17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aimé’s Big Band met Yannick Bovy

Te gast

Zaterdag 23/03/2024 - 20.15 uur - € 16 / € 20

Buitenbeentje

Na ons zeer geslaagd optreden in oktober 2018 samen met Yannick Bovy in het cc van Leopoldsburg rees

steeds vaker de vraag om dit nog eens over te doen. Na bijna 5 jaar willen we samen met Yannick Bovy er nog

eens een fijne muzikale avond van maken. Het wordt een mix van Aimé’s Big Band met instrumentale en

vocale nummers met als kers op de taart de getalenteerde en sympathieke wereldster, Yannick Bovy!

Over Yannick Bovy

Met zijn warme stem en feilloos gevoel voor het vertolken van swing en jazz, is de jonge crooner Yannick Bovy

al jarenlang één van onze meest gegeerde muzikale exportproducten. Zijn nummers zijn van São Paulo tot

Jakarta op de radio te horen en songs uit zijn albums, ‘Better man’, ‘All the way’ en ‘Love Swings!’ wisten hun

plaats te veroveren in de Belgische, Duitse, Poolse, Griekse, maar ook Brazliaanse, Indonesische en Thaise

hitlijsten. Yannick mocht in het verleden ook al het voorprogramma verzorgen bij concerten van Lionel Richie,

Tony Bennett & Lady Gaga en stond op het podium met Lisa Stansfield, Amy Macdonald en andere grootheden.

In 2019 bracht hij met het succesvolle album en concert ‘Yannick Bovy Celebrates Nat King Cole’ gepast hulde

aan Mr. Cole.

56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!