17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Michelle David & The True-tones

Zaterdag 14/10/2023 - 20.15 uur - € 20 / € 23

Muzikale reis

De afgelopen vier jaar heeft de band de hele wereld doorkruist. Ze speelden uitverkochte shows in clubs,

theaters en festivals van noord tot zuid, van oost tot west.

Na de release van vijf veelgeprezen gospel-infused albums, een Edison nominatie (de Nederlandse Grammy)

en talloze TV-optredens, stond de band op de planken van ‘NOS Studio Sport’ en ‘NPO1’. Dit alles nog voor de

release van een nieuw album. Ze werden uitgenodigd om de dagelijkse TV-show te begeleiden met muziek

tijdens de Olympische Winterspelen 2022.

Dat gezegd hebbende, hebben de afgelopen jaren een verdere persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

gegeven van wie Michelle David & The True-tones zijn. We kennen ze als een band die van elke show een

soulspektakel maakt met hun unieke gospel gecombineerd met soul, blues, jazz en afrobeat. Nu met een nieuw

album; ‘Truth & Soul’ (29-04-2022) hebben ze hun muzikale horizon nog verder uitgebreid. Dromerige Indie

soul met een zware 70’s vibe vermengd met Braziliaanse smaken en Afrikaanse ritmes.

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!