03.03.2023 Views

VED Magazine 1 - 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE 1 - <strong>2023</strong><br />

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE: • INTERVIEW MET BART PARMENTIER VAN INTER •<br />

INTERVIEW MET KARLIJN COX, ARBOARTS • INTERVIEW MET YULISSA JENSEN VAN<br />

ZORGELOOS NAAR SCHOOL


<strong>VED</strong> ><br />

Column<br />

Ons nieuwe normaal<br />

Hoewel we alweer een aantal maanden onderweg<br />

zijn, willen we jullie toch allemaal nog een<br />

ontzettend fijn <strong>2023</strong> wensen. We hopen dat het<br />

jaar voor jullie allen gevuld mag zijn met positieve<br />

momenten.<br />

Een tijdje geleden werd veel gesproken over het ‘nieuwe<br />

normaal’. Gelukkig wordt daar niet vaak meer bij stilgestaan.<br />

Wat is er veranderd na corona? Artsen schudden geen<br />

handen meer, maar verder is veel weer als vanouds. Tijdens<br />

bijeenkomsten, zoals regiodagen en koffieleuten, wordt er<br />

weer flink geknuffeld en gezoend. We zitten nu in een tijd<br />

met hoge energieprijzen en dure dagelijkse boodschappen –<br />

hopelijk wordt dat niet het ‘nieuwe normaal’.<br />

Ook voor onze lotgenoten is het een blijvend zoeken naar ons<br />

‘eigen nieuwe normaal’, zeker voor wie net de diagnose heeft<br />

gekregen. Acceptatie speelt hierin een grote rol. Daarbij is ons<br />

‘eigen nieuwe normaal’ constant aan verandering onderhevig.<br />

Als we weer wat beperkter worden, valt ons dat snel op.<br />

Maar er zijn ook verbeteringen, ook al zijn ze klein, en het is<br />

belangrijk om die net zo goed toe te voegen aan ons ‘eigen<br />

nieuwe normaal’.<br />

Als bestuur merken we dat er veel behoefte is aan<br />

lotgenotencontact. Niets is zo fijn als af en toe met<br />

gelijkgezinden praten. Die mogelijkheid bieden we steeds<br />

meer aan, zowel digitaal als op locatie. In januari lag hierbij de<br />

nadruk op zowel het jonge als het oudere kind. Aangezien we<br />

iets willen aanbieden voor alle doelgroepen, komen er steeds<br />

meer en nieuwe activiteiten. Houd de activiteitenmails en de<br />

agenda daarom goed in de gaten.<br />

Net als vorig jaar, zijn we als vereniging druk bezig met<br />

de voorbereidingen voor de EDS awareness-maand mei.<br />

Mocht je nog tips of een leuk idee hebben, mail ons dan via<br />

socialmedia@ehlers-danlos.nl.<br />

Op 15 april aanstaande is onze jaarlijkse ALV gepland. Die<br />

is dit jaar zowel in een fysieke als digitale variant. Kun je er<br />

fysiek bij zijn, heel graag. Mocht dat niet lukken, maar wil<br />

je ‘m toch meemaken? Dan bieden we de mogelijkheid om<br />

digitaal, via een videoverbinding, deel te nemen. We hebben<br />

de orthopeden dr. W. van Hemert en dr. I. Curfs uitgenodigd<br />

voor een lezing na de ALV. Zij zullen spreken over problemen<br />

met het sacro-iliacale gewricht.<br />

Als laatste willen we jullie laten weten dat we ondertussen<br />

nieuwe SOS-kaartjes hebben laten maken. De oude<br />

waren van papier, de nieuwe zijn van plastic en daardoor<br />

minder onderhevig aan slijtage. Van HSD en van de meest<br />

voorkomende types EDS zijn deze plastic varianten in het<br />

Nederlands en Engels gedrukt. Op onze site staan ook voor alle<br />

zeldzame types SOS-kaartjes, in twee talen. Deze zijn uit te<br />

printen op het formaat van een bankpas.<br />

Dit magazine is weer gevuld met een hoop prachtige artikelen.<br />

We wensen je veel leesplezier!<br />

Het bestuur van de <strong>VED</strong><br />

2 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Inhoud<br />

Nieuws<br />

Korte berichten 4<br />

Column<br />

Ons nieuwe normaal 2<br />

Aanvraag hulphond 22<br />

Informatie<br />

ReSkin-XL 19<br />

Verhalen<br />

Ervaringen in een gezin met HSD 11<br />

De viool van Fritz Kreisler 21<br />

Vereniging<br />

De regiodag vanuit meerdere perspectieven 6<br />

Vrijwilliger in het zonnetje 23<br />

Recensie<br />

Plak & Zak – Leven en liefde met een stoma 17<br />

Interview<br />

Zorgeloos naar school 9<br />

Interview met Karlijn Cox 12<br />

Interview met Bart Parmentier 15<br />

Colofon<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> is een uitgave van<br />

de Vereniging van<br />

Ehlers-Danlos patiënten<br />

Postbus 418 2000 AK Haarlem<br />

Telefoon 085 13 09 250<br />

E-mail info@ehlers-danlos.nl<br />

Internet www.ehlers-danlos.nl<br />

Redactie<br />

vedmagazine@ehlers-danlos.nl<br />

Redactieleden<br />

Henny Smeenk-Smale, hoofdredactie<br />

Angela Knuchel<br />

Mech Nieuwkamp-van Kempen<br />

Esmee Knauff<br />

Antoinette Levels-Storken<br />

William Verkamman<br />

Bestuur<br />

Iris Slootheer, voorzitter<br />

voorzitter@ehlers-danlos.nl<br />

Gert Grotenhuis, secretaris<br />

secretaris@ehlers-danlos.nl<br />

Antoinette Levels-Storken, penningmeester<br />

penningmeester@ehlers-danlos.nl<br />

Petra Smit, algemeen bestuurslid<br />

petra@ehlers-danlos.nl<br />

William Verkamman, algemeen bestuurslid<br />

william@ehlers-danlos.nl<br />

Helma van Dijke, aspirant-bestuurslid<br />

helma@ehlers-danlos.nl<br />

Rekening<br />

IBAN NL 07 INGB 0005522492 t.n.v. <strong>VED</strong><br />

Telefoonteam<br />

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag<br />

tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer:<br />

085 1309250<br />

Medische vragen<br />

medischevragen@ehlers-danlos.nl<br />

Foto cover: Model: Sybrich Brons,<br />

Fotograaf: Marga Brons<br />

<strong>Magazine</strong>s worden alleen verzonden naar<br />

leden woonachtig in Nederland; leden<br />

woonachtig in het buitenland kunnen ons<br />

magazine digitaal lezen.<br />

Lever je teksten aan voor een van de<br />

volgende <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong>s<br />

Stuur ze dan naar ons e-mailadres. Ook voor op- of aanmerkingen<br />

kun je terecht bij vedmagazine@ehlers-danlos.nl<br />

Het bestuur en de medewerkers zijn niet<br />

aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en<br />

eventuele schadelijke gevolgen die kunnen<br />

voortvloeien uit het gebruik van de gegevens<br />

die in deze uitgave zijn opgenomen. Overname<br />

van tekst uit deze uitgave is alleen<br />

toegestaan na overleg met de redactie en<br />

met bronvermelding<br />

Deadline kopij editie 2/23: 17 mei <strong>2023</strong>.<br />

Alvast bedankt voor het aanleveren van de kopij!<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 3


<strong>VED</strong> > Nieuws<br />

Korte<br />

berichten<br />

Auteur: Henny Smeenk-Smale<br />

Oprichting Pijnfonds Nederland<br />

Onlangs is het Pijnfonds Nederland opgericht. Dit fonds wil het gemakkelijker maken om onderzoek te<br />

doen naar chronische pijn en de behandeling ervan. Chronische pijn komt voor bij meer dan 2 miljoen<br />

Nederlanders en kost jaarlijks 20 miljard euro. Bijna 90% van de patiënten lijdt langer dan twee jaar<br />

aan chronische pijn en een pijnpatiënt ziet vier tot zes behandelaars voordat die de juiste behandeling<br />

krijgt. Hoog tijd dat hier meer aandacht voor komt. Daarom hebben Pijnpatiënten naar één stem<br />

(SWP) en Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) het Pijnfonds Nederland opgericht. Het voornaamste doel<br />

is om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van<br />

chronische pijn. Lees hier het volledige persbericht: https://bit.ly/Pijnfonds<br />

Lego Brick separator<br />

Een klein tooltje, een groot plezier! Dikke kans dat menig Legoliefhebber<br />

dit hulpstukje wel tussen z’n bouwsteentjes heeft<br />

liggen. En als je het nog niet kent: let op, want o, wat kunnen<br />

die legoblokjes verdraaid vast op elkaar zitten! Op YouTube is<br />

een filmpje te zien waarin alle toepassingsmogelijkheden van<br />

dit vernuftige stukje gereedschap worden getoond. Grote kans<br />

dat je ze nog niet allemaal kende! https://bit.ly/LegoSeparator<br />

4 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Nieuws<br />

< <strong>VED</strong><br />

Aangepaste kleding Zalando<br />

Sinds enige tijd heeft Zalando een collectie aangepaste kleding. De aanpassingen zijn divers.<br />

Zo hebben sweatshirts en truien bijvoorbeeld een klittenband- of ritssluiting op één of twee<br />

schoudernaden, of een verlengd achterpand. Er zijn broeken met een verlaagd voorpand of<br />

juist een verhoogd achterpand. Vrijwel alle broeken en rokken zijn voorzien van aantreklussen<br />

aan de binnenzijde van de tailleband. Regelmatig zie je ook een ritssluiting in de broekspijpen.<br />

Vestjes, blouses en overhemden zijn vaak voorzien van een magneetsluiting, wat erg fijn kan<br />

zijn als je handen niet zo goed mee willen werken. En het fijnste van dit alles: alle kleding is te<br />

koop voor reguliere prijzen en is dus niet duurder dan de ‘gewone’ kleding bij Zalando!<br />

Er zijn drie categorieën:<br />

- voor vrouwen: https://bit.ly/ZalandoAangepastVrouw<br />

- voor mannen: https://bit.ly/ZalandoAangepastMan<br />

- voor kinderen: https://bit.ly/ZalandoAangepastKind<br />

Magic Paper<br />

Magic Paper is een product dat je gebruikt als onderlegger. Als je dit onder je papier of schrift<br />

legt, blijft het liggen waar het ligt. Je hoeft het dus niet meer vast te houden, waardoor je alleen<br />

je schrijf- of tekenhand hoeft te gebruiken en je je andere hand ontspannen kunt laten rusten.<br />

Ideaal als je een blessure aan een van je armen, handen of schouders hebt. Ga naar https://<br />

www.deschrijfvriend.nl/magic-paper.<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 5


<strong>VED</strong><br />

><br />

Vereniging<br />

De regiodag vanuit<br />

meerdere perspectieven<br />

Een verslag van twee ‘nieuwkomers’<br />

Edwin en Ernest waren nog niet eerder naar een regiodag van de <strong>VED</strong> geweest. Edwin ging mee als ‘vader<br />

van’ zijn dochter Gaya, Ernest heeft zelf EDS en had na jaren tobben de moed bij elkaar gesprokkeld om<br />

deel te nemen. Twee verschillende perspectieven dus, maar toch ook weer dezelfde conclusie: de regiodag<br />

is voor herhaling vatbaar!<br />

Papa gaat mee naar de <strong>VED</strong> regiodag<br />

Auteur: Edwin Weetink Foto’s: privécollectie Edwin Weetink<br />

“Een zelfstandige meid,<br />

die zich zo min mogelijk laat<br />

beperken door de hEDS”<br />

Samen met mijn vrouw Carola en onze 23-jarige dochter Gaya,<br />

die hEDS heeft, was ik op de Brabantse regiodag van de <strong>VED</strong>,<br />

zaterdag 19 november in het Van der Valk-hotel in Vught. Een<br />

jaar eerder was ik er voor het eerst bij, maar toen werd de<br />

regiodag vanwege corona heel matig bezocht. Deze keer was<br />

het gezellig druk. Ongeveer dertig personen waren aanwezig,<br />

waaronder veel mensen met uiteenlopende vormen van EDS,<br />

enkele partners en een paar ouders.<br />

het betekent om EDS te hebben. En dan niet alleen voor wat er<br />

allemaal niet kan, maar vooral ook voor wat er allemaal wél kan.<br />

Ik ben zo’n redelijk typische vader die, voordat de<br />

diagnose EDS werd gesteld, jarenlang dacht en zei:<br />

“kom op, gewoon doorzetten”. Ik had het beeld dat ’de<br />

jeugd van tegenwoordig’ gewoon lui is en liever met een<br />

Mijn dochter is 23 en woont en studeert in Maastricht, een dik<br />

uur rijden van haar ouderlijk huis in Helmond. Een zelfstandige<br />

meid, die zich zo min mogelijk laat beperken door de hEDS,<br />

door bewuste keuzes te maken in wat ze doet en wat ze laat.<br />

Een avondje feest bij vrienden? Dan overdag rustiger aan doen<br />

om ’s avonds genoeg energie te hebben. Een dagje dierentuin?<br />

Met de rolstoel, om de hele dag te kunnen genieten – niet<br />

alleen het eerste uur. En ze is avontuurlijk: toen ze 19 was, is ze<br />

voor een halfjaar naar Japan gegaan om de taal te leren. Ook<br />

dit jaar gaat ze enkele maanden naar Tokyo, nu als onderdeel<br />

van haar studie Japans.<br />

“Het is voor mij net zo’n<br />

informatieve dag als voor haar”<br />

Maar als ze zo zelfstandig is, waarom besloot ik dan om mee<br />

te gaan naar de regiodag? Kan ze niet alleen? Natuurlijk had<br />

dat gekund. Maar het is voor mij net zo’n informatieve dag als<br />

voor haar. Het zorgt ervoor dat ik mijn begrip vergroot van wat<br />

Vader en dochter.<br />

6 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Vereniging<br />

< <strong>VED</strong><br />

Carola, Gaya en Edwin.<br />

computergame op de bank zit dan op pad te gaan. Maar<br />

dankzij de volharding van mijn dochter en mijn vrouw, die de<br />

zoektocht naar een medische verklaring ondanks oneindig<br />

veel teleurstellingen niet wilden opgeven, kwam uiteindelijk<br />

de diagnose: hEDS. Alles viel op z’n plaats.<br />

“Ik kan me de avonden nog<br />

herinneren dat ik als kind huilend<br />

van de ’groeipijnen’ in bed lag”<br />

Ik ben kort daarna mee geweest naar de revalidatiearts.<br />

Dat was heel verhelderend. Er was geen mogelijkheid tot<br />

ontkenning: het was overduidelijk dat mijn dochter hEDS<br />

had. Sterker nog: hoewel het niet bewezen kan worden, lijkt<br />

het erop dat ze het van mij heeft. Ik kan me de avonden nog<br />

herinneren dat ik als kind huilend van de ’groeipijnen’ in bed<br />

lag. Gelukkig zijn bij mij de klachten na de puberteit allemaal<br />

overgegaan, zoals wel vaker het geval is bij mannelijke EDS’ers,<br />

waarna ik vooral profijt heb gehad van de supersoepele<br />

vingers bij het pianospelen.<br />

Terug naar de regiodag. Het uitwisselen van ervaringen en het<br />

delen van ideeën over hoe je toch het onmogelijke mogelijk<br />

kunt maken, ondanks de beperkingen die EDS met zich mee kan<br />

brengen, is leerzaam en inspirerend tegelijk. Kennis over zorg,<br />

mogelijkheden tot financiële of materiële ondersteuning en<br />

waar de beste hulpmiddelen te krijgen zijn, gaan over de tafel.<br />

“Je gaat er weg met ideeën<br />

en vertrouwen in wat er<br />

allemaal wél kan”<br />

EDS komt best veel voor. Als je je er eenmaal bewust van bent,<br />

kom je vaker mensen in je kennissenkring tegen die ook EDS<br />

blijken te hebben. De <strong>VED</strong> kan helpen om de bewustwording<br />

te vergroten. Campagnes gericht op (huis)artsen,<br />

zorgverleners en het publiek in het algemeen kunnen zorgen<br />

voor een wijdverbreid begrip van wat EDS is. Met meer kennis<br />

bij het grote publiek wordt het voor EDS’ers vast en zeker<br />

gemakkelijker om volledig mee te doen in de maatschappij,<br />

zonder vreemde blikken als je opstaat uit de rolstoel om een<br />

horde op straat te nemen.<br />

De <strong>VED</strong> kan het voortouw nemen. Maar ook voor EDS’ers<br />

en hun directe omgeving is een actieve houding in het<br />

verspreiden van kennis over EDS de beste manier om een<br />

steeds grotere groep mensen bewust te maken van het feit<br />

dat EDS bestaat. Die actieve houding kan mede aangewakkerd<br />

en ondersteund worden door het bezoeken van de regiodagen.<br />

Het is geen patiëntendag: je gaat er niet weg met een<br />

depressief gevoel over wat er allemaal niet kan als je EDS hebt.<br />

Je gaat er weg met ideeën en vertrouwen in wat er allemaal<br />

wél kan.<br />

Althans, ik wel. Daarom gaat papa mee naar de regiodag.<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 7


<strong>VED</strong> > Vereniging<br />

Eindelijk lotgenotencontact<br />

Auteur: Ernest Kleinschmidt Foto’s: privécollectie Ernest Kleinschmidt<br />

Ernest Kleinschmidt.<br />

“Sinds mijn zesde weet ik<br />

dat ik anders in elkaar zit<br />

dan anderen”<br />

Ik had al mijn moed bijeengeraapt: tijdens de regiodag in<br />

Vught, afgelopen november, ging ik voor het eerst lotgenoten<br />

ontmoeten. Sinds mijn zesde weet ik dat ik anders in elkaar<br />

zit dan anderen. Ik mocht niet meedoen met contactsporten<br />

als voetbal en judo, iets wat je als kleine jongeman toch graag<br />

wilt. Wel mocht ik op zwemmen en tennis. Ik heb zelfs – niet<br />

verder vertellen – op ballet gezeten.<br />

mensen met hetzelfde type EDS als ik. Toch was het een<br />

heel interessante dag en heb ik er een hoop van opgepikt. Ik<br />

merkte dat ik ten opzichte van andere lotgenoten nog heel<br />

veel kan. Zo werk ik als operator bij een waterschap op een<br />

rioolwaterzuivering. Daarnaast vind ik het, als mijn handen<br />

een beetje willen meewerken, heerlijk om te tuinieren. Een van<br />

mijn hobby’s is mijn vijver met koikarpers. Ook kan ik genieten<br />

van lekker op de bank wat films kijken, al dan niet samen met<br />

Jokkie, mijn vijftienjarige kat.<br />

“Een onterecht schuldgevoel<br />

begreep ik later”<br />

Ik heb het type klassiek-gelijkende EDS (clEDS), een<br />

vrij zeldzame vorm. In mijn gewrichten zit wat extra<br />

bewegingsruimte, vooral in mijn handen. Mijn zachte huid<br />

is zeer rekbaar. Als ik bijvoorbeeld een pot open wil draaien,<br />

vindt mijn huid dat niet fijn – die draait gewoon mee. Ook heb<br />

ik vrij snel dikke blauwe plekken.<br />

“Ik merkte dat ik ten opzichte<br />

van andere lotgenoten nog<br />

heel veel kan”<br />

Al meer dan 35 jaar verlangde ik ernaar om lotgenoten te<br />

spreken. En eindelijk was ik erbij. Het was een goede en ook<br />

wel aparte ervaring. Helaas waren er op de regiodag geen<br />

Terwijl ik vanuit Vught terugreed naar mijn woonplaats<br />

Oost-Souburg in Zeeland, bekroop mij een vreemd gevoel,<br />

een soort schuldgevoel. Dat kwam omdat ik merkte dat het<br />

niet zo vanzelfsprekend is dat ik kan werken en hobby’s kan<br />

uitoefenen. Een onterecht schuldgevoel begreep ik later,<br />

want andere lotgenoten vonden het juist fijn om ook wat<br />

positievere verhalen te horen. De volgende keer ¬– want ja,<br />

ik kom zeker terug – wil ik wat langer blijven hangen en wat<br />

meer mensen spreken. Hopelijk tref ik dan ook mannen met<br />

de aandoening.<br />

Ik ben al een paar jaar lid van de vereniging, maar was nog<br />

nooit naar een bijeenkomst geweest. Daar is dus verandering<br />

in gekomen. Het <strong>VED</strong>-weekend dat georganiseerd wordt, lijkt<br />

me enorm waardevol en daar wil ik ook eens aan deelnemen.<br />

Al met al ben ik heel blij dat ik de stap heb durven zetten: om<br />

na zoveel jaar nu écht lotgenoten te ontmoeten.<br />

8 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Interview < <strong>VED</strong><br />

Zorgeloos naar school<br />

Ook met EDS of HSD<br />

Auteurs: Esmee Knauff en Iris Slootheer Foto’s: PicturePeople B.V.<br />

Zonder zorgen naar school kunnen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet als je een chronische<br />

aandoening hebt. Stichting Zorgeloos naar School zet zich in om toch iedereen zonder zorgen naar school<br />

te laten gaan. Yulissa Jensen heeft EDS en is ambassadeur bij de stichting. Ze vertelt over haar eigen<br />

studietijd en het werk dat ze doet voor Zorgeloos naar School.<br />

Na jaren van onduidelijkheid,<br />

heeft Yulissa in 2018 de<br />

diagnose Hypermobiele<br />

Ehlers-Danlos Syndroom<br />

vastgesteld gekregen<br />

De droom van Stichting Zorgeloos naar School is dat over vijf<br />

jaar iedereen met een chronische aandoening in het reguliere<br />

onderwijs zonder zorgen naar school kan. Maatwerk is hierin<br />

erg belangrijk. De stichting gaat samen met de leerling of<br />

student, ouder en school aan de slag en geeft door middel<br />

van gesprekstools (onder andere een gids voor leerling, ouder<br />

en docent) handvatten. Als je alleen behoefte hebt aan<br />

iemand die met je mee wil denken, kun je gebruikmaken van<br />

de hulplijn Advies op maat.<br />

Yulissa<br />

De 26-jarige Yulissa Lensen is ambassadeur bij de Stichting<br />

Zorgeloos naar School en heeft een bijdrage geleverd aan het<br />

maken van de mbo-gids. De gids die zij tijdens haar studie<br />

gemist heeft. Na jaren van onduidelijkheid, heeft Yulissa in<br />

2018 de diagnose Hypermobiele Ehlers-Danlos Syndroom<br />

vastgesteld gekregen. “Dit was zowel een opluchting als<br />

een schrikmoment. Er was wel degelijk een diagnose voor<br />

alle klachten en het zat niet, zoals zo vaak werd gezegd,<br />

tussen mijn oren. De klachten werden door de diagnose<br />

niet opgelost, maar deze werden wel begrijpelijker”, vertelt<br />

Yulissa.<br />

Misschien is het herkenbaar: een studie waar je net wat<br />

harder voor moet werken of waarvoor je wel aanpassingen<br />

nodig hebt, maar die niet worden gerealiseerd. Dit ervaarde<br />

Yulissa ook. Voordat ze aan haar opleiding begon, had ze<br />

in een gesprek aangegeven wat haar gezondheidsklachten<br />

waren en of hier rekening mee gehouden kon worden. Vooral<br />

haar beperkte energie werkte haar tegen.<br />

Yulissa: “Gedurende mijn<br />

schoolperiode heb ik amper<br />

aanpassingen gehad”<br />

Het grootste probleem was het onbegrip, ook omdat Yulissa<br />

toen nog niet precies wist wat er met haar aan de hand was.<br />

“Tijdens mijn studie merkte ik dat het een strijd is om een<br />

opleiding te volgen met een chronische aandoening. Aan de<br />

ene kant omdat er nog geen officiële diagnose was en aan<br />

de andere kant omdat je aan de buitenkant niks aan mij ziet.<br />

Hierdoor was er vaak weinig tot geen begrip. Gedurende mijn<br />

schoolperiode heb ik amper aanpassingen gehad, waardoor<br />

het mij altijd extra energie kostte om te presteren.”<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 9


<strong>VED</strong> ><br />

Interview<br />

Gids<br />

In 2020 zat Yulissa in het laatste jaar van haar mbo-opleiding<br />

Verpleegkunde. Dit was het eerste moment dat ze in contact<br />

kwam met de Stichting Zorgeloos naar School. Ze was<br />

nieuwsgierig naar de gids van het voortgezet onderwijs en<br />

of de tips die hierin stonden haar eventueel konden helpen<br />

bij haar eigen opleiding. Er was namelijk nog niet zo’n gids<br />

voor mbo-studenten. Daarom vroeg Stichting Zorgeloos naar<br />

School of Yulissa wilde helpen bij het realiseren hiervan.<br />

Yulissa: “Dit leek mij heel erg leuk en zo ben ik aangehaakt.<br />

Deze gids hebben we ook gepresenteerd aan het ministerie<br />

van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In december 2021<br />

besloot ik om ambassadeur van de stichting te worden,<br />

omdat ik zelf heel goed weet hoe het is om voor uitdagingen<br />

te staan met een chronische aandoening. Dat ik zelf een<br />

zware schoolperiode heb meegemaakt, kan ik goed inzetten<br />

om anderen te helpen en het draaglijker te maken voor<br />

lotgenoten en hun naasten. Ik hoop dan ook dat dit in de<br />

toekomst beter gaat zijn.”<br />

Yulissa: “Luister vooral naar wat<br />

je eigen lichaam je vertelt”<br />

Je hoeft het niet alleen te doen<br />

Yulissa heeft wat tips voor studenten in eenzelfde situatie<br />

als zij heeft meegemaakt: “Wees eerlijk en vraag om hulp.<br />

Laat je niet zomaar wegsturen. Heb jij het gevoel dat er niet<br />

naar je geluisterd wordt? Dan heeft Stichting Zorgeloos naar<br />

School veel ervaringsdeskundigen die je kunnen helpen met<br />

tips en adviezen.”<br />

Als ambassadeur van de stichting beantwoordt Yulissa<br />

vragen van mbo-studenten. Hierbij ondersteunt ze<br />

voornamelijk studenten, ouders en scholen. Daarbij kijken<br />

ze naar mogelijkheden en geeft Yulissa sturing en tips.<br />

Het verwijzen naar de gids is hier onder andere een<br />

onderdeel van.<br />

Als laatste wil Yulissa graag meegeven: “Luister vooral naar<br />

wat je eigen lichaam je vertelt, geniet van de kleine dingen<br />

in het leven en vooral: leef! Doe dingen die je leuk vindt<br />

wanneer dit kan. Laat mensen toe in je leven, zodat je ook<br />

je verhaal kwijt kunt en geholpen kunt worden. Je hoeft het<br />

niet alleen te doen. Het contact met iedereen geeft mij ook<br />

steun en doorzettingsvermogen in het dagelijks leven.”<br />

Stichting Zorgeloos naar School is achter de<br />

schermen druk bezig met nieuwe projecten. Zo ook<br />

met het project ‘3Dubbel’, waarbij pabo-studenten<br />

met een chronische aandoening centraal staan. Zij<br />

hebben namelijk vanuit drie perspectieven ervaring:<br />

ze hebben zelf op school gezeten, ze volgen een<br />

opleiding en ze zijn straks leerkracht van iemand<br />

met een chronische aandoening.<br />

Daarnaast gaat de stichting natuurlijk door met<br />

alles wat ze al doet: advies op maat, lobbyen en<br />

gesprekstools. Ook het spel ‘Vooruit Achteruit’ is<br />

een handig middel voor meer begrip in de klas.<br />

Ben je nieuwsgierig geworden wat Stichting<br />

Zorgeloos naar School voor jou of je naasten kan<br />

betekenen? Bekijk dan de website<br />

https://www.zorgeloosnaarschool.nl, blijf op de<br />

hoogte via sociale media of neem contact op met<br />

info@zorgeloosnaarschool.nl.<br />

10 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Verhalen<br />

< <strong>VED</strong><br />

Ervaringen in<br />

een gezin met HSD<br />

“Ik heb hetzelfde als mijn dochter”<br />

Zo moeder, zo dochter. Of is het andersom? Het<br />

traject van dochter Sybrich leidde er in ieder geval<br />

toe dat ook voor haar moeder van alles op z’n plek<br />

viel. Beiden vertellen hun verhaal.<br />

Leven met HSD<br />

Foto’s: Marga Brons en Ellen Hylkema<br />

Sybrich: “De kinderarts kon<br />

op dat moment niet zoveel<br />

met de klachten”<br />

Een kind met HSD<br />

Je ziet mij op de cover staan: mijn naam is Sybrich Janna<br />

Brons. Hoi! Mijn verhaal in het kort: een paar maanden na<br />

mijn geboorte werd duidelijk dat ik een spreidbroekje moest<br />

dragen vanwege heupdysplasie. Die kon ik trouwens ’s<br />

nachts al heupwiegend uitkrijgen en het bed uitgooien – dat<br />

weet ik zelf niet meer hoor, mijn moeder vertelde dat.<br />

Vanwege buik- en hoofdpijnklachten zijn we rond mijn<br />

vijfde verjaardag bij de kinderarts terechtgekomen. Ook<br />

mijn onhandigheid begon op te vallen. De kinderarts kon<br />

op dat moment niet zoveel met de klachten en heeft ons<br />

doorverwezen naar de revalidatiearts. Van haar kreeg ik<br />

de diagnose HSD en belandden we in een traject met een<br />

ergotherapeut, een fysiotherapeut en een maatschappelijk<br />

werkster. Ze hebben me geleerd om te gaan met m’n<br />

energieniveau en met de beperkingen in het algemeen.<br />

Sybrich: “De kinderen uit mijn<br />

klas kijken er niet meer van op”<br />

Auteur: Sybrich Janna Brons<br />

Ik zit nu in het laatste jaar van de basisschool. Daar heb ik<br />

een aangepaste stoel die mij extra ondersteunt. Voor lange<br />

afstanden of bij (been)blessures gebruik ik een rolstoel.<br />

Gelukkig woon ik nu nog vlak bij de basisschool in het dorp.<br />

Met mijn aangepaste schooltijden begin ik een uur later dan<br />

de rest van de klas en ben ik ook een uur vroeger uit.<br />

De kinderen uit mijn klas kijken er niet meer van op,<br />

ze kennen mij niet anders dan zo. Ondanks de speciale<br />

schooltijden is er nog wel regelmatig uitval, gemiddeld denk<br />

ik een dag per week. Tijdens die dagen heb ik vooral last van<br />

vermoeidheid, hoofdpijn en buikpijn. Maar verder heb ik heel<br />

veel talent hoor! Ik hou van mode, podcasts, muziek, TikTok,<br />

mijn cavia Chili en nog veel meer!<br />

Mijn naam is Jantine Jansma. Op de basisschool werd door<br />

de schoolarts al geconstateerd dat ik ontzettend lenig was<br />

en een te holle rug had. Ik kreeg oefeningen mee voor thuis<br />

om mijn rug te trainen. In mijn tienerjaren ben ik op een<br />

gegeven moment naar de huisarts gegaan vanwege buik- en<br />

darmklachten. De huisarts stelde als diagnose prikkelbaredarmsyndroom.<br />

Jantine: “Ik heb altijd alle medische<br />

klachten van de laatste 25 jaar op<br />

het auto-ongeluk geschoven”<br />

Op mijn 26e kreeg ik een zeer ernstig auto-ongeluk. Tijdens<br />

de ziekenhuisopname constateerden artsen al snel dat ik een<br />

scoliose en artrose had. Ik heb altijd alle medische klachten<br />

van de laatste 25 jaar op het auto-ongeluk geschoven. Maar<br />

nu, met het traject van mijn dochter Sybrich, valt van alles<br />

op z’n plek en wordt duidelijk dat veel van mijn klachten een<br />

andere medische oorzaak hebben: ik heb hetzelfde als mijn<br />

dochter. Achteraf denk ik dat mijn moeder het ook had. Zij<br />

had bindweefselreuma.<br />

Gelukkig weten we steeds meer<br />

over HSD. Bovendien hecht ik er<br />

waarde aan te zeggen dat Sybrich<br />

ondanks haar ziekte volgend<br />

schooljaar gewoon naar het<br />

voortgezet onderwijs gaat, want<br />

met haar koppie is niks mis. Er is<br />

zoveel mogelijk! Sybrich is een<br />

koppige, eigengereide, súperlieve<br />

Friese meid, die heel veel talenten<br />

heeft. Daardoor heb ik er het volste<br />

vertrouwen in dat ze het – ondanks<br />

en met HSD – heel goed gaat<br />

redden in het leven!<br />

Auteur: Jantine Jansma<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 11


<strong>VED</strong> ><br />

Interview<br />

“Sinds ik zelf de diagnose<br />

heb, ben ik er bij<br />

patiënten alerter op”<br />

Arboarts én ervaringsdeskundige Karlijn Cox<br />

Auteur: Antoinette Levels Foto’s: privécollectie Karlijn Cox<br />

Naast lotgenoot en ‘gewoon’ lid, is Karlijn Cox (34) een gewaardeerd lid van de Medische Adviesraad<br />

van de <strong>VED</strong>. Hoewel ze zelf geneeskunde heeft gestudeerd, is ze er pas een paar jaar geleden achter<br />

gekomen waar haar eigen klachten vandaan kwamen. Met de diagnose hEDS vielen alle puzzelstukjes<br />

voor haar op hun plek.<br />

Zou je je kort willen voorstellen?<br />

“Mijn naam is Karlijn Cox, ik woon in Enschede, samen met<br />

mijn vriend Thijs en onze hond Yoshi. Mijn hobby’s zijn<br />

mozaïeken en sinds kort speel ik weer badminton. In 2014 ben<br />

ik begonnen als praktiserend dokter, eerst in de revalidatie en<br />

later in de psychiatrie. Sinds 2017 werk ik als arboarts en sinds<br />

2018 ben ik in opleiding tot bedrijfsarts.”<br />

Wanneer heb je de diagnose EDS gekregen?<br />

“Tijdens een college in 2020 van een revalidatiearts die<br />

gespecialiseerd is in EDS, werd mij ineens heel veel duidelijk.<br />

Dit college ging als het ware over mij. Niet lang daarna is de<br />

diagnose hEDS gesteld.”<br />

“Omdat vrijwel iedereen<br />

hypermobiel was in mijn familie,<br />

was dit ‘normaal’ en werd dit dus<br />

ook niet als symptoom gezien”<br />

Heb je tijdens je opleiding nooit<br />

over EDS gehoord?<br />

“Ik heb in mijn opleiding geleerd over het klassieke type EDS,<br />

waarbij de huid afwijkend is. Dat was bij mij niet aan de orde –<br />

behalve dat mijn bindweefsel wat slap was – vandaar dat EDS<br />

niet op mijn radar stond. Omdat vrijwel iedereen hypermobiel<br />

was in mijn familie, was dit ‘normaal’ en werd dit dus ook niet<br />

als symptoom gezien.”<br />

Waarom heb je voor de opleiding<br />

tot bedrijfsarts gekozen?<br />

“Multidisciplinair werken vond ik altijd leuk. Snijdende<br />

vakken trokken mij minder en waren fysiek ook niet haalbaar<br />

voor mij. Ik wilde heel graag revalidatiearts worden, maar<br />

als je in aanmerking wilde komen voor een opleidingsplek,<br />

moest je een paar jaar ervaring hebben als arts in een<br />

ziekenhuis. Dit betekende in de praktijk vaak veel fysiek werk,<br />

vijftig tot zestig uur per week inclusief onregelmatigheid/<br />

bereikbaarheidsdiensten.. Dat ging mij waarschijnlijk niet<br />

lukken. Bovendien trok de hele ziekenhuiscultuur mij niet. Ik<br />

ging als arts (niet in opleiding) werken bij de revalidatie in<br />

het Deventer ziekenhuis (Klimmendaal). Dit beviel erg goed,<br />

maar om in aanmerking te komen voor een opleidingsplek,<br />

moest ik eerst toch iets anders doen. Daarom ben ik in de<br />

psychiatrie gaan werken. Naast het gewone werk, moest ik<br />

ook bereikbaarheidsdiensten draaien. Dat viel mij erg zwaar.<br />

Ik heb toen weloverwogen de overstap gemaakt naar de<br />

bedrijfsgeneeskunde, waar ik overigens nog geen dag spijt van<br />

heb gehad.”<br />

12 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Interview < <strong>VED</strong><br />

Karlijn en haar vriend Thijs.<br />

“Ik heb wel mijn vermoedens<br />

gedeeld met een patiënt van<br />

wie ik sterke vermoedens had<br />

dat zij EDS zou hebben”<br />

Wat houdt het vak van bedrijfsarts eigenlijk in?<br />

“Je bent een soort huisarts voor bedrijven: ik heb vaste eigen<br />

klanten. Tijdens verzuimspreekuur - als medewerkers ziek<br />

zijn en niet meer kunnen werken- zie ik diverse problemen,<br />

van overspannenheid tot kanker. Naast verzuimspreekuren<br />

kan je een bedrijf ook helpen bij preventie, vooral als je vaste<br />

bedrijven hebt en weet wat er speelt. Om te bepalen wat<br />

nodig is kijk ik naar de totale mens: dat maakt het maatwerk<br />

en zorgt dat het ook boeiend blijft.”<br />

Ben je tijdens je werk patiënten tegengekomen<br />

waarvan je vermoedt dat ze EDS of HSD hebben,<br />

maar nog geen diagnose? En wat doe je dan<br />

in zo’n geval?<br />

“Sinds ik zelf de diagnose heb, ben ik er wel alerter op bij<br />

patiënten. Vooral als er sprake is van hypermobiliteit met<br />

aanwijzingen voor dysautonomie, prikkelbaredarmsyndroom<br />

of verdenking van mestceldysfunctie en mensen die vastlopen<br />

in een revalidatietraject. Op het spreekuur heb ik een man<br />

gezien die al bekend was met de diagnose. Daarnaast heb<br />

ik wel mijn vermoedens gedeeld met een patiënt van wie ik<br />

sterke vermoedens had dat zij EDS zou hebben. Maar op dat<br />

moment in haar leven had zij geen behoefte om de diagnose<br />

officieel te laten vaststellen, wat ik kon begrijpen: soms kan<br />

dat ook tegen je werken, als je bijvoorbeeld een hypotheek<br />

of andere verzekering wilt krijgen, dus zulke dingen moeten<br />

mensen wel voor zichzelf afwegen. Wat ik zelf belangrijk vind,<br />

is dat mensen niet altijd gericht zijn op het opbouwen van het<br />

aantal uren dat ze werken – het ‘tijdscontingent’ – maar dat<br />

ze luisteren naar hun lijf.”<br />

“Het blijft natuurlijk<br />

altijd maatwerk”<br />

Wordt er naar klachten gekeken of naar<br />

de diagnose?<br />

“Een diagnose maakt klachten verklaren wel makkelijker en<br />

aannemelijker, ook richting UWV, want als mensen langer<br />

dan twee jaar ziek zijn, volgt daar een WIA-keuring. Het gaat<br />

erom of de klachten aannemelijk zijn. Hiervoor zijn richtlijnen,<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 13


<strong>VED</strong> ><br />

Interview<br />

het zogenaamde medisch arbeidsongeschiktheidscriterium<br />

(MAOC). Als het goed is, kijkt het UWV er ook op die manier<br />

naar. Ik kijk zelf altijd naar het totaalplaatje en naar wat<br />

iemand nodig heeft om weer optimaal te functioneren. Het<br />

blijft natuurlijk altijd maatwerk.”<br />

Hoe heb je het krijgen van je eigen diagnose<br />

ervaren en heb je een balans gevonden tussen je<br />

werk en je fysieke mogelijkheden?<br />

“Voor mij was het een verademing toen ik de diagnose<br />

kreeg: eindelijk erkenning voor iets waar ik mijn hele leven al<br />

tegenaan liep. Achteraf was het wellicht fijn geweest om het<br />

eerder te weten, zodat ik bijvoorbeeld coschappen in deeltijd<br />

had kunnen doen. Aan de andere kant is het soms ook wel<br />

fijner om dingen niet te weten, want ik weet ook niet of ik<br />

mijn opleiding dan wel had afgemaakt.”<br />

“Sinds kort heb ik zelfs<br />

badminton weer kunnen<br />

oppakken”<br />

“Ik merkte dat ik de afgelopen jaren zonder goede reden<br />

fysiek geleidelijk steeds verder achteruit was gegaan. Nu<br />

heb ik een betere balans gevonden en het juist voor mezelf<br />

geaccepteerd dat ik sommige dingen niet meer moet doen. En<br />

dat helpt. Ik ben minder uren gaan werken. Sinds kort heb ik<br />

zelfs badminton weer kunnen oppakken ¬– weliswaar op een<br />

lager niveau dan voorheen, maar het was eigenlijk niet meer<br />

de verwachting dat ik dit zou kunnen doen, dus daar ben ik<br />

ontzettend blij mee.”<br />

“Naar aanleiding van mijn diagnose heb ik een presentatie<br />

gegeven voor mijn collega’s over EDS, met als doel om<br />

meer bekendheid te krijgen voor deze aandoening en ook<br />

alert te zijn op de comorbiditeiten, zoals dysautonomie en<br />

mestceldysfunctie. Ik heb het gevoel dat hier in de reguliere<br />

zorg veel gemist werd. Wellicht kunnen we als bedrijfsartsen<br />

ook een rol spelen in de signalering en mensen naar de juiste<br />

professionals verwijzen. Daarnaast blijf ik op de hoogte van<br />

het ECHO-programma van de Ehlers-Danlos Society.”<br />

“Ik zou het altijd nog leuk<br />

vinden om een patiëntcollege<br />

te geven over EDS”<br />

Waar valt er voor EDS’ers nog winst<br />

te behalen volgens jou?<br />

“Voor mij hebben specifieke aanpassingen in mijn<br />

voedingspatroon en bepaalde medicatie enorm geholpen.<br />

Mijn advies om dit wel altijd in overleg met een professional<br />

te doen. Ik zou het fijn vinden als er meer onderzoek wordt<br />

gedaan naar de comorbiditeiten, ook wel de ‘Pentad Super<br />

Syndrome’ genoemd (auto-immuunziekten, dysautonomie,<br />

hEDS, MCAS en darmmotiliteit). Deze schijnen namelijk vaker<br />

met elkaar voor te komen, maar een oorzakelijk verband is<br />

nog onbekend. Ik vond het boek Disjointed daarin ook erg<br />

verhelderend. Bij dunnevezelneuropathie schijnt ook een<br />

verband te bestaan met EDS: ik zou het fijn vinden als hier<br />

meer onderzoek naar wordt gedaan of dat dit in ieder geval<br />

vaker in individuele gevallen onderzocht zou gaan worden.”<br />

Karlijn met haar hond Yoshi.<br />

“Ik zou het altijd nog leuk vinden om een patiëntcollege te<br />

geven over EDS, waarbij ik tegelijkertijd zelf de patiënt én<br />

dokter ben. Patiëntcolleges had ik zelf namelijk tijdens mijn<br />

opleiding en die waren altijd interessant.”<br />

14 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Interview < <strong>VED</strong><br />

“Het zou mooi zijn als<br />

onze missie nog meer<br />

omarmd wordt”<br />

Coördinator Bart Parmentier (Inter)<br />

over toegankelijke evenementen<br />

Auteur: Mech Nieuwkamp-van Kempen Foto: Thomas Geuens<br />

De organisatie Inter ken ik van hun aanwezigheid op de Nederlandse festivals Bospop en Pinkpop.<br />

Hier laten zij mensen met een beperking zoveel mogelijk genieten. Maar in Vlaanderen doet de<br />

organisatie nog veel meer. Ik ging in gesprek met Bart Parmentier, coördinator events en medewerker<br />

vanaf het eerste uur.<br />

“In de gesprekken met deze<br />

doelgroep ging het vaak over<br />

ontoegankelijke evenementen”<br />

“Ik ben in 1999 gaan werken bij een organisatie voor mensen<br />

met een handicap. De collega’s die mij hadden geworven,<br />

vroegen me een nieuw initiatief op te zetten voor mensen<br />

met een beperking – het liefst jonge mensen. In de gesprekken<br />

die ik daarna met deze doelgroep voerde, ging het vaak over<br />

ontoegankelijke evenementen. Vooral voor jongeren was er<br />

maar een zeer beperkt aanbod. Er gingen al wel mensen naar<br />

evenementen, maar dat zijn zoals ik ze noem de survivors:<br />

mensen die zich niet laten ontmoedigen door hun beperking<br />

of ziekte, die zelf naar de mogelijkheden op zoek gaan of voor<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 15


<strong>VED</strong> ><br />

Interview<br />

de noodzakelijke voorzieningen zorgen. Maar niet iedereen is<br />

daartoe in staat. Ik ging daarom met veel mensen in gesprek<br />

en onderzocht wat nodig is om iemand met een beperking<br />

optimaal te kunnen laten deelnemen. Ik wilde deze mensen<br />

dezelfde ervaring geven als iemand die tijdens evenementen<br />

geen beperkingen tegenkomt. Zo is het verhaal gegroeid. Het<br />

is net beter om in dialoog te gaan met de doelgroep en al<br />

zeker op termijn worden daarmee de zaken minder complex.”<br />

“Van het een kwam het ander. Op die manier ontstond de<br />

organisatie Intro. Ook andere organisaties in Vlaanderen<br />

streefden naar toegankelijkheid en inclusie. Sinds 1 mei 2015<br />

vormen deze organisaties samen één agentschap: Inter.<br />

Mijn huidige functie bij Inter bestaat uit het coördineren<br />

van de eventverwerking, dat wil zeggen dat ik het hele jaar<br />

door alle evenementen als geheel coördineer. Ik bewaar als<br />

het ware het overzicht.. Op de events zelf worden teams<br />

aangestuurd door een coördinator. Daarnaast coördineer ik<br />

ons communicatieteam en het doelgroepenbeleid van Inter.”<br />

“We willen zoveel mogelijk de<br />

eigenwaarde van iemand met een<br />

beperking respecteren”<br />

Gewoon even vrienden zijn<br />

“Op de events waar Inter actief is, willen we samen met meer<br />

dan vijfhonderd vrijwilligers uitdragen dat iemand met een<br />

handicap voor vol moet worden aangezien. Neem bijvoorbeeld<br />

jongeren die met vrienden naar een voetbalwedstrijd gaan:<br />

natuurlijk kunnen die vrienden ook de hulp bieden, maar<br />

het is nog fijner als zij ook even vrij zijn van die zorg – dat de<br />

hele groep gewoon even vrienden kan zijn en iets leuks kan<br />

ondernemen, zonder zorgen. We willen daarnaast zoveel<br />

mogelijk de eigenwaarde van iemand met een beperking<br />

respecteren. Op festivals of andere grote of meerdaagse<br />

events gaat onze dienstverlening van het zorgen voor<br />

een hoog-laagbed op de Inter-camping – waar standaard<br />

koelkasten voor voeding en medicijnen, douches en toiletten<br />

voor mindervaliden, oplaadpunten voor elektrische rolstoelen<br />

en scootmobielen en brede doorgangen aanwezig zijn – tot<br />

het naar boven begeleiden op het rolstoelpodium en het<br />

halen van wat te eten en te drinken op het festivalterrein. Ook<br />

achter de schermen zijn vrijwilligers actief, zoals bij het maken<br />

van werkroosters en ondersteuning bij het opzetten van de<br />

toegankelijkheidsdiensten.”<br />

“We moeten zo flexibel<br />

mogelijk om kunnen gaan met<br />

veranderende omstandigheden”<br />

“Onze vrijwilligersgroep is zeer divers: van mensen die zelf<br />

een handicap hebben tot studenten van hogescholen en<br />

universiteiten tot zorgmedewerkers en alles wat daartussen<br />

zit. Vaak zien we dat onze vrijwilligers weer nieuwe mensen<br />

aandragen. Voor deze nieuwelingen houden we een<br />

introductiebijeenkomst, want we vinden het belangrijk dat ze<br />

zich op hun plek voelen en goed weten hoe ze het visitekaartje<br />

van Inter zijn. Onze vaste grote groep hardwerkende en<br />

enthousiaste mensen informeren we zo actueel mogelijk<br />

op en over het event waar ze werken en we zorgen voor de<br />

aanwezigheid van een beroepskracht van Inter. Dat neemt<br />

niet weg dat wij als organisatie ook nog steeds evalueren en<br />

tijdig willen inspringen op interne en externe ontwikkelingen.<br />

Wij blijven gedeeltelijk afhankelijk van de hoofdorganisator<br />

van een event en moeten zo flexibel mogelijk om kunnen gaan<br />

met veranderende omstandigheden. Het is daarom extra fijn<br />

dat we naast onze beroepskrachten een aantal zeer ervaren<br />

vrijwilligers hebben die hun collega’s kunnen helpen.”<br />

“Ik sluit niet uit dat we nog<br />

andere opdrachtgevers in<br />

Nederland gaan krijgen”<br />

Niet vergeten<br />

“Nu is Inter eerst en vooral een Vlaamse organisatie, maar<br />

we zijn ook in Wallonië actief en delen graag onze kennis en<br />

ervaring met andere instanties. Het zou zeker mooi zijn als<br />

onze missie nog meer omarmd wordt. Buiten Pinkpop en<br />

Bospop, ondersteunt en installeert Inter in Nederland ook<br />

materialen op het Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Ik<br />

sluit niet uit dat we nog andere opdrachtgevers in Nederland<br />

gaan krijgen. Voordat de coronapandemie toesloeg, waren<br />

we actief op zo’n drie- tot vierhonderd evenementen per<br />

jaar, voornamelijk in Vlaanderen. Inmiddels groeien we weer<br />

naar die aantallen toe. Hoewel de meeste samenwerkingen<br />

langlopend zijn, komen en gaan er weleens organisatoren,<br />

maar ik zie na corona geen groter verloop dan na andere<br />

periodes – ondanks corona zijn we niet vergeten geraakt.”<br />

“Naast de events werkt Inter ook nog op andere vlakken.<br />

We adviseren onder andere lokale en regionale overheden,<br />

scholen, winkelcentra en andere organisaties over<br />

toegankelijkheid. Ook in de media proberen we hiervoor meer<br />

aandacht te krijgen. Vanuit toegankelijkheid proberen we<br />

vervolgens toe te werken naar inclusie. We weten dat er nog<br />

heel veel werk aan de winkel is, maar we zijn ervan overtuigd<br />

dat we onze doelen voor een groot gedeelte waar kunnen<br />

maken.”<br />

16 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Recensie<br />

< <strong>VED</strong><br />

Plak & Zak – Leven en<br />

liefde met een stoma<br />

– Wichert van Dijk<br />

Eén boek, twee recensies<br />

Foto’s: privécollecties Maike Berbée en Corien Delger-Vis<br />

Wichert van Dijk (1955) schreef een boek over zijn leven met een stoma. Ervaringsdeskundigen<br />

Maike en Corien hebben het beiden gelezen: hebben anderen iets aan het verhaal van Wichert?<br />

“Eerlijk en rauw, maar geen aanrader<br />

voor mijn leeftijdsgenoten”<br />

Auteur: Maike Berbée<br />

Plak & Zak van Wichert van Dijk is een indrukwekkend<br />

persoonlijk verhaal. Omdat ik zelf een relatief jonge,<br />

33-jarige stomadrager ben, was ik erg benieuwd naar het<br />

levensverhaal van een meer ervaren stomadrager en zijn<br />

kijk op het leven met een stoma. Hij vertelt vanaf zijn<br />

jonge kinderjaren tot nu, waarbij hij je in gedetailleerde<br />

beschrijvingen meeneemt in zijn ervaringen in zijn leven met<br />

colitis ulcerosa en een stoma.<br />

Omdat het boek erg gedetailleerd geschreven is, vond ik<br />

het soms lastig om door te komen. Af en toe was het té<br />

gedetailleerd, waardoor ik de aandacht voor het grote<br />

verhaal kwijtraakte.<br />

“Ik moest het boek regelmatig<br />

even wegleggen”<br />

De schrijver beschrijft zijn levensverhaal op een eerlijke en<br />

sobere manier. Tijdens het lezen heb je het idee dat je hem<br />

goed leert kennen. Ik merkte dat ik tijdens het lezen van het<br />

boek een triest gevoel ervaarde en moest het boek daarom<br />

regelmatig even wegleggen. Zijn opvoeding komt op mij wat<br />

afstandelijk en soms zelfs hard over, maar mogelijk was dit<br />

normaal voor die tijd – de schrijver is in 1955 geboren. Dit<br />

maakte het voor mij als lezer soms lastig om de beschreven<br />

situaties te begrijpen. De manier waarop bijvoorbeeld<br />

bepaalde onderzoeken in die tijd werden uitgevoerd en hoe<br />

het er tijdens een opname aan toe ging, vond ik onmenselijk<br />

en erg verdrietig om te lezen.<br />

Wel is het positief dat er aandacht wordt besteed aan<br />

stomadragers – hoe meer bekendheid, hoe beter. Maar<br />

ik had gehoopt om iets meer positiviteit te lezen. De<br />

schrijver komt op mij enigszins nors of koud over en het<br />

voelt als een beschrijving van een lijdensweg – totaal het<br />

tegenovergestelde van hoe ik als stomadrager in het leven<br />

sta. De voorkant van het boek doet vermoeden dat dit een<br />

soort roman is over het leven van iemand met een stoma,<br />

maar dit is geen feelgood-boek.<br />

“Naar mijn idee is het leven met<br />

een stoma een stuk minder zwaar”<br />

Over het algemeen zou ik Plak & Zak niet aanraden aan<br />

mijn leeftijdsgenoten of mensen die op het punt staan een<br />

stoma te krijgen. Het is een eerlijk en sober verhaal, maar<br />

mogelijk niet wat je hoopt te lezen op het moment dat je<br />

een stoma krijgt of net hebt gekregen. Naar mijn idee is het<br />

leven met een stoma een stuk minder zwaar dan in het boek<br />

beschreven wordt.<br />

Ik denk wel dat het een herkenbaar levensverhaal is voor de<br />

leeftijdsgenoten van de schrijver: eerlijk, rauw en erg mooi<br />

op zijn eigen manier. Alleen al daarom is Plak & Zak een echte<br />

aanwinst.<br />

Ook het taalgebruik vond ik soms lastig, omdat de schrijver<br />

soms wat moeilijkere, enigszins ouderwetse woorden<br />

gebruikt, waardoor het niet altijd even lekker doorleest.<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 17


<strong>VED</strong> ><br />

Recensie<br />

“Vroeger was niet alles beter”<br />

Auteur: Corien Delger-Vis<br />

Even snel voorstellen: ik ben Corien Delger-Vis, 38 jaar en ben<br />

in 2004 gediagnosticeerd met hEDS. Na jaren tobben met<br />

m’n darmen – veel buikpijn en alle laxeermiddelen gebruikt<br />

– is er in 2015 een stoma aangelegd. Voor mij is het een<br />

levensreddende operatie geweest en ik ben nog steeds erg<br />

blij met ‘Japie’. Voordat de stoma er was, had ik soms twee<br />

weken geen ontlasting. Dat was heel zwaar. Nu is het juist<br />

het tegenovergestelde: ik heb een high output ileostoma.<br />

Soms is het lastig om een high-output te hebben, maar<br />

alles is beter dan de obstipatie en buikpijn, die ik voor m’n<br />

operatie had.<br />

Ik mocht het boek Plak & Zak lezen, om daarna een recensie<br />

te schrijven. Wát een verhaal. Al vond ik het wel wat<br />

onsamenhangend: het zijn korte hoofdstukken, die in mijn<br />

beleving niet op elkaar aansluiten. Het loopt niet goed in<br />

elkaar over en daarom raakte ik sneller de draad kwijt.<br />

“Als stomadrager ben ik heel<br />

blij dat er zoveel innovatie is<br />

op dit gebied”<br />

Je leest hoe de ziekenhuisopnames van vroeger verschilden<br />

met nu. Wat schrijver Wichert van Dijk heeft meegemaakt,<br />

zal in deze tijd niet meer zo snel gebeuren. Het is volgens<br />

mij nu veel beter geregeld dan toen hij in het ziekenhuis<br />

lag. Zeker als je het hoofdstuk over endoscopie leest, is er<br />

gelukkig vooruitgang geboekt in de zorg. Ook de aandacht<br />

voor de specifieke zorg voor kinderen is nu beter. Bij Wichert<br />

werd er bijvoorbeeld nog geen roesje gebruikt, terwijl dat in<br />

deze tijd wel wordt toegepast.<br />

Wat gelukkig ook een sprong voorwaarts heeft gemaakt,<br />

is het stomamateriaal van tegenwoordig. Zelf kreeg ik in<br />

het begin vaak de vraag of het materiaal nog steeds zoals<br />

vroeger was. Mensen die dit vroegen, hadden zelf in de<br />

zorg gewerkt en kenden het materiaal vanuit hun werk. Zij<br />

hadden het oude materiaal dus nog voor ogen. Nu, na het<br />

lezen van dit boek, snap ik die vraag beter. ‘Vroeger was<br />

alles beter’ gaat hierbij dan ook niet op! Wichert beschrijft<br />

dat het materiaal van vroeger vaak te wensen overliet, veel<br />

lekkage gaf en er weinig keuze was. Toen ik dat laatste las,<br />

voelde ik me gezegend dat het nu anders is! De keuze is<br />

reuze aan materialen en hulpmiddelen om lekken tegen te<br />

gaan. Wichert heeft de ontwikkeling van het materiaal goed<br />

beschreven en als stomadrager ben ik heel blij dat er zoveel<br />

innovatie is op dit gebied.<br />

Zoals ik eerder al schreef, vind ik het wel een<br />

onsamenhangend boek, omdat het korte hoofdstukken zijn.<br />

Ook de hoeveelheid namen is wat verwarrend. Hierdoor<br />

raakte ik het overzicht kwijt. Bovendien vond ik de stukjes<br />

over seksualiteit en intimiteit niet prettig weglezen. Zelf<br />

snap ik de strekking wel: wanneer je een stoma hebt, kan je<br />

nog steeds intiem zijn. Maar als ik me verplaats in iemand die<br />

binnenkort een stoma gaat krijgen en je leest dan over het<br />

zoenen van het litteken … daar ben je dan nog helemaal niet<br />

mee bezig, lijkt mij. Ik merkte aan mezelf dat het mij stoorde<br />

en ik denk dat het geen toegevoegde waarde heeft.<br />

Ik zou dit boek niet aanraden aan toekomstige stomadragers.<br />

Zij willen graag meer weten over het leven met een<br />

stoma en niet over de belangrijke momenten in het leven<br />

van de schrijver. Voor een toekomstig stomadrager is dit<br />

daarom naar mijn mening niet het beste boek. Als ervaren<br />

stomadrager kan het wel interessant zijn om te lezen hoe de<br />

ontwikkeling van zorg en materialen is verlopen.<br />

18 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Informatie <<br />

<strong>VED</strong><br />

ReSkin-XL<br />

Auteur: Henny Smeenk-Smale i.s.m. ReSkin Foto’s: privécollectie Henny Smeenk-Smale en Iris Slootheer<br />

Mensen met HSD en EDS herkennen vrijwel allemaal wel dat hun huid vrij kwetsbaar is. Dat kan zich<br />

uiten in smetplekken (in huidplooien, onder de borsten), drukplekken (bijvoorbeeld bij het gebruik<br />

van braces, schoenen of een apneumasker) of andere vormen van irritatie. Op de laatste Supportbeurs<br />

maakten we kennis met een product genaamd ReSkin dat hierbij uitkomst kan bieden. We vertellen<br />

graag wat meer over het product.<br />

oplost. Door toepassing van de speciale geperforeerde<br />

Lycra met een zelfklevende gel op siliconenbasis is een<br />

kwalitatief goed en huidvriendelijk product ontstaan. Na een<br />

intensieve testperiode in laboratoria en in de praktijk wordt<br />

ReSkin inmiddels succesvol gebruikt door wielrenners van<br />

wereldformaat. Natuurlijk is ReSkin bruikbaar voor iedereen<br />

die last heeft van irritatie en wrijving van de huid.”<br />

Wat is ReSkin?<br />

“Een bi-elastische pleister, rekbaar in zowel de lengte als de<br />

breedte, die perfect op het lichaam aansluit en wrijving en<br />

blaren voorkomt. De pleister is ademend, laat zweet goed door<br />

en blijft op die manier perfect op zijn plaats zitten. ReSkin is<br />

huidvriendelijk, gemakkelijk en pijnloos te verwijderen.”<br />

Hoe gebruik je ReSkin?<br />

“Je kan het product meerdere malen gebruiken en uitwassen,<br />

bijvoorbeeld onder de douche. Laat de pleister vervolgens<br />

drogen op een gladde ondergrond, zoals de tegels van<br />

de douchewand. De pleister kan met een scherpe schaar<br />

in elke gewenste vorm worden geknipt. Hij is overigens<br />

ook toepasbaar bij wondzorg, maar in dat geval niet<br />

hergebruiken!”<br />

“Een geïrriteerde huid door wrijving is een fenomeen dat<br />

vrijwel iedereen ooit treft. De invloed die dit heeft op<br />

de prestaties en het plezier tijdens bewegen is bijzonder<br />

groot. ReSkin is een innovatie van BioRacer die dit probleem<br />

Waar is ReSkin toepasbaar?<br />

• Op de voeten (bij knellende schoenen).<br />

• Aan de binnenkant van de benen<br />

(als deze tegen elkaar schuren).<br />

• Bij vrouwen onder de borsten<br />

(bij smetten of ‘t knellen van een beha).<br />

• Bij schaafwondjes, met name onder kleding die<br />

irritatie geeft.<br />

• Op de scheenbenen bij het schuren van sokken.<br />

• Op de billen en edele delen bij het fietsen<br />

(zadelpijn).<br />

• Op de neusbrug bij apneupatiënten.<br />

• Bij prothesedragers, bijvoorbeeld bij wondjes<br />

en irritatieplekken op de stomp.<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 19


<strong>VED</strong><br />

><br />

Informatie<br />

Ervaringen<br />

Enkele leden van onze vereniging delen hun ervaring met<br />

dit product.<br />

Iris: "Als fervent wandelaar met EDS ben ik maar wat bekend<br />

met de huidproblemen die het dragen van braces kunnen<br />

veroorzaken. Voor lange afstanden ben ik aangewezen op mijn<br />

kniebrace, maar dit eindige vaak met druk- en schuurplekken<br />

op mijn knie. Sinds ik ReSkin-XL gebruik onder mijn kniebrace,<br />

heb ik hier geen last meer van. Ik ben allergisch voor bijna alle<br />

pleisters, maar van deze heb ik echt totaal geen last.”<br />

“Omdat ze wasbaar zijn en meerdere keren te gebruiken,<br />

zijn ze daarnaast ideaal tijdens mijn wandelvakantie. Ik had<br />

een velletje meegenomen dat ik tijdens de reis op maat<br />

kon knippen en zo op meerdere manieren kon gebruiken:<br />

van het beschermen van mijn schouders tegen schurende<br />

schouderbanden van mijn rugzak tot blarenpleister, het<br />

werkte allemaal."<br />

Henny: “Toen ik enige jaren geleden werd gediagnosticeerd<br />

met slaapapneu, heb ik diverse maskers moeten testen,<br />

voordat ik een goed sluitende vond. Omdat ik eerder<br />

nogal problemen had met mijn neusademhaling, was ik<br />

genoodzaakt een zogenaamd ‘full-face’ masker te gebruiken:<br />

een masker dat zowel over de neus als de mond aansluit.<br />

Maar hiervan kreeg ik een behoorlijke drukplek op mijn<br />

neusbrug. Na wat googelen ontdekte ik ReSkin-XL, waaruit ik<br />

zelf een goed model voor mijn neusbrug kon knippen. Door de<br />

luchtdruk in het masker en het slappe bindweefsel bleek ik na<br />

enige tijd ook nog eens behoorlijke wallen onder mijn ogen te<br />

ontwikkelen. Ik besloot de tere huid onder mijn ogen ’s nachts<br />

te steunen met ReSkin-XL en dat bleek ook een uitstekende<br />

remedie tegen de oedeemvorming. Vanaf dat moment geen<br />

wallen meer ’s morgens bij het ontwaken!”<br />

ReSkin heeft voor de lezers van het <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong><br />

een mooi kennismakingsaanbod. Als je bij een<br />

bestelling in de webshop van https://reskin-xl.nl de<br />

code RESKIN23 (dus in hoofdletters!) ingeeft bij het<br />

bestelproces, krijg je tot en met 31 mei <strong>2023</strong> maar<br />

liefst 20% korting! Voor eventuele vragen houdt<br />

ReSkin zich graag beschikbaar. De contactgegevens<br />

zijn te vinden aan de onderzijde van de website.<br />

20 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Verhalen < <strong>VED</strong><br />

De viool van<br />

Fritz Kreisler<br />

Auteur: Bert Kreeft Illustratie: Anne Blok<br />

In een antiekzaak kocht ik enkele jaren geleden een 78-toeren-opname van het Vioolconcert<br />

van Brahms, met als solist Fritz Kreisler. De vier bakelieten platen waren verpakt in een fraaie<br />

kunstlederen map met goudopdruk. Thuis draaide ik ze. Ondanks de ouderdom, klonk de opname<br />

prachtig. Mijn vrouw Anne zei: “Dit is muziek die het leven voor een moment lichter maakt.”<br />

“Muziek kan haar soms<br />

even het getormenteerde<br />

lichaam doen vergeten”<br />

Lichtheid van bestaan is Anne niet echt gegeven; ze is al dertig<br />

jaar chronisch ziek. Toch is ze altijd moedig en muziek kan<br />

haar soms even het getormenteerde lichaam doen vergeten.<br />

Vanuit die gedachte schreef ik ‘De viool van Fritz Kreisler’ voor<br />

haar: een liedje over troost, zowel van de muziek als van de<br />

mens die dicht bij je staat en van je houdt. Anne was er door<br />

ontroerd en maakte er een fraaie tekening bij. Die toont een<br />

torso waarvan de scoliose door twee titanium staven uit het<br />

lichaam wordt gedreven en veertien schroeven die het door<br />

EDS geplaagde lijf overeind houden.<br />

Wil je het liedje ‘De viool van Fritz Kreisler’ horen?<br />

Richt dan de camera van een mobiele telefoon of<br />

tablet op de QR-code hieronder.<br />

Anne heeft mijn torso getekend. We hebben allebei een<br />

gebrekkig lichaam, maar vinden troost en blijmoedigheid in<br />

elkaar. Kortgeleden waren we 26 jaar getrouwd. Onze jongste<br />

dochter had vrolijk op de felicitatiekaart geschreven: “Ik denk<br />

dat de premie door 26 schadevrije jaren omlaag kan!” Fysiek<br />

waren de jaren zeker niet schadevrij, maar wat de liefde<br />

betreft was er geen woord aan gelogen.<br />

Tekst, muziek, zang en gitaar: Bert Kreeft<br />

Viool en altviool: Michelle Pritchard<br />

Opname met dank aan Opnamestudio Cor de Rijke<br />

en literair tijdschrift De Baaierd<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 21


<strong>VED</strong> > Column<br />

Aanvraag hulphond<br />

Auteur: Henny Smeenk-Smale Foto: privécollectie<br />

Ooit – het lijkt gisteren, maar het is inmiddels toch alweer menig jaar geleden – werd het plan<br />

geboren om een hulphond aan te vragen. Dat was een ambitieus plan, zo kan ik je verzekeren.<br />

Veel hobbels en obstakels had ik te overwinnen, alleen al voordat ik überhaupt die aanvraag bij de<br />

ziektekostenverzekering had liggen.<br />

Dus ik dacht naïef:<br />

ritselen we even<br />

Zo moest er een ergotherapeutisch verslag opgesteld worden.<br />

Ergens in die ellenlange vragenlijst voor dat verslag stond<br />

vermeld dat – indien aanwezig – het indicatierapport van<br />

het CIZ bijgevoegd diende te worden. Het CIZ (Centrum<br />

Indicatiestelling Zorg) toetst je aanvraag voor een pgb. Toen<br />

een paar jaar daarvoor mijn pgb verlengd werd, kreeg ik alleen<br />

het indicatie besluit toegezonden, maar ongetwijfeld lag daar<br />

ten kantore ook zo’n rapport, dus ik dacht naïef: ritselen we<br />

even.<br />

Ik krijg opvallend vaak irritante<br />

post op een zaterdag. Ik verdenk<br />

‘ze’ ervan dat ze dat met opzet<br />

doen<br />

Maar bij het CIZ hebben ze niet bepaald het buskruit<br />

uitgevonden. Eerst vroeg ik telefonisch om een<br />

indicatierapport, maar een niet bijster geïnteresseerde<br />

mevrouw wist mij te melden dat zo’n verzoek schriftelijk –<br />

per mail of brief – diende te geschieden. Dus ik stuurde een<br />

mail. Vervolgens kreeg ik toen binnen een half uur een reactie<br />

– ik schrok oprecht bijna van de snelheid! – dat ik een brief<br />

met een ‘fysieke’ handtekening moest sturen. Toen ik dat<br />

vervolgens deed, ontving ik na drie dagen – in het weekend –<br />

een kopietje van … het indicatie besluit! Ja, dat had ik dus al!<br />

Een zijig type, dat meende mij te<br />

moeten vertellen dat ik opnieuw<br />

een brief moest sturen<br />

Goed, een mail dus. Het effect daarvan was dat ik op<br />

maandagmorgen uit m’n nest werd gebeld door een zijig type,<br />

dat meende mij te moeten vertellen dat ik opnieuw een brief<br />

moest sturen – ja, je zuster op een houtvlot! Nee, maar ze ging<br />

me nu precies uitleggen wat ik in die brief allemaal moest<br />

vermelden. En dit allemaal op het geduldige, zijige toontje van<br />

iemand die gewend is om de hele dag met domme cliënten<br />

zoals ik om te gaan. En of ik pen en papier bij de hand had?<br />

Nee, daar lig ik doorgaans niet mee in bed. “Doet u maar<br />

rustig aan, hoor”, fleemde het op een toon die ongetwijfeld<br />

heel goed bedoeld was, maar waar ik in werkelijkheid tamelijk<br />

wild van werd.<br />

Maar terwijl ik naar de kamer hobbelde, op zoek naar pen en<br />

papier, kreeg ze blijkbaar ineens een inval: ze wilde nog even<br />

een en ander checken met haar backoffice-collega en ze zou<br />

me binnen een kwartiertje terugbellen. Zei ze. En verhip, dat<br />

deed ze. Om me vervolgens te vertellen dat ik inderdaad een<br />

prima brief gestuurd had en dat de fout helemaal bij hen lag,<br />

waarvoor excuses en dat ze me alsnog dat rapport zouden<br />

toezenden.<br />

Bureaucratie: het bewijs dat het universum uit louter chaos<br />

bestaat. Zonder enige vorm van logica.<br />

Omdat het weekend was, stuurde ik maar wéér een mailtje<br />

om uit te leggen wat er was misgegaan. Wat dat betreft<br />

pakt dat soort instanties het altijd wel handig aan: ik krijg<br />

opvallend vaak irritante post op een zaterdag. Ik verdenk ‘ze’<br />

ervan dat ze dat met opzet doen, zodat je tegen maandag<br />

enigszins bent afgekoeld óf je gram alleen schriftelijk kunt<br />

halen. En papier is geduldig, evenals zijn elektronische<br />

evenknie.<br />

Geen foto<br />

aangeleverd<br />

22 | <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022


Vereniging<br />

< <strong>VED</strong><br />

Vrijwilliger in het<br />

zonnetje<br />

Nienke: “Helpen zit in mij”<br />

Auteur: William Verkamman Foto’s: privécollectie Nienke<br />

In deze editie van het <strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> zetten wij opnieuw een vrijwilliger in het zonnetje. Deze keer<br />

is dat Nienke Hartman. Zij woont samen met haar man in het noorden van Nederland en heeft een<br />

dochter van 23 jaar die zelfstandig woont. Na de diagnose vEDS – het vaattype – is Nienke in 2004 lid<br />

geworden van de vereniging. Sindsdien doet zij vrijwilligerswerk voor de <strong>VED</strong>.<br />

Zoek werk dat bij je past, dan<br />

haal je daar een hoop positieve<br />

energie uit<br />

Nienke vertelt dat zij vrij laat haar diagnose heeft<br />

gekregen. Hoewel zij op jongere leeftijd veel knieschijfluxaties<br />

heeft gehad, was er nooit een arts die er verder onderzoek<br />

naar heeft gedaan. Pas na een ruptuur (verscheuring) van haar<br />

miltslagader, kwam het balletje door een niet pluis-gevoel van<br />

een internist aan het rollen.<br />

Leeshonger<br />

Ze is met haar vrijwilligerswerk gestart nadat ze een vacature<br />

van de <strong>VED</strong> zag. Er werd een contactpersoon gezocht,<br />

specifiek voor mensen met vEDS, hetzelfde type EDS als zij<br />

zelf had. Met een verpleegkundige achtergrond had Nienke<br />

naar eigen zeggen ‘leeshonger’: zij wilde alles weten over het<br />

vaattype. Haar kennis en ervaring maakten haar een geschikte<br />

kandidaat om namens de vereniging als vEDS-contactpersoon<br />

op te treden. Inmiddels zijn er geen specifiek type-gebonden<br />

contactpersonen meer bij de vereniging, maar is er een<br />

belteam voor alle types. Nienke is hier met veel plezier<br />

onderdeel van.<br />

Hart onder de riem<br />

Verder wil Nienke graag anderen helpen. Het is je eigen<br />

ervaring die je meebrengt als vrijwilliger. Het is wel belangrijk<br />

dat je niet zelf nog midden in het acceptatieproces zit, maar er<br />

juist al door bent, zodat je ook die ervaring kan delen. Degene<br />

die contact met je opneemt, heeft vaak een spreekwoordelijk<br />

hart onder de riem nodig, of soms gewoon wat tips en tricks.<br />

Nienke geeft hierbij aan: “De ander moet geholpen worden,<br />

niet ik.” Hoewel de pijn en klachten niet weg zijn, kan de ander<br />

na een telefoongesprek weer even verder.<br />

Op de vraag wat haar motiveert om dit vrijwilligerswerk<br />

te doen, reageert Nienke: “Helpen zit in mij. Kort na mijn<br />

diagnose had ik niet de motivatie om vrijwilligerswerk te<br />

doen. Maar nadat ik het proces doorlopen had en ik mijn<br />

professionele baan niet meer kon uitvoeren, wilde ik graag<br />

weer anderen helpen. Tijdens mijn proces na de diagnose heb<br />

ik ook contact opgenomen met de vereniging en daar zag ik<br />

het belang van de contactpersonen in. Toen er een vacature<br />

was voor contactpersoon vEDS, heb ik me direct aangemeld<br />

en ben ik aan de slag gegaan. Hoewel het vEDS-type zeldzaam<br />

is, kreeg ik regelmatig telefoontjes. Die mensen weer met een<br />

goed gevoel achterlaten, geeft mij veel energie.”<br />

Naast het vrijwilligerswerk voor de <strong>VED</strong>, is Nienke vrijwilliger<br />

bij Humanitas, waar zij mantelzorgers ondersteunt. Een<br />

tip die Nienke wil geven aan mensen die overwegen om<br />

vrijwilligerswerk te gaan doen, is om iets te zoeken wat je leuk<br />

vindt: probeer dingen uit. Is het niks? Dan stop je gewoon.<br />

Maar zoek werk dat bij je past, dan haal je daar een hoop<br />

positieve energie uit.<br />

Nienke: “Hoewel het vEDS-type<br />

zeldzaam is, kreeg ik regelmatig<br />

telefoontjes”<br />

Nienke: “Dit is een leuke foto<br />

van mij in een besneeuwd<br />

Westerpark in Amsterdam. Toen<br />

ik daar fysiek gezien nog toe in<br />

staat was, maakte ik heel graag<br />

langeafstandswandelingen<br />

in binnen- en buitenland. Ik<br />

mocht ook graag wat kortere<br />

wandelingen maken in de stad<br />

waar ik tot een paar jaar geleden woonde. Dat was<br />

mijn hobby. Helaas gaat dat nu niet meer.”<br />

<strong>VED</strong> <strong>Magazine</strong> editie 3 - 2022 | 23


www.ehlers-danlos.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!