17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tumbling Clouds

Stenzel & Kivits

Buitenbeentje

Vrijdag 15/03/2024 - 20.15 uur - € 13

verwenvoorstelling

Twee broers en een jonge vrouw bezingen en

bespelen de liefde… én hun liefde voor muziek.

Een avond vol verrassende songs, doorweven met

vertelsels en inspirerende teksten. Met muziek

zetten ze het luik van de liefde op een kier en

gaandeweg worden de geheimen van hun muzikale

pad onthuld.

Tumbling Clouds is het akoestische trio van de

broers Gert en Dries Peeten, samen met violiste

Britt Raymaekers. Hun muziek is fris, eigenzinnig en

doorspekt met klassieke invloeden. Harmonieuze

samenzang, gitaar, piano en viool vormen de

hoofdingrediënten.

Muzikale/visuele humor

The Flying Concert

Zaterdag 16/03/2024 - 20.15 uur - € 17 / € 19

Onmogelijke concerten geven, dat lukt alleen de

wereldbekende tenor Stenzel & meesterpianist

Kivits.

Beide heren leveren al 23 jaar het bewijs dat comedy

en klassieke muziek op een heerlijke manier kunnen

versmelten en perfect met elkaar harmoniëren.

Briljante muzikanten die ook erg komisch zijn.

Na 23 jaar bundelen ze voor het eerst hun allerbeste

kapriolen onder, naast, op en met hun piano waarbij

ze niets aan het toeval overlaten om het publiek op

het verkeerde been te zetten.

Gert Peeten (gitaar, piano, zang)

Dries Peeten (zang, gitaar, percussie)

Britt Raymaekers (viool, percussie, zang)

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!