20.05.2023 Views

Digital-KJ_2023-006 (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WWW.KIJKMAGAZINE.NL<br />

6-7 / <strong>2023</strong> / € 8,75<br />

8<br />

ZOMERSE<br />

MYTHES ONDER<br />

DE LOEP<br />

Pagina 14<br />

BLIJF DOORVRAGEN<br />

IS VOORTPLANTEN OP<br />

MARS VERANTWOORD?<br />

Koloniseren in<br />

de kinderschoenen<br />

SMELTEND IJS LEGT SCHATTEN BLOOT • GAMEN MET EEN BLOEDGANG • DIGITALE<br />

ERFENIS: HOE REGEL JE DAT? • MIJNBOUW IN DE DIEPZEE WACHT OP GROEN LICHT


Tekst: Naomi Vreeburg | Foto: Erik Krugers, Instagram: erikkruug, www.dronepixelfactory.com<br />

2 6-7/<strong>2023</strong>


Kampioen gewichtheffen<br />

Met een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter mag de Pioneering Spirit zich het grootste<br />

werkschip ter wereld noemen. Deze catamaran van het Zwitsers-Nederlandse offshorebedrijf Allseas<br />

wordt vooral ingezet om boorplatforms te ontmantelen. De opening aan de voorzijde, tussen de<br />

twee rompen, is 55 bij 122 meter, zodat de Pioneering Spirit een platform als het ware kan omarmen.<br />

Met zijn hefbalken is de catamaran vervolgens in staat om een maximaal 48.000 ton wegende constructie<br />

op te tillen en naar de kust te brengen. Fotograaf Erik Kruug zag het schip in de Rotterdamse<br />

haven liggen en maakte er met zijn drone deze foto van; een unieke plaat van een uniek schip.<br />

6-7/<strong>2023</strong> 3


40<br />

6 ONTHULLINGEN<br />

KIJK KORT Schreeuwende planten<br />

klinken als bubbeltjesplastic, DNA van<br />

Beethoven verraadt zijn ziektebeeld, de<br />

NASA toont nieuw ruimtepak, en meer<br />

wetenschapsnieuws.<br />

12 UIT HET OOG<br />

COLUMN We horen niks meer van dé<br />

gadget van 2013, de Google Glass. Wat<br />

is er gebeurd met de plannen voor deze<br />

slimme bril? Rijco van Egdom weet het.<br />

14 ZOMERWIJSHEDEN<br />

Kwallenbeet? Urine helpt. Zwemmen?<br />

Niet vlak na een maaltijd. Muggenbult?<br />

Krabben maakt hem erger. Deze en<br />

meer zomerse adviezen onder de loep.<br />

22 SNELSPELERS<br />

Maak kennis met de wereld van de<br />

speedrunners: gamers die alles op alles<br />

zetten om een spel zo rap mogelijk te<br />

voltooien.<br />

28 BUITENAARSE BABY’S<br />

Marsmannetje + Marsvrouwtje =<br />

Marskindje. Kunnen we ons gemakkelijk<br />

voortplanten in de ruimte, of is dit<br />

sommetje lastig te maken?<br />

34 INLEVEN<br />

INTERVIEW Wetenschapsjournalist Ed<br />

Yong pleit voor meer empathie voor<br />

dieren. Achterhalen hoe ze de wereld<br />

ervaren, zou daarbij helpen.<br />

40 KWIJT<br />

Verspreid over de hele wereld zijn<br />

steden en landen onvindbaar – terwijl<br />

we dankzij historische bronnen vrij<br />

zeker weten dat ze hebben bestaan.<br />

Zes voorbeelden.<br />

46 ENERGIETREKKERS<br />

FAR OUT Energie halen uit een ‘futloos’<br />

deeltje? Natuurkundigen suggereren<br />

dat het mogelijk is met behulp van<br />

quantummechanica.<br />

48 ROBORECHTER<br />

Kunstmatige intelligentie is, met de<br />

komst van ChatGPT, hotter dan ooit.<br />

Ook in de rechtspraak kan AI een rol<br />

gaan spelen.<br />

28<br />

54 IN DE AANVAL<br />

ONDERWATER ONDERVRAAGT Het<br />

vaccin van Arjan Griffioen, hoogleraar<br />

experimentele oncologie, helpt afweercellen<br />

in de strijd tegen tumoren.<br />

56 VOER VOOR DISCUSSIE<br />

Nergens in de wereld zijn de regels voor<br />

genetisch gemodificeerde gewassen zo<br />

streng als in Europa. En dat terwijl ze<br />

genoeg voordelen kunnen hebben.<br />

62 WISKUNSTIG<br />

IN BEELD Wie denkt dat wiskunde<br />

enkel uit lelijke formules en grafieken<br />

bestaat: deze patronen bewijzen het<br />

tegendeel.<br />

66 NALATIG<br />

Veel mensen stellen voordat ze sterven<br />

een testament op. Maar over onze<br />

digitale nalatenschap denken we nog<br />

veel minder na.<br />

72 LUCHTLAB<br />

Eind <strong>2023</strong> viert het ISS zijn 25-jarige<br />

jubileum en deze maand is het een<br />

halve eeuw geleden dat het eerste<br />

ruimtestation werd gelanceerd: Skylab.<br />

Een terugblik.<br />

76 DUO-FIETS<br />

TECH-TOYS Een tandem, maar dan<br />

anders. Dat is de FLX: een fiets met een<br />

extra groot zadel waar twee personen<br />

op kunnen zitten. En meer… dingen… in<br />

de gadgetrubriek.<br />

78 GOUDMIJNTJES<br />

Mangaanknollen, te vinden op de<br />

bodem van de oceaan, stikken van de<br />

schaarse metalen. Opduiken dus? Niet<br />

iedereen is het daarmee eens.<br />

84 GOED ID<br />

Hoe je reageert op een bepaald medicijn,<br />

is afhankelijk van je genen. En<br />

daarom pleiten steeds meer artsen voor<br />

een DNA-medicatiepaspoort.<br />

88 PORTFOLIO<br />

IN BEELD Vorig jaar maakte James<br />

Webb zijn eerste foto. We vieren dit<br />

jubileum met een reeks door de ruimtetelescoop<br />

geschoten beelden.<br />

66<br />

94 VREEMDE EENDEN<br />

TERUGVLUCHT In tijden van oorlog en<br />

schaarste zetten strijdkrachten alles op<br />

alles om beschadigd geraakte toestellen<br />

in de lucht te houden. En dat levert<br />

soms opmerkelijke creaties op.<br />

100 IJSSCHATTEN<br />

Door het smelten van de ijskappen komen<br />

steeds meer archeologische voorwerpen<br />

aan het licht. IJs archeologen<br />

moeten er snel bij zijn om die te bergen.<br />

106 COPYCAT<br />

KIJK ANTWOORDT Heeft er ooit<br />

iemand geleefd met dezelfde vingerafdruk<br />

als jij? En meer bijzondere<br />

vragen beantwoord.<br />

111 SLIMMERDS?<br />

COLUMN Planten verwerken informatie,<br />

hebben stress en communiceren<br />

met elkaar. Maar om nu te zeggen dat<br />

ze intelligent zijn… Dat gaat Ronald<br />

Veldhuizen te ver.<br />

4 6-7/<strong>2023</strong>


28<br />

100<br />

66<br />

6-7/<strong>2023</strong> ZOMERMYTHES • SPEEDRUNNERS • MARSBABY’S • ED YONG • VERDWENEN STEDEN • AI RECHTSPRAAK • ARJAN GRIFFIOEN • GMO’S • DIGITALE DOOD • SKYLAB • MANGAANKNOLLEN • MEDICIJN-PAS • FRANKENSTEINVLIEGTUIGEN • IJSARCHEOLOGIE<br />

WWW.KIJKMAGAZINE.NL<br />

BLIJF DOORVRAGEN<br />

6-7 / <strong>2023</strong> / € 8,75<br />

IS VOORTPLANTEN OP<br />

MARS VERANTWOORD?<br />

Koloniseren in<br />

de kinderschoenen<br />

SMELTEND IJS LEGT SCHATTEN BLOOT • GAMEN MET EEN BLOEDGANG • DIGITALE<br />

ERFENIS: HOE REGEL JE DAT? • MIJNBOUW IN DE DIEPZEE WACHT OP GROEN LICHT<br />

AP<br />

8<br />

ZOMERSE<br />

MYTHES ONDER<br />

DE LOEP<br />

Pagina 14<br />

22<br />

78<br />

94<br />

100<br />

EDITORIAL<br />

BEELD COVER: SHUTTERSTOCK, RALPH LUGON E.A., NINTENDO OF AMERICA/YOUTUBE, ISTOCK/GETTY IMAGES, IHC MINING, BEELD INHOUD: SHUTTERSTOCK, ISTOCK/GETTY IMAGES, RALPH LUGON E.A., ERIK DE KLEIN<br />

KESSELER<br />

De illusie van waarheid<br />

We gebruiken maar 10 procent van onze<br />

hersencapaciteit. Bij multiplechoicevragen<br />

kun je het beste bij je eerste ingeving<br />

blijven. Het is veel beter om je frustratie te uiten<br />

dan om alles op te kroppen. De aarde staat ’s zomers<br />

dichter bij de zon. Het vaccin tegen mazelen, bof en<br />

rode hond (MMR) kan autisme veroorzaken. Toch?<br />

Nee. Alle beweringen hierboven voelen misschien als<br />

waar, maar dat zijn ze niet.<br />

Al in 1977 werd er door wetenschappers van twee<br />

universiteiten in Pennsylvania onderzoek gedaan<br />

naar waarom dit soort mythes zo lastig uit te roeien<br />

is. Een groep studenten kreeg zestig plausibele<br />

beweringen te lezen, waarvan sommige waar en<br />

andere onwaar. De tweede lijst werd twee weken na<br />

de eerste uitgedeeld, de derde nog eens twee weken<br />

daarna. Twintig uitspraken kwamen op alle drie<br />

de lijsten voor; de overige veertig items op elke lijst<br />

waren nieuw.<br />

Aan de deelnemers werd gevraagd hoeveel vertrouwen<br />

zij hadden in de waarheid of onwaarheid van<br />

de uitspraken en die te beoordelen op een schaal<br />

van één tot zeven. Wat bleek? Het vertrouwen in de<br />

waarheid van de niet-herhaalde uitspraken was altijd<br />

hetzelfde. Maar het vertrouwen in de waarheid van<br />

de herhaalde uitspraken steeg van 4,2 naar 4,7. De<br />

conclusie van de onderzoekers: het herhalen van een<br />

uitspraak maakt de kans groter dat die als feitelijk<br />

juist wordt gezien.<br />

Een onderzoek uit 2015 deed daar nog een schepje<br />

bovenop. Als steeds wordt benadrukt dat een<br />

bepaald feit onjuist is, zo ontdekten de wetenschappers,<br />

wordt het waarom na een tijdje vergeten. Maar<br />

doordat je ooit iets hebt gehoord over ‘10 procent’<br />

en ‘hersencapaciteit’, klinkt dat vertrouwd en wordt<br />

het waarschijnlijker dat je het als waar beschouwt.<br />

Dat fenomeen heet het illusory truth effect, kortweg<br />

het truth effect, en dat zorgt er onder meer voor dat<br />

inmiddels 46 procent van de Nederlanders<br />

gelooft dat 90 procent van ons brein de hele<br />

dag in de hangmat ligt.<br />

Heeft het fascinerende artikel<br />

van KIJK-redacteur Tim<br />

Tomassen, waarin hij acht<br />

zomerse wijsheden op wetenschappelijke<br />

wijze onder de<br />

loep neemt, dan wel zin? Zeker.<br />

Zolang we maar beseffen<br />

dat het truth<br />

effect bestaat. Dus<br />

lees het met dat<br />

besef in het achterhoofd,<br />

zodat<br />

we die spiraal<br />

van onzin eindelijk<br />

kunnen<br />

doorbreken.<br />

André Kesseler is hoofdredacteur van KIJK.<br />

Reageren op deze column en de nieuwe KIJK?<br />

Schrijf naar info@kijkmagazine.nl.<br />

6-7/<strong>2023</strong> 5


Zomerzin<br />

(en -onzin)<br />

Tekst: Tim Tomassen<br />

Citronellakaarsen houden muggen<br />

op afstand, je kunt beter niet<br />

zwemmen na een maaltijd en<br />

plassen over een kwallenbeet<br />

helpt tegen de pijn. Waar komen<br />

zomerse wijsheden als deze<br />

vandaan? En belangrijker nog:<br />

kloppen ze? KIJK zocht het uit.<br />

MYKOLA SOSIUKIN/EYEEM/GETTY IMAGES<br />

14 6-7/<strong>2023</strong>


Snel,<br />

sneller,<br />

snelst<br />

NINTENDO OF AMERICA/YOUTUBE<br />

Hoe snel kun je een videogame uitspelen? Die vraag<br />

stellen speedrunners zichzelf. In hun race om de<br />

records moeten ze alles van hun spellen weten.<br />

Soms zelfs tot aan de code van een game toe.<br />

Tekst: Rik Peters<br />

Meer dan vijftig uur. Zo lang<br />

doet de gemiddelde gamer<br />

over de main story van het<br />

videospel Elden Ring. En dat is niet<br />

verwonderlijk. De epische actieroleplayinggame<br />

van FromSoftware,<br />

die vorig jaar bij The Game Awards<br />

werd bekroond tot spel van het jaar,<br />

biedt een gigantische fantasiewereld<br />

22 6-7/<strong>2023</strong>


Verdwenen<br />

verleden<br />

KOSTIS KERITIS/DESKTOPOGRAPHY<br />

Tekst: Margot Reesink<br />

Verspreid over de wereld zijn allerlei plekken<br />

onvindbaar, variërend van een thuishaven van<br />

supervikingen tot de eerste hoofdstad van het<br />

verenigde Egypte. Toch weten we op grond van<br />

historische bronnen vrij zeker dat ze hebben<br />

bestaan. Zes voorbeelden.<br />

40 6-7/<strong>2023</strong>


Iets uit niets?<br />

Natuur- en sterrenkundigen<br />

bedenken de gekste dingen bij<br />

hun pogingen om de kosmos<br />

beter te begrijpen. In deze<br />

rubriek elke maand een mooi<br />

voorbeeld. Ditmaal: hoe bij een<br />

deeltje met de laagst mogelijke<br />

energie toch nog wat te halen<br />

valt.<br />

Tekst: Jean-Paul Keulen<br />

Als je ‘nulpuntsenergie’ googelt,<br />

krijg je goddank vooral<br />

links naar natuurkundige<br />

sites. Althans, dat is wat er gebeurt<br />

als ík ‘nulpuntsenergie’ google – een<br />

wetenschapsjournalist die vaak<br />

schrijft over deeltjesfysica en quantumzaken.<br />

Het zou zomaar kunnen<br />

dat de zoekmachine bij iemand die<br />

wat spiritueler in het leven staat heel<br />

andere resultaten bovenaan zet. Een<br />

link naar de site FreeEnergy4All<br />

bijvoorbeeld, die in nulpunts energie<br />

“dé nieuwe energiebron v an de<br />

toekomst” ziet.<br />

Bij dat soort claims zal elke natuurkundige<br />

driftig met zijn ogen gaan<br />

rollen. Ja, er is zoiets als nulpuntsenergie.<br />

En nee, daar heb je verder<br />

niets aan. Die kun je niet winnen<br />

als energiebron. Althans… Onlangs<br />

publiceerde het doorgaans behoorlijk<br />

degelijke online tijdschrift Quanta<br />

Magazine een artikel met als kop<br />

‘Natuurkundigen gebruiken quantummechanica<br />

om energie uit het<br />

niets te halen’. Zou het dan toch…?<br />

Laagst mogelijke energie<br />

Dat de nulpuntsenergie mensen op<br />

ideeën brengt, is niet zo gek. Wat dit<br />

begrip inhoudt, is: volgens de quantummechanica<br />

kan niks een energie<br />

hebben van exact nul. Ook als je kijkt<br />

bij de laagst mogelijke temperatuur,<br />

van -273 graden Celsius, bewegen<br />

deeltjes nog steeds een klein beetje.<br />

En zelfs volstrekt lege ruimte is niet<br />

helemaal energieloos. Kunnen we<br />

die energie niet op de een of andere<br />

manier benutten?<br />

Nee, is het geijkte antwoord. De<br />

nulpuntsenergie is niet nul, maar wel<br />

de laagst mogelijke energie die iets<br />

kan hebben. “Als je probeert die te<br />

winnen, kóst dat je alleen maar energie”,<br />

zegt Nayeli Rodríguez-Briones,<br />

natuurkundige aan de Universiteit<br />

van Californië te Berkeley.<br />

Misleidende naam<br />

Toch zou je, zo liet de Japanse theoreticus<br />

Masahiro Hotta zien in 2008,<br />

wel degelijk energie kunnen halen uit<br />

een deeltje dat op het eerste gezicht<br />

alleen maar nulpuntsenergie te bieden<br />

heeft. En Rodríguez-Briones is er<br />

nu samen met haar collega’s voor het<br />

eerst in geslaagd Hotta’s idee in een<br />

experiment toe te passen.<br />

Het toverwoord bij het trucje dat<br />

Hotta suggereerde, is verstrenge­<br />

46 6-7/<strong>2023</strong>


56 6-7/<strong>2023</strong><br />

De verboden<br />

van


vruchten<br />

de genetica<br />

Vaak worden<br />

genetisch gemodificeerde<br />

gewassen<br />

nog in het verdomhoekje<br />

geplaatst. Ten<br />

onrechte, vinden<br />

veel onderzoekers:<br />

ze kunnen veel<br />

voordelen bieden. Zo<br />

kan modificatie het<br />

kweken van nieuwe<br />

plantenrassen versnellen,<br />

gewassen<br />

resistent maken<br />

tegen insectenvraat,<br />

en gezondere groenten<br />

produceren.<br />

Tekst: Femke de Jong<br />

JOSE A. BERNAT BACETE/GETTY IMAGES<br />

Frankenstein-voedsel. Dat is hoe<br />

veel mensen genetisch gemodificeerde<br />

gewassen zien, zegt<br />

Cathie Martin. Als hoogleraar plantmetabolische<br />

engineering aan het<br />

Britse John Innes Centre probeert ze<br />

dit beeld te veranderen. Hiertoe heeft<br />

ze genetisch gemodificeerde tomaten<br />

‘gemaakt’ die niet van normale tomaten<br />

zijn te onderscheiden. Althans…<br />

ze zijn wel dieppaars.<br />

Deze kleur danken ze aan het<br />

anthocyaan in hun vruchtvlees.<br />

Dat is een van nature voorkomende<br />

antioxidant, een stof die voorkomt<br />

dat schadelijke zuurstofradicalen hun<br />

werk doen. Anthocyaan beschermt de<br />

plant bijvoorbeeld tegen een teveel<br />

aan licht. Tomatenplanten produceren<br />

het stofje meestal in hun bladeren<br />

en een enkele keer in hun velletje.<br />

Maar niet in hun vruchtvlees.<br />

Om anthocyaan toch in het vruchtvlees<br />

te krijgen, introduceerde Martin<br />

twee genen van de leeuwenbekplant<br />

in de tomatenplant. Die zetten de<br />

productie van anthocyaan in het<br />

vruchtvlees aan, en maken dat dus<br />

paars.<br />

Om te testen hoe gezond hun<br />

genetisch gemodificeerde<br />

6-7/<strong>2023</strong> 57


Wie offline overlijdt, sterft online niet automatisch<br />

mee. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft<br />

niet vastgelegd wat er na zijn dood met online<br />

profielen en mailaccounts moet gebeuren. Het<br />

probleem: erfgenamen hebben vaak weinig over je<br />

digitale leven te zeggen.<br />

Tekst: Nick Kivits<br />

Digitaal dood<br />

66 6-7/<strong>2023</strong>


gaan<br />

ISTOCK/GETTY IMAGES<br />

Twintig jaar oud was Tigo<br />

Zijlstra nog maar. Toch was hij<br />

al een bekendheid op internet.<br />

De video’s die hij de laatste jaren<br />

onder het pseudoniem Tigootje op<br />

YouTube plaatste, werden tienduizenden,<br />

soms wel honderdduizenden<br />

keren bekeken. De band die zijn fans<br />

met hem voelden, ging diep, zo bleek<br />

op 2 december 2021. Toen kwamen<br />

honderden mensen naar het Zuid-<br />

Hollandse Oostvoorne om hem met<br />

ballonnen, fakkels en bloemen de<br />

laatste eer te betuigen. Vier dagen<br />

daarvoor was Tigo verongelukt, toen<br />

hij tijdens een autorit door een stuurfout<br />

tegen een boom was gebotst.<br />

Offline was Tigo er niet meer. Maar<br />

online kwamen vrienden, familie en<br />

fans hem nog regelmatig tegen. Zijn<br />

YouTube-kanaal, Instagram en Tik-<br />

Tok bleven bestaan en de algoritmes<br />

van die sociale media bleven nietsvermoedend<br />

video’s van de jonge<br />

bekendheid aan mensen voorschotelen.<br />

Bij nabestaanden kwam dat soms<br />

hard binnen, vertelde een vriendin<br />

van de overleden YouTuber in<br />

november 2022 in het tv-programma<br />

De Dikke Data Show. “Dan zit je door<br />

je tijdlijn te scrollen. En ineens komt<br />

Tigo dan voorbij.”<br />

De YouTuber is niet de enige die<br />

online doorleeft. Jaarlijks sterven in<br />

Nederland 150.000 tot 170.000 mensen,<br />

volgens cijfers van het Centraal<br />

Bureau voor de Statistiek over de afgelopen<br />

vijf jaar. In vrijwel alle gevallen<br />

wordt de materiële erfenis goed<br />

afgewikkeld. Geld en voorwerpen die<br />

overblijven, worden verdeeld onder<br />

familieleden en soms ook goede doelen.<br />

Maar de digitale nalatenschap<br />

blijft vaak in het luchtledige hangen.<br />

Weinig te zeggen<br />

De post stopt, maar de e-mailbox<br />

blijft bestaan. De overledene komt<br />

niet meer aanwaaien op borrels, maar<br />

op Twitter kan er nog steeds tegen<br />

hem of haar worden gekletst (alleen<br />

volgt er geen reactie). Hij of zij gaat<br />

niet meer op reis, maar vakantiefoto’s<br />

uit het verleden worden door algoritmes<br />

nog steeds actief rondgepompt<br />

op sociale media.<br />

Van alle deelnemers aan een onderzoek<br />

dat het ministerie van Binnenlandse<br />

Zaken en Koninkrijksrelaties<br />

(BZK) in 2021 liet uitvoeren, had 61<br />

procent nog nooit nagedacht over wat<br />

er na hun dood moet gebeuren met<br />

hun digitale leven. BZK wil daarom<br />

de Wet op de lijkbezorging veranderen.<br />

Die bepaalt wat er moet<br />

en mag gebeuren met iemands<br />

6-7/<strong>2023</strong> 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!