01.03.2023 Views

Fiets en Wandelbeurs Magazine

In samenwerking met de Fiets & Wandelbeurs heeft Virtumedia (uitgever van BIKE explorer, Wandel en Bergen Magazine) uitgegeven in oplage van 20.000 voor de beurzen in Gent en Utrecht 2023

In samenwerking met de Fiets & Wandelbeurs heeft Virtumedia (uitgever van BIKE explorer, Wandel en Bergen Magazine) uitgegeven in oplage van 20.000 voor de beurzen in Gent en Utrecht 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

18-19 februari 2023, Flanders Expo in G<strong>en</strong>t 24, 25 & 26 februari 2023, Jaarbeurs in Utrecht<br />

©#heimatSchwarzwald<br />

Ontdek themaland<br />

Duitsland p 7<br />

Gespot op de<br />

beursvloer p 13<br />

Lezing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

pres<strong>en</strong>taties p 17<br />

Tijd voor<br />

nieuwe<br />

avontur<strong>en</strong>!<br />

www.fiets<strong>en</strong>wandelbeurs.nl<br />

www.fiets<strong>en</strong>wandelbeurs.be


Foto: Tim Zoetmulder<br />

FAMILIEHOTEL<br />

- Mooie georganiseerde wandelroutes<br />

- Volp<strong>en</strong>sion, streekgericht 4-gang<strong>en</strong> m<strong>en</strong>u, ook vegetarisch<br />

- Themawek<strong>en</strong>: o.a. yoga, geologie, spekste<strong>en</strong><br />

- Familiekamers, kinderkorting<br />

- Wekelijks bus van het hotel, vertrek vanuit Arnhem<br />

- Gezelligheid van de camping, comfort van het hotel<br />

- Jong, oud, alle<strong>en</strong>staand, familie, iedere<strong>en</strong> voelt zich thuis!<br />

www.clarezia.nl l 0031-6-38820570<br />

Walt<strong>en</strong>sburg Zwitserland<br />

CLAREZIA<br />

Kleinschalig, betaalbaar, prachtig geleg<strong>en</strong><br />

De V<strong>en</strong><strong>en</strong> : zo‘n 100 miljo<strong>en</strong> jaar<br />

geled<strong>en</strong> uit de europese oerzee<br />

ontstaan <strong>en</strong> nu het klopp<strong>en</strong>d hart<br />

van deze 109 kilometer lange<br />

wandelweg.<br />

De Eifel <strong>en</strong> de Ard<strong>en</strong>n<strong>en</strong> stond<strong>en</strong><br />

to<strong>en</strong> nog onder water. Stelt u zich<br />

e<strong>en</strong> gigantische berg voor die in de<br />

loop van vele eeuw<strong>en</strong> haar spits<br />

verloor. Deze geleidelijke afvlakking<br />

verklaart de drie- deling <strong>en</strong> de<br />

avontuurlijke V<strong>en</strong>ntrilogie die u door<br />

de ruige natuur van de noordelijke-,<br />

hoge- <strong>en</strong> zuidelijke V<strong>en</strong><strong>en</strong> voert.<br />

Kom ons zeker<br />

bezoek<strong>en</strong> op<br />

de <strong>Fiets</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>Wandelbeurs</strong><br />

Vlaander<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Nederland<br />

VENNTRILOGIE<br />

wordt ondersteund<br />

door het Interreg<br />

V-A Euregio Maas-<br />

Rijn programma<br />

In 13 etappes – 155 kilometer – herd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> belev<strong>en</strong><br />

over <strong>en</strong> door de Utrechtse Heuvelrug, Betuwe, Zuid-Veluwe <strong>en</strong><br />

Gelderse Vallei. Wandel<strong>en</strong> in vrijheid langs circa 100 kijkpunt<strong>en</strong><br />

in <strong>en</strong> om Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die het verhaal vertell<strong>en</strong> van<br />

de Tweede Wereldoorlog <strong>en</strong> de bevrijding.<br />

Wandelgids<br />

2 18,50<br />

13 etappes / 155 kilometer<br />

Ontdek al wandel<strong>en</strong>d de ruige<br />

natuur van de Oostkantons <strong>en</strong><br />

de rijke geschied<strong>en</strong>is van dit<br />

unieke gebied.<br />

www.v<strong>en</strong>ntrilogie.eu<br />

www.padvandevrijheid.nl<br />

Ook te vind<strong>en</strong> op de StoryTrails-app<br />

De wandelgids kost € 18,50 <strong>en</strong> is verkrijgbaar via<br />

www.uitgeverijblauwdruk.nl<br />

TAO_VT-Anzeige_MesseMag_20230112.indd 1 12/01/2023 12:59


VOOR DE MOOISTE FIETS- EN<br />

WANDELVAKANTIES IN EUROPA!<br />

Ruime keuze aan individuele<br />

fiets- <strong>en</strong> wandelvakanties in<br />

binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land<br />

Inclusief bagagetransport<br />

Uitgebreide route informatie<br />

Overnachting in hotels<br />

ADE viert dit jaar haar<br />

50-jarig jubileum<br />

Scan de QR-code<br />

of ga naar:<br />

www.ade.nl<br />

Ontvang nu 30 euro<br />

beurskorting met<br />

de kortingscode<br />

ACTIEF30<br />

Stap op de <strong>Fiets</strong>boot <strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>iet van het buit<strong>en</strong>lev<strong>en</strong><br />

in Gooi & Vecht<br />

visitgooivecht.nl


Jouw favoriete<br />

Outdoormagazine<br />

Nu met<br />

stapelkorting!<br />

2<br />

Outdoor<br />

abonnem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

€ 25, -<br />

1<br />

Outdoor<br />

abonnem<strong>en</strong>t<br />

€ 14,<br />

95<br />

3<br />

Outdoor<br />

abonnem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

€ 33, -<br />

Bezoek ons bij standnummer G<strong>en</strong>t 1.E.24<br />

standnummer Utrecht 2.D.38<br />

MEER INFORMATIE? GA NAAR TIJDVOORTIJDSCHRIFTEN.NL/OUTDOOR


Inhoud<br />

Eindelijk… de <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Wandelbeurs</strong> is er weer!<br />

Na twee jaar wacht<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> we weer ‘losgaan’ met<br />

de <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> Wandelbeurz<strong>en</strong>. En dat werd tijd, want<br />

we hebb<strong>en</strong> het contact met bezoekers <strong>en</strong> exposant<strong>en</strong><br />

gemist. We w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> je veel beursplezier toe!<br />

Duitsland is dit jaar het themaland<br />

van beide ev<strong>en</strong>ts. Ga zeker<br />

ev<strong>en</strong> langs bij hun stand <strong>en</strong><br />

volg de lezing<strong>en</strong> in de eig<strong>en</strong><br />

Duitsland Zaal. Op fiets- <strong>en</strong><br />

wandelgebied hebb<strong>en</strong> onze<br />

oosterbur<strong>en</strong> veel te bied<strong>en</strong>.<br />

Ongeveer 300.000 kilometer<br />

aan wandelroutes <strong>en</strong> 76.000<br />

kilometer aan fietsroutes ligg<strong>en</strong><br />

daar op je te wacht<strong>en</strong>!<br />

Honderd<strong>en</strong> vrijwilligers <strong>en</strong><br />

partnerorganisaties werk<strong>en</strong> ook<br />

dit jaar mee aan onze ev<strong>en</strong>ts.<br />

Ze lever<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke bijdrage<br />

aan de info-markt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

het lezingprogramma.<br />

Zo heeft Virtùmedia (Wandelmagazine,<br />

Berg<strong>en</strong> <strong>Magazine</strong>) in<br />

Utrecht e<strong>en</strong> aparte zaal waarin<br />

redacteur<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geïnterviewd<br />

<strong>en</strong> er interactieve pres<strong>en</strong>taties<br />

plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

In G<strong>en</strong>t verzorg<strong>en</strong> de Vakantiefietser<br />

vzw, Grote Routepad<strong>en</strong>,<br />

Pasar <strong>en</strong> de Klim- <strong>en</strong> Bergsportfederatie<br />

(KBF) tal van<br />

pres<strong>en</strong>taties op de beursvloer.<br />

En dan zijn er nog de ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong><br />

lezinggevers, die <strong>en</strong>thousiast<br />

verhal<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> over hun<br />

belev<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> onderweg…<br />

Kortom, er valt nog e<strong>en</strong> wereld<br />

te ontdekk<strong>en</strong>. In dit magazine<br />

pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> we ter inspiratie<br />

e<strong>en</strong> greep uit het ruime beursaanbod.<br />

We w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> je veel<br />

beursplezier toe!<br />

Het <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong>-team<br />

Colofon<br />

Dit beursmagazine is e<strong>en</strong> uitgave van Hicle in sam<strong>en</strong>werking met<br />

Virtùmedia. Voor meer informatie: Hicle in Diem<strong>en</strong> (NL),<br />

info@hicle-ev<strong>en</strong>ts.com<br />

Niet uit deze uitgave mag word<strong>en</strong> verveelvoudigd of op<strong>en</strong>baar<br />

word<strong>en</strong> gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere<br />

wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Hicle.<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 5


FIETSREIZEN WANDELREIZEN SINGLEREIZEN<br />

ZEILREIZENZEN ZON / CULTUUR / STEDEN WINTERREIZEN<br />

WFI FIETSREIZEN<br />

FIN<br />

IENET


Ontdek het<br />

themaland<br />

Duitsland<br />

Duitsland is in 2023 themaland van de <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> Wandelbeurz<strong>en</strong><br />

in Nederland <strong>en</strong> België. We gev<strong>en</strong> graag e<strong>en</strong> voorproefje van de<br />

mooiste fiets- <strong>en</strong> wandelgebied<strong>en</strong> aan de andere kant van de<br />

gr<strong>en</strong>s. Voor meer informatie <strong>en</strong> inspiratie voor e<strong>en</strong> verblijf in de<br />

prachtige Duitse natuur ga naar germany.travel/embrace-<strong>en</strong><br />

©#heimatSchwarzwald<br />

Embrace German Nature © DZT/B<strong>en</strong> Wies<strong>en</strong>farth<br />

Duitsland is lekker dichtbij <strong>en</strong> beschikt over<br />

de mooiste fiets- <strong>en</strong> wandelpad<strong>en</strong>. In de<br />

prachtige natuur kom je helemaal tot rust.<br />

In ons uitstek<strong>en</strong>d bereikbare buurland<br />

zijn maar liefst 16 nationale park<strong>en</strong> <strong>en</strong> net zoveel<br />

UNESCO-biosfeerreservat<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k maar<br />

e<strong>en</strong>s aan het Nationaal Park Harz, op slechts vijf uur<br />

rijd<strong>en</strong> van Utrecht, of het Nationaal Park Eifel, op zo’n<br />

2 uur van Brussel. Met het op<strong>en</strong>baar vervoer kun je<br />

deze bestemming<strong>en</strong> ook gemakkelijk bereik<strong>en</strong>. Duurzaam<br />

reiz<strong>en</strong> neemt in populariteit toe <strong>en</strong> is zeker het<br />

prober<strong>en</strong> waard! Iets verder weg g<strong>en</strong>iet je op het eiland<br />

Rüg<strong>en</strong> van het Nationaal Park Jasmund of spectaculaire<br />

rotsformaties in het Nationaal Park Sächsische<br />

Schweiz. In het zuidoost<strong>en</strong> vind je het Nationaal Park<br />

Berchtesgad<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het zuidwest<strong>en</strong> het welbek<strong>en</strong>de<br />

Zwarte Woud. Tel daarbij de ruim honderd natuurpark<strong>en</strong><br />

op <strong>en</strong> de keuze is reuze. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> derde<br />

van het landoppervlak bedekt met bos, van oudsher<br />

e<strong>en</strong> bron van zuurstof. Ongeveer 300.000 kilometer<br />

aan wandelroutes <strong>en</strong> 76.000 kilometer aan fietsroutes<br />

ligg<strong>en</strong> op jou te wacht<strong>en</strong>. Ontdek de veelzijdige Duitse<br />

natuur <strong>en</strong> laat je verrass<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> ongetwijfeld<br />

onvergetelijke vakantie. Bekijk hieronder onze tips!<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 7


Duitsland<br />

Natuur troef<br />

in het zonnige<br />

Bad<strong>en</strong>-Württemberg<br />

Wandel<strong>en</strong>, fiets<strong>en</strong> <strong>en</strong> unieke natuurbelev<strong>en</strong>iss<strong>en</strong><br />

staan bov<strong>en</strong>aan je<br />

vakantieverlanglijstje? In Bad<strong>en</strong>-<br />

Württemberg beklim je berg<strong>en</strong> met<br />

spectaculaire uitzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verk<strong>en</strong> je<br />

de diepste grott<strong>en</strong>. In het zuid<strong>en</strong> van<br />

Duitsland ligg<strong>en</strong> zev<strong>en</strong> prachtige<br />

natuurpark<strong>en</strong> op je te wacht<strong>en</strong>, waarvan<br />

ongeveer e<strong>en</strong> derde in de deelstaat<br />

ligt. Hoogwaardige <strong>en</strong> kwalitatieve<br />

wandelroutes, gastronomische<br />

routes in het Zwarte Woud <strong>en</strong> etappes<br />

van de Jakobsweg <strong>en</strong> de Limeswanderweg<br />

zorg<strong>en</strong> voor afwisseling.<br />

Het Zwarte Woud is waarschijnlijk de<br />

populairste regio voor natuurliefhebbers.<br />

Hier ligg<strong>en</strong> uitdaging <strong>en</strong> plezier,<br />

natuur <strong>en</strong> cultuur dicht bij elkaar.<br />

Meer dan 23.000 kilometer wandelpad<strong>en</strong><br />

doorkruis<strong>en</strong> het grootste<br />

middelgebergte van Duitsland.<br />

Ontdek meer op www.tourism-bw.<br />

com/things-to-do/nature<br />

‘In Bad<strong>en</strong>-Württemberg<br />

beklim je berg<strong>en</strong> met<br />

spectaculaire uitzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verk<strong>en</strong> je de diepste grott<strong>en</strong>’<br />

© Schwarzwald Tourismus/Chris Keller<br />

©Schwarzwald Tourismus/Chris Keller<br />

<strong>Fiets</strong><strong>en</strong>d g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong><br />

van natuur in het<br />

Zwarte Woud<br />

<strong>Fiets</strong> je liever? Op 19 langeafstandsfietsroutes,<br />

zoals de Bad<strong>en</strong>se wijnfietsroute,<br />

<strong>en</strong> 15 fietspad<strong>en</strong> met ADFC-kwaliteitsprijz<strong>en</strong><br />

beleef je de hoogtepunt<strong>en</strong> van<br />

Bad<strong>en</strong>-Württemberg. Bewegwijzerde<br />

pleziertocht<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> je door boom- <strong>en</strong><br />

wijngaard<strong>en</strong>, naar boerderijwinkels <strong>en</strong><br />

eethuisjes. Honderd<strong>en</strong> kilometers MTBpad<strong>en</strong>,<br />

singletrails <strong>en</strong> panoramaroutes<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ook ambitieuze fietsvakantiegangers<br />

in vervoering. Barrièrevrije <strong>en</strong><br />

kinderwag<strong>en</strong>vri<strong>en</strong>delijke fietspad<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong> ontspann<strong>en</strong> tocht<strong>en</strong> met het hele<br />

gezin mogelijk. Je leest het dus goed: het<br />

zonnige bondsland is perfect met de<br />

fiets te ontdekk<strong>en</strong>! Ontdek meer op<br />

www.zwartewoud-hoogtepunt<strong>en</strong>.info<br />

8 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 2023


Gro<strong>en</strong>, gro<strong>en</strong>er, gro<strong>en</strong>st:<br />

Noordrijn-Westfal<strong>en</strong>.<br />

Meer dan de helft van de deelstaat<br />

bestaat uit boss<strong>en</strong>, rivier<strong>en</strong>, weid<strong>en</strong> <strong>en</strong> veld<strong>en</strong>.<br />

De talrijke natuurpark<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Na tionalpark<br />

Eifel beslaan bijna 40 proc<strong>en</strong>t van het oppervlak<br />

van de deelstaat. Hier kun je wilde<br />

flamingo's <strong>en</strong> ooievaars spott<strong>en</strong>, steile rotsformaties<br />

<strong>en</strong> ongerepte natuur bewonder<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vleugje “Rijnromantiek"<br />

met uitzicht<strong>en</strong> op de waarschijnlijk meest<br />

romantische rivier ter wereld.<br />

Biggeseeblick Aussichtsplattfom 1 © Tourismus NRW e.V<br />

E<strong>en</strong> echte highlight in Noordrijn-Westfal<strong>en</strong><br />

is onder andere het Sauerland met zijn<br />

2.711 heuvels van meer dan 400 meter. Hier<br />

g<strong>en</strong>iet je vanaf de Biggeblick van e<strong>en</strong> prachtig<br />

uitzicht over de Biggesee of ontdek je op<br />

de Rothaarsteig de boss<strong>en</strong> <strong>en</strong> berg<strong>en</strong> van het<br />

Sauerland. Ontdek meer op<br />

www.nrw-vakantie.nl<br />

Wandel<strong>en</strong> rond om de ‚Bergisch<strong>en</strong> Drei‘ © Simon Says Media<br />

De ‘Bergische Drie’ ,<br />

verrass<strong>en</strong>d veelzijdig!<br />

De ‘Bergische Drie’ bestaat uit de sted<strong>en</strong><br />

Wuppertal, Remscheid <strong>en</strong> Soling<strong>en</strong>, die stuk<br />

voor stuk kort over de gr<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e<br />

omgeving geleg<strong>en</strong> zijn. Drie sted<strong>en</strong>, drie vallei<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> drie mer<strong>en</strong>, voor de actieveling is er<br />

altijd wat te do<strong>en</strong>. G<strong>en</strong>iet van de Duitse<br />

sprookjesboss<strong>en</strong> <strong>en</strong> fiets of wandel bijvoorbeeld<br />

langs de rivier de Wupper. Ontdek<br />

onderweg bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de industriële cultuur.<br />

E<strong>en</strong> van de absolute hoogtepunt<strong>en</strong> is het<br />

Müngst<strong>en</strong>er Brück<strong>en</strong>park, onder de hoogste<br />

spoorbrug van Duitsland gesitueerd <strong>en</strong> volledig<br />

omgev<strong>en</strong> door bos <strong>en</strong> water. E<strong>en</strong> prachtige<br />

plek om ev<strong>en</strong> tot rust te kom<strong>en</strong>. Met de<br />

unieke ‘zwev<strong>en</strong>de’ pont over de Wupper bereik<br />

je, wel met <strong>en</strong>ige spierkracht, de overkant van<br />

de rivier. Het is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s mogelijk om met de<br />

kabelbaan kasteel Burg te bereik<strong>en</strong>, met als<br />

beloning e<strong>en</strong> fantastisch uitzicht.<br />

<strong>Fiets</strong> tijd<strong>en</strong>s je tocht door in onbruik geraakte<br />

tunnels of over brugg<strong>en</strong>, waar je tot in de verte<br />

de weidse landschapp<strong>en</strong> kan bewonder<strong>en</strong>. Ook<br />

te voet is de vroeger door ing<strong>en</strong>ieurs aangelegde<br />

infrastructuur voor spoorweg<strong>en</strong> te<br />

bezichtig<strong>en</strong>. Welke route je ook kiest in dit deel<br />

van het Bergisches Land, boei<strong>en</strong>d wordt het<br />

sowieso! Ontdek de ‘Bergische Drie’ op<br />

www.bergisch-mal-drei.de/nl/<br />

‘Drie sted<strong>en</strong>,<br />

drie vallei<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> drie mer<strong>en</strong>’<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 9


Duitsland<br />

Wandel<strong>en</strong> in het<br />

NaturWanderPark<br />

delux<br />

De Eifel verw<strong>en</strong>t wandelaars met<br />

afwissel<strong>en</strong>de landschapp<strong>en</strong>.<br />

Daar vind je 24 rondwandeling<strong>en</strong>,<br />

sam<strong>en</strong>gebracht onder de<br />

naam "NaturWanderPark delux".<br />

Bijzondere rotsformaties <strong>en</strong> klov<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> op smalle pad<strong>en</strong><br />

doorkruist, zoals in de Teufelsschlucht<br />

(de Duivelskloof), het<br />

Ferschweiler Plateau kijkt uit in<br />

de richting van Luxemburg, <strong>en</strong><br />

het uitzicht vanaf de uitkijkpunt<strong>en</strong><br />

kan zich tot ver in het landschap<br />

uitstrekk<strong>en</strong>. In de zonovergot<strong>en</strong><br />

dal<strong>en</strong> van Sauer <strong>en</strong><br />

Prüm wordt zelfs hop <strong>en</strong> wijn<br />

verbouwd. De Schneifel daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

is wat ruwer, maar dat<br />

maakt hem juist zo aantrekkelijk<br />

- de natuur pres<strong>en</strong>teert zich<br />

ongetemd <strong>en</strong> vol kracht. De<br />

landschapp<strong>en</strong> zijn uitgestrekt <strong>en</strong><br />

bied<strong>en</strong> wandelaars veel ruimte<br />

op hun tocht<strong>en</strong>. Ontdek meer op<br />

www.naturwanderpark.eu/nl<br />

© Eifel Tourismus GmbH/Dominik Ketz<br />

Slot Schwerin © Ignacio Izquierdo<br />

‘De natuur<br />

pres<strong>en</strong>teert zich<br />

ongetemd <strong>en</strong><br />

vol kracht’<br />

De Oranjeroute, e<strong>en</strong><br />

koninklijke vakantie<br />

Zin in e<strong>en</strong> vorstelijke reis langs schitter<strong>en</strong>de<br />

paleiz<strong>en</strong>, idyllische stadjes <strong>en</strong><br />

door ongerepte natuur? Dan is de<br />

Oranjeroute e<strong>en</strong> absolute aanrader.<br />

Neem je fiets mee <strong>en</strong> rijd langs<br />

Duitse stadjes die verbond<strong>en</strong> zijn<br />

met de geschied<strong>en</strong>is van het Nederlandse<br />

koningshuis. Onderweg kom<br />

je langs oude kastel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dromerige<br />

vakwerkstadjes. Je kunt het grootste<br />

deel van de circa 2.300 km lange<br />

route, die door Midd<strong>en</strong>- <strong>en</strong> Noord-<br />

Duitsland loopt, ook op de fiets volg<strong>en</strong>.<br />

Dan g<strong>en</strong>iet je nóg meer van de<br />

afwissel<strong>en</strong>de natuur. Treed in de<br />

voetspor<strong>en</strong> van de koninklijke familie<br />

<strong>en</strong> ontdek de geschied<strong>en</strong>is van<br />

Koning Willem-Alexander <strong>en</strong> zijn<br />

voorouders! Meer over de Oranjeroute<br />

op oranjeroute.nl<br />

10 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 2023


Ontdek<br />

campingland<br />

Duitsland<br />

Kampeerliefhebbers<br />

wet<strong>en</strong> dat Duitse campings<br />

op de mooiste plekjes<br />

staan, langs rivier<strong>en</strong><br />

met uitzicht op paleiz<strong>en</strong><br />

of in de verkoel<strong>en</strong>de schaduw<br />

van boss<strong>en</strong>. Duitse<br />

campings zijn net zo<br />

divers als de landschapp<strong>en</strong><br />

waarin ze ligg<strong>en</strong>. Ecocampings<br />

zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

duurzame vakantie, waarbij<br />

comfort niet verget<strong>en</strong><br />

wordt, zoals in ‘miniglampings’.<br />

Sportieveling<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> vanuit de t<strong>en</strong>t in<br />

e<strong>en</strong> kajak stapp<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>ieters<br />

hal<strong>en</strong> hun hart dan<br />

weer op in één van de vele<br />

campings met wellnessaanbieding<strong>en</strong>.<br />

En kindvri<strong>en</strong>delijk<br />

zijn ze allemaal!<br />

Meer informatie op<br />

germany.travel<br />

Embrace German Nature © DZT/J<strong>en</strong>s Weg<strong>en</strong>er<br />

Embrace German Nature © DZT/Francesco Carovillano<br />

Duurzaam reiz<strong>en</strong><br />

in Duitsland<br />

Op e<strong>en</strong> verantwoorde manier<br />

nog meer g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van Duitsland,<br />

dat is mogelijk! Koop bijvoorbeeld<br />

e<strong>en</strong> treinticket <strong>en</strong><br />

br<strong>en</strong>g e<strong>en</strong> bezoek aan e<strong>en</strong> van<br />

de 16 nationale park<strong>en</strong>. Verblijf<br />

in e<strong>en</strong> duurzaam hotel <strong>en</strong><br />

bewonder het natuurschoon,<br />

ontdek biodiversiteit of smul<br />

van streekgerecht<strong>en</strong>. Je ontdekt<br />

Duitsland makkelijk <strong>en</strong> duurzaam<br />

dankzij de vele eco- <strong>en</strong><br />

biohotels, de verschill<strong>en</strong>de<br />

gro<strong>en</strong>e restaurants of leuke<br />

maar klimaatvri<strong>en</strong>delijke activiteit<strong>en</strong><br />

zoals rondvaart<strong>en</strong> met<br />

bot<strong>en</strong> op zonne-<strong>en</strong>ergie of<br />

prachtige fietstocht<strong>en</strong>. Nog<br />

meer inspiratie vind je op<br />

germany.travel/feelgood<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 11


Deze lichte <strong>en</strong> comfortabele rugtas is de<br />

ideale rugtas voor de fietser <strong>en</strong> wandelaar.<br />

De X-OVER rugtas kan veilig op de rug gedrag<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. Dankzij het vierpunts-systeem ontlast<br />

hij de wervelkolom, (vierpuntssysteem alle<strong>en</strong><br />

verkrijgbaar bij de sportserie maat M <strong>en</strong> L).<br />

Door het twee- <strong>en</strong> driepunts draagsysteem is de tas<br />

ook geschikt voor in de stad of als reistas.<br />

• Sterk waterafstot<strong>en</strong>de stof<br />

• Reflecter<strong>en</strong>de logo's<br />

• Verborg<strong>en</strong> vak (teg<strong>en</strong> de rugzijde)<br />

• Verkrijgbaar in drie mat<strong>en</strong><br />

- S 6 liter<br />

- M 10 liter<br />

- L 13 liter<br />

Schotse wandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> whisky<br />

aan boord van tallship Thalassa<br />

Schotland doet het hart van m<strong>en</strong>ig<br />

wandelaar sneller klopp<strong>en</strong>. Wie k<strong>en</strong>t ze niet,<br />

de Cairngorms, de West Highland Way, Loch<br />

Ness? Het vasteland van Schotland is prima<br />

bereikbaar maar de Schotse eiland<strong>en</strong> zijn dat<br />

niet. Fantastisch om daar te wandel<strong>en</strong>, maar<br />

hoe kom je er? De stoere <strong>en</strong> comfortabel<br />

uitgeruste Nederlandse driemastbark<strong>en</strong>tijn<br />

Thalassa biedt maximaal 30 gast<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

verzorgde reis aan naar de Schotse eiland<strong>en</strong><br />

van de Binn<strong>en</strong> Hebrid<strong>en</strong>. Met onze ervar<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> kundige wandelgids Gerard Spaans maakt<br />

u k<strong>en</strong>nis met de cultuur, de geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong><br />

de natuur van deze mooie streek.<br />

De reis begint vanaf het mooie hav<strong>en</strong>plaatsje<br />

Oban. Op de eiland<strong>en</strong> Mull, Tiree, Colonsay,<br />

Islay <strong>en</strong> bij Campbeltown op het schiereiland<br />

Kintyre zijn wandeling<strong>en</strong> uitgezet. Op het<br />

eiland Mull legg<strong>en</strong> we aan in Tobermory.<br />

De wandeling<strong>en</strong> op Tiree <strong>en</strong> Colonsay zijn<br />

uitdag<strong>en</strong>der, langer <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> nog meer<br />

schitter<strong>en</strong>de natuur. Voor whisky-liefhebbers<br />

is Islay bek<strong>en</strong>d omdat daar k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de,<br />

geturfde whisky’s word<strong>en</strong> gemaakt. E<strong>en</strong> kans<br />

om wandeling<strong>en</strong> te combiner<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

bezoek aan <strong>en</strong>kele van deze distilleries. De<br />

laatste hav<strong>en</strong> is Campbeltown. Daar is e<strong>en</strong><br />

korte wandeling met heel mooie uitzicht<strong>en</strong><br />

over de baai gepland. Op de terugweg<br />

naar Troon is misschi<strong>en</strong> in de verte de kust<br />

van Ierland te zi<strong>en</strong>, wellicht e<strong>en</strong> goed idee<br />

voor e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de tocht aan boord van<br />

Thalassa…<br />

Nieuwsgierig?<br />

Aan boord: 26 augustus 2023 in Oban<br />

Van boord: 2 september 2023 in Troon<br />

Prijs per persoon: € 1.275,00<br />

https://www.tallshipthalassa.nl/nl/<br />

groepsreiz<strong>en</strong>/zeil-<strong>en</strong>-wandelreiz<strong>en</strong>


Uitgelicht<br />

Master of gravel<br />

De Gravelmaster is e<strong>en</strong> nieuwe loot aan de befaamde Santos-stam.<br />

Breed inzetbaar, op zowel asfalt als bospad<strong>en</strong> <strong>en</strong> gravelweg<strong>en</strong>, met<br />

tal van nokjes om dragers, spatbord<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere zak<strong>en</strong> aan te<br />

bevestig<strong>en</strong>. Of zoals Santos zelf zegt: “Waar de racefiets af moet<br />

hak<strong>en</strong>, gaat de Gravelmaster er juist helemaal voor.” Met e<strong>en</strong> ergonomisch<br />

racestuur, duurzame Rohloff-naaf <strong>en</strong> schijfremm<strong>en</strong> b<strong>en</strong> je<br />

helemaal klaar voor je volg<strong>en</strong>de on-road/off-road-avontuur.<br />

Nederland: Hal 2, D.30<br />

België: Hal 1, B.66<br />

Pijnloos op het zadel<br />

Zadelpijn, wie k<strong>en</strong>t het niet? Het kan je fietstocht of<br />

vakantie behoorlijk verstor<strong>en</strong>. Natuurlijk kun je e<strong>en</strong><br />

wielr<strong>en</strong>broek met zeem aanschaff<strong>en</strong>, maar niet iedere<strong>en</strong><br />

wil zo’n glimm<strong>en</strong>d gevaarte aantrekk<strong>en</strong>. Het team<br />

van Bikeboxer ontwierp e<strong>en</strong> fietsonderbroek die aan<br />

dat dilemma e<strong>en</strong> einde maakt. De Bikeboxer is speciaal<br />

voor de e-bike ontwikkeld; de zit daarop is immers heel<br />

anders dan op e<strong>en</strong> racefiets. Ook is de zeem iets dunner,<br />

aangezi<strong>en</strong> e-bikes voorzi<strong>en</strong> zijn van zachtere<br />

zadels. En last but not least: de onderbroek is niet<br />

zichtbaar onder je kleding.<br />

Nederland: Hal 2, D.41<br />

Stop Skotti in je tas<br />

E<strong>en</strong> fiets- of wandelkampeerder zal niet snel met e<strong>en</strong><br />

bbq of grill op pad gaan. Te zwaar, te groot, te onhandig.<br />

Of toch wel? De Skotti weegt zo’n slechts zo’n drie<br />

kilo, is dun als e<strong>en</strong> laptop <strong>en</strong> past makkelijk in e<strong>en</strong> rugzak.<br />

E<strong>en</strong> lichtgewicht gasflesje zorgt ervoor dat je snel<br />

aan de slag kunt om burgers, gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, vis, pizza’s of<br />

wat dan ook te bakk<strong>en</strong>, brad<strong>en</strong>, kok<strong>en</strong> of te verhitt<strong>en</strong>.<br />

En op mooie dag<strong>en</strong> kan de Skotti mee in de fietstas om<br />

e<strong>en</strong> ritje af sluit<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> feestmaal. Laat de zomer<br />

maar kom<strong>en</strong>…<br />

Nederland: Hal 3, C.36<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 13


Uitgelicht<br />

Nieuw lev<strong>en</strong> voor oude pad<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> nieuwkomer op de beurs is Paths of Greece, dat al sinds 2010<br />

aan de wandelweg<strong>en</strong> in Griek<strong>en</strong>land werkt. De organisatie blaast<br />

historische pad<strong>en</strong> nieuw lev<strong>en</strong> in <strong>en</strong> ontwikkelt daarnaast wandelnetwerk<strong>en</strong><br />

in tal van Griekse regio’s. Het ultieme doel van de organisatie,<br />

is om van Griek<strong>en</strong>land e<strong>en</strong> wereldwijde top ti<strong>en</strong>-wandelbestemming<br />

te mak<strong>en</strong>. Er is maar één manier om te test<strong>en</strong> of ze die<br />

status al hebb<strong>en</strong> bereikt; kies e<strong>en</strong> van hun routes uit <strong>en</strong> plan e<strong>en</strong><br />

tocht in het mooie Griek<strong>en</strong>land.<br />

Nederland: Hal 3, A.64<br />

<strong>Fiets</strong><strong>en</strong> met hond<strong>en</strong><br />

D<strong>en</strong>k aan fiets<strong>en</strong> met hond<strong>en</strong> <strong>en</strong> je ziet in plaats van<br />

hond<strong>en</strong> heel wat ber<strong>en</strong> op de weg. Maar het kan wel<br />

degelijk én op e<strong>en</strong> leuke manier, aldus Van Kort<strong>en</strong>hof<br />

(drie fietswinkels). De eig<strong>en</strong> hond Yip speelde daarbij<br />

als ervaringsdeskundige e<strong>en</strong> grote rol. Om je trouwe<br />

viervoeter te vervoer<strong>en</strong> op de fiets, heeft Van Kort<strong>en</strong>hof<br />

de mooiste <strong>en</strong> meest handige collectie voor je sam<strong>en</strong>gesteld.<br />

Van de unieke Buddyrider tot kleine <strong>en</strong> grote<br />

fietsmand<strong>en</strong>. Van e<strong>en</strong>voudige hond<strong>en</strong>karr<strong>en</strong> voor achter<br />

je fiets tot de meest luxe versies. En uiteraard ontbrek<strong>en</strong><br />

de elektrische bakfiets<strong>en</strong> niet.<br />

Nederland: Hal 2, B.28<br />

Stopp<strong>en</strong> bij de Gro<strong>en</strong>e Halte<br />

Transmurgiana van Ciclomurgia<br />

Nieuw in het aanbod van Ciclomurgia is de Transmurgiana, teg<strong>en</strong><br />

het decor van het Alta Murgia National Park in Puglia, Italië. E<strong>en</strong><br />

mountainbike-ervaring in e<strong>en</strong> van de grootste beschermde gebied<strong>en</strong><br />

van dat land <strong>en</strong> e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismaking met de cultuur <strong>en</strong> natuur in<br />

die streek. Maar de filosofie van Ciclomurgia gaat verder dan<br />

alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> fietsvakantie. Lokale bedrijv<strong>en</strong>, organisaties <strong>en</strong> operators<br />

zijn betrokk<strong>en</strong> bij het project, wat t<strong>en</strong> goede komt aan de lokale<br />

economie <strong>en</strong> toeristische infrastructuur in Murgia.<br />

Nederland: Hal 2, A.22<br />

Wie graag gro<strong>en</strong> op<br />

pad gaat in Vlaander<strong>en</strong>,<br />

maakt natuurlijk<br />

gebruik van de Gro<strong>en</strong>e<br />

Halte, e<strong>en</strong> initiatief<br />

van TreinTramBus.<br />

Het concept is simpel:<br />

je reist met trein, tram<br />

of bus naar Gro<strong>en</strong>e<br />

Halte A, <strong>en</strong> wandelt<br />

vervolg<strong>en</strong>s naar<br />

Gro<strong>en</strong>e Halte B, waar<br />

je het ov terug neemt<br />

naar huis. Dat scheelt<br />

niet alle<strong>en</strong> dure b<strong>en</strong>zine<br />

of diesel <strong>en</strong> mogelijke filestress, maar verkleint ook<br />

je ecologische voetafdruk. Kijk bij de stand van Trein-<br />

TramBus/Gro<strong>en</strong>e Halte naar het aanbod aan routes.<br />

België: Hal 1, C.30g<br />

14 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 2023


Sofie’s Bike Tours Vosges<br />

Tijd<strong>en</strong>s de coronacrisis, in 2021, besloot Sofie De Clercq haar<br />

eig<strong>en</strong> droombaan te creër<strong>en</strong> in de vorm van Bike Tours Vosges. De<br />

aanloop daarnaar begon zev<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong>, to<strong>en</strong> ze haar zeilbootje<br />

verruilde voor e<strong>en</strong> reisfiets <strong>en</strong> ze solo kampeerde aan de voet van<br />

Mont V<strong>en</strong>toux. Daarna was ze verkocht. Het splinternieuwe reisag<strong>en</strong>tschap<br />

in de Vogez<strong>en</strong> biedt milieuvri<strong>en</strong>delijk bagagevervoer,<br />

overnachting<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontelbare ritt<strong>en</strong> over asfalt, gravel <strong>en</strong> techische<br />

trails.<br />

België: Hal 1, C.09<br />

Nederland: Hal 2, A.25<br />

All Ride Afrika<br />

Voor wie weer e<strong>en</strong>s wat anders wil dan de Ard<strong>en</strong>n<strong>en</strong>,<br />

Veluwe of Zuid-Limburg, is daar All Ride Afrika. De<br />

tours van deze organisatie lat<strong>en</strong> je Oeganda <strong>en</strong> Rwanda<br />

ontdekk<strong>en</strong> op twee wiel<strong>en</strong>. Dat betek<strong>en</strong>t ook overnacht<strong>en</strong><br />

in lodges, met de fiets op safari, locals ontmoet<strong>en</strong>,<br />

af <strong>en</strong> toe singletracks <strong>en</strong> onderweg ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergierep<strong>en</strong><br />

maar ‘trailfood’. E<strong>en</strong> nieuwe ervaring kortom voor veel<br />

vakantiefietsers.<br />

België: Hal 1, C.60<br />

Pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boektocht<strong>en</strong><br />

De Spinn<strong>en</strong>wandeling, de Luisterwandeling Krak<strong>en</strong>de<br />

Bezems <strong>en</strong> de Drak<strong>en</strong>wandeling Bree. Het zijn alle<br />

fiets- of wandeltocht<strong>en</strong> voor het hele gezin aan de hand<br />

van e<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>d pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek van uitgeverij Boekstappers.<br />

Je kunt rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op e<strong>en</strong> mooi verhaal, uitdag<strong>en</strong>de<br />

opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> soms e<strong>en</strong> betover<strong>en</strong>d luisterspel.<br />

E<strong>en</strong> tocht die boei<strong>en</strong>d is kortom voor jong <strong>en</strong> oud.<br />

België: Hal 1, D.51<br />

Licht als e<strong>en</strong> veertje<br />

Lichtgewicht op pad gaan is e<strong>en</strong> uitdaging, want je wilt ook niet te<br />

veel aan comfort inboet<strong>en</strong>. De echte gramm<strong>en</strong>jagers blijv<strong>en</strong> altijd<br />

speur<strong>en</strong> naar nóg lichtere spulletjes, <strong>en</strong> de kans is groot dat ze die vind<strong>en</strong><br />

in de stand van BackpackingLight.nl. Zo zijn daar voor Nederland<br />

unieke merk<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>t als Lesovik (hangmatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> -accessoires),<br />

Soto Outdoor (kookgerei <strong>en</strong> branders uit Japan) <strong>en</strong> Liteway Equipm<strong>en</strong>t<br />

(ultralichte rugzakk<strong>en</strong>, topquilts <strong>en</strong> t<strong>en</strong>tjes uit Oekraïne).<br />

Nederland: Hal 3, C.34<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 15


B<strong>en</strong> jij op zoek naar e<strong>en</strong> betrouwbare fiets of<br />

e-bike? Kom langs in één van onze winkels, dan<br />

zoek<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> met jou naar de fiets die het<br />

beste aansluit bij jouw behoeft<strong>en</strong>.<br />

CUBE is marktleider in het segm<strong>en</strong>t sportieve<br />

fiets<strong>en</strong> <strong>en</strong> e-bikes. De veelzijdige e-bikes,<br />

bekroond met awards van de ANWB <strong>en</strong><br />

Consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bond, br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> je overal waar je<br />

nieuwsgierigheid je voert. Dankzij de perfecte<br />

prijskwaliteitverhouding, betrouwbare Bosch<br />

midd<strong>en</strong>motor<strong>en</strong> <strong>en</strong> duurzame onderdel<strong>en</strong> b<strong>en</strong> je<br />

verzekerd van maximaal fietsplezier.<br />

✓ Het grootste CUBE assortim<strong>en</strong>t<br />

✓ CUBE e-bikes al vanaf 2699,-<br />

✓ Persoonlijk advies<br />

✓ Deskundig personeel<br />

✓ Altijd welkom voor onderhoud of<br />

reparaties<br />

Wil je eerst thuis nog ev<strong>en</strong> rondneuz<strong>en</strong>?<br />

Bekijk het nieuwste assortim<strong>en</strong>t CUBE<br />

fiets<strong>en</strong> op onze website!<br />

WWW.CUBESTORES.NL<br />

@CUBESTORESNL<br />

CUBE STORE<br />

VLAARDINGEN<br />

CUBE STORE<br />

LEERSUM<br />

CUBE STORE<br />

LIMBURG<br />

CUBE STORE<br />

NIJMEGEN<br />

James Wattweg 12-14<br />

3133 KK Vlaarding<strong>en</strong><br />

Rijksstraatweg 112<br />

3956 CT Leersum<br />

Tor<strong>en</strong>straat 1A<br />

6333 BC Schimmert<br />

Nieuwe Duk<strong>en</strong>burgseweg 9<br />

6534 AD Nijmeg<strong>en</strong>


Lezing<strong>en</strong><br />

& workshops<br />

De <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> Wandelbeurz<strong>en</strong> in<br />

Nederland <strong>en</strong> België hebb<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> uitgebreid programma van<br />

lezing<strong>en</strong> <strong>en</strong> workshops met<br />

ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>taties.<br />

We ded<strong>en</strong> e<strong>en</strong> greep in het<br />

brede aanbod.<br />

VeloDunajec – de mooiste<br />

fietsroute van Zuid-Pol<strong>en</strong><br />

Jarosław Taranski <strong>en</strong> Piet P<strong>en</strong>ninx vertell<strong>en</strong> over de Małopolska<br />

Region; e<strong>en</strong> nieuwe bestemming voor fietstocht<strong>en</strong>. De unieke fietsatmosfeer<br />

van de regio is sam<strong>en</strong>gesteld uit de natuurlijke diversiteit,<br />

schilderachtige landschapp<strong>en</strong>, gecombineerd met de eeuw<strong>en</strong>oude<br />

cultuur, e<strong>en</strong> voortreffelijke regionale keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> fietsroutes<br />

van EuroVelo-standaard. VeloDunajec is de mooiste fietsroute in<br />

Małopolska. Deze leidt de fietser over 7 bergket<strong>en</strong>s, rond 3 grote<br />

mer<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de poort<strong>en</strong> van 7 kastel<strong>en</strong>.<br />

Nederland: Zaal 4, vrijdag 24 februari 13.30 uur<br />

Wandel<strong>en</strong> over<br />

de Camino Portugués<br />

De Camino Portugués is e<strong>en</strong> van de vele Jacobsroutes die<br />

naar Santiago de Compostela leid<strong>en</strong>. Bregje Schipper<br />

wandelde zowel de kustroute als de originele c<strong>en</strong>trale<br />

route. Naderhand schreef zij hierover meerdere inspirer<strong>en</strong>de<br />

artikel<strong>en</strong> op haar blogsite. Of het er toe bijgedrag<strong>en</strong><br />

heeft, je weet het niet, maar inmiddels is de Portugese<br />

route e<strong>en</strong> stuk drukker geword<strong>en</strong> <strong>en</strong> is de belangstelling<br />

groot. Bijna dagelijks ontvangt zij vrag<strong>en</strong> van pelgrims in<br />

spe: Hoe bereid je je voor? Wat neem je mee? Moet je de<br />

herberg<strong>en</strong> vooraf besprek<strong>en</strong>? Is het gevaarlijk voor e<strong>en</strong><br />

vrouw alle<strong>en</strong>? Is de route goed aangegev<strong>en</strong>?<br />

Nederland: Grote Zaal, vrijdag 24<br />

<strong>en</strong> zaterdag 25 februari, 11.30 uur<br />

Virtùmedia Wandelzaal<br />

Nieuw op de beurs in Nederland is de Virtùmedia Wandelzaal.<br />

Virtùmedia is de uitgever van Wandelmagazine <strong>en</strong> Berg<strong>en</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

Auteurs <strong>en</strong> medewerkers van deze titels vertell<strong>en</strong> in interactieve<br />

sessies over hun wandelervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mooiste wandelbestemming<strong>en</strong>.<br />

Dit gebeurt bij e<strong>en</strong> aantal van h<strong>en</strong> in interviewvorm.<br />

Nederland: Virtùmedia Wandelzaal, vrijdag 24,<br />

zaterdag 25 <strong>en</strong> zondag 26 februari<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 17


Lezing<strong>en</strong> & workshops<br />

E<strong>en</strong> fietsreis door het<br />

land van de Maya’s<br />

Good old Frank van Rijn is de bek<strong>en</strong>dste Nederlandse fietsreiziger<br />

<strong>en</strong> auteur van talloze reisverhal<strong>en</strong>. Op de beurs in Nederland<br />

geeft hij drie lezing<strong>en</strong> over zijn reis door het zuid<strong>en</strong> van Mexico,<br />

Guatemala <strong>en</strong> Belize, waar de Maya’s lang geled<strong>en</strong> niet zuinig zijn<br />

geweest met het bouw<strong>en</strong> van indrukwekk<strong>en</strong>de piramides <strong>en</strong> tempels.<br />

E<strong>en</strong> flink aantal van die bouwwerk<strong>en</strong> is ontworsteld aan het<br />

oerwoud, maar veel meer ligg<strong>en</strong> er nog steeds verborg<strong>en</strong> in de<br />

jungle, wacht<strong>en</strong>d op ontdekkingsreizigers, archeolog<strong>en</strong> of… e<strong>en</strong><br />

dol<strong>en</strong>de fietsreiziger.<br />

Nederland, Zaal 2, vrijdag 24, zaterdag 25<br />

<strong>en</strong> zondag 26 februari, 13.30 uur<br />

Op avontuur op<br />

de Dutch Mountain Trail<br />

Ter geleg<strong>en</strong>heid van het Dutch Mountain Film Festival<br />

is de Dutch Mountain Trail uitgezet. E<strong>en</strong> uitdag<strong>en</strong>de<br />

wandelroute van 101 km lang in Zuid-Limburg die<br />

Sev<strong>en</strong> Summits met elkaar verbindt. Wanda Catsman,<br />

wandelaar van beroep, liep deze meerdaagse wandeling<br />

sam<strong>en</strong> met twee wandelvri<strong>en</strong>dinn<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>tje mee <strong>en</strong><br />

gaan! Van de start op station Eygelshov<strong>en</strong> bij Kerkrade<br />

tot het station in Maastricht was het g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van het<br />

vele klimm<strong>en</strong> <strong>en</strong> dal<strong>en</strong>, de snelstrom<strong>en</strong>de beekjes <strong>en</strong><br />

indrukwekk<strong>en</strong>de uitzicht<strong>en</strong>.<br />

Nederland, Zaal 1, vrijdag 24 februari 15.30 uur <strong>en</strong><br />

zaterdag 25 februari 11.30 uur<br />

Franciscaanse voetreis<br />

De Franciscaanse voetreis is e<strong>en</strong> pelgrimsroute<br />

van 574 km die van Flor<strong>en</strong>ce via Assisi naar<br />

Rome loopt. De route gaat grot<strong>en</strong>deels door<br />

de Ap<strong>en</strong>nijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> langs eeuw<strong>en</strong>oude stadjes <strong>en</strong><br />

vele kloosters waar Franciscus van Assisi (1181<br />

– 1226) ooit verbleef. Vel<strong>en</strong> noem<strong>en</strong> deze voettocht<br />

de mooiste in Italië, vooral omdat er<br />

zoveel afwisseling is tuss<strong>en</strong> de overweldig<strong>en</strong>de<br />

natuur <strong>en</strong> de rijke Italiaanse cultuur. Soms<br />

kom je ge<strong>en</strong> sterveling teg<strong>en</strong> <strong>en</strong> b<strong>en</strong> je helemaal<br />

op jezelf aangewez<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> goede gids met<br />

topografische routekaart<strong>en</strong> van 1:25.000 <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> nauwkeurige gps-track loodst iedere<strong>en</strong><br />

door de moeilijkste omstandighed<strong>en</strong>. Pieter<br />

Quelle & Ruud Verkerke gev<strong>en</strong> in deze lezing<br />

e<strong>en</strong> impressie van de route <strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong><br />

graag vrag<strong>en</strong>.<br />

Nederland: Pelgrims Zaal, vrijdag,<br />

zaterdag <strong>en</strong> zondag 10.30 uur<br />

18 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 2023


<strong>Fiets</strong>tocht van drie maand<strong>en</strong><br />

in Bolivia met twee kinder<strong>en</strong><br />

Ineke Plaetinck maakte met haar gezin e<strong>en</strong> fietstocht van circa 4.000<br />

km doorhe<strong>en</strong> Bolivia. Haar twee kinder<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> mee op twee tandems<br />

gedur<strong>en</strong>de drie maand<strong>en</strong>. Klimm<strong>en</strong> van 200 meter tot 4.486<br />

meter in de Andes, door ademb<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de berglandschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> over<br />

e<strong>en</strong> prachtige zoutvlakte, maar ook zwet<strong>en</strong> in de woestijn <strong>en</strong> puff<strong>en</strong><br />

in de jungle… e<strong>en</strong> fantastische ervaring volg<strong>en</strong>s Ineke!<br />

België: Flex 4, zaterdag 18 <strong>en</strong> zondag 19 februari 14.00 uur<br />

Met de hond van<br />

Groning<strong>en</strong> naar Georgië<br />

Met zijn hond Amma reisde Eus van der Grift van<br />

Groning<strong>en</strong> naar Georgië, <strong>en</strong> weer naar Nederland – te<br />

voet, op de bakfiets <strong>en</strong> op e<strong>en</strong> trekkingbike. Op de<br />

terugreis werd de hond blind. Met e<strong>en</strong> schat aan ervaring<strong>en</strong><br />

over fiets<strong>en</strong> <strong>en</strong> wandel<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hond keerde<br />

hij terug. De lezing is leuk <strong>en</strong> nuttig voor iedere<strong>en</strong> die<br />

met én zonder hond op pad gaat.<br />

Nederland: Zaal 4, zondag 26 februari 12.30 uur<br />

Het Olavspad op twee wiel<strong>en</strong><br />

<strong>Fiets</strong> ruim zeshonderd kilometer in het spoor van middeleeuwse<br />

pelgrims van Oslo naar Trondheim <strong>en</strong> ontdek e<strong>en</strong> Scandinavische<br />

camino. Trondheim in Noorweg<strong>en</strong> was in de middeleeuw<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

belangrijke pelgrimsbestemming. De pelgrims liep<strong>en</strong> naar het graf<br />

van de heilige Olav. Van e<strong>en</strong> van deze pelgrimsroutes, Het Olavspad,<br />

heeft Gea van Ve<strong>en</strong> nu e<strong>en</strong> fietsroute gemaakt. Het Olavspad<br />

doorkruist de hele ‘druppel’ van Noorweg<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> land vol zuivere<br />

lucht <strong>en</strong> eindeloze natuur. Je fietst door boer<strong>en</strong>land, langs het<br />

grootste meer van Noorweg<strong>en</strong>, door het bosrijke Gudbrandsdal dat<br />

steeds hoger <strong>en</strong> smaller wordt, trekt over de ruige <strong>en</strong> betover<strong>en</strong>de<br />

hoogvlakte Dovrefjell <strong>en</strong> daalt af naar het Trondheimfjord <strong>en</strong> de<br />

Nidaroskathedraal in Trondheim.<br />

Ontdek NaturWanderPark<br />

delux in de Eifel<br />

België: Flex 3, zaterdag 18 <strong>en</strong> zondag 19 februari, 15.00 uur<br />

Nederland: Zaal 2, zaterdag 25 februari 15.30 uur,<br />

zondag 26 februari 10.30 uur<br />

De Eifel is e<strong>en</strong> geliefd wandel- <strong>en</strong> fietsoord voor de Belg<strong>en</strong>.<br />

Het is niet zover over de gr<strong>en</strong>s <strong>en</strong> je g<strong>en</strong>iet er van<br />

spectaculaire uitzicht<strong>en</strong>. Waar je die het best ontdekt? In<br />

het NaturWanderPark delux, e<strong>en</strong> verzameling van 24<br />

wandeling<strong>en</strong> die je door maar liefst 4 natuurpark<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>.<br />

De wandelroutes word<strong>en</strong> gek<strong>en</strong>merkt door veel<br />

landschappelijke variatie: grote zandste<strong>en</strong>formaties, idyllische<br />

beekdal<strong>en</strong> of vele vergezicht<strong>en</strong> die zo typisch zijn<br />

voor de Eifel. B<strong>en</strong>ieuwd wat er te ontdekk<strong>en</strong> valt? Emily<br />

Go<strong>en</strong><strong>en</strong> van Eifel Tourismus vertelt er graag over.<br />

België: Duitsland Zaal, zaterdag 18 februari 11.00 uur<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 19


Uitgeverij Boekstappers<br />

Standplaats: 1.D.51.<br />

Op stap met leuke pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong><br />

Wij mak<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te wandeling<strong>en</strong><br />

of fietstocht<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> mooi pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boekverhaal,<br />

uitdag<strong>en</strong>de opdracht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>d luisterspel.<br />

Meer info:<br />

www.boekstappers.be<br />

Pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong><br />

Wandeling<strong>en</strong><br />

<strong>Fiets</strong>tocht<strong>en</strong><br />

Reeds beschikbaar: Drak<strong>en</strong>wandeling Dessel - Heks<strong>en</strong>wandeling As - Spinn<strong>en</strong>wandeling Maasmechel<strong>en</strong> -<br />

Luisterwandeling Krak<strong>en</strong>de Bezems in Ald<strong>en</strong>-Bies<strong>en</strong> - Drak<strong>en</strong>wandeling Bree – Heks<strong>en</strong>fietstocht As -<br />

Heks<strong>en</strong>bezemwandeling in Oosterzele* - Kleine driftkikkerwandeling in Peer* (* beschikbaar vanaf april-mei)


<strong>Fiets</strong> je met ons<br />

mee door Duitsland?<br />

76.000 kilometer aan bewegwijzerde fietspad<strong>en</strong>: het<br />

klinkt als e<strong>en</strong> droom voor m<strong>en</strong>ig fietsfanaat, maar in<br />

Duitsland is het realiteit. <strong>Fiets</strong> langs de Rijn, de Donau of<br />

de Elbe <strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet van spectaculaire uitzicht<strong>en</strong>. Wie dan<br />

weer graag het sportieve aan het lekkere koppelt, haalt<br />

zijn hart op in de vele wijnregio’s van Duitsland met bijvoorbeeld<br />

de Badische Radweg. Dat <strong>en</strong> meer ontdek je<br />

tijd<strong>en</strong>s de lezing van Lisa Ber<strong>en</strong>ds<strong>en</strong> (Duitse Nationale<br />

Di<strong>en</strong>st voor Toerisme) over ‘<strong>Fiets</strong><strong>en</strong> in Duitsland’!<br />

België: Duitsland Zaal, zaterdag 18 februari 14.00<br />

uur, zondag 19 februari 16.00 uur<br />

Long distance trails in Engeland,<br />

Wales, Schotland <strong>en</strong> Ierland<br />

Tom Langmans stak als 18-jarige voor het eerst de plas over. Met<br />

zijn rugzak volgde hij de pijltjes van de West Highland Way. De<br />

trekking bleek e<strong>en</strong> hard drug, want vanaf die dag lijdt hij aan<br />

anglofilie <strong>en</strong> is hij wandelverslaafd. Hij sloeg ge<strong>en</strong> jaar over <strong>en</strong><br />

stapte al meer dan 40 lange-afstandswandeling<strong>en</strong> in Engeland,<br />

Wales, Schotland <strong>en</strong> Ierland. In zijn fotoreportage vertelt hij graag<br />

anekdotisch <strong>en</strong> humoristisch over waarom je bepaalde routes zéker<br />

zou moet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>. Over bijzondere ontmoeting<strong>en</strong>, 50 tint<strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>, pubs met lage plafonds, desolate landschapp<strong>en</strong>, zwart bier<br />

in visbokal<strong>en</strong> <strong>en</strong> reg<strong>en</strong> die omhoog druppelt.<br />

België: Flex 1 zaterdag 18 februari 13.00 uur,<br />

Flex 2 zondag 19 februari 12.00 uur<br />

De E1, wandelweg<br />

van Sicilië naar de<br />

Noordkaap<br />

De E1, de Europese wandelweg van Sicilië<br />

naar de Noordkaap door Duitsland, kun je<br />

lop<strong>en</strong> als alternatief voor de Via Francig<strong>en</strong>a,<br />

om vanuit de Lage Land<strong>en</strong> naar Italië<br />

te lop<strong>en</strong>. De E1 verkiest bergkamm<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong> de vallei<strong>en</strong>. De route loopt over de<br />

Westweg in het Zwarte Woud, de Gotthardpas<br />

in Zwitserland <strong>en</strong> door de Ap<strong>en</strong>nijn<strong>en</strong><br />

over de kam die Toscane van Emilia Romania<br />

scheidt. In deze lezing besteedt Luc<br />

Gregoir naast de E1 ook aandacht aan de<br />

aanlooproutes vanuit België <strong>en</strong> Nederland,<br />

de aansluit<strong>en</strong>de routes naar C<strong>en</strong>traal- of<br />

Zuid-Italië, <strong>en</strong> variant<strong>en</strong> om je eig<strong>en</strong> aangepaste<br />

route te plann<strong>en</strong>.<br />

Flex 3, zaterdag 18 februari 13.00 uur,<br />

zondag 19 februari 12.00 uur<br />

2023 <strong>Fiets</strong> <strong>en</strong> <strong>Wandelbeurs</strong> 21


HÈT ADRES VOOR DE AANKOOP VAN<br />

EEN TWEEDE HUIS OF APPARTEMENT<br />

IN DE ALPEN<br />

B<strong>en</strong>t op zoek naar e<strong>en</strong> comfortabel chalet of<br />

B<strong>en</strong>t u op zoek naar e<strong>en</strong> comfortabele chalet<br />

appartem<strong>en</strong>t in e<strong>en</strong> mooie resid<strong>en</strong>ce? Of op zoek<br />

of appartem<strong>en</strong>t in e<strong>en</strong> mooi Resid<strong>en</strong>ce? Of<br />

op<br />

naar zoek<br />

diverse naar<br />

kleinschalige diverse kleinschalige<br />

project<strong>en</strong> <strong>en</strong> project<strong>en</strong><br />

individuele,<br />

<strong>en</strong> bestaande individuele chalets bestaande in geheel chalets Oost<strong>en</strong>rijk,<br />

in geheel<br />

Oost<strong>en</strong>rijk, Zwitserland, Zwitserland, Frankrijk <strong>en</strong> Italie, Frankrijk op de <strong>en</strong> beste<br />

Italie,op de<br />

beste (wintersport-, (wintersport berg<strong>en</strong>/mer<strong>en</strong>) <strong>en</strong> locaties? /mer<strong>en</strong>) Dan locaties? b<strong>en</strong>t u<br />

Dan bij ons b<strong>en</strong>t aan u het bij juiste ons aan adres!<br />

het juiste adres.<br />

Ons zorgvuldig geselecteerde aanbod is<br />

is<br />

hoofdzakelijk nieuwbouw <strong>en</strong> <strong>en</strong> bestaat veelal<br />

veelal uit<br />

uit kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige chalet<br />

chaletproject<strong>en</strong> of appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, of appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. die gezi<strong>en</strong> Dankzij de vaak<br />

bijzondere de vaak bijzondere<br />

<strong>en</strong> gunstige <strong>en</strong> gunstige<br />

ligging ligging<br />

of bestemming<br />

of<br />

zeer goed geschikt zijn voor eig<strong>en</strong> gebruik<br />

bestemming zijn deze woning<strong>en</strong> zeer geschikt<br />

èn /of verhuur voor ook nog e<strong>en</strong> prettig<br />

r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t.<br />

voor eig<strong>en</strong> gebruik Tev<strong>en</strong>s<br />

èn/of bied<strong>en</strong><br />

verhuur wij e<strong>en</strong><br />

voor aanbod<br />

e<strong>en</strong><br />

van<br />

,,resale’’ prettig r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t. woning<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong><br />

aanbod van ‘resale’ woning<strong>en</strong>.<br />

Investeer Investeer nu in nu recreatief in recreatief<br />

onroer<strong>en</strong>d goed<br />

goed<br />

Contact<br />

Kievitsbloem 15 15<br />

2871 NR Schoonhov<strong>en</strong><br />

Nederland<br />

Telefoon: 0031 (0) 6 15 344 110<br />

Tel: 0031 (0) 6 15 344 110<br />

E-mail:info@alpinesecondhomes.com<br />

E: info@alpinesecondhomes.com<br />

www.alpinesecondhomes.com<br />

European European Media Media Partner Partner - Alpine Alpine Second Second Homes.indd Homes.indd 1 10-02-2021 10-02-2021 08:19<br />

08:19<br />

Alp<strong>en</strong> Experi<strong>en</strong>ce Aparthotel / "4 BERGE Ski ’’ Schladming<br />

va. € 244.644,- netto (plus kk.)<br />

Koop nu uw luxe investeringsappartem<strong>en</strong>t in de top skiregio van de<br />

Steiermark bij Gröbmig / Schladming. E<strong>en</strong> top skiregio met meer dan<br />

263 km aane<strong>en</strong>geslot<strong>en</strong> pist<strong>en</strong>. Zowel in de zomer als winter e<strong>en</strong><br />

topbestemming!<br />

• Unieke e<strong>en</strong>malige kans om e<strong>en</strong> betaalbaar luxe appartem<strong>en</strong>t te kop<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> goed r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t van 3.5% - 7 %<br />

• Zeer veilige <strong>en</strong> stabiele investering<br />

• Slechts 22 mooie comfortabele appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (al 5 verkocht)<br />

• Geheel ingericht in moderne Oost<strong>en</strong>rijkse gezellige stijl<br />

(meubelpakket, te betal<strong>en</strong>)<br />

• In e<strong>en</strong> rustige ‘nog zichzelf’ geblev<strong>en</strong> omgeving. (ideaal om te<br />

ontspann<strong>en</strong> <strong>en</strong> onthaast<strong>en</strong>)<br />

• Op 10 autominut<strong>en</strong> van de Hauser /Kaibling lift<strong>en</strong> (toegang tot het<br />

grote skigebied)<br />

• Op loopafstand van het c<strong>en</strong>trum van Gröbming, in de wijk Tunz<strong>en</strong>dorf/<br />

Gröbming<br />

• Toplocatie bij e<strong>en</strong> van Oost<strong>en</strong>rijks grootste skigebied<strong>en</strong> met 263km<br />

pist<strong>en</strong> (4 Berge Ski Schladming)<br />

• Snel via de autobahn uit Belgie <strong>en</strong> Nederland aan te rijd<strong>en</strong> (ook file<br />

vrij)<br />

• Vlakbij de top skigebied<strong>en</strong> van de ski-Amadee met meer dan 400 km<br />

pist<strong>en</strong> (oa. Wagrain <strong>en</strong> Flachau)<br />

• E<strong>en</strong> half uur geleg<strong>en</strong> van diverse mooie golfban<strong>en</strong> (5 stuks)<br />

• Incl. ruime balkons <strong>en</strong> parkeerplaats<strong>en</strong>. Hotelservice indi<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st<br />

(ontbijt of halfp<strong>en</strong>sion)<br />

• Beheer <strong>en</strong> verhuur wordt u uit hand<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

• 1.25 uur vanaf Salzburg Airport (vlucht<strong>en</strong> met Transavia)<br />

• Keuze uit appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van 43 m2 – 60 m2 of luxe P<strong>en</strong>thouse<br />

woning<strong>en</strong> van 50m2 - 70m2<br />

• Prijz<strong>en</strong> vanaf € 244.644,- - €404.284,- kk. / P<strong>en</strong>thouses van<br />

€ 361.665,- tot € 508.747,-


hicleholidays.com<br />

Hét startpunt voor jouw<br />

actieve vakantie<br />

Zoek <strong>en</strong> vind<br />

actieve vakanties<br />

Schrijf je in voor<br />

de nieuwsbrief &<br />

ontvang mooie<br />

korting<strong>en</strong>!<br />

heel veel inspiratie<br />

fiets- <strong>en</strong> wandelblogs<br />

Het meest bekroonde<br />

mobiel netwerk<br />

#1<br />

in België<br />

• gaming ervaring<br />

• uploadsnelheid ervaring<br />

• uitstek<strong>en</strong>de consist<strong>en</strong>te<br />

kwaliteit<br />

Op<strong>en</strong>signal Awards - Belgium: Mobile Network Experi<strong>en</strong>ce Report September 2022, based on indep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t analysis of mobile<br />

measurem<strong>en</strong>ts recorded during the period May 01 - July 29, 2022 © 2023 Op<strong>en</strong>signal Limited.<br />

Meer info op www.op<strong>en</strong>signal.com/reports/2022/09/belgium/mobile-network-experi<strong>en</strong>ce


Wandel<strong>en</strong><br />

fietsreiz<strong>en</strong><br />

Vraag nu onze<br />

brochure aan<br />

of bel 071 - 512 64 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!