23.05.2023 Views

Fiets Grand Départ 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTERVIEW TOUR DE FRANCE <strong>2023</strong><br />

DE 5 ETAPPEZEGES<br />

VAN GROENEWEGEN<br />

Met vijf ritzeges in de Ronde van Frankrijk is Dylan<br />

Groenewegen (29) nu al een van de succesvolste<br />

renners uit de Nederlandse wielergeschiedenis.<br />

Voor <strong>Fiets</strong> blikt de sprinter van Jayco-AlUla maar<br />

al te graag terug op zijn vijf overwinningen.<br />

1.<br />

EEN<br />

DROOM<br />

KOMT UIT<br />

23 juli 2017 (etappe 21, Montgeron-Parijs, 105 km)<br />

“Ik zag op tv altijd die rit in Parijs en had als grote doel om<br />

daar een keer te winnen. In 2016 deed ik zelf voor het eerst<br />

mee aan de Tour de France. Ik voelde me tijdens de slotrit<br />

heel goed, maar reed lek en kwam niet aan sprinten toe. Ik<br />

wil niet zeggen dat ik anders had gewonnen, maar ik was<br />

wel vastberaden om op de Champs-Élysées te laten zien<br />

wat ik kon. Een jaar later kreeg ik een nieuwe kans.<br />

“We waren bij LottoNL-Jumbo nog maar met vijf renners<br />

over, maar wel met vijf supergemotiveerde renners. Het<br />

TEKST MICHAEL KERKHOF FOTO’S COR VOS & ANP<br />

was de laatste kans, we wilden nog één keer knallen. Marcel<br />

Kittel won tijdens die Tour bijna alles, vijf ritten om precies<br />

te zijn, maar hij was vier dagen voor de slotrit afgestapt. Ik<br />

zat er al een paar keer dichtbij met onder meer een derde<br />

plaats en een tweede plaats. Toen kwam de ultieme kans<br />

om in Parijs toe te slaan. Als sprinter wil je daar gewoon<br />

een keer gewonnen hebben.<br />

“We hadden met het team afgesproken om mij in een<br />

goede positie af te zetten en van daaruit zou ik de sprint<br />

aangaan. Zo verliep het ook. Ik kwam in de laatste bocht<br />

tussen Marco Haller en Alexander Kristoff van Katusha<br />

terecht. Achteraf is het makkelijk praten en had ik beter<br />

in het wiel van Kristoff kunnen zitten, dat had me immers<br />

veel kracht bespaard en dan had ik wat later aan mijn<br />

sprint kunnen beginnen. Nu stuurde Haller op het laatste<br />

rechte stuk al vroeg opzij omdat ik in zijn wiel zat. Voor<br />

6 FIETS.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!