15.02.2023 Views

SPIRAL snelstart handleiding NL

SPIRAL snelstart handleiding NL - Envirolift vloerdragers

SPIRAL snelstart handleiding NL - Envirolift vloerdragers

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VERSTELBARE<br />

VLOERDRAGERS<br />

<strong>SPIRAL</strong> SERIES<br />

SNELSTART HANDLEIDING<br />

HOOGTEBEREIK<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

10-17<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

17-30<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

30-50<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

50-70<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

70-90<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

90-110<br />

van 10 mm<br />

tot 17 mm<br />

van 17 mm<br />

tot 30 mm<br />

van 30 mm<br />

tot 50 mm<br />

van 50 mm<br />

tot 70 mm<br />

van 70 mm<br />

tot 90 mm<br />

van 90 mm<br />

tot 110 mm<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

110-130<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

130-150<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

150-170<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

170-190<br />

<strong>SPIRAL</strong><br />

190-210<br />

van 110 mm<br />

tot 130 mm<br />

van 130 mm<br />

tot 150 mm<br />

van 150 mm<br />

tot 170 mm<br />

van 170 mm<br />

tot 190 mm<br />

van 190 mm<br />

tot 210 mm<br />

Envirolift vloerdragers<br />

www.fiberplastcirculair.nl<br />

info@fiberplastcirculair.nl<br />

(+31 ) 0512-544 715


ELEMENTEN VAN HET SYSTEEM:<br />

AANVULLENDE ELEMENTEN:<br />

TOE TE PASSEN OP DE KOP<br />

VOOR TEGELS<br />

VOOR BALKEN<br />

D3 / D5<br />

Tegelkruis<br />

3 of 5 mm<br />

BALKSTEUN<br />

Balksteun voor<br />

draagbalk<br />

1.5 MM<br />

Vulrubber<br />

DRAGERKOP 10-17<br />

DRAGERKOP 17-30<br />

DRAGERKOP 30-50<br />

DRAGERKOP 70-90<br />

Randdilatatie clip<br />

DRAGERVOET<br />

10-17<br />

DRAGERVOET<br />

17-30<br />

DRAGERVOET<br />

30-50<br />

DRAGERVOET<br />

70-90<br />

16 MM<br />

Zelfnivellerende kop<br />

0 - 6%<br />

VERGROOT HET BEREIK MET<br />

60 MM<br />

DS 60<br />

Koppelbus<br />

60 mm<br />

TRAPSGEWIJZE HOOGTEVERSTELLING:<br />

DRAAI DE DRAGERKOP OM DE HOOGTE AAN TE PASSEN. ELKE<br />

STAP IS ONGEVEER 1 MM.<br />

200x200<br />

SBR Vulplaat<br />

200 x 200 mm<br />

dikte 4 | 8 | 10 mm<br />

ONDER DE VOET


TEGELKRUIS DIE 4 HOEKEN VAN DE TEGEL ONDERSTEUNT - GEBRUIK EEN TEGELKRUIS OF ZELFNIVELLERENDE KOP:<br />

VLAK OPPERVLAK<br />

KOPSTUK<br />

OPPERVLAK MET HELLING<br />

ZELFNIVELLERENDE KOP<br />

A<br />

D3 / D5<br />

B<br />

MAX<br />

16MM<br />

0-7%<br />

DRAGER LANGS DE MUUR - BREEK TWEE TEGENOVER ELKAAR LIGGENDE VOEGBLADEN AF:<br />

VLAK OPPERVLAK<br />

DRAGERKOP<br />

OPPERVLAK MET HELLING<br />

ZELFNIVELLERENDE KOP<br />

A<br />

B<br />

D3 / D5<br />

MAX<br />

16MM<br />

0-7%


VOOR HOUTEN OF COMPOSIET TERRASSEN - GEBRUIK BALKSTEUN:<br />

BALKSTEUN VOOR DRAAGBALK<br />

A<br />

DRAGERKOP<br />

KLIK DE BALKSTEUN IN DE GATEN VAN DE<br />

DRAGERKOP<br />

BALKSTEUN<br />

BEVESTIG DE DRAAGBALK AAN DE<br />

BALKSTEUN MET EEN SCHROEF<br />

AANVULLENDE ACCESSOIRES ZIJN AFHANKELIJK VAN HET PROJECTTYPE:<br />

A) Bij een harde geëgaliseerde ondergrond (beton, hout, steen enz.) zijn geen toebehoren vereist.<br />

B) Bij een zachte geëgaliseerde ondergrond (dakleer, waterdichting, styrodur, XPS, enz.) wordt een SBR vulplaat aanbevolen.<br />

C) Bij een ondergrond met een aanzienlijke helling, die zowel hard als gevoelig is, wordt aanbevolen om de zelfnivellerende kop (C) te gebruiken.<br />

Optioneel kan een SBR vulplaat onder de voet worden gebruikt om gevoelige oppervlakken te beschermen.<br />

D) Bij een ondergrond waarop steunen moeten worden bevestigd (D) is het mogelijk om de drager aan de ondergrond te fixeren.<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!