17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Jelle Cleymans

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Kerstconcert met Jelle Cleymans

Te gast

Donderdag 7/12/2023 - 20.15 uur - € 19 / € 22

Buitenbeentje

1830 een speciale editie.

“Het ontstaan van België, maar tevens ook de 30e editie van het kerstconcert van 18 Bataljon Logistiek.”

Kom en beleef de ultieme kerstervaring met de 30e editie van ons jaarlijkse kerstconcert, gepresenteerd door

het 18 Bataljon Logistiek en de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen met als speciale gast Jelle Cleymans! Op

7 december 2023 zullen de prachtige klanken van deze bekroonde muziekkapel en de onvergetelijke stem van

Jelle Cleymans u meenemen op een betoverende reis door een mooi aantal klassiekers en een hoog niveau

van muziek

gehalte.

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen is al meer dan 190 jaar een baken van muzikaliteit en kwaliteit. Hun

prestaties zijn ongeëvenaard en hun optredens zijn altijd adembenemend. Voeg daarbij het talent van Jelle

Cleymans toe, één van de meest gewaardeerde en geliefde artiesten van het land en u krijgt een kerstconcert

dat u nog lang bij zal blijven.

Of u nu een fervent muziekliefhebber bent of gewoon op zoek naar een onvergetelijke manier om de

kerstperiode in te luiden, dit concert is iets wat u niet mag missen. Koop uw tickets nu en bereid u voor op een

avond vol magie en betovering, gebracht door de beste muzikanten van het land en hun speciale gast. We zien

u graag op 07 december 2023 en dit alles ten voordele van onze peterinstelling Sint Oda, De Veerkracht en ’t

Volderke.

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!