Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

26 LZTBRATUUROHDBRZOBK

26 LZTBRATUUROHDBRZOBK rapportaqe bibliotheekpracticum Gerard Cliteur Aquariusl.39 5632 BB Ehv. 040-422440 id nr.241033

samenvatting stageonderwerp 27 Het doel van de stage waarover literatuuronderzoek gedaan is, is het ontwikkelen van een meting aan drie-fasen distributietransformatoren ter bepaling van enkele parameters om tot een voorspelling van de inrush-stromen een dergelijke transformator te komen. Inrush-stromen zlJn die stromen welke een (onbelaste) transformator vlak na inschakeling uit het voedende net trekt. De metingen zullen uitgaan van een "black-box" transformatormodel en een gelijkstroomvoeding. De parameters om de maximale waarde van de inrush-stroom in normaal voorkomende wissel-stroom netten te berekenen, dit zijn er drie, kunnen dan slechts uit stroom- en spannings-tijd metingen worden geextraheerd. Van elke distributietransformator moet deze maximale waarde van de inrushstroom bekend zijn om deze met smeltveiligheden te kunnen beschermen tegen langdurige overstromen of kortsluitstromen. De smeltveiligheid moet zodanig worden gedimensioneerd dat deze de relatief kortstondige inrushstromen weI doorlaat. Er moet geevalueerd worden of een dergelijke Dc-meting meer geschikt is om grote aantallen distributietransformatoren nauwkeurig door te meten dan de normale AC-meting. concept inhoudsopgave Inleiding / probleemstelling Theoretische uitwerking probleemstelling Opzet van metingen Meetresultaten Evaluatie en vergelijking met door anderen uitgevoerde AC-metingen Conclusie / aanbevelingen Literatuuropgave Lijst van zoektermen Hysteresis, inrush-stroom, magnetisatiestroom, transformatoren, magnetisme.

full-text - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
X - Technische Universiteit Eindhoven
cheops - Technische Universiteit Eindhoven
istanbul - Technische Universiteit Eindhoven
EEN HULPMIDDEL - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
y - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
commissies - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 a - Technische Universiteit Eindhoven
schaalniveau 1 - Technische Universiteit Eindhoven
onderzoek- rapportage - Technische Universiteit Eindhoven
Rede Aldenkamp - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
Londen - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
landen - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven