br />

E info@ziptraknederland.nl<br />

W www.ziptraknederland.nl<br />

WAREMA NEDERLAND B.V.<br />

Schepenlaan 3<br />

6002 EE WEERT<br />

T +31 495 87 <strong>01</strong> 50<br />

E info@warema.nl<br />

W www.warema.nl<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

E wilms@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

WINSOL<br />

Roeselaarsestraat 542<br />

B 8870 IZEGEM<br />

T +32 51 33 18 11<br />

E info@winsol.be<br />

W www.winsol.be<br />

W www.pergola-so.nl<br />

zenronline.eu | 105


Nieuw screendoek<br />

Speciaal voor uw Zipscreen<br />

Veozip<br />

Het nieuwe screendoek, speciaal<br />

ontwikkeld voor verticale<br />

zipscreens die de zonwerende<br />

prestaties, het comfort en de<br />

uitstraling van uw woning of<br />

commercieel pand verbetert<br />

Filtert tot 96% van<br />

de UV-straling<br />

15 kleuren beschikbaar<br />

Creëer trendy en warme<br />

sferen<br />

Tel. +32 476 989178<br />

E-Mail benelux@sergeferrari.com<br />

Web sergeferrari.com


Zonweringdoek<br />

Beschermt • Bespaart • Bezorgt sfeer<br />

Wil jij ook als eerste de nieuwe acryl collectie kunnen tonen?<br />

Bestel dan nu het nieuwe Tibelly stalenmateriaal via<br />

www.tibelly.nl/nieuwe-collectie<br />

Voor iedere verkochte meter doek doneert<br />

Tibelly aan KWF, strijd jij mee?


Bouw mee aan een wereld<br />

vol natuurlijke verkoeling<br />

Harol is een Belgisch familiebedrijf, opgericht in 1946. Met een compleet aanbod<br />

aan innovatieve oplossingen is Harol één van Europa’s meest vooruitstrevende<br />

fabrikanten van zonneschermen, screens, verandazonwering, rolluiken, pergola’s en<br />

terrasoverkappingen. Harol is gevestigd in Diest en exporteert naar meer dan 30 landen.<br />

Dagelijks staan 300 gepassioneerde vakmensen garant voor premium oplossingen op<br />

het gebied van functionaliteit, kwaliteit en bekroond design.<br />

Met het bedrijfsmotto “We believe in natural cooling” werkt Harol aan een groene<br />

toekomst vol duurzame oplossingen die gebouwen natuurlijk en energie-efficiënt<br />

verkoelen. Bouw jij mee?<br />

Wil jij ook Harol<br />

verdeler worden?<br />

Contacteer onze commerciële<br />

dienst Benelux.<br />

✉ sales@harol.com<br />

+32 (0)13 38 <strong>01</strong> 11<br />

Ontdek ons volledig gamma<br />

op www.harol.com<br />

Zonwering - Rolluiken - Terrasoverkappingen<br />

harolworldwide

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!