24.02.2023 Views

1 | 2023 Massage Magazine

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Kanker: massage als hulpmiddel? - Step-by-step: Massage bij kanker - Magnesium voor energie en de spieren en nog meer.

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Kanker: massage als hulpmiddel? - Step-by-step: Massage bij kanker - Magnesium voor energie en de spieren en nog meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

‘Shiatsu kan het spanningsniveau<br />

in het lichaam laten dalen’<br />

magazine voor wellness & therapie<br />

‘<strong>Massage</strong> kan bijdragen<br />

aan vermindering van stress<br />

en aan een betere slaap’<br />

Kanker:<br />

massage als<br />

hulpmiddel?<br />

Medische Qigong bij kanker<br />

februari <strong>2023</strong>


19587<br />

HANDMASSAGES<br />

GEGEVEN<br />

131<br />

AROMASSEURS<br />

ACTIEF<br />

Samen staan we sterk<br />

tegen eenzaamheid!<br />

Bezoek onze stand op de<br />

<strong>Massage</strong>- Complementairvakbeurs<br />

3 en 4 maart te Gorinchem<br />

aromasseurs.nl


EDITORIAL<br />

Beste abonnee,<br />

We presenteren je alweer 16de jaargang van<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong>, het vakblad voor massageen<br />

manueeltherapeuten en welnessbranche.<br />

Het magazine werd voor het eerst uitgebracht in 2008 door<br />

de uitgeverij Koggeschip en wordt vanaf 2021 uitgegeven<br />

door Business Content Media b.v. Onze redactie en<br />

columnisten zijn stuk voor stuk professionals op hun terrein<br />

en staan garant voor sterk inhoudelijk content en actuele<br />

informatie. Naast het magazine worden actuele artikelen<br />

ook gepubliceerd op de website www.beauty-pro.nl en<br />

binnenkort kun je als abonnee gratis de App “beauty-pro.nl”<br />

downloaden en alle artikelen via je telefoon of tablet lezen en<br />

zelfs beluisteren. Reden genoeg dus om abonnee te blijven.<br />

En we hebben nog iets leuks voor je. Als je een collega als<br />

nieuwe abonnee aandraagt, dan ontvang je 30 procent<br />

korting bij de vernieuwing van je abonnement! Je collega<br />

krijgt dan ook 30 procent korting op zijn of haar nieuwe<br />

abonnement. Je hoeft ons slechts een e-mail te sturen<br />

naar abonnementen@businesscontentmedia.nl met jullie<br />

gegevens en wij zorgen voor de rest!<br />

In deze editie, naast onze reguliere onderwerpen zoals<br />

Opleiding in beeld en Step by Step beh, buigt Lizet van Triet<br />

zich over de vraag of massage een hulpmiddel bij kanker<br />

kan zijn. Gonnie van de Lang beschrijft in haar artikel<br />

hoe de reguliere geneeskunde en de complementaire<br />

geneeskunde elkaar kunnen aanvullen binnen de<br />

behandeling van oncologische patiënten en Saskia Petit<br />

ondervraagt de gevestigde branchegenoten over de impact<br />

van de gestegen energiekosten op hun praktijk en hoe zij<br />

daarmee omgaan. En vergeet ook de columns niet. Pim Vree<br />

laat zijn licht schijnen op het verschil tussen psychologie<br />

en psychotherapie en Stefan van Rossum vat de koe bij de<br />

horens en beschrijft niet alleen de voordelen, maar ook de<br />

gevaren van de behandeling van zwangere vrouwen.<br />

Al met al, naar mijn bescheiden mening, wederom een<br />

interessante editie.<br />

Ik wens jullie heel veel leesplezier.<br />

Milan Potuznik,<br />

Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons<br />

magazine of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail<br />

sturen naar: massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

1-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,<br />

Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnementen<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

abonnementen@<br />

businesscontentmedia.nl<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

SchuttersMGZ<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Tirza Bottema<br />

Tirza Bottema is directeur van<br />

Thaise massage opleiding Thai Dee in<br />

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie<br />

op www.yogamassage.nl.<br />

Gonnie van de Lang<br />

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga<br />

en Chinese geneeswijzen in Wierden.<br />

Zij is als verpleegkundige opgeleid in<br />

de reguliere geneeskunde en later<br />

als acupuncturist in de traditionele<br />

Chinese geneeskunde. Gonnie kan<br />

putten uit een brede kennis en<br />

ervaring in de Westerse- en Oosterse<br />

geneeswijzen. Zij heeft naast haar<br />

praktijk meer dan 25 jaar parttime<br />

gewerkt als lerares verpleegkunde en<br />

als yogadocent. Zij schrijft sinds 2008<br />

voor vakbladen over gezondheid en<br />

heeft diverse boeken over massage,<br />

yoga en gezond leven geschreven.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree, al 25 jaar lichaamsgericht<br />

psychotherapeut, is ontwikkelaar en<br />

eigenaar van massageopleiding<br />

Vreeling deep tissue. Hij is tevens<br />

auteur van ‘Vreeling, een bijzondere<br />

vorm van deep tissue’.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

4 1-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 1/<strong>2023</strong><br />

25<br />

11<br />

Medisch ......................................................... 8<br />

Kanker: massage als<br />

hulpmiddel?<br />

Zelf heeft arts en bestsellerauteur<br />

William Cortvriendt niet heel veel met<br />

massage. Maar hij kent het wel van<br />

dichtbij: zijn vrouw krijgt dat regelmatig<br />

en vindt het heerlijk. William: “Het is<br />

heel individueel bepaald waar iemand<br />

door ontspant. Als je stress krijgt<br />

van yoga, doe het dan niet. Dat geldt<br />

eveneens voor massage. Maar iedere<br />

weg die leidt tot stressvermindering is<br />

prima.”<br />

In de praktijk ............................................ 11<br />

De torenhoge energierekening<br />

In deze nieuwe rubriek In de praktijk<br />

geven ondernemende masseurs en<br />

massagetherapeuten praktische tips<br />

en adviezen aan de hand van een<br />

stelling. Deze maand staat de torenhoge<br />

energierekening centraal. Hoe ga je<br />

daar mee om als ondernemer? Welke<br />

maatregelen kun je nemen om je<br />

energieverbruik naar beneden te<br />

krijgen?<br />

Reportage .................................................16<br />

Betty Croll: ‘Zonder aanraking<br />

bestaat er geen leven’<br />

Shiatsu-therapeut en acupuncturist<br />

Betty Croll behandelt een scala<br />

aan klachten, waaronder stressproblematiek,<br />

slapeloosheid, hoofdpijn<br />

en burn-out. Onder haar cliënten<br />

bevinden zich ook kankerpatiënten.<br />

“Shiatsu activeert het lichaamsbewustzijn.<br />

Mensen leren weer naar<br />

hun lichamelijke signalen te luisteren,<br />

waardoor ze beter kunnen ontspannen.<br />

Shiatsu helpt je beter voor jezelf te<br />

zorgen.”<br />

6<br />

22<br />

Step-by-step ..........................................19<br />

<strong>Massage</strong> bij kanker<br />

“Een cliënt die de diagnose ‘kanker’<br />

krijgt, staat vaak bol van de spanning.<br />

Zowel lichamelijk als geestelijk”,<br />

zo is de ervaring van holistisch<br />

massagetherapeut en docent bij<br />

Instituut <strong>Massage</strong> bij Kanker Alien<br />

Fikkert. “Als je dan rustgevende, zachte<br />

en op kanker toegespitste technieken<br />

toepast, kun je jouw cliënt helpen meer<br />

te ontspannen; soms al in tien minuten.”<br />

Thai-massage .......................................22<br />

Een Thaise reis door ons<br />

lichaam<br />

Traditionele Thaise massage (Thai:<br />

nuad phaen boran นวดแผนโบราณ,<br />

“antieke massage stijl”) is een van de<br />

oudste massagevormen ter wereld.<br />

Volgens de overlevering bestaat deze<br />

massagevorm zelfs al meer dan 2500<br />

jaar. Thaise massage vormt onderdeel<br />

van de traditionele Thaise geneeskunst.<br />

Deze heeft een holistische benadering<br />

en ziet ziekte als een disbalans in<br />

lichaam of geest. Vroeger zochten Thai<br />

bij ziekte hulp in de lokale tempel. Zij<br />

werden behandeld door middel van de<br />

vier elementen van hun traditionele<br />

geneeskunst: spirituele ondersteuning,<br />

voedingsondersteuning, kruiden en<br />

massage.<br />

16<br />

Qigong .........................................................25<br />

Medische Qigong bij kanker<br />

Kanker is een complexe aandoening<br />

om te behandelen. Bij de toepassing<br />

van TCM kan deze complexiteit worden<br />

aangepakt door gebruik te maken van<br />

onder meer acupunctuur, voeding,<br />

tuina massage, medische qigong en<br />

Chinese kruiden formules. De reguliere<br />

geneeskunde en de complementaire<br />

geneeskunde kunnen elkaar schitterend<br />

aanvullen binnen de behandeling van<br />

oncologische patiënten waarbij de<br />

patiënt altijd centraal moet staan. In<br />

dit artikel behandelen we de medische<br />

qigong therapie bij kanker.<br />

Mineralen ..................................................34<br />

Magnesium voor energie en<br />

de spieren<br />

Magnesium is een veelzijdig mineraal<br />

dat veel wordt geadviseerd in de<br />

massage praktijk zowel voor inwendige<br />

als uitwendige toepassing. Magnesium<br />

is aanwezig in elke cel van ons lichaam,<br />

het grootste deel bevindt zich in de<br />

botten. Het is van doorslaggevend<br />

belang voor onze gezondheid<br />

En nog meer:<br />

Product- en boekennieuws ................... 6<br />

Opleiding in beeld...................................... 14<br />

Column Zorg voor Zzp ............................. 18<br />

Column Pim Vree ....................................... 28<br />

Column Stefan van Rossum ................. 30<br />

Oliën ................................................................. 32<br />

Abonnement aanbieding ....................... 35<br />

1-<strong>2023</strong><br />

5


PRODUCTNIEUWS<br />

Tekst Gonnie van de Lang<br />

www.vandelang.nl<br />

De thee heeft een bijzondere smaak met<br />

ingrediënten als gember, kruidnagel,<br />

kaneel, kardemon, venkel, rozenblaadjes,<br />

zwarte peper en frambozenblad<br />

SHOTI MAA HARMONY THEE<br />

Shoti Maa is een theemerk van Ayurvedische samengestelde<br />

kruidenthee op basis van biologische kruiden en specerijen.<br />

De ambachtelijke blends richten zich onder andere op de<br />

chakra’s en de elementen uit de Ayurvedische traditie. Shoti<br />

Maa Harmony uit deze lijn is een ‘Klassieke Chai’ gericht op de<br />

aura. De thee heeft een bijzondere smaak met ingrediënten als<br />

gember, kruidnagel, kaneel, kardemon, venkel, rozenblaadjes,<br />

zwarte peper en frambozenblad. Een heerlijke, verwarmende<br />

thee. Prijs: Euro €3,49 www.de-eng.nl<br />

Door de mineraalstenen wordt<br />

het water gefilterd en voorzien van<br />

diverse mineralen<br />

AQUALINE 5 WATERFILTERSYSTEEM<br />

VAN TRADELINE<br />

Na een massage is het belangrijk dat de klant<br />

water drinkt om de afvalstoffen te verwijderen.<br />

Kraanwater bevat reststoffen van onder andere<br />

medicijnen, hormonen, chemicaliën, PFAS maar<br />

ook microplastics. Het zijn kleine hoeveelheden<br />

waarvan niemand kan zeggen wat deze stoffen<br />

op termijn met het lichaam kunnen doen. Het<br />

Aqualine 5 waterfiltersysteem (5 liter) mineraliseert,<br />

vitaliseert en maakt het water eventueel basische<br />

(alkalisch) wanneer er gebruik wordt gemaakt van<br />

een extra PH ring. Er is geen stroom voor nodig.<br />

Door de mineraalstenen wordt het water gefilterd<br />

en voorzien van diverse mineralen. De Aqualine 5<br />

van glas met ph ring is €259,00 incl. BTW.<br />

www.tradeline.nl<br />

VACUÜM BODYDRAINER<br />

VOOR CUPPING MASSAGE<br />

Als masseur kun je gebruik maken van<br />

cupping voor de activering van de lymfe,<br />

bloed- en energie doorstroming. De<br />

vacuüm bodydrainer is een apparaat<br />

bestaande uit verschillende maten cups<br />

die toegepast kunnen worden voor een<br />

cupping massage. Bijvoorbeeld voor een<br />

detox, lymfedrainage, anti aging, billift,<br />

gezicht- en lichaamsbehandeling. De<br />

prijs is €855,00 incl. BTW, inclusief een<br />

trainingsdag gegeven door Rochelle van<br />

Doorn van Bellabaci Benelux.<br />

www.bellabaci.nl<br />

Als masseur kun je gebruik maken<br />

van cupping voor de activering<br />

van de lymfe, bloed- en energie<br />

doorstroming<br />

6 1-<strong>2023</strong>


BOEK DE NERVUS VAGUS ALS BRON VAN HERSTEL<br />

Stanley Rosenberg, Uitgeverij Mens<br />

In dit boek wordt de cruciale rol van de nervus vagus (de tiende hersenzenuw)<br />

beschreven met betrekking tot ons psychisch en lichamelijk welzijn. Verstoringen<br />

in de nervus vagus kan de oorzaak zijn van veel aandoeningen. Deze zenuw<br />

kan voor diepe ontspanning zorgen maar ook voor onmiddellijke reacties op<br />

levensbedreigende situaties. De theorie wordt uitgebreid beschreven met daarbij<br />

uitleg over verschillende vagale testen. Aan de hand van een aantal eenvoudige<br />

oefeningen worden er manieren om de nervus vagus te beïnvloeden geboden om zo<br />

een diepe ontspanning te bereiken. Dit boek is geschreven voor psychotherapeuten,<br />

artsen, lichaamsgerichte therapeuten én iedereen die zelf de symptomen van<br />

chronische stress en depressie ervaart. De prijs is €34,50, 336 pagina’s.<br />

BEURSNIEUWS <strong>2023</strong><br />

➜ De massage-complementair vakbeurs, in samenwerking<br />

met de Expo Medicinale & aromatische<br />

planten, vindt plaats op 3 en 4 maart in Gorinchem.<br />

➜ De Beauty Trade Special wordt gehouden op<br />

25-26-27 maart in de Jaarbeurs in Utrecht.<br />

➜ De beurs en congres voor gezondheidsprofessionals<br />

met als thema ‘voeding voor het brein’ wordt<br />

gehouden op 2 juni in de expo in Houten.<br />

BOEK DE PLANTPARADOX,<br />

DE VERBORGEN GEVAREN VAN<br />

‘GEZONDE ‘VOEDING<br />

dr. Steven R. Gundry, Uitgeverij Scriptum<br />

Van gluten, het eiwit dat ontstekingen kan<br />

veroorzaken, hebben de meeste mensen<br />

wel gehoord. In De Plantparadox onthult<br />

Steven Gundry, een vooraanstaand<br />

cardioloog en hartchirurg, dat gluten<br />

alleen maar een variant is van een veel<br />

voorkomend en zeer toxisch plantaardig<br />

eiwit, lectine geheten. Lectines zitten<br />

niet alleen in granen zoals tarwe, maar<br />

ook in ‘glutenvrije’ voeding en noten,<br />

peulvruchten, zuivel en vele soorten<br />

groenten en fruit. Deze eiwitten in de<br />

zaden, granen, schillen en bladeren van<br />

planten beschermen de plant. Als je ze eet,<br />

ontketenen ze een soort chemische oorlog<br />

in je lichaam, met ontstekingsreacties<br />

als gevolg, die kunnen leiden tot ernstige<br />

gezondheidsproblemen. Dit boek geeft een<br />

totaal nieuwe kijk op eten. Prijs €23,50,<br />

327 pagina’s.<br />

Verstoringen in de nervus vagus kan de oorzaak<br />

zijn van veel aandoeningen.<br />

Dit boek geeft een totaal<br />

nieuwe kijk op eten<br />

1-<strong>2023</strong><br />

7


Kanker:<br />

massage als<br />

hulpmiddel?<br />

‘<strong>Massage</strong> kan bijdragen aan vermindering van stress<br />

en aan betere slaap’<br />

8<br />

1-<strong>2023</strong>


MEDISCH<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

Zelf heeft arts en bestsellerauteur William Cortvriendt niet heel veel met<br />

massage. Maar hij kent het wel van dichtbij: zijn vrouw krijgt dat regelmatig en<br />

vindt het heerlijk. William: “Het is heel individueel bepaald waar iemand door<br />

ontspant. Als je stress krijgt van yoga, doe het dan niet. Dat geldt eveneens voor<br />

massage. Maar iedere weg die leidt tot stressvermindering is prima.”<br />

De arts Willam Cortvriendt is<br />

een gedreven promotor van een<br />

gezonde leefstijl. In zijn boeken legt hij<br />

duidelijk uit wat de invloed daarvan<br />

is bij verschillende (welvaart)ziektes.<br />

In de laatste twee komt aan bod<br />

wat kanker is, hoe het ontstaat en<br />

wat je er zelf aan kunt doen om de<br />

kans het te krijgen te verlagen en de<br />

overlevingskans te vergroten.<br />

William kwam er in<br />

de loop van zijn<br />

onderzoeken voor<br />

zijn voorgaande<br />

boeken meer en<br />

meer achter dat naast bekende risico’s<br />

ook een ongezonde leefstijl meespeelt<br />

in het ontstaan van onder meer kanker.<br />

En dat verbetering daarvan niet alleen<br />

de kans op het ontstaan ervan kan<br />

verminderen, maar dat bovendien na<br />

de diagnose de kwaliteit van leven kan<br />

verbeteren, net als de overlevingskans.<br />

Risicofactoren<br />

Kanker blijkt steeds vaker voor te<br />

komen door de veranderde omgeving<br />

en leefstijl. Het is zelfs doodsoorzaak<br />

nummer een. William: “In slechts<br />

5-10 % van alle kanker is een relatie<br />

met genen aangetoond. Het overige<br />

percentage (dus 90 tot 95 %) wordt<br />

bepaald door invloeden van omgeving<br />

en van leefstijl. Niet alleen worden we<br />

blootgesteld aan kankerverwekkende<br />

chemicaliën en luchtvervuiling, ook<br />

is ons gedrag veranderd.” Hij doelt<br />

daarbij op onder meer het bakken in<br />

de zon, meer roken en te veel alcohol<br />

drinken. “Maar wist je dat bijvoorbeeld<br />

gebrek aan lichaamsbeweging,<br />

het eten van suiker en het hebben<br />

van overgewicht en diabetes tot de<br />

belangrijkste risicofactoren voor het<br />

krijgen van kanker behoren?” Door die<br />

facetten van de leefstijl aan te passen,<br />

kun je het risico op het krijgen van<br />

kanker verminderen en de kans op een<br />

succesvolle behandeling vergroten.<br />

Chronische stress<br />

Een ander belangrijk aspect wat<br />

volgens William aandacht behoeft<br />

is stress: “Tot vrij recent besteedden<br />

artsen weinig aandacht aan de mogelijk<br />

nadelige gevolgen ervan op onze<br />

gezondheid. Net als dat er niet veel<br />

interesse is voor bepaalde methoden<br />

die stress kunnen verminderen.<br />

Zoals yoga, meditatie, mindfulness<br />

en ademhalingsoefeningen.” En<br />

massage, past dat ook in het laatste<br />

rijtje? “Jazeker! Alles wat helpt om te<br />

ontspannen is prima.” Maar wat is<br />

chronische stress eigenlijk? “Denk aan<br />

een min of meer continu aanwezig<br />

zijnd onrustig gevoel of aan het gejaagd<br />

zijn.” Het ‘hoofd leegmaken’ is volgens<br />

de arts in deze tijd echt een serieuze<br />

opgave geworden. “En het is heel<br />

individueel bepaald wat iemand helpt<br />

om daar wat aan te doen. Iedereen<br />

heeft zijn eigen knoppen daarvoor,<br />

zoals het lezen van een goed boek,<br />

wandelen of massage.”<br />

Preventie<br />

Stress en een vol hoofd zorgen<br />

ervoor dat mensen onder meer sneller<br />

verkouden zijn dan degenen die goed<br />

kunnen ontspannen. William: “Het<br />

immuunsysteem raakt daardoor<br />

1-<strong>2023</strong><br />

9


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!