17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kerstboom cupcakes

woensdag 20/12/23 | 13.30 - 16.30 uur | 6-12 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

We bakken cupcakes en versieren die met suikerfondant

of zelfgemaakte botercrème en glitters. We werken ze af

met een mooie kerstboom voor die extra feestelijke toets.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, keukenrol, deegrol, doos om

cupcakes in te zetten

Musical in 1 week

maandag 12 t/m vrijdag 16/02/24 | 09.00 - 16.00 uur

| 6-15 jaar | € 120 (vriendenprijs)/€ 125 (basisprijs)

Aansluitend toonmoment op vrijdag in de schouwburg

(+/- 30 minuten).

De deelnemers worden ware musicalsterren. Ze leren

zingen, dansen, acteren, repeteren en spelen op de laatste

dag een echte kortmusical! Naar dit korte optreden na de

laatste les kunnen (groot)ouders komen kijken, als een

echt publiek.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

People On Stage

© People On stage

96

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!