15.03.2023 Views

KIJK editie 4 - 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BLIJF DOORVRAGEN WWW.<strong>KIJK</strong>MAGAZINE.NL 4/ <strong>2023</strong> / € 6,75<br />

BINNENKORT<br />

Podcast met<br />

Diederik<br />

Jekel<br />

Pagina 47<br />

VEENLIJKEN<br />

De wetenschap legt<br />

het mysterie bloot<br />

EN OOK: ZEVEN VEELBELOVENDE BATTERIJEN<br />

TELESCOOP OP DE DONKERE KANT VAN DE MAAN<br />

WAAROM DE NATUUR ZO GOED VOOR JE IS


14<br />

6 RARE SNUITERS<br />

<strong>KIJK</strong> KORT Een egel met verkoelende<br />

snottebellen, een mummie met tientallen<br />

gouden amuletten, sterren met een<br />

extreem korte omlooptijd, en meer verrassende<br />

fenomenen in onze nieuwsrubriek.<br />

12 DROOMVLUCHT<br />

COLUMN Ideaal: van A naar B zonder in de<br />

file te staan. PAL-V moet het mogelijk maken.<br />

Rijco van Egdom onderzocht of deze<br />

vliegende auto binnenkort op de weg én in<br />

de lucht te vinden is.<br />

14 ANDERE ACCU’S<br />

Ze zijn vervuilend, duur en bestaan uit<br />

schaarse grondstoffen: lithium-ion-batterijen.<br />

Daarom werken bedrijven wereldwijd<br />

aan creatieve alternatieven, zoals de zand-,<br />

zwaartekracht-, en hennepbatterij.<br />

22 NACHTBRAKERS<br />

ONDERWATER ONDERVRAAGT Marike<br />

Lancel bestudeert slaapstoornissen bij<br />

mensen die kampen met een psychiatrische<br />

aandoening. En dat onderzoek is allesbehalve<br />

slaapverwekkend.<br />

24 BESMETTELIJK?<br />

Naar schatting plegen 800.000 wereldburgers<br />

per jaar suïcide – waaronder beroemde<br />

mensen. Zorgt de media-aandacht<br />

die hun overlijden genereert ervoor dat het<br />

aantal zelfdodingen toeneemt?<br />

28 VISIONAIR<br />

INTERVIEW Het bouwen van een telescoop<br />

op de achterkant van de maan is met<br />

recht een megalomaan project te noemen.<br />

Experimenteel astronoom Marc Klein Wolt<br />

deinst er niet voor terug.<br />

34 SMARTPANTS<br />

Een trainingsbroek om je te helpen bij het<br />

sporten, een jas vol zonnepanelen om je<br />

mobiel mee op te laden, een shirt om een<br />

digitale knuffel naar iemand te sturen.<br />

Slimme kleding is in de maak.<br />

40 RAARCHITECTUUR<br />

IN BEELD Saaie kantoorpanden en huizen<br />

in overvloed, maar het stikt in de wereld<br />

ook van de bijzondere gebouwen. <strong>KIJK</strong><br />

trakteert je op negen bouwwerken waar je<br />

je aan blijft vergapen.<br />

48 REDMIDDELEN<br />

De laatste dertig jaar is bijna de helft van al<br />

het koraal op aarde verdwenen. Wetenschappers<br />

trekken dan ook een koffer aan<br />

gereedschappen open om de riffen voor de<br />

ondergang te behoeden.<br />

54 POEHA<br />

FAR OUT Nieuwe waarnemingen van de<br />

James Webb-telescoop schoppen ons idee<br />

van het heelal overhoop, kopten verschillende<br />

wetenschapssites. Of valt het<br />

allemaal wel mee?<br />

56 GOED GROEN<br />

Steeds meer studies wijzen uit dat de<br />

natuur goed is voor onze geestelijke<br />

gezondheid. Zelfs het kijken naar een<br />

schilderij van een bos of weiland zou al een<br />

positief effect hebben.<br />

62 REUZEMISSER<br />

TERUGVLUCHT Een grote mislukkeling<br />

uit de burgerluchtvaart: de Airbus A380.<br />

Welke tegenslagen zorgden ervoor dat<br />

de carrière van dit toestel als een droom<br />

begon, maar op een nachtmerrie uitliep?<br />

68 KINDERKOETS<br />

TECH-TOYS Met wallen tot op hun knieën<br />

zie je ouders weleens de kinderwagen<br />

vooruitduwen. Die moeten we helpen,<br />

dachten de makers van de slimme wagen<br />

Ella. En meer spul in onze gadgetrubriek.<br />

70 COLD CASES<br />

Het meisje van Yde, de Tollundman, de<br />

vrouw van Huldremose: stuk voor stuk<br />

prachtig bewaard gebleven veenlijken.<br />

Maar hoe kwamen ze in het veen terecht?<br />

De wetenschap zoekt antwoorden.<br />

76 KLEURVERSCHIL<br />

<strong>KIJK</strong> ANTWOORDT Waarom is het vlees<br />

van een kip wit en dat van een koe rood? En<br />

waarom kun je rood vlees maar beter met<br />

mate eten? Deze en meer vragen beantwoordt<br />

door experts.<br />

79 NIET-WAARZEGGERS<br />

COLUMN Na de aardbevingen in Turkije<br />

en Syrië doken op social media beelden op<br />

van dieren die de ramp voelden aankomen.<br />

Maar, zo zegt Ronald Veldhuizen: dat<br />

kunnen ze helemaal niet.<br />

28<br />

48<br />

4 4/<strong>2023</strong>


14<br />

56<br />

4/<strong>2023</strong> ALTERNATIEVE BATTERIJEN • MARIKE LANCEL • ZELFDODING • MARC KLEIN WOLT • SLIMME KLEDING • OPVALLENDE GEBOUWEN • KORALEN • JAMES WEBB WAARNEMINGEN • GEZONDE NATUUR • A380 • VEENLIJKEN<br />

62<br />

BLIJF DOORVRAGEN WWW.<strong>KIJK</strong>MAGAZINE.NL 4 / <strong>2023</strong> / € 6,75<br />

EN OOK: ZEVEN VEELBELOVENDE BATTERIJEN<br />

TELESCOOP OP DE DONKERE KANT VAN DE MAAN<br />

WAAROM DE NATUUR ZO GOED VOOR JE IS<br />

VEENLIJKEN<br />

De wetenschap legt<br />

het mysterie bloot<br />

BINNENKORT<br />

Podcast met<br />

Diederik<br />

Jekel<br />

Pagina 47<br />

70<br />

28<br />

40<br />

EDITORIAL<br />

BEELD COVER: ROBERT CLARK, ALLARD FAAS, SHUTTERSTOCK, PHILIPPE PIHEYNS/GETTY IMAGES. JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES, BEELD INHOUD: SHUTTERSTOCK. ALLARD FAAS, CHINA NEWS SERVICE/GETTY IMAGES, BRETT MONROE GARNER, OVIDIU DUGULAN/ALAMY STOCK PHOTO, ERIK DE KLEIN<br />

KESSELER<br />

Het Werther-effect<br />

Het boekje staat in mijn boekenkast. Groen,<br />

bomen, een heg, grote bladeren op de voorgrond<br />

en in witte letters de titel: Het lijden<br />

van de jonge Werther. Nadat ik het verhaal van Rik<br />

Peters over de ‘besmettelijkheid’ van zelfmoord had<br />

gelezen, heb ik het weer uit de kast gepakt. Meteen<br />

was de mix van spanning en opwinding terug van<br />

toen ik het, misschien wel veertig jaar geleden, voor<br />

het eerst in handen had. Want ik wist natuurlijk<br />

van de reputatie en het gevreesde Werther-effect.<br />

Meteen al na publicatie in 1774 zorgde het in eerste<br />

instantie anoniem uitgebrachte boek voor ophef.<br />

Leipzig stelde in 1775 een verspreidingsverbod in<br />

wegens het aanzetten tot zelfmoord. Meerdere<br />

Duitse steden volgden en ook in andere Europese<br />

landen werden maatregelen genomen. Ik vroeg me<br />

gespannen af of de kwellingen van de jonge Werther<br />

me ook zo zou raken dat ik… Dat viel gelukkig mee.<br />

Om met Herman Finkers te spreken: zelfmoord is<br />

wel het laatste wat ik zou doen.<br />

Later, toen ik stageliep bij een regionale krant, bestond<br />

dat idee van de aanstekelijke zelfdoding nog<br />

steeds en schreven we alleen in heel bedekte termen<br />

over suïcide. Maar is die relatie tussen media<br />

en zelfmoord er wel? En zorgden beroemde doden<br />

uit het verleden – Cobain, Cornell, Avicii – en de<br />

berichtgeving daarover inderdaad voor zelfmoordgolven<br />

of moet er toch het een en ander worden<br />

genuanceerd? Lees er alles over in het uitstekende<br />

verhaal van Rik op pagina 24 en verder.<br />

Nu we het toch over het verleden hebben… New<br />

Skool Media, de uitgever van <strong>KIJK</strong>, werd onlangs<br />

overgenomen door Roularta. Voor een van de<br />

bladen van dit Belgische bedrijf – G-Geschiedenis<br />

– werd een nieuw thuis gezocht en wij van de <strong>KIJK</strong>redactie<br />

kregen de eer om dat onder onze hoede te<br />

mogen nemen.<br />

<strong>KIJK</strong> Geschiedenis is een voortzetting<br />

van G-Geschiedenis,<br />

maar tegelijk ook weer niet.<br />

Er is een nieuwe naam, maar<br />

in de kern is het magazine nog<br />

hetzelfde: het staat vol boeiende<br />

geschiedenisverhalen<br />

uit de Lage Landen<br />

en ver daarbuiten.<br />

Dus binnenkort in<br />

de winkel, op de<br />

mat of in onze<br />

onlineshop. Mis<br />

het niet.<br />

André Kesseler is hoofdredacteur van <strong>KIJK</strong>.<br />

Reageren op deze column en de nieuwe <strong>KIJK</strong>?<br />

Schrijf naar info@kijkmagazine.nl.<br />

4/<strong>2023</strong> 5


Zijn dit de batterijen<br />

van de toekomst?<br />

Van elektrische fietsen tot telefoons: lithium-ionbatterijen<br />

zijn overal. Toch kleven er nadelen aan<br />

deze krachtbronnen. Zo zijn ze duur en is lithium een<br />

schaarse grondstof. Wetenschappers werken daarom<br />

hard aan alternatieven voor de opslag van energie.<br />

Wij zetten zeven opvallende oplossingen op een rij.<br />

SHUTTERSTOCK<br />

Tekst: Gabor Mooij<br />

14 4/<strong>2023</strong>


Hoe werkt een batterij?<br />

Eerst even terug naar de basis. Een batterij bestaat uit<br />

twee elektroden (polen): de anode en de kathode. Die<br />

worden gescheiden door een vast membraan en een<br />

vloeibare elektrolyt. Beide laten wel ionen door (atomen<br />

of moleculen met een positieve of negatieve lading), maar<br />

geen elektronen. Zo voorkomen ze dat er in de batterij een<br />

directe stroom ontstaat tussen de polen. Die stroom moet<br />

namelijk naar je telefoon, fiets of ander apparaat. Als je<br />

een batterij gebruikt, bewegen positief geladen ionen van<br />

anode naar kathode. De anode geeft tegelijkertijd elektronen<br />

af, die naar het aangesloten apparaat bewegen, en<br />

daarna via de kathode terug de batterij in. Bij het opladen<br />

van een batterij is het proces omgekeerd: de positief geladen<br />

ionen bewegen dan van de kathode naar de anode, en<br />

die laatste neemt elektronen op. Goed om te weten, tot<br />

slot: hoe meer ionen, hoe hoger de energiedichtheid van<br />

de batterij kan zijn.<br />

Dubbel zo<br />

potent<br />

Magnesiumbatterij<br />

Een van de vaakst geopperde alternatieven voor de<br />

lithium-ionaccu (li-ion) is de magnesiumbatterij. Zoals<br />

de naam al verraadt, gebruikt die magnesiumionen.<br />

En dat heeft meerdere voordelen. Zo kan een enkel<br />

magnesiumatoom twee elektronen vrijgeven tijdens<br />

het ontladen, terwijl lithiumatomen er maar eentje<br />

afstaan. Dit betekent dat magnesium in potentie twee<br />

keer zoveel energie kan overbrengen.<br />

Daarnaast zorgt magnesium in een batterij voor meer<br />

stabiliteit. Als dit metaal reageert met vocht en<br />

zuurstof in de lucht, ontstaat een zelfbeschermend<br />

oxidelaagje. Het magnesium ónder dit laagje reageert<br />

vervolgens minder, of zelfs helemaal niet meer met<br />

zuurstof. Lithium reageert veel heftiger bij contact<br />

met lucht – waardoor de batterij in het extreemste<br />

geval zelfs kan exploderen.<br />

Een derde voordeel van magnesium ten opzichte van<br />

lithium: er worden geen dendrieten gevormd. Dit zijn<br />

een soort kristallen, in dit geval van opgestapelde<br />

lithiumionen. Daarin komt zoveel energie samen dat<br />

ontbranding kan plaatsvinden.<br />

Magnesiumbatterijen zijn ook nog eens duurzamer<br />

en goedkoper dan de lithium-ionvariant, doordat er<br />

bijvoorbeeld geen kobalt nodig is. Dat is een giftig<br />

element dat er in li-ionbatterijen voor zorgt dat de kathode<br />

sneller ionen bindt, of juist loslaat. Bovendien<br />

is magnesium op aarde in veel grotere hoeveelheden<br />

beschikbaar dan lithium en kobalt.<br />

Het eerdergenoemde oxidelaagje op magnesium is<br />

behalve een voordeel trouwens ook een nadeel. De<br />

meeste elektrolyten bestaan uit water met daarin<br />

opgeloste stoffen. Tijdens het bewegen door de<br />

elektrolyt reageren magnesiumionen met het water.<br />

Hierdoor kan het oxidatielaagje ondoordringbaar<br />

worden, waardoor het magnesium geen elektronen<br />

meer kan afgeven of opnemen, en dus geen lading<br />

meer kan overbrengen.<br />

Een mogelijke oplossing hiervoor is bedacht aan<br />

de Universiteit van Hongkong: het gebruik van een<br />

elektrolyt met zout water en chloride. Het water is<br />

in deze elektrolyt verzadigd door het zout, zodat er<br />

amper ‘vrij water’ over is om het magnesium te laten<br />

oxideren. Daarnaast lossen de chlorideionen<br />

het oxidatielaagje<br />

dat wel ontstaat deels<br />

op. Werkt een dergelijke<br />

verbetering ook<br />

in de praktijk? Dan<br />

zijn magnesiumbatterijen<br />

goede<br />

vervangers van<br />

li-ionaccu’s.<br />

In Japan, aan de Tokyo Metropolitan<br />

University, werken onderzoekers aan deze<br />

batterij. De anode bestaat uit mangaanoxide,<br />

de kathode uit magnesium.<br />

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY<br />

4/<strong>2023</strong> 15


Is zelfdoding<br />

besmettelijk?<br />

Tekst: Rik Peters<br />

Als een beroemdheid overlijdt door zelfdoding,<br />

draaien nieuwsredacties op volle toeren. Maar<br />

hulpverleners ook. Volgens onderzoek kan<br />

media-aandacht voor het thema namelijk een<br />

toename van het aantal zelfdodingen veroorzaken.<br />

Maar hoe zit het precies met dit zogeheten<br />

Werther-effect?<br />

ISTOCK/GETTY IMAGES<br />

24 4/<strong>2023</strong>


Misschien hadden we dit<br />

artikel nooit mogen<br />

maken. Het gaat immers<br />

over zelfdoding, en het is gevaarlijk<br />

om daarover te schrijven. Je hebt<br />

namelijk vast weleens gehoord dat<br />

zelfdoding ‘besmettelijk’ is en dat<br />

media-aandacht voor het onderwerp<br />

mensen ertoe kan brengen ook zelf<br />

de fatale stap te zetten. Na de veelbesproken<br />

zelfdodingen van acteur<br />

Antonie Kamerling (in 2010) en schrijver<br />

Joost Zwagerman (in 2015) moest<br />

de telefoonploeg van 113 Zelfmoordpreventie<br />

extra mensen inzetten om<br />

de plotselinge toename van hulpvragen<br />

het hoofd te kunnen bieden<br />

– om maar eens iets te noemen.<br />

Het idee is dit. Nieuwsitems over<br />

zelfdoding kunnen lezers en kijkers<br />

het gevoel geven dat zelfdoding een<br />

prima oplossing voor hun problemen<br />

is. Wanneer de besproken overledene<br />

een beroemdheid is, gaat daar<br />

bovendien een voorbeeldfunctie<br />

vanuit: “Als hij met zijn roem en<br />

rijkdom het leven niet aankan, hoe<br />

moet ik het dan kunnen?” En als de<br />

pers ook nog eens inzoomt op de<br />

gebruikte methodes, dan valt daaruit<br />

makkelijk te concluderen dat deze<br />

werkwijzen kennelijk beschikbaar<br />

én effectief zijn. Je begrijpt: giftige<br />

gedachten, zeker voor mensen die<br />

toch al worstelen.<br />

Volgens Derek de Beurs, chief science<br />

officer bij het Trimbos-instituut (dat<br />

onder meer kennis rond geestelijke<br />

gezondheid verzamelt), is de heersende<br />

mening dat media een sterk effect<br />

hebben op het maatschappelijke<br />

beeld van zelfdoding en daardoor ook<br />

op het aantal zelfdodingen. In zijn<br />

boek Mythen over zelfmoord onderzoekt<br />

hij of dat ook echt het geval is,<br />

en – spoiler alert – dat is ook echt het<br />

geval. Maar dat hoeft niet per se een<br />

kwalijke zaak te zijn.<br />

Outfit in de ban<br />

Laten we niet op de kwestie vooruitlopen<br />

en bij het begin beginnen. Het<br />

Werther-effect. Zo noemen onderzoekers<br />

het verschijnsel dat sensationele<br />

berichten over zelfdoding kunnen<br />

leiden tot meer zelfdodingen. De<br />

opvallende benaming verwijst naar<br />

Die Leiden des jungen Werthers (het<br />

lijden van de jonge Werther), een in<br />

1774 verschenen briefroman van de<br />

Duitse schrijver Johann Wolfgang<br />

von Goethe. Aan het einde van dat<br />

boek maakt de door liefdesverdriet<br />

verscheurde titelheld een einde aan<br />

zijn leven door zich vlak boven het<br />

rechteroog een kogel in het brein te<br />

jagen. En je raadt het vast al: het bleef<br />

niet bij die arme Werther alleen.<br />

Na de publicatie zou er namelijk<br />

een golf van zelfdodingen hebben<br />

plaatsgevonden, en die zouden<br />

ook nog eens verdacht veel hebben<br />

geleken op de laatste daad van<br />

Goethes hoofdpersonage. Niet alleen<br />

hadden de navolgers eveneens een<br />

pistool tegen hun hoofd gezet, maar<br />

in veel gevallen hadden ze zich zelfs<br />

uitgedost in Werthers kenmerkende<br />

kloffie: een blauwe rokjas met een<br />

geel vest. Hoewel sociologen de term<br />

‘Werther-effect’ pas tweehonderd<br />

jaar later serieus gingen gebruiken,<br />

werd er in Goethes tijd al druk gespeculeerd<br />

over de ‘Werther-koorts’ of de<br />

‘Werther-besmetting’.<br />

En natuurlijk: er bestaan geen<br />

betrouwbare statistieken over zelfdodingen<br />

na literaire ervaringen in de<br />

late achttiende eeuw, dus het is onmogelijk<br />

om na te gaan hoe groot die<br />

hausse aan zelfdodingen nu echt was.<br />

Maar het is wel duidelijk dat het onderwerp<br />

de gemoederen bezighield.<br />

Er werd veel over geschreven, het<br />

boek werd in verschillende landen<br />

verboden en sommige steden deden<br />

Werthers outfit in de ban. Goethe zelf<br />

voegde in latere drukken van zijn<br />

werk een motto toe dat eindigde met:<br />

“Wees een man en volg mij niet na.”<br />

De Oostenrijkse cultuurwetenschapper<br />

en filosoof Thomas Macho wijst<br />

in zijn studie Van wie is je leven?<br />

Cultuurgeschiedenis van de zelf doding<br />

trouwens op een treffend detail<br />

in deze kwestie. Wanneer Goethe<br />

de plek van Werthers overlijden<br />

beschrijft, vermeldt hij namelijk<br />

expliciet dat er een opengeslagen<br />

exemplaar van Emilia Galotti op<br />

de lessenaar ligt – een toneeltekst<br />

waarin het titelpersonage zelfdoding<br />

wil plegen met een dolk, maar wordt<br />

tegengehouden door haar vader,<br />

die haar daarna alsnog doodsteekt.<br />

Met andere woorden: misschien was<br />

Werther zélf ook al het slachtoffer<br />

van een soort Werther-effect.<br />

Copycats<br />

Ook nu dendert het debat nog voort.<br />

Het bekendste Werther-achtige voorval<br />

van de laatste jaren is ongetwijfeld<br />

de Netflix-serie 13 Reasons Why,<br />

die draait om de fictionele tiener<br />

Hannah Baker. Het eerste seizoen<br />

kwam in maart 2017 uit en zorgde<br />

meteen voor rumoer – vooral omdat<br />

de zelfdoding van het hoofdpersonage<br />

uitgebreid in beeld werd gebracht,<br />

ondanks de waarschuwing van<br />

psychologen en hulpverleners<br />

4/<strong>2023</strong> 25


28 4/<strong>2023</strong>


EXPERIMENTEEL ASTRONOOM<br />

MARC KLEIN WOLT:<br />

‘Het kán: een<br />

opblaastelescoop op<br />

de achterkant van de<br />

maan’<br />

4/<strong>2023</strong> 29


ISTOCK/GETTY IMAGES<br />

48 4/<strong>2023</strong>


Tekst: Naomi Vreeburg<br />

Een van de zichtbare gevolgen<br />

van klimaatverandering is het<br />

verdwijnen van koraalriffen. En<br />

dat is niet alleen slecht nieuws<br />

voor het leven dat hiertussen<br />

schuilgaat. Onderzoekers zetten<br />

dan ook alles op alles om de<br />

riffen voor de ondergang te<br />

behoeden.<br />

Reddingsacties<br />

voor het regenwoud<br />

van de zee<br />

Cryonisme voor koralen, maar dan net even anders.<br />

Eind vorig jaar hebben onderzoekers van de<br />

Universiteit van Minnesota een wereldprimeur<br />

behaald: ze zijn erin geslaagd koraallarven in te vriezen.<br />

Iets wat voorheen alleen was gelukt bij de spermacellen<br />

van de dieren.<br />

Om dit voor elkaar te krijgen, maken de onderzoekers<br />

gebruik van speciale, goedkope ge-3D-printe gaasjes.<br />

Die zeven de larven uit het water en slaan ze op. Als de<br />

wetenschappers de babykoralen vervolgens bevriezen tot<br />

-196 graden Celsius, beschermen de gaasjes hun weefsels;<br />

ijskristallen beschadigen de cellen van de larven niet.<br />

Op deze manier hopen de onderzoekers een voorraadje<br />

koralen aan te leggen die ze op een gewenst moment<br />

kunnen ontdooien en terugplaatsen in het water – op een<br />

beschadigd stuk rif. Het is een van de vele projecten die<br />

een halt moeten toeroepen aan het verdwijnen van het<br />

koraal.<br />

Ontbonden huwelijk<br />

Dat deze projecten hard nodig zijn, maakte een studie uit<br />

2021 pijnlijk duidelijk. Hieruit bleek dat maar liefst 14 procent<br />

van de koraalriffen wereldwijd tussen 2008 en 2019<br />

verloren waren gegaan. De grootste boosdoener:<br />

klimaatverandering.<br />

4/<strong>2023</strong> 49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!