31.03.2023 Views

PleZand 2023-01

De Koksijdse kinderkrant Plezand verschijnt vijf keer per jaar (voor iedere schoolvakantie) en wordt gratis bedeeld in alle Koksijdse scholen. Het boekje is ook gratis te bekomen in het gemeentehuis (onthaalbalie) en bij de dienst Toerisme. Het richt zich naar alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Meer info: www.plezand.be

De Koksijdse kinderkrant Plezand verschijnt vijf keer per jaar (voor iedere schoolvakantie) en wordt gratis bedeeld in alle Koksijdse scholen. Het boekje is ook gratis te bekomen in het gemeentehuis (onthaalbalie) en bij de dienst Toerisme. Het richt zich naar alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Meer info: www.plezand.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

15de jaargang - 1 e editie van ‘23-24<br />

Buitenspeeldag<br />

woensdag<br />

19 april<br />

p. 12<br />

1


Legende<br />

In <strong>PleZand</strong> worden artikels,<br />

spelletjes, activiteiten… meestal<br />

aangeduid met icoontjes die de<br />

leeftijdsgroepen voorstellen.<br />

Het plezantste<br />

plaatje!<br />

Ebbie<br />

2,5 - 4 jaar<br />

Wendy<br />

4 - 6 jaar<br />

Oskaar<br />

6 - 7 jaar<br />

Jef<br />

8 - 10 jaar<br />

Pablo<br />

10 - 12 jaar<br />

Colofon<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

college van burgemeester<br />

en schepenen<br />

Moet er nog confetti zijn?<br />

Van die lachende gezichtjes word je superblij.<br />

#onthaalouderskoksijde-oostduinkerke #carnaval<br />

#confetti #happykids<br />

Coördinatie en eindredactie:<br />

dienst Communicatie,<br />

Onthaal en Protocol<br />

Hoofdredactie:<br />

Isabelle Deshayes,Thierry Boonefaes<br />

Eindredactie:<br />

dienst Communicatie,<br />

Onthaal en Protocol<br />

Foto’s:<br />

Sofhie Legein, Marie Godderis<br />

gemeente Koksijde<br />

Ontwerp plezante figuren:<br />

Yassine Elbouazzaoui<br />

Opmaak en druk:<br />

Comsa, Veurne<br />

De brochure van Plezand is een uitgave<br />

van gemeente Koksijde naar een idee<br />

van de afdeling Vrije Tijd.<br />

Met de kleurrijke wekkers van<br />

Mickey (K5) staat iedereen met<br />

een glimlach op! De plezante<br />

wekker verbleef even in MPI -<br />

De Westhoek en bracht<br />

supermooie kunstwerkjes mee.<br />

Benieuwd? Kijk op p. 20 en 21.<br />

2<br />

Met hulp van talrijke<br />

Koksijdse kinderen !


Wie was er eerst?<br />

De paasklok? De paashaas?<br />

Of is het Oskaar? Pablo<br />

misschien? Wie raapt het meest,<br />

wie raapt het snelst?<br />

Het wordt een race tegen de<br />

paasklok!<br />

4-5<br />

Paaseierenraap<br />

Eitjes…rode, groene,<br />

gele en blauwe.<br />

Zelfs gouden eitjes…<br />

maar het liefst van al:<br />

Chocolade-eitjes!<br />

<strong>01</strong><br />

10<br />

Camping Cultuur<br />

Dat is muziek, theater, sport,<br />

spel, workshops en nog<br />

zoveeeeel meer…<br />

Mis de kick-off niet op 6 mei!<br />

16<br />

Gezellige<br />

Gezinsmarkt<br />

Kom spelen en ontdekken op<br />

de Gezinsmarkt in Koksijde-Dorp.<br />

Plezier verzekerd voor jong<br />

en oud!<br />

Noteer vrijdag 12 mei zeker in je<br />

agenda.<br />

11<br />

En verder ...<br />

Plezante nieuwsjes 6<br />

Duinenhuis 7<br />

Kiek It 8/22-23<br />

Sport en kampen 9<br />

Kalender 12-13<br />

Cultuurcentrum<br />

CasinoKoksijde 14<br />

Bib-weetjes 15<br />

Cultuur 16<br />

Abdijmuseum Ten Duinen 17<br />

Kindergemeenteraad 18-19<br />

Plezante wekker 20-21<br />

Kiek It 22-23<br />

Camping Cultuur 24<br />

3


Plezant<br />

VERHAAL<br />

Wie was er eerst: de paasklok of de paashaas?<br />

“Pasen! Het is Paaaasen!” Oskaar rent heen<br />

en weer door de woonkamer.<br />

“Wat doe je? Hou daarmee op.” Ebbie wil Oskaar tegen<br />

houden, maar dat lukt niet.<br />

“Waar is mijn mandje? Heb jij mijn mandje?” Oskaar pakt<br />

Ebbie vast. “Jij hebt mijn mandje!”<br />

“Maar nee, ik heb geen mandje, ik weet niet wat je<br />

bedoelt”, zegt Ebbie.<br />

“Eieren. Ik moet eieren hebben.<br />

Veeeeeeel eieren!” Oskaars ogen draaien rond.<br />

“Chocoladeverslaafd”, fluistert Wendy.<br />

“Verslaafd? Ik ben niet verslaafd. Jij bent zelf verslaafd.”<br />

Ebbie kijkt naar Wendy en schudt zijn hoofd.<br />

“Naar buiten. Ik moet naar buiten”, zegt Oskaar.<br />

“Het is nog donker. Je zal die eieren niet vinden”,<br />

zucht Jef.<br />

“De witte wel”, zegt Oskaar. “Ik eet ook graag witte.”<br />

Oskaar smakt. “Maar eerst mijn mandje. Zonder mandje<br />

kan ik ze niet dragen.”<br />

Oskaar trekt eerst de kastdeuren open en daarna de<br />

lades onderaan. Hoe langer het duurt voor hij zijn<br />

mandje vindt, hoe meer voorwerpen hij uit de<br />

kast gooit.<br />

“Hou daarmee op!”, Wendy gaat voor Oskaar staan.<br />

“Wa gebeurtos?” Pablo komt geeuwend de<br />

woonkamer binnen. “Veel lawaaios.”<br />

Er klinkt inderdaad geroep. Luid geroep.<br />

En het komt vanuit de tuin. Oskaar stormt naar buiten,<br />

de rest volgt.<br />

“Ik was hier eerst!”<br />

“Nee, ik!”<br />

“Jij? Nee, ik! Ik ben hier al meer dan een uur.”<br />

“En ik meer dan twee uren!”<br />

Twee gedaantes bekvechten in de tuin. Wanneer onze<br />

vrienden dichterbij sluipen, herkennen ze langwerpige<br />

44


oren die hevig schudden en een halfronde vorm die<br />

nog het meest lijkt op een … klok … een paasklok.<br />

“Twee! Jij kan zelfs niet tellen tot twee!” De paashaas<br />

geeft een duw aan de paasklok en die begint te<br />

luiden.<br />

Beng!<br />

Nog een duw, harder deze keer.<br />

Beng! Beng!<br />

“Blijf van me, jij agressief konijn!”<br />

“Konijn?! Ik ben geen konijn! Stuk oud ijzer.”<br />

“Neem dat terug!”, zegt de paasklok en hij gooit een<br />

paasei naar de paashaas. Maar die trekt net op tijd<br />

zijn hoofd in.<br />

“Mannekes, mannekes, stop dit.” Jef probeert<br />

tussenbeide te komen. “Wat gaan de mensen<br />

denken? Pasen is een tijd van vrede, een tijd van …”<br />

“Chocolade!” Oskaar rent naar voor en duikt in de<br />

zak van de paashaas. Na nog geen twee tellen<br />

houdt hij drie paaseieren in zijn scharen en nog eens<br />

twee tellen later heeft hij die opgegeten.<br />

“Dief!”, roept de paashaas.<br />

“Geen dief”, zegt Oskaar. “Gewoon hongerig.”<br />

“Waarom werken jullie niet samen?”, vraagt Wendy.<br />

“Verdeel het werk.”<br />

“Ja”, zegt Oskaar. “S…A…M…E…N.”<br />

Zijn ogen glijden voortdurend naar de paaseieren<br />

die nog in de zak van de paashaas zitten. “Samen is meer<br />

eieren en meer eieren is … goed.”<br />

“Samen?”, vraagt de paashaas.<br />

“Samen”, zegt de paasklok. “Ik zou handen schudden,<br />

maar … die heb ik niet.”<br />

Zo gezegd, zo gedaan. De vroegere vijanden verdelen<br />

samen de paaseieren over de tuin. Bruine, witte en zwarte.<br />

Grote en kleine. Gevulde en ongevulde. En overal waar<br />

eieren verschijnen, duikt Oskaar op. Omdat hij nog altijd<br />

geen mandje heeft, eet hij alles direct op.<br />

“Ik … kan … nie … meer.” Oskaar tuimelt achterover.<br />

‘Meeros voor mij.” Pablo raapt de ene paasei na de andere<br />

op en stopt alles in zijn blik. Het duurt niet lang voor Pablo<br />

achter een muur van chocolade verdwijnt.<br />

Ook Ebbie, Jef en Wendy rapen<br />

paaseieren. Niet zoveel als ze kunnen<br />

dragen, maar toch genoeg om de<br />

volgende dagen door te komen.<br />

En Oskaar? Die ligt op de grond in<br />

een plas chocolade. “Ik voel me<br />

niet zo goed.”<br />

Geen paaseieren meer<br />

voor Oskaar dit jaar.<br />

55


Plezante<br />

NIEUWSJES<br />

Fijn nieuwzzzzz<br />

Koksijde is opnieuw bekroond als bijengemeente met de hoogste<br />

score van drie bijen!<br />

Koksijde kreeg die titel voor de vele inspanningen van vorig jaar.<br />

Welke inspanningen? Onze gemeente zorgde o.a. voor<br />

bijenvriendelijke nieuwe aanplantingen en bijeninstallaties<br />

(insectenhotels, bijenkasten,...), maar ook voor veel<br />

andere acties.<br />

17 andere gemeenten haalden dezelfde score, 29 kregen twee<br />

bijen en 31 gemeenten één bij.<br />

Wij zijn zzzzzeeer b(l)ij!<br />

Tover je straat om tot speelstraat<br />

En dat is geen aprilgrap! Je kan dus van je straat een speelstraat maken.<br />

Dat is een straat volledig voorbehouden voor spelende kinderen. In zo’n<br />

speelstraat speel je vrij en veilig van 14 tot 20 uur. Tijdens deze uren geldt er<br />

een doorrijverbod. Bewoners moeten stapvoets én veilig rijden. Speelstraten<br />

vinden wel alleen plaats tijdens de schoolvakanties en dat maximaal voor één<br />

maand. Jouw straat moet wel aan een paar voorwaarden voldoen.<br />

Wil je meer weten? Het reglement en de aanvraag vind je op<br />

www.koksijde.be/speelstraat<br />

Meer info? Jeugddienst Koksijde - 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be<br />

Buitenspeeldag…<br />

jiiiihaaa!<br />

Woensdag 19 april - 13 tot 17 uur<br />

Jij komt toch ook naar de Buitenspeeldag? Sportpark Hazebeek wordt omgetoverd tot één groot<br />

speelparadijs.<br />

Een gocartroute, de skateplaza, springkastelen én massa’s spelletjes wachten op jou. Trek je speelkleren<br />

aan en kom naar het sportpark in Oostduinkerke voor een onvergetelijke Buitenspeeldag (gratis, begeleiding<br />

is vereist).<br />

6


Duik mee in Sarahs rariteitenkabinet<br />

Via een digitale microscoop ontdek je spelenderwijs en vol verwondering vondsten uit de zee en uit het bos.<br />

Elke veer, steen of schelp heeft zijn eigen verhaal. Zo kom je een heleboel te weten over wat jij zelf ook<br />

heel makkelijk vindt of spot in het bos of aan zee. Vanaf nu is een wandeling nooit meer hetzelfde...<br />

Op zoek naar wondervondsten met Sarah Devos<br />

Woensdag 5 april om 14 uur - voor kinderen vanaf 6 jaar en hun (groot)ouders<br />

3 euro, schrijf je in via www.duinenhuiskoksijde.be<br />

Sterretjes zien<br />

Zodra de zon ondergaat, ben je welkom bij sterrenwacht De Sterrenjutter. Op het<br />

dakterras van het Duinenhuis staat een enorme telescoop. Bewonder ons sterrenstelsel:<br />

zo zie je de maan, Venus of zelfs Jupiter. Dat kan op vrijdag 21 april, 19 mei en 16 juni.<br />

Opgelet: de sterrenwacht opent alleen bij helder weer. Kijk op: desterrenjutters.be<br />

Duinenhuis<br />

Natuurhistorisch museum van Stokman<br />

Vanaf juni wordt de eerste verdieping van het Duinenhuis omgetoverd tot het<br />

Natuurhistorisch museum van Stokman. Kleurrijke illustraties van vogels en<br />

zoogdieren. Raad jij welke dieren het zijn? Een coole tentoonstelling waarbij je<br />

niet alleen kijkt maar ook doet!<br />

De tentoonstelling loopt tot 10 september en is gratis.<br />

Ga je mee op ontdekking aan zee?<br />

Ontdek samen met je gezin de Houtsaeger-<br />

duinen en het Kerkepannebos. Een mooi<br />

natuurgebied verborgen tussen Sint-Idesbald<br />

en De Panne (zondag 28 mei van 14 tot<br />

16 uur).<br />

Schrijf je in via www.duinenhuiskoksijde.be<br />

Wat doet de rommel van mensen met de<br />

dieren in de zee? Ontdek het tijdens de<br />

Sponge Plankton & de plasticsoep-wandeling.<br />

Breng jij alle opdrachten tot een goed einde<br />

(vrijdag 14 april van 14 tot 16 uur)?<br />

De wandelingen zijn gratis, maar schrijf je<br />

wel in.<br />

TIP: volg Vlieg<br />

(activiteiten voor kids tot 12j.)<br />

Meer activiteiten en wandelplezier? Check de nieuwe website! www.duinenhuiskoksijde.be<br />

Info en contact: Natuureducatief centrum Duinenhuis<br />

Bettystraat 7, 8670 Koksijde - 058 52 48 17 - duinenhuis@koksijde.be<br />

7


Kiek IT!<br />

Ik zie... ik zie...<br />

wat jij niet ziet<br />

Dat komt ervan als<br />

je dat doek niet stil<br />

hangt<br />

Ben je omcirkeld?<br />

Laat het weten aan plezand@koksijde.be en<br />

WIN een plezante brooddoos!<br />

Voor mij graag het<br />

onderste pakje<br />

Gaatje boren doen we zo<br />

Klung klang kling...<br />

triangel is mijn ding<br />

Ik draag mijn latje bij<br />

Jiiiihaaaaaaa<br />

Haha... ik ben lekker ontsnapt<br />

De schoorsteen is gevallen<br />

Toch liever zonder schmink<br />

Dikke knuffel<br />

8<br />

En nu de buit verdelen


Sport<br />

’T IS LENTE… LET IT ROLL<br />

Skeeleren is cool! Het is goed voor de conditie en voor je<br />

beenspieren. En het is de perfecte sport om te beoefenen<br />

met je beste vriend(in).<br />

Wist je dat Koksijde een skeelerroute heeft van 13 km?<br />

De skeelerroute is bewegwijzerd en de start vind je aan<br />

sportpark Hazebeek. Trek je skeelers aan en let it roll!<br />

YES! SPORTKAMP<br />

Misschien is er nog een plaatsje vrij voor het paassportkamp?<br />

Van maandag 3 tot vrijdag 7 april.<br />

…of ga je liever op zomersportkamp?<br />

Omnisport, golf, skate, watersport, avontuur, bib,…<br />

Er zit zeker iets bij voor jou. De inschrijvingen starten op 17 april.<br />

Check snel<br />

www.koksijde.be/sportkampen<br />

Nog meer sporttips?<br />

START TO GOLF<br />

Volg een superleuke golfinitiatie van anderhalf uur en krijg<br />

de golfmicrobe te pakken.<br />

Neem deel op maandag 10 april aan één van de volgende<br />

sessies: 10.30 uur, 13 uur of 15 uur.<br />

Info en inschrijven: www.koksijdegolfterhille.be<br />

DOE MEE MET HET MINIVOETBALTORNOOI<br />

VOOR LAGERE SCHOOL!<br />

Woensdag 3 mei: voor 1e en 2e leerjaar, van 13.30 tot 16 uur<br />

Woensdag 14 juni: voor 2e en 3e graad, van 13.30 tot 16 uur<br />

Een ploeg bestaat uit vijf spelers + maximaal drie reserves.<br />

Zowel jongens als meisjes, getalenteerde voetballers of wie speelt<br />

voor het plezier… iedereen welkom!<br />

Schrijf je in via je sportleraar op school.<br />

GRATIS WATERSPORTINITIATIE<br />

Woensdag 31 mei van 14 tot 16 uur (voor 2e en 3e graad) in watersportclub Sycod Oostduinkerke<br />

(Alfred Devoslaan 50).<br />

Schrijf je snel in via de webshop van Koksijde.<br />

Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 <strong>01</strong><br />

www.koksijde.be/sport<br />

9


Hippe<br />

TIPS<br />

Bim Bam Beieren,<br />

de klokken brengen eieren<br />

Kom naar de paaseierenraap op zondag 9 april op de site van<br />

Abdijmuseum Ten Duinen. Breng zeker een leuk zakje of<br />

zelfgemaakt mandje mee om de eieren te verzamelen.<br />

Wat zijn de regels?<br />

Vind vier gekleurde eitjes (1 rood, 1 blauw, 1 groen en 1 geel)<br />

en krijg in ruil een lekker chocolade paasei. Vind jij het gouden paasei? Dan krijg je nog een extra prijs!<br />

Het is gratis, maar schrijf je zeker in bij de dienst Toerisme vanaf 30 maart, want de plaatsen zijn beperkt.<br />

Wanneer kan je komen?<br />

• T.e.m. de 3e kleuterklas (ouders toegelaten)<br />

Van 9 tot 9.30 uur of van 9.40 tot 10.10 uur of van 10.20 tot 10.50 uur<br />

• 1e tot 3e leerjaar (geen ouders toegelaten) van 11 tot 11.30 uur<br />

Kermis en Kermis Kids in Koksijde-Dorp<br />

Volg de geur van de heerlijke oliebollen en kom schieten, botsen, vissen of zotte<br />

toertjes draaien. Groot en klein… vanaf zaterdag 10 juni (14 uur) moet je op<br />

het Hegerplein zijn. Het wordt een supertoffe kermisweek!<br />

Van 10 juni tem 14 juni (14-22 uur)<br />

En mis zeker Kermis Kids niet!<br />

Springen, klimmen en plezier beleven in het grote speeldorp met survivalbanen,<br />

gekke fietsen, coole springkastelen en nog veel meer…<br />

Toegang: 3 euro (kermisattracties niet inbegrepen)<br />

Zaterdag 10 juni van 10.30 tot 18 uur<br />

Basketbalterrein Koksijde-Dorp<br />

Info: dienst Toerisme - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be<br />

Veel te beleven tijdens<br />

de Garnaalfeesten<br />

Breng een bezoekje aan de folkloremarkt.<br />

Geniet van straattheater met Mariette Crevette<br />

op zaterdag. Doe mee met de wedstrijd<br />

garnaalvissen.<br />

Topdag is op zondag! Met de grote<br />

Garnaalstoet!<br />

Ben je er ook bij? Start vanaf 15.30 uur.<br />

Alle info: visitkoksijde.be/garnaalfeesten<br />

10


Hippe<br />

TIPS<br />

Spelletjesnamiddagen<br />

in De Speelkriebel<br />

Ken jij speelotheek De Speelkriebel? Het is een beetje zoals in<br />

de bibliotheek. Maar daar leen je speelgoed en spelletjes uit<br />

i.p.v. boeken.<br />

Wil je kennis maken? Kom dan zeker naar één van de vier spelletjesnamiddagen:<br />

op 29 maart, 24 mei, 27 september of 22 november, telkens op woensdag van 14 tot 17 uur.<br />

Je krijgt een rondleiding, uitleg en je test de spelletjes ter plaatse uit. Bovendien krijg je een hapje en een<br />

drankje.<br />

Waar? In het Huis van het Kind in de speelotheek en in de ontmoetingsruimte van de jeugddienst (Karel<br />

Loppenszaal), Zeelaan 42 in Koksijde-Dorp.<br />

Ben je al lid van De Speelkriebel? Dan ben je zeker ook welkom.<br />

TOPPIE<br />

TIP!!!<br />

De beste plek voor plezier: de Koksijdse gezinsmarkt<br />

Op vrijdag 12 mei<br />

Iedereen is welkom, groot en klein, vanaf 15 uur. Einde om 20 uur.<br />

Wat mag je verwachten?<br />

Reuzespelletjes, een springkasteel, een schminkstand, een grappige clown, sfeer en muziek…<br />

Voor de gamers is er een megacoole game-caravan. Volledig omgebouwd met vier monitors en vier Playstation 5<br />

consoles die op volle toeren draaien! Speciaal ontworpen voor een unieke game ervaring. De max toch?<br />

Doe zeker mee met de wedstrijd en draai aan het plezante rad. ALTIJD PRIJS!<br />

De papa’s en mama’s doen intussen een toertje op de gezinsmarkt en krijgen heel wat nuttige tips mee. Je kan<br />

er ook iets drinken en iets eten bij de foodtruck.<br />

Wil je een leuke herinnering aan deze namiddag? Neem dan een foto in de fotobooth en ook Movie Mike is van<br />

de partij om een Slapstick Movie te maken. Speel jij mee als figurant?<br />

Waar is dat feestje?<br />

Op het pleintje voor het Huis van het Kind, Zeelaan 42.<br />

Ingang en animatie is gratis. Drankjes en eten aan kleine prijzen. Iedereen welkom!<br />

Organisatie:<br />

11


Plezante<br />

KALENDER<br />

APRIL<br />

Zaterdag 1 april<br />

9.30–10 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Voorleesmomentje voor kleuters<br />

(3-6j.), gratis, inschrijven niet<br />

nodig<br />

10 uur:<br />

Cultuurcentrum CasinoKoksijde<br />

Dance Waves Competition<br />

www.Casinokoksijde.be<br />

Maandag 3 april<br />

14-15 uur: Huisje Nys-Vermoote<br />

(Tulpenlaan 46)<br />

Familierondleiding Jommekeshuis<br />

www.koksijde.be/rondleidingen<br />

Donderdag 6 april<br />

10-12 uur & 15-18 uur<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Grote boekenverkoop<br />

10.30-12 uur: Huisje Nys-<br />

Vermoote (Tulpenlaan 46)<br />

Familierondleiding Te Gek<br />

www.koksijde.be/rondleidingen<br />

Vrijdag 7 april<br />

10.30-14.30: Abdijmuseum<br />

Ten Duinen<br />

Huifkartocht Traag is ook mooi<br />

www.tenduinen.be<br />

14.30-16.30 uur<br />

Abdijmuseum Ten Duinen<br />

Familie@TenDuinen:<br />

workshop kalligrafie<br />

www.tenduinen.be<br />

Zaterdag 8 april<br />

Zeelaan Koksijde-Bad<br />

Bloemenjaarmarkt<br />

p. 17<br />

Zondag 9 april<br />

6.30 – 17 uur:<br />

Sint-Idesbald<br />

Rommelmarkt<br />

9.30 – 12 uur:<br />

Site Abdijmuseum Ten Duinen<br />

Paaseierenraap<br />

Maandag 10 april<br />

14 uur: Huisje Nys-Vermoote<br />

(Tulpenlaan 46)<br />

Familierondleiding Jommekeshuis<br />

www.koksijde.be/rondleidingen<br />

10.30, 13 en 15 uur:<br />

Koksijde Golf ter Hille<br />

Start to Golf<br />

www.koksijdegolfterhille<br />

p. 10<br />

p. 9<br />

Dinsdag 4 april<br />

10-12 uur & 15-18 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Grote boekenverkoop<br />

13-17 uur: Noterdaemestraat 1<br />

Paaseierenraap van Vrienden der<br />

Blinden voor het goede doel<br />

communicatie@<br />

vriendenderblinden.org<br />

Woensdag 5 april<br />

10-12 uur & 14-17 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Grote boekenverkoop<br />

9.30 – 10.30 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Voorleesuurtje voor lagere<br />

schoolkinderen(vanaf 6 jaar),<br />

gratis, inschrijven niet nodig<br />

14-16.30 uur<br />

Duinenhuis (Bettystraat 7)<br />

Fietssafari<br />

Oproep aan alle speelvogels<br />

Vrijdag 14 april<br />

14.30-16.30 uur<br />

Abdijmuseum Ten Duinen<br />

Familie@TenDuinen:<br />

rondleiding Zandlopers<br />

www.tenduinen.be<br />

Goed nieuws!<br />

In de paasvakantie gaat De Speelveugel weer van start.<br />

Tijd om te ravotten van dinsdag 4 april tot en met donderdag 13<br />

april op het speelplein in de Noordduinen. Kom jij ook? Vergeet<br />

niet om in te schrijven (webshop Koksijde).<br />

Opgelet, op paasmaandag 10 april is er geen speelpleinwerking<br />

voorzien.<br />

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.koksijde.be<br />

14 uur:<br />

Duinenhuis (Bettystraat 7)<br />

Op zoek naar wondervondsten<br />

met Sarah Devos<br />

www.duinenhuiskoksijde.be<br />

p. 7<br />

12


Woensdag 19 april<br />

13-17 uur: Oostduinkerke,<br />

Sportpark Hazebeek<br />

Buitenspeeldag<br />

www.koksijde.be/buitenspeeldag<br />

Zaterdag 22 april<br />

19-22.30 uur: start parking<br />

gemeenteschool Oostduinkerke<br />

Lentedropping voor gezinnen,<br />

7 euro. Info:<br />

oostduinkerkewulpen.gezinsbond.be<br />

Zaterdag 29 april<br />

20 uur:<br />

Cultuurcentrum CasinoKoksijde<br />

Circus Carré de Je<br />

www.Casinokoksijde.be<br />

MEI<br />

Woensdag 3 mei<br />

13.30-16 uur: Oostduinkerke,<br />

Sporthal Hazebeek<br />

Minivoetbaltoernooi<br />

1 e graad lagere scholen<br />

p. 9<br />

Zaterdag 6 mei<br />

9.30-10 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Voorleesmomentje voor kleuters<br />

(3-5 jaar), gratis,<br />

inschrijven niet nodig<br />

p. 15<br />

p. 6<br />

p. 14<br />

Woensdag 24 mei<br />

14-17 uur:<br />

Speelotheek<br />

De Speelkriebel,<br />

Zeelaan 48<br />

Spelletjesnamiddag<br />

Vrijdag 26 mei<br />

Dag van de Buren<br />

Woensdag 31 mei<br />

14 en 16 uur: Sycod<br />

Oostduinkerke<br />

(Alfred Devoslaan 50)<br />

Gratis watersportinitiatie<br />

JUNI<br />

Vrijdag 2 juni<br />

18.30-20.30 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Boekenavond<br />

p. 11<br />

p. 16<br />

p. 9<br />

Zaterdag 3 juni<br />

9.30-10.30 uur:<br />

Bibliotheek<br />

Koksijde<br />

Voorleesuurtje<br />

voor lagereschoolkinderen<br />

(vanaf<br />

6 jaar), gratis,<br />

inschrijven niet<br />

nodig<br />

Zondag 11 juni<br />

6-17 uur: Koksijde-Dorp<br />

Rommelmarkt<br />

11 uur: Hegerplein Koksijde-Dorp<br />

Officiële opening kermis Koksijde<br />

met Harmonie<br />

Woensdag 14 juni<br />

13.30-16 uur: Oostduinkerke,<br />

Sporthal Hazebeek<br />

Minivoetbaltoernooi<br />

2 e en 3 e graad lagere scholen<br />

16, 17 en 18 juni<br />

Koksijde-Bad, Braderie en<br />

SMA(A)K-festival met animatie<br />

Zaterdag 24 juni<br />

11-18 uur: Oostduinkerke-Bad<br />

Garnaalfeesten<br />

p. 10<br />

Zondag 25 juni<br />

9-17 uur: Oostduinkerke-Bad<br />

Garnaalfeesten<br />

en Garnaalstoet<br />

p. 9<br />

Namiddag:<br />

Theaterplein gemeentehuis,<br />

Taptoe concert<br />

14-17 uur: Koksijde-Bad,<br />

Zouavenplein<br />

Camping Cultuur Kick-off<br />

14-17 uur: Oostduinkerke (Clos<br />

Fleuriweg en F. Timmermanslaan)<br />

Zeepkistenrace, org.: Scouts Casa<br />

Oostduinkerke<br />

Vrijdag 12 mei<br />

15-20 uur: Huis van het Kind,<br />

Koksijde-Dorp<br />

Gezinsmarkt, gratis<br />

Zondag 14 mei<br />

15 uur: cultuurcentrum<br />

CasinoKoksijde<br />

Theater Froefroe – Roodhapje (5+)<br />

Zaterdag 20 mei<br />

9-12 en 14-17 uur:<br />

Bibliotheek Koksijde<br />

Boekstartdag<br />

Gratis, schrijf in via<br />

koksijde.bibliotheek.be<br />

p. 11<br />

p. 15<br />

p. 16<br />

p. 14<br />

14-16.30 uur: Duinenhuis<br />

(Bettystraat 7)<br />

Fietssafari,<br />

www.duinenhuiskoksijde.be<br />

Zaterdag 10 juni<br />

10.30-18 uur: Koksijde-Dorp<br />

(basketbalterrein)<br />

Kermis Kids<br />

14-22 uur: Koksijde-Dorp<br />

Kermis (t.e.m. woensdag<br />

14 juni)<br />

p. 10<br />

p. 10<br />

Op zoek naar een plezante<br />

activiteit of UIT-tip? Check zeker<br />

www.koksijde.be/activiteiten<br />

Kapitein Nemo:<br />

een luisteravontuur over zeedromen<br />

Eind juni meert een tentboot aan naast het Duinenhuis.<br />

Wanneer je binnenstapt, neemt Kapitein Nemo je mee op een<br />

luisteravontuur. Via geluiden,<br />

teksten, muziek en bijzondere<br />

spullen ontdek je de wereld van<br />

het gelijknamige prentenboek.<br />

• 26 – 30 juni: bezoek<br />

Kapitein Nemo met je klas (je juf/<br />

meester krijgt alle informatie)<br />

• 1– 16 juli: bezoek Kapitein<br />

Nemo met je familie<br />

• 5 euro per persoon<br />

13


CasinoKoksijde<br />

Circus met Carré de Je (5+)<br />

Zaterdag 29 april om 20 uur<br />

Twee broers in een vierkant.<br />

En toch gaan ze alle kanten uit.<br />

En altijd vinden ze elkaar altijd terug.<br />

Théo en Lucas Enriquez – een tweeling – doen al sinds<br />

hun acht jaar aan circus. Ze trokken dan ook samen<br />

naar de circusschool – wist je dat zoiets bestond?<br />

Carré de Je is hun eerste eigen circusvoorstelling.<br />

Laat je verrassen door het grappige en acrobatische<br />

spel.<br />

Tickets: 11 euro (-26j.)<br />

© V. Thénard Beal @VTB_circus<br />

Theater Froefroe: Roodhapje (5+)<br />

Zondag 14 mei om 15 uur<br />

Roodkapje is deze week bij haar mama.<br />

Grootmoeder is een beetje ziek én<br />

99 jaar oud. Roodkapje brengt haar<br />

pannenkoeken en wijn, helemaal naar<br />

de andere kant van het bos.<br />

Gelukkig is Roodkapje niet bang,<br />

ze houdt van dieren, vooral van<br />

eekhoorns, konijntjes en iets minder<br />

van grote boze wolven. En nu wil<br />

het toeval dat ze die juist tegenkomt<br />

vandaag.<br />

Roodhapje is een leuke, geflipte en<br />

spannende versie van het bekende<br />

sprookje met coole live muziek en zelfs<br />

een rappende Boze Wolf.<br />

© FroeFroe<br />

Neem na de voorstelling gratis deel aan<br />

een workshop van Dr. Bloem.<br />

Tickets: 6 euro (-26j.)<br />

14<br />

Alle info & reservatie tickets op www.casinokoksijde.be


BIB<br />

OPGELET!<br />

BOEKEN OVERSPOELEN DE BIB<br />

IN DE PAASVAKANTIE<br />

Ben je zot van boeken of juist helemaal niet? Kom naar de bibliotheek in de paasvakantie en ontdek de fantastisch<br />

vliegende boeken van Marius Mindermeer, de boekendief, het boekenliefje, het boek zonder verhaal, het verloren<br />

boek en nog veel meer!<br />

Je vindt zeker een boek dat je graag leest. De bib helpt je om het juiste boek te vinden.<br />

VOORLEESMOMENTJES<br />

Geniet elke eerste zaterdag van de maand van<br />

fantastische verhalen in onze bib. Telkens om 9.30 uur.<br />

Lach je mee op zaterdag 1 april? Speciaal voor kindjes<br />

van 3 tot 6 jaar.<br />

Op zaterdag 8 april vertelt Maggy de heerlijkste<br />

paasverhalen. Check de plezante kalender voor meer<br />

voorleesmomentjes.<br />

SPECIAAL VOOR JE KLEINE BROER OF ZUS…<br />

DE BOEKSTARTDAG<br />

Zaterdag 20 mei<br />

Speciaal voor baby’s en peuters. Mama’s en papa’s zijn welkom met hun<br />

(b)engeltje in de bib.<br />

Ze krijgen tips en tricks…en boekjes uiteraard. Maar ook een peuterballenbad<br />

en een sensory play speeltafel staan op het menu.<br />

Benieuwd?<br />

Kom zeker langs en ontdek ons aanbod specifiek voor 0 tot 3 jarigen.<br />

PLEZANTE AVOND IN DE BIB?<br />

Kom naar onze boekenavond op vrijdag 2 juni. De hele avond zijn<br />

we alleen in de bib en maken we er een leuk avontuur van.<br />

Wat deden we vorige edities? Een tabletspel, een boeken<br />

escaperoom met een echte schat, zelfgemaakte poëzie en we<br />

knutselden boekenmonsters.<br />

Deze keer gaan we opnieuw aan de slag met codes en tablets.<br />

Wie weet vind jij wel het grootste geluk? Schrijf je snel in<br />

via de website (vanaf het 3e leerjaar).<br />

Info: 058 53 29 53<br />

jeugdbibliotheek@koksijde.be<br />

www.koksijde.be/bibliotheek<br />

15


Camping Cultuur<br />

CAMPING CULTUUR PRESENTEERT:<br />

KICK-OFF VOOR<br />

JONG (EN OUD)<br />

Zaterdag 6 mei van 14 tot 17 uur<br />

Zouavenplein / Koksijde<br />

Ontdek het aanbod van onze feestelijke gemeente.<br />

Op het programma:<br />

Leuke workshops,<br />

muziek,<br />

creatief met<br />

grime, poëtisch kapsalon,<br />

theater, sport en spel,<br />

verf, photobooth en<br />

nog<br />

Geniet ook van een drankje en een warme wafel aan kleine prijzen.<br />

De activiteiten zijn gratis. Zet het snel in je agenda. Tot dan!<br />

Alle info vind je op www.koksijde.be/campingcultuur<br />

PS: Check ook de achterkant van deze Plezand.<br />

zoveel<br />

meer...<br />

LEVE DE BUREN!<br />

26 mei is de Dag van de Buren<br />

Maak jij van Koksijde een warme buurt?<br />

Heb je een sympathieke buur? Bezorg hem of haar dan een tekening of een leuk kaartje.<br />

Of vraag aan mama of papa om op vrijdag 26 mei een buurtapero te organiseren: iedere buur neemt een drankje of<br />

hapje mee, zo heb je een groot buffet.<br />

Wist je dat de caravan van Camping Cultuur ook naar verschillende buurten trekt?<br />

Misschien komen ze op bezoek in jouw straat of buurt?<br />

16


FAMILIE@TENDUINEN:<br />

WORKSHOP KALLIGRAFIE<br />

Ten Duinen<br />

Vrijdag 7 april van 14.30 tot 16.30 uur<br />

Wil jij ook sierlijk leren schrijven? Net zoals de monniken van<br />

de Koksijdse Duinenabdij dat zo goed konden. Jij en je ouders<br />

krijgen elk een uitdaging. Nog geen schrijftalent? Maak dan een<br />

middeleeuwse schatkist met gouden versiering.<br />

Dit is een gezinsactiviteit (begeleiding van minstens één<br />

volwassene nodig)<br />

Tickets: 5 euro (-18). Vanaf 8 jaar<br />

FAMILIE@TENDUINEN:<br />

RONDLEIDING ZANDLOPERS<br />

Vrijdag 14 april van 14.30 tot16.30 uur<br />

Hé avonturier! Ja, jij daar! Zin om mee te graven naar het verleden in het Abdijmuseum?<br />

In deze rondleiding trek je samen met een gids naar de plaats waar ooit de grote Duinenabdij stond. Via allerlei<br />

opdrachtjes leer je hoe de monniken hun dag doorbrachten. Ontdek ook wat een archeoloog precies doet, want in een<br />

niet-zo-ver-verleden groeven archeologen hier de abdij op… Wil je een dag in de huid kruipen van een monnik én een<br />

archeoloog? Dan is deze activiteit voor jou.<br />

Dit is een gezinsactiviteit (begeleiding van minstens één volwassene nodig)<br />

Tickets: gidsbeurt inbegrepen in je museumticket. Leeftijd: 6-12 jaar.<br />

ZOEKTOCHT:<br />

MONNIK WORDEN DOE JE ZO<br />

Tijdens de paasvakantie in het Abdijmuseum<br />

Op een dag vind je het beroep waar je altijd al van droomde.<br />

Dan zeg je op een stralende morgen: “Dag moeder en dag vader,<br />

ik word monnik of non!” Om die dag voor te bereiden, schiet het<br />

Abdijmuseum alle gezinnen te hulp. Want je kan niet voorbereid<br />

genoeg zijn. Met je gezin ga je op ontdekking in het museum en leer<br />

je hoe het was voor een nieuweling om alles achter te laten en een<br />

nieuw leven te beginnen binnen de muren van een abdij.<br />

Wie de zoektocht tot een goed einde brengt, krijgt een verrassing.<br />

Tickets: activiteit inbegrepen in je museumticket. Leeftijd: 6-12 jaar.<br />

Alle info en tickets voor deze<br />

activiteiten vind je op<br />

www.tenduinen.be.<br />

Abdijmuseum Ten Duinen,<br />

A. Verbouwelaan 15, Koksijde<br />

058 53 39 50<br />

abdijmuseum@koksijde.be<br />

Zin in een<br />

huifkartocht tussen<br />

het Abdijmuseum en<br />

Kunstencentrum<br />

Ten Bogaerde?<br />

Check de kalender op<br />

vrijdag 7 april en<br />

www.tenduinen.be en<br />

beleef een leuke dag<br />

met je gezin.<br />

UIT<br />

TIP<br />

17


DE WIST-JE-DATJES VAN DE<br />

KINDERGEMEENTERAAD<br />

THEMA:<br />

KOKSIJDE, 2 DECEMBER 2022<br />

BEZOEK AAN DE BIBLIOTHEEK<br />

Vandaag werd de kindergemeenteraad<br />

ondergedompeld in de wereld van<br />

boeken, films en muziek. En laat het<br />

duidelijk zijn, onze kindergemeenteraad<br />

is fan!<br />

De vele activiteiten zoals de zoektochten,<br />

voorleesmomenten en kaftnamiddagen<br />

vinden ze fantastisch. In de toekomst willen<br />

ze graag meer zoektochten rond thema’s<br />

zoals Halloween, Pasen, kerst,…<br />

En een boekenquiz? Zou dat geen goed idee zijn?<br />

De meeste activiteiten vinden plaats op<br />

woensdagnamiddag, vrijdag na school of in het weekend.<br />

De kindergemeenteraad heeft nog meer tips voor de bib:<br />

• Nog meer DOE-boeken voorzien. Want met boeken vol opdrachten,<br />

puzzels, spelletjes en moppen hou je je uren bezig.<br />

• Een ideale chill hoek<br />

’t Is te zeggen… een coole ruimte met<br />

toffe zeteltjes, zitzakken, zachte kussens,<br />

eventueel een grote schommel,<br />

een tipitent,... Kortom de raadsleden<br />

willen het gevoel krijgen dat ze in de<br />

natuur vertoeven, want dat is pas<br />

genieten!<br />

Maar als je het hen vraagt, zijn er weinig redenen om<br />

niet naar de bib te komen. Soms lukt het niet door tijdsgebrek,<br />

door de afstand of omdat ze niet alleen mogen gaan.<br />

Gelukkig zijn er dan nog mogelijkheden met de klas.<br />

Volg dus de tip van de Koksijdse kindergemeenteraad en…<br />

BOEK SNEL JE BIB-MOMENT!<br />

Meer bibtips<br />

zie<br />

p. 15<br />

18<br />

Info: 058 53 29 53 – jeugdbibliotheek@koksijde.be – www.koksijde.be/bibliotheek


DE WIST-JE-DATJES VAN DE<br />

KINDERGEMEENTERAAD<br />

KOKSIJDE, 10 FEBRUARI <strong>2023</strong><br />

THEMA:<br />

BEZOEK AAN DE BRANDWEERKAZERNE<br />

Zit er een brandweerjongen/-meisje in jou?<br />

De kindergemeenteraad zal het intussen weten, want ze werden getrakteerd op een<br />

boeiende rondleiding in de brandweerkazerne van Koksijde-Dorp. De gids van dienst<br />

was Danny Geryl. Danny gaf 35 jaar zwemtraining aan onze strandredders en zwaaide<br />

vorig jaar af als voltijdse brandweerman-ambulancier. 80 procent van zijn tijd was hij<br />

ambulancier, de overige tijd was hij brandweerman.<br />

Danny gaf met veel plezier<br />

uitleg over de werking van<br />

brandweercentrale Westhoek.<br />

De raadsleden bezochten ook het<br />

wagenpark van de brandweer en<br />

kregen uitleg over de werking van<br />

de ambulance.<br />

Geen bezoek aan de brandweerkazerne<br />

zonder blusoefening! Altijd handig als<br />

je een brandje kan blussen natuurlijk.<br />

Warme OPROEP!<br />

Brandweer Westhoek is nog altijd<br />

op zoek naar extra jongeren/stoere<br />

hulpkrachten.<br />

Misschien ken jij iemand in je omgeving<br />

die brandweerman wil worden?<br />

Of wie weet… maak jij later deel uit<br />

van het brandweerkorps in Koksijde of<br />

Oostduinkerke?<br />

Ken jij trouwens de volgende brand-blus-spreekwoorden:<br />

Hij zal de brand wel blussen: hij zal de zaak wel<br />

opknappen<br />

Een brandje blussen: een geschil/ruzie bijleggen<br />

Als een oude schuur brandt, is er geen blussen<br />

aan: als een oud mens verliefd is, is er geen<br />

houden aan<br />

19


Later wil ik militair worden_Mathijs - K3<br />

Plezante<br />

WEKKER<br />

Waar komen al die mooie tekeningen vandaan?<br />

De leerlingen van MPI De Westhoek kregen bezoek van de plezante wekker.<br />

Ze delen met jou hun kleurrijkste creaties en hun grootste wensen!<br />

felle kleuren_Mohammad<br />

Thaissa_10 jaar<br />

Kleurrijke<br />

kristallen_<br />

Estevan-10 jaar<br />

Later wil ik profvoetballer worden_Emir - K3<br />

De Belgische vlag_Dimitri - 11 jaar<br />

Alphat 7_Loris- 10 jaar<br />

Rara waar bol ik_Emiel-9 jaar<br />

Mooi ingekaderd_Lhaurena-klas<br />

matrozen 2<br />

by Nino_ 11 jaar<br />

Later wil ik politieagent worden_Marwa-K3<br />

Brilslang-Angel-10 jaar<br />

Het regent hartjes_Rachelleklas<br />

matrozen 2<br />

feest met Allysa - matrozen 2<br />

Later wil ik bakker worden_Syrah - K3<br />

Mijn huis_Chelsey- M3<br />

Mijn huis_Loris-10 jaar<br />

Later wil ik dierenarts worden_Liliana-K3<br />

Later word ik houtbewerker_Wesley-D2<br />

De poezenfamilie_Mya - 10 jaar<br />

De figuren van Plezand_Syrah-K3<br />

by Brian<br />

Regenboogbloem_Emiel-9 jaar<br />

Vrolijke huisjes_Megan-klas matrozen 2<br />

20<br />

Miaauwkes_Nelyna-11 jaar<br />

Sunshine_Souleyman<br />

Later wil ik glas recycleren_Gauthier - K2


Later word ik dansjuf_Kiara - K3<br />

De bus_Ahmed-K3<br />

Plezante<br />

WEKKER<br />

Love<br />

Lekker in de sofa_Marwa-K3<br />

Poezenlatjes_Kain-K4<br />

dieren met stipjes_Eugenie- M4<br />

Van wie is deze regenboog<br />

De ridders van Yuma<br />

by Zolan<br />

Cirkels_Emiel-9 jaar<br />

De kat_Giarra - K4<br />

Vriendschap_Syrah _ K3<br />

Wie danst mee op de regenboog_<br />

Angel-10 jaar<br />

Later wil ik militair worden_Ahmed - K3<br />

Wonen onder de<br />

regenboog_Brian-klas<br />

matrozen 2<br />

Het plezante kasteel_Rachelle-klas matrozen 2<br />

by Chris_klas matrozen 2<br />

Plezand by Matheo-K5<br />

Regenbooghart_Milan<br />

Later wil ik taxichauffeur worden_Shane K3<br />

Stipjes op mijn snoet_Eugenie-9 jaar<br />

Mijn huis_Sam-11 jaar<br />

Kapper gezocht_Loris- 10 jaar<br />

De paasklok_Allysa-klas matrozen 2<br />

Mijn regenbooghuis_Megan-klas matrozen 2<br />

Het kostuum SuperSpiderman_Estevan-10 jaar<br />

21


Kiek IT!<br />

Ben je omcirkeld?<br />

Laat het weten aan plezand@koksijde.be en<br />

WIN een plezante brooddoos!<br />

One two three... confettiiiiiiiiiii<br />

HOERA Leve MiniBumba<br />

Prinses Zilverhaartjes en haar<br />

maatjes<br />

High Five<br />

Opgepast...rare vogel in zicht<br />

Oepsie...ik vrees dat we ontmaskerd zijn<br />

Carnaval is...een vrolijke<br />

blik en een kleurrijke strik<br />

Eigenlijk ben ik een roze pinguin<br />

Ra ra ra...Ik ben een groentje, lekker en<br />

gezond... Wat ben ik<br />

22<br />

Applaus voor Super Muzikale Mario<br />

Kleine smurf met appelblauwzeegroene oortjes


Kiek IT!<br />

Meer carnavalkiekjes? Piep zeker eens naar:<br />

www.tij-dingen.be/carnaval<strong>2023</strong><br />

Wat hebben ze nu weer gesmurfd?<br />

Lekker preus op<br />

mijn bolletjesneus<br />

Gekke piratenparade<br />

Wist je dat een koninklijke pinguin geen<br />

kroontje heeft maar een gele snavel?<br />

I‘m a Bambigirl<br />

Ik schiet...in de lach<br />

Mondje toe maar bekje open<br />

‘t Is Gekke Bekkenfeest<br />

Iemand mijn onderste<br />

tanden gezien?<br />

Oog in oog met een<br />

regenboog<br />

Wij hebben echt niks gestolen<br />

23


Kalender <strong>2023</strong><br />

GRATIS<br />

april<br />

3 tot 16 jaar<br />

Buitenspeeldag:<br />

speelplezier en<br />

springkastelen<br />

Sportpark<br />

Oostduinkerke<br />

mei<br />

Zouavenplein<br />

Koksijde<br />

voor jong en oud<br />

Kick Off: workshops,<br />

animatie, spelletjes,<br />

muziek en zoveel meer<br />

mei<br />

Koksijde,<br />

Oostduinkerke,<br />

Sint-Idesbald en Wulpen<br />

voor jong en oud<br />

Burendag: organiseer<br />

een activiteit met je<br />

buren<br />

september<br />

Silicowijk<br />

Koksijde<br />

voor gezinnen en buurtbewoners<br />

Allemaal touwtjes:<br />

workshops, spelletjes,<br />

animatie en veel plezier<br />

september<br />

Voorduinen<br />

Oostduinkerke<br />

voor de buurtbewoners<br />

Muzikaal buurtontbijt<br />

oktober<br />

voor de buurtbewoners<br />

Muzikaal buurtontbijt<br />

Wulpen<br />

Bekijk alle info over de Camping Cultuur activiteiten op www.koksijde.be/campingcultuur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!