Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

samenvatting Het doe1

samenvatting Het doe1 van deze stage was het ontwikkelen van een DC-meting aan driefasen distributietransformatoren ter bepaling van de parameters die, zij het indirect, de optredende inrushstromen volledig vastleggen. Indirect, omdat ze in principe de stroomafhankelijke zelfinductie vastleggen. Deze niet lineair zelfinductie legt op zijn beurt de inrushstromen vast. De meting zou op basis van een DC-excitatie gebeuren. Daar nog weinig onderzoek naar een dergelijke methode was verricht is veel tijd aan de theorie besteed. Gezocht werd naar welke methoden er mogelijk waren om de gemeten stromen wiskundig te modelleren. Veel vruchten heeft dit modelleren niet afgeworpen en na een behoorlijke tijd is overgestapt op een andere methode. Deze andere methode berekende aan de hand van de meetdata de opgetreden flux waarmee direct de parameters te bepalen waren. Of de hiermee verkregen waarden correct zijn en deze methode bruikbaar is kon vanwege tijdgebrek niet meer geverifieerd worden en is dus taak voor een volgend stagiair.

Inhoudsopqave Inleiding Theorie Uitwerking methode 1 Uitwerking methode 2 Voorstellen tot metingen Metingen Resultaten Conclusies Literatuur Bijlagen Literatuurstudie page 3 page 5 page 9 pag.l3 pag.l4 pag.l5 pag.l9 pag.23 pag.24 pag.25 pag.26

full-text - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
b - Technische Universiteit Eindhoven
L - Technische Universiteit Eindhoven
l - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
Mijn Moskee - Technische Universiteit Eindhoven
commissies - Technische Universiteit Eindhoven
X - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
y - Technische Universiteit Eindhoven
EEN HULPMIDDEL - Technische Universiteit Eindhoven
cheops - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven
istanbul - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
0 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven