Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

70 60 50 40 30 20 10 0

70 60 50 40 30 20 10 0 70 60 50 40 30 20 10 0 flux 22b Grafiek dc606uv 0 10 20 30 40 stroom [A] flux Grafiek dc484uv 0 5 10 15 20 25 stroom [A]

Conclusie 23 De DC-metingen aan distributietransformatoren zijn zeer geschikt gezien de eenvoud en snelheid waarmee deze uitgevoerd kunnen worden. Ten opzichte van de AC-metingen is dit zeker een groot voordeel. De geschreven Pascalroutines voor dataprocessing welke van 16k binaire meetdata (CAMAC) naar 200 meetpunten tijd, spanning, stroom in ASCII-codes (CAMACS), vervolgens de flux-stroomcurve (iii) en parameterbepaling (dccurve), werken in principe correct. De grootste problemen liggen bij het invoeren van de fasekoperweerstand en de netweerstand in het programma dccurve. Bij de 600kVA-transformator zou de ingevulde waarde correct kunnen zijn. Bij de 400kVA-transformator resulteerde dit in onverklaarbare parameterwaarden welke na verandering van de fasekoperweerstand verbeterden. Feit was dat bij deze transformator deze weerstandswaarde ook zeer moeilijk te meten was. De netweerstand veranderd het voorspelde meetverloop op een bekende manier. Vooralsnog is met een kleine waarde van deze netweerstand niet het verschil tussen vormen van de gemeten en gesimuleerde curven te verklaren. Conclusies over het absoluut correct z1Jn van de gevonden parameterwaarden kunnen nog niet getrokken worden daar wegens tijdgebrek de laatste stap in het proces, het berekenen van de werkelijk optredende inrushstromen bij deze parameters met het bestaande programma acinrush, nog niet voltooid is. Op het moment dat de lineaire (electro-)techniek ophoudt, houdt ook de beschrijvende analytische wiskunde op en zullen de berekeningen iteratief door middel van recurrente betrekkingen moeten worden opgelost.

full-text - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
y - Technische Universiteit Eindhoven
istanbul - Technische Universiteit Eindhoven
commissies - Technische Universiteit Eindhoven
bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
cheops - Technische Universiteit Eindhoven
EEN HULPMIDDEL - Technische Universiteit Eindhoven
X - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
0 - Technische Universiteit Eindhoven
bronnen - Technische Universiteit Eindhoven
landen - Technische Universiteit Eindhoven
Londen - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
1 a - Technische Universiteit Eindhoven
onderzoek- rapportage - Technische Universiteit Eindhoven
schaalniveau 1 - Technische Universiteit Eindhoven