Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

17 De meetprocedure

17 De meetprocedure opzich loopt alsvolgt: Demagnetiseren transformatorkern kortstondig aarden hoogspanningskant transformator kabels van voeding en schakelaar eraf wanneer deze schakelaar geen 10kV kan hebben variac driefasig aansluiten op laagspanningskant variac opdraaien tot 230 Volt en langzaam weer laten afnemen variac eraf kortstondig aarden hoogspanningskant transformator kabels van voeding weer vast Meting accuschakelaar in CAMAC registratieapparatuur aan voeding inschakelen (ongeveer 15 sec. magnetiseren) CAMAC meting stoppen belastingsweerstanden secundair inschakelen voeding afschakelen belastingsweerstanden weer afschakelen Verwerken meetresultaten Demagnetiseren Nieuwe meting. Een bijkomend voordeel van deze meetprocedure is dat er geen microprocessoren nodig zijn om de meting te sturen. Hetgeen met de CAMAC-meetapperatuur en het verwerkingsprogramma mogelijk is, is voldoende voor de DC-metingen. WeI is het in de juiste volgorde uitvoeren van bovenstaande handelingen een vereiste. De verwerking van de meetresultaten verloopt op de volgende manier: De meting levert een file bijvoorbeeld dc606uv.res Ope Deze is gevuld met 16k binaire CAMAC meetdata. Het omzetten van binair naar ASCII-codes gebeurd met programma CAMACS. Hiermee is het mogelijk een nulpunt in de 16K meetdata vast te leggen (tijd=O komt overeen met inschakelen voeding). Tevens is het mogelijk de set meetwaarden te beperken tot de interessante, namelijk die vallen in de transiente periode na inschakeling. Dit levert een file dc606uv.asc op en bevat tijd, spanning en stroom. Hierna is datarestrictie mogelijk. Dit is het overhouden van ongeveer 200 meetpunten over ongeveer 2.5 sec. na het moment t=o met de optie om aIleen dat gedeelte van de curve te bekijken waarin i, domineert. Na uitprinten van de gemeten stroom-tijdcurven, zie bijgeleverde computeruitdraaien, bleek dat datarestrictie, het weglaten van de meetwaarden vanaf het moment dat i z te groot wordt, mogelijk was; grafisch is namelijk te zien wanneer dit moment plaatsvindt. Overigens dient bij deze grafieken aangetekend te worden dat zij beter met slechts met punten hadden kunnen worden voorgesteld. Nu met verbindingslijnstukken doet het ietwat grilliger aan dan de stromen in werkelijkheid lopeno

full-text - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
y - Technische Universiteit Eindhoven
istanbul - Technische Universiteit Eindhoven
commissies - Technische Universiteit Eindhoven
bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
cheops - Technische Universiteit Eindhoven
EEN HULPMIDDEL - Technische Universiteit Eindhoven
X - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
0 - Technische Universiteit Eindhoven
bronnen - Technische Universiteit Eindhoven
landen - Technische Universiteit Eindhoven
Londen - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
1 a - Technische Universiteit Eindhoven
onderzoek- rapportage - Technische Universiteit Eindhoven
schaalniveau 1 - Technische Universiteit Eindhoven