17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Musical in 2 dagen

maandag 30 & dinsdag 31/10/23 | 09.00 - 16.00 uur

| 6-15 jaar | € 53 (vriendenprijs)/€ 55 (basisprijs)

Een musical maken in twee dagen is onmogelijk? Niet

bij People On Stage! De deelnemers ontpoppen zich tot

ware musicalsterren, krijgen les, repeteren en spelen een

echte kortmusical! Deze wordt opgenomen, zodat mama

en papa thuis kunnen meegenieten.

© Sonja Bruggeman

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

People On Stage

Wafels bakken en versieren

vrijdag 03/11/23 | 13.30 - 16.30 uur | 6-12 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

We bakken smakelijke wafels en gaan daarna aan de slag

met allerlei lekkers om deze mee te versieren (én nog

lekkerder te maken).

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, keukenrol, doos om

wafels in op te bergen

Nintendo taart

woensdag 29/11/23 | 13.30 - 16.30 uur | 6-12 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

We maken samen een overheerlijke taart in Nintendothema.

Dat ziet er leuk uit én is lekker om op te smullen.

Helaas kan je er niet op spelen…

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, keukenrol, deegrol, snijplank,

doos voor restjes

95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!