17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Guy Verlinde & The Artisans of Solace

Vrijdag 9/02/2024 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Muzikale reis

Een concert van Guy Verlinde is een blues, roots & Americana reis, doordrenkt met verhalen over liefde,

hoop, wederopstanding ... die de heilzame kracht van muziek benadrukt. Guy is een geboren entertainer en

rasverteller. Met zijn verhalen & songs weet hij zijn publiek te raken en stuurt hen telkens met een flinke dosis

positiviteit naar huis. Hij stond ook samen, met zijn onlangs overleden vriend Tiny Legs Tim, aan de wieg van

de florerende Gentse blues scene. Guy Verlinde nam 15 albums op in 14 jaar, waardoor hij één van de meest

productieve artiesten in België is. Zijn nieuwste album ‘Live At Minard’ (2022) is een live registratie van een

concert dat hij speelde met The Artisans of Solace in de Minardschouwburg, in zijn thuisstad Gent.

Zijn jongste studio album ‘Standing in the Light of a Brand New Day’ (2021) was een nieuwe stap in zijn muzikale

en tekstuele evolutie met positieve nummers over hoop en vooruitgaan in het leven.

The Artisans of Solace zijn een schare topmuzikanten waarmee Guy in het verleden veel muzikale kilometers

aflegde. De ritmesectie bestaat uit bassist René Stock, één van de meest gevraagde sessiemuzikant uit Wallonië

en Benoit Maddens, die ook in Guy’s vorige band ‘The Mighty Gators’ achter de drums zat. Daarnaast vormen

de twee jonge multi-instrumentalisten Tom Eylenbosch (piano & banjo) en Olivier Vander Bauwede (harmonica

& elektrische gitaar), die meesters zijn in het kleuren met klank, het muzikale sluitstuk van de band. Samen

brengen zij een concert vol verhalen over liefde, verlies, hoop, wederopstanding … maar vooral over de positieve

kracht van muziek.

Guy Verlinde: zang & akoestische & resonator gitaar

René Stock: contrabas

Benoit Maddens: drums & percussie

Tom Eylenbosch: keyboards & banjo

Olivier Vander Bauwede: mondharmonica & elektrische gitaar

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!