20.04.2023 Views

2 | 2023 Massage Magazine

In deze editie: step-by-step: stress <-> ademhaling - reportage: Susanne Hörchner - BodyMind Coach - Therapeutische effecten van essentiële oliën - Stress en emoties anders bekeken en meer.

In deze editie: step-by-step: stress <-> ademhaling - reportage: Susanne Hörchner - BodyMind Coach - Therapeutische effecten van essentiële oliën - Stress en emoties anders bekeken en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

magazine voor wellness & therapie<br />

Stress beïnvloedt<br />

de ademhaling<br />

en vice versa<br />

Prof. Frank Backx:<br />

‘Herken signalen waaruit blijkt dat<br />

spanning zich te veel ophoopt’<br />

april <strong>2023</strong><br />

De therapeutische effecten<br />

van essentiële oliën


Nano CellCare therapie<br />

Een andere benadering<br />

Mogelijke effecten van Nano verneveling<br />

in de praktijk:<br />

Acute activering van het zelfgenezend vermogen<br />

Herstellen activiteit van het Lymfatisch systeem<br />

Boost immuunsysteem met hyaluronzuur, mineralen uit<br />

het zout van de Dode Zee + vitamine C<br />

Zuurstofopname verhogend en snelle vermindering van<br />

ademhalingsproblemen<br />

Directe ontspanning en opname complete Fascia<br />

& Endocriene systeem<br />

Voordelen voor de therapeut & cliënt:<br />

Actief op cellulair niveau<br />

Comfortabele behandeling voor beiden<br />

100% natuurlijke ingrediënten<br />

Exclusiviteit onder licentie per werkregio<br />

Unieke resultaten met slechts enkele behandelingen<br />

Transparant totaalconcept met maximale uptime garanties<br />

Benieuwd of dit concept in jouw regio nog beschikbaar is?<br />

Neem dan snel contact op en laat je uitgebreid en persoonlijk<br />

informeren!<br />

Nano Healthcare Europe - Engellaan 1A - 1427AK Amstelhoek<br />

0031297743572 - info@nanohealthcare.nl<br />

www.nanohealthcare.nl<br />

Kijk voor persoonlijke ervaringen van partners en<br />

eindgebruikers op ons YouTube Kanaal. Of volg ons op:


EDITORIAL<br />

Beurzen, beurzen …<br />

Het is je wellicht opgevallen dat er weer volop<br />

beurzen, evenementen en cursussen zijn.<br />

Na de donkere Corona-jaren wil en mag men<br />

weer deelnemen en bezoeken. Wat wel opvalt is dat men niet<br />

meer massaal en zeker niet alleen informatief bezoekt, maar<br />

dat de beursganger wil meer zien, doen en ervaren voor zijn<br />

geld. Activiteiten als workshops, lezingen, demonstraties en<br />

behandelingen op de beurzen zijn bijzonder in trek.<br />

En als het kan, wil men op een beurs ook graag gratis of sterk<br />

afgeprijsde artikelen scoren. Soms lijkt het wel alsof er een<br />

koffertjesbrigade van beursstand naar beursstand trekt.<br />

Dit verschijnsel zie je niet alleen op consumentenbeurzen,<br />

ook de professionals kunnen er wat van…<br />

Wat moet je dan als uitgever in je stand vol nieuwste<br />

edities van je vakmagazines? Nou, gewoon meedoen!<br />

De aanbiedingen vliegen om je oren. Beurskortingen en<br />

welkomstcadeaus, wij doen daar allemaal aan mee en met<br />

succes. Want tijdens en na de beurs meldden de abonnees<br />

zich massaal aan. Of het is om een voordeel te scoren of<br />

omdat zij pas op de beurs op onze titels geattendeerd zijn,<br />

dat laat ik in het midden. Anyway, ook wij verwelkomen graag<br />

weer enkele tientallen nieuwe abonnees en hopen hen met<br />

onze nieuwe editie niet teleur te stellen.<br />

Ons redactieteam heeft als thema voor deze editie het<br />

behandelen van de cliënten die gebukt gaan onder stress<br />

en spanning. Zo laat Lizet van Triet de Belgische burn-out<br />

coach en schrijver van het boek “Anders ademen”, Dirk<br />

Heylen, uitgebreid aan het woord over de ademhalingscirkel<br />

en Gonnie van de Lang bekijkt de stress en emoties vanuit<br />

de TMC-oogpunt. Saskia Petit interviewt Susanne Hörgner<br />

over de zachte kracht van de Ayurvedische massages en<br />

onze nieuwe columniste en dermatoloog Dr. Soe Janssens<br />

schrijft in haar eerste column over het belang van het tijdig<br />

herkennen van huidkanker bij je client.<br />

Ook onze andere columnisten, Stefan, Pim, Tirza en Harmen<br />

doen zoals altijd uitgebreid een duit in het zakje. Stuk-voorstuk<br />

columns die de moeite waard zijn om te lezen.<br />

Ik wens je veel leesplezier<br />

Tenslotte nog dit; vanaf eind maart kun je als abonnee bij App<br />

Store en Google Play de gratis Beauty Pro.nl app downloaden<br />

waarmee je je <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> op je telefoon of tablet kunt<br />

lezen of beluisteren.<br />

Milan Potuznik,<br />

Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons<br />

magazine of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail<br />

sturen naar: massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

2-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,<br />

Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

SchuttersMGZ<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Tirza Bottema<br />

Tirza Bottema is directeur van<br />

Thaise massage opleiding Thai Dee in<br />

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie<br />

op www.yogamassage.nl.<br />

Gonnie van de Lang<br />

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga<br />

en Chinese geneeswijzen in Wierden.<br />

Zij is als verpleegkundige opgeleid in<br />

de reguliere geneeskunde en later<br />

als acupuncturist in de traditionele<br />

Chinese geneeskunde. Gonnie kan<br />

putten uit een brede kennis en<br />

ervaring in de Westerse- en Oosterse<br />

geneeswijzen. Zij heeft naast haar<br />

praktijk meer dan 25 jaar parttime<br />

gewerkt als lerares verpleegkunde en<br />

als yogadocent. Zij schrijft sinds 2008<br />

voor vakbladen over gezondheid en<br />

heeft diverse boeken over massage,<br />

yoga en gezond leven geschreven.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree, al 25 jaar lichaamsgericht<br />

psychotherapeut, is ontwikkelaar en<br />

eigenaar van massageopleiding<br />

Vreeling deep tissue. Hij is tevens<br />

auteur van ‘Vreeling, een bijzondere<br />

vorm van deep tissue’.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

4 2-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 2/<strong>2023</strong><br />

16<br />

8<br />

Step-by-step.............................................. 8<br />

Stress ademhaling<br />

Stress beïnvloedt de ademhaling en vise<br />

versa. Dirk Heylen ondervond dat jaren<br />

geleden tijdens een duiktocht aan den<br />

lijve: hij raakte onder water in paniek<br />

waardoor zijn ademhaling nog sneller<br />

en oppervlakkiger werd. Zijn buddy<br />

wist hem via het vertragen ervan te<br />

kalmeren.<br />

PDS.................................................................... 10<br />

Prikkelbare darm relatie met<br />

overactieve mestcellen<br />

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) valt<br />

onder de functionele buikklachten<br />

waarbij de werking van de darmen<br />

is verstoord. Het is een chronische<br />

darmaandoening waarbij buikpijn en<br />

ontlastingsproblemen (bijvoorbeeld<br />

verstopping of diarree) op de<br />

voorgrond zijn. PDS en IBS Irritable<br />

Bowel Syndrome (IBS) worden<br />

beiden genoemd voor hetzelfde<br />

syndroom. Recent is de relatie van<br />

PDS met hyperreagerende mestcellen<br />

(immuuncellen) ontdekt.<br />

Sportmassage.......................................18<br />

Stress en disbalans<br />

Stress is zeker niet altijd slecht voor je,<br />

aldus sportarts professor Frank Backx:<br />

“Je hebt er een zekere mate van nodig<br />

om beter te kunnen presteren - ook in de<br />

sport. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld<br />

een belangrijke voetbalwedstrijd voor de<br />

ene persoon stressvoller kan uitpakken<br />

dan voor een ander. Dat verschilt per<br />

situatie én per individu. Zo zal een<br />

bankspeler die op het laatste moment<br />

in mag vallen, zich waarschijnlijk meer<br />

willen bewijzen dan iemand die een vaste<br />

plek in het elftal heeft.”<br />

24<br />

TCM..................................................................21<br />

Stress en emoties anders<br />

bekeken<br />

In Chinese, oude medische geschriften<br />

wordt er geen expliciete verwijzing<br />

naar stress gegeven. Bij nadere<br />

beschouwing van de manier waarop<br />

traditioneel Chinees medisch denken is<br />

samengesteld, kunnen de stressreactie<br />

en stressfactoren worden opgenomen<br />

bij de zeven emoties, als interne<br />

oorzakelijke factoren van ziekte. Volgens<br />

de traditional Chinese Medicine (TCM) is<br />

ziekte een gevolg van een disharmonie<br />

in energiestroom in het lichaam. Vanuit<br />

deze holistische denkwijze zijn lichaam,<br />

geest en emoties één geheel. Een<br />

verstoring op één gebied heeft invloed<br />

op de andere gebieden.<br />

Reportage..................................................24<br />

Susanne Hörchner:<br />

‘Omarm de zachte kracht van<br />

Ayurveda’<br />

Susanne Hörchner is eigenaar<br />

van massagepraktijk Massuus<br />

in Amsterdam. Daar geeft zij als<br />

massagetherapeut en Ayurvedisch<br />

Health Coach haar holistische<br />

behandelingen. Ze richt zich daarbij op<br />

vier pijlers: Ayurvedische massages,<br />

zwangerschapsmassages, coaching en<br />

Ayurvedische detox-kuren. Ze vertelt er<br />

enthousiast over. “In de Ayurveda vind<br />

je alles wat je nodig hebt om in balans te<br />

komen en een gezond leven te leiden.”<br />

21<br />

Opleiding in beeld.............................30<br />

BodyMind Coach<br />

Veel mensen ervaren stress en<br />

spanning. Ze zitten veel in hun<br />

hoofd en hebben moeite om hun<br />

gevoelens te uiten. Tijdens de opleiding<br />

BodyMind Coach leer je mensen te<br />

begeleiden in het vergroten van hun<br />

lichaamsbewustzijn. Je leert mensen<br />

de verbinding tussen geest en lichaam<br />

te begrijpen en daarmee positief te<br />

beïnvloeden. De module Polyvagaaltheorie<br />

vormt een belangrijk onderdeel<br />

van de cursus. Een mooie opleiding voor<br />

masseurs die zich op dit terrein verder<br />

willen ontwikkelen. Stefan van Rossum<br />

is docent van deze opleiding bij Esoterra.<br />

Oliën...............................................................32<br />

Therapeutische effecten van<br />

essentiële oliën<br />

In deel 1 van Aromatherapie in de<br />

sportmassage is vooral het waarom<br />

van aromatherapie in de sportmassage<br />

besproken en welke invloed essentiële<br />

oliën kunnen hebben op de sporter en<br />

de prestatie. In dit tweede deel gaan we<br />

vooral in op de therapeutische effecten<br />

van essentiële oliën.<br />

En nog meer:<br />

Beurs................................................................. 9<br />

Aanstormend talent.................................. 12<br />

Column Stefan van Rossum.................. 14<br />

Column Huidkanker.................................. 16<br />

Thaise massage........................................... 26<br />

Column Pim Vree........................................ 28<br />

Productnieuws............................................. 34<br />

2-<strong>2023</strong><br />

5


‘Je kunt je parasympatische zenuwstelsel<br />

via de ademhaling positief beïnvloeden’<br />

6 2-<strong>2023</strong>


Stress <br />

ademhaling<br />

Stress beïnvloedt de ademhaling en vise versa. Dirk Heylen ondervond dat jaren<br />

geleden tijdens een duiktocht aan den lijve: hij raakte onder water in paniek waardoor<br />

zijn ademhaling nog sneller en oppervlakkiger werd. Zijn buddy wist hem<br />

via het vertragen ervan te kalmeren. Dirk: “Dat is dan gelijk de belangrijkste les over<br />

ademhaling: als jij jouw cliënt wil helpen rustiger te worden en meer te ontspannen,<br />

dan helpt het om langzamer te ademen en de uitademhaling te verlengen.”<br />

STEP BY STEP<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

Dirk merkt dat ademhalingsoefeningen<br />

nog<br />

te weinig worden ingezet<br />

om te ontspannen, de<br />

veerkracht te verhogen en<br />

om stress en burn-out te voorkomen<br />

of er sneller van te herstellen:<br />

“Lichamelijke reacties op acute stress<br />

zijn van levensbelang. Het is echter<br />

wel essentieel om daarna zodanig te<br />

ontspannen dat je weer kunt herstellen.<br />

In onze huidige maatschappij<br />

schort het daar te vaak aan.” Dit is<br />

de reden dat hij de zogenaamde<br />

Spirasademhalingscirkel ontwikkelde,<br />

een stappenplan voor het aanleren van<br />

ademhalingsoefeningen.<br />

Gespannen spieren<br />

Langdurige stress kan zowel<br />

lichamelijke als psychische klachten<br />

geven, naast gedragsveranderingen<br />

als minder presteren en chaotisch<br />

werken. Slecht slapen en aanhoudende<br />

vermoeidheid zijn signalen, net als<br />

spierpijn. Dirk: “Stress beïnvloedt onder<br />

meer de spanning van spieren. Houdt<br />

dat te lang aan dan kan dat ertoe leiden<br />

dat ze stijver worden en/of verkrampen<br />

en overbelast raken.<br />

Dirk Heylen werkt als stressen<br />

burn-out coach en als<br />

ademcoach; daarnaast<br />

geeft hij duikonderricht. Hij is<br />

medeoprichter van Spiras, een<br />

toonaangevende academie voor<br />

ademhaling (zie www.spiras.be).<br />

(© Björn Comhaire)<br />

Figuur 1:<br />

Spirasademhalingscirkel<br />

2-<strong>2023</strong><br />

7


Vaak zie je dat in de nek en schouders<br />

waar je de hulpademhalingspieren<br />

vindt die gebruikt worden bij een<br />

versnelde borstademhaling. De<br />

masseur kan die met behulp van<br />

massagetechnieken ontspannen,<br />

net als dat hij aandacht kan besteden<br />

aan zowel de bewustwording van<br />

een verkeerde ademhaling als aan<br />

oefeningen die dat kunnen verbeteren.”<br />

In figuur 1 en in het kader zie je een<br />

stappenplan daarvoor.<br />

In de praktijk<br />

Als masseur zul je de ademhaling<br />

van je cliënt niet alleen kunnen<br />

observeren, je kunt er ook mee<br />

werken tijdens je behandeling: “Jij<br />

Figuur 3<br />

ziet en voelt wat er gebeurt. Is er<br />

meer een borstademhaling of een<br />

middenrifademhaling? En hoe is de<br />

houding? Zijn de schouders meer<br />

naar voren en/of opgetrokken?<br />

Dan is de kans groot dat de<br />

hulpademhalingsspieren worden<br />

ingezet en de cliënt niet efficiënt in- en<br />

uitademt. Daarnaast is het makkelijk<br />

te zien of er via de mond of de neus<br />

wordt geademd. In het eerste geval<br />

zal de cliënt een meer gejaagde en<br />

gespannen indruk maken. Naast het<br />

zien en voelen, kun je ook je gehoor<br />

inzetten om de snelheid van de<br />

ademhaling te controleren en om na<br />

te gaan of de ademhaling vloeiend<br />

verloopt.” Je kunt jouw cliënt adviseren<br />

de belangrijkste stappen in te zetten<br />

cq te leren: een ontspannen houding<br />

waarbij het middenrif mee kan doen,<br />

een neusademhaling, langzamer<br />

ademen en een langere uitademing<br />

dan de inademing.” ✤<br />

2<br />

Figuur 2<br />

1<br />

Spirasademhalingscirkel<br />

Bewustwording: Bij de eerste groep oefeningen ligt<br />

de focus op het activeren van het parasympatische<br />

zenuwstelsel, dat deel dat zorgt voor rust en herstel. Dirk:<br />

“Stap 1 is het bewust worden van de ademhaling, vaststellen<br />

dat deze gedurende de dag verandert, die veranderingen<br />

herkennen zodat je eventueel daarop kunt reageren en<br />

het gaat om het leren focussen.” Er zit een opbouw in alle<br />

stappen die Dirk beschrijft. Maar de basis is hetzelfde: “Er<br />

zijn vier ingrediënten die je parasympatische zenuwstelsel<br />

via de ademhaling positief beïnvloeden. Dan gaat het<br />

om inademen via de neus, de middenrifademhaling,<br />

langzamer ademen en de uitademing verlengen. Het<br />

meest efficiënt is ze allemaal samen toe te passen.”<br />

Neusademhaling: Het doel van de neusademhalingsoefeningen<br />

is te leren door de neus te ademen.” Op<br />

foto’s 1 en 2 zie je hoe je je daarvan bewust kunt worden.<br />

Dirk: “Vooral tijdens stress en onrust zie je eerder een<br />

oppervlakkige ademhaling via de mond.” In stap 4 leer je<br />

de uitademing te verlengen. In figuur 2 wordt schematisch<br />

weergegeven hoe het eruit ziet dat je langer uit- dan<br />

inademt, met een pauze na de uitademing.<br />

Box-ademhaling: Figuur 3 laat een zogenaamde boxademhaling<br />

uit stap 5 zien: “Hierbij adem je gedurende<br />

4 seconden in, dan houd je de adem 4 seconden vast,<br />

je ademt 4 seconden uit en wederom houd je dat 4<br />

seconden vast. Het doel is onder meer om stress te leren<br />

verminderen en de ademhalingsspieren te ontspannen.”<br />

Hij beklemtoont dat dit wel bij je cliënt moet passen, want<br />

het aantal seconden dat voor iemand prettig is om mee te<br />

werken, verschilt.<br />

Langer uit: Alle oefeningen van de stappen een tot en<br />

met zeven die Dirk in zijn boek beschrijft, zijn gericht op het<br />

verbeteren van de ademhaling en het activeren van het<br />

parasympatische systeem. Zo hoort figuur 3 bij stap 7 die<br />

al het geleerde van daarvoor combineert. Stap 8 is voor de<br />

‘gevorderden’: “Die helpt bij het bewust schakelen tussen<br />

inspanning en ontspanning. Dat maakt veerkrachtiger en<br />

weerbaarder bij stress. Daarvoor bestaan verschillende<br />

technieken; een bekende is de Wim Hof methode.”<br />

Mindset: In het midden van de cirkel staan nog drie<br />

blokjes die bij alle oefeningen aandachtspunten kunnen<br />

zijn. Dirk: “Zo verdient de mindset – de manier waarop je<br />

naar de werkelijkheid kijkt - extra aandacht omdat die<br />

bepaalt hoe je denkt en welke acties met welke intentie je<br />

onderneemt. Het mooie is dat je een positieve mindset kunt<br />

ontwikkelen waardoor je het succes van de oefeningen<br />

kunt verbeteren.”<br />

Lezersactie: Anders ademen<br />

Dirk Heylen schreef het boek Anders ademen,<br />

verhoog je veerkracht en wapen je tegen stress,<br />

burn-out en chronische hyperventilatie omdat de<br />

juiste ademhaling een eerste stap is naar herstel.<br />

Uitgeverij Lannoo verloot drie exemplaren van dit<br />

leerzame en voor jouw praktijk belangrijke boek.<br />

Wil je daarvoor in aanmerking komen,<br />

mail dan je naam en adresgegevens (!) naar<br />

massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

8 2-<strong>2023</strong>


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!