19.05.2023 Views

Wijkkrant Enschede Noord 3-2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Wijkkrant</strong> <strong>Noord</strong><br />

JAARGANG 39 | No.3 Juni <strong>2023</strong><br />

wijkkrant noord<br />

1


wijkkrant noord<br />

cOlOFON<br />

JAARGANG 39 NUMMER 3 <strong>2023</strong> © copyright Stichting <strong>Wijkkrant</strong> <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong><br />

De wijkkrant <strong>Noord</strong> is een onafhankelijke uitgave van de gelijknamige Stichting. De krant wordt gemaakt<br />

door vrijwilligers en verschijnt sinds een kwart eeuw 6 keer per jaar.<br />

Advertentietarieven op aanvraag, Afhaalpunten extra wijkkranten: Winkelcentrum Deppenbroek, Primera<br />

postkantoor Roombeek en Beien (Meeuwenstraat 160). Druk: Stichting MEO / Alkmaar<br />

REDAcTIE: Cobi Hamstra (bureauredactie), Mark Kluivers, Jos van Alebeek, Titia van Hooijdonk,<br />

Jan van Cooten en Martin Hillen.<br />

POSTADRES WIJKKRANT NOORD: Horstlindelaan 74, 7522 JH <strong>Enschede</strong>.<br />

TEl: 06 192 781 42 E-MAIl: wijkkrantnoord@hotmail.com. WEBSITE: www.wijkkrantenschedenoord.nl<br />

IBAN: NL10 INGB 066 52 66 677 t.n.v. Stichting <strong>Wijkkrant</strong> <strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong>.<br />

<strong>Wijkkrant</strong> Sluitingsdata <strong>2023</strong> Verspreiding <strong>2023</strong><br />

No. 1 16 januari 03 februari<br />

No. 2 13 maart 31 maart<br />

No. 3 15 mei 02 juni<br />

No. 4 26 juni 14 juli<br />

No. 5 18 september 06 oktober<br />

No. 6 20 november 08 december<br />

Kopij voor de wijkkrant is altijd welkom! Inzending van kopij houdt in dat men instemt met eventuele inkorting<br />

of bewerking door de redactie van de kopij.<br />

INHOUDSOPGAVE<br />

Omslagfoto: Maker Festival Twente<br />

Bij de foto op de voorkant: Maker Festival 3 Bijententoonstelling in Lammerinkswönner 15<br />

Er gebeurt veel moois in <strong>Noord</strong> 5 Elf winnende ideeën wijkbudget 17<br />

VijverVrijdagen 6 Huis van Verhalen 17<br />

Heropening Katoen 7 Lentekriebels bij Beien 19<br />

Kinderboerderij <strong>Noord</strong> 9 KOE in actie 21<br />

Wie wat waar 11 Vrijwilligers gezocht voor Jeugd ViVa 22<br />

Welkom bij Wijkwijzer <strong>Noord</strong> 11 Herdenking 23 e Vuurwerkramp 23<br />

Opening speeltuingebouw Mekkelholt 12, 13 Reünie korfbalvereniging EKC Nääs 23<br />

BIJ DE FOTO OP DE VOORKANT<br />

Maker Festival Twente <strong>2023</strong><br />

Van 4 t/m 7 mei was er op en rond het festivalterrein voor Tetem het Maker Festival Twente, een regiobreed<br />

familiefestival. Dé plek voor de eerste kennismaking met maken en techniek!<br />

Elke middag waren er in verschillende labs uitdagende maakactiviteiten en kon je nieuwe maakwerelden<br />

ontdekken. Op de foto kon je bijvoorbeeld met een drie meter hoge transformer. Verder kon je je eigen<br />

sleutelhanger in 3D ontwerpen, muziek maken met een robotorkest, zelf een robot maken en nog veel<br />

meer activiteiten, zoals het pannenkoekenlab, chocolab en fietslab.<br />

3


wijkkrant noord<br />

4


ER GEBEURT VEEl MOOIS IN NOORD<br />

wijkkrant noord<br />

In mijn vorige column vertelde ik dat er een wijkbudget van maar liefst € 46.000,- beschikbaar is voor de<br />

wijken Mekkelholt en Deppenbroek. Jullie mochten zelf ideeën indienen om de buurt mooier, leuker of<br />

veiliger te maken. Ik deed hier een oproep om vooral te gaan stemmen op het plan dat je het beste vindt.<br />

Inmiddels is de uitslag bekend. Het mooie is dat er 11 winnende ideeën uitgevoerd gaan worden. Dat<br />

gebeurt de komende maanden, samen met de initiatiefnemers. In speeltuin Mekkelholt mocht ik op 22<br />

mei deze initiatiefnemers in het zonnetje zetten en feliciteren met het feit dat hun plan werkelijkheid<br />

wordt. En het zijn zulke leuke, gezellige en creatieve plannen! Ik word daar helemaal blij van!<br />

Geslaagd project<br />

Alle 11 ideeën zijn nog te bekijken op www.stemvanenschede.nl.<br />

Maar ik wil er toch een paar opnoemen<br />

omdat ze zo ontzettend leuk zijn. Zo komt<br />

er een buurtboomgaard aan de Blijdensteinbleekweg.<br />

Er worden transformatorhuisjes beschilderd,<br />

schommels en insectenhotels geplaatst. En er komt<br />

een sociaal restaurant waar de minima en ouderen<br />

een hapje kunnen eten en waar mensen samen<br />

kunnen komen voor een kopje koffie en een gezellig<br />

gesprek.<br />

Dus dit buurtproject kan zeker geslaagd worden<br />

genoemd!<br />

Spreekuur<br />

Ik hoop ook de komende zomer veel van jullie te<br />

ontmoeten tijdens een van mijn bezoeken aan<br />

<strong>Noord</strong>. Bij bijeenkomsten en activiteiten. En voor<br />

wie mij graag wil spreken: op donderdagmiddag<br />

heb ik mijn spreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden<br />

via stadsdeelmanagementnoord@<br />

enschede.nl. En lukt het niet op donderdag, dan<br />

plannen we gewoon een ander moment.<br />

Arjan Kampman<br />

Stadsdeelwethouder <strong>Noord</strong><br />

Speeltuin Mekkelholt vernieuwd<br />

En ook eerder was ik al in speeltuin Mekkelholt. Dat<br />

was voor de opening van deze volledig vernieuwde<br />

speeltuin. En die is prachtig geworden. Ik zou zeggen:<br />

of je nu wel of geen (klein)kinderen hebt; ga<br />

eens kijken. Het is een echte laagdrempelige ontmoetingsplek<br />

geworden voor buurtbewoners:<br />

zowel jong als oud. En doordat de ingang<br />

verplaatst is, heeft de speeltuin een meer centrale<br />

positie gekregen. Ook de openbare ruimte rondom<br />

de speeltuin is opgeknapt. Het ligt er allemaal<br />

prachtig bij. Kortom: er gebeurt veel moois in<br />

<strong>Noord</strong>!<br />

5


wijkkrant noord<br />

6


wijkkrant noord<br />

FEESTElIJKE HEROPENING WERK- EN AcTIVITEITENlOcATIE KATOEN<br />

? Door Titia van Hooijdonk<br />

Foto: Jan van Cooten<br />

Na een uitgebreide metamorfose, vond in Prismare op vrijdag 31 maart de feestelijke heropening plaats<br />

van de nieuwe werk- en activiteitenlocatie Katoen voor mensen met een verstandelijke beperking.<br />

Op deze locatie werken cliënten van zorgorganisatie Estinea, andere instellingen en thuiswonenden.<br />

Zo’n 26 cliënten zijn verspreid over de week aanwezig. Om meer tijd aan de cliënten te kunnen besteden<br />

is Katoen gestopt met de horeca. Paulien Snijder van Estinea vertelt enthousiast over het uiteenlopend<br />

werk dat door de cliënten wordt verricht.<br />

Allerlei lekkers en andere activiteiten<br />

Er worden appeltaarten, cake en koekjes gebakken voor zowel restaurants in de buurt als voor particulieren.<br />

Op Hof Espelo is een voedselbos gekomen, waar ook verschillende cliënten actief zijn. Verder zijn<br />

er verschillende productiewerkzaamheden voor opdrachtgevers uit de regio.<br />

Op de oude locatie van Trivium Meulenbelt Zorg in Prismare is een atelier met winkel voor de cliënten<br />

geopend. In het atelier kunnen zij zich heerlijk uitleven en kunnen belangstellenden van hun kunst<br />

genieten. Er wordt niet alleen kunst gemaakt, maar ook zaken als kaarten en cadeauartikelen. Ook kleding<br />

is er te koop. Verder worden er producten naar de wens van klanten op bestelling gemaakt. En er zijn<br />

cliënten die eigen producten zoals bijvoorbeeld kaartjes maken. Alles wat in de winkel verkocht wordt is<br />

in het atelier gemaakt. Doordat Katoen binnen Prismare van ruimte is gewisseld, heeft de winkel een<br />

mooie duidelijk zichtbare plek in de wijk gekregen!<br />

7


wijkkrant noord<br />

8


wijkkrant noord<br />

NIEUWS VAN DE KINDERBOERDERIJ NOORD<br />

? Door Gea Pereboom, voorzitter kinderboerderij <strong>Noord</strong><br />

Jonge dieren<br />

In de vorige wijkkrant schreef ik dat<br />

er veel lammeren verwacht werden.<br />

Er zijn elf geiten lammetjes geboren<br />

en veertien schapen lammetjes. Het<br />

is leuk om al die lammetjes in de wei<br />

te zien huppelen. De geiten lammetjes<br />

hebben hele mooie kleuren, met<br />

dank aan onze nieuwe dekbok. Zijn<br />

naam is Guus en hij loopt inmiddels<br />

al een poos tussen onze dwerggeiten<br />

dames. Het bijzondere aan Guus is<br />

dat hij een hele mooie kleur heeft. Hij<br />

is namelijk prachtig grijs met een<br />

bruine buik en bruine poten. Deze kleur noemen<br />

ze Blauwschimmel tan. Overigens loopt Guus nu<br />

gescheiden van de dames... U kunt wel bedenken<br />

waarom...<br />

De schapen lammetjes rennen en spelen met elkaar<br />

in de wei samen met hun moeders. Op dit<br />

moment staan ze bij de schaapskooi in de wei<br />

langs de Vanekerweg. Dat weiland moet begraasd<br />

worden. Binnenkort zijn ze weer te zien op de Kinderboerderij<br />

zelf.<br />

Schaapscheerdag<br />

Op zaterdag 3 juni is de jaarlijkse Schaapscheerdag.<br />

Wij nodigen iedereen uit deze dag langs te<br />

komen om te kijken hoe de schapen worden geschoren<br />

en te genieten van de dieren op de boerderij.<br />

Nieuwe wolvarkens<br />

Er zijn twee leuke nieuwe wolvarkens op de boerderij.<br />

Molly is een tijd geleden overleden door ouderdom.<br />

De nieuwe varkens heten Macho en Maya.<br />

Het zijn ‘zwaluwbuiken’. Ze hebben een bruine buik<br />

en poten en voor de rest zijn ze zwart. Het zijn rustige<br />

en lieve varkens.<br />

Activiteiten<br />

- Op zaterdag 22 april was er een voorjaarsmarkt<br />

georganiseerd op de Kinderboerderij. Het was een<br />

hele gezellige dag met allerlei kraampjes van o.a.<br />

de volkstuinvereniging het Vaneker, de Groene<br />

loper, Extra puurrr, Zorgboerderij Ensink en natuurlijk<br />

een kraam van de boerderij zelf. We hebben<br />

veel bezoekers mogen ontvangen en we willen<br />

deze voorjaarsmarkt vaker organiseren. We denken<br />

ook aan een najaarsmarkt...<br />

- Elk eerste weekend van de maand gaan we lootjes<br />

verkopen. Er zijn leuke prijzen te winnen. De<br />

hoofdprijs komt van WC Deppenbroek. Als er mensen/bedrijven<br />

zijn die mooie prijzen beschikbaar<br />

willen stellen, dan kan dat uiteraard. Neem dan<br />

even contact op met de beheerders of met voorzitter@kinderboerderijnoord.nl.<br />

- Op 29 mei deden wij mee aan de Pinkster Pretmarkt<br />

Roombeek.<br />

En dan nog even dit<br />

Er zijn veel vrijwilligers werkzaam op onze boerderij.<br />

Maar we kunnen er nog meer gebruiken. Ikzelf<br />

heb op een zondag geholpen met voeren en<br />

poepscheppen. Dat was erg leuk! Totaal ander<br />

werk dan dat ik gewoonlijk doe. Heerlijk om je<br />

hoofd leeg te maken! Ook kunnen wij nog steeds<br />

mensen gebruiken als bestuurslid.<br />

Natuurlijk kunt u een dier adopteren, de boerderij<br />

sponsoren of gewoon vaak langskomen en lekker<br />

veel ijsjes en iets te drinken kopen. Mogelijkheden<br />

genoeg! Ik hoop u binnenkort te zien op de boerderij.<br />

Heeft u ons vernieuwde belevingspad al ontdekt?<br />

Daarover de volgende keer meer.<br />

9


wijkkrant noord<br />

10


wijkkrant noord<br />

WIE WAT WAAR<br />

Inloopmiddag voor kinderen in speeltuin Mekkelholt<br />

Iedere woensdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur is<br />

er in speeltuin Mekkelholt voor kinderen van 4 t/m<br />

12 jaar een inloopmiddag met wisselende activiteiten.<br />

Beleef elke keer iets nieuws! Zoals een<br />

avontuurlijke speurtocht, een feestelijke high tea,<br />

sport en spel, creatief en nog veel meer! Toegang<br />

is gratis. Locatie: Speeltuin Mekkelholt, Hulsmaatstraat<br />

83.<br />

VijverVrijdagen <strong>2023</strong><br />

De VijverVrijdagen bij de vijver achter de Museumfabriek<br />

komen er weer aan! Kom genieten van vier<br />

vrijdagen met uiteenlopende muziek! (zie de flyer<br />

op pagina 6)<br />

• 23 juni: Popjaren ‘70 en ’80 door Tuckermen<br />

• 30 juni: Herman Brood Tribute oet Twente door<br />

Go Nutz • 7 juli: Soul door St. John’s Familie<br />

• 14 juli: Blues Brother Band door Bartenders Reunion<br />

Tijdstip: van 20.00 – 22.00 uur.<br />

de Boules Vereniging. Tijdens de proefles worden<br />

de regels uitgelegd en wordt het spel in twee- of<br />

drietallen gespeeld. Elk team krijgt 6 boules en<br />

gaat aan de slag met techniek, tactiek en concentratie.<br />

Er is beperkt plek voor deze proefles,<br />

aanmelden is daarom verplicht! Dit kan via<br />

www.sportaal.nl/proefles.<br />

Peter coppens gestopt als fysiotherapeut<br />

Peter Coppens van Fysiotherapie Huigen & Pruntel<br />

aan de Moutlaan in Roombeek is op 25 mei<br />

gestopt met zijn werkzaamheden als fysio- en<br />

manueeltherapeut. Hij heeft bijna 44 jaar in<br />

<strong>Enschede</strong> <strong>Noord</strong> gewerkt! Hij dankt al zijn patiënten<br />

voor het geschonken vertrouwen en kijkt met<br />

veel plezier en genoegen terug op deze periode.<br />

Proefles jeu de boules<br />

Op maandag 19 juni van 13.30 tot 15.00 uur kunnen<br />

geïnteresseerden meedoen aan een proefles<br />

jeu de boules in het G.J. van Heekpark, georganiseerd<br />

door Sportaal in samenwerking met de Jeu<br />

WElKOM BIJ WIJKWIJZER NOORD<br />

? Door Willy-An Silvius, communicatie adviseur Wijkwijzers <strong>Enschede</strong><br />

Stel, je hebt een vraag of een leuk idee voor de wijk of de buurt. De Wijkwijzer is de plek waar je met<br />

jouw vraag naartoe kan gaan. Wat je vraag ook is, de Wijkwijzer denkt graag met je mee.<br />

Bij de Wijkwijzer staat een team van enthousiaste vrijwilligers, welzijnswerkers en wijkteammedewerkers<br />

voor jou klaar. Zij helpen bij vragen over:<br />

• activiteiten in de wijk<br />

• langer thuis blijven wonen<br />

• opvoeden of zorg<br />

• het invullen van formulieren<br />

• geldzaken of administratie<br />

• gezondheid en bewegen<br />

• vrijwilligerswerk<br />

Zij kennen de activiteiten, voorzieningen, kansen en mogelijkheden in de wijk. Ook als je zelf een leuk<br />

idee hebt voor de buurt of jouw wijk. Gewoon langskomen voor een praatje of een kop koffie of thee<br />

kan ook. Je bent van harte welkom bij: Wijkwijzer Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160<br />

Geopend op:<br />

• Maandag 9.00 -12.00 uur<br />

• Donderdag 9.00 -12.00 uur<br />

• De Wijkwijzer is ook digitaal te vinden op enschede.nl/wijkwijzer<br />

• Of bel 053- 481 79 00. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.<br />

11


wijkkrant noord<br />

Foto’s: Jan van Cooten<br />

12


wijkkrant noord<br />

FEESTElIJKE OPENING NIEUW SPEElTUINGEBOUW MEKKElHOlT<br />

? Door Titia van Hooijdonk<br />

Op 6 april was de feestelijke opening van het nieuwe speeltuingebouw in Mekkelholt. Om allerlei redenen<br />

had de bouw wat voeten in de aarde gehad, maar vandaag was het dan eindelijk zover en heeft het<br />

gebouw vaste voet aan de grond gekregen. Het is een mooi en functioneel gebouw geworden. Het oude<br />

speeltuingebouw wordt binnenkort weggehaald.<br />

Beter toegankelijk voor breder gebied<br />

De opening werd verricht door wethouder Arjan<br />

Kampman. Om te beginnen sprak hij lovende<br />

woorden over de speeltuin: “Door de vele ontmoetingen<br />

die hier plaatsvinden, is de speeltuin het<br />

cement van de samenleving.” Omdat de speeltuin<br />

in vergelijking met eerder een kwartslag gedraaid<br />

is en het speeltuingebouw aan de Hulsmaatstraat<br />

staat, is de speeltuin beter toegankelijk geworden<br />

voor mensen uit een breder gebied.<br />

laatste fase herstel na vuurwerkramp<br />

De opening van vandaag markeerde ook een<br />

belangrijk tijdspunt: het was de laatste fase in het<br />

herstel na de vuurwerkramp in Roombeek door<br />

Stichting Vuurwerkramp. Dit voelde bijzonder!<br />

Twee belangrijke momenten<br />

Het moment was gekomen: met zijn allen liepen<br />

we naar een punt achterin de speeltuin en daar<br />

knipte Arjan Kampman samen met een ouder en<br />

een jonger iemand symbolisch een lint door ten<br />

teken van de officiële opening van het nieuwe<br />

gebouw. En er was nog iets anders te doen: Harry<br />

Smit, die al sinds 1980 actief is voor de speeltuin,<br />

mocht op deze plek een plein met zijn naam onthullen.<br />

Rest van de middag uitgebreide kennismaking<br />

De rest van de middag kon iedereen, onder het<br />

genot van een hapje en een drankje, uitgebreid<br />

kennismaken met de beheerders, vrijwilligers en<br />

huurders van de speeltuin. Enkele van de huidige<br />

activiteiten in het nieuwe speeltuingebouw zijn:<br />

Mannenpraatgroep Mekkelholt, Ontmoetingscentrum<br />

<strong>Noord</strong> voor mensen met dementie,<br />

Damesclub, Klaverjasclub, Ouderengym, Yoga en<br />

Kindercreatief.<br />

De Mannenpraatgroep Mekkelholt, die het vooral<br />

over het voetbal van FC Twente heeft, wil er graag<br />

nieuwe leden bij. Ze vergaderen iedere tweede en<br />

vierde maandag van de maand.<br />

Speeltuin Mekkelholt gaat met haar nieuwe speeltuingebouw<br />

een mooie toekomst tegemoet!<br />

13


wijkkrant noord<br />

14


wijkkrant noord<br />

TENTOONSTEllING ‘WIlDE BIJ’ IN HET ABRAHAM lEDEBOERPARK<br />

? Door Tineke Eitink, DuurzaamheidsEducatie Wageler Samen<br />

In het Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark is t/m 30 juli een nieuwe tentoonstelling te zien.<br />

Deze keer is het thema ‘De Wilde Bij’. In tegenstelling tot de honingbij leeft de wilde bij niet met andere<br />

bijen samen als bijenvolk in een bijenkast. Nee, de wilde bij leeft alleen en nestelt in het zand, tussen<br />

takjes en stenen en in gaten in een muur.<br />

Meer weten over bijen? Kijk dan op: www.ivn.nl/<br />

aanbod/nederland-zoemt/ en www.bijenverenigingenschede.nl/het-koetshuis/<br />

Openingstijden<br />

Het Lammerinkswönner is geopend op maandag<br />

t/m donderdag van 08.30 – 15.30 uur, op zaterdag<br />

gesloten en op zondag geopend van 13.00 – 17.00<br />

uur. Op een aantal zondagen kan er ook geknipt,<br />

geplakt en geknutseld worden.<br />

Bijenroute Het Wageler<br />

Op zaterdag 22 april is bij het Koetshuis in het<br />

Ledeboerpark de Bijenroute Het Wageler geopend.<br />

Een route van zo’n 4 kilometer, waarbij je tijdens<br />

het wandelen bijen kunt spotten en meer te weten<br />

komt over hun leefgebieden. Langs de route vind<br />

je op diverse punten informatie over wilde bijen.<br />

De bijenroute is een samenwerking tussen Bijenvereniging<br />

<strong>Enschede</strong>, Wageler Samen en de<br />

gemeente.<br />

Tentoonstelling voor jong en oud<br />

Tijdens deze tentoonstelling in het bezoekerscentrum<br />

is er voor kinderen en volwassenen van alles<br />

te zien en te doen. Er staan panelen met opdrachten<br />

en vragen, er is een bijen memoriespel om te<br />

spelen, en er zijn kleurplaten, zoekplaten met bijen<br />

en een bijenmasker om mee naar huis te nemen.<br />

Verder hangen er voorbeelden van bijenhotels,<br />

zodat je kunt zien wat jij in je eigen tuin kunt doen<br />

voor de wilde bij.<br />

De wilde bij helpen<br />

Er zijn 359 verschillende soorten wilde bijen in<br />

Nederland, maar hun aantal neemt de laatste jaren<br />

sterk af. Je kunt de wilde bij helpen door te zorgen<br />

voor de juiste nestgelegenheid, geen pesticiden en<br />

meststoffen te gebruiken, je gras wat minder vaak<br />

te maaien, een bloemborder aan te leggen, een<br />

bloemenweide te zaaien, bloembollen te poten of<br />

kies voor inheemse struiken en bomen die veel<br />

bijen aantrekken.<br />

15


wijkkrant noord<br />

16


wijkkrant noord<br />

ElF WINNENDE IDEEËN VOOR MEKKElHOlT EN DEPPENBROEK<br />

? Door Marijke van Oostende, ondersteuner wijkinitiatieven<br />

Mekkelholt en Deppenbroek krijgen een buurtboomgaard, opgepimpte transformatorboxen en een<br />

buurt-BBQ! En dat is niet alles... Er worden nog acht winnende ideeën samen met de initiatiefnemers<br />

uitgevoerd in de wijk. Dit alles is mogelijk door het beschikbare wijkbudget van € 46.000,-.<br />

De winnende ideeën zijn:<br />

• Buurtboomgaard Blijdensteinbleekweg<br />

• Transformatorboxen beschilderen<br />

• Insectenhotels in de wijk<br />

• Bewegen in de Buurt<br />

• Kinderinloopmiddag Speeltuin Mekkelholt<br />

• Sociaal restaurant<br />

• Renoveren speelplaats Voortmansplein<br />

• Schommelen<br />

• Voedselbosje<br />

• Buurt-BBQ Mekkelholt en Deppenbroek<br />

• Publicatieborden & -kastjes<br />

Vorige maand begon dit buurtproject met een oproep aan inwoners van deze wijken om ideeën in te<br />

dienen om hun buurt mooier, leuker, veiliger of socialer te maken. En die ideeën waren er! Na een<br />

haalbaarheidscheck van de Commissies Wijkbudget zijn vijftien ideeën geselecteerd voor de stemfase.<br />

In die fase hebben heel veel buurtbewoners op hun favoriete ideeën gestemd via het platform Stem van<br />

<strong>Enschede</strong>.<br />

De Commissies Wijkbudget van de twee wijken reageren enthousiast: “Bewoners van Mekkelholt en<br />

Deppenbroek hebben hun stem laten horen en inspirerende ideeën ingediend. We wensen ze veel succes<br />

met de uitvoering, maar wat ons betreft is het nu al een geslaagd project!”.<br />

HUIS VAN VERHAlEN<br />

‘Inloop’-rondleiding<br />

Zaterdag 3 juni verzorgen wij weer onze maandelijkse<br />

‘inloop’-rondleiding in de wijk Roombeek<br />

(start om 13.30 uur): wij ontvangen graag geïnteresseerde<br />

bezoekers in onze mooie locatie in<br />

Wijkvoorziening Prismare. Hier tonen onze vrijwilligers<br />

onder het genot van een kop koffie of thee<br />

beelden over het rijke textielverleden van de wijk<br />

Roombeek. Ze vertellen over het ontstaan van het<br />

Huis van Verhalen en de wederopbouw van de wijk<br />

in de bijzondere, moderne architectuur en tonen<br />

de herinneringen die getroffenen van de ramp bij<br />

ons hebben gebracht. Na de presentatie begeleiden<br />

onze ambassadeurs u door de wijk, waarbij<br />

verteld wordt over de historie en het heden van<br />

deze bijzondere wijk. De kosten van deze maandelijkse<br />

rondleiding zijn € 6,00 p.p. – dit is inclusief<br />

een kop koffie of thee. Opgave kan telefonisch of<br />

per mail. Graag contante betaling, we hebben<br />

namelijk geen gelegenheid om te pinnen. Ook bestaat<br />

de mogelijkheid om met ons een afspraak te<br />

maken voor een presentatie over de geschiedenis<br />

en het heden van Roombeek op locatie. Daarvoor<br />

komen onze ambassadeurs graag naar u toe om<br />

onze powerpoint presentatie te laten zien.<br />

Buurtmaaltijd<br />

I.v.m. een verbouwing kan de Buurtmaaltijd niet<br />

elke maandag doorgaan. Wij zijn gesloten op 5, 12<br />

17<br />

Foto: iSifotografie<br />

en 19 juni. Op 26 juni gaan we weer van start tot<br />

en met 17 juli (de laatste buurtmaaltijd voor de<br />

zomervakantie). Aanmelden kan via de mail of<br />

telefonisch.<br />

Wij zijn geopend van dinsdag- t/m vrijdagmiddag<br />

van 13.30 tot 16.00 uur. Onze gastvrouwen en<br />

-heren hebben de koffie en/of thee klaar staan!<br />

Het Huis van Verhalen is gevestigd in Wijkvoorziening<br />

Prismare (zij-ingang), Roomweg 165c,<br />

Tel.: 053 431 62 88. Website: www.huisvanverhalenenschede.nl,<br />

Email: info@huisvanverhalenenschede.nl,<br />

Facebook: huisvanverhalenenschede


wijkkrant noord<br />

18


wijkkrant noord<br />

lENTEKRIEBElS IN BUURTHUIS BEIEN<br />

? Door Jolanda de Vos, pr en communicatie Buurthuis Beien<br />

Beien is er weer klaar voor, kom maar op met<br />

die zachte, zonnige lente en een warme, bloeiende<br />

zomer!<br />

De bijen hebben zich na een beetje rondzwermen<br />

weer lekker gesetteld in de bijenkorf, de moestuin<br />

begint weer te groeien en ook is de keuken bezig<br />

om de aanwezige verse kruiden, die in de tuin<br />

staan, te verwerken in hun intussen beroemde<br />

soep en maaltijdbroodjes. Kom die vooral eens<br />

proeven op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag<br />

tussen 12.00 en 13.30 uur.<br />

Ook onze partners hebben de lentekriebels vertaald<br />

in nieuwe cursussen en leuke activiteiten.<br />

Neem vooral een kijkje op hun website of wandel<br />

even binnen bij Beien om op het prikbord te kijken<br />

wat voor leuks er te doen is.<br />

Wat leuke dingen doen betreft, wij hebben ons<br />

lijstje bijgewerkt. Kijk maar of er iets bijzit.<br />

• Bloemschikken op vrijdagen: Prachtige bloemstukken<br />

maken. Een pronkstukje op je tafel, onder<br />

leiding van een professionele coach. Kom kijken op<br />

het prikbord naar de datum en tijd en kosten. Of<br />

mail naar: info@beien.nl.<br />

• Kaarten maken: Elke woensdagmiddag van 14.00<br />

tot 16.00 uur. Kosten zijn 3 euro voor materiaal en<br />

een lekker bakje koffie is bij de prijs inbegrepen.<br />

• Pannenkoeken eten: Gezellig en lekker pannenkoeken<br />

eten op vrijdag 23 juni om 17.00 uur. Wel<br />

even je plekje reserveren bij Rikie voor 17 juni. (tel:<br />

06-205 759 05). Vol is vol. Kosten zijn 5 euro per<br />

persoon.<br />

• Tuinkabouter schilderen voor alle leeftijden. Een<br />

leuk project opgezet door en voor buurtcommissie<br />

Deppenbroek/Mekkelholt, bedoeld om oude verschoten<br />

tuinkabouters weer een nieuw jasje te<br />

geven en uit te zetten in de wijk, ter vervanging<br />

van de kabouters uit het Amelinkbos die door vandalen<br />

werden vernield. Red een tuinkabouter en<br />

kom schilderen. Elke donderdag van 16.00 tot<br />

17.00 uur. Gratis workshop.<br />

• Lunch/brunch en high tea: Nog een mooie activiteit<br />

van Rikie en haar superteam: Op vrijdagen en<br />

altijd gezellig en lekker. Kom op het prikbord kijken<br />

voor de data en tijden of mail even naar<br />

info@beien.nl.<br />

Mocht je na het zien van al dit leuks denken, dat je<br />

zelf ook wel eens je handen uit de mouwen wilt<br />

steken en de buurt op praktische wijze een stukje<br />

interessanter, leuker, veiliger of gewoon gezelliger<br />

wilt maken, schroom dan niet om binnen te lopen.<br />

Op maandag, dinsdag en donderdag is er iemand<br />

voor je aanwezig (Jolanda) en anders mail gewoon<br />

voor een afspraak. We bekijken dan samen wat de<br />

mogelijkheden zijn.<br />

Tot ziens in Beien aan de Meeuwenstraat 160!<br />

19


wijkkrant noord<br />

20


wijkkrant noord<br />

ENScHEDESE lEERlINGEN IN DE BAN VAN DE KOE-cAKE cUP<br />

4000 <strong>Enschede</strong>se basisschoolleerlingen zetten zich dit voorjaar in voor het goede doel tijdens ‘KOE in<br />

actie’. Op alle 18 KOE-scholen werden activiteiten georganiseerd, waarmee geld ingezameld werd voor<br />

Stichting Kans voor een Kind. “We willen ons als KOE actief inzetten voor de samenleving,” vertelt Marc<br />

Nij Bijvank, algemeen directeur van Katholiek Onderwijs <strong>Enschede</strong>, ”dat is waar het bij ‘KOE in actie’ om<br />

draait. De actie zorgt voor betrokkenheid en verbinding met onze omgeving en maakt leerlingen er<br />

bewust van dat inzet voor anderen niet alleen belangrijk is, maar ook nog eens heel leuk kan zijn“.<br />

KOE in actie<br />

Ook dit jaar zetten de KOE-scholen zich in voor<br />

Stichting Kans voor een Kind. De stichting laat<br />

wensen in vervulling gaan van kinderen uit Twente,<br />

die toe zijn aan een positieve impuls in verband<br />

met hun ziekte of omstandigheden. Voor twee<br />

KOE-leerlingen mocht al een wens in vervulling<br />

gaan via Stichting Kans voor een Kind. Als introductie<br />

van KOE in actie hebben zij de andere KOEleerlingen<br />

in een filmpje verteld over hun<br />

bijzondere wensdag en wat dat voor hen betekend<br />

heeft. Iedere KOE-school organiseerde een eigen<br />

actie om geld in te zamelen. Ook in <strong>Enschede</strong><br />

<strong>Noord</strong> waren de KOE- scholen actief. De Menkotoren<br />

heeft plantjes verkocht. De actie is mede mogelijk<br />

gemaakt door Intratuin <strong>Enschede</strong>. De<br />

kinderen hebben 1500 plantjes verkocht en hiermee<br />

hebben ze 750 euro verdiend voor het goede<br />

doel. De Bonifatiusschool heeft de opbrengst van<br />

de kerstmarkt aan Kans voor een Kind beschikbaar<br />

gesteld.<br />

KOE-cake cup<br />

Naast de individuele acties die op alle scholen<br />

georganiseerd worden om geld te genereren voor<br />

Stichting Kans voor een Kind, was er een centrale<br />

actie op alle KOE-scholen om KOE in actie af te<br />

trappen. Dit jaar was daarvoor de KOE-cake cup<br />

georganiseerd.<br />

Op alle scholen is een ontwerpwedstrijd georganiseerd<br />

waarbij de leerlingen een ontwerp mochten<br />

maken van een cupcake of taart. Per school zijn<br />

drie winnende ontwerpen gekozen van de onderbouw,<br />

middenbouw en bovenbouw. De leerlingen<br />

die deze ontwerpen gemaakt hebben, mochten<br />

hun school vertegenwoordigen in de finale van de<br />

KOE-cake cup op vrijdag 31 maart. De winnaar van<br />

de finale won samen met zijn of haar klasgenoten<br />

een kookworkshop bij De Kookzolder.<br />

21


wijkkrant noord<br />

INDRUKWEKKENDE 23 E HERDENKING VUURWERKRAMP<br />

? Door Titia van Hooijdonk<br />

Bijzondere overeenkomsten<br />

Op 13 mei werd in Roombeek de 23e herdenking<br />

van de vuurwerkramp van 13 mei 2000 gehouden.<br />

Bijzonder vandaag was de grote hoeveelheid<br />

overeenkomsten met 23 jaar geleden. Ook toen<br />

was het zeer zonnig weer, was het de dag voor<br />

Moederdag en werd die avond het songfestival gehouden.<br />

En bij de vuurwerkramp waren 23 doden<br />

gevallen.<br />

waarin enkele vlaggen respectvol halfstok hingen.<br />

De hele dag waren er al bloemen bij het herdenkingsmonument<br />

gelegd, waardoor er een kleurrijke<br />

bloemenzee was ontstaan.<br />

Een rustige en gestructureerde herdenking<br />

In overleg met de nabestaanden vindt de herdenking<br />

sinds 2010 in stilte plaats. Juist door die stilte<br />

ervaren de mensen een vorm van verbondenheid.<br />

Ook vandaag was dit te merken, alles verliep volledig<br />

rustig en gestructureerd in een omgeving<br />

Herdenking vuurwerkramp leeft en blijft leven<br />

Nadat enkele mensen elkaar al hadden ontmoet in<br />

het Huis van Verhalen, liepen vlak voor half vier<br />

burgemeester Roelof Bleker en de voorzitter van<br />

Stichting Herdenking Vuurwerkramp Bram Distel<br />

met bloemen richting het herdenkingsmonument.<br />

Om half vier luidden de klokken en volgden twee<br />

minuten stilte. Na afloop was er voor iedereen opnieuw<br />

ontmoeting mogelijk in het Huis van Verhalen.<br />

Het was een mooie, goede en indrukwekkende<br />

dag, de herdenking van de vuurwerkramp leeft en<br />

blijft leven.<br />

REÜNIE EKc NÄÄS<br />

? Door Jenny Achterhuis<br />

Het was een geweldig weerzien van 160 (oud)leden van EKC Nääs op de reünie ter gelegenheid van het<br />

100-jarig bestaan van de korfbalvereniging.<br />

Vanuit de regio, maar ook van ver daarbuiten, zijn de reünisten naar het prachtige complex aan de Roessinghsbleekweg<br />

gekomen om herinneringen op te halen en oude foto’s te bekijken die in de feesttent<br />

waren neergehangen. Oude koeien werden uit de sloot gehaald, krantenknipsels en foto’s kwamen op<br />

tafel, kortom het was een zeer geslaagde avond!<br />

23<br />

Foto’s: Moekotte Media

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!