22.02.2023 Views

NFM 43-23 web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER <strong>43</strong> • LENTE 20<strong>23</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

SAMEN WERKEN AAN EEN NIEUWE ECONOMIE<br />

IRIS VAN ASSELT<br />

WELDADIGE LUXE<br />

JIMMY NELSON<br />

ECHTE RIJKDOM<br />

KEES KLOMP<br />

CONSTRUCTIEVE DESTRUCTIE<br />

MICHAEL VAN LOENEN<br />

ALLES IS ER AL<br />

WOUTER VEER<br />

GROND IS GEEN PRIVÉBEZIT<br />

LARS VERAART<br />

MET ALPA TOEKOMST SCHRIJVEN<br />

ALAN MCSMITH<br />

TRANSFORMATIE IN DE BUSH<br />

HELENA NORBERG-HODGE<br />

DE TOEKOMST IS LOKAAL<br />

THEMA<br />

Pioniers<br />

in praktijk<br />

TANJA ABBAS • HENRY MENTINK • MAARTEN VAN DER SCHAAF • FEMKE STRUIKSMA • JOANNA BIELEWICZ


New Financial Forum<br />

Samen werken aan<br />

een nieuwe economie<br />

Missie<br />

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie,<br />

dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden:<br />

duurzaam, sociaal, inclusief en verantwoord.<br />

Visie<br />

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de<br />

oude economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient<br />

de financiële sector een aanjagende rol te vervullen richting een<br />

nieuwe economie.<br />

Ambitie<br />

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie<br />

en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve<br />

ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe<br />

economie versneld tot stand te brengen.<br />

Dit doen we met drie pijlers:<br />

• New Financial Inspiration biedt inspirerende praktijkvoorbeelden,<br />

visies en ontwikkelingen uit de nieuwe economie door<br />

middel van magazines, nieuwsbrieven, events, storytelling,<br />

films en dialoogsessies.<br />

• New Financial Activators is een netwerk dat vanuit haar sterke<br />

wortels in de financiële wereld haar expertise wil inzetten om<br />

ondernemers te helpen (verdere) stappen te zetten in de nieuwe<br />

economie.<br />

• New Financial Academy biedt opleidingen, trainingen en coaching<br />

die zelfontwikkeling en nieuw leiderschap stimuleren vanuit<br />

hart, hoofd en handen.<br />

De stichting New Financial<br />

Forum is opgericht in 2014 op<br />

initiatief van Willem Vreeswijk.<br />

De Raad van Toezicht bestaat<br />

sinds 1 januari 20<strong>23</strong> uit<br />

voorzitter Mark Boskamp<br />

(Dukers & Baelemans),<br />

secretaris Dick-Jan Abbringh<br />

(Purpose) en Carola Wijkamp-<br />

Hermsen (ARAG).<br />

Allianz, Alpina Group, ARAG,<br />

a.s.r., Dazure, De Goudse,<br />

Lindenhaeghe, Nationale<br />

Waarborg, Turien & Co.,<br />

Univé en Welten Groep zijn<br />

partners van de stichting.<br />

Dankzij hun support komt de<br />

missie van de stichting een<br />

stuk dichterbij: een nieuwe<br />

economie, dienstbaar aan de<br />

samenleving.<br />

Werk mee aan een nieuwe economie en meld je aan<br />

www.newfinancialforum.nl


PIONIERS IN VOORWOORD<br />

PRAKTIJK<br />

Pioniers<br />

Een diepe buiging voor alle pioniers die met hun<br />

voeten in de klei, met grote overtuiging en vastberadenheid<br />

bouwen aan een leefbare wereld voor<br />

jou en mij. Dit zijn de mensen die voorleven waar<br />

ze in geloven en die alternatieven aanreiken voor<br />

kapotte systemen. Zij zijn degenen die werk maken<br />

van een nieuwe economie en zijn diep verbonden met de natuur.<br />

Dit zijn de mensen die de motor vormen van de Betekeniseconomie-beweging.<br />

Er zijn al onvoorstelbaar veel pioniers<br />

die ons met hun daden de weg wijzen. Het is de kunst<br />

om deze groeiende beweging zichtbaarder te maken. Daar<br />

wil het New Financial Magazine dolgraag een steentje aan bijdragen.<br />

Dit themanummer Pioniers in praktijk is rijk gevuld met tal<br />

van indrukwekkende voorbeelden. Zo vraagt Kees Klomp aandacht<br />

voor de Vegan Cowboys, die echte zuivel<br />

produceren zonder dat er een koe aan te pas<br />

komt. Pionier Michael van Loenen van YouBe-<br />

Do (hét ethisch alternatief voor Bol.com) geeft<br />

tips voor mede-pioniers en duurzame interieurstylist<br />

Iris van Asselt laat zien hoe het is<br />

om te leven in een klein duurzaam huis met<br />

kleine voetafdruk. Zeer praktisch voor al die<br />

mensen die verlangen naar een andere manier<br />

van wonen én samenleven.<br />

Veel aandacht in deze editie voor de natuur.<br />

Ook in deze editie vertaalt wildernisgids<br />

Alan McSmith lessen uit de natuur naar onze<br />

moderne samenleving. De Poolse journalist<br />

"WORD PIONIER<br />

IN DE WERELD<br />

WAARNAAR WE<br />

VERLANGEN"<br />

en politica Joanna Wis-Bielewicz laat zien hoe je een revolutie<br />

kunt beginnen in je eigen tuin: stop met tuinieren, bescherm<br />

de natuur en Tanja Abbas (stichting Free Forrest Foundation)<br />

vertelt over haar film Tree Talk die aansluit bij de oproep van<br />

Joanna: laat het land zichzelf helen; het is onze taak in dienst<br />

te staan ​van het levens<strong>web</strong>. Verder komen in deze editie pioniers<br />

aan het woord als ecoloog en filmmaker John D. Liu,<br />

Ad Vlems (medeoprichter ecodorp Boekel), boer Andres Jara<br />

en Helena Norberg-Hodge (Local Futures) en Wouter Veer van<br />

Lenteland.<br />

Graag wil ik een lans breken voor het werk van de stichting<br />

ALPA. Zij zetten zich in om de longen van Europa te behouden<br />

voor nu en in de toekomst. Maar hier is ook financiële<br />

ondersteuning voor nodig, een investering in onze toekomst.<br />

Lees de oproep van Lars Veraart.<br />

Last but nog least kijken we met fotograaf<br />

Jimmy Nelson (Before they pass away) naar de pioniers<br />

uit het verleden die met uitsterven worden<br />

bedreigd. Indrukwekkende foto’s met een<br />

urgente boodschap.<br />

Laat je inspireren door dit themanummer en<br />

ondersteun het groeiende aantal pioniers voor<br />

een betere wereld of nog beter: word zelf pionier<br />

in de wereld waarnaar we verlangen. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE ECONOMIE<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>43</strong> van het New Financial Magazine<br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

Coverbeeld: Jimmy Nelson<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

IRIS VAN ASSELT<br />

WELDADIGE LUXE<br />

6 12<br />

JIMMY NELSON<br />

ECHTE RIJKDOM<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Magazine kost € 44,95, excl<br />

btw. Bedrijfsabonnementen op aanvraag:<br />

willem@willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s<br />

e.d. is slechts mogelijk na schriftelijke<br />

toestemming van de Stichting New Financial<br />

Forum<br />

18 24<br />

MICHAEL VAN LOENEN<br />

LARS VERAART MET ALPA<br />

ALLES IS ER AL<br />

TOEKOMST SCHRIJVEN<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus 2013, 7420 AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Jolanda Leemhuis<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

36 46<br />

HELENA NORBERG-HODGE<br />

TANJA ABBAS HET<br />

DE TOEKOMST IS LOKAAL<br />

DRAAIT OM BOMEN<br />

4 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


INHOUD<br />

THEMA PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

INTERVIEW<br />

6 De weldadige luxe van een kleine footprint | Duurzame<br />

interieurstylist Iris van Asselt<br />

12 Echte rijkdom zit van binnen | Fotograaf Jimmy Nelson<br />

16<br />

KEES KLOMP CONSTRUCTIEVE<br />

DESTRUCTIE<br />

20 Landbouwgrond moet weer van ons allemaal worden |<br />

Wouter Veer (Lenteland)<br />

36 De toekomst is lokaal | Helena Norberg-Hodge (Local Futures)<br />

PERSPECTIEF<br />

18 Pionierslessen uit de toekomst | Michael van Loenen (YouBeDo)<br />

24 Met ALPA krijgen we een herkansing | Lars Veraart (boer in de<br />

Gouden Cirkel in Transsylvanië)<br />

32 Een ecologische wereld bouwen doe je samen | Nadine Maarhuis<br />

(MaatschapWij)<br />

56 Een CAO voor de Aarde | Henry Mentink (Veerhuis)<br />

28<br />

ALAN MCSMITH TRANSFORMATIE<br />

IN DE BUSH<br />

ESSAY<br />

28 Transformatie hangt in de lucht | Wildernisgids Alan McSmith<br />

41 Stop met tuinieren, bescherm de natuur | Journalist en politica<br />

Joanna Wis-Bielewicz<br />

46 Het draait allemaal om bomen | Tanja Abbas (Free Forrest<br />

Foundation)<br />

50 Internationale Vrouwendag: Roe v. Wade vraagt ook hier<br />

nieuw soort activisme | Femke de Jong-Struiksma (schrijfster,<br />

yogadocent, activist)<br />

60 Hoopvolle essays van de financials van morgen: vakbekwaam,<br />

ethisch en dienstbaar | Kardelijn Öztürk en Mounir Bontekoe<br />

(Hogeschool van Amsterdam)<br />

50<br />

FEMKE DE JONG-STRUIKSMA<br />

ROE V. WADE<br />

COLUMN<br />

16 Constructieve destructie | Kees Klomp (lector Betekeniseconomie)<br />

54 Ontwikkelingshulp voor het rijke westen | Jack Cox (Ecosenso)<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 5


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

“EN ALS ONZE DOCHTERS LATER OP ZICHZELF<br />

WILLEN WONEN, KUNNEN HUN SLAAPKAMERS<br />

WORDEN LOSGEKOPPELD EN WORDEN<br />

MEEGENOMEN NAAR HUN EIGEN WONING”<br />

Iris van Asselt met vriend Roland en<br />

dochters Ize en Lune voor hun houten<br />

woning met tiny footprint.<br />

6 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

“Je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn. Wij wonen in een kleine gemeenschap<br />

in een zelfgebouwd klein houten huis met een tiny footprint. We zijn zelfvoorzienend,<br />

de maandlasten zijn laag en de druk om altijd maar hard buitenshuis<br />

te moeten werken om de rekeningen te betalen, is er niet. We hebben veel<br />

tijd voor elkaar en onze dochters hoeven we niet naar de opvang te brengen.<br />

Veel mensen zouden dit ook willen, maar zijn bang om zogenaamde zekerheden<br />

los te laten. Ga het doen, is mijn advies. Het levert je zoveel op”, aldus Iris van<br />

Asselt (37), die met haar vriend Roland en dochters Ize en Lune woont in een<br />

community van tien kleine houten huizen in Koedijk, opgezet door LiberTerra.<br />

De weldadige luxe van<br />

een kleine footprint<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD INGRID DE GROOT<br />

LiberTerra staat voor wonen,<br />

werken, leren en is een initiatief<br />

van Mieke Elzenga. In<br />

geheel Nederland ontwikkelt<br />

zij gemeenschappen van<br />

duurzame kleine woningen.<br />

Bewoners kunnen in de gemeenschap<br />

de eigen ecologische woonambities realiseren,<br />

maar zich tegelijkertijd inzetten<br />

voor regionale uitdagingen op het<br />

gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.<br />

De komende tien jaar wil stichting<br />

LiberTerra vijftig communities<br />

realiseren in binnen-en buitenland,<br />

waardoor er een collectief leerproces<br />

ontstaat rondom de vraag hoe de Sustainable<br />

Development Goals handen en<br />

voeten kunnen worden gegeven.<br />

De gerealiseerde community in natuurgebied<br />

Geestmerambacht in Koedijk<br />

zet zich in voor duurzaam wonen<br />

en leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare<br />

huizen, geproduceerd met<br />

zoveel mogelijk hergebruikte en natuurlijke<br />

materialen, gedeeltelijk of<br />

volledig off-grid. ‘Afvalstromen’, regenwater<br />

en GFT worden hergebruikt<br />

om kringlopen te sluiten. De tuin produceert<br />

zoveel mogelijk eigen voedsel<br />

voor de bewoners en andere vormen<br />

van leven. Duurzame levensmiddelen<br />

en diensten worden collectief ingekocht.<br />

Ook is er een kenniscentrum opgericht<br />

over biobased bouwen en informatie<br />

over de WEconomy.<br />

Iris maakt met haar gezin deel uit<br />

van de community sinds 2020, toen ze<br />

hun eigen huis gingen bouwen. Zij kwamen<br />

er terecht na een enorme zoektocht<br />

naar de voor hun ideale plek waar<br />

tal van levensvragen aan vooraf gingen.<br />

Twee wereldreizen stimuleerden de<br />

wens naar een eigen klein en duurzaam<br />

huis in een gemeenschap van gelijkgestemden.<br />

Iris is oprichter van Studio<br />

Duurzaam Wonen en geeft onder meer<br />

duurzame interieuradviezen. Haar<br />

vriend Roland is van oorsprong ict-er,<br />

maar is nu ontwikkelaar van duurzaam<br />

gebruik van bestaande apparatuur (zoals<br />

elektrische boilers die energie kunnen<br />

opvangen of zonnepanelen die<br />

energie opslaan). Iris en Roland filosoferen<br />

niet over duurzaamheid, zero waste<br />

en lage voetafdruk, maar leven het. “Natuurlijk<br />

maken we ons ernstig Emile Corre. zorgen<br />

over de wereld. Het enige wat wij kunnen<br />

doen, is om wat wij écht van belang<br />

vinden simpelweg te gaan doen. Uiteraard<br />

is dat niet altijd even makkelijk<br />

geweest en hebben we de omstandigheden<br />

soms ook mee gehad. Maar uiteindelijk<br />

is het niet maken van de keuzes<br />

die je zelf heel belangrijk vindt veel<br />

en veel moeilijker. Daarbij vergeleken<br />

valt het opzeggen van een baan of het<br />

verlaten van een stad met al zijn basisvoorzieningen<br />

juist weer erg mee. Mensen<br />

zeggen vaak dat ze deze stap ook<br />

wel zouden willen maken, maar blijven<br />

dan toch kiezen voor ‘vastigheid’ en<br />

vermeende ‘zekerheden’. Pas als je de<br />

noodzaak echt van binnen voelt, ga je<br />

het ook doen”, aldus Iris.<br />

LOSLATEN<br />

Hoe kom je tot een dergelijke voor<br />

veel mensen toch wel moedige beslis-<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 7


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Samen met Roland woont ze in een<br />

huurappartement in Amsterdam-Oost.<br />

Hun buren hebben een groot dakterras,<br />

dat als vanzelfsprekend wordt gedeeld<br />

met Iris en Roland. “Zoiets blijft<br />

je bij. Voor mij belangrijk om in te zien<br />

dat ‘delen’ van wat je hebt van grote betekenis<br />

is.”<br />

Iris van Asselt: “Privacy en vrijheid<br />

kunnen heel goed samengaan.”<br />

sing om in een duurzame community<br />

te gaan wonen? De vraag stellen, is<br />

vragen naar het levensverhaal van Iris.<br />

“Het verlangen naar deze plek ontstaat<br />

niet van de ene op de andere dag. Het<br />

is een lang proces en pas achteraf kun<br />

je inzien wat de noodzakelijke stappen<br />

zijn geweest en dat bijna alles eigenlijk<br />

heeft geleid tot de keuze om het verlangen<br />

ook daadwerkelijk te vervullen.”<br />

Iris groeit samen haar twee zussen<br />

op in een ruim vrijstaand huis in Abbenes,<br />

in de Haarlemmermeer. “Mijn<br />

moeder, een Amsterdamse, heeft ons altijd<br />

meegegeven: volg je dromen, volg<br />

je hart en geloof wat je wilt. Dit zijn<br />

voor mij belangrijke waarden die ik<br />

ook graag mijn kinderen wil meegeven.<br />

Mijn moeder was ook goed in loslaten.<br />

Op mijn twaalfde ging ik naar de Montessorischool<br />

in Den Haag. Ik zat nog<br />

maar drie dagen op deze school en toen<br />

hoorde ik dat mijn ouders gingen scheiden.<br />

Mijn moeder ging – samen met<br />

haar drie kinderen – terug naar Amsterdam,<br />

iets wat ze vroeg of later toch al<br />

had gewild. Ze koos niet voor een appartement<br />

of flat, maar voor een woonboot<br />

van 30m2 midden in het centrum. Ik<br />

wilde mijn schooljaar afmaken en vanaf<br />

dat moment reisde ik als twaalfjarige<br />

in mijn eentje elke dag van Amsterdam<br />

naar Den Haag. Dat noem ik loslaten,<br />

zeker in een tijd toen er nog geen mobieltjes<br />

bestonden. Ik oefen hier al heel<br />

voorzichtig mee richting onze twee<br />

kinderen, maar merk wel dat ik dit als<br />

moeder een groot leerproces vind.”<br />

Na dat schooljaar gaat Iris naar het<br />

Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs<br />

(IVKO) in Amsterdam. Vlak voor<br />

haar HAVO-diploma ontmoet ze Roland<br />

en sindsdien zijn ze samen, inmiddels<br />

twintig jaar. Iris kiest voor een creatieve<br />

opleiding, het Hout- en Meubileringscollege,<br />

een MBO-opleiding. De<br />

voorliefde voor hout heeft er altijd al<br />

in gezeten. Ze loopt stage bij The Frozen<br />

Fountain en bij vtwonen, waarvoor<br />

ze negen jaar zal blijven werken<br />

als freelancer. In die tijd volgt ze tevens<br />

de HBO-opleiding Media, Informatie en<br />

Communicatie.<br />

“HET ENIGE WAT JE KUNT<br />

DOEN, IS VOORLEVEN WAT JE<br />

ECHT BELANGRIJK VINDT”<br />

WERELDREIS<br />

Naast hout en houtbewerking is ook<br />

reizen een grote passie van Iris. “Ook<br />

dat heb ik meegekregen van mijn moeder.<br />

Ik herinner mij nog dat ik als jong<br />

meisje samen met haar door Europa<br />

aan het interrailen was. Een moeder<br />

met een dochter van mijn leeftijd vroeg<br />

waar we dan heen gingen. Mijn moeder<br />

zij dan: ‘We hebben geen idee.’ Je zag<br />

die moeder een beetje schrikken en liet<br />

haar kind dan weten dat mijn moeder<br />

maar een grapje aan het maken was.<br />

‘Nee hoor’, zei mijn moeder dan. ‘We<br />

weten het echt niet.’ We lieten die moeder<br />

verbijsterd achter.”<br />

“Ik wilde graag naar Thailand en<br />

heb Roland gevraagd met me mee te<br />

gaan. Hij genoot van de reis, ook al<br />

vond hij het vliegen een merkwaardige<br />

gewaarwording. Je stapt op in Amsterdam<br />

en een paar uur later zit je in een<br />

totaal andere wereld. Een veel te abrupte<br />

overgang. Het leek hem beter en aangenamer<br />

om de overstap heel geleidelijk<br />

te doen. Per auto bijvoorbeeld. Zo<br />

ontstond het idee voor onze eerste wereldreis.”<br />

Ze kopen een oude Toyota Landcruiser<br />

en in 2011 vertrekken ze. De reis,<br />

die veertien maanden zou gaan duren,<br />

gaat via Oost-Europa, Turkije, Iran en<br />

Pakistan naar India en Nepal. “De reis<br />

was in alle opzichten impactvol. We<br />

hebben met name in Iran ervaren hoe<br />

schaars water kan zijn en wat voor consequenties<br />

dit heeft voor mens en dier.<br />

Daar is bijvoorbeeld composteren van<br />

de eigen ontlasting geen luxe, maar bittere<br />

noodzaak om te kunnen overleven.<br />

In India waren we betoverd door een<br />

houten restaurant. We merkten steeds<br />

meer dat de reis onze liefde voor hout<br />

en duurzaamheid had aangewakkerd.<br />

8 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

In India waren we ons droomhuis al<br />

aan het ontwerpen, ook al hadden we<br />

heel weinig geld en wisten we dat een<br />

idyllische plek niet makkelijk te vinden<br />

is in Nederland.”<br />

BESTE PLEK OOIT<br />

In 2012 zien ze langs de A10, een boord<br />

staan waarop een nieuwbouwproject in<br />

Amsterdam Noord wordt aangeprezen.<br />

“We zijn gaan kijken, er was nog niets,<br />

maar het zou een Vinex-wijk worden.<br />

We dachten, we zien wel en hebben<br />

ons ingeschreven. Tot onze grote schrik<br />

werden we nog ingeloot ook. Mede omdat<br />

ik zwanger was van Ize, hebben we<br />

het ook maar gedaan. Het was nog wel<br />

bijzonder lastig een hypotheek te krijgen,<br />

juist omdat we recent veertien<br />

maanden in het buitenland hadden verbleven.<br />

Uiteindelijk is het gelukt. De opzet<br />

van de wijk bleek echter uitstekend.<br />

De tuinen grensden aan elkaar, je kon<br />

elkaar zien, kinderen speelden makkelijker<br />

met elkaar, volwassen zochten<br />

elkaar sneller op. Kortom, het ontwerp<br />

leek op dat van een community.<br />

We dachten: ‘Dit is de beste plek ooit’.<br />

Zo voldeed het huis aan hoge standaarden<br />

zoals triple glas en goede isolatie.<br />

Zelf hebben we het huis zo duurzaam<br />

mogelijk gemaakt. Zo plaatsen we een<br />

tweedehands zonneboiler en koppelde<br />

deze aan een tweedehands warmte-terug-win-pijp.<br />

Hierdoor werd grondwater<br />

van 9 graden in de pijp verwarmd<br />

tot 27 graden en daar kun je prima mee<br />

douchen. We hadden niet genoeg ruimte<br />

voor zonnepanelen. Daarom bouwde<br />

Roland een carport en plaatste er<br />

lichtdoorlatende zonnepanelen op. De<br />

energierekening was niet alleen nul<br />

euro, we kregen zelfs geld retour. In dit<br />

mooie huis werd in 2014 Ize geboren.”<br />

TWEEDE WERELDREIS<br />

In 2016 wordt Lune geboren en in 2018<br />

gaat het gezin, nog voor de kinderen<br />

leerplichtig worden, op voor de tweede<br />

wereldreis. In een omgebouwde camper<br />

gaat het richting Baltische Staten, door<br />

Rusland, Centraal-Azië, Mongolië en<br />

naar Japan. Ze zijn dicht bij elkaar, merken<br />

hoe weinig ze daadwerkelijk nodig<br />

hebben en ook de kinderen blijken het<br />

uitstekend naar hun zin te hebben. Ze<br />

vermaken zich uitstekend en spelen<br />

met van alles wat ze tegenkomen. “We<br />

genieten enorm van de schoonheid van<br />

eenvoud. Heerlijk om weinig spullen<br />

te hebben, fijn om weinig stress te kennen.<br />

We maken opnieuw ontwerpen<br />

van ons droomhuis. Steeds duidelijker<br />

wordt dat we kleiner, duurzamer, groener<br />

willen wonen, liefst in de natuur,<br />

dicht bij een strand. Onze Vinex-wijk,<br />

hoe mooi en duurzaam ook, voldoet<br />

niet meer. Ons geld zit toch in bakstenen.<br />

Maar wat willen we nu echt? Wat<br />

hebben we echt nodig?“<br />

Iris en Roland gaan op zoek En<br />

soms gaan dingen zoals ze moeten<br />

gaan. In 2019 kunnen ze een oude<br />

schuur bij een strandopgang in Petten<br />

kopen. Er waren twijfels omdat het ver<br />

weg was van Amsterdam. Toen ze besloten<br />

ervan af te zien, merkte Iris dat ze<br />

opgelucht was.<br />

Vervolgens schrijven ze zich in voor<br />

Oosterwold, bij Almere. Ook hier twijfelt<br />

Iris omdat het ver weg is van een<br />

aantal basisvoorzieningen. Ze blijken<br />

net te laat met hun inschrijving. Opnieuw<br />

is er opluchting bij Iris.<br />

Begin 2020 gaan ze naar een bewonersbijeenkomst<br />

in Koedijk, georganiseerd<br />

door Mieke Elzenga, die er zelf<br />

wil gaan wonen. “De meeste bezoekers<br />

hadden twijfel, maar wij keken elkaar<br />

aan en zeiden direct ‘ja’. Voor ons was<br />

dit de idyllische plek. En we zijn ons<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 9


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

houten droomhuis gaan bouwen met<br />

bio-based materiaal. Het is geen tiny<br />

house, maar een klein duurzaam huis<br />

met een tiny footrprint.”<br />

Naast het woongedeelte met open<br />

keuken, waar dit gesprek plaatsvindt,<br />

telt de woning telt nu nog twee slaapkamers.<br />

“Als onze dochters wat ouder<br />

zijn, kunnen we van hun huidige slaapkamer<br />

er eenvoudig twee maken. En als<br />

ze nog ouder zijn en op zichzelf willen<br />

wonen, kunnen hun slaapkamers worden<br />

losgekoppeld en kunnen ze die<br />

meenemen naar hun eigen woning.”<br />

LEVEN IN EEN COMMUNITY<br />

Veel mensen dromen ervan om duurzamer<br />

en socialer te leven. Het leven<br />

in een gemeenschap lijkt dan aanlokkelijk.<br />

Vaak is er veel onwetendheid<br />

over het leven in een community. Welke<br />

mensen zijn er geschikt voor en wat<br />

moet je doen of laten? “Alles begint met<br />

een gesprek”, zegt Iris. “We voeren gesprekken<br />

met mensen die hier willen<br />

komen wonen als er een plek vrijkomt<br />

en vertellen hoe het leven hier is en wat<br />

het inhoudt. We hanteren een sociocratische<br />

besluitvorming. Zo bepalen de<br />

bewoners gezamenlijk wie er mag komen<br />

wonen. Het is logisch om daar brede<br />

inspraak over te hebben. We vormen<br />

een kleine gemeenschap en uiteraard<br />

zijn er ook hier conflicten en kom je<br />

jezelf tegen. Goed voor de zelfontwikkeling,<br />

zullen we maar zeggen. Verder<br />

hebben we de Sociale Kring opgericht.<br />

“PAS ALS JE DE NOODZAAK<br />

ECHT VAN BINNEN VOELT,<br />

GA JE HET OOK DOEN”<br />

Bij zo’n bespreking is iedereen aanwezig.<br />

Dan bespreken we bijvoorbeeld zaken<br />

die iedereen aangaan, bijvoorbeeld<br />

delen en lenen. Zet je bijvoorbeeld een<br />

geleende schep bij iemand in de voortuin<br />

of maak je hem eerst schoon? Door<br />

dit bespreekbaar te maken en op te lossen,<br />

voorkom je veel irritaties. Uiteraard<br />

respecteren we hier elkaar privacy.<br />

We hanteren bijvoorbeeld een stoplichtsysteem.<br />

Staat het licht op rood,<br />

dan wordt iemand niet gestoord. Noodzakelijk<br />

bijvoorbeeld voor mensen die<br />

thuis werken en geen kinderen over de<br />

vloer willen hebben. Belangrijkste is<br />

echter dat we allemaal vertrouwen hebben.<br />

Soms gaat het mis, maar er is altijd<br />

het vertrouwen dat we er weer uitkomen.<br />

Als er één ding is wat je hier leert,<br />

is het wel dat privacy en vrijheid heel<br />

goed samen kunnen gaan.”<br />

DROMEN<br />

Iris maakt zich, net als zoveel mensen,<br />

grote zorgen om alle ontwikkelingen in<br />

de wereld. “Juist omdat we er ons zeer<br />

bewust van zijn wat we als mensen op<br />

deze planeet aanrichten, hebben we<br />

hier onze eigen plek gebouwd. Het enige<br />

wat je kunt doen, is voorleven wat<br />

je echt belangrijk vindt. Misschien leven<br />

we hier wel in onze eigen bubbel.<br />

Groot voordeel is dat je hier bent met<br />

gelijkgestemden, mensen die anders<br />

doen en handelen. Wel wil ik met mijn<br />

werk als duurzaam interieuradviseur<br />

mensen bewuster maken van de voetafdrukken<br />

van hun woninginrichting.<br />

Mensen hebben veelal geen idee hoeveel<br />

vergif ze in huis hebben en wat het<br />

effect van hun meubels is op het milieu.<br />

Hier is zoveel winst in te behalen. Ik<br />

zou daar met Studio Duurzaam Wonen<br />

graag verder aan bij willen dragen. En<br />

laat Roland ondertussen maar nieuwe<br />

duurzame oplossingen bedenken. Daar<br />

is hij goed in, dit is wat wij kunnen bijdragen.”<br />

En nieuwe grote dromen? “Nee, die<br />

zijn er niet. Onze droomplek is hier.<br />

We leven nagenoeg zonder footprint,<br />

met elkaar, met onze dochters, volledig<br />

duurzaam, met gelijkgestemden. We<br />

hebben niet de behoefte om een bedrijf<br />

op te richten en heel succesvol te worden,<br />

waardoor je weer nieuwe financiële<br />

verplichtingen moet aangaan en<br />

waardoor je je vrijheid verliest en weer<br />

inboet op je levensovertuiging. Dit is<br />

onze droomplek. Het beste wat we kunnen<br />

doen, is hier tevreden zijn.” n<br />

Meer informatie:<br />

www.studioduurzaamwonen.nl of stuur een<br />

mail naar: info@studioduurzaamwonen.nl<br />

10 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Op zoek naar een fris, lekker, puur en<br />

duurzaam opfrissertje? Dan moet je<br />

jezelf eens trakteren op een smaakexplosie<br />

van de zelfgekroonde fruitslagers<br />

van Roze Bunker. Zij stellen<br />

vraagtekens bij de huidige frisdrankindustrie<br />

en roepen iedereen op zich<br />

aan te sluiten bij de fruitrevolutie.<br />

De Fruitslagers brouwen handgemaakte<br />

siropen met vers fruit en<br />

kruiden. “Een compacte smaakexplosie<br />

die samen met plat of bruisend kraanwater<br />

verandert in een fruitige frisdrank.<br />

Uit één fles haal je een krat frisdrank<br />

of serveer je vele cocktails. Dat<br />

scheelt in transport en opslag, want de<br />

smaak is het enige wat je vervoert”, aldus<br />

de fruitslagers, die niet van afval<br />

houden. Daarom werken ze nauw samen<br />

met boer en industrie. Met het ‘te<br />

rijpe’ fruit wordt siroop gebrouwen en<br />

in de testkeuken wordt veel geëxperimenteerd<br />

om van het eigen afval weer<br />

nieuwe producten te maken. Een plakkerig<br />

onderzoek waar de fruitslagers<br />

graag zoveel mogelijk mensen bij betrekken.”<br />

Roze Bunker werd als Utrechts<br />

kunstcollectief opgericht in 2015 door<br />

Emile Corre, Mélanie Corre en Kester<br />

Scholten. Emile en Mélanie zijn nog altijd<br />

betrokken bij de Roze Bunker. Ze<br />

zijn bezig met tal van initiatieven die<br />

de wereld gezonder maken. Dit vanuit<br />

het besef dat de manier waarop we de<br />

wereld om ons heen hebben georganiseerd<br />

vaak onlogisch is. Emile: “We halen<br />

plantaardige eiwitten uit het Amazonegebied,<br />

gebruiken plastic als wegwerpproduct<br />

en zien de waarde niet<br />

van het fruit dat we weggooien.” Emile<br />

bedenkt oplossingen die de wereld logischer<br />

maken. Zijn ontwerpstudio, een<br />

boerderij omgebouwd tot experimentele<br />

keuken, bevindt zich in Culemborg.<br />

Hier worden producten, merken, verhalen<br />

en campagnes ontwikkeld om het<br />

voedselklimaat te verbeteren.<br />

Mede-initiatiefnemer Jeroen Groot<br />

is verantwoordelijk voor de organisatie<br />

en de logistiek van de fruitslagers.<br />

“In de culinaire wereld grijpt men vaak<br />

terug op de oude ambachten. Wij proberen<br />

dat ook te doen en bedenken op<br />

deze manier oplossingen voor ‘problemen’<br />

die we in de markt tegenkomen.”<br />

Roze Bunker: “Als zelfgekroonde<br />

fruitslagers zijn we logische frisdrank<br />

gaan brouwen van puur fruit en verse<br />

kruiden. En zoals het slagers betaamt,<br />

gooien we liever niets weg. Onze bessen<br />

worden uit de container gered, met<br />

onze kruiden en vlierbloesem stimuleren<br />

we de biodiversiteit, onze citrusvruchten<br />

worden ‘van kop tot staart’<br />

verwerkt en van onze flessen maken we<br />

eigen glaswerk. We produceren lokaal,<br />

biologisch, goed voor de biodiversiteit,<br />

circulair, tegen overconsumptie, vanuit<br />

‘afval’-stromen, of combinaties van<br />

meerdere tegelijk natuurlijk!”<br />

“Wat ons bindt, is dat we inzien dat<br />

er geen single-issues te adresseren zijn,<br />

maar dat we overal om ons heen uitdagingen<br />

zien om naar positieve veranderingen<br />

te streven. En wat ons motiveert,<br />

zijn de vele reeds bestaande initiatieven<br />

die bijdragen om de wereld een<br />

beetje mooier te maken. Sluit je aan bij<br />

de fruitrevolutie.” n<br />

www.rozebunker.nl<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 11


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Jimmy Nelson, Highlands, Papua New Guinea.<br />

Echte rijkdom zit<br />

van binnen<br />

TEKST JELLE BARTELS | BEELD JIMMY NELSON<br />

Wie naar de foto’s van Jimmy Nelson (55) kijkt, ziet hoe mooi diversiteit<br />

en inclusie is. Vanaf zijn zeventiende reist hij de wereld rond<br />

om verschillende culturen vast te leggen. Zijn foto’s zijn adembenemend,<br />

zijn boodschap krachtig: zoek naar de rijkdom in jezelf. Met<br />

zijn foundation genereert hij aandacht voor de problematiek van inheemse<br />

volkeren en helpt hij de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen<br />

te bevorderen. Zijn foto’s laten zien dat ieder van<br />

ons een prachtig wezen is.<br />

Het reizen zit bij Jimmy Nelson<br />

al vroeg in het bloed.<br />

Zijn vader is geoloog en<br />

daardoor komt hij in aanraking<br />

met verschillende culturen.<br />

Hoewel Nelson er anders<br />

uitziet, voelt hij zich bij deze culturen<br />

gelijkwaardig én gezien. Hij beleeft<br />

een mooie, vrije jeugd, waar abrupt een<br />

einde aankomt als hij naar een kostschool<br />

wordt gestuurd. Daar beleeft<br />

hij een ellendige tijd en door een ziekte<br />

verliest hij ook nog al zijn haar. Dit<br />

heeft een enorme impact op zijn zelfbeeld.<br />

Het eens zo vrije kind raakt bevangen<br />

door een lage eigenwaarde. Hij<br />

vindt zichzelf lelijk wat keer op keer<br />

door zijn omgeving wordt bevestigd.<br />

KRACHTIGE BOODSCHAP<br />

Op zijn zeventiende trekt de wijde wereld<br />

in. Via een achterdeur komt hij in<br />

het dan ‘verboden’ Tibet en wordt er<br />

met open armen ontvangen door de Tibetaanse<br />

gemeenschap. Hij wordt als<br />

gelijkwaardig gezien en daar begint de<br />

heling van zijn zelfbeeld. Hij leert dat<br />

echte rijkdom en ware schoonheid van<br />

binnen zit en dat het niet uitmaakt wie<br />

je bent of hoe je er uitziet. Hij besluit fotograaf<br />

te worden en de gemeenschappen<br />

die hem hebben geholpen met zijn<br />

12 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

menszijn in beeld te brengen. Dit blijkt<br />

het begin van zijn roeping om culturen<br />

in al hun pracht te portretteren.<br />

Met een analoge camera bezoekt<br />

hij culturen die voor de meeste mensen<br />

niet benaderbaar zijn. Mede door<br />

het tonen van zijn eigen kwetsbaarheid<br />

lukt het hem dichtbij deze culturen te<br />

komen. Zijn doel is om deze mensen zo<br />

mooi mogelijk in beeld te brengen.<br />

Dit heeft geresulteerd in verschillende<br />

fotoboeken, zoals het vuistdikke<br />

Before they Pass Away. Drie jaar lang<br />

bezocht Nelson alle uithoeken van de<br />

wereld om inheemse gemeenschappen<br />

met de camera vast te leggen. Deze culturen<br />

worden in onze complexe wereld<br />

met uitsterven bedreigd. Overweldigende<br />

foto’s met een krachtige boodschap.<br />

“GEEF EERST AAN DE AARDE<br />

EN NEEM DAN PAS WAT<br />

NODIG IS”<br />

WERKWIJZE<br />

Zijn werkwijze is steeds hetzelfde. In<br />

zijn kwetsbaarheid ‘meldt’ hij zich bij<br />

de mensen die hij wil fotograferen. Taal<br />

was nooit een barrière. Door oprecht de<br />

verbinding te zoeken (letterlijk met handen<br />

en voeten), komt hij tot adembenemende<br />

resultaten. Vaak werkt hij weken<br />

aan één geslaagde foto. Tegen die tijd<br />

vertrouwen de mensen hem volledig en<br />

volgen ze zijn aanwijzingen op. Ook een<br />

tijdrovende bezigheid. Niet alleen moet<br />

de enscenering juist zijn, ook het licht<br />

moet perfect zijn. Nelson werkt uitsluitend<br />

met een analoge camera.<br />

GEVEN<br />

Nelsons uitgangspunt is ‘geven’. De<br />

mensen uit die andere culturen accepteren<br />

hem zoals hij is. Daar wil hij iets tegenover<br />

stellen. Daarom wil hij de mensen<br />

uit die culturen waardig vastleggen<br />

in al hun pracht en daarmee aangeven<br />

dat deze culturen voortkomen uit oude<br />

tradites. Op die manier ontstaat er een<br />

balans tussen geven en nemen.<br />

Zijn intentie om mensen in hun volle<br />

glorie in beeld te brengen, wordt niet<br />

door iedereen gewaardeerd. Er was veel<br />

kritiek op Before they pass away: de foto’s<br />

zouden niet ‘echt’ zijn en gaven geen getrouw<br />

beeld van de dagelijkse omstandigheden<br />

waarin die mensen leven.<br />

Het was echter nooit zijn intentie<br />

om gemeenschappen in hun dagelijkse<br />

leven te fotograferen. “Ik ben geen<br />

antropoloog. Ik wil mensen zo mooi<br />

mogelijk vastleggen. De kritiek heeft<br />

mij verbaasd. Alsof we hier in het westen<br />

wel ‘echt’ op de foto gaan. Kijk eens<br />

naar social media. We doen niet anders<br />

dan ons zo mooi mogelijk presenteren.”<br />

RIJKDOM<br />

Inheemse volkeren hebben Nelson laten<br />

zien dat geld niet nodig is om rijk<br />

te zijn. In zijn eigen leven was geld altijd<br />

wel een worsteling. Kunstenaars<br />

zijn niet per se ondernemers en hebben<br />

Maori in Nieuw Zeeland.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 13


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Marken, Nederland.<br />

vaak een moeilijke relatie met geld. “Nu<br />

ben ik de meest rijke persoon op aarde.<br />

De grootste rijkdom zag ik in omgevingen<br />

waar geld niet eens bekend was.<br />

Veel van de volkeren zijn gelukkiger<br />

dan wij. Zij leven dicht bij de wortels<br />

van het bestaan, zijn niet bezig met het<br />

voortdurend najagen van geld en bezit.<br />

Hun wereldbeeld is volledig tegenovergesteld<br />

aan die van ons: eerst geven aan<br />

de planeet, dan pas dan terugkrijgen.<br />

Wij doen het andersom. Eindelijk zien<br />

we in dat ons destructieve gedrag leidt<br />

tot de vernietiging van de planeet en<br />

dus van onszelf. Het wordt tijd om weer<br />

te leren geven aan de planeet. Velen<br />

van ons vinden dat nog heel moeilijk.<br />

De angst overheerst dat dit ons op de<br />

korte termijn pijn gaat doen. Maar stel<br />

je eens voor hoe groot de pijn gaat worden<br />

als we dit nog langer uitstellen?”<br />

“Met de Jimmy Nelson Foundation<br />

wil ik overal ter wereld kennis verrijken<br />

over andere culturen. Alle opbrengsten<br />

van de stichting vloeien terug naar die<br />

culturen. De foundation verzorgt onder<br />

de naam Cult-ED gratis educatieve<br />

De Himba stam in Namibië.<br />

programma’s voor de jeugd. En met de<br />

opbrengst van onder meer boeken en<br />

kunstwerken ondersteunen we projecten<br />

die zorgen voor het behoud van inheemse<br />

culturen.”<br />

BELEVING<br />

“Uiteindelijk is de hamvraag: wat laat<br />

je na? Als je op de rand van de dood<br />

staat, maakt de hoeveelheid geld op je<br />

bankrekening niet meer uit. Wel zullen<br />

14 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

De Huli Wigmen van Papoea-Nieuw-Guinea.<br />

hoefde te trekken om menselijke schoonheid<br />

te ontdekken. Between the Sea and the<br />

Sky is een tocht langs de overgebleven<br />

traditionele culturen van Nederland en<br />

brengt deze middels intieme portretten<br />

en iconische landschappen in beeld.<br />

Between the Sea and the Sky is een ode aan Nederland. PostNL geeft sinds februari 20<strong>23</strong><br />

vier postzegelvellen uit van Jimmy Nelson.<br />

je herinneringen en je nalatenschap<br />

van grote waarde zijn. Het wordt tijd<br />

dat we allemaal gaan bedenken wat we<br />

willen oogsten en nalaten.”<br />

Met zijn expositie The Last Sentinels:<br />

Heroes, from near and far wil Nelson laten<br />

invoelen wat het belang van rijkdom in<br />

jezelf is. De expositie, die begin dit jaar<br />

te zien was in Fabrique des Lumières in<br />

Amsterdam, is een overweldigende hommage<br />

aan de mensheid. De expositie is<br />

een combinatie van fotografie, film, animatie<br />

en geluid en wordt versterkt met<br />

beelden uit het nieuwste project van Nelson:<br />

Between the Sea and the Sky, een ode<br />

aan Nederland. Door de wereldwijde<br />

reisbeperkingen zag hij in dat hij niet<br />

per se naar de uiteinden van de wereld<br />

FUCKED<br />

Als we zo doorgaan, zijn we volgens<br />

Nelson ‘fucked’. “Bijna elke stam die<br />

ik ben tegengekomen, is iedere dag bewust<br />

bezig met het geven aan de aarde.<br />

Daarna pas nemen ze wat nodig is. Wij<br />

doen dit niet en dat moet anders. Zelf<br />

kun je beginnen door elke ochtend bewust<br />

stil te staan bij je legacy. Wat heb<br />

je gedaan, wat doe je en wat wil je achterlaten?<br />

Een mooi voorbeeld trof ik<br />

aan bij de Huli, een inheems volk dat<br />

in de provincie Southern Highlands in<br />

Papoea-Nieuw-Guinea woont. Zij beginnen<br />

de dag met een ritueel om de aarde<br />

schoon te maken.”<br />

In Nelsons kamer hangt een groot<br />

bord met foto’s die belangrijk voor hem<br />

zijn. Elke ochtend ordent hij dat bord<br />

opnieuw. “Door elke ochtend bewust<br />

stil te staan bij wat echt belangrijk is,<br />

wordt het gedurende de dag makkelijker<br />

om alleen dat te nemen wat echt<br />

noodzakelijk is en wat daadwerkelijk<br />

toevoegt aan je innerlijke rijkdom.” n<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 15


COLUMN<br />

Constructieve<br />

destructie<br />

Het was de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter<br />

die naam en faam maakte met het fenomeen<br />

creatieve destructie. In tegenstelling tot wat<br />

de term en beschrijving doet vermoeden, was hij<br />

buitengewoon positief over het fenomeen. Hij zag<br />

het als de enige echte motor van economische<br />

groei; als aanjager van een dynamische markteconomie.<br />

Volgens Schumpeter was het cruciaal voor<br />

de gezondheid van markten dat bedrijven slechts<br />

tijdelijke marktmacht hadden en innovatie was de<br />

manier om aan machtswisseling te werken.<br />

TEKST KEES KLOMP | BEELD ALFRED OOSTERMAN<br />

Creatieve destructie is het continue innovatieproces<br />

in markten, waarbij nieuwe technieken de oude<br />

technieken vernietigen en vervangen en is nog<br />

steeds springlevend. Vandaag de dag is innovatievermogen<br />

nog steeds een dominante bestaansvoorwaarde<br />

voor bedrijven. En ook binnen de Betekeniseconomie-benadering<br />

heeft het een extreem belangrijke rol<br />

te vervullen. Die rol wordt verteld voor de aangepaste term<br />

die ik hanteer: constructieve destructie. In Betekeniseconomie<br />

vindt namelijk een specifieke vernietiging en verandering<br />

plaats; bestaande producten maken plaats voor producten<br />

die beter zijn voor de wereld. Het bestaansrecht van<br />

bedrijven wordt steeds nadrukkelijker bepaald door het vermogen<br />

van bedrijven om producten te leveren die bijdragen<br />

aan een betere wereld. Bedrijven concurreren niet langer alleen<br />

op basis van vernieuwing in de markt maar op basis van<br />

verbetering in de maatschappij. We zouden kunnen zeggen<br />

dat Betekeniseconomie draait om ethische kwaliteit. Producten<br />

worden niet langer alleen beoordeeld op basis van hun<br />

nut voor de individuele consument (wat levert dit product<br />

mij persoonlijk op?) maar ook op basis van de collectieve<br />

noodzaak (waarom heeft dit product maatschappelijke betekenis?).<br />

Bedrijven die de synthese van nut en noodzaak weten<br />

te bewerkstelligen – met producten die als persoonlijk en<br />

maatschappelijk betekenisvol worden gepercipieerd – zijn de<br />

winnaars van de Betekeniseconomie. Dit zijn de bedrijven die<br />

concurrenten constructief vernietigen. Zij zorgen ervoor dat<br />

conventionele producten worden vervangen voor ethisch superieure<br />

producten; producten die beter zijn voor de wereld.<br />

VOEDING<br />

Er is geen markt waarin we de constructieve destructie zo duidelijk<br />

kunnen waarnemen als in voeding. Voedselproductie is<br />

een proces waarin veel destructie en degeneratie plaatsvindt.<br />

Het is een industrie met notoir maatschappelijk-schadelijke<br />

zaken als milieuverontreiniging, biodiversiteitsvernietiging,<br />

dierenleed en kinderarbeid. Het is dus ook logisch dat er juist<br />

in deze sector ontzettend veel ethische innovatie plaatsvindt;<br />

bedrijven die de traditioneel wereld-verslechterende productiemethoden<br />

vervangen voor wereld-verbeterende productiemethoden.<br />

Een prachtig voorbeeld van constructieve destructie is de<br />

ontwikkeling van een kaas die zonder koe tot stand komt. Nadat<br />

Jaap Korteweg met De Vegetarische Slager - door de grootschalige<br />

introductie van vleesvervangers - voor een constructieve<br />

ontwrichting had gezorgd in de vleesmarkt, is hij nu<br />

onder de noemer Those Vegan Cowboys bezig om ook de zuivelmarkt<br />

op z’n kop te zetten. Korteweg en consorten zijn namelijk<br />

bezig om echte zuivel te produceren, zonder dat daar<br />

nog een koe aan te pas hoeft te komen. Niet iedereen is zich<br />

dit bewust, maar voor de productie van melk en dus ook kaas<br />

is het noodzakelijk dat koeien drachtig zijn. Koeien geven,<br />

16 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

KEES KLOMP: “WEERSTAND IS EEN<br />

LEGITIEM ONDERDEEL VAN HET<br />

CREATIEVE DESTRUCTIEPROCES.”<br />

net als mensenmoeders, alleen melk na de geboorte. Dit betekent<br />

in de praktijk dat de zuivelindustrie koeien continu<br />

bezwangert en de kalfjes na geboorte van moeder scheidt. De<br />

melk is eigenlijk voor het kalf bedoeld. Zuivel gaat – anders<br />

gezegd – gepaard met inherent dierenleed. Door middel van<br />

het op fermentatie gebaseerde productieproces van Those Vegan<br />

Cowboys kan dit dierenleed dus uit de zuivelindustrie<br />

verdwijnen; een ethische innovatie van jewelste!<br />

GAMECHANGER<br />

Dit gaat daarom op termijn een industrie-gamechanger worden.<br />

Dit gaat de zuivelmarkt ingrijpend, blijvend en beklijvend<br />

veranderen. Alhoewel de zuivelindustrie zich in eerste<br />

instantie nog hevig zal verzetten tegen deze ontwikkeling –<br />

weerstand is een legitiem onderdeel van het creatieve destructieproces<br />

- zal het dierenleedvrije alternatief uiteindelijk<br />

de dierenleed-veroorzakende norm onvermijdelijk vermorzelen.<br />

Vooral onder de huidige jongvolwassenen (Generatie Y)<br />

en jongeren (Generatie Z) zijn ethische beslissingen namelijk<br />

in toenemende mate bepalend voor consumptiegedrag; deze<br />

generaties vormen de motor van de Betekeniseconomie-beweging.<br />

Onze kleinkinderen zullen terugkijken op deze tijd en<br />

vol onbegrip kijken naar de intensieve industriële veeteelt,<br />

tjokvol dierenleed, die nu de norm vormt. n<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 17


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Met nieuwsgierigheid de toekomst in kijken. Waar staan we als mensheid<br />

over tweehonderd jaar? Hoe kijken we dan terug op de periode<br />

waarin wij nu in leven? Of nog interessanter, met welke ogen zouden<br />

de pioniers uit bijvoorbeeld 22<strong>23</strong> naar de dag van vandaag kijken?<br />

Pionierslessen<br />

uit de toekomst<br />

TEKST MICHAEL VAN LOENEN, YOUBEDO | BEELD VLADIMIR KOZICH<br />

Ik vind gedachte-experimenten<br />

leuk om te doen. Gewoon even<br />

loskomen van de realiteit van nu.<br />

Oneindige mogelijkheden creëren<br />

van ideeën en beelden schetsen<br />

over de toekomst. Misschien<br />

ken je het gedachte experiment met<br />

je eigen ‘toekomstige ik’. Zeg maar een<br />

ontmoeting met je, laten we zeggen,<br />

85-jarige zelf. Wat zou deze wijze oudere<br />

man of vrouw jou vertellen over wat<br />

je nu zou moeten doen?<br />

Laten we dit gedachte-experiment<br />

doortrekken. Er is een ontmoeting geregeld<br />

met een pionier uit 22<strong>23</strong>. Welke<br />

vragen zou jij deze pionier willen stellen?<br />

Ik heb er twee genoteerd en ‘ontving’<br />

de volgende antwoorden.<br />

Bestaan er nog bedrijven in 22<strong>23</strong>?<br />

“Nee, bedrijven bestaan niet meer in de<br />

vorm zoals jullie die in 20<strong>23</strong> kenden. In<br />

2030 kwam het neoliberale denken definitief<br />

ten einde. Het werd in de voorgaande<br />

jaren overduidelijk dat bedrijven<br />

die alleen gedreven werden door<br />

winstmaximalisatie – en hun CEO’s de<br />

ruimte insturen – parasiteren op de samenleving,<br />

waarna consumenten hen<br />

massaal de rug toekeerden. Ze dachten<br />

te opereren vanuit een vrijemarkteconomie,<br />

maar die markt bestaat niet en<br />

deze is zeker niet vrij.<br />

Er zijn onzichtbare structuren in<br />

onze wereld, tussen mensen onderling<br />

en in de natuur als geheel. We hebben<br />

in jullie tijd pijnlijk ondervonden dat<br />

het niet accepteren van deze onzichtbare<br />

structuren de aarde en daarmee ook<br />

onszelf veel schade heeft toegebracht.<br />

Daarnaast zagen we in dat de rijkdom<br />

die deze bedrijven verzamelden<br />

onevenredig werd verdeeld. Eigenaren<br />

gingen steeds meer bezitten ten opzichte<br />

van de grotere meerderheid, die<br />

steeds langer moesten werken om in levensonderhoud<br />

te voorzien. Er vindt in<br />

“ER ZIT TE VEEL VERMOGEN<br />

VAST IN BESTAANDE ECO-<br />

NOMISCHE STRUCTUREN:<br />

ONDERNEMINGEN, FAMILIE-<br />

FONDSEN, INVESTEERDERS”<br />

jullie tijd een omwenteling plaats op<br />

het gebied van herverdeling van geld<br />

en grondstoffen.<br />

Bovenal werd de wetgeving wereldwijd<br />

aangepast. Bedrijven werden langzaamaan<br />

omgevormd tot coöperaties<br />

waar medewerkers, klanten en leveranciers<br />

onderling de geldstromen beheren.<br />

Deze coöperaties werden dienstbaarder<br />

aan mens en aarde. Scherper<br />

werd gekeken naar producten en diensten<br />

die goed, eerlijk en in harmonie<br />

met de ecologische wetten moesten<br />

zijn waar kopers blind op kunnen vertrouwen.<br />

In 22<strong>23</strong> is het ondenkbaar dat we<br />

producten maken die niet afgebroken<br />

kunnen worden door de natuur. Of<br />

technologische producten die ervoor<br />

zorgen dat onze kinderen gemiddeld<br />

zes uur per dag op hun telefoon zitten.<br />

Dit is verdwenen omdat we met elkaar<br />

besloten onszelf niet meer te laten verleiden<br />

door producten en diensten die<br />

niet bijdragen. Burgers namen verantwoordelijkheid,<br />

bedrijven volgden.<br />

Welk advies zou je geven aan een pionier<br />

in 20<strong>23</strong>?<br />

Jullie zitten in een uitdagende periode<br />

en er wordt veel van jullie gevraagd.<br />

18 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

MICHAEL VAN LOENEN:<br />

“ALLES IS ER AL.”<br />

Wij noemen de tijd waarin jullie leven<br />

ook wel de ‘brugtijd’. Jullie bouwen letterlijk<br />

nieuwe systemen die nog in verbinding<br />

zijn met het oude. Het oude is<br />

ook nog nodig, niet alles is slecht.<br />

Er is veel urgentie in jullie periode<br />

omdat anders de natuur zélf ingrijpt.<br />

De onzichtbare structuren worden<br />

zichtbaarder; van de langzame verandering<br />

van flora en fauna tot catastrofaal<br />

natuurgeweld. Ook de oneerlijke<br />

verdeling van welvaart en welzijn zorgt<br />

voor een steeds grotere tweedeling.<br />

Doordat er niet gedeeld wordt, kunnen<br />

we als menselijk collectief niet verder<br />

bloeien.<br />

Mijn advies is daarom tweeledig, ik<br />

doe een appel op jullie overtuigingskracht<br />

om bestaande bedrijven en<br />

structuren mee te nemen in jullie visie.<br />

De visie en wijsheid die jij als pionier<br />

in je draagt. Werk samen, bouw samen.<br />

We zijn allemaal mens en weten diep<br />

van binnen dat verandering nodig is.<br />

Mijn tweede oproep gaat over geld.<br />

In jullie tijd is er geld nodig voor het<br />

MICHAEL VAN LOENEN<br />

Michael van Loenen is mede-oprichter<br />

van de sociale online boekenwinkel<br />

YouBeDo.com. Klanten<br />

kunnen tot 12 procent van het<br />

aankoopbedrag overmaken naar<br />

een goed doel naar keuze. De boeken<br />

zijn niet duurder dan elders.<br />

In 2022 heeft Van Loenen de organisatiestructuur<br />

veranderd in steward-ownership.<br />

Het bedrijf is van<br />

zichzelf en het stemrecht ligt bij<br />

mensen die betrokken zijn bij het<br />

bedrijf. Daarmee kan winst nooit<br />

meer het hoofddoel van de onderneming<br />

zijn en kan het zich richten<br />

op de missie: een mooiere wereld.<br />

verder opschalen van wat jullie sociale<br />

ondernemingen noemen. Te veel sociale<br />

startups en scale-ups kijken naar<br />

de oude en bestaande structuren van<br />

geld. Als dit geld op de oude manier<br />

wordt gekoppeld aan de sociale onderneming<br />

is het gedoemd te mislukken.<br />

Geld moet in deze faciliteren en geen<br />

invloed hebben op eigendom.<br />

De pionier in jullie tijd heeft de<br />

opdracht om te gaan zorgen voor de<br />

‘10-procent-beweging’. Er zit veel te veel<br />

vermogen vast in de bestaande economische<br />

structuren: ondernemingen, familiefondsen,<br />

investeerders etc.<br />

Het is aan jullie om de mensen achter<br />

deze structuren mee te krijgen om<br />

een gedeelte vrij te geven aan sociale<br />

ondernemingen, om de ‘bedrijven van<br />

de toekomst’ te bouwen. Dit gaat niet<br />

over rendementsdenken, wel over het<br />

mogelijk maken van een nieuw maatschappelijk<br />

design voor de toekomst.<br />

Inspireer mensen om mee te doen<br />

en dan zal de omwenteling gerealiseerd<br />

worden, zonder dat er letterlijk een revolutie<br />

voor nodig is. Want met de kennis<br />

van nu weten we dat slechts tien<br />

procent van al dat vermogen beschikbaar<br />

gesteld hoefde te worden om de<br />

grootste economische transitie in de<br />

geschiedenis van de mensheid te realiseren.<br />

Het bleek zo simpel, alles was er<br />

namelijk al.<br />

Oh ja en tip drie: zorg goed voor jezelf!<br />

n<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 19


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Terwijl Nederland de afgelopen jaren steeds verder verstrikt raakte in de<br />

stikstofcrisis, zat ondernemer Wouter Veer te broeden op de toekomst van<br />

de landbouw. Niet op een hightech oplossing voor de stikstofuitstoot, maar<br />

op het fundament van álle landbouw: het eigendom en de prijs van grond.<br />

Allemaal eigenaar van de boerderij die ons voedt<br />

Landbouwgrond<br />

moet weer van ons<br />

allemaal worden<br />

TEKST MAARTEN VAN DER SCHAAF<br />

Veer stelt dat de prijs van<br />

landbouwgrond in Nederland<br />

niet in verhouding<br />

staat tot de potentiële opbrengst<br />

van die grond.<br />

“Daardoor kunnen jonge<br />

boeren die een regeneratieve of biologische<br />

boerderij willen beginnen en zo de<br />

transitie in de landbouw kunnen vormgeven<br />

niet aan grond komen. Grond is<br />

simpelweg onbetaalbaar.”<br />

Om uit deze impasse te komen moet<br />

grond volgens Veer weer gemeenschappelijk<br />

bezit worden, net als vroeger<br />

toen landbouwgrond tot de commons<br />

behoorde en tegelijkertijd niemand en<br />

iedereen toebehoorde. “We moeten af<br />

van het idee dat grond privébezit is.<br />

Dat proberen we met Lenteland: we willen<br />

met zoveel mogelijk mensen zoveel<br />

mogelijk boerderijen kopen en beschikbaar<br />

maken voor boeren die een regeneratieve<br />

boerderij willen beginnen.”<br />

“ER ZIJN GENOEG MENSEN<br />

DIE HUN GELD WILLEN<br />

INZETTEN VOOR DE<br />

TRANSITIE NAAR EEN<br />

GEZONDE LANDBOUW”<br />

Wat doet Lenteland precies?<br />

“We ontwikkelen regeneratieve gemeenschapsboerderijen.<br />

Dat zijn boerderijen<br />

die mede-eigendom zijn van<br />

mensen in de buurt, de gemeenschap<br />

dus, en waar regeneratief geboerd<br />

wordt. Dat wil zeggen dat de productie<br />

van voedsel gepaard gaat met het herstel<br />

en de versterking van de biodiversiteit<br />

en het opbouwen van het bodemleven,<br />

waardoor de bodem ook meer CO2<br />

kan opnemen.”<br />

Hoe komen jullie aan die boerderijen?<br />

“Die kopen we.”<br />

Maar dan zijn die boerderijen en die<br />

grond toch geen gemeenschappelijk bezit?<br />

“Dat klopt, maar dat worden ze uiteindelijk<br />

wel. Voor elke Lenteland boerderij<br />

wordt een aparte coöperatie opgericht.<br />

Die coöperatie wordt eigenaar<br />

van de grond en de gebouwen en wordt<br />

bestuurd door Stichting Lenteland en<br />

de boeren die daar gaan wonen en werken.<br />

De aanschaf en de opstartkosten<br />

van de boerderij worden gefinancierd<br />

met een lening van Stichting Lenteland.<br />

Vervolgens geeft de coöperatie<br />

certificaten uit aan betrokken burgers,<br />

20 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

liefst in de omgeving van de boerderij.<br />

Zo worden steeds meer mensen mede-eigenaar<br />

van een boerderij in hun<br />

buurt en kan de coöperatie de lening<br />

aan Stichting Lenteland terugbetalen.<br />

Ten slotte kan Stichting Lenteland met<br />

het terugbetaalde geld weer een nieuwe<br />

boerderij starten en begint de cirkel<br />

weer van voor af aan. Ten minste, dat is<br />

de bedoeling.”<br />

En, werkt dat?<br />

“We ontwikkelen momenteel twee<br />

boerderijen, de Strackxhoeve in het<br />

Vlaamse Laakdal en Erve Kiekebos in<br />

het Gelderse Empe. De verkoop van certificaten<br />

van Erve Kiekebos is inmiddels<br />

gestart. In de komende drie jaar willen<br />

we 2,8 miljoen euro financieren. Momenteel<br />

staat de teller op 270.000 euro.<br />

Dus het begin is er.”<br />

WOUTER VEER:<br />

“WE MOETEN AF VAN<br />

HET IDEE DAT GROND<br />

PRIVÉBEZIT IS.”<br />

Hoeveel boerderijen kunnen jullie nu<br />

nog financieren vanuit Stichting Lenteland?<br />

“Een stuk of drie, vier. Dan is het geld<br />

wel op. Maar we zijn in gesprek met een<br />

aantal vermogende mensen die de start<br />

van meer boerderijen volgens het Lenteland<br />

model mogelijk zouden willen<br />

maken. Uiteindelijk willen we in tien<br />

jaar tijd honderd boerderijen ontwikkelen.”<br />

Is geld het grootste obstakel om grond<br />

vrij te kopen?<br />

“Nee, want er zijn genoeg mensen die<br />

hun geld willen inzetten voor de transitie<br />

naar een gezonde landbouw. Momenteel<br />

is het vinden van geschikte<br />

percelen onze grootste uitdaging.”<br />

En dat terwijl boeren moeten worden<br />

uitgekocht om stikstofruimte te creëren.<br />

“Er wordt veel gepraat over het uitkopen<br />

van boeren, maar in de praktijk gebeurt<br />

het nog weinig voor zover wij dat<br />

kunnen overzien. Bovendien is het onduidelijk<br />

wat er met een boerderij gebeurt<br />

wanneer de provincie of bedrijven<br />

als Schiphol boeren uitkopen. Vaak<br />

is er helemaal geen plan voor. Wij proberen<br />

nu wel in gesprek te komen bij<br />

de provincies, onder meer bij de provincies<br />

Gelderland, Brabant en Limburg,<br />

maar vooralsnog is dat niet gelukt.”<br />

Is het een tegenvaller dat het zo lastig is<br />

om aan boerderijen te komen?<br />

“Ja, ik had verwacht dat het makkelijker<br />

zou zijn. Er komt weinig te koop en<br />

er is veel concurrentie: van conventionele<br />

boeren die moeten extensiveren<br />

om te kunnen overleven, van speculanten<br />

die hopen dat agrarische grond<br />

ooit bouwgrond wordt en van de grote<br />

stikstofvervuilers. Maar het ligt ook aan<br />

onze eigen criteria. We zoeken boerderijen<br />

met 10 tot 25 hectare landbouwgrond<br />

ruim boven zeeniveau en niet te<br />

ver weg van de bewoonde wereld, zodat<br />

er een afzetmarkt in de buurt is en we<br />

een korte voedselketen kunnen opzetten.<br />

Daarnaast moet er ook een woning<br />

op het erf staan voor de boeren die er<br />

aan de slag gaan. Vaak is dat niet het geval.<br />

Door de schaalvergroting van de afgelopen<br />

decennia zijn veel bedrijfswoningen<br />

verdwenen. Stoppende boeren<br />

hebben hun land aan de buurman verkocht<br />

en de bestemming van hun huis<br />

omgezet naar wonen.”<br />

Als je dat zo opsomt, lijkt het vinden<br />

van honderd boerderijen haast onmogelijk.<br />

“Nou, ze zijn er wel hoor. Momenteel<br />

kijken we heel concreet naar twee boerderijen<br />

in Brabant en Limburg. En we<br />

hebben nog iets op het oog in Gelderland.<br />

Bovendien kunnen we die honderd<br />

boerderijen nu toch niet allemaal<br />

tegelijk financieren en ontwikkelen.<br />

We hopen dit jaar twee of drie nieuwe<br />

boerderijen te kunnen aankopen.”<br />

De aankoop van boerderijen is slechts<br />

de eerste stap. Hoe zorgen jullie ervoor<br />

dat deze boerderijen vervolgens bloeiende<br />

ondernemingen worden?<br />

“Dat valt of staat bij de selectie van de<br />

boeren. Lenteland zoekt boeren die<br />

niet alleen kennis hebben van agroecologische<br />

landbouw, maar ook echt<br />

ondernemers zijn. Mensen met creatieve<br />

ideeën om van hun bedrijf ook<br />

in economische zin een duurzaam succes<br />

te maken. Dat kan door te diversi-<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 21


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Niels Moshagen en Jaap Fris van Erve Kiekebos (foto Jurjen Drenth).<br />

Brent Slaets van Strackxhoeve.<br />

WOUTER VEER<br />

Wouter Veer is oprichter van Pay<br />

for People, een dienstverlener voor<br />

uitzendbureaus. Na de verkoop van<br />

zijn bedrijf, richtte hij in 2014 ifund<br />

op, een impact investeringsfonds<br />

dat investeert in bedrijven die de<br />

duurzaamheidtransitie versnellen<br />

op het gebied van energie, water,<br />

grondstoffen en voedsel. In 2015<br />

kocht ifund voormalig tropisch<br />

zwemparadijs Tropicana in Rotterdam<br />

en vestigde daar BlueCity, een<br />

hub voor de circulaire economie. In<br />

2021 startte hij Stichting Lenteland<br />

dat regeneratieve gemeenschapsboerderijen<br />

ontwikkelt.<br />

Meer info: www.lente.land<br />

In hoeverre zijn de boeren ook echt ondernemers?<br />

Ze zijn geen eigenaar van<br />

de boerderij, toch?<br />

“Juridisch gezien is de coöperatie eigenaar<br />

van de boerderij en zijn de certificaathouders<br />

de economische eigenaren,<br />

maar de boeren beschouwen we<br />

niet als werknemers. Ik noem hen, om<br />

het drievoudig eigendomsmodel van<br />

Damaris Matthijsen te gebruiken, creatief<br />

eigenaar. De Lenteland-boeren kunnen<br />

grotendeels hun eigen plan trekken.<br />

En als het goed gaat, krijgen ze ook<br />

een percentage van de winst. Je kunt<br />

dit model het beste vergelijken met directeuren<br />

van een BV die ook wat aandelen<br />

hebben in hun bedrijf.”<br />

fiëren: onze boerderijen zijn mede-eigendom<br />

van de gemeenschap en moeten<br />

dus ook toegankelijk zijn, daarom<br />

zou een boerderijwinkel, een pluktuin<br />

of de verkoop van groentepakketten<br />

uitstekend aansluiten. Ook kun je<br />

denken aan horeca of de verhuur van<br />

ruimten voor bijeenkomsten. Zolang<br />

het maar aansluit bij de waarden van<br />

Lenteland.”<br />

“LENTELAND ZOEKT BOEREN DIE ZOWEL KENNIS HEBBEN VAN<br />

AGRO-ECOLOGISCHE LANDBOUW ALS ONDERNEMERS ZIJN”<br />

Slagen jullie erin om zulke ondernemende,<br />

idealistische boeren te vinden?<br />

“We hebben tot nu toe voldoende kandidaten<br />

gehad, maar ik vind het wel<br />

spannend. Kijk, er zijn genoeg mensen<br />

die lekker op het platteland willen wonen<br />

en een mooie moestuin kunnen<br />

aanleggen, maar dit vraagt echt om ondernemerschap.<br />

Met Jaap Fris en Niels<br />

Moshagen hebben we op Erve Kiekebos<br />

bijvoorbeeld twee rasondernemers aan<br />

het roer staan. Ik heb er alle vertrouwen<br />

in dat we voor iedere boerderij de<br />

juiste mensen kunnen vinden.” n<br />

Maarten van der Schaaf zet zich in de rollen<br />

van schrijver, journalist, gespreksleider en facilitator<br />

in voor positieve maatschappelijke<br />

verandering. Hij is auteur van Drinkbare<br />

rivieren dat hij schreef met Li An Phoa, die<br />

tevens Activator is van het New Financial Forum.<br />

22 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

ALPA is actief midden<br />

in de ‘longen van Europa’.<br />

Met ALPA krijgen<br />

we een herkansing<br />

Het allermooiste werk aller tijden<br />

ligt recht voor onze voeten.<br />

Voor het oprapen. Durven we te<br />

kijken? Bukken we? Pakken we<br />

het op? Hoeveel extra speeltijd<br />

krijgen we? Hoeveel verlengingen<br />

kunnen we eruit slepen?<br />

Draait het uit op paniekgetrap<br />

op een brandend doel, of kunnen<br />

we met een vernieuwde<br />

tactiek het tij nog keren?<br />

TEKST LARS VERAART<br />

BEELD HANS VERLEUR<br />

De meeste klimaatmodellen<br />

wijzen ons erop dat er niet<br />

veel tijd rest. Vele tonen<br />

zelfs aan dat eigenlijk ‘tweevoor-twaalf’<br />

al ruimschoots<br />

gepasseerd is. Is dat een reden<br />

om dan maar niets meer te doen,<br />

de zeilen te reven, weg te kijken en desnoods<br />

over boord te springen? Of trekken<br />

we het fok juist strakker aan, letten<br />

we op voor het klappen van de giek,<br />

zetten ons schrap op het dek en stropen<br />

we onze mouwen hoger op? Hoe gebruiken<br />

we deze extra tijd die we blijkbaar<br />

nog krijgen? Het hoofd laten hangen,<br />

of juist geheven in de nek? De meest<br />

belangrijke uitdaging aller tijden ligt<br />

naar ons te lonken. Kunnen we het werkelijk<br />

nog een keer proberen? Ja, dat<br />

kan en ALPA biedt ons die kans!<br />

KEUZES<br />

Als we tachtig jaar geleden geweten<br />

zouden hebben dat in Nederland meer<br />

dan zeventig procent van alle insecten<br />

door ons toedoen in een paar decennia<br />

zou verdwijnen, dat ook meer dan zeventig<br />

procent van de weidevogels er<br />

niet meer zou zijn en dat het bodemleven<br />

tot een emmer levenloos zandbakkenzand<br />

zou zijn gedegradeerd, en dat<br />

de daarmee samenhangende balans in<br />

ecosystemen dermate zou worden verstoord<br />

dat al het leven op aarde tot uit-<br />

24 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

sterven wordt bedreigd, als we dat vooraf<br />

geweten zouden hebben, zouden we<br />

dan destijds dezelfde keuzes hebben gemaakt?<br />

Zouden we nog steeds kiezen voor<br />

een landbouwbeleid waar niet onder<br />

alsmaar toenemende schaalvergroting<br />

en intensivering uit te komen is, waar<br />

geen spruit of pak yoghurt meer geproduceerd<br />

kan worden zonder een emmer<br />

kunstmest, een zak gif en een kruiwagen<br />

subsidie, waar de economische<br />

waarde van grond telkens de voorrang<br />

verkrijgt boven de ecologische?<br />

KANTELPUNT<br />

Als we een herkansing zouden krijgen,<br />

zouden we dan andere keuzes maken?<br />

Bestaat die mogelijkheid eigenlijk wel,<br />

op zo’n herkansing? Ja en nee. De biodiversiteit<br />

wordt sterk bedreigd. Soorten<br />

die uitgestorven zijn, komen niet meer<br />

terug. Dat is een feit. Dood is dood.<br />

Weg is pech. Soorten die echter in aantal<br />

sterk achteruit gegaan zijn, kunnen<br />

wel weer aansterken. Dat is ook een feit<br />

en een meevaller. Ook is niet overal de<br />

biodiversiteit zo sterk achteruitgegaan<br />

als in ons hyperproductieve verdienmodellenland.<br />

Niet zo heel ver weg van<br />

onze strakke monotone bollenvelden<br />

bestaat de uitbundige rijkheid aan leven<br />

nog, staan de weiden nog vol wilde<br />

bloemen en kruiden, zoemen de insecten<br />

nog oorverdovend op stralende zomerdagen,<br />

hebben vogels en zoogdieren<br />

nog toegang tot alles waar ze recht<br />

op hebben, en kunnen mensen goed geïntegreerd<br />

met al dit leven gezond en<br />

zinvol bestaan. Fouten maken mag, en<br />

schijnt zelfs menselijk te zijn. Wel fijn<br />

natuurlijk als we ervan leren, dan hoeven<br />

we in ieder geval niet twee keer in<br />

dezelfde kuil te vallen.<br />

Volgens vele wetenschappers komen<br />

we akelig dicht in de buurt van<br />

het ecologische kantelpunt, het moment<br />

waarop er geen weg terug meer<br />

is, waar het nog resterende leven op<br />

aarde niet meer te redden valt, waarop<br />

de antropogene klimaatsdestabilisatie<br />

definitief zal ontsporen. Of je daarin<br />

gelooft of niet, doet er wellicht niet<br />

eens zoveel toe. Met nuchter Hollands<br />

verstand lijkt het zekere voor het onzeker<br />

nemen in dit geval gewoon niet erg<br />

misplaatst.<br />

AANBOD<br />

Hoe? Hier is het aanbod; we krijgen een<br />

herkansing! Ook ik. Ook jij. Wij, jij, ik,<br />

kunnen laten zien dat we hebben geleerd<br />

van onze fouten. We kunnen wellicht<br />

het tij nog keren, het kantelpunt<br />

ombuigen. ALPA biedt ons hier een uitmuntend<br />

hulpmiddel voor.<br />

Hoe doen we dat? Heel simpel:<br />

ALPA is een stichting die landbouwgrond<br />

verwerft en dit als gemeenschappelijk<br />

bezit van de hele aarde<br />

ziet. Geen privé eigendom. Geen<br />

verdienmodel. Geen financieel kort-<br />

De Transsylvanische mestkever kan wel eens<br />

veel belangrijker zijn voor het leven op de<br />

Utrechtse Heuvelrug dan we ooit hebben<br />

kunnen bevroeden.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 25


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

LONGEN VAN EUROPA<br />

ALPA is actief midden in de ‘longen van<br />

Europa’, het hartje van Transsylvanië,<br />

in een regio zo groot als de provincie<br />

Utrecht, die door wijlen Ivo Valkenburg<br />

de naam ‘De Gouden Cirkel’ heeft gekregen.<br />

Het unieke aan dit gebied is<br />

dat het (nog!!) een van de rijkste biodiversiteiten<br />

van Europa herbergt, er<br />

(nog!!) veel kleinschalige natuur-inclusieve<br />

landbouw wordt toegepast en de<br />

bodem-, lucht- en waterkwaliteit (nog!!)<br />

uitzonderlijk hoog zijn.<br />

ALPA is onderdeel van een stroming<br />

om bio-regionaal te regenereren, op zowel<br />

sociaal, ecologisch en economisch<br />

vlak en stelt een voorbeeld hoe het anders<br />

kan, lokaal, regionaal en natuurlijk<br />

ook globaal.<br />

In de Gouden Cirkel is het in vele<br />

opzichten nog tachtig jaar geleden.<br />

Hier kunnen we nu, anno 20<strong>23</strong>, andere<br />

en nieuwe keuzes maken. Hier kan<br />

al dat leven nog wel behouden worden.<br />

Dat leven dat bijdraagt aan het instandhouden<br />

van de biologische balans, dat<br />

zo essentieel is om dat wereldwijd dreigende<br />

kantelpunt te vermijden. De<br />

Transsylvanische mestkever kan wel<br />

eens veel belangrijker zijn voor het leven<br />

op de Utrechtse Heuvelrug dan we<br />

ooit hebben kunnen bevroeden.<br />

De naam De Gouden<br />

Cirkel is door wijlen Ivo<br />

Valkenburg ingegeven.<br />

DOE JE MEE?<br />

Doe je mee? ALPA zet jouw handje (of<br />

kruiwagens) met euro’s graag om in<br />

percelen gemeenschappelijk land rijk<br />

aan biodiversiteit, met oog op het leven<br />

van morgen voor iedereen en overal! n<br />

Meer informatie: www.alpa.land<br />

zichtige verarming van het geheel.<br />

Het land in de stichting wordt bewerkt<br />

door agro-ecologische boeren (dit zijn<br />

boeren die op menselijke schaal samen<br />

met in plaats van in strijd tegen de natuur<br />

werken) en wordt ingezet ten gunste<br />

van de veerkracht van de biodiversiteit,<br />

met een gezonder en rijker leven<br />

voor iedereen als resultaat.<br />

LARS VERAART: “DE MEEST BELANGRIJKE UITDAGING<br />

ALLER TIJDEN LIGT NAAR ONS TE LONKEN.”<br />

26 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


Schrijf mee aan een nieuw verhaal<br />

waar wij en onze kinderen<br />

trots op kunnen zijn…<br />

Laten we<br />

toekomst<br />

schrijven…<br />

HELP<br />

De Gouden Cirkel is een gebied in Transsylvanië<br />

met de meeste biodiversiteit van Europa. Het is een<br />

gebied waar veel mensen juist nu naar verlangen:<br />

regeneratieve landbouw, een regionale voedselketen<br />

en sociale cohesie. Een gebied waar mensen<br />

in verbinding en harmonie leven, met zichzelf, met<br />

elkaar en met het omringende leven.<br />

Om dit unieke gebied te behouden, is snel actie<br />

nodig. De stichting ALPA, begeleid door het<br />

European Network of Access to Land, heeft de<br />

expertise om land aan te kopen en onder te<br />

brengen in de stichting die het land veilig stelt<br />

voor komende generaties. Ze beschikken echter<br />

niet over de financiële middelen om dit te doen.<br />

Met onze donatie kunnen zij dit wel.<br />

JE MEE?<br />

Help ALPA mee land in de Gouden Cirkel te<br />

verwerven. Ieder stukje land dat de stichting via<br />

donaties kan aankopen, is een concrete bijdrage<br />

aan uniek natuurbehoud. Door in dit gebied op<br />

slimme manier stukjes land aan elkaar te rijgen,<br />

ontstaat een onneembare veste voor partijen met<br />

destructieve intenties.<br />

ACTIE IS NU NODIG<br />

Initiatiefnemers zijn Willem Vreeswijk (stichting<br />

New Financial Forum) en Jelle Bartels (Next Step<br />

Factory) die dit initiatief onbezoldigd hebben<br />

opgezet. Lees de achtergrondverhalen in deze u<br />

itgave van het New Financial Magazine, vraag<br />

de digitale brochure aan en/of informeer naar<br />

de mogelijkheden om te doneren.<br />

• JELLE BARTELS<br />

(jelle@nextstepfactory.nl, 06-25024545)<br />

• WILLEM VREESWIJK<br />

(willem@willemvreeswijk.com, 06-10630149)<br />

MEER INFORMATIE: WWW.ALPA.LAND


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

“Olifanten zijn de ambassadeurs<br />

van diversiteit.”<br />

– e s s a y –<br />

Transformatie<br />

hangt in de lucht<br />

Wintertijd in de Afrikaanse bush. Waterpoelen en modderpoelen staan droog. Hier en daar levert een<br />

poel nog enig drinkwater. De grote rivier, de kostbare levensader, is ver van hier en buiten het bereik van<br />

de meeste dieren. Grijsbruine tinten overheersen. Bomen zien er levenloos uit terwijl ze vol verwachting<br />

wachten op de eerste zomerregens. Regen die laat is. Straks zullen de regenbuien de savanne veranderen<br />

in een zee van bloesem en bloei, een radicale overgang naar overvloed. Er gloort hoop en verandering,<br />

maar de dieren zijn lusteloos en op hun hoede. De droogte heeft hun uithoudingsvermogen en<br />

standvastigheid op de proef gesteld. Geduld en veerkracht zijn vereist om te overleven.<br />

TEKST ALAN MCSMITH<br />

Langs een kleine zanderige rivierbedding, diep in dit<br />

droge landschap, rust een grote oude olifantenstier<br />

in de schaduw van een vijgenboom. Hij staat onbeweeglijk,<br />

zijn lange borstelige wimpers hangen<br />

naar beneden. Alleen zijn oren bewegen langzaam<br />

en regelmatig om de dunne huid aan de onderkant<br />

van zijn leerachtige oren af ​te koelen. In de rivierbedding zijn<br />

talloze gaten te zien die de olifant in het zand heeft gegraven.<br />

Vanuit de bodem druppelt koel water de verschillende poelen<br />

in. Een troep bavianen komt naderbij om hier te drinken,<br />

net als een troep kleine dwergmangoesten en verschillende<br />

vogels. Eerder waren hier zebra’s, gnoes en bosbokken. Aan<br />

de sporen in het zand te zien, heeft hier gisterenavond een<br />

leeuw gedronken. Zwermen insecten worden aangetrokken<br />

door het nieuwe water. De rivierbedding wordt een bijenkorf<br />

van bedrijvigheid. Dit is de ecologische impact van olifanten,<br />

28 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

de grijze grote landschapsarchitecten. Zij bieden talloze zoogdieren,<br />

vogels, reptielen, insecten en planten niet alleen water<br />

aan, maar ook een nieuwe leefomgeving met perspectief.<br />

Olifanten zijn de ambassadeurs van diversiteit.<br />

RESET<br />

De olifantenstier is de hoofdpersoon van dit verhaal. Een verhaal<br />

over hoe deze opmerkelijke dieren – de grootste landzoogdieren<br />

ter wereld – ons aanmoedigen om anders naar de<br />

natuur te kijken en naar onze onderlinge verbondenheid. Zij<br />

laten ons zien dat we onze ideeën over hoe de natuur functioneert<br />

moeten bijstellen en gaan inzien dat de mensheid<br />

intrinsiek afhankelijk is van onderlinge verbindingen en de<br />

wetten van de ecologie. Dit inzicht is noodzakelijk voor onze<br />

toekomst, of we het nu leuk vinden of niet.<br />

Na een tijdje dwaalt de stier het pad af. Pauzerend bij een<br />

tien meter hoge marulaboom laat de stier het puntje van zijn<br />

slurf over de grond zweven en ruikt hij de voedingsstoffen die<br />

in de aarde verborgen zijn. In de winter, wanneer de bomen<br />

gestrest zijn, worden reservevoedingsstoffen en groei-energie<br />

onder de grond opgeslagen in hun wortelsysteem. Het is een<br />

veilige opslagplaats waar deze essentiële voedingsstoffen verborgen<br />

blijven. Als de regen komt, worden ze de boom ingezogen<br />

en leveren ze voedsel voor een nieuwe levenscyclus.<br />

De stier komt in actie. Wat volgt is een indrukwekkend<br />

vertoon van kracht en precisie. Terwijl hij zijn voorhoofd en<br />

gekrulde slurf tegen de marula laat rusten, begint de olifant<br />

langzaam heen en weer te schudden. De boom begint hevig<br />

te slingeren en een laatste goed getimede duw is voldoende.<br />

Met een luide KRAK! breekt de enorme marula en stort neer<br />

op de grond. En daarmee komt het wortelsysteem, de essentiële<br />

kluis aan voedingsstoffen, bloot te liggen. De olifant begint<br />

de wortels te splijten en te breken en kauwt vervolgens<br />

urenlang luidruchtig en tevreden.<br />

INTELLIGENT<br />

Op het eerste gezicht is dit een destructieve daad van de olifant.<br />

De vernietiging van de prachtige boom is dan ook moeilijk<br />

om aan te zien. Omwille van wat wortels zal de boom<br />

afsterven en spoedig gereduceerd worden tot een stapel rottende<br />

takken. Daarmee gaat een iconisch fruitdragend en<br />

schaduwgevend wezen verloren, een oriëntatiepunt voor veel<br />

dieren. We kunnen de dode boom interpreteren in termen<br />

van tekort, schaarste of misschien wel een verlies van perspectief<br />

voor andere dieren. Een deur die dichtgaat. De olifant<br />

interpreteren we daarom als tegenstander, als dreiging<br />

en als probleem dat we dienen te ‘repareren’.<br />

Metaforisch gezien staat de boom voor een bron die we<br />

kunnen uitnutten voor ons eigen voordeel: fruit en voedingsstoffen<br />

in termen van financiën, schaduw in termen van comfort<br />

en aanwezigheid in het landschap in termen van vertrouwdheid.<br />

Dit zijn tastbare voordelen van de boom.<br />

Maar stel nu dat het doden van de boom door de olifant<br />

wel normaal en ecologisch intelligent is… Hoe kunnen we dit<br />

interpreteren als we hier anders tegenaan kijken?<br />

Wat gebeurt er als de boom dood gaat? De rottende takken<br />

vallen langzaam uiteen op de grond, waardoor de che-<br />

“ZODRA WE DE NATUUR WEER ZIEN<br />

DOOR EEN LENS VAN ONDERLINGE<br />

VERBONDENHEID ZIEN WE<br />

LEVENDIGHEID EN PERSPECTIEF”<br />

“In het wortelsysteem van de marulaboom<br />

bevindt zich een veilige opslagplaats<br />

voor essentiële voedingsstoffen.”<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 29


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

mie, temperatuur en vochtigheid van de grond radicaal veranderen.<br />

Deze kwaliteit stimuleert grassen en planten om<br />

er zich te vestigen, waardoor erosie en bodemverlies wordt<br />

voorkomen. Dit stuk land wordt dan een zaadbank voor de<br />

grasoogst van volgend jaar en een toevluchtsoord voor knaagdieren,<br />

eekhoorns, vogels, reptielen, insecten en planten. Termieten<br />

en schimmels – de verborgen ecologische helden –<br />

profiteren van het rottende hout en verbeteren zo de bodemvruchtbaarheid.<br />

Met andere woorden, de soortendiversiteit<br />

neemt exponentieel toe, wat leidt tot een mozaïekeffect van<br />

kansen en overvloed. Hoe diverser een ecosysteem hoe productiever<br />

het wordt en hoe veerkrachtiger het zich kan aanpassen<br />

aan de omstandigheden.<br />

MODERNE SAMENLEVING<br />

Wanneer we het verhaal van de olifant en de marulaboom<br />

nu bekijken door de lens van onderlinge verbondenheid en<br />

ecologische intelligentie, krijgen we een andere uitkomst:<br />

wat destructie leek, blijkt een bakermat van ongekende levendigheid.<br />

Hoe relevant is dit in de moderne samenleving? De principes<br />

van de ecologie zorgen voor een circulaire stroom van<br />

energie. Van de producent (marulaboom) naar de consument<br />

(olifant) en vervolgens keren de verteerde resten van de boom<br />

weer terug de bodem in, waardoor de bron weer wordt gevoed.<br />

In moderne/zakelijke levensstijlen is de stroom van energie<br />

en consumptie echter lineair. De producent gaat uit van<br />

een schijnbaar eindeloze stoet dwangmatige consumenten,<br />

waarbij elke transactie wordt gemotiveerd door persoonlijk<br />

gewin op korte termijn. Doel is maximale winst. Er wordt weinig<br />

nagedacht over het grotere geheel, de voordelen van een<br />

gezond ecosysteem en nog minder over het voeden van de<br />

bron. Dan worden we op een dag wakker en vragen ons waarom<br />

de bron is drooggevallen, waar we ons geld toch eigenlijk<br />

in hebben geïnvesteerd, hoe het mogelijk is dat er geen schone<br />

lucht en schoon water meer is. Als het te laat is, vragen we<br />

ons af waar onze levensbron toch is gebleven?<br />

ONDERLINGE VERBONDENHEID<br />

De oeroude wet van onderlinge verbondenheid leert dat impact<br />

altijd onvermijdelijk is. Niets bestaat op zichzelf. Het<br />

simpele feit dat we leven en bewust zijn, betekent dat we impact<br />

hebben op onze omgeving. De gevolgen van onze impact<br />

zijn echter altijd onze eigen keuze en verantwoordelijkheid.<br />

Net zoals we naar natuurlijke hulpbronnen verwijzen in termen<br />

van materiële activa – zoals water, bodem, bossen of<br />

“OLIFANTEN ZIJN DE AMBASSADEURS<br />

VAN DIVERSITEIT”<br />

ALAN MCSMITH<br />

Alan McSmith is dertig jaar wildernisgids en natuurbeschermer.<br />

Hij woont in Zuid-Afrika en faciliteert wilderniservaringen<br />

en transformationele leiderschapstrajecten<br />

in verschillende Afrikaanse landen. In de wildernis<br />

laat hij het belang en de betekenis van natuur diep ervaren,<br />

evenals de urgentie om ons natuurlijk erfgoed te<br />

behouden en te herstellen. Het liefst begeeft hij zich temidden<br />

van kuddes olifanten. Alan is tevens een inspirerend<br />

spreker en auteur. Voor het New Financial Magazine<br />

schrijft Alan over zijn wilderniservaringen.<br />

Meer informatie: www.alanmcmsmith.com<br />

lucht – zijn er ook immateriële activa die onzichtbaar zijn,<br />

maar wel van levensbelang. Denk aan deugden als mededogen,<br />

empathie, matigheid, bewust leven en tolerantie. Deze<br />

deugden zijn de immateriële hulpbronnen die we als vanzelfsprekend<br />

beschouwen, maar ondertussen eroderen ze sneller<br />

dan onze bossen en graslanden.<br />

Deze hulpbronnen zijn van fundamenteel belang om de<br />

diversiteit van onze gemeenschap in stand te houden ofwel<br />

de ecosystemen waarin we leven. Het potentieel van mogelijkheden<br />

in onze samenleving hangt af van de diversiteit van de<br />

mensen die er wonen en het vermogen om gedachten, ideeën,<br />

inspiraties en innovaties uit te wisselen. Dit is de basiswet<br />

die zorgt voor de gezondheid van ecosystemen.<br />

EIGEN VERHAAL<br />

Elk dier en elke plant heeft zijn eigen verhaal, net zoals ieder<br />

mens een eigen verhaal heeft. De verhalen worden geschreven<br />

in de omgeving die ons definieert. De verhalen van dieren,<br />

planten, vogels, insecten, de regen en de aarde zijn verbonden<br />

met onze verhalen. Ze kunnen niet gescheiden worden,<br />

delen een gemeenschappelijk lot.<br />

30 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

We kunnen veel leren van de olifant en de marulaboom.<br />

Als we ons bewust zijn van de onderlinge verbinding, zien we<br />

hoe de hulpbron zich exponentieel vermenigvuldigt. Het is<br />

een partnership dat overvloed en schaarste en vraag en aanbod<br />

creëert. Dit voorbeeld leert ons dat we ecologische intelligentie<br />

en nederigheid in ons leven dienen te integreren en<br />

dat we natuurlijke ecosystemen moeten gaan zien voor wat<br />

ze zijn: een levend organisme waar we volledig afhankelijk<br />

van zijn.<br />

TRANSFORMATIE<br />

De grote olifantenstier keert zich om en slentert langzaam<br />

weg. Hij passeert een marulabos waarvan de bomen in het<br />

verleden zijn ontkiemd door de activiteiten van zijn voorouders.<br />

Zij hebben het destijds mogelijk gemaakt dat hier nu<br />

jonge bomen groeien: mopanes, knobbeldoorns, koortsbomen,<br />

winterdoorns en de jakhalsbers. Bossen en olifanten leven<br />

hier al eeuwen in harmonie. Terwijl de rode gloed van<br />

de zonsondergang vervaagt in de stoffige horizon verdwijnt<br />

de olifantenstier uit het zicht. Kort daarna draait de wind en<br />

brengt de bries de geur van regen met zich mee.<br />

Transformatie hangt in de lucht. n<br />

LEZING EN LEADERSHIP TRAIL<br />

Na de succesvolle Nederlandtour van wildernisgids Alan<br />

McSmith in 2022, komt hij in april 20<strong>23</strong> opnieuw naar<br />

Nederland. Willem Vreeswijk (Stichting New Financial Forum)<br />

en Kees Dullemond (INSVER, Instituut Verduurzaming<br />

Verzekeringsbranche) hebben Alan McSmith bereid<br />

gevonden op 13 april een exclusieve lezing te verzorgen<br />

op de bijzondere locatie De Groene Afslag te Laren. Een<br />

unieke kans om de wijsheid van Alan, al ruim dertig jaar<br />

wildernisgids in Afrika, te ervaren.<br />

Meer informatie en inschrijvingen:<br />

www.newfinancialforum.nl/events/lezing-alan-mcsmith.<br />

Alan McSmith en de stichting New Financial Forum zijn<br />

voornemens een meerdaagse Leadership Trail te organiseren<br />

naar de Okavanga Delta in Botswana. Met minimaal<br />

acht deelnemers gaan we deze unieke reis organiseren.<br />

Meer informatie? Mail naar willem@newfinancialforum.nl.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 31


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Een gemeenschapsboerderij die ruim honderd huishoudens van lokaal<br />

voedsel voorziet, een ecodorp waar je betaalbaar kunt wonen<br />

en een wereldwijde beweging van duizenden mensen die samen uitgeputte<br />

landschappen herstellen: deze pioniers laten zien dat vrijwel<br />

alles mogelijk is, zodra je de focus verlegt van ‘zij’ naar ‘wij’.<br />

Een ecologische<br />

wereld bouwen<br />

doe je samen<br />

TEKST NADINE MAARHUIS<br />

we een nieuwe economie<br />

willen creëren,<br />

waarin niet geld maar<br />

de ecologie leidend<br />

is, moeten we het ‘zijnarratief’<br />

én het ‘ik-<br />

“Als<br />

narratief’ achter ons laten”, stelt lector<br />

Betekeniseconomie Kees Klomp. “Want<br />

wanneer we wachten totdat ‘zij’ – de<br />

grote vervuilers en overheden – in actie<br />

komen, of we alle verantwoordelijkheid<br />

op onze eigen schouders leggen,<br />

ervaren we vooral frustratie en machteloosheid.<br />

Terwijl denken in termen van<br />

‘wij’ mensen juist in hun kracht zet.”<br />

Zodra je op lokaal niveau jouw ‘wij’<br />

vindt – een groep gelijkgestemden die<br />

samen in actie wil komen – ontstaat namelijk<br />

beweging, weet ook ecoloog en<br />

filmmaker John D. Liu. Nadat hij zijn<br />

journalistieke carrière begin jaren ’90<br />

aan de wilgen hangt om zich volledig<br />

op landschapsherstel te focussen, voelt<br />

hij zich in eerste instantie een roepende<br />

in de woestijn. “Het overtuigen van<br />

mensen kostte me zoveel energie, dat ik<br />

te weinig overhield voor het daadwerkelijke<br />

herstelwerk”, vertelt hij. “Toen<br />

heb ik besloten: vanaf nu focus ik alleen<br />

nog op mensen die wél willen.”<br />

“VRIJWEL ALLES IS<br />

MOGELIJK ZODRA JE<br />

DE FOCUS VERLEGT<br />

VAN ZIJ NAAR WIJ”<br />

LANDSCHAPHERSTEL<br />

Sindsdien slaagt John er keer op keer<br />

in om overal ter wereld zijn ‘wij’ te vinden:<br />

groepen wetenschappers, overheidsmedewerkers,<br />

boeren en andere<br />

betrokkenen met wie hij samen ecosystemen<br />

regenereert. In 1995 komt hij bij<br />

het Loess Plateau terecht, een gebied in<br />

China ongeveer even groot als België.<br />

“Toendertijd was het één van de meest<br />

gedegradeerde landschappen op Aarde”,<br />

herinnert John. “Het leek wel een<br />

soort Grand Canyon, vol kurkdroge valleien<br />

die gevormd waren door heftige<br />

regens.”<br />

Inmiddels is het landschap weer<br />

groen, vruchtbaar en productief, zien<br />

we in John’s documentaire The Lessons<br />

of the Loess Plateau. “Eigenlijk is het heel<br />

simpel: geen enkel landschap put zichzelf<br />

uit”, legt de ecoloog uit. “Degradatie<br />

komt dus vrijwel altijd door mensen.<br />

Zodra je daarmee ophoudt, en de<br />

natuur een beetje op weg helpt, begint<br />

het herstel. Dan komt de watercyclus terug,<br />

worden bodems weer vruchtbaar,<br />

32 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

filtert de natuur giftige stoffen uit het<br />

systeem en neemt biodiversiteit toe.”<br />

Om anderen in staat te stellen bij<br />

te dragen en hun ‘wij’ te vinden, richt<br />

John in 2017 Ecosystem Restoration Camps<br />

op: een wereldwijde beweging van<br />

landschapsherstel waarbij iedereen –<br />

ecoloog of niet – zich kan aansluiten.<br />

“Inmiddels zijn er 57 landschapsherstelprojecten<br />

op zes verschillende continenten<br />

waar meer dan 20.000 mensen<br />

hebben meegeholpen om 9.000<br />

hectare te herstellen en ruim 2,7 miljoen<br />

planten en bomen te planten”, vertelt<br />

John trots. Vóór 2030 wil hij hier<br />

100 projecten, één miljoen betrokkenen<br />

en 3,1 miljoen hectare van maken.<br />

“We moeten onze landschappen op dezelfde<br />

schaal gaan herstellen als we ze<br />

nu verwoesten. Dat lukt alleen samen.”<br />

Loess Plateau BEELD COMMONLAND<br />

BETAALBAAR WONEN VOOR<br />

IEDEREEN<br />

Ook Ad Vlems, medeoprichter van Ecodorp<br />

Boekel, kent de kracht van het collectief.<br />

Samen met zijn vrouw en een<br />

groep (op dat moment toekomstige) bewoners,<br />

slaagde hij erin om 36 klimaatpositieve<br />

woningen voor 180.000 euro<br />

per stuk te realiseren, en ze vervolgens<br />

als sociale huurwoningen te verhuren.<br />

Ad: “We zijn onze eigen projectontwikkelaar<br />

en huisbaas, dus we hoeven geen<br />

winst te maken. De sociale huurinkomsten<br />

zijn precies genoeg om onze lening<br />

in dertig jaar af te betalen. Zo blijven<br />

huizen plekken om in te wonen,<br />

in plaats van investeringsobjecten om<br />

geld mee te verdienen.”<br />

“In het ecodorp hebben we een eigen<br />

voedselbos waaruit zestig procent<br />

van ons voedsel komt. Dat eten is gratis”,<br />

vertelt Ad. “Ook hergebruiken we<br />

regenwater en hebben we dankzij het<br />

duurzame energiesysteem geen energiekosten.”<br />

Als groep gedreven burgers<br />

kun je de sociale en ecologische lat heel<br />

hoog leggen, merkt hij. “Neem de huizen.<br />

Doordat je die zelf bouwt, kun je<br />

zeggen: we willen dat alles gemaakt is<br />

van organische materialen of van afval.<br />

In onze fundering zit bijvoorbeeld glasschuim,<br />

een reststroom van de glasrecyclingindustrie,<br />

en onze muren zijn gemaakt<br />

van kalkhennep. Hierdoor zit in<br />

onze woningen meer CO2 opgeslagen<br />

dan nodig was om ze te bouwen.”<br />

EEN BOERENGEMEENSCHAP<br />

Boer Andres Jara ziet hetzelfde gebeuren<br />

in de landbouw. Ook daar stellen<br />

sterke gemeenschappen boeren in staat<br />

om maatschappelijke problemen te tackelen.<br />

“Bij de Stadsgroenteboer, een<br />

boerderij aan de westrand van Amsterdam,<br />

werken we op basis van Community<br />

Supported Agriculture”, vertelt Andres.<br />

“Dit betekent dat mensen – in ons geval<br />

150 huishoudens – voor een oogstseizoen<br />

lid kunnen worden. Elke week<br />

ontvangen ze een groentepakket, voor<br />

een vast bedrag. In tijden van overvloed<br />

hebben alle leden mazzel, maar als er<br />

iets mislukt, heeft iedereen die week<br />

een beetje minder.”<br />

Dankzij dit model zijn Andres en<br />

zijn collega-boeren niet alleen verzekerd<br />

van een leefbaar inkomen, maar<br />

kunnen ze ecologisch ook doen wat<br />

nodig is. Zo gebruikt de boerderij geen<br />

kunstmest of pesticiden en kiezen ze<br />

voor regeneratieve landbouwtechnieken,<br />

zoals no-dig. Andres: “Dit betekent<br />

Voedselbos Ecodorp Boekel.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 33


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

De Stadsgroenteboer.<br />

dat we onze groentetuin niet omploegen,<br />

waardoor het bodemleven ongestoord<br />

haar ding kan doen. Zo bouw je<br />

de bodem op, met meer koolstofopslag,<br />

waterretentie, biodiversiteit en gezondere<br />

gewassen als gevolg.”<br />

Ook herstelt de boerderij de verbinding<br />

tussen mensen en hun voedsel,<br />

door leden actief bij het reilen en zeilen<br />

te betrekken, bijvoorbeeld tijdens<br />

meewerkdagen. En dankzij het solidaire<br />

betaalsysteem kan iedereen aansluiten<br />

(mensen met minder budget kunnen<br />

kiezen voor een goedkopere optie,<br />

die leden met een hoger inkomen weer<br />

compenseren). Andres: “De gemeenschap<br />

zorgt in alle opzichten voor evenwicht:<br />

economisch, sociaal én ecologisch.”<br />

AAN DE SLAG<br />

De groep mensen die verlangt naar een<br />

ecologische wereld groeit, iedere dag.<br />

Laten we ons in dat verlangen verenigen.<br />

Want zodra we onze ‘wij’ gevonden<br />

hebben, gebeurt er iets magisch. Dan<br />

zijn we in staat om ‘het systeem’ - dat<br />

we overal en altijd met elkaar vormengeven<br />

- te veranderen. Boerderij voor<br />

boerderij, gemeenschap voor gemeenschap,<br />

landschap voor landschap… n<br />

Nadine Maarhuis is journalist, schrijver, videograaf,<br />

afgestudeerd socioloog en hoofdredacteur<br />

van MaatschapWij.<br />

ZO KOM JE SAMEN IN ACTIE:<br />

Op ‘We Are the Regeneration’ vind<br />

je regeneratieve boerderijen waarbij<br />

je je vandaag nog kunt aansluiten.<br />

Ook Herenboeren en CSA Netwerk<br />

verbinden je met jouw voedselgemeenschap.<br />

Zelf een gemeenschapsboerderij<br />

beginnen? Boerderij Bodemzicht<br />

verzorgt opleidingen en Stichting<br />

Lenteland, Land van Ons en Aardpeer<br />

helpen je met de zoektocht<br />

naar grond.<br />

Wil je je aansluiten bij een ecologische<br />

woongemeenschap of er zelf<br />

eentje oprichten? Neem een kijkje<br />

op Global Ecovillage Network Nederland<br />

en Tiny House Nederland.<br />

Voor iedereen die samen met anderen<br />

landschappen wil herstellen,<br />

dat kan via Ecosystem Restoration<br />

Camps. Ook Commonland en Rewilding<br />

Europe zijn goede startpunten.<br />

Of het nu over energie, spullen,<br />

voedsel, wonen of democratie gaat:<br />

de online ‘Localization Action Guide’<br />

van Local Futures helpt je om<br />

samen met én voor jouw gemeenschap<br />

een verschil te maken. Meer<br />

over deze organisatie, en oprichter<br />

Helena Norberg-Hodge, lees je op<br />

pagina 36.<br />

34 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Door economieën te lokaliseren, kunnen we mens en natuur helen,<br />

weet Helena Norberg-Hodge. Met Local Futures bouwt ze aan een<br />

wereld waarin lokaal het nieuwe globaal is: “Op lokaal niveau kun je<br />

de behoeften van de gemeenschap en de Aarde weer centraal stellen<br />

in plaats van de verlangens van grote bedrijven.”<br />

De toekomst<br />

is lokaal<br />

TEKST NADINE MAARHUIS<br />

Stel je een economisch systeem<br />

voor dat vrijwel volledig lokaal<br />

is. We weten waar onze<br />

spullen vandaan komen en<br />

onze levensbehoeften – zoals<br />

voeding en energie – vervullen<br />

we in de regio. Verpakkingen zijn hierdoor<br />

vrijwel overbodig geworden en<br />

onze uitstoot is sterk gedaald. Natuurlijk<br />

zijn er uitdagingen, maar we werken<br />

samen met elkaar en de natuur, en<br />

dat maakt gezond en gelukkig.<br />

Na zich jarenlang in de kracht van<br />

lokaal verdiept te hebben weet auteur,<br />

filmmaker en oprichter van Local Futures<br />

Helena Norberg-Hodge dat dit<br />

droombeeld een reële optie is. Zodra<br />

dingen zich op een menselijke schaal<br />

afspelen, verdwijnen destructieve praktijken<br />

namelijk als vanzelf. Een ‘multipliereffect<br />

van oplossingen’, noemt Helena<br />

dit. “Alle crises komen voort uit ons<br />

geglobaliseerde economische systeem<br />

dat veel te veel macht heeft gegeven<br />

aan corporate hebzucht. Door die macht<br />

terug te geven aan lokale bewoners en<br />

bedrijven kunnen we onze samenlevingen<br />

transformeren. Geen enkele weldenkende<br />

gemeenschap zou – zoals<br />

onze overheid wél doet – immers concluderen:<br />

‘Oh, we vervuilen het water<br />

en nu wordt het verkocht in flesjes, en<br />

we hebben het bos gekapt, dat is vooruitgang<br />

voor onze gemeenschap.’”<br />

GLOBAAL VERSUS LOKAAL<br />

Neem voedsel. Op dit moment slepen<br />

we voedsel de hele wereld over, waardoor<br />

het plastic en chemicaliën nodig<br />

heeft om ‘vers’ te blijven. En omdat boeren<br />

voor de wereldmarkt produceren,<br />

worden ze gedwongen steeds verder op<br />

te schalen, met monoculturen, pesticiden<br />

en bio-industrie als gevolg.<br />

Halen we voedselproductie dichterbij<br />

huis, dan verandert alles. “In de<br />

meeste supermarkten krijgt de boer<br />

“ALLES WAT TÉ GROOT IS,<br />

LOOPT UIT DE HAND”<br />

minder dan tien procent van de verkoopprijs,<br />

terwijl ze op boerenmarkten<br />

zo’n 80 procent ontvangen, soms zelfs<br />

meer”, vertelt Helena. “Dit betekent dat<br />

je de prijs van het meest voedzame én<br />

biologische voedsel kunt verlagen terwijl<br />

de winst voor de boer enorm toeneemt.”<br />

Tel daarbij op dat in lokale voedselsystemen:<br />

1) Boeren in contact staan<br />

met burgers en zo hun voorkeuren leren<br />

kennen, 2) voedselkilometers drastisch<br />

afnemen, 3) de noodzaak voor<br />

plastic verpakkingen zo goed als verdwijnt<br />

(omdat voedsel niet langer beschermd<br />

hoeft te worden tijdens ellenlange<br />

transporten), 4) voedselverspilling<br />

afneemt omdat boeren producten<br />

die er niet ‘perfect’ uitzien ineens wel<br />

kunnen verkopen en 5) boodschappen<br />

doen zoveel fijner is. Helena: “Een<br />

vriendin vertelde laatst dat ze iedere<br />

week naar drie boerenmarkten gaat<br />

vanwege de sfeer. Het is levendig, je<br />

ziet overal ouders met hun kinderen<br />

en op de meeste boerenmarkten zijn er<br />

kansen voor lokale muzikanten en ambachtsmensen.”<br />

36 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

HELENA NORBERG-HODGE:<br />

“VERBINDING OP EEN DIEP<br />

ONDERSTEUNENDE MANIER.”<br />

BEELD LOCAL FUTURES<br />

ZO CREËREN WE EEN LOKALE<br />

WERELD<br />

Naast het ondersteunen van lokale<br />

voedselsystemen – bijvoorbeeld door<br />

boerenmarkten te bezoeken of lid te<br />

worden van een Community Supported<br />

Agriculture boerderij – is er nog veel<br />

meer dat je kunt doen om van lokaal<br />

het nieuwe globaal te maken. Helena<br />

geeft tips:<br />

1. Spendeer en investeer je geld lokaal<br />

Hoe langer geld in de lokale economie<br />

circuleert, hoe meer lokale bewoners,<br />

burgerinitiatieven en bedrijven het bereikt.<br />

Dus wanneer je iets nodig hebt<br />

(nieuw of tweedehands), vraag jezelf af:<br />

waar kan ik dit in mijn gemeenschap<br />

vinden? Sluit je bijvoorbeeld aan bij een<br />

‘support your locals’ campagne. Of omarm<br />

een gemeenschapsmunt, ook wel<br />

LETS (Local Exchange Trading Systems) genoemd.<br />

Deze alternatieve vormen van<br />

geld stimuleren de lokale economie en<br />

zorgen ervoor dat mensen met weinig<br />

‘echt’ geld ook kunnen meedoen aan<br />

het gemeenschapsleven.<br />

2. Regel je energiebehoeften dichtbij<br />

huis<br />

Net zoals het logisch is om voedsel<br />

dichtbij consumenten te produceren, is<br />

het ook logisch om energie dichtbij gebruikers<br />

te genereren. Door lid te worden<br />

van een lokale energiecoöperatie,<br />

of er zelf eentje te starten, draag je bij<br />

aan een wereld zonder enorme energienetwerken<br />

die grond en hulpbronnen<br />

opslokken. Bovendien betekent investeren<br />

in gedecentraliseerde energiebronnen<br />

minder (politieke) macht voor corporate<br />

energiegiganten.<br />

3. Stimuleer plaatsgebonden onderwijs<br />

In plaats van kinderen voor te bereiden<br />

op een lokaal bestaan en hen de tools<br />

te geven om regionale uitdagingen op<br />

te lossen, stomen standaard curricula<br />

kinderen klaar voor een toekomst in<br />

het geglobaliseerde economische systeem.<br />

Gelukkig erkennen steeds meer<br />

‘alternatieve scholen’ het belang van<br />

vrijheid en creativiteit, natuureducatie<br />

en klassen met scholieren van alle<br />

niveaus. Door je kind(eren) voor zo’n<br />

school op te geven of onderwijspioniers<br />

met je tijd en skills verder te helpen,<br />

kunnen we regeneratief onderwijs een<br />

boost geven.<br />

4. ‘Moeder’ de wereld om je heen<br />

We hebben onze ecosystemen dusdanig<br />

beschadigd dat we inmiddels op een<br />

punt zijn gekomen waar we mensen<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 37


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Young Farmers Connect.<br />

BEELD LARA ARNOTT PHOTOGRAPHY<br />

nodig hebben om onze bodem, biodiversiteit,<br />

rivieren en het klimaat te herstellen.<br />

Dus ‘moeder’ de wereld om je<br />

heen, bijvoorbeeld door je stad/ buurt/<br />

straat te vergroenen, je eigen tuin om<br />

te toveren tot mini-natuurgebiedje of je<br />

handen uit de mouwen te steken in het<br />

lokale voedselbos.<br />

MET BELEID VOOR DE WERELD<br />

Om wat Helena noemt ‘kleine schaal<br />

op grote schaal’ te creëren, moeten bewegingen<br />

van onderaf samengaan met<br />

top down actie. “Overheden hebben grote<br />

bedrijven via vrijhandelsverdragen<br />

carte blanche gegeven, en zo oneerlijke<br />

concurrentie voor lokale ondernemers<br />

gecreëerd. We hebben internationale<br />

beleidsmaatregelen nodig die macht<br />

decentraliseren en ervoor zorgen dat<br />

corporates die zich destructief gedragen<br />

het in hun zakken gaan voelen.”<br />

“Kleinschalige ecologische productie<br />

is arbeidsintensief, en op dit moment<br />

wordt arbeid flink belast. Door<br />

hulpbronnen, energie en vervuiling<br />

zwaarder te belasten dan arbeid kunnen<br />

we deze disbalans herstellen”, gaat<br />

Helena verder. “En door niet langer fossiele<br />

brandstoffen en industriële landbouw,<br />

maar duurzame energie en lokale<br />

voedselproductie te subsidiëren,<br />

kunnen we een wereld creëren waarin<br />

globale productieketens, monoculturen<br />

en bio-industrie ook financieel onhoudbaar<br />

worden.”<br />

VAN IK NAAR WIJ<br />

“. Zelfs jonge kinderen confronteren we<br />

op school continu met concurrentie en<br />

onzekerheid. We moeten onszelf veel<br />

bewuster met elkaar verbinden, niet alleen<br />

op een niet-competitieve manier,<br />

maar op een diep ondersteunende manier”,<br />

aldus Helena.<br />

“Er is ons altijd verteld dat we trots<br />

moeten zijn op onze individualiteit,<br />

maar uiteindelijk wil ieder mens liefde<br />

ontvangen. En dat is oké. Het is oké<br />

om te voelen dat je anderen nodig hebt.<br />

Wanneer we bereid zijn om hier binnen<br />

onze gemeenschappen openlijk<br />

over te praten, kunnen we onszelf helen<br />

terwijl we tegelijkertijd samen het<br />

systeem vernieuwen en zo ook de wereld<br />

om ons heen helen.”<br />

“ZOVEEL VAN ONZE NEERSLACHTIGE GEVOELENS, MENTALE<br />

WORSTELINGEN EN ANGSTEN ONTSTAAN DOORDAT WE VAST-<br />

ZITTEN IN EEN SYSTEEM DAT ONS TEGEN ELKAAR OPZET”<br />

De oorspronkelijke versie van dit verhaal verscheen<br />

op MaatschapWij: hét platform voor<br />

een groen, gezond en verbonden Nederland.<br />

Lees verder op www.maatschapwij.nu. n<br />

38 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

– e s s a y –<br />

Stop met tuinieren,<br />

bescherm de natuur<br />

Twee miljard mensen leven in vochtige huizen en in vervuilde lucht<br />

en bijna tien procent van alle mensen – oftewel 829 miljoen mensen<br />

– lijdt honger. Tegelijkertijd, onder het mom van economische groei,<br />

verwoesten we onze natuurlijke leefomgeving en de biodiversiteit die<br />

cruciaal zijn om te kunnen overleven op deze planeet.<br />

TEKST JOANNA WIS-BIELEWICZ<br />

In 2009 heeft een groep wetenschappers van het Swedish<br />

Immunity Center negen processen geïdentificeerd<br />

die de stabiliteit op aarde reguleren. Ze ontwikkelden<br />

vervolgens een methode om de negen planetaire grenzen<br />

te kwantificeren. Door binnen deze grenzen te blijven,<br />

blijft de planeet leefbaar, ook voor mensen. Het<br />

overschrijden van deze grenzen vergroot het risico aanzienlijk<br />

van onomkeerbare en grootschalige schadelijke klimaatverandering<br />

en de vernietiging van de natuur en bedreigt het<br />

bestaan van het leven op aarde.<br />

Aardwetenschapper prof. Johan Rockström, die aan het<br />

hoofd stond van het team dat deze planetaire grenzen heeft<br />

bestudeerd, zegt dat de combinatie van bomen, planten, microben,<br />

fytoplankton en roofdieren de grootste bijdrage leveren<br />

aan het aanpassingsvermogen van de planeet. Het huidige<br />

economische systeem en de levenswijze van de geïndustrialiseerde<br />

wereld heeft al zes van de negen planetaire grenzen<br />

overschreden, inclusief de grens van biodiversiteit.<br />

Elke dag verliezen we 150 tot 200 soorten planten en dieren.<br />

Eén miljoen van de circa acht miljoen soorten die leven op<br />

aarde worden op dit moment met uitsterven bedreigd. Het<br />

aantal gewervelde dieren (vissen, weekdieren, reptielen en<br />

zoogdieren) is met 65 procent afgenomen ten opzichte van<br />

1970. Indien we het verlies van biodiversiteit niet tegengaan,<br />

zal ook de mensheid uitsterven.<br />

Biodiversiteit en gezonde ecosystemen zorgen voor schone<br />

lucht, schoon drinkwater, een gezonde bodem, gezonde flora<br />

en daarmee een gezonde voedselproductie. Daarnaast helpt<br />

biodiversiteit bij het terugdringen van klimaatverandering en<br />

PLANETAIRE GRENZEN<br />

De planetaire grenzen waarbinnen de mensheid moet<br />

opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken<br />

van de hulpbronnen op aarde zijn: de opwarming<br />

van de aarde (broeikaseffect), verlies van biodiversiteit,<br />

sluiten van de stikstof- en fosforkringloop, gat in de ozonlaag,<br />

oceaanverzuring, waterschaarste, landgebruik (beperken<br />

landbouwgrond), chemische verontreiniging van<br />

toxische stoffen en plastics; en de concentratie schadelijke<br />

verbindingen in de atmosfeer.<br />

Veel grenzen zijn bijna overschreden of al overschreden.<br />

De exacte waarden van de grenzen zijn arbitrair,<br />

maar de aanpak wordt gezien als een veelbelovende eerste<br />

stap voor een veilig voortbestaan van de mensheid.<br />

Bron Universiteit Wageningen.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 41


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Joanna Wis-Bielewicz: “Wij zijn Arka.”<br />

BEELD JOANNA WIS BIELEWICZ, ØRSTED POLSKA<br />

zorgt het voor klimaatadaptie. Ecologie is de basis van ons bestaan.<br />

Zonder ecologie geen economie. Meer dan de helft van<br />

alle BNP’s wereldwijd is afhankelijk van goed functionerende<br />

ecosystemen. Dan gaat het over een bedrag van 41,7 triljoen<br />

dollar. Als we de natuur vernietigen, vernietigen we onszelf.<br />

Daarom is het van het grootste belang ongerepte natuurgebieden,<br />

zoals de Amazone, te beschermen. Ook zullen in onze<br />

eigen leefomgeving aan de slag moeten. Onder meer door<br />

groene daken en muren aan te leggen, door veel minder gras<br />

te maaien en door de natuur veel meer haar gang te laten in<br />

onze eigen tuinen. Zo creëer je plaatselijke ecosystemen.<br />

DE TUIN WORDT WAKKER<br />

Mary Reynolds is een Iers tuinliefhebber, een eco-collega en<br />

auteur van de bestseller The Garden Awakening. Daarnaast is<br />

ze de jongste vrouw ooit die een gouden medaille won op de<br />

prestigieuze Britse Chelsea Flower Show (2002). Zij zegt dat<br />

het hoog tijd is dat mensen moeten stoppen met tuinieren<br />

en in plaats daarvan de natuur moeten terugbrengen naar<br />

hun tuinen. Zij moeten beschermers worden van hun stukje<br />

grond. Ze roept alle grondbezitters op, zowel particulieren<br />

als bedrijven en overheden, om minstens de helft van hun<br />

grond terug te geven aan de natuur. Dit ter bescherming van<br />

de biodiversiteit en van het leven op aarde.<br />

Reynolds, tevens auteur van We Are the ARK; Returning Our<br />

Gardens to Their True Nature Through Acts of Restorative Kindness,<br />

is ook initiatiefnemer van de We Are the Arka-beweging, waarin<br />

het bijbelse Arka vrij vertaald staat voor goede daden met<br />

betrekking tot het herstel en de bescherming van diverse vormen<br />

van leven. De beweging bestaat momenteel uit bijna duizend<br />

landeigenaren wereldwijd. In Polen zijn er officieel vier<br />

Arken: Forest im. Arkadiusz Szarańca, in het dorp Volovno,<br />

vlakbij Olsztyn, de Wilde Monica Garden in Miedniewice met<br />

twee Arken en mijn Safe Harbor in Zal/ubice New, een klein<br />

dorpje ten zuiden van Warschau waar het niet maaien van<br />

je gazon als slordig wordt betiteld. Maar dit ongemak wat ik<br />

heb met mijn buren valt totaal in het niet vergeleken met<br />

waarmee landeigenaren worden geconfronteerd die land terug<br />

willen geven aan de natuur.<br />

De boer Randal Plunketta (Ierse boer, baron en heavy metal<br />

fan) en de Engelsman Alan Ellis (een gepensioneerde boer<br />

uit Ivybridge, Devon) kregen hiermee te maken. De eerste gaf<br />

300 hectare terug aan de natuur, de tweede transformeerde<br />

zijn grondgebied van 40 hectare tot een enorme bloeiende<br />

weide. De buren van Plunketta vonden zijn beslissing onachtzaam.<br />

“Ze vonden me een idioot, losbandig en gestoord. Een<br />

boer zei tegen me dat ik me moest schamen omdat ik mijn<br />

boerderij om zeep hielp,” herinnert hij zich. Ellis zegt dat hij<br />

zijn buren liever helemaal niet vraagt naar hun mening.<br />

SPECTACULAIR<br />

Misschien wel het meest spectaculaire voorbeeld van particuliere<br />

natuurbescherming is de nalatenschap van Kristine<br />

McDivitt-Tompkins. Zij is oprichter van de Tompkins Conservation<br />

Foundation en medeoprichter van Patagonia, waar ze<br />

jarenlang voorzitter van was. Haar echtgenoot Doug Tompkins,<br />

die in 2015 overleed, was medeoprichter van Esprit en<br />

North Face. Tijdens hun twintigjarige huwelijk streden ze onder<br />

meer voor natuurbehoud in Patagonië, waarbij ze grond<br />

opkochten om het te beschermen tegen ondernemingen die<br />

de biodiversiteit zouden vernietigen.<br />

In januari 2018 tekende Kristine (namens de echtgenoten<br />

van de Tompkins Conservation Foundation) samen met<br />

de Chileense president Michelle Bachelet een aantal decreten<br />

waarmee vijf nieuwe nationale parken werden gecreëerd en<br />

drie andere werden uitgebreid. Op deze manier werd in totaal<br />

meer dan 4 miljoen hectare aan grond tot beschermd gebied<br />

verklaard. Meer dan 400.000 hectare van dit land is vervolgens<br />

door Kristine gedoneerd aan de overheid. Het was de<br />

grootste landdonatie ooit van een particuliere instantie aan<br />

de Chileense overheid.<br />

Ik hoop dat de Chileense overheid het vertrouwen van<br />

deze Tompkins vrouwen niet zal beschamen, want helaas<br />

wijst het verleden uit dat veel overheden dat vaak wel deden.<br />

42 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

“Als we de natuur vernietigen, vernietigen we onszelf.”<br />

“De Amazonestammen werken samen om de rechten van de<br />

mens te beschermen en die van ons mondiale erfgoed.”<br />

RECHTEN<br />

Oorspronkelijk was het land in handen van inheemse volkeren.<br />

Geschat wordt dat circa 65 procent van al het land in<br />

de wereld via pacht en huur nog altijd wettelijk in eigendom<br />

is van deze oorspronkelijke volkeren. Er zijn echter nauwelijks<br />

landen die deze officiële rechten erkennen, ook al maken<br />

een aantal overheden momenteel wel deze stap. Andere<br />

landen, zoals de overheden van Brazilië en Ecuador, treden de<br />

rechten van inheemse volkeren met voeten. Het uitgestrekte<br />

Amazonegebied – waaronder ook beschermde gebieden toebehorend<br />

aan de oorspronkelijke volkeren – worden nog altijd<br />

verkocht aan bedrijven die grondstoffen als olie en goud<br />

ontginnen of op grote schaal voedsel produceren. Hierdoor<br />

worden de meest waardevolle delen van het regenwoud, waar<br />

de fragiele balans van het ecosysteem van de aarde van afhankelijk<br />

is, verwoest.<br />

Belén Paez, directeur van de Pachamama Foundation in<br />

Ecuador: “In Ecuador laten de Amazonestammen – ondanks<br />

500 jaar onrecht, kolonialisme en wreedheid – nu een hele<br />

krachtige stem horen. Zij vormen op dit moment de sterkste<br />

maatschappelijke beweging uit onze geschiedenis. Deze mensen<br />

komen op voor hun waarden, hun tradities en gaan staan<br />

voor het heilige gebied waarin ze leven. Ze gaan de straat op<br />

om van politici te eisen dat het Amazonegebied wordt beschermd.<br />

Ze vragen aandacht voor sociale gelijkheid en de<br />

toekomst van het land en wijzen op de destructieve effecten<br />

van de voortdurende winning van natuurlijke hulpbronnen,<br />

met name fossiele brandstoffen, de belangrijkste bron van inkomsten<br />

van de Ecuadoriaanse overheid. De Amazonestammen<br />

zijn ondanks problemen tot een samenwerkingsverband<br />

gekomen om niet alleen de rechten van de mens te beschermen,<br />

maar ook die van ons mondiale erfgoed, het Amazone<br />

oerwoud.”<br />

Paez is een wetenschapper die zich al 25 jaar inzet voor de<br />

bescherming van de Amazone en de rechten van de mensen<br />

die in de regenwouden wonen. Zij is de vrouw van Manaria<br />

Kaji Ushigua Santi, leider van de Sapara, een Amazonestam<br />

en een van de helden uit de documentaire Curse of Abundance<br />

van de Poolse regisseur Ewa Ewart.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>43</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

“Het netwerk dat het leven op aarde<br />

beschermt, is in gevaar.”<br />

Deze inheemse volkeren zetten zich al lange tijd in om de biodiversiteit<br />

te beschermen, waarbij ze vaak hun leven riskeren<br />

voor ons allemaal. Het Amazonegebied, maar ook andere belangrijke<br />

ecosystemen zoals de oceanen en Antarctica, zijn levensbronnen<br />

van de aarde.<br />

De luchtvochtigheid van de Amazone beperkt zich niet<br />

tot het stroomgebied van de rivieren, maar vormt het hart<br />

en een integraal onderdeel van het continentale klimaatsysteem.<br />

Elk land in Zuid-Amerika – afgezien van Chili dat afgezonderd<br />

ligt door het Andes-gebergte – profiteert van de<br />

vochtigheid van de Amazone. Aan de andere kant echter leidt<br />

ontbossing tot een gigantische uitstoot van broeikasgassen<br />

wat weer leidt tot versnelde mondiale klimaatveranderingen.<br />

“Het mag duidelijk zijn dat de ecosystemen op onze planeet<br />

met elkaar verbonden zijn en dat onze levens afhankelijk zijn<br />

van deze goed functionerende systemen. Dus ja, overal ter wereld,<br />

zelfs in Europa, raakt de verwoesting van het Amazonegebied<br />

mensen persoonlijk,” zegt Paez.<br />

Het Amazonegebied vormt met meer dan drie miljoen<br />

soorten planten en dieren de grootste biodiversiteit ter wereld.<br />

Goed om te weten dat een theelepel gezonde grond in<br />

een tuin net zo’n rijk ecosysteem bevat. In die theelepel bevinden<br />

zich meer bacteriën dan er vandaag mensen op de wereld<br />

rondlopen. Het kappen van een enorme hoeveelheid bomen,<br />

het vernietigen van biodiversiteit, het gebruik van giftige<br />

pesticiden hebben inmiddels geleid tot een catastrofe waar<br />

veel mensen nog niet bewust van zijn, namelijk massavernietiging.<br />

Overal ter wereld, zelfs in Europa, raakt de verwoesting<br />

van het Amazonegebied mensen persoonlijk,” zegt Paez.<br />

CIRKEL<br />

Terwijl beschavingen evolueren en de mens de band met het<br />

levensritme steeds meer kwijtraakt, vergeten we dat alles –<br />

van de zwamvlok of het mycelium, de mieren in het bos, tot<br />

de grote zoogdieren – een belangrijke rol spelen in de levenscyclus.<br />

Mary Reynolds: “Wanneer deze cirkel wordt doorbroken<br />

of wanneer de band met dit netwerk verdwijnt, dan verzwakt<br />

het systeem en is een instorting nabij. We zijn afhankelijk<br />

van de biodiversiteit en hebben het nodig voor schoon water<br />

en schone lucht, gezond voedsel en een mooie leefomgeving.<br />

Niet iedereen beseft hoeveel levende wezens het fundament<br />

vormen van het immuunsysteem van de aarde en onze bescherming<br />

tegen ziektes. Elk moment van ons leven is afhankelijk<br />

van ons bestaande netwerk.”<br />

Het netwerk zoals we dat kennen en dat het leven op aarde<br />

beschermt, is in gevaar. Het beschermen en herstellen van<br />

natuurlijke ecosystemen, ook door onze eigen grond aan de<br />

natuur terug te geven, zorgt ervoor dat we kunnen blijven leven<br />

op deze planeet. We kunnen onszelf nog steeds redden.<br />

Wij zijn Arka. n<br />

JOANNA WIS-BIELEWICZ<br />

Joanna Wis-Bielewicz is journalist, politica en moeder<br />

van twee dochters. Zij zet zich al meer dan twintig jaar in<br />

voor klimaatbescherming en werkte met internationale<br />

investeerders, overheden, lokale overheden, NGO’s, plaatselijke<br />

gemeenschappen en bedrijven om samen strategieën<br />

te ontwikkelen en te implementeren om zo systematisch<br />

de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en<br />

de biodiversiteit te beschermen.<br />

44 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

– e s s a y –<br />

Het draait allemaal<br />

om bomen<br />

Al vanaf jongs af aan voel ik een diepe connectie met de ‘niet-menselijke’ wereld. Bomen en<br />

bossen voelen voor mij als een grote familie, ook al heb ik daar niet altijd expressie aan kunnen<br />

geven. De kap van een aantal gezonde bomen rondom ons huis leidt ertoe dat er op een dieper<br />

niveau een communicatie op gang komt. Ze geven mij de innerlijke kracht hoe ik hen een stem<br />

kan geven in een tijd waarin hun bestaansrecht hard nodig is voor alle leven op Aarde.<br />

TEKST TANJA ABBAS | BEELD DELIA SPATAREANU<br />

is a summer not soon to be forgotten.” Aan<br />

het woord is Giorgio Vacchiano, een bekende<br />

Italiaanse bosbouwwetenschapper en auteur<br />

van het boek De oerkracht van bomen, waarom het<br />

bos schreeuwt. Het is 13 juli 2022. In een verzengende<br />

hitte beklimmen we samen een berg op ‘This<br />

de grens van Italië en Zwitserland. Giorgio heeft zijn geheel<br />

eigen wijze om de taal van bossen te verstaan. Het is een combinatie<br />

van urenlange observaties in bossen en computersimulaties.<br />

Op deze wijze verzamelt hij samen met collega’s wereldwijd<br />

belangrijke gegevens hoe bomen en bossen reageren<br />

op klimaatverandering, bosbranden en windstormen. Enthousiast<br />

deelt hij zijn verhalen over hun wonderlijke wereld en<br />

veerkracht. Tegelijkertijd uit hij zijn grote bezorgdheid over<br />

hun welbevinden op dit moment. “Wat valt je op?” vraagt hij.<br />

“Het knisperende blad onder mijn voeten. Het is niet normaal.<br />

Het lijkt wel herfst in plaats van hartje zomer”, antwoord ik.<br />

Hij knikt bevestigend. “Het is een overlevingsmechanisme van<br />

de bomen tegen de droogte. Via de bladeren verdampt er veel<br />

water. Door ze af te stoten kunnen de bomen hun vocht op<br />

peil houden. De keerzijde is dat de bladeren nodig zijn voor<br />

fotosynthese. Als dat niet gebeurt, nemen bomen minder suikers<br />

op en vullen ze hun voedselvoorraden niet aan. Op langere<br />

termijn leidt het tot uitputting en verminderde weerstand.”<br />

We staan halverwege even stil en kijken om ons heen. We<br />

zien bruin verkleurde bossen voor zover het oog reikt. We<br />

vallen allebei stil. Dankzij de bomen kan al het leven, inclusief<br />

wijzelf, op Aarde leven. Ons lot is met hen verweven.<br />

Minder vitale bomen en bossen betekent minder zuurstof.<br />

Heel simpel. Er is geen rocket science voor nodig om dit te<br />

bewijzen. Ze zijn essentieel voor het herstellen van de balans<br />

in ons wereldwijde ecosysteem. Ze houden het water en de<br />

lucht gezond en het land letterlijk bij elkaar. Ze zijn gastheer<br />

of -vrouw voor ongelooflijk veel verschillende levensvormen.<br />

Bovendien zijn er inmiddels genoeg wetenschappelijke<br />

studies die onze onderlinge verbondenheid aantonen.<br />

Het is een grote wake-up call. De veranderingen op<br />

Aarde zullen sneller plaatsvinden en heftiger zijn dan wij<br />

denken. Nog langer wachten op wetenschappelijk bewijs of<br />

naar nieuwe technologische oplossingen zoeken is uitstelgedrag.<br />

De vraag hoe we de bossen die er nog zijn kunnen beschermen<br />

en onze relatie met hen weer in evenwicht kunnen<br />

brengen is dan ook een uitdaging met een dringende<br />

oproep. Ik pleit ervoor om te rade te gaan bij de bomen en<br />

bossen zelf, zodat we antwoorden kunnen krijgen hoe we<br />

weer met wijsheid kunnen handelen en in harmonie met<br />

hen kunnen samenleven.<br />

46 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Tanja Abbas: “Bomen hun vrijheid teruggeven.”<br />

TREE TALK<br />

Giorgio is een van de mensen die ik interview voor de documentaire<br />

Tree Talk die ik samen met de Roemeense filmmaakster<br />

Delia Spatareanu op dit moment op eigen initiatief produceer.<br />

Door de roep van een gigantische eik ergens in Zuid-<br />

Engeland op te volgen, reizen Delia en ik low budget, met<br />

light equipment, slow travelend en zoveel mogelijk couchsurfend<br />

in de zomer van 2022 zes weken lang door een snikheet<br />

Europa. We zijn getuige van opgedroogde beken en rivieren,<br />

enorme bosbranden die in geen tientallen jaren op<br />

zo’n grote schaal zijn voorgekomen en een Matterhorn zonder<br />

sneeuw op de top. We interviewen verschillende mensen<br />

die ieder op hun eigen unieke wijze de taal van bomen verstaan<br />

en hen weer een stem geven. Dat bedoel ik letterlijk.<br />

Het gaat om mensen met een grote liefde voor bomen en bossen<br />

die zich vaak jarenlang hebben verdiept in hun wereld.<br />

Sommigen halen de kennis van de oude inheemse Europese<br />

natuurtradities weer terug. Anderen combineren een wetenschappelijke<br />

achtergrond met een diep intuïtief voelen en<br />

weten, waardoor aanvullende inzichten naar voren komen.<br />

Om enige richting te hebben zoeken we naar mensen die hier<br />

ook over publiceren.<br />

“HET GEBREK AAN EVENWICHT TUSSEN<br />

INTUÏTIE EN RATIO VERNIETIGT<br />

ECOSYSTEMEN EN CULTUREN”<br />

De rode draad in de documentaire is de taal van de bomen.<br />

Het is mijn ervaring – en gelukkig van velen – dat bomen<br />

rechtstreeks met elkaar communiceren én met alle leven om<br />

hen heen. Ook met ons. We zijn ons daar alleen niet zo van<br />

bewust. Bovendien is er in onze westerse cultuur en opvoeding<br />

weinig aandacht voor. Dat bomen levende wezens zijn<br />

is nog acceptabel voor velen. Dat ze enorm wijs en bijzonder<br />

intelligent zijn, dat we veel van hen kunnen leren en dat er<br />

een directe communicatie met hen mogelijk is, vinden veel<br />

mensen nog ‘te zweverig’. Dat is jammer, want het betekent<br />

dat we een schat aan waardevolle informatie buitensluiten.<br />

Gelukkig is dit aan het veranderen. Er zijn steeds meer initiatieven<br />

die opkomen voor een andere verhouding tussen de<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 47


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

In gesprek met Mary Reynolds: “Allow the land to heal itself.”<br />

‘niet-mensen’ en de ‘mens’. Alles is onderdeel van de natuur.<br />

We staan er niet los van. We zijn het zelf.<br />

GUTFEELING<br />

Het initiatief voor Tree Talk is ontstaan nadat ik in 2019 getuige<br />

ben van een vrij rigoureuze kap van gezonde eiken, Douglassparren<br />

en beuken in het bos rondom ons huis. Het is niet<br />

de eerste keer dat ik het kappen van bomen meemaak. Toch<br />

is het dit keer een compleet andere ervaring. Los van het feit<br />

dat ik vind dat er over het algemeen respectloos met bomen<br />

en bossen wordt omgegaan en dat de waarde van een levende<br />

boom vele malen groter is dan van een gekapte boom, is er dit<br />

keer meer aan de hand. Ik ben mij ervan bewust dat de veerkracht<br />

van de natuur groot is, maar mijn ‘gutfeeling’ zegt dat<br />

het erg onverstandig is om met deze extreme droogte hun<br />

aanpassingsvermogen op de proef te stellen. Iets anders wat<br />

mij bezighoudt is de leeftijd van bomen. Het lijkt wel of bomen<br />

tegenwoordig niet meer oud mogen worden. Ik heb het<br />

gevoel dat dit een grote impact heeft, zonder dat ik nog precies<br />

kan duiden waarom.<br />

Terwijl de 35 meter lange Douglassparren met een zware<br />

plof als mikadohoutjes op elkaar vallen, gebeurt er iets in<br />

“ALLES IS ONDERDEEL VAN DE<br />

NATUUR, WE STAAN ER NIET LOS VAN,<br />

WE ZIJN HET ZELF”<br />

Delia Spatareanu aan het werk.<br />

mij. De bomen en ik worden één. Ik voel ze in mijn hele lijf,<br />

tot in mijn cellen, tot in mijn diepste wezen. In een rap tempo<br />

komen er beelden van bossen en oude bomen van over de<br />

hele Aarde voorbij. Ik word mij in een kort en tegelijkertijd<br />

oneindig moment bewust van hun onmetelijke kennisveld en<br />

intelligentie. Ze zijn grote geleiders van kosmische en aardse<br />

energieën en zorgen voor de balans van het aardmagnetisch<br />

veld. Omdat ze al miljoenen jaren langer op Aarde leven dan<br />

onze soort, kennen ze de evolutie van de Aarde en de mens<br />

als geen ander. Ze zorgen niet alleen voor onze zuurstof, ze<br />

zorgen er ook voor dat we mentaal stabiel en fysiek gezond<br />

kunnen blijven.<br />

Ik ben bekend met het communiceren met de fijnstoffelijke<br />

wereld, alleen is het dit keer weer een andere laag. Ik<br />

voel in mijn hart dat ik hier meer mee wil, ook al heb ik nog<br />

48 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

De Matterhorn.<br />

geen idee wat en hoe. Ik rond mijn betaalde werk af en verdiep<br />

mij vanaf dat moment in de wonderlijke wereld van bossen<br />

en bomen. Ik zit bij ze, observeer en luister. Ik bestudeer<br />

het werk van anderen en schrijf mijn ervaringen zoveel mogelijk<br />

op. Ik maak pelgrimstochten naar verschillende bossen<br />

in Europa. Vooral de Transsylvanische oerbossen in Roemenië<br />

zijn mijn favoriet, omdat deze nog de wilde, oorspronkelijke<br />

natuurkracht vertegenwoordigen. De schok is dan ook groot<br />

wanneer ik in een van hun Nationale Parken geconfronteerd<br />

wordt met grootschalige bomenkap. Ik kies er vanaf dat moment<br />

bewust voor om op te komen voor de bomen en bossen<br />

van Europa op een wijze die bij mij past.<br />

TREE TALK<br />

De film Tree Talk is een onafhankelijk, niet gesubsidieerd<br />

initiatief wat in de productiefase zit. Om de film af te ronden<br />

en op creatieve wijze te distribueren zijn donaties<br />

van harte welkom! Voor grotere donaties door bedrijven<br />

en instellingen hebben we een Funding Proposal. Je kunt<br />

daarvoor contact met ons opnemen via info@freeforests.<br />

org. Meer informatie vind je op www.freeforests.org. De<br />

Stichting Free Forests heeft een ANBI status.<br />

FREE FORESTS<br />

Nog niet zo lang geleden was het grootste deel van het Europese<br />

continent bedekt met oerbossen; wild en vrij. Nu zijn er<br />

nog maar een paar plukjes over. Met het verlies van de Europese<br />

bossen zijn we afgesneden van onze wortels, die hun oorsprong<br />

hebben in de oude natuurreligies voor de komst van<br />

het christendom en het rationele wetenschappelijke denken.<br />

We zijn het grootste deel van onze eigen inheemse wijsheid,<br />

hoe we in harmonie met het bos kunnen samenleven kwijtgeraakt.<br />

Dit gebrek aan evenwicht tussen intuïtie en ratio<br />

vernietigt ecosystemen en culturen. Het herstel van dit evenwicht<br />

is in dit deel van de wereld hard nodig. Als wij weer leren<br />

om contact te maken met bomen en bossen en naar hen<br />

te luisteren, zullen we heel anders met ze omgaan. Het betekent<br />

dat we ze weer hun vrijheid teruggeven. Ze zijn niet van<br />

ons. Ze zijn van zichzelf. Ze zijn er voor al het leven. Om aan<br />

dit gedachtegoed een fundament te geven, heb ik samen met<br />

anderen de Stichting Free Forests opgericht.<br />

Ik zie Tree Talk als een van de creatieve middelen binnen<br />

Free Forests om met elkaar in gesprek te gaan en zo bij te dragen<br />

aan een bewustzijnsverschuiving. De film brengt naast<br />

onze ecologische kennis andere, aanvullende informatie, wat<br />

kan leiden tot meer doordachte, liefdevolle beslissingen op<br />

alle niveaus in ons persoonlijk leven en onze samenleving.<br />

Het is een fascinerende ontdekkingsreis die hoopvolle perspectieven<br />

biedt. De Ierse Mary Reynolds zegt het in Tree Talk<br />

heel treffend: “Stop thinking that we know how to do it. Allow<br />

the land to heal itself. That’s our job. To be guardians, not<br />

gardeners. To be in service to this <strong>web</strong> of life.” n<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 49


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

– e s s a y –<br />

Internationale Vrouwendag<br />

Roe v. Wade vraagt<br />

ook hier nieuw<br />

soort activisme<br />

Voormalig advocate Femke de Jong – Struiksma woonde en werkte tijdens<br />

de Trump-jaren in Texas (VS). In het kader van Internationale Vrouwendag<br />

beschrijft ze hoe het daar voor vrouwen zó snel zó mis kon gaan en waarom<br />

dit ook in Nederland een nieuw soort activisme vraagt.<br />

TEKST FEMKE DE JONG-STRUIKSMA<br />

Zaterdag, 25 juni 2022. Mijn man en ik worden in<br />

Taiwan wakker met het bericht dat het Amerikaanse<br />

Hooggerechtshof de constitutionele bescherming<br />

van het recht op abortus heeft beëindigd. Het<br />

nieuws raakt ons persoonlijk. Niet omdat ik ongewenst<br />

zwanger ben, integendeel: de toekomst van<br />

ons gezin ligt in Texas, in de cryo faciliteit van een IVF-kliniek.<br />

Die toekomst wordt nu bedreigd. Amerikaanse evangelicals zien<br />

abortus namelijk niet ‘slechts’ als het afbreken van een ongewenste<br />

zwangerschap, maar als iedere handeling die de conceptie<br />

of voortgang van een mogelijke zwangerschap zou kunnen<br />

verhinderen. IVF is hen al jaren een doorn in het oog, omdat<br />

er tijdens de behandeling embryo’s verloren kunnen gaan.<br />

We laten het nieuws op ons inwerken. “Wat nu?”, vraagt<br />

mijn man. “We moeten de dokter mailen”, zeg ik. “De midterms<br />

komen er aan, die embryo’s moeten daar weg. Misschien<br />

moet ik naar Amerika, nu we het zelf nog kunnen beslissen.”<br />

CHRISTELIJK NATIONALISME<br />

Ik volg de opkomst van christelijk nationalisme al jaren.<br />

Christelijk nationalisme is iets anders dan het christelijk geloof:<br />

het is een machtsgedreven identiteitsbeweging die vindt<br />

dat The American Way of Life met uitsterven wordt bedreigd<br />

door de opkomst van het feminisme, de LHBTI+-beweging en<br />

de multiculturele samenleving. Met de opkomst van emancipatiebewegingen<br />

is angst ontstaan dat gelijke rechten voor<br />

bevolkingsgroepen die van oudsher onderdrukt worden, afbreuk<br />

doet aan de sociaal-economische positie van de rest.<br />

Dat is ook zo: als je het speelveld gelijk trekt krijgen mensen<br />

die traditioneel een streepje voor hadden ineens meer concurrentie.<br />

De oplossing wordt gezocht in het bestrijden van<br />

de ander, niet in het aanpakken van systemische factoren –<br />

zoals het gebrek aan onderwijs, gezondheidszorg en een eerlijk<br />

belastingstelsel – waar iedereen onder lijdt. Het is een<br />

race to the bottom, die sinds de jaren zeventig van de vorige<br />

50 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

“De strijd tegen abortus<br />

gaat niet over abortus<br />

maar over zelfbehoud.”<br />

eeuw aan de gang is en in een stroomversnelling kwam toen<br />

Trump op 9 november 2016 tot president werd verkozen.<br />

TRUMP<br />

Vanaf september 2016 kreeg ik er in mijn werk en privé dagelijks<br />

mee te maken, toen mijn man en ik naar Texas (VS)<br />

verhuisden. De avond dat Trump werd verkozen, zat ik kotsmisselijk<br />

voor de televisie. Ik kon op dat moment niet goed<br />

duiden waarom. Jaren later gaf Elizabeth McLaughlin, een<br />

Amerikaanse women leadership trainer en activist, woorden<br />

aan het gevoel. In haar boek, Becoming Heroines, schrijft ze:<br />

“And the shock of that moment broke many of us. I have said<br />

many times since that the thing about that moment for so<br />

many women is that we knew – maybe not consciously, but<br />

we knew – the absolute craven, revolting nature of what was<br />

to come – that it would be hateful, violent, a descent into<br />

madness and mass death for this country and the world. We<br />

knew on some level that it would be worse than we could<br />

even at that moment imagine. We knew.”<br />

In Texas ging de situatie in rap tempo achteruit. De sfeer<br />

verhardde, de angst om iets verkeerds te zeggen was tastbaar.<br />

Er werden honderden maatregelen ingevoerd, allen gericht<br />

op het verstevigen van conservatieve machtsverhoudingen.<br />

Wapenwetten werden versoepeld, ook voor plegers van huiselijk<br />

geweld. Stemlokalen in liberale districten werden gesloten<br />

en burgers mochten op eigen initiatief, gewapend toezicht<br />

houden op verkiezingen. Inmiddels worden openbare<br />

schoolbibliotheken gezuiverd van ‘controversiële’ boeken –<br />

zoals het Dagboek van Anne Frank - en is jeugdzorg geïnstrueerd<br />

om alle ouders van transgender kinderen te onderzoeken<br />

wegens kindermisbruik.<br />

Als neutrale buitenlander kon ik hier met alle partijen –<br />

van ultraconservatief tot Bernie Sanders-fan – vrij over praten.<br />

Voor de buitenwereld leek het alsof de posities heel ver<br />

uiteen lagen, aan mijn keukentafel vertelden men een ander<br />

verhaal. Vrijwel iedereen was het erover eens dat dit echt niet<br />

ok was. Toch bleef men massaal conservatief stemmen, zelfs<br />

toen Texas impopulaire, onwettige maatregelen trof om het<br />

recht op abortus aan banden te leggen.<br />

ABORTION BAN<br />

De eerste maatregel hield in dat burgers iedereen die zij van<br />

assistentie bij abortus verdenken – in welke vorm dan ook –<br />

voor de rechter mogen slepen. Iedereen: dus niet alleen de<br />

zwangere vrouw of arts, ook de vriendin die haar emotioneel<br />

steunt of de taxichaffeur die haar nietsvermoedend naar het<br />

ziekenhuis rijdt. Als de verdachte zijn onschuld niet kan bewijzen,<br />

moet hij 10.000 dollar aan de aangever betalen.<br />

“ZE MOETEN MET HUN TAKKEN<br />

VAN VROUWEN AFBLIJVEN”<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 51


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Roxane van Iperen beschrijft in haar boek Eigen welzijn<br />

eerst – hoe de middenklasse haar liberale waarden<br />

verloor de opkomst van het welzijnsnationalisme.<br />

BEELD JAN WILLEM KALDENBACH<br />

Toen Roe v. Wade viel, voerde Texas een formele abortion ban<br />

in. Abortus is moord en op moord staat de doodstraf. Iedere<br />

vorm van medisch ingrijpen is verdacht, artsen stonden<br />

schaakmat. Vrouwen met een medische indicatie kregen het<br />

advies om naar een andere staat te verhuizen en pas daar<br />

zwanger te worden. Het ziekenhuis waar ik van Klaas (5) beviel,<br />

raakte in opspraak, nadat het een gehuwde, christelijke<br />

vrouw met een miskraam hulp weigerde - tot ze duidelijk kon<br />

maken dat ze onmiskenbaar in acuut levensgevaar verkeerde.<br />

Vrouwen met hartklachten kregen bij de apotheek geen<br />

bloedverdunners mee, want stel je voor dat hierdoor een prille<br />

zwangerschap zou worden afgestoten.<br />

Een journalist vroeg wat dit allemaal zou betekenen voor<br />

slachtoffers van seksueel geweld. “I will end rape!”, antwoordde<br />

Greg Abott, de Republikeinse gouveneur van Texas. Stuitend:<br />

Abbot had er sinds zijn tijd als advocaat-generaal persoonlijk<br />

voor gezorgd dat forensische instituten zogenaamde<br />

rape kits niet verwerken. In het najaar van 2022 bedroeg de<br />

achterstand ruim 2.500 dossiers: verkrachtingszaken worden<br />

daarom niet of nauwelijks vervolgd. Daarna werd voorzichtig<br />

aangekondigd dat anti-conceptie, drag shows, sex buiten het<br />

heterohuwelijk en IVF aan de beurt waren.<br />

Ik keek het al die jaren woedend aan. “Waar maak jij je<br />

druk om? Dit gaat toch niet over jou?”, zei mijn man, als ik<br />

weer briesend naar Fox News keek. “Ze moeten met hun takken<br />

van vrouwen afblijven!”, siste ik dan. Daarna werd ik boos<br />

op hem. Snapte hij nou echt niet dat inperkingen van vrouwenrechten<br />

een direct gevaar voor mij opleveren? Dat hij – als<br />

man – straks zelf vervolgd kan worden, als wij in Texas met<br />

IVF doorgaan? Het antwoord is nee, dat snapt hij niet. Ergens<br />

neem ik hem dat ook niet kwalijk: emancipatie geldt als vrouwenzaak,<br />

mannen worden niet betrokken – en krijgen dus<br />

ook niets uitgelegd.<br />

Christelijke nationalisten vinden dat<br />

The American Way of Life met<br />

uitsterven wordt bedreigd.<br />

52 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

WELZIJNSNATIONALISME<br />

Het is verleidelijk om de situatie in Texas af te doen als vrouwenhaat<br />

en te denken dat dit verder geen invloed heeft op Nederland.<br />

De realiteit is dat de situatie in Texas een lange aanloop<br />

kent, die gedreven wordt door dezelfde maatschappelijke<br />

stromingen als in Nederland. In eigen land zagen we de<br />

afgelopen jaren ook een ruk naar (extreem-)rechts conservatisme<br />

met als gevolg dat zwaarbevochten vrouwenrechten opnieuw<br />

ter discussie worden gesteld. Neem als voorbeeld protesten<br />

bij abortusklinieken, die niet alleen in omvang maar<br />

ook in agressie toenemen. Net als in Texas slaagt de gematigde<br />

middenklasse er niet in om adequaat tegenwicht te bieden.<br />

Het vraagt om een nieuw soort activisme en een beter begrip<br />

van wat we nou precies aan het bestrijden zijn.<br />

In 2022 publiceerde Roxane van Iperen het essay Eigen welzijn<br />

eerst – hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor. Van<br />

Iperen beschrijft de opkomst van het welzijnsnationalisme,<br />

een beweging die gedreven wordt door de zogenaamde fear of<br />

falling, waarbij het liberale idee van gelijke kansen voor iedereen<br />

er juist toe heeft geleid dat de middenklasse zich conservatiever,<br />

angstiger en vooral egocentrischer is gaan gedragen.<br />

Ze zien zichzelf als ruimdenkend en liberaal, maar stemmen<br />

op partijen die aartsconservatieve, extreem-rechtse sentimenten<br />

propageren. Van Iperen: “De motivatie voor hun politieke<br />

keuze was niet primair haat tegenover de ander, maar zelfbehoud<br />

en zelfzorg.” Net als in Amerika, waar de gemiddelde<br />

stemmer vooral bezig is met het behoud van zijn sociaal-economische<br />

positie: niet met het borgen van liberale, democratische<br />

waarden die nodig zijn om dat voor iedereen – dus ook<br />

voor hem – veilig te stellen.<br />

Als we dit inzicht naar de anti-abortusbeweging vertalen<br />

wordt glashelder dat de strijd tegen abortus niet over abortus<br />

gaat. Het gaat over zelfbehoud en wordt gevoed door een diepgewortelde<br />

angst dat het loslaten van de ander (in dit geval de<br />

vrouw) de eigen positie verder aantast. Men voelt: als de ander<br />

minder vrijheid heeft, is mijn positie beter beschermd. Bij<br />

rechts-radicale activisten uit die behoefte aan maatschappelijke<br />

positie zich in steeds extremere campagnes en een hoge<br />

bereidheid om zich op alle niveaus verkiesbaar te stellen: de<br />

rest heeft het vooral druk met zichzelf.<br />

Of jij persoonlijk voor of tegen abortus bent is verder niet<br />

relevant. Zelfbeschikking betekent dat iedereen dat voor zichzelf<br />

mag bepalen, ook jij. De discussie die we met elkaar moeten<br />

voeren is dit: vindt jij dat de overheid een vrouw bij wet<br />

mag dwingen om een kind te baren. Zo ja, dan geef je de overheid<br />

mandaat om juridisch onderscheid te maken tussen verschillende<br />

bevolkingsgroepen – en maak je de weg vrij om<br />

dat op andere terreinen ook te doen. Het wekt een illusie van<br />

schijnzekerheid: tot je persoonlijk geraakt wordt, dan is het<br />

te laat.<br />

De oplossing is herstel van liberale waarden, waarbij de<br />

welgestelde middenklasse op alle niveaus actief zitting neemt<br />

in commissies en besturen waar besluitvorming over sociale<br />

FEMKE DE JONG-STRUIKSMA<br />

Femke de Jong-Struiksma is freelance schrijfster, yoga- en<br />

meditatiedocent en activist. Eerder werkte ze jarenlang<br />

als advocaat, bestuurder en opiniemaker in de verzekeringssector.<br />

Ze was voorzitter van de landelijke Federatie<br />

van Assurantieclubs en stond aan de wieg van het New Financial<br />

Forum.<br />

In 2016 nam Femke een sabbatical in verband met<br />

een slepend IVF-traject. Ze verhuisde met man Wilko naar<br />

Houston (USA). In 2020 verhuisde ze voor twee jaar naar<br />

Taiwan.<br />

Femke woont en werkt sinds 1 december 2022 weer in<br />

Nederland. Ze schrijft voor diverse media en is mede-oprichtster<br />

van team c, een platform dat de wereld veiliger<br />

wil maken voor vrouwen. In 20<strong>23</strong> verschijnt haar eerste<br />

boek. Info en boekingen: www.notesondharma.com.<br />

rechtvaardigheid plaatsvindt: van gemeentepolitiek tot ondernemingsraad<br />

en van de buurtvereniging tot de school.<br />

Net als in Texas, waar fundatmentalisten jarenlang hebben<br />

gewerkt om overal de juiste poppetjes neer te zetten, terwijl<br />

een gematigde middenklasse dacht dat het allemaal wel los<br />

zou lopen. Toen het zover was, stonden ze overal buitenspel.<br />

VERVOLG<br />

In Huize de Jong wordt het vervolg niet afgewacht. Een paar<br />

weken later vlieg ik alleen van Taipei naar Houston, om daar<br />

een laatste IVF-poging te doen. Geschatte kosten: 12.000 dollar.<br />

Voor ik vertrek, zegt mijn man nog dit: “Schat, voor wat<br />

het waard is, ik besef nu dat vrouwenemancipatie ook mijn<br />

strijd is. Ergens wist ik dat al, maar nu snap ik het echt.” U Zij<br />

de Glorie: Roe is dood, mijn heer is opgestaan. n<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 53


COLUMN<br />

“WIJ KRIJGEN ECHTE<br />

ONTWIKKELINGSHULP<br />

TERUG IN DE VORM VAN<br />

WIJSHEID VAN INHEEMSE<br />

VOLKEREN”<br />

Jack Cox is directeur van<br />

vermogensbeheerder Forza<br />

Asset Management en auteur<br />

van Vlindereconomie.<br />

54 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

Ontwikkelingshulp voor<br />

het rijke Westen<br />

Op de valreep van vorig jaar werd in het Canadese Montreal<br />

tijdens de VN-natuurtop een ‘historisch’ akkoord bereikt<br />

over de bescherming van de natuur en biodiversiteit.<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

Kern van het akkoord is de belofte van de 196 lidstaten<br />

om in 2030 ten minste 30 procent van het<br />

aardoppervlak, land en zee, een vorm van bescherming<br />

te geven (het ‘30 X 30’-plan). Volgens wetenschappers<br />

is dit het absolute minimum om het<br />

massaal uitsterven van plant- en diersoorten en de<br />

achteruitgang van cruciale ecosystemen tot stand te brengen.<br />

Momenteel is zeventien procent van het land en tien procent<br />

van de oceanen beschermd. Ook zijn er afspraken gemaakt om<br />

subsidies voor schadelijke activiteiten af te bouwen en komt er<br />

extra geld beschikbaar voor natuurbescherming.<br />

Het behaalde resultaat wordt al vergeleken met het klimaatakkoord<br />

van Parijs. Hier werd in december 2015 een wereldwijde<br />

lange termijn doelstelling vastgelegd om de opwarming<br />

van de aarde te beperken tot minder dan twee graden<br />

Celsius. Inmiddels is ‘Parijs’ zeer actueel en heeft het de hoogste<br />

prioriteit voor bestuurders en beleidsmakers in binnen- en<br />

buitenland.<br />

Natuurbeschermingspartijen zijn ten dele tevreden met de<br />

uitkomsten en hadden op meer ambitie gerekend. Greenpeace<br />

reageerde verheugd op het waarborgen van inheemse volkeren<br />

als beheerders van veel van de resterende natuurgebieden<br />

in de wereld. Inheemse volkeren krijgen steeds meer erkenning<br />

voor hun uitzonderlijke wijsheid op het gebied van het<br />

terug in balans brengen van grote gebieden ongerepte natuur.<br />

BETERE AFWEGING<br />

Steeds vaker proberen organisaties de waarde van de natuur<br />

in geld uit te drukken om op deze manier een betere afweging<br />

te kunnen maken tussen economie en ecologie. Uit het<br />

rapport Nature risk rising, uitgebracht door het World Economic<br />

Forum, volgt dat vijftig procent van alles wat we wereldwijd<br />

verdienen afhankelijk is van de natuur en de ecosystemen<br />

die de natuur levert. Blijkbaar zijn we pas in staat om<br />

de echte waarde van de natuur in te zien als we hem in geld<br />

kunnen uitdrukken.<br />

Dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat de Schotse econoom<br />

Adam Smith werd geboren. Als auteur van het wereldberoemde<br />

boek The Wealth of Nations wordt Smith beschouwd<br />

als de grondlegger van de huidige economische wetenschap.<br />

Alom wordt aangenomen dat wij als moderne mensen ongeveer<br />

200.000 jaar geleden zijn ontstaan. Al die tijd levend in<br />

balans met de wereld en natuur om ons heen. Dus waar de<br />

ecologie al deze tijd ons referentiekader was, is dit in onze huidige<br />

tijd de economie. We kunnen de waarde van de ecologie<br />

slechts begrijpen door hem een economisch jasje aan te doen.<br />

DICHTER BIJ DE KERN<br />

Vanaf begin jaren ’50 van de vorige eeuw is Nederland gestart<br />

met ontwikkelingshulp aan de armste landen van de wereld.<br />

Dit met de intentie om de inwoners van de betreffende landen<br />

een betere levensstandaard te bezorgen. Kortom het creëren<br />

van meer welvaart. Eigenlijk past de term ontwikkelingshulp<br />

niet op hetgeen werd en wordt beoogd. Economische<br />

groeihulp dekt veel beter de lading.<br />

Ontwikkelen betekent letterlijk dat je steeds dichter bij de<br />

kern komt, zoals het afpellen van een ui. Juist in ontwikkelingslanden<br />

leven mensen vanuit hun kern en is het maar de<br />

vraag of ze zitten te wachten op zaken die wij welvaart noemen.<br />

Waar het westen decennialang met een economische<br />

bril naar de armste landen keek en economische groeihulp<br />

aanbood, krijgen we nu echte ontwikkelingshulp terug in de<br />

vorm van wijsheid van inheemse volkeren. Hun kennis over<br />

het weer in balans brengen van onze leefomgeving met de natuur<br />

is in ons rijke Westen kwijtgeraakt. De erkenning voor<br />

inheemse volkeren is absoluut een kentering in de geschiedenis<br />

van ons bestaan..<br />

“Wanneer de laatste boom is omgehakt, de laatste vis is<br />

opgegeten en het laatste water is vergiftigd zullen we pas beseffen<br />

dat je geld niet kunt eten” Deze uitspraak van Alanis<br />

Obomsawin, een Amerikaans-Canadese filmmaakster die behoorde<br />

tot de Odank stam van de Abenaki-indian en, hoeft inmiddels<br />

geen nadere toelichting meer. n<br />

Deze column verscheen eerder in Dagblad De Limburger.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 55


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Wat is de relatie tussen geld en de Aarde? Hoe komt het dat er<br />

steeds meer geld op Aarde aanwezig is, maar dat we niet in staat<br />

zijn om dat geld aan te wenden voor Moeder Aarde, terwijl we aan<br />

den lijve ondervinden dat klimaat en biodiversiteit hollend achteruitgaan.<br />

Een verkenning, steeds met toelichting vanuit de Aarde zelf.<br />

Stem van de Aarde: “Dank je wel dat je mij laat meeschrijven aan<br />

dit verhaal. Ik heb er zin in om een mooie bijdrage te leveren. Dit<br />

vanuit liefde voor de mens. Biodiversiteit en klimaat zijn inderdaad<br />

niet op orde. Wel weet ik dat mensen grootse dingen kunnen doen<br />

en ik zie uit naar de samenwerking.”<br />

Collectieve Aarde Overeenkomst<br />

Een CAO voor<br />

de Aarde<br />

TEKST HENRY MENTINK, HET VEERHUIS<br />

Zijn de problemen voor de Aarde ontstaan<br />

door het geldsysteem?<br />

Het is mij te makkelijk een veroorzaker<br />

aan te wijzen. De situatie waar we nu<br />

in zitten, brengt ons een nieuw bewustzijn.<br />

Het besef dat het anders moet, is<br />

zeer ruim in de samenleving aanwezig.<br />

We worden door Moeder Aarde uitgenodigd<br />

naar haar te luisteren en in harmonie<br />

met haar te leven. De winst zal<br />

groot zijn.<br />

Waar ging het eigenlijk mis?<br />

Als we teruggaan naar het begin van<br />

de jaartelling – met toen 300 tot 500<br />

miljoen mensen – was er overvloed en<br />

konden aardse bronnen gebruikt worden<br />

zonder de balans te verstoren. De<br />

aardse overvloed vertaalde zich de laatste<br />

eeuwen echter in een overvloed van<br />

geld. Hoe?<br />

De linker cyclus (groen) symboliseert<br />

hoe op Aarde alles circulair is. Op de<br />

berg vormt zich een bron die de rivier<br />

en het water voortbrengt als bijdrage<br />

aan de cyclus. De berg wordt weer gevoed<br />

met een beloning in het verdampte<br />

water dat als regen terugkomt en de<br />

bron weer voedt.<br />

Geld onttrok zich echter uit dit<br />

natuurlijke proces en sloeg rechts af<br />

(rood), onder andere door speculatie<br />

en nadruk op aandeelhouderswaarde.<br />

Er ontstond een berg geld en een deel<br />

verliet zelfs de Aarde voor reisjes naar<br />

Maan en Mars om te kijken of we het<br />

daar leefbaar kunnen maken.<br />

Ook een bedrijf heeft een natuurlijke<br />

cyclus. Het heeft een bron/missie,<br />

het levert een bijdrage in de vorm van<br />

de verkoop van een product of dienst<br />

en krijgt beloning in de vorm van geld,<br />

kennis of in natura.<br />

Op dit moment is slechts vijf pro-<br />

56 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

Henry Mentink bezig aan zijn<br />

Krui-tocht om de Aarde op het<br />

Werelderfgoed te plaatsen.<br />

cent van al het geld in de wereld reëel<br />

geld, de rest – 95 procent – is virtueel.<br />

Geld is niet meer geaard en is uit balans<br />

met de natuurlijke rijkdom op Aarde.<br />

Het lijkt mij een mooie uitdaging om<br />

die balans te herstellen. Er is veel werk<br />

te verrichten. Aandeelhouderswaarde<br />

gaat over geld en natuurwaarde gaat<br />

over liefde voor de natuur. Breng die<br />

twee maar eens bij elkaar.<br />

Stem van de Aarde: Maan en Mars zijn<br />

mijn naaste planeetvrienden en het<br />

lijkt me leuk om die relatie te versterken.<br />

Ik stuur jullie graag er een keer<br />

heen. Ik mis echter wel de kracht om<br />

dit te steunen. De bronnen van overvloed<br />

die ik met veel geduld heb opgebouwd,<br />

zijn niet meer toereikend.<br />

Graag wil ik dan nader kennis maken<br />

met die nieuwe geldberg van overvloed.<br />

Als we samenwerken kunnen we wat<br />

moois creëren voor de mensheid.<br />

NAAR EEN CAO VOOR DE AARDE<br />

Ik heb nooit een vakbondsfunctie geambieerd,<br />

maar als het voor de Aarde is<br />

dan lijkt het me wel wat. Ik zou voor de<br />

Aarde bij werkgevers een hoger ‘loon’<br />

vragen om het achterstallige onderhoud<br />

aan biodiversiteit en klimaat op<br />

orde te brengen; een Collectieve Aarde<br />

Overeenkomst (CAO).<br />

Vakbonden komen op voor werknemers<br />

in gesprek met de werkgever<br />

(CEO). De aandeelhouders hebben gesprekken<br />

met diezelfde CEO en hebben<br />

blijkbaar meer succes, want de aandeelhouderswaarde<br />

blijft maar stijgen. De<br />

vakbond kan haar rol verbreden en in<br />

gesprek gaan met de aandeelhouders<br />

en de Aarde daarbij uitnodigen. Op<br />

deze manier worden SDG’s, de donut<br />

economie, circulaire economie en een<br />

duurzame economie haalbaar.<br />

Er zijn al veel slimme denkers met<br />

een aanpak in die richting. Denk aan de<br />

coöperatie Sleipnir. Zij werken samen<br />

met tientallen bedrijven volgens de<br />

principes van de associatieve economie<br />

en steward ownership en hebben geen<br />

bank meer nodig. Of grondinitiatieven<br />

zoals Stichting Grond van Bestaan, Lenteland,<br />

Stichting Grondbeheer en Land<br />

‘IK WIL EEN PLEIDOOI HOUDEN VOOR<br />

HET REDDEN VAN INDUSTRIETERREINEN”<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 57


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

van Ons. Zij hebben een weg gevonden<br />

om de natuur aan zichzelf terug te geven.<br />

Het ultieme voorbeeld is de Collectieve<br />

Aarde Overeenkomst, die veel inheemse<br />

volkeren in feite al hebben. Zij maken<br />

slechts 6,2 procent uit van de wereldbevolking,<br />

beheren 80 procent van<br />

de biodiversiteit op Aarde en beheren<br />

25 procent van hun land, ofwel bijna<br />

4 miljard hectare. Het landbouwareaal<br />

bedraagt zo’n 1,5 miljard hectare.<br />

Die 4 miljard hectare is eigenlijk al<br />

’s werelds grootste voedselbos. Er is dus<br />

een enorme potentie om de wereldbevolking<br />

de voeden. Laten we daarom<br />

opnieuw naar de Aarde kijken met de<br />

wijsheid en kennis van inheemse volkeren.<br />

Zij kijken bij elke beslissing zeven<br />

generaties vooruit en worden niet gedreven<br />

door kortetermijnwinsten.<br />

COLLECTIEVE AARDE OVEREEN-<br />

KOMST<br />

Voor de Aarde als onze collectieve zorg<br />

is een nieuwe overeenkomst en ‘boekhouding’<br />

nodig die de principes van de<br />

natuur als uitgangspunt nemen.<br />

Ik kijk dan naar de drie eerdergenoemde<br />

onderdelen (Bron, Bijdrage<br />

en Beloning), die we in een onderlinge<br />

harmonie afstemmen (overeenkomst)<br />

en meetbaar (boekhouding) maken.<br />

Een soort barometer voor bedrijf, Aarde<br />

en mensheid.<br />

• Bron. Hoe gaat het bedrijf om met<br />

grond en gebouwen. Medewerkers<br />

zijn een belangrijk bron van kennis<br />

en enthousiasme. Het kapitaal is een<br />

toeleverancier.<br />

• Bijdrage. Welke producten en diensten<br />

biedt een bedrijf aan, wat is hun<br />

kwaliteit, hoe worden ze geproduceerd<br />

en worden ze gerecycled?<br />

• Beloning. Er is meer dan geld. Denk<br />

aan blijheid, voldoening, verbinding,<br />

natuurwaarden, eco-feedback.<br />

De sleutel bij dit alles ligt bij het woord<br />

collectief; het samen oppakken als (lokale)<br />

gemeenschap.<br />

Stem van de Aarde: “Dank dat jullie dit<br />

zo zorgvuldig met mij willen gaan regelen.<br />

Mijn ‘boekhouding’ is best ingewikkeld,<br />

want ik heb veel dingen om in<br />

de gaten te houden. Ik ben blij met de<br />

Zon want anders is er geen leven hier.<br />

Maar de zon verdampt ook het water<br />

en soms wordt het me te heet onder de<br />

voeten en moet ik het met een storm<br />

weer rechttrekken.<br />

Uiteraard waardeer ik de vele programma’s<br />

om bossen/oerwouden te<br />

redden dan wel te beschermen. Ik wil<br />

echter aandacht vragen voor het redden<br />

van industrieterreinen. Als die<br />

groener worden gemaakt met onder<br />

meer voedselbossen dan is dat helend<br />

voor werknemers. Tussen de middag<br />

snuiven werknemers frisse lucht op en<br />

kunnen een gezond appeltje plukken,<br />

terwijl ik ondertussen een meerstemmig<br />

vogelconcert aanbied.<br />

SAMENWERKEN<br />

Veel gemeenschappen zijn op lokaal niveau<br />

al met elkaar aan de slag. Ik zag<br />

dit in het voorjaar van 2022 op mijn<br />

Krui-tocht van Varik naar Parijs, waar<br />

elke tien kilometer wel een lokale gemeenschap<br />

bezig was met de Aarde.<br />

Denk ook aan de ruim 6.000 ecodorpen<br />

wereldwijd, de honderden windcoöperaties<br />

in Nederland of de duizenden<br />

CSA-initiatieven (Community Supported<br />

Agriculture) wereldwijd.<br />

Stem van de Aarde: “Ik ben blij met<br />

deze nieuwe invalshoek. Van ik naar<br />

wij hoor ik jullie steeds vaker zeggen.<br />

KRUI-TOCHT<br />

Henry Mentink vertrok op 22 april<br />

2022, op de Dag van de Aarde, vanuit<br />

het Veerhuis in Varik aan zijn<br />

Krui-tocht: een Pelgrimage Voor<br />

de Aarde. Hij liep in 45 dagen met<br />

zijn kruiwagen vol aarde naar het<br />

UNESCO hoofdkantoor in Parijs<br />

met als doel om de hele Aarde op<br />

de Werelderfgoedlijst te plaatsen.<br />

De kruiwagen had een bijzondere<br />

lading. Mensen uit meer dan 75<br />

landen stuurden voor aanvang van<br />

de Krui-tocht een buideltje met een<br />

eetlepel aarde, een donatie en een<br />

wens voor de Aarde naar het Veerhuis.<br />

Alle wensen zijn verzameld<br />

in een boekwerk en zijn in combinatie<br />

met The Manifest For the Earth<br />

overhandigd aan Lazare Eloundou,<br />

directeur World Heritage UNESCO.<br />

Dat is een belangrijke les die ik ook als<br />

Aarde heb geleerd. Kijk bijvoorbeeld<br />

eens naar een boom. Die kan alleen<br />

maar leven als er een intensieve samenwerking<br />

met dieren en planten in zijn<br />

directe omgeving is.”<br />

“VOEDT DE OVERVLOED VAN DE AARDE EN LAAT DE<br />

OVERVLOED VAN GELD VAN DIENST ZIJN”<br />

Ik dank Moeder Aarde die haar wijsheid<br />

al miljoenen jaren voorleeft. Ik nodig<br />

je uit de waarde van Moeder Aarde<br />

te delen. n<br />

Meer informatie: www.veerhuis.nl<br />

58 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

De financials van morgen zijn zich bewust wie ze zijn, waar ze staan en wat ze moeten leren.<br />

Ze willen bijdragen aan een betere wereld. Vakbekwaamheid, ethiek, zelfkennis en dienstbaarheid<br />

zijn hun fundament. Een stimulerende (werk)omgeving mag daarnaast zeker niet<br />

ontbreken. Dit geeft hoop, voor de financiële wereld én voor de samenleving. Twee hoopvolle<br />

essays van vierdejaarsstudenten aan de Hogeschool van Amsterdam.<br />

Ethisch en dienstbaar<br />

Ze hebben ons nodig<br />

De meeste ‘vakbekwame’ financials<br />

zitten er niet omdat ze de wereld<br />

mooier willen maken. Zelfs met goede<br />

bedoelingen zitten ze vast in een systeem.<br />

Deze sector is nog altijd aardsconservatief.<br />

Termen als diversiteit,<br />

inclusiviteit en duurzaamheid worden<br />

als vanzelfsprekend geventileerd,<br />

maar wezenlijk verandert er niets.<br />

TEKST KARDELIJN ÖZTÜRK<br />

De meeste beginnende vakbekwame<br />

financials focussen zich de<br />

eerste paar jaar op het binnenharken<br />

van geld. Pas daarna gaan ze kijken of<br />

er meer ‘ethisch verantwoord’ werk is.<br />

Een mindset die je helaas ook terugziet<br />

op de universiteit. De ‘change of heart’<br />

om later betekenisvol werk te gaan<br />

doen, is niet overtuigend. Het is net hoe<br />

Shell te werk gaat.<br />

Als bedrijf heb je twee opties: mitigatie<br />

of adaptatie. Shell doet voornamelijk<br />

aan mitigatie, ze veranderen hun werkwijze<br />

niet, maar compenseren voor de<br />

schade die ze veroorzaken door bijvoorbeeld<br />

bomen te planten. Zolang het systeem<br />

niet verandert, creëer je geen betere<br />

wereld. Daarom is adaptie beter,<br />

voor zowel bedrijven als financials. Pas<br />

je aan en werk naar iets dat een positieve<br />

bijdrage levert aan de omgeving.<br />

Kardelijn Öztürk: “Tijd voor nieuwe regeneratieve<br />

financials.”<br />

Uit de praktijk blijkt dat goed doen met<br />

een slechte intentie vaak ook een positieve<br />

meerwaarde behoudt. Denk bijvoorbeeld<br />

aan de implementatie van<br />

duurzaamheid in een bedrijf, niet omdat<br />

het een overtuiging is maar omdat<br />

het een trend is en goed verkoopt.<br />

Ik wil niet al te pessimistisch zijn,<br />

want elke sector heeft zijn goede en<br />

slechte kanten. Zo zijn er genoeg voorbeelden<br />

van financials met goede intenties,<br />

die echt een positief verschil<br />

maken in de wereld. De moraal van dit<br />

verhaal is dat we meer mogen vragen<br />

én verwachten van ‘vakbekwame financials’.<br />

Wat deze tijd nodig heeft, zijn financials<br />

die ethisch handelen. Professionals<br />

die hun werk doen vanuit een<br />

collectief perspectief, omdat hiermee<br />

de kans op ‘handelen ten koste van’ geminimaliseerd<br />

en niet beloond wordt.<br />

Ga financials onder andere belonen op<br />

hun sociale meerwaarde. Dat heeft impact<br />

voor de samenleving. Iedereen zou<br />

op school al moeten leren dat we sociale<br />

groepsdieren zijn en elkaar nodig<br />

hebben om te functioneren en gelukkig<br />

te zijn. Het is vreemd dat jongeren van<br />

alles moeten leren, maar dat dit aspect<br />

vaak buiten beschouwing blijft.<br />

Ik wil bijdragen aan een tijd van<br />

regeneratieve vakbekwame financials.<br />

Gefocust op het opbouwen van een collectieve<br />

meerwaarde. Mensen die hun<br />

financiële vakkennis inzetten voor een<br />

in alle opzichten gezonde wereld. Daarbij<br />

wordt geld ingezet om een sociale<br />

basis tot stand te brengen voor de donuteconomie.<br />

Niet werken puur en alleen<br />

voor je eigen welvaart, maar voor<br />

het welzijn van iedereen. En om dit te<br />

bereiken, hoef je echt geen minimalist<br />

te worden en 80 procent van je eigendommen<br />

weg te doen. Wel zal overconsumptie<br />

aan banden moeten worden<br />

gelegd.<br />

Deze manier van handelen en denken<br />

wil ik ook meenemen buiten mijn<br />

60 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


PIONIERS IN PRAKTIJK<br />

werkomgeving. Ik wil degene zijn die je<br />

in je nabijheid wilt hebben. Iemand die<br />

omkijkt naar mensen, die graag deelt<br />

en helpt als iemand dat nodig heeft. Iemand<br />

met zelfreflectie die durft toe te<br />

geven dat dingen beter kunnen. Er valt<br />

namelijk altijd iets nieuws te leren, hoe<br />

oud je ook bent. Ikzelf wil altijd blijven<br />

leren, als professional én als persoon.<br />

Kortom, het wordt tijd voor de nieuwe<br />

lichting financials. Financials die<br />

een positieve bijdrage leveren aan de<br />

wereld, die bijdragen aan de realisatie<br />

van de donuteconomie, die denken vanuit<br />

een collectief perspectief. We zijn<br />

nodig. Niet alleen vanwege onze vakbekwaamheid,<br />

maar juist ook omdat we<br />

de wereld weer gezond willen maken. n<br />

Waarom zou ik bijdragen?<br />

Dagelijks hoor je op de werkvloer:<br />

‘Waarom harder lopen als je er toch<br />

niet voor wordt betaald?’ Maar waar<br />

komt deze overtuiging eigenlijk vandaan?<br />

Wie bepaalt dat eigenlijk? Ben<br />

je dat zelf als professional? En ben je<br />

eigenlijk wel zo professioneel als je<br />

zelf denkt? Weten je managers wat<br />

een professional eigenlijk is? Zijn ze<br />

zelf wel vakbekwaam en zijn ze in<br />

staat de kennis te delen?<br />

TEKST MOUNIR BONTEKOE<br />

Het is mijn veronderstelling dat financials<br />

te snel denken dat ze vakbekwaam<br />

zijn, terwijl er nog genoeg te<br />

leren valt. Vooral bij startende financials<br />

zie je dat. Zij willen de kennis toepassen<br />

en zoeken een baan. Maar wat als het er<br />

op de werkvloer anders aan toegaat dan<br />

je had gedacht? Dan is de kans groot dat<br />

deze beginnende financial vastloopt.<br />

Dan blijkt de echte wereld toch even anders<br />

te zijn dan een studie-omgeving.<br />

Ligt het probleem alleen bij startende<br />

financials? Absoluut niet, er is<br />

immers geen referentiemateriaal voor<br />

hen. Pas tijdens je stage kun je inzien<br />

dat de realiteit anders is dan je hebt<br />

geleerd of gewenst. Vaak wordt het gedachtegoed<br />

van de gebroeders Dreyfus<br />

gebruikt als maatstaf voor de ontwikkeling<br />

van vakbekwaamheid. Zij onderscheiden<br />

vijf fasen van vakbekwaamheid:<br />

de beginner, de gevorderde beginner,<br />

de competente actor, de bedreven<br />

actor en de virtuoos (zie ook het essay<br />

van Gert de Jong in het New Financial<br />

Magazine, lente 2020, red).<br />

Maar die maatstaf is niet overkoepelend.<br />

Je kunt bijvoorbeeld wel een competente<br />

actor zijn door al je studieopdrachten<br />

te halen, maar dat betekent<br />

niet dat je al toegerust bent om aan het<br />

werk te gaan. Wees bewust van waar je<br />

staat. Ikzelf kan me geen enkel onderdeel<br />

van mijn studie herinneren dat ik<br />

heb toegepast tijdens mijn stage. Toen<br />

ik met een voorbeeld uit de opleiding<br />

kwam, zei de begeleider: ‘Leuk, maar<br />

wij doen het anders’. Daar gaat je competentie.<br />

Heb je dan niks aan je studie? Dat<br />

is onzin. Door steeds meer ervaring op<br />

te doen in een bepaald gebied ben je in<br />

staat sommige gewoontes te vertalen<br />

naar andere gebieden in je leven. Aan<br />

de hand van voorbeelden leer je patronen<br />

herkennen. En dan kun je sneller<br />

situaties herkennen en weet je eerder<br />

wat je zou moeten of kunnen doen.<br />

Wat kunnen managers bijdragen?<br />

Allereerst is een goede cultuur van belang.<br />

Er moeten geaccepteerde gedragsregels<br />

zijn en vakbekwaamheid dient te<br />

worden gestimuleerd en beloond. Vakbekwaam<br />

word je niet zomaar. Daar is<br />

tijd, ervaring en stimulans voor nodig.<br />

Daar kunnen managers aan bijdragen.<br />

Wat kan ikzelf bijdragen? Allereerst<br />

door te beseffen dat ik niet alles weet<br />

en dat ik realistisch ben over wat haalbaar<br />

is. Pas als je weet waar je staat en<br />

wat je kan, kun je verbeteren en groeien.<br />

Ik weet wel wat ik kan, maar dat<br />

geldt alleen voor mijn studie. De vraag<br />

is of ik het geleerde straks kan toepassen<br />

in de praktijk. Verder wil ik kennis<br />

opdoen zodat het makkelijker wordt<br />

Mounir Bontekoe: “Tijd, ervaring en zelfkennis<br />

essentieel.” FOTO PETRA SPILJARD<br />

om situaties te herkennen en te reageren<br />

vanuit ervaring en intuïtie. Leren<br />

acteren omdat je voelt dat het goed is.<br />

Dit heeft tijd nodig en vraagt om doorzettingsvermogen<br />

én om stimulans van<br />

je werkomgeving. n<br />

VAKBEKWAAMHEID EN<br />

ETHIEK<br />

De essays zijn gemaakt door vierdejaarsstudenten<br />

aan de Hogeschool<br />

van Amsterdam als eindopdracht<br />

van een collegereeks over vakbekwaamheid<br />

en ethiek. Zij worden<br />

begeleid door Gert de Jong, onderzoeker<br />

bij CAREM. Hij maakt deel<br />

uit van de kenniskring van het lectoraat<br />

Corporate Governance and<br />

Leadership van Frank Jan de Graaf.<br />

Zowel De Jong als De Graaf zijn Activators<br />

van het New Financial Forum.<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 61


AMBASSADEURS<br />

Activators van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Kim van den Anker | MeerwAarde<br />

Newfinancialforum.nl/kim-van-den-anker<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Onno Bloemers / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/onno-bloemers<br />

• Robbert Boeijink / YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/robbert-boeijink<br />

• Cees Bol / BOL-Advies<br />

Newfinancialforum.nl/cees-bol<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Mark Boskamp | Dukers & Baelemans<br />

Newfinancialforum.nl/mark-boskamp<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Robert van den Broek / Financieel Zeker<br />

Newfinancialforum.nl/robert-van-den-broek<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | C-Profile<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Michiel Dietvorst / Pridea<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-dietvorst<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Jan Donselaar | DMA<br />

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar<br />

• Joram van Doorn / Site Online<br />

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn<br />

• Kees Dullemond / INSVER<br />

Newfinancialforum.nl/kees-dullemond<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Erik Friedeberg<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Advieskeuze.nl<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Trèske Heere / De Dreamfabryk<br />

Newfinancialforum.nl/treske-heere<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Mark Klabbers | AS Support<br />

Newfinancialforum.nl/mark-klabbers<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Erna Knipscheer | Financieel Vitaal<br />

Newfinancialforum.nl/erna-knipscheer<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

62 | <strong>NFM</strong> LENTE 20<strong>23</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

• Michael van Loenen / YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/michael-van-loenen<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Nadine Maarhuis | VMaatschapWij<br />

Newfinancialforum.nl/nadine-maarhuis<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• MGerard van der Made | Gerard van der Made BV<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-van-der-made<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal<br />

Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch / OQ Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Jeppe van Pruisen / Change the Story<br />

Newfinancialforum.nl/jeppe-van-pruisen<br />

• Cindy Ras | Fontys<br />

Newfinancialforum.nl/cindy-ras<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Bert Rorije<br />

Newfinancialforum.nl/bert-rorije<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Leon Veenhuijzen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/leon-veenhuizen<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Ben Venneman / Onderboven<br />

Newfinancialforum.nl/ben-venneman<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Regina Vermeulen / YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/regina-vermeulen<br />

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Owen de Vries | Heartful Banking<br />

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Ozewald Wanrooij | Rendement van Geluk<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-<strong>web</strong>ber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Johan Wempe | VU/FEWEB<br />

Newfinancialforum.nl/johan-wempe<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Carola Wijkamp-Hermsen | ARAG<br />

Newfinancialforum.nl/carola-wijkamp-hermsen<br />

• Robert Witteveen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen<br />

• Max Wohlgemuth Kitslaar / Maxmundo<br />

Newfinancialforum.nl/max-wohlgemuth-kitslaar<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

LENTE 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 63


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Samen werken aan een nieuwe economie<br />

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.<br />

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief<br />

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde en<br />

gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten, workshops,<br />

faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis toe<br />

en is de stem van een innovatieve en betrokken financiële sector.<br />

WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!