17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HELP! A Beatles Tribute

Zaterdag 17/02/2024 - 20.15 uur - € 23 / € 25

Muzikale ode

HELP! A Beatles Tribute (CZ/GB)

Is een van de meest muzikaal getrouwe bands die vandaag de dag Beatles muziek spelen. HELP! heeft zich

gepositioneerd onder de top Beatles tribute bands door hun ongeëvenaarde aandacht voor detail en pittige

concerten.

In de afgelopen zes jaar heeft de band bijna 400 concerten gegeven in tal van landen (Duitsland, Zwitserland,

Oostenrijk, Spanje, Nederland, België, Italië, Frankrijk, Griekenland, Polen, Finland, Kroatië, Slovenië, Slowakije,

Engeland, Rusland, ...) in heel Europa en elders!

Met griezelige, live uitvoeringen van Beatles’ songs, zal HELP! je doen denken dat je naar het echte werk luistert.

Tijdens een concert voert de band bijna meer dan 40 nummers uit van de begindagen van The Beatles tot hun

latere, meer uitgebreide opnames.

Luister naar verbazingwekkende live uitvoeringen van klassiekers als ‘Can’t Buy Me Love’, ‘Yesterday’, ‘She

Loves You’, ‘I Want To Hold Your Hand’, ‘Here Comes The Sun’, ‘Let It Be’ en ‘Hey Jude’.

Hun gedenkwaardige show bevat replica’s van kostuums van The Beatles, en dezelfde instrumenten om de

muziek de geluidskwaliteit te geven die mensen zijn gaan kennen en waar ze van houden.

© Urska Batistic

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!