Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

De 600 kVA

De 600 kVA transformator: k, = 0.85537 k 2 = 0.01195 (J = 1. 92200 20 Deze waarden ingevuld in het programma dcinrush geeft de gesimuleerde curve weer welke te vergelijken is met de gemeten waarden. Zie uitdraai op de volgende pagina. Hierin is fakU een constante in het simulatieprogramma om de tijdschaal te corrigeren. Rnet is hier met de hand tot een waarde van 0.050 geitereerd. Wat opvalt is dat de vormen van de curven niet goed overeenkomen en geconcludeerd kan worden dat de gebruikte, gemodificeerde formule niet correct (genoeg) is. Als laatste mogelijkheid van methode 1 is geprobeerd om in de integraalvorm de integraal van iRdt reeds in te vullen daar de vorm van de stroom reeds bekend is. Dit is geprobeerd met een eerstegraads en tweedegraads benaderende functie voor de stroom. Daar de methode weinig elegant is, weer een recurrente betrekking geeft, veeI rekenwerk vergt en niet meer resultaat geeft, wordt overgestapt op methode 2. Procedure methode 2 Met het programma 111.pas (uitdraai op de volgende pagina) wordt een semi-eenfase stroom-fluxberekening uitgevoerd. Het semi-eenfase slaat op het feit dat hier een eenfase parametercalculatie gemaakt wordt uit een driefasen meting. Nogmaals: ondanks men maar twee punten van de transformator aansluit op de voeding worden toch aIle drie de fasen bekrachtigd daar deze in driehoek geschakeld zijn. Men heeft nu dan ook te maken met resulterende fluxen in elke poot van de transformator. De flux in de ene poot is niet constant de helft van de flux in de andere poot, zoals te zien is in de computeruitdraai flux-tijd op de volgende pagina. Maar met correcte datarestrictie en invoering van de fasegrootheden, in dit geval de fasekoperweerstand voor de fluxberekening, is het mogelijk een dergelijke semi-eenfase beschouwing uit te voeren. Dit programma levert een file dc606uvfs.dat en bevat de gemeten stroomwaarden met de bijbehorende gemeten flux. Vervolgens wordt met het programma dccurve.pas "curve fitting ll toegepast. De romp van dit programma bestaat uit de eerder genoemde Miniquad. Twee procedures zijn bijgevoegd. Een om de mathematische uitdrukking van de curve met de aan te passen parameters bekend te maken. De ander om aIle partiele afgeleiden van deze uitdrukking naar de te bepalen parameters bekend te doen maken aan Miniquad. Het hoofdprogramma bestaat vooral uit de opgave van nauwkeurigheid en selectiecriteria en waar de invoerdata zich bevindt. Voor dit alles zie de bijgeleverde uitdraaien en lit. [7J.

khthe - Technische Universiteit Eindhoven
full-text - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
L - Technische Universiteit Eindhoven
l - Technische Universiteit Eindhoven
b - Technische Universiteit Eindhoven
Mijn Moskee - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
bronnen - Technische Universiteit Eindhoven
landen - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
Londen - Technische Universiteit Eindhoven
0 - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
delft eindhoven - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
y - Technische Universiteit Eindhoven
X - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven