Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

Resultaten Meetwaarden

Resultaten Meetwaarden CAMAC-data files: dc 606 uv.res (4.207) dc 484 uv.res (12.465) dc 606 uw.res (1.693) dc 484 uw.res (12.281) dc 606 vw.res (4.217) dc 484 vw.res (12.343) dc = soort excitatie 606 = 60 Volt excitatie, 6=600 kVA transformator 484 = 48 Volt excitatie, 4=400 kVA transformator uv = gemeten tussen de aansluitpunten u en v (driehoek schakeling) (X) = plaats in 16K geheugen waarop de voeding wordt ingeschakeld (t=O). 19 Scale spanning (channel 1) = 0.40 Scale stroom (channel 2) = 0.21 V/bit V/bit De geconverteerde ASCII-files hebben dezelfde namen maar dan met achtervoegsel .asc. Deze files bevatten ±200 meetpunten (tijd, stroom en spanning) in een tijdsbestek van ongeveer 2.5 seconden waarin het totale overgangsverschijnsel plaats vindt. Eerst is geprobeerd met deze data en de formule t = (k,Gi) I (1+Gi) V - iR ; V en R vast "curve fitting" te doen met miniquad. Dit is niet gelukt. Er ontstonden negatieve waarden voor G. Kritiek bij dit proces is de waarde van R ( = 2R t+Rcu). Is deze waarde te groot, groter dan in werkelijkheid dan voert men waarden in die rechts van de asymptoot VIR liggen. Het programa miniquad gaat dan de parameters dusdanig aanpassen dat het gedeelte wat rechts van deze asymptoot ligt ook zo goed mogelijk "klopt". Om dit te omzeilen is geprobeerd om ook R als een te bepalen parameter in te voeren. Dit heeft het tegenovergestelde effect gehad. Zie bijgeleverde computeruitdraaien dccurve4.pas. Verondersteld werd dat het bovenstaande probleem bij de kromming naar de asymptoot toe lag, het niet bezitten van een buigpunt. De data werd vervolgens verder gereduceerd en R nul verondersteld. Dit laatste mag omdat voor de kleine stromen die we nu in aanmerking laten komen de term iR vrij klein is ten opzichte van V. Met het programma dccurve3 is dit gedaan en op het eerste gezicht lijkt het te kloppen omdat er acceptabele waarden voor de parameters verschijnen.

PROGRAM dcinrushcurve4; {$N+} {Laatste verandering 6-dec-91 uses DOS, CRT, PRINTER; const N = 3; M = 100; V = 63; 19a Beschrijving van MINIQUAD in PP5.3} {aantal variabelen te minimaliseren functie F} {aantal residuen} type ARRAY1DR = array [l•• M] of single; ARRAY2DR = array [l.•M, 1 .• N] of single; var STP: boolean; A, X, Y, YY, A12, A23, Y12, Y23: ARRAY1DR; VARCOV: ARRAY2DR; I, INFO, Inf, J, K, METHOD, STOPCR, IMAX, Atp: integer; outPrn, InputData: texti time, stroom, aprox, toll, tol2: single; line: string; FUNCTION MAX(A:single; B:single):single; BEGIN IF A > B THEN MAX := A ELSE MAX := B; END; {MAX} FUNCTION MIN(A:integer; B:integer):integer; BEGIN IF A < B THEN MIN := A ELSE MIN := B; END; {MIN} PROCEDURE RESIDU(VAR X:ARRAY1DR; VAR RES:single; I:INTEGER); var FF: single; BEGIN {X[l]= k1} {X[2]= k2} {X[3]= sigma} {X[4]= R} FF := ( (X[1]*X[3]*A[I])j(1+X[3]*A[I]) + X[2]*A[I] ) FF := FF j (V - A[I]*X[4]); ; RES := Y[I]j1000 - FF; {time is in ms} END; {RESIDU} PROCEDURE GRDRES(VAR X,GRAD:ARRAY1DR; I:INTEGER)i BEGIN GRAD[l] := -(X[3]*A[I])j«1+X[3]*A[I])*(V-A[I]*X[4]»; {dRESjdvar1} GRAD[2] := -A[I]j(V-A[I]*X[4]); {dResjdVar2} GRAD[3] := -(X[1]*A[I])j«sqr(1+X[3]*A[I]»*(V-A[I]*X[4]»; GRAD[4] := -«X[1]*X[3]*sqr(A[I]» + X[2]*sqr(A[I]) ): GRAD[4] := GRAD[4]j«1 + X[3]*A[I])*(sqr(V-A[I]*X[4]»:{dResjdVar4} END; {GRADRES}

khthe - Technische Universiteit Eindhoven
full-text - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
bronnen - Technische Universiteit Eindhoven
landen - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
0 - Technische Universiteit Eindhoven
Londen - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
p 0 ' - Technische Universiteit Eindhoven
schaalniveau 1 - Technische Universiteit Eindhoven
alles sal regkom - Technische Universiteit Eindhoven
Biomedische Techniek - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
L - Technische Universiteit Eindhoven
Mijn Moskee - Technische Universiteit Eindhoven
l - Technische Universiteit Eindhoven
b - Technische Universiteit Eindhoven
Bijlage A - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven