17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jeroen Verdick

Alleen

Zaterdag 21/10/2023 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Stand-up comedy

Jeroen Verdick ken je al als sidekick van Jens Dendoncker in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, een programma waarin

ze mensen een handje helpen om boodschappen op een uiterst originele manier over te brengen. Ook op VTM

GO kregen we dit aanstormend talent al te zien in ‘Meet & Friet’, waar Jeroen verschillende BV’s ontmoet in hun

favoriete frituur. Daarnaast bezorgde hij samen met Bert Gabriëls, in diens #Eindejaars, tal van mensen een

memorabele avond met stand-up comedy van het hoogste niveau.

Hoog tijd dus voor de volgende stap, zijn eerste vol-avondshow, ‘Alleen’. Hierin probeert hij met zijn aanstekelijke

tongval op z’n eentje de wereld rondom hem te begrijpen.

Jeroen neemt je, met de nodige fantasie en absurditeit, mee in zijn zoektocht naar de ware ik.

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!