15.03.2023 Views

Ouders Overleden Kind Nabij 2 - 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Nabij</strong><br />

KWARTAALBLAD VOOR OUDERS OVERLEDEN KIND<br />

APRIL <strong>2023</strong> | NUMMER 2<br />

NATUUR<br />

“Als we een dier zien bij haar grafje,<br />

springt mijn hart op en denk ik:<br />

Billie heeft bezoek gehad”


Van de redactie<br />

Bij het maken van deze <strong>Nabij</strong> werden wij als redactie<br />

opgeschrikt door het intens verdrietige bericht dat Jan<br />

Bernard, de man van ons redactielid Beate Matznetter,<br />

plotseling was overleden. Hij kreeg een hartstilstand<br />

tijdens zijn hardlooprondje in het bos. Beate zelf gaf op<br />

dat moment een lezing over rouw en mindfulness. En<br />

juist dat, het volledig aanwezig kunnen zijn in het hier<br />

en nu, heeft haar de volgende dagen geholpen om<br />

samen met hun kinderen zijn afscheid op een mooie<br />

manier vorm te geven. Jullie zullen begrijpen dat er dit<br />

keer dus geen essay van haar hand in de <strong>Nabij</strong> staat.<br />

De afgelopen jaren hebben wij als redactie en jullie als<br />

lezers Beate en haar familie via die essays een beetje<br />

leren kennen. Wij wensen haar en haar dierbaren veel<br />

sterkte om het verlies te dragen.<br />

De troost van het aanwezig zijn lazen wij ook terug<br />

in alweer veel bijzondere persoonlijke verhalen over<br />

het thema Natuur. Soms door de herinneringen,<br />

omdat het overleden kind daar zo mee verbonden<br />

was. Soms omdat in het hier en nu de natuur een<br />

teken lijkt te geven van de aanwezigheid van een<br />

kind, een bemoediging om door te gaan. Het ritme<br />

en de weidsheid van de zee, de sneeuw in de bergen,<br />

ruisende bomen in het bos, een vogel of vlindertje dat<br />

komt buurten. De natuur is oneindig. Die grootsheid<br />

van de natuur, het besef dat je onderdeel bent van dat<br />

grotere geheel biedt houvast. Net als de natuur is rouw<br />

groots en oneindig. Maar net als de natuur verandert<br />

ook het verdriet. De kunst is daarin mee te bewegen<br />

en te vertrouwen op die verandering. De prachtige<br />

persoonlijke verhalen en gedichten met ervaringen van<br />

lotgenoten bieden daarbij mooie krachtige inspiratie.<br />

In deze <strong>Nabij</strong> opnieuw een speciale vadercolumn. Dit<br />

is een wisselcolumn, waarin elke editie een andere<br />

vader het woord krijgt. Als je hier ook graag een<br />

bijdrage aan wilt leveren, meld je dan aan via<br />

redactie@oudersoverledenkind.nl.<br />

Wij wensen jullie een prachtig voorjaar!<br />

Namens de redactie,<br />

Cecile Bus<br />

COLOFON<br />

Het blad van de vereniging <strong>Ouders</strong> van<br />

een <strong>Overleden</strong> <strong>Kind</strong> (OOK) verschijnt vier<br />

keer per jaar<br />

Jaargang, nummer<br />

<strong>2023</strong>, nummer 2<br />

Redactie<br />

Marja Bouwman, Beate Matznetter,<br />

Cecile Bus en Eveline Brunklaus<br />

Klari Nanning (fotografie),<br />

Carlo Ultee (fotografie),<br />

Foto's omslag en bij interview<br />

Marleen Bouwman-van Echtelt<br />

www.klikenzo.nl<br />

Opmaak<br />

MEO, Alkmaar<br />

Vormgeving<br />

Studio Tymen Cieraad<br />

Sluitingsdatum kopij volgende <strong>Nabij</strong><br />

15 mei <strong>2023</strong><br />

OOK<br />

www.oudersoverledenkind.nl<br />

www.facebook.com/oudersoverledenkind<br />

info@oudersoverledenkind.nl.<br />

Redactieadres<br />

redactie@oudersoverledenkind.nl<br />

Abonnement en adreswijziging<br />

ledenadmin@oudersoverledenkind.nl<br />

MEO 072 - 79 20 766<br />

Copyright © <strong>2023</strong><br />

Niets uit deze uitgave mag worden<br />

overgenomen zonder schriftelijke<br />

toestemming van de redactie en/of<br />

van de betreffende auteur.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor<br />

kopij te wijzigen, in te korten of niet tot<br />

plaatsing over te gaan.<br />

De redactie heeft zich ingespannen om<br />

alle rechthebbenden te achterhalen. Voor<br />

vragen en opmerkingen kunt u contact<br />

opnemen met de redactie.


Inhoudsopgave<br />

<strong>Nabij</strong> 3<br />

In dit nummer<br />

04 OOK op social media<br />

05 Bestuurswissel<br />

10 Persoonlijke verhalen<br />

14 In gesprek met Anemoon Elzinga en<br />

Arjan Berkhuysen<br />

16 Boeken<br />

20 Blijf hun namen noemen<br />

22 Persoonlijke verhalen<br />

26 Persoonlijke verhalen<br />

33 Gedicht<br />

34 Column: Tijd genoeg komt meestal te laat<br />

35 Tien vragen aan een lotgenoot<br />

36 Verbonden broers en zussen<br />

38 Agenda<br />

39 Oproepen<br />

23 Kunst die je raakt<br />

24 Gedicht<br />

16 Boekentip<br />

Een bijzondere roman over de<br />

rouw van de ouders van Ilias, kind<br />

van twee culturen.<br />

06 Interview<br />

Marieke en Arnout over hun<br />

dochter Billie, die veel te vroeg<br />

geboren werd en maar een<br />

maand mocht leven.<br />

25 Vadercolumn<br />

Jorik van der Hoeven leerde met<br />

nieuwe ogen naar de natuur<br />

kijken na de dood van zijn<br />

dochter Pien.


4 <strong>Nabij</strong> Nieuws<br />

OOK op social media<br />

Er wordt veel geplaatst op de socials van OOK en veel mensen reageren, waardoor er steeds meer interactie ontstaat. Het is bijzonder<br />

om te merken dat onze social media goed bekeken worden.<br />

We vroegen op Facebook en Instagram: Ervaar jij bijzondere tekens in de natuur<br />

die je herinneren aan of verwijzen naar (de aanwezigheid van) je overleden kind?<br />

Enkele reacties:<br />

Foto: Beedoodledigital<br />

Marga Scheening<br />

Sneeuw op mijn verjaardag , hoe gek kan het gaan.<br />

Of komt het van jou, heb jij dit gedaan.<br />

Dat je aan mij denkt op deze dag<br />

doet mij goed, en tovert een lach.<br />

Ik pak een handvol sneeuw en voel de enorme kou,<br />

het verwarmt mijn hart en ik roep naar boven dat ik van je<br />

hou.<br />

Een mooier cadeau dan dit is er niet,<br />

het maakt mij blij ondanks het enorme verdriet.<br />

Francien Nijkamp<br />

Luister heel stil<br />

hoor je de klanken van ritselend blad<br />

een vogel zingend…<br />

oorverdovende stilte…<br />

veertjes op ons pad…<br />

een hartvormig steentje..<br />

een vlinder op je hand...<br />

Zo loopt ze nog steeds met ons mee in hoofd en hart.<br />

Ook al zien we elkaar niet, we houden haar hand stevig vast.<br />

Zo vervolgen we ons pad, samen niet alleen.<br />

Marian_tje<br />

Toen ik bij het graf van mijn dochter was, kwam er een<br />

oranje met zwarte vlinder op mijn schouder zitten. Waar<br />

ik ook ga, regelmatig zie ik vlinders.<br />

Ageeth7175<br />

Ja, ik ervaar dat bij een witte vlinder. Toen René, mijn<br />

zoon, net overleden was liep ik met mijn dochter buiten<br />

en zagen we drie witte vlinders. Eén vloog weg… dat was<br />

ons teken. Overal waar we zijn en we een witte vlinder<br />

zien is het voor ons het teken om te zeggen: René is erbij,<br />

of: dankjewel, René!<br />

Monique Hoogeveen<br />

De groene libelle die tijdens de ceremonie op de<br />

natuurbegraafplaats tussen de rijen doorvloog, dan weer<br />

stilstaand bij mensen. Uiteindelijk daalde hij op mijn knie<br />

waar ik hem ademloos stil aanschouwde. Daarna ging hij<br />

op mijn linkerzijde bovenin zitten, ik voelde de pootjes<br />

op mijn huid. Zo intens, verwonderlijk, al wist ik toen, 4,5<br />

jaar geleden, de betekenis nog niet: mijn lieve zoon, zo<br />

dichtbij. Altijd weer als ik tochten door de natuur maak,<br />

maar nooit op dezelfde wijze. ‘Dat is te gemakkelijk’, zou<br />

hij zeggen, dus altijd goed opletten.<br />

Wiz Khalifa: When I see you again<br />

Brainpower: Je moest waarschijnlijk gaan<br />

Lewis Capaldi: Before you go<br />

Nieuwe nummers kan je opgeven via:<br />

redactie@oudersoverledenkind.nl


Nieuws<br />

<strong>Nabij</strong> 5<br />

Nieuwe bestuursleden<br />

In de afgelopen periode hebben twee bestuursleden te kennen gegeven te stoppen met hun bestuursfunctie. Eind<br />

vorig jaar gaf onze secretaris, Karin Rheiter, aan dat ze haar activiteiten voor OOK niet langer kon combineren met<br />

haar nieuwe baan. Karin was o.a. zeer betrokken bij het opzetten en inrichten van de nieuwe website voor OOK.<br />

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Marleen Mulderij afscheid genomen van het bestuur. Naast de<br />

algemene bestuursactiviteiten heeft Marleen samen met Ina de Weerd de voorlichtingstak van OOK een nieuwe<br />

impuls gegeven. Het aantal OOK-vrijwilligers dat hieraan bijdraagt is fors toegenomen in de afgelopen maanden,<br />

zodat er meer mogelijkheden zijn om als OOK naar buiten te treden. Nu weet OOK beroepsgroepen te bereiken<br />

die er voor de lotgenoten toe doen. Marleen heeft op eigen kracht de OOK-podcastserie Maak rouw bespreekbaar<br />

opgezet. Marleen blijft actief op dit gebied en ook binnen de regio Drenthe. Als bestuur spreken wij onze dank uit<br />

voor alle tijd, moeite en energie die beiden hebben gegeven voor onze vereniging.<br />

Tijdens de ingelaste Algemene Ledenvergadering op 20 februari <strong>2023</strong> zijn Esther Schroeijers en Jeanet<br />

Eikelenboom toegetreden tot het bestuur. Zij stellen zich voor:<br />

Esther Schroeijers<br />

heeft twee kinderen:<br />

dochter Robyn<br />

(26) en zoon Oscar<br />

(2001-2013). Esther<br />

woont in Wormer.<br />

Op 14 september<br />

2013 is mijn zoon<br />

Oscar overleden<br />

nadat hij op 1<br />

september 2013 als<br />

toeschouwer bij de<br />

Rally van Amsterdam is aangereden door een rallyauto.<br />

In één klap was niets meer zoals het was en<br />

zal het ook nooit meer worden. Voor altijd 11 jaar.<br />

Ik was op dat moment al gescheiden. Ik ben<br />

single en mijn dochter woont al ruim twee jaar op<br />

zichzelf. Na het overlijden van Oscar heb ik snel mijn<br />

‘gewone’ leven weer opgepakt. Ritme en regelmaat<br />

hebben mij houvast gegeven.<br />

Jaren geleden ben ik lid geworden van OOK.<br />

Het platform Alleen verder is één van de mooie<br />

initiatieven binnen OOK, waar ik als alleenstaande<br />

ouder op nog meer punten herkenning vind. Als het<br />

ergste je dan overkomt, wens ik eenieder de troost,<br />

herkenning en uiteindelijk ook het perspectief toe<br />

dat onze liefdevolle vereniging, op wat voor manier<br />

dan ook, kan bieden.<br />

Jeanet Eikelenboom<br />

woont in<br />

Barendrecht. Zij is<br />

moeder van vier<br />

kinderen. Haar enige<br />

dochter Camila is op<br />

bijna 2-jarige leeftijd<br />

overleden.<br />

Op 14 februari 2018<br />

is onze tweeling<br />

geboren, Camila<br />

en Divano. Wij<br />

waren dolgelukkig en ons gezin was compleet. Op<br />

13 januari 2020 hebben wij Camila in haar bedje<br />

gevonden, nadat ze was overleden.<br />

Mede door de steun van lotgenoten en doordat<br />

ik mijn verhaal en verdriet kan delen, leer ik steeds<br />

beter het verdriet en gemis te dragen. Ik zou<br />

graag andere lotgenoten troost en herkenning<br />

willen bieden. Ik hoop jullie te ontmoeten bij<br />

lotgenotendagen.<br />

Voel je vrij om mij aan te spreken of te mailen<br />

wanneer je vragen of opmerkingen hebt.


6 <strong>Nabij</strong> Interview<br />

Marieke en Arnout waren dolgelukkig<br />

met hun eerste zwangerschap en keken<br />

uit naar het ouderschap. Hun dochter<br />

Billie kwam veel te vroeg en overleed op<br />

28 augustus 2020, een maand na haar<br />

geboorte.<br />

Marieke vertelt: “We hebben elkaar op latere leeftijd<br />

ontmoet en wilden graag samen een kind. Al snel<br />

kwamen we in een IFV-traject terecht. Dat was zwaar,<br />

ziekenhuis in, ziekenhuis uit en leverde niets op. We<br />

hadden al besloten dat het de laatste poging zou zijn,<br />

toen ik toch zwanger werd.<br />

Het was in coronatijd. Dat betekende dat Arnout niet<br />

bij de controles mocht zijn. We gingen samen naar het<br />

ziekenhuis en ik liet met mijn telefoon de echobeelden<br />

aan hem zien, terwijl hij buiten op een bankje zat.”<br />

Arnout: “We waren erg bezorgd of het allemaal wel goed<br />

zou gaan, omdat de kans op een miskraam vrij groot<br />

was. Het zag er steeds goed uit. Na 24 weken hebben<br />

we samen geproost. We dachten: nu zitten we goed, ons<br />

kind is levensvatbaar.”<br />

Amper twee weken later kantelde alles. Overdag waren<br />

ze samen naar een kinderdagverblijf geweest. Aan het<br />

eind van de dag braken de vliezen en moest Marieke<br />

met spoed naar het ziekenhuis. Na een zwangerschap<br />

van 25 weken en 4 dagen kwam Billie op 28 juli 2020 ter<br />

wereld met een spoedkeizersnede. Een piepklein meisje<br />

van 900 gram.<br />

Een compleet andere wereld<br />

Marieke: “We kwamen opeens in een compleet andere<br />

wereld terecht. Aanvankelijk dacht men dat de bevalling<br />

nog enkele weken uitgesteld kon worden, toen bleek ik<br />

al weeën te hebben en zou het sneller gaan en nog later<br />

bleek een infectie de baby in gevaar te brengen en moest<br />

ik onmiddellijk naar de OK. Niet veel later waren we<br />

ineens ouders.”<br />

Billie is geboren in het Máxima Medisch Centrum<br />

in Veldhoven, dat gespecialiseerd is in de zorg voor<br />

prematuur geboren baby’s. Arnout: “De artsen<br />

en verpleegkundigen waren echt fantastisch. We<br />

werden meteen ‘papa’ en ‘mama’ genoemd door de<br />

verpleegkundigen en we werden overal in betrokken.


Interview<br />

<strong>Nabij</strong> 7<br />

MARIEKE TELGENHOF<br />

EN ARNOUT<br />

OUTHUIS OVER<br />

HUN OVERLEDEN<br />

DOCHTER BILLIE<br />

“WE BOUWEN<br />

ONZE EIGEN<br />

WERKELIJKHEID<br />

ROND BILLIE”<br />

Ook kregen we ondersteuning van een psycholoog. Dat<br />

was heel prettig, we bezoeken haar nog steeds.”<br />

“Een maand lang leefden<br />

we met zijn drieën in een<br />

parallelle wereld”<br />

Marieke en Arnout wonen in Tilburg. Toen Marieke het<br />

ziekenhuis mocht verlaten, konden ze terecht in het<br />

Ronald Mc Donaldhuis. Dat was een hele fijne plek. Op<br />

ieder moment konden ze naar Billie toe.<br />

Marieke: “We zaten een maand lang met zijn drieën<br />

in een verduisterde kamer, we leefden in een soort<br />

parallelle wereld. We waren elke dag zo’n zeven of acht<br />

uur bij Billie en konden geen genoeg van haar krijgen. Ik<br />

kolfde voor de borstvoeding, waardoor ik me heel nuttig<br />

voelde. Gelukkig mochten we veel met haar buidelen,<br />

ik fantaseer er nog regelmatig over. Er mocht in die tijd<br />

als gevolg van corona beperkt bezoek komen en andere<br />

mensen mochten Billie niet aanraken.”<br />

De eerste weken deed Billie het goed. Arnout: “Zelf<br />

hadden we natuurlijk geen enkel vergelijkingsmateriaal,<br />

maar van de verpleegkundigen hoorden we dat ze goed<br />

reageerde en veel contact zocht. Door hun ervaring<br />

hebben we haar karakter een beetje leren kennen. Ze<br />

waren allemaal dol op haar omdat ze zo pittig en actief<br />

was. We grapten dat het wel een stevige pubertijd zou<br />

worden.”<br />

Afscheid<br />

Na drie weken kreeg Billie een gevaarlijke infectie door<br />

een ziekenhuisbacterie. Ze reageerde niet goed op de<br />

medicijnen en toen ging het van kwaad tot erger. Ze<br />

kreeg er een longontsteking bij en later een bacterie die<br />

haar nog meer verzwakte.<br />

Marieke: “We hadden al afgesproken dat we kozen voor<br />

kwaliteit van leven en haar niet ten koste van alles in leven<br />

zouden houden. Uiteindelijk zeiden de artsen dat het<br />

niet meer haalbaar was en dat de behandeling gestopt<br />

zou worden. Billie gaf zelf ook aan dat het genoeg was.<br />

Ze is toen afgekoppeld van de apparatuur, kreeg morfine<br />

en werd op mijn borst gelegd. Arnout lag naast me en<br />

had zijn hand op dat schattige kleine luierkontje van d’r.


8 <strong>Nabij</strong> Interview<br />

Ze kriebelde nog met haar tenen in mijn navel en deed<br />

haar ogen open, tot grote verbazing van de arts en<br />

verpleegkundige. Ik voelde me nog één keer beretrots.<br />

Daarna hadden we nog even tijd met zijn drietjes totdat<br />

ze rustig is overleden.”<br />

Arnout: ”Toen mochten we haar wassen. Dat was voor<br />

het eerst dat we haar zagen zonder alle toeters en bellen.<br />

We hebben haar daarna mee naar huis genomen in een<br />

mandje met een koelelement. De twee poezen kwamen<br />

naar ons toe toen we thuiskwamen, dat was een warm<br />

en troostend welkom.”<br />

“We werden een gezin dankzij<br />

Billie, maar nu zijn we weer<br />

gewoon twee mensen”<br />

Marieke: “We waren steeds zo voorzichtig met haar<br />

geweest. Toen ze net overleden was heb ik haar eerst op<br />

ieder plekje van haar lichaam gekust.<br />

Thuis konden we nog een paar dagen naar Billie kijken<br />

en haar kussen. Er zijn veel mensen langs geweest om<br />

haar te zien. Nu konden ze haar eindelijk aanraken en een<br />

kusje geven, geweldig dat ze dat deden. Al zou ik nu niet<br />

meer precies weten wie allemaal.<br />

We hadden ooit een rondleiding gehad op de<br />

natuurbegraafplaats op landgoed De Utrecht en wisten<br />

meteen dat we haar daar wilden begraven. Ze heeft nooit<br />

kleertjes aan gehad, alleen een ieniemienie luiertje, dus<br />

hebben we haar in alleen een katoenen luier en een doek<br />

als lijkwade begraven.”<br />

Arnout: “We hebben haar afscheid geregeld op een<br />

manier die we zelf graag wilden, klein en eenvoudig. Het<br />

ceremoniële van een reguliere uitvaart vonden we te<br />

zwaar. Het was raar dat niemand haar kent, dat maakt het<br />

ook anders.<br />

We hebben buiten een afscheidsceremonie gehouden<br />

onder de luifel met een borrel erbij. Het moest goed en<br />

mooi worden, perfect zelfs, en dat is gelukt.”<br />

Hoe verder te gaan<br />

“Ik ben een half jaar thuis geweest en daarna<br />

langzamerhand weer gaan werken. Omdat Billie precies<br />

een maand oud is geworden, heb ik het eerste jaar iedere<br />

28e van de maand iets extra moois aangetrokken. Een<br />

vriendin aan wie ik veel steun heb gehad sleepte me<br />

telkens mee naar onze lievelingswinkel om iets uit te<br />

zoeken of iets anders te gaan doen. Ik had de behoefte<br />

om te bewegen. Lopen en fitnessen met harde metal op,<br />

en yoga. Alsof ik andere pijn moest voelen, spierpijn en<br />

pijn in mijn oren,” vertelt Marieke.<br />

Arnout: “Een week na de uitvaart moest ik weer werken.<br />

Op mijn werk werd er helemaal niet over gepraat. Ook<br />

begon toen mijn deeltijdopleiding voor docent beeldende<br />

kunst en vormgeving. Ik moest stagelopen, online<br />

vanwege corona. Ik was soms zo gespannen, dat ik een<br />

soort vuur door mijn aderen voelde stromen. Als het niet<br />

ging zoals ik vond dat het had moeten gaan, ging ik 15<br />

kilometer wandelen. Woest op iedereen en alles. Niets<br />

was meer hetzelfde als daarvoor.<br />

De studie voelde als nieuwe start, ik wilde het zo graag.<br />

Mijn werk was niet leuk en zo had ik tenminste weer een<br />

doel. Voor het praktische deel van de opleiding maak<br />

ik veel werk over Billie, dat is ingewikkeld en fijn. Ik heb<br />

ervaren dat er een taboe op dood en tegenslag is. Nu<br />

heb ik weer een leuke baan maar ik weet nog steeds<br />

niet hoe ik moet antwoorden op de vraag ‘Hoe was je<br />

weekend?’ want ik heb geen blij antwoord en dat wordt<br />

wel verwacht.”<br />

Na het overlijden van Billie hebben Marieke en Arnout<br />

geprobeerd opnieuw zwanger te worden. Marieke was<br />

de eerste keer meteen weer zwanger, maar kreeg een<br />

miskraam en had daarna nog een tiental terugplaatsingen<br />

van embryo’s zonder resultaat.<br />

Marieke: “We wilden zo graag, en vonden onszelf zulke<br />

enorme geluksvogels dat het ons nog mocht overkomen<br />

Marieke: “Het was een prachtige zomerse dag. Billie<br />

droegen we gewoon in haar mandje mee naar haar<br />

plek in het berkenbos. We hadden iedereen gevraagd<br />

een bloem uit de tuin mee te nemen. Mijn zus heeft alle<br />

bloemen verzameld en die zijn mee het grafje in gegaan,<br />

onder en bovenop Billie.”


Interview<br />

<strong>Nabij</strong> 9<br />

om een kindje te krijgen. En dan loopt het zo en zijn er nu<br />

geen mogelijkheden meer. We werden een gezin dankzij<br />

Billie, maar met haar overlijden zijn we weer gewoon<br />

twee mensen. Ik hoopte op een broertje of zusje voor<br />

Billie, niet alleen voor onszelf maar ook voor Billie, zodat<br />

we over haar konden vertellen en ze daardoor een beetje<br />

kan blijven voortbestaan.”<br />

“Er is nog weinig ruimte voor<br />

geluksmomenten en oprechte<br />

blijdschap”<br />

Arnout: “Ik heb geen moeite met mensen die kinderen<br />

hebben, ik kan dat wel scheiden van mijn eigen gemis.<br />

Maar soms wordt het me te veel en ga ik maar even<br />

weg als het weer over kinderen gaat. Ik voel me dan<br />

ontzettend buitenspel staan.”<br />

Nieuwe rituelen<br />

Marieke: “Ieder weekend gaan we samen naar de<br />

begraafplaats en maken daar een flinke wandeling. Bij het<br />

grafje leggen we een bloem, een veer of een takje neer.<br />

We nemen ieder altijd een steentje mee terug en dat<br />

leggen we thuis in de tuin.<br />

Er is op de natuurbegraafplaats altijd wel wat te zien. Een<br />

keer schoot er een ree vlakbij weg en er zat eens een pad<br />

bij het plekje. Als we een dier zien, dan krijg ik een soort<br />

gelukshartwipje. Dan denk ik: Billie heeft bezoek gehad.”<br />

maar verder: ik vind er gewoon geen bal aan. Er is nog<br />

weinig ruimte voor geluksmomenten en oprechte<br />

blijdschap. Samen kunnen we wel lachen en grappen<br />

maken, dat helpt wel. Maar ik ben altijd moe, heb nergens<br />

zin in. Ik kan ook best boos worden over een onbelangrijk<br />

dingetje. De poezen geven wel wat troost.”<br />

Arnout: “Ik wil niet nadenken over positieve dingen rond<br />

de dood van Billie. Ik voel wel dat ik er ontzettend sterk<br />

door ben geworden. ‘Wie maakt mij nog wat, wat kan er<br />

nou gebeuren…’ is mijn gevoel en dat zelfvertrouwen is<br />

voor mij nieuw. Wat er is gebeurd geeft ontzettend veel<br />

diepte aan het leven. Letterlijk diep, maar meer dan dat.<br />

Het brengt ons ook wat. Samen hebben we een leven in<br />

stand te houden, het leven van Billie.”<br />

Marieke heeft een prachtig boekje gemaakt met foto’s<br />

van Billies leven en de begrafenis dat ze graag laat zien.<br />

Familieleden hebben het gekregen. Arnout: “Ik noem<br />

het ‘Billie merchandising’. Mensen vonden het mooi om<br />

te krijgen. Billie is ook iemands nichtje en kleinkind. Dat<br />

vergeet ik soms, maar iedereen mag haar zien.”<br />

Marja Bouwman<br />

Arnout: “We hebben maar van een korte tijd<br />

herinneringen en weten niet wat voor kind Billie<br />

geworden zou zijn. Ik heb eigenlijk een hekel aan tradities,<br />

maar merk nu dat we zelf een werkelijkheid kunnen<br />

bouwen rond Billie. Een nieuwe traditie is dat we samen<br />

oesters gaan eten in Yerseke op haar geboortedag.”<br />

Marieke: “De hele maand van haar leven voel ik me<br />

rot. We werken allebei in het onderwijs en gelukkig is<br />

het dan vakantie, dan wordt er niets van me verwacht.<br />

Tegelijkertijd vind ik de vakantieperiode lastig, omdat het<br />

voor anderen juist het moment is dat je tijd hebt met je<br />

gezin en samen avonturen kan beleven en wij dat niet<br />

kunnen. Het gemis is dan extra groot.”<br />

Toekomst<br />

Marieke: “Het voelt soms heel onwerkelijk wat er allemaal<br />

is gebeurd. Werken gaat wel, er zit weinig anders op,


10 <strong>Nabij</strong> Persoonlijke verhalen<br />

Zeg je ’Haron’ dan zeg je<br />

‘natuur’<br />

Een plek in de natuur<br />

Na een aantal jaren in studentenkamers te hebben<br />

gewoond besloot hij dan ook meer ‘buiten’ te willen<br />

wonen, maar wel ín de Stad! Hij kocht een oude caravan,<br />

knapte hem op en vestigde zich in de zomermaanden op<br />

de stadscamping in Groningen. Hij verwoordde het zelf<br />

als: “Ik heb zo’n heerlijk leven in mijn tiny house mam! Of<br />

ik nu in mijn caravan zit of buiten: ik hoor áltijd de vogels<br />

en ik ervaar de seizoenen zó intens. Ik ben omringd met<br />

fijne mensen, die óók graag buiten en in de natuur zijn.<br />

Als ik volgend jaar afgestudeerd ben, koop ik een oude<br />

VW bus, ik knap hem op en ga de wereld in. Op avontuur,<br />

in de natuur.”<br />

Deze plek is ideaal voor hem en op fietsafstand van zijn<br />

school, zijn werk, zijn vrienden.<br />

Drie weken voordat Haron verongelukte zat hij toevallig<br />

bij mij thuis op de bank en kwam er een reclamespotje<br />

voorbij over orgaandonatie. Ik vroeg hem wat hij eigenlijk<br />

zou willen, mocht hij komen te overlijden. “Tuurlijk wil ik<br />

dat! Dan kan ik nog levens redden als ik dood ben! Oh,<br />

en ik wil géén bloemen, die moet je niet plukken, die zijn<br />

voor de bijen. Plant voor mij maar een boom. Daar zijn er<br />

veel te weinig van.”<br />

Haron is van jongs af aan al dol op avontuurlijke<br />

natuurreizen. Als klein jongetje in bomen klimmen,<br />

buiten hutten bouwen of een bootje timmeren en ermee<br />

varen in de sloot.<br />

Geen wonder dat hij lid wil worden van Scouting en na<br />

een aantal jaren meegelopen te hebben als jeugdlid<br />

ontwikkelt hij zich later als leiding van de welpen.<br />

Hij geniet intens van de hikes, het kamperen in het<br />

bos, het fikkie stoken en hij leert de kinderen hoe ze<br />

brandnetelsoep moeten maken of hoe ze van takken<br />

een schuilhut kunnen bouwen.<br />

In 2016 begint hij aan de ALO (Academie Lichamelijke<br />

Opvoeding) in Groningen met als specialisatie Outdoor<br />

& Adventure. Voor deze specialisatie is hij geregeld<br />

bepakt en bezakt op pad in de Ardennen of de<br />

Pyreneeën.<br />

Een notenboom voor Haron<br />

Haron overleed op 17 oktober 2020 nadat hij, in de<br />

nacht ervoor, op de fiets op weg naar zijn caravan werd<br />

aangereden door een auto. Hij redde drie levens met zijn<br />

nieren en lever.<br />

De uitvaartceremonie vond plaats in de natuur, bij zijn<br />

caravan in het Stadspark. Om aan zijn wens te voldoen<br />

hebben we met een crowdfunding een prachtige<br />

walnoot geplant in het Stadspark. Een deel van Harons as<br />

is meegegaan in het plantgat, in speciale kokers ('Return<br />

in Green’) die allen een verschillende afbraaktijd hebben.<br />

Zo worden de voedingsstoffen langzaam aan de bodem<br />

en dus aan de boom afgegeven. We hebben gekozen<br />

voor een walnoot omdat volgens de Keltische boomastrologie<br />

deze past bij zijn geboortedatum.


Persoonlijke verhalen<br />

<strong>Nabij</strong> 11<br />

We bezoeken de boom vaak en er zaten zelfs al<br />

walnootjes aan afgelopen najaar. Omdat we ook een<br />

bankje hebben kunnen plaatsen bij de boom is het echt<br />

een plek geworden om in alle rust aan Haron te denken,<br />

met uitzicht op zijn boom.<br />

Haron had vrienden over de hele wereld. Door hen<br />

zijn nog meer bomen voor Haron geplant, in Friesland,<br />

Groningen en Brazilië. Ook is zijn as verspreid over heel<br />

veel gebieden. Vrienden hebben een deel van zijn as<br />

uitgestrooid in Portugal, Spanje, Brazilië en Noorwegen.<br />

Met mijn jongste zoon en mijn dochter ben ik afgelopen<br />

zomer met eigen auto per boot naar IJsland geweest,<br />

omdat Haron mij had beloofd dat wij samen ooit nog<br />

eens naar IJsland zouden gaan. Het land van vuur en ijs.<br />

Daar hebben we de allerlaatste as uitgestrooid bij een<br />

spuwende vulkaan, in een grot en bij vertrek in de haven<br />

vanaf de boot.<br />

Ook de caravan hebben we gehouden en ook daar<br />

voelen wij ons sterk verbonden met de natuur en met<br />

Haron. Alles komt voorbij voor de caravan: hazen,<br />

koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, merels,<br />

eekhoorns. En - toeval of niet? - in de boom naast de<br />

caravan broeden een aantal herons (heron = Engels voor<br />

reiger) en dat waren zijn lievelingsvogels…<br />

Helma Mulder,<br />

moeder van Haron Wierenga (26-04-1997/17-10-2020)<br />

(Zijn naam betekent Brenger van het Licht en<br />

Schitterende berg)<br />

Mijn troostplek<br />

De natuur is heel belangrijk voor me, al vóór het<br />

overlijden van mijn dochter Anna. Daar vind ik rust, kan ik<br />

opladen en in de stilte vind ik vaak antwoorden.<br />

Zeker na haar overlijden ging ik veel naar buiten. In het<br />

begin zag en hoorde ik niks, alleen het bewegen deed<br />

me goed. Tot ik op een gegeven moment merkte dat<br />

ik weer kon genieten van een blauwe lucht, de zon, het<br />

fluiten van vogels, een mooie bloem. Dat moment was<br />

zo bijzonder en emotioneel. Het gevoel van: Ik leef nog!<br />

En als ik de geur van rottende bladeren in de herfst<br />

ruik denk ik altijd aan haar. Wij vonden dat zo lekker en<br />

fantaseerden zelfs de middag voor haar ongeluk dat er<br />

een parfum van gemaakt moest worden!<br />

Astrid Matthijsse,<br />

moeder van Anna (20-05-2003/06-11-2021)<br />

Ik heb een ‘troostplek’ in het bos bij een meertje. Ik loop<br />

daar regelmatig heen en zit een tijd op een hekje van een<br />

boomstam gemaakt. Alle seizoenen ziet het er anders uit.<br />

Ik voel daar Anna heel dichtbij, alsof ze naast me zit en<br />

mee tuurt over het water.<br />

Wolken met een afbeelding van een engel. In de herfst<br />

viel er elke dag een blad op mijn hoofd. Een sneeuwvlok<br />

die als een traan over mijn wang glijdt… dan weet ik dat<br />

ze er is!


12 <strong>Nabij</strong> Persoonlijke verhalen<br />

Mijn bondgenoot<br />

De natuur is een trouwe bondgenoot van mij. Mijn<br />

leven lang al. Als klein kind ging ik vaak met mijn ouders<br />

naar het bos of de duinen. Ook maakten we regelmatig<br />

fietstochtjes in alle hoeken en gaten van Nederland. Met<br />

de paplepel ingegoten dus. Nadat Rien geboren was<br />

hebben mijn man en ik de paplepel weer opgepakt, door<br />

Rien als klein baby’tje al in een draagzak mee te nemen<br />

naar de natuur. Zo hebben we het genieten van het<br />

buitenleven er bij hem ook ingegoten. En het is gelukt.<br />

Hij heeft zijn korte leven lang genoten van buiten zijn en<br />

de natuur. Vanaf het moment dat hij kon lopen hebben<br />

we hand in hand gelopen. Omdat we een hond hadden<br />

kwamen we veel in het bos, waar hij op zoek ging naar<br />

de kabouters in de ‘pandestoelen’. Hij stopte zijn zakken<br />

vol met blaadjes, eikels en alles wat het bos zoal te bieden<br />

heeft. Dat hand in hand lopen hebben we gedurende zijn<br />

leven zo vaak gedaan en mis ik nog steeds vreselijk.<br />

Ik ga nog altijd<br />

met jou onderweg<br />

dan praat ik tegen je<br />

zacht van binnen<br />

of kijk even omhoog<br />

alsof jij me ziet<br />

ik ga nog altijd<br />

met jou<br />

op pad<br />

omdat ik<br />

je wel mis<br />

maar vooral<br />

zo lief heb gehad<br />

Josephine<br />

Bijzonder<br />

Na zijn overlijden heb ik de eerste jaren alle routes die<br />

we altijd met de hond liepen alleen maar met tranen in<br />

de ogen kunnen lopen, maar ook met een glimlach op<br />

mijn mond. Bij elke hoek, speciaal plekje of boom ligt<br />

wel een verhaal of beeld. Ook heb ik ‘iets’ met libellen<br />

en vlinders gekregen. In het eerste jaar na zijn overlijden<br />

waren er steeds libellen in de buurt, die zelfs bij mij op de<br />

armleuning van mijn tuinstoel kwamen zitten. Daarnaast<br />

tref ik op de gekste plekken in huis vlinders aan. Zijn die<br />

er altijd geweest en heb ik ze niet opgemerkt, of zijn het<br />

‘tekens’ van Rien? Ik hoop het zó! En hoe bijzonder is het<br />

dat er ineens een eenzame zonnebloem in de tuin groeit?<br />

De zonnebloem is ons symbool voor Rien, want hij was<br />

de zon van ons leven, met zijn lieve karakter, humor en<br />

positiviteit. Het lukte hem zelfs om tijdens zijn abrupt<br />

afgebroken gezondheid de blik omhoog en gericht op het<br />

leven te houden, als de zonnebloem die zijn kopje altijd<br />

richt naar het licht en de zon.<br />

De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan wandelen. Ik<br />

merk dat ik in de natuur de meeste ‘ruimte’ voel om mijn<br />

verdriet en het pijnlijke gemis toe te laten. Ruimte om het<br />

er te laten zijn, zonder het gevoel te hebben: ‘Kom op<br />

Mieke, flink zijn, je moet weer door’. De natuur is vol leven,


Persoonlijke verhalen<br />

<strong>Nabij</strong> 13<br />

maar is tegelijkertijd een plek waar het leven stilstaat en<br />

ik soms zelfs innerlijke rust voel. Er zijn voor mij dan geen<br />

vermoeiende prikkels, er hoeft niets. Je mag er gewoon<br />

‘zijn’. Ik loop dan ook het liefst alleen, want ik voel Rien dan<br />

heel dichtbij. Na zijn overlijden begon ik met het lopen<br />

van het Pieterpad. Alleen. Maar toch ook weer niet. Zijn<br />

schoenen werkloos in de kast, de mijne doen het werk. In<br />

gedachten is hij voortdurend bij mij tijdens het wandelen.<br />

Ik denk aan hem, zijn leven en hoe erg ik hem mis. Ik praat<br />

tegen hem en laat hem dingen zien die ik zie en probeer<br />

omgekeerd ook met zijn blik te kijken naar dingen die ‘we’<br />

tegenkomen. Dat levert afwisselend een gulle lach op en<br />

dan weer een dikke traan.<br />

Pietersberg<br />

Op zijn zesde sterfdag in augustus 2021 ben ik de<br />

Pietersberg opgelopen. Vanaf toen wist ik dat ik, zolang<br />

mijn lijf het toelaat, lange afstanden blijf wandelen.<br />

Want dichter bij Rien dan in de natuur kan ik niet zijn.<br />

Daarom ben ik een jaar later de Camino Frances naar<br />

Santiago de Compostela gaan lopen, waarbij Rien in<br />

gedachten heel aanwezig was. Ook in de ontmoetingen<br />

onderweg, want ik praatte geregeld over hem en liet<br />

Rien’s ‘voetstap’ achter op de route. Ik blijf wandelen<br />

in de natuur met Rien op mijn schouder. De volgende<br />

Camino staat alweer op de rol.<br />

Op de site van OOK stond dit jaar een voor mij treffend<br />

gedicht dat goed beschrijft wat wandelen in de natuur<br />

voor mij betekent en dat ik graag nog een keer deel.<br />

Mieke, trotse moeder van Rien (1989-2015)<br />

Leven en sterven in het licht van<br />

de eeuwigheid<br />

Onlangs vond ik in een kringloopwinkel een boekje<br />

met de titel Waar ben je nu? Over de dood van onze<br />

dierbaren, geschreven door Wim Jansen. Hij heeft het<br />

opgedragen aan een goede vriend, die bij een ongeluk<br />

om het leven is gekomen.<br />

Hij stelt (zichzelf?) de vraag: “Hoe belangrijk is het<br />

individu in het licht van de eeuwigheid? Ik plaats een<br />

vraagteken bij het grote belang dat men in discussies<br />

hecht aan het individu.”<br />

Als ouder van een overleden kind vind ik het een<br />

lastige gedachte.<br />

En toch troost mij het verhaal van de monarchvlinder,<br />

dat ik in het boekje las.<br />

op zijn bestemming, sterft hij, maar niet voordat hij zijn<br />

eitjes heeft gelegd.<br />

Daar, ergens in de VS, voltrekt zich het gebruikelijke<br />

proces van eitje, rups, pop en vlinder. Ook dit individu<br />

trekt naar het noorden, sterft na drie weken, maar niet<br />

voordat … Uiteindelijk bereikt een zoveelste exemplaar<br />

Canada, legt zijn eitjes en sterft.”<br />

Onze kinderen hebben niet voor niets geleefd. Wij, hun<br />

ouders, zijn door hun leven en sterven veranderd.<br />

Gerie Brouwer<br />

De monarchvlinder<br />

“Ik zag een reportage over de monarchvlinder. In<br />

Mexico begint zijn cyclus, voor zover een cyclus<br />

ergens begint. De vlinder trekt naar het noorden,<br />

richting Canada, duizenden kilometers voor de boeg.<br />

Onbegonnen werk voor zo'n teer wezentje. Hij redt het<br />

dan ook niet persoonlijk. Na drie weken, nog lang niet


14 <strong>Nabij</strong> In gesprek met<br />

In gesprek met Anemoon<br />

Elzinga en Arjan Berkhuysen<br />

“En de bloemen waren uit liefde gegeven door heel veel<br />

mensen”, vult Arjan aan, “dat vind ik wel symbolisch. We<br />

maken allemaal onderdeel uit van een groter geheel. Dat<br />

kan je merken als je in de natuur bent en je je op een<br />

troostrijke manier nietig voelt. We zijn als zandkorreltjes<br />

die samen duinen kunnen vormen. Het kan voelen als<br />

thuiskomen als je je zo verbonden voelt met natuur en<br />

mensen om je heen. Rouw kan soms eenzaam zijn,<br />

alsof anderen niet begrijpen waar je met je gevoelens<br />

en gedachten zit, maar als je even uitzoomt ben je<br />

verbonden en echt niet alleen.<br />

Anemoon Elzinga en Arjan Berkhuysen wonen met hun<br />

gezin op Terschelling. Op 1 maart 2021 overleed hun<br />

zoon Mees aan de gevolgen van een verkeersongeval. In<br />

de tijd na het overlijden van Mees kwam bij Anemoon en<br />

Arjan het idee op om op Terschelling een rouwpad uit te<br />

zetten. Daarover vertellen ze in dit interview.<br />

“Veel mensen putten troost uit de natuur,” zegt Anemoon.<br />

”We hebben het geluk dat we aan een natuurgebied<br />

wonen, we lopen zo de natuur in. Na de dood van<br />

onze zoon Mees merkten we dat de natuur ook helend<br />

voor ons is. We hebben in de afgelopen periode veel<br />

gewandeld en na het lopen kwamen we meestal net iets<br />

lichter terug. Daarnaast hebben we de natuur ook vaak in<br />

rituelen rondom onze rouw gebruikt.<br />

Toen Mees overleed kreeg hij heel veel bloemen. Die<br />

hebben we verzameld en in onze tuin op één hoop<br />

gelegd. We maakten er elke dag foto’s van om te zien wat<br />

ermee gebeurde. Die vergankelijkheid vonden we heel<br />

helpend. Alles gaat dood en alles wordt weer compost<br />

voor nieuw leven. Daar zit heel veel troost en schoonheid<br />

in. We hebben de compost teruggebracht naar de plek<br />

van het ongeluk en daar hebben we vervolgens bollen in<br />

geplant. Daar groeit nu weer nieuw leven uit. Dat is een<br />

heel troostrijke gedachte. Het is alsof de natuur laat zien<br />

dat het leven niet stil hoeft te staan na het overlijden van<br />

je kind.”<br />

Zo bezien is Mees zelf ook compost. De positieve<br />

manier waarop hij in het leven stond, alles wat hij heeft<br />

achtergelaten, verbindingen die hij is aangegaan in<br />

zijn leven en die tot stand zijn gekomen na zijn dood;<br />

ze hebben allemaal weer tot heel veel nieuws geleid.<br />

Naast al het verdriet natuurlijk. Mees zit nog in heel veel<br />

mensen, merken we. En als ik het echt zo doorvoel, als<br />

klein onderdeel van een groter, bewegend geheel, dan<br />

maakt het minder uit of je 16, 50 of 80 jaar wordt. Dan<br />

voelt het lot wat minder zwaar.”<br />

Hoe zijn jullie erbij gekomen om een rouwpad te<br />

maken?<br />

“We merkten dat het wandelen én rouwen in de natuur<br />

ons zo goed deed, dat we op internet zochten naar een<br />

meerdaagse wandeltocht gericht op rouw en natuur.<br />

Dat bleek nog helemaal niet te bestaan. Toen bedachten<br />

we dat een pelgrimstocht op Terschelling mooi zou zijn,<br />

waarbij je met het verlies onder je arm meerdere dagen<br />

op pad kan. Doordat je de boot naar het eiland moet<br />

nemen, neem je letterlijk en figuurlijk even afstand van je<br />

dagelijkse beslommeringen.”<br />

Zijn er ook vaste rituelen die je wil opnemen in de<br />

tocht?<br />

“We willen er wel een paar aanbieden, maar we denken<br />

ook dat die grotendeels gaan ontstaan, we willen het<br />

namelijk niet teveel voorschrijven. We gaan een routegids<br />

maken waarin voorbeelden staan met mooie foto’s. En


In gesprek met<br />

<strong>Nabij</strong> 15<br />

we willen graag experts vragen om bij te dragen aan het<br />

boekje. Maar de rituelen moeten niet opgelegd voelen.<br />

Er zijn veel kunstenaars die interesse hebben in het<br />

onderwerp. We verwachten dat er met behulp van hen,<br />

bijvoorbeeld tijdens Oerol, ook nieuwe rituelen kunnen<br />

gaan ontstaan.”<br />

Hoe ziet de pelgrimstocht er praktisch uit?<br />

“Mensen lopen de route van dorp naar dorp. Dat kunnen<br />

zij zelf organiseren, want er is in ieder dorp genoeg<br />

accommodatie beschikbaar. Net als bij de wandeling<br />

naar Santiago de Compostella willen we een soort<br />

embleem voor aan je rugzak ontwerpen waaraan je<br />

als pelgrim herkend kan worden. Wanneer je contact<br />

met een andere wandelaar op de route wilt, kun je dat<br />

dus zichtbaar dragen. Dan kunnen mensen in rouw<br />

elkaar ook ontmoeten. En we kunnen ons voorstellen<br />

dat er op termijn ook wandelingen voor kleine groepen<br />

georganiseerd worden.”<br />

Hebben jullie ook plekken waarvan je vindt dat ze erin<br />

móeten?<br />

“Terschelling heeft wel zeven soorten landschappen”,<br />

vertellen Arjan en Anemoon enthousiast, “die diversiteit<br />

maakt het eiland zo mooi, en je kan er veel symboliek<br />

in vinden. Je hebt bijvoorbeeld de verstilling van het<br />

wad aan de ene kant, die passend kan zijn bij de stilte<br />

die je kan voelen als je rouwt. En aan de andere kant<br />

de Noordzee, die meer kan passen bij de ruige, rauwe<br />

kanten van de rouw. Door een aantal dagen te wandelen<br />

over het eiland kunnen er andere en nieuwe inzichten<br />

ontstaan. De dynamische natuur spiegelt ons hoe het<br />

leven continu verandert, getijden maken elk uur alles<br />

nieuw. De stilte, duisternis en vergezichten bieden<br />

letterlijk en figuurlijk ruimte aan rouw. De open horizon<br />

met de onduidelijke overgang tussen de grenzeloze<br />

lucht en de zee, zorgt voor een eigen schoonheid en<br />

roept een gevoel van oneindigheid op. En we sluiten aan<br />

bij passende Terschellinger cultuurhistorie. We denken<br />

daarbij aan symbolische haltes op de route zoals het<br />

Zeeliedenmonument, de eeuwenoude kerk van Hoorn<br />

en het Stryper Kerkhof.”<br />

Het maken van het pad, het bedenken hoe je dat<br />

allemaal wil gaan inrichten, biedt dat troost?<br />

“Absoluut, Arjan zegt altijd: ’Expressie in plaats van<br />

depressie’. Het helpt ons heel erg om weer aan iets te<br />

kunnen bouwen, nadat onze wereld eerst leek te zijn<br />

ingestort. Het is heel fijn als we dat mogen delen en<br />

anderen daar ook troost uit kunnen halen. We zijn op deze<br />

manier ook bezig om op een creatieve manier betekenis<br />

te geven en we nemen Mees hierin mee. We hebben heel<br />

veel zin om er iets heel moois van te maken met foto’s,<br />

poezie en illustraties. Het is voor ons ook heel fijn om dat<br />

samen te kunnen doen, zo geven we een beetje richting<br />

aan onze rouw."<br />

Is de natuur voor iedereen een troost?<br />

Voor sommige mensen kan natuur juist ook heftig zijn.<br />

Anemoon noemt het voorbeeld van documentairemaker<br />

Marleen van der Werf, die in haar documentaire Rouw<br />

verfilmt hoe het voor haar vertrouwde natuurgebeid<br />

veranderde in een ander soort landschap waarin ze<br />

regelmatig gedesorienteerd raakte.<br />

“Dat gevoel herken ik wel. Voor mij is het waardevol om<br />

ook het ongemak en de donkerte aan te gaan. Het beest<br />

in de bek te kijken. Als ik in de natuur ben, dan verdwaal<br />

ik vaak. Dat kan me dan opeens aanvliegen. Waar ben ik?<br />

Het wordt bijna donker! En zo werkt rouw eigenlijk ook,<br />

het vliegt je aan en soms vind je niet meteen een uitgang.<br />

Je bent dan letterlijk en figuurlijk de weg even kwijt. Maar<br />

als je dat gewoon erkent, helpt dat je paradoxaal genoeg<br />

ook weer verder. Ook op het onaangename deel van<br />

de weg. Zo wordt dit rouwpad hopelijk een mooie tocht<br />

voor iedereen, ook voor mensen die een heel ander soort<br />

verlies ervaren, zoals het verlies van baan of gezondheid.”<br />

Wanneer is de wandeling echt klaar?<br />

“We hopen in mei 2024. Het kost best wel wat<br />

voorbereiding, maar we denken dat het boekje en het<br />

uitzetten van de route tegen die tijd wel klaar is. Bij het<br />

maken van het de routegids betrekken we ook andere<br />

mensen. We hebben bijvoorbeeld een Amerikaanse<br />

kunstenaar ontmoet, die zelf ook ouder is van een<br />

overleden kind en prachtige Land-art maakt op het<br />

gebied van rouw. Zij wil graag meewerken aan ons<br />

initiatief. En zo zijn er nog veel meer inspirerende<br />

contacten. We slaan hiermee nieuwe wegen in en hopen<br />

dat ons pad en de eilander natuur ook andere mensen<br />

kan helpen bij hun rouw.”<br />

Eveline Brunklaus


16 <strong>Nabij</strong><br />

Boeken<br />

Abdelkader Benali<br />

Paradijsvogel boven de Hoge Woerd<br />

Uitgeverij De Arbeiderspers, 2022<br />

‘Paradijsvogel boven de<br />

Hoge Woerd is gebaseerd<br />

op het levensverhaal van<br />

een Nederlandse vrouw,<br />

haar Marokkaanse man<br />

en hun zoon Ilias die<br />

in 2015 bij een tragisch<br />

busongeluk om het leven<br />

kwam in Utrecht. Ilias’<br />

moeder zocht contact<br />

met Abdelkader Benali<br />

en vroeg hem over hun<br />

zoon te schrijven’ luidt het<br />

nawoord bij deze roman.<br />

Benali sprak uitgebreid met beide ouders en heeft hun<br />

verhaal als inspiratiebron gebruikt, maar de artistieke<br />

vrijheid genomen om er zijn eigen draai aan te geven.<br />

Alle in het boek voorkomende namen zijn gefingeerd,<br />

behalve die van Ilias, omdat zijn moeder graag wilde dat<br />

zijn naam wordt genoemd.<br />

Ilias is een vrolijke, ondernemende, nieuwsgierige<br />

jongen met veel levenslust, die graag de grenzen<br />

opzoekt. Met zijn charme weet hij mensen voor zich te<br />

winnen. Hij is twaalf jaar en net klaar met de brugklas als<br />

hij verongelukt.<br />

Moeder Sophie en vader Abdallah zijn heel verschillend<br />

en vullen elkaar goed aan. Zij weten elkaar ook te<br />

vinden in het samen vormgeven aan het afscheid van<br />

Ilias als kind van twee culturen. De imam spreekt het<br />

dodengebed voor hem uit en een Nederlandse priester<br />

geeft bij het islamitische graf in Utrecht de zegen.<br />

Na het plotseling overlijden van Ilias gaan zijn ouders<br />

in hun diepe verdriet terug naar hun kern. Sophie zoekt<br />

haar heil in yoga, leest alle boeken over rouw en begint<br />

met het schrijven van een dagboek omdat zij haar<br />

herinneringen aan Ilias wil vasthouden. Abdallah keert<br />

in zichzelf, gaat Koranverzen beluisteren en ontvlucht<br />

het huis. Ook vertrekt hij alleen naar Marokko en blijft<br />

maanden weg. Dat is voor hem een veilige omgeving<br />

waar hij niet continu aan Ilias wordt herinnerd.<br />

De ouders laten elkaar de ruimte, maar dat het niet altijd<br />

meevalt en tot de nodige wrijving leidt, is ook duidelijk.<br />

Benali schrijft in een poëtische, beeldende stijl met<br />

veel inlevingsvermogen en hij gebruikt mooi gevonden<br />

beeldspraak. Over de wanhoop van Sophie: ‘Ik kan niet<br />

koken. Ik kan niet dansen. Ik kan niet praten. Ik kan niet<br />

vrijen. Ik kan niet wassen. Ik kan niet opgeven. Ik kan niet<br />

vechten. Ik kan niet schreeuwen. Ik kan niet teruggaan.<br />

Ik kan niet vooruit. Ik kan niet luisteren. Ik kan niet<br />

horen. Ik kan niet spreken. Ik kan niet zijn. Het waren de<br />

mantra’s van een dakloze moeder. Ilias was het dak. Was<br />

ook de deur. Was het raam.’<br />

Het resultaat is een zeer lezenswaardige roman over<br />

de bi-culturele relatie tussen Sophie en Abdallah en<br />

hoe die onder druk komt te staan na het overlijden van<br />

hun zoon Ilias. Maar dit boek gaat over meer dan rouw<br />

en verdriet, het is vooral ook een verhaal van liefde en<br />

wat het betekent om samen te leven en kinderen op te<br />

voeden vanuit twee verschillende culturen. Dat zit soms<br />

in kleine dagelijkse dingen, waar je niet zo snel bij stil<br />

staat. Het is knap hoe Benali dit subtiel en vaak ook met<br />

humor verweeft in het verhaal. Mij geeft hij daarmee<br />

ook een boeiend inzicht in een heel ander leven dan het<br />

mijne en houdt hij tegelijkertijd een spiegel voor.<br />

De opvallende titel die hij deze roman gaf heeft een<br />

dubbele betekenis. Volgens de islam gaat een kind dat<br />

overlijdt rechtstreeks naar het paradijs, als een vogel in<br />

de hoogste boom. In de Nederlandse betekenis is een<br />

paradijsvogel een bijzonder, kleurrijk persoon en dat was<br />

Ilias ook.<br />

Abdelkader Benali schreef over Ilias en zijn ouders een<br />

prachtige roman die een breed lezerspubliek verdient.<br />

Marja Bouwman


Boeken<br />

<strong>Nabij</strong> 17<br />

Inge van der Krabben<br />

Van het hart<br />

Uitgever Luitingh Sijthoff, 2021<br />

Samenvatting van de<br />

inhoud<br />

Op aandringen van<br />

haar zoon gaat de<br />

vijfenzeventigjarige Mies<br />

Goedhart met tegenzin bij<br />

een rouwgroep. Al twee<br />

jaar probeert ze weer greep<br />

te krijgen op haar leven na<br />

de plotselinge dood van<br />

haar man.<br />

Te midden van een groepje wildvreemden – Hugo de<br />

huiler, het meisje Kat met haar pandaogen, het stille<br />

echtpaar Kees en Ina en de flirtende weduwe Constance,<br />

aan wie Mies zich kapot ergert – vindt ze tot haar verbazing<br />

herkenning en troost, nieuwe vriendschap en zelfs meer.<br />

Mijn mening over deze roman<br />

De schrijfster leeft zich goed in, de rouw van de<br />

deelnemers aan de gespreksgroep komt voelbaar over.<br />

Wat mij in dit boek zo raakt, is de hoop die langzaam door<br />

het verdriet en het gemis heen zichtbaar wordt.<br />

De personen waar het om gaat, zitten allemaal twee jaar<br />

of langer in de rouw.<br />

Ze worstelen met het verlies en met de leegte die is<br />

ontstaan in hun leven. Als ze door de nieuwe gezichten<br />

in hun leven weer wat tot leven komen en er verbinding<br />

ontstaat, roept dit ook schuldgevoelens op.<br />

Een gevoel van ontrouw over de dood heen. Hoe ga je<br />

hiermee om?<br />

Langzaam gloort dan het inzicht dat beide kanten er<br />

mogen zijn. Het gemis om de dierbare en de verbinding<br />

met een deels nieuw leven. Waarbij het gemis en de liefde<br />

voor de overledene worden verweven met een leven dat<br />

(verder) geleefd mag worden.<br />

Ik herken deze strijd uit mijn eigen proces.<br />

De eerste vakantie zonder (en met) dat kind wat er niet<br />

meer bij is. De feestdagen, de etentjes en familiefeestjes.<br />

Elke stap die ik zette bracht me verder weg van dat kind dat<br />

niet meer mee kon doen.<br />

Totdat ik begon te beseffen dat ik hem zélf mee kon<br />

nemen. Gewoon in mijn hart.<br />

Nu leeft hij mee bij alles wat wij als gezin doen. Doordat<br />

we hem noemen en namens hem de pizza en de<br />

knapperige frietjes eten waar hij zo gek op was. Of namens<br />

hem in de achtbaan gaan (die ikzelf doodeng vind) en de<br />

nieuwste Star Trek film gaan bekijken.<br />

Bennie leeft in ons voort omdat wij dat willen.<br />

En we doen nieuwe ontdekkingen in onszelf en we<br />

groeien door.<br />

Gelukkig zonder dat dat ons van Bennie verwijdert.<br />

Carla Tilma-Greeven<br />

Edith Eger<br />

Het geschenk<br />

12 lessen die je leven kunnen redden<br />

A.W. Bruna Uitgevers B.V., 2020<br />

Dr. Edith Eger is een<br />

vooraanstaand psycholoog<br />

en één van de weinige<br />

Holocaustoverlevenden<br />

die nog in leven is en zich de tijd in het concentratiekamp<br />

kan herinneren. Ze werd samen met haar ouders en twee<br />

zussen naar Auschwitz getransporteerd, waar haar ouders<br />

meteen werden vergast.<br />

We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We<br />

hebben allemaal te maken met verdriet, verlies, wanhoop,<br />

angst en mislukking.<br />

Edith Eger heeft in haar werk ontdekt dat er een<br />

aantal veelvoorkomende mentale gevangenissen<br />

zijn die bijdragen aan ons lijden. Het geschenk is een<br />

praktische handleiding om vast te stellen wat die mentale


18 <strong>Nabij</strong> Boeken<br />

gevangenissen zijn en welke middelen we nodig hebben<br />

om onszelf eruit te bevrijden.<br />

Omdat zij veel verschillende mensen met een veelheid<br />

aan problemen in haar praktijk krijgt is lang niet alles wat<br />

in dit boek besproken wordt van toepassing op ouders<br />

van overleden kinderen.<br />

Wat mij trof in dit boek is: erken het gevoel, bagatelliseer<br />

het niet. Probeer jezelf niet op te vrolijken als je je<br />

verdrietig voelt. Genezen betekent niet ergens overheen<br />

komen, maar dat we in staat zijn om gewond én heel<br />

te zijn, om geluk en vervulling te vinden in ons leven<br />

ondanks ons verlies.<br />

Verdriet verandert, maar het verdwijnt niet. Je verdriet<br />

ontkennen helpt je niet om te genezen. Als iemand van<br />

wie je houdt overlijdt, geef jezelf dan elke dag een half<br />

uur om aan die persoon en het verlies te denken. Neem<br />

een denkbeeldige sleutel, open daarmee je hart en laat je<br />

verdriet los. Huil, schreeuw, luister naar muziek die je doet<br />

denken aan je dierbare, kijk naar foto's, lees oude brieven.<br />

Geef uiting aan je verdriet en ervaar het volledig. Als het<br />

half uur voorbij is, stop je je dierbare veilig terug in je hart,<br />

en ga je weer door met leven.<br />

Edith Eger heeft vijfenzeventig jaar na de bevrijding nog<br />

steeds nachtmerries. Ze krijgt nog steeds flashbacks. Tot<br />

de dag dat ze overlijdt zal ze treuren om het verlies van<br />

haar ouders.<br />

Maar ze kan de realiteit van wat er is gebeurd onder ogen<br />

zien en weet dat ze, hoewel ze dingen en mensen heeft<br />

verloren, nooit is opgehouden om te kiezen voor liefde<br />

en hoop.<br />

Dit boek is werkelijk een geschenk.<br />

Gerie Brouwer<br />

Catherine Verguts<br />

kraanvogel, vlieg<br />

afscheid van een kind<br />

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 2021<br />

De Vlaamse auteur<br />

Catherine Verguts schetst<br />

in dit boek een ontroerend<br />

portret van haar zoon<br />

Sander, die voor altijd negen<br />

jaar zal blijven. Sander, die<br />

anders was en het daardoor<br />

soms moeilijk had op<br />

school of in een andere<br />

sociale omgeving met<br />

teveel prikkels voor hem.<br />

Zijn moeder schrijft eerlijk<br />

over haar zorgen om hem<br />

en de energie die het haar en haar man Bruno soms kost<br />

om het gezin, met nog twee andere kinderen, draaiende<br />

te houden en om Sander zo goed mogelijk te begrijpen<br />

en te ondersteunen. Sander is ook een intelligent kind<br />

met soms wijze uitspraken, creatief en liefdevol naar zijn<br />

twee zusjes toe.<br />

Hartverscheurend is het als Sander ziek wordt en een<br />

hersentumor blijkt te hebben. Voor zijn ouders is meteen<br />

duidelijk dat het ongeneeslijk is. De zoektocht van<br />

Catherine naar het omgaan met de ernstige ziekte van<br />

Sander, het verdriet om zijn overlijden en tegelijkertijd<br />

de opluchting dat hij niet meer hoeft te lijden, zijn mooi<br />

beschreven. Een zoektocht die daarna doorgaat om<br />

verder te leven met een groot gemis in het gezin, met<br />

ook de mooie herinneringen die verbonden zijn aan<br />

bepaalde situaties en haar ineens kunnen overvallen.<br />

Bovenal is kraanvogel, vlieg een verhaal vol liefde van een<br />

moeder voor haar speciale kind.<br />

Over Sander, die een grote en warme indruk achterlaat<br />

op iedereen die hem heeft gekend. Een heftig en<br />

persoonlijk verhaal, zo mooi geschreven dat het je raakt<br />

in zijn kwetsbaarheid en herkenbaarheid. Nichtje Emma<br />

Verguts maakte de prachtige tekeningen in dit boek.<br />

Achterin staan korte gedichten die Sander schreef.<br />

Marja Bouwman


Boeken<br />

<strong>Nabij</strong> 19<br />

Maria Quist<br />

Troostvogels<br />

Uitgave in eigen beheer, 2008<br />

Troostvogels verscheen<br />

in 2008 en kreeg destijds<br />

veel positieve reacties<br />

en publiciteit. Het vond<br />

weerklank en herkenning<br />

bij lotgenoten, ondermeer<br />

via (toen nog) VOOK. In<br />

2009 stond een recensie<br />

in De Rondzendbrief, het<br />

toenmalige verenigingsblad.<br />

Graag breng ik het hier<br />

nogmaals onder de<br />

aandacht, voor de huidige<br />

lezers van <strong>Nabij</strong>. Niet alleen past het goed bij het thema<br />

van dit nummer, maar bovenal is het een prachtig en<br />

troostend boek. Zelf kende ik het ook nog niet en ik heb<br />

het in één ruk uitgelezen.<br />

Maria Quist is antropologe en was lange tijd werkzaam<br />

voor de vogelbescherming. Natuur en vooral vogels zijn<br />

voor haar heel belangrijk. Willem, de jongste van haar<br />

twee zonen, kwam op 8 januari 1999 om het leven bij een<br />

auto-ongeluk. Hij was zeventien jaar oud. Bijna negen jaar<br />

na zijn dood trekt Maria zich terug in het huis in midden<br />

Frankrijk dat zij samen met haar echtgenoot enkele jaren<br />

na de dood van Willem kocht. Zij verblijft daar in de<br />

periode dat de herfst overgaat in de winter zeven weken<br />

alleen met hond Dirk, om te schrijven. Na het jaren te<br />

hebben uitgesteld, voelt zij dat ze nu moet schrijven over<br />

Willem en zijn dood. Het schrijven is een zwaar proces, dat<br />

gaandeweg steeds makkelijker gaat.<br />

‘Mijn hoofd is nog steeds vol. Als ik buiten loop stormt<br />

het woorden en zinnen, die helder oplichten en in<br />

al hun kleur laten zien wat ik voel en wil zeggen, om<br />

daarna weer te vervagen of weg te dwarrelen als<br />

schichtige vogels. ’s Avonds moet ik de vogels vangen<br />

en ze omzetten in taal. En uit die taal, uit die woorden<br />

en zinnen moeten weer vogels worden geboren die<br />

anderen weten te bereiken. Troostvogels.’<br />

Het boek is een terugblik op Willems leven en dood<br />

en hoe het Maria zelf in de loop der jaren is vergaan.<br />

Tegelijkertijd geeft ze in dagboekvorm een verslag<br />

van haar wederwaardigheden in Frankrijk tijdens deze<br />

schrijfretraite. Ze beschrijft daarin bezigheden en<br />

ontmoetingen, maar vooral wat zij allemaal ziet en ervaart<br />

in de natuur en de schoonheid daarvan.<br />

Maria Quist is een natuurmens en een heel opmerkzame<br />

waarnemer. Ze schrijft beeldend over de natuur en vooral<br />

over vogels, zoals de sensatie van vluchten overtrekkende<br />

kraanvogels. Van de dieren die in het dagboek voorkomen,<br />

zijn kleine, zeer treffende tekeningen opgenomen,<br />

gemaakt door Rob Bijlsma.<br />

Het persoonlijke verhaal van Maria Quist over haar rouw<br />

is eerlijk, ontroerend en herkenbaar. Hoe zij aanvankelijjk<br />

denkt zich er wel door heen te slaan, maar in de loop<br />

der jaren ervaart hoe zwaar het is om Willem voor altijd<br />

te moeten missen. Verwijdering tussen haar en haar<br />

echtgenoot, verstoring van het evenwicht in het gezin<br />

van vier, familieverhoudingen die moeizaam verlopen<br />

en gezondheidsproblemen eisen hun tol. Maar er is ook<br />

troost van de vele mooie herinneringen, de vrienden van<br />

Willem die blijven komen, contacten die zich verdiepen en<br />

muziek. Natuurbeleving en het verzorgen van het graf van<br />

Willem helpen haar om de schoonheid van het leven te<br />

blijven zien. Troostvogels is een ode aan Willem, de natuur<br />

en het leven zelf en daarmee ondanks het zware verdriet<br />

een positief boek.<br />

‘Wanneer de woorden en zinnen die door Willems leven<br />

en dood groeiden in mijn hoofd anderen weten te beroeren<br />

is het niet voor niets geweest. Wanneer hun<br />

vleugels weten te strelen en troosten hebben zowel zijn<br />

leven als zijn dood zin gehad. De prijs was hoog, zoals<br />

alles van waarde met pijn wordt verworven.’<br />

Troostvogels is nog steeds verkrijgbaar en ook gratis te<br />

downloaden op de site van Maria Quist,<br />

www.mariaquist.nl. Op de site vind je meer informatie over<br />

Maria, prachtige foto’s van ‘het tuintje van Willem’ en van<br />

beelden met vogels die Maria maakte.<br />

Marja Bouwman


20 <strong>Nabij</strong><br />

Blijf hun namen noemen<br />

Blijf hun namen noemen<br />

Blijf hun namen noemen<br />

al zijn zij ook tot stof vergaan.<br />

Blijf hun namen noemen<br />

zij hebben onder ons bestaan.<br />

Fedor van<br />

Heiningen<br />

’t Liefste dat ik heb bezeten<br />

toekomstbeeld van mijn bestaan<br />

vraag mij niet dat te vergeten<br />

en gewoon weer door te gaan.<br />

*06-04-1992 † 31-12-2009<br />

Want ik wil wel verder leven<br />

maar ik weet niet hoe dat moet.<br />

‘k Hoor bij hen die achterbleven<br />

overleven vraagt veel moed.<br />

Blijf daarom hun namen noemen<br />

noem hun naam en laat mij weten<br />

dat ook jij niet zult vergeten,<br />

alleen zo kan ik verdergaan.<br />

Robin Sebastian<br />

Hille<br />

*02-01-1979 † 15-01-2012<br />

Voor altijd in ons hart<br />

Tekst van Gery den Otter, bewerking door A.Moritz<br />

Arman<br />

Poorgharib<br />

*16-04-1999 † 21-07-2020<br />

Joris<br />

Scherrenburg<br />

Dank je wel dat je in mijn<br />

leven bent gekomen.<br />

Je hebt het enorm verrijkt.<br />

Ik houd voor altijd van jou.<br />

*16-12-2010 † 03-06-2015<br />

Bart Wijnands<br />

Jordy Casteleijn<br />

*04-08-1995 † 24-05-2020<br />

*09-08-1997 † 08-05-2020<br />

Grote, kleine man.<br />

Ik mis je x<br />

Jordy4ever ♥️<br />

Wil je je kind genoemd hebben in de komende <strong>Nabij</strong> derde kwartaal (juli, augustus, september)<br />

Stuur dan een foto, de naam en de geboorte- en sterfdag voor 15 mei naar redactie@oudersoverledenkind.nl


Blijf hun namen noemen<br />

<strong>Nabij</strong> 21<br />

Dinand<br />

Sebastian<br />

Buitenhuis<br />

Rosemarie Harder<br />

*04-05-2006 † 08-11-2020<br />

*20-04-2003 † 20-04-2003<br />

Onze allerliefste voor altijd...<br />

Brenda<br />

Vroombout<br />

Claudia<br />

Vandepoel<br />

*26-05-1978 † 21-12-1992<br />

*26-06-1967 † 11-09-2020<br />

Bregje Peeters<br />

Pien van der<br />

Hoeven<br />

*20-04-1984 † 14-05-2016<br />

*19-06-2014 † 09-04-2016<br />

“Pientje pannenkoek!”<br />

Eveline Helsen<br />

*16-06-1994 † 13-11-2002<br />

Yrsa de Bruin<br />

*16-02-2004 † 21-05-2014<br />

“The story of my life”


22 <strong>Nabij</strong> Persoonlijke verhalen<br />

Nog een laatste keer<br />

Nog een laatste keer met de lift naar<br />

boven en dan zit het er op.<br />

Kijkend naar de bergtoppen zie ik de<br />

donkere bewolking binnen rollen.<br />

Maar eenmaal boven op de berg<br />

breekt de bewolking rond deze bergtop<br />

open.<br />

Ik laat de tranen toe en er komt een<br />

enorme rust en warmte over mij heen.<br />

Je bent dicht bij me, je duwt mij<br />

zachtjes van de berg alsof je zeggen wil:<br />

“Ga maar mam, het is goed."<br />

Marga Scheening<br />

Voor mijn lieve zoon Jelmer die op<br />

30-jarige leeftijd op 4 juni 2019 is<br />

overleden.


Kunst die je raakt<br />

<strong>Nabij</strong> 23<br />

Doodsportret van een tweeling<br />

burgemeester van Amsterdam. Het doodsportret is<br />

geschilderd rond het jaar 1617.<br />

Ik voel verbinding met het ouderpaar dat dit<br />

dubbelportret zo liefdevol en zo vanzelfsprekend heeft<br />

laten maken. Over de eeuwen heen werden zij voor<br />

mij opeens mensen van vlees en bloed. Meer dan die<br />

ridders uit de verhalen ooit hadden gedaan. Omdat er in<br />

die tijd zoveel meer kinderen stierven dan nu, had ik niet<br />

gedacht dat ze de moeite zouden nemen een schilderij<br />

te laten maken. Maar dat deden ze wel. En ik was jaloers.<br />

Ik heb niet een foto van Alexandra en dit echtpaar had<br />

zowaar een prachtig schilderij!<br />

Vanaf ongeveer de 11e eeuw worden doodsportretten<br />

gemaakt, aanvankelijk uitgehouwen in steen op het<br />

grafmonument in de kerk. Het zijn meestal afbeeldingen<br />

van hoge kerkelijken en van edelen. In die tijd geloofde<br />

men in het hiernamaals en een leven na de dood. De<br />

overledenen werden daarom vaak mooier (en jonger)<br />

dan in werkelijkheid afgebeeld.<br />

Mijn eerste museumbezoek was aan het Muiderslot. Als<br />

8-jarige was ik gefascineerd door het kasteel, de dikke<br />

muren, grote open haardvuren, harnassen, kanonnen<br />

en zwaarden. Voorwerpen die ik uit de kinderboeken<br />

kende. Uit verhalen over dappere ridders uit de verre<br />

geschiedenis. Het schilderij van een tweeling dat daar<br />

hing vond ik een beetje eng, maar meer niet.<br />

Jaren later was ik opnieuw in het Muiderslot. Nu met<br />

mijn zoon van 10 jaar. Het schilderij hing er nog en<br />

het raakte me diep. Mijn eigen dochter was 12 jaar<br />

daarvoor levenloos geboren. En daar zag ik opeens<br />

dit geschilderd portret van een baby tweeling. Een<br />

van hen was overleden. Beiden liefdevol ingebakerd,<br />

maar de ene met een spierwit sereen gezichtje. Net<br />

als toen mijn prachtige meisje Alexandra. Ik ging op<br />

onderzoek uit naar de achtergronden. Het bleek een<br />

portret van de vroeg gestorven kinderen van Jacob de<br />

Graeff en Aeltge Boelens. Kennelijk waren uiteindelijk<br />

beide kinderen overleden. Jacob de Graeff was een<br />

belangrijk man in de 17e eeuw. Hij was onder andere<br />

Met de Reformatie werd het verboden om een<br />

overledene op een godsdienstige manier te vereeuwigen.<br />

Protestanten kennen immers geen heiligen. Dat maakte<br />

de weg vrij voor ‘gewone’ geschilderde doodsportretten.<br />

Zij waren in de 16e en 17e eeuw populair. Het was vrij<br />

kostbaar en daarom alleen voor de rijkeren betaalbaar.<br />

Er zijn meerdere doodsportretten bekend. Wat ook<br />

bijzonder is, is dat de overleden kinderen vaak werden<br />

opgenomen in de geschilderde familieportretten van het<br />

hele gezin. Soms als engeltje in de lucht, soms gewoon<br />

tussen de nog levende gezinsleden. Zij zijn herkenbaar<br />

aan hun witte gezichtje of bijvoorbeeld een bepaald petje<br />

als symbool van de dood.<br />

En bijzonder is dat deze trend ook nu weer terug komt,<br />

zoveel eeuwen later. Ik zie regelmatig familiefoto’s<br />

waarin een portretje van een eerder overleden kind is<br />

gefotoshopt. Prachtig!<br />

En het begon voor mij met het portret van die<br />

ingebakerde tweeling in het Muiderslot.<br />

Cecile Bus


24 <strong>Nabij</strong> Gedicht<br />

Troostvogel<br />

Wanneer je soms iets naars beleeft<br />

Je niet mag uitgaan door de regen<br />

Of slaande ruzie hebt gekregen<br />

Met iemand waar je veel om geeft<br />

Als speelgoed door een mankement<br />

Niet meer zo leuk is als tevoren<br />

Je kwartje ergens is verloren<br />

Kortom, als je verdrietig bent<br />

Dan komt de vogel met een lied<br />

Je hoort het, maar je ziet hem niet<br />

En als hij voor je heeft gezongen<br />

Dan vliegt hij weg met jouw verdriet<br />

Zolang er kinderen bestaan<br />

Is hij ze altijd komen troosten<br />

In Doesburg of in 't Verre Oosten<br />

Of waar hij ook naar toe moest gaan<br />

De vogel is in al die tijd<br />

Nog nooit beschreven of geschilderd<br />

Is hij beeldschoon of erg verwilderd?<br />

Daarover heerst onzekerheid<br />

In elk geval, hij meent het goed<br />

Hoewel door alles wat hij doet<br />

Je kans hebt dat je noodgedwongen<br />

Een tijdje op hem wachten moet<br />

Dan komt de vogel met een lied<br />

Je hoort hem, maar je ziet hem niet<br />

En als hij voor je heeft gezongen<br />

Dan vliegt hij weg met jouw verdriet<br />

Drs. P (Heinz Polzer)<br />

Uit: Tante Constance en tante<br />

Mathilde, 1999


Column<br />

<strong>Nabij</strong> 25<br />

Niet zonder elkaar<br />

Zolang ik mij kan herinneren, voel ik een onbegrensde<br />

fascinatie voor de natuur. Als klein jongetje kon ik<br />

uren langs de sloot struinen op zoek naar verborgen<br />

schatten. Steevast keerde ik huiswaarts met mijn<br />

laarzen vol modder en een emmer vol stekelbaarsjes<br />

en andere waterdieren.<br />

Daar vulde ik vervolgens mijn aquarium met de<br />

vangsten om ze te kunnen bewonderen. Zo kwam ik<br />

er vrij snel achter dat wanneer je stekelbaarsjes samen<br />

met een geelgerande watertor in één bak stopt, je<br />

uiteindelijk één heel goed doorvoede kever overhoudt.<br />

Ik leerde dat het leven niet kan bestaan zonder de<br />

dood. Alles wat leeft, zal een keer sterven en met dat<br />

sterven wordt er ruimte gemaakt voor nieuw leven.<br />

In een ideaal scenario leven we een lang, gezond en<br />

gelukkig leven en sterven we in alle rust als we er klaar<br />

voor zijn. Zo was het niet voor mijn dochter Pien. Haar<br />

leven was al over voordat ze haar tweede verjaardag<br />

mocht vieren. Zeker geen ideaal scenario voor haar en<br />

voor ons.<br />

Nadat Pien overleed, heb ik vele uren in de natuur<br />

doorgebracht. Ondanks een ernstig gebrek aan energie<br />

liep ik kilometers alleen en ogenschijnlijk doelloos<br />

door de bossen. Maar het had wel degelijk een doel,<br />

al had ik dat toen niet door. Door buiten te zijn, alleen<br />

met de bomen, de wind en alles daartussen, ging de<br />

storm in mijn hoofd steeds meer liggen. Buiten zijn in<br />

een groene omgeving verlaagt je stressniveau en laat<br />

je hartslag en bloeddruk dalen, dat is al langer bekend.<br />

Misschien hielp het mij ook wel omdat de natuur<br />

niet oordeelt en geen vragen stelt. De natuur komt al<br />

helemaal niet met goedbedoelde adviezen. De natuur<br />

‘is’ alleen maar en meer hoeft ook niet.<br />

De natuur liet mij zien dat ik net als haar mocht<br />

stilstaan. Dat die rust essentieel is om later weer verder<br />

te kunnen. Want hoe lang en koud de winter ook is,<br />

hoe doods en troosteloos alles ook mag ogen, er komt<br />

een moment waarop je voelt dat je weer verder kunt.<br />

De energie die ergens diep ligt opgeslagen, wil eruit en<br />

wil stromen.<br />

In de natuur vond ik door letterlijk stil te staan ook haar<br />

schoonheid na een periode waarin ik weinig oog had<br />

voor het mooie om mij heen. Ik leerde opnieuw kijken<br />

waardoor ik veel meer zag. Tijdens een wandeling<br />

stond ik zo minuten lang oog in oog met een ree die<br />

vervolgens mijn aanwezigheid negeerde en verderging<br />

met het knabbelen aan blaadjes. Ik bleef staan toen ik<br />

geritsel hoorde en zag een eekhoorn druk bezig met<br />

het begraven beukennootjes. Ook hier trok het dier<br />

zich na verloop van tijd niks meer van mij aan en ging<br />

onverstoorbaar verder met wat ze aan het doen was.<br />

Op die momenten leek het alsof de dieren mij wilde<br />

zeggen: “Het is oké dat jij hier bent.”<br />

Dat gevoel van verbondenheid met het andere leven<br />

is nooit meer weggegaan. Want als de natuur ons<br />

één ding leert, dan is het wel dat niets of niemand<br />

alleen staat. Zoals de eekhoorn en de ree afhankelijk<br />

zijn van de beuk, zo is de beuk afhankelijk van<br />

het rodekoolzwammetje en vice versa. Ik kan hier<br />

probleemloos een hele <strong>Nabij</strong> volschrijven over hoe<br />

bijzonder relaties tussen soorten in de natuur werken,<br />

maar daar is dit niet de plek voor. Waar het op<br />

neerkomt is dat we niet zonder elkaar kunnen. Niet<br />

zonder de natuur en niet zonder de mensen om ons<br />

heen. Alleen samen komen we verder.<br />

Jorik van der Hoeven<br />

Jorik van der<br />

Hoeven is vader<br />

van Jitte, Pien<br />

en Mannes.<br />

Pien overleed<br />

op 9 april<br />

2016 aan een<br />

aangeboren<br />

hartafwijking. Ze<br />

was toen nog<br />

geen twee jaar<br />

oud.<br />

Jorik werkt bij een Natuureducatie Centrum en<br />

geeft praktisch natuuronderwijs aan leerlingen uit<br />

het (speciaal) basisonderwijs.


26 <strong>Nabij</strong> Persoonlijke verhalen<br />

De natuur is mooier geworden<br />

Jasper tegenover zijn broertje is komen te liggen. Ik kom<br />

dagelijks bij mijn jongens en Gammy laat zich natuurlijk<br />

lang niet altijd zien, maar als ik het even moeilijk heb<br />

en wel een oppepper kan gebruiken richt ik mij tot mijn<br />

jongens. Ik heb al de nodige keren gevraagd of ze me<br />

even op konden vrolijken door Gammy langs te sturen<br />

en elke keer als ik dat deed verscheen het muisje weer.<br />

Ik heb altijd wel van de natuur kunnen genieten.<br />

Regelmatig kon ik mij verwonderen over hoe de<br />

natuur zich aanpast aan de jaargetijden. Het tot bloei<br />

komen van bomen en bloemen, nadat ze in de winter<br />

bijna dood leken. Ook kon ik mij verbazen over de<br />

veelzijdigheid aan planten en dieren die er zijn en elk<br />

hun eigen pad volgen. Sinds het overlijden van mijn<br />

kinderen kijk ik echter met andere ogen na de natuur.<br />

Nu zie ik dingen in de natuur vaak als een teken van<br />

mijn kinderen. Alsof ze me willen laten weten dat ze er<br />

gewoon nog zijn en mij in de gaten houden.<br />

De eerste keer dat we zo’n signaal van de natuur<br />

opvingen, was kort na de begrafenis van Joris. De<br />

begraafplaats waar mijn jongens liggen bevindt zich<br />

op een mooie, rustige, bosrijke plek. Het graf van Joris<br />

lag nog bedekt onder de vele bloemen die er tijdens<br />

de begrafenis neer waren gelegd. Samen met Jasper<br />

brachten we Joris een bezoek, toen Jasper tussen de<br />

bloemen ineens een muisje opmerkte. “Kijk eens mam,<br />

een muisje. Dat is vast Joris die ons even gedag wil<br />

zeggen”, was zijn reactie. En bij die ene keer bleef het<br />

niet. Kort daarna verscheen het muisje weer, terwijl wij<br />

bij Joris waren. “Mam, zullen we het muisje een naam<br />

geven? Wat vind je van Gammy?”, was de reactie van<br />

Jasper. Vanaf dat moment heet het muisje Gammy.<br />

Nog steeds komt Gammy regelmatig langs, ook sinds<br />

Zo is er ook sinds het overlijden van de jongens een<br />

speciale connectie met roodborstjes. Ze duiken<br />

regelmatig op, bij de monumenten van de jongens als ik<br />

bij ze ben, of thuis in mijn tuin. Alsof ze me in de gaten<br />

houden. Hoe vaak is het al niet voorgekomen dat er een<br />

of, sinds het overlijden van Jasper, twee roodborstjes<br />

op de heg, vlak bij hun monumentjes, op de uitkijk<br />

zaten als ik aan kwam fietsen. Dit zijn even van die<br />

momenten dat ik mijn jongens heel dichtbij voel en die<br />

er voor zorgen dat er toch weer een glimlach op mijn<br />

gezicht verschijnt. Ik kan het dan ook niet nalaten om ze<br />

vriendelijk te begroeten.<br />

Soms krijg ik ook echt het idee dat de jongens met me<br />

aan het dollen zijn. Zondag 12 februari was weer zo’n<br />

mooi voorbeeld. Ik zat even op mijn gemak bij mijn<br />

jongens toen ik ineens, vanuit mijn ooghoek, Gammy<br />

langs zag rennen. In volle vaart rende hij van het<br />

monument van Joris, achter de andere monumentjes<br />

langs, richting het monument van Jasper, gevolgd door<br />

een roodborstje dat vrolijk achter hem aan vloog en<br />

dezelfde route aflegde. Ik begon te lachen. “Zo, zijn jullie<br />

mamma weer aan het dollen”, zei ik vervolgens tegen<br />

mijn jongens.<br />

Een ander bijzonder moment, waarbij de natuur<br />

aan mij een signaal van mijn kinderen door mocht<br />

geven, was in oktober 2019 waarop er twee prachtige<br />

paddenstoelen groeiden op het monument van Jasper.<br />

Op de begraafplaats, op het gedeelte waar de jongens<br />

liggen, was nergens een paddenstoel te zien behalve<br />

op het monument van Jasper. Daar stonden er twee.<br />

Dicht tegen elkaar aan alsof de jongens mij wilden laten<br />

weten dat ze samen waren en het goed hadden. De<br />

paddenstoelen hebben er een paar weken gestaan en<br />

groeiden uit tot hele mooie, grote exemplaren.


Persoonlijke verhalen<br />

<strong>Nabij</strong> 27<br />

Ik ben echter niet de enige die zo nu en dan een seintje<br />

van mijn kinderen krijgt. Joris had een speciale band<br />

met kikkers. Deze band is ontstaan toen Joris de kikkers<br />

in de vijver van zijn opa Baard ontdekte. Altijd als Joris<br />

bij opa Baard kwam, liep hij even richting de vijver en<br />

keek of er kikkers te zien waren. Als Joris geluk had en<br />

een of meerdere kikkers zich lieten zien, zwaaide Joris<br />

enthousiast. Toen een paar jaar na het overlijden van<br />

Joris zijn andere opa bloemen voor de jongens had<br />

gekocht en deze in een emmer water in de garage klaar<br />

had staan, om bij de jongens langs te brengen, zag<br />

Joris zijn kans schoon. De volgende dag, toen opa de<br />

bloemen uit de emmer haalde, bleek er ook een kikker<br />

in de emmer te zitten. Voor opa was het duidelijk, dit<br />

was een grapje van Joris.<br />

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de bijzondere<br />

tekens die de natuur mij geeft. Sinds het overlijden van<br />

mijn jongens kijk ik met andere ogen naar de natuur.<br />

Voor mij is de natuur er nog mooier op geworden. Ik zie<br />

het nu als een manier waarop ik nog steeds met mijn<br />

jongens kan communiceren.<br />

Janet, mama van Jasper


28 <strong>Nabij</strong><br />

Persoonlijke verhalen<br />

De natuur heeft genomen<br />

De natuur heeft gegeven<br />

De natuur heeft mijn lieve zoon teruggegeven, hij is na<br />

vijf dagen drijvend op het water gevonden, zijn lichaam<br />

verwoest, het vreselijkste wat ik niet wilde horen.<br />

De natuur brengt alles samen<br />

Na 18 dagen konden we de ceremonie voor hem<br />

houden, die was ook middenin de natuur, het bos van<br />

de natuurbegraafplaats in de provinciale grond waar<br />

hij is opgegroeid. Mattijn was eindelijk bij ons, veel<br />

(jonge) mensen, veel foto's tussen de bomen, muziek,<br />

verhalen, herinneringen, de zon, de grote groene<br />

libelle die een prominente rol opeiste in het publiek en<br />

bij mij als moeder. De sfeer in het bos was verdrietig,<br />

ongedwongen en zacht, omschreef een medewerker<br />

van de begraafplaats. Daar ben ik zo blij mee, dat we<br />

het zacht hebben gemaakt voor hem die dag, na zoveel<br />

natuurgeweld wilde ik rust aan hem geven.<br />

Mijn allerlaatste foto met Mattijn, op Schiphol voor zijn<br />

vertrek<br />

De natuur heeft mijn liefste Mattijn genomen, het<br />

water was sterker dan hij. Mijn lieve grote sterke<br />

sportieve zoon kon als goede zwemmer niet boven<br />

komen, de boom onder water hield hem vast, dat<br />

moet het geweest zijn. Mattijn was op wereldreis, hij<br />

had twee vrienden met klem gevraagd te komen, om<br />

ze te laten zien waar hij was. Ze hebben enorm veel<br />

foto's gemaakt van de jungletochten in Thailand en de<br />

laatste in Laos, met gidsen, afsluitend een kayaktocht.<br />

Van de vier kayakken sloegen twee om, van de vier<br />

inzittenden kwamen drie boven, Mattijn niet. Hij is vijf<br />

dagen vermist geweest, vijf dagen van hoop. Ik kon en<br />

wilde niet denken aan de ergste afloop in die dagen,<br />

mijn sterke zoon was ergens op het land dacht ik,<br />

maar waar?<br />

De natuur maakt alles zachter<br />

Daarnaast was er ook de shock van de ramp waar we<br />

in beland waren. Mattijn als kind, broer, vriend en beste<br />

vriend is niet meer hier. Ik kon het woord overleden<br />

maandenlang niet uitspreken. De eerste lente in 2019<br />

zag ik als een berg tegenop, daar kon ik niet van<br />

genieten in zoveel verdriet. Als tegenwicht heb ik toen<br />

veel planten gehaald, om het zachter te maken en niet<br />

alleen maar te vechten. Toen zag ik voor eerst af en<br />

toe weer de schoonheid van bloei en groei. Wat heb<br />

ik het water gehaat, waar ik water zag, dacht ik aan<br />

zijn wrede dood. De zee die ik zo waardeerde moest<br />

het ontgelden in mijn boosheid, de zee sprak terug<br />

en zei dat ze mijn zoon ook had teruggegeven, mijn<br />

boosheid werd er stil van. Veel later heb ik een paar<br />

bloemen gestrooid in de Waddenzee, op de sterfdag<br />

van Mattijn hebben we als gezin bossen rozen een voor<br />

een in de Noordzee gestrooid, we stonden middenin<br />

het water, om de rozen mee te laten nemen door de<br />

zee. Het was ook zo symbolisch daar te staan, om zo<br />

de hardheid wat zachter te maken. Wat heb ik vele<br />

lange looptochten gemaakt door de plaatselijke natuur,<br />

waar alles doorging, tegen alle doodsheid in, de vier<br />

seizoenen zich steeds weer voltrekken.


Persoonlijke verhalen<br />

<strong>Nabij</strong> 29<br />

De natuur spreekt<br />

Wat heb ik veel bijzondere mooie opmerkelijke<br />

momenten beleefd, waar ik Mattijn ontmoette, voelde,<br />

sprak, hoorde in mijn beleving. De klapperende uil die de<br />

aandacht trok hoog in de boom en me wijs aankeek; de<br />

klepperende specht op zijn geboortedag bij de ingeving<br />

dat ik het zacht mag maken op die dag; de witte veertjes<br />

voor mijn voeten (in begin inspecteren of ik een dode<br />

vogel zag); de libelle bij de achterdeur en de volgende<br />

ochtend op het hout wat ik ga verven, de vlinder (want<br />

je doet nooit 2x hetzelfde teken liet je weten) op het pad<br />

bij de voordeur die bleef zitten toen ik hem aanraakte;<br />

toen we terugkwamen van bezoek aan Mattijns vriendin;<br />

tijdens een fietstocht mijn maatje, wiens vader drie<br />

maanden na Mattijn overleed en voor wie de vlinder<br />

symbolisch is, voor me uit fietste en er uit de berm heel<br />

veel vlinders en libelles opstegen (tegelijk was nieuw).<br />

Wat kijk ik nu anders naar de natuurelementen, alsof<br />

de grassen groener zijn, de struiken voller, de bloemen<br />

uitbundiger, de bomen intenser, de luchten ruimer. In de<br />

tekenen van de natuur is de aanduiding zacht ontstaan,<br />

wat me zo helpt in de rauwe rouw.<br />

Monique Hoogeveen<br />

Roan en natuur<br />

Roan was als klein kind altijd al graag buiten. In 2015<br />

werd een hersentumor geconstateerd, daardoor nam<br />

de natuur een steeds belangrijkere plek in. Hij kon toen<br />

niet meer zo genieten van speeltuinen en pretparken,<br />

want hij kon niet zo goed tegen de drukte en de<br />

prikkels. Hij genoot des te meer van een boswandeling<br />

of fietstochtje. Elke weekend trokken we erop uit naar<br />

het strand, de duinen of het bos.<br />

Op een gegeven moment kon hij niet meer de hele dag<br />

op pad, dus gingen we vaak naar het Bentwoud, bij ons<br />

in de buurt. Lekker op de fiets of wandelend en dan<br />

frisbee, picknick en vogelboek mee. Toen Roan zieker<br />

werd nam zijn zicht af en raakte hij verlamd. Ik nam<br />

hem dan op de rolstoelfiets mee naar het Bentwoud.<br />

Ook toen hij niets meer zag voelde hij dat we er bijna<br />

waren en begon hij te stralen als we de heuvel af reden<br />

het Bentwoud in. Ik fungeerde als zijn ogen en vertelde<br />

over elk blaadje, vogeltje of konijntje wat ik zag. Hij<br />

ontspande en zat glimlachend te genieten van de wind<br />

en de zon op zijn toet. We stopten altijd ergens voor<br />

een fruitje op een bankje, want dat vond Roan altijd<br />

extra leuk. Eén bankje in het Bentwoud heet voor ons<br />

dan ook het ‘bananenbankje’.<br />

lekker hardlopen en dan even bij ‘hem’ zitten met<br />

mijn thermoskan thee. Ik ervaar vaak dat de zon even<br />

tussen de wolken door piept als ik daar zit. Ik ben ervan<br />

overtuigd dat Roan mij dan even gedag komt zeggen. Ik<br />

voel daar zijn aanwezigheid om mij heen en ik praat in<br />

het Bentwoud ook altijd fijn met hem…. zeker als hij dan<br />

voor mij gaat schijnen.<br />

Bianca Slagter<br />

Na het overlijden van Roan in 2019 is de natuur voor<br />

ons een toevluchtsoord en komen wij heel vaak in het<br />

Bentwoud. We hebben er zelfs in het <strong>Kind</strong>erbomenbos<br />

een boom geplant voor hem. Ik ga daar vaak heen,


30 <strong>Nabij</strong> Persoonlijke verhalen<br />

Noah’s boom<br />

Onze zoon Noah is op 5 januari 2022 plots<br />

overleden door een status epilepticus. Hij mocht<br />

maar achttien jaar worden.<br />

Noah was een Scout in hart en nieren en had<br />

veel vrienden. Zijn urne staat bij ons thuis en niet<br />

op een begraafplaats. Toch wilden we een plekje<br />

creëren waar zijn vrienden naartoe kunnen gaan<br />

om hem te herdenken.<br />

Boslucht<br />

Bos<br />

Lopen<br />

De ene voet voor de andere<br />

Het licht door de bladeren<br />

Inademen en weer uit-<br />

Lucht<br />

Het hielp<br />

Soms<br />

Een beetje<br />

Als ik bijna stikte<br />

Door de naderende dood<br />

Van ons kind<br />

Bos<br />

Lopen<br />

De ene voet voor de andere<br />

Het licht door de bladeren<br />

Inademen en weer uit-<br />

Lucht<br />

Vlakbij ons is er een klein natuurgebiedje: de<br />

Begijnenakker dat we met een aantal mensen<br />

op vrijwillige basis onderhouden. De Scouts<br />

komen er ook regelmatig spelen op de zondagse<br />

vergaderingen. We hebben in een grote<br />

eikenboom een klein beetje van zijn as verstopt in<br />

de stam en daarover een metalen plaatje met zijn<br />

naam en Scoutstotem Schrandere Agame alsook<br />

zijn naam bij de leiding Broer Wolf.<br />

Er hangen ook beschilderde bordjes en een<br />

handige vriend van Noah heeft een mooie bank<br />

gemaakt bij de herdenkplek.<br />

Een vriendin schreef de mooie woorden: ‘Hij zal<br />

getuige zijn van vele verhalen, bewaarder van<br />

geheimen. Hij zal meegroeien in een sterke boom<br />

die alle stormen kan trotseren. Hij zal inspireren<br />

zoals hij altijd deed. Een troostplek voor velen.’<br />

Peggy, mama van Noah<br />

Het helpt<br />

Soms<br />

Een beetje<br />

Als ik dool<br />

In een wereld<br />

Zonder ons kind<br />

Irma van Leeuwen


Persoonlijke verhalen<br />

<strong>Nabij</strong> 31<br />

Leegte<br />

Kilometer na kilometer fiets ik de leegte weg. Wind en<br />

regen zijn mijn bondgenoten. Wind en regen zijn niet<br />

bang voor leegte. Langzaam ervaar ik leegte in mijn<br />

hoofd. Mijn lege hoofd compenseert de pijnlijke leegte<br />

in mijn ziel. Ik bestrijd leegte met leegte.<br />

Dan, zomaar, is daar een mooi stuk land. Een mooi stuk<br />

land vol met volkstuinen! Volkstuinen in vele soorten<br />

en maten, allemaal hun eigen stijl. Wat voelt dit fijn. Het<br />

voelt als een inzicht, een helder ogenblik in de chaos<br />

van de lege leegte.<br />

Het wordt honderd vierkante meter land, alleen van mij,<br />

van mij alleen. Honderd vierkante meter weerbarstige<br />

natuur. Kom maar op natuur, daag me maar uit.<br />

Mijn tuin is geduldig. Mijn tuin kan mijn boosheid aan,<br />

heeft plaats voor mijn verdriet. Ze wordt mijn partner in<br />

de leegte. Ze begrijpt mij zonder woorden. Accepteert<br />

mijn heftige emoties, is er niet bang voor.<br />

Maar de natuur heeft altijd het laatste woord, hoe<br />

moeilijk ook, ik accepteer dat ik geen controle heb.<br />

En dan… langzaam groeit er iets in de lege leegte.<br />

Mijn tuin en ik, voor eeuwig bondgenoten.<br />

De leegte wegfietsend<br />

De leegte wegfietsend, kilometers lang,<br />

willen wind en regen mijn zware leegte verlichten.<br />

Maak mijn hoofd dan leeg, laat me zwichten.<br />

Pijnlijke leegte in mijn ziel maakt me bang.<br />

Ik voel in de lege leegte een geleide hand.<br />

Zie mooie tuinen om me heen,<br />

het voelt als een welkom, heel sereen.<br />

Er komt langzaam richting in mijn niemandsland.<br />

Honderd vierkante meter, alleen van mij.<br />

De weerbarstige natuur daagt me uit,<br />

kom maar op met je boosheid, ik sta aan je zij.<br />

Mijn tuin en ik, voor eeuwig verbonden.<br />

Zij begrijpt mij, verzorgt mijn wonden,<br />

we zijn bondgenoten in mijn niemandsland.<br />

Joke Wildschut<br />

Joke Wildschut


32 <strong>Nabij</strong><br />

Persoonlijke verhalen<br />

Wereldlichtjesdag,<br />

11 december 2022<br />

Bij terugkomst bleek vriend E. in gesprek te zijn met een<br />

vrouw. Ik wilde hem niet storen. Ik keek wat rond en<br />

zag een jonge vrouw staan, ook alleen op dat moment.<br />

Ik sprak haar aan met de " lastige vraag", in welke<br />

rol zij hier was. Ze is moeder van twee stil geboren<br />

dochtertjes, sterrenkindjes noemde ze hen later. Toen<br />

ik haar vroeg naar haar naam bleek ze ook Iris te heten,<br />

net als mijn overleden dochter. Wat bijzonder! Zo<br />

raakten we heel gemakkelijk met elkaar in gesprek. Over<br />

haar verlies, hoe de omgeving daarop reageert, werk,<br />

vriendinnen en familie. Over en weer vertelden we<br />

daarin onze ervaringen.<br />

Voor het eerst na het overlijden van Iris in februari<br />

2021, had ik besloten naar de Wereldlichtjesdag<br />

bijeenkomst in Middelburg te gaan. Deze avond werd in<br />

de prachtige Oostkerk georganiseerd. Gelukkig kon ik<br />

er samen met een vriend die zijn zoon drie jaar geleden<br />

verloor, heen gaan. Doordat het parkeren in de buurt<br />

lastig bleek, was ik later binnen dan hij. Het noemen<br />

van de namen van onze kinderen was al voorbij toen ik<br />

binnen aan kwam. Maar bij de deur wachtte iemand mij<br />

op met het lichtje voor Iris, ze benoemde het ook zo:<br />

"Jij komt voor Iris". Dat voelde zo goed, zo welkom.<br />

Het was een prachtige, sfeervolle en natuurlijk ook<br />

emotionele bijeenkomst, waarin een lied, toespraak<br />

en mooi gedicht een goede plek hadden. Wij konden<br />

onze lichtjes en foto's op een grote tafel in ons midden<br />

plaatsen. De aankleding van het geheel vond ik warm<br />

en verzachtend.<br />

Na de ceremonie werd de gelegenheid gegeven om<br />

ongedwongen met elkaar een drankje te drinken en<br />

zo contact te hebben met lotgenoten. Ik vond dat een<br />

lastig moment, met wie kom ik in gesprek, wat zeg of<br />

vraag ik? Ik kwam de fotograaf tegen en raakte met haar<br />

in gesprek.<br />

Ze vroeg of ze een foto mocht maken van mijn handen<br />

met daarin het lichtje.<br />

Toen vertelde zij iets over haar broer en gebeurde er<br />

iets heel bijzonders. Ik vroeg hoe haar broer heette en<br />

hij bleek de oncoloog van mijn Iris te zijn. Hoe toevallig!<br />

Ik vertelde haar dat we hem bij het nagesprek Happy<br />

Socks, met hamburgers erop cadeau hadden gedaan.<br />

Omdat Iris, wanneer ze een nare behandeling of<br />

moeilijk gesprek had gehad, zichzelf vaak op pizza<br />

of hamburger trakteerde. Dat hielp haar om weer te<br />

genieten. Dus die sokken pasten goed bij wie Iris was.<br />

Op de verjaardag van Iris uit Middelburg kwam haar<br />

broer op visite, deed zijn schoenen uit ..en hij had<br />

de Happy Socks aan! Zo kon zij vertellen over onze<br />

bijzondere ontmoeting in de Oostkerk, over mijn Iris,<br />

zijn patiënt. Natuurlijk herinnerde hij zich haar goed. Hij<br />

als arts die ook een zus had die ook Iris heet, ongeveer<br />

dezelfde leeftijd..<br />

Maar natuurlijk ook gewoon omdat mijn Iris ook<br />

onvergetelijk is


Gedicht<br />

<strong>Nabij</strong> 33<br />

Eén zwaluw<br />

Jij,<br />

jij was een zwaluw,<br />

de eerste zwaluw,<br />

en je maakte zeven zomers<br />

zonder één winter ertussenin.<br />

Toon Tellegen


34 <strong>Nabij</strong><br />

Column<br />

Tijd genoeg komt meestal te laat<br />

Mijn manier van leven is enorm veranderd door Mike’s<br />

overlijden. Waar ik vroeger vaak met de toekomst bezig<br />

was, leef ik nu meer bij de dag. Het leven is nu! Er is<br />

geen garantie op morgen. Wat ook anders is, is dat ik<br />

me veel minder druk maak om kleine dingen. Vreemde<br />

uitdrukking is dat trouwens, want wat verstaat men<br />

eigenlijk onder kleine dingen? Mijn ervaring is dat kleine<br />

dingen niet bestaan, want het zijn juist de kleine dingen<br />

die ik het meest mis. Ik mis Mike’s glimlach, zijn appjes<br />

en zelfs zijn gemopper op mijn ‘kattengejank’, als ik aan<br />

het zingen was. Dat zijn nu de mooiste herinneringen,<br />

terwijl ze vroeger gewoon bij de kleine dingen van het<br />

leven hoorden. Nu is echter niks meer gewoon!<br />

Wat ook heel vreemd is sinds Mike’s overlijden, is<br />

dat de tijd tussen toen en nu tegelijkertijd snel én<br />

langzaam voorbij is gegaan. Ik weet soms oprecht<br />

niet of ik moet zeggen dat het ‘al’ vijf jaar geleden<br />

is, of ‘pas’ vijf jaar geleden. Het voelt vaak alsof het<br />

gisteren was dat we geen hartslag meer zagen op zijn<br />

hartmonitor, dat we zijn kist moesten sluiten en dat we<br />

moesten toekijken hoe diezelfde kist langzaam in de<br />

koude, donkere grond verdween. Maar tegelijkertijd<br />

voelt het alsof het een mensenleven geleden was. We<br />

waren toen heel andere mensen, mensen met totaal<br />

andere verlangens en prioriteiten, en een compleet<br />

ander begrip van leven en dood.<br />

Dat normale niet meer als gewoon zien, heb ik ook met<br />

de natuur. Sinds Mike’s overlijden hóór ik de vogels, zíe ik<br />

de bloesem, terwijl ik dat soort dingen vroeger niet echt<br />

in me opnam. Leven vanuit de verwondering, alsof ik<br />

dingen voor de eerste keer beleef, voegt waarde toe aan<br />

mijn leven. De mens zou eigenlijk veel vaker even bewust<br />

stil moeten staan, in plaats van alleen maar te rennen en<br />

te vliegen en te leven met de tijd.<br />

Marathon<br />

Ik verwacht dat de tijd tussen nu en mijn eigen sterfdag<br />

ook zowel snel als langzaam voorbij zal gaan. Het leven<br />

is een sprint, een knip van de vingers, maar tegelijkertijd<br />

is het ook keihard ploeteren en een lange vermoeiende<br />

marathon, waar maar geen einde aan lijkt te komen. De<br />

kortheid van het leven zie je pas achteraf, terwijl je de<br />

traagheid van het leven meer in het moment ervaart.<br />

Zandloper<br />

Tijd, dat is ook al zo’n raar begrip. Aan de ene kant is het<br />

een duidelijke term. Een minuut is 60 seconden, een<br />

uur 60 minuten, een dag heeft 24 uur. Niets onduidelijks<br />

aan, toch? Maar aan de andere kant is tijd ook één groot<br />

mysterie, want niemand weet wanneer zijn zandloper of<br />

die van zijn geliefden leeg zal lopen. En toch leven we<br />

allemaal alsof we alle tijd van de wereld hebben. Dat is<br />

jammer, want Mike en wij hebben op de harde manier<br />

moeten leren dat ‘tijd genoeg’ meestal te laat komt!<br />

Ik vind die ambiguïteit van het leven enorm boeiend.<br />

Het besef hiervan helpt me ook in het dragen van mijn<br />

verdriet, door me te realiseren dat wat nu te zwaar voelt<br />

om te dragen, morgen wellicht een beetje lichter aan kan<br />

voelen. En zo ga ik verder met mijn marathon. Stap voor<br />

stap, dag voor dag. Tot het moment dat ik weer bij Mike<br />

zal zijn.<br />

Ik ben Marianne Webster, geboren in 1970. In maart 2018 overleed mijn enig<br />

kind Mike, een kerngezonde, lieve en ambitieuze jongeman van 18 jaar. Hij<br />

overleed binnen een etmaal aan de meningokokbacterie. Sinds 2004 ben ik<br />

mantelzorger van mijn man Jerry (chronische leukemie). Daarnaast werk ik als<br />

docent doktersassistent en als columniste en redactrice bij de lokale omroep<br />

RTV Borne. In mijn vrije tijd fotografeer ik graag. Ik droom ervan ooit een<br />

boek te schrijven over mijn lieve jongen, waar ik nog zo graag langer van had<br />

willen genieten!


Tien vragen<br />

<strong>Nabij</strong> 35<br />

Tien vragen aan een lotgenoot<br />

Coby Kampert beantwoordt tien<br />

vragen over Mark. Mark Aaron<br />

Klingens is de zoon van Coby en<br />

haar ex-echtgenoot Wout Klingens.<br />

Hij is geboren op 9 september 1977<br />

en overleden op 30 juli 2019 aan de<br />

gevolgen van een hersentumor.<br />

1. Wat waren vijf typerende eigenschappen van<br />

Mark?<br />

Hij was lief en zorgzaam, hij stond altijd voor een<br />

ander klaar. Daarnaast was hij erg sociaal en had<br />

daarom ook veel vrienden. Hij was ook erg onzeker<br />

en kon nog wel eens uit de bocht vliegen als hij zich<br />

aangevallen voelde en daar had de hersentumor op<br />

het laatst ook vat op. Maar hij was ook principieel, als<br />

hij zijn woord gaf dan kon je er ook op vertrouwen.<br />

2. Wat is je dierbaarste herinnering aan Mark?<br />

Hij vroeg zich af of ik wel in de hemel zou komen,<br />

vanwege mijn ongeloof. Hij heeft navraag gedaan bij<br />

een vriend die op het Seminarie zat.<br />

3. Wat waren de lievelingsactiviteiten van Mark?<br />

Gamen, zijn kat, zijn werk en hij heeft veel gereisd.<br />

4. Wat vond je een fijne reactie na het overlijden<br />

van Mark?<br />

Na de begrafenis kwam er iemand uit de kerk naar<br />

me toe om te vertellen dat ze wist hoe zielsveel hij<br />

van me hield en dat ik altijd bezorgd over hem was.<br />

5. Waar had je veel steun aan?<br />

Aan een moeder die haar zoon 10 jaar eerder had<br />

verloren. Zij kon goed aanvoelen hoe ik me voelde.<br />

6. Wat heeft je verwonderd?<br />

Dat ik toch door kon gaan met leven, zij het<br />

haperend.<br />

7. Waarin ben je veranderd?<br />

Ik zie dingen nu heel anders, ben milder geworden,<br />

stel minder eisen aan mezelf en doe regelmatig<br />

een stapje terug. Vroeger was ik een doordouwer<br />

en volhouder maar nu probeer ik niet meer tegen<br />

windmolens te vechten.<br />

8. Wat geeft je houvast in het leven?<br />

Ik ben gelovig geworden, zie daardoor heel<br />

mooie dingen en heb daardoor hartverwarmende<br />

vriendschappen opgebouwd.<br />

9. Wat is je ‘boodschap’ aan ouders die onlangs een<br />

kind verloren?<br />

Het is nu rauw, het doet pijn en dat blijft voorlopig zo,<br />

maar uiteindelijk gaan de scherpe randjes eraf.<br />

10. Wat heb je als positief ervaren na het overlijden<br />

van Mark?<br />

Ik heb mijn bedrijf verkocht en gekozen om te<br />

scheiden. Ook heb ik mensen leren kennen waar ik<br />

anders nooit belangstelling voor had gehad, terwijl ze<br />

ontzettend de moeite waard zijn.


36 <strong>Nabij</strong><br />

Verbonden Broers en Zussen<br />

Verbonden Broers en Zussen<br />

Wij zijn Suzanne, Liselotte, Kim, Hanna, Lieke en Thom<br />

van Verbonden Broers en Zussen.<br />

Net als jullie zijn ook wij op veel te jonge leeftijd onze<br />

broer of zus verloren. En ook wij hebben ervaren dat<br />

rouw hard werken, eenzaam en ontzettend verdrietig is.<br />

Maar ook ervaren wij, dat wij als broers en zussen, vaak<br />

een ‘vergeten’ doelgroep zijn.<br />

Daarom vinden wij het zo belangrijk dat er een plek is,<br />

waar jij met al jouw vragen, emoties, rouw en verhalen<br />

mag zijn. Een plek waar wij elkaar als lotgenoten<br />

mogen helpen, steunen en laten voelen dat we niet<br />

alleen zijn. Vragen en onderwerpen die wij veel voorbij<br />

zien komen zijn:<br />

• Ik heb nooit afscheid kunnen nemen.<br />

• Rituelen voor herdenking<br />

• Hoe ga ik om met het verdriet van mijn ouders?<br />

• Hoe kan ik omgaan met verdriet maar tegelijkertijd<br />

doorgaan met leven?<br />

• Ik voel mij onbegrepen door mijn omgeving.<br />

• Identiteitsproblemen.<br />

We hopen je snel te mogen ontmoeten ♥<br />

Vind ons op:<br />

Facebook.com/verbondenbroersenzussen<br />

Instagram.com/verbondenbroersenzussen<br />

Verbondenbroersenzussen@oudersoverledenkind.nl<br />

verbondenbroersenzussen.nl<br />

Online besloten community voor broers en zussen<br />

Speciaal voor iedereen die het fijn vindt om in contact<br />

te komen met andere broers en zussen is er onze<br />

besloten community. Een plek waar je jouw verhaal<br />

met andere broers en zussen kunt delen, waar je<br />

vragen kunt stellen, mooie foto's of gedichten kunt<br />

plaatsen. Kortom, een veilige plaats waar jij met jouw<br />

rouw terecht kan, zonder dat andere mensen in jouw<br />

omgeving dit kunnen zien.<br />

Zoek voor de community via Facebook op: Community<br />

Verbonden Broers en Zussen.<br />

Activiteiten<br />

Wil je praten over jouw verlies met andere lotgenoten?<br />

Hier is alle ruimte voor tijdens de activiteiten die wij<br />

voor lotgenoten organiseren. Benieuwd naar deze?<br />

Houdt dan onze sociale media in de gaten.<br />

Het verhaal van een lotgenoot<br />

Ageeth verloor haar zus aan de gevolgen van kanker<br />

‘’Zonder haar is het leven te doen, maar ik vind het hard<br />

werken.’’ Het zijn de woorden van de 52-jarige Ageeth<br />

uit Groningen, die haar zus Connie in 2017 verloor. Zij<br />

had toen de leeftijd die Ageeth nu heeft. ‘’Op 3 januari<br />

<strong>2023</strong> ben ik ouder dan mijn grote zus is geworden. De<br />

gedachte dat zij op mijn huidige leeftijd te horen kreeg<br />

dat geen sprake was van een longontsteking, maar dat uit<br />

de scan was gebleken dat er sprake was van een primaire<br />

tumor in de longen met inmiddels een metastase in de<br />

lever en diverse uitzaaiingen zodat behandeling niet meer<br />

mogelijk leek, blijft onwerkelijk.’’<br />

Het slechte nieuws kwam in september 2017. Op de<br />

zesde van die maand hadden de zussen de as van hun<br />

recent overleden vader verstrooid. Connie had al een<br />

aantal maanden last van hoestbuien. Na onderzoek en<br />

antibioticakuren moest Connie een nacht in het ziekenhuis<br />

worden opgenomen. Ageeth vond dat zorgelijk. ‘’Maar


Verbonden Broers en Zussen<br />

<strong>Nabij</strong> 37<br />

en stoer persoon was, een lief persoon, een kwetsbaar<br />

persoon, iemand die gewend was de touwtjes in handen<br />

te hebben en te houden.’’<br />

Eind november kwam de grootste nachtmerrie uit. De<br />

uitzaaiingen hadden Connie haar hoofd bereikt. Weer<br />

werd haar de keuze voorgelegd tussen stoppen of<br />

doorgaan met behandelen zonder perspectief op herstel.<br />

Nog ziet Ageeth haar zus voor zich, met haar grote bruine<br />

ogen tussen de witte ziekenhuislakens. ‘’Vol verdriet en<br />

onmacht. Ik zag dat ze in de war was.’’ Uiteindelijk volgde<br />

een intiem gesprek:<br />

Links Connie en rechts Ageeth<br />

ik stelde mij gerust door me voor te houden dat mijn<br />

onrust voortkwam uit het onverwachte overlijden van mijn<br />

vader’’. De zussen spraken af dat Connie de volgende dag<br />

zou appen wanneer aangekondigd zou worden dat de<br />

uitslagen bekend worden.<br />

Ageeth vertelt: ‘’De volgende dag werd het 10.00 uur,<br />

12.00 uur, 14.00 uur. Ik had al drie afspraken afgezegd en in<br />

overleg met Connie zou ik wel naar de vierde gaan. Deze<br />

duurde maar een half uurtje. Na afloop zag ik vier gemiste<br />

oproepjes en vijf appjes: ‘Aag, kom je?’ Ik belde haar en<br />

het eerste wat ze zei was: ‘Aag, ik ga dood.’ De grond<br />

verdween onder mijn voeten.’’ Connie besloot dat ze geen<br />

behandeling wilde die slechts haar leven zou verlengen.<br />

De kans op herstel was er niet en ze wilde niet dat anderen<br />

haar zouden herinneren als een hulpbehoevend iemand<br />

of als iemand die om aandacht vroeg.<br />

Pijnlijke reacties van anderen<br />

Connie was namelijk volgens Ageeth een stoere zus. Zo<br />

leefde Connie begin jaren negentig een aantal jaar in<br />

Thailand en kreeg daar haar zoon Ruben. ‘’Ik vond dat zo<br />

ontzettend stoer en begreep niet hoe gemakkelijk ze haar<br />

weg daar leek te vinden.’’ Jaren later vertelde Ageeth aan<br />

haar zus hoe ze haar bewonderde en een mooi gesprek<br />

tussen de twee volgde. Het zorgde ervoor dat er sindsdien<br />

meer gelijkwaardigheid was en ze deelden gemakkelijker<br />

lief en leed met elkaar in de jaren die volgden. De zussen<br />

begrepen elkaar goed en Ageeth kon het ook goed<br />

begrijpen dat Connie uiteindelijk geen behandeling wilde<br />

om haar leven te verlengen. ‘’Ik vond dat logisch. Anderen<br />

niet persé. Ze wilde geen gelimiteerde verlenging zonder<br />

kwaliteit van leven, niet omdat ze iedereen zomaar in de<br />

steek wilde laten maar omdat zij in haar leven een krachtig<br />

‘Je hebt toestemming nodig om te gaan, hè zus?’<br />

‘Ja’.<br />

‘Je mag gaan’.<br />

Connie overleed op 30 november.<br />

Alles ging door<br />

Op 6 december, precies drie maanden na het uitstrooien<br />

van de as van hun vader, volgde de uitvaart van Connie.<br />

Ze is 52 geworden. Sinds het overlijden van Connie is<br />

Ageeth gestart met fotografie. Ze gaat vaak met haar hond<br />

op avontuur om roodborstjes en eekhoorntjes op beeld<br />

vast te leggen. Maar soms voelt ze zich ook plotseling<br />

overvallen door een gevoel van zwaarte en verdriet, vooral<br />

in perioden waarin ze zich afvraagt waar de tijd toch blijft.<br />

Het lijkt dan volgens haar alsof haar proces haar even<br />

terugfluit.<br />

‘’En dan, wetend dat ik me moet overgeven aan de<br />

zwaarte om daarna weer verder te kunnen, hoor ik<br />

de laatste woorden van mijn vader: ‘Maak er wat van<br />

dochtertje, je bent het het leven verplicht’.’’ En ook<br />

bemoedigende woorden van haar zus klinken in haar<br />

hoofd. Juist omdat Ageeth van haar zus en vader heeft<br />

geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is, komt ze er<br />

naar eigen zeggen doorheen. ‘’Dan lukt het zelfs wel<br />

weer me gelukkig te voelen. Want ik heb het gekend,<br />

onvoorwaardelijke liefde.’’ Het is voor haar zoals de eerste<br />

woorden van dit verhaal: het leven zonder Connie is te<br />

doen, maar het is hard werken.<br />

Dit artikel is geschreven door Hanna, lotgenoot en<br />

journalist.<br />

Oproep: Voor deze rubriek ‘Lotgenoten’ zijn wij op zoek<br />

naar anderen die een broer of zus zijn verloren. Wil jij<br />

ook jouw verhaal vertellen? Mail dan kort wie je bent en<br />

wie je moet missen, naar:<br />

verbondenbroersenzussen@oudersoverledenkind.nl.


38 <strong>Nabij</strong><br />

Agenda<br />

Agenda Activiteiten OOK<br />

Raadpleeg voor wijzigingen en aanvullingen de actuele agenda op de website www.oudersoverledenkind.nl/agenda.<br />

Daar vind je ook meer informatie over de activiteiten en kun je je aanmelden voor een activiteit.<br />

zaterdag 1 april<br />

Wandelen met lotgenoten in<br />

Nijmegen<br />

Van: 10.30 - 12.00<br />

Geef je op via de website<br />

zaterdag 1 april<br />

Workshop voelsteentje maken<br />

- Bolsward<br />

Van: 13.30 - 16.30<br />

Waar: Achter de Smeden 14, Bolsward<br />

maandag 3 april<br />

Online rouwcafé<br />

Van: 19.00 - 20.15 uur<br />

DITMAAL OP MAANDAG. OOK nodigt<br />

je uit. Geef je op via de website.<br />

zaterdag 15 april<br />

Wandeling bij de Slangenburg in<br />

Doetinchem<br />

Van: 10.15 – 12.30 uur<br />

Waar: Kasteel Slangenburg,<br />

Kasteellaan 6, Doetinchem<br />

zaterdag 15 april<br />

Workshop Dotpainting op porselein<br />

bij DotsAround, Zwolle<br />

Tijd: 13:30 - 16:00<br />

Waar: DOAS De oude<br />

ambachtsschool,<br />

Seringenstraat 42, Zwolle<br />

dinsdag 18 april<br />

OOK -rouwcafé Hilversum<br />

Tijd: 16:00 - 18:00<br />

Begraafplaats Bosdrift,<br />

Bosdrift 12, Hilversum<br />

zaterdag 22 april<br />

Wandeling Zeisterbos<br />

Tijd: 13.30 – 15.30<br />

Waar: Pannekoekenhuis<br />

’t Jagershuys, Jagersingel 15 Zeist<br />

zondag 23 april<br />

Lezing Elsbeth Kuysters: ‘Verlangen,<br />

loslaten, voortleven’<br />

Tijd: 13:45 - 17:00<br />

Het Buitenhuis,<br />

Buitenhofdreef 274, Delft<br />

dinsdag 2 mei<br />

OOK online rouwcafé<br />

Tijd: 19:00 - 20:15<br />

zaterdag 6 mei<br />

Wandelen met lotgenoten in<br />

Nijmegen<br />

Tijd: 10:30 - 12:00<br />

Geef je op via de website<br />

zaterdag 13 mei<br />

Platform 'Alleen verder'<br />

Tijd: 19:00 - 20:15<br />

Waar: online<br />

zaterdag 20 mei<br />

Wandeling bij de Slangenburg in<br />

Doetinchem<br />

Tijd: 10:15 - 12:30<br />

Waar: Kasteel Slangenburg,<br />

Kasteellaan 6, Doetinchem<br />

zaterdag 3 juni<br />

Wandelen met lotgenoten in<br />

Nijmegen<br />

Tijd: 10:30 - 12:00<br />

Geef je op via de website<br />

maandag 5 juni<br />

OOK online rouwcafé<br />

Tijd: 19:00 - 20:15<br />

zaterdag 17 juni<br />

Wandeling bij de Slangenburg in<br />

Doetinchem<br />

Tijd: 10:15 - 12:30<br />

Waar: Kasteel Slangenburg<br />

zaterdag 1 juli<br />

Wandelen met lotgenoten in<br />

Nijmegen<br />

Tijd: 10:30 - 12:00<br />

Geef je op via de website<br />

dinsdag 4 juli<br />

OOK online rouwcafé<br />

Tijd: 19:00 - 20:15


Oproepen<br />

<strong>Nabij</strong> 39<br />

OPROEP<br />

THEMA NABIJ <strong>2023</strong>-3<br />

‘ROUW IN JE LIJF’<br />

Rouwen is hard werken. Intens verdriet heeft impact<br />

op je lichaam, we weten het als lotgenoten als geen<br />

ander. Er bestaat zelfs een gebrokenhart-syndroom.<br />

In dit nummer willen we graag van jullie horen<br />

hoe je die fysieke kant van de rouw hebt ervaren.<br />

De pijn, de verwarring, de boosheid wellicht, het<br />

verdriet. Hoe vertaalde zich dat in je lijf? Heb je je lijf<br />

verwaarloosd en verdoofd met bijvoorbeeld alcohol<br />

of teveel eten? Of heb je juist voor je lijf gezorgd?<br />

Was er nog plek voor warmte en intimiteit, of was je<br />

afgesloten van elkaar? Was je lijf ook troost of steun?<br />

Als je lijf gespannen en vast zat, hoe kon je weer<br />

ontspannen, wat was daarbij helpend? En wie heeft<br />

je geholpen?<br />

Stuur je verhaal in een Word-bestand van<br />

maximaal 800 woorden, als je wilt met een foto,<br />

vóór 15 mei <strong>2023</strong> naar<br />

redactie@oudersoverledenkind.nl<br />

OPROEP<br />

THEMA NABIJ <strong>2023</strong>-4<br />

Feestdagen en herdenkingsdagen<br />

Een paar weken voor Kerst vertelde de acteur<br />

Richard E. Grant op Instagram hoe moeilijk<br />

hij het vond om de kerstboom op te tuigen,<br />

na het overlijden van zijn vrouw. Er kwamen<br />

honderden reacties van anderen in de rouw die<br />

dit herkenden. Het verlies van je kind maakt van<br />

alle vrolijke en gezellige feestdagen een opgave.<br />

Want juist op een feestdag word je met je neus<br />

op je verlies gedrukt. Dat geldt misschien nog wel<br />

sterker voor verjaardagen (die van je kind of van<br />

een ander gezinslid) en andere dagen waarop je<br />

je kind herdenkt.<br />

Voor de laatste <strong>Nabij</strong> van <strong>2023</strong> willen we graag<br />

van jullie weten hoe je daarmee omgaat. Laat je<br />

feestelijke momenten liever aan je voorbijgaan?<br />

Zijn er manieren waarop je het verlies van je kind<br />

hebt ingepast, heb je nieuwe rituelen ontwikkeld?<br />

Vertel ons erover.<br />

Stuur je verhaal in een Word-bestand van<br />

maximaal 800 woorden, als je wilt met een<br />

foto, vóór 15 augustus <strong>2023</strong> naar redactie@<br />

oudersoverledenkind.nl<br />

ALGEMEEN<br />

Mocht je buiten de thema’s om iets willen schrijven voor <strong>Nabij</strong>, ben je welkom dit te doen. Houd hiervoor ook<br />

een maximum aan van 800 woorden, plus eventuele foto’s. Op basis van de beschikbare ruimte zullen we je<br />

bijdrage plaatsen.<br />

CONTACTGEGEVENS OOK<br />

• Financiën:<br />

penningmeester@oudersoverledenkind.nl<br />

• Ledenadministratie en abonnement:<br />

ledenadmin@oudersoverledenkind.nl<br />

• Bestuurszaken:<br />

bestuur@oudersoverledenkind.nl<br />

• Lotgenotencontact:<br />

directhulplijn@oudersoverledenkind.nl<br />

• Landelijke Dag:<br />

landelijkedag@oudersoverledenkind.nl<br />

• Redactie:<br />

redactie@oudersoverledenkind.nl<br />

• Ouderweekend:<br />

ouderweekend@oudersoverledenkind.nl<br />

• Overige vragen:<br />

info@oudersoverledenkind.nl


40 <strong>Nabij</strong><br />

Vereniging <strong>Ouders</strong> <strong>Overleden</strong> <strong>Kind</strong><br />

info@oudersoverledenkind.nl<br />

www.oudersoverledenkind.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!