15.05.2023 Views

Roots editie 6 - 2023 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

+ Een leven lang in de ban van roggelelies<br />

JUNI <strong>2023</strong><br />

• MIDDEN IN DE NATUUR •<br />

Boommarters<br />

op huisbezoek<br />

Wandelen<br />

Grootse uitzichten in<br />

Zuid-Limburgs Heuvelland<br />

Jaar van de<br />

scholekster<br />

Alles uit de kast voor<br />

de ‘bonte piet’<br />

Operatie<br />

peperboompje<br />

Op de bres voor<br />

100 zeldzame planten<br />

Bidsprinkhaan<br />

meldt zich in Nederland<br />

Speuren naar<br />

de blauwborst<br />

in Waverhoek<br />

BOOMKIKKERS<br />

FOTOGENIEKE HERRIEMAKERS


Geluk<br />

Dat woorden een grote impact kunnen hebben,<br />

weet ik uit ervaring. Twee voorbeelden. Het<br />

eerste is van lezeres Helen, die een tijdje terug in<br />

een mail schreef: “<strong>Roots</strong> is een blad waar ik mijn<br />

hart aan op kan halen. Ik word er wat gelukkiger<br />

van.” Voor die woorden ben ik haar eeuwig<br />

dankbaar. Want soms twijfel ik over het maatschappelijke<br />

nut van mijn werk, maar na het<br />

lezen van die woorden is mijn twijfel volledig<br />

verdwenen. Dus dank Helen!<br />

Andere woorden die nagalmen zijn die van een<br />

dierbare vriendin die heeft besloten om nooit<br />

meer in een vliegtuig te stappen. Niet vanwege<br />

vliegangst, maar omdat de wereld er slechter van<br />

wordt. In mijn ogen is het een prachtig streven,<br />

maar zelf word ik er wat ongelukkig van. Het<br />

idee dat je niet meer naar de natuurbestemmingen<br />

kunt reizen die buiten het bereik van trein,<br />

boot of auto liggen… Daar hebben vriendin en<br />

ik hele gesprekken over gehad en de uitkomst<br />

is dat ik het woordje ‘nooit’ heb ingeruild voor<br />

‘heel soms’.<br />

Globetrotter Floortje Dessing spreekt in haar<br />

nieuwste boek Heimwee moet je koesteren<br />

over ‘vliegbewustzijn’ in plaats van over ‘vliegschaamte’;<br />

omdat toerisme zo veel kan brengen,<br />

niet alleen voor de reiziger, maar ook voor de<br />

mensen en/of de natuur op de te bezoeken plek.<br />

Over duurzaam reizen en wel of niet vliegen<br />

gaat ook De Kwestie op pagina 68. Voor de een<br />

zit het geluk in een avontuur op een ander<br />

continent, voor de ander in een wandelvakantie<br />

binnen Europa. Of in het lezen van <strong>Roots</strong>!<br />

16 Wandelen rond Wijlre<br />

78 Op zoek naar de blauwborst<br />

Caroline Vogel,<br />

hoofdredacteur<br />

caroline.vogel@roularta.nl<br />

facebook.com/rootsmag<br />

twitter.com/rootsnl<br />

instagram.com/rootsnl<br />

nl.pinterest.com/rootsmagazinenl<br />

rootsmagazine.nl/podcast<br />

Kijk voor het laatste<br />

natuurnieuws, nog meer<br />

lezersfoto’s en wandelen<br />

fotografietips op<br />

rootsmagazine.nl.<br />

4 JUNI<br />

38 In de ban van de roggelelie


Operatie Peperboompje 84<br />

50 Familie boomkikker<br />

inhoud<br />

- Juni -<br />

Bidsprinkhaan: present! 62<br />

BELEVEN & ONTDEKKEN<br />

06 Nu te zien, doen,<br />

wandelen en fotograferen<br />

27 Volg Roos ook online!<br />

28 Jaar van de scholekster<br />

37 Ontdek de <strong>Roots</strong><br />

wandelgidsen én<br />

Vogelmagazines<br />

50 Familie boomkikker<br />

96 Sterren kijken met<br />

Govert Schilling<br />

FLORA & FAUNA<br />

34 Wat een vraag!<br />

38 In de ban van roggelelie<br />

44 Boommarters op zolder<br />

62 Bidsprinkhanen<br />

68 De kwestie: duurzaam<br />

reizen<br />

84 Plantenreddingsplan<br />

NAAR BUITEN<br />

16 Wandelen door het Zuid-<br />

Limburgse Heuvelland<br />

(+ routekaart)<br />

78 Natuurommetje in<br />

Waverhoek<br />

PAG. 44<br />

FOTOGRAFIE<br />

60 Stem op jouw favoriete<br />

natuurfoto<br />

70 Lezersfoto’s: de kracht<br />

van de natuur<br />

COLUMNS<br />

15 Saskia struint<br />

42 De kleintjes van Krekels<br />

ELKE MAAND<br />

48 Helende kracht<br />

77 De Groene Pagina<br />

83 Post<br />

92 <strong>Roots</strong> recenseert<br />

98 Colofon & lezersservice<br />

99 Volgende maand<br />

100 Doe-boek cadeau bij een<br />

abonnement op <strong>Roots</strong><br />

Gestommel op zolder<br />

Bijzonder boommarternest<br />

Hulp voor de bonte piet 28<br />

COVERONDERWERPEN - COVERFOTO MISJA SMITS/BB<br />

WWW. MAGAZINE.NL 5


nu te zien<br />

TEKST PAUL BÖHRE<br />

Hoornaarvlinder<br />

Sommige insecten zien eruit en gedragen zich als een<br />

gevaarlijke soortgenoot. Bijvoorbeeld de apart gekleurde<br />

hoornaarvlinder, die qua uiterlijk en grootte veel weg heeft<br />

van een echte hoornaar, een soort überwesp. Dat noemen<br />

biologen mimicry.<br />

De meeste hoornaarvlinders vliegen van begin juni tot half<br />

juli. Verse vlinders en parende exemplaren kunnen overdag<br />

rustend op oude populierenstammen worden gevonden.<br />

filmtip<br />

De hoornaarvlinder doet er<br />

alles aan om aangezien te<br />

worden voor een hoornaar.<br />

Hij maakt zelfs schokkerige,<br />

wesp achtige bewegingen<br />

wanneer hij wordt<br />

verstoord. Bekijk het op<br />

rootsmagazine.nl/video.<br />

PAUL BÖHRE<br />

6 JUNI


waterdiertjes<br />

Waterdiertjes<br />

Op en onder het wateroppervlak valt van alles te beleven op het gebied van waterdieren.<br />

Hoe schoner het water, des te meer soorten er kunnen voorkomen. Veel van deze diertjes<br />

hebben prachtige aanpassingen aan het specifieke leven in en onder water.<br />

Kokerjuffer<br />

Dit insect wordt ook wel een schietmot<br />

genoemd. De larven van veel soorten<br />

maken een kokertje van steentjes, zand,<br />

stukjes blad of takjes. Met een netje dat<br />

ze ‘uitschieten’ vangen ze andere diertjes<br />

uit het water als prooi.<br />

Driedoornige<br />

stekelbaars<br />

Raar maar waar: de driedoornige stekelbaars<br />

is geen familie van de baars, wel<br />

van het zeepaardje. Met zijn rode buik<br />

en zelfgemaakte nestje is dit visje een<br />

echte casanova. Deze kleine vis leeft<br />

in grote aantallen in de Nederlandse<br />

wateren.<br />

Poelslak<br />

De bekendste waterslak is de poelslak.<br />

Kan tot 6 cm groot worden en behoort<br />

tot de longslakken: de wand van de mantelholte<br />

werkt als long en hij heeft ook<br />

kleine kieuwen. Daarom moet de poelslak<br />

af en toe even naar het wateroppervlak<br />

om een nieuwe voorraad lucht te halen.<br />

Schaatsenrijder<br />

Geen kever, maar een soort wants. En<br />

volledig afhankelijk van de oppervlaktespanning<br />

van het water. Met zijn harige,<br />

vette voetjes rust de schaatsenrijder op<br />

het oppervlak. Hij maakt sprongetjes in<br />

de richting van een mogelijke prooi.<br />

Veel waterdiertjes zijn<br />

ook ’s nachts actief.<br />

Met een zaklantaarn<br />

kun je de beestjes in je<br />

vijver goed bekijken<br />

Geelgerande<br />

watertor<br />

Een joekel van een kever, deze geelgerande<br />

watertor met opvallende gele randen<br />

aan de schilden. Hij is een goede vlieger<br />

die houdt van glimmende oppervlaktes,<br />

zoals een nieuwe vijver of zelfs een glimmende<br />

auto. Deze rooftor kan ook snel<br />

zwemmen, doordat de achterpoten een<br />

soort inklapbare roeispanen vormen.<br />

Ook de aanwezigheid van waterspin,<br />

bloedzuiger, bootsmannetje, waterschorpioen<br />

of stekelbaars in sloot of<br />

vijver kunnen een indicatie zijn van<br />

schoon water.<br />

Alle soorten waterdiertjes (inclusief de soorten hierboven) staan op de herkenningskaart Waterdiertjes van Jasper de Ruiter.<br />

Te bestellen via shop.jasperderuiter.com/collections/herkenningskaarten.<br />

ILLUSTRATIES JASPER DE RUITER<br />

WWW. MAGAZINE.NL 7


nu te horen &zien<br />

GETTY IMAGES<br />

12 JUNI


Takkelingen<br />

takkelingen<br />

Hoog in de toppen van de bomen bevinden<br />

zich nu jonge, bijna vliegvlugge ransuilen. Ze<br />

maken urenlang een hoog piepend ‘pii-ih’<br />

geluid, dat eigenlijk nog het meest lijkt op het<br />

geluid van een slecht geolied scharnier van een<br />

deur. Jonge ransuilen verlaten medio juni hun<br />

nest, waarna ze via dit geluid contact houden<br />

met hun ouders. Die moeten namelijk wel weten<br />

waar de jonge vogels zich bevinden om hun een<br />

prooi te kunnen voeren.<br />

Eenmaal van het nest af halen de pullen soms<br />

halsbrekende toeren uit. Met behulp van hun<br />

scherpe klauwen verkassen ze via takken en<br />

de stam naar een goed verscholen plekje tussen<br />

de bladeren. Ze worden daarom ook wel<br />

takkelingen genoemd.<br />

filmtip<br />

Bekijk op rootsmagazine.nl/video een filmpje<br />

met roepende jonge ransuilen, zowel in het<br />

donker als overdag.<br />

(ADVERTORIAL)<br />

Goed in de kijker<br />

Met de handzame Swarovski CL<br />

Companion krijg je je waarnemingen<br />

nog beter in de kijker.<br />

Info: swarovskioptik.com.<br />

WWW. MAGAZINE.NL 13


<strong>Roots</strong>wandeling<br />

met routekaart<br />

Wandelen rond Wijlre<br />

Groene snelwegen<br />

door het heuvelland<br />

Het heuvellandschap in Zuid-Limburg is doorspekt met groene lijnen. Ze zijn<br />

niet alleen een lust voor het oog, maar vervullen ook belangrijke functies voor<br />

de natuur. Wandel mee door holle wegen, langs graften en hagen.<br />

TEKST EN FOTO’S BOB LUIJKS<br />

Wijlre ligt net achter je of de eerste holle<br />

weg dient zich aan met in de flanken<br />

twee kalk ovens. Ooit lagen er meer dan 100 van<br />

dergelijke kalk ovens in het Limburgse land, nu<br />

resteren er nog maar 23. Hoewel het branden<br />

van kalk al sinds de middeleeuwen gebeurde,<br />

beleefde de kalkbranderij zijn hoogtepunt in<br />

de periode van de beide wereldoorlogen, omdat<br />

de aanvoer van kalk uit het buitenland stagneerde.<br />

In de ovens langs de Dikkebuiksweg werd<br />

kunradersteen gebrand, afkomstig uit een<br />

kleine groeve aan de overkant van de weg. Het<br />

eindproduct, een poeder, werd vooral gebruikt<br />

voor het bekalken van akkers.<br />

Na een pittige klim sta je ineens boven op<br />

de heuvel en is het uitzicht overweldigend. In<br />

de diepte van het Geuldal ligt Wijlre; de kerktoren<br />

van de Sint-Gertrudiskerk steekt maar<br />

net boven de rand uit. Verder naar links ligt<br />

het beter zichtbare Gulpen met de Sint-<br />

Petruskerk. De hellingen aan de overkant<br />

vormen het decor van het tweede deel<br />

van de wandeling, maar eerst is het Eyserbos<br />

met water win gebied Roodborn aan de beurt.<br />

Bij het betreden lijkt het Eyserbos een doorsnee<br />

bos. Dat komt doordat de grond hoog op<br />

de helling vrij zuur en arm is. De lager gelegen<br />

delen zijn echter kalkrijk. Hier vind je vele<br />

bijzonderheden, zoals de grote keverorchis<br />

en heelkruid. Vanuit de bosrand ontvouwt<br />

zich een nieuw panorama: in de voorgrond<br />

bloeien margrieten, terwijl Italiaanse populieren<br />

in de achtergrond je het gevoel geven in<br />

Toscane te zijn. Een klein stukje verder loop je<br />

de uit gestrekte graslanden van Roodborn op.<br />

IJle grashalmen wiegen in de wind. Onder<br />

die grashalmen bevindt zich een floristisch<br />

paradijsje met hondskruid, ruige weegbree,<br />

harige ratelaar, betonie, bevertjes en grote<br />

centaurie. Het behoeft geen betoog dat een<br />

dergelijke bloemenrijkdom ook een rijk<br />

insectenleven betekent.<br />

Het ontstaan van graften<br />

De verschillende graslanden waar je langs<br />

wandelt, worden van elkaar gescheiden door<br />

graften, met struiken begroeide steilranden.<br />

Graften bestaan al zo lang dat niet met zekerheid<br />

valt vast te stellen hoe ze exact zijn ontstaan.<br />

Sommige mensen menen er Romeinse<br />

wijnbouwterrassen in te herkennen. De naam<br />

‘graft’ verklapt wel iets, want die stamt af van<br />

‘graven’, ofwel het afgraven van de bodem.<br />

Graften liggen altijd op hellingen.<br />

1 Doorkijkje vanuit het Eyserbos over een veld<br />

margrieten en het achterliggende heuvelland.<br />

2 Een snorzweefvlieg op gewone agrimonie.<br />

><br />

16 JUNI


1<br />

2<br />

WWW. MAGAZINE.NL 17


Alle hens aan dek voor de<br />

bonte piet piET<br />

28<br />

JUNI


Jaar van de scholekster<br />

De scholekster, een van Europa ’ s grootste<br />

steltlopers, staat onder druk. Dit jaar krijgt deze<br />

fraaie vogel dankzij onderzoek en bescherming<br />

een belangrijk steuntje in de rug. Natuurfotograaf<br />

Edwin Giesbers vertelt én laat glorieus zien waarom<br />

deze ‘bonte piet’ een helpende hand verdient.<br />

Met zijn opvallende verenkleed<br />

in zwart-wit, grote oranjerode<br />

snavel, rode kraaloogjes en oranje tot<br />

rode poten is de scholekster met geen<br />

andere vogel te verwarren. Daarbij komt<br />

nog zijn opvallende roep ‘(te-)piet!’, die<br />

schel klinkt en ver draagt en waaraan<br />

de vogel deels zijn bijnaam ‘bonte piet’<br />

te danken heeft. Helaas gaat het niet<br />

goed met de scholekster in Nederland;<br />

de populatie is in de afgelopen 20 jaar<br />

meer dan gehalveerd. Daarom hebben<br />

Vogelbescherming Nederland en Sovon<br />

Vogelonderzoek Nederland <strong>2023</strong> uitgeroepen<br />

tot het Jaar van de Scholekster.<br />

“Vanaf een stabiele situatie rond 1920<br />

is er een neerwaartse trend in de broedvogelpopulatie”,<br />

vertelt Gert Ottens van<br />

Vogelbescherming Nederland.<br />

“De daling van het aantal scholeksters<br />

dat in de Waddenzee overwintert, is<br />

sinds 1990 vrijwel zeker vooral veroorzaakt<br />

door het verdwijnen van de droogvallende<br />

mosselbanken als gevolg van<br />

overbevissing.” Daarnaast brengen<br />

de scholeksters simpelweg te weinig<br />

jongen groot, waardoor de populatie in<br />

TEKST EN FOTO’S EDWIN GIESBERS<br />

Nederland met 60 procent is afgenomen.<br />

Ook de problemen waar weidevogels<br />

als kievit en grutto mee te<br />

maken hebben – de intensivering van<br />

de landbouw en verdroging – spelen bij<br />

de scholekster een rol in de achteruitgang.<br />

Onder zoek wees uit dat tijdens<br />

droge voorjaren ook kuikens daar last<br />

van hebben, omdat er minder voedsel<br />

beschikbaar is. De kuikens zijn dan geneigd<br />

meer zelf hun voedsel te zoeken,<br />

in plaats van in de beschutting te wachten<br />

op hun ouders die komen voeren.<br />

Daardoor lopen ze een grotere kans<br />

om door roofdieren als vos en zwarte<br />

kraai gevangen te worden.<br />

Op het dak<br />

Naast zijn karakteristieke aanwezigheid<br />

aan zee en op boerenlanderijen,<br />

laat de scholekster zich de afgelopen<br />

jaren steeds vaker zien – en luidruchtig<br />

horen – in stedelijke omgevingen.<br />

Vooral in de omgeving van industrieterreinen<br />

zie je hem steeds vaker. Daar<br />

mag de vogel graag zijn nest bouwen<br />

op de platte daken van bedrijfspanden.<br />

><br />

WWW. MAGAZINE.NL 29


in de ban van...<br />

WILD WONDERS OF EUROPE/WIDSTRAND/NPL<br />

38 JUNI


In de rubriek In de ban van... komen mensen aan<br />

het woord die een bijzondere fascinatie hebben<br />

voor één speciaal aspect van de natuur.<br />

IN DE BAN VAN...<br />

‘het begon allemaal<br />

FRED BOS, DE ‘LELIEPAUS’<br />

met drents chauvinisme’<br />

Al bijna een halve eeuw is hij bezig de roggelelie ­ te redden – en niet zonder resultaat.<br />

Fred Bos kreeg er een lintje en een Duitse erenaam voor: der Lilienpapst.<br />

Maar veel blijer is hij met de effecten van zijn acties voor de lelie zélf.<br />

TEKST MARJOLEIN VAN ROTTERDAM<br />

“Het ging mij natuurlijk niet om<br />

die ridderorde”, zegt Fred Bos (79)<br />

lachend. “Of dat ze mij in Duitsland<br />

de leliepaus noemen, of dat in 1994<br />

in Nederland een postzegel werd<br />

uitgegeven met de roggelelie erop.<br />

Dat is mooi hoor, maar het is nog<br />

veel mooier dat je daardoor een gelegenheid<br />

schept om iets te betekenen<br />

voor de roggelelies in het veld.”<br />

Zo voorkwam Bos in Govelin, zo’n<br />

90 km ten zuidoosten van Hamburg,<br />

dat de subsidie werd gehalveerd voor<br />

de boer die de intussen zwaar zeldzame<br />

Feuer-Lilie op zijn land had<br />

staan en door ouderwets te boeren<br />

behield.<br />

“Ik sprak met de minister en zorgde<br />

voor een tentoonstelling. Dat hielp:<br />

de boer behield zijn subsidie. Deze<br />

boer was voor mij cruciaal. Jaren<br />

eerder had ik hier voor het eerst sinds<br />

mijn jeugd oog in oog met een akker<br />

vol rogge lelies gestaan. Het was<br />

magisch. We liepen op een weggetje<br />

in de ­middle of nowhere, en ineens<br />

rook ik het stuifmeel van de akker,<br />

de geur van mijn jeugd. Er zaten<br />

ortolanen en geelgorzen en boven<br />

de akker zongen de leeuweriken. Een<br />

paar duizend rogge lelies stonden er.<br />

Ik werd er gewoon emotioneel van.<br />

Dat je er zo middenin kon staan…”<br />

Praat met Fred Bos en het wordt snel<br />

duidelijk: behalve veel gevoel voor<br />

wilde planten heeft hij ook een uitstekende<br />

neus voor pr. Maar waarom<br />

zette hij die kennis en neus juist voor<br />

de rogge lelie in? “Ik was sinds de NJN<br />

(Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie,<br />

red.) in de ban van wilde<br />

bloemen”, vertelt hij. “Maar de roggelelie<br />

was iets bijzonders. In 1980 verscheen<br />

de Atlas van de Nederlandse<br />

Flora. Die bestond uit drie delen,<br />

waaronder een deel over zeer zeldzame<br />

en uitgestorven planten. Daarin<br />

stond een foto van wat toen nog de<br />

oranje lelie heette. Ik dacht: hé, die<br />

ken ik. Van vroeger uit Gieten, het<br />

Drentse dorp waar ik geboren en<br />

getogen ben en waar de plant roggelelie<br />

heette. In de atlas stond dat de<br />

oranje lelie na 1950 niet meer voorkwam.<br />

Dat kon niet kloppen. In 1952<br />

werd de Zuid-es van het dorp vlakgemaakt<br />

om er sportvelden aan te<br />

leggen. Daarbij kwamen bollen<br />

tevoor schijn. Toen waren ze er dus<br />

‘Een paar duizend<br />

roggelelies stonden<br />

er. Ik werd er gewoon<br />

emotioneel van’<br />

nog. Het was dus ook een beetje<br />

Drents chauvinisme dat ik me met<br />

de rogge lelie ging bemoeien: ik wilde<br />

graag laten zien dat ze in Drenthe<br />

wél voorkwamen.”<br />

In 1980 was Fred inmiddels verhuisd.<br />

Hij had als slimme boerenzoon de<br />

ulo mogen doen en was leerkracht<br />

geworden. Een leerkracht met een<br />

hobby die groter en groter werd.<br />

“Ik belde mijn vader. ‘Pap, fiets eens<br />

door het dorp en kijk of je nog wat<br />

van die lelies tegenkomt.’ Mijn vader<br />

zag ze nog overal. Hij telde zeker<br />

dertig tuinen met rogge lelies.”<br />

Icoon van een ecosysteem<br />

Fred was in zijn nopjes. Hij had zijn<br />

onderwerp te pakken. Het klopte<br />

helemaal. Zijn wildeplanten gekte en<br />

dan ook nog iets wat hij kende van<br />

vroeger. “Zodoende schreef ik in 1984<br />

mijn eerste artikel over de rogge lelie.”<br />

Het zou niet het laatste verhaal zijn.<br />

Alles zocht hij uit. Al gauw kreeg hij<br />

van heinde en verre tips van mensen<br />

die ze ergens hadden zien staan. Elk<br />

tip trok hij na. Zo kwam hij ook in<br />

Govelin terecht. “In die tijd zag je in<br />

Nederland nergens meer rogge akkers<br />

met uitbundig bloeiende wilde bloemen.<br />

Met dank aan de ruilverkaveling<br />

en mechanisatie. Diep ploegen, zoals ><br />

WWW. MAGAZINE.NL 39


Bijzonder boommarternest<br />

Moeder boommarter<br />

als dakhaas,<br />

vlak voordat ze in<br />

een grote eik springt<br />

en op jacht gaat.<br />

Gestommel en<br />

een schrapend<br />

geluid; de<br />

zolderbewoner<br />

sluipt bepaald<br />

niet op kousenvoeten<br />

rond<br />

44 JUNI


spoken Spoken op<br />

zolder<br />

Natuurfotograaf Niels Kooyman hoort steeds vaker geluiden op zolder en vindt uiteindelijk een<br />

nest jonge boommarters, op een voor de soort wel heel bijzondere locatie. Een buitenkansje om<br />

het familieleven van deze atleten onder de marterachtigen te kunnen fotograferen.<br />

TEKSTT EN FOTO’S NIELS KOOYMAN<br />

We werden al vaker verrast door de natuur<br />

rondom het huisje dat mijn vriendin en ik sinds<br />

enige tijd huren, ergens in een Drents bos, maar<br />

de geluiden die klinken op zolder tijdens de afgelopen<br />

voorjaarsdagen zijn nieuw en vallen binnen de categorie<br />

alternatieve ufo-waarnemingen: ‘unidentified fauna object’.<br />

Voorlopig onzichtbaar en onbekend, maar zeker niet<br />

on opvallend; de nieuwe zolderbewoner sluipt bepaald niet<br />

op kousenvoeten rond. We horen met name gestommel,<br />

maar ook een schrapend geluid en iets wat lijkt op een bij<br />

jeuk krabbende hond. Ik heb niet de illusie dat het mysterie<br />

is opgelost zodra ik mijn hoofd in het gat naar de vliering<br />

steek en dus besluit ik om dit professioneel aan te pakken<br />

met het installeren van een wildcamera. Dit type camera<br />

registreert warmte verschillen met een sensor die gevoelig<br />

is voor infrarode straling en zodra een dier voor de camera<br />

verschijnt, wordt een korte videoclip opgenomen – het<br />

onder werp merkt daar niets van.<br />

Nadat ik de camera strategisch heb opgesteld, verlaat ik met<br />

een goed gevoel de bedompte en warme ruimte en maak het<br />

luik achter me dicht. Nu zal snel duidelijk worden met welk<br />

dier we te maken hebben, kat in ’t bakkie lijkt me. Na ruim<br />

een week, een week met flink wat herrie op zolder, haal ik<br />

vol verwachting de geheugenkaart uit de wildcamera en<br />

constateer tot mijn verbijstering dat er geen filmpjes zijn<br />

gemaakt. Niets op de houten vloer liet de sensor reageren, je<br />

zou bijna in spoken gaan geloven. Snel controleer ik de instellingen<br />

van de camera en daar mankeert niets aan, ook<br />

reageert de camera normaal bij een test. Wat is hier aan<br />

de hand? Mijdt het dier de camera op basis van geur? Ook<br />

in de dagen die volgen registreert de camera niets en blijft<br />

onduidelijk waarmee we van doen hebben.<br />

Drie hulpeloze welpjes<br />

Dan hoor ik op een ochtend, terwijl ik plaatsneem achter<br />

mijn bureau, een klagend gepiep boven mijn kantoor. ><br />

Het nest ligt in een diepe sleuf en is bekleed<br />

met stukjes isolatieschuim. Met de telefoon<br />

gefotografeerd op 19 april, de welpjes zijn<br />

dan naar schatting 2 weken oud.<br />

Een cameraval in een van de kabelgoten<br />

fotografeert met behulp van flitslicht een<br />

rondscharrelend jong, links is nog de staart<br />

van een broertje of zusje zichtbaar.<br />

Moeder boommarter springt in het pikkedonker<br />

met twee jongen tegelijk over een<br />

stalen balk van de dakconstructie.<br />

WWW. MAGAZINE.NL 45


LUCAS BUSTAMANTE/NPL<br />

De ROODOOGMAKI KIKKER<br />

of roodvoetmaki kikker uit<br />

Midden-Amerika is een van<br />

de bekendste kikkers door zijn<br />

uitzonderlijk bonte kleuren<br />

en kleurpatronen.<br />

TENEN MET HECHTSCHIJVEN<br />

Aan de uiteinden van vingers en tenen hebben boomkikkers<br />

hechtschijven. Deze lijken een beetje op zuignappen, maar<br />

hebben een andere werking. De hechtschijven bestaan uit fijne<br />

kanaaltjes waaruit vocht wordt gedreven; zo blijft de kikker beter<br />

plakken. Bij het klimmen scheidt ook de buikzijde een dun slijmlaagje<br />

af om beter te blijven plakken.<br />

50 JUNI


ALLES OVER boomkikkers<br />

HET SUCCES<br />

VAN EEN PIEPKLEINE<br />

HERRIEMAKER<br />

Het is misschien wel een van de meest fotogenieke<br />

amfibieën ter wereld: de boomkikker. Met ruim duizend<br />

soorten wereldwijd een globetrotter. In Nederland<br />

komen drie van de zes Europese soorten voor, blijkt<br />

uit recent DNA-onderzoek. En het gaat best goed<br />

met deze kwetsbare kwakers. Jelger Herder,<br />

medewerker van Ravon, legt uit waarom.<br />

TEKST PAUL BÖHRE<br />

De Europese boomkikker,<br />

dé (enige) inheemse soort in<br />

Nederland en België, was in de tweede<br />

helft van de vorige eeuw nog sterk<br />

bedreigd en zeldzaam. Met een achteruitgangsstatistiek<br />

van maar liefst<br />

87 procent zag het er zelfs somber uit<br />

voor het kleinste kikkertje in onze<br />

regio. Jelger Herder, medewerker bij<br />

Ravon, kennisorganisatie voor vissen,<br />

reptielen en amfibieën: “Reden te<br />

meer om vanaf 2001 een landelijk<br />

beschermingsplan te lanceren met<br />

herstelmaatregelen om deze prachtige<br />

kikkersoort te redden. Onder meer<br />

door de aanleg van nieuwe poelen<br />

en struweel op kansrijke, voormalige<br />

populatieplekken. Ondiepe poelen die<br />

snel opwarmen in het zonnetje. De<br />

boomkikker heeft die nodig om zich<br />

voort te planten. Daarnaast zijn ze<br />

geherintroduceerd in tal van herstelde<br />

gebieden. Dit heeft op verschillende<br />

plekken tot een sterke groei van de<br />

populatie geleid. Het blijft echter wel<br />

nodig om die poelen en de omgeving<br />

bij te houden en te zorgen dat ze visvrij<br />

blijven, zodat de boomkikkers zich<br />

daar kunnen handhaven. Anders<br />

nemen de aantallen gestaag weer af.”<br />

Kwaken in koor<br />

April en mei, met een uitloop in juni,<br />

zijn de uitgelezen maanden om boomkikkers<br />

te zien en te horen. Herder: “In<br />

deze tijd maken de mannetjes een hels<br />

kabaal met hun enorme kwaakblazen.<br />

Hun luide gekekker begint al voor de<br />

schemer, rond de voortplantingspoel.<br />

Ze zitten tot in het donker op een<br />

meter hoogte in de struiken. Pas als<br />

het echt donker is, komen ze naar de<br />

rand van de poel om te paren. Maar<br />

dan is het intussen al pikkedonker en<br />

hoor je ze alleen maar. Wel een fantastisch<br />

geluid, dat boomkikkerkoor. Als<br />

het aanzwelt, vergaat het horen en zien<br />

je. Ze bereiken flink wat decibellen.<br />

Het is van grote afstand te horen!” ><br />

WWW. MAGAZINE.NL 51


NICK GARBUTT/NPL<br />

De CENTRAL BRIGHT EYED<br />

FROG komt voor in het oosten<br />

en zuiden van Madagaskar.<br />

NICK GARBUTT/NPL<br />

De vliegende kikker uit<br />

Borneo loopt nooit op de<br />

grond, maar zweeft van<br />

boom tot boom<br />

De ZWARTVOET-<br />

BOOMKIKKER is ook<br />

bekend als de vliegende<br />

boomkikker van Wallace.<br />

58 JUNI


ALLES OVER boomkikkers<br />

De GEMARMERDE<br />

RIETKIKKER uit<br />

Tanzania is een goede<br />

klimmer die ook in huizen<br />

voorkomt, zelfs achter<br />

schilderijen.<br />

De IMBABURA-BOOMKIKKER<br />

komt voor in de Pacifische<br />

laaglanden van westelijk<br />

Colombia en noordwestelijk<br />

Ecuador tot 1.000 meter<br />

boven de zeespiegel.<br />

LUCAS BUSTAMANTE/NPL CHRIS MATTISON/NPL<br />

WWW. MAGAZINE.NL 59


BENOÎT OUTREY/BIOSPHOTO/NIS<br />

De bidsprinkhaan is het<br />

enige insect dat zijn kop in<br />

verschillende richtingen kan<br />

draaien zoals wij dat met<br />

ons hoofd kunnen.<br />

Paspoort<br />

• Naam: Europese bidsprinkhaan.<br />

• Wetenschappelijke<br />

naam: Mantis religiosa.<br />

• Lengte: tot 9 cm. Mannetje<br />

is kleiner dan vrouwtje.<br />

• Kenmerken: grote voorpoten,<br />

driehoekige kop en verlengd<br />

borststuk. Lichaam is meestal<br />

groen, soms bruin of geel. Lichte<br />

vleugelrand. Tweekleurig (roze<br />

en geel) oog met lichte streep<br />

erdoor. Rozige dijen van pootpaar<br />

twee en drie, opvallende<br />

zwart-witte oogvlek aan<br />

de binnenzijde van de dij van<br />

het eerste pootpaar.<br />

• leefgebied: warme, droge,<br />

struikrijke omgeving. In Zuid-<br />

Europa lokaal algemeen.<br />

• Voedsel: vliegen, motjes,<br />

bijen, wespen, sprinkhanen.<br />

Soms ook soortgenoten.<br />

• actief: augustus-november.<br />

Bidsprinkhanen zijn zowel dagals<br />

nachtactief.<br />

62 JUNI


NIEUWE<br />

SOORT VOOR<br />

NEDERLAND<br />

bidsprinkhaan<br />

meldt zich<br />

Wie weleens in zuidelijke streken komt en oog heeft<br />

voor natuur, heeft dit bijzondere insect – dat met zijn<br />

voorpoten prooien pakt – mogelijk al eens gezien:<br />

de Europese bidsprinkhaan. De dichtstbijzijnde populatie<br />

bevindt zich in Vlaanderen, en de laatste jaren zien<br />

we dit grote insect ook in Nederland. De komende<br />

zomermaanden wordt daarom onderzocht of de Europese<br />

bidsprinkhaan zich ook hier voortplant.<br />

Elk jaar gaan de weerrecords<br />

aan flarden: het klimaat wordt<br />

warmer en droger. Vaak gaat dat<br />

gepaard met lang aanhoudende wind<br />

uit het zuiden. Dat heeft onder meer tot<br />

gevolg dat de Nederlandse insectenfauna<br />

verandert. Steeds meer ‘zuidelijke’<br />

soorten komen onze kant op.<br />

Jinze Noordijk, onderzoeker bij EIS<br />

Kenniscentrum Insecten in Leiden:<br />

“De afgelopen jaren zijn vele tientallen<br />

nieuwe insectensoorten voor Nederland<br />

gemeld. Onder meer soorten die op<br />

de warme zuidenwinden mee liften.<br />

Maar tussen deze zogenoemde klimaatschuivers<br />

bevinden zich ook echte<br />

verrassin gen. Zoals de vestiging van een<br />

populatie van de Gallische wandelende<br />

tak (Clonopsis gallica). En daarmee een<br />

compleet nieuwe insectenorde voor<br />

Nederland: de Phasmatodea. Bedenk dat<br />

het bij een ‘orde’ gaat om een compleet<br />

TEKST PAUL BÖHRE<br />

nieuwe groep insecten met dezelfde<br />

lichaams bouw, zoals kevers of libellen.<br />

Daarom is het zo bijzonder dat recent<br />

weer een kanjer van een nieuw komer<br />

is gemeld: de Europese bid sprink haan<br />

(Mantis religiosa), waarmee we wederom<br />

een nieuwe orde aan de soortenlijst<br />

kunnen toevoegen: Mantodea. Ook<br />

deze soort komt oorspronkelijk uit<br />

Zuid-Europa en is zich van daaruit<br />

geleidelijk aan het ver spreiden naar<br />

het noorden. Na een recente vestiging<br />

in Vlaanderen lijkt dit bijzonder fraaie<br />

insect zich ook in Nederland te vestigen,<br />

en dat is ronduit spectaculair.”<br />

Perfecte camouflage<br />

Europese bidsprinkhanen zijn grote<br />

insecten. Maar als ze zich stilhouden,<br />

zijn ze in lage vegetatie perfect gecamoufleerd<br />

vanwege hun langwerpige<br />

vorm en groene kleur. Noordijk: “Sterker<br />

nog: het is behoorlijk lastig om deze<br />

joekels van soms wel 9 centimeter lang<br />

zelf te ontdekken. Eigenlijk maak je in<br />

de tuin nog de grootste kans. Een flink<br />

aantal van de waarnemingen is gedaan<br />

in een tuin. Als een bidsprinkhaan hier<br />

landt, loopt hij vaak wat rond op zoek<br />

naar een warm, insectenrijk plekje.<br />

Aangezien mensen relatief meer tijd<br />

doorbrengen in de eigen tuin dan in een<br />

willekeurig stukje natuur, heb je juist<br />

hier meer kans om er een te zien.”<br />

Op zoek naar nimfen<br />

Tijdens de opvallend warme zomers van<br />

afgelopen jaren zijn op verschillende locaties<br />

in Nederland Europese bidsprinkhanen<br />

waargenomen en gefotografeerd.<br />

“Vaak na zeer warme nachten, omdat<br />

ze dan vliegen, vaak nog best ver ook,”<br />

aldus Noordijk. “Het ging om zwervende<br />

dieren. De meeste waarnemingen<br />

komen uit Zuid-Limburg. Hier zijn ook<br />

op één plek op opeenvolgende avonden<br />

twee verschillende exemplaren ontdekt.<br />

En op een andere locatie is de soort<br />

ook twee keer gezien, met een interval<br />

van twee maanden. Dat schept hoge<br />

verwachtingen dat het om een populatie<br />

zou kunnen gaan. Zeker omdat dicht<br />

bij deze plekken, net over de grens in<br />

Belgisch Limburg, inmiddels ook<br />

juveniele dieren (nimfen) zijn gevonden.<br />

Komende zomer gaan we op de betreffende<br />

plekken in Limburg op zoek naar<br />

nimfen, en daarmee mogelijk het bewijs<br />

van de eerste populatie in Nederland.<br />

De komst van dit prachtige en grote<br />

insect zal veel enthousiasme teweegbrengen<br />

onder natuurliefhebbers. Maar<br />

tegelijkertijd vormt de komst van de<br />

bidsprinkhaan het zoveelste bewijs<br />

voor het snel opwarmende klimaat.” ><br />

WWW. MAGAZINE.NL 63


Grote muggenorchis<br />

– REDDINGSPLAN VOOR LIMBURGSE PLANTEN –<br />

Operatie<br />

Peperboompje<br />

In het Zuid-Limburgse heuvelland leven tal van bijzondere<br />

planten, waaronder vele soorten orchideeën die soms alleen<br />

maar hier groeien. Veel van deze vaak zeldzame planten soorten<br />

hebben echter te lijden onder invloeden als vermesting,<br />

verzuring, verdroging en versnippering. Een reddingsoperatie<br />

moet erger voorkomen: Operatie Peperboompje.<br />

TEKST EN FOTO’S EDWIN GIESBERS<br />

84 JUNI


Rood peperboompje<br />

WWW. MAGAZINE.NL 85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!