15.02.2023 Views

Envirolift brochure

Brochure Envirolift verstelbare vloerdragers

Brochure Envirolift verstelbare vloerdragers

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VERSTELBAAR VLOERDRAGERSYSTEEM<br />

OPHOOGSYSTEEM VOOR TEGELS & VLONDERS<br />

www.fiberplastcirculair.nl


SUPPORT PADS<br />

TEGELS<br />

SPIRAL SERIES<br />

TEGELS &<br />

DECKING


STANDARD SERIES<br />

TEGELS &<br />

DECKING<br />

MAX SERIES<br />

TEGELS &<br />

DECKING


SUPPORT PADS<br />

2 / 8 / 10 / 15 / 16 MM<br />

Niet verstelbare tegeldragers voor<br />

kleine ophogingen.<br />

2 MM 8 MM 10 MM 15 MM 16 MM<br />

002<br />

008<br />

MINIMALE HOOGTES<br />

Materiaal: PP, PC of RUBBER<br />

RUBBER<br />

Hoge geluidsabsorberende eigenschappen<br />

010<br />

015<br />

016<br />

STAPELBAAR EN MODULAIR<br />

Modulaire tegeldragers die erg makkelijk rondom<br />

hoeken of randen zijn te plaatsen<br />

HOGE DRAAGKRACHT<br />

Zeer hoge statische draagkracht, meer dan 2000<br />

kg!<br />

TEGELS


SPIRAL SERIES<br />

10-50 MM<br />

Voor lage voerophogingen binnen<br />

of buiten.<br />

10-17 MM 17-30 MM 30-50 MM<br />

ZELFNIVELLEREND<br />

Corrigeert automatisch hellingen tot 6%<br />

Opvulrubber<br />

Zelfnivellerend<br />

LAGE HOOGTES<br />

In hoogte verstelbaar vanaf 10 mm<br />

HOOG BELASTBAAR<br />

Statische draagkracht van 1900kg<br />

Voegkruis<br />

3 of 5 mm<br />

HOOGTE REGELING<br />

Verstelbaar in stappen van 1 mm<br />

Dragerkop<br />

Dragervoet<br />

MAKKELIJK IN GEBRUIK<br />

Snel en makkelijk te plaatsen<br />

TEGELS<br />

DECKING


STANDARD SERIES<br />

30-420 MM<br />

Multifunctionele oplossing voor vrijwel<br />

alle zwevende vloeroppervlakken.<br />

30-45 MM 45-70 MM 70-120 MM 120-220 MM 220-320 MM<br />

320-420 MM<br />

Balksteun<br />

Voegkruis<br />

3 of 5 mm<br />

ZELF NIVELLERING<br />

Corrigeert automatisch hellingen tot 7%<br />

VEELZIJDIG HOOGTEBEREIK<br />

Voegbladen<br />

3 of 5 mm Hoogteregeling van 30 tot 420 mm<br />

Vulrubber<br />

Zelfnivellerend<br />

HOGE BELASTING<br />

Verdeeld belastbaar tot wel 1000 kg<br />

Dragerkop<br />

Schroefstuk<br />

HOOGTE REGELING<br />

Eenvoudig in hoogte af te stellen<br />

COMPLEET SYSTEEM<br />

Breed scala aan aanvullende accessoires<br />

Dragervoet<br />

TEGELS<br />

DECKING


MAX SERIES<br />

45-950 MM<br />

Voor veeleisende of zwaarbelaste<br />

projectvloeren.<br />

45-75 MM 75-150 MM 150-350 MM 350-550 MM<br />

550-750 MM<br />

750-950 MM<br />

Opvulrubber<br />

HELLING NIVELLERING<br />

8% met hellingcorrector<br />

6% met zelfnivellering<br />

Kopcorrector<br />

GROTE HOOGTES HAALBAAR<br />

Tot wel 950mm<br />

Dragerkop<br />

VOOR PROFESSIONALS<br />

Een draagkracht van wel 1700 kg<br />

Schroefstuk<br />

Dragervoet<br />

WINDRESISTENT<br />

Ontworpen om hoge windbelastingen te<br />

weerstaan<br />

BEUGELSYSTEEM<br />

MAX-vloerdragers kunnen worden verstevigd voor<br />

toepassingen waar extra stabiliteit gewenst is<br />

Helling<br />

corrector<br />

TEGELS<br />

DECKING<br />

* Gedetailleerde waardes voor individuele hoogtes worden weergeven in de technische specificatie.


www.fiberplastcirculair.nl<br />

www.fiberplastcirculair.nl/contact<br />

Fiberplast circulair B.V.<br />

De Kletten 10, 9206 BA Drachten<br />

E-mail: info@fiberplastcirculair.nl<br />

Telefoon: (+31) 0512-544715

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!