21.02.2023 Views

Grond-Weg-Waterbouw (B) 2023 01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

jaargang 12 - <strong>2023</strong><br />

februari - maart 1<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be<br />

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE<br />

1<br />

Kustbescherming<br />

op lange termijn<br />

Tunnelling &<br />

bruggenbouw<br />

Renovatie Nieuwpoortse<br />

jachtclubs<br />

Groenbeleid<br />

Geraardsbergen<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

BOUWMAT<br />

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


MILIEUWERKEN<br />

CIVIELE WERKEN<br />

MARITIEME WERKEN<br />

+32 (0)3 575 02 82<br />

INFO.HK@EIFFAGE.COM<br />

WWW.HERBOSCH-KIERE.COM<br />

FUNDERINGSWERKEN<br />

OFFSHORE DIENSTEN


THE ROAD<br />

AHEAD IS BAD<br />

BUT ITS FUTURE<br />

LOOKS BRIGHT<br />

ROAD SERVICES<br />

WWW.TAROS.BE<br />

INFO@TAROS.BE


In Memoriam<br />

Bert Louwers (1956-<strong>2023</strong>)<br />

Geheel onverwacht overleed op 2 januari <strong>2023</strong> Bert Louwers, oprichter van Louwers<br />

Uitgeversorganisatie (nu Louwers Mediagroep). Bert werd slechts 66 jaar.<br />

De eindigheid van het leven versloeg een ondernemer in hart en nieren én een<br />

geweldig mens. Wij kunnen het nog steeds niet bevatten.<br />

We koesteren in deze verdrietige tijd vele mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld<br />

de zorgzaamheid van Bert voor zijn medewerkers. Als er wat te vieren was, dan<br />

regelde hij dat. Zelfs vorige zomer nog: een feest op een partyboot ter ere van<br />

het 35-jarig bestaan van het bedrijf. Iedereen die er was, van directe collega’s tot<br />

freelancers en van leveranciers tot klanten, werd in de watten gelegd. Een event om<br />

nooit te vergeten. De hele dag had Bert een brede glimlach op zijn gezicht. Dit was<br />

voor hem genieten, genieten en nog eens genieten omdat… alle gasten genoten!<br />

Bert wist bovendien als geen ander wat de essentie van succesvol ondernemerschap<br />

was. Inspirerend waren zijn verhalen over de start van Louwers Mediagroep. Met<br />

helemaal niets, pleegde hij gepassioneerd zijn eerste verkoopgerichte telefoontjes.<br />

Op zolder thuis richtte hij een kantoor in. Uiteraard zijn haren keurig gekamd,<br />

altijd een fris overhemd aan en niet op pantoffels aan z’n bureau maar wél met<br />

keurige schoenen. Alleen zó kwam hij in de juiste mindset van verkoop, groei en<br />

ondernemerschap. Hij nam niet alleen zijn klanten serieus maar ook zijn eigen<br />

ambities en dromen.<br />

En wat te denken van het prachtige pand in Weert of de unieke locatie van de<br />

Belgische vestiging in Oostkamp: Bert ging voor zakelijke klasse. Tot in detail wist<br />

hij dat het verhaal van Louwers Mediagroep moest kloppen om te kunnen groeien<br />

en bloeien.<br />

In de afgelopen jaren delegeerde hij werkzaamheden naar zijn zoon Stefan en Wim,<br />

die de zaak stapsgewijs overnamen. Natuurlijk was dit niet altijd even eenvoudig<br />

voor Bert. Zijn bedrijf was immers zijn kindje. Maar hij begreep als geen ander<br />

dat een geleidelijke overdracht een voorwaarde was voor de continuïteit van de<br />

organisatie. Daarmee nam hij als vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid: zorg<br />

voor de medewerkers, hun gezinnen én het netwerk rondom Louwers Mediagroep.<br />

Dat mocht niet stoppen!<br />

Bert, de ondernemer én mentor voor velen, blijft daarom voor ons altijd de man van<br />

een gezonde, menselijke en verstandige blik op de toekomst. Helaas werd hem die<br />

toekomst niet meer gegund.<br />

Wij wensen zijn echtgenote Mariëlle, zijn zoon Stefan, schoondochter Zoë en<br />

kleinzoon James sterkte en kracht om dit verlies een plekje te kunnen geven. Wij<br />

hopen dat ze niet alleen troost ervaren uit ons warme medeleven maar ook uit de<br />

prachtige onuitwisbare herinneringen aan Bert.


SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN<br />

ALGEMENE<br />

WEGENWERKEN<br />

BETON<br />

ASFALT<br />

BURGERLIJKE<br />

BOUWKUNDE<br />

Als toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent met vier regionale vestigingen, vijf<br />

asfaltproductieplants, drie (mobiele) betoncentrales en verschillende recyclagesites, voert Willemen Infra<br />

infrastructuurwerken uit over het hele land.<br />

We zijn één van de belangrijkste producten van asfalt en wegenisbeton in het land en betonneren of asfalteren<br />

niet alleen snelwegen, maar voeren ook bestratings- en rioleringswerken uit. In de (lucht)havensector en de<br />

petrochemie zijn we eveneens sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke troef daarbij is dat we alle aspecten in<br />

het bouwproces in eigen beheer hebben en zo de uitvoering volledig controleren.<br />

www.willemeninfra.be


1<br />

Voorwoord<br />

INFORMATIE IS GOUD WAARD<br />

In een wereld die in sneltempo verder digitaliseert krijgen data en informatie een steeds grotere waarde. Onder het aloude<br />

motto ‘meten is weten’ worden ook in de bouwsector vandaag massaal veel gegevens gegenereerd, opgeslagen, bewaard en nog<br />

belangrijker: gebruikt!<br />

Zo wil een gerenommeerd ontwerpbureau (ontdek in dit magazine welk bureau) met de gloednieuwe dienst Information Engineering<br />

het informatiebeheer van grote, complexe infrastructuur naar zich toetrekken en beheren. Met als resultaat een grote<br />

meerwaarde voor de klant op het vlak van traceability, efficiëntie, levensduur en faalkosten voor de volledige levenscyclus van de<br />

infrastructuur. “In een wereld die steeds sneller verandert, zijn informatie en data van goudwaarde om de duurzaamheid van onze<br />

samenleving te garanderen”, klinkt het overtuigend. En dat is niet anders in de infrasector, waar omwille van de lange doorlooptijden<br />

vaak al het ontwerp en het uitvoeringsproces onderhevig zijn aan verandering. Door middel van Information Engineering kan<br />

die verandering doorheen de volledige levenscyclus in kaart gebracht worden en dat levert een schat aan informatie op.<br />

De digitalisering in de infrastructuurwereld uit zich op verschillende vlakken in de praktijk. Het gebruik van digitale terreinmodellen<br />

op graafmachines en bulldozers is vandaag geen uitzondering meer. <strong>Grond</strong>verzet en opvolging van grootschalige infrastructuurprojecten<br />

met drones worden zowat de standaard. Robotprinters maakten eerder hun intrede op de werf voor het efficiënt<br />

markeren van belijning of ijkpunten van verhardingen. “Dit is maar het topje van de ijsberg”, vertelt Natasha Blommaert van het<br />

Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer in De Pen. “De komende jaren verwacht ik een exponentiële toename van datagedreven digitaliseringen.<br />

Ook de snelle ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie bieden enorme perspectieven.”<br />

Blommaert raadt KMO’s sterk aan om in te schrijven op nieuwe infrastructuurprojecten die worden uitgeschreven met BIM: “Als<br />

opdrachtnemer word je begeleid door het BIM-team van bMOW. Je staat er dus niet alleen voor. Een concreet project laat toe<br />

om hands-on aan de slag te gaan en oplossingen te zoeken. Het daagt jouw organisatie uit om stapsgewijs de nieuwe manier van<br />

werken eigen te maken, maar is zeer doelgericht en concreet binnen een echt infrastructuurproject. Deze projectervaringen met<br />

BIM-gericht-werken vormen vaak de bouwstenen voor de digitale transformatie binnen bedrijven en organisaties. Op deze manier<br />

kan je BIM stap voor stap laten groeien binnen je bedrijfscultuur.”<br />

Dat meten nuttige informatie oplevert, bewees het Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer eveneens met de resultaten van de grote fietserstelling<br />

in 2022. Fietsers tellen levert waardevolle informatie op en moedigt fietsen aan. Om fietsen beter in kaart te brengen,<br />

installeerde het Agentschap <strong>Weg</strong>en en Verkeer vorig jaar 60 extra fietstellers langs fietspaden op en naast de gewestwegen. Per<br />

dag telden de fietstelpalen in 2022 gemiddeld 60.595 fietsers, goed voor een jaartotaal van maar liefst 12.459.180 fietsers.<br />

Uiteraard niet enkele data en cijfers in deze GWW, maar traditiegetrouw ook aandacht voor innovaties en projecten. Zo komt<br />

u meer te weten over de grootscheepse renovatie van de Brusselse tunnels, over vezelversterkte en vuurresistente spuitbeton,<br />

over het gebruik en de certificatie van geotextielen en over een innovatieve en modulaire afvalwaterzuivering in Ledegem.<br />

Veel leesplezier!<br />

Niels Rouvrois


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civieleen<br />

openbare werken<br />

gww-bouw.be<br />

Jaargang 12 • Nummer 1 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Niels Rouvrois<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Pieter de Mos, Evi Husson,<br />

Elise Noyez, Niels Rouvrois, Philippe Selke,<br />

Geert Van Cauwenberge, Suzanne van Gaal,<br />

Liesbeth Verhulst<br />

Projectmanagement<br />

Olivia Castelein<br />

o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley, Elke Kina<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buitenland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Als abonnement en in controlled<br />

circulation naar: betrokken ministeries,<br />

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken<br />

overheden, landelijke, regionale en lokale<br />

organisaties, stichtingen en instellingen<br />

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus<br />

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,<br />

bestrating, grondwerk, riolering en civiele<br />

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -<br />

Vlaamse Confederatie Bouw.<br />

Vormgeving / Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever<br />

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en<br />

naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de<br />

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Veelzijdige renovatie voor Nieuwpoortse jachtclubs 10<br />

Totaalleverancier van materialen voor spoorwegbouw 12<br />

Vlaanderen pioniert op vlak van kustbescherming op lange termijn 14<br />

De Pen: Met BIM naar een volgende fase in onze wegenbouw 18<br />

Prefab beton toont grote meerwaarde in innovatieve en modulaire afvalwaterzuivering 20<br />

Proefproject bevestigt grote meerwaarde infiltrerende U-kanalen 24<br />

Uitvoeringscertificatie krijgt steeds meer voet aan de grond 26<br />

SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

Vier Brusselse tunnels in nieuw jasje van beton 30<br />

Elegante bowstringbrug met complexe geometrie 34<br />

Micro- en macrovezels voor vuurresistente en duurzaam gewapende betoninfrastructuur 36<br />

UHasselt test reststerkte van 32 meter lange betonnen brugliggers van Waals viaduct 38<br />

Elke dag gemiddeld 61.000 fietsers langs nieuwe fietstellers 42<br />

Een efficiënte en veilige bestratingstoekomst 46<br />

Gerenommeerd multidisciplinair ontwerpbureau trekt resoluut kaart<br />

van Information Engineering 50<br />

Donauduikerbundels voor drinkwater, warmte, internet, elektriciteit en gas 52<br />

Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen gaat nieuwe fase in 56<br />

Op komst: kennis- en democentrum voor circulair beton 58<br />

Geogrids onder de loep in Oosterweelproject 60<br />

Geotextiel in de spoorwegbouw: robuust en duurzaam 64<br />

De voordelen van geotextiel- en geogridcertificatie 66<br />

12 20<br />

50<br />

58


Inhoud<br />

74<br />

81<br />

90<br />

96<br />

108<br />

"De kracht van nabijheid” 68<br />

Grote impact van klimaatverandering op watergevoelige centra 70<br />

Het nieuwe BCCA portaal “MyBCCA” 72<br />

Eerste herlaadbare blokbatterij via hergebruik einde leven fietsbatterijen 74<br />

Schone lucht is het fundament van een duurzame productie 76<br />

BOUWMAT<br />

Nu al nadenken over bevoorrading met groene energie op de werf 81<br />

Gerenommeerde constructeur kiest voor elektrificatie en stapt in accufabriek 82<br />

Service en vertrouwen als basis voor een duurzame materieelpartner 84<br />

Meer OEM’s bevestigen standruimte op IRE- en APEX tentoonstellingen in MECC Maastricht 87<br />

Veelzijdige alleskunner als milieuvriendelijk alternatief 88<br />

Naam brengt innovatieve toekomst tot uitdrukking 90<br />

Productiviteit troef bij deze roterende dumpers 92<br />

Snelheid, betrouwbaarheid en bovenal kwaliteit 96<br />

Compacte binnendraaier heeft toch ruime cabine 98<br />

Belgische verdeler en Chinese machinebouwer vinden elkaar 100<br />

Eenvoudig hydraulisch zaaien met handzender 102<br />

“Huren wordt soms ingegeven door de angst om te kopen” 105<br />

Grootste overslagmachine ooit op Bauma overschaduwd door 825 Electro Battery 107<br />

Trommelzeven die tegen een stootje kunnen 108<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE<br />

1<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be<br />

Kustbescherming<br />

op lange termijn<br />

Tunnelling &<br />

bruggenbouw<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.be<br />

bouwmat.eu<br />

Renovatie Nieuwpoortse<br />

jachtclubs<br />

Groenbeleid<br />

Geraardsbergen<br />

Cover: Brusselse tunnels<br />

(Beeld: Renotec)<br />

jaargang 12 - <strong>2023</strong><br />

februari - maart 1<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

BOUWMAT<br />

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES<br />

Infrapartners 110


NIEUWPOORT JACHTCLUBS<br />

Uittrekken van de oude buispalen gevuld met beton<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Herbosch-Kiere<br />

Veelzijdige renovatie voor<br />

Nieuwpoortse jachtclubs<br />

<strong>Waterbouw</strong>kundespecialist Herbosch-Kiere is in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor<br />

Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust momenteel druk in de weer met de vernieuwing van de<br />

infrastructuur van 2 jachtclubs in Nieuwpoort: de Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort (KYCN) gelegen aan<br />

de Kromme Hoek en de Vlaamse Yachtclub Nieuwpoort (VYN) gelegen aan de Watersportlaan. “Dankzij<br />

ons uitgebreid materieelpark zijn we uitstekende gewapend voor complexe werken zoals deze”, aldus ing.<br />

Geert Stellamans, hoofdprojectleider bij Herbosch-Kiere.<br />

Bij de KYCN worden de oude stalen buispalen,<br />

die de drijvende pontons op hun plaats<br />

houden, getrokken en vervangen door nieuwe<br />

exemplaren. Geert Stellamans: “De oude<br />

buispalen zijn in zeer slechte staat en om hun<br />

functie als ankerpunt voor de pontons te<br />

kunnen blijven garanderen, moeten ze worden<br />

vervangen. De oude buispalen met een<br />

diameter van om en bij de 840 mm worden<br />

vervangen door een 65-tal buizen met een diameter<br />

van 508 mm. Dit weliswaar met een<br />

hogere staalkwaliteit. De nieuwe palen zijn<br />

ook langer zodat ze meer steek hebben in de<br />

bodem. Bijkomend worden alle oude betonnen<br />

toegangssteigers afgebroken en komen er<br />

nieuwe exemplaren in de plaats. De toegang<br />

vanaf de betonnen steigers naar de pontons is<br />

voorzien met nieuw aan te leveren aluminium<br />

bruggen. Deels zullen ook bestaande aluminium<br />

bruggen worden hergebruikt. De beide<br />

jachtclubs worden finaal ook voorzien van<br />

nieuwe drijvende pontons.”<br />

VEELZIJDIG WERK<br />

Als waterbouwer voorziet Herbosch-Kiere<br />

voor deze werken een groot werkponton<br />

met een zware kabelkraan om de verschillende<br />

onderdelen van het werk uit te voeren.<br />

Geert Stellamans: “Zoals bijvoorbeeld<br />

het trekken en heien van de buispalen, de<br />

afbraak van oude houten constructies op<br />

het water. Maar ook het ontwerp, de productie<br />

en de montage van de nieuwe betonnen<br />

steigers. Deze nieuwe betonnen steigers<br />

10


NIEUWPOORT JACHTCLUBS<br />

bevinden zich voornamelijk boven het water<br />

(op getij) en wegens de grote afmetingen en<br />

bijhorende gewichten werden de steigers gedeeltelijk<br />

ontworpen met een systeem van<br />

prefab balken en predallen. Dit in combinatie<br />

met ter plaatste gestort beton.”<br />

Momenteel werden op beide locaties alle<br />

oude drijvende pontons weggenomen. Goed<br />

voor in totaal ongeveer 1.500 lm ponton. “De<br />

oude buispalen zijn getrokken en vervangen<br />

door de nieuwe exemplaren”, verduidelijkt<br />

Geert Stellamans. “De funderingen van de<br />

nieuwe betonnen toegangssteigers zijn uitgevoerd.<br />

Voor de landwaartse fundering van de<br />

nieuwe steigers werden schroefpalen voorzien.<br />

Zeewaarts werden als fundering stalen<br />

buispalen geheid.<br />

Door middel van prefab balken werd de vervangende<br />

draagstructuur van deze steigers opgebouwd.<br />

Hierna zal de dakplaat worden aangebracht<br />

en samen met de achterbalk worden<br />

gestort. Over de lengte van de langsbalken<br />

zijn wachtbuizen voorzien zodat na plaatsing<br />

alle nutsvoorzieningen kunnen doorgekoppeld<br />

worden naar de bruggen en finaal naar de<br />

vlottende steigers. Als finale afwerking zijn er<br />

leuningen en poorten voorzien in RVS. Op de<br />

betonnen dekplaat komt dan een waterdichte<br />

slijtlaag. Ondertussen werd een groot gedeelte<br />

van de nieuwe pontons reeds ingevaren en<br />

vastgemaakt aan de nieuwe buispalen. Als alles<br />

verder volgens plan verloopt zouden de werken<br />

klaar zijn tegen eind april <strong>2023</strong>.”<br />

UITDAGING<br />

De oude buispalen, gevuld met beton en voorzien<br />

van 4 vinnen die aan de zijdelingse onderkant<br />

van de buizen zijn gelast, vormen zelfs voor<br />

een ervaren speler als Herbosch-Kiere voor de<br />

nodige uitdaging. Geert Stellamans: “Het beton<br />

Heien van de nieuwe buispalen in de KYCN<br />

'<strong>Weg</strong>ens de grote afmetingen en<br />

bijhorende gewichten werden de steigers<br />

gedeeltelijk ontworpen met een systeem van<br />

prefab balken en predallen'<br />

Gedeeltelijke opbouw van een nieuwe steiger met prefab balken.<br />

Fundering voor de nieuwe betonnen steigers:<br />

schroefpalen aan de landzijde en buispalen aan de<br />

waterzijde.<br />

in de buis zorgt niet alleen voor een veel hoger<br />

gewicht, maar beperkt ook de doorgang van de<br />

energie van het trilblok naar de onderzijde van<br />

de buis. Deze energie is noodzakelijk om de<br />

buis los te trillen en zo weg te kunnen nemen.<br />

De verticaal aangelaste vinnen, met een lengte<br />

van 7 m in de bodem, hinderen ook het trekproces.<br />

Om de buispaal te kunnen klemmen<br />

met het trilblok werd aan de bovenkant een<br />

deel van het beton uitgeschoten. We spreken<br />

hier vlot over gewichten tot 23 ton en dit enkel<br />

en alleen voor de buis. Daarbij komt dan nog<br />

het gewicht van het trilblok en de kleef. Om<br />

schade aan de taluds te vermijden en de bodem<br />

niet te roeren was uitlansen van deze buispalen<br />

logischerwijs niet toegestaan.”<br />

Daarnaast moesten ook verschillende nieuwe<br />

buizen worden geheid in een oude bestaande<br />

sluisvloer. “Daarvoor moest er telkens<br />

een gat worden gemaakt in deze vloer.<br />

Om overschotten van groot puin te vermijden<br />

werd geopteerd om in de oude sluisvloer<br />

gaten te frezen. Hiervoor werd een hydraulische<br />

kraan, voorzien van een frees, op de<br />

ponton gereden. De gaten werden gemaakt<br />

en de palen konden worden geheid. Met dit<br />

project toont Herbosch-Kiere ten volle haar<br />

veelzijdigheid als waterbouwkundespecialist.<br />

Naast veel kennis en ervaring beschikken<br />

we ook over een uitgebreid materieelpark,<br />

waardoor we uitstekend gewapend zijn voor<br />

complexe projecten.” ■<br />

11


Tekst en beeld | Deschacht<br />

Totaalleverancier van materialen<br />

voor spOorwegbouw<br />

Tijdens het bouwverlof van 2022 werd het station van Schaarbeek in sneltempo voorzien van een<br />

gloednieuwe infrastructuurleiding rond de spoorlijn. Het drainagesysteem werd in een zeer korte<br />

periode geïnstalleerd. Deschacht nv voorzag de aannemer van alle nodige materialen voor het aanleggen<br />

van de drainage. “We leveren regelmatig materialen aan spoorwegbouwers. Zeker onze PP-buizen zijn<br />

uitermate geschikt voor dit soort projecten”, zegt Francis Van Coppenolle van Deschacht.<br />

Aan het station van Schaarbeek verzorgde<br />

spoorwegbouwer De Witte-Vandecaveye een<br />

volledig nieuwe infrastructuurleiding rond de<br />

spoorlijn. De sporen waren aan vernieuwing<br />

toe en de spoorwissels moesten worden vervangen.<br />

Aan de buitenkant plaatste de aannemer<br />

een gloednieuw drainagesysteem. “Dit<br />

deden we allemaal tijdens het bouwverlof van<br />

2022, zodat we de reizigers zo weinig mogelijk<br />

zouden hinderen met de werken”, vertelt<br />

Matthias Broucke van Dewitte-Vandecaveye.<br />

LEVERING AAN<br />

SPOORWEGBOUWERS<br />

Deschacht was op de werf in Schaarbeek niet<br />

aan zijn proefwerk toe. Het bedrijf levert regelmatig<br />

alle nodige materialen voor de werken<br />

aan spoorinfrastructuren. “Wij leveren<br />

materialen voor het totaalproject. Van infiltratiebuizen<br />

en controleputten tot afwerkingsproducten<br />

als prefabranden en gietijzeren<br />

deksels”, aldus Francis Van Coppenolle.<br />

“Zeker voor het drainagesysteem naast de<br />

spoorweg, bieden wij de beste materialen.”<br />

DE PP BUIZEN VAN DESCHACHT<br />

Waaraan moeten PP buizen voldoen als ze geschikt<br />

willen zijn voor spoorwegwerken? Een<br />

belastingklasse SN 16. De PP Ribwall buizen<br />

van Deschacht voldoen aan deze voorwaarde<br />

en werden daarom gebruikt voor het drainagesysteem.<br />

Francis Van Coppenolle: “De buizen<br />

hebben een hoge chemische weerstand<br />

waardoor ze bestand zijn tegen water met<br />

een hoge zuurtegraad en temperaturen. De<br />

gladde binnenwand voorkomt sedimentatie<br />

en afzetting én ondanks het lage buisgewicht<br />

hebben ze een hoge impactsterkte. Last but<br />

not least, ze zijn 100% recycleerbaar.”<br />

VLOTTE SAMENWERKING<br />

De Witte-Vandecaveye rondde het project<br />

eind oktober af. Matthias blikt tevreden terug<br />

op de samenwerking met Deschacht:<br />

“We bestellen meestal onze materialen bij<br />

Deschacht, zeker de buizen. De producten<br />

zijn van goede kwaliteit en de service is in<br />

orde, tekorten worden zeer snel aangevuld.<br />

Tijdens het bouwverlof van 2022 werd het station van Schaarbeek in sneltempo<br />

voorzien van een gloednieuwe infrastructuurleiding rond de spoorlijn.<br />

Deschacht nv voorzag de aannemer van alle nodige materialen voor het<br />

aanleggen van de drainage.<br />

12


'De buizen hebben een hoge chemische<br />

weerstand waardoor ze bestand zijn tegen water<br />

met een hoge zuurtegraad en temperaturen'<br />

Dewitte-Vandecaveye rondde het project<br />

eind oktober af.<br />

Bij grote projecten doen we ook beroep op<br />

hun adviesfunctie. We werken dus graag samen<br />

met Deschacht.”<br />

DE WITTE-VANDECAVEYE<br />

De Witte-Vandecaveye is al enkele decennia<br />

actief in de elektriciteitssector. Het bedrijf<br />

is actief op verschillende terreinen zoals algemene<br />

elektriciteitswerken met VCA-certificatie,<br />

verlichtingsinstallaties, laadstations,<br />

spoorwegtechnieken, algemene grondwerken,<br />

landmeetkunde, onderstoptrein en no<br />

dig solutions. Het bedrijf streeft ernaar zoveel<br />

mogelijk diensten in één pakket aan te bieden,<br />

met als specialisatie: spoorwegtechnieken.<br />

Alle transport gebeurt in eigen beheer.<br />

Het drainagesysteem werd in een zeer korte periode geïnstalleerd.<br />

DESCHACHT<br />

Deschacht profileert zich op zijn beurt als een<br />

gespecialiseerde en gereputeerde groothandel<br />

in riolerings- en afvoerproducten, dak-,<br />

gevel- en isolatiematerialen. Daarnaast heeft<br />

Deschacht gespecialiseerde teams die met<br />

hun specifieke expertise elk bouwproject begeleiden<br />

van onder de grond tot op het dak.<br />

Met tien filialen, meer dan 210 werknemers<br />

en meer dan 20.000 producten is Deschacht<br />

een topspeler in zijn segment die letterlijk,<br />

dankzij de regionale spreiding in Vlaanderen<br />

en Wallonië, maar ook figuurlijk dicht bij zijn<br />

klanten staat. “Samen realiseren we op jaarbasis<br />

een omzet van meer dan 150 miljoen<br />

euro”, klinkt het. ■<br />

13


Tekst en beeld | DMOW<br />

Vlaanderen pioniert op vlak van<br />

kustbescherming op lange termijn<br />

Met het co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid sinds november 2021<br />

samen met alle relevante stakeholders hoe we onze kust op lange termijn kunnen blijven beschermen<br />

tegen overstromingen. Zodat onze kust ook tot ver in de toekomst nog beschermd is tegen de stijgende<br />

zeespiegel. Vlaanderen is daardoor wereldwijd een pionier op vlak van langetermijnkustbescherming.<br />

De gouverneur van West-Vlaanderen besprak<br />

begin dit jaar de stand van zaken van<br />

Kustvisie met de burgemeesters van de tien<br />

kustgemeenten in aanwezigheid van het kabinet<br />

van Vlaams minister van Mobiliteit en<br />

Openbare Werken Lydia Peeters. De burgemeesters<br />

zijn tevreden dat er vandaag al<br />

wordt nagedacht over de langetermijnbescherming<br />

van de kust, en kijken uit naar de<br />

finale onderzoeksresultaten. Die worden<br />

in maart <strong>2023</strong> verwacht. Die onderzoeksresultaten<br />

zullen de basis vormen voor de<br />

opmaak van een Vlaams strategisch plan in<br />

<strong>2023</strong>-2024 en mee opgenomen worden in<br />

het federaal Marien Ruimtelijk Plan.<br />

“We zitten in de laatste rechte lijn van het<br />

co-creatie-onderzoekstraject”, licht minister<br />

Lydia Peeters toe. “Tegen maart <strong>2023</strong> zullen<br />

de onderzoeksresultaten klaar zijn. Tijdens<br />

het traject zijn alle mogelijke alternatieven om<br />

onze kust op lange termijn bij stijgende zeespiegel<br />

te beschermen onderzocht. Het onderzoek<br />

zal concluderen welke alternatieven<br />

kansrijk en redelijk zijn en welke niet. Belangrijk<br />

daarbij is dat we de huidige functies van<br />

en aan onze kust bewaren en zelfs versterken<br />

waar het kan. We zoeken in dit traject actief<br />

naar kansen voor ecologie, economie, toerisme<br />

en recreatie.”<br />

De kustburgemeesters, de gouverneur, het kabinet van minister Lydia Peeters en het projectteam.<br />

14


Een visual van de mogelijke nieuwe kustlijn. De nog overblijvende alternatieven<br />

variëren tussen het behouden van de huidige hoog- en laagwaterlijn of deze op<br />

termijn tot een 100-tal meter zeewaarts verschuiven.<br />

VOOR DE KINDEREN VAN<br />

ONZE KLEINKINDEREN<br />

Kustvisie bouwt verder op het Masterplan<br />

Kustveiligheid, dat momenteel in uitvoering is<br />

en elke plaats langs onze kust minstens tot een<br />

zeespiegelstijging van 30 cm (t.o.v. 2000) beschermt.<br />

Dat is voldoende om ons tot 2050 te<br />

beschermen, maar daarna zullen extra maatregelen<br />

nodig zijn. Daarom zijn het Departement<br />

Mobiliteit en Openbare Werken en het<br />

agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust<br />

gestart met dit co-creatie-onderzoeks traject.<br />

Op die manier kunnen we onze kust en het<br />

achterland ook op lange termijn stapsgewijs<br />

en blijvend beschermen tegen de stijgende<br />

zeespiegel. Zodat ook de kinderen van onze<br />

kleinkinderen nog kunnen blijven genieten van<br />

onze kust.<br />

INPUT VAN ALLE<br />

STAKEHOLDERS<br />

Alle belanghebbenden hebben de afgelopen<br />

maanden feedback en input kunnen geven.<br />

En die wordt meegenomen. Sinds november<br />

2021 zijn gedurende het hele co-creatie-onderzoekstraject<br />

al meer dan 100<br />

overlegmomenten geweest. Voor elk van de<br />

strandzones en elk van de kusthavens vonden<br />

meerdere specifieke overlegmomenten<br />

plaats met vertegenwoordigers van federale,<br />

Vlaamse, provinciale en gemeentelijke<br />

overheden, van de havenbedrijven en van<br />

alle relevante middenveldorganisaties. Belangen<br />

zoals toerisme, erfgoed, havenactiviteiten,<br />

vastgoed en natuur vormen soms<br />

uitdagingen voor de diverse mogelijke beschermingsalternatieven.<br />

Maar dankzij de<br />

'Op federaal niveau hebben we reeds enkele<br />

jaren geleden een lange termijnvisie voor het<br />

duurzaam gebruik van de Noordzee opgesteld'<br />

input van iedereen kunnen de niet redelijke<br />

alternatieven onderbouwd weggeschreven<br />

worden en kunnen de kansrijke alternatieven<br />

geoptimaliseerd worden. Ook met vertegenwoordigers<br />

van Nederland en Frankrijk<br />

wordt er regelmatig overleg gepleegd.<br />

VAN ACHT NAAR DRIE<br />

BESCHERMINGSALTERNATIEVEN<br />

Uit het eerste deel van het studietraject van<br />

Kustvisie kwamen acht mogelijke beschermingsalternatieven<br />

voor de strandzones<br />

naar voren. Van deze acht worden er op dit<br />

moment nog drie in detail uitgewerkt. Eén<br />

alternatief is om de hoog-en laagwaterlijn<br />

te behouden op de plek waar die nu ligt en<br />

alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs te<br />

‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt. Een<br />

tweede alternatief is om overal de hoog- en<br />

laagwaterlijn een 100-tal meter zeewaarts op<br />

te schuiven door grote zandsuppleties. Zo is<br />

er overal voldoende ruimte om een extra dijk<br />

of duin in te passen zonder dat er t.o.v. de huidige<br />

situatie minder strandbreedte is. Op vele<br />

plekken zal het strand zelfs lichtjes verbreden.<br />

Het derde alternatief beweegt zich tussen de<br />

eerste twee. ❯<br />

15


In dit alternatief worden eerst en zolang het<br />

mogelijk is, maatregelen binnen de bestaande<br />

ruimte genomen. De hoog- en laagwaterlijn<br />

wordt pas bij hogere zeespiegelstijgingsniveaus<br />

stapsgewijs zeewaarts verplaatst.<br />

De alternatieven waarbij sprake is van een<br />

eilandboog worden niet langer onderzocht.<br />

De deelnemers aan de werkbanken evalueerden<br />

een eilandboog als weinig kansrijk<br />

met bijzonder weinig optimalisatiemogelijkheden.<br />

Het studieteam kwam ook tot diezelfde<br />

conclusie. Verder studiewerk hierover<br />

werd dus al snel overbodig.<br />

BIJZONDERE AANDACHT<br />

VOOR HAVENS<br />

De vier kusthavens Zeebrugge, Oostende,<br />

Blankenberge en Nieuwpoort volgen een<br />

parallel traject van co-creatiesessies. Dat is<br />

nodig omdat er voor de havens extra uitdagingen<br />

zijn naast kustbescherming en waterkering.<br />

Het gaat dan onder andere over<br />

de afwatering van water uit het binnenland<br />

naar zee. En ook hoe de havens operationeel<br />

kunnen blijven ondanks de zeespiegelstijging.<br />

Ook hier zette het project binnen<br />

de zogenaamde ‘havenwerkbanken’ grote<br />

stappen voorwaarts.<br />

ties ondernomen kunnen worden om ook bij<br />

stijgende zeespiegel ons huidig beschermingsniveau<br />

tegen overstromingen te behouden.<br />

“Op federaal niveau hebben we reeds enkele<br />

jaren geleden een lange termijnvisie voor<br />

het duurzaam gebruik van de Noordzee opgesteld”,<br />

zegt minister Vincent Van Quickenborne.<br />

“Met deze Kustvisie zet Vlaanderen de<br />

nodige beschermingsmaatregelen voorop om<br />

'Tijdens het traject zijn alle mogelijke<br />

alternatieven om onze kust op lange termijn bij<br />

stijgende zeespiegel te beschermen onderzocht'<br />

ALTERNATIEVEN VERFIJNEN EN<br />

BELEIDSMATIG VERANKEREN<br />

De kansrijke alternatieven worden verder geoptimaliseerd<br />

voor een zeespiegelstijging van<br />

één, twee en drie meter, zodat duidelijk wordt<br />

in welke stappen de kustbescherming kan worden<br />

opgebouwd. Met de redelijke alternatieven<br />

van het co-creatie-onderzoekstraject zal<br />

vanaf maart <strong>2023</strong> aan de slag gegaan worden<br />

om via participatie van het brede publiek het<br />

maatschappelijk meest wenselijke alternatief<br />

tegen eind 2024 zowel op Vlaams als federaal<br />

niveau beleidsmatig te verankeren. Zodat de<br />

komende decennia stapsgewijs de nodige ac-<br />

ook onze kust op lange termijn te beschermen<br />

tegen overstromingen, stormen en de zeespiegelstijging.<br />

De resultaten van het onderzoek<br />

zullen worden meegenomen in het volgend<br />

marien ruimtelijk plan. Samenwerking tussen<br />

beide niveaus is cruciaal om onze kust en onze<br />

Noordzee te beschermen tegen de gevolgen<br />

van de klimaatverandering.” ■<br />

Een visual van de mogelijke invulling het lint. Dijken, duinen en<br />

combinatievormen zullen op een ruimtelijk aantrekkelijke manier stapsgewijs<br />

aangepast worden. Door de kustlijn lichtjes zeewaarts te verschuiven kunnen<br />

stranden even breed of zelfs breder worden. Een win-win voor iedereen.<br />

16


Cerco biedt u boortechnologieën aan voor<br />

mijnen, steengroeven en de bouwsector,<br />

en voor het uitvoeren van sonderingen en<br />

bodemonderzoeken, en kan bogen op 70<br />

jaar ervaring. Met Cerco bent u verzekerd<br />

van een uitstekende investering in krachtige<br />

machines en accessoires, ontworpen door<br />

‘s werelds toonaangevende fabrikanten,<br />

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM<br />

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we<br />

ook de hogedruk - of lagedrukpompen van<br />

Tecniwell of Gertec niet. Betrouwbare en<br />

duurzame technologieën, gecombineerd<br />

met advies en training van onze beste experts.<br />

Tot slot biedt Cerco ook reserveonderdelen<br />

en technische onderhouds - en bijstandsteams<br />

aan die u nooit in de steek laten.<br />

Samen met u. Met al onze krachten.<br />

www.cerco.be | +32 (0) 67 55 21 47<br />

BIM-ENGINEERING<br />

PROJECTCOÖRDINATIE<br />

Het OCTOPUSPLAN<br />

van Deschacht<br />

STUDIE TOT<br />

WERFBEGELEIDING<br />

PROJECTTEAM<br />

VAN GRONDWERK<br />

TOT DAKOPBOUW<br />

WATERMANAGEMENT<br />

In het kader van onze projectaanpak duiden we<br />

er klantdossiers mee aan waarin verschillende<br />

disciplines samenkomen. Zoals de tentakels<br />

van een octopus zich beweeglijk en doelgericht<br />

naar alle richtingen uitstrekken, zo bestrijkt ons<br />

bouwadvies alle aspecten van uw bouwproject:<br />

van de ondergrond tot de nok van het dak.<br />

En zoals de armen van de octopus schijnbaar<br />

onafhankelijk van elkaar opereren, maar toch<br />

één doel dienen, zo wijden wij onze aandacht<br />

aan tal van componenten van uw project,<br />

terwijl we toch het overzicht en de samenhang<br />

behouden.<br />

Zo werkt het bouwadvies van Deschacht:<br />

multidisciplinair, behendig en wendbaar.<br />

Clever kortom. Zoals die achtarm.<br />

PARTNER VAN<br />

BOUWHEER, ARCHITECT<br />

EN AANNEMER<br />

EIGEN<br />

PRODUCTIE<br />

www.deschacht.eu


DE PEN<br />

18


DE PEN<br />

Natasha Blommaert,<br />

AIM-BIM programma manager, Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer<br />

Met BIM naar een volgende<br />

fase in onze wegenbouw<br />

De digitalisering in de bouw en de infrastructuurwereld is zich in sneltempo aan het voltrekken.<br />

Standaarden zorgen voor efficiëntere informatie-uitwisseling tussen partners. Inschrijven op bestekken<br />

met BIM laat toe om ervaring op te doen als opdrachtnemer.<br />

De digitalisering in de infrastructuurwereld uit zich op verschillende<br />

vlakken in de praktijk. Het gebruik van digitale terreinmodellen<br />

op graafmachines en bulldozers is vandaag geen uitzondering<br />

meer. <strong>Grond</strong>verzet en opvolging van grootschalige infrastructuurprojecten<br />

met drones worden zowat de standaard. Robotprinters<br />

maakten eerder hun intrede op de werf voor het efficiënt markeren<br />

van belijning of ijkpunten van verhardingen. Dit is maar het<br />

topje van de ijsberg. De komende jaren verwacht ik een exponentiële<br />

toename van datagedreven digitaliseringen. Ook de snelle<br />

ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie bieden<br />

enorme perspectieven.<br />

VOORTOUW NEMEN ALS OVERHEID<br />

Om aan deze steeds stijgende vraag naar digitale informatie te beantwoorden,<br />

zette ik binnen AWV al in 2<strong>01</strong>8 de eerste stappen om BIM<br />

te implementeren. BIM als verzamelnaam verwijst naar het virtueel<br />

bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen<br />

een bouwproject. Bouwen met BIM is efficiënt en kostenbesparend,<br />

kwalitatief beter en duurzamer. Het maximale hergebruik van<br />

data en uniformiteit zorgt voor een optimaal beheer van onze infrastructuur.<br />

Ondertussen heeft deze visie zijn ingang gevonden binnen<br />

het ruimere beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)<br />

van de Vlaamse Overheid.<br />

In dit kader organiseerde ik op 22 november 2022 de 2de editie van<br />

het event BIM4Infra. Studiebureaus en aannemers getuigden er over<br />

hun ervaring met BIM. Het was duidelijk dat er de laatste jaren - soms<br />

met vallen en opstaan - een grote mate van expertise is opgebouwd<br />

die toelaat om efficiënter, competitiever en duurzamer te werken in<br />

infrastructuurprojecten.<br />

Als overheidsinstantie nemen we graag het voortouw om samen<br />

met de sector de standaarden vast te leggen rond digitaal samenwerken.<br />

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken standaardiseert<br />

de informatie over de assets/infrastructuurobjecten in<br />

een ObjectTypenBibliotheek (OTL). Dit vereenvoudigt de gegevensuitwisseling<br />

tussen de verschillende betrokkenen in de levenscyclus<br />

van een asset.<br />

OOK VOOR KLEINERE ONDERNEMINGEN ...<br />

Ik merk dat vooral grotere bedrijven vandaag de voordelen zien van deze<br />

aanpak en er mee aan de slag gaan. Het vertrouwen is er nu dat ook<br />

kleinere en middelgrote ondernemingen (KMO´s) de stap naar BIM zetten.<br />

We maken de drempel zo laag mogelijk door bijvoorbeeld samen te<br />

werken met softwareleveranciers en serviceproviders van KMO's.<br />

Essentieel om de digitale transformatie in de infrastructuur- en bouwsector<br />

te realiseren, is dat bedrijfsleiders expliciet een datagedreven<br />

manier van werken gaan ondersteunen en implementeren in hun<br />

onderneming. De ruggensteun daarbij zijn medewerkers die in deze<br />

nieuwe digitale skills onderlegd zijn en ze ook omarmen. Laat als bedrijfsleider<br />

medewerkers experimenteren met BIM om processen te<br />

verbeteren en meer waarde te halen uit data en informatie. Op termijn<br />

helpt dit de onderneming - en de klanten - grote stappen vooruit. Met<br />

deze visie biedt u perspectief voor medewerkers en verhoogt u de digitale<br />

kansen voor het bedrijf.<br />

… EN DE VOLGENDE GENERATIE<br />

Opdat de nieuwe generatie jongeren afstuderen met de nodige kennis<br />

en vaardigheden om BIM in praktijk te brengen, zet ik in op het<br />

introduceren van BIM in de academische wereld. Diverse BIM-opleidingen<br />

leveren gekwalificeerde mensen af. Belangrijk is dat deze ook<br />

een vruchtbare voedingsbodem vinden binnen de Vlaamse bedrijven<br />

om volledig tot ontplooiing te komen.<br />

De beste manier om iets te leren is overigens door het te doen. Ik raad<br />

KMO’s sterk aan om in te schrijven op nieuwe infrastructuurprojecten<br />

die worden uitgeschreven met BIM. Als opdrachtnemer word je begeleid<br />

door het BIM-team van het beleidsdomein MOW. Je staat er dus niet alleen<br />

voor. Een concreet project laat toe om hands-on aan de slag te gaan<br />

en oplossingen te zoeken. Het daagt je organisatie uit om stapsgewijs de<br />

nieuwe manier van werken eigen te maken, maar is zeer doelgericht en<br />

concreet binnen een echt infrastructuurproject. Deze projectervaringen<br />

met BIM-gericht-werken vormen vaak de bouwstenen voor de digitale<br />

transformatie binnen bedrijven en organisaties. Op deze manier kan je<br />

BIM stap voor stap laten groeien binnen je bedrijfscultuur. Kortom, wacht<br />

niet tot morgen, maar laat ons vandaag de handen in elkaar slaan. ■<br />

19


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | HelloWater<br />

Prefab beton toont grote<br />

meerwaarde in innovatieve en<br />

modulaire afvalwaterzuivering<br />

Met het project Ledegem wordt Leaudegem werd in de Sint-Pieterstraat een innovatieve installatie<br />

gerealiseerd om afvalwater lokaal te zuiveren. Geen eindeloze wegenwerken en uit de hand gelopen<br />

budgetten, maar een snel geïnstalleerde lokale oplossing, op maat van de buurt. Het water wordt<br />

hergebruikt of stroomt zuiver terug naar de natuur. Een meervoudige winsituatie dus. De West-Vlaamse<br />

startup HelloWater bedacht – samen met CBS Beton – dit innovatief alternatief voor de traditionele<br />

riolering. “Ledegem is een mooi pilootproject, maar we willen dit systeem op grote schaal verder<br />

uitrollen”, vertelt Wouter Igodt, zaakvoerder van HelloWater.<br />

Maar liefst 400.000 woningen in Vlaanderen wachten vandaag op een<br />

oplossing voor hun afvalwaterprobleem. Met die problemen maakt HelloWater<br />

komaf met een systeem waar de planten het werk doen en<br />

afvalwater lokaal wordt opgevangen en gezuiverd. Want proper water<br />

is de basis van een bruisende gemeente. In de Sint-Pieterstraat in Ledegem<br />

verdween het afvalwater nog via de baangracht in de natuur. Naast<br />

het feit dat dit niet helemaal netjes is, bracht dit ook wat praktische<br />

geuroverlast mee voor de buurt. Een probleem dat nu opgelost is. Het<br />

afvalwater wordt vandaag ontvangen aan het begin van de gracht en<br />

verzameld in een voorbezinktank. Hier zinken al heel wat van de vaste<br />

deeltjes naar de bodem, krijgen ze tijd om op te lossen en komen vetten<br />

bovendrijven. Het vloeibare gedeelte loopt over in een pompput en<br />

vandaar wordt het afvalwater met een pomp en verdeelsysteem gelijkmatig<br />

in de plantenbak (helofytenfilter) verspreid. Het afvalwater sijpelt<br />

langzaam tussen de plantenwortels en de mix van lava en substraten.<br />

Met het project Ledegem wordt Leaudegem werd in de Sint-Pieterstraat een<br />

innovatieve installatie gerealiseerd om afvalwater lokaal te zuiveren.<br />

INNOVATIEF<br />

Wouter Igodt: “Niet alleen de bouwmethode - uit prefab beton - is innoverend,<br />

ook de techniek erachter is baanbrekend. Zo wordt het systeem<br />

voorzien van sensoren om de plantenbakken ‘smart’ te maken. Die technologie<br />

zullen we in de nabije toekomst nog verder uitrollen. De installatie<br />

hangt aan een cloud en het exploitatieplatform heeft HelloWater<br />

zelf ontwikkeld. Bij eventuele fouten of problemen kunnen de sensoren<br />

autonoom actie ondernemen, zoals bijvoorbeeld de ruimdienst contacteren.<br />

We leggen de lat hoog voor onszelf om met dit soort installaties<br />

een grote impact te maken op onze gedeelde landschap.”<br />

De plantenbak wordt gemaakt uit prefab beton, waarvoor HelloWater de handen<br />

in elkaar sloeg met prefab betonspecialist CBS Beton.<br />

De plantenbak wordt gemaakt uit prefab beton, waarvoor HelloWater<br />

de handen in elkaar sloeg met prefab betonspecialist CBS Beton. “We<br />

onze expertise gebundeld en deze 70 meter lange module samen bedacht,<br />

met een sterke focus op brede inzetbaarheid en modulariteit.<br />

Want een woonwijk van 50 huizen kan binnen 10 jaar een wijk zijn van<br />

60 huizen en dan moet het systeem flexibel kunnen worden aangepast<br />

zonder grote werken of hoge kosten.”<br />

20


HelloWater en CBS Beton staken al in de prille ontwerpfase de hoofden<br />

bij elkaar. Wouter Igodt: “We kennen elkaar al langer en voor dit<br />

systeem zijn we met een wit blad begonnen. De bouwmethode laat toe<br />

om na te denken over hoe we in de toekomst saneringsinfrastructuur<br />

kunnen bouwen. En tegenover welke kost. Zowel economisch als ecologisch.<br />

Zo zullen we voor toekomstige modules een beroep doen op<br />

bijna CO 2<br />

-neutrale betonmengsels van het bedrijf ResourceFull, wat<br />

voor een grote milieuwinst zorgt. Er zou maar liefst 10.000 km nog<br />

niet geproduceerde riolering nodig zijn om de huidige problemen via<br />

de traditionele manier op te lossen. En dat zou een gigantische ecologische<br />

voetafdruk nalaten. Bovendien moet het systeem circulair en<br />

modulair zijn om een optimale winsituatie te creëren. Daarom is ons<br />

mission statement: een groenblauw netwerk realiseren van slim verbonden<br />

plantenfilters die onze negatieve huishoudelijke impact omzetten<br />

naar een positief verhaal.”<br />

DE GROTE STROOMVERSNELLING<br />

Deze ontwikkeling van HelloWater sluit perfect aan bij De Grote<br />

Stroomversnelling, een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het initiatief<br />

omhelst meer dan 1.000 acties de komende 6 jaar voor een betere<br />

waterkwaliteit, water vol leven en een evenwichtig watersysteem. De<br />

acties maken deel uit van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen en<br />

worden de komende 6 jaar overal in Vlaanderen uitgevoerd. Ook de<br />

doorlopen, die voor traditionele rioleringsprojecten nog kunnen oplopen<br />

tot maar liefst 8 jaar, wordt onder de loep genomen. Wouter<br />

Igodt: “Als West-Vlaamse startup met een uitgesproken doe-mentaliteit<br />

kunnen we daar alleen maar achter staan en willen we meer dan<br />

ons steentje bijdragen om een antwoord te bieden op de sanering van<br />

de buitengebieden.”<br />

CBS BETON ALS IDEALE PARTNER<br />

Met CBS Beton vond HelloWater voor deze innovatie naar eigen zeggen<br />

de ideale partner. “Een partner met een grote dosis gezond verstand om<br />

mee te denken en te helpen sleutelen tot we de beste oplossing hebben<br />

gevonden. Gaandeweg het parcours dat we samen al aflegden, hebben<br />

we veel geleerd van elkaar. Mixed skills zijn nu eenmaal nodig en we versterken<br />

elkaar wat dat betreft”, besluit Wouter Igodt. ■<br />

Maar liefst 400.000 woningen in Vlaanderen wachten vandaag op een oplossing<br />

voor hun afvalwaterprobleem.<br />

'onze expertise gebundeld en deze<br />

70 meter lange module samen<br />

bedacht, met een sterke focus op<br />

brede inzetbaarheid en modulariteit'<br />

Het water wordt hergebruikt of stroomt zuiver terug naar de natuur.<br />

21


Ringlock<br />

Eén steigersysteem.<br />

Talloze toepassingen.<br />

Nieuw<br />

in onze<br />

Doka<br />

portfolio<br />

NV Doka SA | Handelsstraat 3 | 1740 Ternat I T +32 2 582 02 70 | belgium@doka.com | www.doka.be<br />

www.doka.com


FEBESTRAL is de vereniging van de fabrikanten van<br />

betonproducten voor bestratingsmarkt.<br />

www.febelco.org - www.febestral.be<br />

mail@febe.be<br />

FEBELCO is de vereniging van de fabrikanten van systemen en<br />

toebehoren voor opvang, transport, behandeling, buffering en<br />

infiltratie van water.<br />

WATEROVERLAST,<br />

WATERSCHAARSTE ?<br />

Wij zorgen voor efficiënte en esthetische<br />

oplossingen in prefab beton<br />

Iedereen heeft de gevolgen van de<br />

waterschaarste en de wateroverlast de voorbije<br />

zomers ondervonden. De producenten van<br />

geprefabriceerde betonnen elementen brengen<br />

echter voldoende oplossingen op de markt die<br />

toelaten om water lokaal te bergen - al dan niet voor<br />

hergebruik - en in de bodem te laten infiltreren.<br />

Wanneer het om de zorg voor water gaat, is geen<br />

enkel ander materiaal zo veelzijdig aanwezig als<br />

geprefabriceerd beton.<br />

Door gebruik te maken van betonnen waterdoorlatende<br />

verhardingen moet u geen keuze maken tussen het<br />

comfort van een verharding en het drainerende<br />

vermogen van een niet verhard oppervlak. Of het nu<br />

gaat om een particuliere oprit, een speelplaats van een<br />

school of een publieke parking, in alle omstandigheden<br />

kan u aan de slag met prefab beton en houdt u de<br />

voeten droog. Prefab beton laat u daarenboven toe om<br />

op eenvoudige wijze groene elementen in het ontwerp<br />

te integreren. Door de juiste opbouw te kiezen kan u uw<br />

verharding ook als buffer aanwenden.<br />

Onze leden zetten u graag op weg om tot het juiste<br />

ontwerp te komen. Maak kennis met onze oplossingen<br />

op www.febe.be/nl/infiltratie.<br />

Is het gebruik van waterdoorlatende verhardingen<br />

niet mogelijk, dan kan u het water afleiden naar een<br />

buizenstelsel bestaande uit betonnen poreuze buizen.<br />

Die laten toe om water in de grond te infiltreren zolang<br />

de grond niet verzadigd is en nadien te bergen of af<br />

te voeren. Ook grachtelementen en straatkolken met<br />

infiltratievoorzieningen behoren tot de mogelijkheden.<br />

Wilt u het regenwater opslaan zodat u het later kan<br />

gebruiken voor allerhande toepassingen in plaats van<br />

leidingwater? Dan vormen geprefabriceerde betonnen<br />

waterputten de ideale oplossing.<br />

U heeft als architect, ontwerper of eigenaar voldoende<br />

mogelijkheden om maatregelen te nemen om water te<br />

bergen en te doen infiltreren.<br />

Door te kiezen voor prefab beton kiest u voor robuuste<br />

kwalitatieve systemen. De leden van FEBE zijn uw<br />

partners om de uitdagingen van de toekomst aan<br />

te gaan.


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | LITHOBETON / AQUAFIN<br />

Proefproject bevestigt<br />

grote meerwaarde<br />

infiltrerende U-kanalen<br />

Het systeem werd 2 jaar geleden een eerste keer toegepast bij een proefproject in Staden (Roeselare) en de resultaten zijn veelbelovend. (foto Aquafin)<br />

De nood aan infrastructuur om het regenwater ter plaatste in de bodem te laten infiltreren, is de<br />

afgelopen jaren alleen maar gegroeid. In samenwerking met Aquafin ontwikkelde prefab betonfabrikant<br />

LITHOBETON – lid van de FEBE-deelvereniging FEBELCO – daarom zijn meest recente U-kanaal<br />

100x18x60 met poreuze openingen voor maximale ondergrondse infiltratie. Het systeem werd 2 jaar<br />

geleden een eerste keer toegepast bij een proefproject in Staden (Roeselare) en de resultaten zijn<br />

veelbelovend. “Wat ons betreft krijgt dit systeem groen licht. De interesse groeit en kreeg al navolging in<br />

diverse andere projecten”, aldus Rik Debusschere, projectmanager bij Aquafin.<br />

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde<br />

betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De<br />

Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde<br />

elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende<br />

producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote<br />

structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE groepeert FEBELCO<br />

de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren. De beroepsvereniging<br />

vertegenwoordigt hierbij alle fabrikanten van betonproducten die nodig<br />

zijn voor de opvang, het transport, de behandeling, de buffering en<br />

de infiltratie van water.<br />

FEBELCO-lid LITHOBETON nv speelt als producent al decennialang<br />

een prominente en innovatieve rol in de sector van betonproducten<br />

voor water- en wegeniswerken, wegenbouw en prefab cabines.<br />

Het Gistelse bedrijf, met ook een vestiging in Baudour, combineert<br />

standaardproducten met eigen ontworpen producten waarbij<br />

innovatie en ontwikkeling centraal staan. De infiltrerende U-kanalen<br />

zijn een mooi innovatief voorbeeld van hoe LITHOBETON sterk inzet<br />

op productontwikkeling met oog voor het milieu. Hans Mesuere,<br />

productiedirecteur bij LITHOBETON: “Innoveren en ontwikkelen zit<br />

in ons DNA. Zowat iedereen is vandaag overtuigd van het belang van<br />

infiltratie, een kaart die wij al lang geleden trokken met bijvoorbeeld<br />

ook de ontwikkeling van waterdoorlatende betonstraatstenen en<br />

ontvangers.”<br />

KLIMAATROBUUSTE WEGOPBOUW<br />

Het U-kanaal 100x18x60 met poreuze openingen kwam tot stand in<br />

nauwe samenwerking met Aquafin. Dit U-kanaal wordt toegepast in<br />

de mede door Aquafin ontworpen klimaatrobuuste wegopbouw, die<br />

bestaat uit een gesloten toplaag van beton of asfalt met een permeabele<br />

fundering en onderfundering uit steenslag en zand. Het drainerend<br />

U-kanaal wordt onder de greppel geplaatst en verbonden met de infiltrerende<br />

straatkolken. Hierdoor stroomt het opgevangen regenwater<br />

in de straatkolken type A/I infiltratie die volgens de regels van Aquafin<br />

ook als filter fungeert voor het vervuilde water. Het gefilterde water<br />

loopt samen met de U-kanalen 100x18x60 in de onderfundering, waar<br />

24


het in de bodem kan infiltreren. Het eerste project waar de klimaatrobuuste<br />

wegopbouw werd toegepast was in Staden in 2021, een project<br />

dat bovendien de FEBE Award Precast in Infrastructure in 2021 in de<br />

wacht sleepte.<br />

Het concept is eenvoudig. Het regenwater dat op de gesloten verharding<br />

valt, stroomt langs de zijkant van de weg naar infiltrerende kolken.<br />

Deze kolken lopen over naar poreuze U-goten die samen met de poreuze<br />

straatkolken het water geleidelijk naar de doorlatende onderfundering<br />

brengen. Rik Debusschere: “Ingenieurs durven ook vandaag nog<br />

de wenkbrauwen fronsen bij deze gedachte want ‘de onderfundering<br />

moet toch droog blijven?’. Hier gebeurt net het omgekeerde: we steken<br />

water in de onderfundering. Maar twee jaar lange meetcycli tonen aan<br />

dat dit systeem prima werkt. Zowel de hydraulische metingen als sterktemetingen<br />

bewijzen dat het water nog steeds prima infiltreert in de<br />

ondergrond en dat sterkte en compactheid van het baanbed zelfs zijn<br />

toegenomen. En we voelen de interesse bij studiebureaus, opdrachtgevers<br />

… exponentieel stijgen. Deze toepassing kreeg intussen ook al<br />

navolging in diverse andere projecten in Waregem, Weerde, Kapellen,<br />

Maldegem, Ninove …<br />

UNIEK SYSTEEM<br />

Het U-kanaal is een van weinige systemen die je heel ondiep kan plaatsen<br />

en toch sterk genoeg is en genoeg infiltratieoppervlakte heeft. Rik<br />

Debusschere: “Wat Aquafin betreft, krijgt dit systeem volledig groen<br />

licht, maar uiteraard enkel wanneer het project en de omstandigheden<br />

er zich toe lenen. In eerst instantie zullen we indien mogelijk altijd opteren<br />

voor bovengrondse infiltratie via een berm of gracht. Of voor<br />

'Zowel de hydraulische metingen als<br />

sterktemetingen bewijzen dat het<br />

water nog steeds prima infiltreert<br />

in de ondergrond en dat sterkte en<br />

compactheid van het baanbed zelfs<br />

zijn toegenomen’<br />

infiltrerende buizen wanneer het grondwater diep genoeg zit. Maar in<br />

stedelijk gebied en wanneer het waterpeil niet dieper is dan 1.5 m, zijn<br />

deze U-kanalen een perfecte oplossing.”<br />

Dit innovatief infiltratiesysteem onderstreept nogmaals de ruime mogelijkheden<br />

van prefabbeton. Ook wat onderhoud betreft, gooien de U-<br />

kanalen hoge ogen. Het water vloeit eerst naar rioolkolk, die fungeert<br />

als voorfilter waardoor er nauwelijks vuil in het U-kanaal terechtkomt.<br />

En indien nodig kunnen de kanalen toch eenvoudig gereinigd worden.<br />

Hans Mesuere besluit: “We blijven als betonbouwer continu verder<br />

ontwikkelen en onze producten verfijnen. Zo bekijken we momenteel<br />

de mogelijkheden of het haalbaar is om DWA-afvoeren van huizen en<br />

daken aan te sluiten op dit systeem. Als prefab betonfabrikant vinden<br />

wij het onze morele plicht om in te spelen op de klimatologische omstandigheden<br />

en duurzame oplossingen aan te bieden.” ■<br />

In samenwerking met Aquafin ontwikkelde prefab betonfabrikant LITHOBETON<br />

zijn meest recente U-kanaal 100x18x60 met poreuze openingen voor maximale<br />

ondergrondse infiltratie. (foto Aquafin)<br />

Het drainerend U-kanaal wordt onder de greppel geplaatst en verbonden met de<br />

infiltrerende straatkolken.<br />

Deze toepassing kreeg intussen ook al navolging in diverse andere projecten,<br />

zoals hier in Kapellen.<br />

25


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | COPRO<br />

Uitvoeringscertificatie<br />

krijgt steeds meer voet<br />

aan de grond<br />

Een goed product is en blijft de eerste stap naar een goed eindresultaat. Maar daarmee houdt het niet<br />

op: ook een perfecte uitvoering is noodzakelijk om te komen tot een kwalitatief project. Daarom namen<br />

een aantal toonaangevende publieke bouwheren een vijftal jaar geleden het initiatief om het vertrouwen<br />

in de conformiteit van een uitvoering te laten bevestigen via uitvoeringscertificatie. Certificeringsorgaan<br />

COPRO neemt hierin – in samenwerking met BCAA – een leidende rol op zich wat vandaag resulteert<br />

in de eerste uitvoeringscertificaten op markt.<br />

Uitvoeringscertificatie is een ‘hot item’ in de wegenbouw- en infrastructuursector.<br />

Terwijl het certificaat voor ondergrondse infiltratie intussen is uitgerold, staat ook<br />

de certificatie voor bovengrondse infiltratie in de steigers.<br />

Uitvoeringscertificatie is een ‘hot item’ in de<br />

wegenbouw- en infrastructuursector. Het<br />

concept werd in het leven geroepen op initiatief<br />

van verschillende stakeholders, waaronder<br />

AWV, VLARIO, Infrabel, Farys, SPW,<br />

BFAW en Bouwunie. Als onafhankelijke controle-<br />

en certificatie-instelling kregen CO-<br />

PRO en BCCA de taak om alle ideeën, wensen<br />

en eisen in een concrete vorm te gieten<br />

en het systeem op punt te stellen. “We waren<br />

zelf ook vragende partij omdat we tevens<br />

de productcertificatie in goede banen leiden<br />

en beseffen dat ook een perfecte uitvoering<br />

noodzakelijk is om tot een goed eindresultaat<br />

te komen. Via uitvoeringscertificatie kunnen<br />

we de cirkel dus helemaal rond maken”, aldus<br />

Ruben Verbeke van COPRO.<br />

26


COPRO EN BCCA<br />

COPRO heeft vandaag een groep uitvoeringscertificaten<br />

(onder het COPRO.EXE-label)<br />

klaar, namelijk voor de herstelling en plaatsing<br />

van afschermende wegconstructies, de afvoer<br />

van teerhoudend asfalt en het aanbrengen van<br />

waterdichte beschermingen. Ook op het vlak<br />

van hemelwaterinfiltratie beweegt er veel.<br />

Terwijl het certificaat voor ondergrondse<br />

infiltratie intussen is uitgerold, staat ook de<br />

'Een perfecte uitvoering<br />

is noodzakelijk om tot<br />

een goed eindresultaat<br />

te komen'<br />

certificatie voor bovengrondse infiltratie in de<br />

steigers. BCCA op zijn beurt focust zich voor<br />

uitvoeringscertificatie op ondergrondse infra.<br />

Joost Verhelst van BCCA: “Zoals bijvoorbeeld<br />

rioolrenovatie en ondergrondse aanleg,<br />

waaronder sleufloze technieken. De certificatie<br />

staat momenteel nog niet helemaal op<br />

punt, maar we maken wel vorderingen. Op<br />

technisch vlak staan we zeer ver en momenteel<br />

ontwikkelen we een digitaal portaal voor<br />

de praktische en administratieve ondersteuning<br />

van de certificatie. Het doel is om dat<br />

ergens midden dit jaar te finaliseren.”<br />

Een betonnen infiltratiekelder.<br />

DRAAGVLAK CREËREN<br />

Uitvoeringscertificatie legde de voorbije jaren<br />

dus een mooi parcours af, maar er is nog<br />

een hele weg te gaan. Ruben Verbeke: “Het<br />

blijft een relatief nieuw gegeven en de eerste<br />

jaren hebben we vooral gezorgd voor<br />

een draagvlak bij alle actoren. Dat is absoluut<br />

noodzakelijk voordat je kan beginnen met het<br />

opstellen van de technische voorschriften en<br />

de verdere uitrol van het certificaat.” Joost<br />

Verhelst bevestigt: “Het is zeer belangrijk om<br />

alle partijen nauw te betrekken in dat proces.<br />

Uiteindelijk moet iedereen op dezelfde lijn<br />

zitten. Dat vraagt veel overleg, zeker bij nieuwe<br />

concepten. Werven zijn bovendien ook<br />

ingewikkelder dan pakweg 30 jaar geleden.<br />

Nieuwe technieken, meer producten, veranderde<br />

wetgeving, burgerparticipatie, meer<br />

communicatie … De taken van het controlepersoneel<br />

zijn veel uitgebreider. Voor alle betrokken<br />

partijen is het belangrijk dat we het<br />

administratieve luik van uitvoeringscertificatie<br />

zo eenvoudig mogelijk maken.”<br />

Uitvoeringscertificatie blijft ook de komende jaren een aandachtspunt voor COPRO en BCCA.<br />

Uitvoeringscertificatie blijft dus ook de komende<br />

jaren een aandachtspunt voor CO-<br />

PRO en BCCA. “We blijven er allemaal samen<br />

werk van maken en de sector is zich<br />

bewust van het belang van de uitvoering. Een<br />

opdrachtgever mag van een uitvoering gerealiseerd<br />

onder een uitvoeringscertificaat verwachten<br />

dat ze gebeurt volgens een door de<br />

sector overeengekomen kwalitatieve manier.<br />

En dat ze beantwoordt aan een reeks eisen<br />

die door die sector als relevant worden beschouwd<br />

voor de kwaliteit van de uitvoering”,<br />

besluit Ruben Verbeke. ■<br />

27


Uw kwaliteitspartners<br />

voor uitvoeringscertificatie<br />

COPRO vzw<br />

Z.1 Researchpark-Kranenberg 190<br />

BE-1731 Zellik (Asse)<br />

T +32 (0) 2 468 00 95<br />

BE 0424.377.275 – RPR Brussel<br />

info@copro.eu – www.copro.eu


SORDOFF.COM<br />

DE WEG<br />

IS GEEN<br />

SCHAAKBORD.<br />

VEILIGHEID<br />

GEEN<br />

SPEL.<br />

OUR FLEET OF INNOVATIVE MACHINES + OUR VERY SKILLED PEOPLE = A TRUE WIN/WIN


SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | Renotec<br />

Vier Brusselse tunnels<br />

in nieuw jasje van beton<br />

De grootscheepse renovatie van de Brusselse tunnels is in volle gang. Als specialist in betonrenovatie kon<br />

Renotec hierbij niet ontbreken. “Onze teams voeren de betonherstellingen uit van a tot z en brengen<br />

meer dan 40 kilometer titanische strips aan ten behoeve van de kathodische bescherming in de Troon-,<br />

Boileau-, Tervuren-, en Naamsepoorttunnel”, vertelt projectleider Jens Van De Putte. Een technisch<br />

huzarenstukje waarbij Renotec alles uit de kast haalt om de strikte deadlines te halen.<br />

Het Brussels Gewest legde in 2<strong>01</strong>6 een meerjareninvesteringsprogramma<br />

op tafel voor de<br />

Brusselse tunnels, nadat inspecties hadden<br />

uitgewezen dat ze dringend aan renovatie toe<br />

waren. Sindsdien worden de tunnels gefaseerd<br />

in een nieuw jasje gestoken. In februari<br />

vorig jaar kreeg Renotec de opdracht toegewezen<br />

voor de betonrenovatie van de Troon-,<br />

Boileau-, Tervuren-, en Naamsepoorttunnel.<br />

“Daarbij is niet alleen naar de laagste prijs gekeken,<br />

maar is ook ons plan van aanpak kwalitatief<br />

beoordeeld”, vertelt technisch directeur<br />

Jo Vandernborne. “Het intensieve werk<br />

dat aan dit plan is voorafgegaan, heeft geloond<br />

want onze expertise heeft de doorslag gegeven<br />

om voor Renotec te kiezen.”<br />

'Vandaag zijn we<br />

ook pionier op vlak<br />

van kathodische<br />

bescherming voor<br />

wat de toepassing in<br />

tunnels betreft'<br />

De Troontunnel is een van de 4 Brusselse tunnels waar Renotec momenteel betonherstellingen uitvoert.<br />

BETONRENOVATIE EN<br />

KATHODISCHE BESCHERMING<br />

TUNNELDAKEN<br />

De opdracht van Renotec bestaat uit de betonrenovatie<br />

en de kathodische bescherming<br />

van de plafonds van de vier tunnels. Projectleider<br />

Jens Van De Putte legt uit hoe zijn team<br />

dat aanpakt: “Na het verwijderen van de<br />

wandpanelen wordt alle betonrot in de (betonnen)<br />

tunneldaken verwijderd door middel<br />

van hydrodemolition”, legt hij uit. “Daarna<br />

voeren we alle betonherstellingen uit door<br />

In februari vorig jaar kreeg Renotec de opdracht toegewezen voor de<br />

betonrenovatie van de Troon-, Boileau-, Tervuren-, en Naamsepoorttunnel.<br />

30


SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

Het Brussels Gewest legde in 2<strong>01</strong>6 een meerjareninvesteringsprogramma op tafel voor de Brusselse tunnels,<br />

nadat inspecties hadden uitgewezen dat ze dringend aan renovatie toe waren.<br />

middel van de natte spuitmethode, een techniek<br />

die we dankzij onze jarenlange ervaring als<br />

geen ander in de vingers hebben. Verder zorgen<br />

we ervoor dat de tunnels 100% waterdicht<br />

zijn met behulp van injecties. We passen in de<br />

tunnels ook de relatief nieuwe techniek van kathodische<br />

bescherming toe, althans toch voor<br />

wat betreft de toepassing in Belgische tunneldaken.<br />

Concreet betekent dit dat we de wapening<br />

gaan beschermen door het plaatsen van<br />

titanium strips en opgelegde stroom.”<br />

HUZARENSTUKJE<br />

Diverse technieken komen hier samen in één<br />

project. Dat betekent dat de tunnels op vlak<br />

van coördinatie een behoorlijke uitdaging met<br />

zich meebrengen, want naast de eigenlijke renovatiewerken<br />

coördineert Renotec onder<br />

meer ook de reiniging, hydrodemolition, de<br />

asbestverwijdering en het demonteren en opnieuw<br />

installeren van alle technieken en signalisatie.<br />

“Het is als het ware een treintje van onze<br />

eigen teams en onder- en nevenaannemers die<br />

allemaal precies op tijd moeten weten wat hen<br />

te doen staat. Het is onze taak om het treintje<br />

draaiende te houden en daar zijn we tot nu<br />

toe vlot in geslaagd, tot grote tevredenheid van<br />

onze opdrachtgever”, aldus Jo.<br />

STRAKKE TIMING<br />

Efficiëntie is met andere woorden het sleutelwoord,<br />

ook al omdat het project een heel<br />

korte doorlooptijd kent. “Eind februari is de<br />

opdracht aan ons toegewezen, waarna we<br />

meteen van start zijn gegaan met de studiefase,<br />

waarbij we proefvlakken en kijkvensters<br />

hebben gemaakt tijdens nachtelijke sluitingen<br />

van de tunnels. Dit is ons eerste grootschalige<br />

tunnelrenovatieproject in Brussel dus ook<br />

op vlak van vergunningen heeft het wel wat<br />

voeten in de aarde gehad”, vertelt Jens Van<br />

De Putte. “In samenwerking met het studiebureau<br />

zijn de plannen uitgewerkt zodat we<br />

op 16 mei konden beginnen met de eigenlijke<br />

uitvoering.” Nu zijn de tunnels overdag gesloten.<br />

Een scheidingswand deelt de tunnels op<br />

in twee helften, zodat Renotec in twee fasen<br />

van telkens drie maanden kan werken. In de<br />

derde en laatste fase - voorzien in het eerste<br />

kwartaal van <strong>2023</strong> – worden de betonherstellingen,<br />

kathodische bescherming en overlaging<br />

uitgevoerd op de plaatsen die nu niet bereikbaar<br />

zijn door de scheidingswand. “Deze<br />

fase zal uitsluitend in nachtwerk gebeuren. ’s<br />

Ochtends dient de volledige werf gedemobiliseerd<br />

te worden omdat het verkeer opnieuw<br />

door de tunnel moet. Organisatorisch betekent<br />

dat opnieuw een stevige uitdaging”, vertelt<br />

Jens Van De Putte.<br />

PIONIERSWERK<br />

“Renotec begint waar een andere aannemer<br />

stopt”, stelt Jo Vandenborne. “Dat is één van<br />

onze bedrijfsfilosofieën die we ook bij dit<br />

Efficiëntie is het sleutelwoord, ook omdat het project<br />

een heel korte doorlooptijd kent<br />

project opnieuw waarmaken. We waren een<br />

van de eersten om de spuitmethode te beheersen<br />

en hebben de techniek doorheen de<br />

jaren geperfectioneerd. Vandaag zijn we ook<br />

pionier op vlak van kathodische bescherming<br />

voor wat de toepassing in tunnels betreft. In<br />

de Brusselse tunnels passen we de techniek<br />

voor het eerst op grote schaal toe. Ook in<br />

dat opzicht vormt het project ongetwijfeld<br />

een meerwaarde voor ons palmares.”<br />

“Verder tonen we ook onze wendbaarheid<br />

aan. We hebben zeer snel moeten schakelen<br />

om de vooropgestelde timing te halen, mét<br />

succes: een pluim op de hoed van alle collega's<br />

die hieraan hebben meegewerkt. Uiteraard<br />

mag de dagelijkse inspanning van onze<br />

arbeiders zeker ook niet vergeten worden",<br />

besluit de technisch directeur. ■<br />

31


“RENOVATING IS LIKE<br />

GIVING A BRIGHT<br />

FUTURE TO A DREAM<br />

OF THE PAST”<br />

Group Renotec restaureert en renoveert gebouwen, monumenten,<br />

kunstwerken en ondergrondse leidingen. Dat doen we met<br />

ambachtelijke kennis en innovatieve technieken.<br />

Al onze medewerkers zijn gespecialiseerde vakmensen. Hun<br />

talent, veiligheid en welzijn zijn de bouwstenen van elk project.<br />

Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg. Hoe complex ze ook is.<br />

Altijd en overal kiezen we voor kwaliteit.<br />

Wij beginnen waar de traditionele aannemer stopt.<br />

www.renotec.be<br />

@renotec.be<br />

@renotec-nv<br />

@renotec.be


Een vaste waarde<br />

in metaalfabricage<br />

S M E E D W E R K<br />

S T A A L C O N S T R U C T I E S<br />

B R U G G E N<br />

H Y D R A U L I S C H E<br />

W E R K E N<br />

www.technometal.be


SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

Tekst | Philippe Selke Beeld | TMI<br />

Elegante bowstringbrug<br />

met complexe geometrie<br />

Voor de Waalse staalbouwer Techo Metal Industrie (TMI) was de realisatie van een bowstringbrug zeker<br />

geen primeur – zoals blijkt uit eerdere opdrachten voor Infrabel of de SPW – maar die van Colmar-Berg<br />

in het Groothertogdom Luxemburg vormde een extra uitdaging vanwege de bijzondere geometrie van<br />

de constructie. In het eerste weekend van februari werd ze met succes op haar plaats geschoven boven<br />

de bestaande spoorweg.<br />

De nieuwe stalen structuur van meer dan 660<br />

ton vervangt een brug in voorgespannen beton<br />

die in 1960 werd gebouwd, opdat de N7<br />

de onderliggende sporen ongehinderd kon<br />

kruisen. Ze was destijds een van de meest<br />

opmerkelijke kunstwerken van Luxemburg,<br />

maar door de complexe draagstructuur was<br />

het ook meteen een van de meest kwetsbare<br />

constructies van het volledige infrastructurele<br />

patrimonium.<br />

GROTE ARCHITECTURALE<br />

WAARDE<br />

Gezien de specifieke omgevingsomstandigheden<br />

werd een bowstringbrug technisch en<br />

esthetisch het meest geschikt geacht om de<br />

bestaande structuur te vervangen en tegelijkertijd<br />

voor een optimale integratie in de omgeving<br />

te zorgen. De algemene geometrie van<br />

het kunstwerk werd geoptimaliseerd om een<br />

elegant profiel te verkrijgen, dat wordt geaccentueerd<br />

door de finesse van de elementen<br />

waaruit het bestaat. De variabele sectie van<br />

de boog, de binnenwaartse inclinatie van de<br />

bogen en de dwarsdoorsnede van de laterale<br />

liggers geven het bouwwerk een dynamische<br />

uitstraling en een grote architecturale waarde.<br />

COMPLEXE GEOMETRIE<br />

Eric Deneil, Technical Sales Manager bij TMI:<br />

"De helling van de bogen voegt een zekere<br />

complexiteit toe aan de geometrie van de<br />

constructie, evenals het feit dat de vorm van<br />

de bogen niet constant is van de voet naar het<br />

midden, met staalplaten die niet vlak, maar<br />

licht gedraaid zijn. Om dat in het atelier te<br />

kunnen realiseren, moesten we de staalplaten<br />

inkorten tot ongeveer de helft van de lengte<br />

De helling van de bogen voegt een zekere<br />

complexiteit toe aan de geometrie van de<br />

constructie.<br />

van de brug. Vervolgens maakten we mallen<br />

waarop we het plaatwerk koud vervormden<br />

tot de juiste geometrie."<br />

Deze onconventionele geometrie had ook gevolgen<br />

voor de montage op de werf. In functie<br />

van de fabricage- en montagetoleranties en<br />

de bewegingen van de constructie in de loop<br />

der tijd – hetzij door het eigen gewicht, hetzij<br />

als gevolg van de belastingen van het verkeer<br />

– werkt de constructie als één geheel: het<br />

stalen brugdek stijgt en daalt, maar ook de<br />

bogen veranderen van hellingshoek. Daarom<br />

heeft TMI de bevestigingspunten van de hangers<br />

voorzien van kogelgewrichten.<br />

Gezien de configuratie van het kunstwerk en de beschikbare ruimte werd er geopteerd voor een hybrideinstallatiemethode<br />

: enerzijds met een rupskraan van 1100 ton, anderzijds met een systeem van zelfrijdende<br />

modulaire trailers (SPMT).<br />

IN ÉÉN WEEKEND GEPLAATST<br />

Eens de brug gefabriceerd was in Andenne,<br />

in verschillende delen die over de weg moesten<br />

worden vervoerd, werd in het atelier een<br />

blanco montage uitgevoerd voordat de elementen<br />

naar Colmar-Berg werden getransporteerd.<br />

Ter plaatse werd een tijdelijke<br />

structuur opgetrokken langs de sporen om<br />

34


SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

de in de werkplaats verkregen geometrie te<br />

reproduceren en over te gaan tot de las- en<br />

schilderwerkzaamheden.<br />

De spectaculairste operatie vond plaats tijdens<br />

een geplande onderbreking van het<br />

treinverkeer, vanaf zaterdag 4 februari om<br />

2 uur 's nachts tot zondag 5 februari om 22<br />

uur. Eric Deneil: "Gezien de configuratie van<br />

het kunstwerk en de beschikbare ruimte hebben<br />

we gekozen voor een hybride installatiemethode:<br />

enerzijds met een rupskraan van<br />

1100 ton (uit Zweden, er waren 86 opleggers<br />

nodig om hem te vervoeren!) en anderzijds<br />

met een systeem van zelfrijdende modulaire<br />

trailers (SPMT). Dit laatste bewoog zich uitkragend<br />

voort, waarna op een bepaald moment<br />

de kraan ingreep en de twee systemen<br />

steeds dichter bij elkaar kwamen om de definitieve<br />

positie te bereiken. Op dat moment<br />

bevonden de SPMT's zich ergens boven het<br />

landhoofd en op een kleine tijdelijke brug die<br />

door de firma SARENS was geïnstalleerd om<br />

de laatste meters te overbruggen. Alles verliep<br />

volgens plan en we mogen trots zijn op<br />

het geleverde werk. Ik wil van deze gelegenheid<br />

gebruikmaken om SARENS te bedanken<br />

voor de efficiëntie en het professionalisme."<br />

De spectaculairste operatie vond plaats tijdens een geplande onderbreking van het treinverkeer,<br />

vanaf zaterdag 4 februari om 2 uur 's nachts tot zondag 5 februari om 22 uur.<br />

'De algemene<br />

geometrie van het<br />

kunstwerk werd<br />

geoptimaliseerd om<br />

een elegant profiel te<br />

verkrijgen'<br />

TMI hoeft alleen nog maar de tijdelijke constructies<br />

te ontmantelen die tussen de bogen<br />

en het brugdek zijn aangebracht, vervolgens<br />

het schilderwerk bij te werken en vangrails en<br />

schermen aan te brengen op de delen boven<br />

het spoor. Contractpartner Galère Lux moet<br />

de RHD-coating op de trottoirs aanbrengen,<br />

evenals de waterdichting en de afwerking van<br />

het rijgedeelte voltooien. De brug zal in het<br />

voorjaar in gebruik kunnen worden genomen.<br />

Voor TMI is dit project in het Groothertogdom<br />

Luxemburg, waarvoor de studies eind<br />

2021 gestart waren en waarvan de productie<br />

over 2022 gespreid was, een zeer fraaie referentie,<br />

en dat voor een klant die zeer actief is in<br />

de renovatie van nationale infrastructuur . ■<br />

Wanneer de constructie op haar definitieve positie geschoven was, bevonden de SPMT's zich ergens boven het<br />

landhoofd en op een kleine tijdelijke brug die door de firma SARENS was geïnstalleerd om de laatste meters te<br />

overbruggen.<br />

35


SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Adfil<br />

Micro- en macrovezels voor vuurresistente<br />

en duurzaam gewapende betoninfrastructuur<br />

Met de macrovezels Durus ® Easy Shot en de microvezels Ignis ® beschikt Adfil over twee topproducten<br />

om beton respectievelijk te wapenen en passief brandwerend te maken. Beide producten worden<br />

wereldwijd toegepast in betoninfrastructuur en bewijzen ook in België hun grote meerwaarde. “Durus ®<br />

Easy Shot is de beste presterende spuitbetonvezel in de markt en zelfs een beperkte hoeveelheid Ignis<br />

zorgt voor een uniek vuurresistent effect”, vertelt Jeroen Smet, technical sales director bij het Oost-<br />

Vlaamse Adfil, ontwikkelaar en producent van hoog performante vezels voor de wapening van stortklaar<br />

beton, spuitbeton en prefab elementen.<br />

Beton is vandaag nog steeds het meest gebruikte bouwmateriaal in tunnels<br />

over de hele de wereld. Als gevolg van verschillende tunnelbranden<br />

in Europa en de toegenomen terrorismedreiging is de aandacht<br />

voor de prestaties van betonnen constructies, zowel boven als onder<br />

de grond, de voorbije jaren sterk toegenomen. Passieve brandbeveiliging<br />

die de integriteit van de constructie waarborgt, is dan ook cruciaal<br />

voor de veiligheid van iedereen. Jeroen Smet: “Onze Ignis ® microvezels<br />

zorgen ervoor dat het beton vuurresistent is, wat het explosiegevaar<br />

bij blootstelling aan extreme hoge temperaturen vermijdt. Wanneer<br />

beton in bijvoorbeeld een tunnel wordt blootgesteld aan zeer hoge<br />

temperaturen, dan zet het water in het beton heel snel uit. Als die uitzetting<br />

de treksterkte van het beton overschrijdt, leidt dit tot explosief<br />

en dus zeer gevaarlijke situaties voor bijvoorbeeld de brandweer.<br />

EFFICIËNT EN KOSTENBESPAREND<br />

Door de haarfijne Ignis ® microvezels toe te voegen in het beton wordt<br />

dus zelfs bij brand de betonconstructie gewaarborgd. Wim Ronsse,<br />

technical sales manager bij Adfil: “In het beton ontstaat een groot<br />

netwerk van heel fijne kanaaltjes waarlangs stoom kan ontsnappen en<br />

waardoor het beton dus veel minder opzwelt. Dit kan al bereikt worden<br />

met een dosering van amper 1 tot 2 kg microvezels per kuub beton.<br />

Bijzonder efficiënt en kostenbesparend dus. Bovendien worden de<br />

vezels tijdens de productie in de prefab betonnen elementen gestort.<br />

Om de bruggen te herstellen wordt het vezelversterkte beton gespoten tot de<br />

gewenste dikte.<br />

Een betonsegment met een dosering van amper 1 tot 2 kg microvezels per kuub<br />

beton.<br />

36


SPECIAL TUNNELING EN BRUGGENBOUW<br />

Het effect na een vuurproef op beton zonder Ignis ® microvezels.<br />

Het effect na een vuurproef op beton met Ignis ® microvezels.<br />

In tegenstelling tot bijvoorbeeld brandwerende panelen, die pas achteraf<br />

geplaatst worden. Wat tijdrovender en dus ook kostelijker is. De<br />

Ignis ® microvezels zijn vele malen goedkoper dan gelijk welke andere<br />

oplossing om vuurbestendigheid te creëren.”<br />

STRUCTURELE WAPENING<br />

De macrovezel Durus ® Easy Shot is op zijn beurt een meer dan gevestigde<br />

waarde als het gaat over het versterken van de betonstructuur.<br />

Durus ® Easy Shot wordt toegepast als structurele wapening in tunnels,<br />

(spoorweg)bruggen, taluds … Voor spuitbeton heeft deze polypropyleenvezel<br />

bewezen een hoge mate van energieabsorptie te bereiken<br />

bij lage vezeldoseringen. Jeroen Smet: “Durus ® Easy Shot is de beste<br />

presterende spuitbetonvezel in de markt. Door de toepassing van macrovezels<br />

in spuitbeton kan de stalen wapening geëlimineerd worden.<br />

Dat is niet alleen veel goedkoper wat materiaal en tijd betreft, maar<br />

ook nog eens duurzamer omdat de productie van staal nog steeds een<br />

zware ecologische voetafdruk heeft. Bovendien valt er zo ook heel wat<br />

transport weg.”<br />

'De Ignis ® microvezels zijn vele<br />

malen goedkoper dan gelijk<br />

welke andere oplossing om<br />

vuurbestendigheid te creëren'<br />

WERELDWIJD TOEGEPAST<br />

Met een dosering van slechts 4 kg/m 3 heeft de vezel zijn alternatieven<br />

voor energieabsorptie overtroffen door de kosten per Joule. Het is<br />

ook veiliger te gebruiken en te hanteren dan wapeningsstaal. Door de<br />

grotere vezellengte presteert Durus ® Easy Shot bovendien beter dan<br />

staalgewapend spuitbeton. Wim Ronsse: “De vezels worden wereldwijd<br />

toegepast, zoals recent nog in de Brennertunnel in Italië. Ook in<br />

tal van andere tunnels, onder andere in Oostenrijk, werden de Durus ®<br />

Easy Shot vezels toegepast in beton. Zowel voor nieuwbouw als renovatiewerken<br />

zijn de vezels bijzonder nuttig. Zo heeft Gent een aantal<br />

oude bakstenen bruggen waar dagelijks treinen over rijden. Dit leidt<br />

tot speling tussen de bakstenen en het risico van vallende bakstenen.<br />

Om de bruggen te herstellen wordt het vezelversterkte beton gespoten<br />

tot de gewenste dikte. Zodra die is bereikt, wordt het beton geëgaliseerd<br />

en uiteindelijk opnieuw afgewerkt met baksteen om weer een<br />

uniform uiterlijk te bekomen.” ■<br />

“Onze Ignis ® microvezels, hier toegepast in betonsegmenten in een tunnel, zorgen<br />

ervoor dat het beton vuurresistent is, wat het explosiegevaar bij blootstelling aan<br />

extreme hoge temperaturen vermijdt.<br />

37


SPECIAL TUNNELING & BRUGGEN<br />

Tekst & Beeld | UHasselt<br />

UHasselt test reststerkte van 32 meter lange<br />

betonnen brugliggers van Waals viaduct<br />

Aan het Applicatiecentrum Beton en Bouw van UHasselt zijn brugliggers van 32 m lang en 2 m hoog<br />

aangekomen voor stabiliteitsmetingen. De brugliggers dateren uit de jaren ’60 en maakten tot voor kort<br />

deel uit van een bestaand viaduct in Wallonië. “Op vraag van de Waalse overheid gaan we op deze<br />

brugliggers metingen uitvoeren tot meer dan 300 ton druk, om zo de restcapaciteit van de bruggen in<br />

kaart te brengen. Dit moet een beeld geven over de toestand van het patrimonium van viaducten in<br />

Wallonië”, zegt UHasselt-prof. dr. ir. Hervé Degée.<br />

Aan het Applicatiecentrum Beton en Bouw van UHasselt zijn brugliggers van 32 m lang en 2 m hoog aangekomen voor stabiliteitsmetingen.<br />

38


SPECIAL TUNNELING & BRUGGEN<br />

Net als heel wat huidige viaducten op Waalse wegen dateren deze brugonderdelen van einde jaar ’60, begin jaren ’70.<br />

De brugliggers aangekomen aan het ACB² zijn onderdelen van het viaduct<br />

van Huccorgne (E42 tussen Luik en Namen). Net als heel wat huidige<br />

viaducten op Waalse wegen dateren deze brugonderdelen van einde<br />

jaar ’60, begin jaren ’70. De Waalse overheid (SPW) wil nu in kaart<br />

laten brengen in welke toestand hun viaducten nog zijn. Ze schakelden<br />

hiervoor de hulp in van Universiteit Hasselt, ULiége, ULB en SECO.<br />

DRUK UITOEFENEN TOT 300 TON<br />

“In ons Applicatiecentrum Beton en Bouw zullen we in maart op deze<br />

3 betonnen brugliggers dwarskrachtproeven uitvoeren waarbij we van<br />

bovenaf met vijzels een kracht zullen uitoefenen tot meer dan 300 ton.<br />

Op de betonnen brugliggers voorzien we heel veel verschillende sensoren,<br />

om exact de scheurvorming in de balken te kunnen meten”, zegt<br />

prof. Hervé Degée. De onderzoekers zullen de drie brugliggers telkens<br />

op een andere plaats onder druk zetten om zo te breken: op 6 m, 9 m<br />

en 12 m van het steunpunt.<br />

Door deze brugliggers op 3 verschillende plekken te breken, kunnen<br />

de onderzoekers de restcapaciteit van de elementen in kaart brengen,<br />

rekening houdend met eventuele scheurvorming of degradatie die<br />

doorheen de jaren zijn opgetreden. Op basis van de meetresultaten<br />

aan UHasselt, zullen ULiège en ULB rekennota’s en virtuele modellen<br />

opstellen en verfijnen, om te bepalen wat de reststerkte is van andere<br />

brugliggers binnen het patrimonium van de Waalse overheid. ❯<br />

De brugliggers dateren uit de jaren ’60 en maakten tot voor kort deel uit van een<br />

bestaand viaduct in Wallonië.<br />

39


TIJDELIJKE<br />

BRUGGEN<br />

LEADING<br />

THE FUTURE OF<br />

BRIDGING<br />

tel +31 (0)736408770 sales@retrobridge.com www.retrobridge.nl<br />

Naamloos-4 1 08-03-2021 15:20<br />

Jan de Malschelaan 9 - B-9140 Temse<br />

Tel. +32-3-771.38.81 |info@LBV.be | www.LBV.be<br />

MATERIEEL VOOR BOUW EN INDUSTRIE


SPECIAL TUNNELING & BRUGGEN<br />

ZWAARDER VERVOER<br />

Met deze modellen zullen de onderzoekers dus richtlijnen aanleveren<br />

aan de Waalse overheid voor de verdere stappen die best ondernomen<br />

moeten worden voor de andere viaducten die op gelijkaardige<br />

manier zijn opgebouwd. “De huidige viaducten zijn gebouwd met<br />

een levensduur van 100 jaar. Maar natuurlijk kan je het wegverkeer<br />

van de jaren ’70 niet meer vergelijken met het verkeer van nu”, zegt<br />

dr. Ing. Rik Steensels (UHasselt). “Het is daarom belangrijk om goed<br />

in kaart te krijgen welke impact het steeds grotere aantal wagens<br />

en zwaar vervoer heeft gehad op deze wegen. Met dit onderzoek<br />

kunnen we de overheid dus adviseren of soortgelijke brugliggers van<br />

bestaande viaducten nog voldoen aan de vereisten of al dan niet gerepareerd<br />

of vervangen moeten worden.”<br />

Dit onderzoeksproject met een totaalbudget van zo'n 200.000 euro,<br />

werd gefinancierd door de Waalse overheid (SPW). Universiteit<br />

Hasselt is partner in het onderzoeksproject, samen met Université<br />

de Liège, Université Libre de Bruxelles en SECO Belgium. ■<br />

'In ons Applicatiecentrum Beton<br />

en Bouw zullen we in maart op<br />

deze 3 betonnen brugliggers<br />

dwarskrachtproeven uitvoeren<br />

waarbij we van bovenaf met vijzels<br />

een kracht zullen uitoefenen tot<br />

meer dan 300 ton'<br />

De Waalse overheid (SPW) wil in kaart laten brengen in welke toestand hun viaducten nog zijn.<br />

41


Tekst | Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer Beeld |Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer<br />

Elke dag gemiddeld 61.000<br />

fietsers langs nieuwe fietstellers<br />

Om fietsen beter in kaart te brengen, installeerde het Agentschap <strong>Weg</strong>en en Verkeer (AWV) op vraag<br />

van Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters vorig jaar extra fietstellers langs<br />

fietspaden op en naast de gewestwegen. Vorig jaar kwamen er 60 nieuwe locaties bij bovenop de 15<br />

bestaande, goed voor een investering van 1 miljoen euro. Fietsers tellen levert waardevolle informatie op<br />

en moedigt fietsen aan.<br />

TELLEN OM IMPACT INVESTERINGEN TE METEN<br />

“Per dag telden onze fietstelpalen in 2022 gemiddeld 60.595 fietsers. Met<br />

de fietstelpalen willen we het gebruik van onze fietspaden langs gewestwegen<br />

in kaart brengen. Zo meten we de impact van onze fietsinveste-<br />

ringen. Daarnaast willen we met de tellers het fietsen zelf aanmoedigen,”<br />

duidt minister Peeters. “Vorig jaar klokten we af op 12.459.180 fietsers.<br />

Een mooi resultaat, zeker als we weten dat heel wat telpalen pas enkele<br />

maanden actief zijn. Dit jaar zal dat cijfer dus nog een stuk hoger liggen.” ❯<br />

42


'Fietstelpalen hebben ook een positief<br />

effect op fietsers en anders passanten'<br />

Totaal aantal geteld fietsers per tellocatie in 2022.<br />

43


Totaal aantal getelde fietsers in 2022.<br />

De provincie Vlaams-Brabant scoort het hoogst met een gemiddelde<br />

van 16.910 fietsers per dag. De telpaal aan het Artoisplein in Leuven<br />

was de drukste fietstelpaal met gemiddeld 4.434 fietsers per dag. Dat<br />

de ene provincie meer fietsers telt dan de andere, zegt niet per se iets<br />

over de ‘fietspopulariteit’ van die provincie. De tellers zijn een steekproef<br />

van het totale fietsverkeer in een provincie. Bovendien hebben<br />

sommige tellers één lus, terwijl andere één voor elke rijrichting.<br />

FIETSDATA OPEN VOOR DERDE PARTIJEN<br />

De tellers zijn op strategische locaties geplaatst in overleg met de provincies.<br />

Ze staan vaak aan knooppunten zoals bruggen voor fietsers<br />

over water of spoorwegen, of aan drukke fietsroutes. Alle data zijn<br />

ook open voor gebruik door derde partijen.<br />

"Fietstelpalen hebben ook een positief effect op fietsers en anders passanten.<br />

De tikkende teller op het display ‘viert’ elke nieuwe fietser die<br />

voorbij komt. Het geeft ook het signaal aan de omgeving dat fietsen<br />

een bewuste en slimme mobiliteitskeuze is," vult de minister aan.<br />

De data van de 75 tellocaties worden de komende maanden verder<br />

geanalyseerd. Hoe langer geteld wordt, hoe beter evoluties in kaart<br />

gebracht worden en hoe relevanter de resultaten. ■<br />

'Vorig jaar klokten we af<br />

op 12.459.180 fietsers'<br />

Gemiddeld aantal getelde fietsers in 2022.<br />

44


Geothermie - Waterwinningen<br />

03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


Tekst en beeld | Topcon Positioning<br />

Een efficiënte en veilige<br />

bestratingstoekomst<br />

Vrijdag 27 januari verwelkomde Topcon tal van klanten en stakeholders uit de wegenbouwsector<br />

tijdens het Paving² The Future event in Londerzeel. De specialist in geopositionering & machinesturing<br />

wil nu ook mee het verschil maken in de wegenbouw: voor de aannemer, de opdrachtgevers én de<br />

eindgebruiker. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat efficiëntie, gebruiksgemak en veiligheid het leven van<br />

elkeen kan vereenvoudigen, niet enkel op de werf maar ook naar real-time opvolging en rapportering<br />

van projecten toe.<br />

Topcon biedt oplossingen voor elke sector aan, zowel binnen wegenbouw,<br />

grondverzet, tuinaanleg, landmeetkunde en utiliteitsbouw. Vandaag<br />

brengt de speler van Japanse origine een aantal nieuwe oplossingen<br />

op de markt, met focus op bestratingstechnologie. Dit doen ze door<br />

hard- en software op een uitgekiende manier op elkaar af te stemmen<br />

zodat machines over ongeziene grenzen heen kunnen gaan. Zoals de<br />

racewagens ongeziene snelheden halen op de door Topcon mee heraangelegde<br />

Circuits van Zolder en Francorchamps.<br />

CEO Bruno Van Belle: “De bijdrage die wij met onze oplossingen<br />

kunnen leveren voor een efficiënte, veilige én duurzame bestratingstoekomst,<br />

is enorm. Het Topcon team staat dan ook te popelen<br />

om ons verhaal naar buiten te brengen. De laatste maanden lag de<br />

focus vooral op diepgaande interne trainingen. Want zij moeten in<br />

eerste lijn de oplossingen tot in detail kennen om onze klanten op<br />

elk moment te kunnen bijstaan. Maar nu mogen ze het gaspedaal<br />

volop induwen.”<br />

Vrijdag 27 januari verwelkomde Topcon tal van klanten en stakeholders uit de wegenbouwsector tijdens het Paving² The Future event te Londerzeel.<br />

46


'De bijdrage die wij met onze oplossingen<br />

kunnen leveren voor een efficiënte, veilige én<br />

duurzame bestratingstoekomst, is enorm'<br />

Met mmGPS, links op de foto, kan de machinist als het ware tot op de millimeter precies de hoogte en positie voor de asfaltering bepalen.<br />

ONGEZIENE PRECISIE VAN A TOT Z<br />

Topcon zet volop in op efficiëntie, gebruiksgemak en veiligheid, dit voor<br />

elkeen in de flow. Elke oplossing biedt hiertoe zijn specifieke meerwaarde<br />

en kan op om het even welk machinemerk geïnstalleerd worden.<br />

MMGPS<br />

Met mmGPS kan de machinist als het ware tot op de millimeter precies<br />

de hoogte en positie voor de asfaltering bepalen. In automaat modus,<br />

stelt de Paver zichzelf bij om de steeds de juiste dikte aan te leggen.<br />

Deze unieke en gepatenteerde technologie is een game changer als het<br />

aankomt op efficiëntie.<br />

SMOOTHRIDE<br />

Goed begonnen is half gewonnen. Voor aanvang van de werken kan de<br />

aannemer zelf de weg scannen met een Topcon RD-M1 scanner. Deze<br />

monteert hij achteraan op zijn wagen waarna hij de te scannen route<br />

zelf afrijdt. Deze data wordt in een 3D model gegoten dat in de machine<br />

ingegeven wordt. Landmeters/aannemers hoeven dus niet meer<br />

op de weg rond te lopen en werken in een veiligere omgeving, vanuit<br />

de wagen. Bovendien hoeven geen wegen afgezet te worden om te gaan<br />

meten. De data kan hij op kantoor snel inlezen. Deze methodiek kent<br />

ongeziene prestaties en wordt stilaan een standaard voor het meten<br />

van de bestaande weg. ❯<br />

Topcon wil nu ook mee het verschil maken in de wegenbouw: voor de aannemer,<br />

de opdrachtgevers én de eindgebruiker.<br />

47


VERHUUR VERHUUR EN EN VERKOOP EN VERKOOP VAN VAN VAN RIJPLATEN RIJPLATEN SCHOTTEN<br />

SCHOTTEN<br />

Stalen Stalen Stalen rijplaten rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 5.000x1.500x10 of 15mm<br />

of 15mm<br />

of 15mm<br />

Kunststof Kunststof rijplaten rijplaten Diverse Diverse Diverse afmetingen afmetingen en uitvoeringen<br />

en en uitvoeringen<br />

Dragline Dragline schotten schotten Lengtes Lengtes Lengtes van van 5.000 van 5.000 tot 5.000 7.000mm tot 7.000mm tot 7.000mm Diktes Diktes van Diktes van 70 tot van 70 200mm<br />

tot 70 200mm<br />

tot 200mm<br />

Schrijnwerkerslaan Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone 5 - 5 - Industriezone De Zaat De - Zaat 9140 De - Zaat 9140 Temse - 9140 Temse - Tel. Temse - 03/710 Tel. - 03/710 Tel. 50 03/710 00 50 - info@stalenrijplaten.be 00 50 - 00 - info@stalenrijplaten.be - www.stalenrijplaten.be<br />

- - www.stalenrijplaten.be<br />

WE MAKEN ER EEN SPORT VAN<br />

Vorm geven aan een duurzame omgeving voor iedereen.<br />

Bel uw persoonlijke adviseur<br />

Tel: +32(0)11 98 83 90<br />

BUILDING A<br />

SOLID FUTURE<br />

BOSCHBETON.BE


PAVELINK<br />

Met deze toepassing in de cloud optimaliseert de aannemer het volledige<br />

asfalteringsproces om gegevens uit te wisselen, logistiek te plannen<br />

en de kwaliteit te garanderen. “De aannemer krijgt een duidelijk<br />

inzicht in digitale weegbonnen, aankomsttijden en geniet te allen tijde<br />

van real-time informatie. Door deze inzichten weet de aannemer continu<br />

de beste keuzes te maken wat efficiëntie ten goede komt.” zo<br />

Sjoerd Stoové, Teamleider Professional Service EMEA.<br />

GOEDGEKEURD DOOR ERVARINGSDESKUNDIGEN<br />

Koen Didden van Topoff, gespecialiseerd in verhardingen voor infrastuctuurwerken,<br />

bevestigt het heel hoge rendement van de Topcon<br />

3D systemen zoals LPS, Dual mmGPS en Smoothride in pavingprojecten.<br />

“Bepaalde projecten moeten echt binnen de timing blijven,<br />

bijvoorbeeld Brussels Airport. Dankzij ondersteunende oplossingen<br />

van Topcon kunnen we onze gemaakte afspraken met opdrachtgevers<br />

aanhouden.”<br />

Topcon zet volop in op efficiëntie, gebruiksgemak en veiligheid,<br />

dit voor elkeen in de flow.<br />

THERMAL MAPPER EN INTELLIGENT COMPACTION<br />

Temperatuursegregatie is de voorbode van toekomstige problemen<br />

aan wegen. Thermal Mapper en Intelligent Compaction maken het<br />

daarom mogelijk om de kwaliteit van het asfalt (temperatuur/verdichting)<br />

continu te monitoren op het scherm in de machine en in de app<br />

en dit voor meerdere walsen tegelijkertijd. Bovendien komt alles samen<br />

in een overzichtelijk Dashboard.<br />

'De aannemer krijgt een duidelijk<br />

inzicht in digitale weegbonnen,<br />

aankomsttijden en geniet te allen<br />

tijde van real-time informatie'<br />

Het Onderzoekscentrum voor de <strong>Weg</strong>enbouw bevestigt dan weer de<br />

meerwaarde van het voorschrijven van 3D frezen in bestekken. Topcon<br />

helpt overheden om grip te krijgen op kwaliteit en de beschikbare<br />

middelen zo goed mogelijk te investeren. Ben Duerinckx, Test Sector<br />

Coördinator: “We werken met proefvakken om nieuwe systemen te<br />

implementeren. Zo deden we de oefening om van een golvende weg<br />

een vlakkere weg te maken op basis van 3D-sturing. Hieruit bleek dat<br />

frezen met total station in combinatie met RD-MC en GPS-sturing een<br />

verschil maakten in efficiëntie en resultaat. Ironisch genoeg moeten we<br />

er soms op letten dat de wegen niet te goed worden aangelegd zodat<br />

het geen racecircuit wordt.” ■<br />

Topcon biedt oplossingen voor elke sector aan, zowel binnen wegenbouw, grondverzet, tuinaanleg, landmeetkunde en utiliteitsbouw.<br />

49


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | VK architects+engineers<br />

Gerenommeerd multidisciplinair<br />

ontwerpbureau trekt resoluut<br />

kaart van Information Engineering<br />

Via Information Engineering wil Infranea – de infrastructuur divisie<br />

van VK architects+engineers - inspelen op de vraag van de klant om<br />

de informatie van grote, complexe infrastructurele werken in kaart<br />

te brengen en te beheren. Het resultaat: een grote meerwaarde<br />

voor de klant op het vlak van traceability, efficiëntie, levensduur<br />

en faalkosten voor de volledige levenscyclus van de infrastructuur.<br />

“Voor onze klanten creëren en managen wij de informatieprocessen<br />

voor infrastructurele werken , van begin tot einde”, aldus Bruno De<br />

Saegher, algemeen directeur van Infranea.<br />

Met meer dan 70 jaar ervaring in healthcare,<br />

industry, buildings & infrastructure haalde VK<br />

architects+engineers in 2<strong>01</strong>9 een stevige portie<br />

digitale expertise in huis met de overname<br />

van Infranea, de leidende speler in digitaliseringsprocessen<br />

voor de infrasector. In een snel<br />

veranderende wereld zijn data en informatie<br />

steeds belangrijker. Dat is niet anders in de<br />

infrasector. Tijdens de lange doorlooptijd van<br />

projecten treden veel wijzigingen op. Door<br />

middel van Information Engineering brengt Infranea<br />

deze wijzigingen in kaart, van het begin<br />

tot op het einde. Dat leidt naar een schat van<br />

informatie bij de oplevering van het project.<br />

Bruno De Saegher: “Klanten verwachten<br />

dat een project gewapend is tegen verandering,<br />

met andere woorden robuust is. De<br />

totale uitvoering van een infraproject kan<br />

15 jaar of zelfs langer duren. De traceability<br />

van de veranderingen is cruciaal. Bijkomend<br />

draagt information engineering bij<br />

tot het dalen van de faalkosten. Bijkomend<br />

wordt het ontwerpproces en de informatieverwerking<br />

korter en efficiënter. Kort<br />

samengevat: robuustheid, traceability, een<br />

beperking van de faalkosten, een verhoging<br />

van efficiëntie, zijn de vier voordelen van<br />

information engineering.<br />

FULL LIFECYCLE PARTNER<br />

Samen met haar klanten wil Infranea de verbintenis<br />

aangaan om vóór, tijdens en na de<br />

bouwfase betrokken te zijn. Door het informatiebeheer<br />

van a tot z of per fase naar zich<br />

toe te trekken worden ze een full lifecycle<br />

partner voor de klant. De grote kennis van<br />

enerzijds infrastructurele werken en anderzijds<br />

digitalisering en processen is gebundeld.<br />

Jaap de Boer, operationeel directeur bij Infranea:<br />

“We positioneren ons als Information<br />

Engineers voor complexe, grote infrastructurele<br />

projecten. Concreet betekent dit dat we<br />

onze klanten ondersteunen met het omzetten<br />

van projectdata naar informatie die bruikbaar<br />

is om de juiste beslissing op het juiste moment<br />

te nemen, bijvoorbeeld op het vlak van onderhoud<br />

en/of renovatie. Naast ontwerpen<br />

en genereren van informatie focussen we ons<br />

ook op het managen ervan. En dat voor de<br />

volledige levenscyclus.”<br />

Via Information Engineering wil Infranea – de infrastructuur divisie van VK architects+engineers - inspelen op<br />

de vraag van de klant om de informatie van grote, complexe infrastructurele werken in kaart te brengen en te<br />

beheren.<br />

Dat de infrawereld de voorbije decennia een<br />

metamorfose onderging, is een understatement.<br />

Bruno De Saegher: “Van het verbinden<br />

van twee plaatsen met elkaar door middel van<br />

bijvoorbeeld een weg, zijn we geëvolueerd<br />

naar een dataomgeving. Op deze ‘weg’, verwerken<br />

en creëren gebruikers, beheerders en<br />

infrastructuur zelf data. We meten, observeren,<br />

informeren. Die data en informatie beheren<br />

is vandaag de uitdaging voor vele klanten.”<br />

Problemen op voorhand detecteren<br />

50


Door het informatiebeheer van a tot z of per fase naar zich toe te trekken wordt<br />

Infranea een full lifecycle partner voor de klant.<br />

Mooie voorbeelden van Information Engineering zijn het tunnelproject A16 in<br />

Rotterdam of de draaibrug bij Sluiskil (foto).<br />

Recent hielp Infranea het Vlaams Instituut<br />

voor Mobiliteit met het onderzoek naar<br />

omgevingsinvloeden op het gedrag van weggebruikers.<br />

Jaap de Boer: “Zo werd via simulaties<br />

het effect van de slagschaduw van<br />

windturbines op weggebruikers getest. Andere<br />

voorbeelden van Information Engineering<br />

zijn het tunnelproject A16 in Rotterdam<br />

of de draaibrug bij Sluiskil. Van beiden<br />

is een digitale tweeling gemaakt. Door Virtual<br />

Reality te combineren met de werkelijke<br />

besturingssoftware van de installatie,<br />

kon de klant virtuele testen uitvoeren, het<br />

project valideren met stakeholders en de<br />

digitale omgeving gebruiken voor opleidingen,<br />

trainingen en oefeningen. Bijkomend<br />

draagt information engineering ook bij tot<br />

efficiënt asset management. Door digitale<br />

tweelingen te koppelen aan sensoren kunnen<br />

we verwachtingspatronen analyseren<br />

en simuleren.”<br />

Dat Infranea volop de kaart van Information<br />

Engineering trekt, is niet geheel verrassend.<br />

Zoals eerder aangehaald is alle knowhow en<br />

ervaring aanwezig. “Doordat wij de verschillende<br />

competenties combineren– digitalisering,<br />

processen en infrastructuur – vindt de<br />

klant bij ons nu eindelijk een oplossing. We<br />

helpen om faalkosten te beperken, traceability<br />

te verhogen en zo hun project robuust te maken<br />

in de tijd. Met deze niche dienst zet VK<br />

architects+engineers met haar dochter Infranea<br />

haar ambities als full lifecycle partner extra<br />

kracht bij”, besluit Bruno De Saegher. ■<br />

'Robuustheid,<br />

traceability,<br />

faalkosten beperken<br />

en efficiëntie zijn kort<br />

samengevat de grote<br />

meerwaarde voor<br />

de klant'<br />

Algemeen directeur Bruno De Saegher en operationeel directeur Jaap de Boer van Infranea.<br />

51


KLOSTERNEUBURG EN KORNEUBURG DONAUDUIKERBUNDELS<br />

Tekst | AGRU Beeld | AGRU / EVN<br />

Donauduikerbundels voor drinkwater,<br />

warmte, internet, elektriciteit en gas<br />

Klosterneuburg en Korneuburg zijn twee Neder-Oostenrijkse gemeenten die recht tegenover elkaar<br />

liggen aan de oevers van de Donau. Door middel van een microtunnel onder de rivierbedding werden<br />

de bevoorradingssystemen van de twee gemeenten met elkaar verbonden. EVN heeft ongeveer 10<br />

miljoen euro geïnvesteerd in de ondertunneling van de Donau en de aanleg van de leidingen voor<br />

drinkwater, natuurlijke warmte, internet, elektriciteit en gas. Dit moet de voorzieningszekerheid in de regio<br />

verbeteren en de uitbreiding van de duurzame energievoorziening verder bevorderen.<br />

Om de gas-, water- en stadsverwarmingsleidingen<br />

van de twee gemeenten met elkaar te<br />

verbinden, heeft EVN een 460 m lange microtunnel<br />

met een doorsnede van twee meter<br />

onder de Donau laten bouwen. De tunnel,<br />

die door middel van buizenvijzelen werd gebouwd,<br />

bevat de stalen hogedruk aardgastak<br />

Korneuburg-Klosterneuburg en twee AGRU-<br />

LINE drinkwaterleidingen van de hoogwaardige<br />

kunststof PE 100-RC in de afmetingen<br />

da 560 mm SDR 11 voor een bedrijfsdruk<br />

van maximaal 16 bar. AGRU Kunststofftechnik<br />

GmbH leverde in totaal meer dan 1.000<br />

m PE 100-RC buizen inclusief fittingen. Uit<br />

voorzorg werden in de Donau-tunnel ook<br />

twee leidingen voor stadsverwarming en een<br />

reserve hogedrukgasleiding van staal alsmede<br />

16 kabelbeschermingsbuizen van kunststof<br />

voor elektriciteit en optische vezels geïnstalleerd.<br />

AGRU Kunststofftechnik GmbH leverde<br />

in totaal 2.880 m PE 100-RC-buis en<br />

hulpstukken in da 160 mm SDR 21 voor de<br />

kabelbeschermingsbuizen.<br />

SLEUFLOZE PIJPLEIDINGBOUW<br />

VOOR INFRASTRUCTUUR<br />

De 460 m lange Donau-doorlaat begint aan<br />

de kant van Klosterneuburg aan de noordelijke<br />

rand van de Rollfährensiedlung en eindigt<br />

aan de kant van Korneuburg in Tuttendörfl.<br />

Het werd geboord volgens de pijpdoorpersmethode<br />

met een boorkop van 40 ton en bekleed<br />

met betonnen buizen. De tunnelroute<br />

is niet recht, maar loopt in een straal van<br />

1.600 meter. Deze "banaanvorm" resulteert<br />

in verschillende bedekkingshoogten tot aan<br />

de Donaubedding van ca. 5 m in de oeverzone<br />

en max. 11 m in het midden van de Donau.<br />

Dankzij de sleufloze bouwmethode kon de<br />

Donau veilig worden overgestoken en kon de<br />

betonnen buis met een binnendiameter van 2<br />

m efficiënt worden gelegd. De leidingen voor<br />

drinkwater, natuurlijke warmte en internet<br />

werden gelast, op een sledeconstructie in positie<br />

gebracht en via een railsysteem in de tunnelbuis<br />

getrokken. AGRU leverde 18 m extra<br />

lange PE 100-RC-buisstaven in da 560 mm,<br />

waardoor de laswerkzaamheden aanzienlijk<br />

werden verminderd. In de verbindingszones<br />

werden mechanisch vervaardigde verwarmingsspoelhulzen<br />

gebruikt.<br />

De AGRULINE-buizen van PE 100-RC in de afmetingen da 560 mm zorgen voor de drinkwatervoorziening op beide oevers van de Donau. (foto: AGRU)<br />

52


KLOSTERNEUBURG EN KORNEUBURG DONAUDUIKERBUNDELS<br />

De voorgelaste buizen werden op een railsysteem in de duiker getrokken.<br />

De wagen, gemaakt van staal en hout, maakte het mogelijk de pijpleidingen naar<br />

binnen te trekken.<br />

Vervolgens werd de tunnel aan beide uiteinden<br />

afgesloten, met water gevuld en de leidingen<br />

op eventuele gebreken gecontroleerd.<br />

"Nadat de inspectie positief was afgerond,<br />

werd de tunnel gevuld met een betonsuspensie<br />

en permanent en onderhoudsvrij afgesloten",<br />

legt EVN-bedrijfswoordvoerder Stefan<br />

Zach uit.<br />

STADSVERWARMING EN<br />

DRINKWATERNETWERK<br />

Aan de kant van Korneuburg werden pijpleidingen<br />

aangelegd vanaf het terrein van de<br />

EVN-centrale en van een puttenveld tot vlak<br />

voor de oever van de Donau, en werden de<br />

nodige tunnelwerkzaamheden uitgevoerd onder<br />

de spoorlijn en de A22. De thermische<br />

centrale van Korneuburg werd in 2<strong>01</strong>5 aangevuld<br />

met een EVN-verwarmingscentrale op<br />

biomassa. Het zet bosspaanders uit de regio<br />

om in duurzaam geproduceerde en milieuvriendelijke<br />

warmte. Dit is ook een reden<br />

voor de aanleg van de aanvoertunnel. EVNwoordvoerder<br />

Stefan Zach: "De biomassacentrales<br />

aan beide zijden van de Donau<br />

kunnen te allen tijde voor de andere centrale<br />

invallen in geval van een storing of revisie.<br />

Aangezien we aan beide zijden van de Donau<br />

ook grote putten en bronnen hebben, maakt<br />

de tunnel het mogelijk de drinkwaterreserves<br />

met elkaar te verbinden. Dit kan van essentieel<br />

belang zijn in geval van een storing in het<br />

puttenveld. Vooral in moeilijke tijden als deze<br />

blijkt hoe belangrijk regionale voorzieningszekerheid<br />

is." ■<br />

'Aangezien we aan beide zijden van<br />

de Donau ook grote putten en bronnen<br />

hebben, maakt de tunnel het mogelijk de<br />

drinkwaterreserves met elkaar te verbinden'<br />

EVN heeft ongeveer 10 miljoen euro geïnvesteerd in de ondertunneling van de Donau en de aanleg van de<br />

pijpleidingen voor drinkwater, natuurlijke warmte, internet, elektriciteit en gas. (foto: EVN)<br />

53


00023962002_Stelcon.indd 1 14-<strong>01</strong>-21 14:46<br />

<strong>Grond</strong>stoffen<br />

met aluminium laadbakken<br />

Zware materialen<br />

met stalen laadbakken<br />

Verontreinigde grond<br />

met afgezeilde laadbakken<br />

Asfalt<br />

met geïsoleerde laadbakken<br />

Slib<br />

met afgedichte laadbakken<br />

Ruw terrein transport<br />

met 4x4 trekkers


Webeco. High quality concrete products.<br />

concrete<br />

water products<br />

concrete<br />

electric products<br />

concrete<br />

structural products<br />

Buizen, inspectieputten,<br />

infiltratiekolken,<br />

kokerelementen,<br />

lijnafwatering, WB-modules,<br />

maatwerk, kopmuren,<br />

uitstroomconstructies, ...<br />

Standaard cabines,<br />

maat-cabines,<br />

transformatorbakken,<br />

trekputten, kabelgoten,<br />

sokkels, ...<br />

tunnelelementen,<br />

anti-slipplaten,<br />

koppelkeerwanden,<br />

beton-meubilair, ...<br />

Lichtenberglaan 2090, 3800 Sint-Truiden | T: +32 (0)11 76 57 19 | info@webeco.be | webeco.be


TERNEUZEN SLUIS<br />

Er wordt nog volop gewerkt rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen.<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld |Sassenvaart/RWS<br />

Van civiel werk naar mechanica<br />

Bouw Nieuwe Sluis<br />

Terneuzen gaat nieuwe fase in<br />

De oplevering van de Nieuwe Sluis Terneuzen komt dichterbij. Tot het zover is, staat er nog een aantal<br />

belangrijke momenten en tevens uitdagingen op de agenda. Met omgevingsmanager Harm Verbeek<br />

blikken we terug op afgelopen jaar én kijken we naar de komende periode waarin volgens Verbeek “de<br />

Nieuwe Sluis steeds meer op een sluis begint te lijken”.<br />

“We bevinden ons nu in een fase van het project<br />

waarin we over een kanteling heen zijn”,<br />

vertelt Harm Verbeek. “Waren we afgelopen<br />

jaren vooral met de civiele werken bezig, ofwel<br />

beton, komt nu de mechanica om de hoek kijken.<br />

Denk hierbij aan de deuren en bruggen die<br />

geplaatst zijn inclusief alle techniek die daarbij<br />

komt kijken.” Als omgevingsmanager houdt<br />

Harm Verbeek zich bezig met de signalen van<br />

de buitenwereld. Hij heeft zijn voelsprieten uitstaan<br />

bij onder meer de bewoners van Terneuzen,<br />

de gemeente, de bedrijven in de haven en<br />

de scheepvaart in het sluizencomplex.<br />

INDRUKWEKKENDE<br />

AFMETINGEN<br />

Als we hem vragen naar belangrijke ijkpunten<br />

van 2022, dan heeft de oplevering van<br />

de grote betonwerken van het binnen- en<br />

buitenhoofd van de Nieuwe Sluis grote indruk<br />

op hem gemaakt: “Het project in zijn<br />

geheel is bijzonder vanwege de omvang en<br />

het feit dat het aan de rand van Terneuzen<br />

plaatsvindt. Zo waren de bouwkuipen voor<br />

het binnen- en buitenhoofd 130 m breed,<br />

80 m lang en 25 m diep. Een andere mooie<br />

mijlpaal was de aankomst van de vier deuren<br />

en twee bruggen op de opslaglocatie in<br />

Westdorpe eind januari. De bruggen hebben<br />

een lengte van 86 m en zijn 17 m breed. Iedere<br />

brug heeft een gewicht van 1.540 ton.<br />

De sluisdeuren zijn ieder 62 m breed, 26 m<br />

hoog en 9 m diep en wegen ieder 2.000 ton.<br />

Dat is onder meer wat ik bedoel met “de<br />

Nieuwe Sluis gaat nu steeds meer op een<br />

sluis lijken. Daarnaast krijgt de Nieuwe Sluis<br />

meer vorm door de afronding van de dienstenhaven<br />

en het bijbehorende gebouw alsook<br />

de bouw van een bediengebouw naast<br />

de Nieuwe Sluis.”<br />

56


TERNEUZEN SLUIS<br />

WEGBAGGEREN WORDT<br />

FLINKE KLUS<br />

Het project is een aaneenschakeling van bijzondere<br />

mijlpalen en uitdagingen. Zo vonden<br />

begin dit jaar een reeks proefploffen met<br />

explosieven plaats ter voorbereiding op de<br />

sloop van de oostelijke kolkwand van de Middensluis<br />

dit voorjaar. Na de zomer worden de<br />

landtongen aan de noord- en zuidkant voor<br />

de ingang van de Nieuwe Sluis helemaal leeggehaald<br />

en weggebaggerd. Harm Verbeek:<br />

'Het project is een<br />

aaneenschakeling van<br />

bijzondere mijlpalen en<br />

uitdagingen'<br />

Installatie van de wielschuif.<br />

“Dit is een flinke klus vanwege wat we in de<br />

verschillende grondlagen kunnen tegenkomen.<br />

In de afgelopen jaren hebben we al veel<br />

onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit en<br />

eventuele oude funderingen of andere resten<br />

die we konden tegenkomen.” Bij het wegbaggeren<br />

van de landtongen komt een hoeveelheid<br />

grond van in totaal bijna 7 miljoen kuub<br />

vrij. Hiervan gaat 4 miljoen naar de Westerschelde<br />

waar het in vaktermen een ‘nuttige<br />

toepassing’ heeft in de zin dat het bijdraagt<br />

aan het beperken van het getij. De overige<br />

hoeveelheid zand wordt vervoerd naar Knokke<br />

waar het als vooroeversuppletie een waardevolle<br />

functie krijgt als kustverdediging.<br />

De Nieuwe Sluis Terneuzen krijgt steeds meer vorm.<br />

VEILIGHEID<br />

Gedurende de looptijd van het project is er<br />

veel aandacht voor veiligheid. Voorkomen is<br />

belangrijk en daarom worden er zogenaamde<br />

Safety Walks gehouden. Daarnaast wordt ieder<br />

incident geanalyseerd om een mogelijk<br />

volgende calamiteit te voorkomen. Een belangrijk<br />

verschil met voorgaande fasen, is dat<br />

er nu heel veel verschillende kleinere partijen<br />

aan het werk zijn op de locatie. Dat vraagt<br />

een behoorlijke focus op goede coördinatie<br />

en afstemming van alle werkzaamheden.<br />

Installatie van de deurkassen. (Beeld: Sassenvaart)<br />

VOLG DE BOUW<br />

Behalve genoemde werkzaamheden zijn er<br />

nog tal van stappen die genomen worden tot<br />

de uiteindelijke oplevering van de Nieuwe<br />

Sluis. Tot die tijd is de bouw te volgen via de<br />

website www.nieuwesluisterneuzen.eu. ■<br />

57


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock en POM West-Vlaanderen<br />

Omschakeling naar circulaire economie versnellen<br />

Op komst: kennis- en democentrum<br />

voor circulair beton<br />

POM West-Vlaanderen ontvouwde eind vorig jaar samen met KU Leuven, Buildwise en Groen Beton<br />

Vert vzw de bouwplannen voor een nieuw kennis- en democentrum rond circulair beton in Veurne.<br />

Hiermee willen de projectpartners van het Circular Concrete Center de uitdaging van de opkomende<br />

circulaire economie voor de bouwsector omvormen tot een opportuniteit.<br />

Bouwprofessionals uit heel het land kunnen in het Circular Concrete Center terecht voor alle informatie over beton met een lage milieu-impact.<br />

58


Van links naar rechts: Niels Hulsbosch (Buildwise), Jan Desmyter (Buildwise), Jean de Bethune (POM West-Vlaanderen), Pieter Rauwoens (KU Leuven), Willy Goossens<br />

(Groen Beton Vert), Pieter De Brabandere (Groen Beton Vert), Stefaan Verhamme (POM West-Vlaanderen), Peter Roose (Stad Veurne) en Zeger Sierens (KU Leuven).<br />

De grote productievolumes van beton hebben<br />

wereldwijd een aanzienlijke milieuimpact<br />

door de hoge CO 2<br />

-uitstoot bij de<br />

productie en het verbruik van natuurlijke<br />

grondstoffen. Dit kennis- en democentrum<br />

moet een omschakeling naar circulaire economie<br />

versnellen. Het centrum wil een ‘vergroening’<br />

van de productie en het gebruik<br />

van beton stimuleren.<br />

‘Om de West-Vlaamse bouwsector klaar te<br />

maken voor de toekomst, is het belangrijk dat<br />

de volledige bouwketen overtuigd wordt van de<br />

kwaliteiten van duurzame materialen’<br />

DEMONSTRATIERUIMTE<br />

VOOR INNOVATIES<br />

Bouwprofessionals uit heel het land kunnen<br />

in het Circular Concrete Center terecht voor<br />

alle informatie over beton met een lage milieu-impact.<br />

Zo krijgen aannemers en andere<br />

bouwprofessionals in de demonstratieruimte<br />

concreet voeling met verschillende mogelijkheden<br />

en technologieën rond circulair beton.<br />

LABO VOOR ONDERZOEK<br />

NAAR DOORLOOPTIJD<br />

Daarnaast komt er ook een labo voor de evaluatie<br />

en validatie van innovatieve, circulaire<br />

betonrecepturen. Doel is om de doorlooptijd<br />

van deze nieuwe circulaire betonrecepturen<br />

te versnellen en zo duurzaam beton versneld<br />

in gebruik te kunnen nemen.<br />

ADVIESLOKET VOOR<br />

BOUWSECTOR<br />

Het centrum herbergt ook een adviesloket<br />

waar betonproducenten, materiaalontwikkelaars,<br />

bouwheren, aannemers, architecten- en<br />

studiebureaus en andere bouwprofessionals terecht<br />

kunnen met vragen over bouwtoepassingen<br />

met circulair beton of de ontwikkeling van<br />

circulair beton. “Om de West-Vlaamse bouwsector<br />

klaar te maken voor de toekomst, is het<br />

belangrijk dat de volledige bouwketen overtuigd<br />

wordt van de kwaliteiten van duurzame materialen”,<br />

weet Jean de Bethune, voorzitter van<br />

POM West-Vlaanderen. “Dit centrum draagt<br />

daar aan bij, door de kwaliteit van circulair beton<br />

en de toepassingen ervan wetenschappelijk<br />

te onderbouwen. Tegelijk fungeert het als een<br />

loket voor bouwprofessionals met de meest<br />

uiteenlopende technische vragen over het gebruik<br />

en de kwaliteiten van circulair beton.”<br />

NAAST KENNISCENTRUM<br />

VOOR DUURZAAM WONEN,<br />

BOUWEN EN RENOVEREN<br />

De werkzaamheden starten in <strong>2023</strong>. Het Circular<br />

Concrete Center is gelegen naast Acasus,<br />

het provinciaal kenniscentrum voor duurzaam<br />

wonen, bouwen en renoveren, in de<br />

Pannestraat in Veurne. Het nieuwe kennis- en<br />

democentrum opent de deuren in 2024. ■<br />

59


SPECIAL GEOTEXTIEL<br />

Tekst | Buildwise / OVmonitoring / Digital Construction Beeld | Buildwise<br />

Monitoring ten dienste van nieuwe technieken<br />

Geogrids onder de loep<br />

in Oosterweelproject<br />

Geokunststoffen bewijzen zich als een economisch en efficiënt middel om grondophogingen te<br />

realiseren. Helaas is er nog onzekerheid over de ontwerpparameters, waardoor de oplossing vooralsnog<br />

weinig in België wordt toegepast. Uitzondering op deze regel vormen de Oosterweelwerken op<br />

Linkeroever. Toch wil bouwheer Lantis niets aan het toeval overlaten. Daarom vroeg die aan Buildwise<br />

om via monitoring de vervormingen in de geokunststoffen te toetsen aan de berekeningen van het<br />

studiebureau, en dit zowel op korte als lange termijn.<br />

Op Linkeroever is het sinds enige tijd een en<br />

al bedrijvigheid. Dit stadsdeel van Antwerpen<br />

vervult immers een schakelfunctie in de realisatie<br />

van de befaamde Oosterweelverbinding.<br />

Als partner van het consortium Rinkoniên<br />

bouwt Stadsbader er in de komende jaren<br />

meerdere nieuwe bruggen, tunnels en wegen.<br />

Hiertoe moeten eerst heel wat grondophogingen<br />

worden aangelegd, waarvan meerdere<br />

met geogrids zullen worden gewapend.<br />

“Dit is een logische keuze omdat dergelijke<br />

grondstructuren 30 tot 50 % goedkoper kunnen<br />

zijn dan andere, traditionele oplossingen<br />

met beton”, vertelt Nicolas Denies, adjunctlabohoofd<br />

bij Buildwise. “Bovendien ligt de<br />

ecologische voetafdruk veel lager omdat er<br />

geen beton of staal aan te pas komt, er geen<br />

grote kranen of machines nodig zijn … Toch<br />

wordt de techniek in ons land voorlopig weinig<br />

toegepast wegens het ontbreken van een<br />

duidelijk kader om dergelijke grondstructuren<br />

te dimensioneren. We moeten ons beroepen<br />

op normeringen of richtlijnen uit het<br />

buitenland die niet altijd neutraal en/of gelijklopend<br />

zijn, wat in moeilijke discussies tussen<br />

bouwheren, studiebureaus en aannemers resulteert.<br />

Bovendien is er wereldwijd weinig<br />

kennis over het gedrag van dergelijke wapeningen<br />

op lange termijn in reële gebruiksomstandigheden.<br />

Dit alles zet een grote rem op<br />

de doorbraak van de techniek, terwijl buitenlandse<br />

voorbeelden aantonen dat ze wel eens<br />

de norm zou kunnen worden.”<br />

INTERESSANT VOOR HELE<br />

BOUWSECTOR<br />

Lantis vond de voordelen interessant genoeg<br />

om de wapeningstechniek voor bepaalde<br />

grondophogingen in het bestek op te nemen.<br />

Stadsbader deed daar nog een schepje<br />

bovenop en tekende in met het voorstel om<br />

ook op andere werven van het dossier geokunststoffen<br />

te gebruiken. “Wij geloven sterk<br />

in de mogelijkheden en troeven van geogrids<br />

als wapening”, verduidelijkt Nathan Lauwers,<br />

werkvoorbereider gewapende grond<br />

bij Stadsbader. “Ook wij botsen echter vaak<br />

tegen de muur door het ontbreken van enig<br />

normeringskader. Omdat de bouwheer in dit<br />

dossier zelf vragende partij was, zagen we<br />

onze kans om deze techniek op grote schaal<br />

toe te passen. Extra stimulans was dat Lantis<br />

Buildwise de opdracht had gegeven om<br />

het gedrag van de geogrids op lange termijn<br />

in kaart te brengen. Een dergelijke monitoringcampagne<br />

is voor ons van onschatbare<br />

waarde om toekomstige ontwerpen van deze<br />

structuren te optimaliseren.”<br />

Bij de Oosterweelwerken op Linkeroever worden op meerdere werven gewapende<br />

grondophogingen met geogrids aangelegd.<br />

Nicolas Denies vervolgt: “Buildwise vond dit<br />

eveneens een enorm interessante opdracht,<br />

vooral omdat de hele bouwsector er zijn<br />

voordeel mee zal doen. We mogen de resultaten<br />

immers gebruiken in het federaal<br />

onderzoeksproject dat we sinds 2<strong>01</strong>8 samen<br />

met FOD Economie en NBN over dit onderwerp<br />

voeren.”<br />

60


SPECIAL GEOTEXTIEL<br />

UITDAGENDE TOEPASSING<br />

Logischerwijze werd voor de monitoringcampagne<br />

de meest spectaculaire werf gekozen:<br />

grondkering G03 Linkeroever - Zone Zwijndrecht<br />

(tussen de E17 en het waterzuiveringsstation<br />

van Aquafin). Nathan Lauwers: “Daar<br />

worden een aanloophelling en een landhoofd<br />

aangelegd naar het viaduct dat het verkeer op<br />

de E17 richting Antwerpen naar de nieuwe<br />

Scheldetunnel of de E34 zal leiden. De grondkering<br />

heeft dus een dubbele functie, wat op<br />

zich al een bijzonder interessant gegeven is.<br />

Bovendien betreft het een grondophoging van<br />

16 m: de hoogste in dit project. Ze bestaat uit<br />

29 lagen, gewapend met 18 geogrids. We kozen<br />

voor de oplossing van het Italiaanse Maccaferri<br />

die bestaat uit korven in staaldraad<br />

waarin zich met polyethyleen omwikkelde<br />

polyester geogrids bevinden.”<br />

Om kostenefficiënte redenen werd besloten<br />

om vijf geogrids te monitoren. Dit gebeurt<br />

met optische vezelkabels die op de geogrid<br />

zijn aangebracht. Nicolas Denies: “Dit was<br />

niet altijd gemakkelijk omdat we deze uiterst<br />

fijne en fragiele kabeltjes op de werf moesten<br />

installeren, soms in uitdagende weersomstandigheden.<br />

In deze case willen we trouwens<br />

de technische grenzen van dergelijke sensoren<br />

opzoeken. Daarom hebben we genoeg<br />

back-ups voorzien. In elke laag installeerden<br />

we zowel meerdere exemplaren als meerdere<br />

types van optische vezels. Hierdoor kunnen<br />

we deze producten benchmarken en op kwaliteit<br />

testen.” De verworven praktische kennis<br />

(zoals het meest geschikte sensortype,<br />

bevestigingswijze …) wordt bovendien meegenomen<br />

in het door VLAIO gesubsidieerde<br />

COOCK-project ‘Monitoring van structuren<br />

en systemen met optische vezel’ en kan op<br />

termijn leiden tot de ontwikkeling van robuuste,<br />

kant-en-klare producten.<br />

DISCONTINUE MEETCAMPAGNE<br />

De belangrijkste doelstelling van de monitoringcampagne<br />

is het meten van de rek/vervorming<br />

van het geogrid vanaf het moment<br />

dat er een laag wordt aangelegd. “In theorie<br />

kunnen de sensoren in real time worden uitgelezen,<br />

maar Lantis verkoos een discontinue<br />

aanpak”, vertelt Nicolas Denies. “In de<br />

periode dat de gewapende grondophoging<br />

werd gerealiseerd – van juni tot december<br />

2021 – werden de sensoren gemiddeld twee<br />

keer per maand uitgelezen. Daarna schakelden<br />

we over op een frequentie van één keer<br />

per maand. Omdat theoretisch gezien de<br />

zetting na zes maanden grotendeels is gestabiliseerd,<br />

zullen we vanaf dan nog een tweetal<br />

keer per jaar langsgaan. ❯<br />

Er werd geëxperimenteerd met verschillende types optische vezelsensoren die op het geogrid werden bevestigd.<br />

'De ecologische voetafdruk ligt veel lager omdat<br />

er geen beton of staal aan te pas komt, er geen<br />

grote kranen of machines nodig zijn …'<br />

Illustratie van de rekmetingen met een optische vezel kabel. De kabel loopt over de volledige breedte van<br />

de ophoging op het derde sensorniveau. Naarmate de ophoging vordert, nemen de trekvervormingen in het<br />

geogrid toe.<br />

61


NIEUW!<br />

RIGIDD<br />

Abrasie-resistent geotextiel<br />

De oplossing voor een langere levensduur<br />

• Verbetert de stabiliteit van het spoor<br />

• Ongeëvenaarde duurzaamheid<br />

Een product waarop U kunt vertrouwen!<br />

Ontdek RIGIDD!<br />

BontexGeo NV<br />

Industriestraat 39<br />

9240 Zele<br />

Belgium<br />

T: +32 (0)52 457 411<br />

F: +32 (0)52 457 495<br />

www.bontecgeosynthetics.com<br />

info@bontexgeo.com


SPECIAL GEOTEXTIEL<br />

Het is de bedoeling dat we de vinger aan de<br />

pols houden en dus ook op langere termijn een<br />

accuraat beeld van de rek/vervorming krijgen.”<br />

VERGELIJKENDE STUDIE<br />

Ook Lantis en Stadsbader willen de zetting<br />

nauwkeurig opvolgen. “In dergelijke projecten<br />

voorzien we sowieso topografische opmetingen”,<br />

vertelt Nathan Lauwers. “Deze gebeuren<br />

periodiek door een landmeter die de<br />

verplaatsingen van de wand opmeet via spiegeltjes<br />

die aan de buitenkant van de grondophoging<br />

zijn aangebracht. Daarnaast heeft de<br />

afdeling geotechniek van de Vlaamse overheid<br />

ook twee zettingsbuizen in het massief voorzien.<br />

Dit zijn horizontale hellingsmeetbuizen<br />

waar op geregelde tijdstippen een hellingsmeter<br />

doorheen wordt getrokken. Bedoeling is<br />

op die manier de zetting van de buizen – en<br />

dus het massief – in kaart te brengen. Kortom,<br />

het gedrag van de gewapende grondophoging<br />

wordt dus op drie manieren gemonitord.”<br />

DATA OPENEN DEUR VOOR<br />

OPTIMALISATIES<br />

De eerste resultaten zijn positief en geruststellend.<br />

De geregistreerde rek/vervorming<br />

komt immers overeen met de berekeningen<br />

van studiebureau Arcadis. Nicolas Denies:<br />

“De data zullen zowel bij de aannemer als het<br />

studiebureau tot nieuwe inzichten leiden, bijvoorbeeld<br />

over de optimalisatie van de structuren.<br />

Misschien is het wel mogelijk om op de<br />

'De data zullen zowel bij de aannemer<br />

als het studiebureau tot nieuwe inzichten leiden,<br />

bijvoorbeeld over de optimalisatie<br />

van de structuren'<br />

andere werven geogrids met een lagere stijfheid<br />

of treksterkte toe te passen.” Nathan<br />

Lauwers vervolgt: “Daarnaast kunnen we het<br />

kruipfenomeen bestuderen. Daarmee duiden<br />

we op het fenomeen waarbij de vervorming<br />

doorheen de jaren langzaam toeneemt. De<br />

kruipkarakteristieken worden typisch in het<br />

labo bepaald door middel van versnelde proeven.<br />

Dankzij dit project zullen we deze laboresultaten<br />

kunnen vergelijken met de reële<br />

afwijkingen.”<br />

OP WEG NAAR ANDERE<br />

ALTERNATIEVEN?<br />

De ambities reiken echter nog verder. De betrokken<br />

partijen willen immers ook onderzoeken<br />

of het mogelijk is om cohesieve gronden<br />

te gebruiken. Nathan Lauwers legt uit:<br />

“Vandaag maken we de gewapende grondophogingen<br />

met grind of zand. Het zou echter<br />

goedkoper, sneller en ecologischer zijn om op<br />

elke werf – al dan niet gedeeltelijk – de aanwezige<br />

grond aan te wenden.”<br />

Nicolas Denies: “Een andere denkpiste draait<br />

rond circulariteit. Zou het niet mogelijk zijn<br />

om gerecycleerde granulaten uit de industrie<br />

of baggerspecie – eventueel gestabiliseerd<br />

met cement of kalk – toe te passen? Er is zo<br />

veel over gewapende grondophogingen dat<br />

we nog niet weten. Toch is het een veelbelovende<br />

techniek waarin wereldwijd sterk<br />

wordt geloofd. Zo krijgt de dimensionering<br />

van geotechnische structuren een prominente<br />

plaats in de herziening van de Eurocodes.<br />

Helaas zal het resultaat daarvan nog enkele<br />

jaren op zich laten wachten. Daarom is dit<br />

monitoringproject zo belangrijk. Het laat<br />

ons toe om de sector nu al zwart op wit aan<br />

te tonen wat geogrids in hun mars hebben.<br />

Door de aannemers meer kennis over deze<br />

nieuwigheid te geven, worden ze minder afhankelijk<br />

van de leveranciers en hebben ze<br />

meer troeven in handen om de bouwheer te<br />

overtuigen.”<br />

Meer info: www.buildwise.be<br />

■<br />

Om op zeker te spelen, gaf Lantis het WTCB de opdracht om het gedrag van de geogrids op lange termijn in kaart te brengen.<br />

63


SPECIAL GEOTEXTIEL<br />

Tekst | Geert Van Cauwenberge Beeld | BontexGeo<br />

GEOTEXTIEL IN DE SPOORWEGBOUW:<br />

ROBUUST EN DUURZAAM<br />

BontexGeo is een toonaangevende speler voor de productie van geweven en niet-geweven geotextiel.<br />

Deze textielproducten worden al vele jaren succesvol gebruikt in de infrastructuur, zoals spoorwegen.<br />

En dat is geen toeval, want geotextiel is eenvoudig en snel te installeren en draagt bij tot een stabiele en<br />

duurzame constructie van een spoorweg.<br />

Zowel in ons land als internationaal is de trein<br />

een populair vervoersmiddel. Door die populariteit<br />

krijgt spoorweginfrastructuur het<br />

vaak hard te verduren. Onderhoud, verbreding<br />

en uitbreiding van het spoornet zijn dan<br />

ook essentieel om de infrastructuur in optimale<br />

staat te houden en toekomstbestendig<br />

te maken. Om die onderhoudswerken op een<br />

zo efficiënt en rendabel mogelijke manier aan<br />

te pakken, komt geotextiel als innovatieve oplossing<br />

in beeld.<br />

GEOTEXTIEL IN DE<br />

SPOORWEGBOUW<br />

Bij de aanleg of het onderhoud van spoorweginfrastructuur<br />

is het gebruik van nietgeweven<br />

geotextiel al goed ingeburgerd. De<br />

reden? De eenvoudige en snelle installatie, in<br />

combinatie met een lange levensduur.<br />

In de praktijk wordt niet-geweven textiel bij<br />

spoorwegbouw gebruikt om verschillende<br />

lagen van de spoorstructuur, met andere eigenschappen<br />

en deeltjesgroottes, van elkaar<br />

te scheiden. De continue passage van treinen<br />

op een spoor kan immers leiden tot een pompend<br />

effect in de onderliggende beddinglagen.<br />

Hierdoor kunnen fijne gronddeeltjes uit de<br />

ondergrond in de ballast terechtkomen. De<br />

toepassing van niet-geweven geotextiel tussen<br />

ballast en ondergrond vermijdt dat fijne<br />

deeltjes omhoog komen. Dit houdt de kwa-<br />

RIGIDD 1100 is het resultaat van een doorgedreven productontwikkeling en een gepatenteerd productieproces,<br />

waardoor het uitzonderlijk slijtagebestendig is én uitstekend filtert.<br />

Op het vlak van waterdoorlatendheid (EN ISO<br />

11058) scoort RIGIDD 1100 na testing 95%, wat<br />

uitzonderlijk hoog is.<br />

64


SPECIAL GEOTEXTIEL<br />

Bij spoorwegbouw wordt niet-geweven textiel gebruikt om verschillende lagen van de spoorstructuur van elkaar te scheiden.<br />

liteit van de ballast op peil, wat dan weer de<br />

levensduur van het spoor verhoogt.<br />

SCHEIDEN, FILTEREN,<br />

DRAINEREN<br />

Geotextiel zorgt niet enkel voor een goede<br />

scheiding van de verschillende lagen van de<br />

spoorstructuur. Omdat deze oplossing waterdoorlatend<br />

is, kan water onder spoorconstructies<br />

nergens accumuleren of gehinderd<br />

worden bij de afvoer. Een goede afvoer van<br />

overtollig water in spoorweginfrastructuur<br />

zorgt ervoor dat die infrastructuur langer<br />

meegaat. Professionals in infrastructuurwerken<br />

appreciëren drie troeven van (niet-geweven)<br />

geotextiel: haar scheidende, filterende<br />

en drainerende werking. Dankzij een goede<br />

drainage wordt water in de constructie sneller<br />

en makkelijker verwijderd.<br />

Een veelgebruikte oplossing in spoorwegconstructie<br />

is de Bontec ® SNW 50 nonwoven,<br />

geproduceerd in België. BontexGeo ontwikkelde<br />

deze oplossing specifiek om een hoge<br />

sterkte en rek te combineren met hoge waterdoorlatende<br />

eigenschappen. Ideaal dus<br />

‘Het gebruik van niet-geweven geotextiel in de<br />

spoorwegbouw zorgt voor extra stabiliteit en<br />

duurzaamheid in de infrastructuur.’<br />

voor gebruik in de spoorwegen, ook omdat<br />

dit product voldoet aan type 3.2 van PTV 829,<br />

specifiek voor spoorwegbouw. Bovendien is<br />

Bontec ® SNW 50 Benor-gecertificeerd.<br />

RIGIDD 1100: NIEUW<br />

EN UITZONDERLIJK<br />

SLIJTAGEBESTENDIG<br />

Een andere, nieuwe oplossing die BontexGeo<br />

graag in de kijker zet, is Bontec ® RIGIDD<br />

1100. Ook dit product voldoet aan alle strenge<br />

eisen voor spoorwegconstructies, en dat is<br />

geen toeval. RIGIDD 1100 is namelijk het resultaat<br />

van een doorgedreven productontwikkeling<br />

en een gepatenteerd productieproces,<br />

waardoor het uitzonderlijk slijtagebestendig is<br />

én een uitstekende filtrerende werking heeft.<br />

Deze eigenschappen maken RIGIDD 1100 uitermate<br />

geschikt voor toepassing net onder<br />

de ballastlaag, waar de vibraties van de trein<br />

in combinatie met de scherpe ballast voor een<br />

zeer belastende, abrasieve omgeving zorgen.<br />

Het product werd tevens onderworpen aan<br />

intensieve testprocedures, onder meer via de<br />

‘Vibrogir’-testing in de labo’s van de Franse<br />

spoorwegmaatschappij SNCF, om haar geschiktheid<br />

te valideren. Dit maakt van het<br />

product een echte topper. Op het vlak van<br />

waterdoorlatendheid (EN ISO 11058) scoort<br />

RIGIDD 1100 na deze testen nog steeds 95%,<br />

wat uitzonderlijk hoog is.<br />

Daarnaast heeft Bontec ® RIGIDD 1100 een<br />

zeer hoge levensduurverwachting van meer<br />

dan 100 jaar. ■<br />

65


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | COPRO<br />

De voordelen van geotextiel-<br />

en geogridcertificatie<br />

Al meer dan twintig jaar reikt COPRO certificaten uit voor producenten van geotextielen (onder<br />

BENOR) en geogrids (onder COPRO). Daarnaast reikt COPRO CE-certificaten uit voor geotextiel en<br />

aan geotextiel verwante producten. “Op basis van de toepassing van het product wordt bepaald welke<br />

proeven het product moet ondergaan en welke waarde het moet behalen”, zegt Kris Vandenneucker,<br />

Certification Manager voor geotextiel, geogrid en metalen wegenisproducten bij COPRO.<br />

Voor geogrids, geotextielen en aan geotextiel<br />

verwante producten bestaan er verschillende<br />

Europese normen (EN). Elke Europese<br />

norm beschrijft voor zijn specifieke toepassing<br />

de minimum te bepalen karakteristieke<br />

eigenschappen. Voor de BENOR-certificatie<br />

van geotextiel bestaat daarnaast ook de PTV<br />

met aanvullende eisen. Voor de COPRO-certificatie<br />

van geogrids werden eveneens eisen<br />

vastgelegd in een PTV.<br />

Geogrids zijn vlakke structuren, bestaande<br />

uit een regelmatig netwerk met trekvaste<br />

en in de knooppunten onderling verbonden<br />

elementen. Ze zijn opgebouwd volgens een<br />

loodrechte netwerkstructuur. De vorm en de<br />

wijdte van de mazen van de geogrids zijn afhankelijk<br />

van de beoogde toepassing (uni- of<br />

biaxiale wapening) en van het materiaal waarmee<br />

zij moeten samenwerken. Geogrids worden<br />

gebruikt voor het wapenen van grond,<br />

het wapenen van steenslagonderfunderingen<br />

of steenslagfunderingen, als scheurremmende<br />

lagen bij bitumineuze overlagingen en voor<br />

toepassingen in de spoorwegbouw.<br />

Vandenneucker: “Voor geogrid voert CO-<br />

PRO jaarlijks 2 tot 8 inspecties uit bij de verdeler<br />

en/of de productie-eenheid. Er worden<br />

monsters genomen en controleproeven uitgevoerd.<br />

Verder buigt COPRO zich ook over<br />

het nazicht van het productieproces en de<br />

productiecontrole, en over de opvolging van<br />

de klanten. De voordelen van deze certificatie<br />

zijn duidelijk. Zo garandeert een certificaat<br />

het vertrouwen in de kwaliteit van het product,<br />

en de conformiteit aan Standaardbestek<br />

250 (Vlaanderen), Qualiroutes (Wallonië) en<br />

TB 2<strong>01</strong>5 (Brussel). Door de bouwheer kan<br />

er dus meer tijd besteed worden aan andere<br />

taken zoals plaatsing, controles a posteriori,<br />

controle van het transport …”<br />

“Ieder gecertificeerd product heeft een technische fiche die door COPRO is<br />

goedgekeurd en online beschikbaar is.”<br />

Geogrids zijn vlakke structuren, bestaande uit een regelmatig netwerk met<br />

trekvaste en in de knooppunten onderling verbonden elementen.<br />

66


Een certificaat garandeert het vertrouwen<br />

in de kwaliteit van het product, en de<br />

conformiteit aan Standaardbestek 250<br />

(Vlaanderen), Qualiroutes (Wallonië) en<br />

TB 2<strong>01</strong>5 (Brussel). D<br />

Voor geogrid voert COPRO jaarlijks 2 tot 8<br />

inspecties uit bij de verdeler en/of de productieeenheid.<br />

GEOTEXTIEL<br />

Het vrijwillige BENOR-merk biedt al meer<br />

dan veertig jaar kwaliteitsgarantie voor een<br />

brede waaier aan bouwproducten en COPRO<br />

is aangeduid als sectorale organisatie voor de<br />

BENOR-certificatie van een reeks van die<br />

bouwproducten zoals bijvoorbeeld bitumen<br />

voor de wegenbouw, gerecycleerde granulaten,<br />

gietasfalt, wegenbeton, gietijzeren buizen<br />

en dus ook geotextielen.<br />

Het toepassen van BENOR-gecertificeerd geotextiel op de E19.<br />

“Geotextiel is geweven textiel, hoofdzakelijk<br />

gemaakt van polypropeen en gebruikt in de<br />

bouwsector”, verduidelijkt Vandenneucker.<br />

“Eigenlijk heeft geotextiel vier belangrijke<br />

functies: scheiding, versterking, filtratie en<br />

drainage. Er zijn verschillende toepassingsnormen<br />

voor geotextiel zoals onder andere<br />

voor wegenbouw, spoorwegbouw, grondwerken<br />

en funderingen, drainagesystemen, oeverbescherming<br />

… Het testen van onder andere<br />

de treksterkte, de perforatieweerstand, de<br />

waterdoorlaatbaarheid en de karakteristieke<br />

openingsmaat zijn voorbeelden van proeven<br />

die worden opgelegd bij de certificering van<br />

geotextiel. Voor sommige toepassingen is waterdoorlaatbaarheid<br />

belangrijker dan bijvoorbeeld<br />

de treksterkte. Maar ook combinaties<br />

zijn mogelijk. Voor een werf met vrachtwagenverkeer<br />

moet de geotextieldoek zowel<br />

voldoende sterkte als rekbaarheid hebben.”<br />

Wat geotextiel betreft voert COPRO jaarlijks<br />

4 tot 8 inspecties uit bij de verdeler en/of de<br />

productie-eenheid. En net als bij de geogrids<br />

worden monsters genomen, controleproeven<br />

uitgevoerd, productiecontroles nagekeken en<br />

klanten opgevolgd. ■<br />

Het BENOR-certificaat verlangt niet alleen het uitvoeren van bepaalde proeven,<br />

maar kleeft er ook nog een minimale of maximale waarde aan vast.<br />

67


GERAARDSBERGEN GROENBELEID<br />

Tekst | Elise Noyez / Niels rouvrois Beeld | Stad Geraardsbergen<br />

Hoe de Dender mee het groenbeleid van Geraardsbergen bepaalt<br />

“De kracht van nabijheid”<br />

Geraardsbergen, een uitgestrekte stad in de Vlaamse Ardennen die zich niet alleen met mattentaarten en<br />

de Muur op de kaart wist te zetten, maar zeker ook met zijn rijke bosomgeving, steile flanken en blauwe<br />

ader. “Een prachtige, maar ook uitdagende combinatie”, weet schepen van Milieu Stephan De Prez.<br />

Als klein- en schoonzoon van landbouwers en voormalig bijberoeper<br />

in tuinonderhoud, was het wellicht niet verwonderlijk dat Stephan De<br />

Prez begin vorig jaar de bevoegdheden over onder meer milieu, duurzaamheid<br />

en sport op zich nam. “Het mooie is bovendien dat milieu<br />

een erg horizontale bevoegdheid is”, vertelt hij. “Er is niet alleen een<br />

belangrijke overlap met mijn eigen bevoegdheden, maar er is ook een<br />

nauwe samenwerking met onder meer openbare werken, mobiliteit,<br />

stadsontwikkeling, enzovoort. Het is zodanig aanwezig in de samenleving<br />

– en sinds corona des te meer – dat het op bijna alles invloed<br />

heeft.”<br />

GROENE FLANKHELLING<br />

Dat in Geraardsbergen pakweg 1.500 hectare ofwel 18% van de totale<br />

oppervlakte de bestemming ‘groen’ meekreeg, onderstreept die<br />

verwevenheid. “Naast 48.000 m 2 aan wegbermen, gaat het vooral om<br />

reservaten, bossen, historische parken en bijvoorbeeld provinciaal domein<br />

De Gavers. Het merendeel daarvan ligt verspreid over het grondgebied<br />

en onze deelgemeenten, maar ook binnen de stad is er heel<br />

wat natuur aanwezig, met name op de zuidoostelijke flankhelling van<br />

de Dender. Daarvoor werd onlangs het natuurbeheerplan <strong>2023</strong>-2047<br />

goedgekeurd.”<br />

Stephan De Prez is schepen voor Milieu, Duurzaamheid, Burgerzaken,<br />

Dierenwelzijn en Sport in Geraardsbergen.<br />

De drie grote krachtlijnen in het natuurbeheerplan zijn het sociale, het<br />

ecologische en het economische. Daartoe voorziet het onder meer<br />

in de recreatieve uitbouw van bepaalde deelgebieden – het Abdijpark<br />

kreeg al diverse speel- en picknickzones en in de bossen rond de Guilleminlaan<br />

komen een speelbos en een technisch mountainbikeparcours<br />

– alsook in de versterking van de bestaande en vaak historische natuurwaarde.<br />

Onder meer het Abdijpark valt onder het natuurbeheerplan<br />

voor de zuidoostelijke flankhelling.<br />

Stephan De Prez: “De combinatie van de steile flanken, de leemgrond<br />

en, vanaf een bepaalde hoogte, zandgrond, zorgt voor een heel specifieke<br />

vegetatie. Het Boelarebos is bijvoorbeeld een zeer oud bosbestand<br />

met waardevolle beuken, en in het Arduinbos bevinden zich<br />

vooral dikke volwassen zomereiken. Die gebieden willen we in het kader<br />

van zowel de erosieproblematiek op de flanken als de biodiversiteit<br />

zoveel mogelijk vrijwaren, onder meer door exoten zoals de Corsicaanse<br />

den te elimineren.”<br />

68


GERAARDSBERGEN GROENBELEID<br />

WAARDEVOLLE GRASLANDEN<br />

De site van de Oudenberg, ook onderdeel van het natuurbeheerplan,<br />

wordt dan weer gekenmerkt door waardevolle graslanden, bestaande<br />

uit droog heischraag grasland en soortenrijk struikgrasland met verschillende<br />

kensoorten en ruim negen soorten wasplaten. “Zij zorgen<br />

niet alleen voor de kenmerkende omgevingsgezichten van de Vlaamse<br />

Ardennen, maar zijn ook een centrale factor in het beperken van erosie<br />

op de flanken”, aldus Stephan De Prez. “Door het stikstofdossier<br />

komen ze echter steeds meer onder druk te staan. Daarom proberen<br />

we landbouwers zoveel mogelijk in het erosieplan te betrekken. En<br />

uiteraard zetten we hier sterk in op een extensief maaibeheer. Net<br />

als op de rest van ons patrimonium wordt er voor juni niet gemaaid.”<br />

‘De natuurwaarde van de<br />

graslanden op onze flankhellingen<br />

is enorm hoog’<br />

OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED<br />

Dat de blauw-groene dooradering van de Dender niet enkel een zegen<br />

is, ondervond Geraardsbergen echter ook al. In de winter van 2<strong>01</strong>0-<br />

2<strong>01</strong>1 stond de volledige Dendervallei immers blank, met alle gevolgen<br />

van dien. Stephan De Prez: “Omdat de flankhellingen en de bodemstructuur<br />

de overstromingsgevoeligheid versterken, zijn bovengenoemde<br />

acties ook in dit kader noodzakelijk. Maar daarnaast moeten<br />

we natuurlijk ook veel meer inzetten op waterbeheersing. Samen met<br />

de provincie, de Vlaamse Waterweg en het Departement Omgeving<br />

werd daarvoor het strategisch plan Ruimte voor Water, een onderdeel<br />

Het sociale is een van de krachtlijnen in het natuurbeheerplan. Door<br />

bepaalde plaatsen toegankelijk te maken, kunnen andere bovendien<br />

beter beschermd worden.<br />

van T.OP Dender, opgestart. Dat was een bijzonder moeilijke oefening<br />

en op de grote ingrepen, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het negentiende-eeuwse<br />

sluizencomplex, is het dan ook nog even wachten.”<br />

“Op lokale schaal blijven we intussen echter wel actie ondernemen.<br />

Zo werden er op verschillende zijbeken van de Dender al buffer- en<br />

wachtbekkens voorzien en zetten we verder sterk in op infiltratie en<br />

ontharding. Daarin durven we best ver gaan, met plannen om ook<br />

verschillende dorpspleinen volledig te ontharden en in te richten met<br />

groen, wadi’s … Daarmee pakken we niet alleen de water- maar ook<br />

de hitteproblematiek in de kernen aan”, besluit Stephan De Prez. ■<br />

Het Boelarebos heeft een oud en waardevol beukenbestand. Hier ligt de nadruk op exotenbestrijding.<br />

69


Tekst & Beeld | Embuild<br />

Zonder waterplan geen doorgedreven verkerning<br />

Grote impact van klimaatverandering<br />

op watergevoelige centra<br />

Onlangs heeft de Vlaamse overheid een nieuw instrument gelanceerd om kopers en huurders te<br />

informeren over het overstromingsrisico van gebouwen en percelen. Naast de nabijheid van waterlopen,<br />

wordt nu ook het neerslagpatroon in rekening gebracht. En dat is hoognodig aangezien in 60 jaar tijd het<br />

aantal dagen met zware neerslag in ons land is verdubbeld.*<br />

De uitvoering van een ambitieus waterplan voor steden en dorpskernen zal volgens Embuild Vlaanderen minstens twee legislaturen in beslag nemen.<br />

Uit het kaartenmateriaal blijkt dat heel wat<br />

centrumsteden en woonkernen watergevoelig<br />

zijn. Niet alleen zijn die vaak gelegen aan<br />

waterlopen, maar ook de verhardingsgraad is<br />

er het hoogst. Bovendien blijkt uit gegevens<br />

van Statistiek Vlaanderen dat tegen 2050 een<br />

vijfde tot een derde van de gebouwen in zulke<br />

watergevoelige gemeenten en steden met wateroverlast<br />

kunnen worden geconfronteerd.<br />

Daarom beklemtoont Embuild Vlaanderen<br />

het belang van een waterplan voor verkerning<br />

inclusief een meerjareninvesteringsplan. Alleen<br />

dan kan de gewenste verdichting gevrijwaard<br />

en kwaliteitsvol ontwikkeld worden.<br />

Het Vlaams Klimaatadaptatieplan van de<br />

Vlaamse overheid ziet het aantal gebouwen<br />

dat gemiddeld geconfronteerd wordt met wateroverlast<br />

in Vlaanderen, stijgen van 4,5 naar<br />

bijna 8 % tegen 2050. In enkele watergevoelige<br />

steden en gemeenten dreigt dan 20 tot 30<br />

% van de gebouwen getroffen te worden. Het<br />

aantal huishoudens dat vandaag risico loopt,<br />

wordt geschat op een half miljoen, maar in de<br />

toekomst kan dat een veelvoud zijn. En dat<br />

overwegend in verdichte woonomgevingen.<br />

Het verhoogde risico in onder meer de centrumsteden<br />

vind je terug via de website van<br />

Statistiek Vlaanderen.<br />

Daarom is de nieuwe tool van de Vlaamse<br />

overheid rond het overstromingsrisico van<br />

gebouwen en percelen heel waardevol. Niet<br />

alleen voor kandidaat-bouwers die een van<br />

de schaarse bouwgronden wenst te ontwikkelen.<br />

Zij worden trouwens vandaag al geïnformeerd<br />

via de watertoets. Maar vooral<br />

70


voor de huurders en eigenaars van bestaande<br />

woningen. Want de klimaatverandering heeft<br />

een aanzienlijke impact op de bestaande bebouwing<br />

in watergevoelige woonkernen. Die<br />

blijken vaak gelegen in kernen. Volgens Embuild<br />

Vlaanderen duidt het kaartenmateriaal<br />

dan ook aan dat wateroverlast als gevolg van<br />

de klimaatverandering verdere verdichting<br />

kan beperken, indien er geen doortastende<br />

maatregelen aan de waterhuishouding in kernen<br />

worden getroffen.<br />

TIENJARENPLAN VOOR<br />

WATERHUISHOUDING<br />

De uitvoering van een ambitieus waterplan<br />

voor steden en dorpskernen zal volgens Embuild<br />

Vlaanderen minstens twee legislaturen<br />

in beslag nemen. Aquafin legt de vinger op de<br />

wonde: “In de winter stijgt het grondwaterpeil<br />

zodanig dat de bodem verzadigt en waterlopen<br />

buiten hun oevers treden. In de zomer<br />

zorgen piekbuien ervoor dat gemengde riolen<br />

de plotse toevloed, onder meer door de toenemende<br />

verharding, niet meer kan slikken.<br />

Straten komen dan onder water te staan, met<br />

vaak grote schade aan woningen tot gevolg.”<br />

De rioleringen in onze centrumsteden zijn<br />

bij de oudste in ons land. Niet alleen zijn die<br />

aan vervanging toe, ook dienen de straten te<br />

worden aangepast aan de klimaatverandering.<br />

“De nieuwe tool van de Vlaamse overheid<br />

rond overstromingsrisico kan<br />

je raadplegen via waterinfo.be”<br />

Opdat die bij hevige regenval kunnen dienst<br />

doen als tijdelijke buffer, zodat het water vertraagd<br />

kan infiltreren of afgevoerd worden.<br />

Daarnaast heeft Deloitte de eenmalige investeringskost<br />

aan noodzakelijke beschermingsmaatregelen<br />

aan onder andere oevers, dijken,<br />

sluizen ... geraamd op bijna 3,4 miljard euro<br />

los van de onderhoudsbudgetten. Dat gaat<br />

slechts om een deel van een veel ruimer waterplan<br />

dat nodig is.<br />

“Naast het belang van collectieve maatregelen<br />

kan iedereen ook zelf stappen zetten. Zo<br />

kunnen particulieren met het groenblauwpeil<br />

nagaan hoe zij hun woning en perceel waterrobuuster<br />

kunnen maken. Het afgelopen<br />

jaar hebben al 27.500 huishoudens berekend<br />

hoe waterbestendig hun perceel is via www.<br />

groenblauwpeil.be. Daarbij ontvingen zij concrete<br />

aanbevelingen om op korte termijn verbeteringen<br />

door te voeren”, zegt Marc Dillen.<br />

*Bron: Neerslag (klimaat.be)<br />

■<br />

Het afgelopen jaar hebben al 27.500 huishoudens berekend hoe waterbestendig hun perceel is via www.groenblauwpeil.be.<br />

71


Tekst & Beeld | BCCA<br />

Het nieuwe BCCA<br />

portaal ‘MyBCCA’<br />

Reeds vorig jaar verscheen in de Betongids, ter gelegenheid van de Betondag 2022, een artikel waarin<br />

BCCA haar nieuwe portaal MyBCCA aankondigde. Sindsdien heeft BCCA in samenspraak met alle<br />

pertinente stakeholders binnen het schema van de betonherstellers niet stilgezeten. MyBCCA voor<br />

betonherstellingen is nu online.<br />

De afronding van het project vond plaats op basis van de ontvangen<br />

feedback tijdens een zorgvuldig uitgewerkte testfase, waaraan alle<br />

kritieke partijen van het certificatieschema met betrekking tot het<br />

herstellen en beschermen van beton volgens NBN EN 1504-10 hun<br />

broodnodige bijdrage hebben geleverd.<br />

Nog even snel in herinnering brengen waarover dit alles nu weer<br />

gaat. De uiteindelijke bedoeling is om de nodige transparantie tussen<br />

bouwheer, aannemer, voorschrijver en certificatie instelling dermate<br />

te maximaliseren, opdat elke partij binnen deze toch wel complexe<br />

bouwketen met een verhoogd vertrouwen kan aankijken tegen de<br />

uitgevoerde betonherstellingswerken. Deze transparantie naar alle<br />

kwaliteitsaspecten is echt wel een noodzaak. Betonherstellingen zijn<br />

Deze transparantie naar alle kwaliteitsaspecten is echt wel een noodzaak.<br />

MyBCCA zal inspecteurs van het certificatieorganisme ook toelaten om heel<br />

gerichte controles te kunnen uitvoeren.<br />

doorgaans immers van structurele aard, waardoor het aspect veiligheid<br />

door een goede en correcte uitvoering van levensbelang kunnen<br />

zijn. Ook het economisch voordeel van een goede betonherstelling is<br />

een vanzelfsprekendheid, aangezien door het doorvoeren van de nodige<br />

herstellingen de levensduur van een betonnen kunstwerk merkbaar<br />

verlengd kan en zal worden.<br />

MyBCCA voor betonherstellingen is nu online.<br />

Het blijft nog steeds de bedoeling dat een aannemer die in het bezit is<br />

van een Procescertificaat Betonherstellingen elke werf bij opstart van<br />

de werken dient in te geven in MyBCCA, indien hij op het einde van de<br />

rit voor de betreffende werf een Verklaring van Overeenkomstigheid<br />

72


met de Technische Voorschriften voor bedrijven die betonherstellingen<br />

uitvoeren wil kunnen voorleggen aan de bouwheer.<br />

Een dergelijke verklaring zal door het systeem gegenereerd kunnen<br />

worden bij het afsluiten van de werf, enkel en alleen als er aan een<br />

aantal basisvereisten werd voldaan gedurende de volledige looptijd van<br />

de werf. MyBCCA zal inspecteurs van het certificatieorganisme ook<br />

toelaten om heel gerichte controles te kunnen uitvoeren.<br />

Door het controlesysteem dat mogelijk zal gemaakt worden door het<br />

nieuwe BCCA portaal MyBCCA, zal het vertrouwen van de bouwheer<br />

in de uitgevoerde werken stijgen. Het blijft dan ook een evidentie dat<br />

alle betrokken partijen baat zullen hebben bij de verhoogde klantgerichtheid<br />

en duidelijk omschreven processen. ■<br />

'Door het controlesysteem<br />

dat mogelijk zal gemaakt worden<br />

door het nieuwe BCCA portaal<br />

MyBCCA, zal het vertrouwen<br />

van de bouwheer in de uitgevoerde<br />

werken stijgen'<br />

De uiteindelijke bedoeling is om de nodige transparantie tussen bouwheer,<br />

aannemer, voorschrijver en certificatie instelling dermate te maximaliseren,<br />

opdat elke partij binnen deze toch wel complexe bouwketen met een verhoogd<br />

vertrouwen kan aankijken tegen de uitgevoerde betonherstellingswerken.<br />

DURF TRANSPARANTIE<br />

AAN IN JE VAKDOMEIN !<br />

MY<br />

De certificatie-instelling BCCA rolt haar<br />

portaal “MyBCCA” uit binnen het domein van<br />

de betonherstellingen.<br />

Een overlegplatform en communicatietool met<br />

een duidelijke meerwaarde voor voorschrijvers<br />

en aannemers.<br />

www.bcca.be<br />

Annonce_MYBCCA_GWW_ConstruirelaWallonie_197x130mm_FR_NL.indd 1 15/02/23 18:19<br />

73


Tekst en beeld | BEBAT<br />

Duurzame oplossing voor wegenwerken<br />

Eerste herlaadbare<br />

blokbatterij via hergebruik<br />

einde leven fietsbatterijen<br />

Het hergebruik van gebruikte batterijen en materialen is en blijft één van de grootste uitdagingen<br />

vandaag. BPS en Hoogmartens, een van de winnaars van de projectoproep van Bebat in samenwerking<br />

met de OVAM, bedachten hiervoor een zeer innovatieve oplossing. Ze hergebruiken cellen van<br />

afgedankte fietsbatterijen om nieuwe ‘oplaadbare’ blokbatterijen te maken.<br />

Blokbatterijen zijn vandaag primaire wegwerpbatterijen. De oplaadbare<br />

blokbatterijen worden hoofdzakelijk ingezet om wegsignalisatie<br />

bij wegenwerken te voeden, zoals bijvoorbeeld de gekende gele dagslapers.<br />

Het project ligt dus overduidelijk in lijn met de ambitie van<br />

de OVAM en Bebat om de levensduur van batterijen en hun cellen te<br />

verlengen en finaal de materiaalkringlopen van batterijen op een duurzame<br />

manier te sluiten. Bijkomend ontwikkelden BPS en Hoogmartens<br />

ook een aangepast laadstation om deze blokbatterijen periodiek snel<br />

en eenvoudig te laden op de werkplek. Zowel de herlaadbare blokbatterij<br />

als het laadstation zullen in de toekomst geproduceerd worden in<br />

het maatwerkbedrijf Bewel.<br />

‘Wat Reacct vandaag ontwikkeld<br />

heeft mede dankzij de<br />

ondersteuning van Bebat en de<br />

OVAM, laat zien dat er tal van<br />

mogelijke nuttige duurzame<br />

toepassingsgebieden zijn’<br />

Vorig jaar sloegen ​batterijspecialist BPS (BatteryPackService) en <strong>Weg</strong>enbouw<br />

Hoogmartens, beiden uit Limburg, de handen in elkaar onder<br />

de naam Reacct BV met een duidelijk doel: de nood aan circulaire<br />

initiatieven beantwoorden door end-of-life e-mobilitybatterijen een<br />

tweede leven te geven. Via recuperatie en testing van de afgedankte<br />

batterijen creëerden BPS en Hoogmartens een herlaadbare blokbatterij<br />

met laadstation om wegsignalisatie bij wegenwerken te voeden.<br />

Dergelijke wegsignalisatie, zoals dagslapers, werkte tot nu toe uitsluitend<br />

op wegwerp blokbatterijen die gemiddeld maandelijks vervangen<br />

dienen te worden.<br />

DRIE KEER LANGER MEE<br />

Niet alleen hebben deze nieuwe herlaadbare blokbatterijen een positieve<br />

impact op het milieu, ze maken de wegen ook een stuk veiliger.<br />

Door zijn grotere capaciteit gaat deze herlaadbare blokbatterij drie<br />

keer langer mee dan de huidige wegwerpbatterij. Daardoor is er automatisch<br />

langer verlichting, wat uiteraard veiliger is voor de weggebruiker.<br />

Jos Symons, medeoprichter van Reacct, is alvast trots op de<br />

verwezenlijking: “Dankzij de steun van Bebat en de OVAM, maar ook<br />

van From Waste 2 Profit, kunnen we vanaf nu onze eerste herlaadbare<br />

blokbatterij produceren. Ons motto hierbij is ‘turning a +/- into a winwin’.<br />

Enerzijds verkleinen we aanzienlijk de afvalberg door gebruikte<br />

fietsbatterijen te hergebruiken en een tweede leven te geven. Anderzijds<br />

is ons product ook 100 % made in Belgium. We schrijven dus<br />

een dubbel winstverhaal en we kijken er alvast naar uit om dit project<br />

gaandeweg verder te finetunen en uit te breiden.”<br />

BEBAT EN DE OVAM GROOTSTE SUPPORTERS VAN<br />

CIRCULAIR PROJECT<br />

Met hun steun hebben Bebat en de OVAM het project van Reacct bv<br />

een duwtje in de rug gegeven. Niet alleen ontving Reacct financiële<br />

steun ter waarde van 90.000 euro, Bebat en de OVAM deelden ook<br />

hun knowhow en expertise met de ondernemers. Ze zijn dan ook<br />

enthousiast om vandaag het resultaat te kunnen bewonderen. Nele<br />

Peeters, director Marketing, Operations & Innovation bij Bebat: “Herlaadbare<br />

batterijen spelen een belangrijke rol in onze moderne samenleving<br />

en dat heeft zijn impact op het milieu. Naast het recycleren van<br />

deze fietsbatterijen, kunnen ze ook hergebruikt worden in allerhande<br />

secundaire toepassingen. Wat Reacct vandaag ontwikkeld heeft mede<br />

dankzij de ondersteuning van Bebat en de OVAM, laat zien dat er tal<br />

van mogelijke nuttige duurzame toepassingsgebieden zijn, en dat kunnen<br />

we uiteraard alleen maar toejuichen.”<br />

74


SMART SOLUTIONS<br />

DUST EXTRACTION & FILTRATION<br />

Dust Application<br />

Shape the future for clean air<br />

Niet alleen hebben deze nieuwe herlaadbare blokbatterijen een positieve impact<br />

op het milieu, ze maken de wegen ook een stuk veiliger.<br />

Fotobijschrift. (Beeld: XXXXX)<br />

BPS en Hoogmartens creëerden een herlaadbare blokbatterij met laadstation om<br />

wegsignalisatie bij wegenwerken te voeden.<br />

We protect people, planet & production from<br />

harmful effects of industrial processes<br />

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “De bedoeling van deze<br />

projectoproep is om jonge ondernemers aan te sporen om rekening te<br />

houden met hun impact op het milieu. Wanneer we bij projecten zoals<br />

dat van Reacct vervolgens zien hoe hun creatieve ideeën worden omgezet<br />

in concrete acties rond circulariteit, vinden we het enorm fijn om<br />

die mee vorm te geven. De financiële steun, de doelgerichte coaching<br />

en verschillende netwerkgelegenheden laten hen toe om een initiatief<br />

uit te bouwen tot een project dat er volledig staat.” De eerste prototypes<br />

van de herlaadbare batterij zien er alvast veelbelovend uit. Bebat<br />

en de OVAM zijn er dan ook van overtuigd dat Reacct met deze innovatie<br />

zijn steentje zal bijdragen tot de Vlaamse circulaire economie. ■<br />

Fotobijschrift. (Beeld: XXXXX)<br />

sales@nederman.be<br />

www.nederman.be<br />

02 334 22 50<br />

75


Tekst | Evi Husson Beeld | Nederman<br />

Schone lucht is het fundament<br />

van een duurzame productie<br />

Nederman heeft als missie de mens, planeet en producten te beschermen tegen de schadelijke<br />

effecten van industriële processen. “Dit doen we door producten en oplossingen binnen de industriële<br />

luchtfiltratie aan te bieden. Hiermee dragen we bij aan een efficiënte productie, minder druk op het<br />

milieu en een veiligere werkomgeving”, zegt Gunther Maes, sales manager bij Nederman voor de<br />

Belgische markt.<br />

“Het creëren van schone lucht in de werkomgeving leidt tot meerdere<br />

voordelen. Ten eerste zorg je voor een gezonde en veilige werkomgeving<br />

voor je werknemers. Luchtverontreiniging is momenteel een van<br />

de meest voorkomende oorzaken van een verkorte levensduur. Gemiddeld<br />

vermindert een slechte luchtkwaliteit de levensverwachting<br />

van elke persoon met 20 maanden – wereldwijd. Microscopische deeltjes<br />

in de lucht zijn de meest voorkomende factor. De bronnen van<br />

emissies variëren, maar in veel gebieden is de industriële productie een<br />

van de belangrijkste. Bij Nederman zien we het als onze rol om actief te<br />

informeren, te beïnvloeden en oplossingen te bieden die de industriële<br />

productie in staat stellen haar aandeel in de uitstoot te verminderen”,<br />

zegt Gunther Maes. `<br />

SCHONE LUCHT EN PRODUCTIE<br />

“Stof, rook en andere deeltjes in de lucht dragen ook bij tot slijtage en<br />

het verkorten van de levensduur van productieapparatuur. Schone lucht<br />

Nederman vloeistofverdeling voor garage werkplaatsen<br />

76


'Het creëren van schone lucht in<br />

de werkomgeving leidt tot meer<br />

voordelen'<br />

Rail voor afvalolie in een werkput voor alle type voertuigen<br />

is in veel processen belangrijk om een gelijkmatige en hoge productkwaliteit<br />

te kunnen garanderen. Verstoringen in de productie, product<br />

afkeur en vertraagde leveringen zijn kostbare gevolgen van een slechte<br />

luchtkwaliteit”, aldus Gunther Maes.<br />

LAGERE EMISSIES<br />

Daarnaast is het belangrijk dat je ook het milieu beschermt tegen de<br />

schadelijke effecten van vervuilde lucht. “Meer dan ooit is het belangrijk<br />

om emissies te beperken. Met de technologische oplossingen die<br />

vandaag de dag beschikbaar zijn, is het mogelijk om een duurzame productie<br />

te realiseren. Nederman helpt klanten graag om de juiste oplossingen<br />

te kiezen die dit bewerkstelligen”, zegt Gunther Maes.<br />

systeem. Daar komt vaak nog configuratie en engineering aan te pas.<br />

Ons streven is om te werken met standaard producten die, met specifieke<br />

opties, leiden tot de oplossing die het best past bij de wensen van<br />

de klant. In Keulen (Duitsland) hebben we wel een engineering divisie<br />

(Nederman Mikropul) die – mocht dit gewenst zijn - op maat oplossingen<br />

biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld veel asfaltcentrales voor wegenbouw<br />

of gieterijen die hier gebruik van maken. Kortom, hoe je het ook wendt<br />

of keert, een geschikte oplossing is altijd te vinden.” ■<br />

DIGITALISERING<br />

Steeds vaker wordt daarbij gebruik gemaakt van IoT-oplossingen. Gunther<br />

Maes: “Het verzamelen en analyseren van data en hierop anticiperen<br />

wordt steeds belangrijker. Dankzij de digitalisering weten we<br />

wat er nodig is en kunnen we veel nauwkeuriger een product of oplossing<br />

leveren dat past bij de specifieke situatie van de klant. Zo zijn er<br />

productieprocessen waar op bepaalde tijdstippen meer stof vrijkomt.<br />

Hierop kunnen we anticiperen door bijvoorbeeld de filterreiniging te<br />

verhogen. Het verzamelen van data en die gebruiken om het systeem<br />

slimmer te maken zal steeds vaker voorkomen.”<br />

ENGINEERING<br />

De klant staat altijd centraal, gaat Gunther Maes verder: “De klant<br />

komt vaak bij ons met een probleem of vraag. Samen zoeken we naar<br />

een oplossing. Dit is niet altijd op te lossen met een zuiver product of<br />

Nederman Insight - Digitaal IoT platform MyAir<br />

77


|


BOUWMAT<br />

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES<br />

GROENE ENERGIE OP DE WERF<br />

Special <strong>Grond</strong>verzet<br />

HUREN OF KOPEN<br />

Trommelzeven die tegen stootje kunnen


YANMAR<br />

COMPACT GAMMA<br />

Wat uw project ook is<br />

wij bouwen het samen met u.<br />

www.yanmar.com


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Sigma / Dura Vermeer<br />

Nu al nadenken over bevoorrading<br />

met groene energie op de werf<br />

Werken met Zero Emission machines is nog geen gemeen goed in Belgie. Daar gaat snel verandering in<br />

komen als het aan beroepsvereniging Sigma ligt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigde voorzitter Dries<br />

Van Haut dan ook de start aan van een ‘Werkgroep vergroening’.<br />

De nieuwe werkgroep moet antwoord gaan geven op vragen van ondernemers<br />

zoals: “Hoe ga je een vloot van elektrische machines opladen<br />

als die pakweg een nieuwe weg aan het aanleggen zijn? Of hoe<br />

ga je de waterstofbevoorrading organiseren op de werf? Volgens de<br />

Sigma-voorzitter zijn dat zaken waar men vandaag nog geen pasklare<br />

oplossing voor heeft, maar die op korte termijn wel opgelost moeten<br />

worden in de strijd om verduurzaming, energiebesparing en verminderen<br />

van kwalijke uitstoot. Er zijn volgens Dries al goede voorbeelden<br />

van. Zoals de fabrikant van bouwmachines die een eigen waterstof bevoorradingsvoertuig<br />

ontwikkelde om de door het bedrijf te bouwen<br />

waterstofmachines te kunnen vullen.<br />

LAADSTATION VOOR<br />

ZWAAR MATERIEEL<br />

“Maar ook voor elektrische toestellen worden er oplossingen bedacht”,<br />

vertelt Dries Van Haut. “Ik las in een recent artikel in Cobouw<br />

dat langs de A15 autosnelweg in Nederland momenteel door een<br />

Langs autosnelweg A15 in Nederland wordt momenteel het grootste<br />

snellaadstation voor zwaar materieel ter wereld gebouwd.<br />

tijdelijke vereniging van aannemers samen met een energiecoöperatie<br />

het grootste snellaadstation voor zwaar materieel ter wereld wordt gebouwd.<br />

Door gebruik te maken van de vlakbij gelegen windmolens kunnen<br />

de elektrische werfmachines aan 39 snellaadpalen geladen worden.”<br />

'Tijdens de nieuwjaarsreceptie<br />

kondigde Sigma-voorzitter Dries<br />

Van Haut de start aan van een<br />

‘Werkgroep vergroening’'<br />

Sigma-voorzitter Dries van Haut: “Ook in België zijn er initiatieven en<br />

steunmaatregelen, maar deze zijn dikwijls minder bekend.”<br />

OVERLEG OVER STEUNMAATREGELEN<br />

“Ook in België zijn er initiatieven en steunmaatregelen, maar deze zijn<br />

dikwijls minder bekend,” aldus Dries Van Haut. “Om die reden zijn we<br />

binnen Sigma gestart met een werkgroep Vergroening. Deze moet in<br />

eerste instantie in kaart brengen welke technologieën marktrijp zijn of<br />

er binnenkort aankomen en dan ook kijken welke steunmaatregelen er<br />

bestaan. Ondertussen staat er ook reeds een overlegmoment met de<br />

Vlaamse overheid in de steigers om na te gaan of er extra steunmaatregelen<br />

kunnen worden gerealiseerd. Daarover krijgt u in de toekomst<br />

zeker nog meer informatie.” ■<br />

| 81


SPECIAL GRONDVERZET<br />

In ‘Yanmar City’ werden tijdens Bauma machines getoond voor wegenbouw, sloopwerkzaamheden, grondverzet en terreinwerk. Voor de komende reeks elektrische<br />

machines was een speciale zone ingericht.<br />

Tekst | Pieter De Mos Beeld | Yanmar<br />

Nieuwe accufabriek geopend door Nederlandse Koning Willem-Alexander<br />

Gerenommeerde constructeur kiest<br />

voor elektrificatie en stapt in accufabriek<br />

Tijdens materieelvakbeurs Bauma kondigde Yanmar Compact Equipment EMEA een grotendeels<br />

elektrisch georiënteerde toekomstvisie aan. Om de elektrificatie van machines daadwerkelijk te realiseren,<br />

blijkt Yanmar Europe BV al in april 2022 een meerderheidsaandeel te hebben verworven in ELEO<br />

Technologies BV, een snelgroeiend Nederlands accutechnologiebedrijf.<br />

Bas Verkaik van ELEO en Koning Willem-Alexander poseren naast een elektrische minigraver tijdens de<br />

officiële opening van de nieuwe accufabriek in Helmond.<br />

Gedragen door de wereldwijde reputatie<br />

van pionier op het gebied van de zuinigste en<br />

meest duurzame motortechnologieën kondigde<br />

Yanmar Compact Equipment tijdens BAU-<br />

MA zijn engagement aan voor elektrificatie.<br />

De presentatie van Yanmar’s eerste emissieloze<br />

minigraafmachine, de SV17e, werd daarbij<br />

een belangrijke strategische stap genoemd in<br />

de toekomstige transformatie van het bedrijf,<br />

dat tevens de intentie uitsprak ‘om te bouwen<br />

aan een duurzame manier van werken voor<br />

zowel klanten als dealers’. Naast de SV17e<br />

werd een elektrische versie van de populaire<br />

C08-rupsdumper gepresenteerd, evenals een<br />

werkend prototype van de elektrisch aangedreven<br />

V8e compacte wiellader. Cédric Durand,<br />

Director Product Management EMEA:<br />

“Onze nieuwste modellen bieden een glimp<br />

van de toekomst en tonen onze vooruitgang<br />

in het aanbieden van een complete serie van<br />

volledig elektrische compacte machines.”<br />

82 |


SPECIAL GRONDVERZET<br />

ACCU’S ZIJN ESSENTIEEL<br />

Om een grote hoeveelheid elektrische machines<br />

te kunnen aanbieden is zekerheid nodig<br />

over het verkrijgen van voldoende accu’s.<br />

Die gedachte deed Yanmar besluiten om een<br />

meerderheidsaandeel te nemen in een innovatieve<br />

accufabriek. ELEO Technologies BV<br />

werd opgericht in 2<strong>01</strong>7 om hoogwaardige batterijsystemen<br />

toegankelijk te maken voor een<br />

grote verscheidenheid aan industriële toepassingen.<br />

Op basis van deze visie ontwikkelt en<br />

produceert ELEO geavanceerde modulaire<br />

batterijpakketten die zich onderscheiden<br />

door hun eigen batterijbeheersysteem (BMS)<br />

en innovatief thermisch beheer, wat aanzienlijke<br />

voordelen oplevert op het gebied van<br />

veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.<br />

De naam ELEO is een combinatie van<br />

Electric en Leo. Het eerste verwijst naar de<br />

bedrijfsmissie om de grootschalige elektrificatie<br />

van mobiliteit en machines mogelijk te maken,<br />

terwijl Leo, Latijn voor 'leeuw', verwijst<br />

naar de gebruikte Li-ion batterijtechnologie<br />

(en daarnaast natuurlijk naar de Nederlandse<br />

roots en wereldwijde ambities).<br />

EEN PERFECTE MATCH<br />

"We zijn verheugd over de samenwerking<br />

met Yanmar", aldus ELEO medeoprichter Bas<br />

Verkaik. "Yanmar's leidende positie, premium<br />

merkreputatie, wereldwijde netwerk en decennialange<br />

ervaring in off-road toepassingen<br />

en ELEO's geavanceerde modulaire batterijsystemen<br />

zijn een perfecte match om de<br />

adoptie van geëlektrificeerde aandrijflijnoplossingen<br />

wereldwijd te versnellen."<br />

Door de integratie van ELEO's geavanceerde,<br />

schaalbare en modulaire batterijtechnologie<br />

kan Yanmar tegemoet komen aan de snelgroeiende<br />

vraag naar Zero Emission machines voor<br />

off-road toepassingen. "Yanmar streeft ernaar<br />

elektrische aandrijflijnoplossingen te leveren die<br />

onze klanten in staat stellen zero-emissie tech-<br />

Een officieel fotomomentje tijdens de aandelenoverdracht van ELEO aan Yanmar. Van links naar rechts:<br />

Bas Verkaik (ELEO), Takayuki Onodera (Yanmar), Jeroen Bleker (ELEO), Bram van Diggelen (ELEO) en<br />

Samir Laoukili (Yanmar).<br />

“Yanmar Europe BV blijkt al in april 2022 een<br />

meerderheidsaandeel te hebben verworven<br />

in ELEO Technologies BV, een snelgroeiend<br />

Nederlands accutechnologiebedrijf.”<br />

nologie toe te passen zonder afbreuk te doen<br />

aan de productiviteit", aldus Tomohisa Tao, President<br />

van Yanmar Power Technology. "De investering<br />

in ELEO geeft ons de mogelijkheid om<br />

zeer innovatieve technologie toe te passen die<br />

is ontworpen voor de zware omstandigheden<br />

waarin onze eindgebruikers werken.”<br />

ULTRAMODERNE FABRIEK NODIG<br />

Het groeiende klantenbestand van ELEO<br />

en de introductie van een nieuwe generatie<br />

batterijsystemen maakten een nieuwe, ultramoderne<br />

productiefaciliteit nodig. De in<br />

Helmond gevestigde accufabriek is uitgerust<br />

met geavanceerde machines die een volledig<br />

geautomatiseerd assemblageproces mogelijk<br />

maken en daarmee de jaarlijkse productie van<br />

10.000 accupakketten. Het is de bedoeling<br />

om het huidige vloeroppervlak van 3.000 m 2<br />

op termijn te verdrievoudigen. Op 26 januari<br />

werd de nieuwe accufabriek officieel geopend<br />

door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander<br />

van Nederland. ■<br />

Tijdens Bauma presenteerde Yanmar werkende<br />

prototypes van elektrisch aangedreven machines.<br />

SV17E IS SPECIAAL BEDOELD<br />

VOOR EUROPESE GEBRUIKERS<br />

Minigraver SV17e beschikt over een volledig elektrische aandrijving en<br />

een open hydraulisch systeem met een lastafhankelijke hydraulische<br />

pomp. Het luchtgekoelde 48 V model levert een bruto elektrisch<br />

vermogen van 23,5 kWh (19 kWh bruikbaar) voor een voldoende<br />

grote graaf-, hef- en draagcapaciteit. Hij heeft een speciaal<br />

ontworpen lcd-bedieningsinterface en optionele 400 V functie voor<br />

snelladen (standaard 230 V). In de normale werkmodus biedt een<br />

volledige lading 4,5 uur graaftijd, of een gemengde bedrijfscyclus<br />

van vier uur (20% rijden, 80% graven).<br />

Met de eerste emissieloze minigraafmachine, de SV17e, onderstreepte<br />

Yanmar tijdens Bauma het toekomstgerichte engagement voor elektrificatie.<br />

| 83


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Aertssen Group<br />

Service en vertrouwen als basis<br />

voor een duurzame materieelpartner<br />

Als toonaangevend full service distributiebedrijf gespecialiseerd in machines en vrachtwagens mikt<br />

SMT steevast op duurzame partnerships. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met de<br />

gerenommeerde Aertssen Group, dat in zijn vloot beschikt over heel wat Volvo materieel van SMT. “SMT<br />

is al jaar en dag één van de trouwe leveranciers van Aertssen Group”, vertelt Mario Maes, Procurement<br />

& Technical Manager bij Aertssen Group.<br />

SMT focust op het leveren van machines en<br />

materiaal voor de bouw, material handling,<br />

recycling en transportindustrie. “Bij SMT<br />

plaatsen we onze klanten in het hart van alles<br />

wat we doen en bouwen we langdurige<br />

partnerships op om hun groei te ondersteunen”,<br />

klinkt het. “We bieden onze klanten<br />

duurzame en geïntegreerde oplossingen door<br />

apparatuur te verkopen en te huren, full-service<br />

onderhoud en reparaties uit te voeren<br />

en onderdelen te verkopen. We voeren een<br />

selectieve strategie voor meerdere merken,<br />

gericht op premiummerken die hun reputatie<br />

hebben verdiend en toonaangevend zijn op<br />

het gebied van totale eigendomskosten, levensduur,<br />

connectiviteit, duurzaamheid, comfort<br />

en veiligheid.”<br />

Voor Aertssen Group acteert SMT als betrouwbare<br />

Volvo-verdeler. Een samenwerking<br />

die al ver teruggaat in de tijd. Mario Maes:<br />

“SMT is al jaren één van onze bevoorrechte<br />

partners. We kunnen hier zeker spreken van<br />

een duurzaam partnership. Dat is iets waar<br />

we bij Aertssen Group steeds naar streven.<br />

Het Volvo-aandeel in onze vloot is ook behoorlijk<br />

groot. We spreken dan over wielladers,<br />

dumpers en kranen. Wat de dumpers<br />

betreft spant Volvo bij ons de kroon. Met de<br />

komst van de wielladers is het percentage<br />

Volvo materieel bij Aertssen Group de voorbije<br />

jaren nog gegroeid.”<br />

FULL SERVICE<br />

Aan het uitgebreide machineaanbod voegt<br />

SMT een full service dienstverlening toe, op<br />

maat gevormd rondom de volledige levenscyclus<br />

van een machine. Deze service is gericht<br />

op het maximaliseren van de beschikbaarheid<br />

van machines voor onze klanten om de<br />

laagst mogelijke operationele kosten te bereiken<br />

(TCO-management). “En als het toch<br />

een keer niet helemaal goed gaat, staan we<br />

“Het Volvo-aandeel in onze vloot is ook behoorlijk groot. We spreken dan over wielladers, dumpers en kranen.”<br />

Wat de dumpers betreft spant Volvo bij Aertssezn Group de kroon.<br />

84 |


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Aan het uitgebreide machineaanbod voegt SMT een full service dienstverlening toe, op maat gevormd rondom de volledige levenscyclus van een machine.<br />

borg voor een snelle en accurate dienstverlening<br />

om storingen te verhelpen”, klinkt het.<br />

“Dat doen we met onze eigen volledig uitgeruste<br />

werkplaatsen op strategische locaties in<br />

de Belux en met nachtelijke bevoorrading van<br />

onze buitendienst service technici.”<br />

Mario Maes: “Net als voor al onze andere<br />

leveranciers zijn we ook voor SMT streng,<br />

maar rechtvaardig. We zijn trouw aan onze<br />

leveranciers, maar we houden wel rekening<br />

met een aantal parameters die we ook geregeld<br />

testen en vergelijken zoals verbruik,<br />

betrouwbaarheid, service, TCO … Op die<br />

manier beoordelen en bepalen we onze partners.<br />

Want het is zeker niet alleen de aankoopprijs<br />

die telt. Levertermijnen, een flexibele<br />

service, snelle interventies bij eventuele<br />

problemen of kinderziektes en snel geleverde<br />

wisselstukken zijn minstens even belangrijk.<br />

Daarom leggen we, zeker bij grote aankopen,<br />

ook SLA’s vast. Een gegarandeerde<br />

snelle en accurate service is voor Aertssen<br />

Group zeer belangrijk.”<br />

GROENE VLOOT<br />

Als toonaangevende fabrikant wil Volvo op<br />

ecologisch vlak een verschil maken en verandering<br />

stimuleren door nuluitstoot na te<br />

streven en zo hun klanten te helpen om hun<br />

activiteiten CO 2<br />

-neutraal te maken. Ook<br />

daar vinden Aertssen Group en SMT elkaar<br />

want ook bij Aertssen Group staat het verkleinen<br />

van de ecologische voetafdruk continu<br />

op de agenda. “Wat ons autopark betreft<br />

hebben we vorige zomer gigantische stappen<br />

ondernomen en vandaag rijden we ongeveer<br />

95 % elektrisch. In <strong>2023</strong> worden er enkel nog<br />

elektrische wagens in de vloot opgenomen.<br />

We hebben ook geïnvesteerd in laadpalen,<br />

zowel bij ons op de site als bij de mensen<br />

thuis. Ook wat ons materieel betreft, zitten<br />

we er heel dicht op. Zo ging ik onlangs<br />

nog naar Volvo in Zweden om op de hoogte<br />

zijn van de laatste ontwikkelingen op het<br />

'Met de komst van de wielladers is het<br />

percentage Volvo materieel bij Aertssen de<br />

voorbije jaren nog gegroeid'<br />

Als toonaangevend full service distributiebedrijf gespecialiseerd in machines en<br />

vrachtwagens mikt SMT steevast op duurzame partnerships.<br />

vlak van elektrificering en ook op de bauma<br />

beurs waren we aanwezig, onder andere om<br />

de alternatieve mogelijkheden van elektriciteit<br />

en waterstof te bekijken. We zijn dus<br />

voortdurend op zoek naar mogelijkheden<br />

om onze vloot te vergroenen en experimenteren<br />

ook met HVO brandstoffen als tussenstap”,<br />

besluit Mario Maes. ■<br />

| 85


STILLE DUURZAME KRACHT<br />

Ontdek binnenkort de EC230E Electric. Hij is gebaseerd op de vertrouwde<br />

EC220E met dieselmotor en levert dezelfde prestaties, zo niet beter, met<br />

de extra voordelen van geen emissies, weinig lawaai en lage totale cost of<br />

ownership. De EC230E Electric zal naar verwachting 60-70% minder<br />

energie verbruiken dan de EC220 diesel. Upgrade uw vloot en ervaar de<br />

vele voordelen van de elektrische bouwmachines van Volvo. Neem contact<br />

op om meer te weten over hoe wij uw bedrijf kunnen helpen.<br />

ECR25 ELECTRIC<br />

L25 ELECTRIC<br />

Voor meer informatie, bezoek onze website<br />

en de pagina over nieuwe elektrische machines.<br />

www.smt.network/belux


MAASTRICHT APEX<br />

Tekst & Beeld | APEX en IRE<br />

Meer OEM’s bevestigen standruimte op IRE- en<br />

APEX-tentoonstellingen in MECC Maastricht<br />

De APEX hoogwerker tentoonstelling en de International Rental Exhibition (IRE) vinden plaats op 6 tot<br />

8 juni en vormen een one-stop-shop voor de aanschaf van de nieuwste hoogwerkers, en verhuur van<br />

compacte bouwmaterialen, accu apparatuur, gereedschappen en digitale technologieën, zoals telematica<br />

en software.<br />

Meer dan 200 leveranciers zijn op beide beurzen<br />

in Maastricht vertegenwoordigd. Maar<br />

liefst 120 exposanten op de APEX en 80 exposanten<br />

op de IRE. Tot de APEX exposanten<br />

behoren onder meer Dingli, Genie, JLG,<br />

Haulotte, Holland Lift, Manitou, Riwal, Ruthmann,<br />

Skyjack, Snorkel, Versalift en XCMG.<br />

Tot de IRE exposanten behoren Atlas Copco,<br />

Case Construction, Ditch Witch, Generac,<br />

Hitachi, JCB, Kaeser, Trackunit, Volvo CE en<br />

Yanmar CE.<br />

'Meer dan 200<br />

leveranciers zijn<br />

op beide beurzen<br />

in Maastricht<br />

vertegenwoordigd'<br />

De twee shows werden voor het laatst<br />

gehouden in 2<strong>01</strong>7, nadat ze in 2020 en 2021<br />

waren geannuleerd vanwege de pandemie.<br />

De twee shows werden voor het laatst gehouden<br />

in 2<strong>01</strong>7, nadat ze in 2020 en 2021 waren<br />

geannuleerd vanwege de pandemie. Naast de<br />

APEX (www.apexshow.com) en IRE (www.<br />

ireshow.com) vindt ook de jaarlijkse conventie<br />

van de European Rental Association (ERA)<br />

in het MECCC plaats. Deze wordt gehouden<br />

op 7 en 8 juni, inclusief de European Rental<br />

Awards op 7 juni.<br />

De APEX hoogwerker tentoonstelling en de International Rental Exhibition (IRE) vinden plaats op 6 tot 8 juni<br />

Tony Kenter, Managing Director van Industrial<br />

Promotions International B.V (IPI), die<br />

samen met KHL Group uit Engeland de tentoonstellingen<br />

organiseert, zegt dat het programma<br />

en de opzet van de shows op het juiste<br />

moment komen in het licht van de huidige<br />

wereldwijde uitdagingen. "De shows zullen<br />

verhuurbedrijven en aannemers helpen om<br />

de huidige energie transitie te kunnen realiseren”,<br />

klinkt het. ■<br />

| 87


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Met zo’n 450 hectare en een assortiment van meer dan 1600 boomsoorten of cultivars behoort Van den Berk Boomkwekerijen tot de grootste kwekerijen van Europa.<br />

Tekst en beeld | Ahlmann<br />

Veelzijdige alleskunner als<br />

milieuvriendelijk alternatief<br />

Met zo’n 450 hectare en een assortiment van meer dan 1600 boomsoorten of cultivars behoort Van<br />

den Berk Boomkwekerijen tot de grootste kwekerijen van Europa. Vanuit drie locaties in Nederland,<br />

Duitsland en Engeland werken ruim honderd medewerkers aan het kweken, verkopen en leveren van<br />

topproducten voor afnemers in 35 landen. Hierbij worden meerdere Mecalac 12MTX-en van Ahlmann<br />

ingezet, waaronder sinds kort een machine die draait op biodiesel.<br />

Van den Berk Boomkwekerijen draagt het milieu hoog in het vaandel en<br />

voert dit door binnen de hele bedrijfsvoering. “We staan in voor duurzame<br />

productie en kweken in harmonie met de natuur”, vertelt Bram<br />

van den Bosch. “Wij hechten niet alleen belang aan een milieubewuste<br />

kweek, maar ook aan een hoge biodiversiteit op onze percelen. Op het<br />

gebied van verduurzaming zijn alle energiestromen in kaart gebracht en<br />

kijken we kritisch naar ons omvangrijke machinepark als grootste ‘vervuiler’.<br />

De vloot telt zo’n honderd machines, waaronder dertig tractoren,<br />

zeven mobiele kranen, drie shovels en enkele vrachtwagens.”<br />

De groenspecialist is al vele jaren een trouwe klant van Mecalac en beschikt<br />

over zes 12MTX-en en één 12MXT, een voorloper van de huidige<br />

generatie. De gelede onderwagen en unieke giekconstructie geven deze<br />

multifunctionele machine een bijzondere uitstraling. “Voor ons zijn het<br />

ideale machines, veel praktischer dan een 14-tons mobiele kraan”, weet<br />

machinist Mark van de Wiel. Het lage eigengewicht van 9 ton in combinatie<br />

met een knikchassis en pendelende achteras garandeert uitstekende<br />

terreincapaciteiten, wat wordt gedemonstreerd tijdens het werken<br />

met een hijsjib op de smalle paden van het kokosveld. ❯<br />

88 |


SPECIAL GRONDVERZET<br />

TOT 90% CO 2<br />

-REDUCTIE<br />

Als milieubewust alternatief is in overleg met Ahlmann Nederland besloten<br />

om de 12MTX te laten draaien op biodiesel. HVO100 is gemaakt<br />

van 100 % hernieuwbare grondstoffen en levert ten opzichte<br />

van fossiele brandstof tot 90 % CO 2<br />

-reductie op. Dit past uitstekend<br />

binnen de duurzaamheidsambities van de boomkwekerij, die onder de<br />

noemer Treevolution werkt aan oplossingen voor actuele thema’s als:<br />

Hoe kunnen we profijt hebben van groen in een snel veranderende<br />

wereld? Welke boomsoorten en cultivars lijken klimaatbestendig? Hoe<br />

zijn die duurzaam en efficiënt te kweken? Dit alles met het oog op de<br />

toekomst, waarin milieubewuste kweek in harmonie met de natuur<br />

centraal staat.<br />

De boomkwekerij zet meerdere Mecalac 12MTX-en in, waaronder sinds kort een<br />

machine die draait op biodiesel.<br />

ONOVERTROFFEN BEREIK<br />

Ook de verstelgiek met offsetfunctie en parallellogram hefsysteem<br />

(waarmee de arm over de bovenwagen is te trekken) draagt bij aan het<br />

Mecalac-DNA. Het zorgt voor een onovertroffen werkbereik in alle<br />

richtingen en garandeert veel hefvermogen. “Hij tilt met gemak 5 ton”,<br />

meldt Mark van de Wiel trots. De machinist roemt de Mecalac als een<br />

allround alleskunner: compact, wendbaar en sterk. “De 12MTX wordt<br />

breed ingezet, van het tillen van bomen tot het trekken van karren<br />

binnen een straal van 10 kilometer. We koppelen er ook een mes aan<br />

om te rooien bomen rond te steken en met palletvorken is het net een<br />

grote heftruck. Die veelzijdigheid komt dus goed van pas.”<br />

'De 12MTX wordt breed ingezet,<br />

van het tillen van bomen tot<br />

het trekken van karren binnen<br />

een straal van 10 kilometer'<br />

Hoewel de multi-grondverzetmachine ogenschijnlijk weinig verandert,<br />

merkt Mark van de Wiel dat die door de jaren heen steeds verfijnder<br />

is geworden. Vergeleken met vorige modellen is het zicht naar rechts<br />

verbeterd en de cabine met schuifdeur biedt extra comfort. De nieuwe<br />

aanwinst heeft een stille, zuinige en schone krachtbron, die voldoet<br />

aan de strengste emissienormen (Stage V). In oktober toonde Mecalac<br />

op de Bauma de productieversie van de e12, een volledig accu-aangedreven<br />

versie van de 12MTX. “Er is gekeken naar elektrisch, maar<br />

dat blijft voor ons nog toekomstmuziek. Eerst moet de accucapaciteit<br />

verder toenemen, Bomen zijn vaak zo zwaar, dat de batterij al binnen<br />

een paar uur leeg is”, laat Bram van den Bosch weten.<br />

De gelede onderwagen en unieke giekconstructie geven deze multifunctionele<br />

machine een bijzondere uitstraling.<br />

Als milieubewust alternatief is in overleg met Ahlmann Nederland besloten<br />

om de 12MTX te laten draaien op biodiesel.<br />

In het verlengde hiervan wordt volop geïnvesteerd in materieel. Alle<br />

vrachtauto’s zijn uitgerust met Euro 6 motoren en voor de nieuwe Mecalac<br />

is op het terrein in Sint-Oedenrode een HVO-tank geïnstalleerd.<br />

Jos Heijmans, binnen Van den Berk verantwoordelijk voor machineinkoop,<br />

is erg te spreken over deze oplossing. “Qua prestaties merk je<br />

geen verschil, wél qua uitstoot. De machine moet ook veel lossen in<br />

de loods en dan ruik je bij de nieuwe motor in combinatie met biodiesel<br />

echt helemaal niets. Over de eerste 500 uur verbruikt de 12MTX<br />

gemiddeld 5,7 l/uur, dus dat is een keurige waarde. HVO is wel wat<br />

duurder, maar de gewone dieselprijzen stijgen toch ook door.” ■<br />

| 89


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Hyundai Doosan Infracore<br />

Het bekende Zuid-Koreaanse bedrijf Doosan heet voortaan ‘DEVELON’<br />

Naam brengt innovatieve<br />

toekomst tot uitdrukking<br />

Tijdens materieelvakbeurs ConExpo-Con/Agg in las Vegas wordt hij officieel onthuld, de nieuwe naam<br />

die voortaan zal prijken op het bouwmaterieel van Doosan. Maar we weten nu al dat het ‘DEVELON’<br />

wordt, een samentrekking van de woorden ‘Develop’ (Ontwikkelen) en ‘Onwards’ (Verder). De nieuwe<br />

naam brengt tot uitdrukking dat moederbedrijf Hyundai Heavy Industries met Doosan een sprong<br />

voorwaarts wil maken als wereldwijde topspeler in de bouwmachinesector.<br />

Het nieuwe strakke logo moet een toekomst vol verandering en innovatie uitstralen.<br />

Hyundai Doosan Infracore (HDI) heeft de lancering van het nieuwe<br />

merk voorbereid vanaf de dag in augustus 2021 waarop het een dochteronderneming<br />

van Hyundai Heavy Industries (HD Hyundai) werd. Met de<br />

onthulling in Las Vegas wordt de nieuwe naam voor het eerst op grote<br />

schaal aan het vakpubliek voorgesteld. De daar aan gekoppelde boodschap<br />

is, dat HDI met de naam ‘DEVELON’ zich duidelijk uitspreekt<br />

voor een toekomst vol verandering, met de intentie om de wereld te<br />

voorzien van innovatieve producten en oplossingen. Dat schetst een ander<br />

beeld dan uit de ‘oude’ naam Doosan naar voren kwam.<br />

Doosan is namelijk een samentrekking van ‘doo’ (meeteenheid van<br />

korrels) en ‘san’ (berg). De betekenis die daaraan wordt gegeven is die<br />

van "kleine zandkorrels die samen een berg vormen" of anders gezegd:<br />

“Onze naam weerspiegelt onze overtuiging dat een grotere prestatie<br />

kan worden geleverd wanneer alle betrokkenen zich verenigen.” Voor<br />

deze benadering werd in 1990 gekozen toen Doosan Infracore Construction<br />

Equipment begon met het opbouwen van een wereldwijd<br />

productie- en bedrijfsnetwerk voor grondverzetmaterieel.<br />

Die benadering heeft duidelijk gewerkt, want Doosan - nu dus DEVE-<br />

LON - groeide uit tot een vooraanstaande producent van materieel<br />

en machines. Onder de divisie Construction Equipment vallen producten<br />

zoals graafmachines, motoren en het in 2007 overgenomen bedrijf<br />

Bobcat. Er zijn inmiddels fabrieken in Zuid-Korea, China, Amerika,<br />

Het unieke 'Transparent Bucket' veiligheidssysteem<br />

in beeld gebracht.<br />

90 |


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Noorwegen, Tsjechië, Frankrijk en Ierland. DEVELON heeft circa<br />

40.000 medewerkers verspreid over ongeveer veertig landen. Naast<br />

grondverzetmachines produceert het bedrijf scheepsmotoren, metaalbewerkingsmachines<br />

zoals draaibanken, persen, freesbanken...En het<br />

is actief in wind- en kernenergie en produceert het intern transportmaterieel<br />

zoals heftrucks en havenkranen.<br />

Concept-X is 's werelds eerste onbemande geautomatiseerde en geïntegreerde<br />

besturingsoplossing voor bouw-, steengroeve- en mijnbouwlocaties.<br />

INNOVATIEVE PRODUCTEN<br />

DEVELON bereidt zich dus voor op een toekomst vol verandering en<br />

dat betekent de adaptatie van nieuwe technologieën zoals brandstofcellen,<br />

de verdere ontwikkeling van robotisering met een speciale focus<br />

op geautomatiseerd en autonoom werkend zwaar materieel. Tijdens<br />

de in oktober vorig jaar in München gehouden materieelvakbeurs<br />

Bauma werd daarvan al een voorproefje getoond. De Bauma-stand van<br />

(toen nog) Doosan was gecentreerd rond een speciaal Innovatiecentrum.<br />

Daar werden onder het thema ‘Powered by Innovation’, de jongste<br />

ontwikkelingen gepresenteerd van het toekomstgerichte Concept-<br />

X, van Xitecloud en van de DoosanCONNECT systemen, samen met<br />

andere unieke producten, zoals 's werelds eerste 'transparante’ wielladerbak<br />

en de eerste 'slimme' rupsgraafmachine van het bedrijf.<br />

'Moederbedrijf Hyundai<br />

Heavy Industries wil DEVELON<br />

een sprong voorwaarts laten<br />

maken als wereldwijde topspeler<br />

in de bouwmachinesector.'<br />

De autonome machines van de toekomst zoals DEVELON die voor zich ziet.<br />

AUTONOOM EN RAZEND SNEL<br />

Concept-X is 's werelds eerste onbemande geautomatiseerde en geïntegreerde<br />

besturingsoplossing voor bouw-, steengroeve- en mijnbouwlocaties.<br />

XiteCloud is daarbij de eerste fase in de commercialisering<br />

van Concept-X. Het maximaliseert de productiviteit door het<br />

in een cloudplatform opnemen van complexe 3D-bouwonderzoeken<br />

met drones en grondwerkberekeningen. De belofte is dat deze aanpak<br />

de voorbereidingstijd bij projecten fors gaat terugbrengen. De nieuwe<br />

generatie van de DoosanCONNECT App introduceert extra diensten<br />

en uitgebreide algemene functionaliteit om de productiviteit en efficiëntie<br />

op bouwplaatsen te verhogen.<br />

TRANSPARANTE BAK<br />

Het was een bijzonder nieuwtje dat unieke 'Transparent Bucket' veiligheidssysteem.<br />

Met camera’s wordt als het ware door de bak van de<br />

wiellader heen gekeken om het bekende ‘dode hoek’ risico bij wielladers<br />

te verlagen. De machinist ziet direct voor zich het camerabeeld<br />

van hetgeen zich voor zijn bak afspeelt als de machine in beweging is.<br />

Letterlijk alsof hij er doorheen kan kijken.<br />

De DX225LC-7X is de eerste 'Smart' rupsgraafmachine<br />

van het Zuid-Koreaanse bedrijf.<br />

De nieuwe DX225LC-7X tot slot is de eerste 'Smart' rupsgraafmachine<br />

met enkele ‘opwindende’ nieuwe functies zoals de Full Electric<br />

Hydraulic (FEH) technologie, geïntegreerde 2D-machinebesturing en<br />

een E-Fence Virtual Wall. ■<br />

| 91


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Tekst& Beeld | Firma Beel<br />

Productiviteit troef bij<br />

deze roterende dumpers<br />

De Panther T14R is 's werelds meest populaire en productieve rupsdrager. Samen met zijn ‘broertje’, de<br />

Panther T7R, heeft hij de marktcategorie voor de rupsdumper opnieuw gedefinieerd.<br />

Het ontwerp van dit voertuig verbetert de prestaties van de machinist<br />

de hele dag door en verhoogt de inzetbaarheid. Dankzij een reeks indrukwekkende<br />

kenmerken waaronder:<br />

- Een legendarische snelheid en vermogen.<br />

- Onbelemmerd zicht in de cabine en gepatenteerde innovaties.<br />

- Inclusief reset van de rijrichting en automatische centrering.<br />

- Deskundige resultaten & meer rendement op investering: 30%<br />

meer productiviteit en snellere cyclustijden.<br />

- Snelste voertuigen in hun klasse: snelheden tot 13,5 km/u.<br />

- Indrukwekkend laadvermogen: tot 13.200 kg voor de T14R.<br />

PANTHER T12<br />

De Panther T12 op zijn beurt is nu 35 % sneller voor een superieure<br />

productiviteit. Prinoths Panther T12 rupsdrager is een krachtig en veelzijdig<br />

rupsvoertuig. Zowat elk werktuig kan met weinig tot geen aanpassingen<br />

op het truck-geïnspireerde chassis van de Panther worden<br />

gemonteerd. Wat de installatie eenvoudig en gemakkelijk maakt.<br />

De Panther T12 vervoert moeiteloos tot 11.340 kg (25.000 lb) zwaar<br />

materieel, materiaal en voorraden naar de werkplek met een snelheid<br />

van maximaal 13,5 km/u en een zeer lage bodemdruk. “Daarnaast<br />

hebben we ook de T6-T8-T16-T22 in ons gamma. Voor iedere toepassing<br />

is er dus een specifieke machine beschikbaar”, klinkt het bij<br />

Firma Beel. ■<br />

Het ontwerp van dit voertuig verbetert de prestaties van de machinist de hele dag door en verhoogt de inzetbaarheid.<br />

92


SPECIAL GRONDVERZET<br />

'Voor iedere toepassing is er een<br />

specifieke machine beschikbaar'<br />

De Panther T14R is 's werelds meest populaire en productieve rupsdrager.<br />

Samen met zijn ‘broertje’, de Panther T7R (foto), heeft de T14R de marktcategorie voor de rupsdumper opnieuw gedefinieerd.<br />

93


Verkoop – Herstel en Verhuur<br />

www.lecarbo.be<br />

Lecarbo BVBA<br />

Kasteelstraat 2<br />

8980 Geluveld<br />

T verhuur - administratie 0479 52 62 67<br />

T verkoop - service 0478 54 44 35<br />

E info@lecarbo.be<br />

www.gebroedersgeens.be<br />

Made in Belgium<br />

since 1989


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Lamote / CEBEKO<br />

Snelheid, betrouwbaarheid<br />

en bovenal kwaliteit<br />

Wanneer het over compact materieel gaat, staat Yanmar al jaar en dag aan de top. Voor de Yanmardealers<br />

zoals CEBEKO staan nabijheid, snelheid, betrouwbaarheid én kwaliteit van de dienstverlening dan<br />

ook voorop. De West-Vlaamse aannemer Lamote kan dat bevestigen. “Het materieel is van zeer goede<br />

kwaliteit en vooral op vlak van service gooit CEBEKO hoge ogen”, aldus zaakvoerder Edward Lamote.<br />

Een mooi project waar Lamote zijn Yanmar-vloot momenteel optimaal inzet zijn de nutswerken in de Schooldreef in Oostkamp. (Foto Lamote)<br />

De firma Lamote zag in 1941 het levenslicht.<br />

Wat ooit begon als een éénmanszaak is nu uitgegroeid<br />

tot verschillende firma's: Groka CV,<br />

Ingelbrecht NV, Lamote BV en Lamote NV.<br />

Edward Lamote: “Al 4 generaties lang bouwen<br />

wij aan onze naam, kwaliteit en service.<br />

Op de dag van vandaag werken wij met een<br />

vaste unit die, samen met onze opdrachtgevers,<br />

zorgt dat er gas, water en elektriciteit<br />

ter beschikking zijn. We zijn vooral actief in<br />

regio West- en Oost-Vlaanderen en werken<br />

hierbij voornamelijk samen met Elia, Fluvius,<br />

Farys, De Watergroep, AGSO ...”<br />

STEVIGE YANMAR-VLOOT<br />

Lamote specialiseert zich in het plaatsen van<br />

ondergrondse leidingen en kabels, voert kleine<br />

grondwerken uit, en zorgt voor aansluitingen<br />

voor riool, water, gas en elektriciteit.<br />

Binnen dat verhaal staat Lamote 24/7 standby<br />

voor het herstellen van ondergrondse waterlekken<br />

en het uitvoeren van rioolherstellingen.<br />

Edward Lamote: “Naast een bekwaam<br />

en flexibel team beschikken we ook over de<br />

nodige uitrusting om elk project van A tot Z<br />

uit te voeren. En Yanmar speelt daarin een<br />

prominente rol. Momenteel beschikken we<br />

over 10 bandenkranen van 9,5 tot 12 ton, een<br />

twintigtal minigravers en één wiellader. Onze<br />

laatste aankoop was een nieuwe B110W déporté<br />

uitgerust met Engcon tiltrotator.”<br />

SERVICE<br />

De relatie tussen Lamote, Yanmar en CEBE-<br />

KO gaat al een eind terug in de tijd. Edward<br />

Lamote: “CEBEKO nam indertijd contact op<br />

met mijn vader voor de aankoop van onze<br />

eerste minigravers. Door de goede service<br />

is het vertrouwen gebleven en zijn wij nog<br />

steeds trouwe CEBEKO klant. Tegenwoordig<br />

zijn graafmachines doorgaans van goede kwaliteit,<br />

maar op vlak van service kan een verdeler<br />

zeker nog het verschil maken. Voor ons<br />

als aannemers is het belangrijk om de kosten<br />

na aankoop tot een minimum te beperken.<br />

Zowel wat het uitstekende materieel als de<br />

service betreft, mag ik in dit geval spreken van<br />

een zeer waardevolle samenwerking.”<br />

Een mooi project waar Lamote zijn Yanmarvloot<br />

momenteel optimaal inzet zijn de nuts-<br />

96 |


SPECIAL GRONDVERZET<br />

'Zowel wat het uitstekende<br />

materieel als de service betreft,<br />

mag ik in dit geval spreken<br />

van een zeer waardevolle<br />

samenwerking'<br />

Lamote specialiseert zich in het plaatsen van ondergrondse leidingen en kabels, voert kleine grondwerken uit,<br />

en zorgt voor aansluitingen voor riool, water, gas en elektriciteit. (Foto Lamote)<br />

werken in de Schooldreef in Oostkamp. De<br />

voorbereidende werken gingen in november<br />

2022 van start. Tijdens de werken werden de<br />

nutsleidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater<br />

en openbare verlichting vernieuwd. Edward<br />

Lamote: “De werkomstandigheden waren<br />

niet evident: eerst weken met veel regen,<br />

nadien een periode van strenge vorst. Maar<br />

we hebben met man, macht en machines gewerkt<br />

om de eerste fase van de werken voor<br />

de start van de kerstvakantie af te ronden.”<br />

Tijdens de kerstvakantie was er opnieuw dubbelrichtingsverkeer<br />

in de Schooldreef mogelijk.<br />

De voetpaden werden tijdelijk hersteld<br />

met asfalt zodat de woningen en handelszaken<br />

vlot bereikbaar zijn. Ook de parkeerplaatsen<br />

worden maximaal vrijgemaakt zodat deze opnieuw<br />

door bezoekers gebruikt kunnen worden.<br />

Op 9 januari ging de laatste fase van de<br />

nutswerken van start.<br />

PREMIUM DEALER<br />

Yanmar kan als premiummerk rekenen op een<br />

stabiel dealernetwerk. Sinds 1994 maakt ook<br />

CEBEKO daar deel van uit. Een mooi partnership<br />

waarbij het familiebedrijf al verschillende<br />

jaren werd verkozen tot Yanmar Premium<br />

Dealer. “Hierdoor maken wij deel uit<br />

van een selecte groep Europese Yanmar dealers<br />

die zich onderscheiden in uitmuntende<br />

service in de dienst na verkoop”, klinkt het<br />

trots bij CEBEKO. “Onze techniekers en (after)sales<br />

managers nemen frequent deel aan<br />

opleidingen georganiseerd door Yanmar om<br />

hun knowhow te verbeteren. Bij ons kunt u<br />

terecht voor de aankoop van het volledige<br />

aanbod Yanmar-machines, advies op maat en<br />

praktische assistentie.” Ook voor het complete<br />

assortiment van originele Yanmar onderdelen<br />

bent u bij CEBEKO aan het juiste adres.<br />

“Momenteel beschikken we over 10 bandenkranen van 9,5 tot 12 ton,<br />

een twintigtal minigravers en één wiellader.” (Foto CEBEKO)<br />

OVER YANMAR<br />

Met hun uitzonderlijke ervaring sinds 1912<br />

profileert Yanmar zich als marktleider op vlak<br />

van kwalitatief compact materieel. Hun uitgebreid<br />

gamma mini- en midigraafmachines op<br />

rupsen, mobiele graafmachines, rupsdumpers<br />

en wielladers bestaat vandaag de dag uit meer<br />

dan 40 modellen. Met hun tagline ‘Building<br />

with you’ willen ze de band met hun dealers<br />

verder versterken en nog meer waarde voor<br />

de klant creëren. Het merk wil bouwen aan<br />

een betere toekomst voor iedereen. ■<br />

| 97


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Takeuchi<br />

Eerste van drie op Bauma aangekondigde graafmachines verkrijgbaar<br />

Compacte binnendraaier<br />

heeft toch ruime cabine<br />

Tijdens de onlangs in München gehouden materieelvakbeurs Bauma kondigde Takeuchi de komst aan van<br />

drie vernieuwde compacte graafmachines. De eerste daarvan, de 3,5 tons TB335R, is inmiddels in Europa<br />

gearriveerd en bij Verhoeven verkrijgbaar. Medio dit jaar volgen de 5 tons TB350R en Takeuchi’s tweede<br />

mobiele kraan, de 10 tons TB395W.<br />

De Japanse producent van wereldwijd verkrijgbare mini/midigravers en<br />

rupsladers/dumpers is druk bezig om de 3-serie verder uit te breiden.<br />

Het programmaoverzicht dat Verhoeven uit Ninove ons toont is nu al<br />

bijzonder uitgebreid. Het omvat zo’n 22 graafmachines tot en met 16<br />

ton. Daar komen dit jaar dus drie vernieuwde graafmachines bij. Het<br />

grondverzetmaterieel van Takeuchi wordt in veel sectoren ingezet:<br />

bouw, infra, agrarisch, groenvoorziening, gemeenten, maar ook voor<br />

sloop, recycling of in de industrie.<br />

BINNENDRAAIER<br />

De TB335R is Takeuchi’s jongste binnendraaier. Hij heeft een eigen<br />

gewicht van 3,5 ton en is dankzij zijn kortere achterzijde zeer stabiel.<br />

Door een slimme constructie is het zwaartepunt zodanig optimaal geplaatst,<br />

dat de machinist probleemloos kan werken zonder zich druk te<br />

maken over de stabiliteit van de machine.<br />

Wat hem echter vooral uniek maakt is de ruime en comfortabele cabine.<br />

Die is bijna net zo groot als de cabine van de conventionele TB235-<br />

2 en die wordt al aangemerkt als bijzonder ruim. Iets dat je niet vaak<br />

ziet bij binnendraaiers in deze gewichtsklasse. Vaak moet juist ruimte<br />

worden ingeleverd om de kortere achterkant mogelijk te maken.<br />

De TB335R is Takeuchi’s jongste binnendraaier. Wat hem uniek maakt is de<br />

ruime en comfortabele cabine.<br />

Tijdens Bauma kondigde Takeuchi de komst aan van drie vernieuwde compacte graafmachines.<br />

98


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Bij de ontwikkeling van nieuwe Takeuchi binnendraaiers wordt steeds<br />

meer gekeken naar het gebruiksgemak voor de machinist. In dit geval<br />

kreeg die grotere cabine een 7 inch touchscreen monitor en een jog dial<br />

knop, opklapbare rijpedalen, een DAB+ radio (inclusief handsfree bellen!)<br />

en is airco als optie mogelijk.<br />

Op de meest complete uitvoering van de TB335R heeft de machinist<br />

beschikking over een drietal hydraulische functies voor het kunnen gebruiken<br />

van uiteenlopende uitrustingsstukken naast de standaard bak.<br />

Bijkomend voordeel qua veiligheid is de standaard slangbreukbeveiliging.<br />

Verder maakt de toegankelijkheid van alle servicepunten het technische<br />

onderhoud snel en gemakkelijk uitvoerbaar, mede dankzij de ver<br />

te openen kappen.<br />

Door een slimme constructie is het zwaartepunt zodanig optimaal geplaatst,<br />

dat de machinist probleemloos kan werken zonder zich druk te maken over de<br />

stabiliteit van de machine.<br />

Bij de ontwikkeling van nieuwe Takeuchi binnendraaiers wordt steeds meer<br />

gekeken naar het gebruiksgemak voor de machinist.<br />

'Wat de TB335R vooral<br />

uniek maakt is de ruime en<br />

comfortabele cabine. Die is<br />

bijna net zo groot als de cabine<br />

van de conventionele TB235-2.'<br />

GROTERE BROER<br />

De medio dit jaar te verwachten minigraver TB350R is met 5 ton bedrijfsgewicht<br />

de grotere broer. Deze binnendraaier is uitgerust met een<br />

32,4 kW (44,1 pk) motor en 52,6 liter/min opbrengst en biedt vier extra<br />

circuits. Hij graaft tot 3.325 mm diep. Verhoeven noemt het een robuuste<br />

compacte graafmachine voor uiteenlopende werkzaamheden. De ruime<br />

cabine is qua grootte vergelijkbaar met de conventionele TB250-2.<br />

Verder is ook deze binnendraaier zeer stabiel. Hij heeft een een flinke<br />

upgrade gekregen op het gebied van design en interieur en dat betekent<br />

een 7 inch touchscreen monitor, DAB+ radio inclusief handsfree bellen,<br />

opklapbare rijpedalen en een brandstofvulpomp met automatische afslag<br />

en oprolmechanisme. Ook hier is airco als optie verkrijgbaar.<br />

MOBIELE GRAAFMACHINE<br />

De populaire TB295W was jarenlang de enige mobiel kraan van Takeuchi.<br />

Opvolger TB395W verschilt optisch nauwelijks van zijn voorganger,<br />

maar onderhuids zijn de verschillen des te groter. Denk hierbij<br />

aan een volledig nieuw interieur, 8 inch touchscreen monitor, nieuw<br />

remsysteem op de vooras, multi-function grip voor een optimale aansturing<br />

van uitrustingsstukken en vierwielbesturing voor een nog flexibelere<br />

inzet op bouwplaatsen.<br />

Ook deze nieuweling krijgt een ruime en comfortabele cabine en is gemakkelijk<br />

te onderhouden dankzij een motorkap die middels gasveren<br />

ver geopend kan worden.<br />

Vereenvoudigde bediening dankzij de 7 inch touchscreen monitor.<br />

BENELUX-IMPORTEUR<br />

Verhoeven is voor de gehele Benelux en voor Duitsland en Polen importeur<br />

van Takeuchi grondverzetmachines. In België is Verhoeven<br />

gevestigd in Ninove en dat ligt iets ten westen van Brussel in Oost-<br />

Vlaanderen. Takeuchi produceert meer dan 1200 machines per maand<br />

en dat maakt het Japanse bedrijf één van de grootste fabrikanten van<br />

minigravers in de wereld. ■<br />

99


SPECIAL GRONDVERZET<br />

Met de zeer lange traditie van beide bedrijven worden continuïteit en de gekende Power of Service gegarandeerd.<br />

Tekst & Beeld | Firma Beel<br />

Belgische verdeler en Chinese<br />

machinebouwer vinden elkaar<br />

Firma Beel en XCMG slaan de handen in elkaar. XCMG (Xuzhou Construction Machinery<br />

Group Co, Ltd.) werd opgericht in 1943. Sindsdien staat XCMG in de voorhoede van de Chinese<br />

bouwmachine-industrie en heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste, invloedrijkste en meest<br />

concurrerende ondernemingsgroepen van de binnenlandse industrie met de meest complete<br />

productvariëteiten en -series.<br />

XCMG is toegewijd aan zijn kernwaarde<br />

‘grote verantwoordelijkheden nemen, handelen<br />

met groot moreel besef en grote prestaties<br />

leveren’ en zijn bedrijfsgeest van ‘streng,<br />

praktisch, vooruitstrevend en creatief’ om<br />

zijn uiteindelijke doel te bereiken, namelijk<br />

een toonaangevende onderneming van wereldklasse<br />

worden die in staat is echte waarde<br />

te creëren.<br />

Om de groei te bestendigen en de leverbetrouwbaarheid<br />

naar onze klanten te kunnen<br />

blijven garanderen zal Firma Beel naast het<br />

gamma Hitachi minikranen een 2e merk minikranen<br />

verdelen met name XCMG.<br />

“Hiervoor hebben we een exclusieve overeenkomst<br />

afgesloten met het bedrijf XCMG,<br />

100


SPECIAL GRONDVERZET<br />

wereldwijd de 3e grootste leverancier van<br />

grondverzetmachines”, klinkt het bij Firma<br />

Beel. “Dit bedrijf met Europese zetel en R&D<br />

afdeling in Düsseldorf (Duitsland) is in 183<br />

landen actief met 38.000 werknemers, 14 fabrieken<br />

en 6000 service punten.”<br />

Met de zeer lange traditie van beide bedrijven<br />

(XCMG 1943 – Firma Beel 1932) worden continuïteit<br />

en de gekende Power of Service gegarandeerd.<br />

XCMG is daarbij een kwaliteits-<br />

'We richten ons<br />

vooral op de verkoop<br />

van minigravers en<br />

verdichtingsmachines'<br />

volle partner die ons groeiverhaal in België<br />

verder ondersteunt.<br />

Firma Beel zal met ingang van 1/1/<strong>2023</strong> de verdeling<br />

van dit materiaal voor haar rekening nemen.<br />

Er werden diverse types kranen in het<br />

gamma opgenomen. Deze zijn vlot leverbaar uit<br />

voorraad. Alle XCMG minikranen worden standaard<br />

met 5j garantie/10.000u geleverd. Firma<br />

Beel: “We richten ons vooral op de verkoop<br />

van minigravers en verdichtingsmachines.” ■<br />

Om de groei te bestendigen en de leverbetrouwbaarheid naar onze klanten te kunnen blijven garanderen zal Firma Beel naast het gamma Hitachi minikranen een<br />

2e merk minikranen verdelen met name XCMG.<br />

1<strong>01</strong>


Tekst & Beeld | Tele Radio<br />

Eenvoudig hydraulisch<br />

zaaien met handzender<br />

Op wanden en taluds is een conventionele manier van zaaien niet mogelijk. De gebruikelijke machines<br />

kunnen alleen horizontaal zaaien en de droge zaden waaien of spoelen te snel weg. Als innovatieve<br />

oplossing is er hydraulisch zaaien. Zaden worden in een mengsel van water, bemesting, lijm en een<br />

draagstof op de ondergrond gespoten, ongeacht de profilering of helling.<br />

Patrick Peters is sinds 20<strong>01</strong> werkzaam bij Hydroseeding.eu in het Gelderse Ooij en een specialist op het<br />

gebied van hydraulisch zaaien. Sinds enige tijd voert hij zijn werk veel efficiënter uit dankzij het gebruik<br />

van een Tele Radio afstandsbediening.<br />

Bij Hydroseeding beschikken ze over diverse losse pompinstallaties die<br />

geplaatst kunnen worden op een vrachtwagen, ponton, of bijvoorbeeld<br />

achter een tractor. De machines, in combinatie met een 175 m lange<br />

spuitslang, maken het mogelijk om iedere plek te bereiken.<br />

DE VOORDELEN VAN EEN AFSTANDSBEDIENING<br />

Hydroseeding werkt met een Panther PN-T21-10 handzender. Met deze<br />

Panther handzender wordt de pompinstallatie op afstand bediend. In<br />

combinatie met de 175 m lange spuitslang brengt dit veel voordelen met<br />

zich mee. Patrick legt uit: “Ik kan nu ver van de pomp lopen en deze toch<br />

gewoon bedienen. Geen haastig rennen meer naar de machine om hem<br />

uit te zetten. Met de Tele Radio Panther kan ik bij verstopping direct<br />

handelen en de druk aanpassen of de machine uitschakelen. Kleinere<br />

klussen kan ik nu zelfs alleen af. Dat bespaart kosten”.<br />

Met de Panther handzender wordt de pompinstallatie op afstand bediend.<br />

Hydroseeding werkt met een Panther PN-T21-10 handzender<br />

DRAADLOZE BEDIENING IN DE TOEKOMST<br />

Patrick is erg tevreden met zijn Panther handzender die het werk vele<br />

malen efficiënter heeft gemaakt. In de toekomst overweegt hij een stap<br />

verder te gaan met een heupzender van Tele Radio. Met het Tele Radio<br />

Exster systeem kan hij namelijk met één en dezelfde heupzender niet<br />

alleen de machines voor het hydraulisch zaaien op afstand bedienen,<br />

ook kan hij dan zijn truck van buitenaf besturen en verplaatsen. Een<br />

handeling waarvoor hij nu nog naar de truck toe moet lopen, in de<br />

truck plaats moet nemen en de controle over het zaaien tijdelijk kwijt<br />

is. Met een heupzender wordt dit voorkomen.<br />

102 |


TELE RADIO PANTHER, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN FLEXIBEL<br />

De keuze van Hydroseeding is gevallen op de zenders van Panther vanwege<br />

hun gebruiksgemak en flexibiliteit. Panther werkt op 2,4 GHz<br />

en maakt gebruik van technologie die storingsvrije werking mogelijk<br />

maakt over grote afstand. De zender is met beschermingsniveau IP67<br />

goed bestand tegen stof, water en vuil en voor Hydroseeding.eu voorzien<br />

van een hoogwaardige maatwerkfolie over de drukknoppen voor<br />

bescherming en een veiligere bediening.<br />

De gebruikte Panther PN-T21-10 is een kleine handzender met 10<br />

drukknoppen. De zender is één van de vele draadloze afstandsbedieningen<br />

die Tele Radio levert, voor industriële aandrijvingen en besturingen,<br />

met of zonder gecertificeerde veiligheidsstop. Tele Radio levert<br />

ook maatwerk. De zenders zijn robuust en betrouwbaar en daardoor<br />

uitermate geschikt voor het werk van Hydroseeding.<br />

HYDROSEEDING, EEN BIJZONDERE GROENSPECIALIST<br />

Jaap Sterk, de eigenaar van Hydroseeding, heeft het bedrijf in de afgelopen<br />

jaren weten te ontwikkelen tot dé specialist op het gebied van<br />

hydraulisch zaaien in Nederland, België en grote delen van Duitsland.<br />

Hydroseeding verzorgt het aanleggen van gras- en bloemvelden voor gemeentes,<br />

aannemers en hoveniers. Daarnaast is Hydroseeding leverancier<br />

van de Hydroseeding verbruiksmaterialen van het merk Profile. ■<br />

De zender is met beschermingsniveau IP67 goed bestand tegen stof, water en vuil.<br />

”Inmiddels hebben we zoveel ervaring dat we elke klus<br />

kunnen uitvoeren, ongeacht de situatie. Om het werk nóg<br />

efficiënter uit te voeren, zijn onze machines uitgerust met een<br />

radiografische afstandsbediening van Tele Radio”<br />

– Patrick<br />

Hydroseeding beschikt over diverse losse pompinstallaties die geplaatst kunnen worden op een vrachtwagen.<br />

| 103


Tekst Draeckensteijn Media | Beeld DemTech<br />

“Huren wordt soms ingegeven<br />

door de angst om te kopen”<br />

Een voorzichtige conclusie van Arthur Polak, mede-eigenaar van DemTech Scrap & Demolition Tools.<br />

DemTech bedient de wereld van bouw en infra met krachtige sloopwerktuigen. Uitrustingsstukken die<br />

zowel gehuurd als gekocht kunnen worden. Voor Arthur Polak maakt het in principe niet uit of de klant<br />

huurt of koopt, wel wil DemTech graag meedenken in de allerbeste oplossing. “Op korte termijn kan<br />

huren heel interessant zijn, maar wanneer je een rekensom maakt en kijkt naar de langere termijn, dan<br />

kan kopen veel aantrekkelijker zijn”, klinkt het.<br />

“De meeste klanten die bij ons huren, doen dit om aanvullend materieel<br />

op een project ter beschikking te hebben, naast hun gekochte<br />

uitrustingsstukken”, legt Arthur Polak uit. “Veel van onze vaste relaties<br />

doen dit op deze manier. Een andere reden om te huren, is wanneer<br />

gekocht materieel bij ons wordt binnen gebracht voor onderhoud.<br />

‘The show must go on’, per slot van rekening.” Waar komt de angst<br />

voor onderhoudskosten vandaan? Arthur Polak: “Meestal komt die<br />

angst uit hoge onderhoudskosten die plots plaatsvinden, grote componenten<br />

die falen. In ons leveringsprogramma is er gebruikgemaakt van<br />

hoogwaardig materiaal en doordachte technieken. Hierdoor blijven de<br />

basisdelen heel en vergen deze enkel onderhoud op de hydraulische<br />

functies. Koop je dus kwalitatief hoogwaardig materieel, dan voorkom<br />

je nare verrassingen en kun je de onderhoudsintervallen netjes plannen<br />

en budgetteren. De TCO is dan heel inzichtelijk, omdat je beschikt<br />

over betrouwbare sloopwerktuigen. Kijken we naar de NPK Powerbooster<br />

technologie, dan zien we dat er meer kracht beschikbaar is<br />

met minder slijtage. Dat is wat je wilt. Een robuust sloopwerktuig, volledig<br />

geëvolueerd en gebouwd om lang in bedrijf te zijn, niet alleen op<br />

een klus, maar ook qua leeftijd.”<br />

Koop je kwalitatief hoogwaardig materieel, dan voorkom je nare verrassingen en<br />

kun je de onderhoudsintervallen netjes plannen en budgetteren.<br />

DemTech bedient de wereld van bouw en infra met krachtige sloopwerktuigen.<br />

‘Gehuurd komt deze sloophamer<br />

op 46 euro per uur. Wanneer hij<br />

gekocht is, dan kost hij<br />

nog maar 9 euro per uur’<br />

MAAK DE REKENSOM MAAR EENS<br />

DemTech heeft als voorbeeld een berekening gemaakt voor een grote<br />

sloophamer. Arthur Polak: “Gehuurd komt deze sloophamer op 46<br />

euro per uur. Wanneer hij gekocht is, dan kost hij nog maar 9 euro<br />

per uur. Hierin zijn alle kosten en mogelijke gevolgschades opgenomen,<br />

in de praktijk is dit lager. Met een levensduur van twintig jaar en<br />

een onderhoudsinterval van vijf jaar is dat niet verwonderlijk.” Voor<br />

grote bedrijven biedt het kopen nog een voordeel: het werkt imagoverhogend,<br />

wanneer op het eigen materieel het bedrijfslogo prijkt.<br />

“Ook de toegenomen flexibiliteit die je hebt met gekocht materieel<br />

doet het goed bij de opdrachtgever.” Naast huren en kopen is er nog<br />

een tussenweg: leasen. “Steeds meer financieringsbedrijven bieden<br />

leaseconstructies aan die zeer interessant zijn”, besluit Arthur Polak.<br />

“Je hikt dan niet aan tegen een grote uitgave in één keer, maar geniet<br />

wel alle voordelen van het eigenaarschap. Ook in leaseconstructies<br />

kan DemTech prima bemiddelen!” ■<br />

105


197x130mm CEBEKO x Yanmar 02-<strong>2023</strong> - Druk.indd 1 14-2-<strong>2023</strong> 13:55:57


Overslagmachine 825 Electro Battery is door Sennebogen als innovatieproject<br />

ontwikkeld in samenwerking met CRONIMET, expert in schrootrecyclage.<br />

Hakselaar Pronar MRW 2.65 is gemakkelijk te vervoeren en kan in beperkte<br />

ruimten werken. Dat maakt hem ideaal voor verhuurbedrijven.<br />

Tekst Pieter de Mos | Beeld Pronar en Sennebogen<br />

Grootste overslagmachine ooit op Bauma<br />

overschaduwd door 825 Electro Battery<br />

Dat de Bauma voor Sennebogen net zo’n thuiswedstrijd is als voor bijvoorbeeld Liebherr levert soms<br />

leuke wedstrijden op. Zo toonde Sennebogen met de 885 G de grootste overslagmachine die ooit<br />

op het Messe terrein heeft gestaan. Interessanter echter is de 825 Electro Battery, want die heeft geen<br />

dieselolie meer nodig.<br />

‘Duurzaamheid in de circulaire economie<br />

betekent ook om in het recyclageproces zelf<br />

duurzame en zuinige machines in te zetten’<br />

De 885 G is met recht een overslaggigant.<br />

Hij heeft een eigengewicht van 300 ton, reikwijdte<br />

tot 38 m en kan lasten tot 50 ton verplaatsen.<br />

Maar Sennebogen wil meer: “Duurzaamheid<br />

in de circulaire economie betekent<br />

niet alleen waardevolle grondstoffen terugbrengen<br />

in de kringloop en steeds weer opnieuw<br />

gebruiken, maar ook om in het recyclageproces<br />

zelf duurzame en zuinige machines<br />

in te zetten.” Dus werd de 30 tons 825 Electro<br />

Battery gepresenteerd. Deze overslagmachine<br />

is ontwikkeld in samenwerking met<br />

CRONIMET, expert in schrootrecyclage. De<br />

elektromotoren kunnen tot 125 ton CO 2<br />

-uitstoot<br />

per jaar besparen. Door zijn intelligente<br />

dubbele vermogensbeheer kan hij zowel autonoom<br />

in batterijmodus (tot acht uur!), als aan<br />

de kabel op het lichtnet werken. Sennebogen<br />

presenteerde ook de vernieuwde 24 tons<br />

824G met werkbereik van 12 m. Deze populaire<br />

machine is door de vele opties, verbeterde<br />

functies en lager brandstofverbruik breed<br />

inzetbaar. Het nieuwe serviceconcept maakt<br />

onderhoud nog gemakkelijker, met verlengde<br />

intervallen als bonus.<br />

PRONAR MRW 2.65 HAKSELAAR<br />

Om hem snel aan te passen zijn voor de Pronar<br />

MRW 2.65 hakselaar met lage snelheid<br />

verschillende soorten gemakkelijk vervangbare<br />

assen beschikbaar. Dankzij het haakarmframe<br />

en chassis op rupsbanden is hij<br />

gemakkelijk te vervoeren en door zijn compacte<br />

afmetingen kan hij in beperkte ruimten<br />

werken. De 240 pk Volvo Penta motor zorgt<br />

voor een soepele werking met verschillende<br />

materialen. Optimaal afgestemd met lastafhankelijke<br />

hydrauliek is een laag brandstofverbruik<br />

gegarandeerd.<br />

POWERSCREEN<br />

CHIEFTAIN 1700X<br />

Het door Van der Spek gevoerde merk Powerscreen<br />

maakte van Bauma gebruik om het<br />

het Chieftain 1700X 3 Deck Incline Screen te<br />

introduceren. Dat is een middelgrote mobiele<br />

zeef op rupsbanden voor eindgebruikers die<br />

grote volumes eindproducten nodig hebben.<br />

Voordelen zijn: snelle set-up, neerklapbare<br />

achterband en gepatenteerde 4-delige zeefbox<br />

die in minder dan 3 uur kan omschakelen<br />

naar een 2-delige opstelling. ■<br />

107


Van Laecke Group is een familiale onderneming met jarenlange ervaring en expertise in gespecialiseerde machines voor de recyclage, bouw en agrarische sector.<br />

Tekst en beeld Van Laecke Group BE<br />

Trommelzeven die tegen<br />

een stootje kunnen<br />

Sinds kort mag Van Laecke Group zich in België<br />

exclusief verdeler noemen van MDS, die behoort<br />

tot de Terex groep. MDS ontwerpt en produceert<br />

reeds 25 jaar een gamma van heavy duty<br />

trommelzeven die verkrijgbaar zijn stationair of op<br />

rupsen. Het MDS gamma is een perfecte aanvulling<br />

op het reeds uitgebreid Van Laecke Group aanbod.<br />

De robuuste trommelzeven zijn zeer sterk gebouwd en gespecialiseerd<br />

om gesteentes af te zeven tot 800 mm diameter. Het is mogelijk om<br />

de trommel uit te rusten met een reinigingssysteem. Dat zorgt ervoor<br />

dat de trommel proper blijft en de openingen niet dicht geraken.<br />

Het breed gamma trommels maakt de trommelzeven geschikt voor<br />

meerdere werkzaamheden zoals afzeven van stenen, rotsen, sloopafval<br />

of verwijderen van klei van stenen. Het is mogelijk om volledig<br />

Zaakvoerder Luc Van Laecke (midden) samen met het team van MDS.<br />

108


Sinds kort mag Van Laecke Group zich in België exclusief verdeler noemen van MDS, die behoort tot de Terex groep.<br />

gelaste trommels te verkrijgen of trommels met aparte verwisselbare<br />

zeven. Zo bestaat de trommel van een van de grootste machines in het<br />

gamma, de 515, uit twee gedeeltes. Een eerste stuk van 4 m voor de<br />

fijne afzeving en een tweede gedeelte van 1,5 m voor de afzeving van<br />

de middenfractie. De twee gedeeltes van de trommel hebben elk een<br />

diameter van 1,5 m breed en zijn samen 5,5 m lang. Naast de trommels<br />

voor stenen beschikken ze over een range aan trommelzeven voor<br />

recyclagetoepassingen met een trommel van 1,8 m breed en 5 m lang.<br />

FUL LINER IN RECYCLAGEMACHINES<br />

Van Laecke Group is een familiale onderneming met jarenlange ervaring<br />

en expertise in gespecialiseerde machines voor de recyclage, bouw<br />

en agrarische sector. Binnen de groep kun je onder andere terecht<br />

voor recyclagemachines voor de verwerking van grond- en steenafval<br />

van diverse origine, maar ook voor het verwerken van sloop- en<br />

groenhout. Vanuit hun twee vestigingen, nabij Brugge en Utrecht, verzorgen<br />

zij onderhoud en service naar de klant. ■<br />

‘De robuuste trommelzeven zijn zeer sterk gebouwd en<br />

gespecialiseerd om gesteentes af te zeven tot 800 mm diameter’<br />

De robuuste trommelzeven zijn zeer sterk gebouwd en gespecialiseerd om<br />

gesteentes af te zeven tot 800 mm diameter.<br />

MDS ontwerpt en produceert reeds 25 jaar een gamma van heavy duty<br />

trommelzeven die verkrijgbaar zijn stationair of op rupsen.<br />

109


PARTNER WORDEN<br />

VAN GWW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gww-bouw.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op gww-bouw.be verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar gww-bouw.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

gww-bouw.be


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijven<br />

AHLMANN NEDERLAND BV<br />

Onderwaard 11<br />

5234 JV AMMERZODEN<br />

T +31 73 599 77 55<br />

F +31 73 599 28 04<br />

ASK ROMEIN<br />

Frankrijkweg 5, Havennr. 5994<br />

4389 PB VLISSINGEN<br />

T +31 118 612 348<br />

F info@ask-romein.com<br />

W www.ask-romein.com<br />

DE WITTE - VANCAVEYE BVBA<br />

Verrekijker 44<br />

8750 WINGENE<br />

T +32 51 46 65 27<br />

F dewitte@dewittevdc.be<br />

W www.dewittevdc.be<br />

EQUANS BELUX<br />

Boulevard Simón Bolívarlaan 34<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 370 31 11<br />

E info@equans.be<br />

W www.equans.be<br />

E info@ahlmann.nl<br />

W www.ahlmann.nl<br />

DESCHACHT<br />

ALKERN VOR BETON<br />

Ieperseweg 112<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 23 24 20<br />

F +32 51 22 85 76<br />

W www.alkern.be<br />

BRACHOT<br />

Venetiëlaan 22<br />

8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 23 70 00<br />

E info.harelbeke@brachot.com<br />

W www.brachot.com<br />

Antwerpsesteenweg 1068<br />

9041 GENT-OOSTAKKER<br />

T +32 9-355 74 54<br />

F +32 9 355 76 79<br />

E oostakker@deschacht.eu<br />

W www.deschacht.eu<br />

FEBE - FEDERATIE VAN DE<br />

BETONINDUSTRIE<br />

Vorstlaan 68 1<br />

1170 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 80 15<br />

F +32 2 734 77 95<br />

E mail@febe.be<br />

W www.febe.be<br />

ALLTERRA BELUX<br />

Gontrode Heirweg 148b<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 277 16 00<br />

E info@allterra-belux.com<br />

W www.allterra-belux.com<br />

CBS BETON<br />

Hooiemeersstraat 8<br />

8710 WIELSBEKE<br />

T +32 56 61 75 37<br />

E info@cbs-beton.com<br />

W www.cbs-beton.com<br />

DOKA NV<br />

Handelsstraat 3<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 02 70<br />

F +32 2 582 29 14<br />

E belgium@doka.com<br />

W www.doka.com<br />

FEDBETON<br />

Kunstlaan 20<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 <strong>01</strong> 93<br />

E info@FEDBETON.be<br />

W www.fedbeton.be<br />

ACO PASSAVANT<br />

Preenakker 8<br />

1785 MERCHTEM<br />

T +32 52 38 17 70<br />

E info@aco.be<br />

CEBEKO NV<br />

Bruggestraat 120<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 21 49 35<br />

F +32 50 22 <strong>01</strong> 96<br />

E info@cebeko.be<br />

EURORENT MACHINEVERHUUR<br />

Bisschoppenhoflaan 633<br />

2100 DEURNE<br />

T +32 3 325 43 00<br />

F +32 3 325 99 03<br />

E info@eurorent.be<br />

FEREB VZW<br />

Grootveldlaan 148<br />

1150 BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E secretariaat@fereb.be<br />

W www.aco.be<br />

W www.cebeko.be<br />

W www.eurorent.be<br />

W www.fereb.be<br />

111


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijven<br />

GEBROEDERS GEENS NV<br />

Hinnenboomstraat 5<br />

2320 HOOGSTRATEN<br />

T +32 3 314 79 30<br />

GROENEVELD - BEKA<br />

Demerstraat 32<br />

ISOFAQ<br />

Leo Bekaertlaan 4 - IZ Mandeldal<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 <strong>01</strong> 92<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

F +32 3 314 84 56<br />

E info@knikmops.be<br />

W www.geens-gebr.be<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 64 09 26<br />

E info@bekalube.be<br />

F +32 51 31 20 44<br />

E info@isofaq.be<br />

W www.isofaq.be<br />

F +32 53 62 17 97<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

W www.groeneveld-beka.com<br />

GM RECYCLING<br />

Krommeveldstraat 1<br />

9971 LEMBEKE<br />

T +32 9 378 39 47<br />

E info@gmrecycling.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

HERBOSCH-KIERE NV<br />

Haven 1558<br />

9130 KALLO<br />

T +32 3 575 02 82<br />

ITR BENELUX<br />

Clara Zetkinweg 10<br />

5032 ML TILBURG<br />

T +31 13 808 00 20<br />

E info@itrbenelux.com<br />

W www.itrbenelux.com<br />

LEICA GEOSYSTEMS NV<br />

Jan Emiel Mommaertslaan 18<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 209 07 00<br />

E +32 2 209 07 <strong>01</strong><br />

W www.leica-geosystems.be<br />

F +32 3 575 03 10<br />

GRC NV<br />

(GROND RECYCLAGE CENTRUM)<br />

St Jansweg 10 Haven 1562<br />

9130 KALLO<br />

E info.hk@eiffage.com<br />

W www.herbosch-kiere.com<br />

JAN DE NUL NV<br />

Tragel 60<br />

9308 HOFSTADE (AALST)<br />

T +32 53 73 15 11<br />

F +32 53 78 17 60<br />

E info@jandenul.com<br />

W www.jandenul.com<br />

LITHOBETON NV<br />

Kanaalstraat 18<br />

8470 GISTEL<br />

T +32 59 27 60 60<br />

F +32 59 27 65 03<br />

E info@lithobeton.be<br />

W www.lithobeton.be<br />

T +32 3 570 90 30<br />

HOLGO NV<br />

E secretariaat@grckallo.be<br />

Europark 120<br />

GRC ZOLDER<br />

Westlaan 262<br />

3550 HEUSDEN - ZOLDER<br />

T +32 13 31 50 06<br />

E info@grczolder.be<br />

3620 LANAKEN<br />

T +32 89 72 10 95<br />

F +32 89 71 79 71<br />

E info@holgo.be<br />

KEESTRACK<br />

Taunusweg 2<br />

3740 BILZEN<br />

T +32 89 51 58 51<br />

F +32 89 51 58 50<br />

E info@keestrack.net<br />

LUDO PAUWELS<br />

Brandstraat 8A<br />

9080 BEERVELDE<br />

T +32 9 355 90 38<br />

F +32 9 356 83 88<br />

E ludo@ludopauwelsbvba.be<br />

W www.grckallo.be/contact-grc-zolder/<br />

W www.holgo.be<br />

W www.keestrack.com<br />

W www.ludopauwelsbvba.be<br />

112


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijven<br />

MAN TRUCK & BUS NV<br />

Brusselsesteenweg 406<br />

1730 KOBBEGEM<br />

PERI BENELUX BELGIÊ<br />

Klampovenweg 300<br />

2850 BOOM<br />

SITECH BELGIUM<br />

Gontrode Heirweg 148B<br />

STALENRIJPLATEN.BE BVBA<br />

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat<br />

T +32 2 453 <strong>01</strong> 04<br />

T +32 52 31 98 98<br />

9090 MELLE<br />

9140 TEMSE<br />

W www.mantruckandbus.be<br />

E peter.dillenb@peri.be<br />

W www.peri.be<br />

T + 32 9 277 16 00<br />

E info@sitech-belgium.be<br />

W www.sitech-belgium.be<br />

T +32 3 710 50 00<br />

E info@stalenrijplaten.be<br />

W www.stalenrijplaten.be<br />

MMB MACHINES BVBA<br />

RECYBO<br />

Industrielaan 23<br />

Blikken - Haven 1330<br />

9320 EREMBODEGEM (Aalst)<br />

T +32 53 70 18 91<br />

E +32 53 70 18 94<br />

F info@mmbmachines.be<br />

W www.mmbmachines.be<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 3 240 05 90<br />

E info@recybo.be<br />

W www.recybo.be<br />

SMET AANNEMINGEN BVBA<br />

Blikken - Haven 1330<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 (0)3 773 18 38<br />

STELCON BELGIË<br />

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 771 69 94<br />

E info@stelcon.be<br />

E project@smet-aannemingen.be<br />

W www.stelcon.be<br />

W www.smet-aannemingen.be<br />

MOBILMAT n.v.<br />

MOBILMAT NV<br />

Pathoekeweg 400<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 32 05 70<br />

F +32 50 31 16 29<br />

E info@mobilmat.be<br />

W www.mobilmat.be<br />

RDS BV<br />

IZ Harelbeke-Zuid B 2040<br />

Spoorwegstraat 26<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T BE +32 56 29 10 10<br />

NL +31 85 888 09 11<br />

E info@rds.eu<br />

W www.rds.eu<br />

VESTIGING VLAANDEREN<br />

Baron van Loolaan 7<br />

9940 EVERGEM<br />

T +32 9 285 78 70<br />

E info@somtp.be<br />

STEVENS-APRIL VERVOER BVBA<br />

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 711 19 91<br />

E info@stevens-april.be<br />

W www.stevens-april.be<br />

W www.somtp.be<br />

VESTIGING WALLONIË<br />

MOL CY NV<br />

Parc Industriel de Namur-Nord-Rhisnes<br />

STRADUS NV<br />

Diksmuidsesteenweg 68<br />

8840 STADEN<br />

T +32 51 70 16 81<br />

F +32 51 70 30 38<br />

E info@molcy.com<br />

RENAULT V.I. BELGIUM<br />

Hunderenveldlaan 10<br />

1082 BRUSSEL<br />

T +32 2 482 52 11<br />

E marketing.benelux@renault-trucks.com<br />

Rue de l'artisanat 8<br />

5020 Suarlée<br />

T +32 81 548 230<br />

E info@somtp.be<br />

Dellestraat 41<br />

3550 Heusden-Zolder<br />

T +32 13 530 500<br />

F www.stradus.be<br />

E info@stradus.be<br />

W www.molcy.com<br />

W www.renault-trucks.be<br />

W www.somtp.be<br />

W www.stradus.be<br />

113


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijven<br />

TELE RADIO<br />

Tiber 2<br />

2491 DH DEN HAAG<br />

T +31 70 419 41 20<br />

E info@teleradio.nl<br />

W www.teleradio.nl<br />

VAN DE VELDE CLEANING BVBA<br />

Paaiestraat 5<br />

2500 LIER<br />

VANGAEVER NV<br />

Kabeljauwstraat 20<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 51 63 43 31<br />

F +32 51 63 52 73<br />

VB BETON<br />

Industrieweg 10<br />

3840 BORGLOON<br />

T +32 12 74 48 86<br />

F +32 12 74 55 59<br />

E info@vanbockrijk.be<br />

W www.vanbockrijk.be<br />

T +32 3 488 37 40<br />

E info@vangaever.be<br />

F +32 3 488 37 69<br />

W www.vangaever.be<br />

TOPCON POSITIONING BELGIUM<br />

Doornveld 141 - Z3<br />

1731 ZELLIK<br />

E info@vandevelde-inspections.be<br />

W www.vandevelde-inspections.be<br />

Klaverbladstraat 13a<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 26 10 20<br />

VERMAKO COVER SOLUTIONS BVBA<br />

Careelstraat 11B<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 10 44<br />

T +32 2 466 82 30<br />

F +32 2 466 83 00<br />

E info.be@topcon.com<br />

F +32 13 26 10 22<br />

E lummen@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

F +32 51 40 77 47<br />

E vermako1@vermako.com<br />

W www.vermako.com/nl<br />

W www.topconpositioning.be<br />

VAN DER SPEK<br />

Bergensesteenweg 830<br />

Industrielaan 10<br />

1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 356 20 71<br />

TOP-OFF NV<br />

Europark 2<strong>01</strong>5<br />

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN<br />

T +32 11 39 73 00<br />

F +32 11 39 73 <strong>01</strong><br />

T +32 2 582 29 79<br />

E sales@vanderspek-bel.com<br />

W www.vanderspek-bel.com<br />

F +32 51 63 52 73<br />

E splw@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

VOLVO GROUP BELGIUM<br />

Hunderenveldlaan 10<br />

1082 BRUSSEL<br />

T +32 2 482 53 56<br />

F +32 2 468 05 28<br />

E info@volvogroup.com<br />

W www.volvogroup.com<br />

E info@topoff.eu<br />

W www.topoff.eu<br />

CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8<br />

VAN HAUT NV<br />

8210 ZEDELGEM<br />

Hogenakkerhoekstraat 4<br />

T +32 50 55 18 90<br />

TRAMAC NV<br />

Avenue de l'Energie 11<br />

4432 ALLEUR<br />

T +32 4 263 99 84<br />

E tramac@tramac.be<br />

9150 KRUIBEKE<br />

T +32 3 250 11 11<br />

F +32 3 253 18 19<br />

E info@vanhaut.be<br />

F +32 50 20 17 34<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

Vleugelboot 51<br />

3991 CM HOUTEN<br />

WILLEMEN INFRA<br />

Booiebos 4<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 282 60 30<br />

F +32 9 282 71 23<br />

E groep@willemen.be<br />

W www.tramac.be<br />

W www.vanhaut.be<br />

T +31 30 68 68 100<br />

W www.willemen.be/nl<br />

114


Mobilmat zoekt een<br />

PROJECTLEIDER GIETASFALT<br />

Jouw profiel?<br />

• Je beschikt over een bachelor/master ingenieurswetenschappen.<br />

• Je hebt minstens 5 jaar ervaring als werfleider of projectleider<br />

in de wegenbouw;<br />

• Je bent organisatorisch sterk en houdt van sturing geven.<br />

Interesse?<br />

Solliciteer via www.mobilmat.be of scan de QR-code:<br />

Mobilmat NV is gespecialiseerd in enerzijds het klein onderhoud en herstel<br />

van asfalt- en betonwegen, met onder andere het aanbrengen van<br />

reparatiegietasfalt, en anderzijds in het uitvoeren van waterdichtingswerken<br />

op bruggen, tunnels en parkeerdaken.<br />

WWW.MOBILMAT.BE


WWW.ITRBENELUX.COM - INFO@ITRBENELUX.COM - +31(0)13 808 0020<br />

WERELDMARKTLEIDER<br />

MEER DAN 7.000 RUBBER TRACKS<br />

VAN BIJNA 300 VERSCHILLENDE<br />

TYPEN OP VOORRAAD IN NEDERLAND!<br />

MEER DAN<br />

18.000 M2<br />

AAN<br />

VOORRAAD<br />

HET GROOTSTE ASSORTIMENT IN:<br />

RUBBER TRACKS<br />

RIJWERKONDERDELEN<br />

SLIJTDELEN<br />

SLOOP-AANBOUWDELEN<br />

RIJMOTOREN<br />

REPAIR PARTS<br />

OTR-BANDEN<br />

NOG VEEL MEER!<br />

ER IS ALTIJD EEN SPECIALIST IN UW REGIO!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!