17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Leuke kindertraktaties

woensdag 08/11/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 25 (vriendenprijs) / € 27 (basisprijs)

Kinderfeestje? Communiefeest? In deze workshop leer je

een leuke traktatie te maken voor kinderen.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, 2 keukenhanddoeken,

aardappelmesje en doos voor restjes

© Jo Vanden Bossche

Natuurlijke verzorgingsproducten

donderdag 09/11/23 | 19.00 - 22.00 uur

| € 33 (vriendenprijs) / € 35 (basisprijs)

Je leert een aantal handige verzorgingsproducten maken

op basis van natuurlijke ingrediënten zoals verse en

gedroogde kruiden en etherische oliën. Dat is niet alleen

beter voor je lichaam, maar ook voor het milieu.

We maken een kruidentandpasta, een natuurlijke

deo-spray en een bodyscrub. Na afloop krijg je een

receptenbundel mee naar huis.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Find your nature (Ilse Plessers)

87

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!