17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Energize me

donderdag 5-12-19/10/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 105 (vriendenprijs) / € 109 (basisprijs)

Goede voeding geeft kracht en energie. Zo kunnen we

volop leven, werken en gezond zijn. In de eerste les

ontdek je de theorie, in de tweede les verdiep je die en in

de derde les gaan we ermee aan de slag en bereiden we

gezonde gerechten.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

choosy & delicious (Viviane Vaes)

schort, snijplank, scherp mesje,

keukenhanddoek

Bereidingen met witloof

woensdag 11/10/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 25 (vriendenprijs) / € 27 (basisprijs)

Witloof is een typisch Belgische wintergroente en groeit

vlakbij. Het ‘witte goud’ is dan ook een klassieker in de

Vlaamse keuken die heel veelzijdig kan worden gebruikt.

Onder begeleiding van Rita Huysmans ontdek je de

leukste recepten.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, 2 keukenhanddoeken,

aardappelmesje en doos voor restjes

Zaaddoos van papaver in keramiek

woensdag 11-25/10/23 | 19.30 - 22.00 uur

| € 25 (vriendenprijs) / € 29 (basisprijs)

We maken een prachtige, gekleurde zaaddoos in

keramiek (2 stuks). We maken dit via een techniek van

keramiek en werken dit uit met klei. Het geheel wordt

bevestigd op een ijzeren stang, zodat je het werk buiten in

de tuin kunt steken.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Denise Vaes

83

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!