28.02.2023 Views

Inkijkexemplaar - Roots Doe-boek Onderwater

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOE-BOEK<br />

ONDERWATER<br />

van slootje tot diepzee<br />

Dit <strong>boek</strong> is van<br />

(Zet je naam er snel in,<br />

voor je het weet<br />

ben je het kwijt!)


Wondere wereld<br />

Blub zegt de vis, en kwaak zegt de kikker. Dit zijn dingen die je vast al wist. Maar er<br />

is nog veel meer te ontdekken in de wondere onderwaterwereld. Zowel in zoet als<br />

in zout water. Weet je bijvoorbeeld hoeveel soorten haaien er in de zee zwemmen?<br />

Dat papa zeepaard de eitjes in een zak op zijn buik uitbroedt? Dat een krab twee<br />

verschillende scharen heeft, een botte en een scherpe? En dat er vissen zijn met<br />

gekke namen als snotolf, koffervis en koraalduivel? Kleur, puzzel en ontdek in dit<br />

onderwater-doe<strong>boek</strong> en je zult verbaasd zijn wat er allemaal te weten valt.<br />

We wensen je alvast veel plezier!<br />

Team <strong>Roots</strong><br />

2<br />

KIKKERS<br />

TELLEN<br />

Hier springen twee kikkers.<br />

Door het hele <strong>boek</strong> vind je er<br />

nog meer. Kun jij ze allemaal<br />

vinden? Check het aantal<br />

op pagina 64.


Uitgepuzzeld?<br />

Kijk hier voor<br />

de oplossingen:<br />

blz. 60<br />

INHOUD<br />

Tekenen & kleuren<br />

7 Nummer kleuren: tover het zeepaardje tevoorschijn<br />

15 Libellen<br />

26 Volle bak<br />

31 De sterren van de zee<br />

35 Nummer kleuren: kleurige koraalvissen<br />

47 Kamsalamder-man<br />

53 Tel, reken & kleur<br />

Raden<br />

5 Zoek ze op<br />

8 Zoek de verschillen: zeeslakken<br />

24 Tel de kikkervisjes<br />

32 Raar maar (niet) waar<br />

38 Zoek de verschillen: inktvissen<br />

40 Verwarde visser<br />

50 Raadselhaai<br />

Ontdekken<br />

10 Kreeften & krabben<br />

22 Vissen<br />

36 Welk waterdier ben jij?<br />

56 12 weetjes over wieren<br />

Puzzelen<br />

11 Nummers verbinden:<br />

waar zijn mijn scharen?<br />

12 Doolhof: help de koningspinguïn<br />

vis te vangen<br />

17 Kwallenpuzzel<br />

18 Zes zoete puzzels<br />

21 Zeepuzzel<br />

23 Wie is die vis?<br />

29 Robbenpuzzel<br />

42 Duiken of jutten?<br />

44 Waterdierenzoeker<br />

48 Zes zoute puzzels<br />

55 Dolfijnenquiz<br />

59 Kruiswoordpuzzel<br />

Lezen<br />

4 De plomp<br />

7 Zeepaardjes<br />

12 Pinguïns<br />

14 Libellen<br />

16 Kwallen<br />

25 Kikkers<br />

28 Robben<br />

46 Salamander<br />

51 Haaien<br />

52 Vreemde vissen<br />

Bij alle puzzels<br />

in dit doe-<strong>boek</strong><br />

telt de ij als één<br />

letter.<br />

3


MOP<br />

Wat is het verschil<br />

tussen een kreeft en<br />

een krab?<br />

Een kreeft kan wel<br />

krabben, maar een krab<br />

kan niet kreeften.<br />

10<br />

VEEL SOORTEN<br />

Er zijn zo’n 67.000 soorten kreeftachtigen<br />

bekend. Maar waarschijnlijk<br />

zijn er ook nog duizenden soorten<br />

onbekend. Vooral in zee is nog een<br />

hoop te ontdekken.


8<br />

7<br />

6<br />

9<br />

5<br />

10<br />

4<br />

3<br />

11<br />

2<br />

1<br />

12<br />

13 14<br />

15<br />

1718 16<br />

19<br />

20<br />

21<br />

24 22 23<br />

26 25<br />

27 28<br />

29<br />

32 30<br />

34 31<br />

35 33 36<br />

39 37<br />

38<br />

41 40 434442<br />

45<br />

46<br />

47<br />

48 49 5051<br />

52<br />

54 55<br />

56<br />

57<br />

59 58<br />

60<br />

61<br />

62<br />

53<br />

48<br />

47<br />

49 50<br />

51<br />

45 46 52<br />

44<br />

43<br />

41 42<br />

39 40<br />

38<br />

37 36<br />

35 34<br />

33 32<br />

31<br />

29 30<br />

27 28 26<br />

25<br />

23 24 22<br />

20 21 19<br />

18<br />

16 17<br />

15<br />

14<br />

13<br />

11 12<br />

9<br />

7<br />

10<br />

5<br />

8<br />

6<br />

53<br />

54<br />

4<br />

1<br />

3 2<br />

55<br />

56<br />

57<br />

58<br />

59<br />

60<br />

63 61<br />

62<br />

KREEFTEN<br />

& krabben<br />

Krabben en<br />

kreeften vind je<br />

over de hele wereld.<br />

De meeste leven<br />

in zee. Je hebt ze<br />

met en zonder<br />

knijpscharen of<br />

krabbelpoten, van<br />

formaat zandkorrel<br />

tot de Japanse<br />

reuzenkrab met<br />

poten zo lang als<br />

bezemstelen.<br />

WAAR<br />

ZIJN MIJN<br />

SCHAREN?<br />

Deze zeekreeft mist zijn<br />

scharen. Geef jij hem die<br />

terug? Begin bij de linkervoorpoot<br />

en trek een lijn van<br />

1 naar 2 naar 3 en zo verder.<br />

Klaar met die schaar? <strong>Doe</strong><br />

dan hetzelfde bij de<br />

rechtervoorpoot.<br />

EN KNIPPEN KRAKEN<br />

De zeekreeft<br />

heeft twee verschillende<br />

scharen. Een<br />

smalle scherpe om vlees<br />

mee te knippen en een<br />

dikke botte om schilden<br />

en schelpen mee te<br />

kraken.<br />

11


Libellen heb je vast wel<br />

eens zien vliegen. Dat<br />

kunnen deze insecten<br />

fantastisch. Zwemmen<br />

en duiken kunnen ze<br />

niet, maar als kind konden<br />

ze het heel goed.<br />

VAN<br />

DUIKBOOT<br />

TOT STRAAL-<br />

JAGER<br />

14


Tel de<br />

kikkervisjes<br />

Wil je weten hoeveel eitjes een groene kikkermoeder<br />

op één mooie lentedag legt? Tel dan alle<br />

kikkervisjes die je op deze pagina’s ziet zwemmen.<br />

Schrijf het aantal in de lege vakjes voor de nul.<br />

UIT ÉÉN KLONT DRIL KOMEN<br />

0 KIKKERVISJES.<br />

TIP Zet een streep door elk kikkervisje dat je<br />

geteld hebt. Anders tel je ze misschien dubbel.<br />

24


Eén, twee, driljoen<br />

Kikkers leggen snotterige klonten dril in het water.<br />

Elk zwart bolletje daarin is een eitje.<br />

En dat groeit uit tot een kikkerkindje,<br />

dat meer lijkt op een visje dan op een kikkertje.<br />

25


DE<br />

STERREN<br />

VAN DE ZEE<br />

In de Noordzee vind je vooral roze<br />

zeesterren, maar ze bestaan in allerlei<br />

andere kleuren. Van knalblauw tot<br />

geel met rode spikkels. Geef jij deze<br />

bleke sterren weer wat kleur?<br />

ARMEN<br />

EN VOETJES<br />

Er zijn meer dan 1500 soorten zeesterren. Sommige hebben wel twintig<br />

armen, maar de meeste hebben er vijf. Soms raken ze er eentje<br />

kwijt. Geen probleem, die groeit wel weer aan. Sterker nog:<br />

soms groeit ook de afgebroken arm weer uit tot een<br />

nieuwe zeester. Aan de onderkant van de<br />

armen zitten honderden soepele sliertjes,<br />

elk met een zuignapje aan de top. Met die<br />

‘voetjes’ lopen de zeesterren over de<br />

zeebodem. Zeesterren hebben dus<br />

voeten aan hun armen!<br />

31


DE GROTE<br />

DOLFIJNEN-<br />

QUIZ<br />

4<br />

2<br />

6<br />

Deze vragen gaan alle acht over dolfijnen. Kies het juiste antwoord en schrijf de letter<br />

die daarvoor staat in het invulvakje met het nummer van die vraag. Heb je alle antwoorden goed,<br />

dan lees je daar de naam van een kleine dolfijn die ook in de Noordzee leeft.<br />

1 Tijdens het zwemmen beweegt<br />

een dolfijn zijn staart<br />

A heen en weer<br />

B op en neer<br />

C in rondjes<br />

4 Dit is de narwal. Dat lange uitsteeksel<br />

aan zijn kop is een<br />

E hoorn<br />

I tand<br />

O snorkel<br />

7 Wat voor een gat zit er bovenop<br />

de kop van een dolfijn?<br />

N poepgat<br />

B keelgat<br />

I neusgat<br />

2 Hoe heet deze grote zwart-witte<br />

dolfijn?<br />

H reuzenpandadolfijn<br />

U koefijn<br />

R orka<br />

3 De huid van een dolfijn voelt aan als een<br />

U gepeld hardgekookt ei<br />

P vel grof schuurpapier<br />

T stuk zeep ingesmeerd met snot<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

5 Moeder-dolfijn krijgt haar baby<br />

M op het strand<br />

S in de lucht (tijdens een sprong)<br />

N onder water<br />

6 Dit is de bekendste dolfijn.<br />

Hoe heet deze soort?<br />

V tuimelaar<br />

W kruimelaar<br />

L lachenmaar<br />

8<br />

8 Deze roze dolfijn bestaat echt.<br />

Waar zwemt hij rond?<br />

S in de Amazone-rivier<br />

N onder het ijs van de Noordpool<br />

L in de Waddenzee<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!