14.04.2023 Views

Profiel_2023-02

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 17 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

2<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Circulariteit in de bouw: niet altijd gezond voor de mens<br />

Unieke roadshow nadert de Nederlandse grens<br />

Maak kennis met de gepersonaliseerde buitenkamer<br />

nr 2 <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

profiel-online.nl<br />

april - mei


Innovatief beslag,<br />

dat hout met de<br />

toekomst verbindt.<br />

Duurzame raam- en deursystemen die perspectief bieden.<br />

Hout is meer dan materiaal. Voor veel mensen creëert het een duurzame, authentieke<br />

perfectie. Een mening die we al meer dan een eeuw delen. Daarom ontwikkelen we innovatieve<br />

oplossingen met liefde voor details. Met productie-geoptimaliseerd TITAN-beslag<br />

dat automatisch toleranties compenseert, moderne KFV-meerpuntssluitingen voor deuren<br />

in een efficiënt modulair systeem en baanbrekende oplossingen voor een smart home.<br />

Profiteer van onze veelzijdige expertise in hout, geniet van het ruimtecomfort van morgen:<br />

www.siegenia.com/nl/houtoplossingen<br />

360° Ruimtecomfort<br />

Nieuwsgierig naar onze houtoplossingen?<br />

Bezoek ons op de HOUTPROPLUS van 1 tot en met 4 november. Hal 6, stand 409.<br />

Gratis toegang? Boek uw ticket via deze QR- code met de code SIE494.


Architecturale zonwering<br />

DucoSun Cubic<br />

Dynamische uitstraling<br />

Motorisch verstelbaar<br />

Architecturaal design<br />

Strakke rechthoekige<br />

lamelvorm<br />

Maximum aan<br />

diffuus daglicht<br />

Minimale zonnehitte<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

KENT U DE ‘OP MAAT’-TIJDGEEST?<br />

Degenen die er niet bij waren in Hoofddorp – half maart – hebben wat gemist. Ik was er wel en daarom praat ik u graag<br />

bij over het congres dat C2C Bouwgroep organiseerde. Een interessante insteek die dag. Want, leuk natuurlijk al die<br />

duurzaamheids- en circulariteitswensen voor in de bouw (en op de gevel) maar welke keuze maken we als blijkt dat die<br />

keuzes juist heel ongezond kunnen zijn voor… de mens! Een interessante spagaat! Sla de pagina meteen om en lees<br />

het openingsartikel van deze editie. Met een terugblik op het congres.<br />

Een leuk verhaal verder op pagina 44 en 45. We kregen een inkijkje bij Willemsen Veenendaal, producent van houtskeletbouwelementen.<br />

Het bedrijf is verhuisd naar een nieuwe locatie maar de vraag was wel: hoe kan men zoveel<br />

mogelijk ruimte op de werkvloer besparen? Immers, efficiënt werken is in de dynamiek van tegenwoordig ook een<br />

‘professioneel vak’ geworden. De oplossing werd gevonden in een monorailsysteem in combinatie met vier brugkranten<br />

met elektrische kettingtakels. Kortom, een mooie achtergrondreportage.<br />

Creativiteit wordt ook gevraagd in een ieders productontwikkeling. Meer dan ooit zitten we in een tijdgeest waarin<br />

‘op maat’ geen beperkingen of begrenzingen meer mag hebben. Interessant, want dit vraagt veel van de fabrikanten.<br />

Gepersonaliseerde buitenkamer<br />

Een goed voorbeeld van die ‘op maat’-tijdgeest laat Aliplast België zien. Zij noemen de aanbouw aan de gevel - bijvoorbeeld<br />

de serre - de gepersonaliseerde buitenkamer. Mooi gevonden. De terrasoverkapping, waar het hier om gaat, is<br />

opgebouwd uit elegante maar stevige aluminium profielen én uitgerust met een dak uit roteerbare lamellen of glasvulling.<br />

De overkapping wordt aangebouwd aan een gevel, geïntegreerd tussen twee muren of deze staat gewoon vrij.<br />

Maar dán komt het kleurenpalet waar de eindgebruiker de sfeer helemaal op wens kan maken. Leuk om te zien hoe<br />

dat werkt. Blader snel naar de pagina’s 50 en 51. Het oog wil immers ook wat!<br />

Over uitstraling gesproken. In woord én beeld wordt op pagina 62 en 63 een aantal leuke projecten gepresenteerd<br />

die Holland Geveltechniek recentelijk heeft afgerond. We hebben het dan over de aanleg van hoogwaardige folie die<br />

de gevels de gewenste look and feel gaven. Natuurlijk wordt uitgelegd hoe de aanleg precies werkt. Overigens gaat<br />

het uiteindelijk niet eens altijd om look and feel: folies zijn ook heel functioneel. Denk maar eens aan zonwerende,<br />

inbraakwerende én geluidswerende folies!<br />

Oh ja, zet u de datum van 30 mei in de agenda?<br />

Want dan dendert de unieke roadshow van MACO Beschläge de Benelux binnen. Meer daarover is te vinden op de<br />

pagina’s 68 en 69.<br />

Veel leesplezier met deze <strong>Profiel</strong>!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie <strong>Profiel</strong>


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 17, nr. 2 <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere<br />

Chris Elbers<br />

Jerry Helmers<br />

Jean van Pol<br />

Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar traffic@<br />

louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA049<strong>02</strong>82067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk platform. Vakblad <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

8 ‘Circulaire producten in de bouw zijn niet<br />

altijd gezond voor de mens!’<br />

10 Financiële steun Nationaal Groeifonds voor<br />

circulaire geveleconomie<br />

12 Gevelventilatie in de overtreffende trap<br />

Thema Ramen & Deuren<br />

18 Deuren met een X-factor<br />

20 Zware stormen en fikse buien worden<br />

moeiteloos doorstaan<br />

24 ‘Wij vertelden het echte verhaal aan de<br />

nieuwsgierige bezoekers op onze stand’<br />

30 Innovatieve glasvezeltechnologie laat ramen<br />

en deuren hoog scoren<br />

32 Doe mee aan de webinars over de evolutie<br />

in schuiftechniek<br />

34 Zorgeloos en stapsgewijs naar een deur van<br />

54 millimeter dik<br />

38 Innovatief raamsysteem verenigt energieefficiency<br />

en ontwerpvrijheid<br />

40 De voordelen van op maat gemaakte<br />

schuif- en hefschuiftoepassingen<br />

44 'Dit systeem zorgt voor grote ruimtebesparing<br />

op de werkvloer'<br />

47 Scharniersysteem voor kunststof huisdeuren<br />

blijft in ontwikkeling<br />

Thema Balustrades,<br />

Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

48 Vol op koers met slim en compleet<br />

schuifdeurbeslag<br />

50 Veelzijdige terrasoverkapping met roteerbare<br />

lamellen of glasdak<br />

52 Schuifwanden en luifelsystemen in glas<br />

54 ‘Nieuw modulair systeem biedt oplossing voor<br />

geluid én ventilatie’<br />

8<br />

18<br />

35


Inhoud<br />

38<br />

58 Het was écht thuiskomen in het 'Witte Huis'<br />

op BAU <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

60 Totaaloplossing met kaderverbredingen getest op<br />

stabiliteit voor verschillende toepassingen<br />

40<br />

50<br />

Thema Folietoepassingen<br />

62 Hoogwaardige folie geeft elke gevel de<br />

gewenste look en feel<br />

66 Hoogwaardige binnen- en buitenafwerkingen:<br />

van hout, aluminium of kunststof<br />

68 Unieke roadshow rijdt eind mei de Benelux binnen<br />

70 Ventileren naar behoefte: zo gaat dat in de<br />

gebouwen van nu!<br />

72 Laat het licht binnen, hou de warmte buiten<br />

74 Hoe organiseer je zo optimaal mogelijk je<br />

digitale bedrijfsprocessen?<br />

77 <strong>Profiel</strong> Partners<br />

52<br />

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 17 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

2<br />

nr 2 <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

profiel-online.nl<br />

april - mei<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Circulariteit in de bouw: niet altijd gezond voor de mens<br />

Unieke roadshow nadert de Nederlandse grens<br />

Maak kennis met de gepersonaliseerde buitenkamer<br />

66<br />

68<br />

Cover: Volautomaat van<br />

SOENEN HENDRIK, voor het zagen<br />

en bewerken van alu-profielen, zorgt<br />

voor next level productie bij SKYLUX:<br />

onbemand en foutloos produceren.<br />

www.soenenhendrik.com<br />

www:skylux.eu<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl


Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Jerry Helmers / C2C Bouwgroep<br />

De spagaat van de (gevel)bouw?<br />

‘Circulaire producten in de bouw<br />

zijn niet altijd gezond voor de mens!’<br />

Realiseren we ons wel dat in veel gevallen het streven naar duurzaamheid van de planeet gevaar oplevert voor de gezondheid van de<br />

mens…? Een pijnlijke spagaat dus. Voor de bouw. Voor Nederland. Voor de wereld. Heel goed dat organisator C2C Bouwgroep hier het<br />

gesprek over aanjaagde tijdens een wervelend congres in Hoofddorp in maart.<br />

Voor de pauze waren er vier sprekers en na de<br />

pauze was er nog een uitgebreide debatronde.<br />

In dit artikel pikken we er enkele highlights uit,<br />

zoals de presentatie van Vince Limpens (C2C<br />

Bouwgroep / EPEA).<br />

Hij was in ieder geval helder. “Wat zijn de (gezondheids)effecten<br />

van het gebruik van bepaalde<br />

materialen in de bouw? En, hoe urgent is<br />

het om hier wellicht een andere richting in op<br />

te slaan. Want, als in een gebouw de verkeerde<br />

materialen zijn verwerkt – die weliswaar duurzaam<br />

zijn – dan heeft dit invloed op het gestel<br />

van mensen. De kwaliteit van hun beslissingen<br />

gaat omlaag, mensen die er werken verliezen<br />

er door de invloed van die materialen zelfs IQ-<br />

Het congres werd goed bezocht.<br />

8


punten waardoor verkeerde keuzes worden gemaakt.<br />

Circulaire producten zijn dus niet per sé<br />

altijd gezonde materialen!”<br />

'Het is de hoogste tijd<br />

om risico’s in kaart te<br />

gaan brengen'<br />

Volgens Limpens kan dit inzicht zelfs een beperking<br />

inluiden van het opschalen van de<br />

circulaire economie. “We weten namelijk nog<br />

te weinig, we zullen effecten moeten gaan onderzoeken.<br />

Het is de hoogste tijd om risico’s in<br />

kaart te gaan brengen. Ik pleit er dan ook voor<br />

om veel meer gedefinieerde materialen te gaan<br />

gebruiken waarmee je een positieve footprint<br />

kunt nastreven op allerlei vlakken: dus ook in<br />

het belang van de gezondheid van de mens.”<br />

Veel interactie met de zaal. Want, de bezoekers werden getriggerd en wilden méér weten!<br />

Spreker Erik Roerdink (De Zwarte Hond) pleitte<br />

hierna voor meer recyclebaarheid van steden.<br />

“We zullen dus niet alleen naar gebouwen individueel<br />

kijken maar veel meer de samenhang<br />

moeten zien. Denk daarbij aan een stop op slopen<br />

en dan bekijken of we gebouwen andere<br />

functies kunnen geven. Voor de toekomst ligt<br />

daar een ontwerpopgave voor de architectuur:<br />

er moet meer vanuit die multifunctionaliteit worden<br />

gedacht.” Volgens Roerdink betekent dit<br />

dat vooral de constructie – als grootste bestanddeel<br />

– aangepakt moet worden. “Ik denk niet<br />

dat de grootste winst is te behalen in de gevels.”<br />

DEBAT<br />

Na de lunch werd het publiek uitgedaagd. Bijvoorbeeld<br />

al met de eerste stelling: ‘Je moet<br />

alleen kiezen voor duurdere gezonde materialen<br />

als je die volledig kunt doorberekenen aan<br />

de klant!’ De meerderheid van de aanwezigen<br />

was het niet eens met de stelling. Zo vond een<br />

aantal debaters het fair om dan genoegen te<br />

nemen met wat minder marge maar waardoor<br />

je wél betere materialen kon toepassen. Toch<br />

vond een deel van de deelnemers ook dat je<br />

niet alles moet willen doorberekenen. Het streven<br />

naar duurzaamheid hoeft namelijk niet altijd<br />

in geld te worden uitgedrukt.<br />

Niemand ontkomt aan wet- en regelgeving.<br />

Zijn er bijvoorbeeld te veel regels die het gebruik<br />

van gezonde materialen in de weg staan?<br />

Daar ging het tweede debat over. Echte consensus<br />

was er niet want hoewel men het er<br />

wel over eens is dat regels ten aanzien van het<br />

streven naar meer circulaire economie best wel<br />

eens wat strenger zouden mogen worden, zo<br />

stelde de ‘andere kant’ tegelijkertijd dat veel<br />

regels de innovatie en keuzevrijheid juist in de<br />

weg zitten.<br />

Een sterke presentatie van Vince Limpens meteen bij de opening van het congres. De knuppel in het<br />

hoenderhok: circulaire bouwmaterialen kunnen ongezond zijn voor… de mens!<br />

Nee, het was niet het doel om tijdens dit congres<br />

al tot de ultieme oplossingen te komen. Maar…<br />

het gesprek is wél goed op gang gebracht. Dit<br />

zal ongetwijfeld een vervolg krijgen! ■<br />

9


Tekst en beeld: VMRG<br />

Een vliegende start<br />

FINANCIËLE STEUN NATIONAAL GROEIFONDS<br />

VOOR CIRCULAIRE GEVELECONOMIE<br />

Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving waarvan 2,8 miljoen bestemd is<br />

voor de circulaire geveleconomie. De VMRG is initiatiefnemer van het concept van de Circulaire Geveleconomie. Zij maakt zich samen<br />

met de brancheorganisaties vertegenwoordigd in de circulaire geveleconomie al jaren sterk om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in<br />

een volgende cyclus weer terug te laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze investering kunnen de plannen voor die circulaire<br />

geveleconomie uitgerold worden.<br />

Aluminium is oneindig recyclebaar met behoud van kwaliteit.<br />

10


Website: circulairegeveleconomie.nl<br />

'Bouwen dient te geschieden op een wijze die<br />

economisch en ecologisch verantwoord is en<br />

bijdraagt aan het welzijn van mens en dier'<br />

Recycling metaal<br />

Voor metalen gevels geldt dat circulariteit<br />

altijd hand in hand gaat met betere<br />

milieuprestaties. Bij recycling van metaal<br />

is aanzienlijk minder energie nodig.<br />

Het recyclen van aluminium kost slechts 5%<br />

van de energie die nodig is voor het produceren<br />

van aluminium uit bauxiet. Dit levert dus<br />

een enorme CO 2<br />

reductie op. 95% van het gevelaluminium<br />

wordt na gebruik gerecycled. Dit<br />

proces kan oneindig herhaald worden zonder<br />

kwaliteitsverlies van het materiaal. In nieuwe<br />

gevels is 55% van het aluminium al van circulaire<br />

herkomst. Afgelopen jaren verliet een<br />

groot deel van al het post-consumer aluminium<br />

Europa (vooral richting Azië) en halveerde het<br />

aantal Europese smelterijen. Door het beter<br />

sluiten van de kringloop kan het gebruik van<br />

gerecyclede en hergebruikte producten in de<br />

gevel worden geborgd en verhoogd.<br />

Vliegende start<br />

Monique Fledderman, voorzitter en coördinator<br />

Circulaire Geveleconomie: “De brancheorganisaties<br />

zijn verheugd en enthousiast om samen<br />

aan de slag te gaan. Door de gezamenlijke<br />

voorbereiding samen met het de ministeries<br />

van BZK en IenW kunnen we een vliegende<br />

start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’<br />

ligt al klaar om getekend te worden.<br />

En dan kunnen we direct door met het starten<br />

van de geplande activiteiten. Doordat we onderdeel<br />

uit maken van een groter geheel onder<br />

regie van TKI Bouw en Techniek met meer dan<br />

130 partners en in nauwe samenwerking met<br />

de ministeries van BZK en IenW verwacht ik, dat<br />

we grotere stappen kunnen maken. Denk aan<br />

het beter kunnen mobiliseren van benodigde<br />

kennis, digitalisering, normalisatie, pilots, overheidsbetrokkenheid<br />

of andere zaken die nodig<br />

zijn om onze doelen te bereiken.”<br />

Reductie CO 2<br />

uitstoot<br />

Met Circulaire Geveleconomie hebben de<br />

brancheorganisaties het volgende voor ogen:<br />

het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken<br />

van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke<br />

hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving<br />

te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.<br />

Bouwen dient te geschieden op een wijze<br />

die economisch en ecologisch verantwoord is<br />

en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.<br />

Met een productie van circa 6,8 miljoen m² gevel<br />

per jaar kan deze industrie een significante<br />

bijdrage leveren aan een circulaire economie en<br />

reductie van CO 2<br />

uitstoot.<br />

Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie<br />

bestaat uit drie fases: vooronderzoek<br />

& inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief<br />

retour systeem(en) en instandhouding.<br />

De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard<br />

de aangesloten bedrijven.<br />

Samenwerking<br />

Het platform Circulaire Geveleconomie is een<br />

initiatief van vijf brancheorganisaties in de<br />

gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en<br />

Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof<br />

Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse<br />

Branchevereniging voor de Timmerindustrie<br />

(NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas<br />

en Algemene Branchevereniging Hang- en<br />

Sluitwerk (VHS). Brancheorganisaties en kennispartners<br />

investeren naast deze 2,8 miljoen<br />

nog eens hetzelfde bedrag, wat de totale inzet<br />

verdubbelt naar 5,6 miljoen voor de komende<br />

5 jaren. Dit staat overigens nog los van gevelbedrijven<br />

en partners die in andere delen van het<br />

programma samenwerken om tot benodigde<br />

innovaties te komen.<br />

Nationaal Groeifonds<br />

Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen<br />

toe aan het programma Toekomstbestendige<br />

Leefomgeving. Van dit bedrag is 40 miljoen<br />

voorwaardelijk, afhankelijk van de resultaten<br />

van het programma. De gevel, en daarmee<br />

ook de circulaire geveleconomie, maakt<br />

onderdeel uit van het programma Toekomstbestendige<br />

Leefomgeving. ■<br />

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van<br />

de ministeries van Economische Zaken en<br />

Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld<br />

om publieke investeringen te doen die bijdragen<br />

aan het duurzaam verdienvermogen<br />

van Nederland.<br />

11


Tekst: SIEGENIA en Lieke van Zuilekom | Beeld: SIEGENIA<br />

GEVELVENTILATIE IN DE OVERTREFFENDE TRAP<br />

Eenvoudiger plannen, makkelijker monteren en meer ruimtelijk comfort: de nieuwe AEROMAT VT van SIEGENIA combineert gecontroleerde<br />

ventilatie met extra voordelen voor architecten, planners, kozijnfabrikanten, installateurs en eindgebruikers. De systeemoplossing<br />

is vanaf de basis opnieuw ontwikkeld en beslaat het complete aanbod aan decentrale ventilatiesystemen, van passieve ventilatie via<br />

aan- en afvoerluchtvarianten tot twee uitvoeringen met warmteterugwinning.<br />

AEROMAT VT garandeert op elk moment een goede binnenluchtkwaliteit.<br />

12


Het doordachte ontwerp van de ventilator biedt grote voordelen bij de montage, omdat deze profielonafhankelijk naast het raamelement ingebouwd kan worden.<br />

'De nieuwe variant vormt een uitermate krachtige<br />

oplossing voor energie-efficiëntie en duurzaamheid'<br />

Dit maakt AEROMAT VT net zo uniek als het feit<br />

dat de afzonderlijke types flexibel gecombineerd<br />

kunnen worden. Dit nieuwe ventilatiesysteem<br />

biedt verschillende mogelijkheden voor onopvallende<br />

integratie in de gevel. Andere bijzondere<br />

kenmerken zijn de uitstekende geluidswering,<br />

de hoge luchtkwaliteit en het uniforme design.<br />

Gevelventilatie 360° verder<br />

ontwikkeld<br />

Tijdens de doorontwikkeling van de bewezen<br />

ventilator heeft het bedrijf consequent meer<br />

aandacht besteed aan gevelventilatie. Dat<br />

begint al bij het universele behuizingsplatform,<br />

dat het makkelijker dan ooit maakt om<br />

de unit in de gebouwschil te integreren. “Het<br />

systeem is variabel in lengte en diepte”, vertelt<br />

Jeroen Wolters, Area Sales Manager AERO bij<br />

SIEGENIA Benelux. “Dit maakt verschillende<br />

uitvoeringen van de ventilator met een identiek<br />

uiterlijk mogelijk. De harmonieuze vormgeving<br />

van de gevel wordt ondersteund door<br />

de onopvallende integratie van de ventilator<br />

in de sponning, borstwering of latei. Storende<br />

raamroosters zijn niet meer aan de orde, wat de<br />

geveluitstraling ten goede komt.”<br />

De inbouw kan naar wens zichtbaar of verdekt<br />

liggend plaatsvinden. “Ook dit draagt bij aan de<br />

esthetiek en zorgt voor maximale flexibiliteit.”<br />

Architecten, planners, kozijnfabrikanten en<br />

installateurs profiteren daarnaast van een uitgebreid<br />

assortiment toebehoren, met varianten<br />

voor montage via sponning-, latei- of borstweringskanaal.<br />

“Het systeem is bovendien vervaardigd<br />

uit montagevriendelijk EPP-materiaal.<br />

Dit levert merkbare bouwfysische voordelen op<br />

en schept optimale voorwaarden voor een eenvoudige,<br />

op de behoefte afgestemde mogelijkheid<br />

tot verkorten en een eenvoudige compensatie<br />

van bouwtoleranties.”<br />

Krachtige warmteterugwinning,<br />

maximale energie-efficiëntie<br />

Met haar veelzijdige opties voldoet AERO-<br />

MAT VT aan de hoogste eisen van ruimtelijk<br />

comfort. Hierbij zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid<br />

van een uitvoering met warmteterugwinning<br />

en een uitbreiding van de reeks met een<br />

nieuwe variant overtuigend, aldus Wolters. ❯<br />

13


Next level –<br />

voor balkons<br />

en gevels<br />

Minder profiel, meer geluidsisolatie<br />

Schuif-draaisysteem Proline T en Proline T Mega<br />

· Voor hoge windlast en geluidsoverlast<br />

· Slanke profielen voor volledig glazen concepten<br />

· Modulair systeem voor alle eisen<br />

· Geschikt voor vele glassoorten tot diktes van 18 mm<br />

· Glaspanelen tot 3 m hoog en 1 m breed<br />

solarlux.com


“Als alternatief voor de AEROMAT VT WRG –<br />

met al een uitstekende warmteterugwinning<br />

van max. 93% en een evenwichtige verhouding<br />

tussen grootte, eigengeluid en energie-efficiëntie<br />

– staat hen nu een versie met energie-efficiëntieklasse<br />

A bij een warmteterugwinning van<br />

max. 95% ter beschikking: AEROMAT VT WRG<br />

plus. Deze nieuwe variant vormt een uitermate<br />

krachtige oplossing voor energie-efficiëntie en<br />

duurzaamheid. Architecten, kozijnfabrikanten<br />

en planners profiteren bovendien van de veelzijdigheid<br />

van de AEROMAT VT D, de versie<br />

voor passieve ventilatie. Deze is verkrijgbaar in<br />

verschillende uitvoeringen en voldoet aan de<br />

meest uiteenlopende eisen wat betreft de verhouding<br />

van geluidswering en luchtprestaties.”<br />

Moderne, comfortabele bediening<br />

De moderne, comfortabele bediening biedt<br />

eindgebruikers een verhoogde mate van ruimtelijk<br />

comfort. Daarvoor kunnen zij kiezen tussen<br />

een moderne bediening via touch, smart<br />

bediening via de SIEGENIA app of een automatische,<br />

op de behoefte afgestemde ventilatieautomaat.<br />

De optionele functies van de<br />

gevelventilator zorgen op ieder moment voor<br />

een goede binnenluchtkwaliteit – van temperatuur-,<br />

vocht-, CO 2 - en VOC-regeling tot extra<br />

functies zoals een voorverwarmingsregister en<br />

verschillende filterklassen.<br />

Ook de configuratie wordt<br />

eenvoudig<br />

Het rijtje voordelen van de nieuwe AEROMAT<br />

VT wordt afgesloten door de merkbare voordelen<br />

voor kozijnfabrikanten. Alle inbouw- en<br />

uitrustingsmogelijkheden kunnen eenvoudig<br />

en comfortabel via de webshop van SIEGENIA<br />

geconfigureerd worden. Partners van SIEGENIA<br />

krijgen bovendien advies en ondersteuning, bijvoorbeeld<br />

in de vorm van afzonderlijke montagevoorstellen<br />

bij projectspecifieke planning.<br />

“Het doordachte ontwerp van de ventilator<br />

biedt grote voordelen bij de montage, omdat<br />

deze profielonafhankelijk naast het raamelement<br />

ingebouwd kan worden”, aldus Wolters.<br />

“De voorgeconfigureerde in- en uitgangen<br />

maken externe aansturing van de ventilator en<br />

eenvoudige integratie in een gebouwbeheersysteem<br />

mogelijk.”<br />

Interesse in een showroommodel?<br />

Aan kozijnfabrikanten met een eigen showroom<br />

biedt SIEGENIA graag een showroommodel van<br />

de AEROMAT VT aan, zodat uitstraling én mogelijkheden<br />

nog beter zichtbaar worden voor klanten.<br />

“Van architecten tot projectontwikkelaars<br />

en particuliere klanten, zodat hun vertrouwen<br />

groeit en zij de producten weloverwogen kunnen<br />

toepassen in hun projecten.” ■<br />

'De harmonieuze vormgeving van de gevel wordt ondersteund door de<br />

onopvallende integratie van de ventilator in de sponning, borstwering of latei'<br />

De nieuwe AEROMAT VT biedt verschillende mogelijkheden voor onzichtbare integratie in de gevel.<br />

15


Deurvastzetter ZE - Dictator<br />

Made in Netherlands<br />

Florijn 13, 8305 BR Emmeloord<br />

+31 (0)527 61 34 56 | info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


Kruba BV uit Baarn, de professionele en betrouwbare leverancier van machines voor de<br />

bewerking van kunststof, aluminium en hout.Naast het huismerk Kruba leveren wij ook<br />

de topmerken Urban, Thorwesten, Pertici, Rapid, Italmac en Graule.<br />

Kijk voor meer informatie op www.kruba.nl<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 4<strong>02</strong>4-2-HVL<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 6<strong>02</strong>4-4-HVL<br />

Tolweg 9, 3741 LM Baarn<br />

www.kruba.nl, +31(0)35 54 33 555


Thema Ramen & Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Xinnix<br />

Passend bij elke leefstijl<br />

DEUREN MET EEN X-FACTOR<br />

Wie meent dat binnendeuren een saaie en eentonige aangelegenheid<br />

zijn, wordt uitgedaagd om daar misschien toch eens anders over te willen<br />

gaan denken. Want binnendeuren dragen echt wel hun steentje bij<br />

aan het interieur. De deursystemen van Xinnix passen dan ook perfect<br />

bij elke interieurstijl. Liever een wit en strak interieur of toch een mooi<br />

behang met een motief dat doorloopt over de deur? Met de onzichtbare<br />

deursystemen van Xinnix is alles mogelijk. De specialist biedt een breed<br />

gamma aan oplossingen: draai-, schuif- en pivotdeuren, standaard of op<br />

maat, één voor één met een X-factor.<br />

Naast deursystemen voor onzichtbaar ingewerkte deuren, vind je bij Xinnix Door Systems<br />

eveneens een gamma deurkrukken. (Beeld: German Bourgeat)<br />

18


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Thema Ramen & Deuren<br />

bestaande muur wegschuift. Bij gebruik van deze systemen kan men een<br />

schuifdeur tot 3030 mm breed realiseren. Wie voor de extra brede staanders<br />

kiest, kan zelfs de voorzetwand als volwaardige muur gebruiken.<br />

Door toevoeging van een soft-open, push2open en soft-close wordt de<br />

schuifdeur heel wat gebruiksvriendelijker.<br />

Deuren anders bekeken: X8<br />

De X8, de nieuwste telg in het gamma, combineert een aluminium structuur<br />

én verschillende invulmogelijkheden. Laag in gewicht, vlot te plaatsen<br />

en geen schilderwerk meer achteraf… Het zijn nog meer redenen om<br />

voor deze variant te kiezen. X8 is een totaalpakket met een frame, een<br />

deurvleugel, de afwerking, de gecertificeerde Xinnix-scharnieren en een<br />

magnetisch slot. De afwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos. Kiest men<br />

voor Dibond, HDF, Plexi of HPL, alles kan volledig aan de wensen van<br />

de klant aangepast worden. Als men bovendien dezelfde afwerking voor<br />

deur en wand gebruikt, loopt alles naadloos in elkaar over en wordt het<br />

interieur naar een hoger niveau getild.<br />

Deze ‘onzichtbare’ deuren zijn gebaseerd op voorgelakte aluminium frames die<br />

zorgen voor een vlakwandige binnendeur, zowel standaard als plafondhoog.<br />

(Beeld: Nick Cannaerts)<br />

De draaideuren X1, X2 en X40 vormen de productcategorie waar het allemaal<br />

mee begon. Deze ‘onzichtbare’ deuren zijn gebaseerd op voorgelakte<br />

aluminium frames die zorgen voor een vlakwandige binnendeur, zowel<br />

standaard als plafondhoog. Ze vormen geen storend element en zorgen<br />

bovendien voor een visuele rust door de afwezigheid van zichtbare omlijstingen,<br />

scharnieren en deurpompen. Ze worden standaard geleverd met<br />

3D onafhankelijk regelbare scharnieren en een Xinnix magneetslot. Door<br />

het meegeleverde beslag heb je meteen alles bij de hand voor een volledige<br />

installatie. In dezelfde stijl zijn ook akoestische en brandwerende<br />

deuren - uitgerust met ingewerkte deurdranger, toegangscontrole of antipaniekslot<br />

- mogelijk. Fans van een tijdloos interieur kunnen dus een<br />

klassieke logge branddeur vervangen door een design alternatief.<br />

Accessoires<br />

Naast deursystemen voor onzichtbaar ingewerkte deuren, vind je bij<br />

Xinnix Door Systems eveneens een gamma deurkrukken. Contrasteer je<br />

graag met een zwarte kruk op een wit deurblad? Of ga je liever voor een<br />

witte kruk die mooi blendt met het deurpaneel? Alles is mogelijk om<br />

een interieur naar eigen smaak te creëren. Ook schuifdeurgrepen en wcgarnituren<br />

behoren tot het aanbod. Voeg daar nog ingewerkte plinten bij<br />

en je hebt een complete naadloze look. ■<br />

Met X5 ontwikkelde Xinnix een volledig gamma oplossingen voor<br />

schuifdeuren om twee ruimtes af te sluiten zonder veel plaats te verliezen.<br />

(Beeld: German Bourgeat)<br />

Pivotdeuren: X3<br />

Het gamma omvat eveneens de X3, speciaal ontworpen voor pivotdeuren.<br />

Deze universele deurset heeft een zelfsluitende pivot - verkrijgbaar<br />

in wit, zwart en RVS - die onderaan het deurblad onzichtbaar ingebouwd<br />

wordt. De grote innovatie zit hem echter in het frame van Xinnix, dat<br />

de bouwtechnische fouten wegwerkt en een uniform esthetisch beeld<br />

realiseert. Het frame van de X3 zorgt ervoor dat de speling rondom het<br />

deurblad gelijkmatig 5 mm is en dat de ‘fouten’ in de muren weggewerkt<br />

worden. De deuren sluiten automatisch en kunnen voor het gebruiksgemak<br />

automatisch op +90° en -90° vastgezet worden.<br />

Schuifdeuren: X5<br />

Met X5 ontwikkelde Xinnix een volledig gamma oplossingen voor houten<br />

en glazen schuifdeuren – enkele en dubbele - om twee ruimtes af te sluiten<br />

zonder veel plaats te verliezen. Deze schuifdeursystemen zorgen er<br />

immers voor dat de deur volledig in de muur kan schuiven. De X5-pocket<br />

is aangewezen voor nieuwe projecten, terwijl de X5-wall bij renovatie een<br />

voorzetwand creëert, waarbij de deur in een slanke wand voor de reeds<br />

19


Thema Ramen & Deuren<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: REHAU<br />

Innovatieve profielsysteemfamilie is klaar voor weersextremen<br />

ZWARE STORMEN EN FIKSE BUIEN<br />

WORDEN MOEITELOOS DOORSTAAN<br />

Nederland kent een gematigd zeeklimaat, met relatief koele zomers, zachte winters en het hele jaar door kans op neerslag. De laatste<br />

decennia echter komt extreem weer steeds vaker voor. Als gevolg van de klimaatveranderingen zijn niet alleen hittegolven en droogte,<br />

maar ook zware stormen en fikse regenbuien inmiddels meer regel dan uitzondering, weet Edwin van Houten, Executive Manager<br />

Benelux Window Solutions bij REHAU. “Onze kozijnen, ramen en deuren moeten op deze nieuwe situatie worden aangepast. Met de<br />

SYNEGO-NL profielsysteemfamilie neemt REHAU hierin een voortrekkersrol.”<br />

Om te komen tot betrouwbare en verantwoorde<br />

gevelelementen is een goede windberekening<br />

essentieel, aldus Van Houten. “Branchevereniging<br />

VKG hanteert hiervoor nog de van<br />

oudsher bestaande tabellen en windgebieden,<br />

volgens tabel 2 van de NEN 2778 en uitgebreid<br />

met het gebied kust en hoogten boven de 150<br />

meter zoals bedoeld in de NEN-EN 1991-1-4.<br />

Met het oog op de klimaatverandering en toenemende<br />

wind en regenval heeft VKG vorig<br />

jaar een brief gestuurd aan haar leden, waarin<br />

staat dat de waarden met betrekking tot deze<br />

weersextremen met een factor 2 of meer overschreden<br />

kunnen worden. Met andere woorden:<br />

dat we mogen accepteren dat bij extreem<br />

weer korte tijd wat lekkage kan ontstaan.”<br />

Test van de SYNEGO-NL verhuis-/stolpraamcombinatie.<br />

REHAU heeft al haar kennis én de markteisen<br />

samengebracht in SYNEGO-NL.<br />

“Niet alleen REHAU, maar ook onze verwerkingspartner<br />

Beter Gevel vond deze aanpassing<br />

onacceptabel. De standaardwaarden zouden<br />

ons inziens juist verhoogd moeten worden! Om<br />

dit mogelijk te maken, hebben we onze handen<br />

ineen geslagen. Samen zijn we de uitdaging<br />

aangegaan om juist een verdubbeling van de<br />

waarden te realiseren.”<br />

Meest kritische waarden<br />

Tabel 2 van de NEN 2778 onderscheidt drie<br />

windgebieden. Voor het meest uitdagende gebied,<br />

aan de kust en op 110 meter boven maaiveldniveau,<br />

wordt een standaardwaarde van<br />

590 Pa voorgeschreven. Dit betekent dat bijvoorbeeld<br />

een raam wind- en waterdicht moet<br />

zijn tot windkracht 11 (orkaankracht – 9A).<br />

20


Thema Ramen & Deuren<br />

De verschillende windgebieden in Nederland.<br />

In bijvoorbeeld Limburg, Gelderland, Overijssel<br />

en Drenthe (windgebieden 2 en 3) liggen deze<br />

waardes wat lager.<br />

“In onze systemen gaan we echter altijd uit<br />

van de meest kritische waarden”, aldus Van<br />

Houten. “Met de ambitie om de systeemwaarden<br />

te verdubbelen, moest de SYNEGO-NLfamilie<br />

dus een standaardwaarde van 1.200<br />

Pa en een wind- en waterdicht tot windkracht<br />

14 (tornadokracht) behalen. Aan tafel met directeur<br />

Erwin Wiggers van Beter Gevel hebben<br />

we geïnventariseerd welke optimalisaties relatief<br />

eenvoudig én kostenverantwoord binnen<br />

deze systeemfamilie gerealiseerd konden worden.<br />

Hierbij is ook de beslagleverancier voor de<br />

draaikiepelementen betrokken.”<br />

Met gemak gehaald<br />

De inspanningen hebben geleid tot de ontwikkeling<br />

van 24 elementen, met diverse beslagsystemen<br />

en/of een uitgekiend sluitnokkenontwerp,<br />

die in november vorig jaar succesvol<br />

aan de normen zijn getest. “Hiervoor hebben<br />

we gebruik gemaakt van het IFT geaccrediteerde<br />

testcenter van de beslagleverancier”,<br />

aldus Van Houten. “Tijdens de tests, conform<br />

DIN-EN 12208, werd de beoogde waarde van<br />

1.200 Pa ruimschoots gehaald. Ook voor ons<br />

verhuisraam! De SYNEGO-NL vast raam-/draaikiepraamcombinatie<br />

en het SYNEGO-NL enkelvoudige<br />

draaikiepraam behaalden zelfs een<br />

waarde van resp. 1.500 en 1.900 Pa!”<br />

Bedrijven die hier interesse in hebben, kunnen<br />

de rapportinformatie rechtstreeks bij REHAU<br />

opvragen.<br />

Uitstekende afwatering<br />

“Met de hoge waarden bewijzen we dat de<br />

SYNEGO-NL profielsysteemfamilie een uitstekende<br />

afwatering heeft”, benadrukt Van Houten.<br />

“Ook in extreme omstandigheden. Bijzonder hierbij<br />

is dat geen mutaties in de stalen kern nodig<br />

waren. Het ei van Columbus werd juist gevonden<br />

in de uitgekiende decompressie (ontluchting), die<br />

standaard in onze systemen aanwezig is.”<br />

De nieuwe systeemelementen zijn recent en in<br />

samenwerking met Beter Gevel toegepast in<br />

enkele proefwoningen, ter voorbereiding op de<br />

renovatie van 120 woningen in Zaandam.<br />

'Met de hoge waarden<br />

bewijzen we dat onze<br />

profielsysteemfamilie<br />

een uitstekende<br />

afwatering heeft'<br />

Test van het SYNEGO-NL enkelvoudige<br />

draaikiepraam.<br />

Positieve ecologische voetafdruk<br />

Met de profielsysteemfamilie sluit REHAU aan<br />

op de duurzaam bouwen ambities van steeds<br />

meer opdrachtgevers. Zo draagt het gebruik<br />

van 40 tot 75% gerecycled materiaal (EcoPulslabel)<br />

tijdens de productie van de SYNEGO-NL<br />

profielsystemen bij aan een positieve ecologische<br />

voetafdruk, aldus Van Houten. “Ook<br />

hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid,<br />

door het 100% circulaire proces in eigen hand<br />

te houden. Zo werken we elke dag weer aan<br />

concrete oplossingen, die bijdragen aan de<br />

duurzame wereld van morgen.”<br />

Verwerkers en dealers gezocht!<br />

REHAU is altijd op zoek naar verwerkers, die de<br />

kunststof SYNEGO-NL profielsystemen kunnen<br />

verwerken tot hoogwaardige kozijnen, ramen<br />

en deuren. Maar ook naar dealers, die de afzetmarkt<br />

van REHAU verder helpen vergroten.<br />

“Verwerkers en dealers zijn bij ons verzekerd<br />

van een goed en onderscheidend systeemportfolio.<br />

Alle technische informatie is in de ruimste<br />

zin aanwezig. Voor verwerkers bieden wij<br />

bovendien een uitgebreide ondersteuning in<br />

machine-aansturing, tools én software”, besluit<br />

Van Houten. “Ook staan wij verwerkers en dealers<br />

graag bij in hun marketing en marktbewerking.<br />

Van leadgeneratie tot digitale WINDOW.<br />

ID identificatie. Verwerkers en dealers die hierin<br />

geïnteresseerd zijn, kunnen vrijblijvend contact<br />

met team Benelux.” ■<br />

Einde test van de SYNEGO-NL vaste/<br />

draaikiepraamcombinatie.<br />

21


T: 003224866308<br />

Naamloos-3 1 13-04-<strong>2<strong>02</strong>3</strong> 09:33<br />

ook in<br />

matzwart<br />

Diverse beslag uitvoeringen<br />

Ook voor (ruimtebesparende) wandnis oplossingen<br />

HELM Schuifdeursystemen voor houten en glazen deuren<br />

Complete oplossingen voor woning- en utiliteitsbouw<br />

met passende KWS deurgrepen of komgrepen<br />

www.woelm.nl


skantrae.com<br />

NEXT VOOR- EN ACHTERDEUREN:<br />

• Isolerende kern, lager energieverbruik<br />

• Zeer vormstabiel<br />

• Onderhoudsarm<br />

• Geen stijl- en dorpelverbindingen<br />

• Lichter in gewicht, makkelijker afhangen<br />

• FSC®-gecertificeerd<br />

• Getest volgens KOMO richtlijnen<br />

• 10 jaar garantie<br />

NEXT ACHTERDEUREN<br />

SKG 3553 SKG 3554 SKG 3557 SKG 3559<br />

Skantrae NEXT:<br />

isolerende buitendeuren


Thema Ramen & Deuren<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: KUFA, P.B. Doornenbal<br />

De drie meest gestelde vragen op de Bouwbeurs in Utrecht<br />

‘WIJ VERTELDEN HET ECHTE VERHAAL AAN DE<br />

NIEUWSGIERIGE BEZOEKERS OP ONZE STAND’<br />

De stand van KUFA Raamsystemen op de Bouwbeurs werd druk bezocht.<br />

24


Thema Ramen & Deuren<br />

Boven detail RenoS9000® kozijn.<br />

Als aan Henk Weber en Didier Holslag van KUFA Raamsystemen uit IJmuiden wordt gevraagd hoe ze de recent gehouden Bouwbeurs in<br />

Utrecht hebben ervaren, dan verschijnt er bijna simultaan een brede glimlach op hun gezichten. Tevredenheid overheerst. “We hebben het<br />

echt ontzettend druk gehad, er was ongekend veel aanloop maar het viel ons wel op dat er heel veel particulieren waren. Eigenlijk zou dat<br />

niet de bedoeling moeten zijn – het is immers een vakbeurs – maar toch waren wij er blij mee. Want, zij stelden ons andere én interessante<br />

vragen. De gesprekken die we daardoor voerden verschaften ons een nóg beter inkijkje in wat de eindgebruiker denkt, wenst en wil.”<br />

Didier stelt zelfs dat er hele concrete leermomenten<br />

waren. “Zo heb ik gedurende de<br />

beursdagen geleerd dat het bij de consumentparticulieren<br />

niet gaat om het formaat van de<br />

profielen. Dat is voor hen helemaal geen issue.<br />

Het moet er voor een particulier gewoon netjes<br />

uitzien. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, onbewust<br />

wist ik dat eigenlijk allemaal al wel, maar het<br />

was mooi om te zien hoe consumenten dit<br />

naar ons toe verwoordden. Dat gaf ons een<br />

nieuw bewustzijn.”<br />

Los van deze leuke interacties met particulieren,<br />

meldt KUFA Raamsystemen dat het door<br />

deze beurs tevens veel nieuwe partners heeft<br />

mogen verwelkomen.<br />

“Uiteraard weten we verder dat niet iedere<br />

bezoeker in Utrecht letterlijk op onze stand is<br />

geweest en dat veel mensen slechts passanten<br />

'Iemand in de markt heeft natuurlijk<br />

ooit de vraag gesteld hoe ‘we’ aankeken tegen<br />

renovatie-uitdagingen'<br />

waren. Maar er gebeurde in de weken erna<br />

wel iets interessants, want de aanloop bij ons<br />

op kantoor in IJmuiden was ineens hoger dan<br />

normaal. Ja, dat waren mensen, van potentiële<br />

partners tot diverse klusbedrijven, die toch iets<br />

uit hun ooghoeken van onze stand hadden gezien<br />

óf in de wandelgangen hadden gehoord<br />

over het renovatieprofiel, dat de kern van onze<br />

boodschap was in Utrecht. Ze wilden hun<br />

nieuwsgierigheid niet bedwingen én ze stapten<br />

bij ons binnen in IJmuiden. Sommigen hebben<br />

zelfs meer dan een uur gereden om zich te laten<br />

informeren. Superleuk natuurlijk!”<br />

Als wordt gevraagd wat de meest besproken<br />

onderwerpen op de stand waren, dan kunnen<br />

Henk en Didier een lijstje van drie meest gestelde<br />

vragen maken:<br />

1. Wie heeft dit innovatie renovatieprofiel<br />

- de RenoS9000® - ontwikkeld?<br />

2. Wat zijn de concrete voordelen van<br />

dit renovatieprofiel?<br />

3. Wat kun je doen als blijkt dat een kozijn<br />

eigenlijk verrot is?<br />

Op de volgende pagina worden de vragen<br />

beantwoord. ❯<br />

25


Thema Ramen & Deuren<br />

1 Wie heeft dit renovatieprofiel<br />

– de RenoS9000 ® - ontwikkeld?<br />

Didier: “Als deze vraag werd gesteld, ontstond<br />

het moment waarop we het echte verhaal<br />

konden vertellen. En het antwoord is simpel:<br />

wij zijn de bedenkers en de ontwikkelaars. Als<br />

ik terugkijk op de eerste tekeningen en schetsen<br />

van dit renovatieprofiel, dan denk ik wel<br />

eens gekscherend: ‘Dat was een verrekte slim<br />

idee. Waarom heeft niemand anders ooit eerder<br />

dit bedacht?’”<br />

Maar gaat dit vaak niet zo met geweldige revolutionaire<br />

innovatieve ideeën? Didier moet lachen.<br />

“Tja, iemand in de markt heeft natuurlijk<br />

ooit de vraag gesteld hoe ‘we’ aankeken tegen<br />

renovatie-uitdagingen. En tja, dan komt er op<br />

een gegeven moment een idee in je op dat we<br />

daar een profiel voor moesten ontwikkelen.”<br />

Henk vult hier op aan: “Ja, zo is het gegaan. Dat<br />

exacte begin, dat eerste idee, dat dan groeit dan<br />

naar een concreet plan. Op een gegeven moment<br />

hebben we onze gedachten en eerste tekeningen<br />

gepresenteerd aan Gealan: zij durfden<br />

te investeren. Zij snapten heel goed dat de markt<br />

zat te wachten op een renovatieprofiel waardoor<br />

mensen ook het A-label qua duurzaamheid konden<br />

behalen. De tijd was er rijp voor.”<br />

2 Wat zijn de concrete voordelen<br />

van dit renovatieprofiel?<br />

Henk somt de voordelen op. “Als je dit renovatieprofiel<br />

inzet, dan voorkom je beschadi-<br />

InviKu® verborgen scharnier systeem.<br />

26


Thema Ramen & Deuren<br />

Onder detail van het RenoS9000® kozijn.<br />

gingen van het stucwerk aan de binnenzijde.<br />

Zelfs behang blijft gewoon zitten. Er is geen<br />

metselwerk dat er uitvalt: dus bewoners ervaren<br />

minder overlast tijdens de montagewerkzaamheden.<br />

Het moge duidelijk zijn dat ook<br />

oude woningen nu makkelijker te upgraden<br />

zijn op het gebied van isolatie. De tijdgeest<br />

is er ook naar: iedereen heeft het immers<br />

over duurzaamheid.”<br />

“De RenoS9000 ® is dus feitelijk in de afgelopen<br />

jaren een brede aanvulling geworden op ons<br />

reguliere gamma. Dit was ook het geluid dat<br />

we hoorden op de beurs. Bezoekers zien dat we<br />

een brede standaard hebben neergezet waar de<br />

markt eigenlijk niet meer omheen kan.” ■<br />

'Dat was een slim idee. Waarom heeft<br />

niemand anders ooit eerder dit bedacht?'<br />

“En dan heb ik het nog niet eens gehad over<br />

het feit dat het voor de aannemer ook flink<br />

wat tijdwinst oplevert. Je kunt sneller werken.<br />

Je hebt minder mensen nodig en er zijn bijna<br />

geen inmeetrisico’s.”<br />

3 Wat kun je doen als blijkt<br />

dat een kozijn verrot is?<br />

“Je zou het soms bijna vergeten, maar natuurlijk<br />

verkopen we nog steeds alle andere gangbare<br />

series!” zo stellen Didier en Henk. “Of<br />

het nu gaat om verdiepte, vlakke of rechtopschuin<br />

profielen.”<br />

“Soms komt het ook voor dat slechts een deel<br />

van een kozijn verrot is. Wel: dan vervang je alleen<br />

het verrotte deel. Niet het hele profiel.”<br />

Doorsneden van het kozijnsysteem RenoS9000®.<br />

27


Project Louise-Marie Antwerpen - realisatie van Groep Vorsselmans met Aliplast Aluminium Systems - Foto Yvan Glavie<br />

UW PARTNER VOOR ALLE ALUMINIUM SYSTEMEN<br />

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen<br />

aan: ramen, deuren en schuiframen, maar ook glasgevels en aluminium gevelbekleding,<br />

en natuurlijk serres, lichtstraten, terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs<br />

binnendeuren. Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te<br />

assisteren bij alle mogelijke projecten.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


TECTUS®<br />

Het kompleet verdekte<br />

scharnierensysteem<br />

+ Modulair systeem in<br />

diverse isolatieklassen<br />

+ Maximale transparantie<br />

door volglas- of vleugelhoek<br />

+ nul-barrière met<br />

geïntegreerde<br />

waterafvoer<br />

+ Optioneel volledig<br />

geintergreerde<br />

aandrijvingssystemen<br />

Voor hoogwaardige woonkameren<br />

objektdeuren voor zowel stomp<br />

als opdek concepten.<br />

heroal S 77 SL<br />

Hef- schuifdeursysteem<br />

TECTUS®<br />

• belastbaar vanaf 60 – 300 kg<br />

• voor stompe- en opdekdeuren<br />

• comfortabele 3D verstelling<br />

• model varianten voor<br />

speciaal gebruik<br />

www.simonswerk.nl<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels | Service heroal.nl<br />

SIM_Anz-<strong>2<strong>02</strong>3</strong>_Tectus-Motiv4_NL_halb_95x267_RZ.indd 1 20.03.23 14:42


Thema Ramen & Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Deceuninck<br />

Met nieuwe kleurencollectie inspelen op laatste trends<br />

Innovatieve glasvezeltechnologie<br />

laat ramen en deuren hoog scoren<br />

PVC-ramen staan bekend om hun goede isolerende eigenschappen, maar bij de Elegant ThermoFibra Infinity serie ging Deceuninck nog<br />

een stapje verder. Dit platform combineert immers vleugels uitgerust met structurele glasvezels en Forthex versterkte kaders in plaats<br />

van de standaard ingeschoven staalversterkingen. Hierdoor behoren onze ramen en deuren tot de beste van de klas zijn als het gaat om<br />

thermische isolatie, akoestiek, inbraakwerendheid, winddichtheid en waterdichtheid. Fabrikant, installateur, architect en consument …<br />

deze innovatieve technologie biedt voordelen voor iedereen. Vanaf 1 april jl. werd de Elegant kleurencollectie trouwens verder uitgebreid<br />

om ramen en deuren bij de nieuwste woontrends te laten aansluiten.<br />

Structurele glasvezel<br />

en staaldraadversterkt<br />

PVC hardschuim<br />

De Elegant-familie omvat verschillende vleugeldesigns,<br />

waardoor Deceuninck een oplossing<br />

biedt voor ieders smaak: Origin, Abstract<br />

en Infinity. “Deze laatste versie is leverbaar<br />

in een ThermoFibra-uitvoering, een innovatieve<br />

technologie die we in 2012 ontwikkelden<br />

en patenteerden. Daarbij worden tijdens<br />

het extrusieproces structurele glasvezels in<br />

de raam- en deurvleugels ingebracht ter vervanging<br />

van de standaard staalversterking.<br />

Bovendien werd voor het kaderprofiel gekozen<br />

voor Forthex, een thermische versterking<br />

op basis van staaldraadversterkt PVC-hardschuim",<br />

vertelt technical manager Wouter<br />

Vanderstraeten. “De Elegant ThermoFibra<br />

'Fabrikant, installateur, architect, eindklant:<br />

iedereen wint dankzij deze innovatieve technologie'<br />

De beide raamsystemen van Deceuninck, Elegant (kunststof) en Decalu (aluminium) zijn qua look en feel perfect op elkaar afgestemd.<br />

30


Thema Ramen & Deuren<br />

Aangezien ramen en glaspartijen steeds groter worden, is het voor installateurs een voordeel dat de vleugels veel lichter en eenvoudiger te hanteren zijn.<br />

Inifinity is leverbaar in twee verschillende<br />

kaderdieptes, respectievelijk 76 en 115mm,<br />

waarmee telkens de glasvezel versterkte vleugels<br />

van 85mm diep gecombineerd kunnen<br />

De Elegant ThermoFibra 115 X: een combinatie<br />

van vleugels met structurele glasvezels (1) en een<br />

Forthex (2) versterkte kader<br />

worden. De diepste uitvoering van 115mm<br />

is ideaal voor de standaard bouwmethode<br />

in Nederland en is aan de buitenzijde in hellingsgraad<br />

van zowel 5° en 15° beschikbaar.<br />

Standaard heeft deze raamreeks een dubbele<br />

aanslagdichting, maar kan optioneel en zelfs<br />

ook achteraf met een middendichting voorzien<br />

worden.<br />

Iedereen wint<br />

Met de Elegant ThermoFibra Infinity wint iedereen.<br />

Fabrikanten werken sneller omdat ze door<br />

het gebruik van ThermoFibra vleugels minder<br />

profielen nodig hebben en hierdoor ook sneller<br />

kunnen produceren.<br />

“Aangezien ramen en glaspartijen steeds<br />

groter worden, is het voor installateurs meegenomen<br />

dat de vleugels veel lichter en<br />

eenvoudiger te hanteren zijn, zonder in te<br />

boeten op de stevigheid", vult Vanderstraeten<br />

aan. “Architecten zijn dan weer onder de<br />

indruk van de performantie op het vlak van<br />

thermische isolatie, akoestiek, inbraakwerendheid,<br />

wind- en waterdichtheid, terwijl<br />

bij de consument het strakke, slanke,<br />

minimalistische design in het oog springt.<br />

Deze staalloze raam- en deuroplossing<br />

kan bovendien 100% gerecycleerd worden<br />

bij Deceuninck.” ■<br />

Nieuwe kleurencollectie<br />

Deceuninck investeert niet alleen<br />

in de ontwikkeling van innovatieve<br />

raam- en deurtechnieken en de optimalisatie<br />

van bestaande oplossingen,<br />

maar vindt het ook belangrijk om het<br />

kleurengamma actueel te houden en<br />

te laten aansluiten bij de woontrends.<br />

“Om dezelfde kleur te garanderen<br />

voor alle schrijnwerk, ontwikkelden<br />

we ‘Smart Colours’, waardoor<br />

de beschikbare kleurcoatings voor<br />

kunststof (Decoroc) en aluminium<br />

(Aluroc) perfect met elkaar matchen.<br />

Dit gamma omvat 16 RAL-kleuren",<br />

sluit Wouter Vanderstraeten af. “De<br />

kleurencollectie omvat ook heel wat<br />

foliekleuren, onderverdeeld in vier<br />

categorieën: natuurlijke houtstructuren,<br />

gekleurde houtstructuren, solids<br />

en metallics. In onze nieuwe collectie<br />

werd het aanbod foliekleuren uitgebreid<br />

van 50 naar 57 met meer folies<br />

met matte structuurlook en nieuwe<br />

Woodec-houtimitatiefolies met een<br />

tastbare oppervlaktestructuur.”<br />

31


info@buva.nl<br />

NIEUW!<br />

DE ECO CILINDER MET LOODVRIJE BEHUIZING<br />

Toepasbaar op alle kunststof profielsystemen | Verkrijgbaar in maat 30/30 t/m 60/60<br />

Perfect te combineren in de BUVA PreSet | SKG** | NEN-EN 1303


Thema Ramen Thema & Deuren Xxxxxx<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: HAUTAU<br />

Een blik op de nieuwste ‘Tips & Tricks’<br />

DOE MEE AAN DE WEBINARS<br />

OVER DE EVOLUTIE IN SCHUIFTECHNIEK<br />

De markt van beslagsystemen en raamautomatisering evolueert heel snel. Bij HAUTAU houden ze vinger aan de pols en staat innovatie<br />

centraal. Al jaren verlegt de expertise van de specialist uit het Duitse Helpsen wereldwijd grenzen. Het bedrijf bepaalt de technische<br />

standaards voor perfectie rondom beslagsystemen en raamautomatisering. Op 26 april en 13 september (vanaf 9 uur 's ochtends)<br />

organiseert HAUTAU webinars rond de mogelijkheden en nieuwste ontwikkelingen op het vlak van schuiftechniek.<br />

‘Hoe kan men zich van de concurrentie onderscheiden én hoe wordt<br />

men door de klanten als een expert gezien ?’ Het is een vraag die velen<br />

zichzelf stellen.<br />

HAUTAU biedt een oplossing en organiseert de live-webinars rond de<br />

evolutie in schuiftechniek. Geïnteresseerden kunnen in slechts één uur<br />

tijd alle mogelijkheden en nieuwste ontwikkelingen ontdekken. Deze<br />

korte online presentatie kan gemakkelijk tussen de werkzaamheden door<br />

gepland worden én is bovendien gratis. Elke deelnemer krijgt een individueel<br />

bekwaamheidsattest. Wie zich pro-actief van de anderen wil onderscheiden<br />

en de nieuwste ‘tips & tricks’ op het vlak van schuiftechniek<br />

voor zijn dagelijkse activiteiten nodig heeft, kan zich registeren en zo de<br />

webinar van gastheer Alexander Kolesnitschenko volgen. Tijdens een sessie<br />

vol praktijkgerichte tips van deze HAUTAU-expert bouwen deelnemers<br />

kennis op, waarmee ze zich van de concurrentie kunnen onderscheiden.<br />

Expert in zijn vakgebied<br />

HAUTAU is wereldwijd marktleider op het vlak van schuiftechniek en<br />

automatisering rond het venster. Dit merk ontstond in 1910, toen Wilhelm<br />

Hautau in een klein atelier startte met de ontwikkeling van beslag.<br />

Al jaren bepalen de experts van HAUTAU de technische standaards voor<br />

perfectie rondom beslagsystemen en raamautomatisering. Vandaag biedt<br />

de specialist een ruim assortiment producten en systemen, die overal ter<br />

wereld gebruikt worden.<br />

Innovatie staat daarbij centraal.<br />

Denk maar eens aan de ATRIUM ® S, HS, SP en HKS, de HAUTAU Move,<br />

de PRIMAT en de TORNADO, maar vergeet ook niet de ATRIUM ® HS comfort<br />

drive, rook- en warmteafvoersystemen (RWA), ventilatieoplossingen,<br />

verschillende aandrijvingen, sturingen, sensoren en afstandsbedieningen.<br />

Begin 2<strong>02</strong>2 stelde HAUTAU een compacte catalogus voor, waar klanten<br />

het complete productassortiment en hun kenmerken, praktijkgerichte tips<br />

en alle aanvullende nuttige informatie kunnen terugvinden. Natuurlijk is<br />

dit alles op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke en eenvoudige wijze<br />

te begrijpen. Gebruikers krijgen dan ook een waardevol naslagwerk. Deze<br />

catalogus in het Duits en in het Engels kan eenvoudig als PDF van de<br />

website van HAUTAU gedownload worden.<br />

Ook deze HAUTAU MOVE komt in de webinars aan bod.<br />

HAUTAU maakt inmiddels deel uit van familiebedrijf MACO, opgericht in<br />

1947 en is één van de vooraanstaande spelers op het vlak van raam- en<br />

deurbeslag en leverancier van innovatieve systeem- en beveiligingsoplossingen.<br />

Ook bij deze Oostenrijkse fabrikant loopt innovatie als een rode<br />

draad door de geschiedenis. Naast het mechanische bouwbeslag en het<br />

gekende draaikiepbeslag neemt de koppeling met elektronische componenten<br />

een steeds belangrijkere plaats in.<br />

MACO telt vandaag 2600 medewerkers - waarvan ongeveer 1700 in<br />

Oostenrijk – verspreid over 15 verkoopkantoren en 6 productiesites in<br />

Salzburg, Mauterndorf en Trieben (Oostenrijk), Helpsen (Duitsland),<br />

Kaluga (Rusland) en Gliwice (Polen).<br />

Sinds 2018 beschikt deze specialist over een eigen onderzoeks- en innovatiecentrum<br />

in Salzburg, waar ook het hoofdkantoor gevestigd is. ■<br />

33


Thema Ramen & Deuren<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: GND Garantiedeuren<br />

Koepelorganisatie lanceert handige video<br />

ZORGELOOS EN STAPSGEWIJS NAAR<br />

EEN DEUR VAN 54 MILLIMETER DIK<br />

De vervanging van een 38 millimeter dikke deur door een 54 millimeter dik exemplaar zorgt voor een forse toename van de gevelisolatie<br />

en een sterke vermindering van tocht. Het zijn aansprekende voordelen die resulteren in meer wooncomfort en veiligheid, een lagere<br />

energierekening en een flinke reductie van CO2. Tegelijk is het vervangen van bestaande deuren een fluitje van een cent. Dát bewijst de<br />

onlangs door GND Garantiedeuren gelanceerde video, die stapsgewijs laat zien dat in nagenoeg elk bestaand houten kozijn een deur<br />

van 54 millimeter dik kan worden geplaatst. Zonder noemenswaardige problemen.<br />

Met de Woningmonitor heeft Natuur &<br />

Milieu inzichtelijk gemaakt waar in Nederland<br />

woningen staan met de slechte energielabels<br />

E, F of G. "Het kabinet wil dat alle woningen<br />

met deze labels in 2030 verdwenen zijn", aldus<br />

Henk Breel, directeur van GND Garantiedeuren,<br />

al ruim 40 jaar het overkoepelende orgaan van<br />

toonaangevende Nederlandse houtendeurenfabrikanten.<br />

"In totaal gaat het hierbij om zo'n<br />

1,5 miljoen woningen."<br />

Streefwaarden<br />

Om de geformuleerde klimaatdoelen voor<br />

2050 te realiseren, heeft de overheid een<br />

standaard voor de gehele woning vastgesteld.<br />

Daarnaast zijn streefwaarden geformuleerd<br />

wanneer een afzonderlijk bouwdeel van een<br />

huis, zoals een deur, toekomstbestendig wordt<br />

verduurzaamd. Voor nieuwbouw is 54 millimeter<br />

al meer dan 20 jaar de minimale dikte van<br />

een deur. Om te kunnen voldoen aan deze<br />

streefwaarden heeft de overheid deze deurdikte<br />

overgenomen.<br />

Daarnaast dient een deur voortaan een minimale<br />

u-waarde te hebben van 1,4W/m2K, een<br />

getal dat wordt gehaald wanneer 54 millimeter<br />

dikke deuren met HR++-glas en kaderdichting<br />

worden toegepast. Het is een voorschrift dat<br />

volgens Breel in de praktijk echter nog veel te<br />

weinig wordt nageleefd.<br />

Een 54 mm deur in bestaande sponning.<br />

"Vaak worden slecht isolerende en kierende<br />

38 millimeter deuren vervangen door nieuwe<br />

exemplaren met dezelfde dikte. Een onverstandige<br />

keuze. De relatief lage meerkosten van<br />

een deur van 54 millimeter dik zijn namelijk snel<br />

terug te verdienen. Tegelijk voldoet de woning<br />

aan de klimaatdoelstellingen voor 2050."<br />

34


Thema Ramen & Deuren<br />

Een 54 mm deur in kozijn.<br />

Gemakkelijke montage<br />

De plaatsing van een 54 millimeter dikke deur<br />

vereist doorgaans bovendien geen aanpassing<br />

van het bestaande kozijn. Door een kaderprofilering<br />

toe te passen, kan de speling tussen deur<br />

en kozijn prima worden overbrugd en wordt de<br />

dichting optimaal. Slechts bij plaatsing in een<br />

binnendraaiende situatie (zoals bij een voordeur)<br />

dient specifiek gekeken te worden naar<br />

de aansluiting aan de onderzijde van de deur.<br />

“De film toont in woord en beeld dat je 54<br />

mm deuren probleemloos kunt aanbrengen<br />

in een bestaande 38 mm kozijnprofilering”,<br />

belicht Breel het hagelnieuwe communicatiemiddel.<br />

“Op die manier gidsen we corporaties,<br />

VVE’s en onderhoudsbedrijven gericht naar een<br />

duurzaam en toekomstbestendig eindresultaat.<br />

Daaraan leveren de bij ons aangesloten deurenfabrikanten<br />

een grote bijdrage. Simpelweg omdat<br />

zij vele verschillende mogelijkheden bieden<br />

om deuren fabrieksmatig van de juiste profilering<br />

én een perfecte kaderdichting te voorzien.<br />

Gecombineerd met het vakkundig elektronisch<br />

inmeten resulteert dat altijd in een perfecte<br />

passende oplossing.”<br />

Een 54 mm deur met kaderrubber.<br />

De film is toegankelijk via de website van GND<br />

(https://www.gnd.nl/stappenplan-54-mm-deur)<br />

of via de QR-code elders in dit artikel. “Wanneer<br />

je de QR-code scant die aan de scharnierzijde<br />

van de door de leden gefabriceerde<br />

deuren is aangebracht, krijg je ook inzicht in de<br />

eigenschappen en isolatiewaarde van de betreffende<br />

deur. Hartstikke handig en waardevol”,<br />

besluit Breel. ■<br />

35


DÉ SPECIALIST<br />

VOOR PERSONEEL<br />

BINNEN DE<br />

GEVELBRANCHE<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 204 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL<br />

Naamloos-2 1 07-07-20 10:42<br />

ONZE STOPS IN DE BENELUX:<br />

CIRCUIT VAN SPA-FRANCORCHAMPS...............30-31/05/<strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

OUDENAARDE........................................................ 01-<strong>02</strong>/06/<strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

ZELHEM................................................................... 06-09/06/<strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

MEER INFORMATIE EN<br />

INSCHRIJVEN VIA:<br />

maco.eu/ontour<br />

Naamloos-1 1 3-4-<strong>2<strong>02</strong>3</strong> 12:43:09


dormakaba ARGUS V60<br />

compacte sensorsluis<br />

Comfortabel, ruimtebesparend en veilig<br />

De bijzonder compacte en elegante Argus V60 sensorsluis biedt architecten en gebruikers<br />

meer vrijheid zonder compromissen op het gebied van veiligheid dankzij een nieuwe en<br />

revolutionaire sensortechnologie (SensLib). Deze technologie maakt een behuizingsdiepte<br />

van slechts 24 cm mogelijk. Vertrouwde toegang van dormakaba.<br />

Ga voor meer informatie naar: www.dormakaba.nl/argusv60<br />

dormakaba Nederland B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB Dodewaard<br />

088-352 33 33<br />

info.nl@dormakaba.com


ADVERTORIAL<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: GEALAN<br />

Geen concessie aan de hoge ontwerpnormen<br />

Innovatief raamsysteem verenigt<br />

energie-efficiency en ontwerpvrijheid<br />

Het volledig glazen raamsysteem GEALAN-KUBUS ® zorgt binnen diverse projectkaders niet alleen voor een succesvolle transformatie<br />

van traditioneel naar modern. Ook wanneer er voor bijvoorbeeld draaikiepramen en balkondeuren een maximaal glasoppervlak wordt<br />

gevraagd, heeft het veelzijdige vlaggenschip van GEALAN alles te bieden. Bovendien staat het innovatieve raamsysteem van de gerenommeerde<br />

ontwikkelaar en producent van kunststof raam- en deurprofielen voor topprestaties qua regendichtheid, windbelasting,<br />

luchtdoorlatendheid én isolatie. Het zijn welkome pluspunten die vol werden benut tijdens de recente transformatie van de Tilburgse<br />

Vredeskerk tot woningcomplex voor young professionals.<br />

De 39 appartementen werden ingevoegd in de zijbeuken van de bakstenen kerk.<br />

38


eigenschappen. Deze worden bereikt door het<br />

innovatieve ontwerp doordacht te combineren<br />

met IKD ® schuimtechnologie in het kozijnkader."<br />

Onzichtbaar<br />

Bij Architectenbureau Bedaux de Brouwer Architecten,<br />

dat tekende voor het transformatieontwerp<br />

van de Vredeskerk, zijn ze buitengewoon<br />

enthousiast over het toegepaste raamsysteem.<br />

Innovatieve raamsystemen geven bouwers,<br />

architecten en planners alle ruimte om een<br />

energiezuinige gebouwschil met hoge ontwerpnormen<br />

te realiseren. Zo ook in het geval<br />

van de Vredeskerk in Tilburg. Nadat het historische<br />

gebouw meer dan 60 jaar dienst deed als<br />

gebedshuis, werd het onlangs getransformeerd<br />

tot een modern woningcomplex met 39 appartementen<br />

in de zijbeuken en een centrale leefruimte<br />

in het middenschip.<br />

Mede dankzij het gebruik van GEALAN-<br />

KUBUS ® werd tijdens het bijzondere project een<br />

succesvolle stap gezet van traditie naar moderniteit.<br />

Tegelijk werden design en functionaliteit<br />

slim en stijlvol met elkaar verbonden.<br />

"Het systeem zorgt voor een maximaal glasoppervlak<br />

in de toegepaste draaikiepramen en<br />

balkondeuren", aldus Bas van den Eerenbeemt,<br />

systeemadviseur namens GEALAN Nederland.<br />

"Dankzij de minimale profielbreedte van binnen<br />

naar buiten verstoort het kader het zicht<br />

allerminst. Daarnaast zorgt de van buitenaf onzichtbare<br />

vleugel voor een buitengewone hoeveelheid<br />

licht in de woningen."<br />

GEALAN's vlaggenschip GEALAN-KUBUS®-systeem<br />

voor maximaal glasoppervlakte van draaikiepramen<br />

en balkondeuren. Dankzij de minimale profielbreedte<br />

van binnen naar buiten verstoort het kader het<br />

zicht niet.<br />

Met een geteste Uf-waarde van 0,88 W/(m²K)<br />

bereiken de elementen een U-window waarde<br />

van 0,84 W/(m²K).<br />

Topwaarden<br />

Tijdens de ontwikkeling van GEALAN-KUBUS ®<br />

was het uitgangspunt van GEALAN helder: een<br />

consequent ontwerp bedenken waarmee de<br />

klant fraai ogende ramen met écht onderscheidende<br />

kenmerken kan realiseren. Mede door<br />

tijdens het ontwerpproces de dichtingen op het<br />

kader volledig achterwege te laten en de verschillende<br />

functies van glasdichting en kadervleugeldichting<br />

in één afdichtingsdoorsnede te<br />

integreren, is dit doel glansrijk behaald.<br />

Doordat het kozijnkader en de tussenstijlen<br />

dezelfde standaardbreedte van 100 mm hebben,<br />

worden bovendien een ongekende symmetrie<br />

en een buitengewoon rustig aanzicht<br />

verkregen. Het esthetische aspect belicht echter<br />

slechts één kant van de medaille, zo blijkt.<br />

"Ook qua functionaliteit is dit een waar kwaliteitsproduct",<br />

vervolgt Van den Eerenbeemt.<br />

"Zo staat het systeem voor absolute topwaarden<br />

als het gaat om regendichtheid, windbelasting<br />

en luchtdoorlatendheid. Daarnaast zorgt GE-<br />

ALAN-KUBUS ® voor een uitmuntende energieefficiency<br />

en heeft het geweldige isolerende<br />

"Vanaf het begin was het ons streven om de ramen<br />

achter het metselwerk te plaatsen, zodat het<br />

frame helemaal niet zichtbaar is", zegt Thomas<br />

Bedaux namens het Goirlese architectenbureau.<br />

'Met GEALAN-KUBUS ®<br />

is dit mogelijk.'<br />

Het resultaat mag er zijn. De ornamentvrije<br />

stijl van de kerk blijft er modern uit zien. Om<br />

meer daglicht binnen het gebouw te krijgen,<br />

zijn enkel de oorspronkelijke kleine ramen<br />

aan de zijkanten van het gebouw vervangen<br />

door het GEALAN-systeem. "Daartoe zijn de<br />

raamdorpels verlaagd en de openingen in<br />

het metselwerk vergroot. Daarachter is het<br />

GEALAN-KUBUS ® -systeem gemonteerd", besluit<br />

Bedaux. ■<br />

Gedurende meer dan 60 jaar werden diensten<br />

gehouden in de Vredeskerk. Inmiddels is het<br />

kerkgebouw opnieuw ingewijd.<br />

39


Thema Ramen & Deuren<br />

Tekst en beeld: heroal<br />

Esthetisch aanzicht en functionele perfectie zijn prima gecombineerd<br />

DE VOORDELEN VAN OP MAAT GEMAAKTE<br />

SCHUIF- EN HEFSCHUIFTOEPASSINGEN<br />

Het aluminium-systeemhuis heroal biedt op maat gemaakte oplossingen op het gebied van schuif- en hefschuifsystemen. Hiermee kunnen<br />

architectonische oplossingen voor de individuele woning- en projectbouw worden gecreëerd dankzij een breed scala aan toepassingsmogelijkheden,<br />

zoals volledig glazen of vleugelhoeken die geopend kunnen worden.<br />

De schuif- en hefschuifsystemen staan voor<br />

duurzame en doordachte oplossingen door het<br />

aluminium materiaal en de intelligente constructie.<br />

Het aluminium materiaal maakt de toepassing<br />

van bijzonder grote elementen mogelijk.<br />

Afhankelijk van de openingswijze kunnen heroal<br />

schuif- en hefschuifsystemen worden geïnstalleerd<br />

met een, twee of driesporige kozijnen en<br />

tot zes beweegbare vleugels. Daarom zijn ze geschikt<br />

voor bijzonder grote gebouwopeningen.<br />

Beglazing met een groot oppervlak dient als een<br />

bijna onzichtbare verbindingsschakel tussen binnen<br />

en buiten: daardoor zorgt deze voor een<br />

indrukwekkend uitzicht.<br />

Een bijzonder esthetisch ontwerp wordt geboden<br />

door de realisatie van een volledig glazen<br />

of vleugelhoek ter opening. De volledig<br />

glazen hoek van isolatieglas doet het zonder<br />

kozijnprofiel in de hoek, waardoor het zicht<br />

naar buiten zou worden geblokkeerd. Gerealiseerd<br />

als een 90° opengaande vleugelhoek,<br />

wordt via de hoek onbeperkte toegang tot<br />

het buitenbereik verleend, aangezien deze<br />

ook zonder steun in het hoekbereik wordt<br />

gemonteerd. Om de barrièrevrijheid in alle<br />

doorgangszones te garanderen, biedt het bedrijf<br />

met het heroal DS-drainagesysteem een<br />

assortiment-overkoepelende oplossing voor<br />

een betrouwbare oppervlakafwatering.<br />

40


Thema Ramen & Deuren<br />

een druk op de knop, met een afstandsbediening<br />

of door aansluiting op een smart homesysteem.<br />

Door de volledig geïntegreerde constructie<br />

is alleen het elegante bedieningspaneel<br />

van buitenaf zichtbaar.<br />

Dankzij de eigen coatingservice van de fabriek<br />

kunnen de heroal schuif- en hefschuifsystemen<br />

in kleur worden aangepast aan de individuele<br />

eisen. Ook op het gebied van geluidsisolatie,<br />

warmte-isolatie en inbraakbeveiliging komen<br />

heroal schuif- en hefschuiftoepassingen tot de<br />

beste waarden. Hoogwaardige isolatiematerialen<br />

en een innovatieve constructie zorgen voor<br />

effectieve geluidsisolatie.<br />

Bovendien verminderen ze de warmteoverdracht<br />

tussen de binnen- en buitenruimte,<br />

wat zorgt voor meer comfort in de binnenruimten,<br />

vooral tijdens de verwarmingsperiode.<br />

Natuurlijk heeft het een positief effect<br />

op de energiebalans.<br />

De vereiste warmte-isolatie - ook bij grote<br />

glasvlakken - wordt door de systeemoplossingen<br />

met UW-waarden vanaf 0,86 K/(m²K)<br />

bereikt dankzij de uitgekiende opbouw van de<br />

vleugelprofielen. Een combinatie met heroal<br />

zonwering en insectenwerende oplossingen is<br />

ook mogelijk. Ter verhoging van de inbraakwerendheid<br />

kunnen alle heroal schuifsystemen<br />

worden uitgerust met extra veiligheidsbeslag,<br />

zoals een uittilbeveiliging, vloervergrendeling<br />

of doorboorbescherming, om zo in alle gangbare<br />

openingsvarianten weerstandsklasse RC 2<br />

te bereiken. ■<br />

Geruisloos<br />

Extra comfort wordt geboden door de Easy<br />

Move-functie, die de schuifvleugels tot een<br />

gewicht van 400 kg bij het openen en sluiten<br />

geruisloos dempt en automatisch dicht trekt,<br />

en bovendien beschermt tegen beknelling van<br />

personen en beschadiging van de vleugel door<br />

een ongeremd schuiven tegen het kozijn.<br />

Bovendien zorgt een gemotoriseerde aandrijving<br />

voor maximaal bedieningscomfort: in combinatie<br />

met de heroal SF Drive, die eenvoudig te<br />

installeren is via plug-and-play, kunnen heroal<br />

hefschuifdeursystemen moeiteloos, comfortabel<br />

en veilig worden bediend. Bijvoorbeeld met<br />

Esthetiek en functie gecombineerd: heroal aluminium schuifsystemen passen in elk gebouw dankzij de talrijke<br />

ontwerpmogelijkheden in elk project en scoren tegelijkertijd met de beste prestatie-eigenschappen. © heroal<br />

41


Bouwkwaliteit conform Bouwbesluit<br />

Werken volgens vastgelegd proces (IKB)<br />

Kwaliteitgedreven<br />

keurmerk<br />

HoutbouwersNL<br />

Beter weten, zeker bouwen!<br />

HoutbouwersNL zijn bedrijven die<br />

houtskeletbouw, CLT, modulebouw of houten<br />

dak- en gevelelementen leveren met het Keurmerk<br />

HoutbouwersNL. Ze zijn aangesloten bij de sectie<br />

Houtbouwsystemen van de NBVT (Nederlandse<br />

Branchevereniging voor de Timmerindustrie).<br />

HoutbouwersNL. Het enige echte keurmerk voor<br />

houtbouwsystemen in Nederland. Beter weten betekent<br />

zeker bouwen. Bij elkaar honderden jaren kennis en<br />

ervaring met bouwen in hout hebben zich verenigd.<br />

Bedrijven die dit keurmerk mogen dragen, committeren<br />

zich aan top-of-class houtbouw.<br />

Een bedrijf met het HoutbouwersNL<br />

keurmerk staat voor:<br />

Meer weten of houtbouwers<br />

zoeken? Neem dan een kijkje op<br />

houtbouwsystemen.nl/<br />

keurmerk-houtbouwersNL<br />

Altijd KOMO gecertificeerd<br />

Maken het kwaliteitsborgingsproces van<br />

de Wkb makkelijker<br />

Partner samenwerking met<br />

gecertificeerde toeleveranciers<br />

Altijd STIP, FSC, PEFC, Keurhout


BETROUWBARE PARTNER<br />

ONE-STOP LEVERANCIER VOOR DE RAAMINDUSTRIE<br />

RANDAFDICHTING<br />

DUBBEL GLAS<br />

TenaChem<br />

RAAMINSTALLATIE<br />

Soudal Window<br />

Installation<br />

PROFIELISOLATIE<br />

Sapac<br />

ONE-STOP<br />

SUPPLIER<br />

AFDICHTING<br />

RAAM-<br />

AANSLUITINGEN<br />

Soudal Window<br />

System<br />

RAAMASSEMBLAGE<br />

Soudal Window<br />

Manufacturing<br />

#MADEWITHSOUDAL<br />

Soudal is al decennialang een betrouwbare partner die de bouwwereld voorziet van<br />

vernieuwende en up-to-date kwaliteitsproducten. Een doorgedreven professionalisering<br />

en uitbreiding van het assortiment liggen aan de basis van een unieke totaaloplossing<br />

voor de raamindustrie. Met het ONE STOP SUPPLIER-principe biedt Soudal een compleet<br />

assortiment van producten en oplossingen aan die perfect aansluiten bij de behoeften van<br />

de raam- en deurindustrie. Van de productie van dubbel glas, isolatie van raamprofielen<br />

en assemblage van ramen en deuren in het atelier van de fabrikant tot de installatie en<br />

het duurzaam afdichten op de werf zelf. Met Soudal zit je altijd goed!<br />

Bezoek ons op Fensterbau Frontale hal 7 stand 319 van 12 t.e.m. 15 juli en op<br />

Polyclose stand 1200 van 31 augustus t.e.m. 2 september.<br />

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM<br />

000625-ADVERT


Tekst: Jean van Pol | Beeld: Willemsen Veenendaal<br />

Monorail in combinatie met elektrische kettingtakels optimaliseert productieproces<br />

'Dit systeem zorgt voor grote<br />

ruimtebesparing op de werkvloer'<br />

Nadat Willemsen Veenendaal – producent van houtskeletbouwelementen – vorig jaar naar een nieuw adres met een kleinere productieruimte<br />

verhuisde, was de grote vraag: hoe kunnen we op deze nieuwe locatie zoveel mogelijk ruimte op de werkvloer besparen? De<br />

oplossing werd gevonden in een monorailsysteem in combinatie met een viertal brugkranen met elektrische kettingtakels, geleverd door<br />

Teleflex in samenwerking met moederbedrijf Railtechniek van Herwijnen.<br />

Begin dit jaar werd in de productieruimte van Willemsen Veenendaal het<br />

systeem in gebruik genomen. “Wij hebben gekozen voor twee identieke<br />

spiegelsystemen met elk zes dropsecties en twee brugkranen met elektrische<br />

kettingtakels”, zegt directeur Piet Willemsen, die uitlegt hoe het<br />

productieproces in zijn werk gaat.<br />

Perfecte werkhouding met dropsecties<br />

“Eerst worden de houtskeletbouwelementen in een dropsectie geplaatst<br />

– die aan het railsysteem aan het plafond is bevestigd – en handmatig<br />

voor verdere bewerking naar de werkplek getransporteerd. Vervolgens<br />

kan de medewerker met behulp van de dropsectie het houtskeletbou-<br />

Met behulp van de kettingkraan plaatst een medewerker een beglaasd kozijn in<br />

het gevelelement.<br />

Dankzij de dropsecties kan de medewerker voor zichzelf een perfecte<br />

werkhouding creëren.<br />

44


Bijkomend voordeel is dat het railsysteem op een hoogte van 6 meter<br />

hangt. Maar omdat het plafond van de werkplaats 15 meter hoog is,<br />

hebben we daarboven nog een extra verdieping kunnen maken voor de<br />

opslag van voorraad en gereed product. Al met al hebben we de ruimte<br />

zodoende optimaal benut.”<br />

Raambediening voor houten kozijnen<br />

Los van het bovenstaande wil operationeel manager Jesse Verheem van<br />

Teleflex BV ook nog graag iets kwijt over raambediening voor houten<br />

kozijnen: “Elektrische en mechanische raambedieningen zijn geschikt<br />

voor allerlei soorten ramen. Maar een aantal van onze raambedieningen<br />

voldoet ook aan het SKG-keurmerk wanneer deze op houten kozijnen<br />

geplaatst worden. Dit betekent dat onze raambedieningen bestand zijn<br />

tegen een bepaalde mate van inbraakwerendheid. Daardoor zijn onze<br />

raambedieningen ook voor timmerbedrijven een interessant product. Dat<br />

bleek wel uit de grote belangstelling hiervoor tijdens de afgelopen Hout-<br />

Pro+, de vakbeurs voor de houtverwerkende industrie in de Brabanthallen<br />

in ‘s-Hertogenbosch.” ■<br />

De kettingkranen worden vooral gebruikt om zwaardere onderdelen te tillen,<br />

zoals bijvoorbeeld plaatmateriaal.<br />

'We moesten heel inventief omgaan<br />

met de beschikbare ruimte'<br />

welement verticaal in een zogeheten put in de vloer laten zakken, zodat<br />

diegene voor zichzelf de perfecte werkhouding kan creëren. Het afwerken<br />

van de gevelelementen bestaat bijvoorbeeld uit het aanbrengen van<br />

beplating, isolatie of het plaatsen van een kozijn in een element.”<br />

Volgens Willemsen is het systeem met de dropsecties een hele vooruitgang<br />

in vergelijking met de oude situatie van vóór de verhuizing: “Destijds<br />

werden de elementen met roltafels horizontaal door de werkplaats<br />

verplaatst of getild met kraanbanen. Dat nam niet alleen veel ruimte op<br />

de werkvloer in beslag, maar daardoor was ook het afwerken van de<br />

elementen veel bewerkelijker.”<br />

Kettingtakels tillen zwaar materiaal<br />

In de vier brugkranen in de werkplaats bevinden zich elektrische kettingtakels<br />

van het Zwitserse topmerk GIS AG, waarvan Teleflex de officiële<br />

dealer in de Benelux is. “Deze worden vooral gebruikt om zwaardere<br />

onderdelen te tillen”, zegt Willemsen. “Dan moet je bijvoorbeeld denken<br />

aan plaatmateriaal of een beglaasd kozijn dat in het gevelelement moet<br />

worden geplaatst. Met behulp van de brugkranen en de kettingtakels<br />

kunnen deze onderdelen over de volledige lengte van het railsysteem<br />

door de werkplaats worden getransporteerd. Nadat de bouwelementen<br />

in de dropsecties volledig zijn afgewerkt, worden deze tot slot handmatig<br />

via het railsysteem naar de afdeling logistiek gebracht.”<br />

Ruimtebesparing van 50 procent<br />

Omdat de lijnopstellingen in het nieuwe pand kleiner zijn dan de productieruimte<br />

in het vorige pand wilde Willemsen Veenendaal inventief<br />

omgaan met de beschikbare ruimte, vertelt Willemsen. “Daarom hebben<br />

we Teleflex en Railtechniek van Herwijnen gevraagd wat zij hierin<br />

voor ons kunnen betekenen. Dankzij dit geavanceerde systeem voor<br />

het laden, lossen en bewerken van producten hebben wij op de werkvloer<br />

uiteindelijk een ruimtebesparing van maar liefst 50% gerealiseerd!<br />

De monorail in combinatie met de brugkranen zorgt voor een grote ruimtebesparing<br />

op de werkvloer.<br />

45


Jouw klant verlangt een oplossing.<br />

Reken op onze raam- en deurspecialisten<br />

om ze te vinden.<br />

• Innovatieve oplossingen<br />

• Nieuwe producten<br />

• Service en advies<br />

• One-stop-shop<br />

GEREEDSCHAPPEN<br />

BEVESTIGINGEN<br />

EN CHEMICALIEN<br />

PERSOONLIJKE<br />

BESCHERMINGSMIDDELEN<br />

lecot.be | lecot.nl<br />

Lecot<br />

Vier Linden 9<br />

B-8501 Heule<br />

056 364 511<br />

info@lecot.be<br />

Lecot Nederland<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK Best<br />

0499 375 675<br />

info@lecot.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: SIMONSWERK<br />

Functionaliteit en design hand in hand<br />

SCHARNIERSYSTEEM VOOR KUNSTSTOF<br />

HUISDEUREN BLIJFT IN ONTWIKKELING<br />

‘Scharniertechniek in beweging’ – onder dit motto is SIMONSWERK uitgegroeid tot één van de bekendste fabrikanten en ontwerpers van<br />

deurscharnieren en scharniersystemen voor utiliteits-, binnen- en buitendeuren. Met de merken VARIANT, TECTUS, BAKA en SIKU biedt<br />

de specialist gepaste oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. De SIKU-scharniersystemen zijn specifiek gericht<br />

op de markt van de kunststof huisdeuren.<br />

Een voordeur moet vandaag voldoen aan de hoogste eisen op het vlak<br />

van inbraakveiligheid en warmte-isolatie én bovendien ook qua design<br />

hoog scoren. Aan dit samenspel van functionaliteit en design draagt het<br />

scharniersysteem een niet te onderschatten steentje bij. Voor de kunststof<br />

huisdeur ontwikkelde SIMONSWERK de scharniersystemen uit de SIKUfamilie.<br />

De fabrikant biedt schroefscharnieren met afgeronde hoeken, afgestemde<br />

diameters en fraaie afdekkappen, alsook rolscharnieren in RVS.<br />

GEALAN, Profine en REHAU. Dit scharnier met een geïntegreerde zijdelingse<br />

beveiliging en penvergrendeling kreeg het SKG ** -keurmerk voor<br />

inbraakwerendheid en combineert functionaliteit en design. ■<br />

Lichte contouren, maximale belasting<br />

De scharniersystemen uit de SIKU 3D-reeks combineren een hoge technische<br />

standaard en een ongekende kwaliteit op het vlak van de verwerking<br />

met een mooie uitstraling. Bij de serie SIKU K3 en K4 is het vleugelgedeelte<br />

uitgerust met stevige hoeknokken, waardoor dit element heel moeilijk<br />

is uit te breken. Aan de achterzijde zitten stevige grijphaken voor een<br />

goede bevestiging. Deze scharniersystemen hebben tevens een CE-label.<br />

Met de K3-reeks is een belasting tot 120 kg mogelijk, en de scharnieren<br />

uit de K4-familie zijn geschikt voor deuren tot 80 kg.<br />

'Onze R&D-afdeling zet continu in<br />

op de verdere optimalisering van<br />

bestaande scharniersystemen'<br />

Rolscharniersysteem voor huisdeuren in kunststof<br />

De R&D-afdeling ontwikkelt nieuwe scharnieren, maar besteedt ook<br />

continu aandacht aan het optimaliseren van het bestaande gamma.<br />

Een voorbeeld daarvan is SIKU RB, het rolscharnier voor kunststofhuisdeuren.<br />

De uitvoering in hoogwaardig RVS geeft dit scharnier een<br />

heel bijzonder karakter tussen de andere oplossingen die standaard<br />

in een witte of bruine kleur zijn. De beproefde rolscharniertechniek<br />

kan op alle gangbare profielen gebruikt worden zonder de afdichting<br />

te onderbreken. Andere voordelen van dit scharniersysteem zijn de<br />

belasting tot 120 kg, de comfortabele driedimensionale regelbaarheid<br />

en de efficiënte montage.<br />

Met dit rolscharniersysteem biedt het bedrijf de oplossing voor kunststofdeuren<br />

op basis van de Nederlandse profielen van de fabrikanten<br />

Het rolscharniersysteem SIKU RB kreeg het SKG**-keurmerk.<br />

47


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Bohle Benelux BV<br />

Natuurlijk ook hoge inzet op veiligheid<br />

VOL OP KOERS MET SLIM EN<br />

COMPLEET SCHUIFDEURBESLAG<br />

Als toonaangevend ontwikkelaar, fabrikant en leverancier van glashardware, schuifdeuroplossingen, gereedschappen, machines en verbruiksgoederen<br />

voor de verwerking en bewerking van glas, verzet Bohle constant de bakens. Zeker als het gaat om beslag voor schuif- en<br />

douchedeuren heeft het bedrijf de laatste jaren de mogelijkheden stevig uitgebreid.<br />

MasterTrack FT.<br />

Een van de oplossingen waarmee Bohle driftig furore maakt, zijn de<br />

schuifdeur systemen van MasterTrack. Een technologisch hoogwaardig<br />

product dat maximaal gebruikscomfort op een slimme manier verenigt<br />

met minimale montage-inspanningen en aanzienlijke kostenbesparingen.<br />

Met MasterTrack is het niet alleen mogelijk om snel en eenvoudig glazen<br />

schuifdeuren te realiseren. Het systeem zorgt er ook voor dat binnenruimtes<br />

in een handomdraai getransformeerd kunnen worden tot transparante<br />

woon- en/of werkomgevingen waarbinnen licht volop domineert.<br />

Was het oorspronkelijke MasterTrack-programma al imposant met de<br />

MasterTrack FT (frontal track) en MasterTrack ST (shower track), de ruim<br />

een jaar geleden geïntroduceerde MasterTrack BT (box track) maakt het<br />

gamma helemaal compleet.<br />

"Terwijl de frontal track zich vooral leent voor wand- of plafondmontage,<br />

bewijst de box track zich bij uitstek als een railsysteem dat perfect in het<br />

plafond kan worden aangebracht", zegt Frank Bouwman, general manager<br />

binnen Bohle Benelux.<br />

"Via een geheel blinde montage, welteverstaan. De box track is<br />

namelijk voorzien van een compacte looprail waarin de glasophanging<br />

zich onder de loopwagen bevindt. Dat maakt dit modulaire<br />

systeem geschikt voor zowel enkele of meervleugelige glazen deuren.<br />

48


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

Oog voor veiligheid<br />

Tijdens de ontwikkeling van MasterTrack heeft Bohle hoog ingezet op<br />

veiligheid, zo blijkt. Elke MasterTrack-variant biedt een optimale bescherming<br />

tegen het uit de rail lopen. Zélfs wanneer gebruikers de schuifdeuren<br />

met een krachtige zwaai openen.<br />

"Dankzij de combinatie van een solide, doorlopende metalen behuizing en<br />

een robuuste loopwagen blijft de combinatie altijd precies in zijn geleiding",<br />

legt Bouwman uit. "Daarnaast zorgen speciale dempers ervoor dat de schuifdeur<br />

zachtjes en soepel in één vloeiende beweging wordt vertraagd."<br />

De eenvoudige montage van glas in de MasterTrack zorgt eveneens voor<br />

een glimlach. Doordat deze vanaf de voorzijde plaatsvindt, zijn ook de<br />

klemwagens van Bohle zeer eenvoudig aan de voorkant aan te brengen.<br />

Verder zijn alle instelmogelijkheden voor wat betreft hoogte, stopperpositie<br />

en anti-uitvalbeveiliging via deze weg toegankelijk.<br />

MasterTrack BT.<br />

Een extra optie is het elegante telescoopsysteem, dat ervoor zorgt dat<br />

de ene deur tijdens het openen de andere als het ware meeneemt.<br />

Bovendien is het systeem uiterst soepel en licht te bedienen, zodat<br />

ook een telescopisch uitgevoerde schuifdeur vederlicht kan worden<br />

geopend. Daaraan leveren vooral de hoogwaardige kogelgelagerde<br />

loopwielen een bijdrage."<br />

'Het systeem is bij uitstek geschikt<br />

voor plafondmontage'<br />

Prachtig zwart<br />

Als volger van de laatste trends op interieurgebied is het schuifdeurbeslag<br />

van MasterTrack ook in hip zwart verkrijgbaar. Een logische keuze, daar<br />

de kleur zwart voor binnentoepassingen momenteel méér dan hot is. Het<br />

is een mooie extra op de lange lijst van voordelen die zo kenmerkend zijn<br />

voor het systeem.<br />

"MasterTrack biedt de interieurprofessional een functionele oplossing<br />

waarmee een ruimte snel, eenvoudig en tegen relatief lage kosten getransformeerd<br />

kan worden", aldus Bouwman.<br />

"Het systeem kon al worden betiteld als kwalitatief hoogwaardig, technisch<br />

vooruitstrevend en oogstrelend mooi. Met de toevoeging van zwart<br />

aan het kleurenpalet is er al helemaal geen reden meer om níet voor<br />

MasterTrack te kiezen." ■<br />

MasterTrack ST.<br />

49


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

De Somnium terrasoverkapping met dak uit roteerbare lamellen of glas. De LED verlichting in de liggers zorgt voor een aangename sfeer.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Yvan Glavie voor Aliplast Aluminium Systems<br />

Laat de consument een gepersonaliseerde buitenkamer creëren<br />

Veelzijdige terrasoverkapping met<br />

roteerbare lamellen of glasdak<br />

Aangebouwd aan een gevel als uitbreiding van de woning of verlenging van een tuinhuis of poolhouse, als oversteek tussen twee gevels of<br />

gewoon vrijstaand in de tuin of aan het zwembad – wat de toepassing ook is, Somnium van Aliplast Aluminium Systems is een ware eyecatcher,<br />

die de consument of horecabezoeker toelaat om maximaal te genieten van het buitenleven. Deze minimalistische aluminium pergola<br />

is extreem veelzijdig: het is een dak uit roteerbare lamellen of glas, verschillende afmetingen zijn mogelijk, het is meerdelig koppelbaar in<br />

lengte en breedte, leverbaar met geïntegreerde windvaste screens of glasoplossingen en natuurlijk bezit deze hoogwaardige LED verlichting.<br />

Een ‘buitenkamer’ volledig op maat<br />

Wie wil er niet genieten in alle rust van de tuin of vrienden uitnodigen<br />

voor een barbecue of poolparty, …. Jawel… we hebben het over het<br />

heerlijke buitenleven! Hoe meer, hoe liever, ook op dagen als het weer<br />

ietsje minder mooi is.<br />

vrij. Ze is maximaal 4,5 meter breed, 6 meter lang en 3 meter hoog in één<br />

deel. Wie toch een grotere oppervlakte wil overbruggen, kan echter simpelweg<br />

meerdere delen koppelen, zowel in de lengte als in de breedte. Zo kan<br />

bijvoorbeeld een lamellendak gecombineerd worden met een overkapping<br />

met glasdak", zegt sales manager Nederland Marc Mulders.<br />

Met de Somnium pergola speelt Aliplast daar perfect op in. “Deze terrasoverkapping,<br />

opgebouwd uit elegante, maar stevige aluminium profielen<br />

én uitgerust met een dak uit roteerbare lamellen of glasvulling, wordt aangebouwd<br />

aan een gevel, geïntegreerd tussen twee muren of staat gewoon<br />

“Deze bioklimatische pergola kan bovendien eenvoudig op de behoeften<br />

van de consument afgestemd worden. Die kiest uit een uitgebreid<br />

kleurenpalet met 25 jaar Qualicoat Sea Side lakgarantie, waardoor het<br />

systeem naadloos bij de woning of de horecazaak aansluit - klassiek,<br />

50


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

'We hebben veel aandacht besteed aan<br />

de rotatietechniek voor de lamellen'<br />

Deze terrasoverkapping is leverbaar met enkele of dubbelwandige lamellen.<br />

Met deze laatste versie zijn systemen tot 4,5 m breed mogelijk.<br />

landelijk of modern. Windvaste screens, geïntegreerd in de staanders,<br />

houden wind, water en zon tegen, beschermen meubilair tegen verkleuring<br />

en beperken de inkijk. Wie toch meer openheid wenst, kan kiezen uit<br />

verschillende glazen schuifelementen. Zo zit je wel beschermd tegen de<br />

weersinvloeden, maar houd je steeds een vrij zicht op de tuin en de omgeving.<br />

Zelfs als het ’s avonds donker wordt, kan men op het terras blijven<br />

genieten. Hoogwaardige LED verlichting in de liggers zorgt immers voor<br />

een aangename sfeer. Alle elementen kunnen eenvoudig via de Somfy<br />

sturing bediend worden.”<br />

“Bovendien kunnen ze het dak dankzij deze roteerbare lamellen bij regenval<br />

ook helemaal waterdicht afsluiten. Het water dat op het dak terechtkomt,<br />

wordt dan zorgvuldig afgevoerd via een geïntegreerd gootprofiel<br />

en onzichtbaar weggewerkte waterafvoerleidingen in de staanders. Een<br />

geïntegreerde regensensor detecteert druppels en zorgt ervoor dat het<br />

lamellendak automatisch gesloten wordt, waardoor men tijdens een middagdutje<br />

nooit voor een natte verrassing komt te staan. Er is trouwens<br />

ook een veiligheidsstand tegen de vorst voorzien. Dankzij deze stijlvolle<br />

terrasoverkapping kan men dus echt ongestoord genieten van het buitenleven,<br />

het hele jaar door.” ■<br />

Er is over nagedacht<br />

Naast het design en de veelzijdigheid heeft de R&D-afdeling van het bedrijf<br />

ook veel aandacht besteed aan de rotatietechniek voor de enkel- of<br />

dubbelwandige lamellen. Dankzij het gemotoriseerde, elektrisch bedienbare<br />

systeem openen en sluiten de aluminium lamellen steeds gelijktijdig.<br />

Ze draaien tot 120°, wat de gebruiker een optimaal comfort garandeert.<br />

“Eigenlijk kiezen de eindklanten zelf op elk ogenblik hoe ze de lamellen<br />

draaien. Zo kunnen ze de zon vrij spel geven, de instraling van de zon een<br />

beetje beperken of de zonnewarmte volledig ‘buiten’ houden,” licht de<br />

sales manager toe.<br />

Met de Somfy afstandsbediening kunnen de lamellen naar wens geopend of<br />

gesloten worden.<br />

51


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: G-Fittings<br />

Met plezier een beetje meer bereiken<br />

Schuifwanden en luifelsystemen in glas<br />

De naam G-Fittings staat al meer dan 20 jaar synoniem voor hoogwaardig beslag, dat wordt gebruikt bij systemen en deuren in glas.<br />

Het familiebedrijf uit het Duitse Emmerich am Rhein wilde echter wel wat meer verkopen dan enkel beslag. Daarom werd het gamma<br />

fors uitgebreid met onder meer glazen wand- en deursystemen voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij de glazen verschuifbare<br />

stapelwand Agape kan men het hele jaar door van terras, balkon of loggia gebruik maken, ongeacht de weersomstandigheden. Ook de<br />

glazen luifelsystemen Sophia, Farah en Dittie beschermen tegen neerslag.<br />

Schuifwanden<br />

Zolda, Mylenka, Aleandra, Aleide en Agape … zo heten de verschillende<br />

glazen verschuifbare vouw- en stapelwanden van G-Fittings. Met Agape<br />

introduceerde de firma een transparante glazen wandoplossing met afzonderlijk<br />

schuifbare vleugels, die dankzij een geïntegreerde meenemer<br />

heel eenvoudig te bedienen zijn.<br />

Dankzij een innovatief klemsysteem worden glasbewerkingen altijd vermeden.<br />

“Agape wordt op maat geproduceerd met lengtes van 3300, 4400,<br />

5500, 6600, 8800 of 11000 mm. Afhankelijk van het type wordt het systeem<br />

geleverd in een 3-, 4- en 5-sporige uitvoering met 3 tot 10 (5 + 5) vleugels.<br />

De panelen zijn maximaal 1100 mm breed en 3000 mm hoog en wegen tot<br />

80 kg. Ze bestaan uit glas van 10 mm dik en hebben onderaan een aluminium<br />

profiel met een hoogte van 55 mm. Vleugeloverlappingen van slechts<br />

12 mm zorgen voor bescherming tegen omgevingsinvloeden, zoals geluid,<br />

wind en slagregen", zegt Martin Hohmann, sales manager bij G-Fittings.<br />

'We wilden iets meer verkopen<br />

dan alleen maar beslag'<br />

“De vleugels, die boven en onder in een aluminium profiel lopen, kunnen<br />

naar links of rechts schuiven of vanuit het midden naar twee zijden openen.<br />

De buitenste zijden kunnen telkens vergrendeld worden. Hoogwaardige<br />

loopwagens zorgen voor een vloeiende en gemakkelijke schuifbeweging.<br />

Deze kunnen trouwens na plaatsing in de hoogte versteld worden,<br />

zonder dat de vleugel verwijderd moet worden. Men kan kiezen uit drie<br />

montagesituaties: vloerinstallatie, semi-inbouw en inbouw. Door de barrièrevrije<br />

montage van de bodemrail – eventueel in combinatie met een<br />

bodemaansluitingsprofiel - kan een naadloze overgang tussen binnen en<br />

buiten gecreëerd worden.”<br />

Bij de Dittie-luifel zorgen puntbeugels en trekstangen uit roestvaststaal voor<br />

stabiliteit en veiligheid.<br />

Het gamma van G-Fittings omvat verschillende glazen verschuifbare vouw- en<br />

stapelwanden, waaronder deze Aleandra.<br />

52


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

Met Agape werd een transparante glazen wandoplossing met afzonderlijk schuifbare vleugels geïntroduceerd.<br />

Luifelsystemen<br />

Naast deze schuifelementen produceert en levert G-Fittings ook glazen<br />

luifels. Ze worden gebruikt als dak aan de ingang van een winkel, restaurant<br />

of kantoor, aan een bushalte of fietsenstalling, op een terras of<br />

balkon, …. Om de overkapping over een langere afstand langs een gevel<br />

te laten doorlopen, kunnen meerdere luifels naast elkaar gemonteerd<br />

worden. Ook de glashelling kan versteld worden.<br />

“Met Sophia en Farah omvat ons gamma twee zelfdragende, frameloze<br />

luifels, die ondersteund worden door een aluminium wandklemprofiel<br />

van maximaal 500 cm breed. De combinatie van dit profiel met speciaal<br />

glas van 17,52 mm, 21,52 mm en zelfs 25,52 mm (SentryGlas ® ) resulteert<br />

in een draagvermogen tot respectievelijk 1,5 en 2 kN/m². Terwijl<br />

met een Sophia-luifel een uitval tot 1300 mm mogelijk is, gaat een Farahoverkapping<br />

zelfs tot 1500 mm. Om een extra designelement op de gevel<br />

te creëren, kunnen de beide types optioneel met een LED-strip uitgerust<br />

worden. Bovendien zorgt een uniek drainagesysteem ervoor dat regenwater<br />

bij een Sophia-luifel elegant aan de zijkant van het profiel afgevoerd<br />

wordt", licht Martin Hohmann toe.<br />

Frameloze glazen luifels combineren een aluminium wandklemprofiel met<br />

speciaal glas. Om langere afstanden te overkappen, kunnen meerdere luifels<br />

naast elkaar gemonteerd worden.<br />

“Klanten kunnen ook kiezen voor onze Dittie-luifel, waarbij puntbeugels<br />

en trekstangen uit roestvaststaal voor stabiliteit en veiligheid zorgen.<br />

Deze overkapping met glas van 10 – 17,52 mm dik is geschikt voor een<br />

extreem hoge belasting tot 2,51 kN/m² en een uitval tot 1300 mm. Het<br />

glas wordt hier onder een lichte helling van 93° gemonteerd, zodat het<br />

water naar voren afloopt.” ■<br />

53


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

Tekst: Jean van Pol | Beeld: Solarlux<br />

Innovatieve balkonbeglazing bespaart bouwkosten<br />

‘Nieuw modulair systeem biedt<br />

oplossing voor geluid én ventilatie’<br />

Vanwege de schaarste aan bouwgrond worden in Nederland steeds meer appartementencomplexen gebouwd, vaak ook nog op locaties<br />

met een hoge geluidbelasting. Behalve aan de Wet geluidshinder moeten de hier aanwezige balkons voldoen aan strikte ventilatie-eisen.<br />

De nieuwe balkonbeglazingssystemen Proline T en Proline T Mega van Solarlux Nederland bieden hiervoor een passende oplossing.<br />

Volgens André Jansen, accountmanager bij<br />

Solarlux Nederland, staat bouwend Nederland<br />

voor een gigantische uitdaging. “Er is een tekort<br />

van 300.000 woningen, maar tegelijkertijd<br />

wordt de wet- en regelgeving steeds strenger.<br />

Alles staat onder druk, denk daarbij aan prijzen<br />

in de bouw, tekort aan vakpersoneel, maar<br />

ook een tekort aan ambtelijke capaciteit bij<br />

gemeenten waardoor vergunningaanvragen<br />

vaak ellenlang duren. Als gevolg van schaarste<br />

aan bouwgrond vindt er noodgedwongen ook<br />

steeds meer hoogbouw plaats. Daarbij is het<br />

automatisch verplicht om elk appartement te<br />

voorzien van een buitenruimte in de vorm van<br />

een balkon. Deze appartementen bevinden zich<br />

veelal in binnenstedelijke gebieden met een<br />

hoge geluidbelasting. Speciaal daarvoor heeft<br />

Solarlux een nieuw balkonbeglazingssysteem<br />

ontwikkeld: de Proline T en de Proline T Mega,<br />

de opvolger van ons gerenommeerd systeem<br />

SL25 en SL25 XXL.”<br />

Hoge geluidsisolatiewaarde<br />

Met de nieuwe Proline-serie speelt Solarlux<br />

onder meer in op de wens van architecten om<br />

profielen van een balkonbeglazingssysteem zo<br />

smal mogelijk te maken.<br />

“De fragiele profielen van de Proline-serie zorgen<br />

niet alleen voor een esthetisch fraai aanzicht,<br />

maar ook voor een optimale daglichttoetreding”,<br />

zegt Jansen.<br />

“Ondanks die smalle profielen bestaat bij dit innovatieve<br />

balkonbeglazingssysteem de mogelijkheid<br />

om vleugels toe te passen van maar liefst<br />

1 meter breed tot 3 meter hoog. Tevens kan<br />

er bij de Proline T zwaarder glas dan voorheen<br />

worden toegepast, namelijk van 6 tot 12 mm.<br />

De fragiele profielen van de Proline-serie<br />

zorgen voor een esthetisch fraai aanzicht en een<br />

optimale daglichttoetreding.<br />

54


Thema Balustrades, Balkonsystemen en Balkonbeglazing<br />

Balkonbeglazing van Solarlux, toegepast bij de multifunctionele woontoren ‘Stories’ in Amsterdam.<br />

(Beeld: MWA Hart Nibbrig)<br />

Bij de Proline T Mega is zelfs een geharde ruit<br />

van 12 mm tot wel 18 mm mogelijk, voorzien<br />

van vier geluidswerende folies. Daarmee behalen<br />

we een aanzienlijk hogere geluidsisolatiewaarde<br />

dan bij bestaande gerenommeerde balkonbeglazingssystemen.<br />

Dankzij deze glasdikte<br />

glas is de Proline-serie ook bij uitstek geschikt<br />

voor gebouwen met een hoge windbelasting,<br />

zoals in kustgebieden.”<br />

Modulair systeem<br />

Jansen benadrukt dat een balkon sowieso altijd<br />

een meerwaarde is voor je appartement. “Het<br />

wooncomfort wordt er aanzienlijk door verhoogd.<br />

Zet je er een glasscherm omheen, dan wordt het<br />

’s ochtends met een zonnetje erop en met een<br />

buitentemperatuur van rond het vriespunt al snel<br />

20 tot 25 graden op je balkon. Heerlijk toch?”<br />

Maar in de bouwpraktijk blijkt het vaak lastig<br />

om een balkon te laten voldoen aan zowel de<br />

strikte eisen van de Wet geluidshinder als de<br />

ventilatie-eisen conform het Bouwbesluit.“<br />

Om goed aan te sluiten bij de officiële ventilatie-eisen,<br />

mag een balkon bijvoorbeeld niet<br />

'Door een balkonbeglazingssysteem wordt het<br />

wooncomfort aanzienlijk verhoogd'<br />

Voor appartementen met een hoge geluidbelasting heeft Solarlux het balkonbeglazingssysteem Proline<br />

T ontwikkeld.<br />

De Proline T Mega is verkrijgbaar in een glasdikte<br />

tot wel 18 mm.<br />

volledig worden afgesloten. Hiermee komen<br />

echter de geluidseisen weer in het gedrang.<br />

Met als resultaat een continu spanningsveld<br />

tussen ventilatie en geluidswering”, verduidelijkt<br />

Jansen. “Bij de nieuwe Proline-serie hebben<br />

wij hiervoor een oplossing bedacht in de<br />

vorm van een modulair systeem. Wij bieden de<br />

borstwering namelijk aan in combinatie met<br />

een permanent ventilatierooster dat ook het<br />

geluid tegenhoudt. Dit ventilatierooster zorgt<br />

ervoor dat ook in gesloten toestand – dus als<br />

het draaischuifsysteem niet open staat – toch<br />

verse lucht van buitenkwaliteit op het balkon<br />

kan komen, waarbij tegelijkertijd geluid<br />

wordt geweerd. Niet voor niets is dit modulaire<br />

systeem inmiddels al toegepast bij diverse gerenommeerde<br />

projecten, waaronder bij The Valley,<br />

de beeldbepalende woon- en kantoortoren<br />

aan de Zuidas in Amsterdam.”<br />

Besparing op bouwkosten<br />

Een ander groot voordeel van de innovatieve<br />

Proline-serie is volgens Jansen dat hiermee<br />

een forse besparing op bouwkosten mogelijk<br />

is. “Mede door de aanschaf van computergestuurde<br />

machines is Solarlux in staat om<br />

steeds efficiënter te produceren, wat resulteert<br />

in kortere levertijden en een gunstige prijs.<br />

Bovendien worden dankzij het modulaire systeem,<br />

waarbij het systeem al in de werkplaats<br />

wordt voorgemonteerd, de montage- en installatiekosten<br />

beperkt. Een bijkomend voordeel<br />

van zo’n prefab systeem is dat het zorgt<br />

voor veel minder transportbewegingen naar<br />

de bouwplaats, met minder CO2-uitstoot”,<br />

besluit hij. ■<br />

55


HOLLAND GEVELTECHNIEK<br />

DE WRAP FOLIE SPECIALIST<br />

Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door<br />

Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat<br />

Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen<br />

middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele<br />

ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van<br />

Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale<br />

projectgarantie ICS van Avery.<br />

De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid<br />

aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery<br />

Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.<br />

HOLLAND GEVELTECHNIEK<br />

DE WRAP FOLIE SPECIALIST<br />

Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door<br />

Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat<br />

Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen<br />

middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele<br />

ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van<br />

Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale<br />

projectgarantie ICS van Avery.<br />

De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid<br />

aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery<br />

Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.<br />

4e Industriestraat 11c<br />

3133 EK Vlaardingen<br />

010-7371263<br />

info@hollandgeveltechniek.nl<br />

WWW.HOLLANDGEVELTECHNIEK.NL<br />

17350344_Holland 193504-17554_Holland Naamloos-2 1 gevel Geveltechniek.indd 1-2.indd 1 1 12-04-<strong>2<strong>02</strong>3</strong> 12-06-17 05-09-19 08:30 15:04 14:23<br />

MATRIXKOZIJN<br />

4e Industriestraat 11c<br />

3133 EK Vlaardingen<br />

AUTOMATISERING VAN<br />

A TOT Z IN EEN PAKKET<br />

MatrixKozijn is een totaaloplossing<br />

voor dé automatisering van alle<br />

010-7371263<br />

disciplines info@hollandgeveltechniek.nl<br />

bij producenten van houten<br />

en kunststof kozijnen, en maakt<br />

MES papierloos werken mogelijk.<br />

MatrixKozijn voorziet in oplossingen<br />

voor elke afdeling. Van de verkoop tot<br />

en met de productie en levering.<br />

WWW.HOLLANDGEVELTECHNIEK.NL<br />

17350344_Holland gevel 1-2.indd 1 12-06-17 15:04<br />

19 KRACHTIGE MODULES<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Projectplanning<br />

• Offertecalculatie<br />

• BIM<br />

• Orders<br />

• Webwinkel<br />

• Documentbeheer<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Inkoop<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Productieplanning<br />

• CNC machine<br />

aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Mobiel<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Verkoop- en<br />

inkoopfacturen<br />

• MES (papierloos<br />

werken)<br />

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

222<strong>02</strong>96 MatrixKozijn allin1 Adv profiel_204x131_def.indd 1 03-05-2<strong>02</strong>2 09:59<br />

Naamloos-3 1 09-05-2<strong>02</strong>2 11:20


Deep<br />

Cleaning<br />

FA CLEAN<br />

Wateroplosbare en polaire<br />

vervuiling zoals stof, zand en<br />

andere minerale deeltjes<br />

Verleng de levensduur van terrasoverkappingen<br />

en ander schrijnwerk<br />

Verschillende soorten vervuiling in combinatie met weersinvloeden zoals<br />

UV-straling kunnen de lak van PVC of aluminium terrasoverkappingen<br />

en ander schrijnwerk diepgaand vervuilen, verouderen en zonder<br />

behandeling, beschadigen. Een standaard reiniger is echter niet in staat<br />

om alle vervuiling weg te nemen. Met het Novatio Deep Cleaning proces<br />

pak je wél alle soorten vervuiling aan, zelfs de meest hardnekkige!<br />

SAFETY CLEAN<br />

Petrochemische en natuurlijke<br />

apolaire vervuiling (harsen, teer, …)<br />

MULTIFOAM<br />

Huidvetten en resterende<br />

microvervuiling<br />

Geef verbleekt schrijnwerk<br />

een nieuw leven<br />

Naast een grondige dieptereiniging is het ook belangrijk<br />

om het schrijnwerk te voeden. Surface Renewer voedt de<br />

lak en herstelt de originele kleur!<br />

Ontdek het volledige Deep Cleaning proces<br />

MADE FOR MAKERS<br />

novatio.com/ramen-deuren


Tekst en beeld: Woelm GmbH<br />

Het mooiste nieuws over schuifdeur- en deurbeslag onder één dak<br />

Het was écht thuiskomen in<br />

het 'Witte Huis' op BAU <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

Van 17 tot en met 22 april <strong>2<strong>02</strong>3</strong> vond de toonaangevende BAU beurs weer in München plaats. Het Witte Huis van Woelm GmbH mocht<br />

zich in een grote belangstelling verheugen. Het nieuws op het gebied van schuifdeur- en deurbeslag dat het uit Heiligenhaus afkomstige<br />

bedrijf op de stand toonde, werd door het publiek gewaardeerd. Woelm toonde in een speciaal voor de gelegenheid gebouwd huis alle<br />

toepassingen live. Dat betekent dat alles zelf uitgeprobeerd mocht worden, om ervan overtuigd te raken dat functionaliteit, kwaliteit en<br />

esthetica bij Woelm hand in hand gaan. We kijken in dit artikel terug op wat er zoal gepresenteerd werd.<br />

een ingenieuze magneetafdichting sluiten de<br />

houten schuifdeuren met dit systeem hermetisch<br />

tegen de wand. Dit bijzondere systeem<br />

verhindert tevens het klapperen van de deur,<br />

wanneer er sprake is van tocht vanuit de aangrenzende<br />

ruimte.<br />

Ook zeer interessant is de HELM ruimtebesparende<br />

deur. Deze barrièrevrije deur geeft op<br />

een gemakkelijke wijze toegang tot een ruimte,<br />

zonder daarbij veel ruimte tijdens het openen<br />

of sluiten in beslag te nemen. Dit is ideaal voor<br />

plaatsen waar die zwenkruimte niet aanwezig<br />

is, nog idealer voor mensen die rolstoel gebonden<br />

zijn of met een rollator lopen. De deur<br />

knikt namelijk op een derde van de breedte en<br />

is vanuit de rolstoel te bedienen of van achter<br />

de rollator. Deze deuren helpen mensen hun<br />

onafhankelijkheid terug te krijgen.<br />

KWS handgreep voor de voordeur.<br />

Highlights op het gebied van<br />

deurtoepassingen binnenshuis<br />

Op de beurs kon de bezoeker kennismaken met<br />

de onvolprezen HELM MK- en GT- serie binnenschuifdeursystemen.<br />

Voor lichte tot middelzware<br />

binnenschuifdeuren is het HELM MK-L 80<br />

systeem zeer geschikt. Hierin kunnen vleugels<br />

aangebracht worden van glas of hout met een<br />

eigen gewicht tot 80 kg. Wie zwaardere deuren<br />

wil monteren, kan kiezen voor het HELM MK-M<br />

140 systeem. Daarmee kunnen vleugelgewichten<br />

tot 140 kg toegepast worden. Kenmerkend<br />

is en blijft de soepele schuifwerking onder alle<br />

omstandigheden. Wist u dat de HELM MK<br />

binnenschuifdeuren getest zijn volgens de DIN EN<br />

1527 norm, in een duurtest met 200.000 cycli?<br />

Wie een effectieve afsluiting zoekt tegen geluid,<br />

rook, tocht en geuren, komt vanzelf uit<br />

bij de HELM MK dichtsluitende deur. Dankzij<br />

Ook sterk in buitentoepassingen<br />

Woelm staat bekend om innovatieve oplossingen<br />

in licht- en zichtwering voor buitentoepassing.<br />

Een goed voorbeeld: de HELM schuifluiken,<br />

die zorgen voor een bestendige en fraaie<br />

afdichting. De schuifluiken kunnen zowel in<br />

handmatig bedienbare uitvoering geleverd<br />

worden, als in een elektrische uitvoering. In<br />

dat laatste geval zijn er opties voor automatisering.<br />

HELM producten kunnen namelijk met<br />

universele besturingen op ieder huisautomatiseringssysteem<br />

aangesloten worden. HELM<br />

schuifluiken, HELM toegangspoorten en ook<br />

de motorisch aangedreven binnen schuifdeur<br />

HELMatic kunnen op deze manier geïntegreerd<br />

worden als Smart Home oplossing.<br />

Automatisering staat bij Woelm sowieso hoog<br />

in het vaandel. Zo is er het SmartTouch systeem<br />

58


van KWS. Een slimme deurgreepstang met een<br />

ingebouwde sensor, die feilloos doorheeft of<br />

de persoon die naar binnen wil, toegang verleend<br />

mag worden. Met de juiste transponder<br />

op zak hoeft de gebruiker de deurgreep slechts<br />

aan te raken en de deur wordt ontsloten.<br />

Extra bedieningsgemak kan worden verkregen<br />

via een app op de smartphone. Daarmee kan<br />

de eigenaar op afstand de deur ontgrendelen.<br />

Woelm heeft met het Homelink Ready concept<br />

de weg geplaveid voor het connected maken<br />

van alle daartoe geschikte componenten, die<br />

vervolgens via smartphone of tablet bediend en<br />

gecontroleerd kunnen worden. Welkom in de<br />

wereld van morgen!<br />

In de greep van de mooiste<br />

deurgrepen!<br />

Het oog wil ook wat, zeker als u bedenkt hoe<br />

vaak u een deurgreep op een dag vast hebt.<br />

De KWS grepen voor voordeuren en binnenschuifdeuren<br />

kunnen volledig in kleur worden<br />

afgestemd op de betreffende deur en het deurbeslag,<br />

voor een harmonisch totaalbeeld. Uiteraard<br />

allemaal in de kwaliteit die u van Woelm<br />

gewend bent!<br />

Kortom: Woelm GmbH en de bezoekers aan<br />

de stand kijken terug op een zeer geslaagde<br />

BAU <strong>2<strong>02</strong>3</strong> in München. ■<br />

HELM MK binnenschuifdeursysteem in trendy zwart uitgevoerd.<br />

'Het oog wil ook wat, zeker als men bedenkt hoe<br />

vaak men een deurgreep op een dag vastheeft'<br />

De HELM MK dichtsluitende deur.<br />

Deze KWS greep voor de voordeur zorgt voor een smaakvol contrast.<br />

59


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Stadur<br />

Met succes geslaagd voor testen volgens ift-norm<br />

TOTAALOPLOSSING MET KADERVERBREDINGEN GETEST<br />

OP STABILITEIT VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN<br />

Deze totaaloplossing voldoet aan de steeds strenger wordende eisen op vlak van thermische isolatie.<br />

Om iedereen maximale zekerheid op het vlak van stabiliteit te garanderen, zijn bouwelementen met de FrameTec kaderverbredingen van<br />

Stadur, de schroeven en bevestigingsbeugels van SFS en de raamprofielen Living 82 van Schüco aan een reeks testen onderworpen. Deze<br />

elementen werden met succes getest volgens de ift-norm MO-<strong>02</strong>/1 2015-06 en de ETB-norm 1985-06. Uit andere testen bleek de uitstekende<br />

dichtheid met een luchtdoorlaatbaarheid klasse 4 volgens DIN EN 12207 en een slagregendichtheid klasse A9 volgens DIN EN 12208.<br />

“Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van architecten, ingenieurs<br />

en bouwbedrijven naar testresultaten van onafhankelijke laboratoria",<br />

zegt John Thume, product manager FrameTec en ProfileTec bij Stadur.<br />

“We stellen vast dat de vloerconstructies in gebouwen steeds hoger<br />

zijn en dat men daardoor in ruimtes waar de ramen tot op de grond<br />

komen ook hogere dorpelprofielen moet monteren. De verbinding van<br />

meerdere profielen werkt echter statisch als een scharnier. De Stadurlon<br />

FrameTec kaderverbredingen bieden een oplossing. Deze sandwich­<br />

60


'Naast een goede score op<br />

het vlak van thermische isolatie<br />

zijn ook flexibiliteit en<br />

ontwerpvrijheid topprioriteit'<br />

Het sandwichelement FrameTec van Stadur.<br />

elementen worden gekenmerkt door een buigsterkte van meer dan 3,1<br />

Mpa en een uitstekende uittrekwaarde verticaal tot 6310 N en horizontaal<br />

tot 2815 N. Dat zorgt voor een nauwkeurige en vlakke aansluiting<br />

voor elk profiel. "<br />

Hoog scoren op verschillende vlakken<br />

Uit de testen is tevens gebleken dat de systeemoplossing met FrameTec<br />

perfect voldoet aan de huidige en toekomstige eisen op het vlak van<br />

thermische isolatie.<br />

“Luchtdichtheid is cruciaal voor lage energie gebouwen en passiefbouwprojecten,<br />

zowel in nieuwbouw als renovatie. Koudebruggen moeten dan<br />

ook te allen tijde vermeden worden. Stadur biedt oplossingen, die perfect<br />

voldoen aan de steeds strenger wordende eisen op vlak van thermische<br />

isolatie, om warmte- en koudebruggen tussen ramen en gebouwschil te<br />

voorkomen bij kaderverbredingen, de montage van rolluikkasten en de<br />

aansluiting van venstertabletten (FrameTec) en ook bij hefschuifsystemen,<br />

hoge ramen en de montage van dorpels (ProfileTec)", stelt Marc Nickel,<br />

sales manager bouw voor Duitsland en de Benelux bij Stadur.<br />

De schroeven en bevestigingsbeugels van SFS.<br />

Het raamprofiel Living 82 van Schüco.<br />

“Beide producten zijn leverbaar in verschillende hoogtes tot 500 mm en<br />

in lengtes tot 7000 mm. Naast de uitstekende thermische isolatie bieden<br />

deze ontwikkelingen nog heel wat andere voordelen. Zo neemt het materiaal<br />

bijna geen water op (< 1,5 %) en is het volledig rotvrij. De panelen<br />

zijn ook licht, wat de handling ten goede komt, en ze kunnen een belasting<br />

tot meer dan 1000 kg/lm aan. Ze kunnen gemakkelijk bevestigd<br />

worden zonder speciaal gereedschap, voorboren of deuvelen.”<br />

Temperatuurbestendig hoogwaardig kunststof<br />

Ook flexibiliteit en ontwerpvrijheid zijn topprioriteit bij FrameTec en<br />

ProfileTec sandwichelementen. Daarvoor zorgen de buitenste lagen uit<br />

Stadurlon kunststof, 2 mm dik, die in verschillende kleurtinten beschikbaar<br />

zijn. Het hoogwaardige kunststof Stadurlon, een ontwikkeling in samenwerking<br />

met BASF, wordt geproduceerd in de fabriek van Stadur in<br />

Karstädt/Brandenburg, specifiek ingericht voor de extrusie van kunststofpanelen.<br />

Deze kunststof kan bij een temperatuur van -20° C tot +120°<br />

C gebruikt worden. Tussen de buitenste lagen steekt, naast geëxtrudeerd<br />

polystyrolschuim, een speciale laag uit StadurFoam. Deze oplossingen<br />

kunnen op aanvraag ook in een andere dikte en met een andere afwerking,<br />

bijvoorbeeld met een houtdecor of aluminium, geleverd worden.<br />

De StadurFoam-kern kan variabel gepositioneerd worden, waardoor de<br />

montage aangepast kan worden voor het vastschroeven van de verschillende<br />

types profielsystemen.” ■<br />

61


Thema Folietoepassingen<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Holland Geveltechniek<br />

Hoogwaardige folie geeft elke<br />

gevel de gewenste look en feel<br />

Met een divers getint totaalconcept heeft Holland Geveltechniek alles in huis om gevels te completeren en te verfraaien. Een van<br />

de producten waarmee dat allemaal gebeurt, is folie. Een hoogwaardig, duurzaam en buitengewoon veelzijdig materiaal dat zowel in<br />

functioneel als esthetisch opzicht veel te bieden heeft.<br />

Het renoveren en transformeren van gevels met behulp van folie biedt in vergelijking<br />

met schilderwerk de nodige voordelen. Dat is de mening van Henk<br />

de Bruin, directeur/eigenaar van Holland Geveltechniek. Het Vlaardingse bedrijf<br />

is de specialist van Nederland voor wrap- en folietechniek en vormt samen<br />

met producent Avery Dennison een ervaren combinatie op foliegebied.<br />

"Allereerst krijg je met folie een veel nettere afwerking dan wanneer je<br />

de schilderkwast hanteert", aldus De Bruin. "Binnen én buiten. Daarnaast<br />

zijn de door ons gebruikte materialen zeer goed bestand tegen uiteenlopende<br />

klimatologische invloeden, een kenmerk dat je terugziet in een<br />

keiharde garantie van maar liefst 10 jaar op zowel hechting als kleurechtheid.<br />

Verder is de folie sneller en met een beter eindresultaat aan te brengen.<br />

Ook op het duurzaamheidsvlak biedt dit product de nodige winstpunten.<br />

Simpelweg omdat er vrijwel geen restmateriaal achterblijft."<br />

Breed toepasbaar<br />

De door Holland Geveltechniek gebruikte wrap- en folieproducten<br />

kenmerken zich door een ruime toepasbaarheid tijdens het renove-<br />

De kracht van folie<br />

Holland Geveltechniek verzorgde recent voor verschillende<br />

gebouwen in Nederland de hoogwaardige folie-oplossing.<br />

Woningen - Aalsmeer<br />

Met een scherp oog voor duurzaamheid bekleedde Holland<br />

Geveltechniek de bestaande aluminium kozijnen en panelen van<br />

negentig woningen met façadefolie van Avery Dennison. Daarnaast<br />

werden de kozijnen in bijna nieuwstaat teruggebracht.<br />

Studentenhuisvesting - Rotterdam<br />

Holland Geveltechniek voorzag de bestaande aluminium<br />

kozijnen van een studentenhuisvesting aan de buiten- en<br />

binnenzijde van façadefolie van Avery Dennison (in vier verschillende<br />

kleuren, van lichtgrijs tot dondergroen). Tevens<br />

werd de bestaande beplating aan de buitenzijde (ook bij de<br />

uitbouwen) voorzien van een donkergroene folie. Een mooi<br />

project met een hoge moeilijkheidsgraad.<br />

Woningen - Aalsmeer.<br />

Studentenhuisvesting - Rotterdam.<br />

62


Thema Folietoepassingen<br />

ren en transformeren van gevelcomponenten. Zo kunnen ze worden<br />

ingezet om aluminium of trespa gevelpanelen en aluminium of<br />

kunststof kozijnen in no-time een andere look of kleur te geven.<br />

"Ook is het materiaal uitstekend geschikt om er in het interieur<br />

panelen, deuren of wanden mee te beplakken", legt De Bruin uit.<br />

"Bijvoorbeeld als deze beschadigd zijn of als er een restyling van<br />

de huisstijl aan de orde is. Onze kwalitatief hoogwaardige wraps<br />

en folies zijn in vele kleuren, oppervlaktestructuren en designs leverbaar.<br />

Is de standaard kleurenwaaier al bijzonder uitgebreid,<br />

zo kunnen we met de Color Match Service van Avery aanvullend<br />

voorzien in een kleur die perfect past bij de corporate identity van<br />

de gebruiker."<br />

Normering<br />

Behalve de al genoemde wrap- en folievarianten biedt Holland<br />

Geveltechniek ook een ruime sortering zonwerende, inbraakwerende<br />

en zelfs geluidswerende folies. Kwaliteitsproducten die eveneens<br />

met een uitgebreide kennis van zaken door De Bruin en zijn team<br />

conform de Specialist Façade Installer norm van Avery Dennison worden<br />

aangebracht. ■<br />

'Folie heeft in functioneel én esthetisch opzicht veel te bieden'<br />

Studio - Hilversum<br />

Holland Geveltechniek voorzag de bestaande aluminium kozijnen<br />

van Studio 33 zowel aan de buiten- als binnenzijde<br />

van een matzwarte folie. Het resultaat mag er zijn!<br />

Bedrijfspand - Rijen<br />

Van dit bedrijfspand werden de bestaande aluminium kozijnen<br />

en deuren voorzien van façadefolie in de kleur rood. Ook<br />

hier behaalde Holland Geveltechniek een mooi resultaat.<br />

Studio - Hilversum.<br />

Bedrijfspand - Rijen.<br />

63


www.deventer-profielen.nl<br />

Bouwen aan gezonde en geluidwerende leefomgevingen<br />

In een gezonde en geluidwerende leefomgeving voelen we ons allemaal energiek en in balans. Met<br />

DEVENTER dichtingsprofielen in ieder kozijnsysteem is dit niet de ideale onbereikbare wereld. Het is<br />

de werkelijkheid die eenvoudig te realiseren is. Of het nu gaat over het voldoen aan de gestelde<br />

geluidseisen of het bereiken van een zo optimaal mogelijke geluidwerendheid en een aangename<br />

akoestiek.. DEVENTER biedt de oplossing! Als specialist van dichtingsprofielen adviseren wij, afhankelijk<br />

van de situatie, over het bouwen van geluiddichte gebouwen door middel van exact passende<br />

en uitvoerig geteste dichtingsprofielen. Bereik meer voor elk (geluidsbelast) project, neem contact met<br />

ons op en voorkom tegenvallende geluidwerende prestaties.<br />

www.proge.nl<br />

Ontdek de<br />

veelzijdigheid<br />

van Progé!<br />

• Binnenafwerking<br />

• Vensterbanken<br />

• Leidingkokers<br />

• Stelkozijnen<br />

• Sandwichpanelen<br />

• Gevelbekleding<br />

• Terras<br />

Progé is al meer dan 25 jaar specialist in het foliën van diverse materialen. Naast het<br />

produceren van ons standaard assortiment, waaronder kozijnaftimmering, vensterbanken<br />

en gevelbekleding, zijn wij innovatief in het ontwikkelen en produceren van maatwerkoplossingen<br />

voor uiteenlopende toepassingen. Door het gebruik van diverse folies liggen<br />

er veel mogelijkheden om producten esthetisch en/of technisch te upgraden naar uw<br />

specifieke wensen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies op maat!<br />

Redoute 1 7141 JW Groenlo NL T +31 (0)544 372534 info@proge.nl


DE VEGA<br />

ELEKTRISCHE<br />

RAAMBEDIENING<br />

SKG GEKEURD<br />

Voor meer<br />

informatie<br />

www.amerflex.nl<br />

SKG gekeurd,<br />

inbraakwerendheidsklasse 2.<br />

Toepasbaar op diverse ramen<br />

met verschillende opties voor<br />

sensoren.<br />

Uitgerust met RVS ketting<br />

en een compact design.<br />

www.teleflex.nl<br />

info@teleflex.nl<br />

0344 - 673<strong>02</strong>0<br />

Franklinstraat 13A<br />

4004 JK, Tiel<br />

DIGITALISERING VOOR<br />

KOZIJNPRODUCENTEN<br />

EN DEALERS<br />

LOOK ©<br />

SOFTWARE<br />

Verzend- &<br />

Montageplanning<br />

Workflow<br />

management<br />

Verkoop &<br />

Dealer<br />

oplossingen<br />

Mobiele apps<br />

Productie &<br />

Cockpit<br />

Relatie- &<br />

Projectbeheer<br />

Raamtechniek<br />

Geïntegreerd<br />

voorraadbeheer<br />

Nacalculatie<br />

& Cockpit<br />

3E Datentechnik GmbH . 73447 Oberkochen . Duitsland<br />

Frans Visscher, Tel. +31 6 4231 8767, sales@3e-it.com, www.3e-it.com<br />

NEC BIRMINGHAM<br />

23-5 t/m 25-5-<strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

Bezoek ons!<br />

Stand L40


Thema Folietoepassingen<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Progé BV, Joost Berndes<br />

HOOGWAARDIGE BINNEN- EN BUITENAFWERKINGEN:<br />

VAN HOUT, ALUMINIUM OF KUNSTSTOF<br />

Al meer dan 25 jaar staat Progé uit Groenlo te boek als een kundige partner rondom de uitvoering van innovatieve nieuwbouw- en renovatieprojecten.<br />

Met een uitgebreid gamma kant-en-klare en van een folie voorziene kwaliteitsproducten heeft het bedrijf alles in huis<br />

voor een passende binnenafwerking. Met de recente overname van het Belgische Colormatics is Progé voortaan ook goed gesorteerd<br />

als het gaat om slimme en hoogwaardige exterieurtoepassingen. Het zijn producten die prima aansluiten bij de ondernemingsvisie, die<br />

bouwprojecten nóg efficiënter laten verlopen en die de arbeidsintensiteit tijdens de installatiefase aanzienlijk verminderen.<br />

Interieurtoepassingen. (Beeld: Joost Berndes)<br />

66


Thema Folietoepassingen<br />

Verbreding<br />

Terwijl Progé van oorsprong voornamelijk binnen Nederland actief is,<br />

richt het onlangs overgenomen Colormatics zich met uiteenlopende aluminium<br />

en PVC buitenafwerkingsproducten met name op de Belgische<br />

markt. Het samengaan opent voor beide ondernemingen nieuwe deuren:<br />

tot onontgonnen afzetmarkten, een groter geografisch bereik én<br />

nieuwe producttoepassingen.<br />

"Dankzij de overname zijn we allebei in staat om ons aanbod zowel qua<br />

materiaal als productsoort te verbreden en de klant dus compleet te ontzorgen",<br />

meent Geurkink. "Bovendien kunnen we door het delen van<br />

de wederzijdse expertise mooie stappen zetten op het gebied van innovatie<br />

en productontwikkeling. Een aspect dat sowieso van oudsher zit<br />

verweven in onze filosofie. Bij ons bedrijf vinden we het ontzettend leuk<br />

om met andere bedrijven te klankborden en tot nieuwe toepassingen te<br />

komen. Ook als die niet direct linken met onze kernactiviteit."<br />

Exterieurtoepassingen. (Beeld: Joost Berndes)<br />

Sinds 1997 is Progé meer dan compleet als het gaat om uit hout vervaardigde<br />

producten voor de binnenafwerking. Een blik op de website toont<br />

in volle glorie het ruime en gevarieerde assortiment, dat bestaat uit onder<br />

meer dagkantafwerkingen, omkastingen, vensterbanken, leidingkokers,<br />

stelkozijnen, plinten, sandwichpanelen en gevelbekleding. Het zijn producten<br />

die uitblinken in kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.<br />

Een ware plus vormt de afwerking met een beschermende en in diverse<br />

kleuren leverbare folie oftewel een finish waarmee het door eigenaar<br />

Ruud Geurkink geleide bedrijf al vele jaren het verschil maakt.<br />

"We kunnen elke component binnen ons leveringsprogramma tot een<br />

breedte van 120 centimeter voorzien van een robuuste, functionele en<br />

veelal decoratieve folielaag", zo zegt hij. "Daarmee trekken we niet alleen<br />

het aanzicht, het gebruiksplezier en de levensduur van onze producten<br />

naar een hoger peil, het levert tevens flink wat efficiency op. Niet in<br />

de laatste plaats omdat je geen schilder meer nodig hebt."<br />

Resultaat<br />

De veelbelovende een-twee tussen Progé en Colormatics heeft inmiddels<br />

al tot tastbaar resultaat geleid, zo blijkt. "Tijdens de afgelopen BouwBeurs<br />

in Utrecht hebben we de aluminium gevelbekleding van Colormatics officieel<br />

én met succes gepresenteerd", aldus Geurkink. "Als onderdeel van<br />

het Colorwall-programma vormt deze variant een mooie aanvulling op<br />

onze eigen uit massief hout samengestelde Progelit-gevelbekledingsproducten.<br />

Maar daarbij blijft het niet. Richting de toekomst zijn we druk bezig<br />

met de ontwikkeling van een programma kunststof gevelbekledingselementen.<br />

Zo hebben we het plan om al op korte termijn een kunststof<br />

gevelschroot te gaan produceren. Kortom, wanneer je praat over functionele,<br />

duurzame en geldbesparende afwerkingsproducten voor binnen en<br />

buiten zitten we niet stil. Ongeacht of de klant die uitgevoerd wil hebben<br />

in hout, aluminium of kunststof. We zijn van vele markten thuis en kunnen<br />

aan zowat elke vraag voldoen." ■<br />

‘De aluminium gevelbekleding<br />

vormt een fraaie uitbreiding van<br />

het assortiment’<br />

Colorwall-gevelbekleding.<br />

Progelit-gevelbekleding. (Beeld: Joost Berndes)<br />

67


Tekst: Chris Elbers | Beeld: MACO Beschläge<br />

Bezoekers dompelen zich onder in de wereld van design en innovatie<br />

UNIEKE ROADSHOW RIJDT<br />

EIND MEI DE BENELUX BINNEN<br />

Bij MACO Beschläge maken ze graag de verbinding. Op alle fronten. In de vorm van de MACO Innovation Tour, de spectaculaire roadshow<br />

die eind mei ook de Benelux bezoekt, trekt de totaalaanbieder van raam-, deur- en hefschuifbeslag die lijn weer verder door.<br />

Klanten bij de INSTINCT-deur.<br />

68


De MACO Innovation Tour Truck is onderweg naar jou!<br />

'Tijdens de tour staat de presentatie van een nieuw elektronisch<br />

deursluitsysteem centraal'<br />

Met deze tour zet het bedrijf de kracht van<br />

de MACO Group letterlijk op de weg: in de<br />

periode van september 2<strong>02</strong>2 tot juni <strong>2<strong>02</strong>3</strong><br />

presenteert het bedrijf op meer dan tachtig<br />

stopplaatsen zijn innovaties en beproefde klassiekers.<br />

Ook kunnen de bezoekers een blik in<br />

de toekomst werpen. Zo presenteert men het<br />

nieuwe sluitsysteem INSTINCT en de inmiddels<br />

leverbare M-TS-sloten.<br />

Het gebeurt allemaal vanuit een speciaal ontworpen<br />

65 vierkante meter grote showtruck<br />

van waaruit de Salzburgse beslagspecialist een<br />

veelzijdig programma presenteert dat uniek is<br />

in de kozijnenbranche.<br />

"Na de start in Slowakije en Polen, heeft de met<br />

ramen, deuren en schuifelementen gevulde<br />

showtruck onder meer Tsjechië, Italië, Spanje<br />

en Frankrijk bezocht", aldus Malika Jansen,<br />

binnen MACO Benelux verantwoordelijk voor<br />

marketing en communicatie. "Eind mei leiden<br />

alle wegen op beslaggebied naar de Benelux."<br />

De tour eindigt in juni in Duitsland, zo blijkt uit<br />

het tourschema op www.maco.eu/ontour.<br />

Driven by INSTINCT<br />

Tijdens de roadshow dompelt MACO de bezoekers<br />

onder in de wereld van innovatie en<br />

design. Tegelijk is er volop gelegenheid om<br />

de MACO-oplossingen te ervaren, te netwerken<br />

en te ontdekken hoe de toekomst van de<br />

kozijnindustrie eruit zou kunnen zien. "Ook<br />

schenken we ruim aandacht aan duurzaamheid,<br />

de nieuwe Evo-oppervlakken en digitaal<br />

netwerken", licht Jansen het programma toe.<br />

"Het hoogtepunt van de tour is echter de presentatie<br />

van de INSTINCT, ons nieuwe volledig<br />

elektronische deurvergrendelingssysteem waarmee<br />

we een nieuw tijdperk inluiden. Deze revolutionaire<br />

vinding lost het vergrendelen en ontgrendelen<br />

van een deur namelijk op een nooit<br />

eerder geziene manier op."<br />

Tijdens de show zal MACO ook de M-TS, het<br />

snelste en stilste motorslot ter wereld, andermaal<br />

aan het publiek voorstellen. Inclusief de<br />

INSTINCT-app, die speciaal werd ontwikkeld<br />

voor zowel de M-TS als het INSTINCT-systeem.<br />

Op naar de Benelux<br />

Op dinsdag 30 mei dendert de MACO Innovation<br />

Tour de Benelux binnen. Allereerst is de<br />

truck voor genodigden van 30 mei tot 2 juni te<br />

bewonderen op twee plekken nabij de MACOvestiging<br />

in België. Daarna reist de show voor<br />

een verblijf van 6 tot 9 juni verder naar de<br />

Nederlandse vestiging te Zelhem, gelegen in de<br />

oergezellige Achterhoek.<br />

"We kijken reikhalzend uit naar een persoonlijke<br />

ontmoeting met zakenpartners en geïnteresseerden",<br />

aldus Jansen. "Tijdens de show<br />

geven we alle bezoekers de gelegenheid om<br />

onze producten, diensten en systemen live te<br />

ervaren. Daarnaast halen we alles uit de kast<br />

om hen in de showtruck te overtuigen van<br />

het onvergelijkbare gevoel, de uitstraling en<br />

de werking van onze innovaties." Behalve een<br />

boeiende rondleiding in de showroom op wielen,<br />

heeft het dagvullende programma nog veel<br />

meer te bieden. Zo zijn er verschillende presentaties,<br />

workshops en rondleidingen, waaronder<br />

eentje bij een plaatselijke wijnmakerij en whiskydistilleerderij.<br />

Tot slot is de roadshow het perfecte<br />

moment om uitvoerig te netwerken met<br />

collega-professionals uit de industrie.<br />

Wilt u meer informatie over de MACO Innovation<br />

Tour of wilt u zich aanmelden voor dit unieke<br />

event? Kijk dan op www.maco.eu/ontour. ■<br />

De binnenkant van de MACO Innovation Tour Truck.<br />

69


Tekst DUCO | Beeld: Ernst van Raaphorst, de Architekten Cie<br />

Uniek project EDGE in Amsterdam West<br />

Ventileren naar behoefte:<br />

zo gaat dat in de gebouwen van nu!<br />

Het vernieuwde kantoorgebouw van EDGE Amsterdam West is een absolute blikvanger in het rijke landschap van de hoofdstad.<br />

Met het oog op een groenere en duurzame toekomst werd beslist om het gebouw op te waarderen naar een duurzamer en technologisch<br />

hoogstaand niveau. De gezondheid en het comfort van de mensen die er werken werd eveneens tot prioriteit gemaakt. Het kroonjuweel<br />

van het gebouw, de koepel, werd daarom uitgerust met DucoGrille NightVents.<br />

70


'Het dak heeft nu<br />

ook een praktische<br />

meerwaarde'<br />

Na bijna 3 jaar bouwen mag het resultaat zeker<br />

gezien worden. Het nieuwe gebouw laat de geschiedenis<br />

en de moderniteit naadloos samensmelten<br />

tot een architecturaal hoogstandje. In<br />

het centrum van het complex zorgt het koepelvormige<br />

atriumdak voor de toevoer van licht.<br />

Atrium dak – functie en stijl<br />

Het nieuwe atrium dak is een ware eyecatcher.<br />

Met een overspanning van 76 meter is het de<br />

op één na grootste glaskoepel in Europa. In<br />

deze structuur zitten ook 40 DucoGrille Night-<br />

Vents verwerkt. Die zorgen ervoor dat het dak<br />

een praktische meerwaarde heeft. Via deze<br />

ventilatieluiken kan er geventileerd worden<br />

volgens behoefte en kan de volledige binnenruimte<br />

ook afgekoeld worden door verse buitenlucht.<br />

Als ze allemaal tegelijk open gaan kan<br />

er 106.000 m3/u geventileerd worden. En dat is<br />

veel, want vergelijk het eens met de 260 m 3 /u<br />

van een standaard woonhuis.<br />

Het project is dus geslaag. EDGE Amsterdam<br />

West is verworden tot een kantoorgebouw van<br />

en voor de toekomst. Met een WELL Platinum<br />

en BREEAM Outstanding certificaat op zak zal<br />

dit project toonaangevend zijn voor duurzaam<br />

en bewust bouwen. ■<br />

71


Tekst en beeld: Renson<br />

Nieuwe screens op slanke raamprofielen in hartje Gent<br />

Laat het licht binnen,<br />

hou de warmte buiten<br />

Een appartement op de Kouter, hartje Gent in België, biedt een prachtig uitzicht dankzij de grote raampartijen. Dit uitzicht moet zo ongestoord<br />

mogelijk zijn, zelfs op zonnige dagen. Maar wat als je tegelijkertijd de warmte buiten wilt houden? Dat was de uitdaging voor<br />

Kristof Torck, directeur van het gelijknamige familiebedrijf, dat als Renson Premium Ambassador met de Fixscreen Minimal als oplossing<br />

op de proppen kwam.<br />

Voor screens en buitenoplossingen werkt Torck – dat daarnaast ook deuren<br />

en poorten installeert – sinds 2008 nauw samen met Renson. "Onze<br />

relatie gaat verder dan die van een klant tot een leverancier. Ook de strategie<br />

en de behoefte aan verbetering aan beide zijden worden immers<br />

uitvoerig besproken. We onderhouden een open communicatie en zitten<br />

op dezelfde golflengte", aldus Kristof Torck.<br />

“Als Premium Ambassadeur voor Renson moet je enkele jaren ervaring<br />

hebben met Renson producten en verschillende stadia doorlopen. Het<br />

is ook een blijk van vertrouwen: Renson gaat af op onze goede prestaties<br />

op het vlak van verkoop, installatie en latere dienst na verkoop.<br />

Of, anders gezegd, Renson geeft ons volop steun om haar producten<br />

op een kwaliteitsvolle manier op de markt te vertegenwoordigen, ook in<br />

onze showroom."<br />

Halt aan oververhitting<br />

Op een project in Gent kon Torck zijn expertise ten volle uitspelen met<br />

de zonwering van Renson. "De bewoners van dit appartement zochten<br />

naar een oplossing die hittegolven zoals die van enkele afgelopen zomers<br />

grotendeels buiten zou houden. Omdat zij in hun vorige appartement<br />

goede ervaringen hadden opgedaan met zonwering, wilden zij opnieuw<br />

zo'n oplossing. Het kan immers een groot verschil maken voor de kamertemperatuur<br />

op warme dagen, want doekzonwering houdt de zon tegen<br />

langs de buitenkant, nog voor die het glas kan bereiken."<br />

Maximaal behoud van zicht naar buiten<br />

Torck ontdekte echter ter plaatse dat verschillende obstakels de installatie<br />

van traditionele doekzonwering of screens bemoeilijkten. "De bewo-<br />

72


'Doekzonwering houdt de zon tegen<br />

langs de buitenkant, nog voor die<br />

het glas kan bereiken'<br />

ners wilden natuurlijk het zicht naar buiten optimaal behouden. Dat kan<br />

perfect dankzij de transparantie van het zonwerend doek, maar om die<br />

reden mochten ook de zijgeleiders en de doekkast niet voor de raamprofielen<br />

uit komen."<br />

Aangezien het om een betrekkelijk nieuw gebouw ging met grote raamoppervlakken<br />

en slanke profielen, was dat tot dan niet duidelijk. "We<br />

zagen op het eerste gezicht dat gewone 35 mm zijgeleiders niet zouden<br />

passen. Aan de buitenkant van het raam was het profiel al niet erg zichtbaar,<br />

zodat deze geleiders buiten het raamprofiel zouden uitsteken en zo<br />

het gezichtsveld zouden beperken, en dus stelden we de bewoners de<br />

Fixscreen Minimal van Renson voor.”<br />

Voordelen voor slanke raamprofielen<br />

De bewoners waren onmiddellijk overtuigd. "Dankzij de smalle zijgeleiders<br />

bleek dit de ideale oplossing zonder de grote ramen met slanke profielen<br />

te hinderen", zegt Kristof Torck. De Fixscreen Minimal heeft zijgeleiders<br />

van 20 mm die van binnenuit niet zichtbaar zijn. "Ook de doekkast<br />

was in dit geval niet zichtbaar van binnenuit. Dit was nog een pluspunt<br />

voor de klant."<br />

Bovendien zou de installatie in verschillende fasen kunnen worden uitgevoerd.<br />

Kristof Torck herinnert zich hoe verbazend eenvoudig alles was:<br />

"Eerst hebben we de doekkast en de geleiders gemonteerd, daarna de<br />

stofas en ten slotte de onderlat. Heel praktisch, want onze monteurs kunnen<br />

het gewicht bij montage daarmee tot een minimum beperken."<br />

De juiste kleur<br />

Het was een bijkomende uitdaging om de juiste kleur te vinden voor de<br />

screens opdat deze zo dicht mogelijk aansloot bij de speciale champagnekleur<br />

van de raamprofielen. "We hebben er alles aan gedaan om de juiste<br />

match te vinden. Uiteindelijk kozen we in overleg met de klant voor een<br />

RAL-kleur die er sterk op leek. Van een afstand kun je het kleurverschil<br />

niet zien."<br />

FIXSCREEN ® MINIMAL<br />

Minimal design,<br />

maximum opportunities!<br />

Perfect in lijn met minimalistische ramen<br />

zowel voor nieuwbouw als renovatie<br />

Minimale kastgrootte en een breed gamma<br />

aan zijgeleiders (20 mm) voor esthetische<br />

integratie in de gevel<br />

Windgarantie tot 130 km/u<br />

Afmetingen tot 27,8 m²<br />

SMOOTH TECHNOLOGY<br />

FIXSCREEN TECHNOLOGY<br />

CONNECT&GO TECHNOLOGY<br />

Kristof Torck beschouwt het project als een succes. "Na de installatie kwamen<br />

enkele huisgenoten naar de screens kijken. Zij waren nieuwsgierig<br />

naar het resultaat omdat zij met hetzelfde probleem van oververhitting<br />

binnenshuis worstelen. En kijk: intussen kregen we zelfs bericht dat dit<br />

type ‘minimalistische’ doekzonwering in die specifieke kleur voortaan in<br />

de huisregels van het appartementsblok opgenomen werd. Wie er zonwering<br />

wil plaatsen, moet daarvoor kiezen om geen afbreuk te doen aan<br />

de uniforme look van het gebouw. Wij zien dit als een groot compliment<br />

voor ons werk." ■<br />

www.renson.eu<br />

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR<br />

73<br />

Gevelbouw_95x267_0322.indd 1 28/03/2<strong>02</strong>2 08:55


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

Innovatie blijft de rode draad<br />

Hoe organiseer je zo optimaal mogelijk<br />

je digitale bedrijfsprocessen?<br />

Het belang van end-to-end digitalisering in bedrijven neemt voortdurend toe, omdat doorlooptijden korter worden en het moeilijk blijft<br />

om geschikt personeel te vinden. Klaes uit Bad Neuenahr-Ahrweiler ontwikkelt al jaren innovatieve softwareoplossingen, die raam- en<br />

deurfabrikanten, serrebouwers en andere maakbedrijven ondersteunen om hun bedrijfsprocessen optimaal te digitaliseren. Innovatieve<br />

oplossingen maken de integratie van veel verschillende componenten mogelijk. Het softwarehuis viert dit jaar zijn veertigste verjaardag<br />

en blijft fors inzetten op innovatie en optimalisatie.<br />

Nieuwe softwareoplossingen<br />

De softwarespecialisten van Klaes werken dagelijks<br />

aan nieuwe oplossingen, die klanten<br />

kunnen helpen om hun processen verder te optimaliseren.<br />

Een goed voorbeeld daarvan is de<br />

introductie van Klaes Montageplanung, Klaes<br />

zeit en Klaes cRM Solution.<br />

• De intuïtieve Klaes Montageplanung<br />

zorgt voor een efficiënte koppeling van de<br />

montageplanning met de bestellingen.<br />

Dankzij een eenvoudig invoersysteem worden<br />

bestellingen en productiemiddelen<br />

systematisch ingepland en volgt er snel en<br />

betrouwbaar informatie die belangrijk is voor<br />

de verdere verwerking.<br />

• De webapplicatie Klaes zeit heeft alles te<br />

maken met de tijdsregistratie: van het vastleggen<br />

van aankomst en vertrek tot de tijdsplanning<br />

van bestellingen. Deze informatie<br />

kan geraadpleegd worden op smartphone,<br />

tablet, PC, scanner en terminal. Met deze<br />

softwareoplossing kun je de werking ook<br />

evalueren, bijvoorbeeld aan de hand van<br />

‘heatmaps’, of de verlofkalender van het volledige<br />

team visualiseren.<br />

• Klaes cRM Solution, tot slot, is een sterk<br />

geïntegreerde oplossing voor verkoopmanagement,<br />

waarbij gegevens gemakkelijk<br />

ingegeven kunnen worden door een gestandaardiseerde<br />

manier van werken. Een vooraf<br />

gedefinieerde bi-directionele datastroom<br />

reduceert de vraag naar individualisering<br />

van deze tool aanzienlijk, ook al blijft dat<br />

wel mogelijk.<br />

Optimalisatie van<br />

bestaande producten<br />

Klaes streeft er met zijn softwareoplossingen<br />

naar om de verschillende bedrijfsprocessen zo<br />

De laatste stap voor de live-presentatie met de<br />

AR-app. Afmetingen aanpassen en dan wordt de<br />

aanbouwsituatie gevisualiseerd.<br />

optimaal mogelijk te organiseren. Dat is een vereiste<br />

voor nieuwe oplossingen, maar ook voor<br />

de bestaande producten, die door de specialisten<br />

continu verder geoptimaliseerd worden.<br />

Een voorbeeld van Klaes 3D.<br />

• Alu plus werd ontwikkeld voor aluminium<br />

raamfabrikanten die hun gehele workflow in<br />

één software in kaart willen brengen, samen<br />

met alle andere materiaalsoorten. De nieuwe<br />

database is nog dieper geïntegreerd in de<br />

huidige versies van de softwareprogramma’s<br />

74


'We blijven nieuwe<br />

softwareoplossingen ontwikkelen en<br />

bestaande producten optimaliseren'<br />

voor de raamproductie premium, professional,<br />

vario en trade en voldoet daarmee aan<br />

de speciale technische en organisatorische<br />

eisen van deze materiaalsoort.<br />

• Klaes 3D was oorspronkelijk ‘alleen’ voor<br />

gevels en serres, maar wordt nu ook gebruikt<br />

voor het efficiënt ontwerpen, berekenen<br />

en produceren van vrijstaande<br />

pergola’s, terrasoverkappingen, luifels,<br />

dakkapellen, volledig glazen schuifsystemen,<br />

balustrades of zelfs hekwerken. De<br />

gekoppelde augmented reality app voor<br />

een ‘levensechte’ live presentatie op tablet<br />

of smartphone werd consequent verder<br />

ontwikkeld. De nieuwste versie van de<br />

app wordt op de vakbeurs BAU gepresenteerd.<br />

Denk daarbij aan het direct in de<br />

app aanpassen van de constructiematen,<br />

het aanvullen van de projectgebonden<br />

constructies met een typecatalogus en<br />

het toevoegen van de onderconstructieelementen<br />

in de app.<br />

• De Klaes webshop (voor eindklanten) en de<br />

webtrade (voor verdelers) vormen de digitale<br />

brug tussen de lokale Klaes software naar<br />

prospects, klanten en ook medewerkers. Om<br />

de noodzakelijke dynamiek in de gegevensverwerking<br />

mogelijk te maken, werd bijvoorbeeld<br />

de voorbereiding en aanlevering van<br />

gegevens aanzienlijk vereenvoudigd.<br />

• De intelligente Klaes DMS Integration maakt<br />

de eenvoudige en snelle toegang tot gearchiveerde<br />

documenten en e-mails mogelijk<br />

omdat deze vooraf automatisch op basis van<br />

klant en project gefilterd worden. Alle taken<br />

waarvoor extern of intern informatie nodig<br />

is, worden zo sneller, veiliger en gemakkelijker<br />

uitgevoerd. ■<br />

De tijdsregistratie volledig in de hand hebben.<br />

Deze webapplicatie kan ook via smartphone<br />

bediend worden.<br />

De intuïtieve Klaes Montageplanung geeft veel informatie en staat garant voor een hoge flexibiliteit.<br />

75


HUSKY PRO<br />

“ Esthetisch, praktisch en technisch de<br />

perfecte oplossing, ook in het zwart”<br />

clipstop en softclose<br />

verdekte wanddrager<br />

en eindkapje<br />

vernieuwde hangrol<br />

www.henderson.nl


Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN PROFIEL?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid<br />

om onderdeel uit te maken van het<br />

overzicht met de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en toeleverancieres in de<br />

branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op profiel-online.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op profiel-online.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar profiel-online.nl/adverteren/<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

profiel-online.nl


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

3E DATENTECHNIK GMBH<br />

Aalener Straße 46<br />

D-73447 Oberkochen<br />

T +49 151 250 18 586<br />

E sales@3e-it.com<br />

W www.3e-it.com<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUPLAST GMBH<br />

Auf der Breit 2<br />

D-76227 KARLSRUHE<br />

T +49 721 47 17 10<br />

E info.de@aluplast.net<br />

W www.aluplast.net<br />

ASSA ABLOY NEDERLAND B.V.<br />

Postbus 40<br />

4940 AA RAAMSDONKVEER<br />

T +31 88 63 94 600<br />

E info@assaabloy.nl<br />

W www.assaabloy.nl<br />

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV<br />

Watermolen 17<br />

6229 PM MAASTRICHT<br />

T +31 43 361 38 00<br />

E sales@becker-benelux.nl<br />

W www.becker-benelux.nl<br />

BELGA PLASTICS NV<br />

Gontrode Heirweg 142<br />

B-9090 MELLE<br />

T +32 9 210 77 60<br />

E info@groupsaey.be<br />

W www.groupsaey.be<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

3905 LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

BREUER+SCHMITZ<br />

Locher Strasze 25<br />

D-42719 SOLINGEN<br />

T +49 212 39 625<br />

E info@breuerundschmitz.de<br />

W www.breuerundschmitz.de<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

design<br />

®<br />

international<br />

CK DESIGN<br />

Tweelingenlaan 118<br />

7324 BP APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

E info@ckdesign-int.com<br />

W www.ckdesign-int.com<br />

COLORNED<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 300<br />

E info@colorned.nl<br />

W www.colorned.nl<br />

COMHAN HOLLAND<br />

Amsterdamseweg 27<br />

1422 AC UITHOORN<br />

T +31 297 51 36 36<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

DECEUNINCK N.V. - BENELUX<br />

Bruggesteenweg 360<br />

B-8830 HOOGLEDE-GITS<br />

T +32 51 23 92 72<br />

E benelux@deceuninck.com<br />

W www.deceuninck.com<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info@dormakaba.nl<br />

W www.dormakaba.nl<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 400109<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W www.dr-hahn.eu<br />

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E sales@celdex.nl<br />

W www.celdex.nl<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

T. +31 578 57 11 24<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

78


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

EKOSIET PRODUCTS B.V.<br />

Houtmanskampweg 17 A<br />

6669 MZ DODEWAARD<br />

T +31 488 72 59 47<br />

E info@ekosiet.nl<br />

W www.ekosiet.nl<br />

FSB NEDERLAND B.V.<br />

Oude Apeldoornseweg 43a<br />

7333 NR APELDOORN<br />

T +31 85 40 15 933<br />

E info@fsb.de<br />

W www.fsb.de<br />

G-FITTINGS GMBH<br />

Marie-Curie-Straße 16-18<br />

D-46446 EMMERICH AM RHEIN<br />

T +31 314 62 09 83<br />

E sales@g-fittings.nl<br />

W www.g-fittings.nl<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W<br />

www.hebo.nl<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

9301 LL RODEN<br />

T +31 50 5<strong>02</strong> 11 99<br />

E ellen@elton.nl<br />

W www.elton.nl<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 01<br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

GERDES FENSTER UND TUEREN<br />

Tannenkämpe 28<br />

D-49838 LENGERICH<br />

T +49 590491867-19<br />

E info@gerdeskozijnen.com<br />

W www.gerdeskozijnen.nl<br />

W www.gerdes-fenster.de<br />

GEVELNED<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 200<br />

E info@gevelned.nl<br />

W www.gevelned.nl<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

W www.geze.nl<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 <strong>02</strong> 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 601 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

HAUTAU GMBH<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

HORST KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E Welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

79


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

bv<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

LOCRA BV<br />

Poelstraat 9<br />

B-3511 KURINGEN<br />

T +32 11 23 15 46<br />

E info@locra.be<br />

W www.locra.be<br />

NEDERLANDSE BRANCHEVEREGING<br />

VOOR DE TIMMERINDUSTRIE<br />

Westeinde 10<br />

1334 BK ALMERE<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E info@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

T +31 36 203 03 56<br />

E<br />

info@nbvt.nl<br />

W<br />

www.nbvt.nl<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN NEDERLAND B.V.<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

ONLEVEL GMBH<br />

Budbergerstrasse 5<br />

D-46446 EMMERICH AM REIN<br />

RECYSTEL<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 500<br />

E info@recystel.nl<br />

W www.recystel.nl<br />

W<br />

www.niemet.nl<br />

T +49 3222 10 96 76 0<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

Vierlinden 7<br />

B-8501 HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

MAUER NEDERLAND BV<br />

Spaceshuttle 23<br />

3824 ML AMERSFOORT<br />

T +31 33 455 09 00<br />

E sales@mauerlocks.com<br />

W www.mauerlocks.com<br />

E info@onlevel.com<br />

W www.onlevel.com<br />

ONLINE SCHÜCO SHOP<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL Heerlen<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E info@onlineschucoshop.nl<br />

W www.onlineschucoshop.nl<br />

REHAU N.V.<br />

Databankweg 26a<br />

3821 AL AMERSFOORT<br />

T +31 33 247 99 11<br />

E rehau.nederland@rehau.com<br />

W www.rehau.nl<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 88 5678 000<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.com<br />

W www.orgadatacom<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

80


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

SELECT WINDOWS BV<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T +31 88 97 22 400<br />

E info@selectwindows.nl<br />

W www.selectwindows.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND BV<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 23<br />

E info.nl@solarlux.com<br />

W www.solarlux.com<br />

TRYMA MACHINES<br />

Burggestraat 80<br />

B-8840 STADEN<br />

T +32 512 49 777<br />

E info@tryma.be<br />

W www.tryma.be<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

STADUR PRODUKTIONS GMBH & CO. KG<br />

Ostereichen 2-4<br />

D-21714 Hammah<br />

T +49 (0) 4144 - 234 0<br />

F +49 (0) 4144 - 234 100<br />

E bau@stadur.com<br />

W www.stadur.com<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

www.vbh24.nl<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E verkoop@winkhaus.nl<br />

W www.winkhaus.nl<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier<br />

T +32 (0)473/61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

S2 HANG- EN SLUITWERK BV<br />

Hunneperkade 62<br />

7418 BT DEVENTER<br />

T +31 570 66 25 80<br />

E info@S2info.nl<br />

W www.S2info.nl<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Bergweg 148<br />

7524 CZ ENSCHEDE<br />

T +31 6 26 13 <strong>02</strong> 91<br />

E HTemmink@veka.com<br />

W www.veka.nl<br />

WOELM GMBH<br />

HELM Schuifbeslag / KWS Bouwbeslag /<br />

HELM Transporttechniek<br />

Hasselbecker Straße 2-4<br />

DE 42579 HEILIGENHAUS<br />

T +49 2056 18-0<br />

F +49 2056 18-21<br />

E contact@woelm.de<br />

W www.woelm.de<br />

Reinoud van der Kroon:<br />

T +31 (6) 24124<strong>02</strong>0<br />

E r.vanderkroon@woelm.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

SOUDAL NV<br />

Everdongenlaan 18<br />

B-2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 44 39 35<br />

E info@soudal.com<br />

W www.soudal.com<br />

TELEFLEX BV<br />

Franklinstraat 13 A<br />

4004 JK TIEL<br />

T +31 344 67 30 20<br />

E info@teleflex.nl<br />

W www.teleflex.nl<br />

Ericaweg 9<br />

7<strong>02</strong>1 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7<strong>02</strong>0 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/010<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E info@xinnixdoorsystems.eu<br />

W www.xinnixdoorsystems.eu<br />

81


DEM ALU<br />

ALU – PVC – HYBRIDE:<br />

ÉÉN MACHINE,<br />

EINDELOZE<br />

MOGELIJKHEDEN<br />

ONBEMAND<br />

PRODUCEREN<br />

VOLG ONS:<br />

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

Alle<br />

materiaalsoorten<br />

Klaes –<br />

de universele<br />

software alle<br />

fabrikanten en<br />

verdelers in de<br />

branche<br />

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen<br />

Materiaalbeheer<br />

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.<br />

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.<br />

Capaciteitsplanning<br />

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.<br />

Levertermijnen bepalen.<br />

‚Paperless‘ productieproces<br />

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke<br />

informatie voor het productieproces opvragen.<br />

Management van documenten en communicatie<br />

Digitale archivering van documenten en mails én<br />

automatisatie van de interne communicatie.<br />

Sturing van de machines<br />

Geautomatiseerde sturing van alle huidige<br />

machines incl. het opstarten ter plaatse.<br />

Eigen webshop<br />

Een eigen Webshop uitwerken en alles<br />

centraal via de software onderhouden.<br />

Samenwerking met verdelers<br />

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde<br />

software-versies voor verdelers beheren.<br />

Reporting & Monitoring<br />

Automatische evaluatie van<br />

alle relevante cijfers.<br />

Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)<br />

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.com


efficiënt. eenvoudig. flexibel.<br />

SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR RAMEN, DEUREN EN GEVELS<br />

Tijdens BAU München bezochten heel wat geïnteresseerden uit de raam-, deuren gevelsector onze stand. Waarvoor<br />

dank! We zijn zeer tevreden, dat de interesse in onze softwarepakketten Logikal, Logikal MES, SimplyTag en<br />

de BIM-module zo groot is.<br />

Meer informatie rond de belangrijke softwareoplossingen voor raamfabrikanten, deurproducten en gevelbouwers<br />

vindt u hier:<br />

orgadata.com/de/bau<strong>2<strong>02</strong>3</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!