Views
5 years ago

Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...

Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...

Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het

 • Page 1 and 2: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REG
 • Page 3 and 4: De Wetenschappelijke Raad voor het
 • Page 5: Omslagafbeelding: © Marc de Haan /
 • Page 9 and 10: 8 vertrouwen in de school 4 Voldoen
 • Page 12 and 13: samenvatting Dit rapport is een zoe
 • Page 14 and 15: samenvatting meer toekomen aan het
 • Page 16 and 17: samenvatting Deze missie impliceert
 • Page 18: samenvatting wordt wel gesteld dat
 • Page 24 and 25: 1 inleiding en vraagstelling Het be
 • Page 26 and 27: inleiding en vraagstelling Leerling
 • Page 28 and 29: Tabel 1.2 Schoolverlaters in middel
 • Page 30 and 31: Figuur 1.1 Uitvalpercentages gedure
 • Page 32 and 33: inleiding en vraagstelling Figuur 1
 • Page 34 and 35: inleiding en vraagstelling nog dan
 • Page 36 and 37: Deze cijfers zijn indrukwekkend, ma
 • Page 38 and 39: inleiding en vraagstelling Het doel
 • Page 40 and 41: De raad zal zich in dit rapport ric
 • Page 42 and 43: inleiding en vraagstelling De laats
 • Page 44 and 45: ling in sociale problemen die de on
 • Page 46 and 47: anders zouden denken en voelen. Zo
 • Page 48: inleiding en vraagstelling werd exp
 • Page 51 and 52: 50 vertrouwen in de school Figuur 2
 • Page 53 and 54: 52 vertrouwen in de school verwacht
 • Page 55 and 56: 54 vertrouwen in de school De regio
 • Page 57 and 58:

  56 vertrouwen in de school 2.2.3 zo

 • Page 59 and 60:

  58 vertrouwen in de school Ook de c

 • Page 61 and 62:

  60 vertrouwen in de school De maats

 • Page 64 and 65:

  3 wat hebben ‘overbelasten’ nod

 • Page 66 and 67:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 68 and 69:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 70 and 71:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 72 and 73:

  voor het vmbo (Groenewegen et al. 2

 • Page 74 and 75:

  grote winkelstraten ‘op Zuid’.

 • Page 76 and 77:

  zijn collega’s op niveau 2: “Me

 • Page 78 and 79:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 80 and 81:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 82 and 83:

  In feite onderschat de politiek de

 • Page 84 and 85:

  gaat dat goed, maar, zo laten veld-

 • Page 86 and 87:

  wel op het netwerkoverleg aanwezig

 • Page 88 and 89:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 90 and 91:

  4 voldoende ruimte binnen bestaande

 • Page 92 and 93:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 94 and 95:

  leggen. Maar onder protest: “Ik k

 • Page 96 and 97:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 98 and 99:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 100 and 101:

  4.2.1 erbij horen “Je bent goed z

 • Page 102 and 103:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 104 and 105:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 106 and 107:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 108 and 109:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 110 and 111:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 112 and 113:

  tussen vmbo en mbo, waarmee men wil

 • Page 114 and 115:

  sus georganiseerd in samenwerking m

 • Page 116 and 117:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 118 and 119:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 120 and 121:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 122 and 123:

  kleine ondernemers; in de lunchzake

 • Page 124:

  noten voldoende ruimte binnen besta

 • Page 127 and 128:

  126 vertrouwen in de school Remmend

 • Page 129 and 130:

  128 vertrouwen in de school beginne

 • Page 131 and 132:

  130 vertrouwen in de school iets ov

 • Page 133 and 134:

  132 vertrouwen in de school genwoor

 • Page 135 and 136:

  134 vertrouwen in de school tweede,

 • Page 137 and 138:

  136 vertrouwen in de school je ook

 • Page 139 and 140:

  138 vertrouwen in de school Maar de

 • Page 141 and 142:

  140 vertrouwen in de school geduwd,

 • Page 143 and 144:

  142 vertrouwen in de school Externe

 • Page 145 and 146:

  144 vertrouwen in de school problee

 • Page 147 and 148:

  146 vertrouwen in de school gaat om

 • Page 149 and 150:

  148 vertrouwen in de school Box 6.1

 • Page 151 and 152:

  150 vertrouwen in de school Er is e

 • Page 153 and 154:

  152 vertrouwen in de school te geve

 • Page 155 and 156:

  154 vertrouwen in de school 6.1.4 c

 • Page 157 and 158:

  156 vertrouwen in de school bonding

 • Page 159 and 160:

  158 vertrouwen in de school ontwikk

 • Page 161 and 162:

  160 vertrouwen in de school warm, o

 • Page 163 and 164:

  162 vertrouwen in de school ontstaa

 • Page 165 and 166:

  164 vertrouwen in de school gen. Te

 • Page 167 and 168:

  166 vertrouwen in de school laten (

 • Page 169 and 170:

  168 vertrouwen in de school zien da

 • Page 171 and 172:

  170 vertrouwen in de school ningen

 • Page 173 and 174:

  172 vertrouwen in de school de scho

 • Page 175 and 176:

  174 vertrouwen in de school In de l

 • Page 177 and 178:

  176 vertrouwen in de school maar he

 • Page 179 and 180:

  178 vertrouwen in de school In vers

 • Page 181 and 182:

  180 vertrouwen in de school De laat

 • Page 183 and 184:

  182 vertrouwen in de school risicof

 • Page 185 and 186:

  184 vertrouwen in de school nalitei

 • Page 187 and 188:

  186 vertrouwen in de school noten 1

 • Page 190 and 191:

  7 bestuurlijke uitdaging ‘De scho

 • Page 192 and 193:

  conceptueel gereedschap om de probl

 • Page 194 and 195:

  inspectie en door rmc’s met leerp

 • Page 196 and 197:

  estuurlijke uitdaging elkaar bestaa

 • Page 198 and 199:

  makers toch weer in de reflex schie

 • Page 200 and 201:

  estuurlijke uitdaging 1. Op individ

 • Page 202 and 203:

  - Vertrouwensdrempels: Als een scho

 • Page 204 and 205:

  kerntaken (het leveren van producte

 • Page 206 and 207:

  Box 7.5 Maatschap Maatschap bouwt o

 • Page 208 and 209:

  estuurlijke uitdaging Scholen-binne

 • Page 210 and 211:

  estuurlijke uitdaging aan de top va

 • Page 212 and 213:

  Box 7.6 Juridische constructies bes

 • Page 214 and 215:

  aanbod is op de persoon toegesneden

 • Page 216 and 217:

  estuurlijke uitdaging Toch is hun g

 • Page 218 and 219:

  estuurlijke uitdaging Ze kunnen - m

 • Page 220 and 221:

  vanuit het schoolsysteem werden gef

 • Page 222 and 223:

  estuurlijke uitdaging in de praktij

 • Page 224 and 225:

  estuurlijke uitdaging der delen (Kn

 • Page 226 and 227:

  van beveiligingspersoneel. Hierdoor

 • Page 228:

  noten bestuurlijke uitdaging 1 De v

 • Page 231 and 232:

  230 vertrouwen in de school bescher

 • Page 233 and 234:

  232 vertrouwen in de school binding

 • Page 235 and 236:

  234 vertrouwen in de school Dat gez

 • Page 237 and 238:

  236 vertrouwen in de school getrain

 • Page 239 and 240:

  238 vertrouwen in de school worden

 • Page 241 and 242:

  240 vertrouwen in de school en mbo-

 • Page 243 and 244:

  242 vertrouwen in de school toekoms

 • Page 245 and 246:

  244 vertrouwen in de school scherp

 • Page 247 and 248:

  246 vertrouwen in de school Een add

 • Page 249 and 250:

  248 vertrouwen in de school nauweli

 • Page 251 and 252:

  250 vertrouwen in de school 8.2.2 t

 • Page 253 and 254:

  252 vertrouwen in de school Box 8.3

 • Page 255 and 256:

  254 vertrouwen in de school leerlin

 • Page 257 and 258:

  256 vertrouwen in de school Box 8.4

 • Page 259 and 260:

  258 vertrouwen in de school de vws-

 • Page 261 and 262:

  260 vertrouwen in de school Box 8.6

 • Page 263 and 264:

  262 vertrouwen in de school Box 8.7

 • Page 265 and 266:

  264 vertrouwen in de school noten 1

 • Page 267 and 268:

  264 vertrouwen in de school Om misv

 • Page 269 and 270:

  268 vertrouwen in de school eens vo

 • Page 271 and 272:

  270 vertrouwen in de school 9.2 ver

 • Page 274 and 275:

  ijlage a schatting omvang per type

 • Page 276:

  noten bijlage a 1 De door ons gehan

 • Page 279 and 280:

  278 vertrouwen in de school Deen, F

 • Page 281 and 282:

  280 vertrouwen in de school Mettiou

 • Page 283 and 284:

  282 vertrouwen in de school Viguurs

 • Page 285 and 286:

  284 vertrouwen in de school Blakemo

 • Page 287 and 288:

  286 vertrouwen in de school Dom, L.

 • Page 289 and 290:

  288 vertrouwen in de school Inspect

 • Page 291 and 292:

  290 vertrouwen in de school Libbey,

 • Page 293 and 294:

  292 vertrouwen in de school Onderwi

 • Page 295 and 296:

  294 vertrouwen in de school Senge,

 • Page 297 and 298:

  296 vertrouwen in de school de Volk

 • Page 299 and 300:

  298 aangehaalde websites Onderwijsr

 • Page 301 and 302:

  300 vertrouwen in de school 31 Deel

 • Page 303 and 304:

  302 vertrouwen in de school verkenn

 • Page 305 and 306:

  304 vertrouwen in de school WP 38 V

rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De overheid als keuzearchitect? - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Europa in Nederland - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De menselijke beslisser - Wetenschappelijke Raad voor het ...
In betere banen - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Werkprogramma 2011 – 2012 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De verzorgingsstaat herwogen - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Naar een Europabrede Unie - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Evaluatie WRR 2003-2007 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Publieke zaken in de marktsamenleving - Wetenschappelijke Raad ...
hoofdbetoog - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Investeren in werkzekerheid - Wetenschappelijke Raad voor het ...
iOverheid - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht - Wetenschappelijke Raad voor ...
Doorgroei van arbeidsparticipatie - Wetenschappelijke Raad voor ...
wetenschappelijk onderzoek - VVKSO - ICT-coördinatoren
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Werk en inkomsten na massaontslag - Wetenschappelijke Raad ...
Transactie als bestuurlijke vernieuwing - Wetenschappelijke Raad ...
Sharia en nationaal recht - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Het gezicht van de publieke zaak - Wetenschappelijke Raad voor ...
Dynamiek in islamitisch activisme - Wetenschappelijke Raad voor ...
AlternAtieven voor de school - Onderwijsraad
rapport 69: De Europese Unie, Turkije en - Wetenschappelijke Raad ...
Publieke zaken in de marktsamenleving - Wetenschappelijke Raad ...