15.02.2023 Views

Business Vlaanderen 01 2023

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN WWW.BUSINESSVLAANDEREN.BE<br />

BV<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM<br />

VOOR VLAANDEREN<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

Interview Henk Vansteenkiste,<br />

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN<br />

Karin Scheerlinck en Pascal Verdonck<br />

“We hebben een zeer gunstig<br />

biotoop voor innovatie in de zorg”<br />

Dossier Industry<br />

“Elke machine moet slim,<br />

performant en energie-efficiënt zijn”<br />

BUSINESS VLAANDEREN<br />

nummer 1 <strong>2023</strong><br />

januari - februari<br />

www.businessvlaanderen.be<br />

NR. 1 - <strong>2023</strong><br />

Regiospecials<br />

Kortrijk en Sint-Niklaas


De toekomst krijgt vorm.<br />

Sportief en veilig. ZOnder compromissen<br />

16.3 - 17.8 KWH/100KM | 0 G CO2/KM (WLTP)<br />

Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.<br />

Milieuinformatie KB 19/03/2004 : www.volvocars.be<br />

Afgebeeld model ter illustratie.<br />

Geen compromissen<br />

Bij de C40 Recharge moet u niet kiezen tussen vermogen en verantwoord rijden. Ga gewoon<br />

zitten, rijd weg en geniet van de comfortabele bediening met één pedaal en vlotte<br />

acceleraties. Zonder CO₂uitstoot. De C40 Recharge is verkrijgbaar met een dubbele<br />

of enkele motor. De Single-motor drijft voortaan de achterwielen aan. Zo is uw wagen<br />

krachtiger en wendbaarder, voor nog meer rijplezier. Maak snel een afspraak!<br />

Brugge<br />

Gistelse steenweg 276<br />

T 050 40 60 60<br />

Oostende<br />

Ankerstraat 16<br />

T 059 32 09 82<br />

Roeselare<br />

Kleine Weg 241<br />

T 051 27 20 00<br />

Tielt<br />

Pittemsesteenweg 22<br />

T 051 42 75 00<br />

Veurne<br />

Nieuwpoortkeiweg 28<br />

T 058 31 12 43<br />

Zarren<br />

Esenstraat 82<br />

T 051 56 72 91


Een realisatie van


In Memoriam<br />

Bert Louwers (1956-<strong>2023</strong>)<br />

Geheel onverwacht overleed op 2 januari <strong>2023</strong> Bert Louwers, oprichter van Louwers<br />

Uitgeversorganisatie (nu Louwers Mediagroep). Bert werd slechts 66 jaar.<br />

De eindigheid van het leven versloeg een ondernemer in hart en nieren én een<br />

geweldig mens. Wij kunnen het nog steeds niet bevatten.<br />

We koesteren in deze verdrietige tijd vele mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld<br />

de zorgzaamheid van Bert voor zijn medewerkers. Als er wat te vieren was, dan<br />

regelde hij dat. Zelfs vorige zomer nog: een feest op een partyboot ter ere van<br />

het 35-jarig bestaan van het bedrijf. Iedereen die er was, van directe collega’s tot<br />

freelancers en van leveranciers tot klanten, werd in de watten gelegd. Een event om<br />

nooit te vergeten. De hele dag had Bert een brede glimlach op zijn gezicht. Dit was<br />

voor hem genieten, genieten en nog eens genieten omdat… alle gasten genoten!<br />

Bert wist bovendien als geen ander wat de essentie van succesvol ondernemerschap<br />

was. Inspirerend waren zijn verhalen over de start van Louwers Mediagroep. Met<br />

helemaal niets, pleegde hij gepassioneerd zijn eerste verkoopgerichte telefoontjes.<br />

Op zolder thuis richtte hij een kantoor in. Uiteraard zijn haren keurig gekamd,<br />

altijd een fris overhemd aan en niet op pantoffels aan z’n bureau maar wél met<br />

keurige schoenen. Alleen zó kwam hij in de juiste mindset van verkoop, groei en<br />

ondernemerschap. Hij nam niet alleen zijn klanten serieus maar ook zijn eigen<br />

ambities en dromen.<br />

En wat te denken van het prachtige pand in Weert of de unieke locatie van de<br />

Belgische vestiging in Oostkamp: Bert ging voor zakelijke klasse. Tot in detail wist<br />

hij dat het verhaal van Louwers Mediagroep moest kloppen om te kunnen groeien<br />

en bloeien.<br />

In de afgelopen jaren delegeerde hij werkzaamheden naar zijn zoon Stefan en Wim,<br />

die de zaak stapsgewijs overnamen. Natuurlijk was dit niet altijd even eenvoudig<br />

voor Bert. Zijn bedrijf was immers zijn kindje. Maar hij begreep als geen ander<br />

dat een geleidelijke overdracht een voorwaarde was voor de continuïteit van de<br />

organisatie. Daarmee nam hij als vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid: zorg<br />

voor de medewerkers, hun gezinnen én het netwerk rondom Louwers Mediagroep.<br />

Dat mocht niet stoppen!<br />

Bert, de ondernemer én mentor voor velen, blijft daarom voor ons altijd de man van<br />

een gezonde, menselijke en verstandige blik op de toekomst. Helaas werd hem die<br />

toekomst niet meer gegund.<br />

Wij wensen zijn echtgenote Mariëlle, zijn zoon Stefan, schoondochter Zoë en<br />

kleinzoon James sterkte en kracht om dit verlies een plekje te kunnen geven. Wij<br />

hopen dat ze niet alleen troost ervaren uit ons warme medeleven maar ook uit de<br />

prachtige onuitwisbare herinneringen aan Bert.


Straight-Line podcast<br />

DE LEIDERSCHAPSDIALOOG MET DIEPGANG EN INHOUD<br />

Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek<br />

over radicaal effectief leiderschap in<br />

turbulente tijden, en over winnen in het<br />

leven. In de Straight-Line podcast worden<br />

onderwerpen besproken die anderen liever<br />

uit de weg gaan. Wij weten dat zakelijk<br />

leiders niets hebben aan goed klinkende<br />

theorieën. Ze halen echter wel veel waarde<br />

uit brutale eerlijkheid, diepgang en reflectie.<br />

Beluister de pocast en groei als leider.<br />

straightineleadership.com/podcast


VOORWOORD<br />

... en de boer,<br />

hij ploegde voort.<br />

Beste lezer,<br />

Het jaar <strong>2023</strong> was amper begonnen of de verkiezingscampagne van<br />

2024 werd ingezet. Liefst 15 maanden voor de geplande Vlaamse,<br />

federale en Europese verkiezingen lijken onze bewindvoerders<br />

meer bezig met zichzelf en de ‘politique politicienne’ dan met<br />

het algemeen belang. Terwijl er toch nog een pak werk op de<br />

plank ligt …<br />

Profileringsdrang en het eigen grote gelijk overheersen nu al het<br />

regeringswerk. In die mate dat de regering-De Croo vleugellam<br />

lijkt, nog voor ze aan echt grote hervormingen is toegekomen. Het<br />

lot van de Vivaldi-ploeg werd gereduceerd tot het openhouden van<br />

de winkel en het vermijden van grote accidenten. Dat er uitdagingen<br />

wachten om de arbeidsmarkt verder te dynamiseren, om de<br />

energiebevoorrading te verzekeren, om de competitiviteit van onze<br />

bedrijven te herstellen of de fiscaliteit te hervormen, is schijnbaar<br />

niet of nauwelijks meer van tel.<br />

Tijdens het rondetafelgesprek voor deze editie van <strong>Business</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> zagen de vertegenwoordigers van de sectorfederaties<br />

de bui al hangen: “Liever geen beslissing, dan een slechte<br />

beslissing”. Op pagina 26 zal u lezen dat er best wel wat<br />

dreigende wolken boven onze economie hangen en dat de<br />

arbeidsdeal allerminst een oplossing biedt voor het probleem<br />

van de krapte op de arbeidsmarkt.<br />

Zal Vivaldi nog iets bereiken? Haalt de regering de eindmeet?<br />

Hoe het verder gaat, is niet te voorspellen. Wel is zeker dat<br />

momenteel vooral de politici zelf momenteel voedingsbodem geven<br />

aan de antipolitiek. En voor ondernemend <strong>Vlaanderen</strong> betekent dat<br />

meer dan ooit: wat er ook gebeurt (of niet gebeurt), reken niet op<br />

het beleid maar op de eigen kracht van je bedrijf, je vermogen om te<br />

innoveren en het talent van je medewerkers. Zoals het spreekwoord<br />

voorschrijft: … en de boer, hij ploegde voort.<br />

Ik wens u veel leesplezier toe<br />

Björn Crul<br />

Hoofdredacteur<br />

businessvlaanderen.be<br />

7


www.businessvlaanderen.be<br />

Jaargang 5 • Nummer 1 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Anse Keisse<br />

Björn Crul<br />

Redactieteam<br />

Anse Keisse, Bavo Boutsen, Björn Crul,<br />

Geert Vancauwenberge, Hanne Verhaegen,<br />

Johan Debaere, Josefien De Bock,<br />

Karel Cambien, Roel Jacobus,<br />

Roeland Van Den Driessche<br />

Projectmanagement<br />

Filip Deckmyn,<br />

f.deckmyn@louwersmediagroep.be<br />

+32 479 97 95 13<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar: traffic@louwersmediagroep.be<br />

34<br />

52<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen, wordt het<br />

abonnement automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Het wordt verspreid op basis van betaalde<br />

abonnementen en controlled circulation.<br />

Naast de verspreiding gericht op het regionale<br />

bedrijfsleven, wordt <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong><br />

tevens verspreid als informatiebron naar<br />

bedrijven en instellingen waar uw doelgroep<br />

veel komt. Bestuurders en politici ontvangen<br />

<strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> gratis.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die<br />

gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Legal<br />

De klok tikt voor wie nog oude inkomsten<br />

Coverinterview<br />

“Nu is het momentum om te innoveren<br />

in onze gezondheidszorg” 12<br />

Speels kantoor voor<br />

Roeselaarse creatievelingen 18<br />

Carte blanche<br />

Corona forceerde digitalisering,<br />

de crisis forceert decarbonisering 20<br />

“Een ideaal middel voor grotere zichtbaarheid<br />

én herkenbaarheid van bedrijven” 22<br />

“We hebben collectief de waarde<br />

van de kust herontdekt” 24<br />

“Ook spreeuwen en vleermuizen vinden<br />

een thuis in onze projecten” 26<br />

Rondetafel Sectorfederaties<br />

“Liever geen nieuwe maatregelen, dan slechte” 28<br />

Dossier Industry<br />

“Elke machine moet slim, performant en<br />

energie-efficiënt zijn” 34<br />

“We blijven investeren om de concurrentie<br />

voor te blijven” 36<br />

“Technologische innovatie kan niet<br />

zonder menselijke touch” 39<br />

“We geven ondernemingen die het nodig hebben<br />

extra ademruimte” 42<br />

Regiospecial Kortrijk<br />

“We willen het ondernemerschap een boost geven<br />

met een préstartersdag” 44<br />

“Meer dan ooit waken we over de kwaliteit<br />

van onze events” 50<br />

“Een discrete transactie zonder publiciteit<br />

kan ook snel gaan” 52<br />

“Een ervaren partner die ons proactief<br />

informeert” 54<br />

De hele wereld kan aardappelen van bij ons<br />

wel smaken 56<br />

“Zoeken naar het ei van Columbus” 58<br />

“Elektrisch rijden vraagt om nieuwe<br />

oplossingen” 60


INHOUD<br />

18<br />

74<br />

In het nieuws<br />

“Een staaltje toparchitectuur, maar ook<br />

een emotioneel eerbetoon” 63<br />

Het cijfer<br />

56,5% 65<br />

Regiospecial Sint-Niklaas<br />

“Tegen 2030 kan de circulaire economie<br />

1000 nieuwe jobs opleveren” 66<br />

Reportage<br />

Zo wapen je je onderneming tegen cyberrisico’s 70<br />

In het nieuws<br />

“Een praktische kijk op overdracht van<br />

familiebedrijven” 73<br />

84<br />

96<br />

Mobiliteit<br />

“Een elektrische wagen kiezen is<br />

specialistenwerk” 84<br />

“We hebben de professionalisering van<br />

de laadpalenmarkt met glans doorstaan” 86<br />

Vijf argumenten om over te stappen<br />

op elektrisch rijden 88<br />

BV Insights<br />

7 tips voor een succesvolle integratie na<br />

een overname 90<br />

“Storytelling en een concept versterken je merk<br />

en product” 92<br />

Haal jij het maximale uit overheidssteun? 94<br />

Werken aan sterke merken in Malawi 96<br />

COVERSTORY<br />

12<br />

Bijna drie jaar geleden brak de coronapandemie<br />

in alle hevigheid los. Wat is het<br />

effect geweest op de innovatie in de zorg?<br />

En waar liggen vandaag de kansen voor<br />

bedrijven die actief zijn in medische technologie?<br />

Een boeiend gesprek met Henk<br />

Vansteenkiste, Karin Scheerlinck en Pascal<br />

Verdonck.<br />

De balans<br />

“Een onderneming is meer dan een machine<br />

om geld te maken” 74<br />

Reportage<br />

Welzijn op het werk was nog nooit zo belangrijk 81<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en<br />

meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

www.businessvlaanderen.be<br />

businessvlaanderen.be<br />

9


<strong>2023</strong> BETEKENT HET EINDE VAN DE SPONTANE FISCALE REGULARISATIERONDE<br />

DE KLOK TIKT VOOR WIE NOG OUDE<br />

INKOMSTEN WIL REGULARISEREN<br />

Diverse Belgische regeringen hebben in het verleden, op zoek naar inkomsten, regularisatierondes<br />

georganiseerd om niet-aangegeven geld uit het buitenland te repatriëren. Vandaag is het nog steeds<br />

mogelijk om spontaan oude inkomsten te regulariseren, die voor de fiscus verborgen werden gehouden,<br />

maar de heffing bedraagt intussen 40%. Die regeling dooft echter eind <strong>2023</strong> uit. “De tijd dringt om<br />

middelen waar nog een fiscale vlieg op zit, te regulariseren”, waarschuwt zakenadvocaat Mark Delboo.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Kurt Desplenter<br />

In het verleden hadden nogal wat Belgische<br />

ondernemersfamilies bankrekeningen<br />

in Luxemburg of Zwitserland, waarop een<br />

vermogen opgebouwd was met middelen die<br />

niet bij de fiscus waren gemeld. Een aantal<br />

Luxemburgse, Zwitserse en zelfs Belgische<br />

banken en vermogensbeheerders hadden<br />

daar hun business model rond gebouwd. Maar<br />

door opgedreven controles, strengere bankregels<br />

en meer internationale samenwerking<br />

werd de afgelopen decennia het net rond deze<br />

verborgen inkomsten steeds meer gesloten.<br />

“De Belgische regeringen boden verscheidene<br />

keren een mogelijkheid om dat zwarte of<br />

grijze geld te regulariseren, tegen een gunstig<br />

tarief. Dat bood de betrokken families de<br />

mogelijkheid om hun geld te repatriëren<br />

naar België en leverde de schatkist tegelijk<br />

een aardige stuiver op”, aldus Mark Delboo.<br />

“De laatste grote regularisatieronde dateert<br />

van 2<strong>01</strong>3, onder de regering-Di Rupo. Enkel<br />

niet-aangegeven inkomsten, die fiscaal niet<br />

verjaard waren, konden toen worden geregulariseerd<br />

tegen een heffing van 4 à 5 procent<br />

op het kapitaal. Die regeling was erg populair,<br />

ons kantoor heeft in die periode meer<br />

dan 900 dossiers begeleid.”<br />

Mark Delboo: “We spreken in de meeste gevallen over ontdoken belastingen uit de jaren ’70 en ’80.<br />

Nu is de hoogste tijd om je zaken op orde te brengen.”<br />

Bij de FOD Financiën werden in totaal meer<br />

dan 17.000 dossiers voor fiscale amnestie<br />

ingediend. Maar toch stonden een aantal<br />

buitenlandse bankiers huiverachtig tegenover<br />

de regeling, uit vrees voor een grote<br />

uitstroom van Belgisch geld. Delboo: “Het<br />

gevolg is dat er nog steeds een groep Belgen<br />

is die zwart of grijs geld op een buitenlandse<br />

rekening heeft. En het wordt stilaan problematisch<br />

om nog iets met dat geld te doen.<br />

Nieuwe complianceregels stellen de banken<br />

sinds 2<strong>01</strong>8 immers voor hun verantwoordelijkheid<br />

in de strijd tegen fiscale fraude. Zo<br />

moeten ze bij een transactie steeds nagaan<br />

of het geld aan de oorsprong wel wit was,<br />

wat veel verregaander is dan de niet-fiscaal<br />

verjaarde inkomsten.”<br />

10 businessvlaanderen.be


LEGAL<br />

“Het wordt stilaan problematisch om nog iets te doen met zwart of grijs geld dat op een buitenlandse rekening staat.”<br />

GEBLOKKEERDE BANKREKENINGEN<br />

Het kantoor DELBOO Advocaten werd dan ook<br />

al geconfronteerd met vragen van cliënten die<br />

geld overschreven van een buitenlandse naar<br />

een Belgische bankrekening, maar die rekening<br />

plots op initiatief van de bank geblokkeerd<br />

zagen. “De Belgische bank vraagt aan<br />

de klant om aan te tonen dat de inkomende<br />

overschrijving wit geld is. Als Belg heb je<br />

immers een zogenaamde ‘documentatieplicht’,<br />

je moet de oorsprong van je vermogen<br />

kunnen bewijzen. Voor niet-aangegeven<br />

inkomsten is dat uiteraard onmogelijk, maar<br />

soms geldt dat evenzeer voor een vermogen<br />

dat decennia geleden opgebouwd is, maar<br />

waar geen papieren bewijzen meer van zijn.”<br />

Nieuwe complianceregels verplichten<br />

banken om steeds strikter toe te zien op<br />

de oorsprong van geldtransfers.<br />

Indien er geen bewijs is, gebeurt het dat de<br />

bank in een volgende fase de rekening afsluit.<br />

“De klant krijgt zijn saldo dan mee op een<br />

cheque en moet zelf een oplossing zoeken.<br />

Het spreekt voor zich dat je dan ook niet<br />

meer bij een andere Belgische bank terecht<br />

kan… en dat leidt tot een uitzichtloze situatie”,<br />

merkt Mark Delboo op. “Eigenlijk ben je dan<br />

virtueel rijk, want je kan geen grote investeringen<br />

meer doen noch een vermogensplanning<br />

opstellen met dat geld.”<br />

DE TIJD DRINGT<br />

Dergelijke situaties dreigen zich straks nog<br />

meer te gaan stellen: ook in het buitenland<br />

worden de complianceregels voor banken<br />

allicht strenger. En eind <strong>2023</strong> verloopt de<br />

deadline voor de huidige ronde van spontane<br />

fiscale regularisatie. “Op fiscaal verjaarde<br />

middelen waarvan je de oorsprong niet kan<br />

aantonen, geldt nu een belasting van 40%, als<br />

je spontaan naar de fiscus trekt. Ik begrijp dat<br />

dat een zware dobber is voor mensen die nog<br />

met zwart of grijs geld zitten. Maar ik zeg dan:<br />

beter 60% geld in handen waar je vrij mee kan<br />

doen wat je wil, dan 100% geld dat je niet<br />

kan uitgeven…”<br />

De tijd dringt dus. Want als de regularisatieronde<br />

erop zit, rest enkel nog een procedure<br />

via het parket, met een belastingtarief dat al<br />

snel 65% bedraagt. “Laten we eerlijk zijn: we<br />

spreken hier in de meeste gevallen over ontdoken<br />

belastingen uit de jaren ‘70 en ‘80. Nu is<br />

de hoogste tijd om je zaken op orde te brengen.<br />

Als 70-plusser kan je dan toch nog volop<br />

genieten van je vermogen, of je kan er via<br />

successieplanning de jongere generatie een<br />

plezier mee doen. Hetzelfde geldt trouwens<br />

voor beleggingen, verzekeringen en onroerend<br />

goed dat niet werd aangegeven of werd gekocht<br />

met geld dat aan de oorsprong niet zuiver was:<br />

zonder bewijsstukken kan je er niet meer mee<br />

weg. Mijn advies is dus: maak van de komende<br />

maanden gebruik om de toekomst veilig te<br />

stellen”, besluit Mark Delboo.<br />

businessvlaanderen.be<br />

11


COVERINTERVIEW MET HENK VANSTEENKISTE (HICT),<br />

KARIN SCHEERLINCK (SURGI-TEC) EN PASCAL VERDONCK (UGENT)<br />

“Nu is het momentum<br />

om te innoveren in onze<br />

gezondheidszorg”<br />

Het is bijna drie jaar geleden dat de coronapandemie in alle hevigheid<br />

losbarstte in ons land. Gelukkig is het virus inmiddels bestreden en kan de<br />

aandacht van de zorgsector weer naar andere uitdagingen gaan. <strong>Business</strong><br />

<strong>Vlaanderen</strong> bracht drie ondernemende experts rond de tafel voor een stand<br />

van zaken: Henk Vansteenkiste, COO van Hict, een consultancybureau<br />

dat wereldwijd zorgverstrekkers, leveranciers en de publieke sector<br />

adviseert; Karin Scheerlinck, CEO van Surgi-Tec, dat implantaten voor<br />

mond-, kaak- en aangezichtschirurgie ontwikkelt en produceert; en<br />

Pascal Verdonck, professor medische technologie aan de UGent en<br />

bestuurslid van innovatiecluster Medvia en de Belgische Vereniging van<br />

Ziekenhuisdirecteurs.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Dieter Meyns<br />

COVID-19 lijkt al ver achter<br />

ons te liggen. Hoe kijken jullie<br />

terug op de crisis die ons<br />

gezondheidssysteem deed<br />

daveren op zijn grondvesten?<br />

Pascal Verdonck: Het zijn inderdaad zware<br />

tijden geweest. Maar ik wil focussen op de<br />

positieve punten. Een deel van de zorgverstrekkers<br />

heeft echt keihard gewerkt, met<br />

veel spirit. Daar is van de publieke opinie ook<br />

veel waardering voor gekomen. We beseffen<br />

met z’n allen hoe belangrijk een goede, kwalitatieve<br />

gezondheidszorg is. En meer dan ooit<br />

zijn we ons ervan bewust dat gezondheid<br />

veel breder gaat dan het fysieke en ook een<br />

belangrijke dimensie van mentaal en sociaal<br />

welzijn omvat. Daarnaast is covid een accele-<br />

rator geweest voor de digitale transformatie<br />

van de zorg. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de<br />

opvolging van coronapatiënten via mHealthtoepassingen<br />

en telemonitoring.<br />

Henk Vansteenkiste: We hebben dat wereldwijd<br />

gezien: de digitalisering van de zorg<br />

heeft overal een soortgelijke boost gekregen.<br />

Veel zaken die zich in een pilootfase bevonden,<br />

zijn versneld uitgerold op grote schaal:<br />

digitale patiëntenregistratie of corona-apps,<br />

bijvoorbeeld. Er is wel degelijk veel geïnvesteerd.<br />

Wij merkten ook dat de samenwerking<br />

tussen verschillende instanties onder<br />

druk van deze crisis in een stroomversnelling<br />

kwam. Jammer genoeg vallen een aantal<br />

van die dynamieken weer stil. Terwijl we<br />

12 businessvlaanderen.be


COVERINTERVIEW<br />

businessvlaanderen.be<br />

13


Hexagon lanceert twee<br />

duurzame bedrijvenparken<br />

Ondernemingscentrum<br />

Spanjestraat 141 — 8800 Roeselare<br />

+32 (0)51 79 77 18 — info@hxgn.be


COVERINTERVIEW<br />

Pascal Verdonck: “Gepolitiseerde raden van bestuur in ziekenhuizen zijn vaak een remmende factor voor samenwerking en innovatie.”<br />

eigenlijk op dat elan moeten voortgaan, om<br />

de gezondheidszorg klaar te stomen voor<br />

de toekomst.<br />

Karin Scheerlinck: In het voorjaar van 2020<br />

zagen wij - net als vele andere medtechbedrijven<br />

- de markt stilvallen. We beseften<br />

vrij snel dat dit een zware crisis zou<br />

worden. Aangezien de artsen aan wie wij<br />

leveren enkel dringende ingrepen mochten<br />

uitvoeren, zijn we gestopt met produceren.<br />

Gelukkig konden we een beroep doen op de<br />

tijdelijke werkloosheid. Mede daardoor zijn<br />

we die crisisperiode goed doorgekomen. In<br />

het eerste jaar daalde onze omzet met een<br />

derde, maar in 2021 trok onze activiteit snel<br />

weer aan en hebben we ons beste resultaat<br />

ooit neergezet. Van de tijd die vrijkwam, hebben<br />

we gebruik gemaakt om onze processen<br />

verder te digitaliseren en op punt te zetten.<br />

Daar plukken we nu de vruchten van.<br />

Waar schuilt de grootste<br />

uitdaging voor de Belgische<br />

zorgsector vandaag?<br />

Pascal Verdonck: We moeten ons gezondheidssysteem<br />

transformeren, maar wel op<br />

zo’n manier dat we de plussen behouden. De<br />

Belgische gezondheidszorg is zeer toegankelijk<br />

en rechtvaardig georganiseerd. Niemand<br />

mag uitgesloten worden. Maar ze heeft ook<br />

een aantal minpunten. Ze is complex georganiseerd,<br />

het systeem kost veel geld en er<br />

zitten inefficiënties in. Je moet het zien als<br />

een mikado: “ons systeem ziet er niet uit,<br />

maar het functioneert doorgaans wel goed”.<br />

En als je één stokje wil verleggen, kan de hele<br />

constructie uit elkaar vallen. Aangezien we<br />

niet van een wit blad kunnen vertrekken, zit<br />

er dus niets anders op dan binnen het bestaande<br />

systeem te innoveren en de zaken zo<br />

optimaal mogelijk te organiseren.<br />

Henk Vansteenkiste: Een hervorming dringt<br />

zich hoe langer hoe meer op. De financiële<br />

situatie van de ziekenhuizen verslechtert<br />

jaar na jaar: 8 op de 10 ziekenhuizen lijden nu<br />

operationeel verlies. Dat zet een rem op de<br />

investeringen. Uit een onderzoek van Belfius<br />

blijkt dat de investeringen in onze ziekenhuizen<br />

tussen 2<strong>01</strong>8 en 2021 met bijna een kwart<br />

zijn gedaald. Het betekent dat er duidelijke<br />

keuzes moeten worden gemaakt, zodat de<br />

We moeten ons gezondheidssysteem<br />

transformeren, maar wel op zo’n<br />

manier dat we de plussen behouden.<br />

Pascal Verdonck<br />

businessvlaanderen.be<br />

15


eschikbare middelen worden gespendeerd<br />

aan die investeringen met de hoogste return<br />

on investment. De ziekenhuisnetwerken blijven<br />

een moeilijk gegeven, maar daar zouden<br />

we nog meer efficiëntie uit kunnen halen.<br />

Wij merken dat de wil er wel is om samen te<br />

werken, maar dat er vaak veel gevoeligheden<br />

te overwinnen zijn.<br />

Pascal Verdonck: Dit zou effectief het momentum<br />

voor de ziekenhuisnetwerken moeten<br />

zijn: samen de verspilling uit het systeem<br />

halen, die winst vervolgens onder meer investeren<br />

in technologie en zo een stap vooruitgaan.<br />

Het probleem is dat men op dit moment<br />

vaak bestaande processen digitaliseert<br />

en dat we dus de inefficiënties overnemen in<br />

nieuwe systemen. De overheid zou hier meer<br />

op moeten toezien en de governance van de<br />

ziekenhuisnetwerken aanpakken. Gepolitiseerde<br />

raden van bestuur zijn vaak een remmende<br />

factor.<br />

En dan hebben we het nog<br />

niet over de krapte op de<br />

arbeidsmarkt gehad. Sinds<br />

corona lijkt het probleem zeker<br />

voor zorggerelateerde beroepen<br />

nog groter.<br />

Henk Vansteenkiste: We weten uit een studie<br />

van het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg<br />

KCE dat de jobtevredenheid<br />

sterk gedaald is bij verpleegkundigen en dat<br />

de teams die op intensieve zorgen werken<br />

een mentale dreun hebben gekregen tijdens<br />

de coronaperiode. Een aantal mensen<br />

stroomt daardoor weg uit de zorg en er zijn<br />

onvoldoende nieuwkomers. Het resultaat is<br />

dat de werkdruk nog verder stijgt. Dat is een<br />

spiraal waar veel directies in de sector zich<br />

zorgen over maken.<br />

gedrevenheid te verliezen door de houding<br />

van anderen…<br />

Karin Scheerlinck: Ook onze sector ondervindt<br />

vandaag problemen. Je moet heel veel<br />

moeite doen om goede medewerkers te vinden,<br />

maar ook om ze te houden. Er is een<br />

mentaliteitswijziging: mensen weten dat<br />

We hebben een<br />

biotoop dat erg<br />

gunstig is<br />

voor innovatie,<br />

maar er is ook<br />

ondernemerschap<br />

en lef nodig.<br />

Karin Scheerlinck<br />

er een war for talent is en ze zijn meer dan<br />

vroeger geneigd om te “shoppen”. Dit jaar<br />

stijgt de personeelskost gigantisch door de<br />

index en als je daarbovenop nog opslag moet<br />

geven om goeie mensen te houden, dan betekent<br />

dat een stevige investering. Bij kleinere<br />

medtech-bedrijven moeten we oppassen dat<br />

de hogere loonkosten niet ten koste gaan van<br />

de investeringen in innovatie.<br />

Ondanks alles geniet de<br />

Belgische gezondheidszorg<br />

een goede reputatie in het<br />

buitenland. Hoe zorgen we<br />

ervoor dat er voldoende innovatie<br />

plaatsvindt om de kwaliteit van<br />

het systeem te verzekeren op<br />

langere termijn?<br />

Karin Scheerlinck: We hebben nog altijd grote<br />

troeven. Als je aan onderzoek en ontwikkeling<br />

doet, dan vind je hier alles dichtbij. Wanneer<br />

we iets nieuws willen lanceren, dan is<br />

de universiteit of het ziekenhuis vlakbij, dan<br />

kan je makkelijk klinische studies opzetten,<br />

enz. We hebben een biotoop dat erg gunstig<br />

is voor innovatie, er zijn zeker voldoende<br />

brains. Maar er is ook ondernemerschap en<br />

lef nodig. In het investeringsfonds waar ik<br />

Pascal Verdonck: Veel mensen staan vandaag<br />

ook anders in het leven. De work-life-balance,<br />

ik noem het “leefdruk”, slaat soms door.<br />

Zo ondervinden ziekenhuizen veel meer dan<br />

pakweg 5 jaar geleden moeilijkheden om artsen<br />

en hoog opgeleide mensen te mobiliseren<br />

voor weekenddiensten. En er wordt ook<br />

ontzettend veel deeltijds gewerkt in de zorg,<br />

terwijl een ziekenhuis 24/7 moet draaien. De<br />

drive om te werken op niet-klassieke uren is<br />

weg. En zeer gedreven mensen dreigen hun<br />

Karin Scheerlinck: “Bij kleinere medtech-bedrijven moeten we oppassen dat de hogere loonkosten<br />

niet ten koste gaan van investeringen in innovatie.”<br />

16 businessvlaanderen.be


COVERINTERVIEW<br />

Pascal Verdonck: “We moeten blijven investeren in academisch<br />

onderzoek en dat ook blijven vertalen in concrete innovaties.”<br />

Henk Vansteenkiste: “8 op de 10 ziekenhuizen lijden nu operationeel<br />

verlies. Dat zet een rem op de investeringen.”<br />

Het Midden-Oosten kijkt heel erg<br />

naar Europese bedrijven om zijn<br />

gezondheidszorg naar een hoger<br />

niveau te tillen.<br />

Henk Vansteenkiste<br />

advies geef, stel ik met pijn in het hart vast<br />

dat er steeds minder kwalitatieve dossiers<br />

voor financiering worden voorgelegd. Dat<br />

geeft aan dat er - mogelijk door corona - toch<br />

minder krachtige innovatie is rond biotech<br />

en medische hulpmiddelen. We moeten dat<br />

goed blijven volgen.<br />

Pascal Verdonck: Een van de meest strategische<br />

beslissingen die de Vlaamse overheid<br />

ooit heeft genomen, is de oprichting<br />

van imec en VIB. Daardoor hebben we vandaag<br />

een uitstekende reputatie en een sterk<br />

weefsel van farma-, biotech- en medtechbedrijven,<br />

die samen de cluster Medvia vormen.<br />

We moeten daarin verder investeren:<br />

academisch onderzoek blijven vertalen in<br />

concrete innovaties. En ervoor zorgen dat<br />

die start-ups ook een goeie thuismarkt<br />

hebben waar ze hun producten kunnen testen<br />

en aan de man brengen. Alleen zo zullen<br />

we blijvend de vruchten plukken van onze<br />

investeringen in ontwikkeling. Een nieuwe<br />

Europese verordening maakt het medtechbedrijven<br />

bijzonder lastig om hun producten<br />

gecertificeerd te krijgen, we moeten<br />

oppassen dat er niet te veel omwille van die<br />

certificering uitwijken naar de VS.<br />

Henk Vansteenkiste: België is een kleine<br />

markt, ideaal om producten snel te testen.<br />

Maar de overheid moet dat ook faciliteren.<br />

Voor ontwikkelingen rond mHealth gaat bijvoorbeeld<br />

het valideringsproces te traag, als<br />

ik dat vergelijk met Duitsland. En wij zien<br />

via onze organisatie in het Midden-Oosten<br />

ook dat er nood is aan veel knowhow om<br />

hun grote ambities te realiseren. Ze kijken<br />

heel erg naar Europese bedrijven om hun<br />

gezondheidszorg naar een hoger niveau<br />

te tillen. Daar liggen dus effectief kansen<br />

voor onze ondernemers, op voorwaarde dat<br />

ze hun kwaliteit in eigen land al hebben<br />

kunnen bewijzen.<br />

businessvlaanderen.be<br />

17


INDUSTRIËLE LOOK ALS UITGANGSPUNT<br />

SPEELS KANTOOR VOOR<br />

ROESELAARSE CREATIEVELINGEN<br />

Hannibal Advertising uit Roeselare ruilde vorig<br />

jaar haar locatie in de Sint-Hubrechtsstraat voor<br />

een nieuwbouwkantoor langs de Populierstraat.<br />

Het full-service reclamebureau koos Beeuwsaert<br />

Construct om zijn kantoor te bouwen. Het resultaat<br />

is een unieke, hedendaagse realisatie die beloond<br />

werd met een Roeselare Award.<br />

Tekst | Hanne Verhaegen Beeld | Beeuwsaert Construct<br />

In maart 2022 nam het team van Hannibal zijn intrek in zijn gloednieuwe<br />

kantoorgebouw in Roeselare. De laatste jaren kende het reclamebureau<br />

een stevige groei, waardoor de dienstverlening en het personeelsbestand<br />

werden uitgebreid en er plaatsgebrek rees in het oude<br />

kantoor. Om een inspirerende werkomgeving te creëren waar creatieve<br />

campagnes kunnen groeien, vonden zaakvoerders Johan Deketelaere<br />

en Kristof Carrein een ideaal perceel in de Populierstraat. Het groene<br />

karakter en de authentieke muur errond vormen de perfecte omkadering<br />

voor het nieuwe bureau.<br />

CREATIVITEIT WEERSPIEGELEN<br />

Het doordachte concept van MAISTER, in een ontwerp gegoten door<br />

ROHM Architecten, werd vakkundig uitgevoerd door Beeuwsaert<br />

Construct. Het ontwerp vertrekt vanaf een abstract grijs blok. De industriële<br />

look van beton werd afgewerkt met stoere materialen en speelse<br />

details. Zaakvoerders Johan en Kristof wilden een kantoorgebouw dat<br />

de creatieve geest en originele campagnes voor hun klanten weerspiegelde.<br />

Je komt het kantoor binnen via een grote, ronde spiegeldeur. “Die<br />

spiegeling creëert heel wat speelsheid met de levendige kleuren van de<br />

omgeving”, zegt projectleider Klaas Pil. “We hebben veel moeite gedaan<br />

om de bomen op de site te beschermen. De werknemers kunnen nu<br />

tijdens hun pauze heerlijk tot rust komen in de tuin.”<br />

Met zorgvuldig geselecteerde meubelstukken wordt een aangename<br />

sfeer gecreëerd voor klanten en medewerkers.<br />

Bij Hannibal word je verwelkomd in een uitnodigende barruimte. Met<br />

maatmeubilair en zorgvuldig geselecteerde meubelstukken wordt een<br />

aangename sfeer gecreëerd voor klanten en medewerkers. Een grote,<br />

ronde vide trekt de ruimte op een originele manier helemaal open. Wie<br />

naar boven stapt, ontdekt nog meer groen in de binnentuin. Zo wordt<br />

de strakke, industriële constructie opgewaardeerd tot een kantoor dat<br />

creativiteit bevordert.<br />

18 businessvlaanderen.be


Het perceel met veel groen en karaktervolle muur errond vormde de perfecte omkadering voor het nieuwe bureau.<br />

GEEN KLASSIEKE INDUSTRIEBOUW<br />

Dit doordachte kantoorgebouw was een kolfje naar de hand van<br />

aannemer Beeuwsaert Construct. “We begonnen te bouwen net voor<br />

de uitbraak van de pandemie”, vertelt Jeroen Beeuwsaert. “Lockdowns<br />

en leveringsproblemen gooiden wel wat roet in het eten. We<br />

moesten ons flexibel opstellen om de planning zo goed mogelijk te<br />

respecteren. Maar al bij al is het bouwproces vlot verlopen.”<br />

“Het kantoorgebouw weerspiegelt<br />

de creativiteit van het<br />

reclamebureau.”<br />

De aannemer etaleerde een mooi staaltje vakmanschap in dit project.<br />

Met bijna twintig jaar ervaring heeft industriebouw geen geheimen<br />

meer voor Beeuwsaert Construct. Enkele details maakten er<br />

toch een uitdagend project van. “Zo werd de kelder uitgegraven tot<br />

tegen het authentieke bakstenen muurtje dat het perceel omrandt”,<br />

vertelt Klaas. “Daar gingen we heel nauwgezet te werk, om niets te<br />

beschadigen. Bovendien maakte de muur het niet makkelijk voor de<br />

aannemers om af en aan te rijden. De zware betonnen wanden van<br />

het kantoor werden gemonteerd met een telescopische kraan en ook<br />

de ronde vide uitwerken was geen sinecure. Aan de zijkant kwam een<br />

balkon in prefabbeton, thermisch onderbroken en aan de wand verankerd.<br />

Maar al die elementen samen maken van deze realisatie echt<br />

iets unieks. Geen klassieke industriebouw, maar een piekfijn afgewerkt<br />

pand met een uitgesproken speels karakter.”<br />

Een grote rond vide trekt de ruimte op een originele<br />

manier helemaal open.<br />

businessvlaanderen.be<br />

19


Samenwerken is<br />

fundamenteel om<br />

de CO 2<br />

-uitstoot te<br />

laten dalen.<br />

20 businessvlaanderen.be


CARTE BLANCHE<br />

In deze rubriek krijgen<br />

ondernemers carte blanche<br />

om hun mening te geven over<br />

de actualiteit en hoe zij naar<br />

de toekomst kijken.<br />

CORONA FORCEERDE<br />

DIGITALISERING, DE CRISIS<br />

FORCEERT DECARBONISERING<br />

Alle sectoren, niet alleen de energie-intensieve, lijden vandaag direct<br />

of indirect onder de hoge energieprijzen. Bovendien kampt onze<br />

economie de afgelopen maanden met een hoge inflatie van 10%<br />

of zelfs meer. Hierdoor voelen veel bedrijven een dubbele impact:<br />

een koopkrachtcrisis gekoppeld aan de energiecrisis.<br />

Europa heeft sinds de Green Deal van 2<strong>01</strong>9 heel uitgesproken klimaat- en energieambities;<br />

het wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn. Dat betekent dat we geen fossiele<br />

energiebronnen meer willen gebruiken, ofwel dat de emissies van het resterende verbruik<br />

opgevangen of gecompenseerd worden door een transformatie van het landbouwsysteem en<br />

het aanplanten van nieuwe bossen zodat CO 2<br />

uit de atmosfeer wordt gehaald. Deze ambitie<br />

vergt zware inspanningen, bijkomende investeringen en vooral de nodige coördinatie.<br />

De deadline is drastisch vervroegd<br />

De energietransitie is geen nieuwe noodzaak, maar 2050 leek veraf. De zeer hoge gasprijzen,<br />

een gevolg van de oorlog in Oekraïne, zetten Europa ertoe aan om zich versneld los te koppelen<br />

van Russisch gas. Dit betekent dat ons fossiel energiegebruik tegen 2030 al enorm moet dalen.<br />

De transitiedeadline vervroegt met andere woorden met maar liefst 20 jaar.<br />

Hoe pak je dit als bedrijf het beste aan? De eerste stap is nagaan in welke mate je de eigen directe<br />

CO 2<br />

-uitstoot kan doen dalen. Breng in kaart welke stappen in jouw processen het meest koolstofintensief<br />

zijn en dus de grootste carbon footprint hebben. Kijk ook naar de indirecte emissies<br />

van alle grond- en hulpstoffen die ingekocht worden vanuit alle uithoeken van de wereld. Eens<br />

een compleet beeld ontstaat, kan je stap voor stap een strategie uitwerken om de voetafdruk zo<br />

efficiënt mogelijk te verminderen. Dit is geen evidente opgave. Wie hierover nog nooit nagedacht<br />

heeft, wordt overrompeld door extreem complexe vraagstukken en onzekerheden.<br />

Niet elke kleine kmo heeft genoeg tijd en mensen om hiermee bezig te zijn, dus samenwerken<br />

is fundamenteel. Gelukkig is er goed nieuws: de sectorfederaties kunnen een belangrijke rol<br />

spelen om kennis tussen bedrijven uit te wisselen en hen te helpen om in contact te komen<br />

met potentiële partners zodat ze deze kwesties kunnen aanpakken. Bovendien financieren onze<br />

overheden onderzoek in deze materie, wat het financieel meer behapbaar maakt. Een laatste<br />

advies? Creëer meer interactie tussen de publieke en private sector. Het is in ieders voordeel<br />

om deze gedecarboniseerde boot niet te missen.<br />

Johan Albrecht<br />

Professor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent<br />

businessvlaanderen.be<br />

21


BEDRIJVEN BOETEN NIET IN OP (LICHT)RECLAME<br />

“Een ideaal middel voor grotere<br />

zichtbaarheid én herkenbaarheid<br />

van bedrijven”<br />

Weet je niet zeker waar de apotheek zich precies bevindt en of die open is? Dan ga je waarschijnlijk in het<br />

straatbeeld op zoek naar een lichtgevend groen kruis. Lichtreclames zorgen nu eenmaal voor een snelle<br />

vindbaarheid en zijn letterlijk het uithangbord waar onze blik op valt. Specialist in verlichtingsreclame<br />

Neon Elite, gevestigde waarde in Pittem, is 65 jaar jong en blijft innoveren.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Neon Elite<br />

Neon Elite is een West-Vlaams productiebedrijf<br />

dat sinds 1957 gebouwen in het hele<br />

land voorziet van lichtreclame. Wat ooit begon<br />

als een glasblazerij, werd doorheen de jaren<br />

dé specialist in neon- en vervolgens ook in<br />

ledverlichting. “We zijn altijd trouw gebleven<br />

aan onze corebusiness, maar hebben ons<br />

verder gespecialiseerd om onze sterke positie<br />

te behouden”, vertelt kersvers commercieel<br />

directeur Maarten Van Boven.<br />

Want Neon Elite was er snel bij toen het<br />

energiebesparende alternatief voor neon,<br />

namelijk led, geïntroduceerd werd. “We<br />

hebben ons eigen competence center voor<br />

research & development. Door constant de<br />

markt te analyseren, waren we één van de<br />

eersten om mee in te haken op de led-evolutie",<br />

gaat Maarten door. “Ons aanbod is dus<br />

letterlijk meegegroeid met de tendensen van<br />

de markt.”<br />

ALLE KENNIS ONDER ÉÉN DAK<br />

Het eigen team van Neon Elite geeft advies,<br />

staat in voor het ontwerp, de productie, de<br />

plaatsing én het onderhoud van gevelbekleding<br />

en lichtreclames. Voor elk project staan<br />

alle betrokken partijen in nauw contact om<br />

alles op elkaar af te stemmen. “We houden<br />

in onze ontwerpen altijd rekening met de<br />

identiteit van het bedrijf of de winkel van de<br />

klant. Vervolgens tekenen onze grafische<br />

ontwerpers enkele concepten uit, die nadien<br />

door onze technische afdeling tot in de details<br />

worden uitgewerkt. Met dit resultaat kan de<br />

productie in gang gezet worden en het afgewerkte<br />

product wordt door ons eigen team<br />

ook gemonteerd”, legt Maarten het interne<br />

proces uit.<br />

Elke opdracht is maatwerk, dus alle lichtreclames<br />

zijn unieke stukken. “Elk project,<br />

Neon Elite heeft een eigen competence center voor research & development waardoor ze de markt<br />

constant kunnen analyseren.<br />

Maarten Van Boven, kersvers commercieel<br />

directeur bij Neon Elite: “Ons aanbod is<br />

meegegroeid met de tendensen van de markt.”<br />

22 businessvlaanderen.be


Alle gevels van nationale ketens Juntoo en Exterioo worden herbekleed door Neon Elite.<br />

van een kleine zelfstandige tot een nationale<br />

keten, geven we evenveel passie en energie.”<br />

En zoals het een onderneming met West-<br />

Vlaamse roots typeert, beseft de commercieel<br />

directeur dat het bedrijf vaak te bescheiden is<br />

over zijn realisaties. “We mogen misschien<br />

wel meer uitpakken met onze verwezenlijkingen,<br />

want we zijn enorm fier op al onze<br />

realisaties die het straatbeeld verlichten!”<br />

DUURZAME DOELEN<br />

Het aantal aanvragen voor lichtreclame<br />

ging de voorbije maanden in stijgende lijn.<br />

Met andere woorden: de energiecrisis heeft<br />

weinig invloed op de verkoop. “Bedrijven blijven<br />

het belangrijk vinden om een duidelijk<br />

uithangbord te hebben. Om toch bewuster om<br />

te gaan met verlichting en energie, beslissen<br />

sommige klanten wel om bijvoorbeeld tussen<br />

12u ‘s avonds en 5u ‘s ochtends hun lichten te<br />

dimmen”, aldus Maarten.<br />

De focus voor de toekomst ligt voornamelijk<br />

op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.<br />

“Door verder te professionaliseren, zowel<br />

intern als extern, streven we ernaar de koploper<br />

te blijven. Duurzaamheid staat altijd hoog<br />

“We overtreffen de verwachtingen van onze klanten, en dat maakt ons keer op keer fier.”<br />

op onze agenda: we gebruiken geen contaminerende<br />

grondstoffen, we werken met 100%<br />

recycleerbare materialen en voor afval van<br />

verlichting kunnen we terecht bij organisaties<br />

zoals Recupel. Dit is geen trend of tijdelijk<br />

gegeven, maar zit mee in ons DNA.”<br />

Neon Elite telt vandaag zo’n 50 werknemers.<br />

“We zorgen ervoor dat de expertise van onze<br />

anciens doorgegeven wordt aan de nieuwe<br />

lichting. Onze organisatie groeit ook dankzij<br />

hun nieuwe inzichten en verfrissende ideeën<br />

op onze huidige processen. We vinden de<br />

laatste tijd iets moeilijker de juiste profielen,<br />

maar echt grote problemen levert dat niet op.<br />

De passie voor ons vak blijft het belangrijkste<br />

selectiecriterium”, concludeert Maarten Van<br />

Boven, commercieel directeur bij Neon Elite.<br />

businessvlaanderen.be<br />

23


MERCURE OOSTENDE IS EEN PIONIER IN DE MARKT VAN BEDRIJFSEVENTS<br />

“We hebben collectief de waarde<br />

van de kust herontdekt”<br />

Binnen de bedrijfswereld neemt de interesse in teambuildings en groepsactiviteiten sterk toe. Mercure<br />

Oostende omarmde deze opportuniteit en groeide de voorbije twee jaar uit tot een referentie binnen dit<br />

marktsegment. “We hebben een breed netwerk van partners om van elke activiteit een succes te maken.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Mercure Oostende<br />

Mercure Oostende ligt pal in het centrum, op<br />

een steenworp van het strand en de bekendste<br />

trekpleisters van de grootste badstad<br />

van het land. Het hotel zag het levenslicht<br />

in de jaren tachtig en draagt sinds 2<strong>01</strong>6 de<br />

naam Mercure Oostende. De jongste jaren<br />

waait er via het strand een nieuwe wind tot<br />

in het hotel. “We zetten steeds meer in op<br />

de bedrijfs wereld, die bij ons terechtkan voor<br />

evenementen en residentiële teambuildings,<br />

waarbij de gasten dus ter plaatse overnachten”,<br />

legt General Manger Bert Degryse uit.<br />

Het Mercure Oostende beschikt over 95 kamers, voorzien van alle comfort.<br />

24 businessvlaanderen.be


CENTRAAL AANSPREEKPUNT<br />

Bedrijven die in zee gaan met Mercure<br />

Oostende, kunnen hierbij rekenen op een<br />

totaalpakket op maat. “Omdat we kunnen<br />

putten uit ons breed netwerk aan betrouwbare<br />

partners, gaande van heel wat lokale restaurants<br />

en musea tot organisaties die sportieve<br />

activiteiten op het strand organiseren, kunnen<br />

we onze bedrijfsklanten een grote waaier aan<br />

mogelijkheden bieden voor evenementen of<br />

teambuildings”, aldus Degryse.<br />

Op die manier kan het hotel ingaan op de<br />

meest uiteenlopende vragen, en is het<br />

aanbod niet beperkt tot de eigen faciliteiten.<br />

“Voor onze klanten betekent dit dat wij steeds<br />

fungeren als centraal aanspreekpunt dat de<br />

volledige organisatie op zich neemt. Administratief<br />

is het ook makkelijk: één offerte<br />

en één factuur. Wij contacteren alle nodige<br />

partners en zorgen er na afloop ook voor dat<br />

alle betrokken spelers hun geld ontvangen.<br />

De schaal waarop wij dit model hebben uitgerold,<br />

is uniek. Wij zijn dus echt een pionier in<br />

de hotelwereld”, gaat Degryse verder.<br />

Het hotel slaagt er zo in om een antwoord te<br />

bieden op de toegenomen vraag naar teamactiviteiten<br />

in eigen land vanuit het bedrijfsleven.<br />

“Sinds corona en de komst van de<br />

hybride werkcultuur zijn groepsactiviteiten<br />

voor bedrijven steeds waardevoller geworden.<br />

Dat voel je gewoon aan de positieve reacties”,<br />

verduidelijkt Degryse. “Bovendien hebben we<br />

collectief ook de waarde van onze eigen kuststreek<br />

herontdekt.”<br />

Via Mercure Oostende kunnen bedrijven makkelijk allerhande activiteiten boeken, ook op het strand.<br />

Sinds corona zijn groepsactiviteiten voor<br />

bedrijven steeds waardevoller geworden.<br />

BELGIAN COAST HOTELS<br />

Het hotel beschikt zelf over 95 kamers, een eigen<br />

meeting room en een fitnessruimte. Het ziet de<br />

vraag naar bedrijfsevents duidelijk stijgen. Daar<br />

waar het aandeel residentiële teambuildings<br />

voor corona ongeveer 2 procent van de omzet<br />

bedroeg, is dit vandaag al 10 procent. En nu al<br />

staat vast dat dit cijfer in <strong>2023</strong> verder zal groeien.<br />

Uiteraard betekent deze groeiende focus op de<br />

B2B-markt niet dat het hotel zijn traditionele<br />

corebusiness verlaat. “In hoofdzaak zijn we nog<br />

steeds een hotel dat zich richt op overnachtingen<br />

van toeristen. Maar door onze deuren open te<br />

zetten voor de bedrijfswereld, slagen we erin om<br />

ook in de maanden waarin er minder toeristen<br />

naar de kust trekken, ons hotel te bezetten.<br />

Dat is ook precies de strategie van Belgian Coast<br />

Hotels, de overkoepelende entiteit van hotels<br />

aan de Belgische kust waar we sinds twee jaar<br />

deel van uitmaken. De schaalvoordelen van<br />

deze samenwerking hebben ons groeitraject<br />

onmiskenbaar een duidelijke impuls gegeven”,<br />

besluit Degryse.<br />

Voor bedrijven is het hotel een uniek aanspreekpunt dat de volledige<br />

organisatie van hun event op zich neemt.<br />

Het hotel beschikt over alle faciliteiten voor meetings en teambuildings.<br />

businessvlaanderen.be<br />

25


Jelle Vandendriessche en financieel directeur Stijn Eyckmans: “Hexagon specialiseert zich in bedrijfsvastgoed, maar we combineren dat ook met enkele<br />

residentiële projecten, liefst in een mix van beide.”<br />

ROESELAARSE PROJECTONTWIKKELAAR KIEST BEWUST VOOR DUURZAAMHEID<br />

“OOK SPREEUWEN<br />

EN VLEERMUIZEN<br />

VINDEN EEN THUIS IN<br />

ONZE PROJECTEN”<br />

Na een dip tijdens de coronapandemie, draait de markt van het bedrijfsvastgoed weer op volle toeren.<br />

Projectontwikkelaar Hexagon, met thuisbasis in Roeselare, ziet vooral de vraag naar kleinere kmounits<br />

aantrekken. Hexagon is vijf jaar actief en heeft duurzaamheid centraal gesteld in zijn strategie:<br />

“We moeten verantwoord omgaan met ruimte en projecten uittekenen met het grootste respect voor<br />

de omgeving. Zo zorgen we voor onze eigen duurzame groei.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Hexagon<br />

26 businessvlaanderen.be


In de zomer van 2<strong>01</strong>7 richtte Jelle<br />

Vandendriessche Hexagon op. De stap naar<br />

het ondernemerschap kwam er nadat hij de<br />

stiel van projectontwikkeling had geleerd bij<br />

PSR en als mede-oprichter van Revive, twee<br />

bedrijven die zich toeleggen op het herontwikkelen<br />

van brownfields. “Met Hexagon wil<br />

ik een resoluut duurzame koers varen”, legt<br />

de directeur uit. “Dat begint al bij de locatiekeuze:<br />

we willen geen nieuwe ruimte aansnijden,<br />

maar zoeken bewust naar onderbenutte<br />

sites of reconversieprojecten die verontreinigd<br />

zijn, een zware sloop omvatten, verwaarloosde<br />

stadskankers vormen en waar er<br />

meestal ook een asbestproblematiek is.”<br />

WERKEN EN WONEN COMBINEREN<br />

Die terreinen geeft de projectontwikkelaar<br />

een tweede leven, meestal als bedrijfsverzamelgebouw<br />

met kmo-units, soms ook als<br />

regionaal bedrijventerrein. “We specialiseren<br />

ons in het creëren van bedrijfsvastgoed, maar<br />

we combineren dat ook met enkele residentiële<br />

projecten, liefst in een mix van beide”,<br />

aldus Vandendriessche.<br />

Hij verwijst naar het project Bazuin in<br />

Roeselare, de herbestemming van een oud<br />

industrieterrein tot kmo-zone met ruimte<br />

voor een 80-tal ondernemingen. “We voorzien<br />

daar ook kantoren en een aantal lofts,<br />

zodat ondernemers ook de mogelijkheid<br />

krijgen om bij hun atelier te komen wonen.<br />

Dat biedt alleen maar voordelen: het is geen<br />

anoniem bedrijventerrein dat er ’s avonds<br />

dood bij ligt, je krijgt meer dynamiek en leven<br />

op de site en er ontstaat ook een vorm van<br />

sociale controle.”<br />

DE BIODIVERSITEIT VRIJWAREN<br />

Hexagon maakt bij het uittekenen van projecten<br />

resoluut duurzame keuzes. Zo wordt<br />

standaard hernieuwbare energie aangeboden<br />

dankzij een PV-installatie op het dak van de<br />

bedrijfsgebouwen. “Maar ook groeninrichting<br />

en biodiversiteit dragen we hoog in het<br />

vaandel”, benadrukt de oprichter. “We willen<br />

de site beter achterlaten dan ze was voor ons<br />

reconversieproject. Bij het ontwerp kijken we<br />

dus niet enkel hoe de gebouwen en wegenis<br />

het best aangelegd worden, maar we maken<br />

ook ruimte voor een goeie landschapsaanleg,<br />

met aangename plekken om te verpozen.”<br />

“Daarnaast maken we samen met een bioloog<br />

een nulmeting van de fauna en flora, en bekijken<br />

we hoe we de toestand kunnen verbeteren.<br />

Daarbij gaat aandacht naar het type<br />

beplanting dat de zone nodig heeft en worden<br />

bijvoorbeeld groendaken voorzien. Soms gaan<br />

we nog een stap verder om de biodiversiteit<br />

te vrijwaren. In de zone van ons project Van<br />

Rullen in Wervik ontdekten we een specifieke<br />

spreeuwensoort. Voor die vogels zijn<br />

nestkastjes op maat ontwikkeld, die we in de<br />

omgeving hebben gehangen. Omdat er ook<br />

vleermuizen verblijven, werden in de oude<br />

fabrieksschouw, die we hebben bewaard,<br />

vleermuizenkasten geïntegreerd.”<br />

We willen de site beter achterlaten<br />

dan ze was voor ons project.<br />

EEN NIEUW HOOFDKANTOOR<br />

Die aanpak legt Hexagon geen windeieren.<br />

“Ons eerste vastgoedfonds is volledig geïnvesteerd.<br />

We zitten nu zowat halfweg in ons<br />

tweede fonds, waar PMV en Belfius Immo in<br />

participeren”, vertelt Jelle Vandendriessche.<br />

“Tijdens de coronapandemie was het iets<br />

moeilijker om nieuwe projecten op te starten,<br />

maar we zien dat er nu weer meer terreinen<br />

op de markt komen. Het is onze taak om de<br />

juiste te selecteren en met ons team van<br />

8 medewerkers het concept uit te werken,<br />

het vergunningentraject te coördineren en het<br />

project op te volgen. Voor architectuur, bouw<br />

en commercialisatie werken we samen met<br />

een reeks vaste partners.”<br />

In het project Van Rullen in Wervik werd onder meer bijzondere aandacht besteed aan<br />

de aanwezige vogelpopulaties.<br />

In vijf jaar heeft het bedrijf 150 entiteiten<br />

ontwikkeld en er zitten er al bijna 300 in de<br />

pipeline voor de komende jaren. Hexagon<br />

is dan ook positief gestemd: “We zien veel<br />

potentieel in bedrijfsvastgoed en we geloven<br />

in onze duurzame aanpak. Daarom hebben<br />

we ook plannen gemaakt om een nieuw<br />

hoofdkantoor te bouwen, met ruimte voor<br />

verdere groei. Het zal deel uitmaken van een<br />

nieuwe bedrijvenzone in Roeselare, waarover<br />

we momenteel in gesprek zijn met de<br />

stad. We hopen in 2024 te kunnen verhuizen”,<br />

besluit Vandendriessche.<br />

businessvlaanderen.be<br />

27


VIJF SECTORFEDERATIES ROND DE TAFEL<br />

“LIEVER GEEN NIEUWE<br />

MAATREGELEN,<br />

DAN SLECHTE”<br />

Onze economie beleeft turbulente tijden en er wordt naar de beleidsmakers gekeken om met de nodige<br />

maatregelen grote schokken te verzachten. Bij de jaarwisseling hebben de meeste ondernemersorganisaties<br />

dan ook hun prioriteitenlijst bekendgemaakt. Hoe kunnen de overheden ondernemers anno <strong>2023</strong> een duw<br />

in de rug geven? <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> bracht vijf vertegenwoordigers van sectorfederaties rond de tafel<br />

om te discussiëren over hun verzuchtingen en verwachtingen: Bart Buysse (Fevia), Jolyce Demely (Agoria),<br />

Erik Magnus (Creamoda), Klaas Soens (Comeos) en Paul Verschueren (Federgon): “Meer dan ooit staan we<br />

schouder aan schouder om onze bedrijven te verdedigen.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Carlos Lopez<br />

28 businessvlaanderen.be


RONDETAFEL SECTORFEDERATIES<br />

“Focussen op de core business en rendabel<br />

blijven, daar gaat het dit jaar over”, steekt<br />

Bart Buysse van wal. Hij is de topman van<br />

Fevia, de federatie van de voedingsindustrie.<br />

“Ik zie onze leden volop werk maken van meer<br />

efficiëntie: energiebesparing, zuinig omspringen<br />

met grondstoffen, duurzamere technieken,<br />

bevoorradingsgaranties… Er wordt ook<br />

volop geïnvesteerd in digitalisering, automatisering<br />

en robotisering. De keerzijde is wel<br />

dat de productiekosten op korte termijn sterk<br />

stijgen en dat we moeten voorkomen dat die<br />

extra uitgaven voor lonen en energie ten koste<br />

zouden gaan van investeringen voor de lange<br />

termijn, in innovatie en nieuwe oplossingen.”<br />

BEDRIJVEN IN ADEMNOOD<br />

Rendabiliteit en kostenbesparing zijn eveneens<br />

de topprioriteit voor de handel en<br />

aanverwante diensten. Klaas Soens van<br />

Comeos <strong>Vlaanderen</strong>: “Onze sector werkt<br />

met kleine marges, die hoe langer hoe meer<br />

onder druk komen te staan. Supermarkten en<br />

handelszaken zijn verplicht om te optimaliseren,<br />

te automatiseren en energie-efficiënter<br />

te werken. Ze moeten mee in de trend van<br />

e-commerce, maar dat vergt bijkomende<br />

investeringen. Veel ondernemers in onze<br />

sector verwachten dan ook dat <strong>2023</strong> een lastiger<br />

jaar zal worden dan 2022.”<br />

Jolyce Demely: “We kunnen zeker nog een tandje bijsteken in levenslang leren - en dat geldt zowel<br />

voor werkgever als werknemer.”<br />

geraken. De politiek heeft een grote verantwoordelijkheid<br />

om het ondernemerschap<br />

te ondersteunen.”<br />

Voor technologische bedrijven ligt de uitdaging<br />

complexer. Jolyce Demely, algemeen<br />

Veel ondernemers verwachten dat <strong>2023</strong><br />

een lastiger jaar zal worden dan 2022.<br />

Erik Magnus van Creamoda, dat de modemerken<br />

en kledingproducenten vertegenwoordigt,<br />

beaamt dat: “Wij zijn een sector<br />

van kmo’s, vaak zelfs heel kleine ondernemingen.<br />

Die hebben zwaar afgezien tijdens<br />

de coronapandemie. De verplichte sluiting<br />

van kledingboetieks en de sterke concurrentie<br />

met e-commerce blijft nazinderen. Dat de<br />

koopkracht onder druk staat en het consumentenvertrouwen<br />

historisch laag is, zorgt<br />

ervoor dat sommige bedrijven in ademnood<br />

directeur Agoria <strong>Vlaanderen</strong>: “De maakindustrie<br />

heeft al een hele weg afgelegd<br />

om een fabriek van de toekomst te worden.<br />

Voor heel wat bedrijven is er niet zoveel extra<br />

winst meer te boeken met investeringen in<br />

transformatie en efficiëntie. Voor mij ligt de<br />

opportuniteit in vergroenen, decarboniseren<br />

en de omslag maken naar circulaire economie.<br />

De kans is groot dat de volgende crisis<br />

er één zal zijn met een tekort aan materialen<br />

en grondstoffen. Recycleren en de kring-<br />

lopen sluiten is dan de oplossing én de<br />

opportuniteit.”<br />

VRAAG ARBEIDSKRACHTEN BLIJFT GROOT<br />

De leden van Federgon zijn hr-dienstverleners:<br />

uitzendkantoren, rekruteerders, opleidingsinstituten,<br />

spelers in outplacement<br />

en wellbeing, enz. “Hoewel de vraag naar<br />

arbeidskrachten groot blijft, merken we<br />

toch dat de vraag naar uitzendarbeid daalt,<br />

vooral in industriële sectoren”, weet Paul<br />

Verschueren. “Anderzijds blijft de vraag naar<br />

diensten rond werving en selectie of project<br />

sourcing wel op peil. We stellen ook vast dat<br />

de schaarste op de arbeidsmarkt thema’s<br />

als welzijn op het werk en werkbaarheid mee<br />

op de agenda heeft geplaatst. Bedrijven zijn<br />

daar veel meer mee bezig dan vroeger.”<br />

Alle panelleden krijgen signalen van leden<br />

dat ze nog steeds moeite ondervinden om<br />

gemotiveerde nieuwe werkkrachten aan te<br />

trekken. Bart Buysse: “We tellen gemiddeld<br />

meer dan 1.500 niet-ingevulde vacatures<br />

per dag in de voedingsbedrijven. Dat tekort<br />

aan arbeidskrachten weegt op de productie.<br />

Sommige ondernemingen kunnen niet<br />

meer op volle toeren draaien omdat er volk<br />

te weinig is.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

29


edrijfsvastgoed<br />

Ondernemen.<br />

Anticiperen.<br />

(Ver)kopen.<br />

(Ver)huren.<br />

Renderen.<br />

Onze experts adviseren en helpen je graag om bij<br />

elk sleutelmoment in je professionele leven de juiste<br />

vastgoedbeslissing te maken. Of je nu zoekt naar<br />

de perfecte locatie om je start-up uit te bouwen,<br />

een grotere ruimte voor jou en je team of de juiste<br />

kandidaat voor je prachtige bedrijfspand: Dewaele<br />

staat voor je klaar. Met bakken ervaring, kennis van<br />

zaken en een antwoord op al je vragen.<br />

Een nieuwe stap zetten met je bedrijf?<br />

Contacteer ons:<br />

051 265 005 · business@dewaele.com<br />

Voorheen<br />

dewaele.com


RONDETAFEL SECTORFEDERATIES<br />

Sommige ondernemingen<br />

draaien niet op volle toeren<br />

omdat er volk te weinig is.<br />

Bart Buysse: “Onze fiscaliteit is al een lasagne, we vragen daarom aan de<br />

beleidsmakers om er geen extra lasten meer bovenop te leggen.”<br />

Ook de handelszaken hebben vorig jaar<br />

voor het eerst de krapte op de arbeidsmarkt<br />

gevoeld. “Dat is een teken aan de wand”, stelt<br />

Klaas Soens. “In een supermarkt of winkel<br />

kan je aan de slag zonder diploma en met<br />

weinig ervaring. De opleiding wordt op de<br />

werkvloer voorzien. Dus: als wij geen mensen<br />

meer vinden, dan is er echt een structureel<br />

probleem. Maar sinds kort lijkt het rekruteren<br />

gelukkig wel weer wat vlotter te gaan.”<br />

“En dan hebben we het nog niet gehad over<br />

de afschaffing van het ziektebriefje voor één<br />

dag afwezigheid. Of een boete als er te veel<br />

mensen langdurig ziek zijn, die retroactief<br />

wordt ingevoerd”, gaat Klaas Soens verder.<br />

“Dat maakt het voor ondernemers alleen<br />

maar lastiger om hun zaak te laten draaien.<br />

De arbeidsdeal bevat veel sociale reflexen,<br />

maar daar staat weinig of niets tegenover<br />

voor de werkgevers.”<br />

Erik Magnus is het daarmee eens: “Nog te<br />

vaak vertrekt men vanuit een wantrouwen<br />

tegenover de werkgever. Of er worden maatregelen<br />

genomen die wereldvreemd zijn.<br />

Ik denk bijvoorbeeld aan die verplichte vijf<br />

dagen opleiding. Alsof wij geen inspanningen<br />

zouden leveren als het nodig is… Moeten<br />

we écht mensen aan de vooravond van hun<br />

pensioen nog verplichten bijkomende opleiding<br />

te volgen?”<br />

“Een uitdaging waar we in de maakindustrie<br />

voor staan, is nog meer inzetten op training<br />

en opleiding”, vult Jolyce Demely aan. “Als<br />

we automatiseren en robotiseren hebben we<br />

andere profielen nodig om machines te bedienen<br />

of moeten mensen overschakelen naar<br />

een andere functie. We kunnen zeker nog een<br />

tandje bijsteken in levenslang leren - en dat<br />

geldt zowel voor werkgever als werknemer.”<br />

DE ARBEIDSDEAL SCHIET TEKORT<br />

Federgon juicht bijkomende aandacht voor<br />

levenslang leren uiteraard toe. Maar een<br />

aantal maatregelen uit de recente arbeidsdeal<br />

leidt toch tot argwaan. Paul Verschueren:<br />

“De kostprijs van arbeid is ook voor onze<br />

leden een grote bekommernis. De combinatie<br />

van de automatische loonindexering van 10%<br />

met de invoering van een 4-daagse werkweek<br />

en de verplichting tot 5 dagen opleiding<br />

dreigt een averechts effect te hebben…<br />

Onze concurrentiepositie in Europa komt hoe<br />

langer hoe meer onder druk.”<br />

Paul Verschueren: “Hoewel de vraag naar arbeidskrachten groot blijft, merken we dat de vraag naar<br />

uitzendarbeid in industriële sectoren daalt.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

31


Snelladen tot 300 kW<br />

Opladen tot 80%<br />

in 15 minuten.<br />

Gedaan met tijd<br />

verliezen.<br />

certipower.be<br />

sales@certipower.be<br />

051 79 20 22


RONDETAFEL SECTORFEDERATIES<br />

EEN STABIEL REGELGEVEND KADER<br />

Dat brengt ons naadloos bij de verwachtingen<br />

die de werkgeversorganisaties hebben<br />

voor de politici. “Onze bedrijven zitten volop<br />

in een transitie naar meer digitalisering en<br />

meer duurzaamheid. Dat omvat technologische<br />

innovatie, verandering van processen en<br />

change management voor de medewerkers.<br />

Zoiets vraagt tijd en geld en dus hebben onze<br />

kmo’s nood aan een stabiel kader”, stelt Bart<br />

Buysse. “Onze fiscaliteit is al een lasagne, we<br />

vragen daarom aan de beleidsmakers om er<br />

geen extra lasten meer bovenop te leggen.<br />

Liever geen nieuwe maatregelen dan slechte.”<br />

Klaas Soens vult aan: “De loonlasten blijven<br />

een grote zorg. In enkele jaren tijd ontsporen<br />

de Belgische loonkosten tegenover de buurlanden<br />

van 10% naar liefst 16%. De regering<br />

voorziet dan wat compensatie met een tijdelijke<br />

kwijtschelding van de RSZ-bijdrage en<br />

een uitstel van betaling. Maar finaal levert<br />

Klaas Soens: “Wij pleiten voor een netto-indexering, zodat medewerkers meer koopkracht krijgen,<br />

maar bedrijven ook meer zuurstof.”<br />

Iedereen die niet werkt, zou in een<br />

systeem van activering moeten zitten.<br />

Erik Magnus: “Ik zie nog altijd geen doordacht<br />

beleid om de werkloosheidsval te bestrijden en<br />

niet-werkenden te activeren.”<br />

dat slechts een compensatie op van 0,6%.<br />

Dat is too little, too late. Intussen verliezen<br />

we aan concurrentiekracht ten aanzien van<br />

het buitenland. Daarom pleiten wij voor een<br />

netto-indexering, zodat medewerkers meer<br />

koopkracht krijgen, maar bedrijven ook<br />

meer zuurstof.”<br />

Ook Creamoda is voorstander van een ‘stand<br />

still’. “De overheid moet meer rechtszekerheid<br />

creëren en niet continu nieuwe regels<br />

uitvaardigen. Dat is ook zeer nefast voor het<br />

imago van België bij hoofdkantoren van multinationals”,<br />

aldus Erik Magnus. “Daarnaast is<br />

de ambitie om de werkzaamheidsgraad op<br />

te krikken tot 80% de juiste. Maar ik zie nog<br />

altijd geen doordacht beleid om de werkloosheidsval<br />

te bestrijden en niet-werkenden te<br />

activeren. Terwijl we dat potentieel absoluut<br />

nodig hebben om onze economische groei en<br />

toekomstige welvaart te verzekeren.”<br />

“Eigenlijk zou iedereen op beroepsactieve<br />

leeftijd, die niet werkt, in een systeem van acti-<br />

vering moeten zitten”, vult Paul Verschueren<br />

aan. “Maar dan wel systemen op maat: voor<br />

jonge werkzoekenden, voor mensen die langdurig<br />

werkloos zijn, voor zij die terugkomen<br />

uit arbeidsongeschiktheid, enzovoort. Politici<br />

moeten beseffen dat jobs de beste garantie<br />

vormen voor de koopkracht van morgen.<br />

En het goeie nieuws is dat er heel veel activerende<br />

maatregelen mogelijk zijn, die niets<br />

hoeven te kosten!”<br />

Jolyce Demely pleit tot slot voor een doorgedreven<br />

beleid voor de industrie: “Onze exportcijfers<br />

stijgen, maar we zien tegelijk dat ons<br />

marktaandeel internationaal aan het dalen is.<br />

En net nu zijn er landen die hun industrie veel<br />

meer steunen (denk aan Duitsland, Frankrijk<br />

en de VS), wat ons een bijkomend nadeel<br />

oplevert. Ik zou graag zien dat de Vlaamse<br />

minister-president ook bevoegd wordt voor<br />

industrieel beleid. Dat zou een aantal zaken<br />

makkelijker kunnen maken en ons ook helpen<br />

om specifieke industriële issues op Europees<br />

niveau aan te kaarten.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

33


MACHINEBOUWERS VOELEN CONCURRENTIE UIT HET BUITENLAND TOENEMEN<br />

“ELKE MACHINE MOET SLIM, PERFORMANT EN<br />

ENERGIE-EFFICIËNT ZIJN”<br />

De machinebouwsector in <strong>Vlaanderen</strong> hoort bij de meest energie-intensieve sectoren. Ze voelt<br />

bijgevolg de impact van de inflatie van energie-, materialen- en loonkosten, maar moet haar sterke<br />

positie tegenover de concurrentie proberen te behouden. Deprez, door Unizo verkozen tot Kmo van<br />

het jaar 2022, en het Oost-Vlaamse familiebedrijf De Pecker Gent praten over de uitdagingen en de<br />

vooruitzichten in hun sector.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Deprez en De Pecker<br />

Hoewel de energieprijzen stilaan opnieuw dalen, blijft de problematiek<br />

van hoge facturen actueel voor zowel particulieren als bedrijven. En<br />

dat is niet de enige kostenfactor van belang. Op de prijs van materialen<br />

en grondstoffen staat voorlopig geen rem. “De sterk gestegen energiekosten<br />

zorgen vooral voor duurdere goederen, in ons geval staal en<br />

staalgerelateerde producten. Dit bevat ongeveer 30% van onze omzet,<br />

dus als bepaalde goederen 50% stijgen, is dit toch wel significant”,<br />

getuigt Jeroen Deprez, Operations Manager van de West-Vlaamse<br />

machinebouwer Deprez. “We kunnen niet anders dan die prijsstijging<br />

door te rekenen in onze nieuwe offertes, maar voor de lopende projecten<br />

moeten we zelf de bittere pil slikken.”<br />

De Pecker uit Gent, gespecialiseerd in machinebouw en industrieel<br />

onderhoud, merkt de gevolgen voornamelijk bij zijn klanten. Co-CEO<br />

Fernand Meire: “Wie energie-intensieve producten maakt waarvan de<br />

grondstofprijzen ook nog eens gestegen zijn, ziet zwaar af. Wij hebben<br />

het geluk dat ons gascontract nog een tijdlang vast ligt, en dankzij<br />

de investering in 2000 m² zonnepanelen produceerden we tijdens<br />

de zomer zelf een groot deel van de nodige energie. We maken ons<br />

personeel ook bewust van bepaalde bezuinigingsmogelijkheden en<br />

investeerden in digitalisering van bijvoorbeeld ons verwarmings- en<br />

aircosysteem. Zo staat de verwarming niet langer aan wanneer dat niet<br />

nodig is, bijvoorbeeld na de werkuren of tijdens het weekend.”<br />

INVESTERING IN DUURZAAMHEID<br />

Ook Deprez investeerde in zonnepanelen, zowel uit maatschappelijk<br />

oogpunt als voor het laden van het wagenpark dat meer en meer uit<br />

elektrische wagens bestaat. “Duurzaamheid en milieubewustzijn laten<br />

zich voelen op verschillende vlakken. Zo merken we dat ook onze klanten<br />

hier meer vragen over stellen. Vroeger lag de nadruk bij een offertevraag<br />

op een goede en slimme investering, vandaag verlegt de focus<br />

zich naar een machine met gegarandeerde operationele prestaties en<br />

een lage onderhoudskost”, legt Jeroen van Deprez uit.<br />

Fernand Meire en Alexander Bolliou, co-CEO’s van De Pecker Gent:<br />

“Het personeelstekort zal resulteren in overnames van concurrentie.”<br />

34 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRY<br />

“We zitten nog maar<br />

aan het begin van de<br />

storm die opsteekt<br />

door de inflatie en<br />

loonindexering.”<br />

Jeroen Deprez: “In de zomermaanden draaien we al 100% op groene stroom, zowel uit<br />

maatschappelijk belang als in functie van ons elektrisch wagenpark. Sinds vorig jaar hebben we<br />

7000 m² extra dak, ook hier komen binnenkort zonnepanelen op.”<br />

De Pecker werkt voornamelijk voor de zware industrie, waar duidelijk<br />

gekeken wordt naar onderdelen en machines met een hoger rendement.<br />

“Wij hebben vorig jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een<br />

cementvezelpers, voor het maken van isolatiepanelen. Voor dergelijke<br />

energie-efficiënte investeringsgoederen staan klanten nu duidelijk te<br />

springen”, vertelt Fernand.<br />

REM OP DE TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE<br />

De evolutie naar hoogstaande technologieën en automatisatie<br />

gaat onverminderd voort. “Elke klant met een groeiende business<br />

kampt met dezelfde problemen: een tekort aan werkkrachten of een<br />

nijpend plaatsgebrek. Daardoor komen bedrijven bij ons terecht voor<br />

verdere automatisatie van hun processen. Voor iedere klant leveren<br />

wij een project op maat, ook op het vlak van digitalisatie”, getuigt<br />

Jeroen Deprez.<br />

Alexander Bolliou, co-CEO De Pecker Gent bevestigt dat: “Er zijn<br />

steeds minder afgestudeerden met de nodige technische kennis om<br />

direct aan de slag te gaan. Er wordt minder voor technische richtingen<br />

gekozen, maar we stellen ook vast dat het opleidingsniveau er niet op<br />

verbeterd is. Zeker de afgestudeerden van de laatste 2 jaren hebben<br />

omwille van covidmaatregelen en afstandsonderwijs vooral ingeboet op<br />

de uren praktische opleiding. Daarom polsen wij naar andere aspecten<br />

en sterktes tijdens een sollicitatiegesprek en organiseren we zelf een<br />

degelijke praktijkgerichte opleiding op de werkvloer”, aldus Alexander.<br />

Een alternatief is schaalvergroting om bijkomende expertise in huis<br />

te halen. “We zullen de komende jaren veel overnames meemaken in<br />

de sector. Een drijfveer is ongetwijfeld het personeelstekort dat een<br />

aantal machinebouwers daarmee hopen op te lossen.”<br />

STEVIGE POSITIE PROBEREN BEHOUDEN<br />

De combinatie van energiecrisis, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt<br />

is een harde dobber voor deze sector. “Als je te veel doorrekent naar<br />

de klant, dreig je bestellingen te verliezen aan de concurrentie in het<br />

buitenland. Vandaag zijn onze Duitse concurrenten op loonkostvlak al<br />

7 à 8% goedkoper. De regering ligt daar blijkbaar niet van wakker. Maar<br />

als er niets gebeurt, zal zich dat wreken. Gelukkig hebben we niet op<br />

alle machines evenveel concurrentie, en halen we toch verkoopsuccessen.<br />

Dat houdt ons recht”, stelt Fernand Meire van De Pecker Gent.<br />

Jeroen Deprez: “Als ondernemer sta je continu voor nieuwe uitdagingen.<br />

Vandaag zijn dat de stijgende energieprijzen, morgen is het iets anders.<br />

Zie het niet negatief, maar zoek naar de mogelijke opportuniteiten.”<br />

Ook Jeroen Deprez ziet de markt veranderen. “Er staat heel veel<br />

onder spanning en er is vooral een gebrek aan een langetermijnvisie<br />

vanuit het beleid. Bovendien zal de veranderende wereldeconomie de<br />

concurrentiepositie van een Belgische onderneming niet verbeteren.<br />

We moeten ons dus blijven aanpassen om het succes te bestendigen”,<br />

concludeert Jeroen Deprez van Deprez.<br />

businessvlaanderen.be<br />

35


EEN ONESTOPSHOP VOOR HET FIJNERE PLAATWERK<br />

“We blijven investeren om de<br />

concurrentie voor te blijven”<br />

Plaatbewerking voor dunne metaalplaten – dat is al jaren de corebusiness van Lesage Metaalconstructie.<br />

Het familiebedrijf is een industrieel toeleverancier van vooral het fijnere, veelzijdige plaatwerk voor<br />

de meest uiteenlopende sectoren. Achter de baseline ‘Masters in Metalworks’ schuilt dan ook een<br />

specialist die zoveel mogelijk in eigen huis uitvoert en focust op een langetermijnrelatie met zijn klanten.<br />

Een enthousiast team van gekwalificeerde medewerkers en een up-to-date machinepark spelen daarbij<br />

een belangrijke rol.<br />

Tekst | Johan Debaere beeld | Lesage Metaalconstructie<br />

De geschiedenis van dit metaalbewerkingsbedrijf<br />

gaat terug tot de jaren 1930, toen<br />

Nestor Lesage in Otegem met zijn smidse<br />

startte. Sinds 2021 zet de vierde generatie met<br />

Kim Lesage, zijn zus Lies en haar man Mike<br />

Bartholomeus het succesverhaal verder. “Dat<br />

doen we uiteraard niet alleen. We kunnen rekenen<br />

op een team van meer dan 50 gekwalificeerde<br />

medewerkers, die elke dag klaar staan<br />

om klanten de hoogste kwaliteit te garanderen”,<br />

vertelt Mike Bartholomeus. “We hebben<br />

na een uitgebreide studie een meerjarenplan<br />

opgesteld om de groei van het bedrijf te<br />

bestendigen. Ons ervaren personeel is daarbij<br />

Er is een<br />

meerjarenplan<br />

opgesteld om<br />

de groei te<br />

bestendigen.<br />

een heel belangrijke troef. Het is immers niet<br />

evident om technisch geschoold personeel te<br />

vinden, maar we hebben een loyaal team, dat<br />

geen enkele uitdaging uit de weg gaat.”<br />

MENS EN MACHINE ALS TROEVEN<br />

Klanten komen bij Lesage met ideeën. In<br />

sommige gevallen gaat dat om eenvoudige<br />

modellen, waarvan zelfs een tekening voorhanden<br />

is. Veelal krijgen de productontwerpers<br />

echter complexere onderdelen en constructies<br />

op hun bord, waarvoor ze met behulp van<br />

geavanceerde 3D-tekenpakketten een realiseerbare<br />

oplossing moeten ontwikkelen.<br />

Lesage Metaalconstructie is een vooraanstaande specialist in het fijnere,<br />

veelzijdige plaatwerk.<br />

De directie investeerde fors om het machinepark up-to-date te houden,<br />

de marktpositie te versterken en een gezonde werkomgeving te creëren.<br />

36 businessvlaanderen.be


DOSSIER INDUSTRY<br />

Zodra de klant een ontwerp goedkeurt, start<br />

de productie, waarbij bijna alle bewerkingen<br />

in eigen huis uitgevoerd worden. Bij Lesage<br />

worden platen van staal, aluminium en roestvrij<br />

staal, maar ook van cortenstaal, zink, rood<br />

koper of messing in verschillende afmetingen<br />

bewerkt. Daartoe beschikt de firma over<br />

een hoogtechnologisch machinepark. Verder<br />

beheerst de kmo als geen ander het metier<br />

van het lassen. De vakbekwame medewerkers<br />

hebben alles onder de knie: robot-,<br />

halfautomatisch, TIG-, MIG-, punt-, stompen<br />

stiftlassen. De lasrobot omvat vier werkstations<br />

en heeft een bereik van 12 meter.<br />

BLIJVEN INVESTEREN<br />

In het najaar van 2022 werd geïnvesteerd in<br />

laserlassen en dit voorjaar wordt de lasafdeling<br />

versterkt met een co-lasrobot. Er wordt<br />

ook in-house gelakt. Op de site is er immers<br />

een industriële poederlakkerij, waar stukken<br />

tot maar liefst 12 meter van kleur voorzien<br />

kunnen worden. Indien nodig werkt Lesage<br />

Metaalwerken met vaste kwalitatieve partners<br />

om klanten te helpen bij opdrachten die<br />

niet in eigen huis mogelijk zijn.<br />

“We zijn ervan overtuigd dat naast het personeel<br />

ook het machinepark een cruciale rol<br />

speelt als we kwaliteit willen garanderen en<br />

concurrentieel willen blijven. De laatste jaren<br />

hebben we dan ook fors geïnvesteerd in onder<br />

meer geautomatiseerde lasersnij- en ponsmachines,<br />

een automatisch platenmagazijn,<br />

twee plooirobots en semi-automatische<br />

lasapparatuur. Vorig jaar namen we ook een<br />

CNC-bewerkingsmachine van elumatec voor<br />

profielen tot 6 meter in gebruik en we zijn<br />

ook gestart met laserlassen, waardoor we<br />

bij ons fijn plaatwerk een mooi lasresultaat<br />

bekomen zonder extra nabewerking”, licht<br />

Bartholomeus toe.<br />

“Deze investeringen laten ons toe om onze<br />

marktpositie verder te versterken. Daarnaast<br />

passen ze perfect bij onze visie om een<br />

nog betere service te garanderen. We streven<br />

er immers naar dat klanten slechts één<br />

aanspreekpartner voor hun volledige project<br />

hebben, wat de efficiëntie, leverbetrouwbaarheid<br />

en kwaliteit ten goede komt.”<br />

Op de site is ook een industriële poederlakkerij, waar stukken tot maar liefst 12 meter van kleur voorzien kunnen worden.<br />

businessvlaanderen.be<br />

37


Lesage Metaalconstructie is uw partner in metaalbewerking.<br />

Dankzij een team van vakmannen en<br />

een hightech machinepark zijn we competitief en<br />

blijven we onze klanten verrassen met inventieve<br />

oplossingen en feilloze plaatbewerking. Enkel zo<br />

blijven we ijzersterke 'Masters in Metalworks'.<br />

www.lesage-nv.be • +32 (0)56 77 70 80<br />

Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem-Otegem


DOSSIER INDUSTRY<br />

STEEDS MEER BOUWBEDRIJVEN OMARMEN NIEUWE TECHNOLOGIEËN<br />

“Technologische innovatie kan niet<br />

zonder menselijke touch”<br />

Veel bouwbedrijven kampen met een personeelstekort en moeten noodgedwongen op zoek naar<br />

innovaties om efficiënter te kunnen werken. Digitalisering en automatisering kunnen een belangrijke<br />

rol spelen. Maar toch is er ook nog veel terughoudendheid en laten investeringen in digitalisering op<br />

zich wachten. Bouwonderneming Vandenbussche en softwarebedrijf Robaws bewijzen alvast dat wie<br />

investeert in technologie daar de vruchten van plukt.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Vandenbussche, Robaws<br />

aanhoudt, almaar nijpender. En ondanks<br />

de inspanningen die gedaan worden om de<br />

beroepen aantrekkelijker te maken, vinden<br />

we nog steeds onvoldoende mensen om al<br />

het werk gedaan te krijgen”, aldus Kristof.<br />

“Stilstaan is ook achteruitgaan, dus proberen<br />

we met technologische oplossingen<br />

onze efficiëntie te verhogen en hebben we<br />

de voorbije jaren fors geïnvesteerd in nieuwe<br />

apparatuur.”<br />

Kristof Defruyt en Bouwbedrijf Vandenbussche zorgde met de introductie van een BIM-printer op<br />

een Vlaamse werf voor een primeur.<br />

“​Stilstaan is<br />

achteruitgaan, dus<br />

proberen we met<br />

technologische<br />

oplossingen onze<br />

efficiëntie te verhogen.”<br />

In december vorig jaar pakte bouwbedrijf<br />

Vandenbussche uit met een primeur: voor<br />

het eerst werd een mobiele topografische<br />

robot of BIM-printer ingezet op een Vlaamse<br />

werf. Deze robot kan volledig autonoom digitale<br />

tekeningen op ware grootte en tot op de<br />

millimeter nauwkeurig op een vloer uittekenen.<br />

“Niet alleen zorgt deze robot voor<br />

meer veiligheid op de werf, hij helpt ons ook<br />

sneller en efficiënter te werken. In tijden<br />

van krapte op de arbeidsmarkt is dat geen<br />

overbodige luxe”, stelt Kristof Defruyt, CEO<br />

van Vandenbussche.<br />

Dat de nood aan arbeidskrachten in de bouwsector<br />

hoog blijft, bewijzen recente cijfers van<br />

sectorfederatie Embuild. In de afgelopen vijf<br />

jaar is het aantal werknemers met meer dan<br />

14.000 gezakt. “De hoge uitstroom maakt<br />

het tekort aan arbeidskrachten, dat al jaren<br />

EEN TOTAALPLATFORM VOOR<br />

JE BACKOFFICE<br />

Investeringen in een performant machinepark<br />

is een aspect, maar daarnaast kan een<br />

bouwonderneming ook in zijn administratie<br />

nog efficiëntiewinst boeken. “Dat start bij het<br />

stroomlijnen van het proces: van de offertes<br />

en de offertecalculatie tot de planning en de<br />

communicatie naar de werknemers”, stelt<br />

Michaël Van Robaeys, zaakvoerder van soft-<br />

businessvlaanderen.be<br />

39


trouble with<br />

material<br />

handling?<br />

Optimale efficiëntie voor je<br />

productieproces? Met automatisering<br />

en interne transportsystemen op maat<br />

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse<br />

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord<br />

op praktische uitdagingen, van kleinste<br />

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.<br />

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.<br />

Ga voor een vlottere productie.<br />

Contacteer RDL Engineering via<br />

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.<br />

RDL Engineering nv<br />

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België<br />

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


DOSSIER INDUSTRY<br />

warebedrijf Robaws. “Daarom ontwikkelden<br />

we een offerteconfigurator, een planningstool<br />

met registratie van de gepresteerde uren,<br />

een digitale werkbon en nacalculatie in één<br />

en dezelfde oplossing. Dat levert een schat<br />

aan informatie op. Zo krijg je op een eenvoudige<br />

manier inzicht in de rentabiliteit van<br />

een project.”<br />

Bovendien wordt ook de menselijke foutenlast<br />

gereduceerd en de facturatie naar de klant<br />

toe nauwkeuriger. “Op die manier vermijd je<br />

onnodige discussies”, vervolgt Michaël. “Om<br />

klantgerichte dienstverlening aan te bieden,<br />

ben je sterk afhankelijk van je administratieve<br />

ruggengraat. Stel dus investeringen<br />

in digitalisering niet uit. Net door je interne<br />

werking en processen op punt te zetten, kan<br />

je concurrentieel blijven. Die inzichten zullen<br />

je bovendien meer gemoedsrust bezorgen.”<br />

Michaël Van Robaeys: “Het digitaliseren van de administratie levert een bouwbedrijf een schat aan<br />

informatie op.”<br />

EEN EN-EN-VERHAAL<br />

Zulke investeringen hebben dus voordelen<br />

op diverse vlakken. “Maar om technologie<br />

efficiënt in te zetten is er natuurlijk meer<br />

nodig dan alleen het aankopen van nieuwe<br />

producten. Bouwbedrijven moeten proberen<br />

om zowel processen, technologie als medewerkers<br />

met elkaar te verzoenen, want ze zijn<br />

allemaal noodzakelijk als we succesvol het<br />

moderne tijdperk willen instappen. Meer dan<br />

ooit zullen we dus geschoold personeel nodig<br />

hebben, dat vertrouwd is met de technologie<br />

en de innovaties die op ons afkomen”, besluit<br />

Kristof Defruyt.<br />

Volledig autonoom tekent de BIM-printer digitale tekeningen op ware grootte en tot op de millimeter nauwkeurig op een vloer uit.<br />

businessvlaanderen.be<br />

41


VASTGOEDGROEP DEWAELE LANCEERT SALE & RENT BACK-FORMULE<br />

“WE GEVEN ONDERNEMINGEN DIE HET<br />

NODIG HEBBEN EXTRA ADEMRUIMTE”<br />

Elke crisis brengt winnaars en verliezers met zich mee. Vooral bedrijven die zich wendbaar hebben<br />

opgesteld en ook zijn blijven investeren, behoren achteraf tot het winnende kamp. “Maar investeringen<br />

kosten natuurlijk geld en er is soms onvoldoende kapitaal aanwezig. Onze Sale & Rent back-formule kan<br />

dan interessant zijn. Het is een alternatieve financieringsvorm waarmee ondernemingen onmiddellijk hun<br />

liquiditeit verbeteren”, stelt Siska Dejonghe van vastgoedgroep Dewaele.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Dewaele Vastgoed<br />

heeft als gevolg dat sommige ondernemers<br />

moeilijker aan bankfinanciering geraken en<br />

dus hun reserves moeten aanspreken. Op<br />

zo’n moment kan onze nieuwe Sale & Rent<br />

back-formule een oplossing bieden. Maar<br />

deze formule is eigenlijk ook interessant voor<br />

bedrijven die aan een opmars bezig zijn en<br />

middelen nodig hebben om hun groei verder<br />

te zetten.”<br />

Bij een Sale & Rent back verkoopt een ondernemer zijn bedrijfspand om er vervolgens als huurder<br />

terug in te trekken.<br />

De oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen<br />

en de dalende winstmarges: het zijn economisch<br />

turbulente tijden. En dat laat ook zijn<br />

sporen na. Zo gingen er het voorbije jaar 9830<br />

bedrijven failliet. Een nog betere indicator van<br />

de economische gezondheid van de Belgische<br />

ondernemingen is het aantal stopzettingen.<br />

Die teller stond in 2022 op meer dan<br />

80.000, wat een enorme stijging is tegenover<br />

het pre-coronajaar 2<strong>01</strong>9.<br />

Siska Dejonghe: “Die cijfers spreken eigenlijk<br />

boekdelen en veel bedrijven hebben moeilijke<br />

maanden of zelfs jaren achter de rug. Daarnaast<br />

zien de voorspellingen voor de nabije<br />

toekomst er niet bepaald rooskleurig uit. Dat<br />

TAL VAN VOORDELEN<br />

Bij een Sale & Rent back verkoopt een ondernemer<br />

zijn bedrijfspand aan een derde partij<br />

om er vervolgens als huurder terug in te trekken.<br />

“Dat biedt tal van voordelen. Zo komen<br />

er middelen vrij die een onderneming kan<br />

gebruiken om zijn operationele bedrijfsactiviteiten<br />

te versterken, zoals het aantrekken van<br />

nieuwe medewerkers of het uitbreiden van<br />

zijn productiecapaciteit. Bovendien, door het<br />

vastgoed terug te huren, kunnen de bedrijfsactiviteiten<br />

op dezelfde locatie blijven doorlopen.<br />

Operationeel verandert er dus niets.”<br />

Daarnaast verhoogt door de verkoop van het<br />

vastgoed meteen ook de liquiditeit van de<br />

onderneming. “Dat zorgt voor meer vertrouwen<br />

bij je klanten, leveranciers en bankiers”,<br />

vervolgt Siska. “Na de verkoop verdwijnt het<br />

vastgoed trouwens ook van je balans, waar-<br />

42 businessvlaanderen.be


door je een realistischer beeld krijgt op de<br />

rendabiliteit van je onderneming. Vergeet<br />

daarenboven niet dat de huur dan voortaan<br />

een volledig aftrekbare kost is en als er<br />

onverwacht renovatiewerken aan het gebouw<br />

dienen te gebeuren, zijn die ten laste van<br />

de koper.”<br />

EEN EVENWICHTIGE OVEREENKOMST<br />

Aan geïnteresseerde kopers alvast geen<br />

gebrek, want vastgoed blijft vandaag een goede<br />

investering. “Het is nog steeds een belegging<br />

die meer oplevert dan een spaarboekje”,<br />

gaat Siska verder. “En in het geval van onze<br />

Sale & Rent back-formule zorgen we ook<br />

voor een gefundeerde waardebepaling, die<br />

rekening houdt met alle karakteristieken van<br />

het gebouw. Op basis daarvan kunnen we dan<br />

een realistische huurovereenkomst maken<br />

die voor de huurder haalbaar is en voor de<br />

investeerder een mooi rendement oplevert.”<br />

Vastgoed blijft<br />

vandaag een goede<br />

investering en<br />

levert meer op dan<br />

een spaarboekje.<br />

Siska Dejonghe: “Door een verkoop verdwijnt het vastgoed van de balans en krijg je een<br />

realistischer beeld van je rendabiliteit.”<br />

Om investeerders te bereiken, geeft Dewaele<br />

de verkoper de keuze om zijn gebouw discreet,<br />

dan wel publiek te verkopen. “Kiest hij voor<br />

een publieke verkoop, dan zetten we het grof<br />

geschut in en plaatsen we het pand op al onze<br />

kanalen in de kijker. We analyseren ook ons<br />

klantenbestand en schrijven gericht potentieel<br />

geïnteresseerde kopers aan. Om het hele<br />

proces vlot te laten verlopen, doen we ook<br />

beroep op het team van Dewaele Invest en<br />

onze juridische dienst, zodat zowel koper als<br />

verkoper nooit voor verrassingen komen te<br />

staan. Tijdens het hele traject en ook nadien<br />

staan we hen bij. We willen voor hen echt een<br />

partner voor het leven zijn”, besluit Siska.<br />

businessvlaanderen.be<br />

43


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

BURGEMEESTER JAN SEYNHAEVE VAN WEVELGEM AAN HET WOORD<br />

“We willen het ondernemerschap<br />

een boost geven met<br />

een préstartersdag”<br />

Met zo’n 32.000 inwoners is Wevelgem één van de grotere gemeenten in West-<strong>Vlaanderen</strong>. Door haar ligging aan<br />

de Leie kon ze welvaart opbouwen dankzij de vlasnijverheid. Toen die teloor was gegaan, bouwde zich een divers<br />

bedrijfsweefsel uit met één van de eerste industriezones van de regio in de jaren 1960. Vandaag is Wevelgem een<br />

welvarende gemeente, waar Jan Seynhaeve (CD&V) dit jaar zijn 20-jarig burgemeestersambt viert: “Er gebeuren<br />

fantastische dingen in onze bedrijven en we mogen daar best wat vaker mee uitpakken.”<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Gemeente Wevelgem, Maxime Petit<br />

“Ons Strategisch Economisch Plan 2021-2024<br />

voorziet in 29 concrete acties om de lokale<br />

economie te bevorderen.”<br />

Wat maakt van Wevelgem een<br />

aantrekkelijke gemeente voor<br />

bedrijven?<br />

Jan Seynhaeve: We zijn een gemeente die bij<br />

wijze van spreken gemakkelijk bereikbaar<br />

is ter land, ter zee en in de lucht. We liggen<br />

vlakbij Kortrijk met goeie verbindingen via<br />

de E403 en de R8 en via de E17 ligt Frankrijk<br />

naast de deur. De Leie biedt mogelijkheden<br />

voor de binnenvaart en we zien dat hoe langer<br />

hoe meer bedrijven daar gebruik van maken.<br />

En de regionale luchthaven kan voor sommige<br />

ondernemingen ook een rol vervullen.<br />

Daarnaast hebben we onze twee grote industrieterreinen<br />

Wevelgem-Zuid en Gullegem-<br />

Moorsele, waar je zowel grote, internationaal<br />

georiënteerde bedrijven als typische familiale<br />

kmo’s vindt. Die bedrijven zijn actief in<br />

een brede waaier van sectoren en geven nog<br />

altijd blijk van een sterke ondernemersgeest.<br />

De groei van de ene onderneming creëert<br />

opportuniteiten voor de andere.<br />

Is er nog ruimte beschikbaar<br />

voor uitbreiding of voor nieuwe<br />

bedrijven?<br />

Jan Seynhaeve: De grote industriezones zijn<br />

uitverkocht. Ze strekken zich nu uit tot aan<br />

de grenzen van onze gemeente. Bij de laatste<br />

uitbreiding in Gullegem-Moorsele, goed voor<br />

50 hectare, was er een grote vraag naar logistieke<br />

ruimte. Op dat moment hebben Lidl en<br />

DHL zich hier gevestigd. Extra ruimte voor<br />

grootschalige ontwikkelingen is er nu niet<br />

meer. We proberen wel met privé-eigenaars<br />

te kijken of er mogelijkheden zijn om kmounits<br />

te creëren. En indien er bedrijven zijn<br />

die verhuizen, proberen we vraag en aanbod<br />

naar ruimte te matchen.<br />

Wat typeert de Wevelgemse<br />

economie?<br />

Jan Seynhaeve: Naast logistiek blijft de maakindustrie<br />

een zeer belangrijke sector. Ik denk<br />

dan bijvoorbeeld aan LVD, dat hier al zeer<br />

lang gevestigd is, maar ook aan DeltaLight of<br />

BoPlan, twee bedrijven die het ook internationaal<br />

waarmaken. De grootste private werk-<br />

“Er is geen ruimte meer voor grote<br />

ontwikkelingen, maar we proberen met<br />

privé-eigenaars mogelijkheden te zoeken<br />

voor kmo-units.”<br />

44 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

“Wij geloven in een toekomst voor de luchthaven, in de mate dat hij effectief de economie dient.” ‘(Beeld: Kortrijk Airport)<br />

gever is nog altijd Alpro, het voedingsbedrijf<br />

dat sojaproducten produceert. Misschien<br />

atypisch, maar ook een belangrijke speler in<br />

zijn sector is het cateringbedrijf Hanssens.<br />

En ik zou nog wel even kunnen doorgaan…<br />

We hebben zoveel mooie ondernemingen op<br />

ons grondgebied. Als bestuur zijn we daar<br />

blij om: het geeft ook een goede risicospreiding,<br />

omdat we voor tewerkstelling niet afhankelijk<br />

zijn van één grote speler.<br />

Hoe houdt u de vinger aan de pols<br />

van de lokale economie?<br />

Jan Seynhaeve: We hebben een traditie om<br />

met ons schepencollege maandelijks een bedrijf<br />

te bezoeken. Zo houden we nauw contact<br />

en zien we ook welke noden er zijn, waar we<br />

eventueel ondersteuning kunnen leveren.<br />

Wat mij bij die bedrijfsbezoeken opvalt, is de<br />

innovatiekracht van onze ondernemingen.<br />

Er wordt hard gewerkt aan nieuwe producten,<br />

betere processen, digitalisering… We zijn<br />

steeds verwonderd over waar men allemaal<br />

mee bezig is. Er gebeuren fantastische dingen<br />

in de bedrijven, maar ze blijven te bescheiden.<br />

Jan Seynhaeve is al 20 jaar burgemeester van Wevelgem.<br />

businessvlaanderen.be<br />

45


WWW.FUTURN.COM<br />

R E A L<br />

E S T A T E<br />

T H A T<br />

F I T S<br />

EEN NIEUWE VISIE OP<br />

HERONTWIKKELING<br />

VAN VEROUDERD EN<br />

ONDERBENUT VASTGOED.


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

We mogen daar als West- Vlamingen best wat<br />

vaker mee uitpakken. Het is belangrijk dat de<br />

innovatie voortgaat, zodat we de toekomst<br />

van de maakindustrie - en de daarbij horende<br />

tewerkstelling - kunnen verzekeren.<br />

Hoe ondersteunt de gemeente<br />

startende ondernemers?<br />

Jan Seynhaeve: Om te beginnen is het<br />

Bedrijven Centrum Kortrijk hier gevestigd:<br />

een ideale plek waar starters ruimte kunnen<br />

vinden om hun bedrijf door de eerste<br />

fase te krijgen. Uiteraard is de administratie<br />

er om mee te zoeken naar oplossingen voor<br />

bedrijven die zich melden. Daarnaast zijn we<br />

als gemeentebestuur aan het kijken hoe we<br />

specifieke acties kunnen opzetten om starters<br />

een duw in de rug te geven: moet dat<br />

via een subsidie, advies of ander instrument<br />

zijn? Daar zijn we nog niet uit.<br />

Met de cel Economie werken we aan een préstartersdag,<br />

waar mensen met een ondernemende<br />

drive hun ideeën kunnen aftoetsen<br />

bij experts, zodat ze een boost krijgen. Dat<br />

initiatief willen we in nauwe samenwerking<br />

met partners concretiseren.<br />

“De huidige industriezones zijn uitverkocht. Er is geen ruimte meer voor nieuwe grootschalige<br />

ontwikkelingen.”<br />

“We hebben een<br />

traditie om met ons<br />

schepencollege<br />

maandelijks een bedrijf<br />

te bezoeken.”<br />

Welke andere accenten legt u in<br />

het economisch beleid?<br />

Jan Seynhaeve: Bij de start van de legislatuur<br />

hebben we een ‘Strategisch Economisch Plan<br />

2021-2024’ uitgewerkt. Dat gebeurde in nauwe<br />

samenspraak met de Economische Raad.<br />

Alles samen worden in dat plan 29 concrete<br />

acties voorzien in vier domeinen: we willen<br />

onze handelskernen versterken en de leegstand<br />

aanpakken, we willen drempels verlagen<br />

om nieuwe ondernemers aan te trekken,<br />

we versterken onze communicatie naar ondernemers<br />

maar ook naar potentiële klanten<br />

en last but not least willen we inspelen op<br />

nieuwe trends zoals bijvoorbeeld duurzaamheid<br />

of co-creatie.<br />

Een voorbeeld van wat we concreet realiseren,<br />

is de vrachtwagenparking voor de zone<br />

Gullegem-Moorsele. We bekijken ook mogelijkheden<br />

om een vorm van shared services<br />

te organiseren in de industriezones, diensten<br />

die gegroepeerd kunnen worden in een<br />

klein gebouw.<br />

“Wat mij bij die bedrijfsbezoeken opvalt, is de innovatiekracht van onze ondernemingen.”<br />

Het succes van Wevelgem, met<br />

groeiende bedrijven en een<br />

groeiend aantal inwoners, heeft<br />

als keerzijde wel dat de files<br />

toenemen. Hoe wil u de mobiliteit<br />

aanpakken?<br />

Jan Seynhaeve: Het verkeer wordt steeds<br />

drukker, dat weten we. Bovendien voelen we<br />

momenteel de impact van de werkzaamheden<br />

voor de trompetaansluiting R8-A19. Heel<br />

businessvlaanderen.be<br />

47


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

wat automobilisten zoeken alternatieve routes,<br />

met extra druk op de lokale wegen tot<br />

gevolg. Maar we zijn enthousiast dat er na al<br />

die jaren eindelijk een oplossing komt voor<br />

dat kruispunt.<br />

We blijven ook vragende partij voor een<br />

nieuwe afrit voor de industriezone Gullegem-Moorsele<br />

in die buurt. Als je van de R8<br />

komt en richting Brugge-Ieper rijdt, is de<br />

huidige afrit geen ideale situatie. We willen<br />

die aansluiting wat verderop maken, omdat<br />

het zowel wat doorstroming als verkeersveiligheid<br />

tot een betere situatie zou leiden.<br />

We onderzoeken met de Vlaamse overheid<br />

en de provincie ook een heraanleg van de<br />

gewestweg N8 Kortrijk-Bissegem. Dit is de<br />

enige toegang tot de zone Wevelgem-Zuid,<br />

maar ze is erg filegevoelig onder meer omdat<br />

er veel baanwinkels gevestigd zijn. Het idee<br />

is om de winkelparkings te groeperen zodat<br />

er minder op- en afritten aansluiten op de<br />

N8. Momenteel loopt de ontwerpstudie, we<br />

blijven ijveren dat de oplossing fundamenteel<br />

is en de doorstroming ten goede komt.<br />

Op welk economisch project bent<br />

u het meeste trots?<br />

Jan Seynhaeve: Zonder twijfel de revitalisering<br />

van de industriezone Gullegem-Moorsele.<br />

Dat bedrijventerrein bestond uit een<br />

nieuw gedeelte en een oudere zone, waarvan<br />

de infrastructuur eigenlijk versleten was. We<br />

hebben 20 miljoen euro geïnvesteerd in een<br />

herinrichting: nieuwe rioleringen, een nieuw<br />

“We denken na hoe we<br />

meer specifieke acties<br />

voor starters kunnen<br />

opzetten.”<br />

wegdek, bijkomende ronde punten, groenvoorziening,<br />

vrijliggende fietspaden… Er werd<br />

ook een oud stort opgeruimd. De bedrijven<br />

zijn heel tevreden met die nieuwe omgeving,<br />

die de hele zone nu dezelfde uitstraling geeft.<br />

Tot slot: onlangs was er goed<br />

nieuws voor de luchthaven van<br />

Wevelgem. De Vlaamse overheid<br />

wil die verder laten ontwikkelen<br />

als zakenluchthaven. Hoe ziet de<br />

gemeente dat?<br />

Jan Seynhaeve: De luchthaven is een heikel<br />

thema. Maar hij is er nu eenmaal en we zien<br />

dat daar toch business wordt gedaan. Wij geloven<br />

in een toekomst voor de luchthaven, in<br />

de mate dat hij effectief de economie dient<br />

en niet enkel voor pleziervluchten wordt gebruikt.<br />

Als je ziet wat er nu allemaal op til is<br />

rond drones en helikopters, dan zou het dom<br />

zijn om de luchthaven zomaar op te geven.<br />

Het uitgangspunt voor de gemeente blijft<br />

wel dat de activiteiten verenigbaar moeten<br />

zijn met de buurt en het milieu.<br />

Jan Seynhaeve: “Ik ben zeer trots op de revitalisering van de industriezone<br />

Gullegem-Moorsele, een project waarin we 20 miljoen euro hebben geïnvesteerd.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

49


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

BEDRIJVENCONTACTDAGEN TREKKEN NAAR ANTWERPEN, MECHELEN, HASSELT EN KORTRIJK<br />

“Meer dan ooit waken we over<br />

de kwaliteit van onze events”<br />

Dit najaar strijken de Bedrijvennetwerkdagen neer in Antwerpen, Mechelen en Hasselt. En Kortrijk mag zich opmaken<br />

voor een nieuwe editie van de Bedrijvencontactdagen. Aan de formule werd niets gewijzigd. “Dat is een bewuste keuze,<br />

want onze events blijven de ideale plek voor B2B-bedrijven om nieuwe producten en diensten voor te stellen. Dat levert<br />

de exposanten exposure én businessopportuniteiten op”, stelt beursorganisator Peter Vanbrackel.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Kortrijk Xpo<br />

Herinnert u het zich nog? Een jaar geleden was<br />

iedereen nog in de ban van de coronapandemie.<br />

Het was een periode waarin men geleidelijk aan<br />

de maatregelen begon te versoepelen en er plots<br />

weer massaal events georganiseerd werden. “De<br />

belangstelling voor die events en vooral om te<br />

netwerken was meteen groot, zeker bij ondernemers”,<br />

merkt Peter Vanbrackel op. “Zo mochten<br />

we op de uitgestelde editie in Kortrijk, in april<br />

2022, maar liefst 14.000 bezoekers verwelkomen.”<br />

“CEO, zaakvoerder of<br />

bestuurder: je komt op<br />

onze events in contact<br />

met de beslissing nemers<br />

uit een bedrijf.”<br />

Sindsdien ging het hard voor Peter en zijn<br />

team. Zo werd voor het eerst ook in Brugge<br />

een editie van de Bedrijvencontactdagen<br />

georganiseerd. Het initiatief was een schot<br />

in de roos, met 160 exposanten en 4000 bezoekers.<br />

“Een groot deel van die bezoekers<br />

waren zaakvoerders, waarmee we toch wel<br />

aantonen dat we de beslissingsnemers tot<br />

bij ons krijgen. En dat is natuurlijk razend<br />

interessant voor wie zaken wil doen.”<br />

50 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

Inspiratie geven en opdoen<br />

Zowat alle bezoekers waren ook aangenaam<br />

verrast door het sterke inhoudelijke programma<br />

van de Bedrijvencontactdagen. “De<br />

netwerkmomenten staan natuurlijk centraal,<br />

maar we zorgen ook voor kwaliteitsvolle randevents.<br />

Daarvoor werken we nauw samen<br />

met de regionale Voka-afdeling”, verduidelijkt<br />

Peter. “Onder meer de speeddates, waarop<br />

exposanten elkaar op een informele manier<br />

leren kennen, zijn erg populair, want op die<br />

manier kan je in korte tijd tot wel 20 tot 30<br />

nieuwe contacten maken. Gegarandeerd ontdek<br />

je ook een nieuwe dienst of product die<br />

jouw onderneming vooruit kan helpen.”<br />

“We zijn een<br />

katalysator voor<br />

sectoroverschrijdende<br />

samenwerking.”<br />

Het bijeenbrengen van ondernemers, het<br />

aanreiken van businessopportuniteiten en<br />

het stimuleren van ondernemerschap, daar<br />

draait het bij de Bedrijvencontactdagen uiteindelijk<br />

om. “Op elke editie zien we dat exposanten<br />

en bezoekers naar elkaar toegroeien<br />

en die kruisbestuiving werkt enorm inspirerend.<br />

Onrechtstreeks stimuleren we zo ook<br />

de lokale economie. Onze beurzen zie ik dan<br />

ook echt als een katalysator voor sectoroverschrijdende<br />

samenwerking.”<br />

Betaalbare en volledig ingerichte<br />

beursstand<br />

Daarnaast zijn deze events ook een gelegenheid<br />

om op een laagdrempelige manier met<br />

potentiële klanten in contact te komen. Peter<br />

Vanbrackel: “En daar zijn veel bedrijven vandaag<br />

naar op zoek. De instapkost houden we<br />

daarom bewust laag. Zo betaal je 1650 euro<br />

voor een stand van 9 m². Dat is een all-in tarief,<br />

waarbij wij de stand volledig inrichten, inclusief<br />

wanden, verlichting, fries en naambord.<br />

We zorgen ervoor dat je met een beperkt budget<br />

jouw bedrijf op een kwaliteitsvolle manier<br />

kunt presenteren. Zo kan je je ook volledig concentreren<br />

op wat echt belangrijk is: jouw klantenrelaties<br />

verzorgen en uitbouwen.”<br />

Redenen genoeg dus om de Bedrijvencontactdagen<br />

dit jaar niet links te laten liggen. “Geïnteresseerde<br />

exposanten kunnen nu al via onze<br />

website een stand aanvragen. Je wacht best<br />

niet te lang, want de interesse is groot. Zowel<br />

voor de editie in Antwerp Expo op 20 en 21<br />

september, in de Mechelse Nekkerhallen op<br />

9 en 10 oktober, de editie in de Trixxo Arena<br />

Hasselt op 25 en 26 oktober als de editie in<br />

Kortrijk Xpo op 13 en 14 december hebben<br />

we al heel wat aanvragen binnengekregen”,<br />

besluit Peter Vanbrackel.<br />

De drang om te netwerken blijft groot. Daarom worden dit najaar 4 edities<br />

van de Bedrijvencontactdagen georganiseerd in heel <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Bedrijvencontractdagen is een laagdrempelige manier om nieuwe<br />

zakelijke contacten te leggen.<br />

businessvlaanderen.be<br />

51


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

BEDRIJFSVASTGOEDMAKELAAR HEEFT EEN DATABASE MET 120.000 CONTACTEN<br />

“Een discrete transactie zonder<br />

publiciteit kan ook snel gaan”<br />

Sinds de coronapandemie is er veel veranderd in de sector van het bedrijfsvastgoed. Ondernemingen groeien<br />

of krimpen sneller, waardoor ze nood hebben aan een ander gebouw. Activo Bedrijfsvastgoed, makelaar voor<br />

bedrijfsgebouwen, kent die markt na 22 jaar als zijn broekzak: “Wij pakken met beide handen dossiers aan, waar<br />

iemand anders liever afblijft.”<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Activo Bedrijfsvastgoed<br />

Ivo De Muynck heeft Activo Bedrijfsvastgoed<br />

opgericht in 20<strong>01</strong>. Sindsdien zetelt het makelaarskantoor<br />

voor bedrijfsgebouwen in<br />

Kuurne. “Wij verkopen en verhuren bedrijfsgebouwen:<br />

magazijnen, fabrieken, kantoren,<br />

industriegrond en grote winkelpanden. Ons<br />

werkingsgebied omvat West-<strong>Vlaanderen</strong>,<br />

Oost-<strong>Vlaanderen</strong> en Henegouwen”, vertelt de<br />

CEO. “Waarom Henegouwen? Naast de interessante<br />

subsidievoorwaarden, zijn er veel<br />

Vlaamse ondernemers daarheen getrokken<br />

omdat er nog veel grond beschikbaar was, en<br />

nog steeds is.”<br />

“We zijn de ideale<br />

sparring-partner voor<br />

de waardebepaling<br />

van een pand.”<br />

Activo combineert makelaardij met advies<br />

omtrent bedrijfsgebouwen, verkoop- en<br />

verhuurbemiddeling. “Wij zorgen voor alles<br />

wat bij het bedrijfsgebouw komt kijken. Zo’n<br />

transactie is immers tijdsintensief. Er komt<br />

veel meer administratie bij kijken dan vroeger,<br />

we bieden ook bouwtechnische en fiscale<br />

ondersteuning, kennen de milieuregels,<br />

adviseren over duurzaamheidsoplossingen<br />

… Kortom: we denken strategisch mee<br />

in het groei- of krimpparcours van onze<br />

klanten en ontzorgen hen volledig”, legt Ivo<br />

De Muynck uit.<br />

"We matchen heel specifieke gebouwen aan de juiste ondernemer. Onlangs verkochten we zelfs een racecircuit.”<br />

52 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

Ivo De Muynck: “We denken strategisch mee in het groei- of krimpparcours van onze klanten en ontzorgen hen volledig.”<br />

Goudmijn aan contacten<br />

Zo’n 35% van de transacties handelt de makelaar<br />

confidentieel af, zonder enige vorm<br />

van publiciteit. “Het kan zijn dat een verkoop<br />

niet mag geweten zijn, in functie van de concurrentie,<br />

het personeel, de klanten of de<br />

vakbonden. Sinds 2006 bouwen we aan een<br />

databank, met ondertussen 120.000 contacten.<br />

De bedrijven worden geclassificeerd volgens<br />

activiteit zodat we met één klik van de<br />

muis onze targetklanten op de radar hebben.<br />

Daardoor kunnen we snel en discreet zo’n<br />

verkoop of verhuur afhandelen.”<br />

Activo vormt ook de link tussen investeerders<br />

en bedrijven, wanneer die laatste kapitaal<br />

moeten vrijmaken om zelf te investeren<br />

in machines, bijvoorbeeld. Ivo De Muynck:<br />

“Dat principe kennen we als sale & lease<br />

back/rent back. De verkoper huurt het gebouw<br />

terug op een termijn van bijvoorbeeld<br />

15 jaar. Wij faciliteren deze vorm van transactie.”<br />

Daarnaast krijgt het kantoor ook veel<br />

vragen van accountants, advocaten en boekhouders<br />

over de waarde en het potentieel<br />

van panden. “Dankzij onze kennis zijn we de<br />

ideale sparring-partner voor hen.”<br />

Persoonlijke dienstverlening<br />

In de afgelopen jaren heeft Activo de kaap<br />

van 1000 transacties al ruim overschreden.<br />

De vastgoedmarkt kent voor Ivo en zijn team<br />

dus geen geheimen meer. “Sinds het begin<br />

werkt Activo voor het (middel)grote segment,<br />

we richten ons niet tot kleine gebouwen of<br />

middenstand. Complexe dossiers voor grote<br />

kmo’s, investeerders, industriële multinationals...<br />

daar duiken wij met plezier in.”<br />

Daarbij speelt het persoonlijk aspect een heel<br />

belangrijke rol. “We hebben altijd rechtstreeks<br />

contact met de eigenaars, voor ons is de klant<br />

geen nummer. Wij bieden het liefst maatwerk<br />

op het hoogste niveau. In het kleinere segment<br />

heb je volume nodig om rendabel te zijn,<br />

maar dat vraagt een compleet andere aanpak,<br />

daarom is het ook niet onze ambitie om verder<br />

uit te breiden in die richting.”<br />

Afhankelijke markt<br />

Sinds Covid merkte de vastgoedmakelaar een<br />

duidelijke toename van zijn activiteiten. “Veel<br />

ondernemers breiden uit of moeten inkrimpen,<br />

verhuizen, bouwen bij, verhuren delen …<br />

Het is dus zeker geen bevroren of passieve<br />

markt. Vorig jaar was de vraag zelfs groter<br />

dan het aanbod", benadrukt Ivo De Muynck.<br />

Toch voorspelt de CEO op termijn een afkoeling<br />

door de stijgende energieprijzen en de<br />

geopolitieke toestand. “En ook het bancaire<br />

aspect speelt een grote rol. Enkele jaren geleden<br />

was lenen heel goedkoop, maar intussen<br />

zijn de rentevoeten fors gestegen. Bovendien<br />

bepalen banken voor een groot stuk<br />

wie kan investeren. Dat wordt een serieuze<br />

uitdaging voor ondernemers met uitbreidingsplannen”,<br />

besluit Ivo De Muynck van<br />

Activo Bedrijfsvastgoed.<br />

businessvlaanderen.be<br />

53


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

VAN GILS REKENT OP FINANCIEEL ADVIES VAN VGD<br />

“Een ervaren partner<br />

die ons proactief informeert”<br />

VGD is al meer dan 40 jaar de<br />

sparringpartner van de Vlaamse<br />

ondernemer en dus veel meer dan<br />

louter een boekhouder. Als allround<br />

financieel dienstverlener biedt de<br />

groep ondersteuning en advies<br />

omtrent audit, tax en accountancy,<br />

of specifiekere vragen rond, hr, CFO<br />

services, subsidies, milieu, corporate<br />

finance of vermogensplanning. Van<br />

Gils, integrator van audiovisuele<br />

systemen uit Waregem, rekent al jaren<br />

op het ondernemersadvies van VGD.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | Kurt Desplenter<br />

VGD heeft 15 kantoren in België. Door lokaal<br />

verankerd te zijn in <strong>Vlaanderen</strong> en Brussel,<br />

staan de adviseurs dicht bij de ondernemer<br />

en bieden ze kwalitatieve ondersteuning, ook<br />

in Kortrijk. “Ons kantoor is een oude spinnerij<br />

op de rand van de stad, op zo’n 5 minuten<br />

van het centrum en dicht bij de snelweg.<br />

Daardoor zijn we zeer goed bereikbaar”, vertelt<br />

Céline Voet, senior accountancy advisor<br />

die reeds 6,5 jaar aan de slag is bij VGD.<br />

Céline heeft in Kortrijk een 30-tal collega’s:<br />

“We werken hier voornamelijk rond accountancy<br />

en audit, maar klanten kunnen in<br />

Kortrijk ook terecht voor tax en legal advies.<br />

Specialisten van andere business lines komen<br />

hier minstens één keer per week over<br />

de vloer, zodat we specifieke vragen rechtstreeks<br />

aan elkaar kunnen voorleggen.”<br />

Aangenaam klantencontact<br />

Van Gils, integrator van audiovisuele systemen<br />

uit Waregem, rekent al jaren op de<br />

Tom Rijckaert (partner) en Céline Voet (senior accountancy advisor) van VGD, samen met trouwe<br />

klant Laurent Decavele van Van Gils.<br />

54 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

Celine Voet: “Collega’s-specialisten komen hier vaak over de vloer, zodat we specifieke vragen<br />

rechtstreeks aan elkaar kunnen voorleggen.”<br />

Laurent Decavele: “Te weinig ondernemers<br />

beschikken over cijferkennis om de koers van<br />

hun bedrijf te bepalen.”<br />

steun van VGD. Door de snelle groei zocht<br />

bestuurder Laurent Decavele ondersteuning<br />

van een gedegen advieskantoor. “In 7 jaar tijd<br />

gingen we van 5 naar 20 medewerkers. Ook<br />

financieel zetten we grote stappen, waardoor<br />

onze interne boekhouder nood had aan<br />

een ervaren partner die ons proactief kon<br />

informeren over de do's-and-don'ts en ons<br />

proactief advies kon geven over het optimale<br />

resultaat voor onze onderneming.”<br />

Ondernemersmindset<br />

De klanten van VGD behouden steeds hun<br />

vertrouwde aanspreekpunt. Laurent: “VGD<br />

biedt ons een single point of contact die is<br />

uitgegroeid tot dé vertrouwenspersoon voor<br />

de financiën van onze onderneming. Céline<br />

beheert ons dossier, en ze roept waar nodig<br />

de hulp in van juristen, junior en senior accountants,<br />

enzovoort. Dit maakt van VGD de<br />

alomvattende adviseur die we nodig hebben.”<br />

legt je uit wat een rapport precies betekent.<br />

Zie een afspraak met je boekhouder niet als<br />

een noodzakelijk kwaad, maar als een informatieve<br />

sessie waar je veel van bijleert”, concludeert<br />

Laurent Decavele.<br />

Die rapportering verloopt trouwens hoe<br />

langer hoe meer digitaal. “Corona heeft de<br />

digitalisering in een stroomversnelling gebracht.<br />

We hadden al grote stappen gezet,<br />

“De ondernemersmindset onderscheidt VGD<br />

van andere financiële dienstverleners”<br />

“In het begin boden we voornamelijk bijstand<br />

bij het inboekwerk van de interne boekhouding<br />

en voerden we nazicht uit”, pikt Céline<br />

in. “Intussen zijn we voor Van Gils een adviseur<br />

op meerdere vlakken en bieden we meer<br />

hulp bij rapportering. VGD heeft Laurent ook<br />

bijgestaan in de aandelenoverdracht van het<br />

bedrijf, waardoor andere specialisten uit ons<br />

team, voornamelijk van de dienst legal, ook<br />

ingeschakeld werden.”<br />

“Ik vind ook de ondernemersmindset van<br />

VGD belangrijk. Enkel zo krijg je het juiste<br />

advies voor een ambitieuze onderneming als<br />

de onze”, aldus de zaakvoerder van Van Gils.<br />

Handige tools en rapportering<br />

Laurent raadt collega’s aan om meer inzicht<br />

te krijgen in hun resultaten. “Veel te weinig<br />

ondernemers beschikken over cijferkennis<br />

om de koers van hun bedrijf te bepalen. VGD<br />

maar ook onze klanten stapten tijdens de<br />

pandemie af van het papieren tijdperk. Wij<br />

bieden online tools zoals Silverfin aan, om<br />

per maand of per kwartaal je cijfers te raadplegen<br />

in plaats van enkel een jaarbalans te<br />

krijgen. Ook kleine zelfstandigen kunnen via<br />

het ondernemersplatform My VGD Connect<br />

openstaande posten opvolgen en verkoopfacturen<br />

opmaken”, besluit Céline Voet van<br />

VGD Kortrijk.<br />

businessvlaanderen.be<br />

55


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

FAMILIEBEDRIJF AGRISTO VERDUBBELT OMZET EN VOLUME IN VIJF JAAR TIJD<br />

De hele wereld kan aardappelen<br />

van bij ons wel smaken<br />

Door de familiale eigenheid te koppelen aan een grote innovatiedrang en steile ambities, ontwikkelde Agristo zich<br />

de afgelopen jaren tot een sterk groeiend bedrijf. Deze producent van diepgevroren aardappelproducten, met<br />

hoofdkantoor in Wielsbeke, exporteert vandaag over de hele wereld.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Agristo<br />

De aardappel zit diep geworteld in onze cultuur.<br />

Zo riep de overheid ooit zelfs speciaal<br />

het landbouwverlof in het leven en kregen<br />

kinderen vrij van school zodat ze konden<br />

meehelpen met de aardappeloogst. Voor dat<br />

manuele werk waren destijds alle extra handen<br />

welkom.<br />

Deze diepe vervlechting in ons maatschappelijk<br />

weefsel is vandaag nog steeds voelbaar<br />

in onze eetcultuur, maar evengoed in het<br />

bedrijfsleven. Dat bewijst het grote succesverhaal<br />

van Agristo. Dit familiebedrijf, dat<br />

in 1986 boven het doopvont werd gehouden,<br />

produceert diepgevroren aardappelbereidingen.<br />

“Dat is vandaag een heel breed gamma<br />

aan producten, gaande van de klassieke kroketten<br />

en frieten tot pakweg rösti’s en puree”,<br />

opent Hannelore Raes, co-CEO en lid van de<br />

tweede generatie binnen dit familiebedrijf.<br />

Doordachte keuzes<br />

Dat de producten van Agristo in de smaak<br />

vallen, bewijzen de indrukwekkende groeicijfers<br />

die het bedrijf kan voorleggen. “De<br />

voorbije vijf jaar hebben wij onze omzet en<br />

volume verdubbeld. De totale markt voor<br />

aardappelconsumptie is in volle groei. Die realiteit<br />

benutten we ten volle, door wereldwijd<br />

onze producten aan te bieden en heel bewust<br />

in te spelen op de eigenheid van iedere exportmarkt”,<br />

aldus Raes.<br />

Hannelore Raes en Filip Wallays, co-CEO’s van Agristo.<br />

Dat de aantrekkingskracht van de aardappel<br />

wereldwijd in de lift zit, heeft volgens Agristo<br />

te maken met de intrinsieke eigenschappen<br />

56 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

Agristo investeerde de voorbije jaren fors in een nieuwe vestiging in Wielsbeke.<br />

van dit voedingsproduct. De aardappel is<br />

namelijk niet alleen erg voedzaam, maar ook<br />

een heel duurzaam product. Toch is de groei<br />

van dit familiebedrijf vooral het gevolg van<br />

doordachte strategische keuzes, zoals het<br />

omarmen van innovatie en het inspelen op<br />

nieuwe groeiopportuniteiten.<br />

Zo doet het bedrijf grote inspanningen om<br />

zijn energie- en waterverbruik drastisch te<br />

doen dalen. Dat blijkt bijvoorbeeld op de hypermoderne<br />

bedrijfssite in Wielsbeke, die het<br />

bedrijf in 2<strong>01</strong>9 in gebruik nam. “Het water<br />

dat daar wordt gebruikt, halen we zelf uit de<br />

Leie. Nadat het is gezuiverd, zetten we het in<br />

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt,<br />

slagen we er toch nog in om nieuwe mensen<br />

aan te trekken.<br />

voor onze processen en achteraf wordt het<br />

opnieuw gezuiverd en stroomt het terug de<br />

rivier in. Zulke innovaties willen we in de nabije<br />

toekomst verder gaan uitrollen”, vertelt<br />

Raes, die haar aandacht vandaag verdeelt<br />

over vier bedrijfssites. Naast de oorspronkelijke<br />

vestiging in Harelbeke en het nieuwe<br />

hoofdkwartier in Wielsbeke streek Agristo ook<br />

neer in Nazareth en het Nederlandse Tilburg.<br />

Familiaal DNA gekoppeld met<br />

innovatiedrang<br />

Om zijn ambities te kunnen blijven waarmaken,<br />

is Agristo continu op zoek naar extra<br />

medewerkers. Het besteedde daarom de afgelopen<br />

jaren heel wat aandacht aan zijn imago<br />

en uitstraling naar de buitenwereld. “We<br />

proberen het familiale DNA en de klassieke<br />

bouwstenen daarvan, zoals de pragmatische<br />

mentaliteit en de korte lijnen, te koppelen aan<br />

een durf om te vernieuwen en zoveel mogelijk<br />

ontwikkelingsmogelijkheden voor onze<br />

werknemers”, aldus Raes.<br />

De site in Wielsbeke is voorzien van de nieuwste technologieën.<br />

“Dat deze aanpak loont, bewijzen de positieve<br />

resultaten van de tevredenheidsenquête onder<br />

onze medewerkers en het feit dat we er –<br />

ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt<br />

– toch in slagen om nieuwe mensen te blijven<br />

aantrekken. Dat is cruciaal, want zij maken<br />

uiteindelijk ons groeiverhaal mogelijk.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

57


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

PROJECTONTWIKKELAAR FUTURN ZET EERSTE STAPPEN IN WALLONIË<br />

“ZOEKEN NAAR HET EI<br />

VAN COLUMBUS”<br />

In ruim tien jaar tijd hebben Frederik Baert en Gunther Biddelo met hun Kortrijkse bedrijf Futurn een<br />

naam en een referentielijst opgebouwd om van te dromen. Binnen de sector van projectontwikkeling<br />

zocht en vond de goed geoliede tandem zijn eigen stek en niche: vervallen gebouwen of terreinen<br />

herontwikkelen tot hoogstaand bedrijfsvastgoed. In tijden van schaarste aan industriegronden, is dat<br />

meer en meer het ei van Columbus.<br />

Tekst | Karel Cambien Beeld | FUTURN<br />

Hoe kwamen jullie op het idee om<br />

Futurn uit de grond te stampen?<br />

Frederik Baert: Gunther en ik waren collega’s<br />

bij Koramic Real Estate. Een leuke job, waar<br />

we veel geleerd hebben, maar de goesting<br />

om zélf te ondernemen werd almaar sterker.<br />

Op een dag gingen we in de auto aan de<br />

praat over de toekomst en beslisten we om<br />

samen een nieuw bedrijf op te starten. De<br />

focus op bedrijfsvastgoed was evident.<br />

Hoe langer het idee rijpte, hoe sterker onze<br />

overtuiging dat het herontwikkelen van oude<br />

bedrijventerreinen onze corebusiness zou<br />

worden. We snijden geen greenfields aan, beperken<br />

de footprint en herwaarderen verloren<br />

gewaande gebouwen en terreinen. Onze<br />

aanpak was dus vanaf de start duurzaam.<br />

Hoe begin je een bedrijf in zo’n<br />

kapitaalintensieve business?<br />

Gunther Biddelo: Dat was inderdaad een uitdaging.<br />

Om niet alle last op onze eigen schouders<br />

te hijsen, hebben we het aandeelhouderschap<br />

verdeeld over vier partijen. We haalden<br />

twee sterke en door de wol geverfde ondernemers<br />

aan boord: Mathi Gijbels ( Gijbels<br />

Group) en Serge Hannecart (Lifeworld).<br />

Frederik Baert: Zij zorgden voor kapitaalinbreng,<br />

maar hun kennis van en inzicht in<br />

de markt is nog steeds bijzonder waardevol.<br />

Met de aanbreng van enkele projecten gaven<br />

ze ons ook een vliegende start. Gunther en<br />

ikzelf zijn de kapiteins op het schip, maar het<br />

wordt de goede richting uitgestuurd met<br />

vier bestuurders, die erg complementair<br />

zijn. We hebben een goed evenwicht gevonden<br />

tussen sturen en coachen. Wij zijn ondernemend,<br />

zij zijn ondernemers die ons het<br />

duwtje in de rug geven.<br />

Futurn startte in 2<strong>01</strong>0, kort na<br />

de bankencrisis en de daarmee<br />

gepaard gaande vastgoedcrisis…<br />

Was dat geen moeilijk moment?<br />

Frederik Baert: Gelukkig hebben we daar toen<br />

niet al te lang bij stilgestaan. Je mag ook zeggen<br />

dat het een gok was, hoor. Maar intussen<br />

is bewezen dat we in het juiste gat van de<br />

markt zijn gesprongen.<br />

De voormalige BIC-fabriek in Kortrijk moet een levendige zone worden, met bedrijvigheid,<br />

kantoren en wonen.<br />

Gunther Biddelo: We prijzen onszelf gelukkig<br />

dat we in de loop der jaren het vertrouwen<br />

hebben gewonnen van de bankwereld. Elk<br />

dossier is anders, maar doorgaans kiezen we<br />

voor een gezonde verhouding tussen eigen<br />

en vreemd kapitaal.<br />

58 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

Hoe zagen jullie het<br />

bedrijfsvastgoed evolueren?<br />

Gunther Biddelo: Aanvankelijk waren er<br />

kleinschalige projecten, maar we evolueren<br />

naar steeds grotere, als het ware van klassieke<br />

projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling.<br />

Ten tweede zagen we de focus<br />

langzaam maar zeker evolueren van solitaire<br />

projecten naar bedrijfscampussen met gedeelde<br />

functies zoals vergaderzalen, parking,<br />

sportinfrastructuur, park- en communitymanagement,<br />

enz. En als laatste neemt het<br />

belang van duurzaamheid alleen maar toe.<br />

Wij maken werk van zonne- en windenergie<br />

en warmtenetten, maar bekijken ook hoe we<br />

de beschikbare energie optimaal kunnen<br />

verdelen over de verschillende gebruikers op<br />

onze sites. Zo voorkomen we onnodige verbruikspieken<br />

en inefficiënt energiegebruik.<br />

Hoe duurzaam kan je in<br />

werkelijkheid zijn?<br />

Gunther Biddelo: Wij hebben onze eigen normen,<br />

en die liggen een stuk hoger dan wat de<br />

wet voorschrijft. Maar duurzaamheid gaat<br />

verder dan louter ecologie. Concreet: waar<br />

we bestaande structuren kunnen behouden,<br />

doen we dat. Daarnaast kiezen we voor een<br />

‘gestapelde’ aanpak. We staan onze klanten<br />

bijvoorbeeld niet toe om een enorme footprint<br />

in te nemen met een klassiek gelijkvloers<br />

productieconcept, maar we ontwikkelen<br />

samen met hen een vooruitstrevende<br />

verticale aanpak.<br />

Welke plannen ontwikkelen jullie<br />

in de regio Kortrijk?<br />

Gunther Biddelo: We bereiden momenteel<br />

alles voor om op Walle de voormalige BICfabriek<br />

te herontwikkelen. Deze site is gelegen<br />

in een zone voor milieubelastende industrie,<br />

maar die bestemming is eigenlijk niet<br />

meer wenselijk. Samen met de Stad Kortrijk<br />

werd de bestemming daarom herbekeken<br />

via de opmaak van een RUP. Bogdan & Van<br />

Broeck werd aangesteld als stedenbouwkundige.<br />

Na de herbestemming willen we hier<br />

een nieuw project realiseren.<br />

Gunther Biddelo en Frederik Baert, de goed geoliede tandem achter projectontwikkelaar Futurn.<br />

Frederik Baert: Samen met Goedefroo+<br />

Goedefroo, de architect van ons hoofdkantoor<br />

D-One, beogen we een gemengde herontwikkeling<br />

met hoofdzakelijk bedrijvigheid<br />

aangevuld met wonen en kantoren,<br />

zodat de levendigheid van de stad doorgetrokken<br />

wordt naar de bedrijvencampus.<br />

Droogt het aanbod voor<br />

herbestemming in <strong>Vlaanderen</strong><br />

niet snel op?<br />

Frederik Baert: Daar maken we ons geen zorgen<br />

over. Europa’s ESG-normen zullen ervoor<br />

zorgen dat bedrijven op zoek gaan naar<br />

‘ESG-fit’ vastgoed, en daardoor zullen oudere<br />

sites leeg komen te staan. Dat biedt Futurn<br />

kansen om te herontwikkelen.<br />

Liggen er ook kansen<br />

in Wallonië?<br />

Frederik Baert: We hebben onze eerste stappen<br />

gezet in Wallonië. We starten bijvoorbeeld<br />

binnenkort met een nieuwe ontwikkeling<br />

in Lillois (Braine L’Alleud), maar er is<br />

inderdaad nog ruimte voor expansie.<br />

Gunther Biddelo: Er liggen zeker nog kansen.<br />

De druk op de markt is er gevoelig lager<br />

dan in <strong>Vlaanderen</strong>, met een groter aanbod<br />

en lagere grondprijzen tot gevolg. Wordt<br />

vervolgd dus!<br />

businessvlaanderen.be<br />

59


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

Het directieteam v.l.n.r. Niels De Busschere, Benoit Mottrie, Julie Bariseau, Lieven Bariseau en César Mottrie.<br />

ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGEN BREEKT DOOR ONDER IMPULS VAN FISCALITEIT<br />

“Elektrisch rijden vraagt om<br />

nieuwe oplossingen”<br />

Zelfs als je kunt terugblikken op meer dan een eeuw ervaring, moet je dag na dag je aanbod blijven vernieuwen.<br />

Dat gaat zeker op voor Bariseau Mottrie, een naam als een klok in het West-Vlaamse automobiellandschap. Het<br />

familiebedrijf breidde het afgelopen decennium zijn terrein gevoelig uit en werkt permanent aan zijn diensten.<br />

“Eén keer een auto verkopen, is niet het moeilijkste. Pas daarna maak je het verschil.”<br />

Tekst | Roel Jacobus<br />

Beeld | Bariseau Mottrie<br />

Al meer dan vijftig jaar vormen de families<br />

Bariseau en Mottrie een sterk partnership.<br />

Managing director Niels De Busschere: “Al<br />

van vóór de Eerste Wereldoorlog hadden we<br />

Opel in onze vestigingen in Ieper en Roeselare.<br />

In 2<strong>01</strong>5 namen we een locatie in Kortrijk<br />

over en in 2<strong>01</strong>9 volgde Waregem. Op 1 september<br />

vorig jaar kwamen regio Brugge,<br />

Jabbeke, Tielt en Izegem erbij. Hierdoor bedienen<br />

we een aaneengesloten gebied van<br />

Poperinge tot Knokke. Sinds oktober 2022<br />

verdelen we in Kortrijk ook het sterke merk<br />

Nissan. We hebben groeiplannen om uit te<br />

breiden qua merken en mobiliteit.”<br />

Meer dan een wagen<br />

De groep telt intussen 65 medewerkers en<br />

verkoopt jaarlijks een 2500-tal wagens. Ze<br />

werd in 2022 verkozen tot Vlaamse fleet dealer<br />

van het jaar. “Onze klanten vormen een<br />

mooie mix van particulieren en bedrijven.<br />

Zowel van Opel als van Nissan hebben we<br />

60 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

KORTRIJK<br />

het volledige gamma aan personenwagens<br />

en bedrijfsvoertuigen. Bedrijven vinden hier<br />

in één huis alles, van leasing, financiering en<br />

verzekering tot ateliers voor herstellingen<br />

en carrosseriewerk. Er is constant een team<br />

van drie fleet advisors op de baan en ik behartig<br />

zelf ook een aantal contacten”, aldus<br />

Niels De Busschere.<br />

Door de talrijke veranderingen die zich<br />

momenteel afspelen, kent de professionele<br />

markt zeer grote uitdagingen. “Denk maar<br />

aan de verschuiving naar elektrisch rijden,<br />

de strengere CO 2<br />

-normen en de evoluerende<br />

fiscale aspecten. Onze medewerkers worden<br />

permanent bijgeschoold om de bedrijven<br />

financieel en fiscaal optimaal te adviseren.<br />

Bovendien staan wij als kmo zeer dicht bij<br />

de klanten, een grote troef om het verschil te<br />

maken met de grote groepen.”<br />

Sinds kort heeft Bariseau Mottrie naast Opel ook het volledige gamma van Nissan in huis.<br />

Het bedrijf ziet veel troeven in het aanbod<br />

van Nissan. “Ze kennen het elektrificatieverhaal<br />

als geen ander: met de Nissan Leaf<br />

stonden zij mee aan de start van de elektrische<br />

wagens. De tweede elektrische telg in<br />

de Nissan familie is de spiksplinternieuwe<br />

Ariya, een echte premium wagen met een<br />

rijbereik van liefst 533 km.”<br />

Nieuwe mobiliteit<br />

Een recente uitbreiding van het aanbod heet<br />

Caramel. “Onder die noemer zetten we op<br />

een fiscaal interessante manier multimerken<br />

tweedehandswagens voor bedrijven in<br />

de markt. Met Caramel Campers verdelen<br />

we twee merken van kampeerwagens en met<br />

Caramel City bieden we een gamma aan zogenaamde<br />

‘Last Mile Mobility’ oplossingen aan<br />

voor de klant. Vandaag zijn dit de microcars<br />

van het merk Ligier en daar komen binnenkort<br />

ook elektrische voertuigen bij. Dat zijn zeer<br />

praktische oplossingen voor korte verplaatsingen<br />

in steden, zowel voor personenvervoer als<br />

goederen. Wij willen daarmee een trendsetter<br />

in West-<strong>Vlaanderen</strong> zijn”, klinkt het ambitieus.<br />

“Onze medewerkers worden permanent bijgeschoold<br />

om de bedrijven optimaal te adviseren.”<br />

Managing director Niels De Busschere met de trofee Fleet Dealer van het Jaar 2022 van <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

“Voor de mobiliteitsvraag van veel jongeren<br />

die het bezit van een auto minder belangrijk<br />

vinden, hebben we formules voor huur of private<br />

lease. Ook elektrisch rijden vraagt om<br />

nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld voor het installeren<br />

van laadinfrastructuur bij de klant<br />

werken we samen met lokale partners.”<br />

Stabiele markt<br />

Na een drietal uitdagende jaren verwacht<br />

Niels De Busschere in <strong>2023</strong> een meer stabiele<br />

markt: “Ik hoop dat de moeilijkheden qua levertermijnen,<br />

prijsverhogingen en vertragingen<br />

in transport binnenkort achter de rug<br />

zullen zijn. We zijn benieuwd naar de impact<br />

van de fiscaliteit op de verkoop van elektrische<br />

wagens aan bedrijven. Daarnaast blijven<br />

we geloven in fysiek contact met de klanten.<br />

Er komen heel wat nieuwe merken op de<br />

markt en het businessmodel van de dealers<br />

verandert snel. Wij gaan mee in deze transformatie<br />

en stellen meer dan ooit de klant<br />

centraal. Alleen zo kunnen we vandaag en in<br />

de toekomst het verschil maken!”<br />

businessvlaanderen.be<br />

61


Nieuwe Nissan ARIYA<br />

De 100% elektrische Coupé Crossover<br />

Tot 533 km na één laadbeurt *<br />

Bariseau Mottrie Kortrijk<br />

Deerlijksestraat 6, 8500 Kortrijk ∙ Tel: +32 56 24 54 52<br />

sales.kortrijk@bariseaumottrie.be ∙ www.bariseaumottrie.be<br />

* Gegevens over de actieradius zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig EU-wetgeving en zijn bestemd voor vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes.<br />

De gegevens verwijzen niet naar één specifiek voertuig en maken geen deel uit van de aanbieding. Deze cijfers kunnen afwijken van werkelijke resultaten tijdens het rijden.<br />

Optionele uitrusting, onderhoud, rijgedrag, en niet-technische factoren zoals weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten beïnvloeden. Cijfers zijn bepaald volgens de<br />

nieuwe testcyclus Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930<br />

0778 6024 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Afbeeldingen niet bindend. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be<br />

ARIYA 0 G/KM 17,6 - 19,5 kWh/100 KM (WLTP) - Tijdens het rijden<br />

Contacteer je Nissan-concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.


IN HET NIEUWS<br />

CENTRUM VAN OOSTKAMP KRIJGT INNOVATIEF STAALTJE TOPARCHITECTUUR<br />

“EEN STAALTJE TOPARCHITECTUUR,<br />

MAAR OOK EEN EMOTIONEEL EERBETOON”<br />

Binnen twee jaar zal het centrum van Oostkamp een compleet nieuwe aanblik hebben. De eyecatcher<br />

wordt de vernieuwde Schooldreef, die als autoluwe ontmoetingsplaats wordt heringericht. Op de<br />

hoek van de straat verrijst tegen de zomer van 2025 ook een hedendaags complex. “Residentie ‘ECho’<br />

wordt een architecturale parel met oog voor duurzaamheid en groen”, stelt Michiel Christiaens van<br />

Christiaens Projects.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche beeld | Christiaens Bouwonderneming<br />

In de Schooldreef in Oostkamp heerst veel<br />

bedrijvigheid, want op de hoek van de straat<br />

is Bouwonderneming Christiaens bezig met<br />

de bouw van de nieuwe residentie ‘ECho’,<br />

die ruimte zal bieden aan 17 appartementen,<br />

4 handelszaken en een ondergrondse<br />

parking. “Deze residentie staat symbool voor<br />

het wonen van de toekomst. Zo is het hele<br />

gebouw energiezuinig geconcipieerd, met<br />

groene geveltuinen en zonnepanelen. De<br />

geveltuinen zorgen voor betere isolatie en<br />

geluidsabsorptie en hebben een koelende<br />

functie in de zomer. Alle dakappartementen<br />

zijn ook aangesloten op een warmtepompsysteem”,<br />

stelt Michiel Christiaens.<br />

PUBLIEKE PARKING<br />

Het gemeentebestuur is nauw betrokken<br />

bij het project op deze centraal gelegen<br />

locatie. Het zal twee ondergrondse niveaus<br />

aankopen om ze als publieke parking ter<br />

beschikking te stellen. Op die manier blijft<br />

de kern van Oostkamp bereikbaar, maar<br />

komen er minder wagens in het straatbeeld.<br />

Michiel Christiaens: “Dit project luidt tegelijk<br />

voor ons een nieuw hoofdstuk in.”<br />

Verwacht wordt dat de parking in de zomer<br />

van 2024 in gebruik kan worden genomen.<br />

Residentie ‘ECho’ zal ruimte bieden aan 17 appartementen, 4 handelszaken en<br />

een ondergrondse parking.<br />

​Voor Christiaens Bouwonderneming is dit<br />

alvast een bijzonder project. “Mijn vader, Eddy<br />

Christiaens, was één van de eerste slachtoffers<br />

van de coronapandemie en in de naam<br />

‘ECho’ zitten zijn initialen verwerkt. Het<br />

project moet een eerbetoon worden aan zijn<br />

werk. Hij wou een project realiseren waarmee<br />

hij zijn bedrijf op de kaart zou kunnen zetten.<br />

En nu hij er niet meer is, doen wij er alles aan<br />

om die droom waar te maken. Tegelijk luidt dit<br />

project voor ons bedrijf een nieuw hoofdstuk<br />

in waarin we duurzame groei vooropstellen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

63


ANTWERPEN<br />

ANTWERPEN-WAASLAND<br />

13 20 & 21 14 SEPTEMBER OKTOBER 2021 <strong>2023</strong><br />

ANTWERP EXPO<br />

i.s.m<br />

UW BEDRIJF OP HET GROOTSTE B2B<br />

NETWERKEVENT VAN VLAANDEREN?<br />

HASSELT<br />

LIMBURG<br />

25 27 & 26 28 OKTOBER <strong>2023</strong> 2021<br />

TRIXXO ARENA<br />

i.s.m<br />

BOOST UW NETWERK<br />

BEDRIJVEN<br />

CONTACT<br />

DAGEN<br />

KORTRIJK<br />

13 & 14 DECEMBER <strong>2023</strong><br />

KORTRIJK XPO<br />

KORTRIJK<br />

i.s.m<br />

RESERVEER UW STANDPLAATS<br />

DEELNAME ALL-IN VANAF € 1.650 EXCL. BTW<br />

WWW.ANTWERPEN.BEDRIJVENNETWERKDAGEN.BE<br />

WWW.LIMBURG.BEDRIJVENNETWERKDAGEN.BE<br />

WWW.KORTRIJK.BEDRIJVENCONTACTDAGEN.BE


HET CIJFER<br />

De redactie zoekt duiding bij een<br />

opmerkelijk cijfer uit de actualiteit.<br />

56,5%<br />

Het overheidsbeslag, of de totale Belgische overheidsuitgaven,<br />

wordt voor <strong>2023</strong> geraamd op 56,5% van het bruto binnenlands<br />

product. Tegenover elke 100 euro die de economie in België oplevert,<br />

staan dus 56,5 euro overheidsuitgaven. Een hoog overheidsbeslag<br />

impliceert ook hoge belastingvoeten, om al die uitgaven te kunnen<br />

financieren. We vroegen tekst en uitleg aan Bart Van Craeynest,<br />

hoofdeconoom van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.<br />

Tekst | Björn Crul<br />

Beeld | Voka<br />

Bart Van Craeynest, Voka.<br />

“Het overheidsbeslag in ons land stijgt, maar<br />

dat is geen verrassing. Net voor de coronapandemie<br />

zaten we op ongeveer 50% en in alle<br />

landen is het overheidsbeslag in die periode<br />

toegenomen omdat overheden massaal de<br />

economie hebben ondersteund. Denk bijvoorbeeld<br />

aan de tijdelijke werkloosheid. Vorig jaar<br />

werden die maatregelen afgebouwd, maar<br />

kwamen er tijdelijke maatregelen rond energie<br />

in de plaats, zoals het uitgebreide sociaal<br />

tarief. Al die zaken kosten extra geld.”<br />

“Met 56,5% zijn we<br />

nu het nummer 2<br />

qua overheidsbeslag<br />

in Europa, na<br />

Frankrijk.“<br />

“Wat wel problematisch is, is dat we er niet in<br />

slagen om die hoge overheidsuitgaven over<br />

een langere termijn terug te dringen. Na elke<br />

crisis blijkt het Belgische overheidsbeslag<br />

telkens op een hoger niveau te stabiliseren, we<br />

keren nooit terug naar de situatie van voor de<br />

crisis. Terwijl andere landen, zoals Nederland<br />

of Duitsland, er wel in slagen om in te grijpen<br />

en het overheidsbeslag na een crisis terug<br />

te dringen.”<br />

“Bovendien verwachten we dat de stijging al<br />

zeker tot 2030 zal aanhouden. De rentelasten<br />

zullen toenemen door hogere rentes. Onze<br />

bevolking vergrijst en dat brengt een structurele<br />

stijging met zich mee van de kosten voor<br />

pensioenen en gezondheidszorg. De federale<br />

regering heeft zich ook geëngageerd om meer<br />

te investeren in Defensie, met een jaarlijks<br />

budget dat zal oplopen tot 2% van het bbp. Dat<br />

zijn maar enkele van de factoren die de uitgaven<br />

verder doen oplopen.”<br />

“Met 56,5% zijn we nu het nummer 2 in Europa,<br />

na Frankrijk. Het gemiddelde overheidsbeslag<br />

in de EU ligt op 49,7%. Om op dat niveau te geraken,<br />

zijn zware saneringen nodig. In het verleden<br />

zijn de regeringen van Wilfried Martens en Jean-<br />

Luc Dehaene daarin geslaagd, maar toen was<br />

er externe druk, van de financiële markten of<br />

om te kunnen deelnemen aan de Eurozone. De<br />

Europese Unie heeft al laten weten dat ze vanaf<br />

2024 de budgettaire teugels weer gaat aanspannen<br />

voor de lidstaten. Maar of dat een voldoende<br />

hefboom voor hervormingen zal zijn, zal nog<br />

moeten blijken.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

65


REGIOSPECIAL<br />

SINT-NIKLAAS<br />

BURGEMEESTER HUGO MAES VAN TEMSE AAN HET WOORD<br />

“Tegen 2030 kan de<br />

circulaire economie 1000<br />

nieuwe jobs opleveren”<br />

Temse dankt zijn groei en economische ontwikkeling aan zijn ligging aan de Schelde. In de 19de eeuw kende deze<br />

regio een bloeiende textielindustrie. Later werd Temse synoniem voor de Boelwerf, die na de Tweede Wereldoorlog<br />

internationaal naam maakte met de bouw van middelgrote schepen en tot 3500 werknemers telde. Midden jaren<br />

’90 verdween de scheepsbouw definitief uit Temse. In de plaats ontwikkelde zich een divers economisch weefsel.<br />

Burgemeester Hugo Maes (CD&V) prijst zich gelukkig met die verscheidenheid aan bedrijven en ziet veel kansen<br />

in de verdere ontwikkeling van circulaire economie.<br />

Tekst | Björn Crul Beeld | Gemeente Temse<br />

Temse bouwde zijn economie uit aan de oevers van de Schelde.<br />

66 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL<br />

SINT-NIKLAAS<br />

Burgemeester, wat typeert de<br />

economie van Temse anno <strong>2023</strong>?<br />

Hugo Maes: Decennialang werd de werkgelegenheid<br />

en welvaart van onze gemeente<br />

bepaald door enkele grote textielbedrijven<br />

en de Boelwerf. Die periode is afgesloten en<br />

gelukkig zijn we geëvolueerd naar een landschap<br />

met een grote verscheidenheid aan<br />

bedrijven, gespreid over de industriezones<br />

TTS, die meer dan 200 bedrijven en 5000<br />

werknemers telt, en De Zaat waar 60 bedrijven<br />

met samen zo’n 1000 werknemers gevestigd<br />

zijn. Daarnaast is er ook een lokaal<br />

handelsapparaat, dat zich hoofdzakelijk in<br />

Temse-centrum bevindt.<br />

Onder de bedrijven zijn er heel wat met internationale<br />

faam: medisch technologiebedrijf<br />

BD, Bilfinger Industrietechnik, de<br />

bouwgroep Cordeel, De Meyer Masters in<br />

Mechanics, Hubert De Backer, Kurve Lichttechniek<br />

Waasland, Mastervoice, enzovoort.<br />

In de werkgelegenheidscijfers scoort handel<br />

het hoogst (22%) gevolgd door de bouwsector<br />

(14%) en de lokale industrie (13%).<br />

Hugo Maes: “We hechten belang aan een<br />

sterke dienst Lokale Economie om startende<br />

ondernemers de weg te wijzen.”<br />

Op welke manier kan het<br />

gemeentebestuur een eigen<br />

economische koers varen? Welke<br />

hefbomen heeft u in handen?<br />

Hugo Maes: Het uitgangspunt is dat<br />

we een gunstig ondernemersklimaat<br />

wensen te creëren. De focus ligt daarbij,<br />

zoals in vele andere gemeenten, op het<br />

ondersteunen van de lokale handel en<br />

horeca, op lokale mobiliteitsoplossingen,<br />

enzovoort. Maar, waar mogelijk, benutten<br />

we ook onze platformfunctie. Bijvoorbeeld<br />

om de belangen van onze ondernemers<br />

te verdedigen bij hogere overheden, niet<br />

onbelangrijk voor de grotere bedrijven<br />

in onze gemeente. Anderzijds proberen<br />

we de link te leggen tussen de aanwezige<br />

kennis binnen onze gemeente en aan<br />

kruisbestuiving te doen. We weten dat<br />

ondernemers graag van mekaar leren.<br />

Wat maakt Temse aantrekkelijk<br />

voor bedrijven?<br />

Hugo Maes: Wij zijn een middelgrote gemeente<br />

met ruim 30.000 inwoners, strategisch<br />

gelegen aan de Schelde, vlakbij een wereldhaven<br />

en dicht bij de Nederlandse grens.<br />

Temse heeft een groeiende, jonge bevolking.<br />

Dat betekent dat wij als gemeente sterk moeten<br />

investeren in o.a. kinderopvang, dienstverlening<br />

en vrijetijdsinfrastructuur. Maar<br />

bedrijven vinden hier bovenal veel talent op<br />

de arbeidsmarkt.<br />

Hoe ziet het bestuur de toekomst<br />

van de gemeente?<br />

Hugo Maes: We hebben een holistische<br />

visie op een ‘gezond en regeneratief Temse’,<br />

waarbij er acties komen in vier domeinen:<br />

de natuurlijke gemeente (we denken vanuit<br />

oplossingen die de natuur ons biedt), de verbonden<br />

gemeente (we maken plannen vanuit<br />

nabijheid, versterken onze lokale economie<br />

en willen groene energie zoveel mogelijk lokaal<br />

opwekken), de flexibele gemeente (we<br />

bouwen een toekomst uit op basis van de<br />

specifieke eigenschappen van onze gemeente)<br />

en de circulaire gemeente (we vermijden<br />

“Temse heeft een groeiende, jonge bevolking.<br />

Ideaal voor bedrijven die talent zoeken.”<br />

afval en gebruiken minder grondstoffen door<br />

te kiezen voor hergebruik van materialen).<br />

Dat klinkt erg ambitieus. Wat<br />

betekent dit voor het lokale<br />

economische beleid?<br />

Hugo Maes: We willen een voortrekker zijn<br />

op het vlak van de circulaire economie. Daar<br />

is een strategisch plan voor uitgewerkt onder<br />

de noemer ‘TemseCirculair2030’. We<br />

verwachten dat dit 1000 circulaire jobs en<br />

een economische groei van 1% kan opleveren.<br />

Ook voor de sociale tewerkstelling, bijvoorbeeld<br />

in maatwerkbedrijven, schuilt hier<br />

potentieel. De sectoren waar we de meeste<br />

kansen zien, zijn agro-voeding, de bouw, organische<br />

afvalstromen en consumptiegoederen.<br />

We ontwikkelen alvast pilootprojecten<br />

samen met de Stad Sint-Niklaas, Voka en<br />

onze lokale ondernemersverenigingen.<br />

Als middelgrote gemeente staan we ook<br />

dicht bij onze ondernemers. Zo organiseren<br />

we driemaandelijks een ondernemersoverleg,<br />

waarin de vertegenwoordigers<br />

van de belangrijkste ondernemersverenigingen<br />

van de gemeente zetelen: TTS,<br />

Ondernemend Temse, Voka en UNIZO. We<br />

betrekken ook experts en partners zoals<br />

bijvoorbeeld Interwaas bij dat overleg. Dat<br />

levert goede resultaten op.<br />

Wat heeft Temse te bieden<br />

voor startende ondernemers en<br />

start-ups?<br />

Hugo Maes: We hebben een sterke dienst<br />

Lokale Economie, om die jonge ondernemers<br />

op weg te helpen en hun vragen te beantwoorden<br />

over alles wat met ondernemen<br />

in Temse te maken heeft. Daarnaast zetten<br />

we sterk in op gemeenschapsvormende<br />

activiteiten en initiatieven, zoals onze lokale<br />

geschenkbon, landbouwmarkten en dergelijke<br />

meer.<br />

businessvlaanderen.be<br />

67


Pro accountant<br />

Verwacht jij dat jouw boekhouder<br />

persoonlijk, proactief, professioneel<br />

en productief is?<br />

Pro expert<br />

Reken jij bij grote beslissingen graag<br />

op de ervaring van professionals?<br />

Fabian Missinne,<br />

vennoot Titeca Pro Accountants & Experts<br />

Benieuwd wat wij voor jou<br />

kunnen betekenen?<br />

Ontdek het op titeca.pro


REGIOSPECIAL<br />

SINT-NIKLAAS<br />

de reconversie van het regionaal bedrijventerrein<br />

TTS (Temse-Tielrode-Sint-Niklaas).<br />

Daar zijn vandaag meer dan 200 bedrijven<br />

gevestigd: kleine en grote logistieke bedrijven,<br />

groot- en detailhandel, concessiehouders,<br />

opleidingscentra en maakindustrie. We<br />

willen daar ruimte creëren voor voornamelijk<br />

grootschalige bedrijven in productie en<br />

verwerking, logistiek en distributie, met veel<br />

aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid<br />

en duurzaamheid.<br />

Burgemeester Hugo Maes op bezoek bij het bedrijf Hubert De Backer: “Als middelgrote gemeente<br />

staan we dicht bij onze ondernemers.”<br />

Het vinden van nieuwe<br />

medewerkers blijft voor vele<br />

ondernemingen de grootste<br />

uitdaging. Hoe kan de gemeente<br />

haar bedrijven daarin helpen?<br />

Hugo Maes: Tweejaarlijks organiseren we in<br />

samenwerking met de VDAB en Ondernemend<br />

Temse een jobbeurs. Hierbij krijgen<br />

bedrijven uit Temse de kans om op zoek te<br />

gaan naar geschikte kandidaten om hun vacatures<br />

in te vullen. Werkzoekenden kunnen<br />

bij de stand van de VDAB dan weer hun CV<br />

laten opmaken of nakijken. Deze jobbeurs<br />

was een groot succes en daarom hebben we<br />

beslist om het initiatief vanaf dit jaar zelfs<br />

jaarlijks te gaan organiseren.<br />

Welke projecten met belang voor<br />

de bedrijven wil u nog in deze<br />

legislatuur realiseren?<br />

Hugo Maes: De heraanleg van het centrum<br />

en de herwaardering van de as Schoolstraat-<br />

Pastoor Boelstraat-Kouterstraat als mooie<br />

winkelstraat staat op de planning. Dit zal<br />

positief zijn voor de uitstraling van Temse.<br />

En de procedure loopt voor de renovatie en<br />

opwaardering van de industriezone TTS, ook<br />

daar hopen we nog de eerste stappen voor te<br />

zetten. Daarnaast is het Agentschap Wegen<br />

en Verkeer bezig met de voorbereidingen<br />

voor de realisatie van de Oostelijke Tangent,<br />

een nieuwe verbinding tussen het afrittencomplex<br />

van de E17 in Sint-Niklaas met de<br />

N70, naar de zone TTS toe. Dat moet de toegankelijkheid<br />

en mobiliteit van de bedrijven<br />

daar ten goede komen.<br />

Een ander pijnpunt is de<br />

nood aan ruimte, zowel<br />

voor uitbreiding als nieuwe<br />

activiteiten. Heeft u nog gronden<br />

op voorraad voor nieuwe<br />

bedrijven?<br />

Hugo Maes: Zoals vele andere gemeenten in<br />

het Waasland heeft ook Temse geen nieuwe<br />

industriegronden meer ter beschikking.<br />

We moeten dus binnen de bestaande zones<br />

werken. Samen met Interwaas, de Provincie<br />

Oost-<strong>Vlaanderen</strong>, de POM Oost-<strong>Vlaanderen</strong><br />

en Stad Sint-Niklaas werken we daarom aan<br />

De terreinen van de voormalige Boelwerf werden omgevormd tot De Zaat, een gemengde zone<br />

van bewoning en bedrijvigheid.<br />

businessvlaanderen.be<br />

69


EEN POSITIEVE KIJK OP TECHNOLOGIE IS CRUCIAAL VOOR EEN GOEDE CYBERVEILIGHEID<br />

ZO WAPEN JE JE ONDERNEMING<br />

TEGEN CYBERRISICO’S<br />

Lange tijd was cyberveiligheid iets waar alleen de IT-afdeling zich mee moest bezighouden. Maar de<br />

risico’s zijn dermate groot dat cybersecurity vandaag het hele bedrijf aanbelangt. Een strategische aanpak<br />

is dus aangewezen. “Aangezien er iedere dag iemand langskomt aan je digitale voordeur, doe je die dus<br />

maar beter goed op slot.”<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Beltug, CCB, DNS Belgium<br />

Cyberaanvallen zijn dagelijkse kost. Kranten<br />

staan er vol van en de algemene bewustwording<br />

nam de laatste jaren – gelukkig – een<br />

hoge vlucht. Velen zien in 2022 zelfs als een<br />

kanteljaar. Als bedrijf kan je het fenomeen<br />

niet meer negeren: de realiteit is en blijft dat<br />

de bedrijfswereld in een constant kat-enmuisspel<br />

zit met cybercriminelen, die ook<br />

iedere dag aan slagkracht winnen.<br />

CREËER ALERTHEID BIJ BESTUUR EN<br />

WERKNEMERS<br />

Daarom is de allerbelangrijkste tip nog steeds:<br />

zet in op sensibilisering. “De grootste risico’s<br />

vloeien onbedoeld voort uit het gedrag van<br />

medewerkers. Denk aan klikken op phishing<br />

mails, het versturen van mails naar verkeerde<br />

bestemmelingen of het onzorgvuldig gebruik<br />

van publieke netwerkverbindingen, die niet of<br />

te weinig beveiligd zijn”, zegt Danielle Jacobs,<br />

CEO van Beltug, de Belgische vereniging van<br />

CIO’s en leiders in digitale technologie.<br />

Een bijkomend advies is om heel duidelijk<br />

bij te houden wie toegang heeft tot welke<br />

gegevens. “Denk bijvoorbeeld aan medewerkers<br />

die vertrokken zijn, maar via hun oude<br />

logingegevens toch nog toegang hebben tot<br />

kritische data”, gaat Jacobs verder. “Dat kan<br />

uiteraard niet, en is makkelijk bij te houden<br />

als bedrijf.”<br />

Ook het wachtwoordbeleid kan in veel bedrijven<br />

nog beter. Miguel De Bruycker van het<br />

Centrum voor Cybersecurity België: “Multifactor-authenticatie,<br />

waarbij je je identiteit<br />

via twee verschillende manieren moet<br />

bevestigen, zou eigenlijk de norm moeten<br />

zijn. Wij raden bedrijven aan om dit standaard<br />

te implementeren. Er bestaan verschil-<br />

Philip Du Bois: “Hackers zullen zeker proberen<br />

om een gebrek aan beveiliging uit te buiten.”<br />

De grootste risico’s vloeien onbedoeld<br />

voort uit het gedrag van medewerkers.<br />

Danielle Jacobs<br />

70 businessvlaanderen.be


REPORTAGE<br />

Miguel De Bruycker: “Multifactor-authenticatie zou de norm moeten zijn.”<br />

Danielle Jacobs: “Stel updates van je software nooit uit.”<br />

lende systemen voor, denk bijvoorbeeld aan<br />

een bevestiging met een SMS-code of de<br />

applicatie itsme.”<br />

TECHNOLOGIE EN EXPERTISE OMARMEN<br />

De sleutel tot succes is dat je als bedrijf<br />

streeft naar een algemene veiligheids cultuur.<br />

Naast een bewustzijn bij alle medewerkers,<br />

moet er gericht worden geïnvesteerd in technologische<br />

bescherming. “Niet elk bedrijf<br />

beschikt over voldoende expertise in cybersecurity.<br />

Laat daarom op geregelde tijdstippen<br />

je IT-infrastructuur en beveiliging doorlichten<br />

door een externe partner. Die zal niet alleen<br />

nagaan of je technisch voldoende beveiligd<br />

bent, maar ook of je processen en governance<br />

rond cybersecurity goed zitten”, aldus<br />

De Bruycker.<br />

Ook bij DNS Belgium, de organisatie die<br />

instaat voor het beheer van Belgische<br />

domeinnamen, benadrukt het belang van<br />

externe expertise. General Manager Philip<br />

Du Bois: “Mijn belangrijkste advies: werk voor<br />

de uitbouw en het beheer van je website met<br />

een gespecialiseerde partner, die voldoende<br />

aandacht heeft voor beveiliging. Maak daar<br />

Laat op geregelde tijdstippen je<br />

IT-infrastructuur en beveiliging<br />

doorlichten door een externe partner.<br />

voldoende budget voor vrij, en besteed niet<br />

het volledige bedrag van je online verhaal aan<br />

een mooie lay-out of social mediastrategie.”<br />

CONSTANTE MONITORING<br />

De investering beperkt zich best niet tot de<br />

bouw van de website. Eenmaal de site en<br />

andere digitale bedrijfstoepassingen online<br />

staan, is het essentieel om een continue<br />

monitoring en verbetering van de beveiliging<br />

op te zetten. Danielle Jacobs: “Als je dit<br />

niet doet, ben je eigenlijk enkel op de eerste<br />

dag veilig. Patching, het proces waarbij een<br />

Miguel De Bruycker<br />

kwetsbaarheid in een systeem meteen wordt<br />

verholpen, is essentieel. De boodschap is<br />

dus: stel updates van je software nooit uit.”<br />

“Wie thuis zijn alarm vergeet op te zetten,<br />

hoeft niet meteen te panikeren. Maar in de<br />

online wereld is dat anders”, stelt Philip Du<br />

Bois. “Daar kan je er vanop aan dat zodra<br />

een gebrek aan beveiliging op de radar van de<br />

hackers is gekomen, ze dit ook zullen proberen<br />

uit te buiten. Aangezien er iedere dag<br />

iemand langskomt aan je digitale voordeur,<br />

doe je die dus maar beter goed op slot.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

71


IDENTIFICEER UW GEBOUW... IN STIJL.<br />

Uw identiteit en ecologische voetafdruk: onze zorg.<br />

Als gepassioneerde signmakers begrijpen wij als geen ander hoe<br />

belangrijk visibiliteit is voor uw bedrijf.<br />

Wij besteden in onze ontwerpen de grootste aandacht aan<br />

esthetiek, maar passen ook steeds de meest energie-efficiënte<br />

en duurzame lichttechnologieën toe, zodat wij samen het verschil<br />

kunnen maken voor de toekomst.<br />

Met onze brede waaier aan oplossingen voor buiten maar ook voor<br />

binnen creëren wij unieke blikvangers voor uw bedrijf.<br />

All-in service, al meer dan 65 jaar onze expertise.<br />

Welke ook de vorm of uitvoering - van glasgeblazen neon creaties<br />

tot de meest performante LED lichtreclames - wij maken ze voor u<br />

met kennis van zaken, in onze eigen ateliers!<br />

Benieuwd naar het potentieel voor uw project? Onze adviseurs<br />

komen graag bij u langs voor een gesprek. Ons creatief team werkt<br />

vervolgens gratis en vrijblijvend een passende oplossing voor u uit.<br />

Middels een krachtige visualisatie krijgt u bovendien vooraf een<br />

perfect beeld van wat u kan verwachten, alles in lijn met uw<br />

verlangens en budget!<br />

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?<br />

Ontdek onze realisaties<br />

en laat u inspireren.<br />

Neon Elite nv - Brugsesteenweg 64, 8740 Pittem - +32 (0)51 46 62 63 - neonelite@neonelite.com - www.neonelite.com


IN HET NIEUWS<br />

FILIP DE CLERCQ BUNDELT 30 JAAR PRAKTIJKERVARING IN NIEUW BOEK<br />

“Een praktische kijk<br />

op overdracht van familiebedrijven”<br />

Sinds begin deze maand ligt het boek ‘Je familiebedrijf overdragen’ in de boekhandel. Auteur<br />

Filip De Clercq heeft al meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Hij bundelt zijn kennis en ervaringen in<br />

250 pagina’s die ondernemers voorbereiden op het loslaten van hun familiebedrijf.<br />

Tekst | Anse Keisse<br />

Beeld | FiLDOR<br />

ADVIEZEN EN WAARGEBEURDE VERHALEN<br />

Het boek van 250 pagina’s dik is het resultaat<br />

van meer dan een jaar schrijfwerk. De<br />

eerste 200 bladzijden staan vol wetenschappelijk<br />

onderbouwde adviezen aangevuld<br />

met waargebeurde verhalen, weliswaar met<br />

fictieve namen. “De lezer krijgt een realistische<br />

blik op het verloop van een overdracht,<br />

met verhalen van bedrijven die vergelijkbaar<br />

zijn met diverse familiebedrijven in <strong>Vlaanderen</strong>.<br />

Daar kunnen ondernemers inspiratie uit<br />

putten voor hun eigen familiebedrijf”, gaat<br />

Filip verder. Het laatste deel van het boek is<br />

een handige verklarende woordenlijst met de<br />

meest voorkomende, voornamelijk Engelstalige,<br />

termen die ondernemers horen tijdens<br />

hun overdracht.<br />

bereiding van een overdracht van een familiebedrijf<br />

vergt 5 tot 10 jaar. Gedurende die<br />

periode kan men gemakkelijk teruggrijpen<br />

naar mijn boek.”<br />

Filip stelt de ondernemers ook gerust: “Je<br />

hoeft geen schrik te hebben van een overdracht<br />

of van een zwart gat nadien. Je<br />

draagt over, maar blijft ondernemer. Ook na<br />

een overdracht zien we overdragers andere<br />

ondernemende activiteiten uitvoeren.”<br />

Filip De Clercq: “De mentale voorbereiding van<br />

een overname van een familiebedrijf vergt 5 tot<br />

10 jaar.”<br />

Met FiLDOR begeleidt Filip De Clercq al<br />

jaren families in het overnemen, overlaten en<br />

fusioneren van hun familiebedrijven. Er is al<br />

veel literatuur over overdrachten, waarom dan<br />

dit boek? “Wat er tot vandaag beschikbaar is<br />

over overnames, is vooral theorie over technieken,<br />

financiële modellen en contracten. Dit<br />

is slechts een deeltje van een bedrijfsoverdracht.<br />

Het belangrijkste deel voor de overnemer<br />

is het menselijke en de emotionele impact<br />

op hem en zijn bedrijf. En daar ga ik in mijn<br />

boek veel dieper op in”, zegt Filip De Clercq,<br />

auteur van ‘Je familiebedrijf overdragen’.<br />

“Dit boek hoort thuis<br />

op de nachttafel<br />

van elke familiale<br />

ondernemer.”<br />

Dit boek hoort thuis op de nachttafel van<br />

elke familiale ondernemer vanaf 40 jaar die<br />

inzicht en een begeleidende tool wil om meer<br />

te weten te komen over een overdracht. “Het<br />

zet de zaakvoerder aan het denken en bereidt<br />

hem of haar voor op onoverkomelijke situaties.<br />

De effectieve uitrol van een overdracht<br />

duurt misschien 1 tot 2 jaar. De mentale voor­<br />

250 pagina’s vol adviezen en waargebeurde<br />

verhalen.<br />

businessvlaanderen.be<br />

73


WOUTER TORFS MAAKT DE BALANS OP<br />

“Een onderneming is meer dan<br />

een machine om geld te maken”<br />

Wouter Torfs was altijd al een zakenmens met een groot hart voor mensenzaken. Na 37 jaar aan het hoofd van<br />

Schoenen Torfs stapt hij nu uit de karavaan, en blikt dankbaar terug op wat geweest is. Op z’n 65ste werd hij<br />

voorzitter van CAW Groep, die koepel van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Hij wil de organisatie meer<br />

naamsbekendheid en slagkracht geven, en haar belangen verdedigen bij de politiek. <strong>Business</strong> <strong>Vlaanderen</strong> maakt<br />

de balans op met Wouter Torfs, aan de hand van zeven vragen die een blik in het hart en de ziel van de ondernemer<br />

opleveren.<br />

Tekst | Christina Van Geel beeld | Torfs, Photo Styn, Christophe Morre<br />

74 businessvlaanderen.be


DE BALANS<br />

Hoe zou je jezelf typeren in drie<br />

kernwoorden?<br />

Wouter Torfs: Dan sta ik graag even stil bij<br />

een aantal kernwaarden die voor mij belangrijk<br />

zijn: eerst en vooral liefde, voor de mensen<br />

rondom mij, voor de wereld om me heen<br />

en de dingen die ik doe. Vervolgens blijven<br />

leren en groeien. Ik vind persoonlijke ontwikkeling<br />

heel belangrijk en ik haal ontzettend<br />

veel voldoening uit het ontdekken van<br />

nieuwe dingen. En tenslotte genieten. Er zit<br />

ook een bourgondiër in mij die houdt van de<br />

aangename dingen des levens.<br />

Die drie aspecten bepalen ook de klemtonen<br />

die ik professioneel leg. Als ik terugblik op<br />

mijn carrière bij Torfs dan is liefde, houden<br />

van het bedrijf en van de mensen die er werken,<br />

altijd mijn belangrijkste motor geweest.<br />

Ik ben ook heel mijn leven workshops en cursussen<br />

blijven volgen, ik ben blijven groeien.<br />

Dat heeft de evolutie van het bedrijf mee<br />

beïnvloed. Veel medewerkers zijn gevolgd<br />

in dat traject van persoonlijke ontwikkeling.<br />

En ik heb altijd veel plezier gevonden in mijn<br />

werk. Het is zo belangrijk dat je doet wat je<br />

graag doet. Een aangename werkomgeving<br />

waar mensen zich gelukkig, op hun plaats<br />

en gewaardeerd voelen, was het streven bij<br />

Torfs. Werken mag ook een beetje genieten<br />

zijn hé.<br />

Waar ben je het meest trots op?<br />

Wouter Torfs: Met Schoenen Torfs hebben<br />

we het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

(MVO) in <strong>Vlaanderen</strong> een duwtje<br />

gegeven. Daar ben ik trots op. Toen ik 37 jaar<br />

geleden begon in het bedrijf, had je sociaal<br />

bewogen ondernemers die aan filantropie<br />

deden, die geld gaven aan de missies of aan<br />

een lokaal initiatief. Fantastisch. Maar het<br />

fundamentele besef dat een onderneming<br />

meer is dan een machine om geld te maken<br />

en mensen tewerk te stellen, is een relatief<br />

nieuw gegeven.<br />

zal de winst ook maatschappelijk zijn, niet<br />

enkel financieel.<br />

Dat inzicht is vandaag stilaan algemeen erkend<br />

en Torfs heeft daar een belangrijke rol<br />

in gespeeld, door de manier waarop we omgaan<br />

met onze medewerkers en klanten. Een<br />

samenleving laat zich kennen aan de manier<br />

waarop we zorg dragen voor elkaar.<br />

Het is zo belangrijk<br />

dat je doet wat je<br />

graag doet.<br />

Wat is jouw grootste talent?<br />

Wouter Torfs: Ik denk dat ik goed ben in het<br />

bevestigen en stimuleren van talent. Vertrouwen<br />

geven en zelfvertrouwen helpen<br />

vinden, mensen overtuigen van hun waarde<br />

en uniciteit, dat gaat mij goed af. Ons DNA is<br />

voor 99% hetzelfde, maar in dat ene unieke<br />

procent zit nu net de schoonheid en de diversiteit.<br />

Ik vind het belangrijk om mensen<br />

attent te maken op dat unieke dat hen bijzonder<br />

maakt. Het is voor mij één van de belangrijkste<br />

peilers van ‘a great place to work’.<br />

Laten schitteren wat in essentie aanwezig is,<br />

maar wat mogelijk verstopt zit achter foute<br />

meningen en overtuigingen - ik kan niet, ik<br />

mag niet, ik ben niks waard. Als je het talent<br />

van mensen laat schitteren, dan zet je ze<br />

sterker in hun schoenen.<br />

Ben je een emotionele mens?<br />

Wouter Torfs: Ja, absoluut. Dat is deels het<br />

gevolg van mijn aandacht voor persoonlijke<br />

ontwikkeling. Heel veel mannen van mijn generatie<br />

zijn opgevoed met een zeker dedain<br />

voor emoties. Enkel het hoofd telt en van<br />

daaruit leid je je leven en neem je beslissingen.<br />

Ik heb geleerd dat er zoveel meer is. Om<br />

te weten wat waardevol is in je leven, moet je<br />

ook emoties toelaten.<br />

We kijken in het Westen voornamelijk door<br />

‘the eye of the senses’ en ‘the eye of the mind’,<br />

zegt de Amerikaanse filosoof Marc Gafni.<br />

Voor mij betekent MVO in essentie dat de<br />

aandeelhouder niet de enige stakeholder is.<br />

Er zijn ook de medewerkers, de klanten, de<br />

samenleving. Als je duurzaam en relevant<br />

wil blijven, als je echt een verschil wil maken<br />

als bedrijf voor het algemeen welzijn, dan<br />

moet je ook voor hen zorg dragen. En dan<br />

“Vertrouwen geven en zelfvertrouwen helpen vinden, mensen overtuigen van hun waarde en<br />

uniciteit, dat gaat mij goed af.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

75


Always ahead<br />

KOPLOPER IN INDUSTRIEBOUW<br />

GOVAR INDUSTRIEBOUW | ARDOOIE | WWW.GOVAR.BE<br />

RECLAMEBUREAU PLUG


DE BALANS<br />

De wetenschap en alles wat waarneembaar<br />

is enerzijds en de ratio en de logica anderzijds.<br />

Maar er is ook ‘the eye of the heart’. Kijken<br />

en leven vanuit het hart geeft je andere<br />

informatie, andere wijsheid en een ander<br />

perspectief en dat is minstens zo waardevol.<br />

Ondernemend <strong>Vlaanderen</strong>, maar ook onze<br />

samenleving algemeen, kijkt en handelt te<br />

weinig uit het hart. Het is stilaan tijd om verder<br />

te evolueren naar een meer hartsgedragen<br />

menszijn. We hebben de aarde uitgeput,<br />

de vreselijkste wapens gemaakt en een egocentrische<br />

win-loose matrix gecreëerd: als ik<br />

win dan verlies jij. Dat systeem zit op zijn limieten.<br />

Het gebrek aan respect en aandacht<br />

voor het klimaat, de wereldwijde conflicten<br />

die massale uitroeiing riskeren, de groeiende<br />

armoedekloof… Het zijn zoveel tekenen die<br />

ons vertellen dat het fundamenteel anders<br />

moet. We hebben nood aan een transformatie<br />

van homo sapiens tot homo amor, die op<br />

een andere manier in het leven staat.<br />

Waar sta jij voor op ’s ochtends?<br />

Wouter Torfs: Ik kijk naar buiten en ik zie<br />

vogeltjes zitten in de haag: simpel en zo<br />

schoon. De schoonheid van het leven, daar<br />

sta ik voor op. Het leven in zijn totaliteit, met<br />

al zijn uitdagingen en zijn moeilijke momenten,<br />

want die horen er ook bij. Maar als je het<br />

“Ons bedrijf heeft MVO in <strong>Vlaanderen</strong> een duwtje gegeven, en ik ben daar trots op.”<br />

We moeten onze<br />

kinderen leren dat<br />

liefde een spiertje<br />

is dat ze kunnen<br />

trainen.<br />

wil zien, is het toch een ongelofelijk cadeau.<br />

En ik weet het, dat is niet altijd simpel.<br />

Voor mij persoonlijk betekent dat bijvoorbeeld<br />

‘uit mijn hoofd komen’. Niet piekeren,<br />

me niet verliezen in donkere gedachten,<br />

maar in het nu stappen, in de kracht van het<br />

moment. Ik ben wel een beetje een piekeraar.<br />

Ik identificeer me soms te veel met de negatieve<br />

doembeelden die rondspoken. Maar<br />

dan mis je compleet de schoonheid van wat<br />

er hier en nu is.<br />

Het gevaarlijkste moment om te gaan piekeren<br />

is voor mij ’s ochtends vroeg, rond een<br />

uur of vijf. Het is te vroeg om op te staan,<br />

maar slapen lukt ook niet meer omdat die<br />

hele molen in je hoofd op gang draait: ik<br />

moet nog zus en waarom heb ik toen niet<br />

zo… vreselijk. Dan sta ik gewoon op en begin<br />

ik aan de dag. Vastpakken wat er voor je ligt<br />

en genieten van wat er is. En vaststellen dat<br />

er altijd wel iets is om dankbaar voor te zijn.<br />

Ik ben een heel dankbare mens.<br />

“Mijn medewerkers zijn mijn familie. En dat blijf je voor de rest van je leven.”<br />

Waar geloof je in?<br />

Wouter Torfs: Ik geloof in de kracht van de<br />

liefde. Die zit in de hele kosmos. Wat heeft<br />

ervoor gezorgd dat we van de oerknal geëvolueerd<br />

zijn naar alles wat er rondom ons is<br />

vandaag? Toch het hele proces van aantrekken<br />

en samenkomen van atomen en neutronen,<br />

van eenheid vormen. Ik geloof dat er in<br />

businessvlaanderen.be<br />

77


Potatoholic<br />

for life?<br />

Kom lekker werken bij Agristo<br />

Scan de QR code en<br />

ontdek alle vacatures!


DE BALANS<br />

Wouter Torfs neemt afscheid als CEO van Schoenen Torfs en is nu voorzitter van CAW Groep.<br />

het universum een doelgerichtheid zit naar<br />

meer schoonheid, diepere connectie, meer<br />

samen. Ook dat is voor mij liefde. Elke mens<br />

die geboren wordt, is het resultaat van een<br />

diepe connectie, van aantrekking en samensmelten.<br />

Dat is de drive van de kosmos.<br />

Nog iets wat ik van Gafni heb geleerd: “Love<br />

is merely a perception”, het is een manier van<br />

kijken. Het is meer dan een emotie die ons<br />

toevallig overkomt. Liefde is een keuze. Als<br />

je bewust kijkt vanuit liefde, vanuit je hart,<br />

dan heb je als vanzelf meer aandacht voor de<br />

schoonheid en het unieke van elke mens. Dan<br />

zie je bijvoorbeeld dat een medewerker meer<br />

is dan een middel om winst te maken, dat hij<br />

of zij een uniek individu is met eigen passies<br />

en talenten. Je moet het gewoon wíllen zien.<br />

Liefde is ook een kunst die je moet oefenen.<br />

Ons onderwijs verwaarloost het hart. We<br />

moeten onze kinderen leren dat liefde een<br />

spiertje is dat ze kunnen trainen. Dat is ook<br />

mijn oproep aan onze samenleving: laten we<br />

meer leven vanuit het hart en aandacht hebben<br />

voor wat echt waardevol is in het leven.<br />

We hebben nood aan een<br />

transformatie van homo sapiens<br />

tot homo amor.<br />

Dat is een oefening die ieder van ons kan maken.<br />

Maar we hebben ook leiders nodig die<br />

beslissingen nemen vanuit waarden en vanuit<br />

het hart. Leiders met een bewustzijn, die<br />

verder kijken dan het eigenbelang.<br />

Ben je goed in afscheid nemen?<br />

Wouter Torfs: O nee. Ik ben heel slecht in afscheid<br />

nemen. Ik neem altijd ‘voorlopig’ afscheid.<br />

Ik ben bezig met een afscheidsronde<br />

langs de 80 Torfswinkels, die ik individueel<br />

bezoek omdat de kans op een persoonlijk<br />

gesprek groter is. Op 20 maart organiseren<br />

we dan een medewerkersdag waarop ik<br />

nog eens van iedereen afscheid neem. Bij elk<br />

bezoek zeg ik dus: “Tot op de medewerkersdag!”<br />

En dan zal het zijn: “Ik kom nog wel<br />

eens langs in de winkel!” Hoe langer ik dat<br />

afscheid kan uitstellen, hoe beter. En het zal<br />

nooit definitief zijn. Mijn medewerkers zijn<br />

mijn familie. En dat blijf je voor de rest van<br />

je leven. Die deur trek je nooit helemaal toe.<br />

businessvlaanderen.be<br />

79


REPORTAGE<br />

DE PLAATS DIE WERK INNEEMT IN ONS LEVEN, IS FUNDAMENTEEL VERANDERD<br />

WELZIJN OP HET WERK<br />

WAS NOG NOOIT ZO<br />

BELANGRIJK<br />

De tijd dat burn-outs en depressies onder de mat werden geveegd en soft skills rond leidinggevenden<br />

niet belangrijk werden geacht, ligt definitief achter ons. Vandaag staan persoonlijke ontwikkeling,<br />

werkgeluk en welzijn op het werk bovenaan de agenda. Werkgevers die morgen nog willen bestaan,<br />

moeten deze tendens dus zo goed mogelijk proberen te omarmen.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Malt, Korian en Zoetis<br />

Nooit eerder was er maatschappelijk zoveel interesse voor de manier<br />

hoe we ons werk ervaren en beleven. Dit is uiteraard een rechtstreeks<br />

gevolg van de toegenomen aandacht voor mentaal welzijn. De kijk op<br />

werk is veranderd. Werknemers zien het vandaag niet meer louter als<br />

een manier om geld te verdienen, maar ook als een bron van zingeving<br />

en tevredenheid in het leven.<br />

FLEXIBILITEIT<br />

Een van de sleutelbegrippen in dit verhaal is: flexibiliteit. Om het eigen<br />

welzijn op de werkvloer te behouden en waar mogelijk zelf te vergroten,<br />

willen werknemers zo soepel mogelijk kunnen omgaan met hun<br />

professionele leven. Kantoorwerkers willen zelf op zijn minst deels<br />

mee kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Hierdoor is hun<br />

werk makkelijker te combineren met een privéleven en hebben ze<br />

minder het gevoel hebben dat het werk allesbepalend is in hun leven.<br />

In de praktijk vertaalt dit zich in een veel groter aandeel thuiswerk en<br />

flexibelere uurroosters. Hoewel dit in veel sectoren meer de norm is<br />

geworden sinds corona, botsen veel werkgevers op de beperkingen<br />

van de wetgeving. “Voor bepaalde groepen van werknemers verplicht<br />

Erna Van Opstal van Zoetis verwacht van de<br />

overheid minder strikte regels rond flexibiliteit.<br />

Herman Van Ballart, een man met jarenlange<br />

ervaring in de hr-wereld: “Je moet als bedrijf je<br />

purpose duidelijk aflijnen.”<br />

Voor bepaalde<br />

werknemers<br />

verplicht de<br />

overheid dat wij<br />

aan tijdsregistratie<br />

doen, wat<br />

flexibiliseren<br />

moeilijker maakt.<br />

Erna Van Opstal, Zoetis<br />

businessvlaanderen.be<br />

81


Powering<br />

the future of<br />

movement<br />

Een auto leasen, professioneel of<br />

privé? Met slimme oplossingen voor<br />

operationele leasing, private lease en<br />

mobility-as-a-service brengen we<br />

de mobiliteit van morgen nu al naar<br />

u toe.<br />

Ontdek onze leasingformules<br />

op mhcmobility.be


REPORTAGE<br />

de overheid dat wij aan tijdsregistratie doen, wat flexibiliseren een pak<br />

moeilijker maakt. We moeten namelijk heel goed kunnen bijhouden<br />

wie wanneer werkt”, verduidelijkt Erna Van Opstal, HR Lead bij Zoetis,<br />

een bedrijf dat diergeneesmiddelen produceert.<br />

LOS VAN IEDERE STRUCTUUR<br />

Werknemers die volop voor flexibiliteit willen kiezen en zich volledig<br />

willen lostrekken van geldende beperkingen of structuren, kunnen<br />

als freelancer aan de slag gaan. “Uit onderzoek blijkt dat de wil om<br />

onafhankelijk te zijn met voorsprong de belangrijkste reden is waarom<br />

mensen deze stap zetten”, vertelt Malik Azzouzi, Country Director<br />

Belgium bij Malt, de grootste freelancemarktplaats van Europa.<br />

Vandaag zijn mensen meer op<br />

zoek naar een job die aansluit<br />

bij hun persoonlijke waarden.<br />

Herman Van Ballaert, Korian<br />

Malik Azzouzi van Malt: “De markt voor freelancers zal blijven groeien.”<br />

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze groep de voorbije jaren aan<br />

een steile opgang bezig is. “Freelancers geven aan dat ze zich meer<br />

gewaardeerd voelen omwille van hun competenties en hun werk hierdoor<br />

veel meer een bouwsteen van persoonlijke tevredenheid is. Het is<br />

dus onmiskenbaar dat deze markt zal blijven groeien. België is bovendien<br />

een erg mature markt voor freelancers”, gaat Azzouzi verder. Voor<br />

werkgevers zal het er de komende jaren dus op aan komen om deze<br />

tendens te durven omarmen, ook voor profielen waar dit op het eerste<br />

gezicht misschien minder voor de hand liggend lijkt.<br />

LUCKY FEW?<br />

Uiteraard is freelancer worden lang niet voor iedereen weggelegd.<br />

Voor een heel groot deel van de werkende bevolking laat de aard van<br />

hun professionele bezigheid dit niet toe. “Maar de groeiende focus op<br />

welzijn gaat natuurlijk om veel meer dan enkel het toelaten van meer<br />

flexibiliteit. Het heeft betrekking op de gehele bedrijfscultuur en de<br />

manier van leiderschap. Wellbeing op het werk vraagt om aandacht<br />

van elke verantwoordelijke, het moet deel zijn van de cultuur”, legt<br />

Erna Van Opstal uit.<br />

Zoetis, dat ook heel wat productiemedewerkers tewerkstelt, probeert<br />

deze groep in de cultuuromslag mee te trekken door ook hen employee<br />

surveys te laten invullen en waar mogelijk toch tegemoet te komen<br />

aan hun verzuchtingen. “We trekken hen letterlijk weg van aan hun<br />

werkplek om te weten wat er bij hen leeft en proberen daar zo goed<br />

mogelijk op in te spelen. Alleen zo kunnen we als bedrijf onze ambities<br />

rond welzijn waarmaken”, aldus Van Opstal.<br />

PURPOSE<br />

Wat blijkt nu uit zulke bevragingen? Het valt niet te ontkennen dat de jongere<br />

generaties veel mondiger zijn en hun verzuchtingen makkelijker durven<br />

uiten. Tegelijkertijd heeft de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt een<br />

duidelijke invloed heeft op de relatie tussen werkgever en werknemer. Werknemers<br />

durven de lat hoger leggen wat betreft persoonlijk welbevinden en<br />

zoeken vooral een job die bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling.<br />

Herman van Ballart, HR Director bij woonzorggroep Korian Benelux,<br />

heeft heel wat ervaring binnen de hr-wereld en heeft de verwachtingen<br />

van kandidaten zien evolueren: “Vroeger haalden mensen hun fierheid<br />

uit de functie, vandaag zijn ze meer op zoek naar een job die aansluit bij<br />

hun persoonlijke waardenkader. Werkgevers die aandacht hebben voor<br />

de veranderende blik op werkbeleving, houden dit best in het achterhoofd.<br />

Als bedrijf is het dus meer dan ooit belangrijk om je purpose<br />

duidelijk af te lijnen.”<br />

businessvlaanderen.be<br />

83


MEER DAN OOIT IS HET TOTALE KOSTENPLAATJE BELANGRIJK<br />

“EEN ELEKTRISCHE WAGEN KIEZEN<br />

IS SPECIALISTENWERK”<br />

Ruim zes op de tien bestelde bedrijfswagens in 2022 waren elektrisch en dat aantal zal in <strong>2023</strong><br />

verder oplopen. Een deel van de verklaring ligt bij de fiscale hervorming van de overheid, waardoor<br />

een hybride wagen minder aantrekkelijk geworden is. Ook Automobilia merkt dat de interesse in<br />

elektrische wagens gestegen is, maar ziet tegelijk dat veel werkgevers nog vragen hebben. Die vragen<br />

verdienen opheldering.<br />

Tekst | Roeland Van Den Driessche Beeld | Automobilia<br />

De C40 speelt een sleutelrol in de productie van alle elektrische modellen van Volvo.<br />

84 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

WAAROM MOETEN WE VANDAAG<br />

DE OVERSTAP NAAR ELEKTRISCHE<br />

WAGENS MAKEN?<br />

1. Een ongeëvenaarde ervaring<br />

Wie met een elektrische of plug-in hybride<br />

auto gereden heeft, keert niet snel naar een<br />

diesel- of benzinewagen terug. Elektrische<br />

wagens bieden een beter rijcomfort, produceren<br />

minder geluid, hebben een sneller acceleratievermogen<br />

en rijden soepeler. Bovendien<br />

vragen de wagens minder onderhoud.<br />

2. Een ruimer aanbod<br />

Elektrische wagens worden steeds toegankelijker<br />

dankzij een ruimer aanbod, een groter<br />

rijbereik en meer laadpalen. Ook Volvo evolueert<br />

mee en vergroot de actieradius van zijn<br />

modellen door over te stappen op achterwielaandrijving<br />

en een grotere batterij te installeren.<br />

Met de Volvo EX90 komt er bovendien<br />

een model op de markt met een elektrisch<br />

rijbereik van 600 kilometer.<br />

3. Een slimme en toekomstgerichte keuze<br />

Met de hoge energieprijzen zoeken we<br />

massaal naar oplossingen om energie te<br />

besparen. Door zonnepanelen te plaatsen<br />

en een elektrische wagen als thuisbatterij te<br />

gebruiken, kan energie gestockeerd worden.<br />

Die energie kunt u dan inzetten op piekmomenten<br />

in uw huishouden. Dat lijkt vandaag<br />

nog toekomstmuziek, maar met de Volvo<br />

EX90 komt bidirectioneel laden heel dichtbij.<br />

De nieuwe EX90 werd in november gelanceerd en heeft een rijbereik tot wel 600 kilometer.<br />

Wij brengen voor u alle kosten<br />

in kaart zodat u nooit voor verrassingen<br />

komt te staan.<br />

MET WELKE KOSTEN MOET U REKENING<br />

HOUDEN?<br />

Terwijl een wagen vroeger geselecteerd werd<br />

op basis van het aankoop- of lease-budget,<br />

moet u vandaag met veel meer parameters<br />

rekening houden. Zo spelen niet alleen<br />

de financieringsformule, de verzekerings-,<br />

onderhouds- of herstelkosten een rol, ook<br />

de energiekosten of de CO 2<br />

-bijdrage hebben<br />

een significante impact op het totale kostenplaatje<br />

van uw wagen. Automobilia brengt<br />

alvast alle kosten helder in kaart zodat u nooit<br />

voor verrassingen komt te staan.<br />

zo vlot mogelijk te laten verlopen. Automobilia<br />

staat elke dag klaar met passend advies en<br />

helpt u de juiste keuze te maken.<br />

4. Goed voor het imago<br />

Bedrijven die rekening houden met het<br />

klimaat en het milieu, hebben een stap voor<br />

om de war for talent te winnen. Zeker met<br />

de hoge energieprijzen zijn werknemers<br />

daar nog gevoeliger voor geworden. Ook in<br />

dat opzicht is de keuze om het wagenpark te<br />

elektrificeren dus een goede zet.<br />

WAT IS FISCAAL GEZIEN NU<br />

DE INTERESSANTSTE KEUZE?<br />

Om het wagenpark fiscaal aantrekkelijk te<br />

houden, heeft u vandaag twee opties. Ofwel<br />

kiest u voor een 100% elektrische wagen,<br />

ofwel gaat u voor een plug-in hybride. Een<br />

elektrische wagen is alvast tot 2026 fiscaal<br />

aftrekbaar, terwijl er voor hybride wagens<br />

voortaan striktere regels gelden. Om u volledig<br />

wegwijs te maken in het fiscale doolhof,<br />

laat u zich best begeleiden door een van de<br />

Automobilia-adviseurs.<br />

ONZE EINDCONCLUSIE<br />

Het wagenpark elektrificeren is een must,<br />

maar elke klant is anders en verdient een<br />

aanpak op maat. Laat je daarom begeleiden<br />

door een specialist, die de expertise in huis<br />

heeft om de overgang naar elektrisch rijden<br />

WIST JE DAT…<br />

… de Volvo C40 volledig in Gent geproduceerd<br />

wordt en dat de fabriek<br />

een sleutelrol in de productie van<br />

alle andere elektrische modellen<br />

speelt?<br />

… Automobilia een uitstekende<br />

klantenservice biedt en we voor die<br />

service al meermaals beloond werden<br />

met een Volvo Customer Satisfaction<br />

Award? Elke klant wordt bij<br />

ons warm onthaald en geniet van<br />

een ruim aanbod aan nieuwe en<br />

direct leverbare selekt wagens.<br />

businessvlaanderen.be<br />

85


SUCCESVOLLE START-UP MAAKT KMO’S KLAAR VOOR DE TOEKOMST<br />

“WE HEBBEN DE PROFESSIONALISERING VAN DE<br />

LAADPALENMARKT MET GLANS DOORSTAAN”<br />

De opkomst van de elektromobiliteit is zonder twijfel een van de belangrijkste transities die het<br />

bedrijfsleven vandaag doormaakt. Certipower, dat laadpalen aanbiedt op maat van Vlaamse<br />

ondernemingen, zette in drie jaar tijd een knap groeiverhaal neer.<br />

Tekst | Bavo Boutsen Beeld | Certipower<br />

Certipower zag het levenslicht in 2020. Een<br />

kleine drie jaar later kunnen de oprichters<br />

gewag maken van een overduidelijk succesverhaal.<br />

“We vierden vorig jaar niet enkel<br />

ons duizendste laadpunt, maar beschikken<br />

nu ook over een nieuw kantoor in Limburg.<br />

Een duidelijk bewijs dat het bedrijf, zowel het<br />

aantal medewerkers als de geleverde diensten,<br />

heel duidelijk in de lift zit”, vertelt CEO<br />

Geert Degroote, die samen met Emmanuel<br />

Bekaert aan de wieg stond van deze start-up.<br />

worden aan de werkgever. Zo maken we het<br />

makkelijker voor bedrijven om de overstap<br />

naar volledig elektrisch rijden te zetten”,<br />

aldus Degroote.<br />

Zo’n oplossing klinkt misschien eenvoudig,<br />

maar kan in de praktijk enkel dankzij het<br />

gebruik van laadpalen die zijn uitgerust met<br />

intelligente monitoringsystemen. “Enkel zo<br />

kan de vergoeding correct worden gerealiseerd,<br />

rekening houdend met de prijs van<br />

“Bedrijven zijn volop op zoek om<br />

de bedrijfswagen-met-tankkaart te<br />

vervangen door elektromobiliteit.”<br />

“Enkel met intelligente laadpalen kan je een<br />

correcte afrekening maken voor het laden bij<br />

medewerkers thuis”, aldus Certipower.<br />

SPLIT BILLING<br />

Een van die nieuwe diensten die Certipower<br />

aanbiedt, is split billing. Dit helpt bedrijven<br />

die een laadpunt bij werknemers thuis plaatsen.<br />

“Niet iedere medewerker kan steeds<br />

naar kantoor komen om daar op te laden en<br />

enkel aan een snellader gaan hangen, kost<br />

veel geld. Daarom bieden we de mogelijkheid<br />

om een laadpunt bij het personeel thuis te<br />

installeren. De kosten die gepaard gaan met<br />

het opladen van de bedrijfswagen, kunnen<br />

dan probleemloos worden opgesplitst van<br />

het andere energieverbruik en doorgegeven<br />

elektriciteit in de regio en het verloningsmodel<br />

van de medewerker”, verduidelijkt Eveline<br />

Brulez, sales manager bij Certipower, die<br />

meteen ook benadrukt dat dit voor bedrijven<br />

vandaag een zeer belangrijke feature is. “Zij<br />

zijn immers volop op zoek naar manieren<br />

om het model van de bedrijfswagen-mettankkaart<br />

te vertalen naar de nieuwe context<br />

van elektromobiliteit.”<br />

MARKT IN BEWEGING<br />

Deze evoluties tonen dat de bedrijfsmobiliteit<br />

duidelijk in beweging is. Certipower<br />

86 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

CEO Geert Degroote staat sinds 2020 aan het hoofd van de start-up.<br />

Certipower installeert steeds meer laadpalen bij<br />

medewerkers thuis.<br />

heeft zich in deze snel veranderende context<br />

kunnen ontwikkelen door zijn focus op de<br />

“tussenlaag” van de energiemarkt, tussen de<br />

internationale energiereuzen enerzijds en de<br />

lokale elektriciens anderzijds.<br />

“De grote internationale leveranciers hebben<br />

te weinig oog voor de specifieke vragen van de<br />

typische kmo, terwijl de lokale installateurs<br />

vaak niet in staat zijn om de noden van de<br />

gemiddelde Vlaamse onderneming te beantwoorden.<br />

Daar zat dus een duidelijk gat in de<br />

markt, dat wij opvullen”, legt Degroote uit.<br />

“We omschrijven onszelf graag met de leuze<br />

big enough to cope, small enough to care.”<br />

Omdat we een kmo-land zijn en de meerderheid<br />

van de bedrijven zich dus in deze<br />

tussenlaag bevindt, vertaalde de strategie<br />

van Certipower zich in een succesverhaal:<br />

“De combinatie van onze focus met het grote<br />

“Certipower beschikt<br />

nu ook over een<br />

nieuw kantoor in<br />

Limburg.”<br />

enthousiasme van de ondernemerswereld<br />

om mee te gaan in deze mobiliteitstransitie,<br />

bleek een schot in de roos.”<br />

Bedrijven worden duidelijk gemotiveerd door<br />

de gewijzigde fiscale regels, die sinds vorig<br />

jaar voor een rush op laadpalen zorgen.<br />

“Onze markt moest in hoog tempo professionaliseren.<br />

Door onze vooruitziende mindset<br />

en de focus op intelligente laadpalen,<br />

hebben wij deze professionalisering van<br />

de laadpalenmarkt met glans doorstaan”,<br />

besluit Geert Degroote.<br />

businessvlaanderen.be<br />

87


VIJF ARGUMENTEN OM<br />

OVER TE STAPPEN OP<br />

ELEKTRISCH RIJDEN<br />

Door de gewijzigde fiscaliteit voor bedrijfswagens is het Belgische wagenpark in sneltempo aan het<br />

vergroenen. Toch kijken veel bedrijven, ondanks de hoge olieprijzen, nog de kat uit de boom. Redenen<br />

bij de vleet om dat vooral niet te doen. Hier zijn vijf argumenten om je wagenpark nu al te vergroenen.<br />

Tekst & beeld | MHC Mobility<br />

88 businessvlaanderen.be


MOBILITEIT<br />

1.<br />

STOOT GEEN GRAM CO 2<br />

MEER UIT<br />

Minder afhankelijk worden van fossiele<br />

brandstoffen? Dan is een elektrisch wagenpark<br />

de meest efficiënte oplossing. En wist<br />

je dat het nu al mogelijk is om je bedrijfswagens<br />

op te laden met 100% groene energie?<br />

Kortom: met een elektrisch wagenpark<br />

help je zowel het milieu als de liquiditeit van<br />

je onderneming vooruit. Bovendien zal de<br />

CO 2<br />

-taks binnenkort fors stijgen.<br />

2.<br />

MEER LOON VOOR JE MEDEWERKERS<br />

De belasting op het voordeel van alle aard<br />

wordt voornamelijk bepaald door de CO 2<br />

-referentiewaarden<br />

van de wagen. Die zijn de laatste<br />

jaren fors gedaald. Voor gebruikers van een<br />

wagen met een thermische motor betekent<br />

dit dat ze netto minder overhouden. Omdat<br />

een elektrische wagen geen CO 2<br />

uitstoot,<br />

gaan je medewerkers meer verdienen.<br />

3.<br />

BLIJF DE STORMLOOP IN 2025 VOOR<br />

De fiscale aftrekbaarheid van reguliere<br />

bedrijfswagens met verbrandingsmotor dooft<br />

volledig uit in 2026. De kans is daardoor groot<br />

dat er in 2025 lange wachttijden ontstaan bij<br />

de constructeurs. Door vandaag al je wagenpark<br />

te vergroenen, blijf je de wachtrij voor.<br />

Temeer omdat de wereldwijde productie van<br />

elektrische wagens voorlopig nog lang niet op<br />

ideale schaal gebeurt.<br />

Omdat een elektrische wagen<br />

geen CO 2<br />

uitstoot, gaan je medewerkers<br />

netto meer verdienen.<br />

4.<br />

MIX MET EEN MOBILITEITSBUDGET<br />

Met een mobiliteitsbudget laat je medewerkers toe om hun woonwerkverkeer<br />

zelf efficiënter in te vullen, bijvoorbeeld met het openbaar<br />

vervoer of een deelfiets. Zo kunnen ze files vermijden en kostbare tijd<br />

winnen. Stel je een elektrisch wagenpark liever nog even uit? Dan kan<br />

je deze flexibele formule gewoon uitproberen in combinatie met een<br />

benzine- of hybride wagen.<br />

5.<br />

NOG NÉT EEN FISCAAL GUNSTTARIEF<br />

Voor voertuigen besteld voor 30 juni <strong>2023</strong> blijven de huidige fiscale<br />

gunstmaatregelen van kracht. De datum van de bestelbon bij de<br />

leasemaatschappij telt. De fiscale aftrekbaarheid zal daarna gradueel<br />

dalen. Veel bedrijven bestellen daarom vandaag al hun wagens voor<br />

2024, of zelfs later, zodat ze nog van de huidige fiscale maatregelen<br />

kunnen genieten.<br />

KMO IN DE KIJKER<br />

Steeds meer Vlaamse KMO’s maken de<br />

klik naar duurzame mobiliteit. Een mooi<br />

voorbeeld daarvan is verf- en houtbeschermingsexpert<br />

Rubio in Izegem,<br />

dat haar duurzame bedrijfsfilosofie<br />

kracht wilde bijzetten. MHC Mobility liet<br />

er liefst 24 elektrische wagens achter<br />

op de oprit en regelde alles wat daarbij<br />

hoort: van laadpalen tot een digitaal afrekeningssysteem.<br />

businessvlaanderen.be<br />

89


7 TIPS VOOR EEN<br />

SUCCESVOLLE INTEGRATIE<br />

NA EEN OVERNAME<br />

Uit diverse Europese studies blijkt dat, jammer genoeg, veel overnames door een industriële partner niet<br />

het verhoopte succes opleveren of zelfs mislukken. Vaak is de oorzaak dat de beoogde waardecreatie<br />

uitblijft, omwille van cultuurverschillen, irreële verwachtingen, onaangename financiële verrassingen, een<br />

te hoge overnameprijs, slecht management, demotivatie en exit van personeel. In dit artikel geven we<br />

een reeks tips voor een succesvolle integratie na een overname.<br />

Tekst en beeld | Bruno Vervisch<br />

“Neem zeker voldoende<br />

tijd om de nieuwe<br />

onderneming, haar<br />

gebruiken en gevoeligheden<br />

te leren kennen”, adviseert<br />

Bruno Vervisch.<br />

90 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

Fusies en overnames zijn vooral gebaat bij<br />

een goed voorbereide integratiestrategie.<br />

Daarbij wordt naast aandacht voor tastbare<br />

zaken zoals financiën, het commerciële luik<br />

en IT-systemen, minstens evenveel aandacht<br />

besteed aan minder tastbare aspecten zoals<br />

bedrijfscultuur en menselijk kapitaal.<br />

De meest voorkomende motieven voor overnames<br />

door industriële groepen zijn waardecreatie,<br />

schaalvoordelen en efficiëntie.<br />

Vanuit die optiek moet 1+1 meer dan 2 zijn.<br />

Schaal- en productievoordelen zijn immers<br />

vaak nog de enige mogelijkheid om verder op<br />

kosten te besparen. Een overname betekent<br />

dan efficiënter en goedkoper produceren,<br />

maar ook een betere concurrentiepositie<br />

omdat er een concurrent minder is en de<br />

prijsdruk vermindert.<br />

eenvoudig is het echter niet. Een gefaseerd<br />

integratieplan, dat al klaar ligt vooraleer de<br />

deal rond is, en een vooruitziende blik zijn<br />

daarbij onmisbaar.<br />

Bij ingrijpende en grotere overnames stelt<br />

men best een integratiemanager aan die<br />

van bij het begin tot het einde van het overname-<br />

en integratieproces aanwezig is. Deze<br />

sleutelfiguur verenigt de rollen van projectmanager,<br />

aanspreekpunt, bruggenbouwer,<br />

onderhandelaar en teamleider in zich, voert<br />

de regie en houdt vaart in het hele proces.<br />

3. FOCUS VOLDOENDE OP<br />

HET MENSELIJKE ASPECT.<br />

Heb oog voor de culturele achtergronden en<br />

eventuele verschillen tussen de bedrijfsculturen<br />

en respecteer de bedrijfscultuur van de<br />

5. COMMUNICEER VOLDOENDE.<br />

Communicatie is cruciaal, zowel extern en<br />

intern. Communiceer met klanten, leveranciers<br />

en andere stakeholders, maar ook en<br />

vooral naar de eigen medewerkers. Besef dat<br />

een overname voor hen vaak een schok is en<br />

dat zij hierdoor onzeker zullen zijn voor hun<br />

eigen toekomst binnen de onderneming.<br />

6. HOUD DE VAART ER IN,<br />

MAAR OVERHAAST NIETS.<br />

Een grondige planning en voorbereiding komen<br />

een vlotte en snelle afhandeling van de integratie<br />

ten goede. Een snelle integratie drukt de<br />

kosten, laat toe om de nodige synergiën in een<br />

vroeger stadium te realiseren en vermindert<br />

de onzekerheid bij de medewerkers.<br />

Neem echter zeker voldoende tijd om eerst de<br />

onderneming, haar gebruiken en gevoeligheden<br />

te leren kennen en probeer niet op korte<br />

tijd alles te bruusk te veranderen.<br />

Na een overname komen vaak zaken<br />

naar boven die men niet verwacht of<br />

onderschat had.<br />

Andere motieven zijn het bereiken van nieuwe<br />

afzetmarkten, een groter marktaandeel, of de<br />

mogelijkheid om versneld nieuwe producten<br />

en diensten te kunnen introduceren.<br />

De hamvraag is: hoe maak je van de integratie<br />

na een overname een succes? Onderstaand<br />

geven we, zonder volledig te willen zijn, een<br />

aantal tips.<br />

1. STRATEGISCHE MOTIEVEN.<br />

Zorg dat er voldoende strategische motieven<br />

zijn voor de overname en dat ze niet enkel is<br />

gedreven door prestige en overmoed van het<br />

management of louter met focus op ondernemingsgroei<br />

in plaats van waardecreatie.<br />

2. START TIJDIG MET DE OPMAAK<br />

VAN EEN INTEGRATIEPLAN.<br />

Experts vergelijken fusies en overnames wel<br />

eens met ouderwets oorlog voeren: men<br />

verovert de nieuwe partij, onderwerpt haar<br />

aan een nieuw bestuur en plukt, als het goed<br />

is, de zoete vruchten van die overwinning. Zo<br />

overgenomen onderneming, zelfs indien deze<br />

afwijkt van uw bedrijfscultuur. Probeer zo<br />

snel mogelijk te komen tot een sfeer waarin<br />

samenwerken centraal staat en waarbij er<br />

geen wij-tegen-zij gevoel ontstaat.<br />

Het feit dat de vroegere eigenaar nog (een<br />

tijd) actief blijft als manager van zijn vroegere<br />

onderneming kan zeker aan de klanten, leveranciers<br />

en personeel van de overgenomen<br />

onderneming vertrouwen geven en de integratie<br />

faciliteren.<br />

4. ONDERSCHAT DE INTEGRATIEKOSTEN<br />

EN -TIJD NIET.<br />

Ondanks een grondig uitgevoerde due diligence<br />

komen er na de overname vaak zaken<br />

naar boven die men niet verwacht of onderschat<br />

had. Dit kan de integratie vertragen en<br />

extra kosten met zich meebrengen.<br />

7. FOCUS OP DE INTEGRATIE VAN<br />

PROCESSEN EN CULTUREN.<br />

Plan de gelijkschakeling van processen, in het<br />

bijzonder IT en bedrijfsculturen, tijdig en gedetailleerd.<br />

Het op één lijn krijgen van processen<br />

en culturen is de grootste en zwaarste uitdaging<br />

van een succesvolle integratie.<br />

BESLUIT<br />

Terwijl het closen van een overnamedeal voor<br />

de partijen traditioneel een moment is om de<br />

champagneflessen te ontkurken, zouden de<br />

bubbels eigenlijk pas echt op tafel moeten<br />

komen wanneer ook het integratietraject<br />

succesvol is afgerond. Hoe kordater, meer<br />

gestuurd en beter voorbereid dit integratietraject<br />

wordt aangepakt, hoe groter de kansen<br />

op succes en maximale waardecreatie!<br />

Vervisch Overnamebegeleiding<br />

D-One, Dumolinlaan 1 bus 0024<br />

8500 Kortrijk<br />

T. +32 56 53 36 87 - M. +32 496 58 78 52<br />

www.vervischovernames.be<br />

businessvlaanderen.be<br />

91


“STORYTELLING EN EEN<br />

CONCEPT VERSTERKEN<br />

JE MERK EN PRODUCT”<br />

Storytelling en conceptuele branding, de termen klinken alsof ze enkel voor de grootste spelers<br />

weggelegd zijn. Contentexpert Jorben Isembaert van strategisch communicatie- en marketingbureau<br />

KIXX legt uit waarom dat niet zo is: “Elk merk, elk product kan zichzelf versterken door de storytelling op<br />

punt te zetten en in een concept te gieten.”<br />

Tekst en beeld | KIXX<br />

“Storytelling betekent letterlijk ‘het verhaal<br />

vertellen’ en elke onderneming - hoe groot,<br />

klein, jong of oud ook - heeft een verhaal te<br />

vertellen. Dat verhaal achterhalen, moet de<br />

eerste opdracht zijn. Een interessant instrument<br />

daarbij is de Golden Circle, waaruit<br />

we distilleren wat een bedrijf doet, hoe het<br />

dat doet en vooral waarom het dat doet. We<br />

gieten de antwoorden in een goed geschreven<br />

merkentekst. Zo’n manifesto koppelt de waarden<br />

van de onderneming in de juiste toon en<br />

stijl aan de troeven. Vaak springt de passende<br />

slagzin er als het ware uit, net omdat we<br />

van bij de start hét verhaal zoeken, niet ‘een<br />

verhaal verzinnen’. Die nuance is belangrijk”,<br />

legt de contentexpert van KIXX uit.<br />

maakt, waar de sterke punten liggen, welke<br />

onderwerpen relevant zijn en waarom men<br />

iets doet.”<br />

BESCHRIJVEN VERSUS VERTELLEN<br />

Jorben Isembaert: “Er is een verschil tussen<br />

het puur beschrijven van iets - “Wij maken de<br />

leukste kaarsen voor de beste prijs” - en het<br />

vertellen van een verhaal: “We maken kaarsen<br />

omdat iedereen een lichtje verdient. Omdat<br />

onze kaarsen momentjes van rust op hectische<br />

dagen betekenen. Omdat stilstaan bij dingen<br />

belangrijk is, en uitnodigt tot even ontsnappen.<br />

Omdat iedereen zo’n zen-moment kan creëren<br />

“Voor veel ondernemingen houdt het neerschrijven<br />

van hun verhaal ook een kennismaking<br />

met zichzelf in. Plots wordt zwart op wit<br />

duidelijk wat de eigen onderneming anders<br />

Er is een verschil<br />

tussen het<br />

beschrijven van iets<br />

en het vertellen van<br />

een verhaal.<br />

KIXX gelooft sterk in een manifesto: een goed uitgeschreven merkentekst die waarden en troeven<br />

omschrijft in de juiste stijl en toon.<br />

92 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

Jorben Isembaert: “Voor veel ondernemingen houdt het neerschrijven van hun verhaal ook een kennismaking met zichzelf in.”<br />

en omdat we daaraan als kaarsenmakers een<br />

warm gevoel koppelen.”<br />

De kaarsen zijn identiek, het verhaal is uniek.<br />

Het gaat breder, dieper en het verrijkt de<br />

communicatie én de waarde van de kaars.<br />

“Dát is storytelling: de waardevolle elementen<br />

meenemen en ze integreren in de manier<br />

waarop klanten maar ook medewerkers,<br />

groothandelaars en dealers over een merk of<br />

een product spreken en denken.”<br />

GEBRUIK DE JUISTE KANALEN<br />

“Je verhaal met de wereld delen, is de<br />

volgende stap. Je kan het uitschrijven of een<br />

filmpje maken. Maar toon je dat vervolgens<br />

op YouTube of in primetime op televisie? Gaan<br />

we het online of offline verspreiden, en kan<br />

het dan altijd en overal in die ene vorm? Een<br />

nieuwsbericht, een blog of een flyer, ze bereiken<br />

elk hun publiek, liefst op een manier die<br />

maximaal resultaat oplevert. Zelfs één goed<br />

afgebakende doelgroep ‘beleeft’ informatie<br />

zelden op één manier. De eerste dertiger<br />

leest krant X, de tweede krant Y en de derde<br />

leest er geen. De mediamix die je gebruikt om<br />

je verhaal te verspreiden, is dus liefst zo groot<br />

mogelijk. Anno <strong>2023</strong> is het een reflex om digitaal<br />

te denken, maar vergeet niet dat er nog<br />

een complete offlinewereld bestaat, mét pers,<br />

mét public relations, mét beleving. En voor<br />

de groothandelaars en dealers stel je liefst<br />

een mediakit samen om het B2B-verhaal in<br />

hetzelfde concept te gieten”, aldus Jorben.<br />

“Dat laatste is belangrijk: het concept. In alle<br />

versnippering die door de veelheid aan media<br />

ontstaat, is het concept cruciaal. Daarmee<br />

link je jouw verhaal aan een gevoel en een<br />

rode draad. Een concept overstijgt de letters<br />

op papier en de beelden in een tv-spot. Het<br />

stelt je in staat om, ongeacht de uitwerking,<br />

elk contact met klanten of potentiële klanten<br />

te linken aan een beleving en aan betekenis.<br />

Of het nu op de radio is, in een podcast of een<br />

magazine, via social media of in een e-mailhandtekening,<br />

als alle puzzelstukjes in elkaar<br />

vallen, ben je als onderneming pas echt bezig<br />

met het vertellen van een verhaal. Van jóuw<br />

verhaal. En dan krijgt het waarde, waardoor<br />

het je merk aanzienlijk versterkt.”<br />

Autobaan 5 - bus 0202<br />

8210 Loppem<br />

info@kixx-concept.be<br />

www.kixx-concept.be<br />

businessvlaanderen.be<br />

93


HAAL JIJ HET MAXIMALE<br />

UIT OVERHEIDSSTEUN?<br />

Als ondernemer heb je wel andere zaken te doen dan subsidiedatabanken te doorploegen, oproepen in<br />

de gaten te houden en administratieve verplichtingen te vervullen. Laat dat net zijn waar subsidie expert<br />

Jos Leenknegt van Titeca pro accountants & experts zijn plezier uit haalt. Hij stelt graag vier subsidies voor<br />

die in <strong>2023</strong> interessant kunnen zijn voor iedere ambitieuze onderneming.<br />

Tekst en beeld | Titeca<br />

CALL GROENE STROOM<br />

“Ik start graag met de Call Groene Stroom”,<br />

begint Jos. De Call Groene Stroom is er voor<br />

zelfstandigen en vennootschappen die investeren<br />

in zonnepanelen en vervangt de groenestroomcertificaten<br />

van vroeger. Iedere<br />

ondernemer stelt zich tegenwoordig wel de<br />

vraag of dergelijke investering een meerwaarde<br />

kan zijn voor zijn bedrijf. Voor installaties<br />

met een omvormervermogen vanaf<br />

25 kW geeft het VEKA, het Vlaamse Energieen<br />

Klimaatagentschap, graag een duwtje in<br />

de rug. Gezien de techniciteit van een dergelijke<br />

aanvraag roep je best meteen de hulp in<br />

van jouw leverancier. De eerste oproep start<br />

op 17 april en duurt tot 2 mei. Ook voor windturbines<br />

kun je trouwens steun krijgen via de<br />

Call Groene Stroom.<br />

ONTWIKKELINGSPROJECT<br />

De VLAIO-steun voor ontwikkelingsprojecten<br />

stimuleert de ontwikkeling van een innovatief<br />

idee. “Met een ontwikkelingsproject bedoelt<br />

VLAIO de ontwikkeling van een volledig nieuw of<br />

beduidend verbeterd product, proces of dienst”,<br />

verduidelijkt Jos. Bedoeling is dat dit project<br />

op termijn tot een versterking van jouw onderneming<br />

zal leiden. De basissteun bedraagt<br />

25% van de subsidiabele kosten, maar kan<br />

voor kleine ondernemingen verhoogd worden<br />

met 20%. Onder die subsidiabele kosten vallen<br />

personeelskosten, overheadkosten, werkingskosten,<br />

investeringskosten en externe prestaties<br />

van bijvoorbeeld freelancers. Ten laatste in<br />

de maand voor het project van start gaat, moet<br />

de aanvraag bij VLAIO binnen zijn. Deze oproep<br />

loopt het hele jaar door.<br />

Jos Leenknegt: “In een persoonlijke gesprek zoeken we aan de hand van de subsidiescan naar<br />

de interessantste maatregelen.”<br />

Laat als<br />

ondernemer<br />

overheidssteun<br />

niet liggen.<br />

ECOLOGIEPREMIE+<br />

Ondernemingen in <strong>Vlaanderen</strong> die hun<br />

productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger<br />

willen organiseren en hiervoor<br />

investeren in ecologische technologieën,<br />

kunnen van de Vlaamse overheid een tussenkomst<br />

krijgen in de extra kosten die zo’n<br />

investering met zich meebrengt. Die technologieën<br />

zijn gebundeld in een limitatieve lijst<br />

en moeten bijdragen aan het behalen van de<br />

Kyoto-normen.<br />

Ook hier moet je ten laatste in de maand voor<br />

de start van de investeringen een aanvraag<br />

indienen in de webapplicatie van VLAIO. Deze<br />

oproep loopt het hele jaar door. Handig is dat<br />

94 businessvlaanderen.be


BV INSIGHTS<br />

je dankzij deze applicatie meteen weet voor<br />

welk subsidiebedrag je eventueel in aanmerking<br />

komt. “Voor ecologische investeringen<br />

die niet op de lijst voorkomen, is de nieuwe<br />

Green investeringssteun van VLAIO een<br />

mogelijk alternatief”, toont Jos zijn expertise.<br />

KMO-GROEISUBSIDIE<br />

De kmo-groeisubsidie ondersteunt groeitrajecten<br />

van kmo's in <strong>Vlaanderen</strong> die aansluiten<br />

bij een belangrijk maatschappelijk thema.<br />

“Die thema’s zijn: digitalisatie, internationalisering,<br />

circulair en duurzaam ondernemen<br />

en innovatie”, weet Jos. De kmo-groeisubsidie<br />

kan oplopen tot 50.000 euro en komt tussen in<br />

de loonkost van een nieuw aangeworven strategische<br />

medewerker of in de advies factuur<br />

van een externe dienstverlener.<br />

Om voor deze steun in aanmerking te komen,<br />

moet je project voldoende scoren op vier<br />

beoordelingscriteria: ambitie en groeivisie,<br />

transformatiegehalte, doordachte aanpak en<br />

bewezen noodzaak aan kennis en expertise.<br />

De eerste oproep van <strong>2023</strong> start op 27 maart<br />

en duurt tot 22 mei en de steun moet ook<br />

weer aangevraagd worden ten laatste in de<br />

maand voor het project van start gaat.<br />

SUBSIDIESCAN<br />

Jos Leenknegt zet tot slot graag zijn missie<br />

nog eens in de kijker: “We hebben liever<br />

niet dat je als ondernemer overheidssteun<br />

laat liggen. Daarom riepen we bij Titeca pro<br />

accountants & experts de subsidiescan in het<br />

leven. In een persoonlijk gesprek analyseren<br />

we jouw situatie en gaan we op zoek naar<br />

interessante steunmaatregelen. Zo kan jij<br />

doen waar je het beste in bent: ondernemen!<br />

Jos Leenknegt is de subsidie expert van Titeca pro accountants & experts.<br />

Titeca pro accountants & experts<br />

Met kantoren in Roeselare, Gent, Kortrijk,<br />

Oostende, Ieper, Brugge, Merelbeke, Knokke,<br />

Maldegem, Lokeren, Moeskroen, Aalter en<br />

Waregem.<br />

www.titeca.pro<br />

businessvlaanderen.be<br />

95


ZEDELGEMS BUREAU ONDERSTEUNT AFRIKAANSE ONDERNEMERS<br />

WERKEN AAN STERKE<br />

MERKEN IN MALAWI<br />

Van strategische workshops tot digitale strategie, van corporate branding tot web development en<br />

odoo implementaties. Al bijna twintig jaar lang is comma als strategisch marketingbureau de vertrouwde<br />

partner voor diverse bedrijven en organisaties. Naast die resultaatgedreven aanpak zetten de<br />

medewerkers ook enthousiast hun schouders onder verschillende bedrijfsprojecten, waaronder Peace for<br />

Talent, een platform rond werkgeluk en talentontwikkeling.<br />

Tekst | Geert Van Cauwenberge<br />

Beeld | comma<br />

De experten van comma ondersteunden theeproducent Satemwa bij een marktonderzoek en het<br />

ontwikkelen van een sterke product-marktmatrix, een doordacht marketingplan en een nieuw logo.<br />

96 businessvlaanderen.be


Met een dreamteam van twintig gedreven<br />

medewerkers bouwen Greetje Demuelenaere<br />

en Wouter Casteleyn, de oprichters van<br />

comma, sinds 2004 aan toekomstbestendige<br />

merk- en digitale marketingstrategieën.<br />

Vandaag kloppen zowel start-ups, groeibedrijven<br />

en organisaties bij het kantoor uit<br />

Zedelgem aan voor advies over bedrijfs- en<br />

marketingstrategie, branding en communicatie.<br />

Merken onoverwinnelijk maken via<br />

unieke marketing- en communicatiecampagnes,<br />

in co-creatie met klanten en in een<br />

inspirerende omgeving: dat is de missie van<br />

het comma-team!<br />

De voorbije twee decennia leverde deze<br />

werkwijze al mooie én rendabele realisaties<br />

op. Maar naast resultaatgedreven projecten<br />

voor tal van bedrijven maakt comma ook<br />

werk van duurzame bedrijfsprojecten. Die<br />

duurzame aanpak zit in het bedrijfsDNA: bij<br />

comma is Corporate Social Responsibility<br />

geen buzzwoord, maar een werkwoord. En<br />

dat ‘buzze geven’ vertaalt zich onder meer in<br />

de lancering van karavaan, een sociaal (fiets-)<br />

project dat mentaal welzijn bespreekbaar<br />

wil maken.<br />

THEEPRODUCENT SATEMWA WORDT<br />

SOLIDE SECTORSPELER<br />

Een ander project is een samenwerking<br />

tussen comma en de Malawiaanse theeproducent<br />

Satemwa. Deze synergie kwam<br />

in 2<strong>01</strong>9 tot stand via onder meer de vzw<br />

Exchange, het expertisenetwerk dat beloftevolle<br />

Afrikaanse ondernemers en Belgische<br />

bedrijven met elkaar in contact brengt.<br />

Comma stapte mee in de uitdaging om dit<br />

familiebedrijf met liefst 1700 medewerkers<br />

een sterke en zelfstandige positie te geven in<br />

de internationale theemarkten. Lees: van het<br />

bedrijf een solidere onderhandelaar maken<br />

in de sector en van bulk tea richting speciale<br />

en biothee loodsen, met liefde voor de<br />

vervaardiging ervan.<br />

De experten van comma ondersteunden<br />

Satemwa bij een grondig marktonderzoek,<br />

een sterke product-marktmatrix, een doordacht<br />

marketingplan en een nieuw aantrekkelijk<br />

logo. Dat resulteerde o.a. in de lancering,<br />

in een joint venture, van het nieuwe theemerk<br />

Tiyi met een duurzaam en warm bio-imago.<br />

comma kwam met Satemwa in contact via de vzw Exchange.<br />

Bij comma is Corporate Social<br />

Responsibility geen buzzwoord,<br />

maar een werkwoord.<br />

STRATEGISCH ADVIES VOOR DE AMAZON<br />

VAN MALAWI<br />

In een ander project zetten de commastrategen<br />

hun expertise in om een Malawiaanse<br />

portaalsite Alinafe Online te helpen<br />

bij het herdefiniëren van hun bedrijfsvisie<br />

en -missie. Ze hielpen een business- en<br />

financieel plan te schrijven, strategische<br />

KPI’s te definiëren, een vernieuwde productmarktmatrix<br />

op te stellen en het aanbod te<br />

rebranden. Dankzij deze aanpak kan Alinafe<br />

Online uitgroeien tot een toonaangevende<br />

e-commercespeler.<br />

BOOST VOOR CULTURELE SECTOR<br />

IN MALAWI<br />

Met een derde case zet comma het Malawiaanse<br />

cultuuragentschap KWEZA in de kijker.<br />

Deze organisatie wil culturele projecten in<br />

het Afrikaanse land actief promoten en de<br />

creatieve en cultuursector op de kaart zetten.<br />

Ook voor dit project reikte comma de nodige<br />

expertise aan om de neuzen van de verschillende<br />

externe consultants en hun netwerk in<br />

dezelfde richting te krijgen. Met Crawford &<br />

Matthews, BMC en Simon Sinek als basisbouwstenen<br />

wordt volop werk gemaakt van<br />

een sterk financieel- en businessplan, een<br />

verfrissende communicatiestijl, een heldere<br />

bedrijfsstrategie en de vertaalslag naar<br />

marketing- en communicatieacties.<br />

ECHTE SAMENWERKINGSTRAJECTEN<br />

In elk van deze projecten maakten de experten<br />

van het bureau deel uit van het partnerteam,<br />

waarbij ze in nauw overleg gaan voor<br />

quick wins en een duurzaam resultaat. Op het<br />

LinkedIn-account en de Instagram-pagina<br />

van comma kun je trouwens volgen hoe drie<br />

experten in Malawi in februari aan de slag<br />

gingen voor drie Malawiaanse partners om<br />

hen met impact te begeleiden en te coachen.<br />

businessvlaanderen.be<br />

97


Download ons<br />

#Great2Build<br />

stappenplan


MAAK KENNIS<br />

MET ONZE<br />

EXPERTISE<br />

PLAN UW VERMOGEN<br />

OP TOPNIVEAU<br />

• Bedrijfsoverdrachten<br />

• Familiaal charter<br />

• Successieplanning<br />

• Familiale betwistingen<br />

• Fiscale planning<br />

• Fiscale regularisatie<br />

Waregem • Brussel • Sint-Martens-Latem<br />

• Zandhoven<br />

www.delbooadvocaten.be | info@delbooadvocaten.be


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!