17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Canva

donderdag 19/10/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 28 (vriendenprijs) / € 30 (basisprijs)

Wil je mooie afbeeldingen voor je sociale media of wil je

zelf toffe kerstkaarten ontwerpen? Met Canva - een gratis

ontwerptool - maak jij snel en gemakkelijk de kaartjes,

werkbladen, posters, flyers, presentaties, enz. Leer ermee

werken in deze les.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

cultuurcentrum

Kelly Meeus

laptop met canva-account

Lekker Oosters koken

woensdag 25/10/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 22 (vriendenprijs) / € 25 (basisprijs)

De Oosterse keuken heeft heel wat te bieden! Daarom

leer je met Joske Vranken de lekkerste smaken kennen

en maak je samen gerechten om ‘U’ tegen te zeggen.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Joske Vranken

schort, snijplank, aardappelmesje,

keukenhanddoek

Stoofpotjes

donderdag 26/10/23 | 19.00 - 22.00 uur | 26/10/23

| € 25 (vriendenprijs) / € 27 (basisprijs)

Lekkere winterse stoofpotjes die je vooraf kan

voorbereiden en dan lekker lang kan laten pruttelen.

Ook fijn als je gasten hebt want dan kan je rustig mee

aperitieven.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rieta Mangelschots

schort, snijplank, aardappelmes,

keukenhanddoek, doos voor restjes

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!