15.02.2023 Views

MAX snelstart handleiding NL

MAX snelstart handleiding NL - Envirlift vloerdragers

MAX snelstart handleiding NL - Envirlift vloerdragers

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VERSTELBARE<br />

VLOERDRAGERS<br />

<strong>MAX</strong> Series<br />

SNELSTART HANDLEIDING<br />

<strong>MAX</strong> 550-750<br />

van 550 mm tot 750 mm<br />

<strong>MAX</strong> 750-950<br />

van 750 mm tot 950 mm<br />

HOOGTEBEREIK:<br />

<strong>MAX</strong> 350-550<br />

van 350 mm tot 550 mm<br />

<strong>MAX</strong> 045-075<br />

van 45 mm tot 75 mm<br />

<strong>MAX</strong> 075-150<br />

van 75 mm tot 150 mm<br />

<strong>MAX</strong> 150-350<br />

van 150 mm tot 350 mm<br />

VLOERDRAGER:<br />

ZELFNIVELLERENDE KOP:<br />

VOETHELLINGCORRECTOR:<br />

Envirolift vloerdragers<br />

www.fiberplastcirculair.nl<br />

info@fiberplastcirculair.nl<br />

(+31 ) 0512-544 715


<strong>MAX</strong> SYSTEEMELEMENTEN:<br />

TOEBEHOREN:<br />

<strong>MAX</strong> S1<br />

Dragerkop S1<br />

<strong>MAX</strong> S2<br />

Dragerkop S2<br />

<strong>MAX</strong> S3<br />

Dragerkop S3<br />

L3/L5<br />

Voegblad 3/5 mm<br />

SH145<br />

Vulrubber<br />

1,5 mm<br />

LE<br />

Zelfnivellerende kop<br />

0 - 6%<br />

TN1<br />

Schroef TN1<br />

TN2<br />

Schroef TN2<br />

TN3<br />

Schroef TN3<br />

Nastelsleutel<br />

Snelsteller<br />

Windbeveiliging<br />

<strong>MAX</strong> P1<br />

Dragervoet P1<br />

<strong>MAX</strong> P2<br />

Dragervoet P2<br />

<strong>MAX</strong> P3<br />

Dragervoet P3<br />

SC<br />

Voetcorrector<br />

0 - 8%<br />

DDPWA<br />

Randdilatatie clip<br />

8-12mm<br />

SBR 200x200<br />

SBR Vulplaat<br />

200 x 200 mm<br />

dikte 4 | 8 | 10 mm<br />

D3 / D5<br />

Tegelkruis <strong>MAX</strong><br />

3 or 5 mm<br />

AD<br />

Balksteun<br />

28 mm hoog<br />

DS <strong>MAX</strong><br />

Koppelbus<br />

200 mm<br />

TRAPLOOS BIJSTELLEN:<br />

AFSTELLEN NA PLAATSING MET AFSTELSLEUTEL:


VLOERDRAGER BIJ VIERHOEKIGE TEGELS - GEBRUIK VOETCORRECTOR OF ZELFNIVELLERENDE KOPCORRECTOR:<br />

A<br />

TEGELKRUIS<br />

B<br />

ZELFNIVELLERENDE KOP<br />

VOOR PLAATSING LANGS MUUR - VERWIJDER TWEE TEGELVOEGJES:<br />

A<br />

TEGELKRUIS<br />

B<br />

ZELFNIVELLERENDE KOP


COMPOSIET OF HOUTEN TERRASSEN - GEBRUIK BALKSTEUN<br />

BALKSTEUN<br />

A<br />

Klik de balksteun in de daarvoor<br />

bedoelde gaten in de kop van de<br />

drager<br />

Bevestig het fundatieprofiel aan<br />

de balksteun middels een schroef<br />

TOEBEHOREN AFHANKELIJK VAN ONDERGROND<br />

A) Bij een harde ondergrond (beton, hout, steen etc.) heeft u geen extra accessoires nodig. Gebruik vulrubbers tussen tegel en vloerdrager (A).<br />

B) Bij een zachte ondergrond (asfalt, PVC, watermembraan, XPS) adviseren wij een vulplaat onder de vloerdrager te plaatsen(B).<br />

C) Voor oppervlaktes met een helling van meer dan 1,5% raden wij aan om een zelfnivellerende kop (C1) of een voetcorrector (C2) te gebruiken.<br />

D) U kunt de vloerdragers met een bevestigingsplug aan de ondergrond fixeren. Zorg ervoor dat u het watermembraan (D) niet beschadigt.<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

1<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!