20.02.2023 Views

MEO Impactrapportage 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

WIJ ZIJN <strong>MEO</strong>.<br />

<strong>MEO</strong><br />

Helderseweg 28<br />

1817 BA Alkmaar<br />

A. Hofmanweg 1a<br />

2031 BH Haarlem<br />

Telefoon: 072 511 49 67<br />

E-mail: info@wijzijnmeo.nl


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

Inhoudsopgave.<br />

1. Voorwoord ...................................................................................... 3<br />

2. Wij zijn <strong>MEO</strong> .................................................................................... 4<br />

3. Terugblik op <strong>2021</strong> ........................................................................... 5<br />

4. Andere ontwikkelingen in <strong>2021</strong> ................................................... 7<br />

5. Impactmeting <strong>2021</strong> ........................................................................ 8<br />

6. Werkwijze impactmeting .............................................................. 9<br />

7. Informatieverzameling .................................................................. 9<br />

7.1 Informatie ...........................................................................................9<br />

7.1.1 Informatie oud-doelgroepmedewerkers ...................................9<br />

7.2 Aannames en beperkingen .............................................................9<br />

8. Resultaten impact ......................................................................... 10<br />

8.1 Missie-gerelateerde effecten .......................................................10<br />

8.2 Observaties .....................................................................................12<br />

9. Stakeholderdialoog ...................................................................... 13<br />

2


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

1. Voorwoord.<br />

Hi jij!<br />

We wisten niet dat iemand dit écht zou lezen. Welkom bij de impactmeting van onze organisatie.<br />

Als <strong>MEO</strong> zijn we altijd op zoek naar manieren om onze impact op de wereld om ons heen te<br />

vergroten en te verbeteren. Nu doen we dat het liefst in de vorm van verhalen van de mensen<br />

achter de schermen. Maar soms is het ook gewoon tijd voor harde cijfers. Gewoon, omdat sociaal<br />

ondernemen meer is dan storytelling.<br />

Dit is onze vijfde impactmeting, en elke keer leren we weer wat we kunnen verbeteren en hoe we<br />

onze impact nog positiever kunnen maken. Elke impactmeting leidt weer tot nieuwe inzichten waar<br />

we concreet mee aan de slag gaan.<br />

Impactmeten is belangrijk omdat het ons helpt om te begrijpen wat we doen en waarom we<br />

dat doen. Het geeft ons inzicht in onze prestaties en laat ons zien wat we kunnen verbeteren.<br />

Bovendien maakt het ons transparant naar onze stakeholders, zodat zij kunnen zien dat we ons<br />

houden aan onze waarden en doelstellingen.<br />

Daarnaast is impactmeten ook belangrijk omdat het ons in staat stelt om onze impact te vergroten.<br />

Door te weten wat werkt en wat niet, kunnen we onze activiteiten gerichter inzetten om de<br />

grootste impact te hebben.<br />

We weten dat de resultaten van deze impactmeting ons zullen helpen om onze doelen te behalen<br />

en om onze impact op een positieve manier te vergroten. Maar hopelijk helpt het jou als lezer ook.<br />

Bedankt voor het lezen en we hopen dat deze impactmeting nuttig voor je zal zijn.<br />

Groetjes,<br />

Van alle <strong>MEO</strong> collega’s<br />

3


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

2. Wij zijn <strong>MEO</strong>.<br />

Genoeg over ons. Laten we het nog meer hebben over ons.<br />

Wij geloven dat het kán: een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook ruimte is voor mensen met<br />

een arbeidshandicap. Dat is dan ook de maatschappelijke missie die bij onze ondernemingswijze<br />

vooropstaat. Mensen met en zonder beperking werken bij <strong>MEO</strong> als gelijkwaardige collega’s met<br />

elkaar samen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar dat zou het wel moeten zijn. De kwaliteiten van<br />

onze teams zijn daarvoor het beste bewijs.<br />

Wij bieden onze klanten zowel volledige backoffice-ondersteuning als online en offline<br />

mediadiensten. We kunnen je ondersteunen bij projectmatig werken én bij je dagelijkse<br />

activiteiten. Zo heb jij je handen vrij om je te richten op de werkelijke doelen van jouw organisatie.<br />

Daarbij bieden we je méér dan gemak en professionele dienstverlening: elke opdracht die je aan<br />

ons uitbesteedt, levert maatschappelijke winst op.<br />

We proberen een verschil te maken met alle opdrachten die we doen: we zetten die in om betaald<br />

werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee bieden we echte kansen aan<br />

mensen die het werkende leven nog niet eerder hebben ervaren, of voor wie de laatste stap op de<br />

werkvloer al lang geleden is.<br />

We streven ernaar dat de helft van onze betaalde werknemers afkomstig is uit de doelgroep<br />

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met en zonder die achtergrond werken bij ons<br />

gelijkwaardig met elkaar samen. Op deze manier ondernemen we op een net iets andere manier,<br />

namelijk volgens de ‘social enterprise’-gedachte. Voor ons zit de winst in de maatschappelijke<br />

impact. We zijn daarom aangesloten bij Social Enterprise NL en de Code Sociale Ondernemingen.<br />

4


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

Visie: Geen verschil<br />

Wij maken ons hard voor een arbeidsmarkt waarin een arbeidshandicap geen verschil hoeft te<br />

maken, maar waar ruimte is om met elkaars beperkingen om te gaan. Dit vraagt om een nieuwe<br />

benadering, waarmee bedrijven ruimte gaan bieden aan getalenteerde mensen, ook als ze een<br />

arbeidshandicap hebben. Pas als iedereen, met en zonder beperking, evenveel kansen krijgt op de<br />

arbeidsmarkt, hebben wij ons doel bereikt.<br />

Missie: Een ontwerp voor elkaar<br />

Wij willen maatwerk bieden, zowel aan onze collega’s als aan onze opdrachtgevers. We richten<br />

onze manier van werken zo in dat mensen de ruimte krijgen hun talenten te ontdekken en te<br />

benutten. Dit leerproces - praktijkgericht, in teamverband en gecombineerd met echte opdrachten<br />

– houdt onze collega’s blijvend gemotiveerd en stimuleert de ontwikkeling van vakinhoudelijke en<br />

sociale werknemersvaardigheden.<br />

We creëren bovendien bewustwording bij organisaties en dragen bij aan innovatieve projecten die<br />

kansen bieden aan mensen met een beperking. Op die manier willen we voor onze klanten niet<br />

alleen een dienstverlener zijn, maar ook een voorbeeld.<br />

Missie: Een ontwerp voor elkaar<br />

Wij willen maatwerk bieden, zowel aan onze collega’s als aan onze opdrachtgevers. We richten<br />

onze manier van werken zo in dat mensen de ruimte krijgen hun talenten te ontdekken en te<br />

benutten. Dit leerproces - praktijkgericht, in teamverband en gecombineerd met echte opdrachten<br />

– houdt onze collega’s blijvend gemotiveerd en stimuleert de ontwikkeling van vakinhoudelijke en<br />

sociale werknemersvaardigheden.<br />

We creëren bovendien bewustwording bij organisaties en dragen bij aan innovatieve projecten die<br />

kansen bieden aan mensen met een beperking. Op die manier willen we voor onze klanten niet<br />

alleen een dienstverlener zijn, maar ook een voorbeeld.<br />

5


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

3. Terugblik op <strong>2021</strong>.<br />

<strong>2021</strong> was voor iedereen een jaar waarin we alles weer wilden doen. Bij vlagen is dat gelukt: we<br />

konden weer leuke dingen doen en we kwamen weer samen. Soms was dat helaas niet mogelijk<br />

waardoor je het gevoel had dat corona misschien wel de nieuwe waarheid zou zijn. Alsof we stil<br />

stonden.<br />

Maar als je dan terugkijkt op een jaar, dan zie je pas hoeveel er eigenlijk is gebeurd. Een mooie stap<br />

is het behalen van het PSO30+ certificaat. Nog leuker is de ontwikkeling van mensen, de banen die<br />

gecreëerd zijn, en het gevoel dat we weer toe zijn aan een volgende stap. Het team is nog nooit zo<br />

sterk geweest als nu en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.<br />

Maar sociaal ondernemen gaat ook over cijfers en daarom is het essentieel om hier op terug te<br />

kijken. Allereerst zijn we trots dat 48% van het team vanuit een afstand tot de arbeidsmarkt komt.<br />

We streven er altijd naar om 50% van het personeelsbestand zo in te vullen en ook bij verdere<br />

stappen voorzien we dat we dit belangrijke doel gaan behalen.<br />

We hebben 5 banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is, gezien de<br />

scores uit eerdere jaren, een relatief laag aantal. Iets waar we enigszins teleurgesteld over zijn. Aan<br />

de andere kant hebben we er wel voor gezorgd dat mensen - die minder makkelijk aan een baan<br />

komen - bij ons zijn blijven werken. We hebben meer collega’s op een onbetaald tijdcontract. Voor<br />

sommigen is een onbepaalde tijdcontract een formaliteit. Maar voor veel collega’s is het de eerste<br />

keer dat dit wordt aangeboden.<br />

En dat zet je toch aan het denken. Is het “scoren van banen” dan wat telt? Wat zou er eigenlijk<br />

gebeuren als mensen, die het vaak moeilijk hebben met een onzekere situatie, gewoon de<br />

zekerheid krijgen die ze verdienen? Maken we niet echt een verschil als we ons meer zouden<br />

focussen op duurzame participatie?<br />

Het interessante is dat niet alleen “onze mensen” maar ook de klanten gebaat zijn bij deze<br />

ontwikkeling. Door mensen langer te binden zijn zij immers een beter verlengstuk van de<br />

organisaties waarvoor wij werken. Door de werkervaring, door de collectieve intelligentie maar<br />

ook door collega’s te blijven ontwikkelen wordt onze dienstverlening beter en bieden we meer<br />

continuïteit voor onze klanten.<br />

Het klinkt dan ook paradoxaal, maar op de lange termijn geloven we erin dat het langer binden<br />

van collega’s uiteindelijk gaat zorgen voor meer kansen voor mensen die nu nog aan de kant<br />

staan. Met het talent dat ons team bezit, ieder op zijn/haar manier, gaan we klanten beter helpen,<br />

wat uiteindelijk zorgt voor een groeiende opdrachtenstroom. We gaan er alles aan doen om dat<br />

sneeuwbal effect nog groter te maken.<br />

Joost van der Burght,<br />

Directeur Wij zijn <strong>MEO</strong>.<br />

6


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

DINO:<br />

“ Als mijn advertenties zorgen voor 20%<br />

meer bezoekers, ben ik heel trots”<br />

Dino werkt als SEA Specialist op de afdeling Online marketing. Hoe heeft hij het vak geleerd<br />

en wat zijn nu zijn werkzaamheden? En waar wordt Dino blij van op een werkdag?<br />

“Ik liep stage bij een school en mijn stagebegeleider daar stuurde altijd studenten naar <strong>MEO</strong> toe<br />

voor een stageplek of om te solliciteren naar een vaste baan. Hij stelde me voor aan iemand die<br />

toen bij <strong>MEO</strong> als jobcoach en re-integratiebegeleider werkte. Dankzij die persoon ben ik in oktober<br />

van 2016 aangenomen als webdesigner.<br />

In november van 2017 werd ik junior SEA-medewerker. Er waren toen al plannen om het<br />

mediateam van <strong>MEO</strong> uit te breiden en toen is mij gevraagd of ik online marketing wilde doen. Daar<br />

werd ik eigenlijk door overvallen, maar ik heb gewoon ja gezegd.”<br />

Advertenties voor Google<br />

“Ik heb niet zulke grote wensen als het gaat om wat voor werk ik doe. Ik ben blij zolang ik bij <strong>MEO</strong><br />

werk. Het is een bedrijf waar ik graag voor werk, een bedrijf dat iets doet voor mensen die moeite<br />

hebben met het vinden van werk.<br />

Het leren van mijn nieuwe functie ging verrassend vlot. Google heeft een hele berg tutorials en<br />

handige gidsen online staan over hoe alle diensten werken. De rest was slim nadenken en blijven<br />

testen.<br />

Ik schrijf voornamelijk advertenties voor op Google. Daarnaast maak ik gebruik van verschillende<br />

andere Google-services om inzicht te krijgen in websitegegevens. Daarmee kan ik trends zien en<br />

doorgeven aan de klant. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat de bezoekers van hun website een fijnere<br />

ervaring krijgen.<br />

Iedere klant heeft weer een eigen manier van hoe ze op hun website communiceren. Die moet<br />

ik dan weer vertalen naar een goede advertentietekst. De grootste uitdaging is dat klanten vaak<br />

heel lange zinnen gebruiken. Ik moet juist in zo min mogelijk tekst zoveel mogelijk informatie naar<br />

voren laten komen.”<br />

Echte cijfers<br />

“Mijn werk is het leukste als het resultaat heeft. Er staan echte cijfers achter. Als mijn advertenties<br />

er bijvoorbeeld voor zorgen dat aantal bezoeken aan een website met twintig procent stijgt, dan<br />

ben ik heel trots. En als het niet lukt, wil ik juist nog meer werk erin steken. Dat is deels motivatie,<br />

maar ook deels koppigheid.”<br />

7


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

4. Andere ontwikkelingen<br />

in <strong>2021</strong>.<br />

Wij zijn onderdeel geworden van de City Deal Impact Ondernemen<br />

“Nog een borrel club”? Nee wacht even.<br />

Steeds meer ondernemers geven met hun werk een positieve bijdrage aan de maatschappij of<br />

het milieu. Maar deze impact ondernemers lopen tegen allerlei obstakels aan. De City Deal Impact<br />

Ondernemen wil deze hindernissen verminderen en wegnemen. De City Deal helpt door netwerken<br />

te bouwen met overheden, financiers en kennissen. Samen experimenteren we en leren we van de<br />

praktijk. Bekijk waarom de partners van de City Deal Impact Ondernemen meedoen via deze link:<br />

https://www.youtube.com/watch?v=1yiB-qg_0SQ<br />

PSO30+ certificering<br />

Het certificaat der certificaten. Tenminste, op het gebied van arbeidsparticipatie.<br />

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van<br />

artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Klinkt saai, maar het is een objectieve meting gedaan<br />

door een externe partij waaruit blijkt dat we daadwerkelijk doen wat we beloven. Dat klinkt misschien<br />

nog steeds saai. Oké hier vind je meer informatie: https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/. En voor<br />

de kenner: we hebben natuurlijk trede 3 behaald.<br />

Deloitte Scaling Social Enterprises<br />

Als we onze impact willen opschalen dan zullen we ook als organisatie moeten opschalen. Gelukkig<br />

helpt Deloitte ons middel het Scaling Social Enterprises programma. Via deze weg hebben we toegang<br />

tot alle expertises binnen Deloitte. Edwin en Paul, als jullie dit lezen: we zijn jullie ontzettend dankbaar.<br />

8


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin in de<br />

functie die ik nu uitvoer, en ik ben helemaal<br />

tevreden. Ik weet dat wanneer ik wel wensen<br />

zou hebben, ik dat aan kan geven.”<br />

5. Impactmeting <strong>2021</strong>.<br />

Het huidige document is de vijfde impactrapportage van <strong>MEO</strong>. Omdat winst niet ons doel is maar<br />

maatschappelijke verandering, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden<br />

naar werk, is het essentieel om verantwoording af te leggen over de impact die daadwerkelijk<br />

wordt gecreëerd. Niet alleen om naar buiten toe zichtbaar te maken hoe wij invulling geven aan<br />

de principes die we uitdragen, maar ook om te reflecteren op onze eigen ondernemingswijze<br />

en die waar mogelijk te verbeteren. Met deze rapportage leggen wij die verantwoording af.<br />

Een uitgebreide uitwerking van de theorie waarop deze meting is gebaseerd, is te vinden in de<br />

rapportage van 2019; dit document is te downloaden op wijzijnmeo.nl/feiten-en-cijfers.<br />

In deze rapportage wordt de werkwijze van de meting nader toegelicht en verantwoording<br />

afgelegd over de informatie die als basis voor de gemeten resultaten dient. Vervolgens zijn de<br />

resultaten van <strong>2021</strong> te vinden. Aanvullend op de doorstroom en uitstroom in <strong>2021</strong>, geven we<br />

ook de ontwikkelingen weer voor de mensen die een jaar eerder een betaald dienstverband zijn<br />

aangegaan, zowel bij <strong>MEO</strong> zelf als bij een externe werkgever.<br />

Daarnaast is onder medewerkers die afkomstig zijn uit de doelgroep gemeten in hoeverre zij<br />

hun werkervaring bij <strong>MEO</strong> als ‘succesvol’ beschouwen. De resultaten daarvan zijn tevens in deze<br />

rapportage terug te vinden.<br />

Afsluitend wordt verantwoording afgelegd over de dialoog die in <strong>2021</strong> met stakeholders is<br />

gevoerd.<br />

9


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

6. Werkwijze<br />

impactmeting .<br />

Het primaire doel van <strong>MEO</strong> is om de afstand van mensen tot de arbeidsmarkt te verkleinen en<br />

hen te begeleiden naar een betaalde baan. Het directe effect op deze stakeholder, de leerling<br />

(inmiddels ook wel ‘doelgroepmedewerker’ genoemd), is gemeten. Ook is in kaart gebracht in<br />

hoeverre een betaald dienstverband duurzaam is, door de meting van 2020 op te volgen; hoeveel<br />

van de mensen uit de doelgroep die toen een betaalde baan bemachtigden, hebben die nog<br />

steeds? Daarnaast hebben we een enquête uitgezet om enkele missie-gerelateerde effecten<br />

gemeten.<br />

7. Informatieverzameling.<br />

7.1 Informatie<br />

Als informatiebron is de eigen personeelsadministratie gebruikt. Uit de administratie zijn de<br />

medewerkers geselecteerd die in <strong>2021</strong> zijn ingestroomd en zijn uitgestroomd. Daarbij is gekeken<br />

naar uitstroom naar een betaald dienstverband bij <strong>MEO</strong> zelf en naar een betaald dienstverband<br />

bij een externe werkgever. Ook is gekeken naar de uitstroom van betaalde krachten die al eerder<br />

vanuit een leerwerktraject intern waren doorgestroomd, net als naar contractverlengingen.<br />

7.1.1 Informatie oud-doelgroepmedewerkers<br />

Met een aantal van de doelgroepmedewerkers die in 2020 zijn uitgestroomd, is nog contact. Het<br />

is binnen de organisatie bekend wat zij momenteel doen. Voor de doelgroepmedewerkers van<br />

wie dat niet bekend is, is contact opgenomen met Partner in Werk, de jobcoachorganisatie die<br />

een groot deel van de doelgroepmedewerkers bij <strong>MEO</strong> aanmeldt, of is openbare informatie van<br />

LinkedIn gebruikt.<br />

7.2 Aannames en beperkingen<br />

Het is niet na te gaan of de leerlingen zonder tussenkomst van <strong>MEO</strong> ook betaald werk hadden<br />

gevonden. Van de oud-doelgroepmedewerkers is niet vastgesteld in hoeverre het traject bij <strong>MEO</strong><br />

heeft bijgedragen aan het opnieuw vinden van werk en wat de rol is van jobcoaches en anderen in<br />

het netwerk van oud-doelgroepmedewerkers.<br />

10


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

8. Resultaten impact.<br />

8.1 De harde cijfers<br />

In vorige rapportages hebben we de impact zichtbaar gemaakt waarbij we onderscheid hebben<br />

gemaakt tussen de locaties Alkmaar en Haarlem. Inmiddels zit de wereld heel anders in elkaar:<br />

collega’s uit Haarlem werken in Alkmaar en andersom. Zodoende hebben we het onszelf en jullie al<br />

lezer een stukje makkelijker gemaakt:<br />

Met als einddatum 31-12-<strong>2021</strong> komen we tot de volgende cijfers:<br />

Van de 37 medewerkers komen 18 uit een situatie waarin ze een afstand hadden tot de<br />

arbeidsmarkt.<br />

We hebben 4 nieuwe banen gecreëerd.<br />

We hebben 14 contractverlengingen mogelijk gemaakt.<br />

Van deze 14 zijn 4 omgezet naar onbepaalde tijd.<br />

8.2 Missie-gerelateerde effecten<br />

Ik leer genoeg van de opdrachten<br />

die ik bij <strong>MEO</strong> krijg<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Sterk mee eens<br />

Enigszins mee<br />

eens<br />

Neutraal<br />

Enigszins mee<br />

oneens<br />

Sterk mee oneens<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

11


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

Er is binnen de werkzaamheden ruimte<br />

voor mijn eigen ideeën<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Sterk mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Dankzij <strong>MEO</strong> kan ik mijn persoonlijke<br />

doelstellingen behalen<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Sterk mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Ik heb plezier in het werk bij <strong>MEO</strong><br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Sterk mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

12


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

<strong>MEO</strong> heeft een positieve invloed<br />

op mijn zelfvertrouwen<br />

14<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Sterk mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

Dankzij <strong>MEO</strong> wordt mijn cv sterker<br />

14<br />

13<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Sterk mee eens Enigszins mee eens Neutraal Enigszins mee oneens<br />

2019 2020 <strong>2021</strong><br />

8.3 Observaties<br />

Over het algemeen is het “ongezien talent” uit onze organisatie hartstikke tevreden. Dat is ook<br />

uiteindelijk waarom je het doet. Echter is het duidelijk een tussenjaar als je het hebt over de zachte<br />

kanten van onze impact. Met name op de persoonlijke doelstellingen hebben we een slag te<br />

maken. De belangrijkste lessen die we meenemen is dat we ons niet alleen meer focussen op het<br />

scoren van een baan, maar juist ook op het lange termijn perspectief binnen de organisatie. We<br />

hopen met een combinatie van onbepaalde tijd contracten én ontwikkelpaden, hoger te scoren op<br />

het behalen van persoonlijke doelen binnen <strong>MEO</strong>.<br />

13


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

9. Stakeholderdialoog.<br />

In <strong>MEO</strong>’s Impactplan zijn in totaal 7 stakeholders geïdentificeerd: leerling; gemeente/UWV; klant;<br />

medewerker <strong>MEO</strong>; fonds; onderwijs; externe werkgever. Hier is de ‘sociale onderneming’ als<br />

belanghebbende aan toegevoegd. Met al deze stakeholders wordt regelmatig contact onderhouden.<br />

Hoe die dialoog er in <strong>2021</strong> heeft uitgezien, wordt hieronder voor alle stakeholders samengevat.<br />

Leerling (trajectmedewerker/doelgroepmedewerker)<br />

• De dialoog met de leerling vindt vooral plaats op de werkvloer.<br />

• Iedere afdeling begint de dag met een overleg (de Daily); hier benoemen alle medewerkers goed<br />

nieuws, hun prioriteiten voor de dag en eventuele struikelblokken.<br />

• Elke afdeling heeft een leidinggevende die de werkzaamheden uitzet, ondersteuning biedt en<br />

signaleert hoe het de leerling vergaat op de werkvloer.<br />

• Inhoudelijke gesprekken over het welbevinden van de leerling, eventuele structurele problemen en<br />

toekomstplannen, vinden plaats met de jobcoaches van Partner in Werk.<br />

• Indien relevant, worden deze onderwerpen met een verantwoordelijke van <strong>MEO</strong> besproken.<br />

Gemeente/UWV<br />

• Voor de Social Impact Bond met de gemeente Haarlem en Rabo Foundation, hebben we intensief<br />

samengewerkt. Hiermee is een blauwdruk gecreëerd voor het in de toekomst aangaan van dergelijke<br />

overeenkomsten. Met verschillende afdelingen van de gemeente zijn we in gesprek gegaan en<br />

we hebben kennis met hen gedeeld; op die manier geven we energie aan het ecosysteem van de<br />

gemeente Haarlem als impactvolle gemeente.<br />

• <strong>MEO</strong> voert daarnaast de directe dialoog, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de gemeente<br />

Haarlem en succesvol te lobbyen om de Code Sociale Ondernemingen op te nemen in het<br />

aanbestedingsbeleid.<br />

• Ook zijn we in contact getreden met gemeentes vanuit verschillende sessies die door Social<br />

Enterprise NL zijn verzorgd.<br />

• Via de jobcoaches van Partner in Werk wordt de dialoog met gemeentes en UWV over de voortgang<br />

en behoeften van leerlingen gevoerd.<br />

• De dialoog met gemeentes en UWV wordt ook gevoerd via Brian Verweij, die lid van <strong>MEO</strong>’s Raad van<br />

Advies: Verweij is projectcoördinator van RPAnhn: een ‘samenwerkingsverband van ondernemers,<br />

onderwijs en overheid voor een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord’.<br />

Klant<br />

• <strong>MEO</strong> voert de dialoog met klanten, in gesprekken over de diensten die ze afnemen en<br />

langetermijnwensen en -plannen.<br />

• Diverse non-profitorganisaties zijn klanten van <strong>MEO</strong>. We werken daarvoor samen met een<br />

aantal koepelorganisaties, zoals Ieder(in), de Normaalste Zaak, MIND, de Branchevereniging<br />

Kringloopbedrijven Nederland (BKN), netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntorganisaties<br />

PGOsupport en nog veel meer. Zo kunnen we heel gericht en voordelig diensten aan deze<br />

stakeholders aanbieden.<br />

• Joos Vaessens, oud-bestuurder en -directeur van PGOsupport, is lid van <strong>MEO</strong>’s Raad van Advies.<br />

• Directe rapportage over de impact is onderdeel van onze samenwerking met Dopper.<br />

14


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2021</strong><br />

Medewerker <strong>MEO</strong><br />

• Met betaalde medewerkers wordt regelmatig overleg gevoerd via de Rockefeller Habitsmethode;<br />

naast het dagelijkse moment ook wekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks.<br />

• Ieder kwartaal wordt met medewerkers coaching-gesprekken gevoerd. Onderlinge verbinding<br />

maken wordt aangemoedigd, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen: samen<br />

thuiswerken, wandel- of lunchafspraken, informele belletjes naar elkaar; er is actieve sturing om<br />

ook buiten de werkinhoud contact te zoeken met elkaar.<br />

Sociale onderneming<br />

• In Haarlem staat <strong>MEO</strong> samen met Stichting Stadsgarage Haarlem aan de basis van het Kennemer<br />

Inkoopplatform. Daarnaast zit <strong>MEO</strong> in de toetsingscommissie voor inkoop binnen de socialreturnafspraken<br />

van de gemeente. In <strong>2021</strong> zijn ruim 70 organisaties aangemeld, in 2022 worden<br />

inkopers gekoppeld.<br />

• <strong>MEO</strong> neemt deel aan verschillende activiteiten via Social Enterprise, de Code Sociale<br />

Ondernemingen en diverse kennisgroepen.<br />

Fonds<br />

• Rabo Foundation is partner in de Social Impact Bond met de gemeente Haarlem.<br />

Onderwijs<br />

• <strong>MEO</strong> onderhoudt regelmatig contact met docenten van diverse mbo- en hbo-opleidingen over de<br />

voortgang van leerlingen die bij <strong>MEO</strong> stage lopen.<br />

• <strong>MEO</strong> sponsort de studievereniging Business, Finance and Law van hogeschool Inholland.<br />

• Met Media College wordt regelmatig overlegd over plaatsing van leerlingen die enige extra zorg<br />

nodig hebben.<br />

Externe werkgever<br />

• <strong>MEO</strong> gaat met andere werkgevers regelmatig in gesprek over het in dienst nemen van<br />

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij ook wordt besproken hoe zij de juiste<br />

omstandigheden kunnen creëren om te zorgen dat een dergelijk dienstverband succesvol is.<br />

• Indien een externe werkgever een (oud-)leerling van <strong>MEO</strong> in dienst neemt, wordt contact<br />

gehouden over de voortgang van het dienstverband.<br />

• Namens <strong>MEO</strong> is Joost van der Burght actief bij Rotaract. Tweewekelijks komt Rotaract samen<br />

voor het organiseren van maatschappelijke projecten. Naast organisatorische ondersteuning,<br />

draagt Rotaract ook sociaal ondernemen onder young professionals uit, zodat toekomstige<br />

ondernemers hiermee al bekend raken.<br />

• Voor de dialoog over de arbeidsmarkt is, naast de eerdergenoemde Brian Verweij, ook Patrick<br />

van der Ploeg lid van <strong>MEO</strong>’s Raad van Advies. Van der Ploeg is voormalig CEO van TecqGroep: ‘een<br />

groep van bedrijven gespecialiseerd in de bemiddeling van technisch personeel’. Op dit moment<br />

is hij actief als partner bij The Source Group: www.thesourcegroup.nl.<br />

15


Samen een<br />

punt maken.<br />

ONLINE EN OFFLINE MEDIA | BACKOFFICE-DIENSTEN | SOCIALE IMPACT<br />

WWW.WIJZIJN<strong>MEO</strong>.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!