17.04.2023 Views

Dorpskrant Jaargang 14, Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> | <strong>Editie</strong> 4 | maart - april 2023<br />

Foto’s door: Esther Kroeze<br />

21 februari was de afsluiting van<br />

de blazersklas.<br />

De kinderen hebben een geweldig<br />

concert gegeven voor hun ouders,<br />

broertjes, zusjes en rest van de<br />

familie.<br />

Een geweldige prestatie!


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Kroeze hoveniers<br />

Homburg 23<br />

4153 BS Beesd<br />

0345 - 68 15 00<br />

Tuinontwerp,<br />

advies, aanleg<br />

& onderhoud<br />

www.kroezehoveniers.nl<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Ondernemend Beesd: Jarno Vink<br />

De wat oudere Beesdse bewoners kunnen zich<br />

vast nog wel de tijd herinneren dat Beesd beschikte<br />

over twee fietsenzaken. Eén op de hoek<br />

richting het voetbalveld en de andere halverwege<br />

de Voorstraat.<br />

Sinds een jaar moeten we het zonder doen en<br />

voor reparaties aan de fiets het elders zoeken.<br />

Tenminste… als we in Beesd geen jonge ondernemers<br />

zouden hebben. Jarno Vink, 23 jaar, is al een<br />

aantal jaren actief in de fietsenbranche. Op dit moment<br />

is hij druk met de laatste periode van zijn studie Technisch Bedrijfskunde. Voordat Jarno aan<br />

deze opleiding begon, was hij werkzaam bij de fietsenzaak van Mari van Voorden op de Voorstraat.<br />

Tijdens zijn hbo-studie heeft hij dit werk parttime voort kunnen zetten.<br />

Als tiener kon hij bij Mari terecht voor de wat oudere fietsen, die hij vervolgens opknapte en binnen<br />

de familie wist te verkopen. “De tijd dat ik bij Van Voorden werkte, was een gezellige, maar zeker<br />

ook een leerzame tijd en toen eenmaal duidelijk was dat het bedrijf zou stoppen, werd door klanten<br />

gevraagd of ze voor reparaties bij mij terecht konden”, zo vertelt Jarno. “De ruimte heb ik, net als de<br />

kennis en materialen, ik ben graag in contact met mensen, dus waarom niet?” Zo begon Jarno in het<br />

weekend en in de avonduren met het repareren<br />

van fietsen. Wel op afspraak, want zijn studie gaat<br />

ook nog door. De ruime werkplaats, achter het ouderlijke<br />

huis, is voorzien van alles wat nodig is om<br />

Pizzerije<br />

reparaties uit te voeren. In deze winterperiode is<br />

het rustig, maar zodra het zonnetje gaat schijnen,<br />

is er weer voldoende werk voor Jarno.<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

Is uw fiets toe aan een onderhoudsbeurt of is er<br />

een reparatie nodig? Dan kunt u op afspraak terecht<br />

bij Jarno Vink, Ridderslag 9a, Beesd. Extra<br />

service die hij aanbiedt, is het halen en terugbrengen<br />

van uw fiets.<br />

Voor meer informatie: www.fietsreparatievink.com<br />

Tekst en foto door: Maria van Bremen<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze website of<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

3


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Ingezonden door: Liza van Tintelen<br />

Geboren op 6 december 2022:<br />

Fedde & Melle van Keulen.<br />

Zoons van Sander en Liza van Keulen-van<br />

Tintelen<br />

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!<br />

Geboren op 11 januari 2023:<br />

Merle van Alphen.<br />

Dochter van Marrit en Mark van Alphen,<br />

zusje van Maren en Morris.<br />

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!<br />

Ingezonden door: Marrit van der Burg<br />

De stem van Beesd: Beesdtenaren over Beesd<br />

Sinds oktober 2009 valt de <strong>Dorpskrant</strong> zesmaal per jaar op de mat bij de inwoners van Beesd.<br />

Maar wat is eigenlijk de band die onze lezers hebben met het dorp waarin zij wonen? Wonen ze er<br />

al hun hele leven? Of zijn ze hier net naartoe verhuisd? Wat trok hen aan om hier te komen wonen?<br />

Het zijn zomaar een paar vragen, waardoor ik nieuwsgierig werd naar wat Beesd betekent<br />

voor zijn inwoners. Deze nieuwe rubriek draait dan ook om de vraag: wat betekent Beesd voor<br />

jou? Deze keer stel ik de vraag aan Pieta van der Burg (84).<br />

Pieta is geboren in Enspijk, waar haar ouders een kruidenierszaak en een bakkerij hadden. Op een<br />

dag klopte er iemand bij haar moeder aan, met de vraag of haar dochter op landgoed Mariënwaerdt<br />

wilde werken. Daar had de 15-jarige Pieta wel oren na en sindsdien werkt ze op het landgoed. ‘’Toen<br />

ben ik, samen met mijn moeder, daar naartoe gefietst en ben ik aangenomen. Acht jaar heb ik daar<br />

met plezier gewerkt.’’ Zelfs tijdens de strenge winters, die ook werden benoemd. ‘’Je liep je warm. Ik<br />

zag nooit iemand: toen kon dat nog. Nu zou ik het niet graag meer doen, zo als meisje naar Mariënwaerdt<br />

lopen’’.<br />

Meer dan werk<br />

Naast werk bracht het landgoed haar nog meer: ‘’Ik heb mijn man ook daar leren kennen. Bij de boer<br />

waar hij werkte’’. Het stel trouwde, na acht jaar verkering te hebben gehad en ging samen op het landgoed<br />

wonen. Het valt me op dat er een schilderij van een huis boven Pieta hangt. ‘’Daar hebben we<br />

gewoond. 27 jaar lang.’’<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Werkhuisjes<br />

Pieta ging na haar huwelijk bij verschillende ‘werkhuisjes’ aan de slag als hulp in de huishouding. ‘’Ook<br />

op Mariënwaerdt, want daar woonden we. Dus ze wisten dat ik daar altijd gewerkt had.’’ Nadat ze<br />

kinderen kreeg werd dat wel wat minder, aldus Pieta. Tenminste, totdat de kinderen oud genoeg waren.<br />

Want we weten allemaal, deels dankzij haar tv-optredens, dat Pieta nog steeds werkzaam is in ‘het<br />

grote huis’. ‘’Dat doe ik al veertig jaar, nog altijd met plezier!’’ Tegenwoordig doet ze dat werk ‘nog maar’<br />

tweeënhalve dag, maar ik denk dat ik voor iedereen spreek, als ik zeg: dat doe ik haar niet na. Zeker<br />

het van de serie bekende onderhoud aan de kroonluchter. ‘’Ze zeiden nog: je gaat er niet op! Ik zei: zit<br />

niet te lullen. Ik ga erop!’’ Verder geeft Pieta aan geen groot onderhoud meer te doen, maar de keuken<br />

is altijd netjes als ze weggaat. ‘’En als iets niet goed gedaan is, dan horen ze dat nog van me’’, vult ze<br />

lachend aan.<br />

Lingehof<br />

Daarnaast doet Pieta ook al sinds 2008 vrijwilligerswerk in Lingehof. Daar is ze in coronatijd mee gestopt,<br />

nadat ze in het ziekenhuis heeft gelegen. Nadat ze bij een andere vrijwilligster aangaf ‘het toch<br />

wel te missen’, heeft ze de werkzaamheden op maandagmiddag tijdens de spelmiddag weer opgepakt.<br />

‘’Ik ben maandag vroeg klaar en dan denk ik: om daar nou de hele dag met een boek te gaan zitten.’’<br />

Maar één verzoek van haar kinderen: ‘’denk erom dat je niet weer gaat poetsen, he!’’ Maar of ze zich<br />

daar ook aan gaat houden…<br />

Terugkeer?<br />

De vraag die ik aan iedere bewoner stel die elders<br />

is geboren: wil je ooit nog terug naar het dorp waar<br />

je vandaan komt? Pieta is daar duidelijk over: ‘’Nee,<br />

daar vind je niets meer. Ik had er eerst nog een broer<br />

wonen en een vriendin, maar die zijn overleden. Die<br />

vroegen dan nog weleens: kom je een dagje? En<br />

dan fietste ik er wel heen. Maar ja, dat is allemaal<br />

voorbij. Dat heb je als je ouder wordt.’’<br />

Tekst en foto door: Patricia van Veldhuizen<br />

Achterom<br />

Daarnaast geeft Pieta aan hier hartstikke fijn en rustig te wonen. ‘’En als ik niet meer boven kom, dan<br />

heb je altijd nog trapliften.’’ Ook geeft ze aan goede buren te hebben. Alleen het bekende fenomeen van<br />

‘bij elkaar achterom lopen’ lijkt verdwenen. De verklaring laat niet lang op zich wachten: ‘’Daar doe ik<br />

zelf ook aan mee. Bijna alle vrouwen werken tegenwoordig. Dat is een belangrijk verschil met toen we<br />

hier kwamen. Dat vond ik altijd wel fijn, dat even een praatje maken.’’ Later voegt ze hier lachend ‘even<br />

roddelen’ aan toe.<br />

Begraafplaats<br />

Zijn er dan ook mindere kanten aan Beesd? Als eerste noemt Pieta een landelijk probleem: het afnemende<br />

aantal winkels. ‘’Maar gelukkig hebben we nog een supermarkt, want ik kan niet even met mijn<br />

fietsje naar Culemborg of Geldermalsen.’’ Daarnaast is er iets wat dwarszit: onlangs zijn er flink wat<br />

graven van de begraafplaats aan de Schuttersweg geruimd en Pieta vindt de opruimwerkzaamheden<br />

tegenvallen. ‘’Daar heb ik me al zo vaak kwaad over gemaakt. Tegenover mijn man hebben ze een plaat<br />

van een graf afgehaald, toen zijn ze gestopt. Maar er heeft een tijd een stuk doodskist naast gelegen,<br />

terwijl het graf er nog was. Overal ligt het er aardig netjes bij, behalve hier in Beesd.’’<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

5


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Harmonie Concordia<br />

Zaterdag 25 maart a.s. is het tijd voor het jaarlijkse<br />

voorjaarsconcert van Harmonie Concordia.<br />

Zoals gebruikelijk zal de Slagwerkgroep de<br />

avond openen. Onder leiding van Sander van Ingen<br />

zullen zij een gevarieerd programma spelen.<br />

Bij de slagwerkgroep zult u een aantal ´nieuwe<br />

bekende´ gezichten zien. Door de uitbreiding is<br />

er nu ook weer de mogelijkheid om melodische<br />

stukken te spelen. Er zijn nieuwe mallets aangeschaft<br />

en op het programma staat onder andere<br />

Zwart-wit en Sky on Fire.<br />

Harmonie Concordia presenteert<br />

HOLLANDSE MEESTERS<br />

IN CONCERT<br />

m.m.v. Martijn van Vuuren<br />

Aangeleverd door: Linda Kroeze<br />

Na de pauze zal het harmonie orkest onder<br />

leiding van Theo Bindels verder gaan met het<br />

programma Hollandse Meesters In Concert, met<br />

medewerking van Martijn van Vuuren. Denk je<br />

aan Hollandse Meesters dan denk je aan Rembrandt<br />

van Rijn of Vincent van Gogh. Maar niet<br />

alleen in de schilderkunst kent Nederland grootse<br />

artiesten, maar ook in de recente muziekgeschiedenis<br />

kent Nederland grote namen. De harmonie<br />

zal samen met Martijn een selectie van bekende<br />

en minder bekende nummers spelen van grote<br />

Nederlandstalige artiesten die inmiddels zijn<br />

overleden. Van Hermans tot Sonneveld en van<br />

ZATERDAG<br />

25/03/2023<br />

20.00 uur - Het Klokhuis In Beesd<br />

Entreeprijs €7,50 (tot 12 jaar gratis) pinnen is mogelijk, zaal open vanaf 19.30u.<br />

Halsema tot Shaffy. Allemaal komen ze voorbij in een luchtig en interactief programma.<br />

Het concert vindt plaats in het Klokhuis in Beesd. De entree is €7,50 en kan betaald worden aan<br />

de deur, pinnen is mogelijk. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf 19.30 uur zijn de<br />

deuren open, om 20.00 uur zal het concert beginnen. Iedereen is van harte welkom om te komen<br />

luisteren! Na afloop is de bar geopend om onder het genot van een hapje en drankje na te praten.<br />

Graag tot 25 maart!<br />

Dinsdag 21 februari<br />

De laatste lesdag voor de blazers- en slagwerkklas. Dezelfde avond gaven zij een optreden in de<br />

Lingelaar om te laten horen wat ze het afgelopen halfjaar geleerd hebben. Onder toeziend oog van<br />

vele fans klonken er leuke liedjes in de school. Na afloop kregen de leerlingen ook nog een certificaat<br />

uitgereikt. Een aantal van hen gaat door met muziek maken en zal bij een van onze docenten<br />

les gaan volgen.<br />

Ben je nieuwsgierig en zou je ook wel eens een instrument willen proberen? Jong of oud, ervaring<br />

of geen ervaring. Je bent nooit te oud om te leren! Stuur een mailtje naar info@concordia-beesd.nl<br />

en je instrument staat zo voor de deur en je kunt aan de slag met gratis proeflessen.<br />

Zondag 2 juli<br />

De Hooiberg, wie kent hem niet in Beesd? Dagelijks kun je daar spullen inleveren en alles wordt uitvoerig<br />

uitgezocht en gesorteerd door Rini en Aafje Verrips. Regelmatig vertrekken zij dan naar hun<br />

dochter en oud-Beesdenaar Gera Alexe-Verrips. Gera werkt als vrijwillger in Codlea,<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Roemenië, samen met een aantal andere vrijwilligers. Zij vangt kinderen met een beperking of<br />

ziekte op in het projecthuis. Zo ondersteunt ze de kinderen, maar ook hun families om zichzelf<br />

op te laden of aandacht te besteden aan andere kinderen. Daarnaast kookt Gera twee keer per<br />

maand voor twee groepen ouderen die veelal te maken hebben met armoede, ziekte en eenzaamheid.<br />

De maaltijden worden thuisbezorgd als mensen niet de mogelijkheid hebben om<br />

naar de locatie te komen. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld, heel veel geld. Om deze<br />

reden organiseert Harmonie Concordia een benefietconcert op zondagmiddag 2 juli. Vind jij het<br />

leuk om je steentje bij te dragen en kun je iets verkopen of een activiteit organiseren? Stuur dan<br />

een mailtje naar info@concordia-beesd.nl en geef je op! Laten we er met elkaar een gezellige en<br />

muzikale middag van maken met een mooie opbrengst!<br />

Meer informatie volgt er in de volgende editie van de dorpskrant.<br />

Oliebollen<br />

Actie<br />

Kinder Vakantie Spelweek Beesd<br />

Reünie medewerkers Elisabeth-hof Culemborg<br />

Voor alle medewerkers van het Elisabeth-hof van de<br />

oude locatie aan de Pallandtdreef in Culemborg is er<br />

op zaterdag 18 november 2023 een reünie.<br />

Aanmelden is mogelijk tot 15 april via:<br />

Reunie.elisabeth.hof@gmail.com<br />

Woensdag 15 maart<br />

Vanaf 17.00 uur komen wij weer<br />

langs de deuren in Beesd & Rumpt<br />

met heerlijke oliebollen!<br />

Betalen is mogelijk met pin of contant<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

7


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Even voorstellen: Anouschka Kardol<br />

In peuteropvang Fantaziehuis, voorheen peuterspeelzaal “de Knuffel” maken we kennis met een<br />

nieuwe pedagogisch medewerker: Anouschka Kardol. Sinds september 2022 is zij het gezicht van<br />

de peuteropvang aan het Cingelplein.<br />

Tekst door: Maria van Bremen Foto’ door: Anouschka Kardol<br />

Anouschka (22 jaar) is opgegroeid in<br />

Neerijnen in een gezin met zes kinderen,<br />

waarvan zij de oudste is. Omgaan met<br />

jongeren is haar dus niet vreemd. Het was<br />

voor Anouschka ook duidelijk dat werken<br />

met kinderen haar toekomst zou zijn. Na<br />

vier jaar Lingeborgh volgde ze aan het<br />

roc in Tiel de opleiding tot pedagogisch<br />

medewerker. In haar studietijd liep ze<br />

stage in een kleuterklas, bij een kinderdagverblijf,<br />

een buitenschoolse opvang<br />

en bij Kinderopvang Rivierenland. Door<br />

deze stage is ze beland bij de organisatie<br />

Fantaziehuis, die meerdere vestigingen in<br />

het land heeft. De vaste plek voor Anouschka<br />

is de peuteropvang in Beesd. Zij is<br />

daar vijf ochtenden per week werkzaam. Afhankelijk van het aantal peuters werkt ze alleen of wordt<br />

ze bijgestaan door juf Pieta of één van de vrijwilligsters.<br />

Voor de peuters start de ochtend rond 08.30 uur met een inloop. In dit half uurtje hebben de ouders<br />

de gelegenheid om met hun kind een spelletje te doen of een boekje te lezen. Tussen 09.00 uur<br />

en 12.30 uur is er ruimte voor vrij spel, knutselwerkjes, kringmomenten, maar ook bewegen komt<br />

ruim aan bod. Bij Anouschka staat dat bijna bovenaan haar lijstje. “Er wordt op de peuteropvang<br />

veel tijd besteed aan de voorbereiding op de basisschoolperiode, zoals het bevorderen van de<br />

zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het uitbreiden van de woordenschat. Maar ook motorische<br />

ontwikkeling neemt hier een belangrijke plaats in. Bewegen bevordert niet alleen de motorische<br />

vaardigheden, maar ook het samenspel, het onderlinge contact en de communicatie van en met<br />

peuters staan dan centraal”, zo vertelt Anouschka enthousiast.<br />

Vanaf 1 april gaat de ruimte voor de peuteropvang er een functie bij krijgen, namelijk een bso. Het<br />

lokaal wordt nu voorzien van een fris kleurtje en er komen nieuwe meubels en spelmaterialen voor<br />

kinderen van de basisschoolleeftijd. Op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is bso ‘de<br />

Linge’ geopend voor deze leeftijdsgroep. Anouschka zal vanaf 3 april zichtbaar zijn op het plein van<br />

beide basisscholen om haar groep kinderen, die gebruik maakt van de Buitenschoolse opvang, op<br />

te halen.<br />

Ook tijdens de bso-tijden wordt er veel aandacht besteed aan sport en spel. De ruimte rondom het<br />

gebouw biedt mogelijkheden genoeg en daarnaast hebben zij de gymzaal ook regelmatig tot hun<br />

beschikking.<br />

Anouschka heeft plezier in het werken met kinderen en kijkt vol vertrouwen uit naar deze nieuwe<br />

uitdaging.<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Mini volleybaltoernooi Sportvereniging Beesd<br />

Na vijf jaar afwezigheid organiseerde Sportvereniging<br />

Beesd op 4 februari weer een mini volleybaltoernooi.<br />

Met verschillende teams uit de regio<br />

en vier teams van de SVB werden er bijna veertig<br />

wedstrijden van twaalf minuten gespeeld. De jonge<br />

deelnemers hadden zichtbaar plezier tijdens<br />

de wedstrijden en toonden vol trots hun sportieve<br />

acties aan het publiek dat rijkelijk aanwezig was.<br />

SVB kijkt terug op een geslaagd toernooi en<br />

bedankt de vrijwillige inzet van de (jeugd)teams<br />

van de verenigingen, die als scheidsrechters en<br />

tellers aanwezig waren en alle anderen die bij dit toernooi betrokken waren. De organisatie ziet hierin<br />

een jaarlijks terugkerende traditie en hoopt u in 2024 te verwelkomen in de sporthal van Beesd.<br />

Kinderen die graag het volleyballen willen ontdekken, zijn iedere woensdagavond om 18:00 uur welkom<br />

om eens vrijblijvend mee te trainen.<br />

Tekst door: Ilona Kroezen Foto door: de betuwefotograaf<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

/Locatie<br />

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

<br />

g: 19.30 uur<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

<br />

is<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

<br />

Iedereen is welkom!<br />

<br />

0 99<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

<br />

Locatie<br />

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie<br />

<br />

11.30 uur<br />

Crea/Spel ochtend 10.00<br />

<br />

- 11.30 uur<br />

is<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

<br />

<br />

<br />

Vertrek<br />

Donderdag 2 Tijden/Vertrek<br />

16.30 uur<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

<br />

is<br />

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis<br />

<br />

Garderen<br />

en iets lekkers) <br />

Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en<br />

- 53 80 54 77<br />

iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen <br />

06 - 53 80 54 77<br />

Locatie<br />

<br />

21.00 uur<br />

Woensdag 8 Tijden/Locatie <br />

is<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: <br />

19.00 uur<br />

West Betuwe Klokhuis <br />

Hoe leef ik gezond? Alles over <br />

voeding en<br />

dementie<br />

<br />

Locatie<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 <br />

09 5 381<br />

g: 19.00 uur<br />

<br />

is<br />

<br />

Vrijdag 10<br />

ementie: <br />

Ouderenfonds <br />

5 381 <br />

<br />

/Locatie <br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek<br />

g: 20.00 uur <br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

ring <br />

Kersen eten<br />

Klokhuis<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Vertrek<br />

16.30 uur<br />

is<br />

en iets lekkers)<br />

- 53 80 54 77<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie<br />

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

Bridge gezellig mee<br />

<br />

Klokhuis<br />

Iedereen is welkom!<br />

Iedereen is welkom!<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

<br />

Donderdag 5,19 Tijden/Locatie<br />

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie<br />

<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

<br />

Donderdag 5 Tijden/Vertrek<br />

Donderdag 2 Tijden/Vertrek<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

<br />

Rondrit versierde Klokhuis<br />

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis<br />

<br />

dorpen<br />

Garderen<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers) Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

Dinsdag 10<br />

Tijden/Locatie<br />

<br />

Gemeente<br />

18.30 - 21.00 uur<br />

Woensdag 8 Tijden/Locatie<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

<br />

Informatiemarkt<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

<br />

woningbouw Beesd<br />

Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en<br />

<br />

dementie<br />

Woensdag 11 Tijden/Locatie<br />

<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

Vrijdag 10<br />

<br />

Activiteiten voor mensen met dementie:<br />

<br />

beweging en inzet van bijv. het Ouderenfonds<br />

<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

Dinsdag 17<br />

Tijden/Locatie<br />

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur<br />

Presentatie Waterlinie Dorpskring<br />

door historische gids<br />

Erwin José van het<br />

fort Asperen<br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Kersen eten<br />

Klokhuis<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Donderdag 19<br />

BOS bus<br />

Bezoek Sint Jan<br />

Tijden/Vertrek<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Klokhuis<br />

Den Bosch<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Puzzel<br />

Streep de woorden weg. Maak van de overgebleven letters de oplossing.<br />

Puzzel door: woordzoekerfabriek.nl<br />

T Z A A I E N E P L U T K V S<br />

Z D A N E S S I C R A N R E A<br />

I V R N E O Z I E S O U J V M<br />

B L O E I E N M A P C T A O R<br />

NT ZI AH AI I A E E N T E TP PL HU ST KZ VE SO T<br />

ARIENWAERDT EZ DN AV NY E J S W S R I EC TR EA ON RS EO AR E<br />

EI<br />

GRAS<br />

I V R N E O Z I E S O U J V M<br />

OESTUIN G D K L A A N B N M T D A J S<br />

ARCISSEN B L O E I E N M A P C T A O R<br />

E E R A L C A E E U E P A Z<br />

ESTJES<br />

N I H I A E T T P H S Z E O T<br />

EIZOEN<br />

M R O M L A I R I S M N R A O<br />

ULPEN E N V Y J W R E T E O S O R E<br />

APRIL<br />

LINDER Z A AE IJ EK NM ER PF LT UN TG KR VL SG I R N<br />

OGELS G D K L A A N B N M T D A JBLOEIEN<br />

S<br />

OORJAAR<br />

D A NS EO SU SE IE CIJ RJ AT NT R E AE LBLOESEME N<br />

E E R A L C A E E U E A P A Z<br />

RUCHTBAAR<br />

GRAS<br />

I V R NE EN S ZT ID EI SH OE UE JE VT M<br />

G F I<br />

AAIEN M R O M L A I R I S M N R AGROEIEN<br />

O<br />

OMERTIJD L O EO E IJ G EK S MN J RM T FAT TPIJ N CD G TS R AG L OE G RIJ I RN HYACINT NO G<br />

ONNIG<br />

JAARGETIJDE<br />

I H ILS AO E EU ET E ET O IJP G JHR T SO T Z E EIA O E TL N ED E V<br />

JONGEN<br />

N<br />

N V YB E JN WS N TR S DE G ITM HE E O E SL E OB T RM E EG T FN KALFJES IE L<br />

KNOPPEN<br />

D K LO AG AS JN TB TN IJM D T S D G AE JIJ SN O G<br />

KROKUSSEN<br />

Oplossing<br />

E R AL LE CE EA OE GE RU O E E A I PE AN ZD ELAMMETJES<br />

V<br />

B N N S G M E O L B E T N E<br />

LENTEBLOEM<br />

L<br />

R O M L A I R I S M N R A O<br />

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker<br />

MAART<br />

J K M R F T N G R L G I R N<br />

Oplossing<br />

O U E E IJ J T T E A E L E N<br />

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker<br />

N S T D I H E E E T M G F I<br />

APRIL<br />

BLOEIEN<br />

BLOESEM<br />

APRIL MARIENWAERDT<br />

BLOEIEN MEI<br />

BLOESEM MOESTUIN<br />

GRAS NARCISSEN<br />

GROEIEN NESTJES<br />

HYACINT SEIZOEN<br />

JAARGETIJDE MARIENWAERDT TULPEN<br />

JONGENMEI<br />

VLINDER<br />

KALFJESMOESTUIN<br />

VOGELS<br />

KNOPPEN NARCISSEN VOORJAAR<br />

KROKUSSEN NESTJESVRUCHTBAAR<br />

LAMMETJES<br />

SEIZOEN<br />

ZAAIEN<br />

TULPEN<br />

LENTEBLOEM ZOMERTIJD<br />

VLINDER<br />

MAART ZONNIG<br />

VOGELS<br />

MARIENWAERDT<br />

VOORJAAR<br />

MEI<br />

VRUCHTBAAR<br />

MOESTUIN<br />

ZAAIEN<br />

NARCISSEN ZOMERTIJD<br />

NESTJES ZONNIG<br />

SEIZOEN<br />

TULPEN<br />

VLINDER<br />

VOGELS<br />

VOORJAAR<br />

VRUCHTBAAR<br />

ZAAIEN<br />

ZOMERTIJD<br />

ZONNIG<br />

GROEIEN<br />

HYACINT<br />

JAARGETIJDE<br />

JONGEN<br />

KALFJES<br />

KNOPPEN<br />

KROKUSSEN<br />

LAMMETJES<br />

LENTEBLOEM<br />

MAART<br />

G S J T T IJ D S G E IJ N O G<br />

E E E O G R O E I E N D E V<br />

N NDe Soplossing G Mvan de E puzzel O uit L editie B 3: ESneeuwballengevecht<br />

T N E L<br />

Prijswinnaar: Gerrie Kielestein<br />

lossing<br />

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 26, Beesd<br />

12 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

ordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker


De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

13


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Bijzondere hobby’s<br />

Dit is Maike Fokker en haar hobby is<br />

gedichten schrijven.<br />

Ik ben Dee en ik ben 9 jaar en ik zit op karate. Karate is een verdedigingssport<br />

en komt uit Japan. Ik was 4 jaar toen ik begon met karate. Ik karate<br />

in Geldermalsen en leer heel veel bijvoorbeeld: stoten, trappen en blokken.<br />

Het karate is leuk, omdat ik mij zelf kan verdedigen. Het leukste om te doen<br />

is sparren. Sparren is dat je tegen elkaar gaat vechten, maar je mag de<br />

ander niet raken.<br />

<strong>14</strong> <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Mijn Hobby: Lezen!<br />

Ik deed mee aan de voorleeswedstrijd dat<br />

was erg leuk. Het was op maandag 30 januari<br />

2023, van <strong>14</strong>:00 tot 17:00 Het was in De Pluk<br />

in de theaterzaal. We hadden om <strong>14</strong>:00 de<br />

opening en werden daarna in 3 groepen verdeeld.<br />

Groep 3 (ik) ging naar de 3D pennen,<br />

groep 1 ging lezen, groep 2 ging luisteren, zo<br />

draaiden we steeds door. Uiteindelijk na 1x<br />

met de 3D pennen, 1x luisteren, 2 pauzes,<br />

was ik aan de beurt, om 16:10. Ik las voor uit<br />

het boek ministerie van oplossingen, dat is<br />

geschreven door Sanne Rooseboom. Ik heb<br />

helaas niet gewonnen, wel heb ik een certificaat<br />

en een puzzel gekregen. Het was een<br />

leuke ervaring!<br />

Fenne van Weenen<br />

11 jaar<br />

Wij zijn Salsa Catering en wij maken<br />

uw evenement graag bijzonder<br />

SALSACATERING.NL | 06 - 522 11 459<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

15


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Update Thomashuis Beesd<br />

In een editie van vorige jaargang hebben we u kennis laten maken met Tjeerd en Sandra Korenwinder.<br />

Met deze zorgondernemers van het Thomashuis op de hoek van de Voorstraat - Veerweg<br />

blikken we terug op de eerste acht maanden van het grote avontuur waar ze toen aan begonnen.<br />

Net zoals de eerste keer is er weer een warm ontvangst door Sandra en Tjeerd, maar ook een aantal<br />

bewoners draagt daar aan bij.<br />

Tekst door Maria van Bremen foto’s door: Thomashuis<br />

Vol enthousiasme vertellen zij over het ‘dikke<br />

truienfeest’ dat net achter de rug is. Een feestelijke<br />

avond voor familie, vrienden en begeleiders<br />

om het nieuwe jaar in te luiden, maar ook<br />

om nog eens stil te staan bij de overname van<br />

het Thomashuis. Die avond werd er gedanst,<br />

gezongen en gesmuld van een winters stamppotbuffet<br />

verzorgd door Versteegh Catering.<br />

Vol trots kijken Tjeerd en Sandra terug op de<br />

eerste periode in hun Thomashuis. Een heerlijke<br />

zomer, waarin de vakantieplannen konden<br />

worden uitgevoerd. Met een groep van vijf<br />

bewoners en drie begeleiders vertrokken ze richting Normandië. Met elkaar hebben ze zes dagen<br />

kunnen genieten van het mooie weer, van de wandelingen, de culturele uitjes en de gezellige avonden<br />

samen. Een tweede groep bewoners en begeleiders heeft de vakantiedagen doorgebracht op<br />

Texel, genietend van de rust, zon, zee en zand.<br />

Al pratend over hun avonturen, komen er veel herinneringen van uitstapjes naar boven en er staat<br />

ook nog heel wat op de planning, waar de bewoners nu al naar uitkijken.<br />

Het is wel duidelijk dat Tjeerd en Sandra nog geen dag spijt hebben van hun grote stap naar het<br />

Thomashuis in Beesd. Ze zijn blij met hun huisgenoten en de vaste<br />

groep werknemers en vrijwilligers. Laatst hebben ze afscheid genomen<br />

van Brechtje, zij heeft een mooi appartement gevonden in Tiel waar<br />

voor haar meer uitdaging is wat betreft het zelfstandig wonen. Haar<br />

plekje is al weer opgevuld door Kristian, die na een wenperiode per 1<br />

februari zijn intrek nam in het Thomashuis.<br />

Vol trots vertelt Sandra ook over hun twee kinderen, Lucas en Eva. Het<br />

feit dat zij zich zo snel hebben aangepast en hun draai hebben gevonden<br />

in deze nieuwe woonomgeving, maakt het nog duidelijker dat deze<br />

beslissing de juiste was.<br />

Ze kijken uit naar alles wat nog komen gaat, met in hun achterhoofd de<br />

positieve waardering naar aanleiding van een bezoek van de inspectie<br />

van Gezondheidszorg en Jeugd: “Professionele zorg en huiselijkheid<br />

gaan heel goed samen in dit Thomashuis!”.<br />

In dit Thomashuis is er nog ruimte voor vrijwilligers. Is het iets voor u?<br />

sandra@beesd.thomashuis.nl - tjeerd@beesd.thomashuis.nl<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

17


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Plankenkoorts evenement<br />

Tekst en foto’s door: : Marieke Zevenbergen<br />

5 februari stond bij Muziekfabriek & Zangschool<br />

Beesd in het teken van het “Plankenkoorts”-<br />

evenement. De gezellige theaterachtige setting<br />

van De Albertine in Rumpt was deze keer de plek<br />

vanwaar de studenten schitterden.<br />

Zang- en pianodocente Marieke: “Het was echt<br />

een super leuke editie. Eens per half jaar staat<br />

jong en oud op de bühne tijdens dit evenement,<br />

waaraan iedereen die les heeft mee kan doen. Zo<br />

leuk om te zien hoe iedereen gegroeid is! Opmerkelijk<br />

was BandStand, onze jongerenband, dat<br />

was echt giga goed. Je ziet gewoon hoe goed<br />

deze jonge<br />

muzikanten<br />

met elkaar<br />

zijn gaan samenwerken!<br />

Onze Mees<br />

trouwens,<br />

die de band<br />

coacht, heeft<br />

BandStand (Guusje, Dinand, Laura, ingezet op<br />

Stefanie)<br />

de groove en<br />

op het speelplezier en dat kun je goed merken.”<br />

Bij de Muziekfabriek heb je les van Mees, Sem,<br />

Yentl of Marieke. Onderdeel van de Muziekfabriek<br />

is de Zangschool. Natuurlijk stonden er dan<br />

ook een heleboel zangers op het podium. Marieke:<br />

“We organiseren vrij vaak een mogelijkheid<br />

om op te treden. Al kun je pas net een heel klein<br />

beetje, dan<br />

doe je bij ons<br />

al mee. Niet<br />

voor niets,<br />

want podiumvrees<br />

is<br />

een vervelend<br />

obstakel<br />

maar het<br />

Popkoor BasedOn<br />

slijt hard: hoe<br />

vaker je meedoet, hoe minder eng het wordt.<br />

Bovendien is het super motiverend om ergens<br />

naartoe te werken. Voor zangers die aan hun performance<br />

willen werken hebben we een cursusreeks<br />

ontwikkeld om daar bedreven en dus ook<br />

zelfverzekerd in te worden en jongens jongens,<br />

wat een verschil konden we zien deze keer!’ En<br />

de volgende keer? “Dat wordt dan begin juni<br />

denk ik. Dan kunnen ook de eerste Do-Re-Mini’s<br />

en SuperMaestro’s<br />

het podium<br />

op voor hun allereerste<br />

optredentjes.<br />

We houden<br />

jullie op de hoogte!”<br />

www.muziekfabriekbeesd.nl<br />

www.zangschoolbeesd.nl<br />

Recreatie<br />

Betuwe<br />

Lorem ipsum<br />

strand<br />

Recreatie<br />

Waterfun<br />

BETUWESTRAND.NL<br />

Rense Romijn (<strong>14</strong>)<br />

Zwemmen<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Frühling mit Blasmusik<br />

Egerländerkapel “De Lingemuzikanten ”organiseert op zondag 2 april in Partycentrum “De Betuwe<br />

Poort” weer een Frühling mit Blasmusik. Een erg leuk en bijzonder evenement voor liefhebbers van de<br />

onvervalste Egerländermuziek.<br />

Tekst en foto door: Richard Bakker<br />

Maar liefst drie kapellen zullen hun opwachting<br />

maken.“Die Original Rheinstädter muzikanten”<br />

uit Woerden. Deze kapel speelt op allerlei festiviteiten<br />

en deed in het verleden regelmatig mee<br />

aan concoursen en werd landskampioen in de<br />

heuvelklasse.“De Boarische knoppers” uit Tilburg.<br />

Een vrolijke zesmans formatie die een gevarieerde<br />

Zuid-Duitse en Tiroolse muziekstijl speelt. Egerländerkapel<br />

“De Lingemuzikanten” uit Beesd. De organiserende<br />

kapel uit West-Betuwe heeft inmiddels<br />

een goede naam opgebouwd en staat onder leiding<br />

van Jacco Hoegee. Binnen en buiten de regio worden succesvolle optredens verzorgd, waarbij een<br />

hoge dosis gezelligheid en de regio-eigen ’gemütlichkeit’ niet uit het oog worden verloren.<br />

De afwisseling van Egerländer, Böhmische, Mährische en een touch van populaire blaasmuziek maakt<br />

“Frühling mit Blasmusik” tot een gezellige en luisterrijke middag. Niet alleen voor de vaste fans en liefhebbers<br />

van blaasmuziek, maar ook voor iedereen die een gezellige middag wil beleven. De optredens<br />

vinden plaats in “De Betuwepoort”, Kornelis van Wijnenstraat 1 in Rhenoy. De aanvang van de middag<br />

is 13.30 uur en de zaal gaat om 13:00 uur open. De toegang is gratis!<br />

Wilt u meer informatie over de Lingemuzikanten of wilt u ze boeken? Neem dan contact op met Gerrit<br />

van Beest, tel: 06-18228599 of email: Delingemuzikanten@outlook.com<br />

Redactie: Vera Bullee, Maria van Bremen en Patricia van<br />

Veldhuizen<br />

Redactieadres: Achterstraat 26, 4153 AR, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Vera Bullee<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Patricia van Veldhuizen en Henk van de Water.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

Hier kan jouw<br />

advertentie<br />

staan!<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!