26.04.2023 Views

MEO Impactrapportage 2022 update

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

WIJ ZIJN <strong>MEO</strong>.<br />

<strong>MEO</strong><br />

Helderseweg 28<br />

1817 BA Alkmaar<br />

Oudeweg 115<br />

2031 CC Haarlem<br />

Telefoon: 072 511 49 67<br />

E-mail: info@wijzijnmeo.nl


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

Inhoudsopgave.<br />

1. Voorwoord ...................................................................................... 3<br />

2. Wij zijn <strong>MEO</strong> .................................................................................... 4<br />

3. Terugblik op <strong>2022</strong> ........................................................................... 5<br />

4. Andere ontwikkelingen in <strong>2022</strong> ................................................... 8<br />

5. Impactmeting <strong>2022</strong> ...................................................................... 11<br />

6. Werkwijze impactmeting ............................................................ 12<br />

7. Informatieverzameling ................................................................ 12<br />

7.1 Informatie .........................................................................................12<br />

7.2 Aannames en beperkingen ...........................................................12<br />

8. Resultaten impact ......................................................................... 13<br />

8.1 De harde cijfers ...............................................................................13<br />

8.2 Missie-gerelateerde effecten ......................................................14<br />

8.3 Personeelstevredenheid ...............................................................17<br />

8.4 Observaties ......................................................................................18<br />

9. Stakeholderdialoog ...................................................................... 19<br />

2


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

1. Voorwoord.<br />

Hi jij!<br />

We wisten niet dat iemand dit écht zou lezen. Welkom bij de impactmeting van onze organisatie.<br />

Als <strong>MEO</strong> zijn we altijd op zoek naar manieren om onze impact op de wereld om ons heen te<br />

vergroten en te verbeteren. Nu doen we dat het liefst in de vorm van verhalen van de mensen<br />

achter de schermen. Maar soms is het ook gewoon tijd voor harde cijfers. Gewoon, omdat sociaal<br />

ondernemen meer is dan storytelling.<br />

Dit is onze zesde impactmeting, en elke keer leren we weer wat we kunnen verbeteren en hoe we<br />

onze impact nog positiever kunnen maken. Elke impactmeting leidt weer tot nieuwe inzichten waar<br />

we concreet mee aan de slag gaan.<br />

Impactmeten is belangrijk omdat het ons helpt om te begrijpen wat we doen en waarom we<br />

dat doen. Het geeft ons inzicht in onze prestaties en laat ons zien wat we kunnen verbeteren.<br />

Bovendien maakt het ons transparant naar onze stakeholders, zodat zij kunnen zien dat we ons<br />

houden aan onze waarden en doelstellingen.<br />

Daarnaast is impactmeten ook belangrijk omdat het ons in staat stelt om onze impact te vergroten.<br />

Door te weten wat werkt en wat niet, kunnen we onze activiteiten gerichter inzetten om de<br />

grootste impact te hebben.<br />

We weten dat de resultaten van deze impactmeting ons zullen helpen om onze doelen te behalen<br />

en om onze impact op een positieve manier te vergroten. Maar hopelijk helpt het jou als lezer ook.<br />

Bedankt voor het lezen en we hopen dat deze impactmeting nuttig voor je zal zijn.<br />

Groetjes,<br />

Van alle <strong>MEO</strong> collega’s<br />

3


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

2. Wij zijn <strong>MEO</strong>.<br />

Als je deze impactrapportage leest, dan ken je ons waarschijnlijk. Maar wat is een<br />

impactrapportage zonder ongegeneerd over onszelf te praten? Daar gaan we.<br />

Wij geloven dat het kán: een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook ruimte is voor mensen met<br />

een arbeidshandicap. Dat is dan ook de maatschappelijke missie die bij onze ondernemingswijze<br />

vooropstaat. Mensen met en zonder beperking werken bij <strong>MEO</strong> als gelijkwaardige collega’s met<br />

elkaar samen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar dat zou het wel moeten zijn. De kwaliteiten van<br />

onze teams zijn daarvoor het beste bewijs.<br />

Aangenaam, Wij zijn <strong>MEO</strong><br />

Wij bieden onze klanten zowel volledige backoffice-ondersteuning als online en offline<br />

mediadiensten. We kunnen je ondersteunen bij projectmatig werken én bij dagelijkse activiteiten<br />

van onze opdrachtgevers. Zo hebben zij hun handen vrij om zich te richten op de werkelijke doelen<br />

van de organisatie. Daarbij bieden we méér dan gemak en professionele dienstverlening: elke<br />

opdracht die bij ons wordt uitbesteedt, levert maatschappelijke winst op.<br />

Een verschil maken<br />

We proberen een verschil te maken met alle opdrachten die we doen: we zetten die in om betaald<br />

werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee bieden we echte kansen aan<br />

mensen die het werkende leven nog niet eerder hebben ervaren, of voor wie de laatste stap op de<br />

werkvloer al lang geleden is.<br />

BHAG: Door ongezien talent worden we het grootste bureau van Nederland<br />

Waarom? Dat schrijven we graag uit, maar dat zou zonde zijn van het filmpje dat is gemaakt door<br />

collega’s. Je vindt het filmpje hier: https://wijzijnmeo.nl/feiten-en-cijfers/<br />

4


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

3. Terugblik op <strong>2022</strong>.<br />

De impactmeting is op een of andere manier een fijne terugblik. Je krijgt antwoord op belangrijke<br />

vragen: doen we de goede dingen? Doen we wat we beloven? Was het een goed jaar? Voordat we<br />

daar antwoord op geven, wil ik het wel gezegd hebben: ik richt me in dit stuk even op onze ‘<strong>MEO</strong>bubbel’,<br />

wetende dat er veel belangrijkere zaken gaande zijn op de wereld. Maar je kunt je beter<br />

richten op de dingen waar je wel invloed op hebt, nietwaar?<br />

Terug naar het jaar: het is veilig om te zeggen dat <strong>2022</strong> bijzonder was. En bij zo’n terugblik kijk je al<br />

snel naar de meest voor de hand liggende zaken: dat we flink zijn gegroeid en dat onze impact net<br />

zo hard meegroeit. Maar ook dat we ons voor het eerst mogen meten met de beste mediabureaus<br />

van Nederland.<br />

Maar ik zat laat in mijn telefoon te kijken, en ik kwam een quote tegen. Normaal ben ik er niet zo<br />

gevoelig voor, maar deze ging als volgt: “Als je wilt weten of je op de goede weg bent, kijk dan naar de<br />

mensen om je heen.” De strekking was dat zolang je je omringt met mensen waar je gelukkig van wordt,<br />

dat dat het allerbelangrijkste is en dat de rest vanzelf gaat. Op een of andere manier pakte het me.<br />

En dan kijk je ook anders op het jaar terug.<br />

Het was het jaar van het 10-jarig bestaan: we hadden een groot feest waar alle collega’s<br />

samenkwamen. Je ziet dan allerlei soorten mensen: de mensen die in de silent disco aan het dansen<br />

zijn, tot de mensen die – ondanks dat ze er een beetje tegenop zagen – het toch wel leuk hebben op<br />

een rustig plekje. We hebben een strategische sessie gehad met het team. Waarbij iedereen, juist ook<br />

het ongeziene talent, voor het eerst echt invloed had op de besluitvorming. Het resultaat, dankzij de<br />

begeleiding van Ronald Koenen en Brian Verweij, is een purpose case met een nieuwe BHAG.<br />

We zijn verhuisd in Haarlem waar we een duurzamer kantoor hebben waar we twee keer zoveel<br />

banen kunnen bieden. Bovenal doet de verhuizing recht aan het waanzinnige werk van de collega’s in<br />

Haarlem. Het was misschien wel het beste jaar ooit, waarbij “samen” het codewoord was.<br />

Het woord samen zet me ook aan het denken. Als we een impactmeting doen, dan richten we ons<br />

op het ongeziene talent. Terwijl juist de mix van mensen <strong>MEO</strong> maakt wat het is: een fijne plek voor<br />

iedereen. Als je echt geen onderscheid maakt, waarom dan wel in deze rapportage? Om niet gelijk<br />

180 graden te draaien, vinden jullie ter aanvulling, beste lezers van dit veel te lange document, ook<br />

onze algemene medewerkerstevredenheidscijfers. Misschien zit daar namelijk wel een van onze<br />

sleutels tot ons - vooralsnog bescheiden - succes.<br />

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we niet alleen gegroeid zijn<br />

als organisatie, maar waarin we ook hebben geleerd dat samenwerken en oog hebben voor elkaar<br />

essentieel zijn voor ons succes. We zijn trots op wat we hebben bereikt en willen ons in de toekomst<br />

blijven inzetten om onze impact te vergroten en bij te dragen aan een betere wereld.<br />

Bedankt voor het lezen van deze impactmeting en hopelijk heeft het je een goed beeld gegeven van<br />

onze organisatie en onze inzet voor een positieve impact. Mocht je nog vragen hebben, neem dan<br />

gerust contact met ons op.<br />

Joost van der Burght,<br />

Directeur Wij zijn <strong>MEO</strong>.<br />

5


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

TOEGANKELIJKHEIDSEXPERT ROWAN:<br />

“Ik ben technisch heel sterk”<br />

Rowan (28) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé toegankelijkheidsexpert van<br />

<strong>MEO</strong>. Wie is hij? Hoe is hij bij <strong>MEO</strong> terechtgekomen? En wat houdt hoogwaardige digitale<br />

toegankelijkheid in? We stellen Rowan graag aan je voor!<br />

“Rowan houdt van tekenen. Daarom wilde hij na de middelbare school naar het Media College en<br />

grafisch vormgever worden. Helaas: hij werd niet toegelaten. Daarop koos hij voor een opleiding<br />

elektrotechniek. Rowan: “Daarvan vond ik de praktijk leuk. Maar de opleiding werd na een tijdje steeds<br />

theoretischer, dus toen ben ik ermee gestopt.”<br />

Eindexamen op hoger niveau<br />

Daarop kwam de begeleider die hij op de middelbare school had – Rowan heeft autisme – met het REA<br />

College op de proppen, destijds nog gevestigd in Wijk aan Zee. Hier zou hij alsnog iets grafisch kunnen<br />

doen, namelijk een beroepsopleiding volgen tot allround DTP’er: iemand die drukwerk maakt en<br />

voorbereidt voor publicatie.<br />

Een geslaagde keuze: “Ik had het naar m’n zin, want het ging goed en het was echt wat ik leuk vond.”<br />

Rowan wilde erna graag verder leren, maar het UWV vond dat hij na de opleiding aan het werk moest.<br />

Omdat hij een goede leerling was, mocht hij van het REA College zijn eindexamen afronden op een<br />

niveau hoger dan waarvoor hij had geleerd. Hierdoor verliet Rowan de school niet met een mbodiploma<br />

niveau 2, maar met een diploma op niveau 3 op zak.<br />

Gestructureerd<br />

Via de jobcoach van de school kon Rowan aan de slag bij een marketingbureau in de buurt, waar<br />

hij vooral foto’s ging bewerken. Toen het bureau na twee jaar later door een ander bedrijf werd<br />

overgenomen, kon Rowan niet mee. Na langere tijd thuiszitten en een half jaar vrijwilligerswerk<br />

in een computerwinkel, kreeg hij in 2019 via zijn jobcoach van Partner in Werk een proefplaatsing bij<br />

<strong>MEO</strong>.<br />

Rowan begon met kleine vormgevingsklusjes en het doorvoeren van correcties. “Ik voelde me op mijn<br />

plek en had weer uitdaging in het grafisch vormgeven. Iedereen was blij met m’n werk.” In maart 2020<br />

kreeg hij, ondanks de net uitgebroken coronacrisis, zijn eerste jaarcontract. Naast de vakinhoudelijke<br />

begeleiding op de werkvloer, wist hij ook veel zelf uit te zoeken en op te lossen. Rowan werd steeds<br />

vaker gevraagd om van een magazine de basis op te zetten: “Ik ben niet zo creatief als anderen,<br />

maar mijn technische kant is heel sterk. Ik ben goed in het gestructureerd plaatsen van teksten en<br />

afbeeldingen.”<br />

Digitale toegankelijkheid<br />

Om zijn technische kant verder te ontwikkelen, zijn Rowan en zijn collega Mireille zich gaan verdiepen in<br />

6


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

digitale toegankelijkheid. Dit houdt in dat documenten zo worden vormgeven dat ze geschikt zijn voor<br />

mensen met een beperking. Wie bijvoorbeeld zichtproblemen heeft, kan een digitaal magazine laten<br />

voorlezen door spraaksoftware. Maar voor hoogwaardige digitale toegankelijkheid moeten wel een<br />

aantal technische stappen gezet worden.<br />

Rowan: “De teksten moeten allemaal op de goede volgorde in één laag staan, zodat ze op de juiste<br />

manier worden voorgelezen. Je moet ook zorgen dat de verschillende koppen en teksten juist gelabeld<br />

worden. Elke afbeelding moet een alternatieve tekst krijgen, waarin beschreven wordt wat erop te zien<br />

is. Bij beelden die alleen maar decoratief zijn, geef je aan dat de software ze moet negeren.” Daarnaast<br />

moet je op de inhoudsopgave kunnen klikken en naar het juiste artikel verwezen worden, het contrast<br />

tussen de tekst en de achtergrond moet goed worden ingesteld, en zo zijn er nog veel meer zaken waar<br />

hij op moet letten.<br />

Onbepaalde tijd<br />

Rowan is binnen <strong>MEO</strong> uitgegroeid tot dé toegankelijkheidsexpert. Dat zal hij ook nog wel een tijdje<br />

blijven, want hij heeft als technisch DTP’er inmiddels een contract voor onbepaalde tijd getekend.<br />

Rowan: “Ik wil me verder blijven ontwikkelen. Ik denk dat ik dat bij <strong>MEO</strong> kan doen, want ik word nog<br />

steeds uitgedaagd en heb het hier naar m’n zin. Ik krijg veel leuke opdrachten en heb fijne collega’s: we<br />

gaan allemaal vriendelijk met elkaar om en er wordt veel gelachen.”<br />

Kortom, Rowan heeft bij <strong>MEO</strong> echt zijn plek gevonden. “Ik ben heel dankbaar dat ik een baan heb en<br />

dat het ook nog een leuke baan is!”<br />

7


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

4. Andere ontwikkelingen<br />

in <strong>2022</strong>.<br />

Verhuizing Haarlem<br />

Begin <strong>2022</strong> zijn we verhuisd naar een nieuw pand in de Waardepolder: Bamboo Offices. Niet alleen<br />

is het pand veel duurzamer en biedt het ons ruimte om flink door te groeien, ook creëren we extra<br />

sociale banen door de receptie te bemensen.<br />

Jinc baas van morgen<br />

Baas van Morgen is een initiatief waarbij JINC ervoor zorgde dat 2 scholieren voor één dag directeur<br />

waren bij <strong>MEO</strong>. Maar het is veel meer dan het inspireren van jongeren en hen een leuke dag als<br />

vandaag bezorgen. Want middelbare scholieren als Terestina en Delina kunnen ons minstens net<br />

zoveel inspireren als wij hen! Juist als organisatie met veel jonge mensen ben je gauw geneigd te<br />

denken dat je het wel weet. Maar eigenlijk ben je dan niet beter dan andere werkgevers. Wat is hun<br />

idee van een werkomgeving en werk überhaupt? We hebben daar de hele dag met ze over gepraat.<br />

Kom binnen bij bedrijven dagen<br />

24 maart hebben we meegedaan aan de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Het is een initiatief van het<br />

RPA waarbij we een dag de deuren hebben opgezet voor geïnteresseerden. In totaal zijn er meer dan<br />

40 mensen geweest.<br />

Nieuwe BHAG<br />

Met het vrijwel het hele team hebben we verdeeld over 2 sessies gesproken over de toekomst voor<br />

<strong>MEO</strong>. De BHAG staat eerder in dit document vernoemd maar het is altijd goed om te benadrukken.<br />

Door ongezien talent worden we het grootste bureau van Nederland.<br />

8


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

Buy Social<br />

Als mediabureau maken we natuurlijk ook dingen die bijdragen aan sociaal ondernemen. Zo is dit jaar<br />

het nieuwe Buy Social platform live gezet. Neem vooral een kijkje: https://buy-social.nl/<br />

Naast het ontwikkelen van het platform zijn we 3 keer aanwezig geweest op evenementen<br />

waarbij we diverse inkopers hebben gesproken over de mogelijkheden om impact te creëren als<br />

opdrachtgever.<br />

Breedweer als facilitair partner in Alkmaar<br />

“Practise what you preach”. We hebben onze mond dus vol over sociaal inkopen. Maar pas sinds dit<br />

jaar hebben we ons sociaal inkoopbeleid een boost gegeven door onze schoonmaak in te kopen bij<br />

Breedweer. Met een soortgelijke missie zorgen we samen voor meer impact.<br />

Hertoetsing Code Sociale Ondernemingen<br />

Misschien wel één van de belangrijkste wapenfeiten om onze transparantie te borgen: de Code<br />

Sociale Ondernemingen. Dit jaar zijn we opnieuw getoetst om te checken of we voldoen aan de code<br />

en met succes. We zijn weer geslaagd.<br />

Fonk150<br />

De FONK150 is misschien wel dé bureaulijst van het jaar, want het is een weerspiegeling van de<br />

bureaus met de meest tevreden opdrachtgevers van Nederland. De criteria waaraan bureaus<br />

moeten voldoen om deze lijst te halen, waren dit jaar verder aangescherpt. Dit jaar hebben 150<br />

bureaus aan de criteria voor opname in de FONK150 voldaan.<br />

We zijn trots om te benoemen dat we bij de beste mediabureaus van Nederland horen met een<br />

algemene tevredenheidsscore van een 8,6!<br />

9


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

Oprichter en mededirecteur Edwin neemt afscheid van <strong>MEO</strong><br />

Edwin heeft na tien jaar afscheid genomen van <strong>MEO</strong>, de door hem opgerichte sociale onderneming. De<br />

volledige directie van het media- en ondersteuningsbureau is overgedragen aan huidig mededirecteur<br />

Joost.<br />

<strong>MEO</strong> 10 jaar jubileum<br />

We hebben dit jaar ons 10 jarig jubileum gevierd. Dit grootste festijn was weer het eerste grote<br />

feest na corona. De avond had een behoorlijke impact op de buurt. Als de buren dit lezen: excuses<br />

voor de overlast.<br />

Wethouder Diana van Loenen op bezoek in Haarlem<br />

Hoog bezoek na het openen van ons nieuwe pand. Kersverse wethouder in Haarlem Diana van<br />

Loenen kwam op bezoek. We hebben met haar gesproken over de kansen voor sociaal ondernemers,<br />

onder meer door SROI en sociaal inkopen onder de aandacht te brengen.<br />

Bootcamps<br />

Sinds dit jaar wordt er elke week een bootcamp georganiseerd. Vitaliteit wordt een steeds<br />

belangrijkere pijler in onze acties rondom het welbevinden van collega’s. De spierpijn de volgende<br />

dag maakt behoorlijke impact op alle collega’s. Bovendien is het heel gezellig.<br />

Overig<br />

We mochten een presentatie houden op een bijeenkomst van de NV Haarlem. We stonden op de<br />

participatiemarkt en we hebben ongetwijfeld meer gedaan om sociaal ondernemen op de kaart te<br />

zetten maar we willen je niet langer ophouden.<br />

10


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin in de<br />

functie die ik nu uitvoer, en ik ben helemaal<br />

tevreden. Ik weet dat wanneer ik wel wensen<br />

zou hebben, ik dat aan kan geven.”<br />

5. Impactmeting <strong>2022</strong>.<br />

Het huidige document is de zesde impactrapportage van <strong>MEO</strong>. Omdat winst niet ons doel is maar<br />

maatschappelijke verandering, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan<br />

betaald werk, is het essentieel om verantwoording af te leggen over de impact die daadwerkelijk<br />

wordt gecreëerd. Niet alleen om naar buiten toe zichtbaar te maken hoe wij invulling geven aan<br />

de principes die we uitdragen, maar ook om te reflecteren op onze eigen ondernemingswijze<br />

en die waar mogelijk te verbeteren. Met deze rapportage leggen wij die verantwoording af.<br />

Een uitgebreide uitwerking van de theorie waarop deze meting is gebaseerd, is te vinden in de<br />

rapportage van 2019; dit document is te downloaden op wijzijnmeo.nl/feiten-en-cijfers.<br />

In deze rapportage wordt de werkwijze van de meting nader toegelicht en verantwoording<br />

afgelegd over de informatie die als basis voor de gemeten resultaten dient. Vervolgens zijn de<br />

resultaten van <strong>2022</strong> te vinden. Aanvullend op de doorstroom en uitstroom in <strong>2022</strong>, geven we<br />

ook de ontwikkelingen weer voor de mensen die een jaar eerder een betaald dienstverband zijn<br />

aangegaan, zowel bij <strong>MEO</strong> zelf als bij een externe werkgever.<br />

Daarnaast is onder medewerkers die afkomstig zijn uit de doelgroep gemeten in hoeverre zij<br />

hun werkervaring bij <strong>MEO</strong> als ‘succesvol’ beschouwen. De resultaten daarvan zijn tevens in deze<br />

rapportage terug te vinden.<br />

Afsluitend wordt verantwoording afgelegd over de dialoog die in <strong>2022</strong> met stakeholders is<br />

gevoerd.<br />

11


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

6. Werkwijze<br />

impactmeting .<br />

Het primaire doel van <strong>MEO</strong> is om de afstand van mensen tot de arbeidsmarkt te verkleinen en<br />

hen te begeleiden naar een betaalde baan. Het directe effect op deze stakeholder, de leerling<br />

(inmiddels ook wel ‘doelgroepmedewerker’ genoemd), is gemeten. Ook is in kaart gebracht in<br />

hoeverre een betaald dienstverband duurzaam is, door de meting van 2021 op te volgen; hoeveel<br />

van de mensen uit de doelgroep die toen een betaalde baan bemachtigden, hebben die nog<br />

steeds? Daarnaast hebben we een enquête uitgezet om enkele missie-gerelateerde effecten<br />

gemeten.<br />

7. Informatieverzameling.<br />

7.1 Informatie<br />

Als informatiebron is de eigen personeelsadministratie gebruikt. Uit de administratie zijn de<br />

medewerkers geselecteerd die in <strong>2022</strong> zijn ingestroomd en zijn uitgestroomd. Daarbij is gekeken<br />

naar uitstroom naar een betaald dienstverband bij <strong>MEO</strong> zelf en naar een betaald dienstverband<br />

bij een externe werkgever. Ook is gekeken naar de uitstroom van betaalde krachten die al eerder<br />

vanuit een leerwerktraject intern waren doorgestroomd, net als naar contractverlengingen.<br />

7.2 Aannames en beperkingen<br />

Voor de goede orde: we hebben het hier niet over de beperkingen van mensen.<br />

Het is niet na te gaan of de leerlingen zonder tussenkomst van <strong>MEO</strong> ook betaald werk hadden<br />

gevonden. Van de oud-doelgroepmedewerkers is niet vastgesteld in hoeverre het traject bij <strong>MEO</strong><br />

heeft bijgedragen aan het opnieuw vinden van werk en wat de rol is van jobcoaches en anderen in<br />

het netwerk van oud-doelgroepmedewerkers.<br />

12


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

8. Resultaten impact.<br />

8.1 De harde cijfers<br />

Zo nu eindelijk de cijfers! Kappen met dat ge….<br />

Maar natuurlijk beste lezer. Hieronder vind je onze “harde” cijfers ten opzichte van vorig jaar.<br />

31-12-2021 31-12-<strong>2022</strong><br />

Mensen in dienst 37 46<br />

Waarvan ongezien talent 18 23<br />

Omdat duurzaamheid van de banen voor ons belangrijk is, zijn we ook trots om te vermelden dat er<br />

14 aantal verlengingen zijn geweest. Er is afscheid genomen van een 3 collega’s vanuit een afstand<br />

tot de arbeidsmarkt, zij hebben allemaal een nieuwe baan gevonden.<br />

Tot slot: er zijn 9 aantal onbepaalde tijd contracten bijgekomen.<br />

13


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

8.2 Missie-gerelateerde effecten<br />

Ik leer Ik leer genoeg genoeg van de de opdrachten opdrachten<br />

die die ik ik bij <strong>MEO</strong> krijg krijg<br />

19%<br />

19%<br />

37%<br />

Sterk mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

Neutraal<br />

Sterk mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

Enigzins mee eens<br />

Neutraal<br />

44%<br />

37%<br />

Sterk mee eens<br />

Enigzins mee eens<br />

44%<br />

Sterk mee eens<br />

Er is binnen de werkzaamheden ruimte<br />

Er is binnen de werkzaamheden ruimte<br />

voor mijn eigen ideeën<br />

voor mijn eigen ideeën<br />

13%<br />

Sterk mee oneens<br />

Sterk mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

6%<br />

13%<br />

Neutraal<br />

Enigzins mee oneens<br />

6%<br />

44%<br />

Enigzins mee eens<br />

Neutraal<br />

37%<br />

44%<br />

Sterk mee eens<br />

Enigzins mee eens<br />

37%<br />

Sterk mee eens<br />

14


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

Dankzij<br />

Dankzij<br />

<strong>MEO</strong><br />

<strong>MEO</strong><br />

kan<br />

kan ik<br />

ik<br />

mijn<br />

mijn<br />

persoonlijke<br />

persoonlijke<br />

doelstellingen halen halen<br />

13%<br />

6%<br />

13%<br />

6%<br />

50%<br />

31%<br />

31%<br />

Sterk mee oneens<br />

Sterk mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

Neutraal<br />

Enigzins mee oneens<br />

Enigzins mee eens<br />

Neutraal<br />

Sterk mee eens<br />

Enigzins mee eens<br />

50%<br />

Sterk mee eens<br />

Ik heb plezier in het werk bij <strong>MEO</strong><br />

Ik heb plezier in het werk bij <strong>MEO</strong><br />

Sterk mee oneens<br />

Sterk mee oneens<br />

19%<br />

31%<br />

19%<br />

31%<br />

50%<br />

50%<br />

Enigzins mee oneens<br />

Neutraal<br />

Enigzins mee oneens<br />

Neutraal<br />

Enigzins mee eens<br />

Enigzins mee eens<br />

Sterk mee eens<br />

Sterk mee eens<br />

15


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

<strong>MEO</strong><br />

<strong>MEO</strong><br />

heeft<br />

heeft<br />

een<br />

een positieve<br />

positieve<br />

invloed<br />

invloed<br />

op op mijn zelfvertrouwen<br />

6%<br />

6%<br />

6%<br />

50%<br />

6%<br />

38%<br />

38%<br />

Sterk mee oneens<br />

Sterk mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

Neutraal<br />

Enigzins mee oneens<br />

Enigzins mee eens<br />

Neutraal<br />

Sterk mee eens<br />

Enigzins mee eens<br />

50%<br />

Sterk mee eens<br />

Dankzij <strong>MEO</strong> wordt mijn cv sterker<br />

Dankzij <strong>MEO</strong> wordt mijn cv sterker<br />

6%<br />

6%<br />

Sterk mee oneens<br />

Sterk mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

Enigzins mee oneens<br />

Neutraal<br />

Neutraal<br />

44%<br />

44%<br />

50%<br />

50%<br />

Enigzins mee eens<br />

Enigzins mee eens<br />

Sterk mee eens<br />

Sterk mee eens<br />

16


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

Wanneer we de “sterk mee eens” en de “een beetje mee eens” samenvoegen dan kunnen we, zoals<br />

hieronder weergegeven, de resultaten vergelijken met vorig jaar.<br />

<strong>2022</strong> 2021 Verschil<br />

Leert genoeg 81% 78% +3%<br />

Ervaart ruimte voor eigen ideeën 81% 89% -8%<br />

Kan dankzij <strong>MEO</strong> eigen persoonlijke doelen halen 81% 53% +28%<br />

Heeft plezier in werkt 81% 79% +2%<br />

Ervaart van <strong>MEO</strong> positieve invloed op het zelfvertrouwen 88% 84% +4%<br />

Vindt dat het cv door <strong>MEO</strong> sterker wordt 94% 85% +9%<br />

8.3 Personeelstevredenheid<br />

Nieuw in deze impactmeting is het algemene personeelstevredenheidsonderzoek. We geloven<br />

sterk dat we namelijk als geheel optimaal moeten presteren om impact te creëren. Die prestatie<br />

hangt samen met werkgeluk, maar dat wist je vast al geen ander. Deze impactmeting is door 33<br />

personen ingevuld. We delen alleen de highlights van dit onderzoek, andere bevindingen houden<br />

we graag intern.<br />

Gemiddelde score<br />

Algemene tevredenheid 8.09<br />

Plezier in werk 8.72<br />

Werk-privé balans 9.10<br />

Gevoel gezien te worden 8.66<br />

Gevoel te passen in de cultuur 8.62<br />

Mate van hulp en begeleiding 8.06<br />

Invulling van persoonlijke ambities 8.36<br />

Opmerking waarvan we moesten stralen:<br />

<strong>MEO</strong> is de eerste werkplek waar ik me op mijn plek voel. Door wie ik ben en wat ik mag doen. Ik vind<br />

dat <strong>MEO</strong> ontzettend veel doet voor de medewerker, waar ik soms zelf te weinig waardering voor<br />

geef. Alle feestjes, maar ook de presentjes met bijvoorbeeld Pasen, Sinterklaas en het kerstpakket<br />

zijn altijd goed geregeld. Er wordt ook echt gekeken naar de medewerker, zoals extra vrije dagen<br />

sinds dit jaar en een inflatiecorrectie. Ik knijp in mijn handen dat hier ook serieus naar wordt<br />

gekeken en dat ik hier onderdeel van mag zijn. Dus bij deze nogmaals mijn waardering hiervoor!”<br />

17


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

8.4 Observaties<br />

Missie gerelateerd<br />

Zowel op kwalitatief als op kwantitatief gebied was <strong>2022</strong> een positief jaar. We hebben geprobeerd<br />

te werken aan het bieden van meer perspectief. Door contracten voor onbepaalde tijd, maar ook<br />

door te investeren in een opleidingstool. Dit lijkt een positief effect te hebben op de algehele<br />

scores.<br />

De ruimte voor eigen ideeën is enigszins afgenomen. Alhoewel we proberen dit te verankeren<br />

in de overleggen, kan het zijn dat niet iedereen die ruimte voelt. Dat is dus zonder meer een<br />

aandachtspunt.<br />

Personeelstevredenheidsonderzoek<br />

Alhoewel we op dit onderzoek geen benchmark hebben, zijn we ontzettend tevreden met de<br />

score. Vanuit de open vragen is er veel waardevolle input gekomen. Uiteindelijk streven we naar<br />

een algemene tevredenheid van een 8,5. Kortom, werk aan de winkel!<br />

18


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

9. Stakeholderdialoog.<br />

In <strong>MEO</strong>’s Impactplan zijn in totaal 7 stakeholders geïdentificeerd: leerling; gemeente/UWV; klant;<br />

medewerker <strong>MEO</strong>; fonds; onderwijs; externe werkgever. Hier is de ‘sociale onderneming’ als<br />

belanghebbende aan toegevoegd. Met al deze stakeholders wordt regelmatig contact onderhouden.<br />

Hoe die dialoog er in <strong>2022</strong> heeft uitgezien, wordt hieronder voor alle stakeholders samengevat.<br />

Leerling (trajectmedewerker/doelgroepmedewerker)<br />

• De dialoog met de leerling vindt vooral plaats op de werkvloer.<br />

• Iedere afdeling begint de dag met een overleg (de Daily); hier benoemen alle medewerkers goed<br />

nieuws, hun prioriteiten voor de dag en eventuele struikelblokken.<br />

• Elke afdeling heeft een leidinggevende die de werkzaamheden uitzet, ondersteuning biedt en<br />

signaleert hoe het de leerling vergaat op de werkvloer.<br />

• Inhoudelijke gesprekken over het welbevinden van de leerling, eventuele structurele problemen en<br />

toekomstplannen, vinden plaats met de jobcoaches van Partner in Werk.<br />

• Indien relevant, worden deze onderwerpen met een verantwoordelijke van <strong>MEO</strong> besproken.<br />

Gemeente/UWV<br />

• Voor de Social Impact Bond met de gemeente Haarlem en Rabo Foundation, hebben we intensief<br />

samengewerkt. Hiermee is een blauwdruk gecreëerd voor het in de toekomst aangaan van dergelijke<br />

overeenkomsten. Met verschillende afdelingen van de gemeente zijn we in gesprek gegaan en<br />

we hebben kennis met hen gedeeld; op die manier geven we energie aan het ecosysteem van de<br />

gemeente Haarlem als impactvolle gemeente.<br />

• <strong>MEO</strong> voert daarnaast de directe dialoog, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de gemeente<br />

Haarlem en succesvol te lobbyen om de Code Sociale Ondernemingen op te nemen in het<br />

aanbestedingsbeleid.<br />

• Ook zijn we in contact getreden met gemeentes vanuit verschillende sessies die door Social<br />

Enterprise NL zijn verzorgd.<br />

• De dialoog met gemeentes en UWV wordt ook gevoerd via Brian Verweij, die lid van <strong>MEO</strong>’s Raad van<br />

Advies: Verweij is projectcoördinator van RPAnhn: een ‘samenwerkingsverband van ondernemers,<br />

onderwijs en overheid voor een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord’.<br />

Klant<br />

• <strong>MEO</strong> voert de dialoog met klanten, in gesprekken over de diensten die ze afnemen en<br />

langetermijnwensen en -plannen.<br />

• Diverse non-profitorganisaties zijn klanten van <strong>MEO</strong>. We werken daarvoor samen met een<br />

aantal koepelorganisaties, zoals Ieder(in), de Normaalste Zaak, MIND, de Branchevereniging<br />

Kringloopbedrijven Nederland (BKN), netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntorganisaties<br />

PGOsupport en nog veel meer. Zo kunnen we heel gericht en voordelig diensten aan deze<br />

stakeholders aanbieden.<br />

• FONK heeft meer dan 20 klanten onderzocht er hieruit komt een klanttevredenheidonderzoek<br />

naar voren.<br />

19


<strong>Impactrapportage</strong> <strong>2022</strong><br />

Medewerker <strong>MEO</strong><br />

• Met betaalde medewerkers wordt regelmatig overleg gevoerd via de Rockefeller Habitsmethode;<br />

naast het dagelijkse moment ook wekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks.<br />

• Ieder half jaar wordt met medewerkers coaching-gesprekken gevoerd. Onderlinge verbinding<br />

maken wordt aangemoedigd, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen: samen<br />

thuiswerken, wandel- of lunchafspraken, informele belletjes naar elkaar; er is actieve sturing om<br />

ook buiten de werkinhoud contact te zoeken met elkaar.<br />

Sociale onderneming<br />

• <strong>MEO</strong> neemt deel aan verschillende activiteiten via Social Enterprise, de Code Sociale<br />

Ondernemingen, De City Impactdeal en diverse kennisgroepen<br />

Fonds<br />

• Rabo Foundation is partner in de Social Impact Bond met de gemeente Haarlem.<br />

Onderwijs<br />

• <strong>MEO</strong> onderhoudt regelmatig contact met docenten van diverse mbo- en hbo-opleidingen over de<br />

voortgang van leerlingen die bij <strong>MEO</strong> stage lopen.<br />

• <strong>MEO</strong> sponsort de studievereniging Business, Finance and Law van hogeschool Inholland.<br />

• Met Media College wordt regelmatig overlegd over plaatsing van leerlingen die enige extra zorg<br />

nodig hebben.<br />

Externe werkgever<br />

• <strong>MEO</strong> gaat met andere werkgevers regelmatig in gesprek over het in dienst nemen van<br />

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij ook wordt besproken hoe zij de juiste<br />

omstandigheden kunnen creëren om te zorgen dat een dergelijk dienstverband succesvol is.<br />

20


Samen een<br />

punt maken.<br />

ONLINE EN OFFLINE MEDIA | BACKOFFICE-DIENSTEN | SOCIALE IMPACT<br />

WWW.WIJZIJN<strong>MEO</strong>.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!