05.05.2023 Views

Alarmlijn magazine-PDF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

D<br />

2 3


4 5


6 7


8 9


10 11


Ik heb 20 jaar op de alarmlijn gewerkt<br />

naast het blokkeren van de passen ook zijn<br />

barstte in lachen uit! Gelukkig moest hij<br />

jes maar soms kwam het zo uit<br />

en veel verhalen gehoord waar ik van<br />

verhaal kwijt kon.<br />

zelf ook heel hard meelachen!<br />

dat ons eigen maatje niet kon en<br />

onder de indruk was. Er zijn 2 verhalen<br />

Ik had wel willen zien hoe deze man is<br />

dan werkten we de nachten wel<br />

die mij altijd zijn bijgebleven:<br />

Ook kreeg ik een gesprek met een jonge<br />

thuisgekomen!<br />

samen. Zo kwam het uit dat we de<br />

man die ook vroeg of ik de passen van<br />

2e Kerstdag de nacht in gingen en<br />

Ik werd s ’nachts gebeld door een man die<br />

zijn vader wilde blokkeren. Zijn vader was<br />

Nou wij deden van alles in de nacht!<br />

3 nachten moesten werken. Om<br />

behoorlijk van de kaart was. Hij vertelde<br />

neergeschoten en alle spullen waren weg.<br />

Wat misschien niet bekend is is dat wij<br />

in de Kerstsfeer te blijven hadden<br />

mij dat hij de passen van zijn vrouw wilde<br />

De jongen vertelde mij dat zijn vader veel<br />

s ’nachts de magnetron en koelkast<br />

we het ons gezellig gemaakt incl.<br />

blokkeren omdat zij en hun baby waren<br />

contant geld bij zich had gehad. Toen ik<br />

schoonmaakten. Wij hadden op de<br />

kerstmuts en een wijntje en hapjes.<br />

opgenomen in het ziekenhuis.<br />

vroeg hoe het met zijn vader ging kon hij<br />

alarmlijn een eigen magnetron en<br />

Het waren hele gezellige nachten<br />

Hij vertelde mij dat hij zelf moest werken<br />

mij daar op dat moment geen antwoord<br />

koelkast voor gebruik maar die moesten<br />

en Til was ook nog jarig de laatste<br />

en dat zijn vrouw met de baby naar een<br />

opgeven. Zijn vader was naar het zieken-<br />

we dan ook zelf schoonhouden. Dit waren<br />

nachtdienst. Dit hebben we zeker<br />

verjaardag waren geweest en dat zij op de<br />

huis gebracht en hij wist op dat moment<br />

dan klusjes voor de wat rustiger nachten.<br />

gevierd! Feestmutsen en cadeau-<br />

terug weg was klemgereden. Zijn vrouw<br />

nog niet hoe het met hem was.<br />

Je sprak met iemand in de dagdienst<br />

tjes mee en Til nam natuurlijk<br />

moest haar tas met inhoud afgeven.<br />

Dit zijn echt verhalen waar je kippenvel<br />

af dat hij/zij zorgde dat de koelkast kon<br />

gebak mee. In die tijd kwam de<br />

Daarnaast wilden ze ook haar pincode<br />

van krijgt. Ik weet niet hoe het met zijn<br />

ontdooien. Diegene haalde dan ook de<br />

beveiliging ook altijd een ronde<br />

hebben. Dit wilde ze niet doorgeven en<br />

vader is afgelopen.<br />

koelkast leeg. Wij hadden op de afdeling<br />

doen en daardoor leerde je elkaar<br />

toen hebben ze haar maar ook de baby<br />

eigen schoonmaakmiddelen en konden<br />

ook goed kennen. Mathilda had<br />

mishandeld!<br />

dit klusje dan mooi in de nacht klaren!<br />

dan ook voor hun gebak meegeno-<br />

Het allerleukste verhaal was ik heb<br />

men! We hebben dit heerlijk met<br />

Ik heb een lang gesprek met deze man<br />

gehoord in al mijn jaren bij de <strong>Alarmlijn</strong> is<br />

elkaar opgegeten en er een echt<br />

gehad en kon zijn pijn maar ook zijn woe-<br />

het volgende:<br />

verjaardagspartijtje van gemaakt.<br />

de goed voelen. Het is dan fijn dat je toch<br />

door in gesprek te gaan iets kan beteken<br />

Net zoals altijd kreeg ik een klant die zijn<br />

voor iemand. Hij vond het heel fijn dat hij<br />

passen wilde blokkeren. Natuurlijk is de<br />

Een andere keer hebben Til en ik<br />

vraag van mijn kant wat is gebeurd? Hij<br />

het hokje van ons hoofd “Tjerk O”<br />

vertelde mij het volgende: Je moet weten<br />

volledig dichtgeplakt met posters<br />

dat het in de periode dat deze man belde<br />

van de ING. Er kwam werkelijk geen<br />

het erg warm was. Hij was op stap ge-<br />

daglicht meer binnen! Je zal begrij-<br />

weest en was op de fiets op weg naar huis.<br />

pen dat alleen al het verzamelen<br />

Het was zo warm dus hij dacht ik moet<br />

van de posters en de voorpret heel<br />

verkoeling zoeken. Hij is gaan zwemmen<br />

wat lachbuien hebben opgeleverd<br />

in de vijver en had zich uitgekleed en zijn<br />

en het dichtplakken hilarische was.<br />

kleren enz in de fietstas gedaan.<br />

Helaas hebben we het gezicht<br />

van Tjerk niet kunnen zien toen hij<br />

Zijn schoenen had hij ernaast gezet. Je<br />

Samen met Marjan Zwiers hebben we in<br />

s ’morgens bij zijn werkplek aan<br />

moet weten dat hij zich volledig had uitge-<br />

de nacht een schoonheidsbehandeling<br />

kwam.<br />

kleed! Toen hij na zijn zwemavontuur weer<br />

bij elkaar gedaan. Als 1e een maskertje<br />

-Anneke-<br />

naar zijn fiets ging, bleek zijn fiets gestolen<br />

natuurlijk. Gelukkig heeft de klant er geen<br />

te zijn. Alleen zijn schoenen met sokken<br />

beeld bij! Hahaha<br />

waren er nog! Ik kon me niet inhouden en<br />

Mathilda en ik waren geen nachtmaat-<br />

12 13


14 15


16 17


18 19


"Een paar min daarna komt<br />

een collega in tranen naar ons<br />

toe. Er is iets verschrikkelijks<br />

gebeurd."<br />

20 21


22 23


24 25


26 27


Harry<br />

Oud Knipsel<br />

uit 2008<br />

Het is vrijdagnacht 0045 uur als<br />

heuse wachtrij. Dat had ik niet<br />

uurtjes kan bekijken. Beide da-<br />

ik de auto starten op weg ga naar<br />

verwacht. Het is weekend en dan<br />

mes roken en er moet dus om<br />

de Postbank. Een rare gewaar-<br />

bellen er veel mensen die op stap<br />

en om gerookt worden want de<br />

wording, ik heb het idee dat<br />

zijn en hun pas zijn verloren. Ook<br />

lijn moet beschikbaar blijven.<br />

iedereen slaapt. Het is koud en<br />

bellen er veel mensen vanuit het<br />

Er staan heerlijke hangstoelen<br />

Kerst/winter<br />

op de afdeling<br />

glad, de wegen zijn wit. Slechts<br />

een enkele auto begeeft zich op<br />

de glibberige weg en men rijdt<br />

maar zo’n 50 km per uur. Om<br />

buitenland. Er belt een klant die<br />

creditcardtransactie wil verrichten<br />

in het buitenland (het is daar<br />

gewoon overdag) maar het lukt<br />

maar zolang het druk blijft<br />

aan de lijn zitten ze op gewone<br />

stoelen.<br />

Kerst/winter op de afdeling;<br />

Altijd rond kerst ging de verlichting uit<br />

op de centrale meldkamer. De dag voor<br />

kerst hadden wij gezamenlijk kerstontbijt<br />

bij kaarslicht. De hele afdeling werd<br />

omgetoverd in kerstsfeer. We werkten<br />

met kerst en dat mocht je ook weten.<br />

Karren vol met lekker eten stond er voor<br />

de medewerkers klaar. Later mochten<br />

de kaarsje en kerstbomen niet meer<br />

ivm brandveiligheid. Zo hebben we in de<br />

winter ook wel eens een elfstedenspel<br />

gehad op onze afdeling. Er stond een<br />

koek en zopie tent stond op de afdeling.<br />

1:00 uur heb ik een afspraak met<br />

twee dames van de Centrale<br />

Meldkamer. Ideaal, geen file<br />

en pal voor de deur parkeren!<br />

Nu maar afwachten of ik door<br />

de mensen van de beveiliging<br />

wordt binnen gelaten…. Met mijn<br />

allerliefste glimlach en een portie<br />

bitterballen onder mijn arm bel ik<br />

aan, aan de achterzijde van het<br />

gebouw is leeg en verlaten, maar<br />

op de 6e etage brandt volop<br />

licht. Ik hoor meteen dat ik goed<br />

zit want er zitten twee dames<br />

druk al het telefoonverkeer te<br />

niet. Hij had zijn limiet een tijd geleden<br />

schriftelijk verhoogd, maar<br />

het verzoek is bij ons niet binnengekomen.<br />

Grace legt de klant<br />

vriendelijk uit dat het nacht is en<br />

dat ze hem daar nu niet verder<br />

mee kan helpen. De klant moet<br />

dus overdag terugbellen, daar is<br />

hij niet blij mee. Grace en Anita<br />

vertellen verder dat ze omstreeks<br />

5:00 uur vaak de stappers aan de<br />

lijn krijgen. Die zijn dan net weer<br />

thuisgekomen van een wilde<br />

avond feestvieren. Vanaf een<br />

uur of 6:00 uur zijn het vaak de<br />

Ze werken ook gewoon in het<br />

programma Selly, en juist s<br />

’nachts wordt er onderhoud<br />

gepleegd. Overdag merk je<br />

daar niet zoveel van, maar werk<br />

je s ’nachts<br />

kan dat knap<br />

lastig zijn!<br />

Mijn ogen<br />

beginnen wat<br />

te prikken, ik<br />

word moe.<br />

Ik bedank de<br />

dames dat<br />

beantwoorden. Mijn beeld van<br />

mensen bij wie er bijvoorbeeld is<br />

ik even mee<br />

over de Centrale Meldkamer bij<br />

ingebroken.<br />

mocht kijken<br />

nacht…. “een serene rust, bijna<br />

Een nachtdienst op de Centrale<br />

tijdens de<br />

geen telefoonverkeer, slapende<br />

meldkamer begint om 23:00 uur<br />

nachtelijke uurtjes. Mijn kijk op<br />

adviseurs in hangstoelen voor de<br />

en eindigt op 7:00 uur. Door-<br />

deze afdeling is echt veranderd<br />

buis die dan wakkerschrikken bij<br />

deweeks is het rustiger dan in<br />

door even in de keuken te kijken<br />

het geluid van de telefoon die 1<br />

het weekend. Een nachtdienst<br />

van de Centrale Meldkamer.<br />

keer per uur overgaat”. Maar niks<br />

draai je altijd met 2 personen,<br />

Ik ruik mijn bedje en ga weer<br />

is minder waar.<br />

nachtmaatjes. Vaak werk je 2 of 3<br />

op huis aan. Als ik me thuis in<br />

nachten achter elkaar.<br />

mijn bed nog een keer omdraai<br />

De dames Anita van der Ploeg en<br />

bedenk ik me dat Anita en<br />

Grace Hereman (r.i.p.) nemen de<br />

Er staat een koelkast met lekker<br />

Grace nog tot 7:00 uur onze<br />

bitterballen in ontvangst, maar<br />

drinken, een magnetron en ook<br />

Postbank klanten vriendelijk te<br />

hebben geen tijd deze op te eten.<br />

krijgt de nachtploeg een lunch-<br />

woord staan.<br />

Het is namelijk ontzettend druk<br />

pakker. Er staat een TV op de<br />

Het hoge bezoek was van een<br />

aan de telefoon. De ene na de<br />

afdeling. Deze staat zachtjes aan<br />

medewerker van de Postbank<br />

andere klant belt, en er ont-<br />

en er ligt een stapel dvd’s naast<br />

die schreef voor een intern<br />

staat om 1.15 uur s ’nachts een<br />

die je in de nachtelijke en rustige<br />

<strong>magazine</strong>.<br />

28 29


30 31


32 33


34 35


36 37


38 39


40 41


42 43


44 45


46 47


48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!