23.03.2023 Views

Quick Connect fitnesstegels folder 2023

Quick Connect fitnesstegels folder 2023

Quick Connect fitnesstegels folder 2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ENVIROSPORT<br />

VOOR FITNESS, FYSIO<br />

& CROSSFIT<br />

QUICK-CONNECT<br />

FITNESSTEGELS<br />

CROSSFIT LEEUWARDEN, 2019


INDEX<br />

1. AFMETINGEN<br />

2. KLEUREN<br />

3. SPECIFICATIES<br />

4. PLAATSING CONNECTOREN<br />

VOORDELEN QUICK CONNECT:<br />

SNEL TE REINIGEN<br />

EENVOUDIG TE MONTEREN<br />

DEMPT GELUID & DOORSLAG<br />

5 JAAR GARANTIE


1. AFMETINGEN<br />

DIKTES<br />

TEGELS:<br />

20 mm<br />

30 mm<br />

40 mm<br />

OPLOOPPROFIELEN:<br />

20 mm<br />

30 mm<br />

40 mm<br />

HOEKEN:<br />

20 mm<br />

30 mm<br />

40 mm


2. KLEUREN<br />

20 mm<br />

FIFTEEN BLAUW FIFTEEN GROEN FIFTEEN ROOD<br />

FIFTEEN GRIJS<br />

FIFTEEN DONKERGRIJS<br />

30 MM<br />

STONE GRIJS STONE DONKERGRIJS PURE BLACK<br />

40 MM<br />

FIFTEEN GRIJS FIFTEEN MIDDELGRIJS PURE BLACK<br />

FIFTEEN GRIJS FIFTEEN MIDDELGRIJS PURE BLACK


3. SPECIFICATIES<br />

EIGENSCHAP WAARDE NORM<br />

Dichtheid toplaag<br />

Dichtheid sublaag<br />

Toleranties<br />

Ong. 1.400 kg/m3<br />

Ong. 1.000 kg/m3<br />

± 1,5 mm - 2 mm<br />

Schokabsorbtie 61% EN 14808<br />

Deformatie verticaal 5 mm EN 14809<br />

Valtest (HIC) 1,5 m (dikte 50 mm) EN 1177<br />

Brandklasse Efl EN 13501-1<br />

Dynamische slipweerstand<br />

Thermische weerstand<br />

Geluiddemping<br />

droog<br />

0,16 m2.K/W<br />

20 mm: 21 dB<br />

30 mm: 24 dB<br />

EN ISO<br />

17025:2005<br />

OPBOUW<br />

2 mm toplaag, slijtvast en eenvoudig<br />

te reinigen.<br />

Sublaag, van 100% gerecycled<br />

materiaal en schokabsorbend.<br />

Nokken, ter demping van krachtdoorslag<br />

en contactgeluid.


4. PLAATSING CONNECTOREN<br />

1000x1000 mm<br />

1000x500<br />

OPLOOPPROFIELEN<br />

HOEKEN


FIBERPLAST CIRCULAIR BV<br />

De Kletten 10<br />

NL-9206 BA Drachten<br />

Telefoon: +31 (0)512 544715<br />

E-mail: info@fiberplastcirculair.nl<br />

FYSIO BENNEKOM, 2022 - FIFTEEN GRIJS<br />

CROSSFIT LEEUWARDEN, 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!