23.05.2023 Views

Industrial Automation (NL) 2023-01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INDUSTRIAL AUTOMATION | FOOD-TEC PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.<strong>NL</strong> - FOOD-TEC.<strong>NL</strong> JAARGANG 1<br />

1<br />

<strong>2023</strong> • mei - juni - juli<br />

WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.<strong>NL</strong><br />

1 WWW.FOOD-TEC.<strong>NL</strong><br />

1<br />

Meer ruimte voor<br />

digitale innovatie<br />

Mobiele robot als<br />

flexibele werknemer<br />

Hygiënisch ontwerpen<br />

met rvs


100% Connectivity<br />

Festo AP Technologie CPX-AP<br />

Dankzij deze nieuwe communicatietechnologie linkt u<br />

met een PLC naar keuze en kan u met slechts één<br />

veldbusknoop tot 79 devices aansturen. De voordelen<br />

van een gedecentraliseerde en modulaire architectuur<br />

worden zo flexibel gecombineerd zonder bijkomende<br />

dure interfacemodules.<br />

Multiprotocol Servodrive CMMT-AS-MP<br />

Overstappen naar de nieuwste generatie<br />

servoaandrijvingen zonder risico of complexiteit.<br />

Deze Multiprotocol servodrive kan zowel via Profinet,<br />

Ethercat, EthernetIP en Modbus met uw PLC<br />

communiceren, en ondersteunt de motionen<br />

driveprofielen Profidrive & CiA402.<br />

Allin-one<br />

Servodrive<br />

Multiprotocol<br />

CMMT-AS-MP


100 YEARS OF INNOVATION.<br />

100% POSITIVE IMPACT.


In Memoriam<br />

Bert Louwers (1956-<strong>2023</strong>)<br />

Geheel onverwacht overleed op 2 januari <strong>2023</strong> Bert Louwers, oprichter van Louwers<br />

Uitgeversorganisatie (nu Louwers Mediagroep). Bert werd slechts 66 jaar.<br />

De eindigheid van het leven versloeg een ondernemer in hart en nieren én een<br />

geweldig mens. Wij kunnen het nog steeds niet bevatten.<br />

We koesteren in deze verdrietige tijd vele mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld<br />

de zorgzaamheid van Bert voor zijn medewerkers. Als er wat te vieren was, dan<br />

regelde hij dat. Zelfs vorige zomer nog: een feest op een partyboot ter ere van<br />

het 35-jarig bestaan van het bedrijf. Iedereen die er was, van directe collega’s tot<br />

freelancers en van leveranciers tot klanten, werd in de watten gelegd. Een event om<br />

nooit te vergeten. De hele dag had Bert een brede glimlach op zijn gezicht. Dit was<br />

voor hem genieten, genieten en nog eens genieten omdat… alle gasten genoten!<br />

Bert wist bovendien als geen ander wat de essentie van succesvol ondernemerschap<br />

was. Inspirerend waren zijn verhalen over de start van Louwers Mediagroep. Met<br />

helemaal niets, pleegde hij gepassioneerd zijn eerste verkoopgerichte telefoontjes.<br />

Op zolder thuis richtte hij een kantoor in. Uiteraard zijn haren keurig gekamd,<br />

altijd een fris overhemd aan en niet op pantoffels aan z’n bureau maar wél met<br />

keurige schoenen. Alleen zó kwam hij in de juiste mindset van verkoop, groei en<br />

ondernemerschap. Hij nam niet alleen zijn klanten serieus maar ook zijn eigen<br />

ambities en dromen.<br />

En wat te denken van het prachtige pand in Weert of de unieke locatie van de<br />

Belgische vestiging in Oostkamp: Bert ging voor zakelijke klasse. Tot in detail wist<br />

hij dat het verhaal van Louwers Mediagroep moest kloppen om te kunnen groeien<br />

en bloeien.<br />

In de afgelopen jaren delegeerde hij werkzaamheden naar zijn zoon Stefan en Wim,<br />

die de zaak stapsgewijs overnamen. Natuurlijk was dit niet altijd even eenvoudig<br />

voor Bert. Zijn bedrijf was immers zijn kindje. Maar hij begreep als geen ander<br />

dat een geleidelijke overdracht een voorwaarde was voor de continuïteit van de<br />

organisatie. Daarmee nam hij als vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid: zorg<br />

voor de medewerkers, hun gezinnen én het netwerk rondom Louwers Mediagroep.<br />

Dat mocht niet stoppen!<br />

Bert, de ondernemer én mentor voor velen, blijft daarom voor ons altijd de man van<br />

een gezonde, menselijke en verstandige blik op de toekomst. Helaas werd hem die<br />

toekomst niet meer gegund.<br />

Wij wensen zijn echtgenote Mariëlle, zijn zoon Stefan, schoondochter Zoë en<br />

kleinzoon James sterkte en kracht om dit verlies een plekje te kunnen geven. Wij<br />

hopen dat ze niet alleen troost ervaren uit ons warme medeleven maar ook uit de<br />

prachtige onuitwisbare herinneringen aan Bert.


Voorwoord<br />

Altijd tijd voor iets nieuws<br />

Het leuke van technologie is dat ze vooruit blijft gaan. Soms met traag kabbelende evoluties of, in disruptieve tijden als vandaag,<br />

met bokkensprongen in alle richtingen. Wie heeft er dit jaar nog niks gehoord over hoe ChatGPT onze wereld op zijn kop zal zetten?<br />

Zo'n vaart zal het niet lopen, maar het maakt wel duidelijk dat we beland zijn in het tijdperk van software. Alle hardware ten spijt,<br />

is het digitale laagje dat u bovenop uw machines plaatst en de artificiële intelligentie die erachter zit, vandaag de manier om het<br />

verschil te maken. Maar als er iets is dat software typeert, is het wel de korte houdbaarheidsdatum. Waar hardware vijf à tien jaar<br />

mee kon draaien zonder hopeloos gedateerd te raken, kan software maar een tweetal jaar zijn concurrentieel voordeel houden.<br />

Dat maakt het er voor u als ondernemer in deze boeiende en bloeiende sector niet makkelijker op om de vinger aan de pols<br />

van al die nieuwe ontwikkelingen te houden. Met dit allereerste exemplaar (en al degene die hopelijk nog mogen volgen) van<br />

<strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong> proberen we daar verandering in te brengen. Wat u mag verwachten, dat ontdekt u al in de titel: industriële<br />

automatisering, in de breedste zin van het woord. Van de nieuwste technologie die op de markt verkrijgbaar is tot concrete projecten<br />

die zich al bewezen hebben in de praktijk. Van ervaringen van collega-machinebouwers tot experts die uitleggen wat er aan de<br />

horizon zit aan te komen. We gaan geen onderwerp uit de weg dat u kan helpen om de volgende stappen te zetten in automatisering<br />

en digitalisering.<br />

Een formule die in België de juiste bleek. Daar zijn we in zeven jaar uitgegroeid tot de referentie in de industrie. Een formule die<br />

we nu naar Nederland willen kopiëren, maar niet als doorslagje. Allerminst. Want de uitgeverij, Louwers Mediagroep, is sinds haar<br />

oprichting in 1987 in Weert uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht voor veel bedrijven, organisaties en overheden in Nederland,<br />

weliswaar in andere sectoren. Hier liggen onze wortels, hier willen we ook van dit automatiseringsblad een succes maken. Want<br />

Nederland mag prat gaan op haar ondernemers in dit segment. We hebben een sterke reputatie in het exporteren van (machine)<br />

technologie, die verder gaat dan de ASML’s van deze wereld. Er zijn ook heel wat kleinere, vaak nog familiale bedrijven die uitblinken<br />

in hun niche, en een parel aan de kroon van onze industrie zijn.<br />

Reden genoeg dus om onze eigen <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong> te lanceren. Want het is altijd tijd voor iets nieuws in technologie.<br />

We hopen dat dit eerste nummer doet wat het moet doen: u de honger geven om meer te lezen over de impact van automatisering<br />

en digitalisering in de maatschappij in dit nummer en de volgende. Of u dit nu doet door dit exemplaar door te bladeren, het<br />

magazine op onze website in te kijken, de nieuwsbrief te volgen of de LinkedIn bijdragen bij de eerste kop koffie ’s ochtends door<br />

te nemen. U kunt ons op alle mogelijke manieren en op alle mogelijke kanalen vinden. Omgekeerd beloven wij dat we de meest<br />

baanbrekende innovaties en belangrijkste ontwikkelingen in uw sector zullen vinden en er to the point over berichten.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez<br />

industrial-automation.nl — food-tec.nl | 7


industrialautomation.nl<br />

food-tec.nl<br />

Jaargang 1 ● Nummer 1 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 4 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Lieke van Zuilekom<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere, Evi Husson,<br />

Ingrid Traintinger en Marjolein de Wit-Blok<br />

Bladmanager<br />

Mike van Bloppoel<br />

m.vanbloppoel@louwersmediagroep.nl<br />

12<br />

18<br />

Alexander Dewaele<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar: traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN: <strong>NL</strong>46INGB0000417165<br />

SWIFTADRES: INGB<strong>NL</strong>2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar: Postbus 249,<br />

6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Voor management, directies, engineers,<br />

inkopers en operators in: productie- en<br />

procesautomatisering, inclusief food processing<br />

& packaging.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

+31 495 45 00 95<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukwerk<br />

drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

22<br />

26<br />

Meer ruimte voor digitale innovatie 10<br />

Altijd up-to-date 12<br />

Vier pijlers worden steeds belangrijker voor de foodsector 14<br />

De Pen: Altijd nieuwsgierig blijven 16<br />

Met I/O-modules fouten vinden in plaats van zoeken 18<br />

Efficiënt verwijderen en voorkomen van biofilms 22<br />

Koolstofreducties beginnen met data 24<br />

Wat gebeurt er in onderhoud? 26<br />

Operator-onafhankelijke machine als antwoord op krappe arbeidsmarkt 28<br />

Het proces draaiende houden 30<br />

Wat kunnen IIoT sensoren voor u betekenen? 32<br />

Baanbrekende hopdoseeroplossing voor brouwers 34<br />

Veilige samenwerking tussen mens en machine 36<br />

Mobiele robot als flexibele werknemer 38<br />

Industriële oplossingen voor connectiviteit en klimaatneutraliteit 42<br />

Hygiënisch ontwerpen met rvs 44<br />

Schakel over naar Industrie 4.0 46


Inhoud<br />

34<br />

58<br />

64<br />

74<br />

Vijf redenen waarom deelnemen aan een online veiling een goed idee is! 48<br />

Verdwijnende kennis bij OEM-er vraagt om inhoudelijke ondersteuning 52<br />

INDUSTRIAL AUTOMATION | FOOD-TEC<br />

Innovatieve en energiezuinige voedingsmiddelenpompen 54<br />

Een leverancier voor het volledige aandrijfsysteem 56<br />

Investeren in 3D-printen: een win-win? 58<br />

Alles is in beweging 60<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.<strong>NL</strong> - FOOD-TEC.<strong>NL</strong> JAARGANG 1<br />

Betrouwbaar blijven meten zonder omslachtige kalibraties 62<br />

CO 2<br />

-transmitters voor een breed toepassingsgebied 63<br />

De toekomst van automatisering 64<br />

Duurzaamheid en groene technologie creëren nieuwe markten 66<br />

Compacte brushless motoren voor veeleisende automatiseringstoepassingen 68<br />

Mobiele robots als scouts 70<br />

Het complete pakket voor de levensmiddelenindustrie 72<br />

Met gemak en precisie bewegen 74<br />

1<br />

<strong>2023</strong> • mei - juni - juli<br />

WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.<strong>NL</strong><br />

1 WWW.FOOD-TEC.<strong>NL</strong><br />

1<br />

Meer ruimte voor<br />

digitale innovatie<br />

Mobiele robot als<br />

flexibele werknemer<br />

Hygiënisch ontwerpen<br />

met rvs<br />

TP - Cover.indd 1 23-05-<strong>2023</strong> 11:46<br />

Coverbeeld:<br />

LENZE<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

industrialautomation.nl<br />

food-tec.nl<br />

Branchepartners 79<br />

industrial-automation.nl — food-tec.nl<br />

| 9


Nupano slaat een brug tussen twee werelden.<br />

Tekst Martin Gold, bewerkt door Evi Husson | Beeld Lenze<br />

MEER RUIMTE VOOR<br />

DIGITALE INNOVATIE<br />

Machinebouwbedrijven worden geconfronteerd met steeds hogere eisen op het gebied van digitalisering.<br />

Het ontbreekt deze bedrijven echter vaak aan de vereiste uitgebreide knowhow op het gebied van IT. Lenze wil deze<br />

kloof dichten met Nupano, haar nieuwe open automatiseringsplatform.<br />

Annekatrin Konermann, Nupano Product<br />

Manager en Werner Paulin, Nupano Product<br />

Owner, leggen uit hoe werktuigbouwkundigen<br />

nieuwe mogelijkheden kunnen creëren dankzij<br />

het gebruik van beproefde IT-technologie<br />

en zonder specifieke software- of programmeerkennis.<br />

“Onze ervaring is dat het voor<br />

veel machinebouwers een uitdaging is om<br />

de volledige potentie van digitalisering voor<br />

hun machines te benutten. Tegenwoordig<br />

moet de informatietechnologie met al<br />

haar mogelijkheden en geavanceerde OT<br />

(operative technology) zodanig gecombineerd<br />

worden, dat de machine en daarmee<br />

de gebruiker er baat bij heeft. Zo kunnen<br />

machinebouwers extra inkomsten genereren.<br />

Annekatrin Konermann en Werner Paulin.<br />

10 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Bij Lenze zijn we ervan overtuigd dat als werktuigbouwkundigen<br />

deze kans niet benutten,<br />

softwarebedrijven dat zeker zullen doen.<br />

Moderne machines presteren immers al op<br />

een zeer hoog niveau. Aanvullende software<br />

kan dus niet alleen innovatie potentieel<br />

bieden wanneer een machine nieuw is,<br />

maar gedurende de gehele levenscyclus”,<br />

legt Konermann uit.<br />

Praktijkvoorbeeld<br />

Software wordt steeds belangrijker. “Daarom<br />

willen wij machinebouwers helpen om IT te<br />

benutten voor de machines die zij produceren,<br />

door een brug te slaan die nieuwe mogelijkheden<br />

opent”, vult Paulin aan. Hij geeft een<br />

voorbeeld. “Een fabrikant van gesneden<br />

kartonnen verpakkingen wil automatisch op<br />

voorhand worden verwittigd wanneer het mes<br />

van het snijgereedschap moet worden vervangen.<br />

Dit kan eenvoudig worden bepaald<br />

aan de hand van het stroomverbruik van de<br />

aandrijfmotor, aangezien de stroombehoefte<br />

toeneemt wanneer het snijgereedschap bot<br />

wordt. Voor deze AI-toepassing moet de seriemachinebouwer<br />

een partner vinden die de<br />

software ontwikkelt en deze in de loop van de<br />

productie in elke machine installeert. Nupano<br />

slaat een brug tussen deze twee werelden. Als<br />

de software eenmaal is ontwikkeld, kan deze<br />

heel eenvoudig door de medewerkers van de<br />

machinebouwer worden geschaald en overgezet<br />

op een willekeurig aantal machines.”<br />

Overzicht van het nieuwe open automatiseringsplatform Nupano.<br />

‘Wie een app op zijn smartphone kan installeren,<br />

kan een machine uitrusten met een applicatie’<br />

Gebruikersinterface<br />

In de Nupano Cloud beheert de machinebouwer<br />

alle apps die hij zelf heeft geschreven of die<br />

in zijn opdracht zijn ontwikkeld. Konermann:<br />

“Hij kan deze apps toewijzen aan een digitale<br />

tweeling en downloaden op de hardware via<br />

een overzichtelijke gebruikersinterface. Het is<br />

heel eenvoudig. Wie een app op zijn smartphone<br />

kan installeren, kan met Nupano een<br />

machine uitrusten met een applicatie. En alle<br />

apps blijven volledig in handen van de machinebouwer,<br />

want er wordt geen broncode opgeslagen<br />

in de cloud. Onze klanten kunnen dus<br />

ook profiteren van eventuele extra inkomstenstromen<br />

die eraan zijn verbonden.”<br />

Open standaard<br />

Open standaarden zijn een topprioriteit voor<br />

Lenze. Paulin: “Wij zijn waarschijnlijk de<br />

enige aanbieder die uitsluitend vertrouwt op<br />

standaard IT. Gebruikers kunnen met elke<br />

willekeurige softwareproducent werken en<br />

toch technologieën blijven gebruiken die<br />

ze al in Nupano gebruiken. Het ontwikkelen<br />

van nieuwe software is mogelijk, onafhankelijk<br />

van onze oplossing. Dit verhoogt<br />

De combinatie van OT en IT leidt tot meerwaarde.<br />

de flexibiliteit en concurrentiepositie van<br />

machine bouwers. Het Nupano-platform<br />

gaat veel verder en biedt een uitgebreide<br />

IT-tool voor de OT-sector. Door onze ervaring<br />

met machine bouwers kennen we bij Lenze<br />

hun exacte behoeften en eisen en geven we<br />

machinebouwprocessen heel specifiek weer<br />

in Nupano. Veel klanten vertellen ons bijvoorbeeld<br />

dat ze blij zijn dat ze een eenvoudig,<br />

economisch hulpmiddel tot hun beschikking<br />

hebben waarmee ze hun eigen IT- en speciale<br />

AI-oplossingen eenvoudig op hun machines<br />

in serieproductie kunnen overzetten. In dat<br />

opzicht is Nupano de ideale aanvulling op<br />

onze automatiseringsdiensten.”<br />

Toekomst<br />

Met Nupano zorgt Lenze voor digitale innovatie,<br />

maar ze kijkt ook alvast naar de toekomst.<br />

Paulin: “Natuurlijk staat de ontwikkeling bij<br />

Lenze nooit stil. Wij richten ons momenteel op<br />

de uitbreiding van ons partnernetwerk. Enerzijds<br />

willen we apps aanbieden die voor iedereen<br />

beschikbaar zijn. Anderzijds breiden we<br />

het netwerk uit met technologiebedrijven die<br />

in Nupano IT-diensten op maat ontwikkelen.<br />

We willen ook ons MAaaS-concept (Machine<br />

<strong>Automation</strong> as a Service) verder ontwikkelen.<br />

De combinatie van machine-IT met een serverinfrastructuur<br />

biedt het voordeel van een sterk<br />

verhoogde beschikbaarheid.” ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 11


Tekst en beeld Bihl+Wiedemann<br />

ALTIJD UP-TO-DATE<br />

Zo eenvoudig als het is om nodes in AS-Interface-netwerken via een profielkabel en priktechniek aan te sluiten,<br />

zo lastig kan het zijn om complexe automatiseringsoplossingen zoals stuwdrukvrij transport ZPA en muting te<br />

configureren. Bij Bihl+Wiedemann wordt u niet met dit probleem geconfronteerd. De gebruikersinterface van de<br />

softwareproducten wordt steeds verder verbeterd, en daarmee ook de gebruikersbeleving. Datzelfde geldt voor<br />

de apparatuur van de onderneming, zoals de ASi-5-module BWU4386 met acht IO-Link Master-poorten.<br />

‘Zo bespaar je met tien<br />

IO-Link-apparaten al tot 18%’<br />

Met ASi Safety at Work en ASi-5 Safety zijn diverse eisen qua<br />

muting eenvoudig, efficiënt en voordelig te realiseren.<br />

12 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


In een tijd waarin componenten schaars zijn en<br />

de levertermijnen lang, heeft Bihl+Wiedemann<br />

het potentieel van firmware-updates onderkend.<br />

Zo is het op elk moment mogelijk om nieuwe<br />

ASi-apparaten al in een vroeg stadium aan testgebruikers<br />

ter beschikking te stellen. Wensen<br />

van klanten kunnen snel geïntegreerd worden<br />

en nieuwe functionaliteit kan geïmplementeerd<br />

en gevalideerd worden. Het resultaat is dat de<br />

time-to-market van de oplossing voor iedereen<br />

wordt verkort. Prototypen en producten blijven<br />

permanent bij de klant en zijn op korte termijn<br />

en efficiënt in samenwerking met de latere<br />

gebruikers te verbeteren, simpelweg door firmware-updates<br />

via het internet, waarbij uiteraard<br />

alle safety-aspecten worden meegenomen.<br />

Service en support<br />

Ook service en support kunnen voordeel<br />

hebben van deze opzet. Vaak is het namelijk<br />

niet meer nodig om hardware heen-en-weer te<br />

sturen. Een nauwe samenwerking met klanten<br />

zorgt ervoor dat de firmware steeds stabieler<br />

wordt. Bijvoorbeeld bij het implementeren<br />

van hun eerste ASi-applicatie, bij de (eerste)<br />

ingebruikneming van prototypen of bij het<br />

testen van serieproducten in het kader van een<br />

systeemconfiguratie. Aanvullend kunnen ook<br />

niet-gespecificeerde instellingen of waarden<br />

worden ‘gecompenseerd’, zoals bij IO-Linkproducten<br />

van andere merken.<br />

Positieve gebruikersbeleving<br />

De reden waarom de gebruiksvriendelijkheid<br />

van de softwaretools steeds verder wordt<br />

verbeterd, is om ervoor te zorgen dat gebruikers<br />

graag met de software werken en een<br />

positieve gebruikersbeleving hebben. De ontwikkeling<br />

van de gebruikersinterface is er dan<br />

ook op gericht om ook redelijk complexe en<br />

zelfstandige besturingstaken zo eenvoudig<br />

mogelijk te maken. We noemen hier twee<br />

voorbeelden van toepassingen met een redelijk<br />

complexe configuratie en logica: ZPA, de stuwdrukvrije<br />

transporttechniek met bufferzones en<br />

ophopingstrajecten in stationaire transportinstallaties,<br />

en de safety-functie ‘muting’ om gevarenzones<br />

te beveiligen wanneer er materiaal<br />

wordt toegevoerd. Beide zijn eenvoudig en<br />

zonder PLC-programma’s te configureren dankzij<br />

de gebruiksvriendelijke softwaresuites van<br />

Bihl+Wiedemann. Een feedbackfunctie in de<br />

software zorgt ervoor dat de wensen en uitdagingen<br />

van klanten nog beter kunnen worden<br />

onderkend, beter begrepen en uiteindelijk<br />

ook gerealiseerd of opgelost kunnen worden.<br />

Door de feedback zorgvuldig te onderzoeken<br />

en te groeperen, groeien de tips van afzonderlijke<br />

gebruikers uit tot innovaties voor alle<br />

gebruikers van de ASi- en IO-Link-modules van<br />

Bihl+Wiedemann.<br />

Voordelig en flexibel inzetbaar<br />

De ASi-5-module BWU4386 is de eerste IO-Link<br />

Master met acht poorten die via priktechniek en<br />

een profielkabel wordt aangesloten. Weer een<br />

voorbeeld van hoe klanten profiteren van de combinatie<br />

van steeds betere pc-software en voortschrijdende<br />

productontwikkelingen. Dit apparaat<br />

is zo ontworpen, dat elk van de acht IO-Link Master-poorten<br />

in klasse A niet alleen optreedt als<br />

interface voor IO-Link-apparaten, maar ook nog<br />

een standaard ingangs-/uitgangssignaal levert.<br />

De poort is als vijfpolige M12-aansluiting opgezet.<br />

Via pin 2 is desgewenst een extra in- of uitgang<br />

te configureren: overzichtelijk en eenvoudig via<br />

de softwaresuites van Bihl+Wiedemann. Ook in<br />

dit geval kan de gebruiker alles zo intuïtief mogelijk<br />

instellen en merkt hij niets van de complexiteit<br />

op de achtergrond.<br />

De ASi-5-module BWU4386 met acht geïntegreerde<br />

IO-Link Master-poorten is niet alleen<br />

flexibeler, maar ook voordeliger dan vergelijkbare<br />

IO-Link Masters. Als je de kosten van<br />

modules in een systeemvergelijking afzet tegen<br />

andere IO-Link Masters, blijkt dat gebruikers<br />

kunnen calculeren met aansluitkosten van<br />

minder dan 25 euro per poort. Zo bespaar je<br />

met tien IO-Link-apparaten al tot 18%. Bij 200<br />

apparaten loopt dit voordeel zelfs op tot 60%!<br />

In een systeemvergelijking met IO-hubs van<br />

andere fabrikanten liggen de besparingen in<br />

dezelfde orde van grootte. ■<br />

Bij de ASi-5-module BWU4386 met acht IO-Link<br />

Master-poorten is via pin 2 desgewenst bij elke poort<br />

een extra in- of uitgang te configureren.<br />

Integratie IO-Link via ASIMON360.<br />

ZPA-oplossing van Bihl+Wiedemann voor stuwdrukvrije transporttechniek.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 13


Tekst Evi Husson | Beeld Markem-Imaje<br />

VIER PIJLERS WORDEN<br />

STEEDS BELANGRIJKER<br />

VOOR DE FOODSECTOR<br />

“Het verbeteren van efficiëntie, kostenreductie, compliance en brand protection. Dat zijn vier pijlers die voor onze<br />

klanten erg belangrijk zijn en daar zetten we als Markem-Imaje dan ook sterk op in”, zegt Dennis Jonker, als sales<br />

director bij Markem-Imaje verantwoordelijk voor Noord-West Europa.<br />

“Efficiëntieverbetering kun je onder meer bereiken<br />

door het reduceren van downtime. Dat is een<br />

pijler waar iedereen in de foodsector sterk aan<br />

werkt. Daarnaast is kostenreductie een belangrijk<br />

aandachtspunt. Dit heeft te maken met<br />

het minimaliseren van het moeten herhalen<br />

van werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan<br />

foutieve coderingen die worden aangebracht<br />

waardoor de verpakkingen weer opnieuw<br />

moeten worden verpakt of verwerkt. De derde<br />

pijler – compliance – zien we ook veel meer<br />

terugkomen. Het heeft alles te maken met de<br />

traceerbaarheid van producten doorheen de<br />

keten. Fabrikanten moeten aan steeds strengere<br />

eisen voldoen vanuit de keten, bijvoorbeeld<br />

vanuit supermarktorganisaties. Tot slot<br />

is er meer aandacht voor brand protection.<br />

Om hier gehoor aan te geven, hebben we<br />

een aantal jaren geleden het bedrijf Systech<br />

aangekocht dat zich richt op de authenticatie<br />

van producten en bijvoorbeeld promocoding.<br />

Met deze software en onze printers zijn we in<br />

staat om producten op zo’n manier te coderen,<br />

dat ze als uniek worden herkend in de volledige<br />

keten, tot bij de consument. Ook het bedrijf<br />

Blue Bite hebben we aangekocht. Zij is gespecialiseerd<br />

in software waarmee de consument bijvoorbeeld<br />

barcodes kan scannen en informatie<br />

over het product kan ophalen. Denk aan informatie<br />

over de ingrediënten van het product,<br />

14 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Printen en toepassen: 2200 Pallet Labeller.<br />

dat deze codering gecontroleerd kan worden<br />

op leesbaarheid en inhoud. Deze trend heeft<br />

wellicht te maken met het feit dat er minder<br />

werknemers in de fabriek rondlopen waardoor<br />

visuele controles plaats moeten maken voor<br />

geautomatiseerde controles. Wij lossen dit op<br />

met visiesystemen. We voegen niet alleen een<br />

camera toe, maar integreren het geheel in<br />

een automatiseringssysteem.” Visietechnologie<br />

wordt al vaak toegepast in de farmaceutische<br />

sector, maar ook in de foodsector groeit de<br />

belangstelling. “De kwaliteitseisen nemen toe,<br />

maar door het lager aantal operators op de<br />

werkvloer die de controles kunnen uitvoeren,<br />

biedt dit soort systemen uitkomst.”<br />

Mineraalwaterflessen, pakken en pallets zijn allemaal<br />

gecodeerd met Markem-Imaje.<br />

een gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatie<br />

en dergelijke. We komen die wens vanuit de<br />

markt steeds vaker tegen.”<br />

Visiesystemen<br />

“Een andere trend die we zien, is dat er meer<br />

vraag is naar visiesystemen. Het is steeds<br />

belangrijker om niet alleen de codering op<br />

de juiste manier aan te brengen, maar ook<br />

Holistische aanpak<br />

“Wij zijn in staat om die uitdagingen waar<br />

klanten mee te maken hebben, te adresseren<br />

en hen ook een oplossing te bieden. Daarvoor<br />

hebben we een holistische benadering”,<br />

gaat Jonker verder. “We leveren niet alleen de<br />

producten of de hardware maar ook de automatisering<br />

erachter vinden we heel belangrijk.<br />

De hardware is maar het topje van de ijsberg.<br />

Kwalitatieve hardware blijft belangrijk, maar<br />

de echte winst voor bedrijven bereik je door<br />

de aansturing en connectiviteit. Bij een aantal<br />

klanten hebben we het zo ingericht dat een<br />

‘Het verbeteren van efficiëntie, kostenreductie,<br />

compliance en brand protection,<br />

daar zetten we sterk op in’<br />

International sales director Dennis Jonker bij de<br />

SmartDate X45 Thermal Transfer Printer.<br />

operator alleen een scan van een werkorder<br />

hoeft te doen, waarna de printer de juiste<br />

gegevens ophaalt uit het ERP-systeem of een<br />

ander bovenliggend informatiesysteem. Vervolgens<br />

hebben we de camera’s toegevoegd die<br />

controleren of wat geprint is, ook correct is.<br />

Op die manier sluit je de cirkel. We besteden<br />

steeds meer aandacht aan de ontwikkeling van<br />

software. Al die softwareoplossingen hangen<br />

onder één paraplu, COLOS genaamd. Daarin<br />

zitten meer modules, denk aan palletcodering,<br />

packaging integrity, ...”<br />

Groeiende behoefte<br />

De toegevoegde waarde wordt steeds<br />

belangrijker. “We zien dat er nog veel verschil<br />

zit tussen de verschillende bedrijven, maar de<br />

behoefte om de vier pijlers aan te pakken,<br />

groeit in volle breedte. Wij kunnen in die<br />

behoefte voorzien.” ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 15


De Pen<br />

16 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


De Pen<br />

Babette Herbert<br />

Aandeelhouder Lenze en kleindochter van stichter Hans Lenze<br />

ALTIJD NIEUWSGIERIG BLIJVEN<br />

Lenze vierde haar 75-jarig bestaan met het motto ‘de moed voor verandering’.<br />

Voor mij is het woord moed nauw verwant aan nieuwsgierigheid. Dat gevoel dat je<br />

er als kind toe aanzette om de grote wereld te gaan verkennen. Naarmate we ouder<br />

worden, verliezen we dat gevoel soms, verandering begint ons angst in te boezemen.<br />

Maar daar mogen we niet aan toegeven, we mogen nooit te bang zijn om nieuwe<br />

dingen uit te proberen. Zelfs als dat betekent dat we het nu en dan bij het verkeerde<br />

eind hebben. Want het stimuleert innovatie. 75 jaar geleden al, maar ook de<br />

75 jaar die volgen zullen.<br />

Ik ben geboren in het jaar dat mijn grootvader het bedrijf oprichtte: 1947. Het land was toen in wanhoop na de<br />

oorlog. Hij wilde bijdragen aan de heropbouw, maar kon het niet alleen. Om zijn droom werkelijkheid te laten<br />

worden, moest zijn echtgenote, mijn grootmoeder, haar huis verkopen. Dat geld legde het fundament voor<br />

het bedrijf. Elke nieuwe medewerker werd altijd persoonlijk door mijn moeder verwelkomd in de living van ons<br />

familiehuis. En als ze problemen ondervonden, deed mijn moeder er alles aan om ze op te lossen. Ik zag haar<br />

een beetje als de minister van Welzijn in de begindagen van het bedrijf. Het was HR avant la lettre.<br />

Toen mijn grootvader in 1957 ziek werd, was het mijn moeder die hem overtuigde om het bedrijf niet te<br />

verkopen. Ze nam hem mee voor een wandeling door de mooie heuvels die Hamelen omringen en verzekerde<br />

hem dat zij en haar echtgenoot goed voor zijn bedrijf zouden zorgen. En maar goed ook, want het was het<br />

begin van een tijdperk van groei. Dus toen ze me in 1981 vroegen om toe te treden tot de raad van bestuur<br />

om de continuïteit van het bedrijf mee te helpen verzekeren, had ik het in feite gemakkelijk. De weg was al<br />

geplaveid door twee sterke vrouwelijke rolmodellen voor me.<br />

Het blijft een enorm voorrecht om aandelen in dit bedrijf te bezitten. Mijn job bestaat erin om zij die aan het<br />

roer van het bedrijf staan te ondersteunen in de koers die ze hebben uitgestippeld. Stabiel varend, maar altijd<br />

met één oog op de horizon en de toekomst van ons bedrijf. Zelfs als technologiebedrijf zal die gebouwd zijn<br />

op mensen en hun capaciteit om te blijven innoveren. Daarom voelen we zo’n sterke verantwoordelijkheid voor<br />

alle medewerkers. We moeten verder kijken dan geslacht of huidskleur en geïnteresseerd blijven in elkaar, om<br />

elkaar beter te leren kennen, onze geschiedenis, onze industrie. Daar is die nieuwsgierigheid weer.<br />

We moeten onze geesten openstellen voor alle opinies en ideeën, zeker voor die van de jongere generatie.<br />

Zij stellen immers de toekomst voor en we kunnen zoveel van hen leren. Ook al hebben ze het niet altijd<br />

gemakkelijk. Als jonge vrouwen die het willen maken in onze techindustrie advies willen over hoe ze daar<br />

kunnen geraken, mogen ze me altijd bellen. Ik zal ze alles vertellen wat ik weet. Maar laat ze me langs deze<br />

weg ook al een goede raad influisteren: blijf trouw aan jezelf. Schep plezier in wat je doet. Vertrouw op je eigen<br />

talenten. Blijf nieuwsgierig. En onthoud wat Frank Sinatra zong: I did it my way. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl<br />

| 17


Tekst Evi Husson | Beeld Murrelektronik<br />

MET I/O-MODULES FOUTEN<br />

VINDEN IN PLAATS VAN ZOEKEN<br />

Sensor- en actuatorsignalen in een decentrale klemmenkast samenbrengen om dan met een stamkabel naar een<br />

centrale schakelkast te voeren, is niet ideaal. Het is duur en mocht er een fout zijn gemaakt bij het installeren, dan<br />

is het inbedrijfstellen een hele klus. Bovendien is het tijdrovend om fouten op te sporen als er tijdens de productie<br />

een fout optreedt. Maar het kan ook anders!<br />

Voorbeeld van een decentraal installatieconcept.<br />

Door actieve I/O-modules vlakbij de sensoren<br />

en/of actuatoren te plaatsen en deze aan te<br />

sluiten met voorgeconfectioneerde bekabeling,<br />

wordt niet alleen een enorme tijdswinst<br />

geboekt bij het installeren. Ook aansluitfouten<br />

worden voorkomen en in geval van een storing<br />

is de fout snel gevonden, waardoor machinestilstand<br />

erg laag is.<br />

Modulair en flexibel<br />

Voor een machinefabrikant is de modulariteit<br />

van het systeem, de installatietijd en inbedrijfstellingstijd<br />

van de machine, van cruciaal<br />

belang. Voor eindgebruikers zijn echter de<br />

diagnostische mogelijkheden om snel eventuele<br />

fouten op te lossen veel belangrijker. Met<br />

dit alles moet rekening worden gehouden bij<br />

het kiezen van het juiste installatieconcept om<br />

uiteindelijk concurrerend te zijn.<br />

Veelzijdige installatieconcepten<br />

Bij Murrelektronik, gespecialiseerd in automatiseringstechniek,<br />

is het mogelijk om te kiezen<br />

uit veelzijdige installatieconcepten. Het bedrijf<br />

biedt niet slechts één oplossing voor een uit-<br />

18 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


‘De aard en locatie van de storing zijn direct bekend door<br />

de diagnostische eigenschappen van de I/O-modules’<br />

daging. In plaats daarvan is er keuze uit meerdere<br />

installatieconcepten met bijvoorbeeld de<br />

klemtoon op specifieke technische eisen en/of<br />

economische waarden.<br />

Exacte diagnose<br />

Met de diagnosemogelijkheden van Murrelektronik<br />

wordt een defecte sensor, actuator of<br />

kabel snel gelokaliseerd en een storing/machinestilstand<br />

binnen een korte tijd verholpen.<br />

Niets is immers vervelender dan een machine<br />

die er onbedoeld mee stopt.<br />

Fouten vinden<br />

Storingen hoeven ook niet meer te worden<br />

gezocht. De aard en locatie van de storing<br />

zijn direct bekend door de diagnostische<br />

eigenschappen van de I/O-modules. Elke<br />

klem die aangesloten moet worden, brengt<br />

een foutrisico met zich mee. Met de voorgeconfectioneerde<br />

kabels van Murrelektronik<br />

worden klemmen gereduceerd, de kans op<br />

fouten verkleind en de bedrijfszekerheid vergroot.<br />

En mocht er tijdens bedrijf een keer<br />

een kabel defect gaan, dan is deze in korte<br />

tijd uitgewisseld.<br />

Multifunctionele producten<br />

Steekplaatsen op een I/O-module kunnen<br />

als in- of uitgang worden geconfigureerd.<br />

Ook zijn I/O-modules beschikbaar<br />

met I/O-link masters waardoor I/O-link<br />

signalen en analoge signalen eenvoudig<br />

decentraal kunnen worden aangesloten.<br />

Dit vereenvoudigt de engineering en in<br />

geval van service zijn minder varianten van<br />

I/O-modules nodig.<br />

Volledig omspoten connectoren<br />

Nog een belangrijk kenmerk is de hoge<br />

beschermingsgraad. De Murrelektronik connectoren<br />

bezitten de hoogste beschermingsgraad<br />

en zijn beschermd tegen manipulatie.<br />

Een ratelbeveiliging voorkomt lostrillen en<br />

zorgt voor een duurzame verbinding. Met<br />

een draaimomentsleutel worden verbindingen<br />

hoorbaar dichtgemaakt.<br />

Safety<br />

Ook aan veiligheid is gedacht aangezien in de<br />

industriële automatiseringstechniek optimale<br />

bescherming van zowel mens als machine<br />

erg belangrijk is. Voor het maken van veiligheidscircuits<br />

heeft Murrelektronik decentrale<br />

oplossingen waardoor noodstoppen, deur/<br />

hek bewaking of lichtschermen plug-and-play<br />

kunnen worden aangesloten. ■<br />

Bij Murrelektronik is het mogelijk om te kiezen uit veelzijdige installatieconcepten.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 19


Bij VINTIV ontwikkelen, bouwen, implementeren én<br />

retrofitten we machines. Dus voor welke automatiseringsuitdaging<br />

u ook staat, welke business case u ook heeft:<br />

samen vinden we het antwoord.<br />

WAT WE DOEN:<br />

We begeleiden uw business case en werken deze uit tot een<br />

technische oplossing.<br />

We ontwikkelen en bouwen hoogtechnologische machines.<br />

We retrofitten bestaande installaties naar state of the art<br />

productieapparaten.<br />

INVENT ­ MANUFACTURE ­ RETROFIT<br />

VINTIV NV<br />

Neusenberg 1A ­ 3583 Beringen T +32 (0) 11 52 53 70<br />

Kalkhoevestraat 1 ­ 8790 Waregem T +32 (0) 56 98 03 16<br />

E info@vintiv.be<br />

WWW.VINTIV.BE<br />

©kras99, ©ag visuell - Fotolia<br />

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine<br />

veilig samen kunnen werken!<br />

_ Safety in 58mm behuizing<br />

_ SIL 3 gecertificeerd.<br />

_ Beschikbaar in Profinet/Profisafe, Ethernet IP/CIP Safety<br />

en binnenkort ook in Powerlink/Open Safety!<br />

www.tr-electronic.nl


[<br />

Compromisloze hygiëne<br />

met NETZSCH pompen<br />

Voor meer informatie: www.pumpen.netzsch.com<br />

NETZSCH Pompen Nederland BV · Albert Schweitzerlaan 10b – Vleuten · Tel.: 030-230 71 60


Tekst Valérie Couplez | Beeld Ecolab<br />

Efficiënt verwijderen en<br />

voorkomen van biofilms<br />

Het detecteren en verwijderen van biofilms is niet eenvoudig. De bacteriën verschuilen zich immers onder een<br />

slijmlaagje dat zich niet zo gemakkelijk laat openbreken. Om deze vaak hardnekkige vervuiling efficiënt aan<br />

te pakken, hanteert Ecolab een aanpak in vier stappen. Het sluitstuk is het recent gelanceerde Nodsan EAS<br />

desinfectiemiddel, een eigen Ecolab ontwikkeling die garant staat voor meer efficiëntie, minder tijd en lagere<br />

kosten. Het desinfectiemiddel kan zowel aan zure als alkalische reinigingsmiddelen worden toegevoegd, waardoor<br />

je dus twee stappen in het proces in één beweging kunt uitvoeren.<br />

Ecolab viert haar honderdjarig bestaan met een<br />

nieuw logo en tagline.<br />

Voedingsbedrijven krijgen steeds vaker te maken met<br />

biofilms, een hardnekkige vervuiling die vraagt om<br />

een grondige aanpak.<br />

22 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Voedingsmiddelenbedrijven krijgen steeds<br />

vaker te maken met biofilms. Op sommige, vaak<br />

voor reiniging moeilijker te bereiken plaatsen,<br />

kunnen bacteriën zich vasthechten en na verloop<br />

van tijd polymere substanties aanmaken.<br />

Hebben ze er daar voldoende van, dan is de<br />

hechting onomkeerbaar en is er sprake van<br />

een beginnende biofilm. Deze EPS-matrix zal<br />

de bacteriën bovendien helpen om bij elkaar te<br />

blijven en hen te beschermen tegen bepaalde<br />

chemische reinigingsmiddelen. “Een grondige<br />

aanpak is dan ook een belangrijke vereiste om<br />

de strijd tegen biofilms aan te gaan. Het vergt<br />

tijd om aan de hand van audits en analyses<br />

biofilms op te sporen, maar we merken dat dit<br />

thema wel meer en meer begint te leven in de<br />

foodsector.” Aan het woord is Arne Daneels,<br />

Marketing Associate van Ecolab.<br />

Biofilms detecteren, analyseren<br />

en openbreken<br />

Alles begint met het in kaart brengen van<br />

mogelijke vervuiling. Ecolab opteert daarvoor<br />

voor een holistische benadering, zowel in open<br />

als in gesloten systemen. “Hoe sterker het<br />

hygiëne programma, hoe beter we machines en<br />

installaties kunnen beschermen. De bedoeling<br />

is om heel gericht te bepalen waar de huidige<br />

reinigingstechnieken tekortschieten en waar<br />

extra aandacht nodig is om, in eerste instantie,<br />

biofilms te verwijderen en, vooral, in de toekomst<br />

de vorming van biofilms te vermijden.”<br />

De tweede stap is een grondige analyse van<br />

de gevonden vervuiling om te achterhalen of<br />

het wel degelijk om biofilm gaat. Daar bestaan<br />

verschillende analysetools voor, gaande van UVlicht,<br />

ATP, swabs, … Daneels: “We onderzoeken<br />

in het laboratorium om welke pathogene culturen<br />

het gaat. Op die manier weten we wat er<br />

nodig is om de biofilm open te breken en de bacteriën<br />

te verwijderen.” Ecolab beschikt daarvoor<br />

over de SEEC technologie die in de diepte kan<br />

reinigen voor een hoge hygiënegraad.<br />

‘In veel gevallen kunnen<br />

reiniging en desinfectie<br />

in één stap gebeuren’<br />

Door reiniging en desinfectie in één keer uit te voeren,<br />

kunnen gebruikers veel tijd en kosten besparen.<br />

de uitgelezen keuze in de strijd tegen biofilms.<br />

In veel gevallen kunnen reiniging en desinfectie<br />

met Nodsan EAS in één stap gebeuren, wat<br />

klanten in staat stelt om veel tijd en kosten<br />

te besparen.”<br />

‘Beschermen wat belangrijk is’<br />

Ecolab zet haar ruime ervaring in om de voedingsmiddelenindustrie<br />

te helpen om de<br />

voedselveiligheid in haar productie te verhogen.<br />

Het bedrijf viert dit jaar haar honderdjarig<br />

bestaan. Naar aanleiding daarvan kreeg het<br />

logo een make-over en veranderde de tagline<br />

van ‘everywhere it matters’ naar ‘protecting<br />

what’s vital’. Een belofte dat u ook de komende<br />

jaren diezelfde kwaliteit en service mag verwachten<br />

waarvoor u al jaren op Ecolab vertrouwt. ■<br />

Desinfectie als sluitstuk<br />

Last but not least, de desinfectie: “Een belangrijke<br />

stap in de preventie van nieuwe biofilmvorming<br />

en om de risico’s voor de voedselveiligheid<br />

terug te dringen”, weet Daneels. Sinds kort<br />

heeft Ecolab daarvoor een extra innovatie in<br />

huis: Nodsan EAS. “Het is een veelzijdig desinfectiemiddel<br />

dat werkt tegen bacteriën,<br />

schimmels, gist en sporen, maar het kan ook in<br />

CIP-toepassingen perfect dienen. Het behoudt<br />

haar actieve werking over langere tijd, zonder<br />

risico op corrosie, zelfs in omgevingen waar de<br />

temperatuur danig kan oplopen. Dat maakt het<br />

Nodsan EAS is een veelzijdig desinfectiemiddel dat<br />

werkt tegen bacteriën, schimmels, gist en sporen, maar<br />

maar het kan ook in CIP-toepassingen perfect dienen.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 23


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens<br />

KOOLSTOFREDUCTIES<br />

BEGINNEN MET DATA<br />

Het is vijf voor twaalf voor het klimaat. Een waarschuwing die ook de industrie ter harte neemt. Ze mag zich immers<br />

verantwoordelijk achten voor ongeveer een derde van de emissies wereldwijd. Steeds meer bedrijven eisen daarom<br />

van hun leveranciers data omtrent de CO 2<br />

-voetafdruk van hun producten. Maar hoe breng je een volledige supply<br />

chain in kaart? Dat is wat het SiGREEN platform van Siemens precies doet, zonder aan de eigendom van de data te<br />

raken. Tijd voor een kennismaking.<br />

Het idee achter SiGREEN ontstond drie jaar<br />

geleden vanuit een van de productievestigingen.<br />

Siemens zocht een antwoord op de vraag<br />

hoe het zichzelf kon voorbereiden op vragen<br />

van klanten en toekomstige wetgeving rond<br />

CO 2<br />

-emissies. Aan het hoofd staat Johannes<br />

Thul: “Het uitgangspunt is dat producten uit<br />

verschillende bouwstenen bestaan. Als je wilt<br />

weten hoeveel de CO 2<br />

-voetafdruk van een product<br />

bedraagt, dan moet je de emissies voor<br />

elk van die bouwstenen samenleggen. Je moet,<br />

met andere woorden, uit elke stap in de supply<br />

chain de reële data halen. Want met enkel<br />

schattingen en gemiddelden op basis van een<br />

bill of materials geraak je er niet.”<br />

Het idee rijpte binnen next 47, Siemens’ ecosysteem<br />

voor start-ups, verder tot een bruikbare<br />

tool. “Hoewel het idee voortkwam uit een<br />

uitdaging die we intern identificeerden, zagen<br />

we meteen het potentieel voor iedereen in de<br />

industrie. Daarop ben ik nog het meest trots.<br />

Dat we een probleem waarmee we als Siemens<br />

niet noodzakelijk geassocieerd worden toch<br />

aanpakken door de expertise van alle specialisten<br />

die we als technologiebedrijf in huis hebben<br />

samen te brengen.”<br />

Veilig data over CO 2<br />

-emissies delen<br />

Vorige zomer kreeg SiGREEN zijn officiële lancering.<br />

“Wie vandaag zijn CO 2<br />

-voetafdruk wil<br />

berekenen, baseert zich of op secundaire gegevens<br />

en gemiddelden of moet bij elke leverancier<br />

afzonderlijk alle data opvragen. Het zal tijd<br />

en software kosten om al die gegevens samen<br />

te brengen. Door met het SiGREEN platform te<br />

werken, wordt alles een stuk laagdrempeliger.<br />

Alle leveranciers die bijdragen tot een PCF (Product<br />

Carbon Footprint) worden uitgenodigd<br />

om hun data op een beveiligde webpagina in<br />

Geert De Coninck: “Door met het SiGREEN platform te werken, wordt alles een stuk laagdrempeliger.”<br />

24 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


te geven, volgens een van de beschikbare standaarden.<br />

Peer-to-peer communicatie via een<br />

cryptografische beveiliging. De data zijn niet<br />

beschikbaar voor iedereen, ze blijven eigendom<br />

van de gebruiker. Maar het platform kan er wel<br />

mee aan de slag om voor elke stap in de supply<br />

chain de effectieve waarde te berekenen”,<br />

vat Geert De Coninck, business unit manager<br />

factory automation, de werking samen. Alles<br />

wordt in rekening gebracht: zowel de materialen<br />

als de energie die nodig is om ze te produceren.<br />

Daarnaast zijn er mogelijkheden om via<br />

auditpartners de correctheid van de gegevens<br />

te dubbelchecken.<br />

‘Met enkel schattingen<br />

en gemiddelden op basis<br />

van een bill of materials<br />

geraak je er niet’<br />

Potentieel voor CO 2<br />

-reductie<br />

identificeren<br />

Een brede waaier aan klanten heeft zich intussen<br />

aangemeld op het platform, waar de<br />

meeste features gratis te gebruiken zijn. “Je<br />

merkt dat de industrietakken die het meest in<br />

het oog lopen en het dichtst bij de consument<br />

staan, het snelste overstag gaan. Ook bij de<br />

transformatie van ons eigen portfolio krijgen<br />

vragen van klanten en leveranciers eerste prioriteit”,<br />

voegt De Coninck eraan toe. Want het<br />

berekenen van de CO 2<br />

-voetafdruk is nog maar<br />

de eerste stap. “Alles begint met het creëren<br />

van transparantie en de data steeds nauwkeuriger<br />

krijgen. Hoe meer data er samenkomen,<br />

hoe meer potentieel er zal ontstaan om optimalisaties<br />

te ontdekken. Bedrijven krijgen een<br />

handig instrument in handen om te beoordelen<br />

welke grondstoffen of componenten een<br />

duurzaam alternatief kunnen vormen om tot<br />

dat einddoel van CO 2<br />

-neutraliteit te komen”,<br />

aldus Thul.<br />

Transparantie voor juiste keuzes<br />

De focus van SiGREEN mag dan in eerste<br />

instantie op CO 2<br />

liggen, niks houdt verdere<br />

ontwikkelingen voor andere waardevolle elementen<br />

in bill of materials tegen. “Ik denk al<br />

vooruit naar andere topics”, geeft Thul aan.<br />

“Alles wat duurzaamheid kan bevorderen, kan<br />

hier in aanmerking komen. De aanwezigheid<br />

Johannes Thul: “Alles begint met het creëren van transparantie en de data steeds nauwkeuriger krijgen.<br />

Hoe meer data er samenkomen, hoe meer potentieel er zal ontstaan om optimaliseringen te ontdekken.”<br />

van recycled content bijvoorbeeld, of in hoeverre<br />

producten beantwoorden aan Cradleto-Cradle<br />

certificatie. De voorbije jaren met<br />

uitdagingen als corona en de energiecrisis<br />

hebben getoond dat de weg vooruit sowieso<br />

langs robuustere supply chains en groene<br />

investeringen leidt. Met SiGREEN willen we<br />

aan industriële bedrijven de transparantie<br />

geven die nodig is om de juiste keuzes te<br />

maken, gebaseerd op reële data.” ■<br />

Steeds meer bedrijven eisen van hun leveranciers data omtrent de CO 2<br />

-voetafdruk van hun producten. Maar<br />

hoe breng je een volledige supply chain in kaart? Dat is wat het SiGREEN platform van Siemens precies doet.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 25


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

WAT GEBEURT ER IN ONDERHOUD?<br />

Bedrijven lonken steeds meer naar big data en automatisering om processen te stroomlijnen. Ook onderhoud komt<br />

daarbij uitdrukkelijker onder de aandacht. Want een concurrent die 15% minder stilstandtijd kan voorleggen, heeft<br />

een ferm streepje voor. Hij bespaart niet alleen kosten op onderhoud, maar kan ook meer produceren. Hoogste<br />

tijd dus om de belangrijkste trends in maintenance onder de loep te nemen, die uw bedrijf weer helemaal state-ofthe-art<br />

maken.<br />

AI kan dienen om de juiste benodigdheden te<br />

identificeren voor taken, wat de juiste prioriteit<br />

is in de planning en wie de meest geschikte<br />

medewerker is om het werk uit te voeren.<br />

26 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


IoT-sensoren hebben de kaarten in de onderhoudswereld grondig herschikt. Het stelt onderhoudsploegen<br />

immers in staat om het machinepark op afstand te monitoren.<br />

IoT-sensoren hebben de kaarten in de onderhoudswereld<br />

grondig herschikt. Het stelt<br />

onderhoudsploegen immers in staat om het<br />

machinepark op afstand te monitoren. Door<br />

de processen die onderhoudsdata capteren<br />

te automatiseren, kunnen bedrijven de stap<br />

zetten naar predictief onderhoud en steeds<br />

beter gaan voorspellen wanneer een bepaalde<br />

component zal falen. De belangrijkste parameter<br />

om op te volgen, blijven trillingen. Dit kan<br />

dienen om versleten lagers op te sporen, een<br />

verkeerde uitlijning recht te zetten of te lage<br />

smeringsniveaus te constateren. Wie erin slaagt<br />

om te anticiperen op stilstanden, kan flinke<br />

besparingen realiseren. Want wat stelt de kost<br />

van de meeste wisselstukken voor ten opzichte<br />

van vermeden productieverlies? Naar schatting<br />

zou het aantal sensoren in het veld in <strong>2023</strong> verviervoudigen<br />

ten opzichte van 2020.<br />

Naar meer decentrale<br />

onderhoudsteams<br />

Met sensortechnologie aan de vingertoppen,<br />

kunnen bedrijven ook hun onderhoudsdiensten<br />

gaan herstructureren. Open netwerken met<br />

logbestanden van herstellingen in combinatie<br />

met realtime machinedata stellen onderhoudsmanagers<br />

immers in staat om hun productiviteit<br />

van heel dichtbij op te volgen. Doet er zich een<br />

incident voor, dan kunnen zij een onderhoudsploeg<br />

uitsturen naar de locatie in kwestie. Maar<br />

er wordt ook volop geëxperimenteerd met gedecentraliseerd<br />

onderhoudsbeheer. Maintenance<br />

wordt dan een gedeelde verantwoordelijkheid<br />

onder het personeel in plaats van louter de taak<br />

van onderhoudstechniekers. Machineoperatoren<br />

kunnen bijvoorbeeld eenvoudige onderhoudstaken<br />

uitvoeren zoals het schoonmaken<br />

van de installaties of het controleren van de olie.<br />

Een ideale aanpak voor grote organisaties die<br />

over meerdere faciliteiten beschikken.<br />

Doe het goed of doe het niet<br />

Een rapport van <strong>Industrial</strong> IT voorspelt dat de<br />

markt voor CMMS software (computerized<br />

maintenance management systeem) zal aangroeien<br />

tot 1,9 miljard dollar tegen 2028. Het<br />

moet bedrijven in staat stellen om enerzijds<br />

meer inzicht te krijgen in hun voorraden en<br />

anderzijds door een betere opvolging stilstand-<br />

tijden tot een minimum te beperken. Dit kost<br />

industriële producenten wereldwijd elk jaar<br />

50 miljard dollar. Reden genoeg dus om te<br />

onderzoeken wat een CMMS voor u kan betekenen.<br />

Maar dit vraagt wel om een grondige<br />

verandering van de manier van werken in uw<br />

onderhoudsorganisatie. Een goede voorbereiding<br />

is cruciaal, zodat het effectief resulteert in<br />

een efficiëntere aanpak. Daarnaast zal change<br />

management op zijn plaats zijn om alle neuzen<br />

in dezelfde richting te krijgen. Pas dan kan een<br />

CMMS vruchten beginnen af te werpen.<br />

Impact van VR en AR steeds concreter<br />

Bij het herstellen van een pomp in een assemblagelijn<br />

krijgt de technieker stap voor stap<br />

instructies te zien, op zijn smartphone of via<br />

een speciale bril. Ze vertellen hem exact hoe<br />

de herstelling moet worden uitgevoerd. In<br />

combinatie met de IoT-sensoren, kan het platform<br />

realtime data geven over de druk in de<br />

pomp, de temperatuur en andere cruciale info.<br />

Dat augmented en virtual reality bestaan en<br />

potentieel bieden voor onderhoud, is al langer<br />

bekend maar de technieken zijn stilaan de<br />

hype ontgroeid. Er komen meer en meer concrete<br />

toepassingen zoals in het voorbeeld. Een<br />

recent verslag van <strong>Industrial</strong> Data Corporation<br />

voorspelt dat het commerciële gebruik van VR<br />

en AR vooral in training en industrieel onderhoud<br />

enorm zal toenemen in <strong>2023</strong>.<br />

AI neemt de wereld over<br />

CMMS kan een nog krachtiger instrument<br />

worden, wanneer het gekoppeld wordt met<br />

artificiële intelligentie. Op die manier kunnen<br />

repetitieve zaken in de software en de planning<br />

van onderhoudswerken grotendeels geautomatiseerd<br />

worden. Verder kan AI dienen om<br />

de juiste benodigdheden te identificeren voor<br />

taken, wat de juiste prioriteit is in de planning<br />

en wie de meest geschikte medewerker is om<br />

het werk uit te voeren. Het kan weer helpen<br />

om de kosten voor onderhoud verder terug te<br />

dringen, omdat het ook beter helpt voorspellen<br />

wanneer machines of componenten zullen<br />

falen. AI kan immers anomalieën detecteren<br />

in datapatronen en zo de symptomen steeds<br />

beter herkennen om uiteindelijk naar zero<br />

ongeplande stilstand te evolueren. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 27


Tekst en beeld VINTIV<br />

Operator-onafhankelijke<br />

machine als antwoord<br />

op krappe arbeidsmarkt<br />

Kampt u met een tekort aan ervaren operatoren? Uw machine kan een deel van de oplossing zijn. Machinebouwer<br />

VINTIV hielp verschillende maakbedrijven om hun machines operator-onafhankelijk te maken, met een nieuwe<br />

machine of een retrofit van een bestaande installatie. In dit artikel schetst VINTIV de mogelijkheden voor uw bedrijf.<br />

Uw ervaren operatoren gaan met pensioen of<br />

kiezen voor een andere uitdaging, terwijl vervangers<br />

moeilijker te vinden zijn op een steeds krappere<br />

arbeidsmarkt. De uitstroom betekent dat er<br />

heel wat kennis over uw machine(park) verloren<br />

gaat. Immers kent niemand de installatie beter<br />

dan hij of zij die er elke dag mee werkt.<br />

De moeilijke instroom betekent dan weer dat<br />

er niet meteen een vervanger klaarstaat. En<br />

als er al een vervanger wordt gevonden, dat er<br />

meteen veel van hem of haar wordt verwacht.<br />

Op korte termijn moet de nieuwe operator<br />

een machine bedienen en onderhouden die al<br />

tientallen jaren in gebruik is. Gevolg voor die<br />

collega: torenhoge verwachtingen en een hoge<br />

werkdruk. Allesbehalve een ideale start. Gevolg<br />

voor uw bedrijf: een onzekere factor in de productie<br />

en een lager rendement.<br />

Deel van het antwoord: een uitgekiend aanwervingsbeleid,<br />

goede opleidingen en voldoende<br />

tijd voor overdrachten. Makkelijker gezegd<br />

dan gedaan. Maar ook uw machine(park) zelf<br />

kan een deel van het antwoord zijn. Uw installaties<br />

meer operator-onafhankelijk maken, lost<br />

heel wat van de uitdagingen op waar u nu<br />

voor staat.<br />

Operator-onafhankelijk vertaalt zich in een<br />

machine die eenvoudiger te bedienen is. Dus<br />

geen black box waarmee alleen uw ervaren collega’s<br />

kunnen werken of waaruit enkel zij het<br />

maximale kunnen halen. Operator-onafhankelijk<br />

betekent ook: eenvoudiger in onderhoud.<br />

Door een duidelijkere visualisatie, al dan niet<br />

in combinatie met remote support. Samengevat:<br />

uw machine wordt toegankelijk voor een<br />

breder publiek. Zelfs niet-technisch geschoolden<br />

zouden ermee kunnen werken.<br />

Operator-onafhankelijk vertaalt zich in een machine die eenvoudiger te bedienen is.<br />

28 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


VINTIV schetst de mogelijkheden op drie gebieden:<br />

design, automatisatie en onderhoud.<br />

1. OPERATOR-ONAFHANKELIJK DESIGN<br />

Betere bedieningsinterface<br />

De complexiteit van uw machine zit onder de<br />

motorkap. De bedieningsinterface daarentegen,<br />

moet net heel eenvoudig en begrijpbaar<br />

zijn. Denk aan een betere visualisatie en een<br />

intuïtieve bediening, zodat ook onervaren<br />

werknemers in staat zijn om de machine te<br />

bedienen.<br />

De machine geeft de voorzet<br />

Een eenvoudigere bediening is goed, een<br />

machine die zelf een stuk van die bediening<br />

overneemt, is beter. Maak het uw operatoren<br />

makkelijker met een machine die zichzelf<br />

instelt, door gebruik van onder andere digitalisering,<br />

slimme sensoren, fijnregeling, …<br />

2. MAATWERK<br />

Welke complexe manuele taken voeren uw huidige<br />

operatoren uit om de machine draaiende<br />

te houden? Die gaan we automatiseren. Dat<br />

doen we door uw proceskennis te combineren<br />

met onze elektromechanische expertise als<br />

machinebouwer. Dit levert een dubbel voordeel<br />

op. Uw machine wordt toegankelijk voor onervaren<br />

operatoren. De machine op maat betekent<br />

tegelijk een enorm competitief voordeel.<br />

In deze stap borgen we de kennis van uw<br />

bedrijf én die van uw operatoren. Samen vertalen<br />

we de proceskennis die uw mensen bezitten<br />

door jarenlang met die machine te werken,<br />

naar een praktische oplossing. We zetten die<br />

bakken ervaring om in het ontwerp en de sturing<br />

van die machine.<br />

3. ONDERHOUD<br />

Uw huidige operatoren kennen de machine<br />

door en door. Ze hebben de kennis en het<br />

zelfvertrouwen om onderhoudswerken uit te<br />

voeren en troubleshooting te doen. Maar geldt<br />

dat ook voor uw nieuwe, onervaren collega?<br />

Betere visualisatie, deel twee<br />

Een eerste stap: een betere visualisatie. Niet<br />

met de focus op bediening, maar op wat er<br />

zich onder de motorkop afspeelt. Een duidelijke<br />

interface geeft zicht op wat die machine<br />

precies aan het doen is: temperatuur, rendement,<br />

druk, meldingen over onderhoud, …<br />

Zo beschikt uw operator op elk moment over<br />

de info die hij of zij nodig heeft.<br />

Remote support<br />

Een tweede stap: remote support. Want 80%<br />

van de problemen kan namelijk op afstand én<br />

‘Remote support betekent in de praktijk<br />

een grote stap vooruit’<br />

binnen enkele uren worden opgelost. Resultaat:<br />

vereenvoudigd onderhoud en verbeterde<br />

beschikbaarheid. En daar bovenop: voordelig,<br />

want geen reiskosten voor servicemonteurs;<br />

snelle start van probleemoplossing; veilige<br />

toegang op afstand via bijvoorbeeld VPN. Via<br />

remote acces kunnen wij als machinebouwer<br />

uw installatie vanop afstand overnemen.<br />

Uw operator kan dus onze hulp inroepen door<br />

ons toegang te verlenen om de HMI op afstand<br />

te gebruiken.<br />

Het toestaan aan een derde partij om een<br />

machine op afstand te bedienen, vraagt uiteraard<br />

ook specifieke aandacht voor veiligheid<br />

en cybersecurity. Om de veiligheid voor mens,<br />

machine en bedrijf te kunnen blijven garanderen,<br />

kan dit scenario niet zomaar. Het vereist<br />

specifieke omstandigheden én voorwaarden<br />

om alles veilig te laten verlopen. Zelfs een<br />

relatief kleine stap in het toestaan van beperkte<br />

afstandsbediening van machines, is een grote<br />

stap vooruit voor veel eindgebruikers.<br />

CONCLUSIE?<br />

Machinebouw op maat, specifiek voor uw<br />

noden, is één van de oplossingen naar operator-onafhankelijke<br />

machines. En zeker remote<br />

support betekent in de praktijk een grote<br />

stap vooruit. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 29


Tekst en beeld VEGA<br />

HET PROCES DRAAIENDE HOUDEN<br />

Al vanaf de opstart van de productie van tereftaalzuur in Ningbo, in de Chinese provincie Zhejiang, werkt Yisheng<br />

Petrochemical samen met VEGA. De voorbije negentien jaar is er een nauwe band tussen beide partners ontstaan.<br />

Voor haar niveaumetingen gebruikt Yisheng<br />

Petrochemical alleen maar sensoren van VEGA.<br />

Er is al jaren een samenwerking, gestoeld op vertrouwen tussen de sensorfabrikant en de klant.<br />

De naam tereftaalzuur (PTA) mag dan weinig<br />

bekend in de oren klinken, iedereen is wel al<br />

met de stof in aanraking gekomen. Want 90%<br />

van de productie wereldwijd wordt gebruikt<br />

om PET van te maken. Daarnaast dient het<br />

voor de productie van technische polyesters<br />

zoals PBT. Een kunststof die ook VEGA weet<br />

te appreciëren in haar kunststof behuizingen,<br />

omwille van de hoge chemische en thermische<br />

weerstand. Yishen Petrochemical is gespecialiseerd<br />

in de productie van PTA. Sinds de<br />

oprichting bouwt het gestaag aan een groter<br />

marktaandeel, wereldwijd vanuit verschillende<br />

vestigingen. Samen waren deze vestigingen in<br />

2<strong>01</strong>9 goed voor een capaciteit van ongeveer<br />

45 miljoen ton PTA.<br />

Compact en makkelijk te installeren<br />

Voor haar niveaumetingen gebruikt Yisheng<br />

Petrochemical alleen maar sensoren van VEGA.<br />

“Al tijdens de ontwikkelingsfase stonden we<br />

voor enorme uitdagingen”, legt technisch<br />

manager Du Daquan uit. “Als je kiest voor<br />

VEGA producten, mag je op je beide oren<br />

slapen dat alles vlot zal verlopen.” Dat ondervond<br />

het bedrijf ook aan den lijve, toen in een<br />

andere vestiging goedkopere sensoren het<br />

project voor lange tijd tot stilstand brachten. In<br />

de begindagen deed het bedrijf uitvoerig een<br />

beroep op VEGA ingenieurs voor de installatie<br />

30 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


en set-up. Dit is recent veranderd. “We hebben<br />

veel opgestoken van de VEGA knowhow, de<br />

afgelopen jaren”, vertelt Daquan. “Het zijn<br />

zeer compacte en makkelijk te installeren meetinstrumenten.<br />

De gebruikersinterface is duidelijk,<br />

inzichtelijk en instellingen zijn makkelijk<br />

aan te passen.”<br />

Samenwerking op lange termijn<br />

Intussen zijn er meer dan 500 VEGA instrumenten<br />

aan het werk in Ningbo, waaronder<br />

de radarsensoren VEGAPULS 6X en VEGAFLEX<br />

81, de vibrerende niveauschakelaar VEGA-<br />

SWING 63, de radiometrische SOLITRAC 31<br />

voor niveaumeting en de MINITRAC 31 voor de<br />

bepaling van de densiteit. “We zijn al aan<br />

de vierde generatie van radarmeetinstrumenten<br />

toe. Een bijkomend voordeel is het<br />

robuuste karakter van de sensoren, waardoor<br />

het onderhoudswerk dat de operatoren en<br />

meettechniekers normaal moeten uitvoeren<br />

tot een minimum beperkt blijft. Zo werken de<br />

ultrasone sensoren voor continue niveaumetingen<br />

al sinds 2004 feilloos met een minimum<br />

aan onderhoud.”<br />

‘Bijna 90% van de processen wordt automatisch<br />

gecontroleerd. Nauwkeurigheid is cruciaal voor de<br />

productkwaliteit’<br />

beter benut worden. “Het was zeer handig dat<br />

we de VEGAPULS 6X sensoren veertien dagen<br />

konden testen alvorens het oude systeem te<br />

vervangen. Van zodra de resultaten op punt<br />

stonden, konden we de VEGAPULS gewoon<br />

verder laten werken”, zegt Daquan.<br />

Het is niet alleen de technologie die telt.<br />

Yisheng Petrochemical apprecieert ook het<br />

wederzijdse vertrouwen, het nauwe contact<br />

met de VEGA ingenieurs, het eenvoudige<br />

inkoopproces en de betrouwbare klantenservice.<br />

“Zodra VEGA nieuwe producten lanceert,<br />

kunnen we ze testen. Dat was bijvoorbeeld<br />

het geval na de revisie van de PROTRAC serie.”<br />

Deze radiometrische instrumenten werden<br />

toegepast in een nieuw project dat 3 miljoen<br />

ton PTA per jaar zal produceren. Yisheng<br />

Petrochemical is dan ook overtuigd dat de<br />

samenwerking met VEGA zal blijven duren.<br />

Zeker omdat het in de toekomst haar verwerkingsfaciliteiten<br />

nog verder wil automatiseren,<br />

waardoor het nog meer nood zal hebben aan<br />

betrouwbare, intelligente sensoren. ■<br />

Oxidatie en raffinage<br />

De PTA fabriek bestaat eigenlijk uit twee delen:<br />

oxideren en raffineren. In de oxidatie-unit<br />

wordt een katalytisch proces toegepast waarbij<br />

het ruwe tereftaalzuur (CTA) wordt verkregen<br />

door de oxidatie van p-xyleen. Dit wordt<br />

gevolgd door een tweede oxidatie, kristallisatie,<br />

een eerste menging (filtratie), droging en<br />

vervolgens pneumatisch transport naar de raffinage-eenheid.<br />

Ook hier worden verschillende<br />

processtappen doorlopen, zoals pureren, onder<br />

druk zetten, verhitten, reageren en kristalliseren.<br />

Dit wordt gevolgd door een tweede ronde<br />

van mengen, drogen, beluchten, …<br />

VEGA sensoren zijn verspreid over beide units.<br />

Zo volgen radiometrische sensoren de hoeveelheid<br />

katalysatoren op die aan het proces<br />

worden toegevoegd. Ze hebben het voordeel<br />

dat ze contactloos kunnen meten van buitenaf<br />

en dus de procesomstandigheden niet aantasten.<br />

Bijna 90% van de processen wordt<br />

automatisch gecontroleerd. Nauwkeurigheid is<br />

cruciaal voor de productkwaliteit.<br />

Samen het doel bereiken<br />

In de opslagruimte draaide al jaren een elektromechanisch<br />

peilsysteem voor niveaumeting.<br />

Maar door slijtage aan de componenten begon<br />

het incorrecte data af te leveren, waardoor<br />

regelmatig onderhoud een must was. Vandaag<br />

bewaken radarsensoren van VEGA het niveau<br />

in de tanks, die nu helemaal tot boven gevuld<br />

kunnen worden. Hierdoor kan de opslagruimte<br />

Inmiddels zijn op de locatie in Ningbo meer dan 500 VEGA-instrumenten in bedrijf, zoals de geleide<br />

radarsensor VEGAFLEX 81 en de VEGASWING 63.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 31


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

WAT KUNNEN IIOT SENSOREN<br />

VOOR U BETEKENEN?<br />

Het Industrieel Internet of Things (IIoT) heeft een revolutie ontketend in de manier waarop we zaken doen.<br />

Het gaat niet alleen om het verbeteren van de efficiëntie van operationele processen, maar ook om mogelijkheden<br />

om de omzet en innovatiekracht te verhogen. Kortom, IIoT is een manier om de concurrentie een stapje voor te<br />

blijven. Maar hoe kunt u er nu mee aan de slag en wat levert het u op?<br />

IIoT sensoren en apparaten kunnen data in elke<br />

stap van de productie capteren en terugkoppelen<br />

naar een platform dat alles bundelt om tot een<br />

beter design te komen. Dat gaat om meer dan<br />

louter productgegevens. De sensoren kunnen<br />

ook iets vertellen over de omstandigheden<br />

waarin de productie gebeurd is. Informatie die<br />

dus kan helpen om externe factoren te identificeren<br />

die een impact hebben op het afgewerkte<br />

product. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur<br />

in de fabriek, het type van materialen dat<br />

gebruikt is en andere omgevingsparameters.<br />

Maar het kan ook leiden tot alternatieve oplossingen,<br />

keuzes voor componenten die minder<br />

afval met zich meebrengen bijvoorbeeld, of die<br />

minder snel slijten als er ook data uit de volledige<br />

levenscyclus kunnen worden teruggekoppeld.<br />

Toets de informatie die uit deze analyses blijkt<br />

ook steeds af aan de wensen van consumenten,<br />

om echte oplossingen te bedenken.<br />

Verbeterd voorraadbeheer<br />

IIoT-sensoren en mobiele apparaten zijn interessante<br />

instrumenten in voorraadbeheer. Ze geven<br />

immers gedetailleerde info weer over veranderingen<br />

in het product, zoals kleur, gewicht en<br />

locatie. Het uiteindelijke doel is om nooit zonder<br />

stock te vallen en met behulp van artificiële intelligentie<br />

slimme beslissingen te kunnen nemen<br />

om uw voorraden optimaal te beheren. Wie<br />

alle data rond transacties in zijn netwerk opslaat,<br />

IIoT sensoren en apparaten kunnen data in elke stap van de productie capteren en<br />

terugkoppelen naar een platform dat alles bundelt om tot een beter design te komen.<br />

32 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


krijgt een perfect inzicht in de beschikbaarheid<br />

van installaties en producten. Voeg daar nog<br />

data in verband met de evolutie van de vraag<br />

van klanten aan toe, en u zal de kosten kunnen<br />

minimaliseren zonder in te boeten aan flexibiliteit<br />

om verder te groeien. Sensoren kunnen<br />

bovendien iets meer vertellen over beperkt<br />

houdbare producten door het vochtgehalte en<br />

de temperatuur te monitoren. Kortom, met het<br />

IIoT kunt u assets en voorraden realtime beheren.<br />

Meer transparantie doorheen de<br />

toevoerketen<br />

Verbeterd voorraadbeheer geldt niet alleen<br />

binnen uw eigen organisatie. Het kan ook<br />

doorgetrokken worden naar leveranciers, om<br />

een extra concurrentievoordeel te verkrijgen. In<br />

combinatie met IIoT-technologie kunt u materialen<br />

doorheen hun volledige levenscyclus<br />

traceren en wereldwijde productbewegingen<br />

opvolgen. Het helpt producenten om te anticiperen<br />

op potentieel gevaarlijke situaties, om<br />

beslissingen te nemen op basis van data,<br />

om een systeem voor predictieve analyse op<br />

te zetten, en om de algemene operationele<br />

prestaties te verbeteren. IIoT zorgt voor een<br />

verbeterde transparantie onder leveranciers,<br />

wat resulteert in een grotere nauwkeurigheid<br />

qua productomzet en beschikbaarheid van<br />

materialen. Heeft u zelf de logistiek in handen?<br />

Dan kunt u met een aantal sensoren controleren<br />

of het leverproces efficiënt verloopt of niet,<br />

zonder dat u er personeel op hoeft te zetten.<br />

IIoT geeft u de middelen in handen om alles te<br />

controleren, van niveau van voorraden tot en<br />

met details van de klanten en zelfs de OEE van<br />

uw machines, zonder menselijke interventie.<br />

Veiligheid troef<br />

Ook op vlak van veiligheid kan IIoT voor een<br />

verbetering zorgen. Als sensoren lekken in<br />

gasleidingen kunnen opsporen en de ruimte<br />

waarin operatoren aan de slag zijn controleren,<br />

creëert u een veiligere werkomgeving die<br />

bovendien minder kost dan manuele opvolging.<br />

Hetzelfde geldt voor olielekken, explosiegevaar,<br />

machines die niet meer naar behoren functioneren,<br />

… Industriële IoT platformen geven<br />

u een basis om verbeteringen in veiligheid<br />

te bewerkstelligen omdat ze de kans op menselijke<br />

fouten uitsluiten. ■<br />

In combinatie met IIoT-technologie kunt u materialen doorheen hun volledige levenscyclus traceren en<br />

wereldwijde productbewegingen opvolgen.<br />

‘Industriële IoT platformen geven u een basis om verbeteringen in veiligheid te<br />

bewerkstelligen omdat ze de kans op menselijke fouten uitsluiten’<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 33


Tekst Agidens / Geert Van Cauwenberge | Beeld Agidens<br />

BAANBREKENDE<br />

HOPDOSEEROPLOSSING<br />

VOOR BROUWERS<br />

De brouwsector evolueert razendsnel. Brouwers zoeken voortdurend nieuwe processen en flexibele oplossingen<br />

om op een gecontroleerde manier hoogwaardige en interessante biersoorten te produceren. Met AHOP, een veilige,<br />

gecontroleerde en automatische of manuele hopdoseeroplossing, biedt Agidens hen de kans om dry hopping en<br />

dosering van additieven efficiënt aan te pakken en tegelijk de kwaliteit en smaak van hun bier te verbeteren.<br />

De huidige procestechnieken bezorgen brouwers<br />

kopzorgen. Het is vaak een tijdrovende,<br />

bierverspillende en complexe taak om hop in<br />

en uit het bier te krijgen.<br />

Agidens, met haar hoofdkantoor in Zwijndrecht, verbetert voortdurend industriële productieprocessen.<br />

34 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Door het toevoegen van hop tijdens het koken<br />

van het wort krijgt bier voornamelijk een bitter<br />

en – in mindere mate – aromatisch karakter.<br />

De meer kruidige en fruitige aroma’s kunnen<br />

ook worden toegevoegd via dry hopping. Bij dit<br />

proces voegt de brouwer aromahop toe tijdens<br />

de vergisting of lagering. Het doel van dry hopping<br />

is om de aroma’s uit de toegevoegde hop<br />

in het bier te laten trekken, waardoor het uiteindelijke<br />

bier aromatischer van smaak wordt.<br />

Impact IPA-revolutie<br />

Volgens Kim Verschueren, Director Process Engineering<br />

bij Agidens, wint een nieuwe generatie<br />

bieren met een meer uitgesproken en aromatische<br />

(hop)smaak steeds meer aan populariteit<br />

bij een breed liefhebberspubliek. “Die trend<br />

past in de IPA-revolutie (India Pale Ale), een<br />

heel populaire bierstijl de afgelopen jaren. IPA’s<br />

zijn extra hoppig en/of kruidiger en fruitiger”,<br />

geeft Verschueren aan. “Terwijl de volumes van<br />

speciaalbieren toenemen, moeten de huidige<br />

dry hop- en doseertechnieken in staat zijn om<br />

steeds grotere volumes hop te verwerken. De<br />

huidige procestechnieken bezorgen nogal wat<br />

brouwers kopzorgen. Het is vaak een tijdrovende,<br />

bierverspillende en complexe taak om<br />

hop in en uit het bier te halen. Brouwers zijn<br />

maar al te vertrouwd met problemen als verstoppingen<br />

die het gevolg zijn van opgezwollen<br />

hoppellets, zuurstofopname, beperkte batches,<br />

reinigingsmogelijkheden en flexibiliteit.”<br />

Complex proces<br />

Bij dry hopping moeten brouwers met heel<br />

wat parameters rekening houden”, geeft Verschueren<br />

aan. “Naast bier- en gistsoort is ook<br />

de kwaliteit van de hop als grondstof van grote<br />

invloed. Het gaat hierbij onder andere om<br />

soort, oogst, de hoeveelheid alfa- en bètazuren<br />

en essentiële oliën. En om de juiste hopsmaak<br />

in het bier te krijgen, spelen ook veel fysische<br />

parameters een rol om de verspreiding van de<br />

nodige componenten uit de hop in het bier te<br />

bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de contactoppervlakte<br />

van de hopdeeltjes die aan het bier<br />

worden blootgesteld, de contacttijd tussen bier<br />

en hop, de temperatuur, zowel van de hop als<br />

van het bier, en de agitatie of stroming om de<br />

diffusie te bevorderen.” Vanuit kwaliteitsoogpunt<br />

moet een brouwer zuurstofopname na<br />

de eerste gisting vermijden, vult hij aan. “Niet<br />

alleen om het bier te beschermen tegen oxidatieve<br />

reacties en (her)vorming van diacetyl,<br />

maar ook om oxidatieve afbraak te voorkomen<br />

van de gevoelige bètazuren of lupulonen van<br />

de hop, waarvan bekend is dat zij nefast zijn<br />

voor de smaak van het bier.”<br />

‘De verplaatsbare unit werd uitgebreid getest op de<br />

eenvoudige dosering van onbeperkte hoeveelheden<br />

hoppellets in bier en zorgt voor meer efficiëntie en<br />

kwaliteit in het brouwproces’<br />

Innovatieve doseeroplossing<br />

Met de AHOP-oplossing ontwikkelde Agidens een<br />

volautomatische en een manuele oplossing voor<br />

het doseren van vaste stoffen en vloeistoffen, zoals<br />

hoppellets, poeders, kruiden en vloeibare aroma’s.<br />

De AHOP doseerunits bieden een antwoord op de<br />

meeste uitdagingen van bestaande dry-hoptechnieken<br />

en garanderen toevoeging van hoeveelheden<br />

zonder zuurstofopname. De verplaatsbare<br />

unit werd uitgebreid getest op de eenvoudige<br />

dosering van onbeperkte hoeveelheden hoppellets<br />

in bier en zorgt voor meer efficiëntie en kwaliteit in<br />

het brouwproces.<br />

Tal van voordelen<br />

De AHOP-oplossing biedt brouwers tal van<br />

voordelen, met onder meer een ononderbroken<br />

doseerproces, de toediening van onbeperkte<br />

hopvolumes – met een snelle invoer<br />

en gegarandeerde verwaarloosbare zuurstofopname<br />

– en een betere aromaopname.<br />

Daarnaast zijn er een geïntegreerde (transfer)<br />

pompfunctie en flexibele additievendosering,<br />

van bijvoorbeeld koffie, kruiden of gedroogd<br />

fruit. Bovendien zijn de AHOP-doseerunits ook<br />

volledig CIP-compatibel.<br />

Over Agidens<br />

Agidens verbetert voortdurend industriële<br />

productieprocessen. Het bedrijf gelooft dat<br />

de juiste automatiseringsoplossingen, digitale<br />

technologieën en value added services resulteren<br />

in productieprocessen die elke dag verbeteren.<br />

De Agidens consultants zorgen ervoor<br />

dat het productieproces op het hoogste niveau<br />

blijft presteren. Processen die veiliger, beter en<br />

slimmer zijn. Flexibel en duurzamer. “Omdat<br />

we klaar moeten zijn voor wat komt. 'Because<br />

progress never stops.’” ■<br />

Bron: whitepaper ‘Dry Hopping Challenges’ (auteur:<br />

Kim Verschueren), Agidens International NV<br />

De AHOP-oplossing van Agidens zorgt onder meer voor een ononderbroken doseerproces, de toediening van<br />

onbeperkte hopvolumes en een betere aromaopname.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 35


Tekst Marjolein de Wit-Blok | Beeld TR-Electronic<br />

VEILIGE SAMENWERKING<br />

TUSSEN MENS EN MACHINE<br />

Veilig kunnen werken – in welke sector dan ook – is altijd een combinatie van de juiste hard- en software<br />

gecombineerd met de juiste bedrijfscultuur. Daarbij neemt het aantal technische veiligheidsoplossingen nog altijd<br />

toe. TR-Electronic ontwikkelde bijvoorbeeld een safety encoder die uitsluitend door het meten van snelheid en<br />

positie in staat is om een groot aantal veiligheidsissues op te lossen. Zodanig dat mens en machine optimaal veilig<br />

met elkaar kunnen samenwerken.<br />

Havenkranen op de tweede Maasvlakte zijn beveiligd met safety encoders.<br />

Of het nu om de maakindustrie, infra of<br />

energiemarkt gaat: in praktisch alle sectoren<br />

werken mensen samen met machines en<br />

installaties. Eén van de risico’s voor mensen en<br />

milieu, maar ook voor de machine zelf, is dat er<br />

botsingen ontstaan. Bijvoorbeeld tussen de<br />

gieken van twee hijskranen, tussen een mens en<br />

een robot, tussen een container en de vrachtwagen<br />

of tussen een brugdek en het oplegpunt.<br />

Safety encoder<br />

Deze risicovolle situaties zijn te beveiligen door<br />

toepassing van zogenaamde safety encoders.<br />

Deze encoders zijn in staat om snelheid of<br />

positie met hoge nauwkeurigheid te bepalen.<br />

De safety encoders die uitsluitend snelheid<br />

meten, zijn de incrementele encoders. Bij de<br />

absoluut encoders is het ook mogelijk om de<br />

positie vast te stellen.<br />

Afhankelijk van de vraag worden ze bij<br />

TR-Electronic volledig klantspecifiek ontwikkeld<br />

en vooraf grondig getest. Bij de uiteindelijke<br />

productie en assemblage van de encoders<br />

wordt na iedere processtap de functionaliteit<br />

getest om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.<br />

Voor zowel de roterende als lineaire<br />

encoders zijn hiervoor verschillende assemblage-<br />

en testopstellingen beschikbaar.<br />

36 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


De betrouwbaarheid van de safety encoders<br />

is onder meer geborgd door het feit dat in<br />

iedere behuizing twee encoders zijn opgenomen<br />

waarvan intern de waarde voortdurend<br />

worden vergeleken. Kleine meetverschillen<br />

zijn toegestaan, maar wanneer de afwijking<br />

te groot wordt, gaat de encoder in ‘errorstate’,<br />

wat zal worden opgemerkt door de<br />

veiligheids-PLC. Afhankelijk van de situatie<br />

zal de machine al dan niet gecontroleerd<br />

worden gestopt.<br />

Toepassingen<br />

De toepassingen van de TR-Electronic safety<br />

encoders zijn zeer divers. Tijdens de renovatie<br />

van zeven bruggen in Rotterdam zijn bijvoorbeeld<br />

de hydraulische cilinders die het brugdek<br />

van de Erasmusbrug bewegen, voorzien<br />

van zogenaamde trekdraad encoders. Hiermee<br />

wordt nauwkeurig de stand van de cilinders<br />

gemeten zodat exact bekend is waar het<br />

brugdek zich bevindt. De encoderdata vormen<br />

onder andere de benodigde input voor de<br />

besturing om de snelheid van openen en sluiten<br />

te regelen: de laatste centimeters van het<br />

sluitproces verlopen bijvoorbeeld langzaam en<br />

beheerst. Daarnaast geven de encoderdata<br />

betrouwbaar aan dat het brugdek helemaal<br />

gesloten is.<br />

Een andere toepassing waar de vereiste nauwkeurigheid<br />

nog hoger ligt, is in een medisch<br />

apparaat waarmee tumoren worden bestraald.<br />

Om de energie – in de vorm van een protonenstraal<br />

– met hoge nauwkeurigheid exact ín de<br />

tumor te brengen, bewaken safety encoders de<br />

bewegingen van het apparaat.<br />

Pioneering Spirit (het grootste werkschip ter wereld), waarop 183 safety encoders van TR zijn toegepast.<br />

‘Risicovolle situaties zijn te beveiligen door<br />

toepassing van zogenaamde safety encoders’<br />

Tot slot een voorbeeld van de toepassing van<br />

safety encoders in de havens van bijvoorbeeld<br />

Rotterdam. Hier bewaken ze snelheid en positie<br />

van de containers die door grote havenkranen<br />

op AVG’s en later op vrachtwagens worden<br />

geplaatst. Bij het overschrijden van vooraf<br />

ingestelde waarden zorgt de veiligheids-PLC<br />

ervoor dat de toepassing tijdig vaart mindert of<br />

(beheerst) stopt.<br />

Service<br />

Welk veiligheidsniveau een specifieke applicatie<br />

vereist, bepaalt de klant; meestal de<br />

machine- of installatiebouwer. Op basis van<br />

deze eisen ondersteunt TR-Electronic vervolgens<br />

met advies over de juiste encoder. Niet<br />

alleen met betrekking tot meetbereik en nauwkeurigheid,<br />

maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld<br />

de beschermingsklasse en het materiaal<br />

van de behuizing. Zodanig dat de encoder de<br />

metingen optimaal kan uitvoeren onder<br />

de gegeven omstandigheden. ■<br />

Safety encoder.<br />

Safety encoder op cilinder Erasmusbrug.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 37


Tekst Marjolein de Wit-Blok | Beeld Van Wees Waalwijk<br />

MOBIELE ROBOT ALS<br />

FLEXIBELE WERKNEMER<br />

Automatisering in het algemeen en de inzet van robots in het bijzonder kan bedrijven ondersteunen in het ‘boeien<br />

en binden’ van medewerkers. Onder meer door zwaar, repeterend en eentonig werk in – soms – ongunstige<br />

omstandigheden over te nemen. Medewerkers kunnen zich dan richten op leuk en gevarieerd werk en nieuwe<br />

uitdagingen. Om deze oplossingen in tijden van personeelsschaarste ook voor het mkb bereikbaar te maken,<br />

ontwikkelde Van Wees Waalwijk een mobiele robot als flexibele werknemer.<br />

Voor de mobiele robot (vlnr): Ronald van Hooren (sales engineer), Andries van der Werf (directeur), René van Heijst (operations manager) en John Labee (sales engineer).<br />

38 | industrial-automation.nl — food-tec.nl


Van Wees Waalwijk richt zich als hightech<br />

machinebouwer en full service supplier op de<br />

toekomst. Zo houdt de engineeringsafdeling<br />

van het bedrijf zich onder andere bezig met de<br />

ontwikkeling van robotopstellingen die vooral<br />

bedoeld zijn om eentonig, repeterend of soms<br />

zwaar werk van mensen over te nemen. Zij verbeteren<br />

hiermee niet alleen de arbeidsomstandigheden,<br />

maar vaak ook de kwaliteit van het<br />

eindproduct en de efficiëntie van processen.<br />

‘Mobiele robots nemen zware, repetitieve en<br />

monotone taken over’<br />

Ook voor het mkb<br />

Vergaande automatisering en de inzet van<br />

robots is veelal voorbehouden aan bedrijven<br />

met ten eerste voldoende budget en ten tweede<br />

continue processen. Zodanig dat de robot op<br />

een vaste plek doorlopend zijn taak kan uitvoeren.<br />

Het mkb kan – met minder budget en vaak<br />

kortere, meer gevarieerde processen – minder<br />

makkelijk profiteren van de voordelen. Om dit<br />

probleem op te lossen, ontwikkelde Van Wees<br />

Waalwijk een mobiele robot die multifunctioneel<br />

inzetbaar is op een willekeurige positie in<br />

een fabriek.<br />

De robot zelf is niet het spannendste deel van de<br />

oplossing: deze koopt het bedrijf standaard in.<br />

Vervolgens wordt deze in de eigen werkplaats<br />

echter zodanig aangepast, dat hij eenvoudig te<br />

verplaatsen is, meestal met behulp van loopwielen.<br />

Eenmaal bij de plek van bestemming<br />

aangekomen, is de robot snel te installeren en<br />

in te stellen op de specifieke werkzaamheden.<br />

Dit laatste gebeurt veelal door het kiezen van<br />

het juiste programma uit een menu. Na afloop<br />

is het loskoppelen en doorrijden naar het volgende<br />

station net zo eenvoudig en snel.<br />

Verder is bij het ontwerp expliciet rekening<br />

gehouden met de mogelijkheid tot een snelle<br />

en efficiënte toolwissel, daarbij eventueel<br />

gebruikmakend van custom made tools. Maar<br />

ook met het feit dat machines mogelijk iedere<br />

dag of zelfs na iedere productierun gereinigd<br />

moeten worden. Bijvoorbeeld bij toepassing in<br />

de voedingsmiddelenindustrie.<br />

Mobiel betekent verplaatsbaar en hiermee eenvoudig inzetbaar voor verschillende taken.<br />

Voorbeelden<br />

Toepassingen zijn vooral te vinden bij mkbbedrijven<br />

waar ondersteuning bij verschillende<br />

werkzaamheden gewenst is. Een mooi voorbeeld<br />

is het vullen van bakjes met maaltijdsalades.<br />

Zonder automatisering worden deze<br />

werkzaamheden uitgevoerd door mensen die<br />

de hele dag dezelfde, repeterende handelingen<br />

doen in een koude omgeving. Een deel<br />

van de productietijd gaat daarbij verloren door<br />

verplichtingen die samenhangen met hygiëneregels.<br />

Een robot kan ingrediënten zoals een<br />

bakje saus, een uitje, vlees, vis of een ei eenvoudig<br />

toevoegen zonder last te hebben van kou,<br />

hygiëneregels en saaie handelingen.<br />

Een andere toepassing is inmiddels gerealiseerd<br />

bij Bakkerij Mariën uit het Belgische Balen. Hier<br />

is besloten tot de aanschaf van een mobiele<br />

robot om zware, repetitieve en monotone<br />

taken over te nemen zodat de bakker zich volledig<br />

kan toeleggen op zijn ambacht. Zo kan<br />

de robot bakplaten vullen en in de ovenkarren<br />

plaatsen. Hierdoor verbeteren niet alleen de<br />

arbeidsomstandigheden, maar ook de efficiëntie.<br />

Daarnaast gaat de robot voedselverspilling<br />

tegen. Om te wennen aan de nieuwe flexibele<br />

medewerker, besloot het bedrijf te starten met<br />

de inzet van de robot op één productielijn; in dit<br />

geval sandwiches. Inmiddels is de robot ook al<br />

‘ingewerkt’ op drie andere productielijnen. Een<br />

verdere implementatie van de mobiele robot<br />

wordt nu onderzocht door Van Wees Waalwijk.<br />

De mobiele robot neemt saai, eentonig en zwaar werk<br />

voor zijn rekening; medewerkers worden zo ontlast.<br />

De robot doet het saaie werk, de bakker richt zich op<br />

zijn specialistische ambacht.<br />

Trots<br />

Wanneer je als bedrijf je klanten vertelt dat ze<br />

hun werknemers gemotiveerd kunnen houden<br />

door automatisering, dan moet je dit als leverancier<br />

natuurlijk zelf ook in de praktijk brengen.<br />

En dat lukt Van Wees Waalwijk meer dan<br />

goed. Van de 45 mensen werken inmiddels<br />

dertien medewerkers 25 jaar of langer bij het<br />

bedrijf. Zij zijn terug te vinden in de ‘eregalerij’<br />

en zijn al die jaren geboeid gebleven door<br />

de activiteiten van een bedrijf waarin iedereen<br />

kan groeien. ■<br />

industrial-automation.nl — food-tec.nl | 39


Cyclisch schrijven:<br />

snelheid, acceleratie en<br />

parameters<br />

Drive-oplossingen met ASi-5<br />

Korte cyclustijden en hoge databandbreedte<br />

Cyclisch lezen:<br />

motorstroom en<br />

gedetailleerde diagnose<br />

www.bihl-wiedemann.com<br />

GRM-H series<br />

Single phase Power Controller with integrated diagnostics<br />

Compact size<br />

IO-Link communication<br />

Suitable for all electrical heating elements<br />

GEFRAN BENELUX NV +32 14 24 81 81 info@gefran.be www.gefran.be


Getting more done.<br />

Optical sensors for best process<br />

reliability and maximum plant efficiency<br />

True all-rounders at conveyors<br />

Even with diffi cult object properties, mounting positions or<br />

lighting conditions, our photoelectric sensors ensure reliable<br />

24/7 operation. Achieve maximum throughput thanks to<br />

shortest response time.<br />

Sensor Toolbox<br />

Discover the broad portfolio of photoelectric<br />

sensors for Assembly <strong>Automation</strong>:<br />

www.baumer.com/photoelectricsensors<br />

Dok_SE-PO_Getting-more-done_Wallonien-IANr<strong>01</strong>_197x130.indd 1 30.03.23 11:04<br />

KNOWLEDGE<br />

WORKS !<br />

Roterende aandrijvingen<br />

Lineaire aandrijvingen<br />

Elektromagneten<br />

Koelen | verwarmen | ventileren<br />

Relais | schakelaars<br />

Sensoren<br />

Subassemblies<br />

www.rotero.com<br />

Rotero Belgium | Wayenborgstraat 10 | 2800 Mechelen | +32 (0)15 45 18 40 | info@rotero.be


Tekst Valérie Couplez | Beeld Hannover Messe<br />

Industriële oplossingen<br />

voor connectiviteit en<br />

klimaatneutraliteit<br />

De lijst van uitdagingen waar de industrie voor staat, is lang: de klimaatverandering, tekorten in de energieaanvoer,<br />

verstoorde supply chains en een tekort aan geschoolde medewerkers. De oplossing voor al deze uitdagingen ligt<br />

in het doelgericht toepassen van technologie. Maar ook de verschillende regeringen moeten hun beleid op de<br />

rails krijgen. Hannover Messe <strong>2023</strong> toont niet alleen welke technologie er bestaat om tot een geconnecteerde,<br />

klimaatneutrale industrie te komen, maar biedt ook een forum voor beleidsdiscussies tussen de industrie, de<br />

regering, de wetenschap en afgevaardigden van sociale partners.<br />

42 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Tijdens ’s werelds grootste vakbeurs voor de industrie zullen ongeveer 4.000 bedrijven tonen welke oplossingen zij in huis hebben.<br />

“Koolstofneutrale productie, artificiële intelligentie,<br />

waterstoftechnologie, energiebeheer<br />

en Industrie 4.0 – dat zijn de overkoepelende<br />

thema’s voor de komende editie van de Hannover<br />

Messe”, vertelt Dr. Jochen Köckler, voorzitter<br />

van de bestuursraad van de Deutsche<br />

Messe. “Enkel het samenspel tussen deze<br />

technologieën zal het mogelijk maken om onze<br />

welvaart op een duurzame manier te verankeren<br />

en tegelijkertijd de bescherming van het<br />

klimaat naar voren te schuiven.”<br />

Tijdens ’s werelds grootse vakbeurs voor de<br />

industrie zullen ongeveer 4.000 bedrijven<br />

tonen welke oplossingen ze in huis hebben<br />

voor productie en de toevoer van energie in<br />

de toekomst. De beurs wil bovenal een holistisch<br />

beeld brengen. “Benaderingen om tot<br />

oplossingen te komen voor elk van de huidige<br />

globale uitdagingen zullen te zien zijn op de<br />

beursvloer”, verzekert Köckler. De opening<br />

gebeurt door de Duitse bondskanselier Olaf<br />

Scholz, in het gezelschap van de president<br />

van Indonesië, Joko Widodo. Indonesië is het<br />

partnerland voor deze editie.<br />

Industrie 4.0 en Manufacturing X<br />

Om het volledige potentieel van Industrie 4.0 te<br />

ontgrendelen, zullen aanzienlijke hoeveelheden<br />

data nodig zijn. Data die voor alle partijen in<br />

de volledige waardeketen toegankelijk zijn. Dat<br />

nieuwe geïnterconnecteerde data-ecosysteem<br />

– Manufacturing X – is een belangrijk deel van<br />

de oplossing als een soeverein en veilig dataplatform.<br />

Dat is althans de visie van industriële<br />

verenigingen zoals BDI, VDMA en ZVEI.<br />

De eerste stappen om Manufacturing X toe te<br />

passen, zullen toegelicht worden op de Hannover<br />

Messe, in nauwe samenwerking met de<br />

Duitse minister voor Economie en Klimaatactie.<br />

Of zoals Köckler het verwoordt: “Het doel is om<br />

de onafhankelijkheid van bedrijven te vrijwaren.<br />

Zij moeten geen toegang prijsgeven tot hun<br />

klanteninterface, maar kunnen wel het potentieel<br />

benutten van een platformeconomie.”<br />

ChatGPT, goed voor de industrie?<br />

Artificiële intelligentie speelt een steeds belangrijkere<br />

rol in de industrie. Naast het optimaliseren<br />

van processen zoekt de maakindustrie er<br />

vooral haar heil in voor simulaties en productontwikkeling.<br />

Ook de zogenaamde generatieve<br />

artificiële intelligentie zal haar weg naar<br />

de industrie vinden. Systemen zoals ChatGPT<br />

of DALL-E kunnen vandaag al bijstand bieden<br />

voor het genereren van teksten, machineprogrammering<br />

en ontwerp. “In de toekomst<br />

is het denkbaar dat artificiële intelligentie een<br />

volledige machine zal ontwerpen en dat wij<br />

mensen beslissen welke aanpassingen er nog<br />

nodig zijn om echt in de praktijk te kunnen<br />

draaien. Dit bespaart tijd en biedt bijzonder veel<br />

‘Koolstofneutrale productie, artificiële intelligentie,<br />

waterstoftechnologie, energiebeheer en Industrie 4.0 –<br />

dat zijn de overkoepelende thema’s’<br />

mogelijkheden om het tekort aan geschoolde<br />

medewerkers te helpen opvangen”, voegt<br />

Köckler er aan toe. Het onderwerp artificiële<br />

intelligentie zal dan ook uitgebreid terugkomen<br />

op de beursvloer: in bezoekersrondleidingen,<br />

fora, voorstellingen van nieuwe tools, en uiteraard<br />

use cases bij exposanten.<br />

Energiestromen en -verbruik<br />

zichtbaar maken<br />

De interactie tussen software en machines<br />

creëert ook het potentieel om energie te besparen.<br />

Slimme oplossingen om energie te monitoren<br />

van de exposanten op de Hannover Messe<br />

helpen het energieverbruik op machineniveau<br />

identificeren en optimaliseren voor een kleinere<br />

CO 2<br />

-voetafdruk. Köckler: “De meeste<br />

industriële gebruikers zijn zich nog altijd onvoldoende<br />

bewust van hoeveel energie er verborgen<br />

gebruikt wordt. Ongeregelde motoren in<br />

pompen, ventilatoren en compressoren maken<br />

nog steeds deel uit van de dagelijkse praktijk<br />

in fabrieken. Zonder intelligente sturing en de<br />

interactie tussen elektrische engineering en<br />

IT zijn efficiëntieverbeteringen quasi onmogelijk.<br />

De industrie in Duitsland is ongeveer goed<br />

voor 45% van het elektriciteitsverbruik. Samen<br />

kunnen we dus een aanzienlijke bijdrage leveren<br />

voor een verhoogde energie-efficiëntie.”<br />

Waterstof als hoop voor de toekomst<br />

In die energietoevoer zal ook groene waterstof<br />

niet ontbreken. Een essentieel element voor<br />

de industrie om zich te bevrijden van fossiele<br />

brandstof en CO 2<br />

-emissies. Maar de productie<br />

is vandaag nog een complex en duur proces.<br />

Vraagstukken rond beschikbaarheid, transport<br />

en opslag op grote schaal moeten nog opgelost<br />

worden. Meer dan 500 bedrijven zullen hun<br />

oplossingen voor het gebruik van waterstof<br />

in de industrie tonen, zegt Köckler. “Hierdoor<br />

zijn we het grootste platform wereldwijd voor<br />

dit thema.” ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 43


Tekst: Marjolein de Wit-Blok | Beeld: Dertec<br />

Hygiënisch ontwerpen met rvs<br />

Iets meer dan twintig jaar geleden liet Frans Noest zijn droom in vervulling gaan en richtte het bedrijf Dertec op,<br />

gericht op de levering van hoofdzakelijk reductoren, tandwielkasten en motoren. Anno <strong>2023</strong> werken er meer dan<br />

veertig mensen, hebben ook zijn twee zoons en dochter hun intrede in de directie genomen en ligt er een focus op<br />

de ontwikkeling, productie en inbedrijfstelling van hygiënische aandrijftechniek. Onveranderd zijn de passie voor<br />

techniek en aandacht voor de medewerkers, die hen allemaal even lief zijn.<br />

iedereen aan. Of het nu verse groenten zijn die<br />

gesneden worden verpakt, vleesproducten of<br />

zoete gebakjes.<br />

De voedingsmiddelenindustrie is een dynamische<br />

sector. Enerzijds wordt de wet- en regelgeving<br />

steeds strenger en ligt er een sterke focus<br />

op hygiëne tijdens de diverse processen om<br />

besmetting te voorkomen. Anderzijds neemt<br />

de graad van automatisering toe, wat invloed<br />

heeft op de vraag naar geschikte aandrijvingen.<br />

“Wij richten ons met onze producten op alle<br />

onbewerkte, onverpakte voedingsmiddelen”,<br />

geeft Noest aan. “Voedingsmiddelen die zich<br />

nog in een stadium bevinden waarin besmetting<br />

negatieve gevolgen kan hebben voor de<br />

gezondheid van de consument.”<br />

Frans Noest richtte ruim twintig jaar geleden Dertec op. Een droom kwam in vervulling en duurt nog altijd voort.<br />

Waar Dertec in de beginjaren vooral actief<br />

was als handelsbedrijf dat aandrijvingen in- en<br />

verkocht, vroeg de liefde voor techniek bij<br />

Noest duidelijk om meer. Aandrijftechniek zou<br />

centraal blijven staan. Maar wát was een goede<br />

focus en hóe kon hij voor die specifieke markt<br />

eigen producten ontwikkelen, produceren en<br />

inbedrijfstellen? Een Nederlands merk met een<br />

Nederlandse kwaliteit.<br />

Voedingsmiddelenindustrie<br />

Kennis en ervaring en het betere ‘onderbuikgevoel’<br />

brachten Noest op het idee om zich<br />

met roestvaststalen tandwielkasten – eventueel<br />

gecombineerd met motoren – te richten op<br />

de voedingsmiddelenindustrie. “Een nichemarkt,<br />

maar wel een belangrijke en bovendien:<br />

eentje die leuk is!” Hiermee zegt hij niets teveel.<br />

Voedingsmiddelen spreken immers praktisch<br />

Een klein jaar geleden betrok Dertec haar nieuwe, grotere pand in Sassenheim, dat de bedrijfswaarden<br />

uitstraalt: kwaliteit, authenticiteit en passie.<br />

‘Onze medewerkers maken<br />

het verschil’<br />

Roestvaststaal en hygiënisch<br />

ontwerpen<br />

Om de kans op besmetting te minimaliseren,<br />

zet het (internationaal) groeiende Dertec in op<br />

hygiënisch ontwerpen met uitsluitend roestvaststaal.<br />

Een aparte afdeling engineering<br />

werkt met behulp van geavanceerde tekenen<br />

designprogramma’s iedere klantvraag tot<br />

in detail uit. Kenmerkend voor de producten<br />

zijn altijd de afgeronde vormen waardoor geen<br />

vuil kan achterblijven na (hogedruk) reiniging.<br />

Ook zijn de producten vrij van dode ruimtes en<br />

zoals gezegd: volledig van roestvaststaal. Inmiddels<br />

omvat het pakket veertig verschillende<br />

types roestvaststalen tandwielkasten en diverse<br />

roestvaststalen elektromotoren die wereldwijd<br />

worden geleverd. Van praktisch alle landen in<br />

West-Europa tot Australië, Nieuw-Zeeland,<br />

de VS en Japan.<br />

44 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Ook de details ‘kloppen’. Afdichtingen, smeermiddelen,<br />

slangen, drukknoppen, … alles is<br />

voedselveilig. Zoon Mark Noest: “Omdat we<br />

ons bovendien uitsluitend richten op roestvaststalen<br />

producten voor de voedingsmiddelenindustrie,<br />

kunnen we nooit een vergissing maken<br />

en hebben we de afgelopen jaren alleen maar<br />

meer kennis opgebouwd. Ook met betrekking<br />

tot variatoren, reductoren en onderdelen<br />

voor transportlijnen.”<br />

Innovatie<br />

Geheel naar wens wordt bij Dertec iedere aanvraag<br />

van klanten serieus bekeken en eventueel<br />

beantwoord met een klantspecifiek ontwerp.<br />

Ongeveer tachtig procent van de tandwielkasten<br />

en motoren zijn als genormaliseerde<br />

uitvoeringen (IEC) ontworpen en te bestellen<br />

‘uit de catalogus’. Maar de echte uitdaging ligt<br />

in de afwijkende vraagstukken. Zoon Martijn<br />

Noest: “Hiervoor hebben we alles in eigen huis.<br />

We kunnen ontwerpen, prototypes 3D printen<br />

en het eindproduct laten produceren, maar ook<br />

testen en beproeven. En waar onze kennis niet<br />

toereikend is, werken we samen met partners.<br />

Bijvoorbeeld op het vlak van besturingstechniek.<br />

Bovendien werken we aan écht nieuwe<br />

producten, zoals de energiezuinige synchroonmotoren<br />

in roestvaststaal. Energie-efficiëntieklasse<br />

IE4+ en hiermee binnen redelijk korte tijd<br />

terugverdiend.”<br />

Mensen<br />

Zoals de familie vol passie over techniek spreekt,<br />

zo lief zijn hen ook alle medewerkers. Noest:<br />

“Wij realiseren ons héél goed dat de reputatie<br />

die Dertec de afgelopen jaren heeft opgebouwd<br />

voor een groot deel te danken is aan ons team.<br />

En met de toetreding van de volgende generatie<br />

binnen de directie, is ook de toekomst van<br />

Dertec gewaarborgd. Als vierkoppige directie<br />

wordt dagelijks met veel passie onze missie<br />

nagestreefd. Als echt familiebedrijf met de bijbehorende<br />

normen en waarden, kleinschalig<br />

en met aandacht voor iedereen. En met een<br />

gedreven, betrokken familie aan het roer, zal<br />

dit nog lang zo blijven.” Dochter Mandy Noest<br />

besluit: “Iedere medewerker wordt gewaardeerd<br />

om wie hij of zij is. We maken geen<br />

onderscheid in functie, opleiding, afkomst,<br />

leeftijd of geslacht. En dat merk je aan de sfeer<br />

die in alle delen van het bedrijf gewoon goed<br />

is. Of je nu in het magazijn, op de afdeling<br />

inkoop, in de assemblagehal of bij de afdeling<br />

engineering rondloopt. En dat spreekt zich<br />

schijnbaar ook rond, want onlangs hebben we<br />

via www.werkenbijdertec.nl tientallen sollicitaties<br />

binnenkregen van jonge mensen die hier<br />

graag willen werken. En dát zegt genoeg in<br />

deze tijd...” ■<br />

Naast een standaard assortiment hygiënisch ontworpen roestvaststalen tandwielkasten werkt Dertec<br />

dagelijks aan klantspecifieke producten die met evenveel liefde worden ontworpen als samengebouwd.<br />

‘De voedingsmiddelenindustrie is een nichemarkt,<br />

maar wel een leuke’<br />

Mensen maken het verschil. Onafhankelijk van opleiding, achtergrond of geslacht.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 45


Digitale machinesystemen kunnen eenvoudig en snel<br />

met de Serie 84 IO-Link Touch worden uitgerust.<br />

Tekst Evi Husson | Beeld EAO Benelux<br />

SCHAKEL OVER<br />

NAAR INDUSTRIE 4.0<br />

De vrij configureerbare, heldere en capacitieve IO-Link Touch van EAO opent tal van nieuwe HMI-toepassingsmogelijkheden<br />

voor een breed scala aan toepassingen, met name in de voedingsindustrie. Met de Serie 84 IO-Link<br />

Touch van EAO kunnen digitale machinesystemen eenvoudig en snel met bedieningselementen worden uitgerust<br />

en bediend.<br />

46 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


‘De communicatie-interface en programmeerbare aansluitmogelijkheden<br />

zijn wereldwijd ingevoerd’<br />

De IO-Link Touch biedt met de drie schakelaarvarianten<br />

– standaard, roestvast staal en<br />

een hygiënische uitvoering – een assortiment<br />

schakelaars en signaalarmaturen die ideaal zijn<br />

voor toepassingen binnen de voedingsmiddelenindustrie.<br />

Denk aan toepassingen zoals<br />

geautomatiseerde productie, schakel- en bedieningskasten,<br />

voedsel- en drankenindustrie, verpakkingsapparatuur,<br />

autonome gerobotiseerde<br />

transportsystemen, enzovoort.<br />

Digitaal netwerk<br />

De serie kan eenvoudig worden verbonden<br />

via een digitaal netwerk. De IO-Link communicatie-interface<br />

en programmeerbare aansluitmogelijkheden<br />

zijn wereldwijd ingevoerd.<br />

De schakelaars kunnen via een geïntegreerde<br />

M12 5-pens schroefverbinding met een montagediepte<br />

van slechts 25,8 mm via een netwerk<br />

worden verbonden met een geavanceerd<br />

machinesysteem en zo de apparatuur compatibel<br />

maken met de Industrie 4.0-norm.<br />

Vrij configureerbaar<br />

De gebruiksmogelijkheden van de schakelaars<br />

zijn gebaseerd op een vrij te kiezen configuratie<br />

die kan worden afgestemd op de applicatie.<br />

Zo kan bijvoorbeeld de verlichting – wanneer<br />

geactiveerd – met een bewuste vertraging aangaan.<br />

Of de operationele gereedheid van de<br />

schakelaar kan worden gesignaleerd door een<br />

groene verlichting die bij bediening verandert<br />

in geel en een paar seconden later in rood. De<br />

configuratie blijft in de schakelaar opgeslagen,<br />

zelfs als er geen stroom wordt geleverd.<br />

RGB LED-verlichting<br />

De statische of knipperende RGB LED-verlichting<br />

in maximaal 16 miljoen kleuren is bijzonder<br />

helder. Door de geïntegreerde aan omgevingslicht<br />

aanpasbare sensor verlicht de schakelaar<br />

onder alle lichtomstandigheden altijd met de<br />

juiste intensiteit. Vier zijdelings verlichte lenzen<br />

geïntegreerd in het voorframe zorgen voor<br />

zichtbaarheid van het volledige statusdisplay.<br />

Het ontwerp van de IO-Link Touch kan ook<br />

worden geïntegreerd in elke moderne applicatie-omgeving.<br />

■<br />

De gebruiksmogelijkheden van de schakelaars zijn gebaseerd op een vrij te kiezen configuratie die kan worden<br />

afgestemd op de applicatie.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 47


Tekst en beeld <strong>Industrial</strong> Auctions<br />

Vijf redenen waarom<br />

deelnemen aan een online<br />

veiling een goed idee is!<br />

Het schrijnend tekort aan materialen en de alsmaar stijgende prijzen laten ook<br />

detailhandelaren en klein- en grootfabrikanten zoeken naar alternatieven<br />

bij de aanschaf van machines. Iets wat online auctioneer <strong>Industrial</strong> Auctions<br />

zeker niet ontgaan is. De markt voor gebruikte machines was al booming<br />

business vanwege het tijd- en kostenbesparende voordeel, maar het leidt<br />

ook steeds meer tot duurzame oplossingen. Een industrie die in rap tempo<br />

blijft groeien en waar <strong>Industrial</strong> Auctions dankbaar de vruchten van plukt.<br />

Met een net gevierd 12,5 jubileum, opereert zij al jaren in de industrie<br />

van gebruikte machines, gefocust op een nichemarkt; de voedings- en<br />

drankenindustrie. Met haar internationale bekendheid en opgebouwde<br />

vertrouwen in de online wereld kijkt het bedrijf met een positieve blik naar<br />

de toekomst.<br />

Machines voor de verpakkingsindustrie.<br />

De voedings- en drankenindustrie is onderhevig<br />

aan vele veranderingen, maar ook een industrie<br />

die altijd haar bestaansrecht zal houden.<br />

In deze context valt te denken aan de vernieuwingen<br />

op machinegebied waarmee menig<br />

fabrikant toch up-to-date moet blijven, wil hij<br />

kunnen blijven concurreren in de industrie. Dat<br />

vraagt om creatief denk- en oplossingsvermogen.<br />

Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die hun<br />

productieproces willen vergroten en een jaar<br />

wachttijd van een nieuwe machine weten<br />

te overbruggen, met de aanschaf van een<br />

gebruikte machine om zo het eerste rendement<br />

al te behalen. Later kan diezelfde machine door<br />

het bedrijf worden aangeboden op een veiling<br />

van <strong>Industrial</strong> Auctions. Denk bovendien<br />

aan bedrijven die op korte termijn vervanging<br />

nodig hebben voor hun kapotte machine, die<br />

op zoek zijn naar een specifieke machine om<br />

hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden of die op<br />

zoek zijn naar een complete verwerkingslijn<br />

ten behoeve van een nieuwe productielocatie.<br />

Machines die aangekocht worden om nog vele<br />

jaren dienst te kunnen blijven doen.<br />

<strong>Industrial</strong> Auctions biedt met haar succesformule<br />

uitkomst voor zowel koper als verkoper bij dit<br />

soort uiteenlopende machinevraagstukken. Het<br />

bedrijf staat namelijk in direct contact met beide<br />

partijen en brengt ze samen op haar georganiseerde<br />

online veilingen. Al blijft het daar niet bij…<br />

‘Zo bespaart u geld in vergelijking met het kopen van<br />

een gloednieuwe machine’<br />

Extra mile<br />

De reden waarom partijen zich melden bij<br />

<strong>Industrial</strong> Auctions en jarenlang klant blijven,<br />

zit in de fundering van het bedrijf: het volledig<br />

blijven ontzorgen van de klant en opdrachtgever<br />

in iedere fase van het aan- en verkoopproces.<br />

De kennis en expertise betreffende de<br />

machines heeft het bedrijf in eigen huis, wat<br />

de verkoper tijd scheelt aan informatieverschaffing<br />

en de koper voorziet van de juiste informatie<br />

bij een betreffende machine. Dit lijkt<br />

vanzelfsprekend, maar tegenwoordig kent de<br />

markt ook de minder toegewijde bedrijven. Het<br />

devies luidt dan ook ‘actions speak louder than<br />

words’ en dat is wat <strong>Industrial</strong> Auctions maar<br />

wat graag laat zien. Het bedrijf gaat altijd voor<br />

de extra mile; daar staat ze in haar kracht. Van<br />

taxatieadviezen tot het ter beschikking stellen<br />

van tijdelijke opslagcapaciteit, het logistiek<br />

ontlasten en bijvoorbeeld het actief met beide<br />

partijen in direct contact staan. Allemaal factoren<br />

die het unieke en onderscheidende karakter<br />

van het bedrijf weerspiegelen. Zoals CEO<br />

Ad van Kollenburg het stelt: “We maken het<br />

de klant zo makkelijk mogelijk en hij staat er bij<br />

ons nooit alleen voor.”<br />

“Onze focus op de voedings- en drankenindustrie<br />

is hetgeen wat ons los maakt van ‘de<br />

rest’ en het succes wordt gedragen door onze<br />

club. Het team van <strong>Industrial</strong> Auctions is een<br />

gigantisch gemotiveerde groep professionals.<br />

De communicatielijnen zijn zowel intern als<br />

extern kort én blijven dat. Zolang we maar<br />

blijven zeggen wat we denken, want juist die<br />

openheid ventileert binnen het bedrijf en zorgt<br />

ervoor dat de klant centraal blijft staan. Precies<br />

dat sociale gezicht dat we uitstralen heeft direct<br />

zijn weerslag naar onze klanten en daar zijn we<br />

om geroemd.”<br />

48 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Bouwjaar 2<strong>01</strong>8: tweedehands betekent niet per se ‘oud’.<br />

Persoonlijk, eerlijk en transparant<br />

Waar het bedrijf een begrip is geworden in<br />

de wereld van voedings- en drankgerelateerde<br />

machines, heeft het nog vele ambities<br />

voor de toekomst. Zo wil het zich continu<br />

blijven verbeteren. Voorheen toonde zich<br />

dat bijvoorbeeld door een vernieuwde website<br />

met sterk verbeterde navigeerbaarheid<br />

en onlangs in een nieuw geïmplementeerd<br />

dashboard voor zowel klant als opdrachtgever.<br />

Binnenkort zullen de websitetalen<br />

zich weer uitbreiden en zo stelt <strong>Industrial</strong><br />

Auctions ook dat haar platform altijd onderhevig<br />

blijft aan verbetering. Maar ook de<br />

naamsbekendheid van het merk zal verder<br />

wereldwijd uitgedragen gaan worden. Dit<br />

zorgt er de aankomende jaren voor dat het<br />

bedrijf nog meer persoonlijk vertegenwoordigd<br />

zal zijn in diverse landen bij de vraag naar<br />

de organisatie van online veilingen. “Ondanks<br />

dat het <strong>Industrial</strong> Auctions’ platform online<br />

is, hechten wij als bedrijf wel degelijk grote<br />

waarde aan persoonlijk contact, wat tot nu<br />

toe altijd heeft bijgedragen aan eerlijk en<br />

dus transparant handel doen. Het heeft ons<br />

laten groeien en doen worden wie we nu zijn.<br />

De gezonde groei van het bedrijf vinden we<br />

belangrijk en dat doen we met onze Hollandse<br />

nuchterheid; daar staan we om bekend en zijn<br />

we trots op. Zo kunnen we ons eerlijk gezicht<br />

ruchtbaarheid blijven geven in de markt en zet<br />

het onze bewezen betrouwbaarheid als partner<br />

daadkracht bij”, aldus Van Kollenburg.<br />

<strong>Industrial</strong> Auctions ziet het groeiend aantal<br />

klanten en opdrachtgevers dan ook als een<br />

compliment voor haar werk. ■<br />

Machines voor de bakkerij-industrie.<br />

Machines voor zowel klein- als grootverwerker.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 49


Tekst Marjolein de Wit-Blok | Beeld Groschopp<br />

Verdwijnende kennis bij OEM-er<br />

vraagt om inhoudelijke ondersteuning<br />

Aandrijfproducten vormen nog steeds de basis, maar de afdeling ‘Consultive’ van Groschopp groeit al jarenlang<br />

gestaag. Eenvoudig omdat bij machinebouwers steeds minder kennis aanwezig is en de behoefte aan inhoudelijke<br />

ondersteuning bij het selecteren van de juiste aandrijfelementen toeneemt. Groschopp neemt deze rol met haar<br />

jarenlange kennis en ervaring graag op zich. Daarbij speelt het bedrijf ook specifiek in op vraagstukken uit de<br />

voedingsmiddelenindustrie met onder meer roestvaststalen aandrijvingen en speciale coatings.<br />

‘Goede producten en een goed advies’<br />

Eén van de Consultive projecten: vanaf het begin meedenken<br />

met de ontwikkeling van een rotatie stansmachine.<br />

52 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Groschopp BV ‘ademt’ vanaf het oprichtingsjaar<br />

2000 al techniek en de wil om hiermee<br />

optimale oplossingen te realiseren. Enerzijds<br />

als handelsbedrijf, dat als exclusieve vertegenwoordiging<br />

van de gelijknamige Duitse fabriek<br />

motoren, reductoren en aanverwante producten<br />

levert. Door de korte lijnen met de fabriek<br />

kan het bedrijf uit eigen magazijn praktisch<br />

iedere combinatie motor (tot 1 kW) en reductor<br />

op korte termijn verzenden; naar wens<br />

samengebouwd en eventueel gecombineerd<br />

met de juiste besturing. Dit doet Groschopp<br />

voor uiteenlopende sectoren variërend van de<br />

farmaceutische industrie en bedrijven die lasapparatuur<br />

en transportoplossingen leveren tot<br />

de medische industrie en natuurlijk ook de voedingsmiddelenindustrie.<br />

Consultive<br />

Anderzijds ontving het bedrijf de afgelopen<br />

jaren ook steeds meer ‘kennisvragen’. Welke<br />

oplossing is de beste voor een specifieke toepassing?<br />

Hoe selecteer ik de best passende aandrijving<br />

voor mijn machine? Wat heb ik nodig<br />

voor een machine die gebakjes maakt en wat<br />

is de maximale snelheid waarmee ik producten<br />

kan handelen? Het triggerde de gepassioneerde<br />

medewerkers om bewust hun kennis en<br />

ervaring aan te bieden via een nieuwe dienst:<br />

‘Consultive’. Cock den Uijl: “We merken dat<br />

machinebouwers in deze tijd moeite hebben<br />

om hun kennis te behouden. Mensen gaan<br />

met pensioen of kiezen voor een andere baan<br />

terwijl de behoefte aan jonge, goed opgeleide<br />

technici lastig in te vullen is. Dit betekent dat<br />

er bij OEM-ers (Original Equipment Manufacturers)<br />

mensen met minder kennis van zaken<br />

aan het werk gaan en dús meer vragen hebben.<br />

Wanneer het om de aandrijving gaat, komen ze<br />

als vanzelf bij ons terecht.”<br />

In de nieuwe dienstverlening ‘Consultive’ deelt<br />

Groschopp niet alleen haar kennis, kunde en<br />

ervaring, maar ook haar creativiteit om tot de<br />

best passende oplossing te komen. Een belangrijk<br />

element wanneer bijvoorbeeld ruimtegebrek<br />

of andere omstandigheden vragen om<br />

‘out of the box’ te denken. Op deze manier is<br />

er al in een vroeg stadium van het ontwerptraject<br />

meegedacht met de klant over een rotatie<br />

stansmachine, een lasrobot en semi- en volautomatische<br />

productieprocessen in de food.<br />

Één aanspreekpunt<br />

De Duitse fabriek is puur gespecialiseerd in de<br />

ontwikkeling en productie van motoren tot een<br />

typisch vermogen van 1 kW en reductoren en<br />

tandwielkasten met uiteenlopende afmetingen<br />

en overbrengverhoudingen. Een belangrijk<br />

deel van het assortiment ligt in een opvallend<br />

netjes ingerichte magazijnruimte letterlijk voor<br />

het grijpen. Groschopp Nederland gaat echter<br />

verder dan alleen adviseren over de juiste combinatie<br />

en deze vervolgens leveren. In een eigen<br />

kleine, maar optimaal ingerichte werkplaats<br />

staan verschillende bewerkingsmachines waarmee<br />

kleine aanpassingen direct in eigen huis<br />

zijn te maken. Op deze manier zijn standaardproducten<br />

toch nog volledig op klantwens aan<br />

te passen. Bovendien zijn de lijnen met Duitsland<br />

kort, wat betekent dat de back-up met<br />

extra kennis en ervaring direct binnen handbereik<br />

en zeer toegankelijk is.<br />

Rob den Uijl: “Tot slot werken we veelvuldig<br />

samen met diverse leveranciers van uiteenlopende<br />

soorten besturingstechniek. Iedere<br />

machinebouwer of eindgebruiker heeft immers<br />

zijn voorkeur voor een bussysteem of merk<br />

regelaar en bovendien wordt ‘motion’ steeds<br />

belangrijker. De ontwikkelingen op dit gebied<br />

RVS servomotor met geïntegreerde elektronica<br />

én planetaire kast uit de Groschopp Silver Line<br />

serie. De ronde behuizing is vervaardigd van het<br />

corrosiebestendige RVS316 en bestand tegen<br />

agressieve reinigingsmiddelen.<br />

gaan echter dermate hard, dat wij liever<br />

samenwerken met diverse specialisten op ieder<br />

gebied. Zodanig dat onze motor-reductor combinatie<br />

op de juiste wijze wordt aangestuurd en<br />

in het netwerk van de klant te integreren is.”<br />

Van coating tot configurator<br />

Specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie<br />

voorziet het standaard programma van Groschopp<br />

onder meer in roestvaststalen (servo)<br />

motoren en reductoren. Aandrijfelementen die<br />

voldoen aan de strenge wet- en regelgeving van<br />

deze sector en besmetting van voedingsmiddelen<br />

helpen voorkomen. Deze componenten zijn<br />

ook te vinden in de database van Groschopp,<br />

waarin meer dan 50.000 items zijn opgenomen.<br />

Via een inventieve configurator – in eigen<br />

huis ontwikkeld – kunnen machinebouwers<br />

zelf een eerste selectie maken door diverse relevante<br />

parameters in te voeren, zoals koppel,<br />

toerental (range), vermogen, bouwvorm, enzovoorts.<br />

Hiermee kunnen ze vaak zelf al de juiste<br />

keuze maken. Wanneer er toch nog vragen zijn,<br />

kan Groschopp deze beantwoorden.<br />

In deze buigmachine voor croissants zijn verschillende Groschopp aandrijvingen zichtbaar toegepast.<br />

Door het gladde oppervlak van de motoren kan zich hieraan geen vuil hechten, waardoor de motoren direct,<br />

zonder afscherming, boven de productie te plaatsen zijn.<br />

Tot slot biedt Groschopp verschillende oppervlaktebehandelingen<br />

waaronder het aanbrengen<br />

van Hart-coat, Sila-coat en Durni-coat.<br />

Vooral de Sila-coat is interessant voor de<br />

voedingsmiddelenindustrie omdat het een<br />

goed(koper) alternatief is voor roestvaststalen<br />

componenten. Het geleidt namelijk goed<br />

warmte waardoor aandrijvingen compacter zijn<br />

uit te voeren dan mogelijk is met roestvaststaal.<br />

Daarnaast zijn motoren ook te voorzien van een<br />

Sigma Rite coating.<br />

Goede producten en een goed advies of, zoals<br />

de website aangeeft: drives & more. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 53


Tekst NETZSCH / Geert Van Cauwenberge | Beeld NETZSCH<br />

Innovatieve en energiezuinige<br />

voedingsmiddelenpompen<br />

Dankzij lage pulsaties zorgen de NOTOS ® schroef-spindelpompen voor een continue opbrengst, met bovendien lage levenscycluskosten.<br />

In de voedingsindustrie spelen voedingsmiddelenpompen een essentiële rol bij de verwerking en het transport van<br />

voedingsmiddelen. Ze zorgen er immers voor dat voedsel vlot en veilig verpompt kan worden tussen bijvoorbeeld<br />

opslagtanks en verwerkingslijnen. Sinds 2006 levert NETZSCH Pompen Nederland diverse pomptoepassingen, die<br />

elk specifieke voordelen bieden. In dit artikel zet de fabrikant vier voedingsmiddelenpompreeksen in de kijker.<br />

In de praktijk worden voedingsmiddelen pompen<br />

ingezet om vloeibare, pasteuze of visceuze<br />

voedselproducten van de ene locatie naar de<br />

andere te verplaatsen, zoals van opslagtanks<br />

naar verwerkingslijnen en van productielijnen<br />

naar verpakkingsmachines. Het gebruik van<br />

deze technologie biedt bedrijven in de levensmiddelensector<br />

tal van voordelen.<br />

De voordelen<br />

Allereerst zorgen voedingsmiddelenpompen<br />

voor een efficiënte en snelle verwerking van<br />

voedingsmiddelen, wat resulteert in een hogere<br />

productiviteit en kostenbesparingen. Bovendien<br />

garanderen ze een nauwkeurige dosering<br />

van ingrediënten, wat een positieve impact<br />

heeft op de consistentie en kwaliteit van het<br />

eindproduct. Een ander voordeel van voedingsmiddelenpompen<br />

is dat ze hygiënisch en veilig<br />

zijn voor gebruik in de voedingsindustrie. Deze<br />

toepassingen zijn immers ontworpen om te<br />

voldoen aan de strenge hygiënische normen en<br />

richtlijnen van de industrie. Dit voorkomt dat<br />

voedselproducten worden besmet met bacteriën<br />

en andere verontreinigingen. Ten slotte<br />

54 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


De NEMO ® wormpompen van NETZCH zijn uitstekend geschikt voor het verpompen van waterdunne producten<br />

tot hoog viskeuze pasta’s of slurries.<br />

‘Het gebruik van deze technologie biedt bedrijven in de<br />

levensmiddelensector tal van voordelen’<br />

dragen voedingsmiddelenpompen bij aan een<br />

duurzamere voedingsindustrie. Door het efficiënte<br />

gebruik van energie en grondstoffen en<br />

het verminderen van afvalstromen kunnen ze<br />

helpen om de ecologische voetafdruk van de<br />

industrie te verkleinen.<br />

Uitgebreid portfolio<br />

Met een productie van meer dan 66.000<br />

voedings middelenpompen per jaar onderstreept<br />

NETZSCH Pumps & Systems al vele<br />

jaren haar wereldwijd marktleiderschap<br />

op technologisch vlak. Op de Nederlandse<br />

markt is NETZSCH Pompen Nederland sinds<br />

2006 de vertrouwde leverancier voor tal van<br />

bedrijven in de levensmiddelensector. Dit<br />

doet ze met een aanbod van vier performante<br />

voedingsmiddelenpompreeksen: de NEMO ®<br />

excentrische wormpomp, NOTOS ® schroefspindelpomp,<br />

TORNADO ® lobbenpomp en de<br />

PERIPRO ® slangenpomp.<br />

NEMO ® wormpomp<br />

De NEMO ® wormpompen van NETZCH worden<br />

toegepast voor het transporteren en doseren<br />

van diverse vloeistoffen. Deze pompen zijn<br />

geschikt voor het verpompen van waterdunne<br />

producten tot hoog visceuze pasta’s of slurries.<br />

Deze positieve verdringerpompen zijn leverbaar<br />

in diverse materiaaluitvoeringen van gietijzer en<br />

roestvaststaal tot speciale chemisch resistente<br />

materialen. Dankzij een toerentalregeling is de<br />

opbrengst vlot regelbaar. Bovendien zijn deze<br />

pompen geschikt voor toepassing in een explosiegevaarlijke<br />

omgeving.<br />

NOTOS ® schroef-spindelpomp<br />

De NOTOS ® schroef-spindelpompen van<br />

NETZSCH zijn positieve verdringerpompen.<br />

Deze geluidsarme schroefpompen met hydrodynamische<br />

lagers worden toegepast voor het<br />

verpompen en doseren van diverse vloeistoffen<br />

met smerende en niet-smerende eigenschappen,<br />

lage tot hoge viscositeit en soms ook<br />

voor slijtende vloeistoffen of kwetsbare media.<br />

Dankzij lage pulsaties zorgen deze pompen<br />

voor een continue opbrengst, met bovendien<br />

lage levenscycluskosten. De levensmiddelenversie<br />

is EHEDG- en 3A-gecertifieerd.<br />

TORNADO ® lobbenpomp<br />

Met de TORNADO ® lobbenpompen biedt<br />

NETZSCH positieve verdringerpompen aan die<br />

worden toegepast voor het transporteren en<br />

doseren van diverse vloeistoffen. Deze reeks<br />

is uitgerust met een tandriemoverbrenging,<br />

in plaats van een onderhoudsintensieve tandwieloverbrenging.<br />

Dit zorgt voor een compacte<br />

uitvoering van de pomp. De lobben van<br />

deze pomp zijn vervaardigd van roestvaststaal<br />

met een rubberen inlay en het pomphuis is<br />

inwendig bekleed met rubber. Hierdoor komen<br />

tijdens de rotatie uitsluitend rubber en metaal met<br />

elkaar in contact. De uitvoering in RVS voor de<br />

voedingsmiddelenindustrie is zowel EHEDG- als<br />

3A-gekeurd.<br />

PERIPRO ® slangenpomp<br />

De PERIPRO ® peristaltische pompen zijn ontworpen<br />

en vervaardigd om een breed scala<br />

aan zeer veeleisende toepassingen op te lossen.<br />

Met de TORNADO ® lobbenpompen biedt<br />

NETZSCH positieve verdringerpompen aan die<br />

worden toegepast voor het transporteren en<br />

doseren van diverse vloeistoffen.<br />

De PERIPRO ® peristaltische pompen zijn ontworpen<br />

en vervaardigd om een breed scala aan zeer veeleisende<br />

toepassingen op te lossen.<br />

De ‘heavy duty’ constructie bestaat onder meer<br />

uit extreem zwaar ontworpen XXL-rollen en<br />

de nieuwste generatie slangen met een langere<br />

levensduur. Bovendien zorgen een snelle<br />

en eenvoudige montage, inbedrijfstelling en<br />

onderhoud voor een aanzienlijke vermindering<br />

van uitvaltijden en een drastische verbetering<br />

van de bedrijfskosten. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 55


Tekst Valérie Couplez | Beeld WEG<br />

Een leverancier voor het<br />

volledige aandrijfsysteem<br />

De aandrijving is het hart van elke machine. Maar het is meer dan enkel de elektromotor. Voor een zuinige en<br />

efficiënte werking van deze motoren zijn ook frequentiesturingen en softstarters nodig. Verder zoekt u nog<br />

geïntegreerde automatiseringsoplossingen voor een vlotte werking, en uiteraard digitale conditiebewaking voor<br />

een continue betrouwbaarheid. Voor dat alles heeft u aan één adres genoeg: WEG heeft de producten en experts<br />

in huis om u met uw volledige aandrijfsysteem te ondersteunen.<br />

WEG, het Braziliaanse bedrijf dat in Europa<br />

bekend staat om haar elektromotoren,<br />

frequentiesturingen en reductiekasten, heeft de<br />

afgelopen jaren haar aanwezigheid op de Europese<br />

markt flink verstevigd. Ook in de Benelux.<br />

Het kantoor in Nijvel vierde in 2022 haar dertigjarig<br />

bestaan. In die periode is WEG Benelux<br />

gegroeid van twee naar vijftig medewerkers in<br />

België en nog eens twintig in Nederland. “Alles<br />

begint met een goed product, natuurlijk”,<br />

zegt sales manager Abdel El Fargani. “Motoren<br />

zijn het kloppende hart van elke machine<br />

of productielijn. Kwaliteit, innovatiekracht en<br />

betrouwbaarheid moeten dan ook gegarandeerd<br />

zijn. Wat WEG zo bijzonder maakt, is de<br />

service die daar nog eens bovenop komt. De<br />

motoren zijn leverbaar vanuit onze eigen voorraad<br />

hier in Nijvel of vanuit ons Europees magazijn<br />

(Kerpen, Duitsland), om scherpe levertijden<br />

mogelijk te maken. Daarnaast staan we bekend<br />

om ons team van technisch specialisten. Die<br />

staan niet alleen in voor de bepaling van het<br />

juiste product, maar kunnen ook de nodige<br />

modificaties aanbrengen in ons eigen werkhuis<br />

te Nijvel.”<br />

WEG beschikt over een totaalaanbod van automatiserings- en digitaliseringsoplossingen, ondersteund door<br />

een eigen technisch team in de Benelux.<br />

Volledige powertrain<br />

Maar wist u dat WEG veel meer in huis heeft<br />

dan enkel motoren en reductoren? “Eigenlijk<br />

kunnen we onze klanten ondersteunen met<br />

hun volledige aandrijfsysteem. We beschikken<br />

daarvoor over een totaalaanbod van automatiserings-<br />

en digitaliseringsoplossingen, ondersteund<br />

door een eigen technisch team in de<br />

Benelux. Een bijzonder competitief portfolio,<br />

waaraan we dezelfde service als met onze<br />

motoren koppelen.”<br />

56 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Ook automatisering…<br />

De volgende stap is dan uiteraard het automatiseren<br />

van de toepassing. Ook op dat vlak<br />

ondersteunt WEG haar klanten. Zo worden de<br />

schakelkasten volledig op maat van de klant<br />

samengebouwd in ‘WEG Autrial’ in Spanje,<br />

compleet met WEG Controls & <strong>Automation</strong><br />

producten. El Fargani: “Het volledige ontwerp<br />

gebeurt in-huis, van engineering tot<br />

inbedrijfstelling.” WEG kan op die manier het<br />

volledige laagspanningsgedeelte voor haar<br />

rekening nemen. Alles geïntegreerd, alles van<br />

één leverancier. “Dat levert enorme voordelen<br />

op naar technische ondersteuning en leverbaarheid.”<br />

Belangrijk om aan te stippen is dat<br />

WEG over alle mogelijke certificaties beschikt<br />

om wereldwijd te kunnen leveren. “Voor<br />

machinebouwers die exporteren is dat een<br />

bijkomende troef.” Het maakt dat OEM-klanten<br />

steeds vlotter de weg vinden naar WEG voor<br />

hun automatiseringstoepassingen. “Ze appreciëren<br />

vooral onze flexibiliteit en de kennis die<br />

we in huis hebben. Onze specialisten denken<br />

mee met de klant over hoe we de meeste toegevoegde<br />

waarde kunnen creëren.”<br />

… en digitalisering<br />

Ten slotte mogen we de digital solutions van<br />

WEG hier niet vergeten. “De logische volgende<br />

stap is om ervoor te zorgen dat de productie<br />

van onze klanten niet stil komt te vallen.<br />

Daarom hebben we ook een gamma oplossingen<br />

in verband met conditiebewaking van<br />

assets. De WEG Motion Fleet Management is<br />

de ideale oplossing om de uptime van industriële<br />

installaties te bewaken en verhogen.<br />

Op basis van ‘cloud computing’ technologie<br />

kan de monitoring van assets (motoren,<br />

reductiekasten, sturingen...) altijd en overal<br />

ter wereld worden opgevolgd. Het is steeds<br />

moeilijker aan het worden voor bedrijven om<br />

technisch gekwalificeerd personeel te vinden.<br />

Daarom kunnen ze met een gerust gemoed elk<br />

vraagstuk rond het volledige aandrijfsysteem in<br />

onze handen leggen”, besluit El Fargani. ■<br />

‘Alles geïntegreerd, alles van één leverancier’<br />

Belangrijk om aan te stippen is dat WEG over alle mogelijke certificaties beschikt om wereldwijd te kunnen leveren.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 57


De bereidheid om in de technologie te investeren<br />

is in elk geval hoog: uit de Flam3D-enquête<br />

in Vlaanderen en Nederland blijkt dat<br />

80% van de maakbedrijven wil investeren.<br />

Tekst Flam3D | Beeld iStock<br />

Investeren in 3D-printen:<br />

EEN WIN-WIN?<br />

De investeringen in industrieel 3D-printen nemen een hoge vlucht. In de afgelopen twee jaar zijn er miljarden<br />

dollars in de industrie geïnvesteerd – waarbij nieuwere bedrijven profiteren van de instroom van middelen. Maar<br />

hoe zit dat nu in de industriële praktijk en wat heeft de toekomst in petto voor de industrie, nu ze steeds meer<br />

aandacht krijgt van investeerders?<br />

We keren eerst meer dan tien jaar terug in<br />

de tijd, naar het begin van 2<strong>01</strong>0. Een periode<br />

die werd gekenmerkt door veel opwinding en<br />

hype rond 3D-printing, door het verlopen van<br />

diverse patenten. Een revolutie die 3D-printers<br />

in elk huis zou brengen en de consument in<br />

staat stelt om 3D-printobjecten met een simpele<br />

klik op de knop te produceren. Een hype<br />

die de aandacht trok: nieuwe bedrijven overspoelden<br />

de markt en investeerden miljoenen<br />

in 3D-printers. De aandelenkoersen van twee<br />

van de grootste fabrikanten van 3D-printers<br />

(3D Systems en Stratasys) schoten omhoog.<br />

Het leek erop dat 3D-printen op het punt<br />

stond om een nieuwe technologische revolutie<br />

te ontketenen.<br />

Opwinding bleek voorbarig<br />

De opwinding was echter voorbarig: de 3D-printerrevolutie<br />

voor de consument kwam niet van<br />

de grond. Toch niet zo gebruiksvriendelijk als<br />

velen hadden gedacht. Maar wat nog belangrijker<br />

is, is dat er nooit echt een kritische consumententoepassing<br />

werd ontwikkeld die het<br />

‘De groei van de 3D-printindustrie is aanzienlijk en de<br />

verwachting is dat de sector van momenteel bijna<br />

12 miljard dollar aanzienlijk zal blijven groeien’<br />

mogelijk maakte om thuis 3D-printen echt op<br />

te starten. Als gevolg daarvan kromp de markt<br />

voor 3D-printers voor consumenten tussen 2<strong>01</strong>4<br />

en 2<strong>01</strong>6 aanzienlijk. Niet alleen hebben veel van<br />

de nieuwe bedrijven – met name de fabrikanten<br />

van kleine ‘desktop’ 3D-printers – het heel moeilijk<br />

gehad, maar ook de beleggers zagen hun<br />

aandelenkoersen dalen.<br />

Het tijdperk van industrieel<br />

3D-printen<br />

Fast forward naar (bijna) vandaag: volgens het<br />

onderzoeksbureau Smartech Publishing groeide<br />

de 3D-printing industrie in 2<strong>01</strong>8 met 24% tot<br />

9,3 miljard dollar. In 2<strong>01</strong>9 groeide de markt tot<br />

10,4 miljard dollar, waardoor voor het eerst in<br />

de veertigjarige geschiedenis van de 3D-printindustrie<br />

de drempel van een dubbelcijferig miljard<br />

werd overschreden. Zelfs in het coronajaar<br />

2020 wordt nog een groei tussen de 5 à 10%<br />

gemeld en alle analisten voorspellen een aanhoudende<br />

groei voor de komende jaren. Maar<br />

waar komt deze heropleving vandaan? Het antwoord:<br />

industrieel 3D-printen.<br />

58 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Dat beginnen ook de Vlaamse en Nederlandse<br />

maakbedrijven door te hebben. De bereidheid<br />

om in de technologie te investeren is in elk geval<br />

hoog: uit de Flam3D-enquête in Vlaanderen en<br />

Nederland blijkt dat 80% van de maakbedrijven<br />

wil investeren in (bijkomende of nieuwe) printsystemen,<br />

een kleine helft wil software voor<br />

3D-printing aankopen, circa 30% wil externe<br />

knowhow inkopen, …<br />

Volgens 3D-printanalyst Terry Wohlers werd in 2<strong>01</strong>9 wereldwijd bijna 1,5 miljard dollar besteed aan het<br />

3D-printen van eindonderdelen.<br />

Ook al in de praktijk<br />

Hoewel de visie van een consumentenmarkt<br />

voor 3D-printing haar beloften vooralsnog<br />

niet heeft waargemaakt, heeft 3D-printing<br />

zich ontpopt als een veelbelovende technologie<br />

voor industriële productie, waardoor productontwikkelingsprocessen<br />

worden versneld<br />

en steeds meer onderdelen voor eindgebruik<br />

worden geproduceerd. Veeleisende industrieën<br />

zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de medische<br />

sector en de machinebouwsector installeren<br />

3D-printers, die zowel in kunststoffen als in<br />

metaal onderdelen printen – en zetten deze in<br />

de praktijk in.<br />

Zo kondigde autoreus Volkswagen eind<br />

2<strong>01</strong>8 een centrum voor digitale productie en<br />

3D-printen aan. Het bedrijf onthulde een zeer<br />

gedetailleerd stappenplan, waaruit blijkt dat<br />

het tegen 2021 50.000 tot 100.000 functionele<br />

onderdelen ter grootte van een voetbal per jaar<br />

in 3D zou printen.<br />

van printsnelheid, materialenkeuze en kostprijs<br />

van de machines, hebben de bedrijven achter<br />

de technologieën aanzienlijke financiële middelen<br />

nodig. En die lijken ze te krijgen. Het is niet<br />

verwonderlijk dat het potentieel van 3D-printing,<br />

nu het zich richt op industriële toepassingen<br />

in de echte wereld, zeer aantrekkelijk is<br />

voor investeerders.<br />

Complementaire technologie<br />

Toch is het belangrijk om niet in dezelfde valkuil<br />

te trappen als tijdens de consumentenhype van<br />

3D-printen. Industrieel 3D-printen zal de conventionele<br />

productiemethoden niet vervangen,<br />

althans niet op korte termijn. Het is veeleer een<br />

complementaire technologie die nieuwe ontwerpmogelijkheden<br />

biedt, nieuwe toepassingen<br />

mogelijk maakt en de productiekosten verlaagt.<br />

Klaar om door te groeien<br />

Als het op groei aankomt, lijkt de toegang tot<br />

financiering vaak nog een bottleneck in de<br />

Benelux: enkele veelbelovende start-ups staan<br />

in de startblokken klaar voor een bliksemstart,<br />

maar geraken vaak maar met veel moeite (en<br />

mondjesmaat) aan de benodigde middelen om<br />

die vliegende start effectief te kunnen nemen.<br />

Nochtans zijn er duidelijk enkele bedrijven met<br />

een wereldwijd potentieel. De groei van de<br />

3D-printindustrie is aanzienlijk en de verwachting<br />

is dat de sector van momenteel bijna 12 miljard<br />

dollar aanzienlijk zal blijven groeien. Grote<br />

spelers zien een groot potentieel, en de instap<br />

van grote bedrijven als HP, BASF en GE toont<br />

de intentie om de wereldwijde productiemarkt<br />

te ontwrichten nu de technologie vooruitgang<br />

blijft boeken. Nu er zo’n mooie weg is afgelegd<br />

voor 3D-printen, is het logisch dat de weg naar<br />

financiering een belangrijk onderdeel van het<br />

traject is. Hoewel het landschap concurrerender<br />

is dan ooit, biedt het mogelijkheden om nieuwe<br />

processen en bedrijfsstrategieën te ontwikkelen<br />

en te laten groeien – en investeerders houden de<br />

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.<br />

Flam3D biedt als neutrale sectororganisatie toegang<br />

tot een portfolio van start-ups en scaleups<br />

die actief zijn in 3D-printing. Op zoek naar<br />

info of partners? Neem dan contact op met uw<br />

Flam3D contactpersoon. ■<br />

AM in serieproductie<br />

Volgens 3D-printanalyst Terry Wohlers werd<br />

in 2<strong>01</strong>9 wereldwijd bijna 1,5 miljard dollar<br />

besteed aan het 3D-printen van eindonderdelen.<br />

In 2<strong>01</strong>6 bleef de teller nog steken op ruim<br />

600 miljoen. Meer dan een verdubbeling op<br />

drie jaar tijd. In de enquête van eind 2020 in de<br />

Benelux-markt zien we eenzelfde verschuiving:<br />

prototyping blijft belangrijk als toepassing voor<br />

3D-printing, maar uiteindelijk verschuift het<br />

break-even point – waarop het gebruik van AM<br />

economisch de beste keuze wordt – onverbiddelijk<br />

op in de richting van serieproductie. Om<br />

vooruitgang te kunnen maken op het gebied<br />

Industrieel 3D-printen zal de conventionele productiemethoden niet vervangen, althans niet op korte termijn.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 59


Tekst Parker Hannifin, Evi Husson | Beeld Parker Hannifin<br />

ALLES IS IN BEWEGING<br />

Overal om u heen vindt beweging plaats. In de industriële automatisering is het belangrijk dat alles gecontroleerd<br />

in beweging komt en dat processen ook onder controle blijven. Parker Hannifin is met haar pakket van producten<br />

in staat om aandrijvingen en besturingen te leveren voor iedere toepassing.<br />

60 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Parker denkt echter niet in componenten, maar<br />

in totaaloplossingen. Totaaloplossingen in de<br />

vorm van complete systemen, technisch advies<br />

en logistieke oplossingen. Het bedrijf kan vanaf<br />

het beginstadium meedenken met klanten. Dit<br />

meedenken biedt diverse voordelen: het leidt<br />

tot efficiëntere processen, het verlagen van de<br />

kosten en het verbeteren van het resultaat.<br />

350 fabrieken<br />

De producten worden geproduceerd in 350<br />

fabrieken wereldwijd. In de Benelux maakt<br />

Parker er een totaalconcept van als pre-assembly,<br />

complete kit of compleet systeem. De producten<br />

en systemen vinden vervolgens hun<br />

weg naar diverse markten, waaronder olie en<br />

gas, semiconductor, scheepvaart, life sciences,<br />

mobiel en transport en fabrieksautomatisering.<br />

Twee verkooplocaties<br />

Parker Benelux telt twee verkooplocaties.<br />

Het hoofdkantoor staat in Hendrik-Ido-<br />

Ambacht. Hier zit het grootste gedeelte van<br />

het verkoopapparaat. Deze vestiging wordt<br />

gedeeld met een van de pneumatiekdivisies.<br />

In Oldenzaal is het andere verkoopkantoor<br />

gevestigd, en dit is ook de grootste hydraulische<br />

systeembouwlocatie.<br />

Hydrauliek<br />

Het bedrijf heeft meer dan een miljoen verschillende<br />

producten, verdeeld over negen<br />

technologieën. Hierna volgt een overzicht van<br />

de belangrijkste productgroepen. Hydrauliek:<br />

pompen, motoren, cilinders, ventielen, power<br />

units, accumulatoren, warmtewisselaars, manifolds,<br />

besturingssystemen, complete systemen<br />

en aggregaten.<br />

Hightech markt<br />

De semiconductormarkt is een hightech markt<br />

die voortdurend in beweging is. Parker heeft<br />

een groeiend aantal producten en systemen in<br />

het pakket, die aansluiting vinden bij deze zeer<br />

hoogwaardige markt. De belangrijkste productgroepen<br />

zijn: instrumentatie (process control),<br />

pneumatics, elektromechanica, fluid & gas<br />

handling, proces filtratie, sealing & shielding en<br />

systeemintegratie.<br />

Afdichtingen in de<br />

semiconductormarkt<br />

De prestaties van afdichtingen zijn in de semiconductormarkt<br />

essentieel om de output van<br />

chips te vergroten en downtime te verlagen. Het<br />

bedrijf ondersteunt deze markt door continu te<br />

investeren in de ontwikkeling van innovatieve<br />

materialen. De R&D inspanningen werpen hun<br />

vruchten af. Zo heeft Parker diverse elastomeren<br />

ontwikkeld om de semiconductormarkt verder<br />

te brengen in elk proces; van oppervlaktebehandeling<br />

tot het testproces van wavers.<br />

Samen is het mogelijk processen te controleren<br />

en beheersen in de precisie-industrie. ■<br />

‘Wij denken niet in componenten,<br />

maar in totaaloplossingen’<br />

De producten en systemen van Parker vinden hun weg in diverse markten.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 61


‘Een groot voordeel voor gebruik in een<br />

zwaar vervuilde en agressieve omgeving<br />

is het modulaire sensorontwerp’<br />

Tekst Evi Husson | Beeld CaTeC<br />

Betrouwbaar blijven meten<br />

zonder omslachtige kalibraties<br />

CaTeC bv biedt vochtigheids-, temperatuur- en CO 2<br />

-sensoren van E+E Elektronik die speciaal zijn ontworpen voor<br />

gebruik in veeleisende omstandigheden, zoals de vochtigheids- en temperatuursensor EE212. De E+E sensorcoating,<br />

de ruime keuze aan filters en de robuuste IP65/ NEMA 4 behuizing zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare<br />

metingen, zelfs onder uitdagende werkomstandigheden.<br />

De sensorkop van de EE212 biedt plaats aan<br />

een plug-in sensormodule die is uitgerust<br />

met een uiterst nauwkeurig vochtigheids- en<br />

temperatuurdetectie-element van de nieuwste<br />

generatie. De gepatenteerde sensorcoating en<br />

de verzegelde soldeerpunten verbeteren de<br />

meetprestaties en verlengen de levensduur van<br />

de sensorelementen in uitdagende omgevingen.<br />

De elektronica in de module is ingekapseld en<br />

daardoor goed beschermd tegen condensatie<br />

en corrosie. Voor de sensorsonde is een ruime<br />

keuze aan verschillende filters beschikbaar.<br />

Modulair ontwerp<br />

Een groot voordeel van de EE212 voor gebruik<br />

in een zwaar vervuilde en agressieve omgeving<br />

is het modulaire sensorontwerp. Het maakt het<br />

eenvoudig om de sensormodule met slechts<br />

een paar stappen en volledig zonder gereedschap<br />

te vervangen. Dit betekent dat downtime<br />

en servicekosten tot een minimum beperkt<br />

kunnen worden.<br />

Veelzijdig gebruik<br />

De EE212 kan flexibel worden aangepast aan<br />

meettaken voor veelzijdig gebruik. Naast een<br />

nauwkeurige meting van de luchtvochtigheid<br />

en temperatuur berekent de sensor verschillende<br />

aan vochtigheid gerelateerde parameters<br />

zoals dauwpunttemperatuur, absolute vochtigheid<br />

en mengverhouding.<br />

Eenvoudige configuratie<br />

De gemeten waarden zijn beschikbaar op<br />

twee configureerbare analoge uitgangen.<br />

Drie fysieke parameters kunnen worden weergegeven<br />

op de optionele grafische weergave.<br />

Door de gratis EE-PCS configuratiesoftware<br />

kunnen de meetparameters, schaal en displayweergave<br />

worden aangepast.<br />

Installatievriendelijke behuizing<br />

Er is zowel een wandversie als een kanaalversie<br />

van de EE212 beschikbaar. Met de beproefde<br />

HVAC-behuizing kan de sensor met gesloten<br />

De vochtigheids- en temperatuursensor EE212.<br />

deksel worden uitgewisseld. Dit betekent dat<br />

de elektronica beschermd is tegen vervuiling op<br />

de bouwplaats. De behuizingsschroeven met<br />

bajonet sluitingen vergemakkelijken een snelle<br />

opening en sluiting van het deksel om zodoende<br />

de elektrische installatie snel te voltooien. ■<br />

62 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


De KCD-HS100 is er voor bereiken<br />

van 2.000 tot 10.000 ppm CO 2<br />

.<br />

Tekst Evi Husson | Beeld CaTeC<br />

CO 2<br />

-transmitters voor een<br />

breed toepassingsgebied<br />

Het meten en beheersen van diverse klimaatparameters zoals vochtigheid, temperatuur, zuurstof en CO 2<br />

is erg<br />

belangrijk in de voedingsmiddelenindustrie. CaTeC is exclusief importeur voor de Benelux van een brede lijn<br />

meetinstrumenten en sensoren. In dit artikel leest u meer over de KCD-HS serie CO 2<br />

-opnemers en de KCD-ON200<br />

O2-sensor.<br />

De KCD-HS serie CO 2<br />

-opnemers zijn robuuste en vooral stabiele CO 2<br />

-<br />

transmitters voor een breed toepassingsgebied. Ze zijn ontwikkeld om<br />

te kunnen functioneren in veel toepassingen. Denk daarbij aan applicaties<br />

in de industrie, tuinbouw, broedstoven (incubatoren), fruitopslag en<br />

buiten en in koelapplicaties. Catec heeft twee verschillende modellen in<br />

het assortiment. Zo is er de KCD-HS100 voor bereiken van 2.000 tot<br />

10.000 ppm CO 2<br />

. Daarnaast is de KCD-HS300 geschikt voor bereiken van<br />

2 tot 20% CO 2<br />

.<br />

voor zuurstofdetectie. Het voordeel van dit meetprincipe zijn de hoge<br />

nauwkeurigheid en langetermijnstabiliteit. De transmitter beschikt over<br />

een uitgebreid arsenaal aan uitgangsmogelijkheden: 4 - 20 mA, 0 - 5 V,<br />

RS-485 (Modbus RTU). Daarnaast is de transmitter voorzien van twee open<br />

collector contacten voor remote control. De KCD-ON200 kan worden toegepast<br />

in fruitopslag applicaties en agrarische toepassingen. ■<br />

Behuizing<br />

De sensor is gehuisvest in een geëloxeerde aluminium robuuste behuizing.<br />

Deze is eenvoudig te installeren. Daarnaast is de behuizing van de<br />

sensor voorzien van een dunne teflon filter om de optische meetcel te<br />

beschermen. De elektronica is hermetisch afgesloten van het meetgedeelte,<br />

zodat bij metingen in agressieve omgevingen de elektronica niet<br />

kan worden aangetast. De sensor is standaard uitgerust met 1 analoge<br />

uitgang: 0 - 10 V of 4 - 20 mA (leverancier instelbaar) en is daarnaast<br />

voorzien van een RS 485 Modbus RTU uitgang.<br />

Zuurstof (O2)-sensor<br />

Voor de controle en monitoring van de aanwezige zuurstof in ruimten bij<br />

processen waar het zuurstofgehalte kan dalen tot niveaus die voor levende<br />

organismes schadelijk of dodelijk zijn, is de KCD-ON200 een ideale oplossing.<br />

De KCD-ON200 is voorzien van een zirconium dioxide (ZrO2) sensor<br />

De KCD-ON200 is voorzien van een zirconium dioxide (ZrO2) sensor<br />

voor zuurstofdetectie.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 63


Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

DE TOEKOMST VAN<br />

AUTOMATISERING<br />

De zomerperiode is altijd een goed moment om vooruit te blikken. Deze keer<br />

houden we het vizier niet op de komende maanden, maar kijken we, samen<br />

met Daniel Lindeman, vice-president product management automation<br />

systems bij Lenze, naar hoe de toekomst van automatisering eruit ziet. Zal<br />

ChatGPT ook voor ingenieurs van betekenis zijn? Hoe automatiseren we het<br />

automatiseren? En kan dat überhaupt nog cyberveilig? Ontdek het mee in<br />

dit gesprek.<br />

Daniel Lindeman: “De zuinigste IE4 motor zal niets<br />

bijbrengen als we in de rest van de aandrijflijn<br />

energieverliezen opstapelen. Daarom trekken we het<br />

breder, door al in de conceptfase van een nieuwe<br />

machine aan tafel te zitten met een klant.”<br />

“We staan op een kantelpunt, vandaag.<br />

Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af<br />

die onze businessmodellen grondig door elkaar<br />

zullen schudden. Elk bedrijf, van de kleinste<br />

kmo tot de grootste multinational, is inmiddels<br />

overtuigd van de meerwaarde die digitalisering<br />

kan brengen. Software is de toekomst<br />

om verbeterde prestaties neer te zetten en concurrentiële<br />

voordelen te behalen. De vraag die<br />

machinebouwers zich hierbij stellen, is vooral<br />

met wie ze dat kunnen doen. Het is immers<br />

geen evidentie om de juiste technische experts<br />

te vinden. Daarom willen we ons opwerpen<br />

als een ontwikkelingspartner met enerzijds het<br />

juiste portfolio en anderzijds de expertise om<br />

die softwarelaag bovenop hun machines te<br />

helpen zetten. We willen mee die brug tussen<br />

OT en IT helpen slaan.”<br />

Een van die ontwikkelingen die<br />

niet uit de media weg te slaan is,<br />

is ChatGPT. Ziet u hierin potentieel<br />

voor ingenieurs?<br />

“Vandaag nog niet. Het zijn disruptieve<br />

tijden: ‘Software is eating the world’, zei<br />

Marc Andreessen al in 2<strong>01</strong>1. ChatGPT steekt<br />

nog maar net de neus aan het venster, maar<br />

heeft wel degelijk het potentieel om een zelfde<br />

doorbraak te betekenen als de eerste iPhone al<br />

die jaren geleden. Ze brengt voor het eerst de<br />

kracht van artificiële intelligentie aan de vingertoppen<br />

van het grote publiek. Iets wat wij, en<br />

andere automatiseringsspecialisten, overigens<br />

achter de schermen ook al toepassen om tot<br />

slimmere producten te komen. Eenvoudige<br />

standaardtaken automatisch programmeren<br />

lukt vandaag al met onze FAST templates: 80%<br />

van het werk is gedaan, zonder ChatGPT. De<br />

volgende stappen zitten in het complexere<br />

werk. Op termijn, ik schat over vijf à tien jaar,<br />

kan de technologie echter wel de deur openen<br />

om automatiseringsoplossingen te creëren, met<br />

nieuwe businessmodellen tot gevolg.”<br />

The next big thing voor Lenze is Nupano,<br />

gelanceerd naar aanleiding van de 75 ste<br />

verjaardag van het bedrijf. Hoe past dit<br />

product binnen deze trends?<br />

“Elke machine is een combinatie van hardware<br />

en software. Want op die manier kunnen we<br />

data uit de machine capteren, visualiseren,<br />

analyseren, … Met één duidelijk doel voor ogen:<br />

antwoorden krijgen over hoe het beter kan.<br />

We beschikken ook al over de apps om met die<br />

data aan de slag te gaan en machinebouwers te<br />

helpen met bijvoorbeeld conditiebewaking of<br />

predictief onderhoud. De laatste stap die we nu<br />

met Nupano gezet hebben, is zorgen voor een<br />

gemakkelijke integratie van die software in de<br />

hardware. We hebben als het ware een gereedschapskist<br />

gevuld voor de ingenieur waarmee<br />

hij zijn machines gedurende de hele levenscyclus<br />

kan opvolgen. Hardware kan gerust tien<br />

à vijftien jaar mee. Software heeft een kortere<br />

houdbaarheidsdatum, daar gaan de ontwikkelingen<br />

zoveel sneller. Op die manier kunnen we<br />

dat tempo probleemloos volgen en machines<br />

voortdurend verbeteren, bijvoorbeeld om energiezuinig<br />

te werken.”<br />

‘Alles moet slim, duurzaam<br />

maar ook cyberveilig gebeuren’<br />

64 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


“Eenvoudige standaardtaken automatisch<br />

programmeren lukt vandaag al met onze FAST<br />

templates: 80% van het werk is gedaan, zonder<br />

ChatGPT. De volgende stappen zitten in het<br />

complexere werk.”<br />

Daar raakt u het belangrijkste<br />

topic voor veel bedrijven aan.<br />

Hoe kunnen we versneld duurzamer<br />

worden? Beginnen die antwoorden<br />

in het hart van de machine, in de<br />

aandrijflijn?<br />

“Lenze hanteert een bredere definitie van duurzaamheid<br />

dan louter energie-efficiëntie. Het<br />

gaat ook over opleiding, sociaal engagement,<br />

ecodesign, circulair denken, democratie, …<br />

We moeten vandaag manieren bedenken<br />

om zaken te doen zodat ook de volgende<br />

generaties het goed hebben. Voor ons vertrekt<br />

dat verhaal voor machines vanuit een<br />

systeembenadering. De zuinigste IE4 motor<br />

zal niets bijbrengen als we in de rest van<br />

de aandrijflijn energieverliezen opstapelen.<br />

Daarom trekken we het breder, door al in<br />

de conceptfase van een nieuwe machine<br />

aan tafel te zitten met een klant en te kijken<br />

wat de beste hardware- en softwarecomponenten<br />

zijn. Als je de perfecte puzzel kunt<br />

leggen, dan zijn grote sprongen voorwaarts<br />

mogelijk. Door niet te overdimensioneren,<br />

slimmer te zijn, … Digitalisering is daarin<br />

een essentieel element. Het is een tool om<br />

“Elke machine is een combinatie van hardware en software. De laatste stap die we nu met Nupano gezet<br />

hebben, is zorgen voor een gemakkelijke integratie van die software in de hardware.”<br />

duurzaamheid te creëren. Dat verklaart ook<br />

waarom we met ons allen zo snel de shift<br />

maken naar digitalisering.”<br />

Maar dat is toch niet zonder<br />

gevaren? Cyberincidenten zijn spijtig<br />

genoeg een wederkerend fenomeen.<br />

“Dit is de derde pijler in de toekomst van automatisering.<br />

Alles moet slim, duurzaam maar ook<br />

cyberveilig gebeuren. Het is absoluut primordiaal<br />

dat de processen van onze klanten kunnen<br />

blijven draaien. Veel bedrijven staan halsstarrig<br />

tegenover het gebruik van de cloud. Nochtans<br />

biedt het zoveel voordelen om net in die<br />

andere twee domeinen – een slim en duurzaam<br />

productieproces – stappen voorwaarts te<br />

zetten. Daarom moeten we als industrie<br />

harder samenwerken om processen veilig te<br />

maken. Dat begint met inherent veilige producten,<br />

maar ook door gebruikers te sensibiliseren<br />

over hoe ze de technologie veilig<br />

kunnen integreren en eenvoudig kunnen<br />

gebruiken. Als Lenze zetten we daar mede<br />

onze schouders onder, door onze kennis<br />

van automatisering en digitalisering uit alle<br />

sectoren te bundelen met de kennis van onze<br />

klanten over hun processen. Daar zit ons DNA.<br />

Daar zit onze meerwaarde.” ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 65


Tekst en beeld www.Automatica-munich.com<br />

Duurzaamheid en groene technologie<br />

creëren nieuwe markten<br />

De doelen die zowel de VN als veel productiebedrijven zich hebben gesteld op het gebied van CO 2<br />

-reductie zijn<br />

ongetwijfeld noodzakelijk. De uitvoering ervan is ambitieus en duur. Echter: duurzaamheidsinspanningen genereren<br />

ook geheel nieuwe markten, leiden tot aantrekkelijke bedrijfsmodellen en bieden grote kansen voor robotica<br />

en automatisering als sleuteltechnologie. Automatica, van 27 tot en met 30 juni in München, presenteert de<br />

mogelijkheden van duurzame productie.<br />

Slimme automatisering kan een belangrijke bijdrage<br />

leveren aan het bereiken van de gestelde<br />

klimaatdoelstellingen. Het kan de energie-efficiëntie<br />

van productiefaciliteiten verbeteren, maar<br />

het kan ook zorgen voor grondstof besparende<br />

productieprocessen door het minimaliseren<br />

van afgekeurde onderdelen. Daarnaast maakt<br />

assemblage- en handlingtechnologie nieuwe<br />

benaderingen van recycling en de circulaire<br />

economie mogelijk. En het helpt duurzame producten<br />

economischer te produceren. Kortom:<br />

het optimaliseert zowel het productie- als<br />

het productniveau.<br />

Klimaatneutrale productietrends en nieuwe toepassingsgebieden voor robotica en automatisering zullen naar<br />

verwachting het onderwerp zijn van intensieve discussies op de beurs.<br />

Automatica presenteert oplossingen op het<br />

gebied van slimme automatisering en robotica<br />

66 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Automatica presenteert oplossingen op het gebied van slimme automatisering en<br />

robotica die leveranciers inzetten in uiteenlopende toepassingen en industrieën.<br />

Robotica en automatisering kunnen de milieuvoetafdruk verbeteren.<br />

die leveranciers inzetten in uiteenlopende toepassingen<br />

en industrieën. Groene technologieën<br />

op het gebied van energieopwekking en<br />

mobiliteit beloven bijzonder veel goeds.<br />

Groene technologie creëert nieuwe<br />

business<br />

Groene technologieën zoals fotovoltaïsche<br />

energie, windenergie, brandstofcellen en<br />

e-mobiliteit worden beschouwd als economische<br />

motor voor automatiseringstechnologie.<br />

De maatschappelijke transformatie naar duurzaamheid<br />

en klimaatneutraliteit genereert<br />

nieuwe business omdat robotica en automatisering<br />

belangrijke technologieën zijn die deze<br />

transformatie aandrijven.<br />

Nieuwe eisen voor robotica<br />

Te midden van al het enthousiasme over het<br />

toepassingsgebied van robots doemt een<br />

vraag op: zijn standaardrobots überhaupt wel<br />

geschikt voor de productie van lithium-ion<br />

batterijen en brandstofcellen? En welke<br />

eigenschappen van vier- en zesassige robots<br />

zijn nuttig voor deze toepassingen? De productie<br />

van brandstofcellen heeft ook enkele<br />

bijzonderheden. En zonder robots zou het<br />

niet zover zijn gekomen. Zo moet elk van de<br />

400 tot 500 bipolaire platen in een brandstofcelstapel<br />

met de grootste precisie en<br />

zorg worden aangebracht. Hiervoor zijn<br />

niet alleen uiterst snelle robots nodig, ze<br />

moeten ook geschikt zijn voor de corrosieve<br />

omgeving waarin ze werken. Op Automatica<br />

zullen robotfabrikanten laten zien of zij<br />

robots kunnen leveren voor dergelijke specifieke<br />

toepassingen.<br />

De veelbelovende recyclingmarkt<br />

Recycling van elektrische apparaten en batterijen<br />

is een andere veelbelovende markt voor<br />

robotica en automatisering. In dit verband<br />

heeft Kuka een project voor het scheiden van<br />

elektronisch afval in Ierland, waarbij het personeel<br />

niet wordt blootgesteld aan de gevaren<br />

van gassen en scherpe onderdelen. Hier wordt<br />

elektronisch afval gescheiden en verwerkt tot<br />

een waardevolle grondstof met een 'tweede<br />

leven' in de circulaire economie.<br />

Verplichte duurzaamheid<br />

Klimaatneutrale productietrends en nieuwe<br />

toepassingsgebieden voor robotica en automatisering<br />

zullen naar verwachting het onderwerp<br />

zijn van intensieve discussies op de beurs. De<br />

nieuwe EU-richtlijn CSRD (Corporate Sustainability<br />

Reporting Directive), die vanaf 2024<br />

in de hele EU van toepassing is, zet het onderwerp<br />

'duurzame automatisering' nog meer in<br />

de schijnwerpers. De CSRD verplicht bedrijven<br />

boven een bepaalde grootte om een duurzaamheidsverslag<br />

in te dienen en de duurzaamheid<br />

van hun productie in deze context<br />

te beoordelen.<br />

Robotica en automatisering kunnen de milieuvoetafdruk<br />

verbeteren: moderne assemblagefabrieken<br />

en robots dragen bij tot de daarmee<br />

gepaard gaande inspanningen door verbeteringen<br />

in levensduur, energie-efficiëntie en<br />

flexibiliteit. Strak met elkaar verbonden productielijnen<br />

moesten worden omgebouwd<br />

of volledig worden vervangen in een enorme<br />

inspanning om het product te veranderen,<br />

maar de zaken zijn veranderd.<br />

Al deze onderwerpen worden getoond door<br />

de exposanten of besproken tijdens de vele<br />

presentaties op de beurs. Het gehele programma<br />

dat wordt aangeboden is te vinden op<br />

www.automatica.de. Tegelijk met de Automatica<br />

vindt Laser World of Photonics plaats, de<br />

vakbeurs voor leveranciers van duurzame hightech<br />

oplossingen. Met het entreeticket voor<br />

Automatica heeft de bezoeker automatisch de<br />

mogelijkheid om ook de Laser World of Photonics<br />

te bezoeken. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 67


Tekst Evi Husson | Beeld Rotero<br />

COMPACTE BRUSHLESS<br />

MOTOREN VOOR VEELEISENDE<br />

AUTOMATISERINGSTOEPASSINGEN<br />

Rotero Holland biedt verschillende oplossingen op het gebied van aandrijvingen en besturingen. Nieuw in het<br />

assortiment is onder meer de uitbreiding van de IR-9 serie frameloze motoren van PMW Dynamics.<br />

De nieuwe Powerlink interface van Ever Elettronica.<br />

68 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


Voorkant van de frameloze motor uit de IR-serie.<br />

Achterzijde van de frameloze motor uit de IR-serie.<br />

Het Britse PMW Dynamics ontwerpt en produceert<br />

compacte elektromotoren en motorreductoren<br />

die complete oplossingen bieden<br />

voor motion control toepassingen. Het portfolio<br />

richt zich op specials, platte motoren met of<br />

zonder borstels en ‘inwheel’ motoren.<br />

IR9-serie<br />

De IR9-serie valt onder het hoofdstuk ‘compacte<br />

brushless motoren’ en is onder meer geschikt<br />

voor veeleisende automatiseringstoepassingen<br />

in de landbouw en andere industrieën. Hiervoor<br />

zijn ze te combineren met een spelingsarme versnellingsbak<br />

inclusief motorrem en positiesensor.<br />

Deze versnellingsbak is daarbij onderhoudsvrij<br />

door de levenslange afdichting. Ideaal voor<br />

aandrijf- en besturingsvraagstukken. Nieuw is<br />

het feit dat de oorspronkelijk langste uitvoering<br />

van 130 mm nu is aangevuld met een uitvoering<br />

met een lengte van 152 mm, bij een diameter<br />

van 120 mm. Hiermee zijn de IR9-motoren nog<br />

breder toepasbaar.<br />

Technische specificaties<br />

De complete actuatoroplossing biedt als wielaandrijving<br />

een vermogen tot 1 kW, een koppel<br />

van 50 - 200 Nm en toerentallen van 25 -<br />

200 min-1. Verder beschikt hij over een hoge<br />

beschermingsklasse (IP) voor een veilig gebruik<br />

in buitenomstandigheden en een lange levensduur<br />

die oploopt tot 15.000 bedrijfsuren.<br />

Specials<br />

Een belangrijke sterkte van PMW Dynamics<br />

betreft de mogelijkheid om standaardoplossingen<br />

volledig af te stemmen op klantspecifieke<br />

eisen en wensen. Hiervoor beschikt de<br />

fabrikant over speciale productietechnieken om<br />

aanpassingen te maken. Bovendien heeft ze<br />

de beschikking over een groot aantal verschillende<br />

magneten, waarmee de eigenschappen<br />

van de actuator nauwkeurig zijn af te stemmen<br />

op de specifieke toepassing. Onder meer met<br />

betrekking tot motoroptimalisatie ten aanzien<br />

van snelheid, spanning, koppel, efficiëntie, cogging-koppel<br />

en thermische prestaties.<br />

Naast landbouwtoepassingen zijn de IRmotoren<br />

ook geschikt voor toepassingen in<br />

de ruimtevaart, bij Defensie, in robots en voor<br />

fabrieks- en magazijnautomatisering.<br />

Powerlink interface<br />

Om stappen- en brushless motoren probleemloos<br />

te kunnen aansturen, vertegenwoordigt<br />

Rotero onder meer de producten van het Italiaanse<br />

Ever Elettronica dat net een nieuwe<br />

Powerlink interface heeft gelanceerd. Het<br />

Research en Development team van Ever Elettronica<br />

bestudeert voortdurend nieuwe oplossingen<br />

om zich aan te passen aan specifieke<br />

eisen van klanten en vernieuwt continu haar<br />

assortiment: nu met onder meer een nieuwe<br />

lijn van aandrijvingen, uitgerust met Powerlink<br />

interface, als resultaat.<br />

Betrouwbare communicatie<br />

Powerlink is een communicatieprotocol, gebaseerd<br />

op standaard Ethernet, dat betrouwbare<br />

communicatie garandeert. Het is daarom<br />

geschikt voor industriële automatisering en<br />

procesbesturing. De mogelijkheid om zowel<br />

tijdkritische als niet-tijdkritische processen met<br />

dezelfde bus te bedienen, heeft het wijdverbreide<br />

gebruik ervan aangemoedigd – met<br />

name in toepassingen met een aanzienlijk<br />

bewegingsgedeelte, zoals robotica.<br />

Kenmerken<br />

Een van de belangrijkste kenmerken van de<br />

Powerlink fieldbus is dat het de vrijheid geeft<br />

om een netwerktopologie te kiezen die het<br />

meest geschikt is voor de toepassing. Daarnaast<br />

is er een cyclische en isochrone gegevensuitwisseling:<br />

de Managing Node stuurt tijdens<br />

de cyclus verzoeken naar alle nodes volgens<br />

een vooraf bepaalde volgorde, terwijl hij wacht<br />

op het antwoord van elke node. De updatetijd<br />

van het netwerk en het apparaat zijn bovendien<br />

constant en er is een dynamische mapping van<br />

procesgegevens.<br />

Probleemloos loskoppelen<br />

De Powerlink-veldbus biedt ook het voordeel dat<br />

als één node (of meer dan één) wordt losgekoppeld,<br />

de netwerkfunctionaliteit niet in gevaar<br />

komt aangezien de anderen blijven functioneren.<br />

Dit betekent bijvoorbeeld dat het mogelijk<br />

is om een deel van de robotlijn los te koppelen<br />

voor onderhoud en weer aan te sluiten zonder<br />

de andere aangesloten machines te ‘storen’.<br />

De Powerlink fieldbusaandrijving van Ever Elettronica<br />

voor stappen- en brushless motoren is<br />

sinds begin <strong>2023</strong> verkrijgbaar. ■<br />

‘Nieuw is het feit dat de oorspronkelijk langste uitvoering van 130 mm<br />

nu is aangevuld met een uitvoering met een lengte van 152 mm,<br />

bij een diameter van 120 mm’<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 69


Tekst Ingrid Traintinger | Beeld SigmaTek<br />

Mobiele robots als scouts<br />

Digitale transformatie kan enkel de gewenste resultaten opleveren als de automatisering alomvattend is. Naast<br />

de machines zelf moet dit ook robots en handling apparaten omvatten, evenals de volledige transporttechniek.<br />

Sigmatek heeft daarom haar Traffic Control System ontwikkeld, een open AGV-wagenpark beheersysteem dat<br />

onafhankelijk van de voertuigfabrikant werkt. Het voert niet alleen de planning uit, maar houdt ook rekening met<br />

alle mogelijke routes, eenrichtingsverkeer, permanente of tijdelijke obstakels en door de gebruiker gedefinieerde<br />

beperkingen. Interesse? SigmaControl is aanwezig op INE op standnummer RED<strong>01</strong>.<br />

Revolutionaire navigatie<br />

Normaal gesproken maken AGV’s en AMR’s gebruik van op contour gebaseerde<br />

navigatie, zodat er geen kunstmatige oriëntatiepunten nodig zijn.<br />

Maar dat principe kent zijn beperkingen en wordt daarom aangevuld met<br />

de SLAM navigatieprocedure. In de loop van de navigatie nemen de voertuigen<br />

dan de omgevingskenmerken over en maken de kaart dynamisch.<br />

“Om de kaart te maken, heeft het voertuig een perfecte plaatsbepaling<br />

nodig, maar lokalisatie heeft ook invloed op de landkaart”, legt Otto<br />

Koller, hoofd beeldverwerkingssystemen bij Sigmatek, uit. “Daarom<br />

moeten beide processen gelijktijdig in elkaar grijpen.” Dit is zowel wiskundig<br />

als softwaretechnisch een formidabele uitdaging. Net als in het<br />

geval van TCS, erkende Sigmatek de behoefte aan een open SLAM<br />

oplossing voor eenvoudige integratie in AGV’s en AMR’s, ongeacht de<br />

gebruikte besturingstechnologie. Het ambitieuze doel was om een<br />

systeem te creëren dat binnen enkele minuten klaar is voor gebruik, geen<br />

vooraf geïnstalleerde kaarten vereist en nauwkeurig is tot ± 10 mm en<br />

± 1° in realtime, zelfs met sterk veranderde contouren. En de software<br />

moet weinig van de hardwarebronnen eisen. De box-pc waarop deze<br />

software draait, mag immers niet veel ruimte of stroom verbruiken in<br />

het voertuig.<br />

Otto Koller: “Met Sigmatek SlamLoc kunnen AGV’s en AMR’s bij iedere passage<br />

dynamisch de variabele positie van rekken en pallets registreren. Hierdoor kunnen<br />

bufferzones voor goederenontvangst of -verzending voor het eerst geïntegreerd<br />

worden in een AGV.”<br />

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots<br />

(AMR) spelen een sleutelrol in het flexibeler maken van productieprocessen.<br />

Ze kunnen zich immers makkelijk aanpassen aan veranderende eisen,<br />

processen en transportroutes. Sigmatek heeft verschillende AGV- en<br />

AMR-fabrikanten als klant die de innovatieve automatiseringssystemen<br />

van de Oostenrijkse fabrikant voornamelijk gebruiken in de besturing en<br />

de veiligheids- en aandrijftechnologie van hun voertuigen. Ze waarderen<br />

vooral de combinatie van extreem kleine afmetingen, hoge energieefficiëntie<br />

en compromisloze industriële geschiktheid. Op de afgelopen<br />

SPS presenteerde Sigmatek het open AGV fleet management systeem<br />

TCS (Traffic Control System). Het maakt gebruik van de gestandaardiseerde<br />

VDA 5050 interface voor communicatie tussen het voertuig en het<br />

besturingssysteem. Op deze manier maakt TCS het mogelijk om AGV’s<br />

en AMR’s te integreren, ongeacht hun merk en hun verbinding met de<br />

omliggende IT- en automatiseringssystemen.<br />

Nauwkeurig de voertuigpositie bepalen<br />

De realtime locatiesoftware Sigmatek SlamLoc herdefinieert de manier<br />

waarop AGV’s en AMR’s omgaan met veranderingen in hun omgeving.<br />

Tijdens de eerste run maakt SlamLoc een kaart van de omgeving als<br />

basis voor de routeplanning. Als een ‘vreemd lichaam’ tijdens een verdere<br />

reis wordt gedetecteerd, wordt dit meegenomen en gebruikt voor<br />

de positiebepaling. Op deze manier kan de positie, dat wil zeggen de<br />

X/Y-coördinaat inclusief oriëntatie, waarop het voertuig zich bevindt, veel<br />

nauwkeuriger worden bepaald.<br />

“Stoppen voor een onverwacht obstakel heeft hier niets mee te maken.<br />

Dit gebeurt door het veiligheidssysteem in het voertuig”, verduidelijkt<br />

Koller. “Evenzo is het uitwijken of rondrijden van een nieuw object niet<br />

de verantwoordelijkheid van SlamLoc, maar van een geschikt besturingssysteem<br />

zoals TCS.” Deze systemen kunnen echter onmiddellijk reageren<br />

op basis van de SLAM data en de best mogelijke route bepalen, rekening<br />

houdend met de nieuwe omstandigheden. Op deze manier opent SlamLoc<br />

de mogelijkheid om obstakels te vermijden of alternatieve routes te nemen.<br />

Een zaklamp voor AMR<br />

“SlamLoc stelt de mobiele robot in staat om compromisloos precies te<br />

navigeren, zelfs als hij door volle pallets de contouren van de hal niet<br />

meer ziet”, vertelt Koller. “Het is als een zaklamp die de wandelaar<br />

70 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


‘Het ambitieuze doel was om een systeem te creëren<br />

dat binnen enkele minuten klaar is voor gebruik, geen<br />

vooraf geïnstalleerde kaarten vereist en nauwkeurig is<br />

tot ± 10 mm en ± 1° in realtime’<br />

tot een geldig beeld van de omgeving was een<br />

van de grootste uitdagingen in mijn carrière”,<br />

zegt Koller. “Het was alleen mogelijk door de<br />

samenwerking van een zeer sterk team.”<br />

Snel, lichtgewicht en geschikt<br />

voor industrieel gebruik<br />

SlamLoc is zo ontworpen, dat er geen tijdrovende<br />

initialisatie nodig is tijdens het opnieuw<br />

opstarten. De voertuigen beginnen hun positie<br />

en oriëntatie onmiddellijk na het inschakelen te<br />

bepalen. De eenvoudige installatie van de software,<br />

direct in het voertuig, helpt ook bij het<br />

snel opstarten. Data-uitwisseling met de omliggende<br />

systemen vindt plaats via TCP/IP.<br />

SlamLoc is verkrijgbaar als pure softwareoplossing<br />

of voorgeïnstalleerd op een robuuste<br />

box-pc van industriële kwaliteit die communiceert<br />

met fleetmanagementsystemen zoals TCS<br />

via WLAN. De optionele SlamClient maakt de<br />

visualisatie van werkelijke rijbewegingen en<br />

dynamische mapping mogelijk, evenals de verwerking.<br />

Met TCS en SlamLoc biedt Sigmatek<br />

nieuwe, innovatieve oplossingen voor de automatisering<br />

van de intralogistiek. Deze maken<br />

meer flexibiliteit en efficiëntie mogelijk en<br />

verhogen tegelijkertijd de precisie en betrouwbaarheid<br />

van AGV’s en AMR’s. ■<br />

Onder de naam TCS (Traffic Control System) toonde SIGMATEK op SPS een open AGV-wagenpark beheersysteem<br />

dat onafhankelijk van de voertuigfabrikant gebruikt kan worden met open standaardprotocollen<br />

zoals VDA 5050, MQTT, JSON, UDP en TC/IP.<br />

niet ingevoerd in de statische kaart. “Fouten<br />

kunnen in de loop van de tijd oplopen en zo<br />

de lokalisatie misleiden”, legt Koller uit. “Als er<br />

grote permanente veranderingen worden aangebracht,<br />

wordt een nieuwe ‘eerste run’ in het<br />

getroffen gebied aanbevolen.”<br />

Sigmatek SlamClient wordt gebruikt voor inbedrijfstelling,<br />

simulatie en visualisatie van navigatie,<br />

evenals voor het beheren en bewerken van kaarten.<br />

‘s nachts details laat zien die een kaart en<br />

het kompas alleen hem niet kunnen bieden.”<br />

Tijdelijke, potentieel bewegende objecten verschijnen<br />

langzaam in het gezichtsveld bij het<br />

naderen en verdwijnen net zo langzaam na<br />

het passeren. Normaal gesproken worden deze<br />

Volledige vrijheid voor variabele<br />

omgevingen<br />

Geautoriseerde gebruikers kunnen zelfs volledig<br />

variabele gebieden creëren, waarin alleen<br />

zaken zoals de muren of hellingbanen als vaste<br />

punten overblijven. De variabele positie van<br />

de rekken en pallets worden vervolgens dynamisch<br />

door het voertuig geregistreerd, ieder<br />

keer wanneer het passeert. Door bewust het<br />

gebruik van bekende contouren te vermijden,<br />

kunnen bufferzones voor goederenontvangst<br />

of -verzending voor het eerst worden geïntegreerd<br />

dankzij SlamLoc. “Het vastleggen van de<br />

data zonder vertraging en het verwerken ervan<br />

Sigmatek SlamLoc is geoptimaliseerd voor gebruik<br />

op 64-bits industriële pc's en wordt ook door Sigmatek<br />

aangeboden als bundel, inclusief de hardware<br />

met WLAN-verbinding.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 71


advertorial<br />

Tekst en beeld <strong>Automation</strong>24<br />

Het complete pakket voor<br />

de levensmiddelenindustrie<br />

<strong>Automation</strong>24 breidt haar omvangrijke portfolio in de levensmiddelenindustrie uit met nieuwe schakelkasten en de<br />

mogelijkheid om individuele producten te configureren. Veel processen in de voedingsmiddelenindustrie kunnen<br />

worden vereenvoudigd door gebruik te maken van hoogwaardige automatiseringstechnologie.<br />

Veel processen in de voedingsmiddelenindustrie kunnen vereenvoudigd worden door gebruik te maken van hoogwaardige automatiseringstechnologie.<br />

72 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


advertorial<br />

Aan elk detail wordt gedacht.<br />

‘Met onze nieuwe configurator kunnen klanten snel en<br />

eenvoudig individuele applicaties creëren’<br />

“Speciale eisen worden gesteld aan de bescherming<br />

van de technische componenten van het<br />

systeem tegen vervuiling en tijdens reinigingsprocessen”,<br />

zegt Fernando Jiménez, een van de<br />

twee salesmanagers die verantwoordelijk zijn<br />

voor de Benelux. Daarom breidt <strong>Automation</strong>24<br />

haar toch al omvangrijke portfolio voor de<br />

voedingsindustrie uit. Met de behuizingen HD<br />

(Hygienic Design) van Rittal biedt de onlineshop<br />

nu passende oplossingen voor hygiënische<br />

omgevingen. Met deze behuizingen worden<br />

besturings- en bewakingscomponenten tijdens<br />

het productieproces optimaal beschermd<br />

tegen mogelijke vervuiling, water en chemische<br />

reinigingsmiddelen. De besturingskasten zijn<br />

gemaakt van rvs en verkrijgbaar in verschillende<br />

afmetingen. Ze hebben beschermingsklasse<br />

IP66 en bieden daardoor een uitstekende<br />

bescherming tegen water en stof.<br />

Met een schuin dak van 30 graden zijn de<br />

kasten zo ontworpen, dat vloeistof die wordt<br />

gebruikt bij het schoonmaken onmiddellijk<br />

kan worden afgevoerd. Om het binnendringen<br />

van vocht te voorkomen, zijn de deuren aan<br />

de buitenzijde voorzien van een afdichtende<br />

siliconenvoeg. Dankzij de blauwe kleur is<br />

voedselbesmetting snel zichtbaar. Met behulp<br />

van een meegeleverde montageplaat kunnen<br />

verschillende elementen betrouwbaar in de<br />

schakelkast worden ondergebracht.<br />

Configureer zelf totaaloplossingen<br />

Bij de industriële voedselproductie ligt de focus<br />

niet alleen op het naleven van de hygiënevoorschriften,<br />

maar ook op een constante productkwaliteit<br />

en een hoge winstgevendheid. Daarom<br />

voldoet de standaard volgens Jiménez niet altijd<br />

aan alle eisen van de klant en is een aanpassing<br />

nodig. “Om onze klanten uitgebreid te ondersteunen<br />

bij het kiezen van de juiste procesinstrumentatie,<br />

worden de producten voorzien van<br />

de juiste beschermingsklasse. Met onze nieuwe<br />

configurator kunnen onze klanten nu snel en<br />

eenvoudig individuele applicaties creëren, zoals<br />

sensoren, naar eigen wens samen te stellen. Aan<br />

elk detail wordt gedacht. Of het nu gaat om de<br />

grootte van de niveausensoren of om het meetbereik<br />

van temperatuur- of druksensoren. Als er<br />

meer advies nodig is, aarzel dan niet om contact<br />

met ons op te nemen.”<br />

Thorsten Schulze, binnen de directie verantwoordelijk<br />

voor het assortimentsbeheer, vult<br />

aan: “Met deze tool willen we onze klanten<br />

de mogelijkheid bieden om oplossingen te<br />

vinden die snel en eenvoudig kunnen worden<br />

aangepast aan hun persoonlijke wensen. Tegelijkertijd<br />

kunnen ze ook standaardproducten uit<br />

dezelfde winkel bestellen in plaats van ze bij<br />

verschillende retailers of fabrikanten te moeten<br />

kopen. Geconfigureerd door de fabrikant of<br />

rechtstreeks door onze medewerkers, worden<br />

de op bestelling vervaardigde producten klaar<br />

voor montage geleverd.”<br />

Uitgebreid assortiment voor<br />

voedselproductie<br />

Naast fotocellen en lichtsensoren kunnen ook<br />

inductieve of capacitieve sensoren van verschillende<br />

fabrikanten worden gebruikt voor<br />

een betrouwbare positiedetectie. Voor het<br />

meten en regelen van processen kunnen klanten<br />

druk-, temperatuur- en niveausensoren<br />

gebruiken in de juiste beschermingsklassen en<br />

hygiënische uitvoeringen. De Liquiphant FTL33<br />

vibronische niveaudetector van Endress+Hauser<br />

meet bijvoorbeeld betrouwbaar het niveau van<br />

vloeistoffen, ongeacht de media-eigenschappen.<br />

Met verschillende verbindingstechnieken<br />

kunnen betrouwbare en duurzame afdichtingen<br />

worden gerealiseerd. Op het gebied<br />

van procesanalyse levert <strong>Automation</strong>24 geleidbaarheidssensoren,<br />

pH-sensoren en analysetransmitters.<br />

Procesvoortgang kan worden<br />

geregistreerd en gevisualiseerd met dataloggers<br />

zoals de Ecograph van Endress+Hauser. ■<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 73


‘Alles gebeurt in eigen huis:<br />

ontwerp en engineering, productie,<br />

montage en onderhoud’<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld igus<br />

Met gemak en<br />

precisie bewegen<br />

Er beweegt veel in onze maakindustrie – figuurlijk, maar vooral letterlijk. En waar beweging is, kan een specialist als<br />

igus helpen. Deze firma met hoofdzetel in het Duitse Keulen is marktleider in kabelrupsen, kabels, glijlagers, lineaire<br />

lagers, 3D-printen, intelligente sensoren en low cost automatisering. De zogenaamde ‘motion plastics’ van deze<br />

specialist zijn gemaakt van slijtvaste, smeermiddelvrije en hoogwaardige tribo-polymeren. Igus zelf blijft ook continu<br />

in beweging, waardoor telkens nieuwe oplossingen gelanceerd worden. Maak kennis met de drylin meerassige<br />

modulaire lineaire robots en de drylin endless gear lineaire module (EGW). Alle producten binnen het uitgebreide<br />

gamma worden voor lancering aan grondige testen in het eigen testlaboratorium onderworpen.<br />

74 | industrialautomation.nl — food-tec.nl<br />

De robotsystemen worden in de meest<br />

uiteenlopende toepassingen gebruikt,<br />

bijvoorbeeld bij het maken van cocktails.


Lineaire robots uit voorraad of op maat<br />

Kleine en middelgrote bedrijven worden<br />

nog vaak afgeschrikt door de gedachte aan<br />

automatisering. Daarvoor zijn uiteenlopende<br />

redenen: de hoge investering, de complexiteit<br />

van de programmering, het ingewikkelde<br />

onderhoud, … Maar wie de stap naar geautomatiseerde<br />

productieprocessen niet zet, brengt<br />

op termijn zijn concurrentiepositie in gevaar.<br />

Met de drylin lineaire robots, gebaseerd op<br />

de eigen smeermiddelvrije aandrijf- en lineaire<br />

techniek, biedt igus een ideale oplossing<br />

om met automatisering aan de slag te gaan.<br />

Ze worden ingezet in pick & place toepassingen,<br />

assemblagecellen, sorteerinstallaties,<br />

veiligheidstechniek, laboratorium- en analytische<br />

techniek, medische techniek, handling en<br />

positionering. De klant kan zijn robot gemakkelijk<br />

online configureren en assembleren, of<br />

ter plaatse met ondersteuning van een van de<br />

experts van igus. Als fabrikant van alle benodigde<br />

assen, motoren, kabelrupsen, kabels en<br />

slangen garandeert igus een levering binnen<br />

24 uur van voorgeconfigureerde lineaire robotsets<br />

én een snelle levering van maatwerk.<br />

Bij levering kan de gebruiker alle componenten<br />

binnen de kortste keren tot een gebruiksklaar<br />

robotsysteem assembleren.<br />

De drylin lineaire robotsystemen van<br />

igus zijn modulair en opgebouwd uit<br />

elementen die in-house geproduceerd<br />

worden, bijvoorbeeld assen, motoren,<br />

kabelrupsen, kabels en slangen.<br />

Dankzij deze low cost automatisering kunnen<br />

bedrijven hun medewerkers ontlasten bij vaak<br />

fysiek zware en tijdrovende routinetaken en<br />

hen vrijmaken voor andere opdrachten.<br />

Geconfigureerde modellen uit voorraad<br />

Igus levert verschillende vooraf geconfigureerde<br />

modellen uit voorraad. Zo is er het ‘instapmodel’<br />

Econ (DLE-FG-0003) voor een belasting tot<br />

1,5 kg, nauwkeurigheden binnen de millimeter<br />

en een snelheid tot 0,3 m/s. Dit systeem wordt<br />

veelal gebruikt voor de handling van stalen, het<br />

positioneren van camera’s, eenvoudige pick &<br />

place taken of in studieprojecten voor scholen<br />

en universiteiten. Voor zwaardere objecten van<br />

2,5 kg en meer kiest men tussen een lineaire<br />

versie (DLE-LG-00<strong>01</strong>) of een portaalrobot (DLE-<br />

RG-00<strong>01</strong>) voor driedimensionale installaties.<br />

Terwijl de RG een nauwkeurigheid tot 0,8 mm<br />

bij een snelheid van maximum 0,5 m/s garandeert,<br />

wordt de LG-versie gekenmerkt door een<br />

precisie tot 0,2 mm en een maximale snelheid<br />

van 1 m/s. Ladingen tot 8 kg verplaatst u met<br />

een vlakke lineaire robot (DLE-FG-00<strong>01</strong>). Deze<br />

haalt een snelheid tot 1,5 m/s en werkt tot op<br />

0,5 mm nauwkeurig. ❯<br />

De gebruiker kan zijn robot zelf online configureren.<br />

Igus levert voorgeconfigureerde<br />

robots uit voorraad, maar kan de<br />

systemen ook op maat ontwikkelen<br />

en produceren.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 75


Om aan de behoeften en eisen van klant en<br />

toepassing te voldoen, kunnen deze modulaire<br />

lineaire robots ook lichtjes geadapteerd<br />

of volledig op maat geproduceerd en geleverd<br />

worden. De klant krijgt een kant-enklare,<br />

grondig geteste oplossing met maximaal<br />

4 assen met slaglengtes tot 3.000 mm in de<br />

standaarduitvoering. Indien gewenst, komt een<br />

expert van igus ter plaatse om advies te geven<br />

of de installatie te doen, en ook na de levering<br />

stopt de allround service van de fabrikant niet.<br />

Met de Robot Control van igus kan de gebruiker<br />

het robotsysteem gemakkelijk en intuïtief<br />

bedienen en programmeren, waardoor hij of zij<br />

op een eenvoudige manier de stap naar automatisering<br />

kan zetten.<br />

Modulaire lineaire geleider met<br />

tandheugelaandrijving<br />

Lineaire assen met tandriemaandrijving zijn<br />

geschikt voor heel wat handling- en positioneringstaken.<br />

Maar als ze langer dan tien<br />

meter zijn, beginnen ze door te zakken. Een<br />

tweede probleem is het gebrek aan flexibiliteit.<br />

Meerdere rijtuigen kunnen immers niet met<br />

verschillende snelheden, noch in verschillende<br />

richtingen over de rail rijden.<br />

De DIN-rail van igus voor de robotisering kan eenvoudig in een bestaande kast geïntegreerd worden.<br />

Met drylin Endless Gear (EGW) introduceerde<br />

igus een modulaire, smeermiddelvrije lineaire<br />

geleider met tandheugelaandrijving, die<br />

mogelijkheden biedt voor bedrijven die langere<br />

trajecten nodig hebben. Dit systeem kan uitgebreid<br />

worden tot elke lengte rijweg, want er<br />

kunnen op elk moment extra rails gemonteerd<br />

worden – bijna net zo eenvoudig als wanneer<br />

men rails voor een speelgoedtrein in elkaar zou<br />

zetten. Dankzij de modulariteit van dit systeem<br />

bestaat de set slechts uit twee stukken van elk<br />

twee meter lang, wat handling en transport<br />

aanzienlijk vereenvoudigt. In tegenstelling tot<br />

een tandriemaandrijving kan het systeem ook<br />

gebruikt worden met meerdere sledes, elk met<br />

een eigen elektromotor, die in verschillende<br />

richtingen en met diverse snelheden rijden.<br />

De intuïtieve RBTX online ‘marketplace’ interface vereenvoudigt de zoektocht naar<br />

een effectieve en gepaste robotoplossing.<br />

De drylin EGW bestaat uit verschillende componenten.<br />

De WS-20, een geleiding uit hard<br />

geanodiseerd aluminium met een rond profiel,<br />

vormt de basis waarop de sledes glijden. In het<br />

midden tussen de twee bevindt zich een profiel<br />

om de polymeer tandheugelmodules in op te<br />

nemen. De aandrijfslede, de tweede component,<br />

wordt op de rail ondersteund door vier<br />

glijlagerbussen van hoogwaardige iglidur J200<br />

kunststof. Een elektromotor in de slede drijft<br />

een tandwiel aan dat in de tandheugel grijpt.<br />

De motorkabel beweegt in een kabelrups die<br />

parallel aan de rail loopt. Een trekslede wordt<br />

als derde element rechtstreeks aan de aan-<br />

76 | industrialautomation.nl — food-tec.nl


drijfslede bevestigd. Daarop kunnen tools als een camera, picking-robots<br />

of sensoren gemonteerd worden.<br />

Dankzij de modulair uitbreidbare lineaire geleiding is het mogelijk om<br />

bijvoorbeeld test- of controletaken uit te voeren met nauwkeurige herhaalbaarheid,<br />

zelfs over zeer lange trajecten. Denk maar aan de inspectie<br />

van treindaken of de productie van automotive onderdelen. Deze drylin<br />

werkt ook stiller en met veel minder trillingen dan lineaire geleidingen<br />

met klassieke kogelomloopsystemen. Door het principe van kunststof in<br />

plaats van metaal is deze geleider lichter en vereist hij minder aandrijfenergie.<br />

Ook corrosie is niet langer een probleem.<br />

Grondig getest in eigen labo<br />

Net als de andere producten in het gamma onderging ook deze ontwikkeling<br />

doorgedreven testen in het eigen laboratorium met een oppervlakte<br />

van 3.800 m², waar circa 15.000 testen op jaarbasis gebeuren.<br />

Ingenieurs belastten een slede tot 200 N en bewogen deze met een snelheid<br />

van 1 m/s over een slaglengte van 15.000 mm. Zelfs na 45.000 cycli<br />

trad er op de rails of glijlagerbussen geen noemenswaardige slijtage op.<br />

Als de lineaire geleider op een gegeven moment toch zijn slijtagegrens<br />

bereikt, kan de gebruiker de folie op de rail in slechts enkele minuten<br />

vervangen, zonder de lagerbevestigingen te demonteren.<br />

Een ander voordeel is dat er geen externe smering nodig is, omdat de<br />

hoogwaardige kunststof vaste smeermiddelen bevat die na verloop van<br />

De software voor de bediening en programmering van de robot.<br />

tijd vrijkomen, waardoor een wrijvingsarme droge werking mogelijk is.<br />

De onderhoudskosten zijn navenant laag.<br />

Conclusie<br />

Overal waar er beweging is, kan igus helpen. Wat ook de oplossing<br />

is, alles is bedoeld om de techniek te verbeteren en de kosten voor de<br />

gebruiker te verlagen. ■<br />

‘Alle producten ondergaan grondige testen in het eigen testlaboratorium’<br />

Met drylin Endless Gear (EGW) introduceerde igus een modulaire, smeermiddelvrije lineaire geleider met tandheugelaandrijving.<br />

industrialautomation.nl — food-tec.nl | 77


Oplossingen op maat. Samen met de<br />

klant gaan wij op zoek naar de best<br />

‘passende’ aandrijfoplossingen.<br />

CONSULTIVE<br />

Onze medewerkers hebben veel knowhow van de ‘drives en more’, de techniek en de toepassingsgebieden. Op eenvoudige wijze en aan de hand van voorbeelden<br />

informeren wij u over de juiste implementatie van de producten. In onze consultive dienstverlening staat de klant centraal en bieden wij de meest optimale oplossing<br />

die het best past bij úw vraagstuk. Ook dat is Groschopp drives en more!<br />

Moerbei 6 | 3371 NZ Hardinxveld Giessendam | +31 184 620 190 | info@groschopp.be | www.groschopp.be<br />

Voorkom gevaren met machines op<br />

een gebruiksvriendelijke manier<br />

X-serie<br />

noodstopknop<br />

veiligheidsbumper<br />

Laserscanner<br />

PC-serie<br />

joystick<br />

veiligheidsmat<br />

Offi cal dealer van<br />

inrato.com


PARTNER WORDEN<br />

VAN INDUSTRIAL<br />

AUTOMATION?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op industrialautomation.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op industrialautomation.nl<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar industrialautomation.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

industrialautomation.nl


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

industrialautomation.nl/bedrijf<br />

AGIDENS PROCESS AUTOMATION NV<br />

BIHL+WIEDEMANN GMBH<br />

FESTO B.V.<br />

LEUZE ELECTRONICS BV<br />

Baarbeek 1<br />

Floßwörthstraße 41<br />

Schieweg 62<br />

De Ooyen 15c<br />

B-2070 ZWIJNDRECHT<br />

D-68199 MANNHEIM<br />

2627 AN DELFT<br />

4191 PB GELDERMALSEN<br />

T +32 3 800 73 86<br />

T +49 621 33996-0<br />

T +31 15 251 88 99<br />

T +31 418 653 544<br />

E<br />

info@agidens.com<br />

E<br />

mail@bihl-wiedemann.de<br />

E<br />

info@festo.com<br />

E<br />

info/nl@leuze.com<br />

W www.agidens.com<br />

W www.bihl-wiedemann.de/nl<br />

W www.festo.com<br />

W www.leuze.com<br />

APEX DYNAMICS<br />

Churchilllaan 1<strong>01</strong><br />

5705 BK HELMOND<br />

T +31 492 509 995<br />

DERTEC AANDRIJFTECHNIEK BV<br />

Einsteinpark 1<br />

2171 TX SASSENHEIM<br />

GEFRAN BENELUX NV<br />

ENA 23 zone 3 nr. 3910<br />

Lammerdries Zuid 14A<br />

B-2250 OLEN (B)<br />

MARKEM-IMAJE B.V.<br />

Jagersdreef 1 F<br />

B-2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 633 99 99<br />

E<br />

info@apexdyna.nl<br />

T +31 71 409 24 09<br />

T +32 14 24 81 81<br />

W www.markem-imaje.com<br />

W www.apexdyna.nl<br />

E<br />

info@dertec.com<br />

E<br />

info@gefran.be<br />

W www.dectec.com<br />

W www.gefran.be<br />

EAO BENELUX BV<br />

MIKROCENTRUM<br />

AZO NV<br />

Kamerlingh Onnesweg 46<br />

GROSSCHOPP BV<br />

Run 1115<br />

Katwilgweg 15<br />

3316 GL DORDRECHT<br />

Moerbei 6<br />

5503 LB VELDHOVEN<br />

B-2050 ANTWERPEN<br />

T +32 3 250 16 00<br />

E azo-benelux@azo.com<br />

W www.azo.com/nl-be<br />

T + 31 78 653 17 00<br />

E info@eao.com<br />

W www.eao.com<br />

3371 NZ HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

T +31 184 620 190<br />

E info@groschopp.nl<br />

W www.groschopp.nl<br />

T +31 40 296 9911<br />

E info@mikrocentrum.nl<br />

W www.mikrocentrum.nl<br />

BAUMER NV<br />

ECOLAB BVBA<br />

LENZE BV<br />

MURRELEKTRONIK BV<br />

Ringlaan 17A<br />

Noordkustlaan 16c<br />

Ploegweg 15<br />

Takkebijsters 3<br />

B-2960 BRECHT<br />

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

5232 BR ‘S-HERTOGENBOSCH<br />

4817 BL BREDA<br />

T +32 33 76 64 25<br />

T +32 2 467 51 11<br />

T +32 035 426 200<br />

T +31 85 222 02 82<br />

E<br />

info@baumer.com<br />

E<br />

info.be@ecolab.com<br />

E<br />

info@lenze.com<br />

E<br />

info@murrelektronik.nl<br />

W www.baumer.com<br />

W www.ecolab.com<br />

W www.lenze.com<br />

W www.murrelektronik.nl<br />

80 | industrial-automation.nl — food-tec.nl


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

industrialautomation.nl/bedrijf<br />

NETZSCH POMPEN NEDERLAND BV<br />

Albert Schweitzerlaan 10B<br />

3451 EC UTRECHT<br />

T +31 30 230 71 60<br />

E info@netzsch.com<br />

W www.netzsch.com<br />

VAN EKERIS EXPO SERVICE B.V.<br />

Marsstraat 54<br />

2024 GE HAARLEM<br />

T +31 23 525 85 00<br />

E info@vanekeris.nl<br />

W www.vanekeris.nl<br />

ROTERO HOLLAND<br />

Pompmolenlaan 21<br />

3447 GK WOERDEN<br />

T +31 348 49 51 50<br />

E info@rotero.com<br />

W www.rotero.com<br />

VAN WEES WAALWIJK SERVICE B.V.<br />

Emmikhovensestraat 113<br />

5145 PB WAALWIJK<br />

T +31 416 67 39 67<br />

E info@vanweeswaalwijk.nl<br />

W www.vanweeswaalwijk.nl<br />

SIGMATEK POWERED<br />

BY SIGMACONTROL<br />

Bijdorp West 24<br />

2992 LC BARENDRECHT<br />

T +31 180 695 777<br />

VINTIV<br />

Neusenberg 1A<br />

B-3583 BERINGEN<br />

T +32 11 52 53 70<br />

E<br />

office@sigmacontrol.eu<br />

E<br />

info@vintiv.be<br />

W www.sigmacontrol.eu<br />

W www.vintiv.be<br />

TR-ELECTRONIC BENELUX<br />

Dorpstraat 18C<br />

5386 AM GEFFEN<br />

T +31 73 844 96 00<br />

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

met Mike van Bloppoel<br />

T +31 495 45 00 95<br />

W www.tr-electronic.nl<br />

E<br />

m.vanbloppoel@louwersmediagroep.nl<br />

industrial-automation.nl — food-tec.nl<br />

| 81


Drives<br />

Controls<br />

Specials<br />

Services<br />

elsto.eu<br />

TYPE FP70<br />

PULSARME MEMBRAAN<br />

VLOEISTOFPOMPEN<br />

VAN KNF<br />

TYPES FP70, FP150,<br />

FP400 EN FK1100<br />

TYPE FP150<br />

<br />

TYPE FP400<br />

Deze pomptypes behoren tot de nieuwe generatie<br />

membraanpompen van KNF met een zeer lage<br />

pulsatie maar met de traditionele voordelen van de<br />

membraanpomp zoals; zelf-aanzuigend, droogloopzeker,<br />

chemisch bestendig en lange levensduur.<br />

Prestaties FP70 FP150 FP400 FK1100<br />

Flow (l/min.) tot 0,85 0,2 – 1,5 0,4 – 4 0,6 – 12<br />

TYPE FK1100<br />

Druk Max. (bar) 2 6 6 6<br />

www.knf-verder.nl / www.knf.be<br />

+31 (0)30 677 92 40 / +32 (0) 3 871 96 24<br />

22-KN-AD_FP-serie_be(nl).indd 3 21-02-2022 10:07


Wireless met Safety<br />

draadloos mobiel besturingspaneel<br />

Draadloos Data Overdragen: Er is geen lange kabel nodig -<br />

maximale bedieningsvrijheid direct op locatie<br />

Safety Functies via WLAN: Actief verlichte noodstopknop,<br />

key switch en bevestiging schakelaars zijn geïntegreerd<br />

Open Communicatie: Dankzij de OPC UA standaard<br />

laat het 10,1” multi-touch bedieningspaneel<br />

zich eenvoudig met bestaande systemen integreren<br />

www.sigmacontrol.eu<br />

powered by


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

SWITCHES<br />

Een goed netwerk in het veld<br />

Xelity 10TX IP67<br />

10-poort Managed of ProfiNet Managed switch<br />

Sneller inbedrijfstellen<br />

Kortere kabels<br />

Minder kosten<br />

Betere diagnose<br />

Flexibel uit te breiden<br />

Minder kabeldoorvoersystemen<br />

Meer ruimte in de schakelkast<br />

Decentrale netwerken gemakkelijk gemaakt<br />

www.murrelektronik.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!