15.03.2023 Views

Snelstart handleiding ALU tegeldragers

Snelstart handleiding ALU tegeldragers van Envirolift

Snelstart handleiding ALU tegeldragers van Envirolift

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VERSTELBARE<br />

TEGELDRAGERS<br />

<strong>ALU</strong> SERIE<br />

SNELSTART HANDLEIDING<br />

HOOGTEBEREIK:<br />

(TRAPLOOS VERSTELBAAR):<br />

<strong>ALU</strong> 040-050<br />

van 40 mm<br />

tot 50 mm<br />

<strong>ALU</strong> 050-060<br />

van 50 mm<br />

tot 60 mm<br />

<strong>ALU</strong> 060-075<br />

van 60 mm<br />

tot 75 mm<br />

<strong>ALU</strong> 070-095<br />

van 70 mm<br />

tot 95 mm<br />

<strong>ALU</strong> 090-115<br />

van 90 mm<br />

tot 115 mm<br />

<strong>ALU</strong> 110-135<br />

van 110 mm<br />

tot 135 mm<br />

<strong>ALU</strong> 130-155<br />

van 130 mm<br />

tot 155 mm<br />

<strong>ALU</strong> 150-175<br />

van 150 mm<br />

tot 175 mm<br />

<strong>ALU</strong> 170-200<br />

van 170 mm<br />

tot 200 mm<br />

Envirolift vloerdragers<br />

De Kletten 10, 9206 BA Drachten<br />

www.envirolift.nl<br />

+31 (0)512 544715


AFMETINGEN:<br />

AFMETINGEN VOEGEN<br />

Ø 120 mm<br />

3 mm<br />

12 mm<br />

9,5 mm<br />

Ø 30 mm<br />

KOP(K)<br />

Ø 10,7 mm<br />

SCHROEF (S)<br />

LAGE BORGMOER M12<br />

BASIS SCHROEFMOER M12<br />

Ø 130 mm<br />

VOET<br />

ONDERLIGGENDE OPPERVLAK:<br />

A) Bij harde geëgaliseerde ondergronden (beton, hout, steen etc.) zijn geen extra accessoires benodigd (A).<br />

B) Zachte geëgaliseerde ondergronden (bitumen, enkel laags membraan, XPS enz.) hebben mogelijk een extra beschermlaag nodig (B).<br />

C) Ondergronden met een aanzienlijke helling, of ze nu hard of zacht zijn, hebben geen extra accessoires nodig (C). Optioneel kan een<br />

vulplaat worden geplaatst onder de tegeldrager voor een verhoogde bescherming van gevoelige oppervlakken en geluidsisolatie.<br />

D) Optioneel kunnen de <strong>tegeldragers</strong> aan de ondergrond worden gefixeerd (D). Dit kan via de schroefgaten in de voet van de tegeldrager,<br />

mits de ondergrond geen waterdichte laag is.<br />

A B C D<br />

XPS


OP HOOGTE AFSTELLEN:<br />

Gebruik voor het afstellen van de <strong>ALU</strong>-dragers steeksleutels 12 en<br />

19 of de speciale meegeleverde afstelsleutel voor de <strong>ALU</strong>-serie.<br />

A<br />

1) Draai de borgmoer (A) los, dit is nodig om de <strong>ALU</strong> tegeldrager af<br />

te kunnen stellen.<br />

2) De tegeldrager is omhoog of omlaag af te stellen door de schroef<br />

in of uit de voet te draaien (B1, B2, C1, C2).<br />

3) Zodra de tegeldrager is afgesteld zet u deze vast met de borgmoer<br />

(D1). Controleer of het voetstuk goed vast zit(D2).<br />

OMHOOG AFSTELLEN:<br />

B1<br />

B2<br />

OMLAAG AFSTELLEN:<br />

C1<br />

C2<br />

OP HOOGTE VASTZETTEN:<br />

D1<br />

D2


TEGELVOEGEN:<br />

De koppen van de <strong>ALU</strong>-serie <strong>tegeldragers</strong> hebben standaard<br />

ingebouwde tegelvoegen met een dikte van 3 mm. Dit zorgt voor<br />

een goede afwatering tussen de tegels.<br />

BRANDWERENDHEID:<br />

<strong>ALU</strong> dragers zijn volledig gemaakt van vuurvaste materialen en<br />

vallen in EURO brandveiligheidsklasse A1. Ze bevatten geen plastic<br />

of rubber elementen.<br />

3mm<br />

HELLINGCORRECTIE:<br />

Alle <strong>ALU</strong>-<strong>tegeldragers</strong> hebben een ingebouwde zelfnivellerende kop. Deze egaliseren automatisch hellingen tot wel 6% in alle richtingen<br />

zonder het gebruik van extra accessoires.<br />

ZELFNIVELLEREND TOT<br />

WEL 6%<br />

max<br />

6%

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!