Views
5 years ago

'externe' kwaliteitsborging - ACT!

'externe' kwaliteitsborging - ACT!

Doelstelling � Gebruik

Doelstelling � Gebruik maken van een gebruiksvriendelijke software (Excel 2000, versie 9.0.8948 SP-3) � Duidelijke heldere uitleg (gebruiksaanwijzing) voor ‘beginners’ met Excel- files � De macro’s niet beveiligen en zonder wachtwoord � Praktisch gericht, met zo weinig mogelijk ‘papier’ � Opstellen van een Toetsblad moet snel en aantoonbaar onderbouwd zijn � De termijn beoordeling moet gerelateerd zijn aan de ‘bewust’ gekozen toetsobjecten / op basis van risicomanagement � Besparing van tijd voor de gebruikers � Een hulpmiddel voor de uitvoering van contracten onder UAV-GC, UAV ’89 en Kwaliteitsborging 6

SPREADSHEETS � De basis is een ingevulde (middels een risicosessie) Risicoanalyse met een ranking – systeem (zie format als bijlage van het Contract UAV-GC 2005 / Bestek UAV ’89) � Verder sorteert het spreadsheet ‘Risicoanalyse’ de geïdentificeerde risico’s op basis van de ‘scores’ � Met deze gesorteerde risicoanalyse kan op basis van de gekozen -opdrachtgever- risico’s , bijv. scores ‘boven’ de 30, een Toetsingsmatrix met beheersmaatregelen worden opgesteld (automatisch ingevuld) � Op basis van deze matrix kunnen verschillende formulieren worden ingevuld én verwerkt 7

Reisschema en routebeschrijving Rote 66 van de Ja - ACT!